Read Anexa%202%20-%20Lista%20documentelor%20necesare%20obinerii%20ATR.pdf text version

Ghid privind Accesul la RET al noilor utilizatori sau dezvoltri ale utilizatorilor existeni Anexa 2 ­ Lista documentelor necesare obinerii ATR Fia de control Documentatie necesar pentru emitere ATR conform HG90/2008 1. Lista documentelor care compun documentaia anexat cererii (OPIS) 2.Cerere de emitere Aviz Tehnic de Racordare 3. Datele de identificare ale locului de producere sau de consum, ale utilizatorului i, dac este cazul, ale împuternicitului legal, ale proiectantului de specialitate sau ale furnizorului. 4. Tipul instalaiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care se solicit racordarea: generatoare, instalaii de distribuie, instalaii consumatoare etc. 5. Data estimat solicitat pentru punerea sub tensiune a instalaiei de utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevzut a fi evacuat sau consumat i evoluia acesteia. 6.Eventuale indicaii privind grupul de msurare a energiei electrice sau informaii pentru stabilirea acestuia (conform studiu de soluie) 7. Declaraia pe propria rspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor i la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie, anexate cererii. 8. Studiul de soluie pentru racordarea la reeaua electric cu aviz CTES Transelectrica în termen de valabilitate 9. Avize de amplasament de la Transelectrica i operatorul de distribuie din zon. 10. Datele tehnice i energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului, conform reglementrilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competent, conform Ordin 51/2009 (vezi Anexa 1). 11. Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie; 12. Planul de situatie la scar, în coordonate stereo 70 cu amplasarea în zoa a locului de producere sau consum, inclusiv instalaiile de racordare la RET (staie i traseu racord), vizate spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism. 13. Copia certificatului de înregistrare la registrul comerului sau a altor autorizaii legale de funcionare emise de autoritile competente. 14. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atest dreptul de folosin asupra terenului, incintei ori cldirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicit racordarea, în copie. În cazul spaiilor închiriate, este necesar i acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrri în instalaiile electrice.În cazul CEE se solicita i un document de corelare între fiecare turbin, terenul aferent i actele de proprietate/folosin (tarla/parcel). 15. Autorizaia de construire în termen de valabilitate, în copie, pentru organizarea de antier (dac este cazul). EXISTENT DA NU

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

848822


Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531