Read Opbrengstverklaringen Zonneboilers text version

Opbrengstverklaringen Zonneboilers

ATON Solarsaver 125 Bos Solar Bos-200-24/286-4,7 Bos Solar Bos-300-36/429-4,7 Bos Solar Bos-400-48/572-5,6 Dutch Solar Systems ZB 120 TX 2,37 Dutch Solar Systems ZB 120 TX 4,74 Dutch Solar Systems ZB 180 TX 2,37 Dutch Solar Systems ZB 180 TX 4,74 Dutch Solar Systems ZB 95 TX 2,37 Dutch Solar Systems ZB 120 S 2,37 Dutch Solar Systems ZB 95 S 2,37 Duurzame Techniek NAU SPF 1 / NAU SPF 1Q Duurzame Techniek NAU SPF 2 / NAU SPF 2Q Duurzame Techniek NAU SPF 3(-2) / NAU SPF 3Q(-2) Estec-Holland HP 150 LUX Estec-Holland HP 160 EASY IQ MijnZonneboiler Compact 165-20 IQ MijnZonneboiler HR+ 200-24 IQ MijnZonneboiler HR+ 300-36

2 Leylandi CitrinSolar 1.86 m 160 l

Leylandi CitrinSolar 3.72 m2 200 l Leylandi CitrinSolar 3.72 m2 300 l Ritter Aquapaket CPC Star Azzurro Ritter Aqua System CPC 32 Allstar Rivusol S100-15T Rivusol S100-20T Rivusol S150-15T Rivusol S150-25T Rivusol S150-30T Rivusol S200-25T Rivusol S150-20T Rivusol S200-30T Rivusol S250-30T Rivusol S250-40T Rivusol S300-40T Rivusol S300-50T Rivusol S500-60T

Opbrengstverklaring 10-60 oC

TNO | Kennis voor zaken

Energetische besparing zonneboiler ATON Solarsaver 125

In opdracht van Aton zonne-energie systemen is voor de zonneboiler `Solarsaver 125' de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Gevolgde methodiek is gebaseerd op de NPR 7976. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 3,5 GJ/jaar

Nummerverklaring: 034-DTM-2009-01110 Op basis van Kiwa Gastec Certification Report number: 178680 Februari 2009 Deze opbrengstverklaring is geldig tot 1 februari 2012

All rights reserved, No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photoprint, microfilm or any other means without the previous written consent of TNO, In case this report was drafted on instructions, the rights and obligations of contracting parties are subject to either the `Standard Conditions for Research Instructions given to TNO' or the relevant agreement concluded between the contracting parties. Submitting the report for inspection to parties who have a direct interest is permitted. © TNO 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,

Fabrikant: Aton zonne-energie systemen Type: Solarsaver 125 Aperture oppervlakte: Vat volume:

Ondertekening:

2,34 m2 125 liter

Adres: Aton zonne-energie systemen Phileas foggstraat 145 7825 AW Emmen Tel: 0591-553515 Fax: 0591-553566

Goedgekeurd door:

zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de `Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO', dan wel de betreffende terzake tussen partijen gesloten

2011/06/01

T. Epema BSc Projectleider

Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan. © TNO 2009

terug naar index

Opbrengstverklaring 10-60 oC Energetische besparing zonneboiler ATON Solarsaver 125

TNO Bouw en Ondergrond

Prestatie zonneboiler type ATON Solarsaver 125 onder Nederlandse referentie condities.

Referentievraag Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] Qaux [GJ/jr] Qsav [GJ/jr]

Koude Warmte en Installaties Bezoekadres Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postadres Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 27 63494 [email protected] www.tno.nl

2 3 4 5 6

6,10 8,39 10,68 12,97 15,26

080, 10 - 60 110, 10 - 60 140, 10 - 60 170, 10 - 60 200, 10 - 60

3,02 4,76 6,76 8,77 10,92

3,0 3,5 3,8 4,1 4,2

Parasitair elektriciteitsverbruik

Qpar = 0,12 GJ/jr

De energetische besparing is als volgt berekend::

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Qsav = Qaux,ref ­ (Qaux + Qpar)

Met

Qaux,ref =QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Qpar Annual parasitic energy QD Annual heat demanded by the user Qsav Annual energy savings

Voorwaarden Met uitzondering van het vat met een volume van 125 liter is de zonneboiler identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification Report number: 178680. Opmerkingen: Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976 (opbrengst bepaald d.m.v. DST test volgens NEN EN 12976), deze beschrijft de standaard berekeningswijze en referentiewaarden voor de bepaling van de Nederlandse besparingsindicatoren, in de Engelse taal, echter met de volgende aanpassingen: ­ De opbrengst is berekend voor een tapwaterverbruik opgewarmd van 10 naar 60 °C, conform Europese normeringen betreffende warmwaterinstallaties. ­ TNO rapport `Herziene achtergrondrapportage: Conversie van TNO-zonneboileropbrengst in NEN 5128 formaat' (TNO rapport 2005-BBE-R0053) beschrijft de aanpassing van de NPR 7976 voor zonneboilersystemen met geïntegreerde naverwarming. ­ Mogelijkheden voor extrapolatie van de energieopbrengst van het geteste zonneboilersysteem zijn verruimd. Voor uitvoering van de extrapolatie zijn nu voldoende aantoonbare technische specificaties van de gewijzigde componenten nodig. TNO beschouwt of met deze gegevens een voldoend nauwkeurige extrapolatie kan worden uitgevoerd.

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Bos Solar Bos-200-24/286-4,7

In opdracht van Dijkman Energy Systems is voor de zonneboiler Bos-200-24-286/4,7 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,7 GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-02928 Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport FREE-XT-200L218 TÜV Report No.: 21211834_200 10-09-2009

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Bos-200-24-286/4,7 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 200 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,86 m2 (24 buizen) Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: nvt

Opdrachtgever: Dijkman Energy Systems Badinckstraat 13 7721 ZD Dalfsen [email protected] tel.: 06 ­ 3369 5855

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

7-12-2010 10

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Bos SolarBos-200-24-286/4,7 Nummer verklaring 034-DTM-2010-02928

Prestatie zonneboiler type Bos Solar Bos-200-24-286/4,7 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4052 5106 5872 6432 6899 7314 7529 7695 7892 8045 Qaux [MJ/jr] 2051 3285 4808 6536 8358 10232 12305 14428 16519 18655 Qpar [MJ/jr] 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 Qext [MJ/jr] 2412 3646 5169 6897 8719 10593 12666 14789 16880 19016 Qsav [MJ/jr] 3691 4745 5511 6071 6538 6953 7168 7334 7531 7684 Qsav [GJ/jr] 3,7 4,7 5,5 6,1 6,5 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TÜV Report No.: 21211834_200. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming.

7-12-2010 10

Page

2/2

terug naar index

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-02790 Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport FREE-XT-300L236 TÜV Report No.: 21211834_300 10-09-2009

Energetische besparing zonneboiler Bos Solar Bos-300-36/429-4,7

In opdracht van Dijkman Energy Systems is voor de zonneboiler Bos-300-36/429-4,7 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,7 GJ/jaar

Type: Bos-300-36/429-4,7 Systeemtype: voorverwarmer methode: DST Vatvolume: 300 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 4,29 m (36 buizen) Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: nvt

2

Opdrachtgever: Dijkman Energy Systems Badinckstraat 13 7721 ZD Dalfsen [email protected] tel.: 06 ­ 3369 5855

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

7-12-2010 10

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

1/2

terug naar index

© 2010 TNO

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Bos Solar Bos-300-36/429-4,7 Nummer verklaring 034-DTM-2010-02790

Prestatie Dijkman Bos Solar Bos-300-36/429-4,7zonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4005 5109 6023 6749 7348 7852 8294 8641 8956 9240 Qaux [MJ/jr] 2098 3282 4657 6219 7909 9694 11540 13482 15455 17460 Qpar [MJ/jr] 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 Qext [MJ/jr] 2459 3643 5018 6580 8270 10055 11901 13843 15816 17821 Qsav [MJ/jr] 3644 4748 5662 6388 6987 7491 7933 8280 8595 8879 Qsav [GJ/jr] 3,6 4,7 5,7 6,4 7 7,5 7,9 8,3 8,6 8,9

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

De zonneboiler is identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TÜV Report No.: 21211834_300. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming.

7-12-2010 10

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Bos Solar Bos-400-48/572-5,6

In opdracht van Dijkman Energy Systems is voor de zonneboiler Bos-400-48/572-5,6 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 5,6 GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-02927 Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport FREE-XT-400L254 TÜV Report No.: 21211834_400

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Bos-400-48/572-5,6 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 400 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 5,72 m2 (48 buizen) Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: nvt

3

Opdrachtgever: Dijkman Energy Systems Badinckstraat 13 7721 ZD Dalfsen [email protected] tel.: 06 ­ 3369 5855

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

7-12-2010 10

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Bos Solar Bos-400-48/572-5,6 Nummer verklaring 034-DTM-2010-02927

Prestatie zonneboiler type Bos Solar Bos-400-48/572-5,6 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4651 5995 7156 8088 8659 9281 9761 10188 10532 10822 Qaux [MJ/jr] 1452 2396 3524 4880 6598 8265 10073 11935 13879 15878 Qpar [MJ/jr] 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 Qext [MJ/jr] 1813 2757 3885 5241 6959 8626 10434 12296 14240 16239 Qsav [MJ/jr] 4290 5634 6795 7727 8298 8920 9400 9827 10171 10461 Qsav [GJ/jr] 4,3 5,6 6,8 7,7 8,3 8,9 9,4 9,8 10,2 10,5

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TÜV Report No.: 21211834_400. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming.

7-12-2010 10

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37

In opdracht van Dutch Solar Systems is voor de zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/A Geldig tot: 1 januari 2012 Op basis van testrapport TNO 2003-DEG-R033 januari 2004

Qsav = 4,8 GJ/jaar

Type: DSS ZB 120 TX 2,37 Systeemtype: voorverwarmer methode: test Vatvolume: 120 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,37 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Dutch Solar Systems Postbus 228 7500 AE Enschede

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

1/14

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37 Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/A Prestatie zonneboiler type DSS ZB 120 TX 2,37 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4037 4951 5582 5992 6244 6465 6623 6780 6906 7001 Qaux [MJ/jr] 2066 3440 5098 6976 9013 11081 13211 15343 17505 19699 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 2266 3640 5298 7176 9213 11281 13411 15543 17705 19899 Qsav [MJ/jr] 3837 4751 5382 5792 6044 6265 6423 6580 6706 6801 Qsav [GJ/jr] 3,8 4,8 5,4 5,8 6,0 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

De zonneboiler is identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TNO 2003-DEG-R033 echter inclusief correctie voor gebruik van een kunstzoninstallatie zoals voorgeschreven door Zonnekeur criteria ZK 2009 d.d. 22 juni 2010 aanvulling 2010-1

9-12-2010 15

Page

2/14

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/B Geldig tot: 1 januari 2012 Op basis van testrapport TNO 2003-DEG-R033 januari 2004

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 4,74

In opdracht van Dutch Solar Systems is voor de zonneboiler DSS ZB 120 TX 4,74 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 6,0 GJ/jaar

Type: DSS ZB 120 TX 4,74 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid systeem Vatvolume: 120 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 4,74 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

3

Opdrachtgever: Dutch Solar Systems Postbus 228 7500 AE Enschede

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

3/14

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 4,74 Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/B Prestatie zonneboiler type DSS ZB 120 TX 4,74 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4881 6242 7553 8648 9407 10072 10609 11105 11531 11882 Qaux [MJ/jr] 1222 2149 3127 4320 5850 7474 9225 11018 12880 14818 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1422 2349 3327 4520 6050 7674 9425 11218 13080 15018 Qsav [MJ/jr] 4681 6042 7353 8448 9207 9872 10409 10905 11331 11682 Qsav [GJ/jr] 4,7 6,0 7,4 8,4 9,2 9,9 10,4 10,9 11,3 11,7

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport, TNO 2003-DEG-R033 inclusief correctie voor metingen uitgevoerd met behulp van een kunstzon gebaseerd op Zonnekeur kriteria ZK 2009 d.d. 22 juni 2010 aanvulling 2010-1

9-12-2010 15

Page

4/14

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/C Geldig tot: 1 januari 2012 Op basis van testrapport TNO 2003-DEG-R033 januari 2004

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 180 TX 4,74

In opdracht van Dutch Solar Systems is voor de zonneboiler DSS ZB 180 TX 4,74 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 6,1 GJ/jaar

Type: DSS ZB 180 TX 4,74 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid systeem Vatvolume: 180 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 4,74 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Dutch Solar Systems Postbus 228 7500 AE Enschede

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

5/14

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 180 TX 4,74 Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/C Prestatie zonneboiler type DSS ZB 180 TX 4,74 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4800 6297 7738 8868 9733 10442 11013 11533 11971 12332 Qaux [MJ/jr] 1303 2094 2942 4100 5524 7104 8821 10590 12440 14368 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1503 2294 3142 4300 5724 7304 9021 10790 12640 14568 Qsav [MJ/jr] 4600 6097 7538 8668 9533 10242 10813 11333 11771 12132 Qsav [GJ/jr] 4,6 6,1 7,5 8,7 9,5 10,2 10,8 11,3 11,8 12,1

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport, TNO 2003-DEG-R033 inclusief correctie voor metingen uitgevoerd met behulp van een kunstzon gebaseerd op Zonnekeur kriteria ZK 2009 d.d. 22 juni 2010 aanvulling 2010-1

9-12-2010 15

Page

6/14

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/D Geldig tot: 1 januari 2012 Op basis van testrapport TNO 2003-DEG-R033 januari 2004

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 180 TX 2,37

In opdracht van Dutch Solar Systems is voor de zonneboiler DSS ZB 180 TX 2,37 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,9 GJ/jaar

Type: DSS ZB 180 TX 2,37 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid systeem Vatvolume: 180 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,37 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Dutch Solar Systems Postbus 228 7500 AE Enschede

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

7/14

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 180 TX 2,37 Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/D Prestatie zonneboiler type DSS ZB 180 TX 2,37 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4105 5071 5726 6153 6417 6648 6812 6976 7107 7206 Qaux [MJ/jr] 1998 3320 4954 6815 8840 10898 13022 15147 17304 19494 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 2198 3520 5154 7015 9040 11098 13222 15347 17504 19694 Qsav [MJ/jr] 3905 4871 5526 5953 6217 6448 6612 6776 6907 7006 Qsav [GJ/jr] 3,9 4,9 5,5 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,0

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport, TNO 2003-DEG-R033 inclusief correctie voor metingen uitgevoerd met behulp van een kunstzon gebaseerd op Zonnekeur kriteria ZK 2009 d.d. 22 juni 2010 aanvulling 2010-1

9-12-2010 15

Page

8/14

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/E Geldig tot: 1 januari 2012 Op basis van testrapport TNO 2003-DEG-R033 januari 2004

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 95 TX 2,37

In opdracht van Dutch Solar Systems is voor de zonneboiler DSS ZB 95 TX 2,37 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,7 GJ/jaar

Type: DSS ZB 95 TX 2,37 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid systeem Vatvolume: 95 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,37 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Dutch Solar Systems Postbus 228 7500 AE Enschede

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

9/14

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 95 TX 2,37 Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/E Prestatie zonneboiler type DSS ZB 95 TX 2,37 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3974 4862 5473 5870 6115 6329 6483 6636 6759 6851 Qaux [MJ/jr] 2129 3529 5207 7098 9142 11217 13351 15487 17652 19849 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 2329 3729 5407 7298 9342 11417 13551 15687 17852 20049 Qsav [MJ/jr] 3774 4662 5273 5670 5915 6129 6283 6436 6559 6651 Qsav [GJ/jr] 3,8 4,7 5,3 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport, TNO 2003-DEG-R033 inclusief correctie voor metingen uitgevoerd met behulp van een kunstzon gebaseerd op Zonnekeur kriteria ZK 2009 d.d. 22 juni 2010 aanvulling 2010-1

9-12-2010 15

Page

10/14

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/F Geldig tot: 1 januari 2012 Op basis van testrapport TNO 2001-DEG-R124 19 november 2001

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 S 2,37

In opdracht van Dutch Solar Systems is voor de zonneboiler DSS ZB 120 S 2,37 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,4 GJ/jaar

Type: DSS ZB 120 S 2,37 Systeemtype: voorverwarmer methode: test Vatvolume: 120 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,37 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

3

Opdrachtgever: Dutch Solar Systems Postbus 228 7500 AE Enschede

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

11/14

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 S 2,37 Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/F Prestatie zonneboiler type DSS ZB 120 S 2,37 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3692 4428 4917 5193 5407 5561 5714 5806 5899 5991 Qaux [MJ/jr] 2411 3963 5763 7775 9850 11985 14120 16317 18512 20709 Qpar [MJ/jr] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Qext [MJ/jr] 2511 4063 5863 7875 9950 12085 14220 16417 18612 20809 Qsav [MJ/jr] 3653 4410 4914 5198 5419 5576 5734 5829 5923 6018 Qsav [GJ/jr] 3,7 4,4 4,9 5,2 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport, TNO 2001-DEG-R124.

9-12-2010 15

Page

12/14

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/G Geldig tot: 1 januari 2012 Op basis van testrapport TNO 2001-DEG-R124 19 november 2001

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 95 S 2,37

In opdracht van Dutch Solar Systems is voor de zonneboiler DSS ZB 95 S 2,37 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,3 GJ/jaar

Type: DSS ZB 95 S 2,37 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid systeem Vatvolume: 95 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,37 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Dutch Solar Systems Postbus 228 7500 AE Enschede

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

13/14

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 95 S 2,37 Nummer verklaring 034-DTM-2010-04526/G Prestatie zonneboiler type DSS ZB 95 S 2,37 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3692 4428 4917 5193 5407 5561 5714 5806 5899 5991 Qaux [MJ/jr] 2411 3963 5763 7775 9850 11985 14120 16317 18512 20709 Qpar [MJ/jr] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Qext [MJ/jr] 2511 4063 5863 7875 9950 12085 14220 16417 18612 20809 Qsav [MJ/jr] 3592 4328 4817 5093 5307 5461 5614 5706 5799 5891 Qsav [GJ/jr] 3.6 4,3 4,8 5,1 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport, TNO 2001-DEG-R124.

9-12-2010 15

Page

14/14

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04010/A Geldig tot: 1 december 2011

Energetische besparing zonneboiler NAU SPF 1 / NAU SPF 1Q

In opdracht van Duurzame Techniek is voor de zonneboiler NAU SPF 1 / NAU SPF1Q de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 3.5 GJ/jaar

Op basis van testrapport ITW 10SYS96 13 okt 2010

Type: NAU SPF 1 / NAU SPF 1Q Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid Vatvolume: 150 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 1.91 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Duurzame Techniek Oude Rijksweg Noord 64B 6114 JG Susteren

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

1-12-2010 15

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

1/6

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler NAU SPF 1 / NAU SPF1Q Nummer verklaring 034-DTM-2010-04010/A

Prestatie zonneboiler type NAU SPF 1 / NAU SPF1Q onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3675 3774 3943 4074 4198 4351 4468 4568 4659 4724 Qaux [MJ/jr] 2428 4617 6737 8894 11059 13195 15366 17555 19752 21976 Qpar [MJ/jr] 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Qext [MJ/jr] 2665 4854 6974 9131 11296 13432 15603 17792 19989 22213 Qsav [MJ/jr] 3438 3537 3706 3837 3961 4114 4231 4331 4422 4487 Qsav [GJ/jr] 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport ITW 10SYS96 van 13 oktober 2010

1-12-2010 15

Page

2/6

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04010/B Geldig tot: 1 december 2011 Op basis van testrapport ITW 10SYS96 13 okt 2010

Energetische besparing zonneboiler NAU SPF 2 / NAU SPF 2Q

In opdracht van Duurzame Techniek is voor de zonneboiler NAU SPF 2 / NAU SPF2Q de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 5.5 GJ/jaar

Type: NAU SPF 2 / NAU SPF 2Q Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid Vatvolume: 200 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 3.82 m Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

2 3

Opdrachtgever: Duurzame Techniek Oude Rijksweg Noord 64B 6114 JG Susteren

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

3/6

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler NAU SPF 2 / NAU SPF2Q Nummer verklaring 034-DTM-2010-04010/B

Prestatie zonneboiler type NAU SPF 2 / NAU SPF2Q onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4713 5706 6450 6991 7419 7856 8206 8503 8768 8974 Qaux [MJ/jr] 1390 2685 4230 5977 7838 9690 11628 13620 15643 17726 Qpar [MJ/jr] 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Qext [MJ/jr] 1627 2922 4467 6214 8075 9927 11865 13857 15880 17963 Qsav [MJ/jr] 4476 5469 6213 6754 7182 7619 7969 8266 8531 8737 Qsav [GJ/jr] 4.5 5.5 6.2 6.8 7.2 7.6 8.0 8.3 8.5 8.7

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport ITW 10SYS96 van 13 oktober 2010

1-12-2010 15

Page

4/6

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-04010/C Geldig tot: 1 december 2011 Op basis van testrapport ITW 10SYS96 13 okt 2010

Energetische besparing zonneboiler NAU SPF 3(-2) / NAU SPF 3Q(-2)

In opdracht van Duurzame Techniek is voor de zonneboiler NAU SPF 3(-2) / NAU SPF3Q(-2) de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 6.0 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: NAU SPF 3(-2) / NAU SPF3Q(-2) Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleid Vatvolume: 300 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 5.73 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Duurzame Techniek Oude Rijksweg Noord 64B 6114 JG Susteren

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO.

Ondertekening:

Goedkeuring:

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Page

5/6

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler NAU SPF 3(-2) / NAU SPF3Q(-2) Nummer verklaring 034-DTM-2010-04010/C

Prestatie zonneboiler type NAU SPF 3(-2) / NAU SPF3Q(-2) onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4878 6253 7561 8673 9581 10362 11010 11565 12059 12460 Qaux [MJ/jr] 1225 2138 3119 4295 5676 7184 8824 10558 12352 14240 Qpar [MJ/jr] 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Qext [MJ/jr] 1462 2375 3356 4532 5913 7421 9061 10795 12589 14477 Qsav [MJ/jr] 4641 6016 7324 8436 9344 10125 10773 11328 11822 12223 Qsav [GJ/jr] 4.6 6.0 7.3 8.4 9.3 10.1 10.8 11.3 11.8 12.2

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport ITW 10SYS96 van 13 oktober 2010

1-12-2010 15

Page

6/6

terug naar index

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Estec-Holland HP 150 LUX

In opdracht van Estec-Holland BV is voor de zonneboiler Estec-Holland HP 150 LUX de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 3,7 GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-02707 Op basis van testrapport HP 160 Easy SPF test report S124EN 31-8-2009 Geldig tot: 1 september 2011

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Estec-Holland HP 150 LUX Systeemtype: thermosifon methode: afgeleide Vatvolume: 150 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,34 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport: niet beschikbaar

Opdrachtgever: Estec-Holland BV Industriestraat 30 5931 PJ TEGELEN [email protected]

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO.

Ondertekening:

Goedkeuring:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Estec-Holland HP 150 LUX Nummer verklaring 034-DTM-2010-02707

Prestatie zonneboiler type Estec-Holland HP 150 LUX zonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3627 4352 4857 5172 5393 5550 5708 5834 5897 5992 Qaux [MJ/jr] 2945 4690 6576 8627 10714 12868 15021 17209 19428 21650 Qpar [MJ/jr] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qext [MJ/jr] 2945 4690 6576 8627 10714 12868 15021 17209 19428 21650 Qsav [MJ/jr] 3158 3701 4104 4341 4543 4678 4813 4914 4983 5050 Qsav [GJ/jr] 3,2 3,7 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport SPF test report S124EN. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming. Besparing is berekend bij installatie op vlakke ondergrond waarbij het opslag vat buiten staat. Indien de zonneboiler in een schuin dak wordt ingebouwd, met het vat binnen de gebouwschil, kan ook met dit getal gerekend worden.

7-12-2010 11

Page

2/2

terug naar index

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Estec-Holland HP 160 EASY

In opdracht van Estec-Holland BV is voor de zonneboiler Estec-Holland HP 160 Easy de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-03622 Op basis van testrapport HP 160 Easy SPF test report S124EN 31-8-2009 Geldig tot: 1 oktober 2011

Qsav = 3,8 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Estec-Holland HP 160 Easy Systeemtype: thermosifon methode: test Vatvolume: 160 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,23 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport: niet beschikbaar

Opdrachtgever: Estec-Holland BV Industriestraat 30 5931 PJ TEGELEN [email protected]

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

1-12-2010 15

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Estec-Holland HP 160 Easy Nummer verklaring 034-DTM-2010-03622

Prestatie zonneboiler type Estec-Holland HP 160 Easy zonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3217 3784 4163 4447 4636 4793 4888 4983 5077 5140 Qaux [MJ/jr] 2886 4607 6517 8521 10621 12753 14946 17140 19334 21560 Qpar [MJ/jr] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qext [MJ/jr] 2886 4607 6517 8521 10621 12753 14946 17140 19334 21560 Qsav [MJ/jr] 3217 3784 4163 4447 4636 4793 4888 4983 5077 5140 Qsav [GJ/jr] 3.2 3.8 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5 5.1 5.1

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem is identiek aan het geteste systeem waarvan de opbrengst is vastgesteld beschreven in rapport SPF test report S124EN. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming. Besparing is berekend bij installatie op vlakke ondergrond waarbij het opslag vat buiten staat. Indien de zonneboiler in een schuin dak wordt ingebouwd, met het vat binnen de gebouwschil, kan ook met dit getal gerekend worden.

1-12-2010 15

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler MijnZonneboiler Compact 165-20

In opdracht van IQ Energy Control BV is voor de zonneboiler MijnZonneboiler Compact 165-20 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 3,0 GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-02794 Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport TZ47/1500-20c Fraunhofer ISE STB Nr.: 2009-03 2 september 2009

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: MijnZonneboiler Compact 165-20 Systeemtype: thermosifon;voorverwarmer methode: DST Vatvolume: 165 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 1,72 m2 Collector type: vacuüm buis (20 buizen) Collectortest rapport: nvt

3

Opdrachtgever: IQ Energy Control BV Ceintuurbaan Noord 124 A 9301 NZ Roden [email protected]

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

7-12-2010 10

T.Epema BSc Projectleider Page 1/2

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler IQ Energy Control BV MijnZonneboiler Compact 165-20 Nummer verklaring 034-DTM-2010-02794

Prestatie zonneboiler type MijnZonneboiler Compact 165-20 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 2617 3027 3343 3564 3753 3879 4005 4100 4194 4257 Qaux [MJ/jr] 3486 5364 7337 9404 11504 13667 15829 18023 20217 22443 Qpar [MJ/jr] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qext [MJ/jr] 3486 5364 7337 9404 11504 13667 15829 18023 20217 22443 Qsav [MJ/jr] 2617 3027 3343 3564 3753 3879 4005 4100 4194 4257 Qsav [GJ/jr] 2,6 3,0 3,3 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

De zonneboiler is identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Fraunhofer ISE STB Nr.: 2009-03. Deze verklaring is geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van eventuele geïntegreerde elektrische naverwarming.

7-12-2010 10

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler MijnZonneboiler HR+ 200-24

In opdracht van IQ Energy Control BV is voor de zonneboiler MijnZonneboiler HR+ 200-24 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,7 GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-02793 Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport FREE-XT-200L218 TÜV Report No.: 21211834_200 10-09-2009

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: MijnZonneboiler HR+ 200-24 Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide van FREE-XT-200L218 Vatvolume: 200 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,86 m2 Collector type: vacuüm buis (24 buizen) Collectortest rapport: niet beschikbaar

Opdrachtgever: IQ Energy Control BV Ceintuurbaan Noord 124 A 9301 NZ Roden [email protected]

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

7-12-2010 10

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler MijnZonneboiler HR+ 200-24 Nummer verklaring 034-DTM-2010-02793

Prestatie zonneboiler type MijnZonneboiler HR+ 200-24 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4052 5106 5872 6432 6899 7314 7529 7695 7892 8045 Qaux [MJ/jr] 2051 3285 4808 6536 8358 10232 12305 14428 16519 18655 Qpar [MJ/jr] 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 Qext [MJ/jr] 2412 3646 5169 6897 8719 10593 12666 14789 16880 19016 Qsav [MJ/jr] 3691 4745 5511 6071 6538 6953 7168 7334 7531 7684 Qsav [GJ/jr] 3,7 4,7 5,5 6,1 6,5 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TÜV Report No.: 21211834_200. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming.

7-12-2010 10

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-02791 Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport FREE-XT-300L236 TÜV Report No.: 21211834_300 10-09-2009

Energetische besparing zonneboiler MijnZonneboiler HR+ 300-36

In opdracht van IQ Energy Control BV is voor de zonneboiler MijnZonneboiler HR+ 300-36 de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,7 GJ/jaar

Type: MijnZonneboiler HR+ 300-36 Systeemtype: voorverwarmer methode: DST Vatvolume: 300 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 4,29 m2 (36 buizen) Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: nvt

3

Opdrachtgever: IQ Energy Control BV Ceintuurbaan Noord 124 A 9301 NZ Roden [email protected]

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

7-12-2010 10

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler MijnZonneboiler HR+ 300-36 Nummer verklaring 034-DTM-2010-02791

Prestatie zonneboiler MijnZonneboiler HR+ 300-36 onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4005 5109 6023 6749 7348 7852 8294 8641 8956 9240 Qaux [MJ/jr] 2098 3282 4657 6219 7909 9694 11540 13482 15455 17460 Qpar [MJ/jr] 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 Qext [MJ/jr] 2459 3643 5018 6580 8270 10055 11901 13843 15816 17821 Qsav [MJ/jr] 3644 4748 5662 6388 6987 7491 7933 8280 8595 8879 Qsav [GJ/jr] 3,6 4,7 5,7 6,4 7 7,5 7,9 8,3 8,6 8,9

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

De zonneboiler is identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TÜV Report No.: 21211834_300. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming.

7-12-2010 10

Page

2/2

terug naar index

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Estec-Holland HP 160 EASY

In opdracht van Estec-Holland BV is voor de zonneboiler Estec-Holland HP 160 Easy de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-03622 Op basis van testrapport HP 160 Easy SPF test report S124EN 31-8-2009 Geldig tot: 1 oktober 2011

Qsav = 3,8 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Estec-Holland HP 160 Easy Systeemtype: thermosifon methode: test Vatvolume: 160 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,23 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport: niet beschikbaar

Opdrachtgever: Estec-Holland BV Industriestraat 30 5931 PJ TEGELEN [email protected]

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

1-12-2010 15

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Estec-Holland HP 160 Easy Nummer verklaring 034-DTM-2010-03622

Prestatie zonneboiler type Estec-Holland HP 160 Easy zonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3217 3784 4163 4447 4636 4793 4888 4983 5077 5140 Qaux [MJ/jr] 2886 4607 6517 8521 10621 12753 14946 17140 19334 21560 Qpar [MJ/jr] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qext [MJ/jr] 2886 4607 6517 8521 10621 12753 14946 17140 19334 21560 Qsav [MJ/jr] 3217 3784 4163 4447 4636 4793 4888 4983 5077 5140 Qsav [GJ/jr] 3.2 3.8 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5 5.1 5.1

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem is identiek aan het geteste systeem waarvan de opbrengst is vastgesteld beschreven in rapport SPF test report S124EN. Deze verklaring is alleen geldig bij gebruik als voorverwarmer; zonder gebruikmaking van geïntegreerde elektrische naverwarming. Besparing is berekend bij installatie op vlakke ondergrond waarbij het opslag vat buiten staat. Indien de zonneboiler in een schuin dak wordt ingebouwd, met het vat binnen de gebouwschil, kan ook met dit getal gerekend worden.

1-12-2010 15

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-03964 Geldig tot: 1 december 2011 Op basis van testrapport

Energetische besparing zonneboiler CitrinSolar 1.86 m² 160 l

In opdracht van Leylandi Consultancy vof is voor de zonneboiler CitrinSolar 1.86 m² 160 l de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 3.1 GJ/jaar

TNO 99-BBI-R065 23 juni 1999

Type: CitrinSolar 1.86 m2 160 l Systeemtype: voorverwarmer methode: test Vatvolume: 160 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 1.86 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Leylandi Consultancy vof Proosdijstraat 11 6191 AH Beek

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

1-12-2010 15

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler CitrinSolar 1.86 m² 160 l Nummer verklaring 034-DTM-2010-03964

Prestatie zonneboiler type CitrinSolar 1.86 m² 160 l onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3091 3405 3734 3976 4145 4238 4294 4348 4377 4416 Qaux [MJ/jr] 3012 4986 6946 8992 11112 13308 15540 17775 20034 22284 Qpar [MJ/jr] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Qext [MJ/jr] 3312 5286 7246 9292 11412 13608 15840 18075 20334 22584 Qsav [MJ/jr] 2791 3105 3434 3676 3845 3938 3994 4048 4077 4116 Qsav [GJ/jr] 2.8 3.1 3.4 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TNO 99-BBI-R065.

1-12-2010 15

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-03961 Geldig tot: 1 december 2011

Energetische besparing zonneboiler CitrinSolar 3.72 m² 200 l

In opdracht van Leylandi Consultancy vof is voor de zonneboiler CitrinSolar 3.72 m² 200 l de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4.9 GJ/jaar

Op basis van testrapport TNO 99-BBI-R065 23 juni 1999

Type: CitrinSolar 3.72 m2 200 l Systeemtype: voorverwarmer methode: test Vatvolume: 200 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 3.72 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Leylandi Consultancy vof Proosdijstraat 11 6191 AH Beek

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler CitrinSolar 3.72 m² 200 l Nummer verklaring 034-DTM-2010-03961

Prestatie zonneboiler type CitrinSolar 3.72 m² 200 l onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4194 5235 6086 6749 7253 7600 7852 8073 8231 8389 Qaux [MJ/jr] 1909 3156 4594 6219 8004 9946 11982 14050 16180 18311 Qpar [MJ/jr] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Qext [MJ/jr] 2209 3456 4894 6519 8304 10246 12282 14350 16480 18611 Qsav [MJ/jr] 3894 4935 5786 6449 6953 7300 7552 7773 7931 8089 Qsav [GJ/jr] 3.9 4.9 5.8 6.4 7 7.3 7.6 7.8 7.9 8.1

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

De zonneboiler is identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TNO 99-BBI-R065.

9-12-2010 15

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring 034-DTM-2010-03963 Geldig tot: 1 december 2011

Energetische besparing zonneboiler CitrinSolar 3.72 m² 300 l

In opdracht van Leylandi Consultancy vof is voor de zonneboiler CitrinSolar 3.72 m² 300 l de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 5.0 GJ/jaar

Op basis van testrapport TNO 99-BBI-R065 23 juni 1999

Type: CitrinSolar 3.72 m2 300 l Systeemtype: voorverwarmer methode: test Vatvolume: 300 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 3.72 m2 Collector type: vlakke plaat Collectortest rapport:

Opdrachtgever: Leylandi Consultancy vof Proosdijstraat 11 6191 AH Beek

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

9-12-2010 15

Page

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler CitrinSolar 3.72 m² 300 l Nummer verklaring 034-DTM-2010-03963

Prestatie zonneboiler type CitrinSolar 3.72 m² 300 l onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4173 5295 6193 6888 7411 7767 8026 8252 8413 8574 Qaux [MJ/jr] 1930 3096 4487 6080 7846 9779 11808 13871 15998 18126 Qpar [MJ/jr] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Qext [MJ/jr] 2230 3396 4787 6380 8146 10079 12108 14171 16298 18426 Qsav [MJ/jr] 3873 4995 5893 6588 7111 7467 7726 7952 8113 8274 Qsav [GJ/jr] 3.9 5.0 5.9 6.6 7.1 7.5 7.7 8.0 8.1 8.3

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport TNO 99-BBI-R065.

9-12-2010 15

Page

2/2

terug naar index

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Ritter AquaPaket CPC Star Azzurro

In opdracht van Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG is voor de zonneboiler `AquaPaket CPC Star Azzurro' de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Gevolgde methodiek is gebaseerd op de NPR 7976:2004. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,6GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM- 2009-02754 Op basis van testrapport

TZSB Prüfbericht Nr.: Sys07_06 Novermber 2007

Geldig tot: 1 december 2011

Type: AquaPaket

CPC Star Azzurro

Opdrachtgever: Ritter Energie- und Umwelttechnik Gmbh & Co. KG Küchenäcker 2 D-72135 Dettenhausen Duitsland

Systeemtype: voorverwarmer methode: test

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Vatvolume: 410 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer:150 dm3 Collector oppervlakte: 4.67 m2 Collector type: CPC Vacuümbuis collectoren Collectortest rapport: beschikbaar

Tel. +49 7157 5359 1200 Fax. +49 7157 5359 1209

www.ritter-gruppe.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

1-12-2010 15

© 2010 TNO

Page

1/2

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Aqua Paket CPC Star Azzurro Nummer verklaring TNO-034-DTM- 2009-02754

Prestatie zonneboiler type Aqua referentie condities.

Paket CPC Star Azzurro zonneboiler onder Nederlandse

Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr]

6,10 8,39 10,68 12,97 15,26

Referentievraag

2 3 4 5 6

Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C]

080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60

Paux [W]

128 174 225 280 338

Qaux,ref [GJ/jr]

8.06 10.34 12.63 14.92 17.21

Qaux [GJ/jr]

4.04 5.49 7.10 8.83 10.66

Qsav [GJ/jr]

3.8 4.6 5.3 5.8 6.3

Parasitair elektriciteitsverbruik Qpar = 0,27

De energetische besparing is als volgt berekend:

GJ/jr

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2004:

Qaux Qaux,ref Qpar QD Qsav

Voorwaarden

Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual parasitic energy Annual heat demanded by the user Annual energy savings

Het zonneboilersysteem is identiek aan het geteste systeem waarvan de opbrengst is vastgesteld beschreven in rapport TZSB Prüfbericht Nr.: Sys07_06.

Opmerkingen: Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2004, deze beschrijft de standaard berekeningswijze en referentiewaarden voor de bepaling van de Nederlandse besparingsindicatoren, in de Engelse taal, echter met de volgende aanpassing: De opbrengst is berekend voor een tapwaterverbruik opgewarmd van 10 naar 60 °C, conform Europese normeringen betreffende warmwaterinstallaties.

1-12-2010 15

Page

2/2

terug naar index

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Ritter Aqua System CPC 32 Allstar

In opdracht van Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG is voor de zonneboiler `Aqua System CPC 32 Allstar' de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Gevolgde methodiek is gebaseerd op de NPR 7976:2004. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,4 GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM- 2009-02756 Op basis van testrapport

TZSB Prüfbericht Nr.: Sys08_03 Juli 2009

Geldig tot: 1 december 2011

Type: Aqua

System CPC 32 Allstar

Opdrachtgever: Ritter Energie- und Umwelttechnik Gmbh & Co. KG Küchenäcker 2 D-72135 Dettenhausen Duitsland

Systeemtype: voorverwarmer methode: test

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Vatvolume: 185 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 3.22 m2 Collector type: CPC Vacuümbuis collectoren Collectortest rapport: beschikbaar

Tel. +49 7157 5359 1200 Fax. +49 7157 5359 1209

www.ritter-gruppe.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

1-12-2010 15

© 2010 TNO

Page

1/2

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Aqua System CPC 32 Allstar Nummer verklaring TNO-034-DTM- 2009-02756

Prestatie zonneboiler type Aqua System CPC 32 Allstar zonneboiler onder Nederlandse referentie condities.

Referentievraag

2 3 4 5 6

Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr]

6,10 8,39 10,68 12,97 15,26

Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C]

080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60

PL [W]

122 147 163 175 182

Qaux [GJ/jr]

2.26 3.76 5.54 7.45 9.52

Qsav [GJ/jr]

3.6 4.4 4.9 5.3 5.5

Parasitair elektriciteitsverbruik Qpar = 0,26

GJ/jr

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2004:

Qaux Qaux,ref Qpar QD Qsav

Voorwaarden

Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual parasitic energy Annual heat demanded by the user Annual energy savings

Het zonneboilersysteem is identiek aan het geteste systeem waarvan de opbrengst is vastgesteld beschreven in rapport TZSB Prüfbericht Nr.: Sys08_03.

Opmerkingen: Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2004, deze beschrijft de standaard berekeningswijze en referentiewaarden voor de bepaling van de Nederlandse besparingsindicatoren, in de Engelse taal, echter met de volgende aanpassing: De opbrengst is berekend voor een tapwaterverbruik opgewarmd van 10 naar 60 °C, conform Europese normeringen betreffende warmwaterinstallaties.

1-12-2010 15

Page

2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 3512 [email protected]

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S100-15T

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S100-15T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 3,2 GJ/jaar

www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/A Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178422 oktober 2009

Type: Rivusol S100-15T Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 100 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 1,395 m2 Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: KTB Nr. 2007-07-p-en

Opdrachtgever: Rivusol BV Waldeck Pyrmontstraat 12 5653 AD Eindhoven

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekening:

Goedkeuring:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

1/12

terug naar index

© 2010 TNO

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S100-15T Nummer verklaring 034-DTM-2010-03175/A

Prestatie zonneboiler type Rivusol S100-15T onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 2895 3376 3701 3891 4020 4109 4204 4279 4310 4366 Qaux [MJ/jr] 3208 5015 6979 9077 11237 13437 15630 17844 20101 22334 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 3408 5215 7179 9277 11437 13637 15830 18044 20301 22534 Qsav [MJ/jr] 2695 3176 3501 3691 3820 3909 4004 4079 4110 4166 Qsav [GJ/jr] 2.7 3.2 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178422.

1-12-2010 15

Page

2/12

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/B Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178422 oktober 2009

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S100-20T

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S100-20T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,1 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S100-20T Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 100 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 1,86 m2 Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: KTB Nr. 2007-07-p-en

Opdrachtgever: Rivusol BV Waldeck Pyrmontstraat 12 5653 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

3/12

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S100-20T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/B

Prestatie zonneboiler type Rivusol S100-20T onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3560 4261 4748 5054 5268 5421 5574 5696 5757 5849 Qaux [MJ/jr] 2543 4130 5932 7914 9989 12125 14260 16427 18654 20851 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 2743 4330 6132 8114 10189 12325 14460 16627 18854 21051 Qsav [MJ/jr] 3360 4061 4548 4854 5068 5221 5374 5496 5557 5649 Qsav [GJ/jr] 3.4 4.1 4.5 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.6

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178422.

1-12-2010 15

Page

4/12

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 3512 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/C Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178422 oktober 2009

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-15T

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S150-15T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 3.2 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S150-15T Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 100 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 1.395 m2 Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: KTB Nr. 2007-07-p-en

3

Opdrachtgever: Rivusol BV Waldeck Pyrmontstraat 12 5653 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

5/12

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-15T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/C

Prestatie zonneboiler type Rivusol S150-15T onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 2865 3363 3700 3898 4032 4124 4223 4301 4333 4392 Qaux [MJ/jr] 3238 5028 6980 9070 11225 13422 15611 17822 20078 22308 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 3438 5228 7180 9270 11425 13622 15811 18022 20278 22508 Qsav [MJ/jr] 2665 3163 3500 3698 3832 3924 4023 4101 4133 4192 Qsav [GJ/jr] 2.7 3.2 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system Annual heat demanded by the user QD Qext Annual total external energy Annual solar energy delivered to the load QL Qpar Annual parasitic energy Annual energy savings Qsav

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178422.

1-12-2010 15

Page

6/12

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/D Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178422 oktober 2009

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-25T

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S150-25T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav =4.9 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S150-25T Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 150 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2.325 m2 Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: KTB Nr. 2007-07-p-en

Opdrachtgever: Rivusol BV Waldeck Pyrmontstraat 12 5653 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

7/12

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-25T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/D

Prestatie zonneboiler type Rivusol S150-25T onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4107 5077 5759 6208 6530 6767 6994 7178 7282 7419 Qaux [MJ/jr] 1996 3314 4921 6760 8727 10779 12840 14945 17129 19281 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 2196 3514 5121 6960 8927 10979 13040 15145 17329 19481 Qsav [MJ/jr] 3907 4877 5559 6008 6330 6567 6794 6978 7082 7219 Qsav [GJ/jr] 3.9 4.9 5.6 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 7.1 7.2

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178422.

1-12-2010 15

Page

8/12

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/E Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178422 oktober 2009

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-30T

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S150-30T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 5,4 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S150-30T Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 150 dm Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2.79 m2 Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: KTB Nr. 2007-07-p-en

3

Opdrachtgever: Rivusol BV Waldeck Pyrmontstraat 12 5653 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

9/12

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-30T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/E

Prestatie zonneboiler type Rivusol S150-30T onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4384 5641 6543 7135 7571 7898 8203 8452 8605 8790 Qaux [MJ/jr] 1719 2750 4137 5833 7686 9648 11631 13671 15806 17910 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1919 2950 4337 6033 7886 9848 11831 13871 16006 18110 Qsav [MJ/jr] 4184 5441 6343 6935 7371 7698 8003 8252 8405 8590 Qsav [GJ/jr] 4.2 5.4 6.3 6.9 7.4 7.7 8.0 8.3 8.4 8.6

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178422.s

1-12-2010 15

Page

10/12

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft Ing. H.P. Oversloot T 015 276 35 12 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/F Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178422 oktober 2009

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S200-25T

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S200-25T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 liter/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4.9 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S200-25T Systeemtype: voorverwarmer methode: afgeleide Vatvolume: 200 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2.325 m2 Collector type: vacuüm buis Collectortest rapport: KTB Nr. 2007-07-p-en

Opdrachtgever: Rivusol BV Waldeck Pyrmontstraat 12 5653 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Ondertekening:

Goedkeuring:

1-12-2010 15

Ing. H.P. Oversloot Projectleider

Mevr. Ir. L.J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Page

11/12

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S200-25T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-03175/F

Prestatie zonneboiler type Rivusol S200-25T onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4105 5094 5792 6250 6580 6822 7054 7241 7347 7486 Qaux [MJ/jr] 1998 3297 4888 6718 8677 10724 12780 14882 17064 19214 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 2198 3497 5088 6918 8877 10924 12980 15082 17264 19414 Qsav [MJ/jr] 3905 4894 5592 6050 6380 6622 6854 7041 7147 7286 Qsav [GJ/jr] 3.9 4.9 5.6 6.1 6.4 6.6 6.9 7.0 7.1 7.3

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178422.

1-12-2010 15

Page

12/12

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-20T

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/A Geldig tot: 1 september 2011 Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178421 oktober 2008

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S150-20T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 4,2 GJ/jaar

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S150-20T Systeemtype: Voorverwarmer methode: Getest systeem Vatvolume: 150 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 1,86 m2 Collector type: Vacuümbuis (20 buizen) Collectortest rapport: Fraunhofer ISE; KTB Nr. 2007-07-p-en Ondertekening:

Opdrachtgever: Rivusol Waldeck Pyrmontstraat 11 5652 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Goedgekeurd door:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L. J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Pagina

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S150-20T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/A

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Prestatie zonneboiler type Rivusol S150-20Tzonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 3627 4352 4857 5172 5393 5550 5708 5834 5897 5992 Qaux [MJ/jr] 2476 4039 5823 7796 9864 11996 14126 16289 18514 20708 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 2676 4239 6023 7996 10064 12196 14326 16489 18714 20908 Qsav [MJ/jr] 3427 4152 4657 4972 5193 5350 5508 5634 5697 5792 Qsav [GJ/jr] 3,4 4,2 4,7 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par )

Met

Qaux ,ref = QD

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

De zonneboiler is identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178421.

Pagina 2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S200-30T

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/B

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S200-30T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 5,5 GJ/jaar

Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178421 oktober 2008 Geldig tot: 1 september 2011

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S200-30T Systeemtype: Voorverwarmer methode: Afgeleid systeem Vatvolume: 200 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,79 m2 Collector type: Vacuümbuis (30 buizen) Collectortest rapport: Fraunhofer ISE; KTB Nr. 2007-07-p-en Ondertekening:

Opdrachtgever: Rivusol Waldeck Pyrmontstraat 11 5652 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Goedgekeurd door:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L. J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Pagina

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S200-30T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/B

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Prestatie zonneboiler type Rivusol S200-30Tzonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4420 5698 6635 7241 7687 8022 8334 8589 8745 8934 Qaux [MJ/jr] 1683 2693 4045 5727 7570 9524 11500 13534 15666 17766 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1883 2893 4245 5927 7770 9724 11700 13734 15866 17966 Qsav [MJ/jr] 4220 5498 6435 7041 7487 7822 8134 8389 8545 8734 Qsav [GJ/jr] 4,2 5,5 6,4 7,0 7,5 7,8 8,1 8,4 8,5 8,7

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178421.

Pagina 2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S250-30T

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/C

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S250-30T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 5,5 GJ/jaar

Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178421 oktober 2008 Geldig tot: 1 september 2011

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S250-30T Systeemtype: Voorverwarmer methode: Afgeleid systeem Vatvolume: 250 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 2,79 m2 Collector type: Vacuümbuis (30 buizen) Collectortest rapport: Fraunhofer ISE; KTB Nr. 2007-07-p-en Ondertekening:

Opdrachtgever: Rivusol Waldeck Pyrmontstraat 11 5652 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Goedgekeurd door:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L. J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Pagina

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S250-30T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/C

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Prestatie zonneboiler type Rivusol S250-30Tzonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4402 5692 6638 7254 7707 8046 8363 8621 8779 8971 Qaux [MJ/jr] 1701 2699 4042 5714 7550 9500 11471 13502 15632 17729 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1901 2899 4242 5914 7750 9700 11671 13702 15832 17929 Qsav [MJ/jr] 4202 5492 6438 7054 7507 7846 8163 8421 8579 8771 Qsav [GJ/jr] 4,2 5,5 6,4 7,1 7,5 7,8 8,2 8,4 8,6 8,8

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178421.

Pagina 2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S250-40T

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/D

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S250-40T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 6,1 GJ/jaar

Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178421 oktober 2008 Geldig tot: 1 september 2011

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S250-40T Systeemtype: Voorverwarmer methode: Afgeleid systeem Vatvolume: 250 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 3,72 m2 Collector type: Vacuümbuis (40 buizen) Collectortest rapport: Fraunhofer ISE; KTB Nr. 2007-07-p-en Ondertekening:

Opdrachtgever: Rivusol Waldeck Pyrmontstraat 11 5652 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Goedgekeurd door:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L. J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Pagina

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S250-40T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/D

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Prestatie zonneboiler type Rivusol S250-40Tzonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4756 6267 7556 8655 9455 10006 10503 10915 11196 11504 Qaux [MJ/jr] 1347 2124 3124 4313 5802 7540 9331 11208 13215 15196 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1547 2324 3324 4513 6002 7740 9531 11408 13415 15396 Qsav [MJ/jr] 4556 6067 7356 8455 9255 9806 10303 10715 10996 11304 Qsav [GJ/jr] 4,6 6,1 7,4 8,5 9,3 9,8 10,3 10,7 11,0 11,3

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178421.

Pagina 2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S300-40T

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/E

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S300-40T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 6,1 GJ/jaar

Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178421 oktober 2008 Geldig tot: 1 september 2011

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S300-40T Systeemtype: Voorverwarmer methode: Afgeleid systeem Vatvolume: 300 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 3,72 m2 Collector type: Vacuümbuis (40 buizen) Collectortest rapport: Fraunhofer ISE; KTB Nr. 2007-07-p-en Ondertekening:

Opdrachtgever: Rivusol Waldeck Pyrmontstraat 11 5652 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Goedgekeurd door:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L. J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Pagina

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S300-40T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/E

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Prestatie zonneboiler type Rivusol S300-40Tzonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4726 6259 7559 8664 9471 10027 10529 10945 11229 11539 Qaux [MJ/jr] 1377 2132 3121 4304 5786 7519 9305 11178 13182 15161 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1577 2332 3321 4504 5986 7719 9505 11378 13382 15361 Qsav [MJ/jr] 4526 6059 7359 8464 9271 9827 10329 10745 11029 11339 Qsav [GJ/jr] 4,5 6,1 7,4 8,5 9,3 9,8 10,3 10,7 11,0 11,3

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178421.

Pagina 2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S300-50T

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/F

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S300-50T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 6,4 GJ/jaar

Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178421 oktober 2008 Geldig tot: 1 september 2011

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S300-50T Systeemtype: Voorverwarmer methode: Afgeleid systeem Vatvolume: 300 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 4,65 m2 Collector type: Vacuümbuis (50 buizen) Collectortest rapport: Fraunhofer ISE; KTB Nr. 2007-07-p-en Ondertekening:

Opdrachtgever: Rivusol Waldeck Pyrmontstraat 11 5652 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Goedgekeurd door:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L. J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Pagina

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S300-50T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/F

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Prestatie zonneboiler type Rivusol S300-50Tzonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4815 6631 8068 9323 10455 11466 12262 12850 13281 13724 Qaux [MJ/jr] 1288 1760 2612 3645 4802 6080 7572 9273 11130 12976 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1488 1960 2812 3845 5002 6280 7772 9473 11330 13176 Qsav [MJ/jr] 4615 6431 7868 9123 10255 11266 12062 12650 13081 13524 Qsav [GJ/jr] 4,6 6,4 7,9 9,1 10,3 11,3 12,1 12,7 13,1 13,5

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178421.

Pagina 2/2

terug naar index

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Opbrengstverklaring

Energetische besparing zonneboiler Rivusol S500-60T

Bouw en installaties Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft T. Epema BSc T 015 276 34 94 [email protected] www.tno.nl Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/G

In opdracht van Rivusol BV is voor de zonneboiler Rivusol S500-60T de energetische besparing vastgesteld, bestemd voor subsidieregeling "duurzame warmte voor bestaande woningen". Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976:2009. Het hieronder beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse energetische besparing:

Qsav = 6,5 GJ/jaar

Op basis van testrapport Kiwa Gastec Certification report number 178421 oktober 2008 Geldig tot: 1 september 2011

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Type: Rivusol S500-60T Systeemtype: Voorverwarmer methode: Afgeleid systeem Vatvolume: 500 dm3 Volume geïntegreerde naverwarmer: nvt Collector oppervlakte: 5.58 m2 Collector type: Vacuümbuis (60 buizen) Collectortest rapport: Fraunhofer ISE; KTB Nr. 2007-07-p-en Ondertekening:

Opdrachtgever: Rivusol Waldeck Pyrmontstraat 11 5652 AD Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Goedgekeurd door:

7-12-2010 11

T.Epema BSc Projectleider

Mevr. Ir. L. J.W.M. Krosse Afdelingshoofd

Pagina

1/2

© 2010 TNO

terug naar index

Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler Rivusol S500-60T Nummer verklaring TNO-034-DTM-2010-02508/G

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Prestatie zonneboiler type Rivusol S500-60Tzonneboiler onder Nederlandse referentie condities. Referentievraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jaarlijkse tapvraag, QD [GJ/jr] 6103 8391 10680 12968 15257 17546 19834 22123 24411 26700 Equivalent tapwaterverbruik [liter/dag], [°C] 080, 10 ­ 60 110, 10 ­ 60 140, 10 ­ 60 170, 10 ­ 60 200, 10 ­ 60 230, 10 ­ 60 260, 10 ­ 60 290, 10 ­ 60 320, 10 ­ 60 350, 10 ­ 60 QL [MJ/jr] 4544 6663 8393 9771 11033 12214 13321 14334 15039 15639 Qaux [MJ/jr] 1559 1728 2287 3197 4224 5332 6513 7789 9372 11061 Qpar [MJ/jr] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Qext [MJ/jr] 1759 1928 2487 3397 4424 5532 6713 7989 9572 11261 Qsav [MJ/jr] 4344 6463 8193 9571 10833 12014 13121 14134 14839 15439 Qsav [GJ/jr] 4,3 6,5 8,2 9,6 10,8 12,0 13,1 14,1 14,8 15,4

De energetische besparing is als volgt berekend:

Qsav = Qaux ,ref - (Qaux + Q par ) Qaux ,ref = QD

Met

Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:2009: Qaux Annual auxiliary energy Annual heat consumption of a non-solar reference system Qaux,ref QD Annual heat demanded by the user Annual total external energy Qext QL Annual solar energy delivered to the load Annual parasitic energy Qpar Qsav Annual energy savings

Voorwaarden

Het zonneboilersysteem voldoet aan de criteria voor afgeleide systemen uit een productfamilie zoals gesteld in Annex C van NPR 7976:2009 en behoort tot de productfamilie van het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec Certification report number 178421.

Pagina 2/2

terug naar index

Information

Opbrengstverklaringen Zonneboilers

77 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

138194


Notice: fwrite(): send of 197 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531