Read COKLU 3G MOBIL INTERNET KAMP text version

AVEA ­ TTNET YEN TAAHHÜTLÜ NTERNET PAKETLER BAVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMES (KURUMSAL ABONELER ÇN)

KAMPANYA GENEL KOULLARI AVEA - TTNET 3G Mobil nternet Kampanyasi ("Kampanya") 18 Ocak 2011 ­ 31 Temmuz 2011 tarihleri arasinda aaidaki artlar dahilinde gerçekletirilecektir. "AVEA ­ TTNET 3G MOBIL NTERNET KAMPANYASI" ÖZEL KOULLARI 1. Kampanya, AVEA letiim Hizmetleri A.. ("AVEA") ve TTNET A.. ("TTNET") ibirlii ile düzenlenmektedir. 2. Kampanya'ya bavuru, TTNET ürün ve hizmetlerini satma ve pazarlama yetkisine sahip yetkili Türk Telekom (TT) ve TTNET bayi ve sati noktalarindan gerçekletirilir. 3. Kampanya'dan sadece AVEA ile 3G hizmetlerine ilikin abonelik tesis eden aboneler faydalanabilecektir. Bu bakimdan Kampanya'dan yararlanmak isteyen Kurumsal Abonelerin AVEA ile yeni bir faturali abonelik sözlemesi imzalayarak, 3G hizmetlerinden faydalanmayi kabul etmeleri ve bu hizmete tahsisli yeni bir AVEA hatti almalari gerekmektedir. Bu abonelik sözlemesi ve abonenin 3G hizmetlerinden faydalanma yönündeki talebi kapsaminda Abone'ye tahsis edilecek sim kart / sim kartlar yalnizca data ve SMS hizmetlerine açik olacak; Abone, Kampanya kapsaminda kendisine tahsis edilen sim kart üzerinden ses, MMS gibi dier hizmetlerden faydalanamayacaktir. Aboneler söz konusu hatlari yalnizca "yerim" Paketi üzerinden kullanabileceklerdir. Kampanya'dan faydalanabilmek için yukarida açiklanan AVEA Abonelii'ne ek olarak, ibu Taahhütname'nin imzalandii tarih itibariyle AVEA abonelerinin ayrica ­mevcut bir TTNET ADSL paketi için verilmi taahhütlerinin bulunmamasi halindeTTNET Adsl abonelii tesis ettirmeleri ve bunun için 24 aylik bir taahhüt imzalamalari gerekmektedir. 4. Kampanya süresi içinde bavuran ve yukaridaki ön koullari salayan AVEA Aboneleri, aaida detaylari verilen paketten ­aaidaki artlarla- faydalanabileceklerdir 500 MB 3G Mobil nternet Paketi (Modemsiz): Abone, Kampanya süreleri içinde bavurmu olmak kaydiyla, ibu Taahhütname'nin imza tarihinden itibaren ("Balangiç Tarihi") 24 (yirmidört) ay boyunca TTNET ADSL ve AVEA aboneliini devam ettirmesi koulu ile, 500 MB 3G Mobil nternet Paketi'nden 24 ay'lik süre boyunca KDV ve ÖV dahil aylik 11,5TL ödeyerek faydalanabilir. 24 aylik süre sonunda abonenin tarifesi sona erme tarihi itibariyle AVEA tarafindan belirlenen ve o tarihte geçerli olan bir baka AVEA mobil data standart tarifesine veya internet paketine geçirilir. Abonenin tercih ederse baka bir tarifeye geçme hakki vardir. 3G mobil modem ve sinirsiz TTNET WiFi hizmeti bu paket kapsam ve koullar süresince geçerli olmak üzere AVEA abonelerine 24 aylik süre için ücretsiz verilecektir. TTNET WiFi hizmeti, Abone ibu Taahhütname'yi hangi tarihte imzalami olursa olsun, 31.03.2011 günü bitimine kadar sinirsiz olacaktir. Avea data hatti aktivasyonundan doan Hat Açili Özel letiim Vergisi 34,00 TL + Telsiz Ruhsatname Ücreti 13,20 TL olmak üzere toplam 47,20 TL, 12 ay taksitle Avea 3G mobil internet faturasina yansitilarak Abone tarafindan karilanacaktir. Ayrica telsiz kullanim ücreti her ay faturaya 1,10 TL olarak yansitilacaktir. Mevzuat uyarinca ilgili ücret ve vergilerde meydana gelecek deiiklikler bu tutarlara yansitilacaktir. 5. Abone Kampanya kapsaminda e-fatura hizmetinden faydalanmayi isterse, ibu Taahhütname altinda yer alan alanda bu talebini açikça belirtecektir.

6. Kampanya kapsaminda tesis edilen AVEA 3G abonelii ve mevcut TTNET ADSL "yerim Paketi" aboneliinin Balangiç Tarihinden itibaren 24 ay boyunca devam etmesi gerekmektedir. Aksi halde; Kampanya dönemi içinde TTNET ADSL Abonelii'nin sona erdirilmesi durumunda: Kampanya fiyatlarinin uygulanacai ibu Taahhütnamenin Abone tarafindan imzalandii tarihten itibaren 24 aylik dönem içinde TTNET ADSL aboneliinin veya TTNET "yerim Paketi"aboneliinin hangi nedenle olursa olsun sona ermesi halinde, Abone, Kampanya avantajlarindan faydalanma hakkini kaybeder ve Kampanya kapsaminda kendisine tahsis edilen yeni AVEA hattinin/hatlarinin tarifesi, sona erme tarihi itibariyle geçerli olan ve AVEA tarafindan belirlenen ve o tarihte geçerli olan bir baka AVEA mobil data standart tarifesine veya internet paketine geçirilir. Abonenin, her hat için kampanya kapsaminda ücretsiz salanan cihazin cari bedeli olan KDV dahil 75.-TL abonenin Avea faturasina yansitilir. Kampanya dönemi içinde AVEA Aboneliinin sona erdirilmesi durumunda: Kampanya fiyatlarinin uygulanacai ibu Taahhütnamenin Abone tarafindan imzalandii tarihten itibaren 24 aylik dönem içinde AVEA 3G aboneliinin hangi nedenle olursa olsun sona ermesi halinde (numara taima ve 2G aboneliine geçi de dahil) veya Abonenin Kampanya kapsaminda kendisine tahsis edilen hatti baka bir tarife ve/veya pakete geçirmesi ve/veya ödeme yöntemini faturasiz olarak deitirmesi halinde, abonenin, her hat için kampanya kapsaminda ücretsiz salanan cihazin cari bedeli olan KDV dahil 75.-TL abonenin Avea faturasina yansitilir. Kampanya'dan faydalanacak Abonelerin aylik olarak 500MB sonrasi kullanimlarinda her ilave 0.5 GB'lik kullanim için KDV ve ÖV dahil ücret 9 TL'dir. Bu özel kademeli kullanim bedeli modeli toplam 2GB'lik kullanim sinirina kadar geçerlidir. Örnek fiyat tablosu:

Aylik max. lk 500 MB için kullanim MB aylik ücret 500 MB'ye kadar 11,5 TL 1 GB (1.024 MB'ye 11,5 TL kadar) 1.5 GB (1.536 MB'ye 11,5 TL kadar) 2 GB (2.048 MB'ye 11,5 TL kadar) 500 MB sonrasi için aylik ücret 0 TL 9 TL 18 TL 27 TL Toplam aylik ücret 11,5 TL 20,5 TL 29,5 TL 38,5 TL

2 GB'den sonraki kullanimda standart paket aimi geçerlidir. (MB baina 5 kuru)

7. Kampanya'dan faydalanacak Abonelerin 2GB /ay kullanim sinirini amasi halinde ise , kota aim data kullanim ücreti (KDV ve ÖV dahil) 0,05 TL/MB'dir. 1 SMS ücreti KDV ve ÖV dahil 30 Kr'dur. 8. Kampanya Kapsaminda her tüzel yerim abonesi en fazla 50 adet 3G Mobil nternet Paketi alabilir. 9. AVEA tarafindan Kampanya'ya katilan Abonelere gönderilecek AVEA hizmetlerine ilikin faturalar, AVEA ve TTNET arasindaki ibirliini sembolize etmek üzere TTNET marka ve logolarini da ihtiva edebilecektir. Bu muhtevada hazirlansa dahi söz konusu faturalari düzenleyen ve faturalara konu hizmeti salayan AVEA'dir. 10. Kampanya'dan faydalanacak Aboneler, bavuru sirasinda ya da öncesinde AVEA ve TTNET'e vermi olduklari kiisel / kurumsal bilgileri, trafik verileri ve fatura bilgilerinin iki iletmeci arasinda Kampanya koullarinin geçerli olacai ibu Taahhütname'nin Abone tarafindan imzalandii tarihten itibaren 24 aylik süre boyunca paylailmasini kabul ederler. TTNET ve AVEA'ya bu kapsamda iletilen Abone bilgilerinin TTNET ve AVEA tarafindan Kampanya konusu edimleri yerine getirebilmek ve benzer Kampanyalar düzenleyebilmek amaçlari ile kullanilabileceini Aboneler kabul ederler. Kampanya kapsaminda salanacak 3G Mobil Modem cihazi/ cihazlari (3G Mobil Modem) sadece

AVEA 3G data hatti ile çaliacak sim kilit özelliini haiz olacaktir. Abone Kampanya fiyatlarindan istifade edecei ibu Taahhütnamenin Abone tarafindan imzalandii tarihten itibaren 24 (yirmi dört) aylik süre boyunca, 3G Mobil Modem cihazini AVEA sim karti ile birlikte kullanmayi kabul eder. Aboneler söz konusu taahhütlerine uymamalari halinde 3G Mobil Modem cihazlarini baka bir iletmeciye ait sim kart ile kullanabilecek ancak yukarida 6. Maddede yer alan tutarlari ödemekle yükümlü olacaktir. 3G Mobil Modem cihazlarinin sim kilit kodlari TTNET yedinde bulunmakta olup, Kampanya fiyatlarinin uygulanacai ibu Taahhütname'nin Abone tarafindan imzalandii tarihten itibaren 24 aylik sürenin sonunda abonenin talebi üzerine Aboneye TTNET tarafindan 444 0 375 nolu TTNET müteri hizmetleri merkezinden verilecektir. 11. Kampanyadan faydalanan Aboneler, TTNET WiFi, 3G Mobil Modem ile ilgili her türlü sorulari için 444 0 375 numarali TTNET Müteri Hizmetleri´ni; 3G Mobil nternet Paketi, 500 MB 3G Mobil nternet kullanimi ve Avea data hatti ile ilgili her türlü sorulari için ise 444 1 500 numarali Avea Müteri Hizmetleri´ni arayabilecektir. Kampanya kapsaminda salanacak 3G Mobil Modem cihazi ile ilgili olarak irtibata geçilmesi gereken adres ve telefon bilgileri aaida belirtilmitir: MERSA Elektronik ve Teknolojik Ürünler A. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4.Cad No:1 34775 Dudullu/Ümraniye/stanbul Telefon No::0216 645 82 00 Çari Merkezi NO:444 01 40 Garaj Mobil Teknoloji Sanayi Ve Tic. A.. Cumhuriyet Mh. E-5 Yan Yol üzeri No:8 Yakacik, Kartal 34873 stanbul Telefon No: 0216 452 17 17 Faks No: 0216 451 56 06 Kampanya özel koullari dahilinde aaida belirttiim elektronik posta adresine elektronik fatura haricinde ayrica basili fatura almak istiyorum. EVET HAYIR

Yukarida yer alan Kampanya özel koullarina ilaveten, bavuru sirasinda ya da öncesinde AVEA ve TTNET'e vermi olduumuz tüm kiisel/kurumsal bilgiler ile trafik verilerimizin, TTNET ve AVEA aboneliimizin devam ettii sürece AVEA ve TTNET tarafindan birlikte veya ayri ayri olarak yürütülecek elektronik haberleme hizmetlerinin pazarlanmasi ile katma deerli hizmetlerin sunulmasi faaliyetleri kapsaminda ve söz konusu hizmetlerin hazirlanmasi, pazarlanmasi ve salanmasi süresi boyunca ilenmesine, verdiimiz izni dilediimiz takdirde ilgili iletmeciye bildirimde bulunarak geri alabilmek hakkimiz sakli kalmak üzere izin veriyoruz. EVET E-Fatura stiyorum (basili fatura istemiyorum) Yukarida yer alan genel ve özel Kampanya koullarini okuduk, anladik ve bu koullar ile yukarida iaretlediimiz tercihlerimiz dahilinde Kampanya'ya katilmayi talep; Kampanya'nin tüm genel ve özel koullarina uymayi kabul ve taahhüt ve aaida yer alan bilgiler ile imzanin tarafimiza ait olduunu beyan ederiz. ki asil nüsha olarak tanzim edilen ibu Taahhütname'nin bir sureti tarafimiza verilmi olup bir nüshasi ilemi yapan bayi tarafindan teslim alinmitir. HAYIR

Ünvan, Yetkili Kii Ad-Soyad Yetkili Kii TC Kimlik No Kae/mza Vekil Ad-Soyad Vekil TC Kimlik No Vekilin mzasi ADSL No E-posta adresi Tarih : : : : : : : : :

IMEI Numaralari Avea Sim Kart No 1- ............................... ............................................ 2- .............................. ............................................ 3- .............................. ............................................ 4- .............................. ............................................ 5- .............................. ............................................ 6- .............................. ............................................ 7- .............................. ............................................ 8- .............................. ............................................ 9- .............................. ............................................ 10- ............................ ............................................ 11- ............................ ............................................ 12- ............................ ............................................ 13- ............................ ............................................ 14- ............................ ............................................ 15- ............................ ............................................ 16- ............................ ............................................ 17- ............................ ............................................ 18- ............................ ............................................ 19- ............................ ............................................ 20- ............................ ............................................ 21- ............................ ............................................ 22- ............................ ............................................ 23- ............................ ............................................ 24- ............................ ............................................ 25- ............................ ............................................ BAY KODU, KAE, MZA 26- ............................... ............................................ 27- .............................. ............................................ 28- .............................. ............................................ 29- .............................. ............................................ 30- .............................. ............................................ 31- .............................. ............................................ 32- .............................. ............................................ 33- .............................. ............................................ 34- .............................. ............................................ 35- ............................ ............................................ 36- ............................ ............................................ 37- ............................ ............................................ 38- ............................ ............................................ 39- ............................ ............................................ 40- ............................ ............................................ 41- ............................ ............................................ 42- ............................ ............................................ 43- ............................ ............................................ 44- ............................ ............................................ 45- ............................ ............................................ 46- ............................ ............................................ 47- ............................ ............................................ 48- ............................ ............................................ 49- ............................ ............................................ 50- ............................ ............................................

Information

COKLU 3G MOBIL INTERNET KAMP

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

357060


You might also be interested in

BETA
COKLU 3G MOBIL INTERNET KAMP