Read Microsoft Word - 47C69623-5792-080D64.doc text version

Se aprob Stelian Alexandru GAL Director General

Propunerile CNTEE Transelectrica S.A. de integrare în SEN a generrii eoliene

Verificat:

Director DT Ciprian DIACONU

Director DPR Dan PREOESCU

Director DO Marian CERNAT

Întocmit:

ef de proiect Simona OPREA

Februarie 2008

Concluziile i propunerile/recomandrile din prezentul document se bazeaz pe analizele elaborate în "Studiului de fundamentare a strategiei CNTEE Transelectrica S.A. de integrare în SEN a generrii eoliene" (Studiu), realizat de CNTEE Transelectrica i avizat în Consiliul Tehnico-Economic i tiinific al companiei în data de 12 februarie 2008. În ,,Strategia energetic a României pentru perioada 2007 ­ 2020", publicat în Monitorul Oficial din data de 19.11.2007, unul dintre obiectivele prioritare ale dezvoltrii sectorului românesc este promovarea producerii energiei pe baz de resurse regenerabile, astfel încât ponderea acestor resurse în totalul consumului brut de energie electric s fie de 33% în anul 2010, 35% în anul 2015 i 38% în anul 2020. În prezent, singura resurs regenerabil pentru care exist proiecte importante în România este energia eolian. Centralele eoliene au caracteristici tehnice i de exploatare care le deosebesc semnificativ de celelalte tipuri de centrale electrice: · · · Puterea disponibil în fiecare moment are valori aleatorii, care pot varia între zero i puterea instalat, la discreia factorilor meteorologici; Performanele tehnice ale centralelor eoliene în cazul unor perturbaii în sistem pot fi foarte diferite, iar experiena în exploatarea lor este practic inexistent în România; Volatilitatea i impredictibilitatea produciei centralelor eoliene pun probleme tehnice specifice a cror rezolvare induce costuri suplimentare pentru echilibrarea balanei i pentru funcionarea sigur a SEN. Scopul Studiului este de a integra generarea eolian, în condiii de calitate a energiei electrice i de siguran a funcionrii SEN. S-a pornit de la situaia actual, s-au identificat aspectele tehnice i aspectele financiare generate de integrarea centralelor eoliene i s-au propus direciile de aciune. Din experiena altor Operatori de Transport i de Sistem europeni, a unor consultani i din literatura de specialitate a rezultat c generarea eolian necesit: o o o Rezerve rapide de sistem; Întrire/dezvoltare RET; Cerine tehnice minime pentru centrale eoliene.

De exemplu, în Germania, liderul european al energiei eoliene, pentru 1 MW instalat în centrale eoliene este necesar s existe o rezerv de 0,9 MW în centrale clasice cu pornire rapid. În cazul în care capacitatea reelei este insuficient, centralele eoliene sunt deconectate temporar pân când starea sistemului permite reconectarea acestora. Din punct de vedere legislativ, în Germania guvernul a emis o lege de promovare a resurselor regenerabile în care sunt tratate toate aspectele legate de integrarea acestora în sistem. În Anglia a crei putere eolian instalat este de cca. 2000 MW, National Grid a emis avize de racordare pentru 17800 MW în centrale eoliene, care urmeaz s fie instalate etapizat, corelat cu dezvoltarea reelei i a rezervelor de putere necesare generrii eoliene. Atât E.ON, cât i National Grid au revizuit codurile de reea i au introdus capitole dedicate centralelor eoliene. CNTEE Transelectrica S.A. (OTS) a demarat studii care s identifice necesitile de întrire/dezvoltare RET. Acestea vor fi incluse în Planul de Perspectiv i în Planul de Afaceri ale Companiei. De asemenea, CNTEE Transelectrica S.A. susine modificarea Codului Tehnic al RET prin introducerea cerinelor tehnice minime pentru centralele eoliene. Îns

problema creterii gradului de elasticitate în acoperirea curbei de sarcin nu poate fi soluionat de ctre OTS i intr în competena ANRE i MEF. Din Studiu rezult c: · · În prezent, puterea eolian instalat este de 7 MW; CNTEE Transelectrica S.A. a primit un numr mare de cereri de racordare care totalizeaz 4000 MW din partea unor investitori în centrale eoline. Pentru cei care s-au dovedit mai serioi i au realizat studii de soluie, s-au emis avize tehnice de racordare pentru 960 MW i avize de încadrare în SEN pentru 570 MW. În cazul în care se pun în practic proiectele pentru care CNTEE Transelectrica S.A. a emis avize, se atinge limita de integrare de care dispune SEN în prezent. Ca urmare, nu mai pot fi emise puncte de vedere/avize decât condiionat de capacitatea existent a reelei i de disponibilitatea rezervei teriare rapide; · · Centralelor eoliene pun probleme tehnice specifice a cror rezolvare induce costuri suplimentare; Costurile care afecteaz în mod direct CNTEE Transelectrica S.A. sunt: o o o · Costuri cu întrirea/dezvoltarea RET; Costuri datorate creterii volumului de rezerve de putere; Costuri cu activiti noi în cadrul OTS. Msuri tehnico-financiare; Msuri organizatorice; Propuneri de modificare a legislaiei; Propuneri de acoperire a costurilor suplimentare generate de integrarea centralelor eoliene; Propuneri de diseminare a informaiei. În cazul în care generarea eolian este în funciune i vântul începe s scad în intensitate trebuie s se asigure înlocuirea produciei de energie eolian din generatoare cu pornire rapid (rezerva teriar rapid ­ RTR). Necesarul de RTR în prezent este de 800 MW (dimensionat pentru acoperirea pierderii celui mai mare grup generator din sistem i a abaterilor de prognoz). Dup cum rezult din Anexa 3 a Studiului, pentru anumite intervale orare, nivelul RTR ofertate este insuficient. Referitor la msurile tehnico-financiare, s-au identificat trei limite în ceea ce privete RTR disponibil i s-au propus msuri concrete de depire a acestor limite: Limita tehnic maxim disponibil ­ se determin prin însumarea tuturor puterilor disponibile ale grupurilor generatoare hidro din SEN precizate în Anexa 4 a Studiului (se exclud cele aflate în conservare, cele pe firul apei i cele termo). Aceast limit poate fi majorat prin stimularea de investiii în grupuri generatoare cu pornire rapid; Limita tehnic efectiv disponibil ­ reprezint rezervele teriare rapide orare ale productorilor (Anexa 3 a Studiului). În prezent, datorit faptului c preul rezervei teriare rapide si al energiei de reglaj pe piata de echilibrare nu este suficient de atractiv, companiile productoare prefer s utilizeze generatoarele respective pentru tranzacii pe alte piee. Acest limit poate fi majorat prin practicarea unui pre atractiv pe piaa de echilibrare în vederea creterii ofertelor;

Au fost identificate cinci direcii principale de aciune: o o o o o

·

Msuri tehnico-financiare ­ Rezervarea generrii eoliene prezint dou aspecte semnificative: o

-

Limita efectiv disponibil din punct de vedere al capacitii financiare a OTS (limita financiar) ­ reprezint cantitatea de rezerv teriar rapid care poate fi achiziionat de CNTEE Transelectrica S.A. ca servicii tehnologice de sistem utilizând fondurile alocate în acest scop de ctre ANRE. Majorarea acestei limite poate fi realizat prin creterea fondului OTS alocat de ANRE. Autoritatea trebuie s asigure fondurile necesare pentru achiziionarea întregii cantiti de servicii tehnologice de sistem cerute de OTS.

Aprobarea acestor propuneri intr în competena ANRE i MEF. o În cazul în care generarea eolian nu este în funciune i vântul începe s creasc în intensitate, trebuie s se reduc producia de energie electric a unor grupuri aflate în funciune. În ceea ce privete capacitatea SEN de a integra generarea eolian prin reducerea puterii produse în generatoare convenionale, datele caracteristice pentru situaia actual (vârf/gol iarn/var) sunt prezentate în Anexa 8 a Studiului. Din aceast anex rezult c la anumite paliere, SEN poate s permit funcionarea a maxim 600 MW din generare eolian. · Msuri organizatorice ­ CNTEE Transelectrica S.A. susine crearea de noi compartimente în companiei care s: o o o · Preia prognozele meteo de la instituii de profil i s elaboreze prognoze de producie eolian; Calculeze distinct i s deconteze costurilor specifice; Realizeze studii prin care sa se evalueze: necesarul de rezerv, necesarul de probe i monitorizare a centralelor eoliene la PIF i capacitatea reelei de integrare a noilor capaciti de generare. Propuneri de modificare a legislaiei ­ CNTEE Transelectrica S.A. susine modificarea: o Codului tehnic al RET prin includerea cerinelor tehnice minime pentru centralele eoliene (Anexa 7 a Studiului); o Codului Comercial. Este necesar refacerea integral a Capitolului 13 ,,Regulile produciei prioritare". Susinem c este necesar s se schimbe abordarea în ceea ce privete: regulile de achiziionare a energiei electrice produse din resurse regenerabile necontrolabile; modalitile de elaborare a prognozelor, modul de calcul al dezechilibrelor i modalitatea de acoperire a costurilor cu dezechilibrele; o Regulamentului de racordare care s fac trimitere la Codul tehnic al RET, s prevad avizul de încadrare în SEN ca pe un document premergtor obinerii avizului tehnic de racordare, s introduc lista de ateptare i sistemul de garanii aferente demarrii întririi/dezvoltrii RET, s stipuleze accesul la reea condiionat de capacitatea existent a reelei i de disponibilitatea RTR, s prevad regimul investiiilor pentru racordarea la RET i s clarifice modalitaiile de împrire a costurilor de întrire/dezvoltare RET; o · Reglementarea soluiei de cretere a RTR disponibile pe baza surselor existente în SEN: grupuri hidro i grupuri pe gaze. Propuneri de acoperire a costurilor suplimentare generate de integrarea centralelor eoliene ­ CNTEE Transelectrica S.A. susine acoperirea costurilor suplimentare generate de integrarea centralelor eoliene astfel: o Proprietarii centralelor eoliene s suporte costurile care sunt în mod direct generate de ctre acetia: costurile cu rezervele de putere i costurile cu activitile specifice generate în cadrul OTS; o OTS s suporte costurile de întrire/dezvoltare RET în amonte printr-un tarif pentru energia regenerabil. Este absolut necesar separarea i acoperirea costurilor generate de centralele eoliene prin fonduri dedicate.

·

Diseminare a informaiei ­ Referitor la integrarea generrii eoliene, s-a constatat un nivel de informare foarte redus al participanilor la pia. De aceea, susinem câteva msuri de diseminare a informaiei: o Organizarea a 1-2 mese rotunde cu participarea unui cerc larg de investitori, Operatori de distribuie i reprezentani ai ANRE i MEF; o o Informarea mass-media prin comunicate de pres; Crearea unui punct de informare pe pagina de web a OTS unde s poat fi consultate atât documentul de fa, cât i alte documente de interes în acest direcie. Selectarea i implementarea cât mai rapid a msurilor susinute de CNTEE Transelectrica S.A. necesit sprijinul

ANRE i MEF.

Information

Microsoft Word - 47C69623-5792-080D64.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264188


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531