Read untitled text version

ACO EasyGarden

Regenwater verdient beter !

André Pes

Regenwater verdient beter!!

· Voor niks gaat de zon op · Voor niks regent het, (en steeds vaker en harder)

Het regent steeds vaker . .

Meer regen, meer overlast . .

Meer regen, meer overlast

· Regenwater hoort er bij, zonder regen geen leven · Regenwater verdient beter!! · Pak je Kans!

Regenwater verdient beter!!

· Vroeger had ieder huis een regenput · Tot de waterleidingmaatschappijen ons gingen voorzien van kraanwater en regenwater `uit' was · Kraanwater is nu nog steeds erg goedkoop

Regenwater verdient beter!!

"Regen valt uit de hemel op de grond Infiltreert en voedt de natuur"

Regenwater infiltreert en verdampt

Waar mensen wonen verkleint de infiltratiecapaciteit · Daken van woningen en gebouwen · Straten en pleinen in de openbare ruimte · Opritten en terrassen steeds grotere formaten toepassing van voegvullers

Deze wijk in Amersfoort . .

Is 80% van de infiltratie kwijt

Geen infiltratie maar riool . .

· Open riool · Gemengd systeem · Gescheiden Regenwater / Vuil water · Afkoppelen

Afkoppelen

Afkoppelen

· Verlaging zuiveringslasten · Voorkomen overstort van gemengd riool met lozing op oppervlaktewater · Gunstig voor natuur en milieu

Afkoppelen

· Wet gemeentelijke watertaken: · Perceelseigenaar is verantwoordelijk · Infiltreren en bergen waar en wanneer mogelijk! · In ieder geval bij nieuwbouw · Veel gemeenten subsidiëren afkoppelen bij bestaande woningen en wijken

Infiltreren:

Met name afhankelijk van Bodemgesteldheid & Grondwaterstand

Bodemgesteldheid

· Zandige bodem infiltreert goed · Klei en Veen infiltreert slecht

Grondwaterstand

In gele en rode gebieden is grondwaterstand diep genoeg om te kunnen infiltreren

Bergingscapaciteit

Hoeveel infiltreren?

Afhankelijk van: · Wensen particulier · Eisen gemeente · Verhard oppervlak

Hoeveel infiltreren?

· · · ·

Hoeveelheid af te koppelen m2 Gem. bui = 3 mm. = 3 ltr/m2 Wolkbreuk = 25mm. = 25 ltr/m2 Vuistregel = 15 ltr/m2

· 80m2 = 1200 ltr IT capaciteit

Infiltreren of bergen?

· Infiltreren : opgevangen regenwater in de bodem laten wegzakken

· Bergen: opgevangen regenwater opslaan voor gebruik later

Infiltreren

· Volledig natuurlijk · Of met een beetje hulp

Volledig natuurlijk . .

Volledig natuurlijk

Volledig natuurlijk . .

Volledig natuurlijk . .

Of met een beetje hulp . .

· Afzagen van rwa buis en water via een lijngoot naar de rand van het terras · Terras- en dakwater in de grond infiltreren door infiltratieplaten of infiltratiekratten · Infiltratieput onder buitenkraan

Of bergen . . .

Voor gebruik op latere tijdstippen · Alleen voor tuingebruik · Of ook voor wc spoeling en wasmachine (grijs water)

Of bergen . .

Of bergen . .

Of bergen . .

En nu ?

· Laat regenwater een leidraad worden voor je ontwerpen en je adviezen

· Je komt op het juiste moment, de klant weet dat de tuin open moet

En nu . .

Voorzie overlast door regenwater en biedt een oplossing · Geen waterplassen op het terras · Geen vuile voeten naar binnen · Geen vuil opspattend water

En nu . .

· Stel vast of je gemeente afkoppelen subsidieert · De klant kiest de hovenier die het meest objectief / professioneel adviseert

Bedankt voor uw aandacht !

Information

untitled

36 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

850610


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531