Read a-spreagadh-san-fhoghlaimeoir.pdf text version

Scil na léitheoireachta a spreagadh san fhoghlaimeoir.

Ciara Ní Shé

11 agus 12 Mí na Samhna 2011, Ollscoil Mhá Nuad

Cúlra na scéime.

· Is í Oidhreacht Chorca Dhuibhne atá i mbun na scéime · Is í Bríd Ní Mhoráin a oibríonn linn ar scoil · www.oidhreacht.ie · Tá an scéim seo ann chun an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht chruthaitheach a spreagadh i measc daltaí iarbhunscoile Chorca Dhuibhne.

Cúlra na scéime

· Is iad Ealaín na Gaeltachta i gcomhpháirtíocht le h-Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon a dhéanann maoiniú ar an scéim.

Conas a oibríonn sé?

· Lucht na h-Idirbhliana, · Trí rang idirbhliana againn · I mbliana tá dhá leabhar roghnaithe le léamh

Lucht na h-idirbhliana

· Bíonn timpeall 4/5 seachtaine acu chun an leabhar a léamh. · Déantar roinnt bheag léitheoireachta sa rang i dtosach chun an scéal a thosú leo. · Bíonn orthu tosú ar an mblagáil láithreach. · Tuairimí na ndaltaí atá á lorg in ionad achoimre ar an scéal.

Lucht na dara bliana

· I mbliana tá siad seo chun an leabhar `An Cúpla' le Ógie Ó Céilleachair a léamh. · Seo an chéad uair an bhlagáil a dhéanamh le bliain a dó

An chéad bhliain

· Roghnaíonn said a rogha leabhar féin ón leabharlann. · Bheimis ag súil go mbeadh 2/3 leabhar léite acu. · Bíonn orthu léirmheas a scríobh ar an leabhar. · Bronntar dearbháin orthu ag deireadh na bliana.

An bhlagáil

· www.leabharthaleite.edublogs.org · Déantar monatóireacht ar an mblagáil. · Duaiseanna: `siad Foras na Gaeilge agus Bord na Leabhar Gaeilge a thugann urraíocht chun duaiseanna a fháil · Bíonn an-éileamh ar na duaiseanna agus caighdeán ard le baint amach

Na duaiseanna

Bronnadh na nduaiseanna

Conas leabhar a roghnú?

· Nuachtlitir ó www.litriocht.com · Suíomh eile www.coislife.ie · Clár raidió ag Raidió na Gaeltachta, Comhluadar na Leabhar · Féile Litríochta www.imram.ie · An leabhar a léamh tú féin más féidir.

Ábhar eile.

· · · · · · · Foinse Gaelscéal Breacadh www.nosmag.com www.beo.ie www.leabharpower.com Cuairt ón scríbhneoir ar an scoil.

Conas leas a bhaint as an léitheoireacht?

· Foclóir pearsanta a choimeád · Bosca Aibitíre · "Nath na seachtaine" a phiocadh ón mblagáil. · Comhrá a spreagadh sa rang · Tréithe na gcarachtar · Genre litríochta

Deacrachtaí!

· An leabhar a bheith in oiriúint do chumas an dalta. · Don chainteoir dúchais le caighdeán íseal léitheoireachta easpa rogha dóibh. · Caillfidh cuid acu suim. · Conas léirmheas a dhéanamh in ionad achoimre a scríobh!

Críoch

· Liosta de na leabhair is déanaí atá ann. · Liosta de na suímh. · Teimpléid Bosca Aibítre/ léirmheas a scríobh. · Buíochas libh ar fad. · Ciara Ní Shé

Information

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1077235