Read Microsoft Word - 95-106.doc text version

KONYA MÂNLERNDE GEÇEN YERLEM BRMLERNN ADLARINA BR BAKI Sinan GÖNEN*

ÖZET Anonim halk edebiyatinin en yaygin türlerinden olan mâniler birçok unsuru bünyelerinde barindirirlar. Bu unsurlardan biri de yerleim birimleri adlarina yer vermeleridir. Makalemizde Konya ve çevresinde tespit edilen mânilerdeki yerleim birimi adlarini inceleyeceiz. ANAHTAR KELMELER Konya, mâni, yerleim birimi, ad. AN ASPECT TO NAMES OF THE SETTLEMENTS WHICH TOKEN PLACE IN THE FORM OF TURKISH FOLK SONG OF KONYA ABSTRACT A form of Turkish literature, which is widespread kind of anonymous folk literature has many elements in structure. One of the elements of this structure gives place to the names of settlement. We will study the name of settlements, where have been established in Konya and its surroundings, in this article. KEY WORDS Konya, A form of Turkish literature, settlement, name.

Anonim halk edebiyati ürünlerinden olan mâniler, söylenileri bakimindan en yaygin türlerdendir. Hafizada kalicilii ve kullanildii alanin geniliinden dolayi mâniler, halk kültürü içerisinde kendisine geni yer bulmutur. nsanlar hemen hemen bütün duygularini dile getiren mâniler yakmilar; özellikle sevgi ve ak üzerine söylenilen mâniler, her insanin dilinde söylenilegelmitir. Biz, bu yazimizda Konya ve ilçelerinden derlenmi olan mânilerde geçen yerleim birimlerinin adlarina eileceiz. Konuya girmeden önce mâninin tür özelliklerinden kisaca söz edilmesi yararli olacaktir. Mâniler, anonim halk edebiyati nazim ekillerinden en küçüünü oluturur. Genellikle, hece ölçüsünün 7'li kalibiyla söylenilen mâniler dört misradan oluur. Bu temel özellikleri onun tuyu ile ortakliini doursa da, her ikisi de

*

Ar. Gör., Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü.

96

Sinan GÖNEN

birbirinden ayri iki türdür. Kafiye ekli genellikle aaba'dir. Üçüncü misrain serbest olmasi söyleyite kolaylik salamaktadir. Bunun yaninda aaab, abcd, abcb eklinde kafiyelenen mâniler de vardir. Mânilerin, insanlari elendirmenin yaninda, dinleyici kitlesine içerdii anlami aktarma görevi de vardir. Bundan dolayi mânilerin ilk iki misrai anlamsiz gibi görünse de anlam son iki misrada saklidir. Üçüncü misrain serbest olmasi buna hazirliktir. Mâni türü aratiricilarca, ekil ve konu açisindan tasnif edilmitir. Aaiya mânileri incelerken de faydalanacaimiz bir tasnif yapiyoruz: I. ekil Açisindan Mâni Çeitleri 1. Düz mâni: Hece ölçüsünün 7'li kalibiyla söylenilen kafiyeleri cinassiz olan dört misralik mânilerdir. 2. Cinasli mâni: Dört misradan oluan, hece ölçüsünün 7'li kalibiyla söylenilen, kafiyeleri cinasli olan mânilerdir. Cinasli mânilerin misra sayisi dörtten fazla olan ekilleri de vardir. Ayakli mâni adiyla ayri bir tür olarak kabul edilen bu mâni çeidi, kesik mâni, doldurmali kesik mâni ve stanbul mânisi diye kendi arasinda gruplara ayrilir. 3. Karilikli mâni: ki kii tarafindan karilikli söylenilen mânilerdir. 4. Artik mâni: Misra sayisi dört olan mânilere fazla misra eklenmesiyle ortaya çikan mâni çeididir. II. Konulari Bakimindan Mâni Çeitleri 1. Sevda ve ak üzerine söylenilen mâniler, 2. Gelin ve kaynananin söyledii mâniler, 3. Düünlerde söylenilen mâniler, 4. Gurbet mânileri, 5. Mektup mânileri, 6. Ramazan ayina ve bayramlara özgü mâniler, 7. Asker mânileri, 8. Âiklarca söylenilen mâniler, 9. Dedim-Dedili mâniler, 10. Çeitli unsurlarla ilgili mâniler (ad, mendil, sigara, giyim, vb.) Aaida, Konya mânilerinde geçen yerleim birimlerinin adlari corafî olarak çeitli alt baliklara ayrilarak deerlendirilecek; benzerlikler ve farkliliklar gösterilecektir. u baliklar incelememize esas oluturacaktir. I. Konya ve Çevresi ile lgili Yerleim Birimi Adlari II. Komu llerle lgili Yerleim Birimi Adlari III. Anadolu'daki Dier Yerleim Birimi Adlari IV. Anadolu Dii Yerleim Birimi Adlari

Konya Mânilerinde Geçen Yerleim Birimlerinin Adlarina Bir Baki

97

I. KONYA VE ÇEVRES LE LGL YERLEM BRM ADLARI Mâni söyleme gelenei aslinda kapali bir toplumun dia açilmasi üzerine kurulmu ve gelimitir. Mânilerde dikkati çeken en önemli nokta budur. Özellikle delikanli ile genç kizin buluma ve hatta görüme firsatlarinin olmadii bir dönemde gençler içlerinde bulunan bu özlemlerini mâniler yakarak dile getirmilerdir. Bugün sakizlarin içerisinde veya takvimlerin arka sayfasinda kalan mâniler geçmite hatta yakin geçmite birçok heveslerin dile getirilmesinde aracilik yapmilardir. Örnek metinlerde de görülecei üzere mânilerimizin büyük çounluunda sevda, ak ve ifade edilemeyen duygular yüklüdür. Aaiya aldiimiz 25 mâni; ekil, konu ve yerleim birimi adlari açisindan deerlendirilecektir. Öncelikle mâniler; 19 numarali olani diinda, 7'li hece ölçüsü ile, 18 numarali mâni ise 6'li hece ölçüsü ile söylenmitir. Bunun yaninda 8'li misralar da vardir. Kafiye emasi genellikle aaba olmakla birlikte, 9 numarali mâni aabc ve 23 numarali mâni abba eklinde kafiyelenmitir. Konu bakimindan mânilerin yukarida deindiimiz gibi, ak ve sevda üzerine kurulanlari çounluktadir. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 numarali mâniler bu türdendir. 9 numarali mâni kinama içeriklidir. 11 numarali mâni mektup mânisidir. letiimin günümüzdeki kadar yaygin olmadii dönemlerde, mektuplara özgü mâniler yakilmitir. Bu mâniler genellikle kavuma özlemi içeriklidir. 2 numarali mâni asker mânisidir. Askerliin kisa olmadii ve özellikle telefon iletiiminin henüz kullanilmadii dönemde askerler için özel mâniler yakilmitir. Bu mâniler, askerlik gibi erefli bir vazifenin gururunu yansittii gibi özlemi de dile getirmektedir. çeriklerine kisaca deindiimiz mâniler de aaidaki yerleim birimlerinin adlari yer almaktadir. Konya : 2, 3, 4, 6, 9, 13, 21, 22, 24 (2) Konya'nin ilçeleri : Kadinhani (14, 23) Seydiehir (10, 12) Derbent (5) Ereli (11) Kulu (19) Meram (4)

98

Sinan GÖNEN

Konya'nin kasaba ve köyleri: Gevrekli (1, 8) slik (16, 25) Karkin (7) Lâdik (15) Sille (18) Yarali (20) Mânilerde dikkatimizi çeken dier bir nokta da yerleim birimlerinin adlarinin ilk ve üçüncü misralarda yer almasidir. lk misrada yer alan yerleim yerleri herhangi bir özellii ile yer alirken, özellikle üçüncü misralarda yer alan yerleim birimleri "Konya'nin gizlari", "Seydiehir'in kizlari", "Gadinhan'nin kizlari", "Yarali'nin gizlari", vb. söyleyiler de ortak kullanilmi, kalip deiik yerleim birimlerine uyduruluvermitir. Ayrica "u slik'in içinde", "u Konya'nin içinde", "Göyrekli'nin içinde" söyleyileri de ortaktir. Bu söyleyilerin ardindan gelen dördüncü misra ise mânideki anlatilan sevgilinin güzelliini, derecesini bildirmektedir. lk misrada söylenilen "Konya'nin Meram'ini", "Konya'dan aldim kilim", "Konya'dan aldim tazi" dizeleri ortak kaliplardir. 6 ve 7 numarali mâniler ayni kalip üzerine kurulmutur. Dikkat edilirse 6 numarali mâninin üçüncü misrainda Konya kelimesi, 7 numarali mânide Garkin; dördüncü misradaki Turfanda kelimesi, yine 7 numarali mânide Sürmeli olarak olarak karimiza çikmaktadir. Bu benzer yapinin yaninda 22 ve 23 numarali mânilerde ayni kalip üzerine kurulmutur. O hâlde, mânilerin belirli kaliplari olduunu ve bu kaliplarin her yörede kalip ayni kalmakla birlikte içerii kismen deierek karimiza çiktiini söyleyebiliriz. Mâniler her insan tarafindan söylenebilir; ama hangi aizdan söylenildii de önemlidir. Bir genç kizin ya da delikanlinin, bir asker annesinin, bir kaynananin, bir âiin vb. aizdan söylenen mâniler yukarida da deinildii gibi konularina göre çeitlere ayrilmitir. Bütün bunlarin yaninda mâniyi söyleyen kiinin köyü, ilçesi ve ili de önemlidir. Zira insanlar duygularini mâni diline dökerken kendi yerleim birimlerini bilerek veya bilmeyerek söyleyivermektedirler. nsan yaadii yeri övmek, onun güzelliklerini dile getirmek için mânilere yerleim biriminin adini sikitirivermektedir. Hatta yerleim biriminin adinin yaninda yörenin en mehur özellii de yer almaktadir. Ayrica, mânilerin dili Konya yöresinin aiz özelliklerini taimaktadir. Burada yerleim birimlerinin adlari da Konya azinin özelliklerine uydurularak mâni diline dökülmütür. Konya yerine Gonya, Karkin yerine Garkin, Gevrekli

Konya Mânilerinde Geçen Yerleim Birimlerinin Adlarina Bir Baki

99

yerine Gevrekli ve Göyrekli, Kadinhani yerine Gadinhan, Lâdik yerine ladig söyleyileri buna örnek oluturmaktadir. Aaida yerleim birimlerini içlerinde barindiran, Konya'dan derlenmi mâni örnekleri yer alacaktir. Yerleim birimlerinin adlari koyu olarak gösterilecektir. 1. 2. Keselerde kesdane Gunduramin tekine Dökülür dane dane Vur boynumun köküne Gevrekli'nin içinde Asger oldum gediyom Alacaim bir tane Gonya sevkiyetine (Dolmaz, 1995: 113) (Dolmaz, 1995: 109) 3. Havaya bulut adi Konya'ya dolu yadi Yârimin kardeleri Aladi yolda kaldi (Çoan, 2002: 240) 5. Tiyaremin uçlari Çikamam yokulari Beni batan çikaran u Derbent'in putlari (Ayfen, 2001: 56) 7. Ay doar elek gibi Gün doar melek gibi u Garkin'in gizlari Sürmeli kelek gibi (Dinç, 2002: 103) 9. Konya'dan aldim kilim Ortasi dilim dilim Hep gizlari ginami Asli yârin gelini (Çelik, 1992: 75) 4. Konya'nin Meram'ini Dolatim dört yanini Alip getirin bana Derdimin dermanini

(Kele, 2001: 167)

6. Ay doar elek gibi Gün doar melek gibi u Konya'nin kizlari Turfanda kelek gibi (Ergun-Uur, 2002: 210) 8. Hay deveci deveci Nerden aldin pirinci Göyrekli'nin içinde Benim yârim birinci (Dolmaz, 1995: 110) 10. Leblebi sari sari Seydiehir diyari Getirin bana verin Saklamayin o yâri (Iik, 1997: 100)

100

Sinan GÖNEN

11. Bahçenin kestanesi Devletin hastanesi Okudum mektubu Ereli postanesi (Kele, 2001: 149) 13. Konya'dan aldim tazi Ürüyor bazi bazi Hep gizlari ginami Dulumu Mehmed'in Gazi (Çelik, 1992: 75) 15. Ben bi uzun oglayim Ulu yolun topraiyim ladig'de gül bitmi Ben de onun yapraiyim (Doan, 2004) 17. Derbent'ten çiktim yayan Dayan dizlerim dayan Beni bu hâle goyan Siyah saçli bir bayan (Mülayim, 2003: 21) 19. Koyun koyun gelsin Yünün soyun gelsin Kulu sizin olsun Yavrum birakin gelsin (Andiç, 2001: 42)

21. Minarede ezan var Has bahçede gezen var u Konya'nin içinde Yüreimi ezen var (Ergun-Uur, 2002: 227)

12. Leblebinin irisi Tuzlusu ekerlisi Seydiehir kizlari Bir güzellik perisi (Iik, 1997: 101) 14. Çemelerde musluk Olanlar çalar islik Gadinhan'in kizlari Taze kavrulmu fistik (Gönen, 2001: 56) 16. Altin burmam (bilezik) var benim Gollarima dar benim u slik'in içinde Orta boylu yar benim (Ünlü, 1999: 109) 18. Köprünün alti bostan Yikilsin Yonanistan u Sille'nin gizlari Ne don giyer ne fisdan (Dolmaz, 1995: 113) 20. Uzun gavak urk atar Dibinde ilan (yilan) yatar Yarali'nin gizlari Elinde gabak satar (Filik, 1994: 153)

22. Mise miseye benzer Mise kamia benzer Konya'nin gizlari B..lu bülüce (piliç) benzer (en, 1998: 141)

Konya Mânilerinde Geçen Yerleim Birimlerinin Adlarina Bir Baki

101

23. ie ieye benzer ie köeye benzer Gadinhan'nin kizlari Billur ieye benzer (Gönen, 2001: 62) 25. Çi yumurta soyulmaz Gökte yildiz sayilmaz u slik'in gizlari Bakmakla doyulmaz (Ünlü, 1999: 111)

24. Bakkaldan aldim tuzu stemem yaban kizi Olursa Konya kizi Hem tadi var hem tuzu (Ergun-Uur, 2002 : 214)

Not: 15 numarali mâni Mustafa Doan tarafindan Fadime Doan (1920 doumlu, okuryazar deil, Lâdik (Sarayönü) kasabasinda yaamaktadir.)'dan 2004 yili balarinda derlenmitir. II. KOMU LLERLE LGL YERLEM BRM ADLARI Konya ili sinirlari çevresinde bulunan komu illerimizde Konya mânilerinde karimiza çikmaktadir. Bu illerimizin adlarinin geçtii mânilerin, aaida görülecei üzere 1, 3 numarali olanlari düz, 2, 4, 5 ve 6 numarali olanlari ise cinasli kafiyelidir. Kafiye emasi aaba'dir. Hepsi 7'li hece ölçüsü ile yazilmi, arada 8'li ve 6'li misralar da bulunmaktadir. Mânilerde komu illerden Ankara (2), Antalya, Adana, Isparta ve Eskiehir'in adlari geçmektedir. Mânilerin 2 numarali olani diinda hepsi sevgi ve ak üzerine kuruludur. Burada yerleim birimi adlari genellikle ilk misrada yer alarak doldurma misrada karimiza çikmaktadir. Mânilerde yerleim birimi adlari ayet doldurma misrada deilse, ehir mutlaka en önemli yönüyle yer alir; ya da bir hükmün içerisindedir. Aaida 4 numarali mânide Isparta ili gül ile beraber anilmitir. Zira Isparta denilince insanlarin aklina ilk olarak gül gelmektedir. 5 numarali mânide ise bakentimiz Ankara'dan gelen telefonlarin mâni diline dökülüüne tanik olmaktayiz. letiimin gelimedii dönemlerde, Ankara'da alinan kararlarin yurda birkaç telefon hatti ile duyurulmasi burada konu olarak ilenmitir. 3 numarali mânide ise dikkati çeken Anadolu'daki komuluk ilikisidir. Bugün hâlâ Anadolu'da komuluk ilikileri âdeta akrabalik ilikilerinden daha ileridir. Mâni de delikanlinin "kapi bir" komusunun kizina ya da, genç kizin

102

Sinan GÖNEN

komusunun oluna gönül vermesine kari çikilmazken, ince bir dille gencin yaptii i yerilmitir. 2 numarali mânide ise bir annenin çocuk sevgisi karisinda nelere katlandii mâni diline dökülmütür. 2 numarali mânide Antalya yerine Antalla ve 5 numarali mânide Ankara yerine Angara denilmesi Konya azinin tipik örneklerindendir. 1. Ankara'nin balina Tutunmaz dalina Dikmen'den mi gelirsin Kiz salina salina (Kele, 2001: 167) 3. Adana çarisina Gündoar karisina nsan gönül mü verir Kapi bir komusuna (Canbolat, 1993: 69) 4. Ay doar sini gibi Sallanir selvi gibi Yarim kokun geliyor Isparta gülü gibi (Aydin, 2002: 1) 2. Dütün Antalla yoluna nne batti koluma Kül oldum gidiyorum Yavrularimin yoluna (Iik, 1997: 98) 5. Merdiven basak basak Çikman yukari yasak Angara'dan tel gelmi Gizlara goca yasak (Ergun-Uur, 2002: 210) 6. Eskiehir'den gak da gel Sularinan ak da gel Ben sana gel diyemem in kabline bak da gel (Ege, 1992: 142)

III. ANADOLU VE ANADOLU'DAK DER YERLEM BRM ADLARI Anadolu'daki birçok ehrimiz mânilerde çeitli yönleriyle yer almaktadir. Bunlarin çounluu adi geçen ehrin en önemli özelliini ön plana çikarmaktadir. Âdeta ehrin en güzel yönüyle tanitimi yapilmaktadir. Konya mânilerinde de Mara (1), Rize (2), Anadolu (1), Aydin (1), Manisa (5), Erzurum (6), Bartin (1), stanbul (1), Diyarbakir (1), Mardin (2), Giresun (1) ve Gümühane (1) illerimizin adlari yer almaktadir. Mânilerimiz 7'li hece ölçüsü ile söylenmitir. Dörtlüklerden oluan mâniler aaba eklinde kafiyelenmitir. 1, 4, 5 ve 9 numarali mâniler cinasli, dierleri düz mânidir.

Konya Mânilerinde Geçen Yerleim Birimlerinin Adlarina Bir Baki

103

Mânilerin içerdikleri konulara gelince; 1, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numarali mâniler ak ve sevgi üzerine kurulmutur. Dikkat edilirse yerleim birimlerinin adlari genellikle ilk misrada geçmekte ve asil söylenmek istenene hazirlik yapmaktadir. Bunun yaninda yöre ile özdelemi, ba, kale, gemi, yolun uzunluu, bülbül ve gümü adlarinin yerleim birimi adlarini tamamladii görülmektedir. Ama asil mâninin aktarmak istedii güzele duyulan sevgi, onun tasviri, kavuma özlemi ve kismen de bedduaya varan söyleyilerdir. 2 numarali mâni apaçik Rize sevgisini dile getirmekte, 3 numarali mâni ise Anadolu gencini tasvir etmektedir. 4 numarali mâni bir asker mânisidir. Mâni, kocalari askerde bulunan genç hanimlarin içinde bulunduklari durumu ince bir dille yermitir. 5 numarali mâni ise bir gurbet mânisidir. Yârinden ayrilan, büyük ölçüde bir bayanin azindan söylenmitir. 1. Mara'in balarina Takildim alarina Pilav piirtip yedim Bayildim yalarina (Kele, 2001: 168) 2. Hey Rize, gözüm Rize Gelelim biz diz dize Dalar açtim yoruldum Yolunda geze geze (Kele, 2001: 167) 5. Manisa'ya nar geldi Yüce daa kar geldi Yârim gitti gurbete Bu yer bana dar geldi (Kele, 2001: 166) 7. Gemi gelir Bartin'dan Karli dain ardindan Bekar olan ne bilir Kar memenin dadindan (Bakim, 2002: 65) 3. Anadolu uai Gevek balar kuai Onu bunu dinlemez Çeker vurur biçai (Ergun-Uur, 2002: 210) 4. Aydin'in darilari Bal vermez arilari Köelerde boyanir Hep esger garilari (Eldem, 2001 : 89) 6. Erzurum'un kalesi Oldum yârin kölesi Çektiim of oflarim Yüreini delesi (Kele, 2001: 166) 9. Diyarbakir, sart akar Mardin Musul'a bakar u Mardin'in gizlari Kibritsiz ata yakar (Dolmaz, 1995: 102)

104

Sinan GÖNEN

8. stanbul'un yolu uzun Alayim seni güzün Kirk yerinde beni var Sevdiim güzel kizin (Kele, 2001: 167) 11. Gümühane gümüü Yoktur yârimin ei Yüz bin hazneye deer Güzelin bir gülüü (Kele, 2001: 167)

10. Ey Giresun bülbülü Has bahçenin sünbülü Beni asmak için mi Kumral saçin örgülü (Kele, 2001: 167)

IV. ANADOLU DII YERLEM BRM ADLARI Konya mânilerinde Anadolu diindan yerleim birimleri olarak bir önceki baliin 9 numarali mânisinde Musul adiyla karilairiz. Mânide "Mardin Musul'a bakar" misrai dikkatimizi çekmektedir. Musul adi; hem millî birlik, hem de Mardin ile Musul'un corafî yakinlii göz önünde bulundurularak söylenmitir. Ayrica bu balik altinda, Almanya (2), Arabistan (3), Yunanistan (2), Atina (1) ve am (1)'in adlari da yer almaktadir. Kafiye yapilari aaba'dir; 1 numarali olani cinasli, dier bei düz mânidir. Hece ölçüsünün 7'li kalibiyla söylenmitir. Sadece 2 numarali mâninin ikinci misrai 6'li hece ölçüsüyle karimiza çikar. 1 numarali mânide insanlara bir uyari vardir. Muhtemelen 1950'li yillardan sonra Almanya'ya giden Türk içisinin evlenme konusunda dikkatli olmasi gerektii açikça vurgulanmaktadir. Mâni, Türk aile yapisinin temel talarini ve öz kültürün korunmasina açikça katkida bulunmaktadir. 2 numarali mâni amansiz ölümü anlatmaktadir. Burada am adinin ikinci misrada geçmesi, misra doldurmak içindir. 3, 4 ve 5 numarali mâniler birbirlerine benzer yapidaki mânilerdir. 3 numarali mâni, bir kizin azindan söylenmitir. Osman adindaki gence kavumasiyla genç kizin Arabistan'in yikilmasi, yok olmasi umurunda deildir. O, sevdiine kavumasiyla yeni elbiseler giyecektir. Fistan kelimesi, mânilerde yeni giysiyi sembolize etmektedir. 4 ve 5 numarali mânilerde bazi kelimelerin diinda ayni tema üzerine kurulmutur. Her iki mânide de kizlarin giyimine dokunulmaktadir. Burada hem Arap, hem de Yunan kizlarinin giyimleri alayci bir dille eletirilmektedir.

Konya Mânilerinde Geçen Yerleim Birimlerinin Adlarina Bir Baki

105

Ayrica, yukarida konularina deindiimiz 3, 4 ve 5 numarali mâniler ayni kalip üzerine kurulmutur. 3 numarali mâni ifade edilen olayin olumlu yönünü yansitirken, 4 ve 5 numarali mâniler ise olumsuz yönünü yansitmaktadir. Ayrica, 4 numarali mânide söylenen Yonanistan kelimesi, Konya azinda Yunanistan kelimesinin aldii ekildir. 6 numarali mâni gelin kaynana ilikisi dile getirmektedir. Gelin ve kaynanalarin kavgasi ne zaman balamitir bilinmez ama hâlâ devam ettii ve edecei de muhakkaktir. Burada da kaynana gelinini, sözünü tutmamasindan dolayi iddetle eletirmektedir. Atina'nin üzümüyle birlikte yer almasi, üzümünün ünüyle hafizalarda yer ettiini göstermektedir. 1. Derelerden buz alma Almanya'dan giz alma Almanya'nin kizlari Doksan kocadan kalma (Türker, 1992: 75) 3. Galenin ardi bostan Yikilsin Arabistan Osman benim olursa Giyerim naylon fistan (Orhan, 1992: 148) 5. Deniz kenari bostan Yikilsin Arabistan Arabistan kizlari Ne don giyer ne fistan (Filik, 1994: 150) 2. Çama vurdum dalimi am'dan aldim kanimi Azrail almadan Kurun aldi canimi (en, 1998: 138) 4. u dain ardi bostan Yikilsin Yonanistan Yonanistan gizlari Ne don giyer ne fistan (Dolmaz, 1995: 119) 6. Atina'nin üzümü Tutsana gelin sözümü Üç yavruyu atarken Yumuverdim gözümü (Dolmaz, 1995: 94)

KAYNAKLAR Makalemizde kullandiimiz kaynaklar yazar adina göre siraya konulmutur. 12 numarada yer alan eserin diindaki kaynaklar, Selçuk Üniversitesi'nde yapilan bitirme tezleridir. 1. Ayegül Türker, Konya Folklorundan Örnekler, Konya 1992. 2. Banu Bakim, Konya'da Derlemeler, Konya, 2002. 3. Derya Iik, Konya ve Çevresi Folklorundan Örnekler, Konya 1997. 4. Emral Dinç, Konya Halk Edebiyatindan Örnekler, Konya 2002. 5. Erdinç Ege, Konya (Ereli) Folklorundan Örnekler, Konya 1992.

106

Sinan GÖNEN

6. Fahrettin Ünlü, Konya / Karapinar slik Kasabasi Halk Edebiyati ve Folklorundan Örnekler, Konya 1999. 7. Ferhat Çoan, Konya Halk Edebiyatindan Örnekler, Konya 2002. 8. Hülya Canbolat, Konya/Ereli Folklorundan Örnekler, Konya 1993. 9. Hüseyin Ayten, Derbent lçesi (Konya) Derleme Çalimasi, Konya 2001. 10. Hüseyin Dolmaz, Gevrekli Kasabasi (Konya-Seydiehir) Folklorundan Örnekler, Konya 1995. 11. Saadet Orhan, Orhaniye Köyü (Konya) Folklorundan Örnekler, Konya 1992. 12. Sadettin Nüzhet [Ergun] - Mehmet Ferit [Uur], Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyati (sadeletiren: Hüseyin Ayan), Konya 2002. 13. Sinan Gönen, Kadinhani (Konya) Halk Kültürü ve Folkloru, Konya 2001. 14. Suzan Filik, Konya-Kulu (Kozanli Kasabasi) Folklorundan Örnekler, Konya 1994. 15. Süheyla Aydin, Türk Halk Edebiyatindan Örnekler, Konya 2002. 16. Süleyman Çelik, Kulu ve Köylerinde Derlemeler, Konya 1992. 17. ener en, Yükselen Kasabasi (Selçuklu/Konya) Halk Edebiyati Örnekleri, Konya 1998. 18. erife Kele, Konya'dan Derlemeler, Konya 2001. 19. ule Eldem, Derlemeler, Konya 2001. 20. Ülfet Andiç, Konya Yöresi Derlemeleri, Konya 2001.

Information

Microsoft Word - 95-106.doc

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

338341