Read Microsoft Word - 3_mentiq_az_10.doc text version

4

Magistraturaya qbul ­ 2011

ÜMUM NTELLEKT SVYYSNN (MNTQ TFKKÜRÜN) YOXLANILMASI ÜZR QBUL MTAHANI PROQRAMI V ZAHLI TEST TAPIRII NÜMUNLR (LAYH)

Ümumi intellekt sviyysinin yoxlanilmasi üzr test üç bölmdn ibartdir: sözl bali (verbal), fiqurla bali, mntiqiriyazi. SÖZL BALI (VERBAL) TEST TAPIRIQLARI 1. Analogiyaya gör sözün (sözlrin) seçilmsi 2. Anaqrami hll etmkl frqli sözün tapilmasi 3. Mtnin mntiqi thlili FQURLA BALI TEST TAPIRIQLARI 4. Analogiyaya gör klin seçilmsi 5. klin mntiqi tamamlanmasi, siranin davam etdirilmsi 6. Fiqurun hisslrinin xyaln birldirilmsi (ayrilmasi) 7. Fiqurun hisslri arasinda fza münasibtlrinin müyyn edilmsi 8. Qatlanaraq ksiklr edilmi kaizin açiliinin tapilmasi MNTQ-RYAZ TEST TAPIRIQLARI 9. Riyazi qanunauyunluun tapilmasi v ttbiq edilmsi 10. Mntiqi-riyazi msllrin hlli 11. Qrafik kild verilnlrin thlili hisssi"-dir, yni eyni mntiqi laqdir, lakin sözlr arasinda ardicillii nzr alsaq, bu, düzgün cavab deyil. Sözlr arasinda ardicilliin vacib olmasini nzr alsaq, B cavab varianti ­ "burun ­ ba" bu laqy analoji olan yegan cavab variantidir. Nümun 2: Veriln sözlr cütü arasinda mntiqi laqy analoji olaraq natamam cütü tamamlayin. insan ­ beyin; kompyuter ­ ? ) tfkkür B) rabit C) main D) mlumat E) prosessor zahat: Düzgün cavab E-dir. Tapiriqda veriln «insan ­ beyin» sözlri arasinda mntiqi laq var: beyin insan orqanizmind müyyn funksiyalari yerin yetirir. Birinci iki söz arasinda mntiqi laqy saslanaraq, analogiyaya gör üçüncü söz uyun olani seçmk lazimdir. Birinci söz cütün analoji olaraq, ikinci söz cütünü tamamlayan yegan cavab varianti E ­ "prosessor"-dur. Yni, gr beyin insan orqanizmind müyyn funksiyalari yerin yetirirs, kompyuterd oxar funksiyalari prosessor yerin yetirir. 2. Anaqrami hll etmkl frqli sözün tapilmasi

TEST TAPIRIQLARININ NÜMUNLR Aaida siz bütün bölmlr üzr test tapiriqlarinin nümunlri tqdim edilir. Mqsd test tapiriqlarinin yerin yetirilmsi zamani iinizin smrliliyini artirmaq üçün sizi tapiriqlarin növlri il tani etmkdir. SÖZL BALI (VERBAL) TEST TAPIRIQLARI Sözl bali (verbal) bölmy aid olan test tapiriqlari il söz ehtiyatinin znginliyi, sözl ifad olunmu mlumati thlil etm, sintez etm, müqayis etm, ümumildirm, mücrrdldirm, müxtlif sözlrin istifadsind incliklri hissetm qabiliyytlri yoxlanilir. Bu bölm 3 altbölmdn ibartdir. 1. Analogiyaya gör sözün (sözlrin) seçilmsi

Nümun : Hrf sirasi pozulmu be sözdn dördü müyyn lamt gör oxardir. Hrflrin sirasini düzldrk frqli sözü tapin. A) d c y i n e d i B) i i m y r i C) i n c i k i D) i c b r i n i E) i c b i e n zahat: Düzgün cavab B-dir. Tapiriqda veriln sözlrd hrf sirasini düzltdikd yeddinci, iyirmi, ikinci, birinci, beinci sözlri alinir. Bu sözlr arasinda yalniz iyirmi miqdar sayi, digrlri is sira saylaridir. 3. Mtnin mntiqi thlili

Nümun 1: Veriln sözlr cütü arasinda mntiqi laqy analoji olan varianti seçin (sözlrin ardicillii nzr alinmalidir). lçk ­ çiçk A) aac ­ ot B) burun ­ ba C) göz ­ qa D) tala ­ kin E) l ­ barmaq zahat: Düzgün cavab B-dir. Tapiriqda iki söz verilib: "lçk ­ çiçk". Bu sözlr arasinda münasibt beldir: tamin hisssi ­ tam. Yni "lçk" (tamin hisssi) "çiçyin" (tamin) bir hisssidir. Bellikl, bu mntiqi laqy analoji olan cavab variantini tapmaliyiq. E cavab variantinda "l ­ barmaq" sözlri arasinda münasibt "tam ­ tamin

a) mntiqi mslnin hlli Nümun : Üç qarda ­ sgndr, Cavid, Samir müxtlif universitetlrd (A, B, C) müxtlif fnlri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tdris edirlr. sgndr A-da, Cavid is B-d ilmir. A-da ilyn xs tarixi tdris etmir. B-d ilyn xs iqtisadiyyati tdris edir. Cavid biologiyani tdris etmir. Samir hansi fnni hansi universitetd tdris edir? A) biologiyani A-da B) tarixi C-d C) iqtisadiyyati B-d D) iqtisadiyyati C-d E) biologiyani B-d zahat: Düzgün cavab A-dir. Mtnd verilnlr gör, üç qarda müxtlif universitetlrd müxtlif fnlri tdris edirlr. Qardalardan heç biri A-da tarixi tdris etmir. "B-d ilyn xs iqtisadiyyati tdris edir" hökmündn bel ntic çixir ki, A-da ilyn iqtisadiyyati da tdris etmir. Demli, A-da ilyn biologiyani tdris edir. sgndr A-da ilmdiyin, Cavid is

Qbul proqramlari biologiyani tdris etmdiyin gör mlum olur ki, Samir A-da biologiyani tdris edir. Aaidaki kimi cdvl qurub, mtnd verilnlr müvafiq olaraq xanalarda "­" v ya "+" iarlri qoymaqla da mslni hll etmk mümkündür.

Qard. Univ./fnn

5

C) Babalarimizin dini inanclari onlarin tbitdn lazimi sviyyd istifad etmsin mane olub. D) Qdim dövrlrd hali yalniz bitki mnli qida qbul edirdi. E) Vtn sevgisi, onu qorumaq borcu milli-mnvi dyrlr söyknir. zahat: Düzgün cavab A-dir. Verilmi mtn digr dörd nticy glmy sas vermir. FQURLA BALI TEST TAPIRIQLARI Bu bölmy aid olan test tapiriqlari vizual mlumati thlil etm, sintez etm, müqayis etm, ümumildirm, mücrrdldirm qabiliyytlrini yoxlayir. Bu bölm 5 altbölmdn ibartdir. 4. Analogiyaya gör klin seçilmsi

sgndr ­ ­ ­ ­ ­ + ­ ­ ­

Cavid ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + ­

Samir + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

A

B

C

bio. tarix iqt. bio. tarix iqt. bio. tarix iqt.

b) mtn sasn mntiqi nticnin tapilmasi Nümun : Bir sira üzr yerln 9 bina 1-dn balayaraq ardicil nömrlnib. Binalarin üçü mavi, üçü qirmizi, üçü is yail rngl boyanib. Binalarin rngi il bali aaidakilar mlumdur: 1. III bina qirmizi rngddir. 2. I v VI binalar eyni rngddir. 3. Yail rngli binalarin hamisinin nömrlri tkdir. Aaidakilardan hansi mütlq dorudur? A) IV v VI binalar frqli rngddir. B) V bina yail rngddir. C) I v VIII binalar eyni rngddir. D) II bina mavi rngddir. E) IV v VIII binalar eyni rngddir. zahat: Düzgün cavab -dir. Yail rngli binalarin nömrlri tk rqm olduuna gör 1, 3, 5, 7 v 9 nömrli binalardan üçü yail olmalidir (3). III bina qirmizi rngddir (1). I bina da yail rngli ola bilmz, çünki el olsa idi, VI bina da yail olmali idi (2). Bu is verilnlr ziddir (3). Demli, 5, 7 v 9 nömrli binalar yail rngddir. Digr 4 cavab variantlarinin doru v ya yanli olmasi mlum deyil. Bunu müyynldirmk üçün verilmi mtndki mlumat kifayt etmir. Mtnd verilnlri aaidaki kimi cdvld qeyd etmkl d görmk olar ki, verilmi cavab variantlari arasinda mütlq doru olani B-dir.

Bina Rng yail qirmizi mavi

I* II III IV V VI* VII VIII IX

Nümun : Qanunauyunluu müyyn edin v "?" vzin uyun olan varianti seçin.

?

A)

B)

C)

D)

E)

zahat: Düzgün cavab B-dir. Veriln killrd fiqurlar bir-birinin güzgüdki kimi ksidir, yalniz qara dördbucaqlilar a rngli dördbucaqlilarla, a dördbucaqlilar is qara rngli dördbucaqlilarla vz olunur. 5. klin mntiqi tamamlanmasi, siranin davam etdirilmsi

Qanunauyunluu müyyn edin v "?" vzin uyun olan varianti seçin. Nümun 1:

­

­

­ + ­

­

+ ­ ­

­

+ ­ ­

­

+ ­ ­

* bax, rt 2. c) verilmi mtnin mzmunu il bali suala cavabin tapilmasi Nümun : "Günah", "haram" anlayilarina saslanan babalarimiz heyvanlarin nsilverm vaxtinda ov etmz, ana heyvana güll atmaz, kürütökm vaxtinda balia tor qurmaz, kütlvi heyvan qirini etmz, qu yuvasindan yumurta götürmzdilr. Onlar ya aaci ksmz, torpaa qaynar su tökmz, suyu murdar elmzdilr. Mtndki mlumatlardan hansi nticy glmk mümkündür? A) Tbitin qorunmasinda tarixn halinin dini mdniyyti böyük hmiyyt daiyib. B) Babalarimiz "Qirmizi kitab"in formalamasinda itirak ediblr.

?

6

Magistraturaya qbul ­ 2011

A)

B)

C)

D)

E) A) B) C)

zahat: Düzgün cavab D-dir. Cavab verrkn 2 meyara fikir vermk lazimdir: daxili fiqurlarin vziyytin v kvadratlarin daxilindki cizgilr. Daxili fiqur stir üzr hr df 90° saat qrbi istiqamtind firlanir. III stirdki cizgilr is I v II strin müvafiq sütunundaki cizgilrin ksimsindn alinir. Nümun 2:

D)

E)

zahat: Düzgün cavab C-dir, veriln hisslri birldirnd skkizbucaqli fiqur alinir. Nümun 2: "?" iarsinin vzin uyun olan varianti tapin.

+

?

=

?

A)

B)

C)

A)

B)

C)

D)

E)

D)

E)

zahat: Düzgün cavab D-dir. Veriln dördbucaqlilari üst-üst qoyanda, yalniz ümumi olan qara rnglnmi hiss qalir. Nümun 3:

?

zahat: Düzgün cavab A-dir, veriln hiss il bu variantdaki hiss bir-birini tamamlayir. Bu hisslrin birldirilmsindn sadaki düzbucaqli alinir. Nümun 3:

A) D)

B) E)

C)

I II III IV

zahat: Düzgün cavab A-dir, çünki fiqurlar soldan saa 1 addim irlilyirlr v sadan birinci fiqur soldan birinci fiqurun vvlki yerin keçir.

A)

+

=

+

?

B)

C)

6.

Fiqurun hisslrinin xyaln birldirilmsi (ayrilmasi)

D) E)

Nümun 1: Veriln hisslrin xyaln birldirilmsindn alinan fiquru tapin.

zahat: Düzgün cavab D-dir.

Qbul proqramlari I v II fiqurlari üst-üst qoyub, alinmi fiqurdan III fiquru tkil edn xtlri "çixmaq" lazimdir.

1) 2) 3)

7

7.

Fiqurun hisslri arasinda fza münasibtlrinin müyyn edilmsi

4) 5)

verilmi açilia müvafiq fza fiqurunun yiilmasi Nümun 1: "?" iarsinin yerin uyun olan varianti seçin.

a)

2 1 6 K L M

3 4 5 N P R R x K

y

A) 1, 3,5 B) 2,4,5 C) 2,3 D) 2,4 E) 1,3

zahat: Düzgün cavab B-dir. II, IV v V açili verilmi kuba uyun glir. I v III açililari yisaq, tapiriqda veriln kubu almaq mümkün olmayacaq.

x­?

x

y­?

y

c) fiqurun çevrilmsi nticsind alinan variantin tapilmasi Nümun 3: Veriln kubun ixtiyari çevrilmsi nticsind alinan cavab variantini seçin (kubun üzlri frqli iarlnmidir).

A) B) C) D) E)

1 1 2 2 3

3 6 3 6 6

zahat: Düzgün cavab D-dir. Verilmi açilia gör, K üçbucainin oturacainin tplri 1 v 2 ddlrin, R üçbucainin oturacainin tplri is 2 v 3 ddlrin müvafiqdir. Bellikl, x il 2 iarlnmidir. K üçbucaindan sada L üçbucai, ondan sa trfd is M üçbucai yerlir. Bu üçbucaqlarin oturacaqlarinin ümumi ortaq nöqtsi 6-dir. Demli, y il 6 iarlnib. b) fza fiqurunun açiliina müvafiq variant(lar)in tapilmasi Nümun 2: Verilmi kubun açiliina müvafiq variantlari seçin.

A)

B)

C)

D)

E)

zahat: Düzgün cavab A-dir. Kub çevrildikd yalniz bu cavab variantindaki kub alina bilr. Digr cavab variantlarinda tapiriqda veriln kubun üzlri arasindaki fza münasibtlri pozulur, buna gör d onlarin heç biri düzgün cavab deyil. 8. Qatlanaraq ksiklr edilmi kaizin açiliinin tapilmasi

Nümun: Qatlanmi rngli kaizda ksiklr edilib. Fikrn kaizi açin v açilia müvafiq varianti tapin.

8

Magistraturaya qbul ­ 2011 ki, "?" iarsin uyun olan ddi tapaq: 32-ni 2-y vuranda 64 alinir. Nümun 3: 239 (25) 441 546 (100) 212 660 (36) 114 581 (?) 413 A) 33 B) 36 C) 32 D) 35 E) 49

A)

B)

C)

D)

E)

zahat: Düzgün cavab B-dir. vvlki üç siradaki qanunauyunlua gör, solda veriln ddi tkil edn rqmlrin cmindn sada veriln ddi tkil edn rqmlrin cmini çixib, alinan frqi kvadrata yüksltmkl ortadaki ddi almaq olur. Bu cür mliyyati sonuncu sirada apardiqda, (5+8+1) ­ (4+1+3) = 6 ; 62 = 36 alinir. Nümun 4: 734 = 84 362 = 36 632 = 1 841 = 2 563 + 821 = ? A) 33 B) 81 C) 112 D) 94 E) 120

zahat: Düzgün cavab A-dir. Qatlama xtlrindn hr iki istiqamtd ksiklr simmetrik kild ks olunur. MNTQ-RYAZ TEST TAPIRIQLARI Mntiqi riyazi bölmy aid olan test tapiriqlari ddlr arasindaki qanunauyunluu akar etmk qabiliyytini, praktiki riyazi tfkkürün inkiaf sviyysini qiymtlndirir. Bu bölm 3 altbölmdn ibartdir. 9. Riyazi qanunauyunluun tapilmasi v ttbiq edilmsi

zahat: Düzgün cavab D-dir. Qarisinda iarsi olan ddin rqmlri bir-birin vurulur, iarsi olan ddin rqmlri is ardicil qaydada bölünür. Bu qanunauyunluu ttbiq etdikd, (5 6 3) + (8 : 2 : 1) = 94 alinir. Nümun 5:

Qanunauyunluu müyyn edin v "?" vzin uyun olan varianti seçin. Nümun 1:

=

9

3

6

29

7

5

11

=

7

5 20

4

?

=

2

7

?

55

8

A) 10 B) 9 C) 11 D) 1 E) 12 zahat: Düzgün cavab B-dir. ki qonu dairnin mrkzlrindki ddlrin hasilindn onlarin cmini çixdiqda bu dairlrin ksimsindki dd alinir. Bu qayda il, axtarilan ddi x kimi iar etsk, 8 x ­ (8 + x) = 55; 7 x = 63; x = 9 v ya 2 x ­ (2 + x) = 7; x = 9. Nümun 2: ? ) 62 54 B) 68 32 18 C) 66 16 6 8 2

A)

B)

C)

D)

E)

D) 70

) 64

zahat: Düzgün cavab A-dir. Brabrlik iarsi fiqurlarin trflrinin, yaxud bucaqlarinin sayinin cmin saslanir. Bellikl, "?" iarsinin yerin cmi 14 trfi, yaxud bucai olan fiqurlar olmalidir. Nümun 6: "?" vzin uyun olan varianti seçin. 4­=3 ­=4 ­3=

zahat: Düzgün cavab E-dir. Bu sirani iki altsiraya ayirmaq olar: ?, 32, 16, 8 v 54, 18, 6, 2. Birinci altsirada (?, 32, 16, 8) ddlr 2 df azalir (32 : 2= 16, 16 : 2=8). kinci altsirada (54, 18, 6, 2) ddlr 3 df azalir (54 : 3=18, 18 : 3=6, 6 : 3=2). Biz birinci altsiranin birinci ddini tapmaliyiq. Ona gör d 32 ddini 2-y vurmaq lazimdir

Qbul proqramlari ++=? ) 10 B) 12 C) 14 D) 16 ) 18

SSSS

9

=

P

zahat: Düzgün cavab C-dir. gr 4 ­ = 3, onda = 1, gr ­ = 4, onda = 4 + 1= 5, gr ­ 3 = , onda = 5 + 3= 8. Bellikl, + + = 1+ 5+ 8= 14. Nümun 7:

AAASSS

=

PP

PS

=

?

× 21 + ABC

A) 7366 B) 7711

690 ? C) 7345

ABC

D) 7245

E) 7135

zahat: Düzgün cavab D-dir. ABC-ni 2-y vuranda 690 aliriqsa, ABC=345. 345-i 21- vurduqda 7245 aliriq. Nümun 8: Aaidaki sxemd K, L, S, N, P, R rqmlrdir. Oxla göstriln hr bir rqm özündn vvlki iki rqmin cmi v ya frqidir. Msln, N=K+L v ya N= K­L (çixma zamani soldaki rqmdn sadaki çixilir).

Nümunlr:

K L S 3 2 1 3 2 1

A) AA B) AAA C) SAA D) SSA E) SSS zahat: Düzgün cavab B-dir. Birinci hll yolu. gr = SSSS-dirs, onda = SSSSSSSS = SSS, buradan = SSSSS = S. Bellikl, S = . kinci hll yolu. gr ikinci brabrliyin hr trfin S lav etsk, brabrlik dyimyck v AAASSSS = PPS olacaq. Nzr alsaq ki, SSSS = P-dir, onda növbti brabrlik AAA=PS olacaq . Nümun 10: Veriln cdvlin ilk iki strinin trtib olunma qanunauyunluunu müyyn edin v bu qanunauyunlua gör üçüncü str sasn dördüncü stri tapin. I 5 3 6 4 8 6 12 II 2 4 8 10 20 22 44 III 4 8 6 12 10 20 18 IV ? ? ? ? ? ? ? A) 3 4 5 7 6 9 10 B) 1 2 4 8 16 32 64 C) 20 18 16 14 12 10 8 D) 1 2 4 8 10 20 22 E) 30 26 22 18 14 10 6 zahat: Düzgün cavab D-dir. Birinci stird qanunauyunluq beldir: vvlki dddn 2 çixilir, alinan sonraki dd 2-y vurulur (n1-2, n2·2, ...). kinci stird vvlki ddin üstün 2 glirik, alinan sonraki dd 2-y vurulur (n1+2, n2·2, ...). Üçüncü stird vvlki dd 2-y vurulur, alinan sonraki dddn 2 çixilir (n1·2, n2-2, ...). Bellikl, dördüncü stird vvlki dd 2-y vurulur, alinan sonraki ddin üstün 2 glirik (n1·2, n2+2, ...). Cavab 1, 2, 4, 8, 10, 20, 22 ddlr sirasindan ibartdir. 10. Mntiqi-riyazi msllrin hlli Nümun: «Yalli» rqsini oynamaq üçün 3 olan v 4 qiz mq edirlr. Rqsi ifa etmk üçün onlar bir sirada qiz / olan / qiz / olan / qiz / olan / qiz ardicillii il l-l tutmalidirlar. Uaqlar bu qaydada neç cür düzül bilrlr? A) 12 B) 64 C) 144 D) 81 E) 30 zahat: Düzgün cavab -dir. Qizlarin v olanlarin ayri düzüldüyünü hesab edk. Qizlar 24 cür (4 nfr olduqlari üçün, 1 2 3 4 ), olanlar is 6 cür (3 nfr olduqlari üçün, 1 2 3 ) düzül bilrlr. Uaqlar qiz-olan ardicillii il düzülmli olduundan, bu variantlarin hasili tapilmalidir. Bellikl, uaqlar 144 cür ( 24 6 ) düzül bilrlr. 11. Qrafik klind verilnlrin thlili Nümun 1: "?" vzin uyun olan varianti seçin.

N

P

5

1

1

1

R

4

2

Eyni qaydada qurulmu aaidaki sxemd R verilmi cavab variantlarindan hansina brabr ola bilmz?

6

8

R

) 1 B) 3 C) 6 D) 7 ) 9 zahat: Düzgün cavab B-dir. R=3 olsa, P=5 olmalidir. El olduqda is, L+6=5 v ya L­6=5 rti ödnilmlidir. Bu is mümkün deyil. Verilmi digr cavab variantlarini yoxlayaq. R=1 olduqda, P=7, L=1, K=9 v ya K=7 olacaq. R=6 olduqda, P=2, L=8, K=0 olacaq. R=7 olduqda, P=1, L=7, K=1 olacaq. R=9 olduqda, P=1, L=7, K=1 olacaq. Nümun 9:

10

Magistraturaya qbul ­ 2011

A C B

A) Flsf D) Kimya

B) Riyaziyyat E) nformatika

C) Tarix

O

B = 7A =2 A = ?

A) 24º B) 36º C) 28º D) 26º E) 32º zahat: Düzgün cavab -dir. A + B + C = 360º olduu üçün: A + 7A + 2A = 360º ; 10A = 360º; A = 36º. Nümun 2: Avqust ayinda universitetin kitabxanasina müxtlif fnlr üzr yeni kitablar gtirildi: flsf, riyaziyyat, tarix, kimya v informatika. Fnlr üzr kitablar Flsf Riyaziyyat Tarix Kimya nformatika Avqust ayina qdr kitablarin sayi 350 600 1000 500 400 Yeni gtiriln kitablarin sayi 50 200 20 100 100

zahat: Düzgün cavab -dir. Veriln diaqramdan görünür ki: Diaqramda Kitablarin ümumi sayinin göstriln fnlr mütnasib nisbti 1 24 2 12 3 15 Diaqramda «2» nömrsi il göstriln fnn üzr kitablar «1» nömrsi il göstriln fnn üzr kitablarin yarisini tkil edir. Yalniz flsf üzr kitablar riyaziyyat üzr kitablarin yarisini tkil edir. Riyaziyyat üzr 800 kitab ­ 24 hiss v ya flsf üzr 400 kitab ­ 12 hissdirs, onda 15 hiss ­ 500 kitabdir. Kitabxanada is yalniz informatika üzr 500 kitab var. Fnlr üzr kitablar Flsf Riyaziyyat Tarix Kimya nformatika Avqust ayina qdr 350 600 1000 500 400 Yeni gtiriln 50 200 20 100 100 Ümumi 400 800 1020 600 500 Ümumi sayin mütnasib nisbti 12 24 15

Kitabxanaçiya kitabxanada olan 3 fnn üzr kitablarin ümumi sayinin (yeni kitablarin sayini nzr alaraq) mütnasib nisbtini göstrn aaidaki kild diaqram verilmidir. Lakin diaqramda fnlrin adi qeyd olunmamidir. Kitabxanaçi is fnlrin adini müyyn etmlidir. Diaqramdaki "3" nömrli fnnin adini müyyn edin.

Kitablarin sayi

24

24 20 16 12 8 4 0

MAGSTRATURAYA QBUL MTAHANINA HAZIRLAANLAR ÜÇÜN KÖMKÇ VSATLR: 1. smayilov F. S., Hsnov . R. "Mntiqi tfkkürün inkiaf etdirilmsi üçün Q test nümunlri" I hiss. Baki 2010 2. smayilov F. S., Hsnov . R. "Mntiqi tfkkürün inkiaf etdirilmsi üçün Q test nümunlri" II hiss. Baki 2010 3. Boqomolova O.B. "Mntiq msllri". Baki, "Çiraq", 2007. 4. liyev M. M. "qli suallar". Baki, 2010 5. ., . IQ . 1600 . ., 2007. 6. . IQ . ., 2003. 7. . . . , 2007. 8. SAT verbal workbook by Justin Kestler, 2004. 9. GRE Practice general test. ETS, 2003. 10. www.gre.org (Practice for a GRE test). Ümumi intellekt sviyysinin yoxlanilmasi üzr test tapirii nümunlri v onlara dair izahli mlumat TQDK-nin nzdind faliyyt göstrn psixometriya üzr elmi-metodiki seminarda müzakirlrdn sonra hazirlanmi v qbul edilmidir. Seminarin rhbri t.e.n. .R.Hsnovdur. Tlb Qbulu üzr Dövlt Komissiyasi bu materialin trtibind v tkmilldirilmsind itirak edn seminar itirakçilarina drin minntdarliini bildirir.

15 12

1

2

3

F nl r

Qbul proqramlari

11

AÇIQ TEST TAPIRII NÜMUNLR

Ümumi intellekt sviyysini müyyn edn bzi test tapiriqlari cavab variantlari olmadan (açiq tipli) tqdim edilck. Bu tipli test tapiriqlarinin cavablari cavab kartinda müvafiq sualin nömrsinin qarisindaki cdvld aaidaki nümunlrd olduu kimi qeyd edilmlidir.

Nümun 1.

+ a b c d 7 a b 5 c d

3 5

ac + bc + ad + bd= ? avab: 35

Nümun 2. kild aacin kildikdn sonra böyümsi qrafiki göstrilmidir. Qrafik gör, kildikdn neç il sonra aacin hündürlüyü 7 metr olacaq? hündürlük (m) 4 3 2 1

6 zaman (il)

1 2

avab: 12

Nümun 3.

UHU 2N YYC0 +1 3 5 2 KUDLL

6

×

U+L=? avab: 6

12

Magistraturaya qbul ­ 2011

Nümun 4. 800 zngli saatin 60%-i 50% endiriml, 10%-i is 30% endiriml satilib. Qalan hiss is biri 8 manata olmaqla endirimsiz satilib. Endiriml satilan zngli saatlarin satiindan neç manat ld olunub? Cavab: 2368

2 3 6 8

2

Nümun 5. Ana v onun üçm uaqlarinin yalarinin hasili 216-ya brabrdir (yalar tam ddlrl ifad olunub). Üçmlrin yaini müyyn edin. Cavab: 2

Information

Microsoft Word - 3_mentiq_az_10.doc

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

859112


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531