Read TJB_Taktvatt.pdf text version

TAkTväTT

En k e l t & e f f e k t iv!

Håll taket rent!

Tvätta ditt tak med TJB Taktvätt och få ett rent tak! TJB Taktvätt är en miljövänlig produkt som effektivt löser upp och frigör taket från beläggning. Innehållet är färdigblandat och klar att använda. Spraya på taket och efterspolning av taket sker med hjälp av regnvatten. Invänta resultat. TJB Taktvätt fungerar på alla typer av takmaterial. Medlet skadar inte materialet som det används på.

Biologisk nedbrytbar.

tel: 0512-199 59 fax: 0512-196 60

e-post: [email protected] hemsida: www.tjb.se

5L

Användningsområde:

TJB Taktvätt kan används på alla typer av takmaterial. Medlet skadar inte materialet det används på.

Gör så här: Ta bort löst sittande mossa, löv och dylikt före du sprayar på medlet. Används vid torr väderlek. Undvik starkt solljus på den behandlade ytan under påföring av TJB Taktvätt. Spraya på medlet, lämpligen med en lågtryckspruta. 1-2 dl/m2. Medlet löser upp beläggningar på taket. Efterspolning av taket sker med hjälp av regnvatten. vid svåra angrepp kan det krävas två behandlingar med 2-3 veckors mellanrum.

TJB Taktvätt finns i dunk om 5 liter.

Åtgång: 1-2 dl/m2 Föreskrifter: Förvaras frostfritt och otillgängligt för barn. Det är inte nödvändigt med särskild skyddsutrustning vid användning av produkten. Medlet är ofarligt att inandas eller att få på huden. vid långvarig användning rekommenderas skyddshandskar. Långvarig eller upprepad exponering kan irritera ögon och hud. Stänk i ögonen kan lindras genom att spola med rent vatten. Medlet kan framkalla obehag vid sväljning. Förtäring av stora mängder kan orsaka mag- och tarmskador. Om man svalt produkten så drick ett par glas vatten eller mjölk. kontakta läkare för säkerhets skull, särskilt vid större mängder.

Elisgatan 10. 534 31 Vara

tel: 0512-199 59 fax: 0512-196 60 e-post: [email protected] hemsida: www.tjb.se

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

473376


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531