Read Microsoft Word - caile atac extra civil recurs.doc text version

Ce trebuie s cunoatei referitor la recurs:

1. Care sunt hotrârile judectoreti supuse recursului: hotrârile judectoreti date fr drept de apel; încheieri prin care s-a finalizat judecata unei cereri, cum ar fi:încheierea asupra sechestrului asigurator, încheierea dat asupra popririi asigurtorii, încheierea pronunat în rezolvarea unei cereri de îndreptare sau de lmurire a hotrârii dac i hotrârea în legtur cu care s-a fcut cererea este susceptibil de recurs etc.; hotrârile pronunate în apel, indiferent dac au soluionat cauza pe fond sau prin excepie (exemplu: nu ai introdus în termen apelul, nu ai timbrat corespunztor cererea de apel, etc.); încheierile date pe parcursul judecrii cauzei, de regul, ca i la apel, pot fi atacate cu recurs doar odat cu fondul. Recursul declarat împotriva hotrârilor se socotete fcut i împotriva încheierilor premergtoare; exist încheieri care pot fi atacate separat cu recurs, cum ar fi:încheierea prin care s-a suspendat judecata cauzei, încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului etc.; exist i încheieri care nu pot fi atacate cu recurs, nici mcar odat cu hotrârea de fond, cum ar fi: încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abinerea ori s-a admis recuzarea, încheierea cu privire la cererea de asisten judiciar sau prin care s-a revenit asupra asistenei încuviinate etc.; 2. Cine poate declara recurs: Ca i la apel, în principal, prile din litigiu care au avut calitate de reclamant sau pârât la judecata în fond i, eventual, apelant i intimat în apel. Nu trebuie s considerai c numai reclamantul i pârâtul au dreptul s declare recurs, ci i persoanele care ai intervenit din voia lor sau forat în proces (exemplu: intervenientul principal, chematul în garanie, etc.). Dac declarai recurs v vei numi parte recurent iar adversarul va fi intimat.

1

Nu este suficient s avei doar calitate de parte pentru a declara apel, ci trebuie s justificai c suntei interesat în exercitarea cii de atac, adic hotrârea v este nefavorabil. Avocatul care v-a asistat la judecarea pricinii, chiar dac nu l-ai împuternicit în acest sens, poate s declare recurs împotriva hotrârii. Îns, pentru susinerea recursului, trebuie s încheiai o nou împuternicire avocaial cu acesta. Dac recursul este declarat de un avocat care nu v-a asistat în prim instan i nici nu a fost angajat de dumneavoastr în acest sens, trebuie s confirmai în instan c v însuii recursul (confirmarea poate fi fcut i dup împlinirea termenului de recurs). Procurorul ­ indiferent dac a participat sau nu la judecat în prim instan, poate s declare recurs împotriva oricror hotrâri, în condiiile legii. Sunt i cazuri în care persoane care nu au participat la judecat în prim instan, nici personal nici prin reprezentare, pot declara recurs. 3. În ce termen putei declara recurs: Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotrârii, dac legea nu dispune altfel. Exist situaii în care legea prevede un alt termen de recurs decât cel de 15 zile. Este foarte important s cunoatei c, termenul de recurs poate fi prelungit cu 5 zile de ctre preedintele instanei, care primete cererea de recurs, când constat c aceasta nu îndeplinete condiiile prevzute de lege (exemplu: nu ai depus cererea de recurs în atâtea copii câte pri sunt). Aceast prelungire a termenului de recurs se face de ctre preedintele instanei unde avei obligaia s depunei cererea de recurs i numai dac depunei cererea de recurs personal (deci nu i în cazul în care o trimitei prin pot). Aspectele referitoare modul de calcul al termenului de exercitare a cii de atac i la momentul de când începe s curg acest termen, le regsii prezentate în Ghidul de orientare pentru justiiabili ­APELUL - la punctul 4.

2

Dac nu v conformai dispoziiilor legale referitoare la termenul de exercitare a recursului, recursul va fi respins ca tardiv formulat. Spre deosebire de apel, legea prevede c dac la prima zi de înfiare nu se dovedete c recursul a fost depus tardiv sau dac aceast dovad nu reiese din dosar, instana va socoate recursul declarat în termen. 4. Ce trebuie s cuprind cererea de recurs: Cererea de recurs va cuprinde, sub sanciunea nulitii, urmtoarele meniuni: - numele, domiciliul sau reedina prilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor, precum i, dup caz, numrul de înmatriculare în registrul comerului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, dup caz, codul fiscal i contul bancar. Dac recurentul locuiete în strintate, va arta i domiciliul ales în România, unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind procesul; - indicarea hotrârii care se atac; - motivele de nelegalitate pe care se întemeiaz recursul i dezvoltarea lor sau, dup caz, meniunea c motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. - semntura. În lipsa acestor elemente, cererea de recurs va fi anulat. Motivele de recurs trebuie s exprime nemulumirea dumneavoastr cu privire la hotrârea atacat, adic trebuie s determinai greelile pe care le imputai instanei, cu precizarea c, critica formulat trebuie s se încadreze în unul sau mai multe dintre motivele de nelegalitate mai jos prezentate: 1. instana nu a fost alctuit potrivit dispoziiilor legale; 2. hotrârea s-a dat de ali judectori decât cei care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii; 3. hotrârea s-a dat cu înclcarea competenei altei instane; 4. instana a depit atribuiile puterii judectoreti; 5. instana a înclcat formele de procedur prevzute sub sanciunea nulitii, prin hotrârea dat;

3

6. instana a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut; 7. hotrârea nu cuprinde motivele pe care se sprijin sau când cuprinde motive contradictorii ori strine de natura pricinii; 8. instana, interpretând greit actul juridic dedus judecii, a schimbat natura ori înelesul lmurit i vdit neîndoelnic al acestuia; 9. hotrârea pronunat este lipsit de temei legal ori a fost dat cu înclcarea sau aplicarea greit a legii; a. Dac indicai greit motivele de recurs, instana nu va dispune nulitatea recursului, dac criticile formulate pot fi încadrate într-unul din motivele de nelegalitate. b. De asemenea, dac indicai greit textele de lege, instana nu va dispune nulitatea recursului, important este ca, criticile pe care le formulai s se încadreze în motivele de nelegalitate prevzute de lege. Deci cererea de recurs nu trebuie s fac referire doar la motivele de nelegalitate, ci s i dezvoltai, în parte, fiecare motiv de nelegalitate. Aceast argumentare a motivelor de recurs poate fi depus i printr-un memoriu separat, îns trebuie s precizai în cererea de recurs c expunerea pe larg a motivelor de recurs le vei depune printr-un memoriu separat. Dac recursul este declarat împotriva unei hotrâri judectoreti care nu este supus apelului acesta nu este limitat la motivele de nelegalitate prevzute de lege, instana având obligaia s examineze cauza sub toate aspectele. Motivarea cererii de recurs se face prin cererea de recurs sau înuntrul termenului de recurs. Termenul pentru depunerea motivelor de recurs se socotete de la comunicarea hotrârii, chiar dac recursul s-a fcut mai înainte. În cazul în care nu v conformai acestor dispoziii legale, sanciunea care intervine este nulitatea recursului. Este important s cunoatei c avei posibilitatea, dac nu ai motivat recursul, s invocai oral motive de ordine public (exemplu: înclcarea normelor de competen material, adic

4

hotrârea nu a fost pronunat de instana competent material) iar instana are obligaia s le analizeze, chiar în lipsa motivrii recursului (aceste motive de ordine public pot fi invocate i de instan din oficiu). 5. Cererea de recurs se depune la instana a crei hotrâre se atac, sub sanciunea nulitii. Dac motivele de recurs le formulai separat de cererea de recurs, acestea nu trebuie depuse neaprat la instana a crei hotrâre se atac, ci le putei depune direct la instana de recurs. Este foarte important s cunoatei c cererea de recurs se depune în atâtea exemplare câi intimai sunt. Dac depunei cererea de recurs personal i nu avei copiile necesare, vi se va cere s le depunei în termen de 24 de ore, în vederea comunicrii i vei semna pe exemplarul care rmâne la instan c ai luat la cunotin despre aceast obligaie. Este în interesul prii s se conformeze acestei cerine deoarece, în caz contrar, instana va fi nevoit s acorde un alt termen de judecat pentru a comunica tuturor prilor cererea depus. Alturat cererii de recurs trebuie s anexai dovada achitrii taxei judiciare de timbru. Dac legea prevede c cererea de recurs se timbreaz, atunci se aplic, în mod obligatoriu, i timbru judiciar. Dac nu v conformai dispoziiilor legale privitoare la timbraj, sanciunea care intervine este anularea cererii de recurs. Putei depune cererea de recurs personal sau prin pot. Dac depunei cererea personal, la cerere, vi se poate elibera dovad scris. Cererea de recurs formulat învestete instana cu soluionarea recursului. Spre deosebire de apel, cererea de recurs nu suspend, de drept, executarea hotrârii recurate, decât în cazurile expres prevzute de lege. Îns, pentru a beneficia de acest efect al recursului, avei posibilitatea s solicitai instanei de recurs s dispun suspendarea executrii hotrârii recurate. Condiia esenial pentru a formula cerere de suspendare a executrii hotrârii recurate este aceea a exercitrii recursului.

5

Cererea de suspendare o putei formula prin cererea de recurs sau separat pe cale principal,în condiiile dreptului comun sau pe cale de ordonan preedinial. Pentru soluionarea cererii este trebuie s depunei cauiunea, în cuantumul fixat de instan, dup ascultarea prilor, care vor fi citate în acest sens. Încheierea prin care s-a fixat cauiunea nu este supus nici unei ci de atac. Încheierea prin care instana a dispus suspendarea executrii este supus separat recursului, în termen de 15 zile de la data comunicrii. Dac avei calitate intimat în proces, trebuie s tii c pentru motive temeinice, instana poate reveni asupra suspendrii executrii hotrârii, în condiiile legii. Aceast cerere se judec în camera de consiliu, cu ascultarea prilor. În cazul în care a fost admis cererea intimatului i instana a revenit asupra suspendrii dispuse, dac avei calitate de recurent, putei solicita instanei restituirea cauiunii, în condiiile legii. La fel ca la stabilirea cauiunii i la restituirea acesteia, instana trebuie s citeze prile. Dispoziiile de procedur privind judecata în apel se aplic i în recurs, în msura în care nu sunt potrivnice. Deci le regsii prezentate în Ghidul de orientare pentru justiiabili ­ APELUL ­ la punctul 7.

6

Information

Microsoft Word - caile atac extra civil recurs.doc

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

470264