Read Raamatupidaja-finantsisti kursus text version

Raamatupidaja-finantsist: RAAMATUPIDAMISARVESTUS Aineprogramm Maht: 108 auditoorset tundi 1. Majandusarvestuse keskkond. Arvestusspetsialisti kvalifikatsioon. Arvestuse reguleerimine: IFRS, Euroopa Liidu direktiivid. Arvestuse reguleerimine Eesti Vabariigis: Raamatupidamise seadus ja juhendmaterjalid. 4 t; 2. Finantsarvestuse kontseptuaalsed alused: eeldused, printsiibid, piirangud. 4 t; 3. Raha ja pangakonto. Ostjate arved. Ebatõenäoline laekumine. Faktooring. 8 t; 4. Raha ajaväärtus. 4 t; 5. Kaubavarud: soetamine, jooksev arvestus. 8 t; 6. Investeeringud: omandi- ja võlaõiguslikud finantsinstrumendid. Investeeringute teke ja jooksev arvestus. Investeeringute hindamine. 8 t; 7. Materiaalne põhivara: soetamine (ost, vahetus), jooksev arvestus (amortisatsioon, remont, täiendused jms). Materiaalse põhivara ümberhindlus. 12 t; 8. Kinnisvara. Immateriaalne põhivara. 4 t; 9. Lühiajalised kohustised. 4 t; 10. Pikaajalised kohustised (laenud ja võlakirjad). 12 t; 11. Rendiarvestus. 12 t; 12. Omakapital: aktsiate emiteerimine. Omaaktsiad. Dividendid. EPS. 12 t; 13. Kulud. Tulude arvestus. 8 t; 14. Kompleksülesanne. Finantsaruanded: kasumiaruanne, raamatupidamisbilanss, omakapitali muutuse aruanne ja rahakäibearuanne. 8 t.

Information

Raamatupidaja-finantsisti kursus

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

200430


Notice: fwrite(): send of 218 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531