Read (Microsoft Word - T\344iendus\365ppe kava 2011.doc) text version

Täiendusõppe kava 2011/2012 õ.a.

Eelmisel õppeaastal alanud kursus: Eelkoolipedagoogika alused V moodul 15.­ 17. veebruar 2012. Uued kursused: EELKOOLIPEDAGOOGIKA ALUSED (HTM reg nr 793, 320 t 8 moodulit) I moodul II moodul III moodul IV moodul V moodul VI moodul VII moodul VIII moodul 19.- 21.oktoober, 2011. 02.- 04.november, 2011. 28.- 30. november, 2011. 25.- 27. jaanuar, 2012. 15.- 17. veebruar, 2012 21.- 23. märts, 2012 25.- 27. aprill 2012 16.- 18. mai 2012

Sihtgrupp: Muu kõrg- või keskeriharidusega koolieelse lasteasutuse õpetajad Õpiväjundid Kursuse lõpetanu: - tunneb pedagoogilise psühholoogia ja eelkoolipedagoogika teoreetilisi aluseid; - leiab pedagoogika-, psühholoogia- ja eelkoolipedagoogika- alast kirjandust täiendamaks oma teadmisi; - tunneb 0-7 aastaste laste arengu seduspärasusi ja sellele eale sobivaid õpetamis- ja kasvatusvõtteid; - mõistab lapsest lähtuva õppe-kasvatustegevuse põhimõtteid; - kavandab ja analüüsib õppe-kasvatustegevust rühmas lähtudes riiklikust koolieelse lasteasutuse õppekavast; - teab koostöö aluseid lapsevanematega. Õppetöö korraldus Koolitus koosneb 8 moodulist. Ühisõppe maht on 192 tundi, iseseisva töö maht 128 tundi. Ühisõppe vormiks on loengud, seminarid, arutelud, rühmatööd, praktikumid. Tulemuse kontrolli vorm ­ arvestus iseseisva töö kohta, milleks on: töö erialase kirjandusega; iseseisva tööna praktiliste ülesannete lahendamine; õpimapi koostamine; kirjaliku kursusetöö koostamine VIII mooduli lõpuks ja selle kaitsmine lõpuseminaril. Ühe mooduli hind 100.eurot (1 moodul sisaldab loenguid, praktikume, paljundusmaterjali, kohvipause) EELKOOLIPEDAGOOGIKA ALUSED (HTM reg nr 788, 160t 4 moodulit))

I moodul 30.november ­ 02.detsember, 2011. Sihtrühm: muu pedagoogilise kõrg- või keskeriharidusega koolieelse lasteasutuse õpetajad Õpiväljundid: - tunneb 0-7 aastaste laste arengu seduspärasusi ja sellele eale sobivaid õpetamis- ja kasvatusvõtteid; - mõistab lapsest lähtuva õppe-kasvatustegevuse põhimõtteid; - kavandab ja analüüsib õppe-kasvatustegevust rühmas lähtudes riiklikust koolieelse lasteasutuse õppekavast; - teab koostöö aluseid lapsevanematega. Õppetöö korraldus : Koolitus kestab neli moodulit.Ühisõppe maht 96 tundi; iseseisvat tööd 64 tundi Ühisõppe vormiks on loengud, seminarid, arutelud, rühmatööd, praktikumid. Tulemuse kontrolli vormarvestus iseseisva töö kohta, milleks on: töö erialase kirjandusega; iseseisvatöö ülesannete täitmine; õpimapi koostamine koos eneseanalüüsiga(kirjanduse lugemine, koduste ülesannete täitmine, õpimapi koostamine) Tulemuse kontrolli vorm: arvestus iseseisva töö kohta, õpimapi esitlemine Ühe mooduli hind 100.- eurot (1 moodul sisaldab loenguid, praktikume, paljundusmaterjali, kohvipause) Teemapäevad: PARIMAD KOGEMUSED ÕPETAJALT-ÕPETAJALE I PROJEKTÕPE LASTEAIAS 02.november, 2011. kell 10.00-16.00 Lektor Jaana Koger II KUNSTITEGEVUSTE LÕIMIMINE 06.detsember, 2011. kell l0.00-16.00 Lektor Jelena Leppoja III KONFLIKTIDE LAHENDAMINE 19.-20. märts, 2012. 10.00-16.00 Lektor Ilona Veike Kursuse eest tasumine toimub arvega (ühe koolituspäeva maksumus 35.-eurot) KURSUSED TELLIMISEL: -Lasteaiaõpetaja abid (80 t) (HTM reg. nr 792, 11.06.2010. nr 3. 1-12/2684) -Laps aktiivse osalejana õppe- ja kasvatustegevuses (80 t)(HTM reg. nr. 790, 11.06.2010. nr 3, 112/2684)

- Väikelapse kasvukeskkond (80 t) ( HTM reg.nr 789, 11.06.2010. nr 3 1-12/2684) MEIE KONTAKTANDMED Räägu 49 11311 Tallinn Telefon 639 1750 Registreerumine: E-post [email protected] Kursuste esimene päev algab kell 11.00 Kursuse eest tasumine toimub arvega

Information

(Microsoft Word - T\344iendus\365ppe kava 2011.doc)

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

302273

Notice: fwrite(): send of 223 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531