Read RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAURAT ÎN text version

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAURAT ÎN SEMESTRUL I ANUL COLAR 2009-2010

Analiza instituional

Principalele aspecte legate de organizare, competene profesionale, respectarea legalitii, comunicare, marketing educaional, imagine, relaii comunitare.

Întreaga activitate desfaurat de cadrele didactice din Liceul de Metrologie pe parcursului semestrului I, an colar 2008-2009, s-a derulat în conformitate cu legislaia în vigoare i sub directa coordonare a Inspectoratului colar. Încadrarea profesorilor s-a realizat în condiiile legii, au fost asigurate cu profesori toate orele cu excepia orelor de informatic, redistribuite în catedr. Activitatea a fost organizat în conformitate cu Planul de dezvoltare instituional din care au fost defalcate planurile de activitate pentru diferite domenii. Activitatea a fost coordonat i condus de directorii liceului. Au funcionat, în condiiile legii, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administratie, comisiile metodice, comisiile pe probleme. Comunicarea s-a realizat în condiii corespunzatoare: au fost transmise prin Fia postului, prin note de serviciu sacinile pentru întreg personalul colii, periodic au fost analizate în C.A. activitatea ariilor curriculare, activitatea diverselor compartimente administrative; s-au luat msuri pentru remedierea operativ a problemelor aprute; conducerea liceului a desfurat o activitate transparent prin comunicarea permanent cu personalul liceului; nu au existat probleme de comunicare între profesori, profesori i elevi; comunicarea cu printii elevilor s-a realizat sistematic prin edine semestriale i prin consultaii organizate în afara programului colar; comunicarea cu intituiile care reprezint comunitatea s-a realizat atât prin iniiativa acestora cât i la solicitarea colii. Marketingul educaional a vizat pe de o parte analiza perspectivei pentru viitorii absolveni: relaia cu agenii economici pentru identificarea locurilor de munc, relaii cu instituii de învamânt superior ( cu Universitatea Politehnic, Universitatea Bucureti, Universitatea Romano-American, Universitatea D. Cantemir am încheiat protocoale de colaborare ); pe de alt parte pentru asigurarea realizrii încadrrii noilor clase a IX-a în climatul unitii. În acest sens au fost relizate materiale de promovare a imaginii liceului care vor fi prezentate în coli i la Târgul de ofert educaional. Parteneriatul cu comunitatea local s-a desfurat în condiii bune: am beneficiat de sprijinul Poliiei i a poliistului de proximitate; serviciile religioase au fost asigurate de preotul parohial local; am desfaurat activiti în colaborare cu reprezentani F.I.C.E., Institutul de prevenire a criminalitii. Relaia cu administraia local s-a desfurat în condiii optime: au fost alocate de catre Primrie foduri pentru calculatoare, videoproiectoare, pentru plata salariilor. Au fost realizate contracte cu intituii pentru colectarea deeurilor i a gunoaielor care i-au respectat obligaiile contractuale.

1

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

Analiza punctelor slabe, punctelor tari în funcionarea colii.

Punctele tari sunt: organizarea activitii, numr mare de profesori cu grad I sau înscrii la doctorat/ masterat, profesori metoditi, profesor inspector, pregtirea profesional i metodic a profesorilor, spiritul de echip al colectivului, realizarea operativ a obligaiilor profesionale, calitatea social i profesional a elevilor i prinilor. Punctele slabe sunt: fluctuaia profesorilor, insuficiena fondurilor pentru modernizarea laboratoarelor de specialitate, a cabinetelor de informatic i a cabinetelor pentru cultura general; în activitatea metodic a unor cadre didactice domin înc informativul în dauna formativului, folosirea redus a metodelor interactive, a autoevaluarii realizate de elevi; în activitatea administrativ apare întârzierea realizrii lucrrilor curente, în relaia cu prinii nu a fost sistematic activitatea de educare a acestora în spiritul cerinelor noi ale societii.

Propuneri, soluii de optimizare a situaiei.

Pentru eliminarea punctelor slabe: asistene i interasistene la ore, îmbuntirea programului de perfecionare pentru profesori; realizarea unui calendar de activitate pentru serviciul administrativ astfel încât realizarea situaiilor neprevzute s nu afecteze realizarea situaiilor curente; cu ajutorul consilierului psihopedagog, realizarea unui program educativ pentru prini. Progrese în managementul liceului se vor obine prin urmrirea operativ i sistematic a realizrii de ctre fiecare membru al colectivului a sarcinilor din fia postului, sancionarea abaterilor i promovarea, stimularea iniiativelor. Tendine generale Meninerea imaginii i a profilului liceului; adaptarea activitii liceului la spiritul reformei din învamant. În conformitate cu planul managerial al liceului activitatea a fost organizat la începutul anului colar dup cum urmeaz : a) au fost organizate ariile curriculare, comisiile metodice i comisiile pe probleme, au fost alei responsabilii acestor comisii i au fost validai în Consiliul Profesoral ; au fost întocmite planurile de activitate i au fost repartizate responsabilitile pentru fiecare cadru didactic, au fost întocmite fiele postului pentru întreg personalul liceului ; b) au fost întocmite clasele i au fost validate în Consiliul Profesoral; c) a fost validat în Consiliul Profesoral situaia de la sfâritul anului 2008 ­ 2009, au fost verificate toate documentele colare precum i documentele privind corigenele i examenele de diferene; d) au fost asigurate manualele din lista aprobat de M.Ed.C., a fost realizat încadrarea profesorilor i orarul. Atât la începutul anului colar cât i pe parcursul lui au fost asigurate documentele de politic educaional i a fost verificat periodic aplicarea acestora ; e) toate activitile desfurate în liceu s-au desfurat în cadrul legal; au funcionat Comisia de disciplin pentru elevi i Comisia de disciplin pentru profesori; acestea au funcionat sistematic; Comisia de disciplin pentru elevi a analizat în cele patru întâlniri 11 de situaii i a contribuit la asigurarea ordinei i disciplinei în liceu ;

2

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

f) marchetigul educaional a fost organizat de o comisie special înfiinat care a avut

urmtoarele obiective: promovarea imaginii noi a liceului, parteneriate cu colile generale i cu facultile de profil, parteneriate cu comunitatea local; au fost organizate aciuni în parteneriat cu Universitatea Bucureti, cu Universitatea Politehnic, cu Universitatea Romano- American. Scopul acestor aciuni a fost orientarea profesional a elevilor liceului nostru pe de o parte i de atragerea de elevi la liceul nostru pe de alt parte. De asemenea, liceul nostru a fost solicitat de diferite firme de profil în scopul asigurrii de tehnicieni metrologi pentru acestea; g) ne pregtim pentru Târgul de ofert Educaional i am completat coninutul paginii Web a liceului ; h) am organizat activiti de parteneriat cu diferite ONG-uri în scopul educrii pentru via al elevilor. Ne propunem urmtoarele soluii pentru optimizarea activitii din liceul nostru: creterea competenelor profesionale ale profesorilor prin participarea la activiti de perfecionare tiintifice (grade didactice, doctorat, cursuri de specialitate i metodice ), aplicarea ferm a Regulamentului de Ordine Interioar, personalizarea liceului prin realizarea unui poster, a unui nou pliant; realizarea de panouri educaionale pentru anii colari urmtori, o reevaluare a întregii activiti în vederea acreditrii i a efectului de scdere al numrului de elevi, reevaluare care s corepund pe de o parte cu normele elaborate de M.Ed.C. iar pe de alt parte cu cerinele pieii forei de munc i cu aptitudinile elevilor. Conducerea liceului a fost asigurat de ctre Consiliul Profesoral, Consiliul de Administratie i de directori. Toate problemele aprute în liceu au fost soluionate operativ în cadrul Consiliului de Administraie; au fost soluionate problemele ridicate de printi i elevi i a fost asigurat cadrul logistic pentru consultaiile cu prinii. Consiliul elevilor a acionat sistematic i a avut un reprezentant îin Consiliul de Administraie.

DEZVOLTARE PROFESIONAL.

ACTIVITATEA DE FORMARE I PERFECIONARE A CADRELOR DIDACTICE .

RESURSE UMANE.

La sfâritul anului colar 2008-2009 Consiliul de administraie a acordat calificative

pentru activitatea depus de personalul liceului: din 62 profesori au obinut calificativul f.b. 58, calificativul b. 2 si insuficient 2; aceste calificative au reflectat concluziile rezultate dup inspeciile efectuate la ore de ctre directorii liceului i de ctre inspectorii de specialitate; în calificative s-au reflectat activitatea extracurricular precum i rezultatele obinute la concursuri, olimpiade colare ; La începutul anului în liceu au funcionat 71 de profesori, dintre care nou venii în unitate sunt 5 titulari i 20 suplinitori (25 de profesori = 35,21 %).

3

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

71 80 60 40 20 0 NOU VENII 25

Din 71 de profesori sunt: 10 debutani 20 definitivi

8 gradul II 33 gradul I

Fr studii corespunztoare

Nr crt 1 Numele i prenumele FAUR ALINA Disciplina INFORMATIC Grad didactic FARA STUDII

Debutani:

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numele i prenumele ANDREI MARIANA CARDA CAMIL CULCEA ANDREEA IULIA DLEANU GELUA DAMIAN TUDOREL DUMITRESCU FLORENTINA GHI ECATERINA CLARA MENGAI ALINA RANTE BOGDAN STOICA ROXANA GEORGIANA Disciplina ECONOMIE SOCIO-UMANE SOCIO-UMANE EDUCAIE MUZICAL RELIGIE ECONOMIE CHIMIE LIMBA ENGLEZ ISTORIE ISTORIE Grad didactic DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT

Definitivat

Nr crt 1 2 3 4 5 Numele i prenumele ALEXE MIRELA RAMONA BÂ CAMELIA MARIA CERCEL CTLINA CERCHEZ IULIANA CIOHODARU MAGDALENA Disciplina RELIGIE ELECTRICE LIMBA ROMÂN INFORMATIC LIMBA ROMÂN Grad didactic DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT 4

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DUMITRACU ENEL DUMITRU DANIELA GEORGESCU CRISTIAN GHEORGHIU ANA-LAURA GÎDEA-SNDUU IONELA GRIGORI TEODORA HERESCU COSMIN MIHILESCU ALEXANDRU PÎNDARU VICTOR POPESCU IOANA REVECA POPESCU MAGDA RINEANU LILIANA SIBAEV DANIELA ELENA TELESCU ALEXANDRU VAE TATIANA ANISA EDUCAIE PLASTIC LIMBA ENGLEZ ELECTRICE FILOSOFIE LIMBA FRANCEZ LIMBA ENGLEZ LIMBA GERMAN MECANIC MATEMATIC LIMBA FRANCEZ ELECTRICE LIMBA ROMÂN LIMBA ROMÂN ELECTRICE GEOGRAFIE DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT DEFINITIVAT

Gradul II:

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Numele i prenumele ALEXAN OANA BRGAN STROE FLORENTINA GRIGORESCU CRÎNGUA LILIANA HERCZEG DOINA LUCA-HUSTI MONICA LUCREIA PATRICHE MONICA STAN ELENA ZDRU NICULINA Disciplina MATEMATIC MECANIC MATEMATIC SOCIO-UMANE LIMBA FRANCEZ MATEMATIC MECANIC INFORMATIC Grad didactic II II II II II II II II

Gradul I:

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Numele i prenumele AVRAM SERGIU BARBU GHEORGHIA BERCEA MARILENA CHIRU ADRIAN CIOBANU RUXANA LUIZA CONSTANTINESCU ROXANA SORINA DIMITRIU VICTORIA DRAGOMIR DORINA FLOAREA MIHAI GEORGESCU ION GUNCIU PETRUA HÎNDOREAN DUMITRA LEORDEANU MARIOARA LICHIARDOPOL GABRIELA MACAVEIU GABRIELA MARINESCU RADU MIREA TINCUA MLADIN VIORICA MIHAELA Disciplina MATEMATIC MECANIC ISTORIE EDUCAIE FIZIC MECANIC LIMBA ENGLEZ MECANIC ELECTRICE LIMBA ROMÂN INFORMATIC INFORMATIC BIOLOGIE FIZIC MECANIC FIZIC MATEMATIC ELECTRICE MECANIC Grad didactic I I I I I I I I I I I I I I I I I I 5

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NEAGU GHEORGHE NICOAR TIA PAALIU VICTOR POLONI DORIAN POPA RALUCA POPITEANU ILEANA RADU ELENA RADU PETRE RDUCAN CRISTINA ERBAN MARIN SIMION CAMELIA STNESCU PAULINA TEFAN ECATERINA STOICA GHEORGHE TNASE MICHAELA CHRISTINA EDUCAIE FIZIC CHIMIE MECANIC FIZIC ELECTRICE MECANIC CHIMIE GEOGRAFIE BIOLOGIE ELECTRICE INFORMATIC LIMBA ROMÂN LIMBA FRANCEZ MATEMATIC FIZIC I I I I I I I I I I I I I I I

Interesul pentru pregtirea profesional este exprimat i prin formarea continu a profesorilor. Din materialele urmtoare rezult participarea la cursuri de perfecionare, parcurgerea gradelor didactice: din 71 de profesori 9 (12,67 %) au parcurs un curs de perfecionare; 1 (1,4 %) au parcurs câte dou cursuri.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 71

9 1 TOTAL 1 CURS 2 CURSURI

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numele i prenumele ALEXE RAMONA RANTE BOGDAN SIMION CAMELIA RDUCAN CRISTINA STOICA ROXANA ZDRU NICULINA BRGAN-STROE FLORENTINA CHIRU ADRIAN CONSTANTINESCU ROXANA SORINA CONSTANTINESCU ROXANA SORINA ANDREI MARIANA

Formare continua Numele cursului BRITISH COUNCIL METODE ACTIVE - ISTORIE Oracle PL/SQL PREDAREA DISCIPLINEI - TIINE METODE ACTIVE - ISTORIE Oracle PL/SQL MANAGEMENTUL PROIECTELOR RESPONSABILIZAREA SOCIAL RESPONSABILIZAREA SOCIAL ENERGII ALTERNATIVE ÎNVARE CEN

Din 71 de profesori 11 (15,49 %) sunt înscrii la grade didactice.

6

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

80 70 60 50 40 30 20 10 0 71

2 TOTAL DEFINITIV

3 GRADUL II

6 GRADUL I

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numele i prenumele LUCA ­ HUSTI MONICA POPESCU IOANA REVECA GRIGORESCU CRÂNGUA PATRICHE MONICA ALEXAN OANA PÂNDARU VICTOR ZDRU NICULINA DUMITRACU ENEL STOICA ROXANA DAMIAN TUDOREL BÂ CAMELIA

Specialitatea Limba francez Limba francez Matematic Matematic Matematic Matematic Informatic Educaie plastic Istorie Religie Tehnologii electrice

înscriere grade I II I I I I I II Definitivat Definitivat II

Din 71 de profesori 17 sunt înscrii la masterat, postuniversitar i doctorat

10 8 6 4 2 0 DOCTORAT MASTERAT POSTUNIVERSITAR 5 3 9

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Numele i prenumele CIOHODARU MAGDALENA ELENA DRAGOMIR DORINA MIHILESCU ALEXANDRU POPESCU IOANA REVECA BRGAN-STROE FLORENTINA CONSTANTINESCU ROXANA SORINA MACAVEIU GABRIELA GRIGORI TEODORA MENGAI ALINA LUCA ­ HUSTI MONICA

Specialitatea Limba i lit. român Tehnologii electrice Tehnologii mecanice Limba francez Tehnologii mecanice Limba englez Fizic Limba englez Limba englez Limba francez

INSCRIERE FORME PERFECTIONARE DOCTORAT DOCTORAT DOCTORAT DOCTORAT DOCTORAT MASTER MASTER MASTER MASTER MASTER 7

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

11 12 13 14 15 16 17 GÂDEA ­ SNDUU IONELA RANTE BOGDAN DAMIAN TUDOREL CARDA CAMIL POPESCU IOANA REVECA CHIRU ADRIAN GHEORGHIU ANA LAURA Limba francez Istorie Religie Educaie pt. societate Limba francez Educaie fizic Economie MASTER MASTER MASTER MASTER POSTUNIVERSITAR POSTUNIVERSITAR POSTUNIVERSITAR

Interesul pentru promovarea imaginii liceului i a propriei imagini este exprimat prin deinerea unor poziii tiinifice i metodice a profesorilor, personalului didactic auxiliar: Mentori: 2 Metoditi: 3 Formator: 6 Membrii ai Consiliului Consultativ de specialitate: 2

80 70 60 50 40 30 20 10 0 71

2 TOTAL MENTORI

3 METODISTI

6 FORMATORI

2 C.C.

Rezultatele la evaluarea intern din luna ianuarie:

În liceu au funcionat 35 clase din care 9 cu profilul matematic - informatic, 23 tehnic

i 1 SAM, 2 clase an de completare;

8

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

Evaluarile externe au fost realizare prin inspecii de specialitate, inspecii tematice; v prezentm recomandrile acestor inspecii: Recomandri în urma inspeciei tematice din sept 2009 : -Emiterea deciziei pentru plata cu ora a profesorilor suplinitori-rspunde conducerea scolii; termen 2 oct 2009. -Preocupare pentru acoperirea catedrelor vacante-rspunde conducerea colii. -Emiterea deciziei de numire a CA, rspunde conducerea scolii, termen 2 oct.2009. Recomandri în urma inspeciei pentru inscrierea la gradul didactic II -Se recomanda integrarea TIC în ore. -Se recomand activiti difereniate. -Transcrierea notelor în cataloage (acolo unde este cazul) i respetarea prevederilor ROFUIP privind numrul de note i condiiile de încheiere a situaiei colare-rspunde conducerea colii. -Respectarea prevederilor ROFUIP privind numrul de ore de asisten efectuate de directori, rspund directorii. -Strângerea dovezilor privind activitile extracolare i extracurriculare realizate, rspunde conducerea scolii. -Completarea regulamentului CE i strângerea dovezilor pentru activitile desfurate, termen 16 II 2009;rspunde coordonatorul de programe i proiecte. -Avizarea tuturor adeverintelor medicale de ctre cabinetul medical al colii i respectarea prevederilor ROFUIP privind sanciunile aplicate la sfâritul semestrului-Prelucrarea ROFUIP

9

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 privind îndatoririle i sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor ­ în edintele cu prinii, termen 23 X 2009; rspund diriginii. MANAGEMENTUL COLAR Conducerea liceului a realizat la începutul fiecrui an colar un plan de asisten managerial i de specialitate. Planul managerial a fost îndeplinit, asigurându-se deschiderea corespunztoare a anului colar. În primul consiliu profesoral din acest an au fost validate rezultatele la corigene, diferene precum i situaia colar la sfâritul anului colar 2008-2009. La începutul anului colar au fost realizate programele i planurile manageriale la toate nivelurile. A fost obtinut avizul sanitar. Planul de colarizare aprobat de I.S.M.B. a fost realizat. Au fost constituite comisiile pentru diverse activiti specifice ale liceului, au fost alei i avizai de CA i CP efii comisiilor metodice i ai ariilor curriculare. Putem afirma c în mare masur planurile manageriale i de specialitate ale comisiilor au fost realizate. Consiliul de Administratie i-a desfurat activitatea pe baza unui plan propriu adaptat situaiilor aprute. C.A. a stabilit atribuiile efilor de catedre i ale comisiilor metodice. Directorii au efectuat ore de asisten (33) i au discutat cu profesorii inspectai i cu efii de arii curriculare i de catedre, urmrind îmbunttirea procesului de predare-învaare. Propunem ca efii ariilor curriculare i de catedre s urmareasc în acest an colar activitatea de formare continu a personalului didactic i s-i îndrume pe colegii cu experien mic în învmânt. Dei atribuiile profesorilor de serviciu au fost în general respectate totui activitatea de supraveghere a elevilor i de suplinire a profesorilor abseni nu au fost îndeplinite. Se impune respectarea sarcinilor profesorului de serviciu i urmrirea mai atent a elevilor în pauzele colare. Cataloagele i documentele colare au fost în general completate sistematic dar s-au constatat i neglijene din partea unor profesori dirigini . Conducerea liceului i CA-ul au fost preocupate de asigurarea utilizrii eficiente a spaiilor de învtmânt precum i de realizarea condiiilor igienico-sanitare necesare pentru asigurarea unui climat sntos (s-au asigurat dozatoare cu spun lichid), s-au igienizat grupurile sanitare i o bun parte din slile de curs. Tezele s-au desfurat urmrindu-se respectarea metodologiei. CURRICULUM. CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE ­ ÎNVARE ­ EVALUARE RAPORT DE ACTIVITATE Al ARIEI CURRICULARE MATEMATICA I TIINTELE NATURII In semestrul I al anului scolar 2009/2010 membrii ariei curriculare matematica si stiintele naturii au desfasurat urmatoarele activitati: · Participarea la consfatuirile cadrelor didactice

10

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 · Intocmirea planificarilor conform programelor scolare si a dispozitiilor primite la consfatuiri(punct tare) · Stabilirea manualelor si a autorilor de manuale si distribuirea lor in timp util in cadrul fiecarei catedre(punct tare) · Au fost intocmite teste predictive,s-au discutat la nivel de catedra si arie rezultatele obtinute si s-au tras urmatoarele concluzii: Elevii in buna masura vin in liceul nostru cu multe si grave lacune Se poate considera ca o buna parte din elevi nu se pot concentra in momente de evaluare,sunt superficiali,nu exista un spirit de munca,nu se pot mobiliza Exista in mare masura o lipsa de preocupare si chiar dezinteres din partea familiei pentru buna desfasurare a activitatilor elevilor (puncte slabe) s-a luat hotararea de a se stabili programe speciale de pregatire si urmarire a progresului scolar · A fost parcursa materia conform programelor scolare (punct tare) si s-a respectat in general ritmicitatea notarii · S-au organizat in cadrul catedrelor ore de pregatire pentru olimpiada si s-a desfasurat faza pe scoala si in unele cazuri si pe sector(punct tare) · Au fost realizate asistente la ore in special la profesorii nou sositi in scoala si la cei ce urmeaza sa sustina examene · Majoritatea membrilor ariei au participat sau participa la cursuri de perfectionare, masterat,doctorat . · Prof. Stoica a prezentat referatul Aspecte metodice ale pregatirii examenului de bacalaureat si pregatire pentru olimpiada,activitate de sef de catedra · La faza pe sector a Olimpiadei de matematica s-au calificat 10 elevi · OBS.La faza pe sector din 13.02.2010 tinuta la Colegiul National Gheorghe Sincai s-au prezentat doar 12(doisprezece) elevi de clasa a XII-a si s-au calificat la faza pe capitala 5 elevi · Prof Grigorescu C si Alexan O se pregatesc pentru sustinerea gr I pe sem II,pregatire pentru bacalaureat · Prof. Patriche M a participat la realizarea revistei scolii Primul zbor,a publicat cartea Memoria fluviului,recenzii la Viata romaneasca,articol publicat in revista Abstract and applied analisis,articole de popularizare a stiintei in Lumina · Prof. Pindaru V a prezentat referatul Consideratii asupra unei probleme de integrale improprii,pregatire pentru gr.II · Prof Marinescu R pregatire pentru bacalaureat,intocmirea orarului scolii,acivitate ca sef de arie curriculara · Prof.Leordeanu M si Tanase M au participat la cursul IUSES,pregatire pentru concursul Titeica, pregatire pentru bacalaureat

11

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 · Prof Macaveiu G a participat la actiunea Toamna baladelor,firma Gaudeamus consiliul consultativ,la cursuri de masterat,prof. metodist,activitate de sef al comisiei dirigintilor · Membrii catedrei de fizica au avut inspectie de specialitate rezultatele fiind foarte bune · Prof.Raducan C a participat la Ziua habitatului in data de 6X cu clasele IX E si XG si a urmat cursurile de perfectionare Repere metodologice in predarea disciplinei stiinte · Membrii ariei curriculare matematica si stiintele naturii au de asemenea activitate de diriginte si participa la diferitele actiuni ale comisiilor din care fac parte

ARIA "LIMBA I COMUNICARE"

Activitatea organizatoric: · Au fost selecionate i procurate manualele pentru clasele a XI-a i a XII-a. · Au fost elaborate planificrile calendaristice i semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a coninuturilor, corelarea fiecrui coninut cu obiectivele de referin vizate i alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învare. · În leciile desfurate la clas, majoritatea profesorilor au aplicat tehnici de implicare individual sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectiv a tuturor elevilor la activitile desfurate. · Profesorii au elaborat, aplicat i evaluat teste de evaluare (iniial, formativ i sumativ). Pe baza rezultatelor obinute, s-au întocmit planuri de msuri. · S-au realizat materiale auxiliare (prezentri PowerPoint, fie de lucru) · S-au procurat materialele auxiliare pentru pregtirea elevilor în vederea Examenului de Bacalaureat. Activitatea de perfecionare: · Toi membrii ariei curriculare au participat la consftuiri, întâlniri metodice i cursuri de perfecionare. Catedra de limba român: · Prof. Magdalena Ciohodaru este înscris la doctorat. · Prof. Mihai Floarea a participat la prelegerea despre necesitatea înfiinrii catedrei de studiere a istoriei recente- Alex M. Stoenescu, organizat la Liceul Ion Creang. Catedra de limbi stine: · Prof. Ionela Gîdea- Snduu i Ioana Popescu au susinut inspecii în vederea obinerii Gradului didactic II. · Prof. Ioana Popescu este înscris la doctorat, prof. Teodora Grigori este înscris la Masteratul Traducerea textului literar contemporan (Facultatea de Limbi StrineUniversitatea Bucureti), prof. Roxana Constantinescu este înscris la Masteratul Formarea formatorilor (Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei- Universitatea Bucureti), prof.

12

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 Monica Luca-Husti i prof. Ionela Gîdea-Snduu sunt înscrise la Masteratul Didactica limbii franceze (Universitatea Bucureti) · S-au efectuat asistene la ore, finalizate cu discuii metodice. · Prof. Roxana Constantinescu a participat la Conferina Naional a Mentorilor; cursul Preparing students for CAE, organizat de British Council; seminarul Go Interactive in the Classroom, organizat de UniScan; proiectul Responsabilitatea social a companiilor, organizat de C.S.D.R.; cursul IUSES, organizat de I.S.M.B. i U.P.B. · Prof. Monica Luca-Husti a participat la stagiul de formare - Construire une s2auence d'apprentissage à partir d'un document authentique, organizat de Institutul francezBucureti. · Prof. Ioana Popescu a participat la seminarul Utilizarea limbii franceze în domenii specializate, organizat de Universitatea Bucureti Pregtirea elevilor: · S-au prelucrat Metodologia de Bacalaureat i a cea pentru Examenul de competene lingvistice la clasele a XII-a · S-au rezolvat i discutat modelele de subiecte de Bacalaureat i Examene de competene lingvistice, aprute pe site-ul MECI · S-au organizat Olimpiada de limba român i cea de limba englez, faza pe coal. Activiti extracurriculare i extracolare: Catedra de limba român: · A fost lansat numrul 25 al revistei Primul zbor, coordonator: prof. Mihai Floarea. · Prof. Paulina Stnescu a organizat o vizit la Casa Memorial Liviu Rebreanu, cu clasele a X-a D i a X-a C. · Prof. Mihai Floarea i Ctlina Cercel au organizat vizite la Târgul de carte Gaudeamus, cu clasele a XI-a D, a XI-a F i a XII-a C. Catedra de limbi strine: · Prof. Teodora Grigori a organizat o lecie deschis- Halloween, la clasa a XII-a F · Prof. Monica Luca-Hustia a organizat o lecie deschis- La phrase interrogative directe, clasa a X-a B ANALIZA SWOT PUNCTE TARI: · Cadre didactice calificate · Cadre didactice interesate de procesul de perfecionare · Receptivitatea cadrelor didactice fa de învarea centrat pe elev · Interesul elevilor fa de disciplinele ariei curriculare · Existena unei reviste a liceului

13

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 Existena unor cabinete de limba român i limbi strine PUNCTE SLABE: Slaba implicare a elevilor în activiti extracolare i extracurriculare Inexistena unor proiecte/ parteneriate la nivelul ariei curriculare Dotarea insuficient cu mijloace didactice Materialele didactice existente la nivelul ariei curriculare sunt insuficiente Nu exist niciun curs opional la nivelul ariei curriculare OPORTUNITI: · Interesul elevilor fa de disciplinele ariei curriculare · Existena unei oferte bogate de cursuri de perfecionare pentru profesori atât la CCD, cât i la institutele culturale AMENINRI: · Numrul mare de elevi la unele clase, fapt ce îngreuneaz procesul de predareînvare-evaluare Nu exist suficiente manuale pentru elevii claselor a IX-a i a X-a. De asemenea, unele dintre acestea sunt depite din punct de vedere al coninutului Nu toi elevii claselor a XI-a i a XII-a îi pot permite achiziionarea manualelor Insuficienta motivare a elevilor în vederea participrii la concursurile colare Mediocritatea orizontului cultural al elevilor

· · ·

· ·

·

· · ·

·

RAPORT DE ACTIVITATE ARIA CURRICULAR OM I SOCIETATE La începutul anului scolar a fost întocmit planul managerial al ariei pe baza discutiilor avute cu toti membrii catedrei. In semestrul I ne-am atins obiectivele propuse, am realizat urmatoarele activitati: Curriculum 1. Au fost discutate sii prezentate programele scolare de specialitate, planurile cadru pe baza carora au fost intocmite documentele scolare necesre actului instructiv educativ; 2. Au fost întocmite portofoliile profesorilor; 3. Materia a fost parcurs ritmic i integral, conform planificrilor calendaristice; 4. A fost monitorizat notarea ritmica. Management scolar 1. Au fost stabilite sarcini membrilor ariei în conformitate cu legislatia în vigoare; 2. Monitorizarea aplicarii de ctre toti membrii ariei a Regulamentului de organizare si functionare a unittilor de învatmnât preuniversitar si a Regulamentului de ordine intern; 3. Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru sustinerea examenelor de perfectionare si de obtinere a gradelor didactice. 4. Au fost efectuate interasistente la ore.

14

I.

II.

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 La nivel de catedre s-au realizat urmatoarele activitati: ISTORIE SI RELIGIE · Realizarea sedintelor de catedr si mentinerea unei bune comunicri între toti membrii catedrei; · D-na profesor Alexe Mirela a organizat faza pe scoal a olimpiadei de religie, selectarea elevilor si realizarea pregririi suplimentare a acestora, au participat la olimpiada 22 de elevi. Anexez lista cu participantii si rezultatele obtinute. · D-na profesr Alexe Mirela a organizat vizite la centre de plasaent cu elevii, in cadrul carora a facut donatii stranse cu ajutorul elevilor. · Înscrierea profesorilor Stoica Roxana si Damian Tudorel la examenul de obtinere a definitivatului. · Participarea tuturor membrilor catedrei la confstuiri; · Participarea la sedintele metodice pe sector; · Participarea d-nei profesor Stoica Roxana la întalnirea organizata la Liceul Gheorghe Sincai cu prilejul Comemorrii Holocaustului în România (9 octombrie 2009); · D-na profesor Bercea Marilena a realizat urmatoarele activitati: o 9 octombrie: activiti organizate cu clasele a XII-a pentru Ziua Naional de comemorare a victimelor Holocaustului: dezbatere, proiecie, portofolii, promovarea prin postere, afie, fluturai, simboluri. o 14 octombrie: activitate metodic, Liceul Jean Monnet; formarea profesorilor de istorie din Municipiul Bucureti cu privire la aplicarea programelor colare la gimnaziu (predareevaluarte prin competene). o 25 noiembrie: participarea cu clasa a XII -a C la Simpozionul "Societatea româneasc în perioada comunist", organizat de Consiliul Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii la CN Gh. incai. Participare la proiecie film, dezbatere, discuie la ore. o 17 noiembrie: aciuni organizate cu clasa a XII-a dedicate Zilei Naionale a României: dezbatere, proiecie, portofolii, promovare prin postere, afie, fluturai, simboluri. o 10 decembrie: participare cu clasele a XII -a la expoziia de la sediul Consiliului Europei: Anul 1989. o Activitate de m,etodist: organizarea activitilor la nivelul sectorului, realizarea bazei de date, activiti de formare la nivel de sector, municipiu. o Activitate de formare la CCD: formator pentru cursul Metode active în predarea istoriei. GEOGRAFIE SI SOCIO-UMANE In 14 septembrie 2009 a avut loc sedinta comisiei profesorilor de geografie si socio-umane unde s-a discutat conformitatea dintre programe si planificari (proiecte de organizare a unitatilor de invatare). S-au studiat manualele si s-au luat hotarari in privinta utilizarii acestora. S-a optat pentru manuale sintetice, aerisite si cu multe aplicatii. · Pe data de 30 a IX a 2009 a avut loc o sedinta in vederea discutarii si realizarii macroproiectarii si microproiectarii didactice in anul scolar 2009-2010. Am discutat despre formarea

· 15

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 deprinderilor practice la elevi: deprinderea de a citi si interpreta texte, deprinderea de a realiza comparatii si conexiuni intre procese si fenomene, de a explica prin exemple, de a avea comportamente adecvate si atitudini corecte, de comunicare. · Pe data de 18 a XI a 2009 profesoara Culcea Andreea a sustinut lectia demonstrativa ,, Psihicul. caracteristici". S-au folosit metode moderne de lucru, respectiv lucrul in echipe pentru a dezvolta competente de cooperare si competitie intre echipe. · S-a urmarit realizarea tuturor actiunilor planificate in cadrul comisiei metodice si participarea la activitatile organizate de comisiile pe sector si inspectorat. · In 23.01.2010 d-na profesor Herczeg Dorina a participat la olimpiada de psihologie pe sector in calitate de corector. Puncte tari: · Implicarea unor profesori in activitati extracurriculare; · O buna colaborare intre respomsabilul de arie currriculara si responsabilii de catedre; · Rezultate bune la olimpiada de religie pe scoala; Puncte slabe: · Existenta unor cadre didactice cu o mai slaba implicare in activitatea educativa; · Fluctuatia de profesori; · Lipsa unui cabinet pentru discilplinele soccio-umane; · Imposibilitatea accesarii xeroxuli din scoala pentru multiplicarea materialelor educative (teste, fise); · Numarul mare de elevi/clasa. Oportunitati: · Oferta destul de buna pentru cursuri de perfectionare; Amenintari: · Scaderea numarului de ore si discipline; · Reducerea veniturilor salariale; RAPORT DE ACTIVITATE - CATEDRA TEHNIC

DOMENIUL ACTIVITATEA Asigurarea cu toate documentele privind planul cadru pentru fiecare nivel de clasa Analizarea curriculum-lui tehnic pentru clasa a XI-a si a XII-a ruta directa in vederea alocrii numrului de ore sptmânale pe parcursul anului colar pentru cele 11, respectiv 10 module ale celor 2 calificri profesionale. Analizarea curriculum-lui tehnic pentru clasa a XII-a si a XIII-a - ruta progresiva in vederea alocrii numrului de ore sptmânale pe parcursul anului colar pentru cele 11 module ale calificrii profesionale. REALIZATA DE: Dir. Dragomir D. Ciobanu R. Mladin V. Popa Raluca Dir. Dragomir D. Ciobanu R. Mladin V. Popa Raluca Baragan Stroe F. Dir. Dragomir D. Ciobanu R. Mladin V. Popescu Magda Popa Raluca 16

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

Baragan Stroe F. I. CURRICULUM Întocmirea planificrilor calendaristice conform programelor colare si standardelor profesionale Asigurarea cu toate documentele privind planul cadru pentru fiecare nivel de clasa Analizarea curriculum-lui tehnic pentru clasa a XI-a si a XII-a ruta directa in vederea alocrii numrului de ore sptmânale pe parcursul anului colar pentru cele 11, respectiv 10 module ale celor 2 calificri profesionale. Analizarea curriculum-lui tehnic pentru clasa a XII-a si a XIII-a - ruta progresiva in vederea alocrii numrului de ore sptmânale pe parcursul anului colar pentru cele 11 module ale calificrii profesionale. Întocmirea proiectelor unitilor de invtare pe discipline si module conform programelor colare si standardelor profesionale. Discutii cu elevii si parintii Discutarea cu firme interesate in angajarea fortei de munca Întocmirea testelor predictive pentru toate disciplinele si modulele tehnice din cei 4 ani de studiu si pentru SAM. Difuzarea si insusirea materialelor, ghidurilor si auxiliarelor curriculare elaborate de MEC si ISMB Popularizarea cursurilor de perfectionare propuse de ISMB si CCD Asigurarea de manuale alternative conform listei aprobate de MEC Stabilirea si repartizarea temelor pentru examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 3 ­ ruta directa si progresiva Stabilirea si repartizarea temelor pentru examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 2 ­ ruta progresiva Pregatirea claselor in vederea inceperii anului scolar Realizarea incadrárilor respectându-se proiectul continuitàtii Alegerea sefului de catedrä si a ariei curriculare Completarea cataloagelor Organizarea si desfasurarea examenelor de diferente pentru disciplinele tehnice toti profesorii Dir. Dragomir D. Ciobanu R. Mladin V. Popa Raluca Dir. Dragomir D. Ciobanu R. Mladin V. Popa Raluca Baragan Stroe F. Dir. Dragomir D. Ciobanu R. Mladin V. Popescu Magda Popa Raluca Baragan Stroe F. Toti profesorii Toti profesorii Director Toti profesorii Toti profesorii Director Sef Arie Curriculara Toti profesorii Toti profesorii Director Sef Arie Curriculara Sef Catedra Popa R., Popescu M, Georgescu C, Mirea T Barbu G. Dimitriu V. Director Sef Arie Curriculara Director Sef Arie Curriculara Toti profesorii Toti profesorii Dir. Dragomir D. Ciobanu Roxana Popa Raluca 17

I. CURRICULUM

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

Baragan-Stroe F. Popescu Magda Mirea Tincuta II. MANAGEMENT Accesarea site-urilor de Internet si centralizarea pe suport electronic a informaiilor necesare pentru membrii catedrei/ elevi /inspectori de specialitate / inspectori MEC privind: standarde profesionale, programe, curriculum, metodologii / programe / subiecte examene, suporturi de curs module. Msuri de îmbuntire a activitii de învare - evaluare discutate in edinele Catedrei Tehnice: - aplicarea chestionarelor pentru determinarea stilurilor de învare - contientizarea de câtre fiecare elev a stilului propriu de învare pe baza rezultatului obinut prin evaluarea individuala si a profesorului - aplicarea metodelor centrate pe elev - modele de teste pentru stiluri de învare: auditiv, vizual, practic - aplicarea metodelor moderne de învare - aplicarea metodelor de autoevaluare profesor / elev Fluidizarea transmiterii catre cadrele didactice a tuturor actelor normative Evaluarea prin teste predictive pentru toate disciplinele si modulele tehnice din cei 4 ani de studiu si pentru SAM. Concluzii asupra testelor predictive pentru toate disciplinele si modulele tehnice din cei 4 ani de studiu si pentru SAM si propuneri de masuri preconizate pentru ridicarea nivelului de pregatire a elevilor Realizarea fiselor de lucru si a testelor de evaluare pentru clasa a XIII-a ­ ruta progresiva. Mladin Viorica Popa Raluca Baragan-Stroe F. Popescu Magda

Toti profesorii

Ciobanu R. Mladin Viorica Popa Raluca Baragan-Stroe F. Toti profesorii Toti profesorii

III. INVATAREA SI EVALUAREA

III. INVATAREA SI EVALUAREA

Stan Elena Popisteanu I. Georgescu Cristian Stabilirea, repartizarea si îndrumarea elevilor pentru Ciobanu R. realizarea lucrrilor de specialitate in vederea obinerii Mladin V. certificatului de atestare a competentelor profesionale Popa Raluca pentru clasa a XII-a - liceu tehnologic Baragan-Stroe F. Popescu Magda Indrumarea elevilor pentru pregatirea teoretica si practica Baragan-Stroe F. in vederea obinerii certificatului de atestare a Pataliu V. competentelor profesionale pentru clasa a X-a SAM Serban M. Stabilirea, repartizarea si îndrumarea elevilor pentru Popa Raluca realizarea lucrrilor de specialitate in vederea obinerii Popescu Magda certificatului de atestare a competentelor profesionale Mirea Tincuta pentru clasa a XI-a anul de completare. Barbu G. Popisteanu I.

18

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

Ciobanu R. Organizarea etapei pe scoala a Olimpiadei Tehnice Mladin V. Interdisciplinare pentru clasele a X­ XII­a ruta directa Popa Raluca Popescu Magda Prezentare de referate tiinifice la simpozioane / sesiuni de IV. comunicri tiinifice / cursuri CCD in calitate de PERFECTIONARE doctorand / masterand / lector. METODICA SI Participarea la cursuri de doctorat si la conferinte STIINTIFICA internationale Inspectie de specialitate pentru gradul II didactic Lectii - vizita la muzeul tehnic ,,Dimitrie Leonida" cu elevii Activitate metodico-stiintifica cu tema ,,Orientare profesionala pentru alegerea carierei" realizata prin lectiivizita la Universitatea Politehnica Buc. cu elevii claselor terminale Parteneriat cu UPB ­ contract de colaborare "Esti un potential intreprinzator" cu Centrul de Electronica Tehnologica V. PARTENERIATE SI PROGRAME Mentinerea legaturilor cu centrul de informare al Comisiei Europene in vederea organizarii unor evenimente in cadrul liceului Parteneriat cu firma CAUTIS pentru efectuarea stagiului de practica a elevilor claselor de SAM Parteneriat cu firma APA NOVA pentru efectuarea stagiului de practica a elevilor claselor a XII-a liceu tehnologic Dna Dir. Dorina Dragomir Insp. Lichiardopol G. Dna Dir. Dorina Dragomir Bata Camelia Ciobanu R. - cl. a XI-aC Ciobanu Roxana Baragan-Stroe F. Popa Raluca Mladin V. Ciobanu Roxana Popa Raluca Mladin V. Popescu M Mirea T. Dna Dir. Dorina Dragomir Dna Dir. Dorina Dragomir Ciobanu R. Dna Dir. Dorina Dragomir Ciobanu R.

Raport de activitate al catedrei de informatic · Participarea tuturor profesorilor la consftuirile cadrelor didactice (septembrie 2009) · Întâlniri ale profesorilor informatic pentru alegerea manualelor pe baza programelor colare · Întocmirea claselor a IX-a în funcie de limbile strine studiate în coala general · Întocmirea planificrilor calendaristice de ctre toi membrii catedrei · Întocmirea proiectelor pe unitate de învare i a planurilor de lecie pentru profesorii debutani · Întocmirea subiectelor pentru testele predictive ,stabilirea baremelor de corectare , discutarea rezultatelor obinute de elevi la susinerea acestora; · Întocmirea proiectelor pentru susinerea Atestatului profesional la disciplina informatic de ctre elevii claselor a-XII-a A, a-XII-a B, a-XII-a C sub îndrumarea profesorilor Simion Camelia , Zdru Niculina , Cerchez Iuliana · Colaborarea între membrii catedrei pentru obinerea unor rezultate din ce în ce mai bune în activitatea cu elevii la clas · Realizarea unei baze de date pe suport electronic (programe colare, subiecte de bacalaureat)

19

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 · Activiti interdisciplinare cu membrii catedrei de matematic , fizic i chimie în vederea organizrii unor lecii demonstrative la clasele a XI-a i a XII-a · Vizite la târguri i expoziii de informatic dup orele de curs; · Organizarea unei aciuni dedicat srbtorilor de iarn (colinde, proiecte PowerPoint) · Realizarea cu prilejul ,,Zilei Liceului " a proiectului cu tema ,, Traian Vuia ­ inventator i pionier al aviaiei mondiale" ­coordonator proiect profesor Zdru Niculina , clasa a ­XI-a B · Alctuirea fielor de lucru individual centrate pe elev · Finalizarea cursurilor de la ACADEMY ORACLE (PL/SQL) în cadrul formrii continue (Profesor CAMELIA SIMION ,ZDRU NICULINA ) ,cursuri continuate i în perioada 31 august 2009 ­ 5 septembrie 2009 i finalizate cu examen de absolvire; · Înscrierea i frecventarea cursurilor de la ACADEMY ORACLE de ctre elevii claselor aXII-a A, a-XII-a B (profil matematic ­informatic intensiv ­ prof. Simion Camelia , Zdru Niculina ), · Lucru individual i difereniat cu elevii cu probleme deosebite de sntate (a XI-a A ­ Simion Camelia i Zdru Niculina) · În cadrul formrii continue, inspecia final pentru obinerea gradului I profesor Zdru Niculina ; · Pregtirea i susinerea examenului de atestare profesional la disciplina informatic de ctre elevii claselor a ­XII-a profil matematic ­ informatic (rezolvarea subiectelor propuse de I.S.M.B. pentru examenul de atestare profesional precum i a unora dintre subiectele de bacalaureat)-profesori Simion Camelia , Zdru Niculina; · Pregtirea i susinerea examenelor de la ACADEMY ORACLE de ctre elevii claselor a ­ XII-a A, a ­XII-a B profil matematic ­ informatic · Pregtirea laboratoarelor de informatic pentru realizarea i desfurarea în condiii foarte bune a orelor de informatic; · Membrii catedrei de informatic fac parte din urmtoarele comisii: Comisia de evaluare i asigurare a calitii - prof. Gunciu Petrua , Simion Camelia ­ s-au realizat inspecii de specialitate la clase, asistene la ore , s-au stabilit strategii care trebuie s îi ajute pe elevi s-i însueasc sistematic ,corect cunotinele dobândite ,s le aplice în practic; Comisia de urmrire a ritmicitii notrii ­ prof. Gunciu Petrua -s-au verificat sptmânal cataloagele i au fost avertizai profesorii care nu au notat ritmic; Comisia de examene de diferen i corigen - prof. Simion Camelia, Marinescu Maria, Gunciu Petrua - s-au realizat subiectele pentru susinerea examenelor de diferen cu elevii de la clasa de seral i corigen, s-au stabilit baremele de corectare , s-a pregtit laboratorul de informatic pentru susinerea examenului; Comisia de Colectare a Bazei de Date a liceului ­B.D.N.E - prof. Gunciu Petrua -s-a reactualizat baza de date a liceului pe baza datelor furnizate de fiecare elev ; Comisia de Disciplin - prof. Simion Camelia, Zdru Niculina ­ s-au întrunit toi membrii comisiei i au fost discutate problemele elevilor care au avut un comportament neadecvat în relaiile cu profesorii, au fost stabilite sanciunile pentru acetia;

20

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 La examenul de simulare a competenelor digitale au participat toate cadrele didactice, punctajele obinute de elevii de la clasele de matematic-informatic au fost mult mai mari în comparaie cu cele obinute de elevii de la clasele de tehnic ANALIZA SWOT PUNCTE TARI -Pregtirea profesional a cadrelor didactice : · 4 profesori cu gradul didactic I; · 1 profesor cu definitivat · 100% din profesori au cunotine de operare pe calculator; · 1 profesor definitivat. -Activitatea de perfecionare a cadrelor didactice : · Profesorii Camelia Simion , Zdru Niculina, Iuliana Cerchez au participat la cursuri de perfecionare; (ACADEMY ORACLE, INTEL TEACH, A.E.L. ,A.S.M.) · Toi elevii claselor a XII-a A, a XII-a B urmeaz cursurile la ACADEMY ORACLE i procentul de promovabilitate a examenelor a fost de 100% · Participarea cadrelor didactice la consftuirile de informatic ,la întrunirile comisiei metodice la nivel de capital -Implicarea tuturor cadrelor didactice de specializare informatic în pregtirea elevilor pentru pregtirea examenelor de: competenelor digitale, atestat informatic, bacalaureat informatic. -Rezultate la concursuri i olimpiade colare: La olimpiada de informatic, faza pe coal, desfurat pe data de 5 ianuarie 2010 , notele obinute de elevii claselor a-IX-a, a-X-a, a-XI-a au fost între 5,50 i 7,50 ,ceeace nu a permis elevilor participani calificarea la o etap superioar. -Interesul tuturor elevilor pentru susinerea examenului de atestare profesional la disciplina informatic. -Procentul de promovabilitate la examenul de atestare este de 100%. -Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat 20082009 este de 100%. -Toi elevii de la orice filier sunt obligai s susin examenul de competene profesionale la disciplina Informatic. -La examenul de simulare a competenelor digitale punctajele obinute de elevii de la clasele de matematic-informatic a fost mult mai mare în comparaie cu cele obinute de elevii de la clasele de tehnic PUNCTE SLABE Interesul sczut al comunitaii pentru colaborare , implicit sprijin insuficient din partea Primariei i agenilor economici. Având în vedere vechimea liceului o bun parte din baza material pentru Informatic este depasit moral. În situaia în care fiecare laborator , cabinet i sal de clas ar trebui s existe câte un calculator , în prezent numrul acestora este insuficient. Lipsa dotrii bibliotecii liceului cu cri în format electronic.

21

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 Raport de activitate al ariei curriculare educaie fizic ­ educaie muzical ­ educaie plastic In urma analizei activitatii ariei curriculare se desprind urmatoarele aspecte: Puncte slabe: · Lipsa unui spatiu adecvat si regulamentar (a unei Sali de sport) cu dependinte. · Numarul mare de scutiri medicale si tendinta din ce in ce mai accentuate spre comodiotate si lipsa de miscare. · Legatura nu foarte buna intre profesorul de educatie fizica si diriginte. · Mici neintelegeri in cadrul catedrei. Puncte tari: · Perfectionarea continua a cadrelor (de exemplu dl profesor Dumitrascu Enel inscris la gradul II, a primit primit inspectie). · Continuare activitatilor sustinute ­ argumente fiind rezultatele bune si foarte bune din ultimii 10 ani. · Selectia si preocuparea profesorului pentru a participa la activitati si competitii in afara programului scolar. · Atitudinea pozitiva, deschisa si de sustinere a conducerii liceului. · Sprijunul asociatiei sportive a liceului. Oportunitati: · Imbunatatirea bazei sportive ­ sala de sport. · Scaderea numarului mare de scutiti medical si intelegerea necesitati miscarii si a exercitiului fizic. · Imbunatatirea calendarului sportiv pe sector si a calendarului national. Amenintari: · Instabilitatea normei didactice si a numarului de ore alocate pe clase. · Atitudinea unor profesori fata de elevii care sunt prinsi in mod organizat in activitati extrascolare si competitii. Activitati efectuate permanent: · Mini competitii pe clase. · Selectia pentru echipele representative de volei si handbal fete si baieti. · Antrenamentele pregatitoare in vederea participari la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar. Decembrie 2009­Expozitie cu desene ­ "Sarbatorile de iarna"Arte plastice ­ Dumitrascu Enel 23-24.01.2010 - Cupa Liceelor 05.02.2010 - Activitate extrascolara ­ scoala 189 19.02.2010 - Activitate extrascolara ­ scoala 189 20-21.02.2010 - "Tenis de masa" ­ I.Creanga in cadrul ONSS 27-28.02.2010 - "Volei" fete si baieti ­ I.Creanga in cadrul ONSS Martie 2010 - "Handbal"fete si baieti in cadrul ONSS Raport de activitate al coordonatorului activitilor educative

22

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

Activitatea Coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i extracolare La începutul anului colar a fost realizat Planul managerial pentru munca educativ , Planul aciunilor colare i extracolare , Calendarul aciunilor educative , Planul de parteneriat. S-a constituit Comisia diriginilor , au fost desemnai responsabilii pe an de studiu , a fost validat Coordonatorul pentru proiecte i programe colare i extracolare ; au fost întocmite documentele comisiei diriginilor, au fost realizate materiale metodice , a fost organizat Consiliul elevilor , a fost desemnat reprezentantul elevilor în Consiliul de administraie ; a fost constituit Comisia de prevenire i combatere a violenei . Au fost organizate edinele cu prinii, au fost alei membrii CRP din fiecare clas , precum i pe coal. Prof. Macaveiu Gabriela a avut activitate de profesor metodist , a coordonat activiti educative desfurate la nivelul sectorului. Dirigenia/Consiliere i orientare: Au fost prelucrate Regulamentele colare (ROF i Regulamentul Intern) la toate clasele, cât i la edinele cu prinii ; clasele a X-a au luat cunotin de Metodologia de promovare în ciclul superior al liceului , iar clasele a XII-a de Metodologia de desfurare a examenului de Bacalaureat.Au fost respectate temele propuse în cadrul orelor de dirigenie , elevii participând activ la desfurarea acestora . Profesorii dirigini aplic metode si mijloace de învmânt moderne la orele de dirigentie. Se remarc prezena activ a poliitilor de proximitate , a celor de la Poliia rutier i a celor de la Antidrog la orele de dirigenie. Evaluarea strii disciplinare în învmânt Elevii liceului nostru manifest în general o conduit civilizat ; abaterile disciplinare au fost reduse numeric i au fost sancionate prompt i drastic prin intermediul Comisiei de disciplin . Comisia diriginilor a colaborat bine cu consilierul psihopedegog , cu comisia de disciplin , Comisia de verificare a frecvenei , Consiliul elevilor, Comitetul reprezentativ al prinilor ; cazurile de indisciplin au fost soluionate operativ. Se remarc totui numrul mare de absene nemotivate din învmântul obligatoriu , însoite de scderea corespunztoare a notelor la purtare . I. Activitatea extracolar Aciunile extracolare au fost organizate atât la nivelul claselor , cât i la nivelul liceului . S-a instituit condica pentru activiti educative colare i extracolare. Programul activitilor a inut cont de implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea valenelor educative ale disciplinelor de învmânt ; dovezile activitilor claselor se afl în dosarul Comisiei pentru activiti extracolare ; desfurarea unor activiti planificate a fost amânat din cauza aciunilor consacrate combaterii epidemiei de grip AH1N1. Au fost realizate în sem. I : Ziua naional de comemorare a Holocaustului (prof. Bercea) , 1 Decembrie în sunet i imagini , se organizeaz festivitatea de absolvire ,,Ultimul clopoel " .În continuare considerm necesar ca diriginii s-i cunoasc mai bine elevii , comportamentul acestora în timpul programului colar , situaia lor familial ; s nu fac derogri nejustificate de la aplicarea Regulamentului de Ordine Interioar ; s colaborareze cu ceilali dirigini , cu Consiliul profesorilor clasei , cu prinii i cu psihopedagogul pentru recuperarea elevilor cu probleme .

23

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 ACTIVITATEA COMISIILOR PE PROBLEME RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI DE ACTIVITATI EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE Comisia de activiti extracolare i extracurriculare i-a desfurat activitatea în Liceul de Metrologie `Traian Vuia'. Activitatea comisiei are ca scop principal cresterea prestigiului i a calitatii activitii unitii de învatmânt prin activitile desfurate cu elevii i profesorii, i prin formele de parteneriat cu reprezentanii comunitii locale. ANALIZA SWOT Puncte tari: Buna colaborare dintre comisia de activiti extracolare i extracurriculare i directiunea liceului. Puncte slabe: Slaba implicare a membrilor comisiei de activiti extracolare i extracurriculare. Ameninri: Lipsa de participare a unor profesori în desfurarea activitilor extracolare Manifestarea tot mai slab a interesului elevilor pentru concursuri i olimpiade. Faptul ca unele catedre nu au organizat activiti. Oportuniti: Numrul mare de activiti extracolare. Implicarea unui numr mare de elevi de niveluri diferite de studio. Existena parteneriatelor. Deschiderea pe care consilierul liceului a artat-o fa de problemele elevilor, materializat prin frecvente participri ale acestuia la orele de consiliere si orientare. COMISIA DE URMRIRE A RITMICITII NOTRII ANALIZA SWOT Comisia i-a desfurat activitatea în baza prevederilor Planului Managerial. Astfel au fost realizate urmriri sistematice ale notrii elevilor la nivelul claselor. Rezultatele obinute au fost centralizate i consemnate apoi în procesele-verbale care au fost înmânate direciunii liceului pentru a fi prezentate i analizate de Consiliul Profesoral. PUNCTE TARI: buna colaborare între membrii comisiei; buna colaborare între responsabilul comisiei i direciunea liceului; promptitudinea cu care membrii comisiei au realizat rapoartele solicitate. PUNCTE SLABE: nu s-a realizat o centralizare a notrii ritmice la nivelul fiecrei clase; interesul scazut al unor cadre didactice pentru notarea corespunztoare. OPORTUNITI:

24

-

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 - implicarea profesorilor dirigini privina absenteismului unor elevi i, implicit, a lipsei numrului corespunztor de note. - colaborarea mai strâns cu cadrele didactice care nu efectueaz notarea conform regulamentului; AMENINRI: - fluctuaia mare a cadrelor didactice ; - dificultatea crerii unui colectiv cu cerine unitare. Modaliti de îmbuntire a activitii comisiei: - urmrirea elevilor cu un numr mare de absene; - mustrare scris profesorilor care nu pun note la timp. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ABSENTEISM COLAR Analiza SWOT Puncte tari : - existena unui numr mare de profesori cu o bun pregtire profesional -subvenionarea de la buget a programelor care urmresc stoparea fenomenului de absenteism i abandon colar -implicarea profesorilor/elevilor în diferite proiecte -existena dotrilor moderne la nivelul unitii de învmânt: laboratoare de informatic(4),laboratoare AeL - o bun comunicare între cadrele didactice/dirigini i elevi -bun comunicare între cadrele didactice/dirigini i familie - implicarea profesorilor/elevilor în diferite activiti colare i extracolare Oportuniti: -o bun legtur cu comunitatea local -existena unor programe de consiliere psihopedagogic -implicarea organelor de ordine în asigurarea pazei Puncte slabe : -lipsa motivaiei pentru formarea profesional a elevilor -lipsa comunicrii/lucrului în echip -fluctuaia de cadre didactice -proveniena din familii defavorizate/destrmate -domiciliul elevilor in afara Bucuretiului -lipsa implicrii familiei în supravegherea copilului(copii muli cu prini plecai în strintate)

Ameninri: -fluctuaia numrului elevilor(a populaiei colare) -fluctuaia personalului didactic -lipsa unei legislaii clare i stabile

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI

25

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010 DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SCOLARE Responsabil Comisiei de verficare a documentelor scolare, Prof. Vae Tatiana Analiza Swot a activitatii de verificare a documentelor scolare la nivelul unitatii de invatamant Puncte tari: - buna colaborare între membrii comisiei i profesorii dirigini - buna colaborare între responsabilul comisei i direciunea liceului - promptitudinea cu care membrii comisiei au realizat rapoartele solicitate - verifcarea periodic a documentelor colare Puncte slabe: - intersul sczut al unor cadre didactice în realizarea notrii/verficrii - lipsa lucrului în echip Oportunitati: - posibilitatea efecturii unor statistici - colaborarea mai strânsa cu profesorii dirigini pentru înlturarea eventualelor greeli Ameninri: - lipsa unei legislaii clare i stabile - abundena documentelor de întocmit - fluctuatia personalului didactic - fluctuaia numrului de elevi COMISIA DE INTERVENIE ÎN CAZ DE NECESITATE Comisia de interventie în caz de necesitate a participat la sesiunea ,,Reprezentarea i comunicarea riscurilor naturale la nivel social" organizat de SNSPA (coala Naional de tiinte Politice i Administrative) în colaborare cu Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti. S-a prezentat în aceasta sesiune ce înseamna ,,situatia de criz" în sistemul educaional, planul de gestiune a crizei, planul de comunicare în situaii de criz, comunicarea cu prinii, relaia cu mass-media, resursele, riscul, msurile de prevenire. Ca urmare a desfaurrii acestei sesiuni Comisia de intervenie în caz de necesitate a elaborat ,,Planul de msuri în situaie de criz", atât la nivel de sector, cât i la nivel de coal. ACTIVITATEA CABINETULUI COLAR DE ASISTEN PSIHOLOGIC

Nr crt Activitati desfasurate conform Registrului de activitati de la cabinetul de asistenta psihopedagogica Informarea si consilierea elevilor : Nr. copii consiliati individual 17 8 Indicatori de performanta Beneficiari Nr. sedinte consiliere individuala 41 Nr. copii consiliati in cadrul grupurilor 164 19 Nr. sedintelor de consiliere de grup 12

1

1. Cunoastere si autocunoastere

26

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

2. Adaptarea elevilor la mediul scolar 3. Adaptarea scolii la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare 4. Optimizarea relatiei eleviparinti-profesori 5. Stil de viata sanatos 6. Prevenirea comportamentelor agresive 7. Consecintele abandonului scolar B. Informarea si consilierea parintilor 5 58

6 4 2 Nr. parinti consiliati individual 3 3 Nr. sedinte consiliere individuala 3 Nr. parinti consiliati in cadrul grupurilor 196 Nr. sedintelor de consiliere de grup 7 48 53

1. Cunoastere si autocunoastere 2. Adaptarea elevilor la mediul scolar 3. Adaptarea scolii la necesitatile elevilor 4. Optimizarea relatiei eleviparinti-profesori 5. Stil de viata sanatos 6. Prevenirea comportamentelor agresive 7. Consecintele abandonului scolar C. Informarea si consilierea profesorilor

196

Nr. profesori consiliati individual 10

Nr. sedinte consiliere individuala 30

Nr. profesori consiliati in cadrul grupurilor 78

Nr. sedintelor de consiliere de grup 1

2 3

4

5

1. Cunoastere si autocunoastere 1 2. Adaptarea elevilor la mediul 10 scolar 3. Adaptarea scolii la necesitatile elevilor 4. Optimizarea relatiei elevi12 parinti-profesori 5. Stil de viata sanatos 6. Prevenirea comportamentelor 4 78 agresive 7. Consecintele abandonului 2 scolar 8. Strategii didactice moderne Lectii de consiliere educationala cu tematica specifica (in afara obligatiei de catedra) ­ numar/tematica: 10/ Tehnici de comunicare Intalniri metodice : Nr. participari - la nivel de sector 4 - la nivel de municipiu 2 Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, sector, CMBRAE, alte institutii: a) ca organizator b) ca participant « Decide-ti cariera potrivita « Activitati cu continut metodico-stiintific a) cursuri de Denumire Calitatea de : Institutia Perioada Nr. Ore

27

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

formare/perfectionare `Metode de evaluare si diagnostic in depresie la copii si adolescenti' « Tehnici de comunicare » formator/ participant participant organizatoare CMBRAE 13.11.0914.11.200 9 /credite

participant

« Tehnici de informare » « Legislatie drepturile copilului » b)seminarii, simpozioane, conferinte Denumire

participant participant

ASISAsociatia « Sprijinirea integrarii sociale » ASIS ASIS

16.11.200 9

4

4 30.11.200 9 4 14.12.200 9 Data

Calitatea de : - partici-pant cu lucrare - partici-pant fara lucrare

Titlul lucrarii

Locul desfasurarii

c) articole, participari la emisiuni radio/TV, editare carti

Titlul/ tema emisiunii

Institutia/ Editura

Data

6

7

d) alte activitati Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa inregistrata in unitatea dvs si modalitatile de solutionare Copii cu CES (cu diagnostic)

- Probleme de comportament - Absenteism Nr. cazuri in unitatea scolara 10 Nr copii in process de consiliere la nivelul cabinetului 1

Implicarea in proiecte si programe

Nr. Crt 1 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Proiect/program 1 `Cum sa devenim' Proiect/program 2 « Sunt cetatean ­ Imi cunosc drepturile » Proiect/program 3 « Prevenirea comportamentului violent in scoala » « Prevenirea consumului de droguri » x x x Proiect educativ x Proect educativ x SUA prin ASIS In colaborare cu Sectia de Pol. 26

2

3 4

Calitatea : - initiator - participant - colaborator Tipul Finantare - fara finantare - finantare interna (scoala, consiliul local etc) - finantare externa (fonduri EU)

x x Proiect educativ x

28

Liceul de Metrologie Traian Vuia ­ februarie 2010

5 6 7 8 9 Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Nr. participanti Evaluare/certificare Lic. De Metrologie Elevii liceului 8 39 Scoli si DGASPC din sect. 1. 2 si 4 Elevi di licee si centre de plasament 10 28-elevi ; 30- adulti Lic. De Metrologie Elevii liceului 8 101

Situatia cazurilor de violenta scolara

Numar cazuri de violenta identificate la nivelul unitatii scolare Numar de elevi consiliati individual Numar de elevi consiliati in grup Numar de parinti consiliati individual (parinti ai copiilor identificati avand comportamente violente) Numar cazuri ameliorate in urma procesului de consiliere 4 4 78 4

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI ADMINISTRATIV Serviciile secretariat, contabilitate s-au implicat în activitatea liceului, lucrrile curente au fost realizate la timp; unele lucrri au fost realizate cu întârziere, de exemplu completarea foilor matricole. Biblioteca liceului a funcionat în interesul elevilor, fondul de carte a fost îmbuntit, numrul elevilor cititori a crescut. S-a realizat un punct de documentare în care se afl materiale de la examene, materiale metodice. Pentru semestrul al II-lea ne propunem urmtoarele: creterea calitii întregii noastre activiti prin: pregtirea metodic i de specialitate a profesorilor ; motivarea elevilor pentru participarea activ la procesul de învare ; scderea absenteismului elevilor ; respectarea însemnelor liceului.

29

Information

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAURAT ÎN

29 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

250235


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531