Read Slajd 1 text version

2010-11-11

GMINA TUCZNO 2002-2010

INWESTYCJE 2002-2010

INWESTYCJE 15 609 020,00 zl

PROJEKTY 379 026,00 zl

1

2010-11-11

Remont nawierzchni ul. Piaskowej 400 mb

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE

4 957 218,00 zl

Budowa drogi Jamienko ­ Bronikowo 490 000 zl

Modernizacja ul. Polnej w Tucznie z przepompowni wód opadowych o dlugoci

224 m - 120 000 zl

2

2010-11-11

ul. wierczewskiego 352 mb 152 000 zl

ul. wierczewskiego 352 mb 152 000 zl

Modernizacja ulicy Róanej i Chlodnej 242 953 zl 488 mb

Modernizacja ulicy Róanej i Chlodnej 242 953 zl 488 mb

3

2010-11-11

Chodnik ul. Zamkowa

Chodnik ul. Zamkowa

Chodnik ul. Zamkowa

Tuczno ul. Miodowa i ul. Sloneczna

4

2010-11-11

Tuczno ul. Miodowa i ul. Sloneczna

Tuczno ul. Miodowa i ul. Sloneczna

Tuczno ul. Staszica 173 000 zl

Tuczno ul. Staszica

173 000 zl

5

2010-11-11

Tuczno ul. Staszica

173 000 zl

Remont ul. Parkowej z parkingiem

Tuczno, ul. Kwiatowa

Tuczno, ul. Kwiatowa 104 000 zl

6

2010-11-11

Droga Marcinkowice (Byty) Modernizacja nawierzchni + budowa chodnika 708 194,29 zl

Droga Marcinkowice (Byty) Modernizacja nawierzchni + budowa chodnika 708 194,29 zl

Chodnik w Lubieszy ­ 498 mb

Chodnik w Zdbowie - 245 mb

7

2010-11-11

Chodnik ul. 1-go Maja

Chodnik ul. 1-go Maja

Chodnik ul. Gdaoska

4330,5 mb dróg 3317,5 mb chodników

8

2010-11-11

Budowa sieci wodocigowej od ul. M. Konopnickiej do miejscowoci Martew 246 270 zl

Tuczno ul. Kwiatowa

sie wodocigowa i kanalizacja

Tuczno ul. Kwiatowa

sie wodocigowa i kanalizacja

Kanalizacja ulicy Slonecznej i Parkowej 103 176 zl

9

2010-11-11

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w poludniowej czci miasta Tuczna:

Dlugo wybudowanej sieci 4,18 km, podlczonych do kanalizacji zostalo 62 budynki oraz wybudowano 5 przepompowni ponadto zmodernizowano przepompowni cieków przy Sanatorium i przy ulicy Ogrodowej oplacono prac archeologa i badania wody.

1 077 594, zl

Kanalizacja ­ PLOCICZNO 1 000 000 zl

10

2010-11-11

Kanalizacja ­ PLOCICZNO 1 000 000 zl

Kanalizacja ­ PLOCICZNO 1 000 000 zl

Rekultywacja wysypiska mieci

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Betyskiej w miejscowoci Marcinkowice 322.500,86

11

2010-11-11

Rekultywacja wysypiska mieci

Modernizacja stadionu miejskiego w Tucznie

Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Róanej

UROCZYSTE OTWARCIE HALI WIDOWISKOWO ­ SPORTOWEJ

12

2010-11-11

UROCZYSTE OTWARCIE HALI WIDOWISKOWO ­ SPORTOWEJ

UROCZYSTE OTWARCIE HALI WIDOWISKOWO ­ SPORTOWEJ

HALA

WIDOWISKOWO ­ SPORTOWA

HALA

WIDOWISKOWO ­ SPORTOWA

13

2010-11-11

Otwarcie kompleksu boisk ORLIK

HALA

WIDOWISKOWO ­ SPORTOWA

Otwarcie kompleksu boisk ORLIK

Otwarcie kompleksu boisk ORLIK

14

2010-11-11

Osignicia UKS MARATOCZYK

2007

· 3m w Mistrzostwach Polski mlodziczek w unihokeju. Nidzica · 1m w Zachodniopomorskich Igrzyskach Mlodziey Szkolnej

UKS MARATOCZYK

2008

· 12 m w Mistrzostwach Polski Juniorek Mlodszych w unihokeju /najmlodszy zespól w lidze · 5 m Midzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblgu jednoczenie traktowanym jako Ogólnopolska Gimnazjada · 1m w Wojewódzkiej Gimnazjadzie

2009

· 1m w Finale B a 7miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Mlodszych w unihokeju · 3m Midzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblgu jednoczenie traktowanym jako Ogólnopolska Gimnazjada · 2m w Wojewódzkiej Gimnazjadzie · 1m w Turnieju Wielkanocnym o Puchar Starosty Gnienieskiego · 1m w Regionalnym Turnieju Unihokeja o Puchar Baltyku w Miroslawcu ­ maj 2009- chlopcy

2010

·2m w Mistrzostwach Polski Juniorek Mlodszych w unihokeju - Warszawa ·3m Midzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblgu jednoczenie traktowanym jako Ogólnopolska Gimnazjada ·1m w Wojewódzkiej Gimnazjadzie

Place zabaw w 13 miejscowociach 243 171 zl - ze rodków unijnych refundowano: 143 568 zl

UKS MARATOCZYK

15

2010-11-11

Remont pomostów na play miejskiej 41.997,00

Wymiana ,,witaczy"

Remont schodów na przestanek PKS

16

2010-11-11

Wymiana wiat przystankowych

Unowoczenienie Urzdu Miejskiego

(meble, komputery)

Unowoczenienie Urzdu Miejskiego

(meble, komputery)

Modernizacja wietlicy w Marcinkowicach 54 000 zl

17

2010-11-11

Modernizacja wietlicy w Marcinkowicach 54 000 zl

Remont wietlicy w Jamienku

Remont budynku OSP Lubiesz 35 441,00 zl

Remont budynku OSP Lubiesz 35 441,00 zl

18

2010-11-11

Wóz bojowy ,,Magirus" ­ OSP Marcinkowice

Wóz bojowy ,,Magirus" ­ OSP Marcinkowice

Zakup zestawu do ratownictwa drogowego 30 495,00

Zakup zestawu do ratownictwa drogowego 30 495,00

19

2010-11-11

Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji na budynku ZGKiM w Tucznie

Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku wietlicy Miejskiej w Tucznie

Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wolnoci 12-14

(Biblioteka, MGOPS)

29 386,90 zl

Modernizacja dachu na budynku GIMNAZJUM 46 749,29 zl

20

2010-11-11

Remont elewacji budynku Urzdu Miejskiego w Tucznie

Remont ogniomurków i elewacji budynku Szkoly Podstawowej w Tucznie

Budowa owietlenia ulicznego przy ul. Rzecznej ­ 3 lampy solarne 21 594,00 zl

Podwietlenie obiektów zabytkowych

21

2010-11-11

Poprawa jakoci ycia mieszkaoców

Zatrudnienie osób bezrobotnych przez tut. Urzd w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego i odbycia stau absolwenckiego to:

2002-2010

435 osób

Otwarcie Gminnego Centrum Informacji

10.12.2003

Otwarcie strony internetowej Urzdu Miejskiego w Tucznie

22

2010-11-11

Gmina otrzymala ,,GIMBUSA"

29.03.2003 r.

Edukacja wzrostem konkurencyjnoci mieszkaoców gminy na rynku pracy

172 355,00 zl

13.10.2005

Przystpienie Gminy

do Leader +

23

2010-11-11

Karetka ­ Posterunek Ratownictwa Medycznego

Karetka ­ Posterunek Ratownictwa Medycznego

Ford Focus dla Posterunku Policji w Tucznie

Ford Focus dla Posterunku Policji w Tucznie

24

2010-11-11

Beczkowóz Volvo do wywozu nieczystoci. Koszt zakupu pojazdu wraz z kosztami przebudowy 100.000 zl

Zakup pojazdu w ramach pilotaowego programu ,,Ucze na wsi-pomoc w zdobywaniu wyksztalcenia przez osoby niepelnosprawne zamieszkujce gminy wiejskie i miejsko-wiejskie" 105 724,00

ISO 9001:2001

dla Urzdu Miejskiego w Tucznie

Akcja szczepieo przeciw wirusowi HPV wywolujcego raka szyjki macicy 46 576,00 zl 2009-2010 ­ 45 dziewczt

25

2010-11-11

Gmina Tuczno uzyskala równie dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach programu

,,Poyteczne ferie i wakacje"

,,Poyteczne ferie i wakacje"

2007-2008

Z projektu skorzystaly solectwa Zdbowo i Strzaliny

,,Poyteczne ferie i wakacje"

Zespól Szkól w Tucznie zrealizowal projekty i programy:

1. Udzial w projekcie ,,Pracownia internetowa w kadej gminie". Wyposaenie pracowni w Szkole Podstawowej - 1998r. 2. Udzial w projekcie ,,Pracownia internetowa w kadym gimnazjum". Wyposaenie pracowni komputerowej w gimnazjum.- 2002r. 3. Udzial w projekcie ,,Pracownie komputerowe dla szkól". Wyposaenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej - 2006r. 4. Program edukacyjny w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów kl. 2 Szkoly Podstawowej 2006/2007r. 5. Projekt ,, Jestemy tacy sami" ­ integracja mlodziey szkolnej z osobami niepelnosprawnymi 2006/2007r. 6. Projekt ,,yj zdrowo ­ walcz z uzalenieniem" ­ Promowanie zdrowego stylu ycia jako alternatywy spoywania przez dzieci i mlodzie napojów alkoholowych, narkotyków i palenie tytoniu 2006/2007r. 7. Projekt ,, Ratujemy i uczymy ratowa" we wspólpracy z Fundacj WOP od 04/2006r. 8. Program ,, Edukacja z internetem TP ­ Neostrada TP" 08/2006r. 9. Program ,,Dziennik SMS" ­ 1rok od 5/2006r. 10. Projekt ,,Wewntrzszkolny system doradztwa zawodowego" ­ 2007/2008r.

26

2010-11-11

11. Projekt Konferencje Fotograficzne ,,Mój wiat ­ Twój wiat" 2007/2008r. 12. Projekt ,,Prezentacja Prac i Wyrobów Twórców i Rzemielników" w ramach III Festiwalu Przedmiotów Artystycznych" w Poznaniu ,,Przestrze dla Twojej twórczoci" 2006/2007r. 13. Program Edukacyjny ,,Trzymaj Form" Powstal w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyloci Chorobom Przewleklym na 2006-2010, który przewiduje edukacj dzieci, mlodziey szkolnej oraz rodziców w zakresie promowania zdrowego stylu ycia, a szczególnie ywienia i aktywnoci fizycznej. Organizatorzy programu: Glówny Inspektor Sanitarny i Stowarzyszenie ,,Polska Federacja producentów ywnoci". ­ PPIS Walcz. ­ od roku szkolnego 2006/2007, 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/2011 koordynator M. Gluszek. 14. Program edukacyjny ,,Bezpieczne ycie" w ramach realizacji rzdowego programu ,,Razem bezpieczniej". Organizatorzy: PZU i Wojewódzka Komenda Policji w Szczecinie. Koordynator I. Podkrzycka. 15. 2008r ­ Udzial w projekcie ,,Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogiczych". Wyposaenie biblioteki szkolnej przy SP. Koszt pracowni 16.600zl. 16. Program Edukacyjny ,,Wolno Oddechu ­ Zapobiegaj Astmie" r. szkolny 2007/2008, 2008/2009 . Program edukacyjny w szkole podstawowej w klasach I- III kierowany do rodziców dzieci , które czsto choruj na infekcje dróg oddechowych, take do nauczycieli i pielgniarek rodowiska szkolnego. 17. Program edukacyjny ,, Zdrowa Rodzina" I-III SP. Organizatorzy: SANEPID 2007/2008 18. Program ,,Radosny Umiech ­ Radosna Przyszlo" kl. II 2006/2007; 2007/2008 19. Program edukacyjny dla dziewczt kl. 6 ,,Midzy nami Kobietkami" w ramach zaj ,,Wychowanie do ycia w rodzinie" 5.06.2007r. 20. Program edukacyjny dla dziewczt z gimnazjum ,,Stop tylko dla dziewczyn" 5.06.2007r.

21.,,Szkola Równych Szans" ­ ,,Rozwój bez granic" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zwikszenie aspiracji edukacyjnych i spolecznych uczniów Gimnazjum, a take przezwycianie barier w dostpie do wyksztalcenia. Dzialania: diagnoza przyczyn trudnoci szkolnych, festyn integracyjny dla uczniów i osób niepelnosprawnych; warsztaty zawodoznawcze, cyfrowej kreacji obrazu i fotografii otworkowej, kolo informatyczne, geograficzne oraz matematyczno-fizycznoastronomiczne, wydawanie gazetki szkolnej, zajcia z jzyka niemieckiego, ,,Spotkania ze sztuk" w postaci spektakli operowych, teatralnych i wystaw artystycznych, zajcia wyrównawcze z matematyki, gimnastyka korekcyjna oraz cykl wycieczek edukacyjnych ,,ladami historii" szlakiem Walu Pomorskiego. Budet: 99970 PLN, ródlo finansowania: EFS i MEN. 04.05.2007r. ­ 14.03.2008. 22. Program edukacyjny ,,Body talk ­ uwierz w siebie" gimnazjum dla uczniów z zaburzeniami wlasnej wartoci. Organizatorzy: SANEPID 09/2007r. 23. ,,Przyjazna szkola" ­ ,,Mówisz i masz ­ edukacja multimedialna". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych, umoliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejtnoci ulatwiajcych dalsz edukacj i wybór cieki zawodowej, wspólpraca szkoly z organizacjami i spolecznoci lokaln na rzecz rozwoju edukacji i aktywnoci obywatelskiej. Dzialania: warsztaty fotograficzne i video-operatorskie zakoczone wystaw fotograficzn w Tucznie i Walczu oraz projekcj filmu w Tucznie, kursy e-learning "Spoleczestwo obywatelskie" i "Kurs wiedzy o filmie"; kolo geograficzne z wycieczkami rowerowymi slucymi poznaniu walorów turystycznoprzyrodniczych regionu, warsztaty ,,Gimnazjalista w wolontariacie". Budet: 8000 PLN, ródlo finansowania: EFS i MEN (ukoczony). 24. Ulatwianie dostpu do wymiaru sprawiedliwoci ­ Projekt z POKL realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwoci. Szkola otrzymala poradniki dla dzieci i mlodziey pt."Bd wiadkiem w sdzie". Koordynator: H. Stocka, M. Domaska-Biela 2008/2009r. 25. ,,Jestem wic zmieniam" ­ projekt stowarzyszenia POLITES w Szczecinie wspólfinansowany ze rodków (POFIO ­ Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) dziki któremu powstal w szkole KLUB WOLONTARIATU. Koordynator: H. Stocka

26. ,,Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych" - projekt zrealizowany w ramach Rzdowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i mlodziey w 2008 r. Cel: podniesienie jakoci uslug edukacyjnych poprzez prowadzenie urozmaiconych zaj pozalekcyjnych; wyrównywanie szans edukacyjnych, umoliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejtnoci ulatwiajcych dalsz edukacj, wspólpraca szkoly z organizacjami i spolecznoci lokaln na rzecz rozwoju edukacji. Dzialania: zajcia rozwijajce zainteresowania, zamilowania i uzdolnienia (muzyczno-instrumentalne i plastyczne), zajcia dydaktyczno-wychowawcze (zespól kompensacyjno-wyrównawczy), zajcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym (cykl wycieczek kulturalno-rekreacyjnych). Budet: 28260 PLN, ródlo finansowania: Rada Ministrów RP, budet Miasta i Gminy Tuczno (ukoczony) - 28.10.2008r.12.12.2008r. 27. ,,Szkola z prawami dziecka" ­ program napisany przez UNICEF w ramach którego szkola otrzymala materialy do przeprowadzenia zaj z uczniami, animowane filmy o prawach dziecka oraz plakaty. Wlczylimy si do akcji Obchodów Dnia Praw Dziecka i otrzymalimy od UNICEF patronat ,,20lecia Konwencji o Prawach Dziecka pod patronatem UNICEF". Koordynator: H. Stocka, M. Domaska-Biela. 28. ,, Innowacyjne wsparcie szkól uwzgldniajce specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" ­ projekt z POKL realizowany w klasie integracyjnej ­ przez trzy kolejne lata uczniowie z oddzialu integracyjnego bd mieli dodatkowe zajcia, nauczyciele uczcy w oddziale ­ szkolenia. Szkola otrzyma pomoce dydaktyczne i materialy na kwote 10.000zl. Celem projektu jest opracowanie i wdroenie innowacyjnych programów nauczania rozwijajcych umiejtnoci spoleczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koordynator: J. Perskiewicz i D. Skwierzyska. 29. Projekt ,,Akademia Techniki" ­ rozbudzanie ciekawoci wród uczniów gimnazjum. 3lekcje po 90min. 23.04.2010r.

30."Wespól w zespól z Matematyk bez Granic" ­ projekt przewidziany do realizacji przez trzy lata, lcznie 336godzin. 01.09.2009 ­ 31.07.2012 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli matematyki. Koordynatorem jest p. Joanna Grandtke. 31."Moje gimnazjum ­ moja szansa" ­ 2.11.2009 ­ 30.04.2011 r. projekt z POKL realizowany klasach II gimnazjum- przez 2 lata kada klasa ma dodatkowe zajcia z matematyki, chemii. Biologii i fizyki. Udzial w programie zapewni szkole: materialy edukacyjne i sprawdzajce, konsultacje. Celem projektu jest zwikszenie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i malych miast. Koordynator : Elbieta Janiak. 32. ,,Radosna Szkola" ­ projekt rzdowy w ramach którego szkola otrzymala dotacj na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw i gier dla dzieci i-III SP. 33."Owoce w szkole" ­ projekt dla uczniów klas I-III szkoly podstawowej w ramach którego dzieci otrzymuj zestawy wieych warzyw i owoców. Od marca 2010 roku. 34. ,,Szklanka mleka dla ucznia" ­ programem objci s wszyscy uczniowie szkoly podstawowej W ramach programu dzieci otrzymuj za darmo mleko zwykle oraz za niewielk doplat mleko smakowe lub jogurty. 35. ,,Pomoc pastwa w zakresie doywianiu" ­ darmowe obiady finansowane przez MOPS w Tucznie. 36. Program ,,Szkola bez przemocy" - rok szkolny 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011r. - stworzenie uczniom moliwoci udzialu w zajciach pozalekcyjnych majcych na celu rozwijanie zainteresowa, talentów oraz twórczego spdzania czasu wolnego. 37. ,,Bezpieczna Szkola" ­ program profilaktyczny ­ Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. 38. ,,Zjednoczone Królestwo Czterech Kolorów" (w trakcie realizacji) ­ realizacja przy

wspólpracy z Narva Kunstikool w Narvie (Estonia). Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych, umoliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejtnoci ulatwiajcych dalsz edukacj i wybór cieki zawodowej, nawizanie wspólpracy zagranicznej na rzecz rozwoju edukacji. Dzialania: zajcia fotograficzne i plastyczne, których efektem s prace plastyczne w kolorach bialym, czerwonym, niebieskim i czarnym, przygotowane na wspóln z uczniami Narva Kunstikool wystaw artystyczn w Narvie, Tucznie i Walczu. Budet: 1500 PLN, ródlo finansowania: budet Miasta i Gminy Tuczno oraz Zespolu Szkól w Tucznie.

27

2010-11-11

Szkola Podstawowa w Plocicznie zrealizowala projekty:

1. Dofinansowanie zaj sportowo ­ rekreacyjnych dla uczniów Szkoly Podstawowej w Plocicznie z Ministerstwa Sportu 2005 (3840 zl) i 2006 (5220 zl) 2. Dotacja w formie sprztu na kwot 3700 zl z Ministerstwa Sportu-program ,,Sport wszystkich dzieci" 2009 3. Dotacja w formie sprztu sportowego Orlik 2012 przekazany opiekunowi boiska- kwota 4000 zl -2010 Ministerstwo Sportu 4. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ­ wyposaenie biblioteki szkolnej wraz z oporzdzeniem i oprogramowaniem w tym zestawy komputerowe 4 szt, skaner , drukarka ok. 15 000 zl ­ 2006 r ­ projekt unijny EFS 5. Radosna Szkola ­ pomoce szkolne do nauczania pocztkowego- 6000 zl 6. Z malej szkoly w wielki wiat ­ unijny projekt -unowoczeniajcy prac dydaktyczn szkoly w trakcie 2010-2013

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach:

1),,Szkola Równych Szans" w latach 2007-2008 - programem objte byly wszystkie dzieci kl.I-IV polegal na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów 2),,Z malej szkoly w wielki wiat " od V.2010 do VI.2013 -projektem objci s uczniowie kl. I-V -projekt polega na wsparciu uczniów malych wiejskich szkól podstawowych w realizowaniu trzech kompetencji kluczowych ( matematycznych, spoleczno-obywatelskich i umiejtnoci uczenia si) 3) W padzierniku 2010 zostal zloony wniosek na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw na kwot 6.000.00 zl w ramach projektu ,,Radosna Szkola"

Projekty realizowane przez Przedszkole Publiczne w Tucznie:

,, Pomoc pastwa w zakresie dozywiania" od 10.11.2006r. do 18.06.2009r. Okrgowa Spóldzielnia Mleczarska od 02.10.2009r. do 28.05.2010r

MGOPS w Tucznie

Projekt Systemowy PO KL

,,DRUGA SZANSA"

realizowany w latach 2007-2013

ROK 2008 ­ 85 183,07 zl Udzial w projekcie 6 nieaktywnych zawodowo kobiet. ROK 2009 ­ 96 985,46 zl Udzial w projekcjie 4 kobiety z terenu gminy Tuczno. (mlode nieaktywne matki) ROK 2010 ­ 180 098,62 zl Projekt skierowany do rodzin niewydolnych wychowawczo. W tym roku w projekcie uczestniczy 12 osób.

28

2010-11-11

Nadanie imienia dla ZESPOLU SZKÓL W TUCZNIE

WYDARZENIA KULTURALNE

2002-2010

Doynki gminne 2005

Nadanie imienia dla ZESPOLU SZKÓL W TUCZNIE

29

2010-11-11

Doynki gminne 2005

Doynki gminne 2005

Doynki 2008

Doynki gminne 2005

30

2010-11-11

Doynki 2008

Doynki 2008

Doynki 2008

Doynki 2008

31

2010-11-11

Doynki powiatowe 2009

Doynki powiatowe 2009

,,Przykazania zostaly dane dla dobra czlowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego i spolecznego" Jan Pawel II

Doynki powiatowe 2009

32

2010-11-11

,,Przykazania zostaly dane dla dobra czlowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego i spolecznego" Jan Pawel II

Db ,,PAPIESKI"

Db ,,PAPIESKI"

Db ,,PAPIESKI"

33

2010-11-11

Wymiana mlodziey

Wyjazdy dzieci z Gminy Tuczno na basen w ramach Funduszu Zajd Sportowo Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu 2009-2010

34

2010-11-11

Wymiana mlodziey

Wymiana mlodziey

Wymiana mlodziey

DNI TUCZNA - 2004

35

2010-11-11

DNI TUCZNA - 2004

DNI TUCZNA - 2004

Dni Tuczna 2005

Dni Tuczna 2005

36

2010-11-11

Dni Tuczna 2005

Dni Tuczna 2005

Dni Tuczna 2005

Dni Tuczna 2006

37

2010-11-11

Dni Tuczna 2006

Dni Tuczna 2006

Dni Tuczna 2006

Dni Tuczna 2007

38

2010-11-11

Dni Tuczna 2007

Dni Tuczna 2007

Dni Tuczna 2007

Dni Tuczna 2007

39

2010-11-11

Dni Tuczna 2008

Dni Tuczna 2008

Dni Tuczna 2008

Dni Tuczna 2008

40

2010-11-11

Dni Tuczna 2009

Dni Tuczna 2009

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

41

2010-11-11

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

42

2010-11-11

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

43

2010-11-11

Dni Tuczna 2010

Dni Tuczna 2010

UMOWY PARTNERSKIE

Dni Tuczna 2010

2002-2010

44

2010-11-11

Umowa partnerska Tuczno-Markiesche Heide

Umowa partnerska Tuczno-Markiesche Heide

Umowa partnerska Tuczno-Markische Heide

Umowy partnerskie

45

2010-11-11

Umowy partnerskie

Umowy partnerskie

Umowy partnerskie

Umowa partnerska Tomaszgorod

46

2010-11-11

Umowa partnerska Tomaszgorod

Umowa partnerska Tomaszgorod

Praca samorzdowa doceniona GRYF ZACHODNIOPOMORSKI

Praca samorzdowa doceniona GRYF ZACHODNIOPOMORSKI

47

2010-11-11

Praca samorzdowa doceniona GRYF ZACHODNIOPOMORSKI

48

Information

Slajd 1

48 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

731509


Notice: fwrite(): send of 198 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531