Read Microsoft Word - proiect_did_melania_banciu.doc text version

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 ISBN 978-606-8129-85-3

Lucrare publicat în Sala de Lectur a Editurii Sfântul Ierarh Nicolae, la adresa http://lectura.bibliotecadigitala.ro

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

,, Educaia înseamn s tii unde s te duci pentru a gsi ceea ce ai nevoie s tii; i înseamn s tii cum s foloseti informaiile pe care le afli."

WILLIAM FEATHER

Melania Banciu

Pagin 2

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

CUPRINS

Cuvânt înainte .............................................................................................. 5 5 Structura anului colar ....................................................................................6 6 Schema orar - Clasa a II-a..............................................................................7 7 Calendare 2010, 2011, 2012 ............................................................................... 8 8

Capitolul 1 Limba i literatura român............................................................................... 11 11 1.1. Obiective cadru.........................................................................................12 12 1.2. Obiective de referin..................................................................................13 13 1.3. Planificare calendaristic...............................................................................14 14 1.4. Proiectarea unitilor de învare.....................................................................17 17

Capitolul 2 Matematic.................................................................................................. 27 27 2.1. Obiective cadru.........................................................................................28 28 2.2. Obiective de referin................................................................................... 29 29 2.3. Planificare calendaristic................................................................................. 30 30 2.4. Planificare unitilor de învare....................................................................32 32

Capitolul 3 tiine ale naturii............................................................................................37 37 3.1. Obiective cadru.........................................................................................38 38 3.2. Obiective de referin..................................................................................39 39 3.3. Planificare calendaristic..............................................................................40 40 3.4. Planificare unitilor de învare.....................................................................42 42

Melania Banciu

Pagin 3

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Capitolul 4 Educaie plastic.......................................................................................... 45 45 4.1. Obiective cadru........................................................................................46 46 4.2. Obiective de referin.................................................................................47 47 4.3. Planificare calendaristic..............................................................................48 48 4.4. Planificare unitilor de învare ......................................................................50 50

Capitolul 5 Educaie muzical.........................................................................................53 53 5.1. Obiective cadru........................................................................................54 54 5.2. Obiective de referin..................................................................................55 55 5.3. Planificare calendaristic..............................................................................56 56 5.4. Planificare unitilor de învare ...................................................................58 58

Capitolul 6 Abiliti practice...........................................................................................61 61 6.1. Obiective cadru........................................................................................62 62 6.2. Obiective de referin................................................................................63 63 6.3. Planificare calendaristic.............................................................................64 64 6.4. Planificare unitilor de învare....................................................................65 65

Capitolul 7 Matematic distractiv (opional)......................................................................68 68 7.1. Obiective cadru........................................................................................69 69 7.2. Obiective de referin i exemple de activiti de învare .....................................70 70 7.3. Planificare calendaristic..............................................................................71 71

Bibliografie ..................................................................................................68 72

Melania Banciu

Pagin 4

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Cuvânt înainte

Este bine tiut faptul c un lucru bine fcut este precedat de o etap prealabil. În actul didactic, aceast etap premergtoare este proiectarea didactic. Lucrarea de fa reprezint o sugestie de realizare a acestui demers extrem de important în procesul de învmânt, fr a avea pretenia de a fi un material care nu suport îmbuntiri. Aceast carte poate fi un instrument de ajutor pentru învtorii / institutorii claselor a II-a. Materialul cuprinde obiectivele cadru pentru fiecare arie curricular, obiectivele de referin corespunztoare, proiectarea calendaristic, precum i proiectarea unitilor de învare. Succesiunea acestor unitilor de învare este orientativ i urmrete variatele propuse de manualele alternative alese de mine care se regsesc în fiecare capitol al lucrrii precum i în bibliografie. Rmâne la latitudinea fiecruia ce manual folosete ca suport sau în ce ordine sunt proiectate unitile de învare. Conform schemei orare prezentat, am optat pentru curriculum extins la limba i literatura român i matematic, iar ca disciplin opional am ales ,,Matematic distractiv". Prezenta lucrare este structurat pe arii curriculare, ceea ce face ca utilizarea ghidului sa fie facil. Întreg materialul are la baz programele colare pentru clasele I i a II-a care sunt în acest moment în vigoare, aprobate prin Ordin al Ministrului Educaiei nr. 4686 / 05.08.2003. Sper ca aceast carte s fie un real ajutor pentru învtorii / institutorii claselor a II-a i nu numai.

Autoarea

Melania Banciu

Pagin 5

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

STRUCTURA ANULUI COLAR SEMESTRUL I .................. ---- .................. cursuri .................. ---- .................. vacan .................. ---- .................. cursuri .................. ---- .................. vacan .................. ---- .................. cursuri .................. ---- .................. vacan

SEMESTRUL AL II-LEA .................. ---- .................. cursuri .................. ---- .................. vacan .................. ---- .................. cursuri .................. ---- .................. vacan

Melania Banciu

Pagin 6

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a SCHEMA ORAR CLASA a II-a

Nr. Crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Aria curricular Disciplina

I. Limb si comunicare Limba i literatura român Limba modern (1) II. Matematic si tiinele naturii Matematic tiine ale naturii III. Om si societate Educaie civic Istorie Geografie Religie IV. Arte Educaie plastic Educaie muzical V. Educaie fizic si sport Educaie fizic VI. Tehnologii Abilitai practice VII. Consiliere si orientare VIII. Discipline opionale Matematic distractiv Nr. minim de ore pe sptmân Nr. maxim de ore pe sptmân

CN CNA CE CES

Cf. Plan

CN CNA CE

CES Total

7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 1-3 1-3 18 20

7 7 4 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 -

-

1 1 1 1 -

1 1

8 8 5 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 20

- curriculum nucleu - curriculum nucleu aprofundat - curriculum extins - curriculum elaborat în coal

Melania Banciu

Pagin 7

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Melania Banciu

Pagin 8

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Melania Banciu

Pagin 9

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Melania Banciu

Pagin 10

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

1

LIMBA I LITERATURA ROMÂN

ARIA CURRICULAR Limb i comunicare DISCIPLINA CURRICULUM NUMR ORE

Limba i literatura român Nucleu - Extindere 8 ore pe sptmân ­ 268 ore anual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

134 134 268

Sem. al II-lea TOTAL

MANUAL Limba i literatura român AUTORII Tudora Piil; Cleopatra Mihilescu EDITURA Aramis

Melania Banciu

Pagin 11

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

1.1. OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacitii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. Dezvoltarea capacitii de exprimare scris

Melania Banciu

Pagin 12

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

1.2. OBIECTIVE DE REFERIN

O1 Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului oral 1.1. -s desprind informaii de detaliu dintr-un mesaj ascultat 1.2. -s disting sensul cuvintelor într-un enun 1.3. -s sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enun oral 1.4. -s semnaleze prin replici adecvate înelegerea mesajului interlocutorului 1.5. -s manifeste interes fa de mesajul partenerului de dialog.

O2 Dezvoltarea capacitii de exprimare oral 2.1. -s îmbine enunuri într-un mesaj propriu 2.2. -s pronune clar i corect enunuri 2.3. -s redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un paragraf/fragment dintr-un text citit 2.4. -s ­i adapteze vorbirea în funcie de partenerul de dialog 2.5. -s manifeste o atitudine degajat în comunicarea oral cu persoane cunoscute.

O3 Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3.1. -s identifice elemente de baz ale organizrii textului în pagin 3.2. -s desprind informaii eseniale dintr-un text citit 3.3. -s citeasc fluent, corect i expresiv un text cunoscut de mic întindere 3.4. -s citeasc în ritm propriu un text nou de mic întindere 3.5. -s manifeste interes pentru lectur.

O4 Dezvoltarea capacitii de exprimare scris 4.1. -s scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunuri 4.2. -s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de întrebri 4.3. -s utilizeze sensul cuvintelor noi în enunuri proprii 4.4. -s scrie corect, lizibil i îngrijit textele 4.5. -s utilizeze convenii ale limbajului scris (semnul de exclamaie, linia de dialog, virgula, dou puncte) 4.6. -s manifeste interes pentru redactarea corect i îngrijit a textului

Melania Banciu

Pagin 13

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

1.3. PLANIFICARE CALENDARISTIC

LIMBA I LITERATURA ROMÂN

Aria curricular: Limb i comunicare Nr. ore: 8 ore/sptmân Manual: ,,Limba i literatura român" Tudora Piil, Cleopatra Mihilescu, Editura Aramis Obiective cadru: 1. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului oral

2. Dezvoltarea capacitii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. Dezvoltarea capacitii de exprimare scris

SEMESTRUL I

Nr crt

Unitatea de învare

Coninuturi

S NE REAMINTIM Prezentarea manualul. Deteapt-te, române! de Andrei Mureanu Alfabetul (actualizare) Sunetul si litera Textul. Titlul. Autorul.

Obiective de referin

1.1; 1.5; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.4.

Numr de ore

Sptmâna

Obs.

1.

8

2.

3.

CARTEA Din nou la coal Cartea (actualizare) Crile mele Pinocchio dup Carlo Collodi Alfabetul (actualizare ) Scrierea corect a cuvintelor care conin grupurile de litere ce, ci, che , chi (actualizare) Scrierea corect a cuvintelor care conin grupurile de litere ge, gi, ghe, ghi (actualizare) Peripeiile lui Pinocchio (recapitulare ) Recapitulare. Evaluare. COALA Colega cea nou Comunicare oral (actualizare ) Cum putem comunica? Învtorul nostru dup Edmondo de Amicis Mesajul oral (actualizare ) Dialogul În drum spre cas (recapitulare ) Recapitulare. Evaluare.

1.1; 1.2 1.5; 2.1 2.2; 2.3 2.4; 3.1 3.2; 3.3 3.4; 4.1 4.4; 4.6

24

1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.2; 3.3; 4.3.

24

Melania Banciu

Pagin 14

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

4. TOAMNA Piatra piigoiului dup Tudor Arghezi Ciuboelele ogarului dup Clin Gruia Toamna de Octavian Goga Cltorie în lumea minunat a crilor (recapitulare) Recapitulare. Evaluare. FAMILIA Amintiri din copilrie dup Ion Creang Prezentarea textului . Aezarea textului în pagin Comunicarea scris . Biletul Cheile dup Tudor Arghezi Bine e la noi acas de Emilia Cldraru Recapitulare. Evaluare. TRADIII, OBICEIURI, SRBTORI Vreau s triesc printre stele dup V. Eftimiu Scrierea imaginativ. Alctuirea unor texte dup imagini i benzi desenate Alctuirea unor texte dup un ir de întrebri Colindtorii de George Cobuc Obiceiuri de Crciun si de Anul Nou Recapitulare. Evaluare. IARNA La sniu dup Ion Agârbiceanu (Propoziia ­ actualizare ) Intonarea propoziiilor . Semnul exclamrii Criasa zpezii dup H. Ch. Andersen Recapitulare. Evaluare. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1.; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2 4.3; 4.4. 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 4.3; 4.4.

16

5.

16

6.

1.2; 1.4. 2.1; 2.2. 2.3; 3.1 3.2; 4.1 4.2; 4.3 4.4. 1.1; 1.2; 1.5; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.4.

24

7.

24

SEMESTRUL al II-lea

Nr crt

Unitatea de învare

Coninuturi

ARA Motenirea urmailor dup P. D. Popescu Linia de dialog Dou puncte tefan cel Mare i Vrâncioaia dup D Alma Virgula ara mea de Gheorghe Tomozei Recapitulare. Evaluare. PRIETENIA Cele patru piersici Cuvântul (actualizare ) Scrierea lui ,,m înaintea lui ,,p" i ,,b" Furnica i porumbia dup Lev Tolstoi Cuvinte cu îneles asemntor

Obiective de referin

1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 4.4; 4.5; 4.6.

Numr de ore

Sptmâna

Obs.

1.

16

2.

1.1; 1.2 ; 2.2; 3.2 ; 2.3; 3.3 ; 4.3; 4.4.

24

Melania Banciu

Pagin 15

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Cuvinte cu îneles opus Mrul dup Mircea Sântimbreanu La eztoare ­ recapitulare Recapitulare. Evaluare. PRIMVARA Cuibul de psrele dup Cezar Petrescu Desprirea cuvintelor în silabe (actualizare ) Sunetul i litera (actualizare ). Vocale i consoane Buburuza dup Eugen Jianu În ziua de Pati de Elena Farago Recapitulare. Evaluare. COPILRIA Cel mai bun prieten dup Victor Sivetidis Grupurile de sunete ea , ie, ia Grupurile de sunete oa, ua, u Dup fapt i rsplat dup Ion Pas Personaje preferate ­ recapitulare Recapitulare. Evaluare. LUMEA NECUVÂNTTOARELOR Dumbrava minunat dup Mihail Sadoveanu Scrierea corect a cuvintelor care conin literele ,,â" , ,,î" Scrierea corect a cuvintelor care conin litera x Spicul de grâu i pleava dupa Alexandru Mitru Scrierea corect a cuvintelor într-o / într-un , dintr-o / dintr-un Puiorul i vulpea dup Ion Pas La drum cu Patrocle si Lizuca (recapitulare ) Recapitulare. Evaluare. VARA Mi Frmi, dup Gica Iute Vara , de Vladimir Popa Mrcan Recapitulare. Evaluare.

3.

1.1; 1.2 ; 2.2; 3.2 ; 2.3; 3.3 ; 4.3; 4.4.

24

4.

1.1; 1.2 ; 2.3; 2.4 ; 3.1; 3.2 ; 3.3; 3.4 ; 3.5; 4.1 ; 4.2; 4.3 ; 4.4.

16

5.

1.1; 1.2 ; 2.3; 2.4 ; 3.1; 3.2 ; 3.3; 3.4 ; 3.5; 4.1 ; 4.2; 4.3 ; 4.4.

24

6.

7.

RECAPITULARE FINAL Recapitulare final Evaluare Anotimpurile Jocuri pentru vacana mare Evaluare

1.1; 1.2 ; 2.3; 2.4 ; 3.1; 3.2 ; 3.3; 3.4 ; 3.5; 4.1 ; 4.2; 4.3 ; 4.4. 1.1; 1.2 ; 2.3; 2.4 ; 3.1; 3.2 ; 3.3; 3.4 ; 3.5; 4.1 ; 4.2; 4.3 ; 4.4.

16

16

Melania Banciu

Pagin 16

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

1.4. PROIECTAREA UNITILOR DE ÎNVARE

SEMESTRUL I

Nr. crt.

I. 1. 2.

Detalii de coninut

S NE REAMINTIM Prezentarea manualul. Deteapt-te, române! de Andrei Mureanu Alfabetul (actualizare)

Ob. Nr. Data ref. ore

8 1 1.1; 1.5; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.4. 2

Activiti de învare

- exerciii de conversaie despre manual; - exerciii de orientare în spaiul paginii manualului - activiti de exprimare a propriilor preri în legtur cu fapte, întâmplri cunoscute - memorarea selectiv a textului; transcrierea caligrafic a unei strofe; - exerciii de recitare expresiv; - citirea corect a textului - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului - exerciii de identificare a cuvintelor necunoscute i aflarea înelesului acestora-alctuirea de propoziii cu noile cuvinte - test iniial - discuii despre carte, în general; tipuri de cri i utilizarea acestora - exerciii de difereniere a crilor dup utilitatea lor - discuii între învtor i elevi, între elevi pe teme cunoscute - activitate practic: realizarea unei "cri" - exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti (citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de sesizare a

3.

2

4.

Sunetul si litera

2

5.

Textul. Titlul. Autorul.

1

Resurse Materiale / Procedurale / Organizare + Evaluare M: texte suport, caiete, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic - Fie de lucru - Teste iniiale

II. 1.

CARTEA Din nou la coal 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1;

24 3

2.

Cartea (actualizare)

2

M: texte suport (Din nou la coal, Pinocchio), caiete, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti

3.

Crile mele

2

4.

Pinocchio dup Carlo Collodi

3

Melania Banciu

Pagin 17

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

5. Alfabetul (actualizare ) 4.4; 4.6. 3

elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului:formulare de întrebri i rspunsuri, exerciii de argumentare, de exprimare a opiniei, de stimulare a creativitii - exerciii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora; exerciii de recunoatere a grupurilor de litere în cuvinte i de grupare a acestor cuvinte; - exerciii de modificare; - exerciii de completare a unor cuvinte cu grupul de litere corespunztor; - exerciii de recompunere a unor cuvinte din silabe date; - exerciii de scriere dup dictare; - exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti ( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului:formulare de întrebri i rspunsuri, exerciii de argumentare, de exprimare a opiniei, de stimulare a creativitii - exerciii de vocabular: - identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie - ex de realizare a unui dialog pe diferite teme - formule de salut , de adresare - ex de completare a unor dialoguri lacunare - ex. de citire contient a unui text - realizare unui dialog între personajele lecturii în echip, activitate individual

6.

Scrierea corect a cuvintelor care conin grupurile de litere ce, ci, che , chi (actualizare) Scrierea corect a cuvintelor care conin grupurile de litere ge, gi, ghe, ghi (actualizare) Peripeiile lui Pinocchio

3

7.

3

Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

8.

2

9.

Recapitulare. Evaluare.

3

III. 1.

COALA Colega cea nou

24 4

2.

Comunicare oral (actualizare ) Cum putem comunica?

3.

4.

Învtorul nostru dup Edmondo de Amicis Mesajul oral (actualizare )

5.

1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.2; 3.3; 4.3.

3

3

4

2

6.

Dialogul

4

7.

În drum spre cas (recapitulare ) Recapitulare. Evaluare.

2

8.

2

M: texte suport (Colega cea nou, Învtorul nostru), volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori/ P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

Melania Banciu

Pagin 18

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

IV. TOAMNA 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. 16

- exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului:formulare de întrebri i rspunsuri, exerciii de argumentare, de exprimare a opiniei, de stimulare a creativitii - ex. de aezare în pagin a titlului, autorului - exerciii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie - ex. de delimitare a fragmentelor i povestire oral exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului - exerciii de aezare în pagin a textului în versuri - exerciii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie - ex. de citire cursiv i expresiv a textului; - ex. de sesizare a elementelor semnificative ale mesajelor textului citit; - ex. de identificare a cuvintelor necunoscute i gsirea înelesului acestora; - alctuirea de prop. cu cuvinte noi; - ex. de citire cu diverse procedee; - copiere transcrieri, autoM: texte suport (Piatra piigoiului de Tudor Arghezi, Ciuboelele ogarului de Clin Gruia,Toamna de Octavian Goga), caiete, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual

1.

Piatra piigoiului dup Tudor Arghezi

4

2.

Ciuboelele ogarului dup Clin Gruia

4

3.

Toamna de Octavian Goga

4

4.

Cltorie în lumea minunat a crilor (recapitulare)

2

5.

Recapitulare. Evaluare.

2

Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

V. 1.

FAMILIA Amintiri din copilrie dup Ion Creang 1.1;

16 4

2.

Prezentarea textului . Aezarea textului în pagin

1.2; 1.5; 2.1;

2

3.

Comunicarea scris . Biletul

2

M: texte suport (Amintiri din copilrie dup Ion Creang, Cheile dup Tudor Arghezi, Bine e la noi acas de Emilia Cldraru), volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie

Melania Banciu

Pagin 19

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

2.2; 2.3; 4. Cheile dup Tudor Arghezi 3.3; 4.3; 4.4. 5. Bine e la noi acas de Emilia Cldraru 3 3

dictare, dictri; - împrirea textului în fragmente logice; - ex. de aranjare corect în pagina caietului a titlului, autorului, alineatelor; - ex. de citire atent a unor modele de bilete; - ex. de precizare a unor reguli de organizare a unui bilet; - exerciii de surprindere a elementelor obligatorii i a tipurilor de mesaje transmise prin bilet; - ex. de transcriere a unui bilet; - ex. de completare a unui bilet; - ex. de redactare a unui bilet; - concurs de recitri; de autori/ P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

6.

Recapitulare. Evaluare.

2

VI.

TRADIII, OBICEIURI, SRBTORI

22

1.

Vreau s triesc printre stele dup V. Eftimiu

1.2; 1.4.

4

2.

Scrierea imaginativ. Alctuirea unor texte dup imagini i benzi desenate

2.1; 2.2. 2.3;

5

3.

Colindtorii de George Cobuc

3 3.1 3.2;

4.

Obiceiuri de Crciun si de Anul Nou

2 4.1 4.2;

5.

Alctuirea unor texte dup un ir de întrebri

4.3 4.4.

6

- exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului:formulare de întrebri i rspunsuri, exerciii de argumentare, de exprimare a opiniei, de stimulare a creativitii - ex. de aezare în pagin a titlului, autorului - exerciii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie - discriminarea elementelor eseniale de cele de detaliu; - ordonarea versurilor pentru a crea strofa unei poezii; - identificarea temei poe-

M: texte suport (Vreau s triesc printre stele dup Victor Eftimiu, Colindtorii de George Cobuc), volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori, casete cu colinde. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini supli-

Melania Banciu

Pagin 20

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

6. Recapitulare. Evaluare. 2

ziei în cauz; - prezentarea unor obiceiuri i tradiii din localitatea natal i din alte zone ale rii; - exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de recunoatere i utilizare a cuvintelor cu îneles opus i / sau asemntor; - exerciii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie - ex. de delimitare a fragmentelor i povestire oral exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului - exerciii de aezare în pagin a textului în versuri - exerciii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie mentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ. M: texte suport (La sniu dup Ion Agârbiceanu, Criasa Zpezii dup H. Ch. Andersen), volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori, casete cu colinde. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

VII.

IARNA

24

1.

La sniu dup Ion Agârbiceanu (Propoziia ­ actualizare)

4 1.1; 1.2; 1.5; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.4.

2.

Cuvinte cu îneles opus

2

3.

Cuvinte cu acelai îneles

2

4.

Intonarea propoziiilor. Punctul. Semnul întrebrii. Semnul exclamrii.

8

5.

Criasa Zpezii dup H. Ch. Andersen

4

6.

Atelier

2

7.

Recapitulare. Evaluare.

2

Melania Banciu

Pagin 21

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a SEMESTRUL al II-lea

Nr. crt.

VIII. 1. ARA 1.1; Motenirea urmailor dup P. D. Popescu 3 1.2; 1.4; 2. Linia de dialog 1.5; 3. Dou puncte 2.2; 2.3; 4. tefan cel Mare i Vrâncioaia dup D Alma 3 2.4; 3.1; 5. Virgula 3.2; 6. ara mea de Gheorghe Tomozei 3.3; 4.4; 7. Recapitulare. Evaluare. 4.5; 4.6. IX. 1. PRIETENIA Cele patru piersici 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 24 4

- ex. de citire cursiv i expresiv a textului; - ex. de sesizare a elementelor semnificative ale mesajelor textului citit; - ex. de identificare a cuvintelor necunoscute i gsirea înelesului acestora; - alctuirea de prop. cu cuvinte noi; - exerciii de compunere a cuvintelor folosind prefixul îm; - ex. de citire cu diverse

Detalii de coninut

Ob. Nr. Data ref. ore

16

Activiti de învare

- exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti ( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche); - exerciii de verbalizare a regulilor de folosire a semnelor de punctuaie; - exerciii de recunoatere i folosire în contexte variate a semnelor de punctuaie: linia de dialog, dou puncte i virgula; - exerciii de completare a unui text cu semnele de punctuaie potrivite; - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului:formulare de întrebri i rspunsuri, exerciii de argumentare, de exprimare a opiniei, de stimulare a creativitii; - exerciii de recitare expresiv; - fi de evaluare

2

2

2

2

2

2.

Cuvântul (actualizare ) Scrierea lui ,,m înaintea lui ,,p" i ,,b" Furnica i porumbia dup Lev Tolstoi

2

3.

2

Resurse Materiale / Procedurale / Organizare + Evaluare M: texte suport (Motenirea urmailor dup P. D. Popescu, tefan cel Mare i Vrâncioaia dup D Alma, ara mea de Gheorghe Tomozei) caiete, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ. M: texte suport (Cele patru piersici, Furnica i porumbia dup Lev Tolstoi, Mrul dup Mircea Sântimbreanu), caiete, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori, culegeri cu exerciii de vocabular P: conversaia, explicaia, exerci-

4.

3

Melania Banciu

Pagin 22

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

5. Cuvinte cu îneles asemntor 3.2; 3.3; 3

procedee; - exerciii de recunoatere i utilizare a cuvintelor cu îneles opus i / sau asemntor; - exerciii de recunoatere i utilizare a cuvintelor cu îneles opus i / sau asemntor; - exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti (citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de recompunere a unor cuvinte din silabe date; - exerciii de scriere dup dictare; - realizarea unui dialog între personajele lecturii. - exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti ( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de desprire a cuvintelor în silabe; - exerciii de completare a cuvintelor cu silabe necunoscute; - exerciii de recunoatere a vocalelor i consoanelor; - exerciii de sesizare a elementelor semnificative ale textului, de înelegere a mesajului:formulare de întrebri i rspunsuri, exerciii de argumentare, de exprimare a opiniei, de stimulare a creativitii; - recunoaterea i înelegerea semnificaiei tradiiilor i obiceiurilor cauzate de srbtoarea Învierii Domnului; - exerciii de vocabular: - identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora. - identificarea cuvintelor care conin diftongi, aflaiul, demonstraia, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual

6.

Cuvinte cu îneles opus

3.4; 4.1; 4.4; 4.6.

2

7.

Mrul dup Mircea Sântimbreanu

4

8.

La eztoare ­ recapitulare

2

9.

Recapitulare. Evaluare.

2

Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

X. 1.

PRIMVARA Cuibul de psrele dup Cezar Petrescu 1.1;

24 4

2.

Desprirea cuvintelor în silabe (actualizare )

2 1.2 ; 2.2;

3.

Sunetul i litera (actualizare). Vocale i consoane

2 3.2 ; 2.3;

4.

Scrierea cu majuscul 3.3 ; 4.3;

2

5.

Buburuza dup Eugen Jianu 4.4.

4

6.

Cel mai bun prieten dup Victor Sivetidis

4

7.

Grupurile de sunete ea , ie,

4

M: texte suport (Cuibul de psrele dup Cezar Petrescu, Buburuza dup Eugen Jianu, Cel mai bun prieten dup Victor Sivetidis), volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori/ P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas)

Melania Banciu

Pagin 23

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

ia

rea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie; - completarea unor cuvinte cu diftongii potrivii; - realizare unui dialog între personajele lecturii - Prob scris de evaluare formativ.

8.

Recapitulare. Evaluare.

2

XI.

COPILRIA 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.

16

- recunoaterea i înelegerea semnificaiei tradiiilor i obiceiurilor cauzate de srbtoarea Învierii Domnului; - identificarea cuvintelor care conin diftongi, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie; - completarea unor cuvinte cu diftongii potrivii; - exerciii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; - exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - ex. de delimitare a fragmentelor i povestire oral exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului - ex. de citire cursiv i expresiv a textului; - ex. de sesizare a elementelor semnificative ale mesajelor textului citit; - ex. de identificare a cuvintelor care se scriu cu î sau â; - exerciii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor si propoziiilor; - exerciii de autocorectare a literelor, silabelor, cuvintelor scrise prin com-

1.

În ziua de Pati de Elena Farago

4

2.

Grupurile de sunete oa, ua, u

4

3.

Dup fapt i rsplat dup Ion Pas

3

4.

Personaje preferate ­ recapitulare

1

5.

Recapitulare. Evaluare.

2

XII.

LUMEA NECUVÂNTTOARELOR Dumbrava minunat dup Mihail Sadoveanu

22

1.

4 1.1; 1.2;

2.

Scrierea corect a cuvintelor care conin literele ,,â" , ,,î"

2 1.5; 2.1;

3.

Scrierea corect a cuvintelor

2

M: texte suport (În ziua de Pati de Elena Farago, Dup fapt i rsplat dup Ion Pas), caiete, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ. M: texte suport (Dumbrava minunat dup Mihail Sadoveanu, Spicul de grâu i pleava dup Alexandru Mitru, Puiorul i vulpea dup Ion Pas), volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie

Melania Banciu

Pagin 24

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

care conin litera x 4. Spicul de grâu i pleava dup Alexandru Mitru 5. Scrierea corect a cuvintelor într-o / într-un , dintr-o / dintrun Puiorul i vulpea dup Ion Pas La drum cu Patrocle si Lizuca (recapitulare ) Recapitulare. Evaluare 2.2; 2.3; 4 3.3; 4.3; 4.4. 4 3

parare cu un model; - exerciii de descriere a literelor, silabelor, cuvintelor i propoziiilor; - exerciii de completare a silabelor, cuvintelor, propoziiilor; - exerciii de scriere a cuvintelor într-o/ într-un; dintr-o/ dintr-un etc.; a cuvintelor cu mp si mb; - alctuirea de prop. cu cuvinte noi; - ex. de citire cu diverse procedee; - copiere transcrieri, autodictare, dictri; - împrirea textului în fragmente logice; - completarea unor fie de evaluare formativ. de autori/ P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

6.

7.

1

8.

2

XIII.

VARA 1.2;

16

1.

Mi Frami, dup Gica Iute

4 1.4. 2.1;

2.

Scrierea cuvintelor cu cratim

3 2.2. 2.3;

3.

Vara , de Vladimir Popa Mrcan

4 3.1 3.2;

4.

Cuvinte cu acelai îneles Cuvinte cu îneles opus

3 4.1 4.2;

5.

Recapitulare. Evaluare. 4.3 4.4.

2

- exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche); - exerciii de scriere a cuvintelor într-o/ într-un; dintr-o/ dintr-un etc.; a cuvintelor cu mp si mb; - exerciii de sinonimie, antonimie (fr terminologie); - exerciii de completare a enunurilor; - exerciii de înlocuire a unor cuvinte în enunuri date în scopul pstrrii sau schimbrii mesajului transmis; - scrierea dup dictare a unor propoziii si texte; - redactarea de enunuri, texte scurte care s conin semnele de punctuaie;

M: texte suport (Mi Frami, dup Gica Iute, Vara , de Vladimir Popa Mrcan), volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori, casete cu colinde. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas)

Melania Banciu

Pagin 25

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

- Prob scris de evaluare formativ. M: volume cu textele integrale, caiete, caiete special, culegeri, fie de lucru, diverse cri, ilustraii, fie de autori, casete cu colinde. P: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, dramatizarea, jocul didactic, învarea intuitiv. O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate individual Evaluare: - Prob scris de evaluare formativ.

XIV. RECAPITULARE FINAL 1. Recapitulare final Dialogul Alctuirea de propoziii dup imagini Semnele de punctuaie Scrierea corect a cuvintelor

16 8 1.1; 1.2; 1.5; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.4.

2.

Anotimpurile

3

3.

Jocuri pentru vacana mare

3

- exerciii de citire contient, fluent, expresiv a textului utilizând diferite modaliti( citire individual, în lan, selectiv, pe roluri, în pereche) - exerciii de recunoatere i utilizare a cuvintelor cu îneles opus i / sau asemntor; - exerciii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute, aflarea sensului acestora, alctuirea de propoziii cu noile cuvinte, exerciii de sinonimie, de antonimie

4.

Evaluare

2

Melania Banciu

Pagin 26

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

2

MATEMATIC

ARIA CURRICULAR Matematic i tiine ale naturii DISCIPLINA CURRICULUM NUMR ORE

Matematic Extins 4 ore pe sptmân ­ 134 ore annual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

67 67 134

Sem. al II-lea TOTAL

MANUAL Matematic AUTORII tefan Pacearc i Mariana Mogo EDITURA Aramis

Melania Banciu

Pagin 27

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

2.1. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaterea i utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacitilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 3. Formarea i dezvoltarea capacitii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului i a motivaiei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate

Melania Banciu

Pagin 28

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

2.2. OBIECTIVE DE REFERIN

O1 Cunoaterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.1. -s îneleag sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute, zeci i uniti), utilizând obiecte pentru justificri 1.2. -s scrie, s citeasc, numere naturale de la 0 la 1000; s compare i s ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000, utilizând simbolurile: <, >, = 1.3. -s efectueze operaii de adunare i de scdere: - cu numere naturale de la 0 la 100 fr i cu trecere peste ordin - cu numere naturale de la 0 la 1000 fr i cu trecere peste ordin

O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2.1. -s stabileasc poziii relative ale obiectelor în spaiu 2.2. -s recunoas formele plane i spaiale; s clasifice figuri geometrice sau obiecte dup criterii variate 2.3. -s utilizeze uniti de msur pentru timp i uniti monetare 2.4. -s exploreze modaliti variate de compunere i descompunere a numerelor 2.5. -s estimeze ordinul de mrime al rezultatului unei operaii pentru a limita erorile de calcul 2.6. -s rezolve probleme care presupun o singur operaie dintre cele învate *- s rezolve probleme care presupun cel puin dou operaii de adunare sau scdere 2.7. -s formuleze, oral i scris exerciii i probleme cu numere, care se rezolv printr-o singur operaie 2.8. -s sesizeze asocierea dintre elementele a dou categorii de obiecte (iruri, numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2.9. -s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2.10. -s extrag informaii din tabele i liste, s colecteze datele obinute prin observare direct, s reprezinte datele în tabele 2.11. ­s msoare i s compare lungimea, capacitatea sau masa unor obiecte folosind uniti de msur nestandars adecvate, precum i urmtoarele uniti de msur standard: metrul, litrul

O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.1. -s exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvrii unor probleme

O4 Dezvoltarea interesului si a motivaiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4.1. -s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerciii i probleme 4.2. ­s manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor i a calculelor în viaa cotidian

Melania Banciu

Pagin 29

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

2.3. PLANIFICARE CALENDARISTIC

MATEMATIC

Aria curricular: Matematic i tiine ale naturii Nr. ore: 4 ore/sptmân Manual: ,,Matematic", Editura Aramis Obiective cadru: 1. Cunoaterea i utilizarea conceptelor specifice matematicii

2. Dezvoltarea capacitilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 3. Formarea i dezvoltarea capacitii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului i a motivaiei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate

SEMESTRUL I

Nr crt

Unitatea de învare

Coninuturi

NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 Formare, scriere, citire, comparare, ordonare, aproximare, compunere i descompunere. Recapitulare. Evaluare. ADUNAREA I SCDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0-30 FR I CU TRECERE PESTE ORDIN. Terminologia specific: termeni, sum(total), ,,cu atât mai mult", ,,cu atât mai puin", diferen (rest), desczut, scztor. Proprietile adunrii i scderii Aflarea nr. necunoscut Estimarea rezultatelor operaiilor Probleme Recapitulare. Evaluare. ADUNAREA I SCDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0-100, FR I CU TRECERE PESTE ORDIN. Terminologia specific Proprietile adunrii i scderii Proba adunrii i proba scderii Aflarea termenului necunoscut Estimarea rezultatelor operaiilor Probleme care se rezolv prin cel puin doua operaii* Recapitulare. Evaluare.

Obiective de referin

1.1 1.2 2.4 4.1 1.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.14 1.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.1 4.1 1.1 1.2 2.4 4.1

Numr de ore

Sptmâna

Obs.

1.

12

2.

20

3.

28

4.

NUMERELE NATURALE DE LA 0-1000 Formare, scriere, citire, comparare, ordonare, aproximare, compunere, descompunere. Recapitulare. Evaluare.

8

Melania Banciu

Pagin 30

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

SEMESTRUL al II-lea

Nr crt

Unitatea de învare

Coninuturi

ADUNAREA I SCDEREA NUMERELOR ÎN CONCENTRUL 0-1000 Terminologia specific Proprietile adunrii i scderii* Aflarea numrului necunoscut Proba adunrii i proba scderii Probleme care se rezolv prin cel puin doua operaii* Estimarea rezultatelor operaiilor Recapitulare. Evaluare. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE Forme plane: ptrat, triunghi, dreptunghi, cerc; Interiorul i exteriorul unei figuri geometrice Figuri spaiale: cub, sfera, cilindru, con, cuboid* Recapitulare. Evaluare. MSURRI FOLOSIND ETALOANELE NECONVENIONALE. UNITI DE MSUR Uniti de msurat lungimea: metrul Uniti de msurat capacitatea: litrul Uniti de msurat masa: kilogramul Uniti de msur pentru timp: ora, minutul, ziua, sptmâna, luna Monede Utilizarea instrumentelor de msur adecvate: metrul, rigla gradat, cântar, balan. Recapitulare. Evaluare. RECAPITULARE FINAL Scrierea, citirea, ordonarea i compararea numerelor naturale de la 0 la 1.000 Exerciii i probleme cu dou sau mai multe operaii Aflarea numrului necunoscut Jocuri matematice Elemente de geometrie Uniti de msur Matematica distractiv

Obiective de referin

1.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.10 3.1 4.1 2.1; 2.2 2.6; 2.7 2.9; 2.10 4.1

Numr de ore

Sptmâna

Obs.

1.

28

2.

12

3.

2.3 2.6 2.7 2.10 2.11 3.1 4.1

20

4.

1.3; 2.1 2.2; 2.3 2.4; 2.5 2.6; 2.7 2.9; 2.10 3.1; 4.1

8

Melania Banciu

Pagin 31

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

2.4. PROIECTAREA UNITILOR DE ÎNVARE

SEMESTRUL I

Nr. crt. Detalii de coninut Ob. Nr. ref. ore Data Activiti de învare

Resurse Materiale / Procedurale / Organizare + Evaluare

I.

NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 100 - Recapitulare: adunarea în concentrul 0-100 - Recapitulare:scderea în concentrul 0-100 - Recapitulare: probleme - Numere naturale de la 0 la 30 - Numere naturale de la 30 la 100 - Compararea numerelor naturale de la 0 la 100 - Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 - Adunarea i scderea nr. N de la 0 la 30 fr trecere peste ordin - Adunarea nr. N de la 0 la 30 cu trecere peste ordin - Scderea nr. N de la 0 la 30 cu trecere peste ordin - Aflarea numrului necunoscut - Probleme - Recapitulare - Test de evaluare 4.1. - Adunarea i scderea nr. N

67

- exerciii de numrare a obiectelor în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect - exerciii de numrare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, etc., "înainte" i "înapoi"cu i fr sprijin în obiecte - compararea i ordonarea utilizând modele semnificative - exerciii de adunare i scdere cu nr. N de la 0 la 30 fr i cu trecere peste ordin - rezolvarea de probleme - exerciii de descompunere a numerelor în sum de numere mai mici - exerciii de alctuire de exerciii folosind numere date; - exerciii de aflare a termenului necunoscut, rezolvare de exerciii simple - rezolvare de probleme cu date numerice - exerciii de scriere, citire, ordonare, comparare a numerelor naturale; - exerciii de adunare i scdere cu trecere peste ordin; - exerciii de adunare si M: manual, caietul elevului, fi de lucru. P: exerciiul, explicaia, conversaia, demonstraia, problematizarea O: activitate frontal, activiti în perechi, activitate individual, activitate ­ joc. Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru pentru evaluarea formativ) - Prob scris de evaluare formativ Plane de orientare spaial Diferite obiecte mari i mici Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ -"Matematic", manualul pentru cls. a II-a, tefan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2 1.1, 2 1.2, 3 1.3, 3 3 2.1, 3 2.5, 3 2.6, 3 2.7, 3 2.9, 3 3 2.10, 3 3.1, 3 1 2

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Melania Banciu

Pagin 32

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. formate din zeci - Adunarea i scderea nr. N formate din zeci i uniti - Scderea nr. N formate din zeci i uniti - Adunarea a dou nr. când suma unitilor este 10 - Adunarea a dou nr. când suma unitilor este >10 - Scderea nr. N de la 30 la 100 cu trecere peste ordin - Aflarea termenului necunoscut - Probleme ­ o singur operaie - Recapitulare - Test de evaluare - Probleme ­ cel puin dou operaii 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 4.1. 2 1 3 3 3 2 3 3 3 4

de scdere cu numere naturale de la 0 la 100 fr si cu trecere peste ordin; verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene; - exerciii de adunare si de scdere cu numere naturale de la 0 la 1000 fr si cu trecere peste ordin; - evidenierea prin exerciii adecvate si prin operare a proprietilor adunrii (comutativitate,*asociativitate si element neutru), fr a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde; - exerciii de observare a legturii dintre adunare si scdere. Pacearc, Mariana Mogo, Editura Aramis -"Matematic", caietul elevului, cls. a II-a, partea I i partea a II-a, tefan Pacearc, Mariana Mogo, Editura Aramis Culegere de exerciii i probleme Paralela 45 Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ

Melania Banciu

Pagin 33

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a SEMESTRUL al II-lea

- exerciii de scriere si citire a numerelor naturale de la 0 la 1000; - exerciii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene (puncte, cerculee, liniue etc.) a unui numr din concentrul 0-1000; - exerciii de numrare cu pas dat, "înainte" si "înapoi" (de exemplu din 1 în 1, din 2 în 2 , din 3 în 3 etc.), în concentrul 0-100, cu si fr sprijin în obiecte; - *exerciii de numrare cu pas dat, "înainte" si "înapoi", în concentrul 0-1000 (de exemplu din 10 în 10 sau din 5 în 5); - estimarea rezultatului unei operaii cu numere folosind rotunjiri la sute sau zeci ale numerelor date - recunoaterea situaiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunri sau scderi - exerciii de completare a unor tabele de valori - crearea de probleme utilizând tehnice variate - reprezentarea datelor prin diagrame simple

II.

NUMERE NATURALE DE LA 100 LA 1000 - Formarea, scrierea i citirea nr. N de la 100 la 1000 - Compararea i ordonarea numerelor naturale - Adunarea nr. N fr trecere peste ordin - Scderea nr. N fr trecere peste ordin - Adunarea cu trecere peste ordinul unitilor - Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor - Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor i al unitilor - Scderea cu împrumut la ordinul zecilor - Scderea cu împrumut la ordinul sutelor - Scderea cu împrumut la ordinul zecilor i sutelor - Aflarea termenului necunoscut - Probleme ­ recapitulare - Test de evaluare - Probleme ­ cel puin dou operaii ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE - Figuri geometrice: ptrat, triunghi, dreptunghi, cerc - Interiorul i exteriorul unei figuri geometrice - Corpuri geometrice: cub, sfer, cilindru, con, cuboid - Recapitulare 2.1, 1.1, 1.2, 1.3,

36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 3 2

2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 4.1.

2 2 3 3

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3 3 3

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5,

3 2 1 3

M: manual, caietul elevului, fi de lucru, culegere de exerciii i probleme, jetoane, trus cu figuri i corpuri geometrice, Matematic pentru învtori, Gheorghe Herescu, Ioan Aron, Editura Didactic P: exerciiul, explicaia, conversaia, demonstraia, problematizarea O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate joc. Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ.

III.

8

1.

2

2. 3. 4.

2.2, 3.1, 4.1.

2 2 1

- exerciii de identificare si discriminare a formelor geometrice plane spaiale utilizând obiecte, modele si desene; - exerciii de grupare a unor obiecte date dup criterii diverse; - decuparea unor figuri geometrice desenate - recunoaterea i des-

M: manual, caietul elevului, culegere de exerciii i probleme, jetoane, trus cu figuri i corpuri geometrice P: exerciiul, explicaia, conversaia, demonstraia, problematizarea O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activita-

Melania Banciu

Pagin 34

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

1 5. - Test de evaluare

crierea verbal a formei obiectelor din mediul înconjurtor te joc. Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ. M: manual, caietul elevului, culegere de exerciii i probleme, jetoane, ceasul P: exerciiul, explicaia, conversaia, demonstraia, problematizarea O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate joc. Evaluare: - Observarea sistematic (probe orale, fie de lucru, sarcini suplimentare pentru clas sau cas) - Prob scris de evaluare formativ. M: manual, caietul elevului, culegere de exerciii i probleme, jetoane, ceasul P: exerciiul, explicaia, conversaia, demonstraia, problematizarea O: activitate frontal, activiti în perechi, activiti în echip, activitate joc. Evaluare: - Observarea sistematic - Probe scrise

IV.

MSURAREA. UNITI DE MSUR. - Msurri folosind etaloane neconvenionale 2.3, - Uniti de msurat lungimea: metrul - Uniti de msurat capacita- 2.10, tea: litrul - Uniti de msurat masa: kilogramul 2.11, - Uniti de msur pentru timp: ora, minutul, ziua, sptmâna, luna 3.1, - Monede - Test de evaluare

12

1. 2. 3. 4. 5.

1 2 2 2 2

6. 7.

2 1

- exerciii joc de msurare cu palma, creionul, paharul, bile, cuburi, a lungimii, masei sau capacitii unor obiecte - identificarea i utilizarea instrumentelor de msur potrivite - plasarea în timp a unor evenimente - exerciii de ordonare cronologica a unor imagini; - compararea duratelor unor activiti; - citirea ceasului; reprezentarea pe un ceasmodel a diverselor ore; - ordonarea /planificarea unor activiti zilnice; - exprimarea orei în mai multe moduri

V.

RECAPITULARE FINAL - Numere naturale de la 0 la 1000: formare, scriere, ordonare, comparare, rotunjire - Operaii cu numere naturale în concentrul 0-1000 (adunarea i scderea) - Elemente intuitive de geometrie - Uniti de msur - Probleme care se rezolv prin cel mult dou operaii 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10,

11

- recunoaterea situaiilor concrete sau a expresiilor care presupun efectuarea unor comparri corelate cu operaii de adunare, scdere ("cu atât mai mult", "cu atât mai puin") - crearea de problem - recunoaterea i descrierea verbal a formei obiectelor din mediul înconjurtor - identificarea i utilizarea instrumentelor de

1.

2

2.

2

3. 4. 5.

1 1 2

Melania Banciu

Pagin 35

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

msur potrivite

6. 7.

- Test de evaluare - Probleme care se rezolv prin cel puin dou operaii

3.1, 4.1.

1 2

"Vreau s tiu mai bine!", caiet de vacan Evaluare: - Observarea sistematic

Melania Banciu

Pagin 36

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

3

CUNOATEREA MEDIULUI

ARIA CURRICULAR Matematic i tiine ale naturii DISCIPLINA CURRICULUM NUMR ORE

Cunoaterea mediului Nucleu 1 ore pe sptmân ­ 34 ore anual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

17 17 34

Sem. al II-lea TOTAL

MANUAL Cunoatrea mediului AUTORII Tudora Piil i Cleopatra Mihilescu EDITURA Aramis

Melania Banciu

Pagin 37

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

3.1. OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacitii de observare, explorare i înelegere a realitii din mediul înconjurtor 2. Cunoaterea, înelegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurtor 3. Formarea unor atitudinii pozitive fa de mediul înconjurtor prin stimularea interesului fa de pstrarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia

Melania Banciu

Pagin 38

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

3.2. OBIECTIVE DE REFERIN

O1 Dezvoltarea capacitii de observare, explorare si înelegere a realitii din mediul înconjurtor 1.1. -s descrie caracteristici ale mediului natural; 1.2. -s identifice asemnri i deosebiri între vieuitoare din mediul apropiat; * s identifice asemnri i deosebiri între vieuitoare din diferite zone geografice 1.3. -s observe i s denumeasc efectele unor fenomene din natur asupra vieuitoarelor

O2 Cunoaterea , înelegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjurtor 2.1. -s utilizeze un limbaj specific tiinelor naturii în descrierea unor vieuitoare, fenomene din mediul înconjurtor 2.1. -s formuleze întrebri în legtur cu fenomenele observate; 2.2. -s utilizeze simboluri i informaii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurtor.

O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjurtor, prin stimularea interesului fata de pstrarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3.1. -s identifice ci prin care poate contribui la meninerea unui mediu sntos; 3.2. -s participe la aciuni de îngrijire i protejare a mediului; 3.3. -s enumere i s descrie câteva aciuni proprii pentru pstrarea igienei locuinei i a clasei.

Melania Banciu

Pagin 39

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

3.3. PLANIFICARE CALENDARISTIC

CUNOATEREA MEDIULUI

Aria curricular: Matematic i tiine ale naturii Nr. ore: 1 or/sptmân Manual: ,,Cunoaterea mediului", Tudora Piil, Cleopatra Mihilescu; Editura ,,Aramis" Obiective cadru: 1. Dezvoltarea capacitilor de observare, explorare i înelegere a realitii din mediul

înconjurtor; 2. Cunoaterea, înelegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurtor; 3. Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjurtor, prin stimularea interesului fa de pstrarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia.

SEMESTRUL I Unitatea de învare

1. Elemente ale mediului natural

Obiective de referin

1.1. 2.1. 2.2.; 2.3.

Coninuturi

Unde ai fost în vacana mare? ( reactualizarea cunotinelor din clasa I ) La munte La câmpie Recapitulare. Evaluare Plantele - alctuirea unei plante - în grdina de legume - cereale - în livad - în pdure - de ce au nevoie plantele? - Evaluare Animalele - alctuirea unui animal - animale domestice - animale slbatice -de ce au nevoie animalele Recapitulare. Evaluare

Numr de ore 5

Sptmâna

Obs.

2. Plante si animale

2.1; 2.2; 1.2; 1.3.

12

Melania Banciu

Pagin 40

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

SEMESTRUL al II-lea Unitatea de învare

1. Fenomene ale naturii

Obiective de referin

1.3; 2.2; 2.1; 2.3. 3.1. 3.2. 3.3.

Coninuturi

Modificri în viaa plantelor i animalelor determinate de succesiunea anotimpurilor Activiti ale omului specifice fiecrui anotimp în mediul rural sau urban Recapitulare. Evaluare Igiena locuinei Igiena clasei Recapitulare. Evaluare Aciuni care duneaz mediul înconjurtor Protejarea mediului înconjurtor de ctre copii Recapitulare. Evaluare Plantele i animalele Fenomene ale naturii Igiena locuinei, a clasei Protejarea mediului înconjurtor Evaluare final

Numr de ore

Sptmâna

Obs.

5

2. Educaie pentru sntate 3. Protejarea mediului înconjurtor

4

2.1; 3.1; 3.2.

5

4. Recapitulare final

1.1; 1.2 2.1.; 3.1 3.2; 3.3.

3

Melania Banciu

Pagin 41

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

3.4. PROIECTAREA UNITILOR DE ÎNVARE

Nr. crt.

I.

Detalii de coninut

Elemente ale mediului natural Unde ai fost în vacana mare? La munte La câmpie

Ob. ref.

Nr. ore

5 1 1 1

Data

Activiti de Resurse învare

-drumeie pentru recunoaterea localitii natale i a formelor de relief specifice; -recunoaterea pe desene, machete, imagini a formelor de relief: câmpii i muni; - exercitii-joc de stabilire a unor asemanari si deosebiri între formele de relief; - recunoaterea plantelor din mediul apropiat; -ex. de descriere a plantelor cunoscute; - observarea unor reactii ale plantelor,omului la influenta factorilor de mediu. - recunoasterea partilor componente ale unei plante pe baza unor materiale din natura, planse, machete, desene; -ilustraii -machet cu formele de relief Cunoaterea mediului, caietul elevului, partea I, Editura Aramis

1. 2. 3. 4. 5.

1.1. Recapitulare. Evaluare 1 1

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Plantele Alctuirea unei plante În grdina de legume Cereale În livad 2.1. În pdure Plante din alte zone ale lumii De ce au nevoie plantele? Recapitulare. Evaluare

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- imagini

1.2.

- plante presate -plane

-fie Cunoaterea mediului, caietul elevului, partea I, Editura Aramis

Melania Banciu

Pagin 42

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Nr. crt. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Detalii de coninut Animalele Alctuirea unui animal Animale domestice Animale slbatice Animale din alte zone ale lumii De ce au nevoie animalele? Recapitulare. Evaluare Ob. ref. Nr. ore 7 1 1 1 1 1 1 1

- recunoaterea animalelor din mediul apropiat; -ex. de descriere a animalelor cunoscute; - observarea unor reactii ale animalelor, omului la influenta factorilor de mediu. - ex. de descriere verbal a unor fenomene ale naturii observate; - identificarea fenomenelor naturale specifice fiecrui anotimp; -jocuri, concursuri. - completarea calendarului naturii (prin desene si simboluri interpretate oral) -imagini -animale împiate Cunoaterea mediului, caietul elevului, partea I si a II-a, Editura Aramis

Data

Activiti de învare

Resurse

1.2.

2.1.

IV. 1.

Fenomene ale naturii Cum sunt influenate vieuitoarele de anotimpuri Anotimpurile i vieuitoarele Recapitulare. Evaluare

4 1 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 1 1 1

2. 3. 4.

- imagini ale fenomene-lor naturale; - imagini specifice fiecrui anotimp; - jetoane cu fenomene ale naturii. Cunoaterea mediului, caietul elevului, partea II, Editura Aramis

V.

Educaie pentru sntate

4

1. 2. 3.

Igiena locuinei 3.1. Igiena clasei 3.2. Evaluare 3.3.

1 1 1

- observarea reaciilor omului la factorii de mediu; - reguli generale de igien: numirea lor i recunoatere pe imagini. - alcatuirea unor reguli de igiena individuala si colectiva; - realizarea de desene, lucrari practice cu tematica de educatie sanitara;

-plane,

-imagini. Cunoaterea mediului, caietul elevului, partea II, Editura Aramis

Melania Banciu

Pagin 43

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Nr. crt. VI.

Detalii de coninut Protejarea mediului înconjurtor

Ob. ref.

Nr. ore 4

Data

Activiti de învare

- identificarea pe imagini sau în viaa cotidian a aciunilor svârite de copii asupra mediului înconjurtor; - activiti de colectarea deeurilor; descrierea (verbala, prin desene, lucrari practice) a efectelor benefice sau nocive ale activitatii copilului asupra mediului apropiat; - jocuri de rol, expozitii de desene; - utilizarea unor unelte i materiale necesare activitii de curare a mediului(colul viu al clasei, grdina colii, curtea colii, aleile din jurul colii,spaii de joac, parcuri);

Resurse

- imagini cu teme adecvate - unelte necesare - saci pentru colectarea deeurilor - reviste, plane imagini

1.

Poluarea mediului înconjurtor Protejarea mediului înconjurtor de ctre copii Recapitulare. Evaluare

1 2.1. 3.1. 3.2. 1

2.

3. 4.

1 1

VII.

Recapitulare.

2

1. 2.

Recapitulare. Evaluare

1 1

Cunoate- rea mediului, caietul elevului, partea a II-a, Editura Aramis

Melania Banciu

Pagin 44

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

4

EDUCAIE PLASTIC

ARIA CURRICULAR Arte DISCIPLINA CURRICULUM NUMR ORE

Educaie plastic Nucleu 1 ore pe sptmân ­ 34 ore anual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

17 17 34

Sem. al II-lea TOTAL

CAIETUL Educaie plastic AUTORII Marcela Pene EDITURA Aramis

Melania Banciu

Pagin 45

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

4.1. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaterea i utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. Recunoaterea tipurilor de culori , a nonculorilor i a formelor în mediul înconjurtor i pe imagini 3. Cunoaterea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 4. Realizarea unor compoziii

Melania Banciu

Pagin 46

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

4.2. OBIECTIVE DE REFERIN

O1. Cunoaterea i utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice

1.1. -s foloseasc diverse materialele (tuburi, pastile, carioca, pastel, plastilin, lut, hârtie, plac) i tehnicile de lucru (acuarel, tempera, gua, colaj, mixt,); 1.2.* s utilizeze diferite tehnici de modelaj

O2. Recunoaterea tipurilor de culori a nonculorilor i formelor în mediul înconjurtor i pe imagini

2.1. -s recunoasc grupele de culori, în diferite contexte precum i amestecurile dintre culorile din steaua culorilor; 2.2. *s recunoasc forme spaiale din mediul înconjurtor;

O3. Cunoaterea i utilizarea unor elemente de limbaj plastic

3.1. -s realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii; 3.2. -s realizeze compoziii decorative i compoziii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate;

O4. Realizarea unor compoziii libere

4.1. -s obin amestecurile din culorile din steaua culorilor 4.2. -s compun un spaiu plastic folosind elementele de limbaj i amestecurile studiate;

Melania Banciu

Pagin 47

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

4.3. PLANIFICARE CALENDARISTIC

Nr. Crt.

1.

Unit. de învare

Materiale i tehnici de lucru specifice artelor plastice

Ob. de ref.

Coninuturi

- Recunoaterea i folosirea instrumentelor i tehnicilor specifice artelor plastice. - Compoziii figurative i nonfigurative realizate cu diferite materiale i tehnici de lucru.

Nr. ore

Spt

1.1, 1.4.

4

1-4

2.

Grupe de culori

2.1, 2.2, 2.3, 4.1.

- Culori principale, - Culori secundare, - Steaua lui Itten, - Semnificaia culorilor.

9

5-13

3.

Alb i negru

3.1, 4.1. 2.1,

- Nonculorile

3

14-16

4.

Amestecul culorilor

2 - Nuanele 2 - Compoziii figurative i nonfigurative folosind diverse tehnici de lucru i materiale - Fuzionare, presare, decolorare, stropire, suflare

17-18

Sem II

4.1.

1-2

5.

Tehnicile picturii

1.1, 1.4.

7

3-9

Melania Banciu

Pagin 48

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

6. Compoziii plastice i decorative 1.1. 3.2; 4.2. - Compoziia suprafeei decorative - Compoziia spaiului plastic - Expoziii ; vizite

8

10-17

Melania Banciu

Pagin 49

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

4.4. PROIECTAREA UNITILOR DE ÎNVARE

Nr crt

I.

Detalii de coninut

MATERIALE I TEHNICI DE LUCRU SPECIFICE ARTELOR PLASTICE - Pensule i materiale -"Ne jucm cu culorile" -Tehnica acuarelei ­ "Fructe" "Legume"

Ob. ref.

Nr. ore

4

Data

Activiti de învare

Resurse

1.

1.1, 1.4.

2

2.

2

-recunoaterea i folosirea instrumentelor i tehnicilor specifice artelor plastice

-foi -pensule -acuarele -plane model

II. 1.

GRUPE DE CULORI - Culori principale: "Lumea povetilor" "Mingi" - Culori secundare: "Toamna târzie" - Steaua lui Itten: "Steaua culorilor" 2.3, - Semnificaia culorilor: -Culori calde: - "Mere" -"Vaza cu flori" -Culori reci: -"Covor de frunze" -"Flori de toamn" - Evaluarea lucrrilor

9 2 2.1, 1 2.2,

2.

3.

1

4.

2 4.1. 2

5.

6.

1

- identificarea culorilor (în reproduceri de art; în natur; pe plane); - explicarea termenilor: culori primare sau principale, - ex. de amestecare a 2 culori principale pentru obinerea unei culori secundare; - explicarea termenilor: culori secundare sau culori binare;

-foi

-pensule -acuarele

-plane model

-steaua culorilor

Melania Banciu

Pagin 50

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Nr crt

III. 1.

Detalii de coninut

ALB I NEGRU - Nonculorile: "Ziua i noaptea" "Tabla de ah" - Evaluarea lucrrilor

Ob. ref.

Nr. ore

4

Data Activiti de învare

- identificri ale nonculorilor pe diverse suporturi plastice i în natur;

Resurse

-foi -pensule -acuarele

3.1, 4.1.

3

2.

1

IV. 1.

AMESTECUL CULORILOR - Nuanele: "Ptrate colorate" "Flacra vie" "Band cromatic" - Evaluarea lucrrilor

4 2 3.1, 1 4.1. 1

2.

- ex. de obinere a nuanelor, - explicarea termenului nuan ; -recunoaterea nuanelor pe diferite suporturi: în natur, pe reproduceri de art;

-albume cu reproduceri de art - suport de lucru: coli albe

V. 1. 2.

TEHNICILE PICTURII - Decolorare : ,,La sniu" - Presare : ,,Material pentru rochia mamei" "Fluturai" - Stropire : ,,Decor" - Suflare : ,,Tapet" - Fuzionare : ,,Covor rnesc" - Evaluarea lucrrilor

7

1 1.1, 1 1 1.4. 1 1 1 1

3. 4. 5. 6.

- explicarea termenilor întrun limbaj adecvat; - familiarizarea cu materialele i modul de folosire al acestora; - ex de recunoatere a tehnicilor folosite pe diferite imagini, albume cu reproduceri,

-foi -pensule -acuarele -plane model

Nr Melania Banciu

Detalii

Ob.

Nr.

Data Activiti de

Resurse Pagin 51

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Crt

VI.

de coninut

COMPOZIII PLASTICE I DECORATIVE - Compunerea suprafeei decorative "Primvara" "Copilria" - Compunerea spaiului plastic "Jucrii" "Animale" "În ateptarea vacanei" - Evaluarea lucrrilor

ref.

ore

6

învare

- ex. de folosire a tehnicilor i materialelor de lucru dup propria imaginaie; - conversaii pe marginea lucrrilor obinute în scopul îmbogirii vocabularului specific educaiei plastice; - observarea unor lucrri plastice din albume de art pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.; -foi

1.

-pensule

3.1,

1 1

2.

-acuarele

4.1.

1 1 1 1

-plane model

4.

-muzeu

Melania Banciu

Pagin 52

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

5

EDUCAIE MUZICAL

ARIA CURRICULAR Arte DISCIPLINA CURRICULUM NUMR ORE

Educaie muzical Nucleu 1 ore pe sptmân ­ 33 ore anual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

17 16 33

Sem. al II-lea TOTAL

Melania Banciu

Pagin 53

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

5.1. OBIECTIVE CADRU

1. Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate

2. Exprimarea prin muzic

Melania Banciu

Pagin 54

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

5.2. OBIECTIVE DE REFERIN

O1. Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate

1.1. s diferenieze sursa sonor i direcia de propagare a sunetului; 1.2. s diferenieze sunetele vocale de cele instrumentale; 1.3. s reproduc un repertoriu de cântece receptate dup auz, respectând disciplina impus de cântarea în colectiv; 1.4. s evidenieze prin micare elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului; 1.5. *s delimiteze prin micare difereniat strofa de refrenul cântecului; 1.6. s diferenieze în cântare calitile sunetelor muzicale (intensitate, durat, înlime); 1.7. s recunoasc auditiv, dup structura ritmic i dup cea melodic, cântecele învate.

O2. Exprimarea prin muzic

2.1 s utilizeze nuana adecvat în cântarea colectiv, potrivit coninutului de idei i caracterului melodiei; 2.2 s cânte în aranjamente armonico-polifonice simple, vocal i *vocal-instrumental; 2.3 *s cânte în grup i individual, cu acompaniamentul instrumentului muzical, mânuit de cadrului didactic; 2.4 s acompanieze cântecele, marcând ritmul i timpii egali ai msurii 2.5 *s clasifice cântecele învate; 2.6 s îi exprime impresia fa de muzica audiat, prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline; 2.7 *s improvizeze spontan combinaii muzicale melodice, însoite de micare.

Melania Banciu

Pagin 55

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

5.3. PLANIFICARE CALENDARISTIC

Semestrul I

Nr. Crt

Unit. de învare

Ob. de ref.

Coninuturi

Nr. ore

Spt

1.

Cântare vocal

1.2. 1.3. 1.6. 2.1. 2.2.

- Deprinderi specifice de cânt (emisia natural, dicia). - Deprinderi de cântare în colectiv (ton, semnal de început, sincronizarea).

6

1-6

2.

Cântare instrumental

1.7. 2.4. 2.6.

- Jucrii muzicale. - Percuie corporal. - Cântarea cu acompaniament.

4

7-10

3.

Melodia

2.1. 2.6.

- Genuri muzicale: folclorul obiceiurilor de iarn.

4

11-14

4.

Timbrul

1.1. 1.2. 1.6.

- Sunete sonore din natur i din mediul înconjurtor. - Sunete cântate-vorbite. - Sunete vocale - instrumentale.

4

15-18

Melania Banciu

Pagin 56

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Semestrul al II-lea

Nr. Crt

Unit. de învare

Ob. de ref.

Coninuturi

Nr. ore

Spt

5.

Ritmul

1.4. 1.6. 1.7.

- Sunete lungi i scurte. - Marcarea structurilor ritmice. - Marcarea timpilor egali ai msurii. - Audiia interioar. - Recunoaterea auditiv a structurilor ritmice din cântece.

5

1-5

6.

Melodia

1.3. 1.4. 1.6. 1.7. 2.1.

- Sunete înalte - joase. - Legtura dintre text i melodie. - Structurile melodice din cântece.

5

6-10

7.

Interpretarea

1.3. 1.6. 2.1. 2.2.

- Procedee armonico-polifonice: grupe alternative, solist - cor, lan, dialog. - Nuane: tare ­ încet - mediu. - Micarea pe muzic ( liber,ritmic, pe timpii msurii).

7

11-17

Melania Banciu

Pagin 57

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

5.4. PROIECTAREA UNITILOR DE ÎNVARE

Nr. crt.

I. 1.

Detalii de coninut

CÂNTARE VOCAL - Deprinderi specifice de cânt (emisia natural, dicia). - Deprinderi de cântare în colectiv Cântecelele: "Drag vrbiu" "Hora din banat" "Tragei hora"

Ob. ref.

Nr. ore

5 2

Data

Activiti de Resurse învare

- ex de redare fragmentar sau integral a cântecelor din repertoriul propus, respectând intonaia corect; -exerciii ritmicomelodice

1.3. 1.6. 2.1. 1 2.2. 1 1

2.

- cântare colectiv, respectând coninutul de idei i ca-cântece racterul melodiei;

-jocuri muzicale -manualul

II.

CNTAREA INSTRUMENTAL - Jucrii muzicale: "Cucule, pasre sur" 1.7. - Percuie corporal "Dac vesel se triete" "Nu lsa pe mâine" - Cântare cu acompaniament; - marcarea ritmului melodiei prin sunete produse de unele pri ale corpului: bti din palme, tropit, pocnet.

4 - materiale diverse: sârm, lemn, becuri, lipici, a etc.

1.

1

2.

2.4.

1 1 1

3.

2.6.

confecionarea unor instrumente muzicale;utilizarea acestora în marcarea structurii ritmice a cântecelor.

Melania Banciu

Pagin 58

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Nr. crt

III. 1.

Detalii de coninut

MELODIA - Genuri muzicale Cântecele: "Sniua" "Ninge" - Folclorul obiceiurilor de iarn Cântecele: "Colindtorii" "Mo Crciun" TIMBRUL - Sunete sonore din natur i din mediul înconjurtor. "Vulpea i raa" - Sunete cântate-vorbite. "Iepuraul" - Sunete vocale ­ instrumentale. "Ninge"

Ob. ref.

Nr. ore

4

Data

Activiti de Resurse învare

- audierea unor piese din muzica cult (15 minute); - mijloace - povestirea audiooral inspirat video de muzic. - audierea unor creaii folclorice legate de obiceiurile de iarn;

2.1. 1 1 2.6.

2.

1 1

IV. 1.

4 1.1. 1

2. 3.

1.2.

1 1

1.6. 1

- ex. de tehnic vocal; - ex. de difereniere a sunetelor (cântate sau vorbite; vocale- instrumentale, voci de copii- voci de aduli);

Casetofon Instrumen -te activitate frontal

V. 1. 2.

RITMUL - Sunete lungi i scurte. "Cântec de iarn" - Marcarea structurilor ritmice. "Cânt!" - Marcarea timpilor egali ai msurii. "Primvara" - Audiia interioar. "Primvara a sosit" - Recunoaterea auditiv a structurilor ritmice din cântece.

5 1 1.4. 1 1.6. 1 1.7. 1 1

3.

4. 5.

- exersarea prin joc a mi-casetofon crilor sugerate de ritmul melodiei; - jucrii - audierea unor muzicale lucrri de factur diferit; - sesizarea structurii ritmice a cântecului;

Melania Banciu

Pagin 59

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Nr. crt

VI. 1. 2.

Detalii de coninut

MELODIA - Sunete înalte - joase. "Primvara a sosit" - Legtura dintre text i melodie. "Glasul instrumentelor" - Structurile melodice din cântece "Cântecul tobei" "Muzicanii" "Dogarul"

Ob. ref.

Nr. ore

5

Data

Activiti de Resurse învare

- audierea comparat, prin jocuri, a unor sunete de înlimi diferite ( sunete înalte ­ sunete joase); - exerciii de tehnic vocal, - asocierea micrilor corporale cu înlimea sunetelor; - audiie muzical; - mijl. audio- video - activitate frontal i individual

1.3.

1

1.4. 1.6.

1

3.

1 1.7. 1 2.1. 1

V. 1.

INTERPRETAREA - Procedee armonicopolifonice: grupe alternative, solist - cor, lan, dialog. "Moara" - Nuane: tare­încet-mediu. "Soldaii" "Clopoelul" - Micarea pe muzic (liber,ritmic, pe timpii msurii). "Ceasul" "Greieraul" "Vara"

6

1.3. 1 1.6. 1 1 2.1.

2.

3.

2.2.

1 1 1

- exersarea prin joc a micrilor sugerate de ritmul melodiei; - audierea unor lucrri de factur diferit; - marcarea prin percuie corporal sau cu ajutorul jucriilor muzicale a structurii ritmice a cântecului;

-casetofon - jucrii muzicale

act.frontal i pe grupe

Melania Banciu

Pagin 60

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

6

ABILITI PRACTICE

ARIA CURRICULAR Tehnologii DISCIPLINA CURRICULUM NUMR ORE

Abiliti practice Nucleu 1 ore pe sptmân ­ 33 ore anual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

17 16 33

Sem. al II-lea TOTAL

Melania Banciu

Pagin 61

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

6.1. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaterea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 2. Proiectarea, confecionarea i evaluarea unor produse simple 3. Dezvoltarea capacitii de cooperare în scopul realizrii unui produs 1. Dezvoltarea simului practic ­gospodresc i estetic

Melania Banciu

Pagin 62

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

6.2. OBIECTIVE DE REFERIN

O1. Cunoaterea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile

1.1.-s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice în funcie de caracteristicile lor; 1.2. -s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente i ustensile adecvate 1.3.-s se familiarizeze cu modaliti de îngrijire a animalelor de cas sau de curte

O2. Proiectarea, confecionarea i evaluarea unor produse simple

2.1. -s sesizeze diferenele dintre diverse tipuri de compoziii decorative; 2.2. -s îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i/sau complexe; 2.3. -s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit

O3. Dezvoltarea capacitii de cooperare în scopul realizrii unui produs

3.1. -s-i exprime prerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compoziie; 3.2. -s coopereze cu colegii dintr-o echip la realizarea unor produse complexe

O4. Dezvoltarea simului practic

4.1. -s descopere posibiliti de utilizare a diverselor materiale; 4.2. -*s gseasc variante de realizare a aceluiai produs, cu tehnici i materiale diferite i s gseasc utilitate obiectelor realizate; 4.3. -s-i dezvolte comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiine i obiecte; 4.4. -s-i dezvolte deprinderi practic-gospodreti.

Melania Banciu

Pagin 63

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

6.3. PLANIFICARE CALENDARISTIC

Nr. Crt

1.

Unit. de învare

Darurile naturii -activitati cu materiale din natura

Ob. de ref.

1.1, 1.3, 2.1, 2.2.

Coninuturi

- Identificarea materialelor - Activitati cu materiale din natura - Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare

Nr. ore

Spt

8

1-8

2.

Activiti cu materiale sintetice Fire. hârtia

1.2, 2.1, 2.2.

- Activitati cu materiale sintetice. Hartia, fire, materiale textile - Tehnici de lucru: trasare dupa sablon, decupare dupa conturul trasat si lipire, fire si materiale textile Tehnica Tangram, Origami

6

9-14

3.

tim gospodrie?

1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2.

- Pregtirea micului dejun: prepararea unor sucuri naturale; - Igiena îmbrcmintei i a înclmintei.

4

15-18

4.

Darurile naturii

1.1, 1.3, 2.1, 2.2,

- Compoziii folosind materiale din narur. - Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare - Aplicarea tehnicilor de lucru însuite cu ajutorul materialelor diverse ( materiale din natur, materiale sintetice i materiale refolosibile); - Expoziie de lucrri: ,,Inventm, ne jucm, învm". - Pregtirea micului dejun: prepararea unor sucuri naturale; - Igiena îmbrcmintei i a înclmintei

4

1-4

5.

Ne jucm construim obiecte furim

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.

9

5-13

6.

tim gospodrie?

1.2, 3.1, 2.2, 4.1, 4.2.

4

14-17

Melania Banciu

Pagin 64

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

6.4. PROIECTAREA UNITILOR DE ÎNVARE

Nr. crt.

I.

Detalii de coninut

DARURILE NATURII Identificarea materialelor Activitati cu materiale din natura Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare Compozitii decorative: -,,Legume de toamna" -,,Fructe de toamn" -,,Strugurele" -,,Flori din semine" -,;Fluturele" -,,Covora din frunze" -Evaluarea lucrrilor ACTIVITI CU MATERIALE SINTETICE Activitati cu materiale sintetice. Hartia, fire Tehnici de lucru: trasare dupa sablon, decupare dupa conturul trasat si lipire, fire si materiale textile -Tehnica TANGRAM- Litere -Tehnica ORIGAMI- Morica -,,Covoraul" -,,Podoabe de Crciun" -Evaluarea lucrrilor

Ob. ref.

Nr. ore

7

Data

Activiti de Resurse învare

- excursie sau drumeie în vederea colectrii materialelor: nuci, frunze,flori, scoici, cârcei de vi de vie, semine diferite, pene etc.; - explicarea i demonstrarea fiecrei tehnici; - ex. individuale de realizare a tehnicilor; - realizarea fâiilor (benzilor) de hârtie; - explicarea i demonstrarea modului de lucru; - ex. de esere cu benzi de hârtie ; -realizarea unor podoabe pentru Crciun -semine -frunze presate -lac carton -coala de desen -aracet -acuarele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.2. 2.1. 2.2.

1 1 1 1 1 1 1

II.

6

-hartie glace materiale colorate -nasturi -hartie creponat -ac, a -vat sau lân

1. 2. 3. 4. 5.

1.2, 2.1, 2.2.

2 1 1 1 1

Melania Banciu

Pagin 65

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Nr. crt.

III.

Detalii de coninut

STIM GOSPODRIE? - Pregtirea micului dejun: prepararea unor sucuri naturale - Igiena îmbrcmintei i a înclmintei

Ob. ref.

Nr. ore

4

Data

Activiti de Resurse învare

- conversaii privind utilizarea sucurilor de fructe, rolul în alimentaie; - prezentarea instrumentelor de stors fructe: - reguli de folosire i protecie - discuii privind necesitatea utilizrii obiectelor de îmbrcminte i înclminte în condiii de igien; - fructe diverse - cuit - pahare - imagini, plane - jetoane

1.

2 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2.

2.

2

IV.

DARURILE NATURII - Compoziii folosind materiale din narur. - Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare Compoziii decorative:

4

1. 2. 3. 4.

-,,Felicitri"- scoici, frunze presate -,,Inimioare pentru mama" -,,Hora fetielor i bieeilor" -Evaluarea lucrrilor

1.2. 2.1. 2.2.

1 1 1 1

- studierea materialelor disponibile: frunze i flori presate, semine mac, fasole, dovleac, scoici - reamintirea tehnicilor învate: decupare lipire, asamblare, vopsire

- materiale colectate - lipici - acuarele - suport de lucru: carton colorat, coli albe

Melania Banciu

Pagin 66

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

Nr. crt.

V.

Detalii de coninut

NE JUCM, CONSTRUIM, OBIECTE FURIM - fructe diverse - cuit - pahare - imagini, plane - jetoane - Aplicarea tehnicilor de lucru însuite cu ajutorul materialelor diverse ( materiale din natur, materiale sintetice i materiale refolosibile); - Expoziie de lucrri: ,,Inventm, ne jucm, învm". - "Barza" - "Clownul mobil" - "Pisicua pe capac" - "Soportul de creioane" - "Suportul de orar" - "Covora la gherghef" - "Pernia de ace" - "Grgria" - Evaluarea lucrrilor

Ob. ref.

Nr. ore

9

Data Activiti de Resurse învare

- observarea dirijat a unor jucrii; - identificarea materialelor necesare realizrii unor jucrii; - realizarea unor lucrri la alegere, din imaginaie sau dup un suport dat; - discuii privind utilitatea obiectului obinut; - organizarea expoziiei ,,Jucrii pentru copii"

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.

- materiale diverse - foarfece, lipici

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. VI.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1.2, 3.1, 2.2, 4.1, 4.2.

TIM GOSPODRIE?

1. 2.

Prepararea salatei de fructe Igiena hainelor de var

2 1

- conversaii privind importana fructelor în alimentaie - prezentarea fructelor folosite pentru salat;

- fructe diverse - cuit - pahare - imagini, plane - jetoane

Melania Banciu

Pagin 67

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

7

DISCIPLINA CURRICULUM NUMR ORE

MATEMATIC DISTRACTIV

ARIA CURRICULAR Discipline opionale

Matematic distractiv CD 1 ore pe sptmân ­ 34 ore anual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

17 17 34

Sem. al II-lea TOTAL

Melania Banciu

Pagin 68

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

7.1. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaterea i utilizarea conceptelor specific matematicii 2. Dezvoltarea capacitii de explorare / investigare i rezolvare de probleme 3. Formarea i dezvoltarea capacitii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea capacitii interesului i a motivaiei pentru studiul i aplicarea matematicii în context variate

Melania Banciu

Pagin 69

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

7.2. OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVITI DE ÎNVARE

La sfâritul anului colar elevii vor fi capabili : 1. - s aplice proprietile numerelor naturale în situaii non-standard; -s sesizeze diversitatea contextelor în care poate fi folosit matematica i raionamentele matematice Pe parcursul anului colar se recomand activitile : - exerciii de calcul mintal; - completarea de tabele de calcul prin efectuarea probelor; - efectuarea calculelor cu ajutorul calculatorului de buzunar;

2. - s comunice utilizând limbajul matematic; - prezentarea rezolvrii problemelor în faa colegilor; - s recunoasc eficiena eforturilor de a rezolva o -rezolvarea de probleme i exerciii care necesit o problem de via prin transpunerea ei în termeni atenie sporit; matematici; -descrierea unor lucrri practice ;

3. - s compun i s descompun figuri i corpuri geometrice ; 4. ­ s construiasc obiecte semnificative prin îndoirea hârtiei urmrind indicaiile dintr-o schem dat; - s se implice prin joc în studiul matematicii; 5. ­ s contientizeze faptul c învarea matematicii, prin aplicaiile ei practice, îi va asigura un statut social privilegiat;

-crearea de modele geometrice cu ajutorul riglei i a compasului; - construirea unor figuri TANGRAM; - exerciii de construire a figurilor ORIGAMI; - studierea unor trucuri care s aib un suport matematic; - utilizarea unor glume cu coninut matematic; -rezolvarea unor probleme cu ajutorul unor soluii neateptate; - exemplificarea de aplicaii ale matematicii în diferite profesii; -rezolvarea unor probleme ( situaii) )celebre în istorie

VALORI I ATITUDINI

- atitudinea deschis fa de ceilali - respectul fa de sine i fa de ceilali - disponibilitatea de a lucra în echip i de a colabora cu colegii

ACTIVITI FINALIZATOARE

Portofoliu de teste pe baza crora s se întocmeasc clasamente lunare. Realizarea de teme practice prin msurtori, prin construcii geometrice cu ajutorul riglei i compasului. Expoziii cu lucrrile elevilor realizate prin construcii geometrice, TANGRAM, ORIGAMI. Decorarea clasei.

Melania Banciu

Pagin 70

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

BIBLIOGRAFIE

- ,,Matematic distractiv pentru ciclul primar" de Eduard Dncil i Ioan Dncil, Editura Sigma - ,,Construcii cu rigla i compasul" de Ioan Dncil - ,,Matematic recreativ" Eugen Guran, Editura Junimea - ,,Matematica distractiv" clasa a II-a, caiet de lucru, Editura Aramis

7.3 PLANIFICAREA CALENDARISTIC

Nr crt

Unitatea de învare

Coninuturi

SISTEME DE NUMERAIE Zecimal i poziional Cifre - simbol Operaii cu cifre simbol Rezolvarea problemelor ale cror date sunt exprimate prin cifre simbol; Jocuri matematice. Concurs Recapitulare. Evaluare. NUMERE NATURALE MAI MICI DE 1.000 Numirea, citirea, scrierea, ordonarea, aproximarea Compararea. Adunarea, scderea. Înmulirea i împrirea Aflarea numrului necunoscut. ,,Eu compun, tu rezolvi!" Probleme distractive ,,Micul matematician 1" - concurs Recapitulare. Evaluare. REZOLVAREA DE PROBLEME Probleme care se rezolv prin dou sau mai multe operaii Estimarea rspunsului Compunere de probleme. Metode de rezolvare a problemelor Probleme nonstandard ,,Micul matematician 1"- concurs Recapitulare. Evaluare. ELEMENTE DE LOGIC Procedee de calcul rapid la adunare i scdere ,,Trucuri" în rezolvarea problemelor ,,Povestiri matematice"

Obiective de referin

Numr de ore

Sptmâna

Obs.

1.

1.1; 1.2; 2.1; 2.2

5

2.

2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3

12

3.

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2;

11

4.

1.3; 1.4; 2.3; 3.1

6

Melania Banciu

Pagin 71

PROIECTAREA DIDACTIC la clasa a II-a

BIBLIOGRAFIE

1) Pacearc, ., Mogo, M., 2004, Matematic ­ Manual pentru clasa a II-a, Editura Aramis, Bucureti 2) Piil, T., Mihilescu, C., 2004, Limba i literatura român ­ Manual pentru clasa a II-a, Editura Aramis, Bucureti

3) Piil, T., Mihilescu, C., 2004, Cunoaterea mediului ­ Manual pentru clasa a II-a, Editura Aramis, Bucureti 4) ***, 2006, ­ Strategii educaionale centrate pe elev, Editura Alpha MDN, Bucureti

5) ***, 2003, Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învtorilor, CNFP 6) ***, 2003, Programele pentru clasele I i a II-a aprobate prin Ordin al Ministrului Educaiei nr. 4686 / 05.08.2003

Melania Banciu

Pagin 72

Information

Microsoft Word - proiect_did_melania_banciu.doc

72 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

610723


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531