Read 16.pdf text version

YÜZDE 4'LÜK ZAMMI PROTESTO ÇN ANKARA'DAYDIK

Türkiye Kamu-Sen'in Büyük Ankara mitingi onbinlerin katilimiyla gerçekleti. Sabahin erken saatlerinde TCDD Gari'nin önünde toplanan konfederasyon üyeleri, daha sonra mitingin yapilacai Sihhiye meydanina doru yürüyüe geçti. Türk Eitim-Sen Genel Bakani uayip ÖZCAN, kortejin önünde Türkiye

Kamu-Sen Genel Bakani Bircan AKYILDIZ ve konfederasyona bali dier sendikalarin genel bakanlari ile birlikte yer aldi. Türk Eitim-Sen Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri de tam kadro alandaydi. Yaklaik iki saat süren kortejin tamaminin Sihhiye Meydani'nda yerini almasinin ardindan miting baladi. Sihhiye

Meydanini dolduran onbinler; memura yüzde 4 zammi layik görerek çalianlara hakaret eden, dört yildir kamuda keyfi ve yanda kadrolamalar yapan ve verdii hiçbir sözü yerine getirmeyen AKP iktidarini slogan ve isliklarla protesto etti. Miting için memurlarin taidii `'Alma Mazlumun Ahini, Çikar Aheste Ahes-

te'', `'Güz Gülleri Gibiyiz, Hiç Bahar Yaamadik'', `'Yüzde 4, Molada Tuvalete Yetmedi'', `'Memur Sandikta Hesap Soracak'', `'Yüzdelik Zam stemiyoruz'' yazili dövizler dikkat çekti. Miting, Türkiye Kamu-Sen Genel Bakani Bircan AKYILDIZ'in konumasini tamamlamasinin ardindan olaysiz sona erdi.

TÜRKYE KAMU-SEN

w w w . t u r k e g i t i m s e n . o r g . t r

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi EYLÜL 2006 · Yil:3 · Sayi:30

Çalianlarin hükümetin uzlamaz ve yikici tavrindan usandiini ve memurlarin artik haklarini masada deil, alanlarda arayacaklarini be belirten Özcan, "Bilinmelidir ki, 2007 eylem yili olacak ve memurlar haklarini söke söke alacaklardir. AKP yöneticilerinin bulun-

ETM ÇALIANLARI ALANLARA NECEK!"

duu her platformu eylem alani ilan ediyoruz. Ülke genelinde 96 ubesi, 11 il temsilcilii, yüzlerce ilçe temsilcilii, yaklaik 150 bin üyesi olan, Türkiye'nin en büyük sendikasi Türk Eitim-Sen, üyelerinin haklarini arama gücünde ve kararliliindadir. AKP iktidari ya bu sese kulak verecek, ya da dierlerinde olduu gibi sandia gömülecektir. Unutulmamalidir ki; memur ile hükümetin hesaplama yeri sandik olacaktir. Buradan hükümete sesleniyorum: `Memurlar hak ettikleri ücetlere kavuturulmali ve çalianlara grevli toplu sözleme hakki bir an önce verilmelidir.' " dedi.

devami 4'te

"2007 EYLEM YILI OLACAK,

Türk Eitim-Sen Genel Bakani uayip Özcan;

TÜRK ETM-SEN'DEN ÖNEML BR PROJE DAHA...

Türk Eitim-Sen ve Türk Ocaklari ibirliiyle düzenlenen, Türk birlii ve Kalkinma daresi Bakanlii'nin da destek verdii Afganistanli Türkçe Öretmenlerine Türkçe Eitimi Kursu açili töreni gerçekletirildi.

devami 5'te

MEB MÜDÜR ROTASYONLARI KONUSUNDA

GER ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI..!

Türk Eitim-Sen'in hukuk mücadelesi ve kazanimlari sonuç veriyor. Türk Eitim-Sen'in Yönetici Atama Yönetmeliine kari açtii davada Danitay bazi meddeler için yürütmeyi durdurma karari vermiti. lgili haber ve karar örneini yayinlamitik. Bu karar Milli Eitim Bakanliina henüz tebli edilmemesine ramen, sitemizde yayinladiimiz karara istinaden MEB Personel Genel Müdürlü " lgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eitim kurumu yöneticiliklerine atama ve yer deitirmelere ilikin her türlü i ve ilemler durdurulmutur." eklinde bir genelge yayinlamitir. Dileriz MEB yeni yapacai düzenlemede "siyasal ve yanda kadrolama" saplantisindan vaz geçer, akil-izan sahibi çevrelerin önerilerine kulak verir ve bir kere daha yargi duvarina çarpmaz. Türk Eitim-Sen olarak konunun yakin takipçisiyiz ve hukuk dii hiç bir eye müsaade etmeyeceimizi, madurlarin sesi, güvencesi olmaya devam edeceimizi bildiririz.

SÖZLEMEL ÖRETMENLK 4'te ASAL ATAMA OLAMAZ! 4B'NN PTAL ÇN DANITAYA DAVA AÇTIK 12'de

MEHMET AL AHN KAMU ÇALIANLARINDAN 4'te ÖZÜR DLEMELDR SENDKAMIZDAN BR HUKUK ZAFER DAHA...!

OKUL MÜDÜRLERNN TERCHLER DIINDAK ATAMALARINA 5'te YÜRÜTMEY DURDURMA KARARI

OKUL MASRAFLARI CEPLER ALEV ALEV YAKIYOR 10'da

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

BRETLK SENDKACILIK... YORUMSUZ...!

Aaidaki haber memurlar.net sitesinde yayinlanmitir ve aynen aktariyoruz, yorumu eitim çalianlarina birakiyoruz. Bu haberi gündeme getirmek istemezdik" dedik manet baliinda... Bunun nedeni sendikal gelimeye verdiimiz deerdir. Memur sendikacilii çok yeni olmasi nedeniyle hata yapabilmektedir. Bu hatalari sik sik gündeme getirerek sendikal gelimenin önünü kesmek istemiyoruz. Ancak Eitim Bir Sen'in toplu görüme talepleri incelendiinde sendikalarin, daha dikkatli olmalari gerektii ortaya çikmaktadir. "2006 yili Toplu görüme taleplerimiz" balikli kitapçikta Eitim Bir Sen u talepte bulunuyor: "6- 20042005 Toplu Görüme Sürecinde Tüm konfederasyonlarinda ortak görüüyle imzalanan metinde yer alan kamu çalianlarinin disiplin ve sicil affinin acilen çikarilmasi gerekmektedir."... Sitemizi takip eden herkesin hatirlyacai üzere disiplin affi yasalami ve buna ilikin genelge dahi yayimlanmitir. Eitim Bir Sen'in toplu görüme talepleri kitapçiinda yer alan ancak çözümlenmi olan dier konular u ekildedir: a)Sendikal Haklar: 11-Sendika aidati maa programina manüel (elle) olarak giriyor. Nasil ki Sinif öretmenlerinden lksan kesintisi olarak Mal Müdürlüklerinde ki programda otomatik olarak hesaplaniyorsa, sendika üye aidatlarinin da manuel olarak girilmeden otomatik olarak hesaplanmasi ilevsellik salayacaktir. Bu problem Maliye Bakanlii ile görüülmek suretiyle programda deiiklik yapilarak düzeltilebilir. Bu sorun maalarin kaynaktan ödenmesi sirasinda olutu... Ancak Maliye Bakanliinin giriimi ile haziran aylarinda çözümü salanmitir. c)Siyasi Haklar: 3-Genel ve Yerel Seçimlerde Aday Olup Kazanamama Durumunda Ayni Görevine adesinin Salanmasi, Sendika yöneticileri zaten böyle bir hakka sahiptir. c) Ekonomik Haklari: 5- Atamalarin ekline bakilmaksizin her türlü yer deitirme durumlarinda yolluklarinin ödenmesi, bu güne kadar ödenmeyen yolluklarin mahkemelere bavurma yoluna gitmeden ödenmesi, aksi takdirde hem çalianlarin maduriyeti ve de devleti zarara uratma söz konusu olacaktir. 12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayimlanan 5535 sayili Kanun çikarilarak yolluklar ödenmektedir. Bu maddenin ilk atamalarda yolluk ödenmesi eklinde düzeltilmesi gerekmekteydi. Ancak sendika yöneticilerinin geçen yilki metni deitirmedikleri görülmektedir. d) Sosyal Haklar: 3-Lojmanlardan yararlanmada evi olmayanlara öncelik taninmasi, çalianlarin 5 yildan fazla lojmanda oturmamasi, hiç yararlanmayanlara öncelik verilmesi, Evi olmayanlara ek puan verilmek suretiyle zaten öncelik salanmaktadir. Sorunlar olmasina ramen, lojmanlardan faydalanma süresi 5 yildir ve daha önce hiç yararlanmayanlara öncelik verilmektedir. 6- 2004­2005 Toplu Görüme Sürecinde Tüm konfederasyonlarinda ortak görüüyle imzalanan metinde yer alan kamu çalianlarinin disiplin ve sicil affinin acilen çikarilmasi gerekmektedir. Disiplin affina ilikin 5525 sayili Kanun 4/7/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüe girmitir. Kanunun uygulanmasinda görülebilecek tereddütlerin giderilmesi amaciyla Babakanlik Devlet Personel Bakanliinca 19/7/2006 tarihli Resmi Gazete'de bir genelge yayimlanmitir. Kanun 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar ilenmi fiillerden dolayi verilmi disiplin cezalarini affetmektedir. B-ÖRETMENLERN ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIMA ARTLARI: 1-Ekonomik Haklarla lgili Sorunlar: 2-dareci ve öretmenlerin seminer dönemlerinde Eylül ve Haziran aylarinda ders görevlerini yerine getirmi sayilacaindan derse hazirlik ücretlerinin kesilmemesi, Personel Genel Müdürlüünün 26.06.2006 tarih ve 5165 sayi ve "Ders dii hazirlik ve planlama" konulu yazisinda yer alan "Ancak, gerek bu yönde açilan davalarda verilen kararlarin kiiler lehine sonuçlanmasi, gerekse Maliye bakanliinin konuya ilikin görüleri nedeniyle; ilköretim okullarinda görevli öretmenlerin, öretim yili bainda ve sonunda yaptiklari mesleki çalimaya bali olarak yararlandirilacaklari ek ders ücretinin hesabinda ders dii hazirlik ve planlama görevi kariliinda ek ders ücretinin de alinmasinin uygun olacai deerlendirilmektedir." eklindeki emri gereince seminer ücretleri tam olarak ödenmektedir. 3-Çalima Ortamlari ve Çalima artlari ile lgili Sorunlar: 1-Günlük ders planlari uygulamasinin kaldirilmasi. Çünkü ünitelendirilmi yillik planlar ayrintili olarak yapilmakta ve uygulanmaktadir. Bir yil önce 2551 sayili Tebligler dergisinde yayinlanan yönerge gergince plan ii kalkmitir. 11-......................................Öretmenlerde maa karilii okutacaklari ders saati eitlenmeli ve maa karilii ders saatini dolduranlara eit sayida ek ders ödemesi yapilmali. Mart ayinda yapilan yönetmelikte zaten bu durum yönetmelie yazilmitir. "Öretmenlerin atama ve yer deitirme yönetmelii MADDE 35-(3)Herhangi bir nedenle istihdam alani daralan öretmenler ile görevli olduklari okullarda norm kadro esaslari çerçevesinde öretmen norm kadro sayisinin azalmasi üzerine hizmet puani üstünlüüne göre yapilacak deerlendirme sonucunda norm kadro fazlasi olarak belirlenen öretmenler, görevli olduklari okullarda norm kadro fazlasi olarak görevlerine devam ederler. Bu kapsamda öretmen fazlalii bulunan eitim kurumlarina, norm kadro fazlasi öretmenler bu eitim kurumlarinin norm kadrolariyla ilikilendirilinceye kadar öretmen fazlaliinin bulunduu alanda öretmen atamasi yapilmaz ve ders dailimi, mevcut norm kadrolarla ilikilendirilen öretmenler ile norm fazlasi öretmenler arasinda ders bütünlüü dikkate alinarak eit ekilde daitilir." 25- ller arasi yer deitirmelerde 1. hizmet bölgesinde görevli öretmenler yine 1 hizmet bölgesindeki illerin D ve E ilçelerine de tayin isteyebilmeli, En son mart ayinda çikan öretmenlerin atama ve yer deitirme yönetmeline göre illerin D ve E sinifi ilçeleri de mecburi hizmet kapsamina alinmitir. Bu sorun zaten ortadan kalkmitir. Kaynak: h t t p : / / w w w. m e m u r l a r. n e t / h a ber/51438/

HZMET SÜRELERNN HESAPLANMASINDA ASKERLK DKKATE ALINMALIDIR

Öretmenlikte kariyer basmaklarina ilikin (KBYD) kilavuz yayinlandi. Kilavuzda hizmet sürelerinin hesaplanmasinda "muvazzaf askerlik süreleri" dikkate alinmiyor. Bu, sunava girip baarili olanlar bakimindan ciddi bir sikinti yaratmakta ve eitim çalianlarinin infialine sebep olmaktadir. Tepkileri deerlendiren sendikamiz konuyu incelemi ve yargiya taimaya karar vermitir. Çünkü MEB Öretmenlerinin Atama ve Yer deitirme Yönetmeliinin 49. maddesine göre; muvazzaf askerlik süreleri hizmet puani hesaplanmasinda dikkate alinmaktadir. Bilindii üzere hizmet puanlari öretmen atama ve yer deitirme ilemlerinde öncelikli olarak bavurulan bir özelliktir. Bu durumda, askerlik sürelerinin, hizmet puani hesaplanmasinda dikkate alinirken, hizmet sürelerinin hesaplanmasinda dikkate alinmamasi birbirine tezat bir uygulamadir. Bu sebeplerle sendikamiz konuyla ilgili dava açmitir. (Dava dilekçesini sendikamizin internet adresinden temin edebilirsiniz)

TÜRKYE KAMU-SEN

Türk Eitim-Sen Genel Merkezi Adina Sahibi uayip Özcan Genel Bakan Genel Yayin Yönetmeni Talip Geylan Genel Di likiler ve Basin Sekreteri

Yayin Kurulu smail Koncuk Yaar Yeniçeriolu Mustafa Kizikli Firdes Iik Seyit Ali Kaplan Basin Danimani Meltem Bozkurt

Ayda bir yayinlanir. Ücretsizdir. Yazilarin sorumluluu yazarlarina aittir Yönetim Yeri Bayindir Sokak No:46 Kizilay Ankara Tel: 031 44 09 60 (8 hat) · Faks: 031 44 09 68 Baski

Tel: 031 384 7 61 - 6

EYLÜL 2006 Yil:3 Sayi:30

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

3

TALP GEYLAN

Genel Di likiler ve Basin Sekreteri etmek istediler. Ve; *Hükümet eden siyasilere, "Aklinizi bainiza alin. Sandik geliyor, hesap günü yaklaiyor. Geldiiniz gibi gidersiniz!" diyerek haykirmak istediler. Dileriz AKP Hükümeti verilen mesajlari algilama sorunu yaamamitir. Bu arada, mitinge katilim noktasinda, üstün gayret ve sorumluluk gösteren Türk Eitim-Sen ubelerine ve üyelerine de teekkür etmeyi bir borç olarak kabul ediyorum. Türk memurunun gerçek yuvasi ve umudu olan Türkiye KamuSen'in en büyük sendikasi olan Türk Eitim-sen, bu mitingte de mesuliyetinin gereini hakkiyla yerine getirmi ve yüz akiyla görevini gerçekletirmitir. Tüm arkadalarimizin bundan sonra da tüm etkinliklerde bu bilinçle hareket edeceklerinden en ufak bir üphemiz yoktur. Teekkürler... Türk Eitim-Sen'liler.

TEEKKÜRLER... TÜRK ETM-SEN'LLER!

Bir mitingin ardindan... 26 Austos tarihi, Türk'ün "iradesinin" milli bir ahlanila Anadolu'ya mührünü vurduu sürecin baladii tarihtir. O süreç ki; tarihin kaydettii ve insanliin takdir ve minnetle ahit olduu en büyük medeniyeti vücuda getiren bir dönemin balangicidir. Bugün, hala bu topraklarda hür ve erefli bir ekilde yaayabiliyorsak; bunu Alpaslan Gazi'nin mübarek elindeki anahtara borçlu olduumuzu unutmamaliyiz. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi'nin yildönümünü gururla kutluyor; onun büyük komutani Alpaslan Gazi'yi ve ondan bugüne kadar gelen tüm ehitlerimizi minnet, ükran ve duayla yad ediyoruz. Ruhlari ad olsun. te, Türkiye Kamu-Sen böylesine anlamli bir günde "Ankara Mitingi"ni gerçekletirdi. Türkiye'nin dört bir yanindan gelerek, Sihhiye meydaninda buluan yaklaik otuz bin kamu çaliani; hem büyük zaferi yad ettiler hem de ekonomik ve sosyal haklarini dile getirmek için gür bir sesle haykirdilar. Katilimcilar; 41 derece sicakliin, tabanlari altindaki asfaltin hararetiyle birleerek ortaya çikardii dayanilmaz ve kavurucu etkisine ramen; üç saat süresince bir an olsun bile heyecanlarini kaybetmediler. AKP ktidarinin, dört yildir çalianlara reva gördüü sefalet ücretini; bürokraside liyakatin, becerinin ve bilginin yerine adeta bir ebeke kurarcasina yapilan keyfi kadrolamayi, verdii hiçbir sözü yerine getirmemesini hakli tepkileriyle protesto ettiler. Saatler boyu, aileleriyle birlikte alandan ayrilmayan ve devletin olmazsa olmaz unsurlari olduklarinin bilincinde olan kamu çalianlari ne mi istediler? *Hükümeti yönetenlerden, kendilerine kari, hakaret deil; en azindan hak ettikleri asgari deeri göstermelerini talep ettiler. *Kendilerinin ve çocuklarinin geleceklerinden endie etmeden ve "insanca" yaayabilecekleri bir ücret istediler.

*Atama ve nakillerde; terfi ve görevlendirmelerde keyfi uygulamalarin bir yana birakilip, liyakatin ve yeterliliin esas alinmasini istediler. *Mesleki ve kiisel anlamda kendilerini gelitirebilecekleri imkanlarin salanmasini talep ettiler. *Uluslararasi anlamalar ve çada normlar ölçütünde sendikal haklarin verilmesini istediler. *Yöneticilerin, sendikalari, yetkilerini paylatiklari bir kuma gibi deil; daha güçlü bir Türkiye'ye ulamak için ibirlii yapilacak kurulular olarak görmeleri gerektiini hatirlattilar. *Paravan kurululara verilen aleni desteklere ramen, kamu çalianlarinin sendikal güçlerinin bölünemeyeceini gür bir ekilde seslendirdiler. *Kamu çalianlarinin gerçek ve tek temsilcisinin, Türkiye Kamu-Sen ve bali olan sendikalari olduunu ispat

TÜRK ETM-SEN AVRUPA'YA AÇILDI...

Avrupa Birlii Eitim ve Gençlik Programlari Merkezi Bakanlii'nin yürüttüü Gençlik (Youth) programi kapsaminda, Türk Eitim-Sen Kirikkale ubesi Di likiler ve Basin Sekreteri Hamdi SALAR Türk Eitim-Sen adina "GET IMMERSED" isimli proje toplantisina grup lideri olarak katildi. Beraberinde Kirikkale'den yaninda götürdüü 18-25 ya arasi 6 gençle Türkiye'yi en iyi ekilde temsil ettiler.

AVRUPA'DA "KINA GECES"

Türk mutfaini götürmekle kalmadiklarini belirten Hamdi SALAR öyle devam etti : "Avrupa ülkelerine kina gecemizi sergiledik. Malta'dan bir genç erkekle, spanya Grup liderini çift yaparak kina gecesini sergiledik. Mum ve maytaplar ile "annesinin bir tanesini hor görmesinler" türküsü eliinde kina yaktik. Dier ülkelerinde hayranlikla izledikleri bu kültür gecesini TÜRK GECESNE çevirdik. Avrupalilara kinayi yaktik." Dedi. gerçekleti. Adi geçen ülkelerin liderlerinin beraberindeki gençlerle ülkelerindeki gençlerin ulusal sorunlarinin masaya yatirildii proje çok verimli geçti. En uyumlu ve en organize grup olarak Türkiye seçildi. Türk Eitim-Sen Di likiler ve Basin Sekreteri Hamdi SALAR " Türkiye'nin ve Türk Eitim-Sen'in Bayraini Avrupa'ya taidik. Kültürel yemeklerimizi, damak lezzetimizi çok beendiler. Ayrica üzerimizdeki Türk Bayrai ve Türk Eitim-Sen logolu tiört ve kaprilerin takim ruhunu sergilemede çok etkili olduunu gördüm. Bu noktada tek hazirlikli ülke bizdik." açiklamasinda bulundu.

TÜRK ETM SEN YETKY ALDI

SALAR " Bu seneki üye sayimi neticesinde Türk Eitim-Sen olarak yetkili sendika seçildik. Türkiye'nin ve Kirikkale'nin en büyük eitim sendikasiyiz. Kirikkale'de Avrupa Birlii projesini de ilk yapan sendikayiz. Yetkiyi sadece Türkiye'de almadik ayni zamanda Avrupa ülkelerince de en organize grup seçildik. Bu baarilarin hakli gururunu yaiyorum" dedi.

EN UYUMLU VE EN ORGANZE ÜLKE TÜRKYE

23-31 Temmuz 2006 tarihleri arasinda 8 gün süren proje; Malta'nin ev sahipliinde spanya, talya, Polonya ve Türkiye'nin katilimi ile

EYLÜL 2006

4

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

batarafi 1'de

"2007 EYLEM YILI OLACAK, ETM ÇALIANLARI ALANLARA NECEK!"

Eitim çalianlarinin güçlü sesi Türk Eitim-Sen, Eitim, Öretim ve Bilim hizmetleri Kolunda hak ettii yetkiyi alarak, bu yil ilk kez toplu görüme masasina oturmutur. Bu balamda sendikamiz, eitim çalianlarinin gösterdii teveccühe, verdii destee layik olmaya çalimaktadir. Bilindii gibi 2002 yilindan bu yana kamu çalianlari yilda bir kez hükümetle Toplu Görüme masasina oturmakta, yilda iki kez de ilgili kurumlarda Kurum dari Kurulu Toplantilari gerçekletirmektedir. Çalianlarin ekonomik, mali, sosyal, mesleki hak ve taleplerinin dile getirildii ve yaklaik 2 milyon memuru ilgilendiren toplu görümeler tamamlanmitir. Ancak ne yazik ki manzara biz eitim çalianlarini memnun etmemitir. Memur sendikalari ile hükümet arasindaki toplu görümeler memurlarin lehine sonuçlanmamitir. Kamu veren Kurulu'na bakanlik eden Devlet Bakani ve Babakan Yardimcisi Mehmet Ali ahin, 2007 yili için önce yüzde 4 oraninda zam önermi, bunun üzerine onbinlerce memur alanlara çikarak, hükümeti protesto etmitir. Sendikalar, ahin'in önerisine kari çikinca, konu Bakanlar Kurulu'nda görüülmütür. Ancak anlailan o ki, hükümet seçim arefesinde memuru yanina deil, karisina almak niyetindedir. Zira hükümet, memura yine dalga geçer gibi zam orani sunmutur. Oysa talebimiz açik ve nettir: "En düük devlet memuru maai 1.023 YTL düzeyinde olmalidir." Hükümet ne yazik ki, bu rakami memura uygun görmeyerek, beklentilerimizi karilamamitir. Bizim yegane amacimiz; çalianlarin yaam standartlarini yükseltmek ve huzur içinde yaamalarini salamaktir. Ancak hükümet buna izin vermemekte, memura adeta "öl" demektedir. Soruyorum sizlere: "Memur, yoksulluk sinirinin altinda yaam savai verirken, sadece hakki olani istemekle suç mu ilemektedir?" Ekmek parasi hesabi yapanlarin dünyasi, ne yazik ki karni tok, sirti pek olanlari hiç ilgilendirmemektedir. Memura alay eder gibi zam öneren hükümet, toplu görüme masasinda ak deil, kara olduunu çalianlara göstermi; ampulü patlayan siyasi erk, MF ve Dünya Bankasina teslim olduunu cümle aleme ilan etmiir. 19.9'u maa yetersizlii, % 17.7'si personel yetersizlii, % 17.5'i çalima saatleri ve artlarinin elverisizlii, % 16.2'si görev tanimlarinin yapilmamasi cevaplarini vermilerdir. Yine sendikamizin yaptii alim gücü aratirmasina göre; satinalma gücü paritesi gözönüne alindiinda, en düük derecede çalian bir memur maainin Finlandiya'da ayda yüzde 12.4'ünü, Fransa'da ayda yüzde 14.8'ini, Lüksemburg'ta ayda yüzde 7.6'sini, Hollanda'da ayda yüzde 9.9'unu, sveç'te ayda yüzde 11.2'sini gida ürünlerine ayirirken, Türkiye'de ayda yüzde 28.7'sini harcamaktadir.

TE RAKAMLARLA ETM ÇALIANLARININ ÇLER ACISI HAL

Sendikamizin yaptii aratirmaya göre, memur maalari 2005 yilinin Haziran ayi ile 2006 yilinin Haziran ayi arasindaki bir yillik dönemde YTL düzeyinde arti göstermesine ramen, dolar ve avro karisinda müthi deer kaybetti. Bir müstear ve genel müdürün maai, dolar bazinda yüzde 17, avro bazinda yüzde 20, en yüksek derecedeki bir profesörün maai dolar bazinda yüzde 16, avro bazinda yüzde 19, bir hizmetlinin maai dolar bazinda yüzde 9, avro bazinda yüzde 12; 9/1 derecedeki bir öretmenin maai dolar bazinda yüzde 11, avro bazinda yüzde 14; en yüksek derecedeki bir öretmen ile aratirma görevlisinin maai dolar bazinda yüzde 12, avro bazinda yüzde 15, en yüksek derecedeki bir mühendisin maai dolar bazinda yüzde 13, avro bazinda ise yüzde 16 oraninda eridi. Sendikamizin yaptii hizmet i kollarinda çalian yardimci hizmetler sinifi personeli ile ilgili anket çalimasina göre; yardimci hizmetler sinifi personelinin yüzde 94'ünü alt gelir grubu oluturuyor. Ankete katilanlarin % 17.3'ü ücret konusunu, % 17.2'si hizmetlilerin haklarinin korunmasi ve savunulmasini, % 5.1'i hizmetlilerle daha çok ilgilenilmesini sendikalarina talep olarak ilettiklerini belirtmilerdir. "u an çözülmesi gereken en acil probleminiz nedir?" sorusuna katilimcilarin %

ETM ÇALIANLARI HÜKÜMETLE SANDIKTA HESAPLAACAKTIR

Hükümet sanal ekonomik göstergelerle avunurken; memur, üç kurua talim etmekte, ay sonunu getirmek için ek i yapmakta, hastanelerde kuyruk çilesi çekmektedir. Enflasyon artarken, petrol fiyatlari yükselirken, dövizin atei dümek bilmezken, ev kiralari alip, baini giderken, elektrie, doalgaza, gida ürünlerine zam yapilirken ses çikarmayan hükümet, nedense memurlarin taleplerine müdahale etmektedir. Oysa memur sadece insanca yaayacak düzeyde ücrete kavumak için mücadele vermektedir. Çalianlar artik hükümetin uzlamaz ve yikici tavrindan usanmitir. Dolayisiyla memurlar artik haklarini masada deil, alanlarda arayacaktir. Bilinmelidir ki 2007 eylem yili olacak ve memurlar haklarini söke söke alacaklardir. AKP yöneticilerinin bulunduu her platformu eylem alani ilan ediyoruz. Ülke genelinde 96 ubesi, 11 il temsilcilii, yüzlerce ilçe temsilcilii, yaklaik 150 bin üyesi olan, Türkiye'nin en büyük sendikasi Türk EitimSen, üyelerinin haklarini arama gücünde ve kararliliindadir. AKP iktidari ya bu sese kulak verecek, ya da dierlerinde olduu gibi sandia gömülecektir. Unutulmamalidir ki; memur ile hükümetin hesaplama yeri sandik olacaktir. Buradan hükümete sesleniyorum: "Memurlar hak ettikleri ücetlere kavuturulmali ve çalianlara grevli toplu sözleme hakki bir an önce verilmelidir."

HÜKÜMET KMNLE DANS ETTN UNUTUYOR, MEMURLA KAFA BULUYOR

Hükümetin memura kari eli siki tutumu bizleri rahatsiz etmektedir. Komik zam oranlariyla çalianlarin karisina çikan hükümet, memuru adeta cendereye sokmaktadir. Kaynak sikintisi çektiini ifade eden hükümet, sira sermayedarlara, para babalarina, holding sahiplerine gelince kaynai aninda bulmaktadir.

SÖZLEMEL ÖRETMENLK ASAL ATAMA OLAMAZ!

Türk Eitim-Sen Genel Merkezi, 2006-2 Öretmenlik için bavuru ve atama kilavuzunun 4.4.1. Tercihler balikli b) Tercihlerim diindaki eitim kurumlarina sözlemeli öretmen olarak atanmak istiyorum ve c) Tercihlerim diindaki eitim kurumlarina kadrolu ya da sözlemeli öretmen olarak atanmak istiyorum seçeneklerinin yürütülmesinin durdurulmasi ve iptali için Danitay'a bavurdu. Milli Eitim Bakanlii, 10 bin'i kadrolu 7 bin'i sözlemeli toplam 17 bin öretmenin atamasini yapti. Ancak Bakanlik, öretmen atamalarini gerçekletirirken, yine hakka ve hukuka aykiri davrandi. öyle ki; Milli Eitim Bakanlii, hem kadrolu hem de sözlemeli öretmen alimini ayni dönemde, ayni atama kilavuzundan yapmitir. Bu nedenle sözlemeli öretmen atamasi asal atama eklinde algilanmakta ve uygulanmaktadir. Oysa sözlemeli öretmen alimi kadrolu öretmen atama dönemi diinda, doabilecek öretmen ihtiyacini karilamak üzere bavurulan bir yöntem olabilir. Zira kanun öretmenlerin, öncelikle, kadrolu olarak atanmasini öngörmektedir. Ancak kilavuzda belirtildii ekliyle; sözlemeli öretmen veya kadrolu öretmen olarak atama arasinda hukuki olarak bir fark yok gibidir. Bu uygulamaya seyirci kalmamiz sözkonusu olmadiindan, sendikamiz yargiya bavurmutur. Kamuoyuna saygiyla duyurulur. (Dava dilekçesini sendikamizin internet adresinden temin edebilirsiniz.)

MEHMET AL AHN KAMU ÇALIANLARINDAN ÖZÜR DLEMELDR

Devlet Bakani Mehmet Ali ahin Toplu Görüme sürecini deerlendirme toplantisinda eylem hazirliinda olan sendikalari ve kamu çalianlarini adeta tehdit eder bir üslup kullanmitir. Demokrasiyle milletin meclisine gelen sayin bakan bu üslubuyla demokrasiyle alay etmi ve hatta demokrasiye hakaret etmitir. "iten atilirsiniz haa! Çoluk çocuunuz madur olur haa!" misaliyle tefsir edilebilecek bu açiklamalarini çok talihsiz bir beyan olarak deerlendiriyoruz. TÜRK ETM SEN olarak, Sayin M. Ali AHN'i asla unutmayacak ve unutturmayacaiz. Atalar ne demi;"Tilkinin dönüp dolaip gelecei yer kürkçü dükkanidir." Siyasetçinin gelecei yer de SEÇM SANDII. Tarih tekerrür edecektir. Milletten kaçi mümkün deildir. Sayin AHN sözleriyle hiç bir memuru korkutamayacak, aksine Hükümete kari daha da bileyecektir, bunu biliyoruz. Ama, kullandii bu üslup MEMURLARIN ÖRGÜTLENME HAKKININ ÖNÜNE ENGEL KOYMAK, SENDKAL MÜCADELEY LEVSZ HALE GETRMEYE YÖNELKTR. Biz, kanunlardan doan haklarimizi kullaniyor ve sendikal faaliyet yapiyoruz, kullanmaya devam edeceiz. Bu hakkimizi engellemeye Sayin AHN'in de, mensup olduu Hükümetin de gücü yetmez. Bu hakki kamu çalianlari hiç bir siyasetçiye vermemitir, vermeyecektir. Sayin Bakan bu üslup ve sözleriyle ÇZMEDEN YUKARI ÇIKMI VE KAMU ÇALIANLARINI RENCDE ETMTR. Mehmet Ali AHN'i nezakete ve KAMU ÇALIANLARINDAN ÖZÜR DLEMEYE DAVET EDYORUZ.

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

batarafi 1'de

OKUL MÜDÜRLERNN TERCHLER DIINDAK ATAMALARINA YÜRÜTMEY DURDURMA KARARI

Milli Eitim Bakanlii Eitim Kurumlari Yöneticilerinin Atama ve Yer Deitirme Yönetmelii 04.03.2006 tarih ve 26098 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüe girmiti. Yönetmelik MEB'in kadrolama isteine uygun olarak hazirlanmi ve hiç bir objektif kritere yer verilmemiti. Bu tehlikeyi gören Türk Eitim Sen, yönetmelie yönelik yürütmeyi durdurma talepli, iptal davasi açmiti. Dava, Danitay 2. Daire tarafindan görüülerek, taleplerimizin büyük kismiyla ilgili yürütmeyi durdurma karari verilmitir. Danitay 2. Dairenin kararina göre, idareci atama ile ilgili sözlü sinav ve sözlü sinavla alakali bütün hükümlerinin yürütmesi durdurulmutur. Ayrica " Eitim Kurumlari Yöneticilerinin Yer Deitirme Formu" nun takdir puanina ilikin hükümlerine yönelik de yürütmeyi durdurma karari verilmitir. Bu karara göre, idarenin 15 puanlik takdir yetkisi ortadan kalkmaktadir. Son aylarda, yaklaik 10 bin okul müdürünün, ayni okulda 5 yil çalima sürelerini doldurduklari gerekçesiyle görev yerleri MEB tarafindan deitirilmekteydi. Sendikamiz MEB'i uyarmi ve Danitay kararinin beklenmesini istemiti, ancak MEB bu uyarimiza kulak tikami alel acele okul müdürlerinin yerlerini deitirmeye balami, hatta il merkezindeki okul müdürlerini ilçe merkezlerine vermi, adeta bir sürgün uygulanmiti. Bu konuyla ilgili Danitay 2. Dairesinin kararina göre; 5 yilini dolduran okul müdürlerinin görev yeri ancak tercihleri dorultusunda deitirilebilecektir.. Danitay 2. Dairesi Ek Madde 1'in "ç" fikrasinin yürütmesini durdurarak, okul müdürlerinin 3 tercihi diindaki okullara atanmasi ile ilgili idarenin takdir hakki kullanmasini imkansiz hale getirmitir. Bu durumda, idarenin takdir yetkisini kullanarak, tercihleri diindaki okullara verilen okul müdürlerimizin söz konusu yer deitirmeleri hukuksuzdur. Tercihleri diindaki okullara verilen okul müdürleri iliiklerini kesmilerse dava açarak eski görev yerlerine dönebilecektir.Bu atamalarda 15 puanlik takdir yetkisinin de kullanilmi olmasi, ayri bir iptal gerekçesi oluturmaktadir. Ayrica, yönetmeliin 3.maddesinin "b" fikrasi ile 20.maddenin yürütmesi durdurularak öretmenevi ve akam sanat okullarina (ASO) müdür atanmasinin, dier eitim kurumlarindan farkli olamayacaina karar verilmitir. Hukukun üstünlüü prensibinin her alanda, tavizsiz uygulanmasini isteyen Türk EitimSen, bu mücadelesine kararlilikla devam edecektir. Son gelinen bu noktadan MEB bir ders çikarmali, Türk milli eitimini karitirma alikanliindan vazgeçmelidir.Kadrolamaya, yanda kayirmaciliina firsat verilmeyecektir. (Danitayin Kararini sendikamizin internet adresinden temin edebilirsiniz.)

Sendikamizdan bir hukuk zaferi daha...!

TÜRK ETM-SEN'DEN ÖNEML BR PROJE DAHA...

TKA'da düzenlenen törene, TKA Bakani Hakan FDAN, Türk Eitim-Sen Genel Bakani uayip ÖZCAN ve Türk Ocaklari Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan KAVUNCU katildi. Törende Türk Eitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de hazir bulundular. TKA Bakani Hakan FDAN ve Türk Ocaklari Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan KAVUNCU, desteinden dolayi Türk Eitim-Sen'e ve Türk Eitim-Sen Genel Bakani uayip ÖZCAN'a teekkür etti. Törende bir konuma yapan Türk Eitim-Sen Genel Bakani uayip ÖZCAN ise unlari söyledi: "Bir milletin; varliini sürdürebilmesi, her alanda geliebilmesi ve çada dünya toplumlariyla rekabet edebilmesinin ön koulu, iyi bir eitim sistemine sahip olmasiyla mümkündür. Teknolojinin ve toplumsal artlarin çok hizli deitii günümüzde ise eitim Dil birliinin salanabilmesi için de "Ortak Alfabe" oluturulmasi ilk önce gerçekletirilmesi gereken faaliyet olmalidir. Bu konuda özellikle Cumhuriyetle birlikte Büyük Atatürk'ün oldukça ciddi ve bilimsel çalimalar yaptiini biliyoruz. Fakat ne üzücüdür ki, bu konuda bugün hala istenen noktaya gelinememitir. Bunun balica nedeni de hiç üphesiz, devlet yöneticilerimizin bu yeni döneme hazirliksiz yakalanmalari ve bu ihtiyacin yeterince uurunda olmamalaridir. On be yili akin bir zaman geçmi olmasina ramen, hala eitim birliinin salanmasi için ciddi adimlar atilmi deildir. Zaman zaman yüzeysel ve geçici giriimlerde bulunulmu olsa da; çou zaman bu çalimalar amaca hizmet etmek bir yana, tam tersine mevcut ilikileri de zedeleyecek olaylari dourmutur.

sisteminin, bilimsel ölçütler ve çada ihtiyaçlar dikkate alinarak hazirlanmi olmasi gerekmektedir. Ayrica bir dier önemli husus da; eitim araçlari ve fiziki yeterliliklerle donatilmi eitim ortamlarinin salanmasidir. Öte yandan, bilinen tarihin ilk çalarindan beridir, yeryüzünün çok deiik bölgelerinde varliini sürdüren ve zamanimizda da dünya nüfusunun önemli bir yekünunu oluturan Türk Milleti, bir takim emperyalist projelerin de etkisiyle, eitim birliinin oluturulmasi anlaminda çok geri kalmitir. Bu gerçek, özellikle Sovyetler Birlii'nin dailmasindan sonra çok daha belirgin bir ekilde görülmütür. Kökü bir, tarihi bir, dili bir olan Türk boylari ve topluluklari, ortak bir eitim sisteminden yoksun olduklari için, bugün birbirleriyle yeterli birliktelik sergileyememektedirler. Büyük bir potansiyele sahip olan milletimiz, bu durumdan dolayi dünya medeniyeti içerisinde hak ettii konumdan çok uzaktadir. Geldiimiz noktada, bata Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, tüm baimsiz Türk Cumhuriyetleri devlet yöneticileri ve resmi kurumlarin etkin ve yönlendirici programlar hazirlamalari gerekmektedir. Özlenen "Birlik", ancak, öncelikle eitim birliinin salanmasiyla balatilabilecektir. Ortak eitim müfredatlari hazirlanmasi, eitim kurultaylari düzenlenmesi, örenci ve öretmen deiimi, ortak projeler yapilmasi ve hepsinden önce de dil birliinin oluturulmasi gerekmektedir. Dediimiz gibi, "Dil Birlii" öncelikli meseledir. Bu noktada eitimde dil birliinin öneminden bahsetmek istiyorum. Dil geçmii, bugüne; bugünü yarina balar. Kültürün en önemli aktaricisi olan dilde birliin salanmasi ise, millet olmanin önemli bir kriteridir. Bunun kariliinda dilin örselenmesi, yozlamasi o milletin can damarlarindan birinin kopmasina, milli kimliinin zedelenmesine yol açar. Millî bir eitim için millî bir dil gereklidir. Bu nedenle de dilin millîlemesi, tüm Türk topluluklarinin ortak anlama araci haline getirilmesi öncelikli kaygi olmalidir.

Acimasiz rekabetin hakim olduu ve deiimin çok hizli yaandii günümüz dünyasinda devletlerimizin yöneticilerinin emperyalist küresel güçlerin sanal dostluklarini bir yana birakip; mensup olduklari büyük milletin potansiyel gücüne yüzlerini dönmeleri gerekmektedir. gerei yapildiinda bu potansiyel güç, 21. Yüzyilin eiindeki dünyamizda, yeni ve büyük Türk Medeniyetini insanliin hizmetine sunacaktir. Bundan dolayi Hükümetlerimiz, bir an önce; Milli Eitim bakanliklari, üniversiteler ve aydinlardan oluturulacak heyetler vasitasiyla ortak amaçlari belirlemeli ve çalimalarina balamalidirlar. Pek tabi ki, bu konuda resmi kurum ve kurulularinin yani sira sivil toplum kurulularinin da etkin rol almalari gerekmektedir. Çünkü tartiilmaz bir gerçektir ki, yaadiimiz ça, sivil toplum kurulularinin yükselen deer olduu bir zamandir. Artik gelimi toplumlarda, toplumu ve toplumu yönetenleri yönlendiren, kamuoyu oluturan, proje ve faaliyetleriyle gelecei kurgulayan unsurlarin bainda "Sivil Toplum Örgütleri" gelmektedir. Dolayisiyla "Alfabe Birlii, dolayisiyla Eitim Birlii ve dolayisiyla Türk Birlii" yolunda; bata Türkiye olmak üzere tüm Türk corafyasinda faaliyet gösteren sivil toplum kurulularinin kendilerini mesul hissetmeleri ve bu amaç için seferber olmalari gerekmektedir. te bu açidan deerlendirdiimizde de Türk EitimSen, Türk Ocaklari ve TKA(Türk birlii ve Kalkinma Ajansi) ibirliiyle balatilan, Afganistan'da eitim verecek öretmen soydalarimizin hizmet içi eitimi projesini çok önemsiyorum. Bu projenin, bundan sonra hayata geçirilecek çok güzel hizmetlere örnek oluturacaini ümit ediyorum. Diliyorum ki, ülkemizdeki ve dier Türk Cumhuriyetlerindeki sivil kurulular da bu sorumluluu paylairlar ve hem milletimizi hem de yöneticilerimizi bu amaca sevk etmek yolunda yönlendirme gayretinde olurlar. Böylesine kutsal bir hizmete vesile olan, projemize emek veren ve çalimaya zemin hazirlayan herkese tekrar teekkür ediyor, daha büyük hizmetlerde buluabilmeyi temenni ediyorum."

EYLÜL 2006

6

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

TARIK BIN ZYAD'IN GEMLER YAKTII GB BZDE ÇADIRIMIZI YAKTIK!!

Hükümet ile memur sendikalari arasinda 15 gündür devam eden toplugörümelerde anlama salanamamasi, Bursa'da da kamu çalianlarinin sert tepkisine neden oldu. ehreküstü Meydani'ndaki çadirin önünde bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen Bursa l Temsilcilii ve bali sendikalarin üyeleri, hükümet ve AKP aleyhinde slogan atti. Toplu Görümeleri takip çadirina önce benzin döken kamu çalianlari daha sonra atee verdi. Çadir alevler arasinda kalirken, memurlar da "PKK ormanlari, AKP memuru yakti", "Hükümet istifa", "Sandikta hesaplaacaiz", "Tayyip'i alana Kemal abi bedava" eklinde slogan atti. "ARTIK RAHAT YOK" Çadirin yanmasinin ardindan konuan Türkiye Kamu-Sen l Temsilcisi Selçuk Türkolu, bu saatten sonra AKP'nin memurun nefesini her an ensesinde hissedeceini söyledi. Türkolu, asla AKP'lilere rahat vermeyeceklerini ve rüyalarina dahi gireceklerini belirterek, "Hiçbir yerde onlari konuturmayacaiz. Uykularini bile zehir edeceiz" dedi. Artik kamu çalianlarinin adresinin meydanlar olduunu da anlatan Türkolu, sözün bittiini ve kamu çalianlarinin adresinin meydanlar olduunu ifade etti. Türkolu, rantiye ve sermayeye kaynak bulunurken, memura açlik sinirinda sürünmesinin söylendiini iddia etti. Hükümetin 15 gün boyunca kamu çalianlarini oyaladiini da öne süren Türkolu, bunun hesabini hem meydanlarda hem de sandikta soracaklarinin altini çizdi.

SMAL KONCUK

Genel Sekreter

SÖZLEMEL ÖRETMENLK TEHLKES

A

KP iktidari 657 sayili DMK'nin 4/B maddesine bir ibare ekleyerek, sözlemeli öretmen alimina balamitir.

bare u ekildedir; "Milli Eitim Bakanliinda Norm Kadro sonucu ortaya çikan öretmen ihtiyacinin kadrolu öretmen istihdami ile kapatilamamasi halinde öretmenlerin" 4/B Maddesi bu ekilde deitirilerek, sözlemeli öretmen alimi yapilmaktadir. Yapilan uygulama kanunun bu ekliyle de çelimektedir. Çünkü hem kadrolu hem de sözlemeli öretmen aliminin ayni dönemde, ayni atama kilavuzunda yapilmasi hukuki deildir. Çünkü, kanun öretmenlerin, öncelikle, kadrolu olarak atanmasini öngörmektedir. MEB 2006/2 atama döneminde 10 bin kadrolu, 7 bin sözlemeli öretmen alimini planlamaktadir. Gerek kadrolu gerekse sözlemeli öretmen atamasi 2006/2 atama kilavuzunda yer almaktadir. Dolayisiyla, sözlemeli öretmen atamasi asal atama eklinde algilanmakta ve uygulanmaktadir. Halbuki sözlemeli öretmen alimi kadrolu öretmen atama dönemi diinda, doabilecek öretmen ihtiyacini karilamak üzere bavurulan bir yöntem olabilir. MEB'in hem kadrolu hem de sözlemeli öretmen alimina ayni kilavuzda yer vermesi, sözlemeli öretmen alimini, acil ve geçici olarak öretmen ihtiyacini karilamak için bavurulan bir yöntem olmaktan çikarmakta alternatif öretmen atama usulü haline getirmektedir. Kilavuzda aaidaki 4 seçenekten birini iaretlemek zorunlu kilinmitir. 4.4.1. Tercihler Adaylar, Elektronik Bavuru Formuna yansitilacak kadrolu ve sözlemeli öretmen istihdam edilecek eitim kurumlarindan, ayni ya da farkli illerden en fazla 20 (yirmi) eitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Ayrica; a) "Tercihlerim diindaki eitim kurumlarina kadrolu öretmen olarak atanmak istiyorum.", b) "Tercihlerim diindaki eitim kurumlarina sözlemeli öretmen olarak atanmak istiyorum.", c) "Tercihlerim diindaki eitim kurumlarina kadrolu ya da sözlemeli öretmen olarak atanmak istiyorum.",

HAK ARAMA MÜCADELEMZE TÜM KESMLERDEN DESTEK GELD!

Toplu Görümelerin baladii günden bu yana, çeitli platformlarda memurlarin hakli mücadelesine destek olduklarini ifade eden meslek kurululari yöneticileri, bugün de Toplu Görüme Çadiri'ni ziyaret ettiler. Türk- Genel Bakani Salih Kiliç, Ziraat Odalari Birlii Genel Bakani emsi Bayraktar, Ankara Ticaret Odasi Bakani Sinan Aygün ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Bakan Vekili Bendevi Palandöken Genel Bakan Bircan Akyildiz'la birlikte ortak bir basin toplantisi düzenleyerek, Türkiye Kamu-Sen'in Toplu Görüme mücadelesine ve 26 Austos'ta yapilacak mitinge tüm çalian kesimler olarak destek vereceklerini kamuoyuna ilan ettiler. Ziyarette Genel Bakanimiz uayip Özcan ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz de hazir bulundular.

d) "Tercihlerim diindaki eitim kurumlarina atanmak istemiyorum.". Bu durumda sözlemeli öretmen veya kadrolu öretmen olarak atama arasinda hukuki olarak bir fark yok gibidir. Görüldüü gibi "c" ikkinda hem sözlemeli hemde kadrolu olarak atanma istei ayni deerde olarak görülmekte ve ayni cümle içerisinde zikredilmektedir. "b" ikkinda ise sözlemeli öretmenlik tamamiyle alternatif bir atama eklinde deerlendirilmektedir.Halbu ki MEB Öretmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Yönetmeliinde 7 çeit atama sayilmakta, bunlarin arasinda sözlemeli öretmen alimi bulunmamaktadir. Atama çeitleri MADDE 7- (1) Öretmen kadrolarina atama çeitleri unlardir: a) lk atama, b) Kurum içi ilk atama, c) Kurumlar arasi ilk atama, ç) Açiktan atama, d) Kurum içi yeniden atama, e) Kurumlar arasi yeniden atama, f) Açiktan ilk atama. Türk Eitim Sen'in bu uygulamaya seyirci kalmasi söz konusu deildir.Bu uygulamaya seyirci kalmak, kazanilmi haklarimizi kaybetmek demektir.Bu uygulamaya seyirci kalmak, çok uzak olmayan bir gelecekte, bugün kadrolu olan öretmenlerin de sözlemeli statüye geçirilmesini kabul etmek demektir. Sözlemeli öretmen uygulamasini Türk Eitim Sen olarak asla kabul etmedik. Mayis 2005 tarihinden bu yana her türlü eylemi ve tepkiyi ortaya koyduk.Kismi zamanli sözlemeli öretici alimini yargiya taiyarak iptal ettirdik. AKP'nin 4/B maddesini de yargiya taidik. Sözleme metninin 13/c maddesini de dava konusu haline getirdik. Kilavuzun her iki statüyü eit olarak algilayan, yukarda belirttiimiz ekline de elbette en kisa zamanda itiraz edeceiz. Türk Eitim Sen olarak, bata eitim çalianlari olmak üzere, bütün kamu çalianlarinin AKP'nin bu tavrini, memuru bir rakip gibi görme hastaliini asla unutmamasi gerektiini bir kere daha ifade ediyoruz

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

7

HÜSEYN ÇELK HUKUKUN ÜSTÜNLÜÜNÜ SAVUNDU (!)

Aaida belirtilen cümleler Sayin Bakan'imiza ait, yani ülke genelinde bir çok il milli eitim müdürü, ube müdürü, okul müdürü hatta okul müdür yardimcisini geçici olarak görevlendiren Milli Eitim Bakanlii'nin baindaki kiiye ait. "Tedviren atamanin zerre kadar altyapisi yok" bir baka ifadeyle, böyle bir uygulamanin "hukukta yeri yok" diyen Milli Eitim Bakani Hüseyin ÇELK'mi ? Sen kendi bakanliinda bu manada her türlü hukuksuzluu hukuk yapacaksin ama bir baka kurum yaptiinda, bu yapilanlar hukuksuzdur diyeceksin. Sayin Bakan bu ifade çifte standart bir yaklaimdir. Sizin gibi, geçici görevlendirmeleri adet haline getirmi bir yönetimin bundan ikayet etmeye hakki olamaz. Tedviren görevlendirmenin hukukta yerinin olmadiini biz de biliyoruz, ama biz her platformda bu durumun hukuksuz olduunu dile getirerek meseleye yaklaiyoruz. Sayin Bakan ise iine geldii gibi deerlendiriyor. Türk Eitim Sen olarak diyoruz ki; kimden gelirse gelsin, ister YÖK'ten ister MEB'den HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUA HAYIR. Mücadelemiz; hukukun üstünlüü prensibinin her alanda uygulanmasi içindir. ULUSAL BASINDAN; Bakan Çelik: Tedviren atamanin zerre kadar altyapisi yoktur! 22.08.2006 Milli Eitim Bakani Hüseyin Çelik, 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu'nda ve Yükseköretim Kanunu'nda "tedviren atama" diye bir ey olmadiini belirterek, "Tedviren atamanin yasal olarak zerre kadar altyapisi yoktur" dedi. Bakan Çelik, Bakent Öretmenevi'nin bahçesinde düzenlenen öretmenevleri sergisinin açiliinda, gazetecilere açiklama yaparak, sorularini yanitladi. YÖK'ün 15 yeni üniversite ile ilgili kararina deinen Çelik, öyle konutu: "YÖK'ün 15 yeni üniversiteye tedviren rektör atamasi yapmasiyla ilgili ben bir gazeteye detayli açiklamalarda bulundum. Bunun ötesinde bir ey söyleyecek deilim. Yalniz, siz basin mensuplarindan unu istirham ediyorum: Tedviren kelimesi ne anlama gelir, sözlüe bir bakin. 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu'nda tedviren atama diye bir ey var mi? 2547 sayili Yükseköretim Kanunu'nda tedviren atama diye bir ey var mi? Tedviren atamanin hukukta yeri yoktur. Tedviren atamanin yasal olarak zerre kadar altyapisi yoktur. Asaleten, vekaleten atama diye bir ey vardir ama tedviren atamanin yasal altyapisi yoktur. Dolayisiyla aslinda yasal deildir." "Bunu dava konusu yapacak misiniz?" sorusuna karilik Çelik, "Onu inceletiyoruz. Süreci inceletiyoruz. u anda bununla ilgili bir ey söylemem erken olur" dedi.

MÜDÜRLERE ROTASYON KILIFIYLA YANDA KAYIRMACILII

Türk Eitim-Sen Genel Bakani uayip ÖZCAN, ayni okulda 5 yildan fazla çalian okul müdürlerinin rotasyona tabi tutulmasina ilikin olarak stanbul Haydarpaa Lisesi'nde basin toplantisi düzenledi. Toplantida, Türkiye'nin dört bir yanindan gelen okul müdürleri de hazir bulundu. Sendikamizin okul müdürlerinin rotasyonunu öngören yasanin iptali için dava açtiini animsatan ÖZCAN; sözkonusu yasanin, AKP'nin kadrolamasina hizmet edeceini söyledi. Hükümetin, ehir merkezlerindeki okullara kendi yandai olan okul müdürlerini atamayi düündüünü ifade eden ÖZCAN, öyle konutu: "Atamalar siyasi erkin iki dudai arasinda gerçekleecek, effaflik ilkesi delinecek, keyfilik ön plana çikacaktir. Tüm bu gerçekler gözönüne alindiinda talebimiz açik ve nettir; açtiimiz dava soonuçlanana kadar Türkiye genelinde rotasyon uygulamasi derhal durdurulmalidir." Türk Eitim-Sen Genel Bakani uayip ÖZCAN'in basin açiklamasinin tam metni için tiklayiniz: Bilindii gibi Milli Eitim Bakanlii; Eitim Kurumlari Müdürlerinden; bulunduklari eitim kurumundan 5 yillik çalima süresini tamamlayanlari zorunlu olarak rotasyona tabi tutmaktadir. 2005 yilinda balatilan bu rotasyon sonucu birçok ilde 5 yilini dolduran binlerce okul müdürünün görev yeri deitirilmiti. Bu yanliliin düzeltilmesi için sendikamiz, müdür atama ve rotasyon uygulamasinin iptali için Danitay'a bavurmu, Danitay'in verdii yürütmeyi durdurma karariyla da, dava açan birçok okul müdürü eski görev yerlerine dönmütü. Ancak Milli Eitim Bakanlii; 04.03.2006 tarihinde yargi kararlarini göz ardi ederek, Danitay'in bazi maddelerini iptal ettii Eitim Kurumlari Yöneticilerinin Atama ve Yer Deitirme Yönetmelii'nde deiiklikler yapti. Oysa Anayasanin 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduu vurgulanmakta, 138. maddenin son fikrasinda ise " Yasama ve yürütme organlari ile idare, mahkeme kararlarina uymak zorundadir. Bu organlar ve idare hiçbir surette mahkeme kararlarini deitiremez" ibaresi yer almaktadir. Ayrica Anayasa Mahkemesi'nden çikan karara göre; "Yasa kurallari genelde, konulduklari gün ve gelecek içindir. Böylece yeni çikarilan bir yasada açiklik yoksa, önceden yürürlükte bulunan yasa Okul müdürleri için be yilda bir görev yeri deiiklii ilk anda olumlu olarak deerlendirilebilir ancak yillarini verip, her türlü mahalli imkanlari kullanarak eitime hizmet veren, çalianlar arasinda kaynamayi salayan müdürlerin, her türlü imkandan yoksun okullara gönderilmeleri cezalandirma olarak algilanmakta ve okul müdürleri ya emekli olmak ya da istifa etmek zorunda kalmaktadir. Bu da peinden kadrolamayi getirmektedir. Bu balamda; mevcut iktidar partisine yakin olan okul müdürleri ihya edilecek, uzak olan okul müdürleri ise bir anlamda sürülecektir. Eitlik ve effaflik ilkesi egale edilerek yapilan bu rotasyon ilemi, taktir edersiniz ki parti oligarisinin de doal sonucudur. hükümlerine göre gerçeklemi durumlarla elde edilmi haklara dokunulamaz. Geçmi, yeni bir yasanin etki alani diinda yer alir" denilmektedir. Bu nedenle sendikamiz sözkonusu yönetmeliinin iptali için Danitay'a bavurdu. Davada karar henüz verilmedi ancak sonucun eitim çalianlari lehine olacaini umuyoruz. Zira okul müdürlerine yönelik yapilan uygulama, rotasyon olmaktan ziyade siyasi kadrolamadir. ktidar, kendi yandalari için yali kapi görevini görmektedir. Kadrolamayi son sürat gerçekletiren siyasi erk'in amaci, ehir merkezlerinde bulunan okullara kendi istedii müdürlerin atanmasini salamaktir. Yandalarini kalkindirmak için akla hayale gelmeyecek yöntemler gelitiren Milli Eitim Bakanlii, "Benim adamim olsun" mantiiyla hareket ederek, büyük bir hukuksuzlua imza atmaktadir. Yine okul müdürlerinin rotasyonu, hak kaybina yol açmakla beraber tamamen keyfilie göre yapilmaktadir. Bakiniz; Yönetici Atama ve Yer Deitirme yönetmeliinin 27. maddesine göre, söz konusu müdürlere 3 tercih hakki verilecek, puan üstünlüüne göre yeni görev yerleri belirlenecektir. (Bu belirlemeyi yapacak olanlarin 15 puanlik takdir yetkisi bulunmaktadir.) Danitay 2. Dairesi okul müdürlüü ve müdür yardimcilii atamalarinda, idareye istediini atama konusunda önemli üstünlük salayan takdir puanina ilikin bu yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasina karar vermitir. Ancak ayni yönetmeliin 1. Ek Maddesine göre, üç tercihinden herhangi birine atanmayan okul müdürlerinin görev yeri atamaya yetkili kiiler tarafindan belirlenecektir. Bu durumda ortada atanmayi belirleyecek hiçbir kriter yoktur. Atamalar siyasi erk'in iki dudai arasinda gerçekleecek, effaflik ilkesi delinecek, keyfilik ön plana çikacaktir. TALEBMZ AÇIK VE NET. "DAVA SONUÇLANANA KADAR, TÜRKYE GENELNDE ROTASYON UYGULAMASI DERHAL DURDURULMALIDIR." Tüm bu gerçekler göz önüne alindiinda talebimiz açik ve nettir: "Hukuku çineyen ve adeta kendisini yarginin yerine koyan Milli Eitim Bakanlii, yersiz inadina son vermelidir. Danitay'in verecei karara dek, Türkiye genelinde rotasyon uygulamasi derhal durdurulmalidir." Aksi takdirde hukuku iletmeyen Milli Eitim Bakanlii, karisinda binlerce okul müdürünü ve eitim çalianlarinin sesi olan Türk Eitim-Sen'i bulacaktir. Buradan 5 yilini dolduran okul müdürlerine de seslenmek istiyorum: "Tercih yapmak ile yapmamak arasinda hiçbir fark yoktur. Çünkü, büyük olasilikla üç tercihinize de yerlemeniz mümkün olmayacaktir. Üstelik tercih yaptiinizda, Danitay'in yönetmelii iptal etme durumu göz önüne alindiinda, mahkemeyi kazanma ansiniz azalacaktir. Dolayisiyla yeni bir yargi yolunun kolayca açilmasi için ya tercih yapmayin ya da `............ l Milli Eitim Müdürlüü'nün, ......... lçe Milli Eitim Müdürlüü'nün zorlamasiyla tercih yaptim, kanuni haklarim saklidir' eklinde erh düün." (Bu etkinliimizden yaklaik on gün sonra da Danitay açtiimiz dava üzerine yönetmelik hakkinda yürütmeyi durdurma karari vermitir.)

EYLÜL 2006

8

SEYT AL KAPLAN

Genel Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreteri

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

"SZDEN ÖNCEKLERN BAINA GELENLER SZN BAINIZA GELMEDEN" AKLINIZI BAINIZA ALINIZ

Dile getirdiimiz problemlerin bir çounda Devlet Bakani ve Kamu veren Kurulundaki bürokratlari karimizda bulduk. Geçen yil da kaynaimiz kit dedii halde toplu görümelerde kamu çalianlarina verdiklerinden sonra, kanunlari çineyerek haklari olmadii halde imamlara, polislere ve adli personele ek zam vererek, bir gecede kurumlar vergisini 10 puan düürerek zenginleri daha zengin eden iktidar yetkilileri, Kanunlarin arasinda sikitirdiklari ara maddelerde kendilerine 700 YTL zam yapan bürokratlar karimiza hep kaynak yokluuyla çiktilar. Hükümetlerin görevi alamak, dert yanmak, ülkede yaayanlari, bir kesimi dier kesime ikayet ederek vatandai birbirine düürmek deil, problemlere çare bularak vatandai huzura kavuturmak ve mutlu etmektir. Diliyoruz ve bekliyoruz: hükümet aklini baina alir gelir dailimindaki adaletsizlii, kendilerine sunduumuz kitapçiktaki eitim çalianlarinin halini görür, bu duruma çare bulur lehimize çikacaini düündüümüz Uzlatirma Kurulu kararini uygular. Yoksa biz buradan uyariyoruz ve siyasi iktidara sesleniyoruz: "sizden önceki memura, eitim çalianina gerekli deeri vermeyen iktidarlarin baina gelenler sizin bainiza gelmeden" aklinizi bainiza alin.

T

oplu Görümeler 4688 Sayili Kamu Görevlileri adaletsizliini gidermeyecek hiçbir eyin altina imza Sendikalari Kanunu'nun 28. maddesince Devlet atmayacaiz. Memurlarina taninan en önemli haklardan biridir. Kamu çalianinin, eitim çalianinin gücünü bilmeToplu Görümeler: yen, yaklaik bir milyona yakin eitim çalianini yok sayanlara bunlarin gücünü, eitimin ülkenin geleceHer yil 15-30 Austos tarihlerinde hükümetle yetki- ini belirlemedeki önemini, eitim çalianlarinin duli sendikalar arasinda, kamu çalianlarinin maddi ve rumlarini anlatmak için oradaydik. sosyal problemlerinin çözümü, çalima artlarinin iyiletirilmesi için yapilir. Onbir hizmet kolunda hizmet kolu çalianlarinin problemleri dosyalar halinde Kamu veren Kurulu 2006 yili toplu görümelerinde de eitim çalianlari Bakani M. Ali AHN'e sunuldu. M. Ali SAHN onbir büyük bir teveccüh ile ezici bir çounlukla bu yetkiyi i kolunda yaklaik 370 problemin kendisine iletildi4 sene sonra Türk Eitim-Sen'e vermitir. ini, bunlarin bakanliklara tek tek yazildiini, bu 370 Türk Eitim-Sen Genel Merkezi olarak bizler bu bi- problemden 207'sinin Türk Eitim-Sen tarafindan ilelinç ve sorumlulukla 3 aylik hummali bir çalima ile tilen eitim çalianlarinin problemi olduunu ifade eitim çalianlarinin her düzeyde problemlerini tes- ederek; Genel Bakanimiza "uayip bey problemler pit ettik. Profesyonel uzmanlardan oluan bir ekiple bu kadar çok muydu" dediinde Genel Bakanimiz toplu görümelerde eitim çalianlarinin problemle- "Sayin Bakanim biz yaklaik bir milyon kii adina rini dile getirmek ve onlarin çözümlenmesi için 15 buradayiz." diyerek eitim çalianlarinin durumunun vahametini anlatti. Denge tazminati alamayan Austos 2006'da pazarlik masasina oturduk. eflerin, ube müdürlerinin ve dier çalianlarin, üniToplu görüme masasina giderken biz eitim çalian- versitedeki idari personelin ve öretim görevlilerinin larina söz verdik. Dedik ki: sizi mahcup edecek, sizi maduriyetlerini dile getirdi, sene bainda öretmenyoksulluktan kurtarmayacak, eitim çalianlarinin lere ödenen "Eitim-Öretime Hazirlik Ödenei"nin aleyhine bozulan gelir dailiminin düzelmesine vesi- bir maa tutarinda olmasini, bata hizmetliler olmak le olmayacak, üniversite çalianlarinin problemlerini üzere bütün eitim çalianlarina verilmesi gerektiini çözmeyecek, Yurt-Kur çalianlarinin dertlerine der- söyledi. Eitim çalianlarinin dier problemlerini dile men olmayacak, kamu çalianlari arasindaki maa getirdi.

ÖRETMENLK

E

itim, öretim denilince ilk akla gelenler öretmenlerdir. Öretmenler tüm toplum kesimlerini direk etkileyen ve ekillendiren yegâne meslek grubudur. Bir ülkenin öretmenlerinin ya da eitim kadrolarinin durumu neyse, eitiminin de, insan kalitesinin de, sanayisinin de, ticaretinin de, bilimsel çalimalarinin da, dünya ile rekabetinin de durumu odur. Öretmenlik kutsal meslektir denir. Yerden göe kadar dorudur. Öretmenler dünyanin her yerinde insanlarin en yakindan tanidii ya da tanimak istedii insanlardir. Çünkü her insan(istisnalar hariç) öretmenlerin önünde diz çökerek hayat basamaklarini birer birer tirmanir. O basamaklarin her kademesinde öretmenlerin sevgisi, hogörüsü, tulalari, harçlari, renkleri vardir. Baarilarinin da, baarisizliklarinin da temelinde öretmenlerin emekleri, enerjileri, idealleri, kilavuzluklari mevcuttur. Bir ülkenin öretmenlerinin sosyoekonomik durumu o ülkenin barometresi niteliindedir. Öretmenleri sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak rahat olmayan toplumlarin genel yapisinin da ayni eylerden muzdarip olduunu görürsünüz. Gelimi ülkelere baktiimizda en elit tabaka ve deer verilen meslek, öretmenler ve öretmenliktir. Ülkelerin Cumhurbakanindan tutunda bakanlarina, komutanlarina, doktorlarina, mühendislerine ve akliniza hangi mevki ve makamdaki insan gelirse gelsin öretmenlerin eseri olduunu görürsünüz. Atatürk bouna söylememi "öretmenler yeni nesiller sizin eseriniz olacaktir" diye. Yine geri kalmi ülkelere baktiimizda en geri planda tutulanlar öretmenler ve öretmenlik mesleidir. Hatta ülkemizde de bundan birkaç yil öncesine kadar çokça konuulan bir laf vardi. "çocuum hiç bir ey olamazsa bari öretmen olsun" denirdi. Bu sözleri hemen hemen hepimiz yillarca ve defalarca iitmiizdir. Genellikle toplumlarin deer ölçüleri, meslek gruplarinin sosyal statü ve gelir durumlariyla ortaya çikmaktadir. Bir meslek ne kadar hayati olursa olsun, ne kadar deer ifade ederse etsin, o meslek gruplarinin sosyal statüleri ve gelir düzeyleri düükse, toplum tarafindan "hiç olmazsa bunu bari olsun"

SMAL SARIÇAY

e-posta: [email protected]

ölçütüyle deerlendirilir. Yani hiç yoktan iyidir anlayii hâkim olur insanlarin kafasinda. Ülkemizde öretmenlerin durumu son yillarda biraz düzelmesine ramen, meslek gruplari siralamasinda en son siradaki yerini hala korumaktadir. Öretmenler, ister Asker, ister emniyet, ister salik vb. alanlardaki meslek grubu çalianlariyla kiyaslansin, hep son siralarda yerini almaktadir. i eitim konulariyla uramak olan öretmenler, ekonomik sikintilarini hafifletebilmek için ikinci, hatta üçüncü bir i yapmak zorunda birakilmaktadir. Bu durum onlarca yildan beri tüm yetkililerimiz tarafindan dile getirilmesine ramen maalesef köklü bir çözüm getirilememitir. Yakin gelecekte de getirilecee de benzemiyor. Memurlarin durumlarinin iyiletirilmesiyle ilgili yapilan son ek ödemelerde bile yine öretmenler madur edilmitir. Çünkü öretmenlerin ücretleri artiriliyor diye balayan iyiletirmelerde bile toplumun bildiinin aksine öretmenlere verilen hiçbir eyin olmadiini söylesek yanli olmaz. Ders ücretleri yüzde yüz artirildinin arkasina baktiimizda öretmenlerin

büyük çounluunun eline hiçbir ey geçmediini göreceksiniz. Çünkü kaç öretmen ne kadar ek ders saati aliyor ona bakmak lazim. Öretmenlerin yüzde olarak büyük çounluunun ek derse girmedii ya da çok cüzi sayida ek derse girdii herkesçe malum. Bir de ek ders ücretlerinin, tatillerde, izinlerde, raporlarda alinmadiini düünürseniz öretmenlere yapilan iyiletirmeleri daha iyi görürsünüz. Buna karilik birçok meslek grubuna yüz ile yüzeli YTL iyiletirme yapildi ve her ay maalari bu farkla birlikte ödeniyor. Eer öretmenlere de bu ekilde bir iyiletirme yapilsaydi daha doru ve daha adaletli olurdu. Ülkemizin her alanda kalkinmasini ve gelimesini istiyorsak insan kaynaklarimizi yetitiren, yönlendiren öretmenlerimize, gelimi ülkelerdeki emsallerinin gerisinde kalmayacak bir hayat standardina getirmemiz gerekir. Aksi takdirde dünyada her yil yapilan ister bilimsel, ister ekonomik vb. gelimilik siralamalarinda olsun, her zaman yerimizi sonlarda görmeye devam edeceimizden hiç kimsenin üphesi olmasin.

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

9

MUSTAFA KIZIKLI

Genel Tekilatlandirma Sekreteri [email protected] 2007 yilinda memurlara 84 ytl zam yapilinca bütçeye gelen yük 11 katrilyon oluyor. Bu memurlar halâ "nasil oluyor da böyle oluyor" diye soruyorlar. Matematikleri zayif efendim... Üstelik bu kadar parayi bu memurlara verince memlekette bütün yatirimlar duracak, köylü perian olacak, esnaf perian olacak, ekonomi dibe vuracak. Evet, belki zaten yatirim yapilmiyor, zaten köylünün mali yok pahasina elinde kaldi diyecekler ama, gümrük birliinden kaybettiimiz milyarlarca dolari, küresel sermayenin ülkemize gelmesi için verilmesi gereken tavizleri, AB'ye girmek için, küresel sermayeyle iyi geçinmek için yapmamiz gereken vergi ve stopaj muafiyetlerine yaptiimiz masraflari bir türlü anlamiyorlar. Bu memurlar iyi niyetli deil. nsan memleketinin refahi için çocuuna biraz daha az süt alir, üç öün yiyecekse ikiye indirir, çocuklarinin harçliini biraz kisar, bekarsa evlenmek için biraz sabreder. Ne yapacaklar parayi? Oullarina pastörize yumurta fabrikasi kuracak olsalar veya Amerikalarda okutacak olsalar anlailir, belki paraya ihtiyaçlari olur. Sayin Babakanim R.T. Erdoan bey ve sayin Devlet Bakanim Mehmet Ali ahin bey; Bu memurlar laf anlamiyor. Hepsi AKP'ye kari bilenmi biçak gibi. Özellikle Milletvekili seçimlerinde hiç laf anlamazlar gibi geliyor bana. Bu Türkiye Kamu-Sen'de tehlikeli bir sendika. Hadi deyince yüzbinleri sokaa dökebilir. Memurlara, halka hep dorulari gözünün içine baka baka söyleyen AKP'nin olduu her yeri eylem alanina çevirebilirler, üstelik seçimlerde de AKP yi silindir gibi ezebilirler. Bunlarin ne yapacai belli olmaz. Özellikle öretmenlere dikkat edilmeli. Ne de olsa seçimlerde hepsi sandik bakani. Üstelik aizlari da laf yapiyor. Türk siyaset tarihine bakinca eitimcilerin desteini kaybetmi hiçbir siyasi hareketin baarili olamadii, yaayamadii da ortada. iniz zor efendim, iiniz zor...

ZÜBÜKLER-MEMURLAR

A

ziz Nesin'i seversiniz sevmezsiniz, bazen yenir-yutulur laflar etmedi ama geride öyle eserler birakti ki, Sezar'in hakkini Sezar'a vermek lazim prensibiyle ben kendi adima "helal olsun Aziz Nesin" diyorum. Hele 1961 yilinda yazdii Zübük adli romani bence muhteem. Zübük sinemaya da aktarildi, ba rolünü Kemal Sunal'in oynadii film Türk Sinemasinin önemli eserlerinden biri oldu. Zübük adli kitap bana göre sadece bir mizahi roman deildir. Ayni zamanda Türk milletinin siyaset ve siyasetçiden yana ne kadar bedbaht olduunu gözler önüne seren, Türk siyasetini ve siyasetçisini trajikomik ekilde anlatan, eskimeyen belgesel bir eserdir. öyle bir hatirlayalim; romandaki siyasetçi Zübük nasil bir tiptir? "Zübükzâde braam"in her firsatta halki kandirmasina, dolandirmasina ramen önce belediye bakani, sonra milletvekili seçilmesi, hiçbir vaadini tutmamasina karin desteklenen adam olmasi, aslinda "tüm kasabanin" suçuydu. Kitabi okurken Zübük'ün her numarasina kanan kasaba halkina mi, "Zübükzâde braam"a mi kizacainiza karar veremiyorsunuz. Halki her türlü yalan dolanla kandiran, parasini çalan, soyan Zübük, sikiinca göstermelik olarak slam'a siinip namaza duruyordu ve halk da "ne muhterem, böyyük adam" diyordu. "Zübükzâde braam" hep umut daitarak, her eyin yolunda olduunu söyleyerek, refah içinde yaayacaklarini, ceplerinin dolacaini anlatarak vatandai uyutuyor ve yükselmesine devam ediyordu. Rakamlarla da, hesapta da türlü oyunlarla, yalan-dolanla, vatandain gözünün içine baka baka her seferinde aldatiyor, kandiriyor, palavra atiyor ve baarili oluyordu. Bazen de sahte kabadayilik numaralariyla vatandain gözünü boyuyordu. te "Zübükzâde braam"dan veciz bir söz; "Demokrasi geliyür! Aç gözünü doldu keseni! Demokrasi partimizle geliyür! Demokrasi ne demek sayin hemerilerim! Demokrasi öyle bieydir ki, dadindan yinmez!" Eh Aziz Nesin! lahi Aziz Nesin! Yaasaydin da bunca yil önce yazdiin bu romanin halen gerçek olduunu, Türk siyasetinin deimeyen senaryosu olduunu görsen ne yapardin acaba? Belki de isimleri ve olayin geçtii yeri küçük bir rötula deitirip, 2006 yilina tam uyumlu bir kitap halinde yeni baski yapardin. *** Pek deerli hükümetimizin, çok deerli Devlet Bakani Mehmet Ali ahin beyefendi, renkli kiilii, keskin zekasi, üstün meziyetleri ile taninan, çok yönlü, muhterem ve popüler bir siyasetçimizdir. Çok yönlüdür çünkü, kendilerini bazen bir futbol müsabakasinda veya basketbol maçinda tezahürat yaparken, bazen sahada omuzlara alinip havalara atilirken, bazen politikayla ilgili çok ciddi açiklamalar yaparken görmek mümkün. Sayin bakanimizin bir görevi daha var ki, o bizce biraz daha önemli. Sayin bakanimiz memur sendikalariyla yapilan Toplu Görümelerde Kamu veren Kurulu Bakanliini yapmaktadir. AKP hükümeti adina konuan sayin Bakan, toplu görümenin son turunda 2007 yili için memurlara %5 lik kocaman maa artiini ortaya koyunca, memurlari temsil eden Türkiye Kamu-Sen sebepsiz olarak çileden çikmi ve bu büyük artii kabul etmeyerek görümeyi terk etmitir. Üstelik bu Türkiye Kamu-Sen "Biz hakkimiz meydanlarda aramayi da biliriz, bizlere meydanlari siz gösteriyorsunuz, biz sikintidayiz sizi de sikintiya sokariz" diye bir laf demitir. Sayin Bakan kameralar karisina geçip memurun temsilcisi Türkiye KamuSen'e hemen cevabini vermitir. Memurun eylemlilik sürecini balatmasindan hiç korkmadan, çekinmeden, ciddiyetini bozmadan, "güç bende" tavrini göstere göstere bütün azametiyle açiklama yapmitir. Sayin Bakan; "Toplu ii birakma, grev gibi bir takim eylemler Devlet Memurlari Kanunu'nun 125. maddesinin (e) fikrasina göre memuriyetten çikarma nedenidir. O nedenle lütfen görevlerinizi ve sorumluluklarinizi bile-

rek hareket edin. Birtakim doldurulara gelmeyin. Çoluk çocuunuz var. Yasalar uygulanir hakkinizda, madur olursunuz." Buyurmutur. Memurlar bundan çok korkmutur, artik kesinlikle eylem yapma takatleri bitmitir ve bir köeye sineceklerdir. O kadar korkmulardir ki, bunun bir tehdit olarak algilamamilardir. Hatta iç hukukun üstünde olan LO sözlemelerine göre her türlü sendikal eylem yapmaya haklari olduunu söyleyememilerdir. Geçmite de bir çok eylem yaptiklarini, bundan dolayi bazi tehditçilerin olayi yargiya götürmesine ramen her seferinde hakli olarak çiktiklarini bile unutmulardir. te bu! Helal olsun sayin bakanima ne güzel konumu, ne veciz laflar etmi. Yalniz sayin Bakanimdan bir istirhamim var. Bu öretmenlere az zam yapin. Özellikle matematik öretmenlerinin maalarini azaltin hatta. Bu öretmenlerinin hepsi vatandaa matematii yanli öretiyor çünkü... te siz açikliyorsunuz; "Son 4 yilda enflasyondaki artiin %46,2, memur maalarindaki arti ise yüzde %72,2 oraninda olmutur" (Gerçi sayin Babakanimiz televizyon konumasinda artiin %85 oluunu söylemitir ama aradaki fark çok önemli deildir.) Siz hesabi ortaya dosdoru, yalansiz dolansiz koyuyorsunuz ama bu matematik öretmenleri matematii bu memurlara yanli örettiinden dolayi bunlar ceplerine giren paranin hesabini bile yapamiyorlar. Hele enflasyon hesabina hiç akillari yetmez. Petrole, tüketim maddelerine, gaza gelen zamlari, dövizdeki ani yükselileri falan zaten hiç hesaplayamazlar. Ah bu öretmenler var ya bu öretmenler, bütün kabahat onlarin. Bunlar matematik bilmiyor, oysa matematii sayin Bakanim kadar bilseler... Mesela aaidaki hesabi küçücük çocuklar bile yapar ama bu memurlar bir türlü anlamiyor. Sanki gözlerinin içine baka baka kendilerine yalan söyleniyormu gibi davraniyorlar. 2006 yilinda memurlara 130 ytl zam yapildiinda bütçeye gelen yük 5 katrilyondu.

Elveda

Günaydin deyince güler yüzünüz Öretmen olursa çalar saziniz Çiçektir aridir baldir özünüz Sevgi çiçekleri size elveda çinizde kin nefret hüzün olmasin Sevgi çiçeiniz açsin solmasin Yolunuzda hiç bir engel kalmasin Sevgi çiçekleri size elveda

Vatan millet bayrak akiniz olsun Yurdu yüceltmekte katkiniz olsun Toplumda cehalet korkunuz olsun Sevgi çiçekleri size elveda Kulaimda çinlar artik bülbül sesiniz Çocuk arkilari oldu öykümüz Bizlere ödüldür sizin sevginiz Sevgi çiçekleri size elveda

Dursun Yilmaz Sivas

EYLÜL 2006

10

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

OKUL MASRAFLARI CEPLER ALEV ALEV YAKIYOR...

2006-2007 Eitim-Öretim Yilinin balamasina artik sayili günler kaldi. Sendikamiz da okul telainin yaandii bugünlerde bir örencinin okula balama maliyetini aratirdi. Aratirmaya göre; ana sinifina balayacak bir örenci için 40, ilköretim birinci sinifa balayacak bir örenci için 38, genel liseye balayacak bir örenci için 39 ve meslek lisesine balayacak bir örenci için 37 ayri kalemde masraf yapilmasi gerekmektedir.

2006-2007 Eitim-Öretim Yili Örencinin lköretim 1. Sinifa Balama Maliyeti

Sira No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Okula Balayabilmek çin Alinacak Ürünün smi Bai/Kayit Ücreti Servis Ücreti Okul Kiyafeti(Kizlar çin) Okul Kiyafeti (Erkekler çin) Ayakkabi Spor Ayakkabisi Çorap Islak Mendil (15'li) Türkçe Defteri (60 Yaprak, 5 Adet) Matematik Defteri (100 P. Kareli) Hayat Bilgisi Defteri (80 Y. Çizgili) Resim Defteri Müzik Defteri Güzel Yazi Defteri Fi Dosyasi Makas Abaküs Plastik Fasulye Plastik Çubuk Oyun Hamuru Kuru Boya Pastel Boya (12'li ve 24'lü) Sulu Boya Kurun Kalem (2 Adet) Kirmizi Kalem (2 Adet) Kalemtra Silgi Bant Yapitirici Cetvel Okul Çantasi Beslenme Çantasi Eofman Suluk Beslenme Seti Kalem Kutusu Kaplik (12 Adet) Etiket (12 Adet) TOPLAM En Az Ücret (YTL) 50,00 69,00 58,00 66,90 49,00 49,50 3,00 0,65 3,00 2,75 1,50 2,00 1,50 1,25 1,00 1,40 3,25 0,70 0,70 5,00 4,75 6,00 5,75 0,75 0,75 1,20 0,50 0,60 1,50 0,70 38,00 7,00 45,00 6,00 2,50 2,90 4,00 3,00 501,00 En Fazla Ücret (YTL) 500,00 109,00 107,45 117,45 82,00 82,50 10,55 2,60 5,00 3,75 2,00 9,00 2,50 1,75 1,80 2,50 5,50 1,80 1,80 12,50 8,00 15,00 8,50 2,50 2,50 4,00 3,00 1,50 3,50 2,00 115,00 27,00 63,39 20,00 21,00 13,00 12,00 6,00 1.389,34

Meslek lisesi örencisinin eitim-öretime hazir bir ekilde balayabilmesi için de 712,15 YTL ile 1.812,95 YTL arasinda masraf yapilmasi arttir.

2006-2007 Eitim Öretim Yili Örencinin Ana Sinifi Balama Maliyeti

Sira No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOPLAM Okula Balayabilmek çin Alinacak Ürünün smi Yillik Ücreti Servis Ücreti Okul Kiyafeti (Kizlar çin) Okul Kiyafeti (Erkekler çin) Ayakkabi Çorap Islak Mendil (15'li) Pontif Spor Ayakkabisi Plastik Fasulye Plastik Çubuk Oyun Hamuru 3'lü Gazli Kalem 10 Renk Kuru Boya Kisa 12 Renk Pastel Boya Sulu Boya Firça Kurun Kalem (2 adet) Plastik Kalemtra Silgi Bant Yapitirici Beslenme Çantasi Suluk Beslenme Seti Boyama Kitabi Matematik Kitabi Hikaye Kitaplari Bir Kutu Oyuncak Teksir Kaidi (1 Top) Fotokobi Kaidi (1 Top) Resim Defteri Grofon Kaidi (20'li) Fon Kartonu (10'lu) El i Kaidi (10'lu) Tuvalet Kaidi (8'li) Sivi Sabun Kalemkutu Kolonya (200 ml) En Az Ücret (YTL) 45,00 69,00 40,00 56,00 32,90 2,50 0,65 7,00 42,00 0,70 0,70 4,50 2,75 3,00 3,25 1,50 2,70 0,75 0,45 0,50 0,60 1,50 6,50 6,00 2,50 2,45 5,48 2,00 4,50 2,25 5,50 1,50 4,00 3,50 1,25 2,85 2,60 3,50 2,90 377,23 En Fazla Ücret (YTL) 225,00 109,00 64,00 80,00 67,00 7,00 2,60 12,50 79,95 1,80 1,80 9,50 7,50 6,50 14,50 4,50 6,00 2,50 2,00 3,00 1,50 3,50 27,00 19,00 4,50 6,83 9,00 15,00 12,00 3,60 7,00 2,00 15,00 2,50 2,00 7,36 5,09 13,00 7,74 870,27

2006-2007 Eitim Öretim Yili Örencinin Meslek Lisesi 1. Sinifa Balama Maliyeti

Sira No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Okula Balayabilmek için En Az Alinacak Ürünün smi Ücret (YTL) Bai / Kayit Ücreti 100,00 Servis Ücreti 69,00 Okul Kiyafeti (Kizlar çin) 79,00 Okul Kiyafeti (Erkekler çin) 111,00 Ayakkabi 69,00 Çorap 4,00 Dil ve Anlatim Defteri 3,00 Türk Edebiyati Defteri (80 YP, 3 adet) 3,00 Matematik Defteri (100 YP. Kareli) 3,00 Fizik Defteri 2,50 Kimya Defteri 2,50 Biyoloji Defteri 2,50 Tarih Defteri (4 Ortali) 3,00 Corafya Defteri 3,00 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Defteri 2,75 Salik Bilgisi Defteri 2,75 Yabanci Dil Defteri 2,50 Elektronik Defteri 2,75 Teknik Resim Defteri 3,50 Teknik Resim Malzemeleri 9,00 Atölye Defteri 3,50 Atölye Önlüü 11,00 Kurun Kalem (2 Adet) 0,75 Kirmizi Kalem (2 Adet) 0,75 Kalemtra 1,20 Silgi 0,50 Bant 0,60 Yapitirici 1,50 Cetvel 0,70 Okul Çantasi 40,00 Eofman 65,00 Spor Ayakkabi 93,50 Kalem Kutusu 2,90 Defter-Kitap Kabi (12 adet) 4,00 Etiket (12 Adet) 3,00 Müzik Dersi çin Flüt 3,50 Resim Firçalari 2,00 TOPLAM 712,15 En Fazla Ücret (YTL) 600,00 109,00 120,00 170,00 150,00 11,45 10,00 12,00 8,00 8,50 9,50 8,00 7,00 7,00 4,50 4,50 5,00 7,00 37,00 22,00 7,50 25,00 2,50 2,50 5,00 3,00 1,75 4,00 1,75 109,00 140,00 155,00 14,00 12,00 6,00 7,50 6,00 1.812,95

Ortaöretim çaina gelmi çocuklari bulunan ailelerin ii daha da zordur. Genel liseye balayacak örencinin ailesine maliyeti 714,30 YTL ile 1.782,45YTL arasinda deimektedir.

2006-2007 Eitim Öretim Yili Örencinin Genel Lise 1. Sinifa Balama Maliyeti

Sira No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOPLAM Okula Balayabilmek için Alinacak Ürünün smi Bai/Kayit Ücreti Servis Ücreti Okul Kiyafeti (Kizlar çin) Okul Kiyafeti (Erkekler çin) Ayakkkabi Çorap Resim Çantasi Dil ve Anlatim Defteri Türk Edebiyati Defteri Matematik Defteri (100 P. Kareli) Tarih Defteri (4 Ortali) Corafya Defteri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Defteri Fizik Defteri Kimya Defteri Biyoloji Defteri Resim Defteri Müzik Defteri Salik Bilgisi Defteri Yabanci Dil Defteri Kuru Boya Pastel Boya Sulu Boya Kurun Kalem (2 Adet) Kirmizi Kalem (2 Adet) Kalemtra Silgi Bant Yapitirici Cetvel Okul Çantasi Eofman Spor Ayakkabi Tanitim ve Yönlendirme Defteri Kalem Kutusu Defter-Kitap Kabi (12 adet) Etiket (12 Adet) Müzik Dersi için Flüt Resim Firçalari En Az Ücret (YTL) 100,00 69,00 79,00 111,00 69,00 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,50 2,50 2,50 3,25 1,50 2,75 2,50 5,00 6,50 6,00 0,75 0,75 1,20 0,50 0,60 1,50 0,75 40,00 65,00 93,50 3,00 3,50 4,50 3,50 3,50 2,00 714,30 En Fazla Ücret (YTL) 600,00 109,00 120,00 170,00 150,00 11,45 18,50 10,00 12,00 8,00 7,00 7,00 4,50 8,50 9,50 8,00 7,00 3,50 4,50 5,00 10,00 14,50 8,50 2,50 2,50 5,00 3,00 1,75 4,00 1,75 109,00 140,00 155,00 6,00 14,00 12,00 6,00 7,50 6,00 1.782,45

lköretim okullarina bali anasinifina balayan bir örencinin okula ilk adiminin maliyeti 377,23 YTL ile 870,27 YTL arasinda deimektedir. Çocuunu ilköretime yeni kayit yaptiracak aileler de, ortalama 501 YTL harcama yapacaktir. Aileler çocuunu okula eksiksiz göndermek istiyorsa, bu rakam 1.389,34 YTL'ye kadar çikacaktir.

Bir veli, biri ilköretim dieri genel lisede olmak üzere iki çocuunu okula gönderebilmek için ortalama 1.215,30 YTL masraf yapacaktir. Ayni velinin çocuklarini okula eksiksiz giri yapmasini istemesi durumunda maliyet 3.171,79 YTL'ye çikacaktir. ayet aile bir çocuunu genel lisede, dierini meslek lisesinde okutacaksa cüzdani daha da yanacaktir. Zira bu ailenin yapacai masraf, 1.426,45 YTL ile 3.595,40 YTL arasinda deiecektir. Ne yazik ki çocuklarimizin eitim-öretime hazir bir ekilde balayabilmesi kolay deildir. Özellikle dar gelirli aileler, çocuklarini okutabilmek için büyük masraf yapmaktadir. Durum böyle olunca da okumak bir hayli külfetli hale gelmektedir. Zira; kayit parasi, servis ücreti, okul kiyafeti, ayakkabisi, çantasi, defteri derken binlerce YTL'yi bulan masraflar cepleri alev alev yakmaktadir. Bu vesileyle 2006-2007 Eitim-Öretim yilinin eitim camiamiza hayirli olmasini temenni ederken, ders siralarindaki yerini alacak örencilerimize de baarilar diliyoruz.

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

11

MUSTAFA GÖKHAN

Türk Eitim-Sen Kahraman Mara 1 No'lu ube Bakani

TEHDT M ?

T

oplu görümeler sona erdi. Ne mi oldu? Hiçbir ey. Sadece sendikacilar,kamu çaliani olduklarini örendiler. Ya Devlet Bakani Sayin Mehmet Ali ahin de kamu çalianinin vekili olduunu örenebildi mi acaba... ? Eer örenebildiyse asilin bulunduu yerde vekil olmayacaini da örenebildi mi? Biz kamu çalianlari olarak milletin ta kendisiyiz, asiliz. Bakan olan sayin vekil, cümleleriyle biz asillari üzdü. `'Ancak kendileri devlet memurudur. Devlet memurlarinin neyi yapip yapamayacaklari kanunla bellidir. O bakimdan yapacaklari her türlü eylemi yasal sinirlar içinde yapmalarini öneririm. Türkiye Kamu-Sen'in geçen Cumartesi düzenledii mitingi vardi. Burada Genel Bakan Bircan Akyildiz, bir memur sendikasinin bakani olarak deil, bir siyasi partinin genel bakani gibi konutuunu bütün kamuoyu biliyor. Akyildiz, bir kamu görevlisidir. Sadece maasiz izinlidir. Kamu görevlileri siyaset yapamazlar, bir siyasi partinin hakkinda aleyhinde konuamazlar. Orada amiri durumundaki Babakan'a aza alinmayacak hakaretlerde bulunmutur. Bu aslinda Devlet Memurlari Kanunu'na göre disiplin suçudur. Siyaset yapmak isteyen kamu görevlileri istifa etsinler, sempati duyduklari siyasi partiye gitsinler. Temsilcileri olduunuz, onlarin hakkini hukukunu koruduunuzu iddia ettiiniz memurlara sadece zarar verirsiniz. Toplu görüme masasinin bakani olarak kendilerini dostça uyariyorum. Yasal sinirlar içerisinde hareket edip, yasa dii davranilarda bulunursaniz, memurlarimizi suç ilemeye tevik ederseniz, hem memurlarimiz, hem de kendileri zarar görür. Güvenlik güçlerimiz yasal sinirlarda eylemin yapilmasi için kendilerine yardimci olur.''diyor sayin vekil; ancak unun hesabini yapmiyor: Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bir sivil toplum kuruluuyuz. Sivil toplum kurulularinin amaç ve görevlerinin neler olduunu iyi biliriz. Da bainda yaamadiimizin, da kanunlarinin hükmünün geçersiz olduunun uurundayiz. Toplu görüme sürecinde de bu bilinçle hareket ettik. Öyle hareket ettik de ne oldu?

Lübnan'a asker göndermek, AB'ye girmek, PKK hadisesi, ABD'nin büyük Ortadou projesi(BOB), emeklinin, çiftçinin, esnafin durumu kamu çalianini ilgilendirmiyor mu da bizleri siyasallamakla suçluyor sayin vekil? Yine; `'Bizim 2007 yili için u anda öngördüümüz yatirim ödenei 16,5 katrilyon liradir. Bu u demektir: Teklifi kabul edersek 2007 yili için hiç yatirim yapamayacaiz. Böyle bir eyi kabul etmemiz mümkün deil. Bu ülkede yaayan insanlar sadece memurdan ibaret deildir. Bu ülkede baka insanlar da yaiyor onlarin da talepleri var. Onlarin da okul ve hastaneye ihtiyaçlari var. Yatirim için bizim bu ödenee ihtiyacimiz var. Bu para benim ve Hükümet üyelerinin ahsi parasi deildir. Milletten toplanan vergilerle oluan bir bütçedir. Bütçeyi Türkiye'nin ihtiyaçlarina göre en iyi ekilde kullanmak hesapli kitapli hareket etmek zorundayiz.'' diyor sayin vekil. Dört yil boyunca ne istedik hükümetimizden ve ne gerçekleti? Bütün milletten iki yil zaman istediler, bata kamu çalianlari olmak üzere ken-

dilerine dört yil boyunca zaman verdik. Bu zaman zarfinda yapamadiklarini bundan sonra mi yapabilecekler? Kendilerinden talebimiz nedir ki; "Yatirim için bizim bu ödenee ihtiyacimiz var." deniliyor. Sayin vekil, bizim de insanca yaayabilmek için en azindan bu taleplerimizin karilanmasina ihtiyacimiz var. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, en büyük yatirim, insana yapilan yatirimdir. Ki, ayrica bizim hükümet üyelerinin cebinde de gözümüz yok. Biz hükümet üyelerinin ahsi paralarindan talepte de bulunmuyoruz. Biz milli gelirden, dört yil boyunca yapilan yatirimlardan elde edilen gelirden hakkimiza düen payi istiyoruz. Bu ülkede yaayan baka insanlarin olduuna imanimiz tamdir. Elbette bu ülkede kamu çalianlarinin diinda bakalari da yaamaktadir.Elbette dierlerinin de talepleri olacaktir. Devlet, ülkede yaayanlarin taleplerini vicdan terazisinde tarttiktan sonra hak edenin hakkini vermekle yükümlüdür. Dört yil boyunca enflasyon hedefleri belirleyip, bu ülkede yaayanlari tutmayan enflasyona ezdirmek kimsenin hakki olmasa gerek.

BRLEM MLLETLER "THE END"

SÜLEYMAN PEKN

TES Kocaeli 1 ube Bakani

nsanlik kaniyor. BM kina yakiyor. Kana kana yaiyoruz zulmü.. Kan kaybindan tükenmek üzere dünyanin vicdani. Timsahlarin gözyai seansinda kurulan bu kurum kurumutur. Türkiye derhal bu igal ve istilayi merulatirma komitesinden ayrilmalidir. Peinden ran, Suriye, Lübnan, Filistin, Venezüella, Bolivya, Küba, Meksika, Sudan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Banglade, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kore ve Çin`in üyeliklerini gözden geçirmeleri salanmalidir. nönü "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye oradaki yerini alir" demiti. Bu sözün Atatürkçesi "Türkiye yeni bir dünya kurmada öncülük yapar" olmalidir. Bikmadiniz mi lanetlilerin dünyayi yönetmesinden? Akli ve ruhi arizalari olanlardan talimat bekler bir görüntü vermekten usanmadiniz mi? Tarihinizden utanmadiniz mi? Beikta`iniz, Cimbom`unuz, Feneri`niz sizin olsun. Bana ceddimin merhamet medeniyetini verin yeter. Gülben`le, M. Ali`yle ele ey halkim. Yarin srail tanklari Lübnan`in kuzeyinden Suriye`nin sahil kentlerine girecektir belki de. Lazkiye, Halep dütü mü sira sendedir bilesin. Bodrum`da elenirken yada evde televole seyrederken

yakalanmayasin ha dikkat et. Felaket vapur düdükleriyle, tren çuf-çuf'lariyla ve baira baira geliyor. PKK mayinlarina airmiyorsun da ABD jetlerinin Mardin`i vurmasina mi airacaksin? Yoksa srail`in toprain 40 m altinda patlayan kimyasal bombalarinin Hatay`da meydana getirecei sivil kaybina mi?

Yani yürek kabartan bu zulümde bizim de payimiz var çok ükür (!). Kizip buzettiklerimizin mallarini esenlikle aliyor, afiyetle yiyoruz ve içimiz de sizlamiyor. Ne demi Malcom X ; " ster mermi olsun, isterse oy pusulasi. yi nian almali insan. Kuklayi deil, kuklaciyi vurmali". Var misiniz Dünyanin ensesinde boza piiren er Üçgenine gerçek manada kari koymaya? Onlarin ahdamari çok uluslu irketler (ÇU), dev tröstlerdir. Gelin ABD, ngiltere ve srail mallarini almayarak bu damari kurutalim. Öbür Avrupa ülkeleri bir yana dursun, bari bu kadarini yapalim. Bu nasil bir itir? Hem kan davamiz var hem de hasmimizin firmasindan ali-veri yaparak ona çaliiyoruz. Bu yaziyi okurken hasbelkader elimizde bulunan sigaranin parasini kime hibe etmiiz? Az evvel içtiimiz gazli içecein parasi öldürülen o Beyrutlu çocuun bairsaklarini yaran mermi miydi?

zulümdür". Susmak onaylamaktir. Korkmak iman zaafidir. Geçitirmek kaderi yadsimaktir. Ve dümanla ibirlii yapmak alenen ihanettir. Bugün ihanet günüdür Güller kendi dikenlerine kanatilsin airler öz elleriyle bosunlar iirlerini Söyleyin akrebe bugün ihanet günüdür Kendi kendimizi sokmadan, dümeden yeise ve yilginlia, küçümsemeden vereceimiz karilii, vazife ve mesuliyetimizi es geçmeden, kahrimizi ve efkârimizi payandalarina teslim etmeden ve asla sömürtmeden inancimizi ele güne, Hz. brahim`in ateine su taiyan ku yüreiyle hiç olmazsa safimizi belli edelim. Hacca niyet eden karincanin peinden gidelim. Gelin Amerikan, ngiliz ve srail ürünlerini boykot edelim. Marlboro`suz, CocaCola`siz, Mc. Donald`siz, BP`siz, Lipton`suz, Ariel`siz, Avon`suz bir dünya kuralim. Vuracaksak kuklaciyi vuralim. Ve sözün sonunu yine Mustafa slamolu`nun misralarina birakalim: Kurunlar el altinda bir yerde dursun Kütüklükte bir altinlik sevda daha kaldi nsanlar birbirini yüreklerinden vursun Silahimin namlusu gül kusmaktan usandi Uyandirin öfkeleri kudursun Söyleyin anama ölecek çocuklar doursun!

HARB BOYKOT: ER ÜÇGEN

nsanliin cani yaniyor. Oyuncai ölüm olan çocuklar.. Çiliklari emziren anneler... Hedef ayirmaksizin bir topluluun kökünü kazimaya tam teebbüs. Etnik temizlikse etnik temizlik, soykirimsa soykirim. Dahasi ne ki? Hitler aron`dan sonra Himmel Olmert. Gelin dönüp Kâinatin Kullanma Kilavuzuna bakalim. srailoullarini nasil anlatiyor? Parlamento dostluk gruplari ve ortaklik imzalari hangi kitaba giriyor? Tabi spor sayfalarina gömmediysek baimizi deve kuu gibi. Ya da magazin sayfalarinda fena fellaha erimediysek eer. Anlik tepkiler bahane. Coca­Cola ahane. Bu kez de Temmuz gelirlerini srail Donanmasina bailadi.

"GÜNETEK LEKELER"

nsanlik dayaniyor. Helak olma eiidir bu. Zulmü yapan binlerle, alkilayan milyonlarla. "Zulme riza

EYLÜL 2006

1

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

te sendika, ite mücadele, ite hukuk zaferi..!

MEB'N BR YANLI (ASO) DAHA YARGIDAN DÖNDÜ

Milli Eitim Bakanlii, (ASO) Eitim Hizmetleri Merkezlerini kapatma karari almi ve buradaki personeli ve araç gerecini daitarak bir çok maduriyetin yaanmasina sebep olmutu. Yapilan ilemin yanli olduu Milli Eitim Bakanliina sendikamiz tarafindan defalarca yazilmi, anlatilmiti. Her ite olduu gibi, dayatma politikasi güden Milli Eitim Bakanliinin, Eitim Hizmetleri Merkezlerini (ASO) kapatma karari, sendikamizin açtii dava neticesi yargidan döndü ve Danitay kinci Dairesi konuyla ilgili yürütmeyi durdurma karari verdi. Akil, fikir ve vicdan sahibi çevrelerin önerilerini dinlemeden, yetersiz bilgi sahibi bürokratlarinin da yönlendirmesiyle, yaptii ilemlerle Mili Eitimde sürekli kariiklia, maduriyetlere sebep olan Milli Eitim Bakaninin bu kemekei imdi nasil çözeceini de hep beraber izleyeceiz. Danitay 2. Dairesinin kararini görmek için internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

4B'NN PTAL ÇN DANITAY'A DAVA AÇTIK

Sitemizde yaptiimiz anket ile 4B statüsünde çalianlarin durumunu yargiya taiyip taimamamiz gerektiini çalianlara sormutuk. Anket sonucunda eitim çalianlarinin yaklaik %86'si konunun yargiya tainmasi gerektii konusunda fikir beyan etmitir. Bu sonucu deerlendiren Merkez Yönetim Kurulumuz, sözlemeli öretmenliin kaldirilarak, kadrolu öretmenliin getirilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, 657 Sayili DMK'nin 4b Maddesinin iptali ve sözlemeli öretmenlik genelgesinin yürütmesinin durdurulmasi ve iptali ile ilgili olarak Danitay'a dava açmitir. (Dava Dilekçemizi sendikamizin internet adresinden temin edebilirsiniz)

TV HARALARI

nsan... Henüz derinliine okunup izahi yapilmami bir roman... Kiymeti ölçülemeyen bir hazine... Mor dalarin arkasindaki sir... Bilineni çok ama hâlâ meçhul.. Bütün potansiyeli ile sinirli, ama sonsuza vurgun bir seyir defteri var. Her ne kadar "bilmek" için yaratilmi ise de, kendi bilinmezlikleri içinde çirpinip durmaktadir. Akil fikir sahibidir. Bairir, kizar, vurur, vurulur, sinirli ama sonsuzluk hasreti içinde... Cermi küçük, ama cürmü büyük. Kan da döker, göz yai da... Bazen kahkahalarla güler, bazen hüngür hüngür alar...Öfkesi de var, sevgisi de... Bütün bunlara bakinca, insanin hayatinda duygularin önemi küçümsenemez. nsanin bu özelliklerini bilen toplum mühendisleri, bo durmamakta; kendileri için kazanç, vatandalar için erozyon oluturacak giriimleri izlenme yüzdesi uruna sürdürmektedirler. Artik cumhuriyeti kuran çileli kuak, yava yava ahiret yolcusu olmaktadir. Onlarin hatiralari TV'lerden dikkatlice yayinlanmadi. Gaziler konuturulmadi. Hatiralarina hürmeten rahat bir hayatta yaatilmadi. Ancak, bayram törenlerinde mecburi olarak seramoninin bir parçasi oldular. Sembolik kaldilar. Halbuki onlar kahramandi. Kahraman olmak öyle kolay deildir. En sevdiiniz ey caninizdir, onu ortaya koyuyorsunuz. te bu kahramanlar canlarini ortaya koydular. Öyle samimi, öyle saf ve temiz ki, dümanlar bile gipta ettiler. Kolay mi? Yedi düvele kari bir avuç kahraman. Hatta bu kahramanlar fazlasini yaptilar. Türk Devleti'nin Cumhuriyetini de kurup cumhura armaan ettiler. Mazlum, marur, onurlu, haysiyetli, sefil ama dik bali kahraman adamlar gibi yaadilar. Erkekçe dütüler, ama kahpece yükselmediler. Onlar toprai vatan yapip, Al Bayrak üstüne bayrak istemediler. Bir ülkede kahramanlara hürmet yoksa, o ülke kendini savunacak kahramanda bulamaz. Davrani mühendisleri bunu da iyi bildikleri için kahramanlikla ilgili ne varsa sansür koydular. Sözlü kültüre de, görüntülüye de el koydular... Neye deer veriyorsaniz onu deersiz gösterdiler. Neyi saygi ile kariliyorsaniz, onu ucuzlatmanin çarelerini aradilar. Bunca saldiriya ramen, ayakta kalabilmeyi baaran Anadolu çocuklari; yaiz yüzlerinde yol yol olmu kiriiklarin, yine yol yol akittii alin teri... Çanakkale'de: Dur yolcu! Bilmeden gelip bastiin, Bu toprak, bir devrin battii yerdir. Eil de kulak ver, bu sessiz yiin, Bir vatan kalbinin attii yerdir. Bu issiz, gölgesiz yolun sonunda, Gördüüm bu tümsek, Anadolu'nda, stiklal urunda, namus yolunda, Can veren Mehmed'in yattii yerdir. Diyecek kadar kararli. Polatli ehitler Abidesinde: "Biz burda dümana bir mezar kazdik/ Can verdik Türkiye yaasin diye/Al kanla Sakarya tarihi yazdik/ Millete bir vatan ettik hediye" diyecek kadar marur ve mütevazi... Alçaklik ile alçakgönüllülüü seçebilecek kadar ferasetli... Amasya'da; Milletin istiklalini, yine milletin azim ve karari kurtaracaktir," diyen bir avuç namuslu kahramanin feryadi. Erzurum'da: "Vatan bir bütündür, parçalanamaz" diyerek Türk'e ömür biçenlere indirilmi bir darbe.. Ovadaki baak sarisi, gökyüzünün mavisi, denizin dalgasi... te bütün bunlar Anadolu yaylasinin sahipleri, Türk çocuklari... Ama cumhuriyet çocuklari örtülü bir ihanetin içine doru hizla sürüklenmektedir. nsani bir bütün olarak ele aldiiniz zaman göreceksiniz ki, zihni melekeleri, duygusal yönü ile irtibat içindedir. Yani zihin hayati ile duygu hayati arasinda son derece önemli bir iliki vardir. Zihin hayatini ucuz eylerde doldurursaniz, duygu hayatinin deeri ucuzlar. Moral deerleriniz bir bir küçümsenir, bir de bakarsiniz ki, duygusuz, yozlami, dejenerasyona urami, melankolik, apatik tipler ile kari kariya kalmisiniz. Onun için duygular önemlidir, bu duygular insanlarin psikolojik süsleridir. Duygular insanlarin iyi ve kötü hallerini ortaya koyar. Çocuklarda ve gençlerde duygu yükü küçümsenmeyecek oranda air basmaktadir. Ergenlerin bizim ülkemizde DELKANLI diye adlandirilmasi bouna deildir. Onlar ide-

FEHMDAR ÇFTÇ

Bolu Milli Eitim Müdürlüü Tefti Krl. Bk Yrd. alist ve tez canlidirlar. Olup bitenlerden çabuk etkilenir, hemen tepki gösterirler. te gençlerimizin deerine deer katan onlardaki kültür sevdasidir. Bazilari israrla küçümsese de, bayrak sevdan, vatan sevgin yoksa, memleket türküleriyle içlenmiyorsan; Bingöl çobanlarinin kavalinin sesi seni kendinden geçirmiyorsa, ya da bir Sivas halayinda kendini bulmuyorsan, yörük yaylasindaki sazin sesi gözyaini sele çevirmiyorsa; bütün bunlarin, senin gözünde bir kiymeti yoksa, senin de bizim yanimizda bir kiymetin olamaz. Otlarin ömrü de bir mevsim kadardir. Bu entel kafanla bu insanlari hala küçümseyen biriysen, ot kadar hükmün bile yoktur. Türk çocuu papazin sözüne deil, Gençlie Hitabedeki Atatürk'ün sözüne itibar etmelidir. O sözleri okuyup, haldeki memleketi seyretmelidir, bu aziz milletin deerlerini yozlatirmak için kimlerin daha çok gayret içine girdiklerini gözlemelidir. Birileri bazi kelime ve kavramlari öç alma duygularini saklamak için sutre yapiyorsa, bilsin ki o kimse millet dümanliina oynuyordur. Varlii toprak olan bir insanin, vatanini sevmesi kadar doal bir duygu olamaz. Bu sevgiyi airi bulanlar, yada öyle niteleyenler de soy özürlüdürler. Kalbinde vatan sever bir ideal adaminin imani, ruhunda kendine güvenen insanlarin azim ve iradesi, kafanda yarin ki Büyük Türkiye'nin büyük düünceleriyle yol almalisin. Yol almak, bilimin verilerini kullanarak yeterliklerini gelitirmektir.Analar bebeklere ninni söylemiyor... Efeler zeybekleri, dadalar barlari unuttu. Gençler, bir Türkmen düününde elenmiyorlar. Bilim adamlari yalniz ve kimsesiz...Film adamlari setlere, topçular stadyumlara, popçular barlara simiyor. Artik TV.lerde etik ve erdem kalmadi. "Biri Bizi Gözetliyor", "Ünlüler Çiftlii", "Gelinim Olur musun?"," Benimle Evlenir misin", "Bizim Evde Neler Oluyor?", "Yalniz deilsin" vs. gibi yapimlarla bir tür kadinlar harasina döndü. Kadin kavrami bizzat kadinlar tarafindan ucuza alinirken, erkek tavri sergileyemeyen bir sürü öhret mensubu, insanlar, üfürükten dizilmi laflarin sanat deeri olduunu saniyorlar. Bunlar sanat ortamina sunulmu salatadan sözlerle sarho olmulardir. Yahya Kemal'in bir misra için 14 yil beklediini düününce üfürükten laflarin ucuzluunu daha iyi anliyoruz. Bütün bunlara ramen, ailedeki asil kuvvet analarin kuvvetidir. Bir topulumun yikimi aileden balar. Eer bu baarilmisa gerisi önemli deildir. O halde ailede ki kale gibi salam analarin, his ve heyecanlari heves, moda, çiplaklik kültürü ile teslim alinmalidir. Birileri program yapacak diye zavalli birinin hikayesinden daha iyi malzeme mi olur? Onlari öyle gaza getirirsin ki, akil insanlarin ara bulmasini, yada durumu düzeltmesini tümüyle ortadan kaldirirsin. Artik bari elçisi geçinenler Kerkük'te sönen ocaklari ve kaybolan canlar için mesai yapmiyorlar. Onlar cumhuriyetin kuruluunu, Atatürk'ün doum tarihini bilmeyen mankenlerin defilelerini izlemekle meguller. Kadin ve erkek haralarinin bu kadar çok olduu bir memlekette aile hayatinin ayakta kalmasi tartima götürür. TV. haralarinda entel havalarindan geçilmez.Anadolu'da bir söz vardir. "Ne yaptii yenilir, ne elinden su içilir." O kadar pikindirler ki, sözde kültürel haklarin kullanilmasini, üniter ve milli devletin yikilmasina tercih etmektedir. Bunu da Batili dostlarinin (!) dost fikirleriyle, karde duygulariyla, insan haklari teranesiyle yapar. O Batili dostlar (!) milyonlarca insani katlederken acimiyor da, bir kuun petrole bulunmasina gözyai döküyor. ncinmelerimiz imdiki zamandaki acilarimizdir. Kizginliklarimiz geçmiteki çektiimiz acilar içindir. En büyük üzüntümüzde endie olarak zihnimize yerletirdiimiz, gelecekteki acilarimiz olacaktir. Cumhuriyeti kuran kahramanlarin karisinda mahcup duygularla eziliyoruz. Cumhuriyetin nimetlerini hara kültürü olarak algilayanlara kizginiz.... Üzgünüz... portaya dümü bilgi ile birkaç ecnebi cümlenin arkasina siinarak bilimcilik oynamasina da tamam denebilir. Ama, cumhuriyeti kuran irade temeli "kültürdür" demise de, bunlar kültürsüzlüün kültürünü yaayan entellerdir.

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

13

Ortada Yasemin Çilii Vardi

SamiBülbül

SALIK SGORTA SSTEM TEMNAT TABLOSU

HZMETLER YATARAK TEDAV TEMNATLARI Dahili Yati Cerrahi Yati Oda-Yemek-Refakatçi (180 gün) Youn Bakim (90 gün) Operatör ücreti Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Anjorafi Giderleri Aneliyat Sonrasi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kaza Sonucu Di Tedavi Doum Giderleri Suni Uzuv KAPSAM Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik Yillik LMTLER LMTLER LMTSZ LMTSZ LMTSZ LMTSZ LMTSZ LMTSZ LMTSZ LMTSZ 500 YTL 10.000 YTL ANLAMALI KURUM KATILIM PAYI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GENEL YAAM MEDLINE

SALIK SGORTASI

Katrangözlübirengerek Diini batirdi yüreime Ruhumdan irmaklar akti Biri Dicle biri Firatti. Gözü kizarmi nihayetinde Kan içti Salomos inayetinde. Yeil kanatli bal arilarini gördü. Kahpe felekle bir tertip ördü Yildirim kavurmutu bir taze gülü Bin gül'ü kuruttu engerein kulu Oul diyordu elleri belinde bir kadin "Bu sefer vatan sa olsun demeyeceim" Kara bulut bakili bir adam oul diyordu "Kaybimiz çok , kiyamet kopsun!" Oul veriyordu yeil dallari olan adamlar Oul aliyordu katran gözlü engerek nsanlar kuruni bakilarla donuktu Söz kerpetenlerle çekilirdi aizdan Yok aizlari biçak açmazdi Air air yürüdüler yürei dalananlar Yilanin üstüne gider gibi... Çok kabalik yürüdüler.. Ellerinde savrulan Oulun teri renginde bir atlas vardi. Boazlarinda düümler da kadardi Kara gözlükleri arkasinda saklananlara Meydan dardi. Fabrika sirenlerini dinlemek zarardi. Yeil dallarla bezenmi ayça Bir çocuun bakilari boluk kadardi. Yildiz yirmi yil sonrasina nazardi. Bir topluluk kutsal antlar içti. Ve hepsi kutsal andi içmiti. Kara gözlüklü bir kaçi nokta nokta ne demiti. Yeil kanatlilar bile aladi. Kimler alardi? Kara gözlüm Bin gül'üm diye Alayanlar aladilar. Ol oul karisinda el baladilar. Baktilar yer gök kirmiziydi. Oulun üzerine örttüler ak süt ilenmi kimizidan Ve yürüdüler gene yava yava. Akillarina geldi dedelerinden duyduklari sava.. rkildiler, dirildiler.... Gözlerinden kan siziyordu. Kalabalikta öfke geziyordu. Bir ihtiyar bitti gözlerimizde ya diyordu Birçokinsansessizce Cierinin bir yarisini kesip atmaya karar veriyordu. Yürekten ayça aliyordu. Yildiz yirmi yil sonrasina bir nazardi. Ortada yasemin kokusu vardi Yoookk!.. Ortada Yasemin çilii vardi.

ACL KARA AMBULANSI DURUMLAR Aracin çekilmesi Aracin kurtarilmasi Aracin kullanilamayii nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönü veya yolculua devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Aracin geri getirilmesi için seyahat Aracin emanet ve muhafazasi Profesyonel sürücü hizmeti Sigortaliya yapilacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklamasi 2. Ferdi Teminatlar Yakin aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuun durdurulmasi sonucu geri dönü seyahati

LMTSZ 150 YTL 300 YTL 120 YTL - max 3 gece Sinirsiz 150 YTL/gün - max 2 gün Sinirsiz 150 YTL Sinirsiz Seyahat Sinirsiz Konaklama 120 YTL/gece Max 4 gece Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz 50 YTL - Yilda 1 defa 50 YTL - Yilda 1 defa 50 YTL - Yilda 1 defa 50 YTL - Yilda 1 defa Balanti - Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz Sinirsiz

1. Araç Teminatlari

Vefat eden sigortalinin nakli laç gönderilmesi organizasyonu Evde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönü seyahati Acil mesajlarin iletilmesi Tesisat ileri Elektrik ileri 3. Konut Cam ileri Teminatlari Anahtar ileri Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Turistik Bilgiler Yol, kaza ve hava durumu bilgileri Salik kurululari ile ilgili bilgiler Ulaim araçlari ile ilgili bilgiler Döviz kurlari bilgileri Restoranlar ve elence merkezleri hakkinda bilgi Konaklama ile ilgili bilgiler 4. Bilgi ve Org. Servisi Kültürel aktiviteler hakkinda bilgi Hayvan bakimi ile ilgili bilgiler Özel günler için organizasyon Yalilar ve çocuklar için bakim hizmetleri Tercüme hizmetleri Çiçek gönderme hizmetleri Dier bilgi hizmetleri

TURASSST

EYLÜL 2006

14

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

TÜRK EDEBYATININ AKSAKALI, TARH ROMANCILIIN ZRVES, ÇAIMIZIN DEDE KORKUTU, MUSTAFA NECAT SEPETÇOLU ve ESERLER

FAZLI YILMAZ

Eskiehir ubesi 10 Temmuz 2006 Pazar günü yakin tarihin büyük romancisi Mustafa Necati SEPETÇOLU'nu kaybettik. Bu yazida, çocukluu ilk gençlik yillari epey gerilerde kalan bizim kuain okumaktan haz aldii, tarihimizi tarih kitaplarindan çok, romanlarindan sevdiimiz, roman kahramanlarindan çocuklarimiza isimler seçtiimiz merhum yazardan ve onun eserlerinden bahsedeceiz. 1932'de Tokat'in Zile ilçesinde dünyaya gelen yazarimiz ilk ve orta örenimini Zile, Sivas, Bursa ve stanbul'da tamamlamitir. stanbul Haydarpaa Lisesi'ni bitirdikten sonra stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü ile Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olmutur. Milli Eitim Bakanlii Basimevi Müdürlüü ile Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser dizisinin yöneticiliini yapmitir. Daha sonra ölümüne kadar serbest yazar olarak sürdürmütür. Hikaye, roman, tiyatro ve destan türünde eserler veren SEPETÇOLU çeitli gazetelerde köe yazarlii da yapmitir. Abdürrezzak Efendi (1955), Meneveler Ölmemeli (1972), adini taiyan hikaye kitaplarinin yaninda bir kismi ehir Tiyatrolari'nda da temsil edilen Mehmedin Bekledii, Sevgisizler, Zehirci Cehennemde3, Gün Iii, Trampacilar, Büyük Otmarlar, Çardakli Bakici, Köprü, Son Bloklar, Her Bizansa Bir Fatih adini taiyan tiyatro eserleri vardir. Milli kaynaklarimiza dönü çabasi olarak nitelenen bir çalima olarak Yaratili ve Türeyi destanlarini yeniden yazmi bu çalimanin bir benzeri olarak Türk Destanlari ve Dede Korkut Hikayeleri adli bir çalima daha yayimlamitir. Bu çalimalara Göktürk Kitabeleri'ni ele aldii Sonsuza Uyanan Talar ile Türk ve slam tarihinden çeitli kesitleri tasavvuf bahçesinden çiçekler derlercesine sunduu Can Ocainda Pien A, mam-i Azam Ebu Hanife'den bahseden Kutsal Mahpus ile Yunusumuzu iledii Benim Adim Yunus Emre kültür dizisinin dier eserleridir. SEPETÇOLU, 1970'lere kadar roman türüne airlik vermemi olup Malazgirt Zafer'nin 900. yildönümü dolayisiyla yapilan faaliyetler neticesi açilan roman yazma yarimasi için kaleme aldii "Kilit" adli roman ile bu türe airlik vermeye balamitir ve bu romani yarima birincisi olmutur. Bu çalimanin ardindan yazilan Anahtar, Kapi, Konak, Çati, Üçler-Yediler, Kirklar, Bu Atli Bu Geçide Gider, Geçitteki Ülke, Daraaci, Ebemkuai, Sabir, Gece Vaktinde Gün Dönümü adini taiyan romanlariyla Dünki Türkiye Dizisini oluturmutur. Cumhuriyet sonrasini ele aldii Cevahir le Sadik Çavu'un Buday Kamyonu, Karanlikta Mum Iii, Güne'in Dört Köesi adli eserleri ise Bugünkü Türkiye Dizisi adiyla yayinlanmitir. Tarihimizin dönüm noktalarindan biri olan istilacilari durdurduumuz Çanakkale Savalarini ise üç kitaplik bir seri roman halinde bir kisim belgelerden de faydalanarak ilemitir; Ve Çanakkale Geldiler, Ve Çanakkale Gördüler, Ve Çanakkale Döndüler. Büyük Otmarlar adli eseri Avrupa Üniversitelerarasi Tiyatro Festivali'nin en iyi oyunu seçilmitir. 1980'de Türkiye Milli Kültür Vakfi Kültür Armaanini alan SEPETÇOLU 1994'te LESAM'in üstün hizmet beratini kazanmitir. 1998'de Atatürk Dil- Tarih Kurumu eref Üyelii'ne de seçilmitir. Romanlarinin bir kisminin kapaina aldii u artlarda sanat anlayiini yansitmaktadir. " Sanat adamlari ancak yeryüzünü güzelletirebilmek urunda, çirkinde bile mevcut olan bütün güzellikleri insanlarin gönül gözünde yerletirebilmek için sarf etmek mecburiyetindedirler. Yeryüzünün güzellemesi dünki, bugünki, yarin ki, çabalarin senteziyle olur. Mesele bu üç çabanin sentezini yapabilmek, bugün bütün maddi zenginliklerine ramen ruh yoksulluunda bunalan insanlara yarinin sentezini gösterebilmektir. Bu böyle olunca da insan ve güzel mefhumlari bir araya gelmi olur. Bu görü açisindan da insanin varliini sebebi olarak ortada güzellik kalir. Güzel ayni zamanda insanin huzurudur, umududur ve mutluluudur. Sanat adaminin görevi ise huzur, umut ve mutluluk içindir." Merhum SEPETÇOLU'na rahmet dilerken Türklüün tekrar büyük millet olmasi ülküsü yolunda yetien nesillerimizin onun eserlerinden feyz almasini salamak için özellikle öretmenler olarak üzerimize düeni yapmaliyiz...

Yakmayan Ate Böceim

Baharin büyüttüü çimler arasinda yildizlara inat parlayan Hani kiyamayarak avcumuza aldiimiz hayallerimizin kahramani Bu gece ate böcei buldum tüm dülerim gerçek olacak avuntularinin temsilcisi Aslinda siinilacak sakin bir liman. Ilik esen bahar rüzgarinda kimseyle paylailamayan yalnizliimizin Ate böceiyle paylatiimiz hayal tomurcuklarinin Sevdiimle bulumak, yeni ayakkabi almak, yada mutluluk iksiri gibi saymak Oysa elimize alsak atei yüreimizi yakmaz Çikardii iik gönlümüzü aydinlatmaz Parlaklii ay iiinda kaybolan çaresizliimizin o onki tek ortai Zaten eline alirsan tir tir titrer karanlia gömülür umutlarimiz gibi Ama biz ona ne görevler ne sifatlar yükleriz, o ay iii altinda birkaç dakikada Kimin anilarinda kaç kez vardir ki bir gece yarisi ate böceiyle dertlemek Ona sevdiini sevmediini bulduunu kaybettiini , gizli akan gözyalarini anlatmak Kim ate böceiyle alayip onla gülmekten zevk alir gecenin bi yarisi Avcunu açip onun sesini duymak için biçare kulak büker Bir bakarsin inleyen ses hadi geç oldu eve gel, sabah erken kalkacaksin.... stemsiz bir vedadir o bulduun ate böceinden ayrilma çarisi Nereye koyacaini bilemezsin gelin çeyizinin en deerli eyasi gibi Oysa o bir an önce senden kurtulma rüyasindadir Sense içini boaltmi rahatlami, alami gülmü ve hasret gidermisindir Zavalli ate böceim nelere kadirsin, koskoca bir insani dert yumaini rahatlattin Küçücük umut ateinle bir çok insana, insanlii huzuru anlattin. Hadi dön artik kendi hayatina bilmeden üstlendiin terapi görevin bitti Hepimizin ihtiyaci olan bir ate böceimiz var etrefimizda Tek sorun onu görüp anlayacak göz ve yüree candan sevgiye Sahip Olmak..... Ama nerdeeeeeeeeeeeee.... Aydin Türker

l Milli Eitim Müdürlüü yeri Temsilcisi - zmir

Doum Günüm

Ben bir öretmenim, nice zorlua katlanan, Ben bir öretmenim, 24 Kasim'larda hatirlanan. Aciyor yüreim yalnizliinla, Yine de karanlia birkaç mum yakan. Ben bir köy öretmeniyim sevdiklerimden uzak, 14 örencim, bir sobam ve bir kara tahtam Iiksiz gecelerde karanlia bakip hayal kuran, Titreyen elleriyle gelecee ümit taiyan. Bir gün aç bir gün tok, Yeni nesle vatan bayrak aki ailayan. Dedin ya ben bir köy öretmeniyim, nadina ayakta duran. Yildiramaz ne kar ne ki ne de karanlik, Vatan temellerine her gün bir tula koyan. Ben bir köy öretmeniyim sevdiklerimden uzak, 14 örencim, bir sobam ve kara tahtam Belki janjanli olmadi hediye paketleri, Gazete kaidina sariliydi ve en büyük hediyeleri kalemi. Bir çift yün çorap iki de eker sikitirdi elime, Ama bir dal kadardi minicik yürekleri. Ben bir köy öretmeniyim sevdiklerimden uzak, 14 örencim, bir sobam ve kara tahtam Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetim için, Cahillii vururum, alninin tam ortasindan Bir gün! Bir 24 Kasim daha geçti. Bu sadece bir gün deil, Bugün benim, doum günüm! Mehmet Fatih KARAASLAN ARTVN ubesi Üyelerinden

EYLÜL 2006

Türkiye Eitim, Öretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalianlari Sendikasi Genel Merkezi Aylik Yayin Organi

1 EVLENENLER

VEFAT ve BASALII

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- Adana1NoluubeüyelerindenAye EFE'ninannesivefatetmitir. Adana 1 nolu ube üyelerinden Arif EFE'ninKayinValidesivefatetmitir. AydinubesiSökeTemsilciliiüyelerindenDilekKAZANvefatetmitir. Çankiri ubesi üyelerinden Emine KARAHASAN'in babasi vefat etmitir. Çankiri ubesi üyelerinden Murat TAHTAOLU'nun babasi vefat etmitir. Çanakkale ubesi Çan Temsilcilii üyelerindenRamazanYONAR'inbabasivefatetmitir. Bursa2noluubeüyelerindenM.Sait SEVNÇ'inannesivefatetmitir. Bursa 2 nolu ube üyelerinden Mesut Rahmi BAYRAM'in annesi vefat etmitir. Çanakkale ubesi üyelerinden Erhan ÇELK'inkayinpederivefatetmitir. Çanakkale ubesi üyelerinden ZülkarniÇETN'inannesivefatetmitir. Denizli ubesi üyelerinden Duran HAYLA`ninbabasivefatetmitir. Konya 2 nolu ube üyelerinden Ali CengizCANDAN'inbabasivefatetmitir. Konya2noluubeüyelerindenNejdetDKEN'inannesivefatetmitir. Ankara 2 nolu ube üyelerinden Ömer GÜNAYDIN'in babasi vefat etmitir. Hatay2noluubeüyelerindensmail LTER'inannesiAytenLTER'inkayinvalidesivefatetmitir. Hatay 2 nolu ube üyelerinden Behire DOAN'in annesi Mahmut 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- DOAN'in kayinvalidesi vefat etmitir. Konya1noluubeüyelerindenCengiz KIRBUA'nin kayinpederi vefat etmitir. Konya1noluubeüyelerindenSultanSEZGNER'inbabasivefatetmitir. Konya1noluubeüyelerindenHalil Kürat SEZGNER'in kayinpederi vefatetmitir. Nevehirubesiüyelerindenbrahim CEYLAN'inabisivefatetmitir. NevehirubesiüyelerindenMehmet KUZUGÜDENL'nin ei vefat etmitir. Nevehir ubesi üyelerinden Ercan KILIÇ'inamcasivefatetmitir. Nevehir ubesi üyelerinden Seyit DEMRC'ninamcasivefatetmitir. Nevehir ubesi üyelerinden Sevgi YÜKSEL'inannesivefatetmitir. Nevehirubesiüyelerindenbrahim PEKER'inannesivefatetmitir. IspartaubesiEskiubeBakaniKorayBAYT'ineivefatetmitir. Kayseri2noluubeüyelerindenHasanORHAN'inamcasivefatetmitir. Kayseri2noluubeüyelerindenSedatYILDIRIM'inyienivefatetmitir. Kayseri2noluubeüyelerindenHasan ÖKSÜM'ün amcasi vefat etmitir. zmir3noluubeüyelerindenYavuz ve Ayegül AYLANÇ'in annesi vefat etmitir. SinopubesiDuraanlçesiüyelerindenMuratKARAOLAN'ninkardei vefatetmitir.

1- 2- 3- 4- 5- 6-

7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-

DOUMLAR

Bursa2noluubeüyelerindenAbdul KadirYAKICI'ninoluolmutur. 2- Adana1NoluubeüyelerindenOSMANSAYGI'ninkiziolmutur. 3- Adana1NoluubeüyelerindenLKNURORAL'inoluolmutur. 4- Hatay 2 nolu ube üyelerinden Murat-SerpilKOÇAK'inçocuklariolmutur. 5- Hatay 2 nolu ube üyelerinden Gürcan-Feyza KOCAMAN'in çocuklari olmutur. 6- Kayseri1noluubeüyelerindenbrahimEKER'inoluolmutur. 7- Kayseri2noluubeüyelerindenSerhatÇOLAK'inçocuuolmutur. 8- Konya2noluubeüyelerindenGaziSerapYILMAZ'inçocuklariolmutur. 9- Konya1noluubeüyelerindenTuncayÇAKMAK'inkiziolmutur. 10- Karabük ubesi üyelerinden Osman1- MeralSARIKURT'unoluolmutur. 11- Nevehir ubesi üyelerinden Nöfer EKC'ninkiziolmutur. 12- NevehirubesiüyelerindenNesibeHalilTANIR'inkiziolmutur. 13- Sinop ubesi üyelerinden Cokun ZihniFAZ'inkiziolmutur. 14- Kirikkale Üniversitesi Personeli Yrd. Doç.Dr.Hakan TÜRKAY ve Hülya TÜRKAY'in bir erkek çocuklari dünyayagelmitir. 15- zmir yüksek teknoloji enstitüsü Üyemiz;brahimÇAMCI'ninkiziolmutur. 16- Sinop ubesi üyelerinden Fatih BALTACININçocuuolmutur. 17- Sinop ubesi üyelerinden Yusuf -Aysun KOÇYT çiftinin çocuklari olmutur. 18- Sinop ubesi üyelerinden Halim KÖKSAL'in Muhammet Ali adinda çocuuolmutur.

21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34-

Aydin ubesi üyelerinden smail SARI evlenmitir. TokatubesiüyelerindenahinASLAN evlendi. Tokat ubesi üyelerinden Ümmihan UunVANLIevlendi. Bursa 2 nolu ube üyelerinden Ender GÜLTENevlenmitir. Bursa 2 nolu ube üyelerinden Erhan ÇALAYANevlenmitir. Bursa 2 nolu ube üyelerinden H.brahimORAKÇI'ninoluevlenmitir. Bursa 2 nolu ube Mevzuat Sekreteri akirEKER'inoluevlenmitir. Konya2noluubeüyelerindenMuttalipUYSAL'inkizievlenmitir. Konya2noluubeüyelerindenNurettinDEMREL'inkizievlenmitir. Konya2noluubeüyelerindenNevzat AKBA'inkizievlenmitir. Konya 2 nolu ube üyelerinden Bekir AYTEMR'inoluevlenmitir. Konya 2 nolu ube üyelerinden Hakki ERTURUL'unkizievlenmitir. Konya2noluubeüyelerindenMustafaALPER'inkizievlenmitir. Ankara1noluubeüyelerindenHanifi ÇAMKERTENevlenmitir. Ankara1noluubeüyelerindenAhmet DOAN'inkizievlenmitir. Ankara 1 nolu ube üyelerinden NurhanEK'ninoluevlenmitir. stanbul6noluubesidenetlemekuruluüyesiMustafaAYBERKevlenmitir. Hatay 2 nolu ube üyelerinden Zeki POYRAZ'inkizievlenmitir. Hatay2noluubeüyelerindenBeyazit BestamiDÖNENevlenmitir. Konya1noluubeüyelerindenKazim KARALAR'inoluevlenmitir. Konya1noluubeüyelerindenMustafaSEYREKevlenmitir. Konya 1 nolu ube üyelerinden Halil AKER'inoluevlenmitir. Konya1noluubeüyelerindenNevzat AKÇA'ninoluevlenmitir. Konya 1 nolu ube üyelerinden Yaar ÇINAR'inoluevlenmitir. Konya1noluubeüyelerindenRamazanAKSU'nunkizievlenmitir. Konya1noluubeüyelerindenMuammerERDEN'inoluevlenmitir. Konya 1 nolu ube üyelerinden lker KOÇevlenmitir. Kayseri2noluubeüyelerindenVeysel ACUN'unkardeievlenmitir. Kayseri2noluubeüyelerindenHüseyin-AyeDEMRevlenmitir. Kayseri2noluubeüyelerindenSüleymanKESTEKevlenmitir. Kirehir ubesi üyelerinden Samen YILDIRIM'inkizievlenmitir. Kirehir ubesi üyelerinden Gazenfer KÜRATPEHLVANevlenmitir. Kirehir ubesi üyelerinden Mustafa KILIÇ'inkizievlenmitir. Kirehir ubesi üyelerinden Nejat

AYDIN'inkizievlenmitir. 35- Kirehir ubesi üyelerinden Sefa TAKIN'inoluevlenmitir. 36- Kirehir ubesi üyelerinden Adnan DNÇER'inkizievlenmitir. 37- Kirehir ubesi üyelerinden Yüksel KURT'unkardeievlenmitir. 38- zmir1noluubeüyelerindenMustafa GÜZEY'inkizievlenmitir. 39- zmir 1 nolu ube üyelerinden Necmi EDS'inoluevlenmitir. 40- zmir1noluubeüyelerindenMüzahir DOAN'inKizievlenmitir. 41- Sinop ubesi Duraan lçesi Uyelerimizden Ramazan DEMRPENÇE'nin oluevlenmitir. 42- Sinop ubesi Duraan lçesi Üyelerimizden Elif ATASEVER ve Nurullah YÖRÜKevlenmilerdir. 43- Sinop Duraan lçesi Üyelerimizden smailAYDOANevlenmitir. 44- Sinop ubesi Boyabat lçesi ÜyelerimizdenYusufÖZTÜRKevlenmitir. 45- Sinop ubesi Duraan lçesi Üyelerimizden Mustafa Gürler KAYA evlenmitir. 46- Sinop ubesi Duraan lçesi ÜyelerimizdenNumanCANDANevlenmitir. 47- Sinop ubesi Duraan lçesi üyelerimizdenFilizGÜLCANevlenmitir. 48- Sinop ubesi Duraan lçesi üyelerimizdenPervinGÜZELevlenmitir. 49- Sinop ubesi Duraan lçesi üyelerindenVildanYILMAZevlenmitir. 50- Sinop ubesi Duraan lçesi üyelerindenEmelALÇAYveBoyabatlçesiüyelerimizdenYunusFIRATevlenmitir. 51- SinopubesiüyelerindenBülentBLGLevlenmitir. 52- Kirikkale ubesi üyelerinden Durmu KARGACIevlenmitir. 53- KirikkaleubesiüyelerindenRecepKARABALevlenmitir. 54- Kirikkale ubesi üyelerinden Zeki ERBL'inoluevlenmitir. 55- Kirikkale ubesi üyelerinden Ünal ALBAYRAK'inkizievlenmitir. 56- Kirikkale ubesi üyelerinden Ömer EME'ninkizievlenmitir. 57- Kirikkale ubesi üyelerinden Cengiz PEK'inkizievlenmitir. 58- Kirikkale ubesi üyelerinden Temel BAKIR'inkizievlenmitir. 59- Kirikkale ubesi üyelerinden Mehmet YELYURT'unkizievlenmitir. 60- Kirikkale ubesi üyelerinden brahim MEK'inoluevlenmitir. 61- KirikkaleubesiüyelerindenMuammer BAKIR'inoluevlenmitir. 62- Kirikkale ubesi üyelerinden Rütü EROLU'nunkizievlenmitir. 63- Sinop ubesi üyelerinden Mehmet LHANevlenmitir. 64- Sinop ubesi Duraan Lçesi üyelerindenYaseminAKSUevlenmilerdir. 65- SinopubesiBoyabatlçesiÜylerinden RamazanMUSLU'nunkizievlenmitir.

SÜNNET OLANLAR

1- Aydin ubesi üyelerinden Hüsamettin ÖRTLEK'inolusünnetolmutur. 2- Bursa2noluubeEt.Sos.likilerSekreteriRamazanARIKAN'inolusünnet olmutur. 3- Bursa2noluubeüyelerindenSevinç SELMAN'inolusünnetolmutur. 4- Konya 2 nolu ube üyelerinden Kadir KARABACAK'inoullarisünnetolmutur. 5- Konya2noluubeüyelerindenAhmet MEK'inolusünnetolmutur. 6- stanbul6noluubeüyelerindenHüseyin EKERSOY'un olu sünnet olmutur. 7- Konya 1 nolu ube üyelerinden Bekir YILDIRIM'intorunusünnetolmutur. 8- Konya 1 nolu ube üyelerinden Sebahattin ÖZERDEM'in olu sünnet olmutur. 9- Kayseri 2 nolu ube üyelerinden Haci MemiliYÜKSEL'inçocuklarisünnetolmutur. 10- Kayseri2noluubeüyelerindenVeysel ACUN'unçocuklarisünnetolmutur. 11- Kirehir ubesi üyelerinden sa YILDIRIM'inolusünnetolmutur. 12- Sinop ubesi Üyelerinden Emine ENSOY'unolusünnetolmutur. 13- zmir 3 nolu ube Üyemiz afak YERTEP'inolusünnetolmutur. 14- Bursa 1 nolu ube üyelerinden Fatma OKTAY'inolusünnetolmutur. 15- Bursa 1 nolu ube üyelerinden Kemal SALAM'inolusünnetolmutur. 16- Bursa 1 nolu ube üyelerinden aziye YAMANEV'inolusünnetolmutur. 17- Bursa1noluubeüyelerindenMustafa TÜRK'ünolusünnetolmutur. 18- Sinop ubesi üyelerinden Hasret AYDEMR'inçocuusünnetolmutur. 19- Sinop ubesi üyelerinden Figen YILMAZveöncekiubeBakanimizRamazanYILMAZçiftininçocuklarisünnetolmutur.

TÜRK ETM-SEN SALIK SGORTA SSTEM

TÜRK ETM-SEN Salik Sigorta poliçeniz ile Genel Yaam Sigorta A.., sizlere sigortanizdan beklediiniz yüksek kalitede salik hizmeti sunmak ihtiyaç duyduunuz anda çok sayidaki anlamali salik kurulularindan yararlanabilmenizi salamak ve sizi salik harcamalarinin yol açacai ek sikintidan uzak tutmak amaciyla her zaman yaninizdadir. TÜRK ETM-SEN Salik Sigorta Sistemi ile, özel hastanelerin talep ettii hizmet bedeli ile devletin kariladii tutar arasinda oluacak fiyat farki Genel Yaam Sigorta tarafindan karilanacaktir. TÜRK ETM-SEN SALIK SGORTA SSTEM, Genel Yaam'in her birimizin üzerinde emei bulunan siz deerli üye ve yakinlari için gelitirdii yeni bir Salik Sigorta Paketidir. SGORTA POLÇESENN KAPSAMI NEDR ? Öngörülmeyen durumlar gerçekletiinde; kapsami dahilindeki tüm yardim ve hizmeti salayan Salik poliçeniz ile güvende olmanin huzurunu hissedeceksiniz. YATARAK TEDAV / GENEL YAAM · · · · · · · · · · · · Dahili / Cerrahi Yati Doktor, Oda-Yemek, Hemire, Youn Bakim, Refakatçi, Suni Uzuv, Kaza sonucu di tedavi, Fizik tedavi ve rehabilitasyon teminatlarini, Doum, Araç Teminatlari Ferdi Teminatlar Konut Teminatlari Bilgi ve Organizasyon Servisleri

ASSTANS HZMETLER / TUR ASSST

AMBULANS HZMETLER / MEDLNE Acil durumlarda MEDLNE sigortalinin hastaneye naklini gerçekletirecektir. NASIL YARARLANABLRM ? Türk Eitim-Sen Salik Sigorta Sistemi 1 Eylül 2006 tarihi itibari ile balayacaktir. Size sunulacak olan Türk Eitim-Sen Salik Sigorta Bavuru formunu doldurarak bali bulunduunuz il ve ube temsilciliklerine iletmeniz yeterli olacaktir. Genel Yaam Sigorta A.. salik bavuru formunu internet adresinden de edinebilir, doldurarak bizlere ulatirabilirsiniz. Sigorta poliçesini kendiniz için alabildiiniz gibi dilerseniz tüm aile bireylerinizi ayni anda poliçe kapsamina almak kaydiyla sigortalayabilir, onlarinda tümüyle güvence altinda olmasini salayabilirsiniz. Bavurunuzun Genel Yaam Sigorta'ya ulamasinin ardindan sigortali tanitim Kartiniz ve poliçenize ilikin Özel ve Genel artlar, Teminat tablosu, Anlamali kurum listesi ve kullanim kilavuzu bilgilerini içeren kitapçiinizi içeren Salik Poliçe setiniz düzenlenerek yine 36 il ve 96 ube kanaliyla sizlere ulatirilacaktir. TÜRK ETM­SEN SALIK SGORTA PRMLER YA ARALII PRM 0-20 120 YTL / YILLIK 21-50 200 YTL / YILLIK 51-65 300 YTL / YILLIK Mesai saatleri arasinda Salik Sigortasi hakkinda bilgi ve danima için, 0212 334 62 72 - 0212 334 62 83 - 0212 334 62 84 - 0212 334 62 85 Genel Yaam Sigorta'yi arayiniz Asistans Hizmetleri bilgi ve danima için, 0212 232 00 26 Tur Assist'i arayiniz

devami 13'te

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

926020