Read CÔNG TY C PHN QUC T VIT ­ AM text version

CÔNG TY C PHN QUC T VIT ­ AM

(VIET ­ AM INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY) 1. a ch tr s chính: 27A Hoàng Vit, phng 4, qun Tân Bình, thành ph H Chí Minh 2. in thoi: 08. 8110729, 8117835-36-37 Fax: 08. 8110729, 8117837 3. Giy ng ký t chc bán hàng a cp s: 41-03-000011 do S Thng mi thành ph H Chí Minh cp ngày 27/09/2006 4. Giy chng nhn ng ký kinh doanh s: 4103004915 do S K hoch và u t thành ph H Chí Minh cp ngày: 22/06/2006 5. Mt hàng c t chc bán hàng a cp: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TÊN MT HÀNG ÈN BÀN BP IN T MECNAI E311 BP IN T MECNAI E313 NI CM IN T NG B CHO SIÊU BN B NI INOX ÁY SH 777 MÁY MÁT-XA RUNG IN 220V-50Hz-15W MÁY MÁT-XA CM TAY MÁY CÂN BNG ION MÁY TO OZON LG-01 TRÀ HOA ÀO TRÀ N VI TRÀ NHUN TRNG TRÀ XUÂN HOA TRÀ HOÀNG CUNG TRINH N THC PHM B DNG: TOPGIN TONIC 550g LOI MT HÀNG Hàng gia dng Hàng gia dng Hàng gia dng Hàng gia dng Hàng gia dng Hàng gia dng Dng c h tr sc kho VIT NAM Dng c h tr sc kho Dng c h tr sc kho Dng c h tr sc kho Thc phm chc nng Thc phm chc nng Thc phm chc nng Thc phm chc nng Thc phm chc nng VIT NAM Thc phm chc nng VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM XUT X VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM VIT NAM

Information

CÔNG TY C PHN QUC T VIT ­ AM

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293538