Read (Microsoft Word - Giri\376.doc) text version

Altaylar'dan Tuna'ya TÜRK DÜNYASINDAN SEÇME TÜRKÜLER M Z

Türk Ocaklari Ankara ubesi

Altaylar'dan Tuna'ya Türk Dünyasindan Seçme Türkülerimiz

Türk Ocaklari Ankara ubesi Yayinlari Nu: 19

HAZ RAN 2005 ­ Ankara Basildi i Yer: Boyut Tan Matbaacilik ­ Ankara 0312 384 73 51

Kitabin hazirlanmasinda büyük yardimlarini gördü ümüz Mehmet ÖZGED K ile Meriç CO KUN'a te ekkürü bir borç biliriz. Türkân HACALO LU Türk Ocaklari Ankara ubesi Ba kani

2

Ç NDEK LER: Türkü Hakkinda Altin Hizma Mülâyim O Yana Dönder Beni Susuzam Su sterim Al pek Ye il pek Öllem Öllem Men Öllem A lama Ceylan Balâsi Nergizi Deste Ba ladim Bu Hâl Ne Hâldi Helliyden Da lar Kami Helhele Verin Geline Aç Aç Kollarin A am Süleyman Altin Tabakta Bal Var Ay Dolanaydi Gün Dolanaydi Beyaz Gül Kirmizi Gül Kalenin Dibinde Bir Ta Olaydim Kâr Etmez Ahim Güzellerden Üç Güzel Var Esmerim Güzel Esmer Çakma i Çak Çirami Yandirmami am Güzele Bak Güzele Divân Ninne Yavrum Ninne Yolcu Hoyrati Muhalif Hoyrati Deli Hasanî Hoyrati Bu Dere Ba tan Ba a Yazmali Gelin Mum Kimin Yanan Kerkük Güler Oynarim Süsen-i Mahmur Yakasi Sen Bir Yana Bir Yana Bahçalara Geldi Bahar 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

3

Ayli Gece Serin Külek Göy Çemen Bu Gala Da li Gala Laçin Size Selâm Getirmi em I dir'in Al Almasi Ben Bir Avuç Dari Olsam Aman Avci Vurma Beni Ba inda Üzüm Kaldi Bu Da dan A mak Olmaz Özüne Özüm Kurban Süreyya (Seher Vakti Sen Tarlaya Gidende) Ay Giz Adin Amandir Da lar Kizi Reyhan Etir Saçir Gül Çiçek (Arzu Gizim) Uca Da lar Ba inda Yâr irin Olar Asker Olup Vatana Hizmet Ederem Men Kars'a Giderim Kars'a Sen Gelmez Oldun Manastir'in Ortasinda Var Bir Havuz Findikli Bizim Yolumuz Pencere Açildi Bilâl O lan Mayada 'dan Kalkan Kazlar Sabah Oldu Uyansana Sari Zeybek u Da lara Yaslanir Kirim'dan Gelirim Adim da Sinan'dir Kirmizi Gülün Ali Var Da lar Da lar Viran Da lar Aman Bre Deryalar Ramize'm Hanaylar Yaptirdim Dö etemedim Kibris Gelini (Davul Çalar Güm Güm) Ordunun Dereleri Mektebin Bacalari Ben Giderim Batum'a Hekimo lu Derler Benim Adima Kaçma Güzel Kaçma Çar amba'yi Sel Aldi Gemiciler Kalkalim

4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 63 64 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Halkali eker Oynayin Kiz Oynayin Yaylanin Çimenine Tabancamun Sapini Yine Ye erdi Findik Dallari Elmayi Top Top Yapalim Cilve Loy ( ndim Dere Irma a) Çift Jandarma Atabari Çayeli'nden Öteye Yürü Dilber Yürü Ömrümün Vari Misket Mor Koyun Fidayda (Bulguru Kaynadirlar) Atim Araptir Su Siziyor Siziyor Nardanesi Dane Dane Benleri Var Yüzünde u Dalma'dan Geçtin mi (Yörük Ali) Zobalarinda Kuru da Me e Yaniyor Lâmba da i esiz Yanmaz mi Al u Mumu Eline Yak Demedim mi Malatya Malatya Bulunmaz E in Mevlâm Birçok Dert Vermi Urfa'liyam Ezelden Karadir Ka larin Evlerinin Önü Mersin Tombalacik Halime'm Ada Yolu Kestane Yabandan Gel Yabandan Yumurtanin Kulpu Yok Ardahan'in Yollarinda Ceviz Oynamaya Gelmi Odama Sö üdün Erenleri A a idan Gelir Türkmen Goyunu Hey Onbe li Onbe li Erkilet Güzeli Bizim Eller Ne Güzel Eller

73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

5

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasinlar Zeynep Bu Güzellik Var mi Soyunda Kizim Sana Potin Alayim mi Elâ Gözlü Nazli Yâri Elâ Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem Eledim Eledim Höllük Eledim Mizika Çalindi Dü ün mü Sandin Erzurum Çar i Pazar Nasil Methedeyim Sevdi im Seni Pinar Ba tan Bulanir Dün Gece Yâr Hanesinde Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim Havuz Ba inin Gülleri Hazin Hazin Esen Seher Yelleri Keklik Gibi Kanadimi Süzmedim Karanfil Deste Gider Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayi Makaram Sari Ba lar Kaleden Kaleye ahin Uçurdum Ben Yemenimi Al sterim Alli Durnam Bizim Ele Varirsan Bizim Evde eker de Lokum Badem Var Benden Selâm Olsun Bolu Be ine Bir Hi minan Geldi Geçti (Kiziro lu) en Olasin Ürgüp Bir Ata Ver Cigarami Yakayim Dersini Almi da Ediyor Ezber Gel Ha Gönül Havalanma u Uzun Gecenin Gecesi Olsam Cevizin Yapra i Dal Arasinda Damdan Dama Atlan Yâr Dere Geçit Vermezse Aman Dayler Yol Verin Ham Meyvayi Kopardilar Dalindan Antalya'nin Mor Üzümü Bir Dalda ki Kiraz Dürüye'min Gü ümleri Kalayli Beyaz Giyme Toz Olur

6

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 138 139 140 141 142

Estireyim mi Estireyim mi Dere Geliyor Dere Çiktim Belen Kahvesine (Ormanci) Ferayi'dir Kizin Adi Ferayi Fes Ba ina Fes Ba ina Tellidir Yavrum Tellidir Nerden Gelirsin Silifke Kalesinden Türkmen Kizi Silifke'nin Yo urdu Birini de Yavrum Birini Bastim da Kirildi denin Dali Vallâhi O Yârdir O Süsem O Sünbül O Gül O Ba indir ki Keklik Bir Kayada Ötüyor zmir'in Kavaklari Güzel Ne Güzel Olmu sun Havada Bulut Yok Bu ne Dumandir Ne A larsin Benim Zülfü Siyahim Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter Merik (Mara 'tan Bir Haber Geldi) Bitlis'te Be Minare Atem Tutem Men Seni Al Fadime'm Bal Fadime'm Kara Basma z Olur Ben Yetim Ben Yetim Bursa'nin Ufak Tefek Ta lari Elmalarin Yongasi nce Çayir Biçilmez Deymen Benim Gamli Yasli Gönlüme Tanridan Diledim Bu Kadar Dilek Evre e Yollari Bu Dünyada Üç ey Vardir Sevilir E in Dedikleri Küçük Bir ehir Nazife Hanim Fincani Ta tan Oyarlar Niksar'in Fidanlari Saffet Efendi nem Dü tü Yerlere

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 157 158 159 160 161 162 162 163 164 164 165 166 167 167 168 169 170 171 171 172 173 174 175

7

Bahçelerde Gül Biter ndim Çayir Biçmeye te Gidiyorum Çe m-i Siyahim Menberi Sendeki Ka lar Bend'olsa Yola Çiktim Mardin'e Aklim Aldin Urfa'nin Etrafi Dumanli Da lar A an Bilir Karli Da in Ardini Anayurt Ay Bilbilim Beri Gel Çalsin Çirtma Ey Güzel Kirim Galiye Banu Gül Dek Öter Hanza Big Gül Suyunda Ya Salan Güzel Türkistan Issik Göl Kamber Han Karagöz Boy Boy Kiyehenni Kuva Bol Meyde Meyde Mingi Tav ingir ingir Turgu Oruu Ural'im Ural'im Kara Tren Ba Koymu um Türkiye'min Yoluna Mihriban-I Mihriban-II Yolun Sonu Görünüyor Kahraman Irkima Sizmi hanet

175 176 177 178 179 180 180 181 182 183 183 184 184 185 186 187 187 188 188 189 189 190 190 191 191 192 193 194 195 195 196 197 198 199 200

8

TÜRKÜ HAKKINDA "Türküz türkü çi

iririz" Â ik VEYSEL

Türkülerimiz, milletimizin a kini, yi itli ini, isyanini, hüznünü, melâlini, heyecanini ortaya koyan eserlerdir. Türküler, Türk milletinin ruh yapisini söze ve sese (musikiye) dönü türen ürünlerdir. Bu bakimdan türkülerimiz Türk edebiyatinin ve musikisinin önemli temel ta larindandir. Ancak, bu hazinemizin yeterince incelenip anlatildi ini iddia etmek mümkün de ildir. Hatta günümüzde türkülerimiz, yo un kültür anar isi kar isinda, unutulmaya yüz tutmu bulunmaktadir. Elinizdeki kitapta, söz konusu eksikli i gider-mek amacini ta imaktan uzaktir. Bu kitapta güdülen amaç, gençlerimize türkülerimizin önemini kavratmak için bir ba langiç yapmaktir. Bunun için türkü terimini çe itli yönleri ile ele alaca iz. 1.Türkü Kelimesinin Anlami Türkü kelimesinin çe itli sözlüklerdeki anlami u ekilde anlatilmaktadir: "Türklere has bir biçimde arki", "hece ölçüsüyle yazilma ve halk ezgileriyle bestelenmi manzume". Türkü kelimesinin kayna i da u ekilde anlatilmaktadir: Farsça, aidiyet bildiren, nispetî'si Türk kelimesine eklenerek Türkî (Türk'e ait, Türk'ün mali, Türk'e özgü) kelimesi türemi tir. Bu kelime, zamanla, Türkçe dilbilgisi uyum kurallarina uydurularak türkü eklini almi tir. Türkü kelimesi hem Türk Türk musikisini ilgilendirmektedir. edebiyatini hem de

9

2. Türk Edebiyatinda Türkü Türkü, Türk ekillerinden biridir. Halk Edebiyatinin nazim tür ve

a. Nazim ekli Olarak Türkü Türkü ekli hane (bent) ve ba lanti (kavu tak, nakarat) dan olu ur. Haneler genel olarak iki ve üç misradan meydana gelir. Ancak tek numarali haneler oldu u gibi, dört veya daha fazla misrali haneler de bulunmaktadir. Türkülerdeki hâne sayisi da de i kendir. Genel olarak iki hânelidir. Ancak, bir,üç, dört ve daha fazla sayida hâneli türkülerimiz de vardir. Genel olarak yedili, sekizli ve on birli hece veznindedir. Türkülerimizin kafiye sisteminde de kesin kurallar yoktur. Genellikle zayif kafiyeler ve cinaslar kullanilmi tir. Heceler ve ba lantilar kendi arasinda kafiyelenirler. Mâni ve ko ma eklinde söylenmi türkülerimiz de çoktur. Günümüzde bestelenmi türkülerin ço u ko ma eklindedir. Mâni eklinde türküler 7'li, ko ma eklindeki türküler 11'li hece vezni ile söylenmi tir. Türkülerde, a k, hasret, ölüm, gurbet, yi itlik vb. konular i lenmi tir. Türkü, bir olay üzerine yakilir. üphesiz türküyü ilk söyleyen biri vardir. Ancak, ezgi ile ilk defa söylenen türkü, a izdan a iza geçerek söz ve ezgi olarak de i ikliklere u rar. Toplumca benimsenmeyen ifadelerden temizlenir, ezgisi üstün seviyeye ula ir. Böylece son eklini alir. Buna ra men türkü çe itli yörelerde az çok de i ik söylenir. Türkülerimizin bâzilarinda anlam birli i olmadi i, hattâ anlamsiz oldu u söylenir. Bu görü isabetli de ildir. Türkülerimizde, özellikle mânilerde, hazirlik niteli inde söylenmi sözler vardir. Bunun sebebi esas dü üncesini belirtmek için zaman kazanma, dü ünme firsati do urma yöntemidir. Unutulmamali ki türküler ifahî (sözlü) ürünlerdir. Do maca söylenir. Dü ünce bir veya iki misrada 10

dile getirilir. Di er misralar hazirlik niteli inde doldurma misralardir. Bunlar ayrica ritm ve melodi sa lar. 3. Türk Müzi inde Türkü Türkü, Türk müzi inin halk müzi i dalinda yer alan bir türüdür. Türkü sözünün sahibi bilinmedi i gibi türküyü besteleyen de bilinmemektedir. Toplumun ortak malidir. Her yakilan türkü uzun süre toplumda ya amaz. Konusu toplumca benimsenen, ezgisi dokunakli, etkileyici olan, sanat gücü yüksek olan türküler daha uzun ömürlü olmu tur. Türkülerimizin müzik bilimi açisindan derinli ine incelemesinin yapildi ini söylemek mümkün de ildir. Bunun için ses ve makam sistemleri kesin olarak ortaya konamami tir. Ancak, türkü hakkinda genel olarak unlari belirtebiliriz: Türkü deyince, Türk Halk Müzi ini (folklorik Türk müzi ini) anlariz. Tek sesli müziktir. Makamina, genel olarak ayak denir. Tavir ve a iz özelliklerini karar sesleri belirler. Ezgi aki i, tavir, üslûp ve ritm türkünün aya ini ortaya çikarir. Türkü formu, Klâsik Türk Müzi inin arki formunun kar ili idir. Esas itibariyle Klâsik Türk Müzi i ile Türk Halk Müzi i arasinda derin farklar, ayriliklar yoktur. Türk müzi inin genel özelliklerini türkülerimiz de ta imaktadir. Tabiattaki sesleri kar ilamada yeterlilik, ifade gücündeki üstünlük, ezgi ve ritm zenginli i türkü-lerimizde açikça görülür. Gerek halk gerekse klâsik müzi imizde anlamsiz ifadeler, terennümler ve ünlemler önemli yer tutar: Of, aman Annem vb. ünlemler. Türk Halk Müzi inde hüseynî makami en çok kullanilan makamdir. Bunun yaninda hicaz, segâh, rast, karci ar, u ak vb. makamlar da çok kullanilmi tir. 11

Tabiatiyla klâsik müzi imizde kullanilan bütün makamlar halk müzi imizde yer almaz. Türkülerimizin büyük ço unlu u sanat eseri olarak kar imiza çikar. Ancak, Rumeli, Azerbaycan ve Kerkük yöre türkülerinin daha sanatkârane i lendi i gözden kaçmamaktadir. Türk Halk Müzi i (türküler) eserlerine göre iki grupta toplamak mümkündür: a. Uzun havalar (usulsüz): Uzun hava, bozlak, maya, kayaba i, garip, kerem vb. b. Kirik havalar (usullü) :Kirik hava, zeybek, halay, bar, horon, kar ilamalar, sallamalar vb. 4. Türk Halk Oyunlari Türk halk oyunlari, türkülerimizin ayrilmaz bir parçasidir. Ço u halk oyunu türkü e li inde oynanir. Bin be yüz civarinda halk oyunumuz vardir: Halay, zeybek, horon, bar, kar ilama vb. ba licalaridir. Halk oyunlarimiz tek ki ilik 2,3,4, ve toplu hâlde oynananlar eklinde gruplandirilir. Oyun esnasinda ba ta mendil olmak üzere biçak, kalkan, de nek vs. kullanilir. Sema (sema) oyununu mistik bir ritüel olarak de erlendirmek gerekir. 5. Türk Halk Müzi inde Sazlar Türk Halk Müzi inde kullanilan sazlarin tamami Orta Asya kaynaklidir. Zamanla ve co rafi konumdan etkilenmek suretiyle meydana gelen de i iklikler bu sonucu de i tirmez. Türk Müzi i çevre müzikleri etkiledi i gibi onlardan da etkilenmi tir. Ancak, Türk müzi inin ba at unsur oldu u da unutulmamalidir. Türk sazlari da çevre toplumlari arasinda kabul görmü tür.

12

Türk Halk Müzi inde yabanci kaynakli sazlar da kullanilmaktadir. Kuzeydo u Anadolu ve Azerbaycan'da akordion, Edirne çevresinde klarnet gibi. Klâsik müzik sazlarindan bazilari da Türk halk müzi inde yer yer kullanilmi tir. Kanun, tambur, def, darbuka, barbet, e tari, mey bunlardandir. Halk müzi imizde kullanilan ba lica sazlar unlardir: Vurmali Sazlar: a. Davul: aman davulu olarak ortaya çikmi tir. Davul kelimesi Arapça tabl den bozmadir. Türkçesi töngürdür. * Zilli ma a, ka ik, ak ak, na aralar b. Tezeneli Sazlar: * Ba lama: Kopuz, ba lamanin ortasidir. Saz (meydan ve divan), çö ü , ba lama, bozuk, tambura, cura, taç önemli çe itlerindendir. c. Yayli Sazlar: Kemençe ve kabak kemene ba licalaridir. ç. Üflemeli Sazlar: Zurna, kaval, düdük, sipsi ve tulum en yaygin olanlaridir. Elinizdeki kitapta Türkiye, Kerkük, Azerbay-can Rumeli, ve di er Türk illerinden derlenmi türküler toplanmi tir. Bu türkülerin notalari TRT repertuarinda mevcuttur. Kitabin sonuna türkü tarzinda bestelenmi eserler de konmu tur. Bir milleti ayakta tutan en önemli kültür unsurlarindan biri millî müziktir. Sosyal, psikolojik ara tirmalar göstermi tir ki ödünç alinmasi (iktibas edilmesi) en zor, hatta imkânsiz kültür unsuru müziktir. Her türlü baski millî müzi i ortadan kaldiramaz, ancak dejenere eder. Bilimin 13

bu tespitini, günümüz müzik anlayi lari ile kar ila tiriniz. Nasil bir vahim sonuca do ru gitti imizi göreceksiniz. Siz gençlerimize dü en millî kültür unsurlarimiza sahip çikmak ve onlari gönülden benimsemektir.

14

ALTIN HIZMA MÜLÂY M Kerkük Kaynak ki i: Abdurrahman Kizilay Derleyen: Nida Tüfekçi Altin hizma mülâyim Seni Hâk'tan dileyim Yaz günü Temmuz'da Sen terle ben sileyim Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm âd oldum Altin hizma incidi Gömle in narincidi Menim lâl olmu dilim Ne dedi yâr incidi Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm âd oldum Altin hizma duda a Yara ir al yana a Gel yârim görü elim Ben gidirem ira a Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm ad oldum MÜLÂY M: Yumu ak, uygun LÂL : Dilsiz, konu mayan, suskun HIZMAV=HIZMA: Buruna takilan halka AD OLMAK: Mutlu olmak sevinmek

15

O YANA DÖNDER BEN Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Nida Tüfekçi O yana dönder beni Bu yana dönder beni Üregimde yaram var Tabibe gönder beni Çayir kissa biçilmez Su derindir geçilmez Mene derler yârdan geç Yâr irindir geçilmez O yana dönder beni...... Tabibim na i tabip Yaram oyna i tabip Bahti yaram sa lamaz Döktü gözya i tabip O yana dönder beni...... Tabibim gel yanima Bak yarali canima Madem tabip de ildin Niçin girdin kanima O yana dönder beni...... .

16

GECELER ZAR GECELER (SUSUZAM SU STEREM) Kerkük Kaynak ki i :Fahrettin Ergeç Derleyen: Mehmet Özbek Geceler zar geceler,(esmer hallarin gösterir) Mene zinhar geceler (koynun kuca in gösterir) Ay batti ülker do du, (esmer yana in gösterir) Gelmedi yâr geceler (koynun kuca in gösterir) Susuzam su isterem, esmer yana in gösterir. Yatma a yer isterem. koynun kuca in gösterir. Gecenin yarisidi (esmer hallarin gösterir) Yâr ömrüm vârisidi (koynun kuca in gösterir) ki gözüm insaf et (esmer yana in gösterir) nsaf din yarisidi (koynun kuca in gösterir) Susuzam su isterem, esmer yana in gösterir. Yatma a yer isterem, koynun kuca in gösterir. Geceler ases menem (esmer hallarin gösterir) Bineva bikes menem (koynun kuca in gösterir) Can erdim cefa çektim (esmer yana in gösterir) Eme i abes menem (koynun kuca in gösterir) Sususam su isterem, esmerin yana in gösterir Yatma a yer isterem, koynun kuca in gösterir. SUSUZAM: Susami im ZAR: nleyici Z NHAR: Sakincali B NEVA: Sessiz B KES: Kimsesiz ABES: Bo ,gereksiz

17

AL PEK YE L PEK Kerkük Kaynak ki i:Tahsin Kerküklüo lu Derleyen : Nida Tüfekçi Al ipek ye il ipek keytan ederler Vay nene namurad olum bühtan ederler Al ipek ye il ipek keytan ederler Vay nene namurad ölüm bühtan ederler Keten köynek dizden yâr... keytan ederler Hay aman bu yüzden yâr...bühtan ederler Uyma eller sözüne... keytan ederler Ayak kesme bizden yâr... bühtan ederler. Al ipek ye il ipek................................ Keten köynek beden dar... keytan ederler Beni koyup giden yâr... bühtan ederler Evvel böyle de ildin... keytan ederler Seni bir ö reten var... bühtan ederler Al ipek ye il ipek.................................. Keten köynek dizuvdan ... keytan ederler Bir yavru yüzünden...bühtan ederler Yüzün dönder bir öpem ...keytan ederler O sürmeli gözünden... bühtan ederler Al ipek ye il ipek............................... BÜHTAN ETMEK: ftira etmek KEYTAN ETMEK:Ayiplamak AYAK KESMEK:Gelmemek D ZUVDAN:Dizinde,dizinden

18

ÖLLEM ÖLLEM MEN ÖLLEM Kerkük Kaynak ki i ve Derleyen: Re it Küle Riza Damimiz ardi çöle Sunalar endi göle Aya ima kan doldu Yoluna gele gele Öllem öllem men öllem nece Ba ina dolanim bu gece Karaçadir üstüyem Bir esmerin dostuyam Kur'an getir and içim Sen gideli yasliyam Öllem öllem...................... Karaçadir haraldan Boyun seçtim maraldan Ne derdim var ne belâm Sensin benzim saraldan Öllem öllem........................ Ay çikti minaradan Ne geçipti aradan Seni bana getirsin Yeri gö ü yaradan Öllem öllem....................... ÖLLEM:Ölürüm; NECE:Nasil, SARALDAN:Sarartan

19

A LAMA CEYLAN BALASI Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Nida Tüfekçi A lama ceylan balasi, Sizlama ceylan balasi Gider gözün karasi, Soyunum bak canima Hepsi de sevdan yarasi. Bu da lar olmasaydi Lalasi solmasaydi Ölüm Allah'in emri Ayrilik olmasaydi A lama ceylan balasi............... Bu da larin ardi var Gönlümün muradi var Gözlerinden anladim Sende sevda derdi var A lama ceylan balasi................ Bu da lar güzel da lar Ba ini duman ba lar Bir derde dü mü em ki Halimi gören a lar A lama ceylan balasi.................. BALA: Yavru, genç (sevgili) MURAT: Dilek, istek, arzu LALA: Lâle

20

NERG Z DESTE BA LADIM Kerkük Kaynak ki i: Tahsin Kerküklüo lu Derleyen: Nida Tüfekçi Nergizi deste ba ladim Desteye beste ba ladim Birini öz yârimçin Birini dosta ba ladim. Gittiler yurt koydular Yarama murt koydular Eski yaram üstüne Yeni barut koydular Nergizi deste ba ladim............ Gidersen men de gelem Ka üste kalem salam Gönlün hiç fikretmesin Arkandan ben de gelem Nergizi deste ba ladim........... Gidersen u ur olsun Gök çimen yolun olsun Nerde uykun gelirse Kolum yasti in olsun Nergizi deste ba ladim ..................................... GÖK: Ye il MURT: çinde su bulunan küp ve testilerde olu an yanik tedavisinde kullanilan ye ilimsi tortu F KRETMES N:.Endi e etmesin YÂR MÇ N:Yârim için

21

BU HAL NE HALDI Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Nida Tüfekçi Bu hal ne haldi gözel ne haldi , Yanakta dö dürüpsen Canim ne haldi gözüm ne haldi, Âlemi yandiripsan Bu hali hurda meni Salipdi derde meni Rakipler yi nak etti ster giderde meni Bu hal ne haldi.............................. Bu da lar hali kaldi Ku uçtu yavri kaldi Anahtar yâr koynunda Gönlüm bu havli kaldi Bu hal ne haldi............................... Evlerinde hali var Duda inda bali var Men öz yârim tanirim Yana inda hali var Bu hal ne haldi................................ HAL : Bo HAL : Durum ,vaziyet HAL : Yüzdeki ben BUKHAVLI : Prangali, kilitli

22

HELL YDEN DA LAR KAMI Kerkük-Tezehurmati Kaynak ki i: Kerkük Kizi Selime-Abdurruhman Kizilay Derleyen:TRT Müzik Dai.Ba k.THM.Md. Helliyden da lar kami Yâr bize vadeylemi He dedi gellem gellem Gelmedi heyr görmemi Gedisen Hamadana Siyah zilf taradana Bilmirem sene kurban Yen seni yaradana Helliyden da lar kami ...... Gidisen himmet ile Gözya im kümbet ile Men senin sen de menim Bes bunca minnet ile Helliyden da lar kami .......... Gedisen yara sele Çek bir kinara sele Çi bir özün bilmeyen Çi bir divara sele Helliyden da lar kami ....... GELLEM: Gelirim HEYR: yilik,hayir BES:Yeter, kâfi YEN:Yahut BUNCA: Bukadar

23

HELHELE VER N GEL NE Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio luMehmet Kalayi Derleyen: Nida Tüfekçi Helhele verin geline Deste gül verin eline Altun kemer ba lami Gelin ince beline Helhele verin geline Deste gül verin eline vay vaaaaaaay Elinde terezi var Cebinde çerezi var Alemnen oynar güler Menimnen garezi var baba Helhele verin geline.......... vay vaaaaaaaay Kapidan geçti yârim Yârami e ti yârim Uydu eller sözüne Menden vazgeçti yârim baba Helhele verin geline........... HELHELE: Sevinç belirten çi lik ÇEREZ: Findik, fistik E T : De ti

24

AÇ AÇ KOLLARIN D GEL YANIMA Kerkük Kaynak ki i:Mehmet zzet Hattat Derleyen:Abdurrahman Kizilay Aç aç kollarin digel yanima Seni esmerim saram canima Ça irdim gelmedi naz eder bana Benim esmerim de er yüz cana Gel yanima gel,güzelim gel Kollarin boynuma sar Ça irdim gelmedi naz eder bana Benim esmerim de er yüz cana Kalk gidelim kalk yollar irak Alma aklimi sevdi im birak Halsizam keyfsizem gelmez yanima O siyah gözleri girer kanima Gel yanima gel, güzelim gel............

25

A AM SÜLEYMAN PA AM SÜLEYMAN Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen: Nida Tüfekçi A am Süleyman Pa am Süleyman Evleri köpri ba inda Boyuna hayran Boyu boylardan küle a am Süleyman Benzersin konca güle boyuna hayran Yikipsan babam evi a am Süleyman Yüzüme güle güle boyuna hayran A am Süleyman............................. Gözü ki mi e benzer a am Süleyman Arak içmi e benzer boyuna kurban Yüzü ki benzi sari a am Süleyman Gözden dü mü e benzer boyuna kurban A am Süleyman........................... Yeri i kaza benzer a am Süleyman Boyu rakka a benzer boyuna kurban Birgün seni görmesem a am Süleyman Bir ki bir yaza benzer boyuna kurban A am Süleyman......................... KÜLE: Kisa, cüce K M : Çekirdeksiz üzüm ARAK: Raki YER :Yürüyü ü

26

ALTIN TABAKTA BAL VAR Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahap Sait Derleyen:Mehmet Özbek-Suphi Saatçi Altin tabakta kaymak Yilini barmak barmak Deger dünya malini Kerkük'ten bir kiz almak Altun tabakta bal var O lan neneme yalvar Nenem sana kiz vermez El kaldir Hakk'a yalvar Altin di im kaplama O lan girme odama Nenem sana kiz vermez Elçi gönder babama Altun tabakta bal var.............. Altin yüzük mende var Menim gözüm sende var Bunu Hüda'm yazipti Menim elimde ne var Altun tabakta bal var.............. Y L N : i kin, kabarmi HÜDA: Allah

27

AY DOLANAYDI GÜN DOLANAYDI Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen: Nida Tüfekçi Ay çikti daha batmaz ay dolanaydi Hüsnünü gören yatmaz gün dolanaydi Hüsnün gibi bir hüsün ay dolanaydi Bir da Allah yaratmaz gün dolanaydi Ay dolanaydi gün dolanaydi Yarin tek tek yürüyü ü mende olaydi Ay çikti yolda durdu ay dolanaydi Gör ne hayâlda durdu gün dolanaydi Yazmanin saçaklari oy ay dolanaydi Gözüne dalda durdu gün dolanaydi Ay dolanaydi gün dolanaydi Yarin tek tek yürüyü ü mende olaydi Ay çikti batar indi ay dolanaydi Yâr okun atar indi okun yanaydi Leylâ hasta dü üpdü ay dolanaydi Mecnun can satar indi gün dolanaydi Ay dolanaydi gün dolanaydi Yarin tek tek yürüyü ü mende olaydi

28

BEYAZ GÜL KIRMIZI GÜL Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Sait Derleyen:Mehmet Özbek Beyaz gül kirmizi gül Güller arasindan gelir Yarim giymi beyaz ezye Sabah namazindan gelir. Beyaz gül deste deste Derdinden oldum hasta Digel bir yüzün görem Kalmi am son nefeste Beyaz gül kirmizi gül.......... Güller açmaz her yerde Bülbül ötmez her yerde Felek bizi ayirdi Her birimiz bir yerde Beyaz gül kirmizi gül........ Bir beyaz gül olaydim Yar göksüne konaydim Günde bir yüzün görüp ster isen solaydim Beyaz gül kirmizi gül .......... Beyaz gül var elinde Gümü kemer belinde kimizin sevdasi Kaldi âlem dilinde Beyaz gül kirmizi gül....... Beyaz gülün adi var Gözlerinde cadi var Severem beyaz gülü Onun ba ka tadi var Beyaz gül kirmizi gül........

29

KALEN N D B NDE B R TA OLAYDIM Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Nida Tüfekçi Kalenin dibinde bir ta olaydim Gelene gidene gidene gidene yolda olaydim Bacisi gözele karda olaydim Kalk gidah mey- hana hanaya çay- hana hanaya mey-hana hanaya baba gönlüm e lensin Yarin Hakk'in divaninda divaninda divaninda Do ru da söylensin Kalenin dibinde üç a aç incir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir Zinciri çok sallama kollarin incir Kalk gidah mey- hana hanaya çay- hana hanaya mey-hana hanaya baba gönlüm e lensin Yarin Hakk'in divaninda divaninda divaninda Do ru da söylensin

30

KÂR ETMEZ AHIM Kerkük Söz yazari: air Osman Nevres Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen: Nida Tüfekçi Kâr etmez ahim sen gülüzâre Onulmaz i ler güzelim dilde bu yâre (ah) Olsam da geçmem bin pâre pâre Sevmi bulundum güzelim gayri ne çare (ah) Avare gönlüm menendi bülbül nler senin'çin güzelim ruz-u eb'eytül (ah) N'ettinse naçar ettim tahammül Sevmi bulundum güzelim gayri ne çare (ah) Çekmez efendim bu derdi herkes ster kabul et güzelim ister dilim kes (ah) Çekmezdim amma ey uh-i Nevres Sevmi bulundum güzelim gayri ne çare (ah)

31

GÜZELLERDEN ÜÇ GÜZEL VAR Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio luAbdurrahman Kizilay Derleyen:Nida Tüfekçi Güzellerden üç güzel var sevilir Biri o lan biri gelin bir'si kiz (Ah güzel bir'si kiz vah irin bir'si kiz) O lan size gelin size kiz bize Ba imi sevdaya salan bir güzel Ah yaman bir güzel vah irin bir güzel Gözelin ka lari da karadir kara Çok aradim bulamadim bir çara Ah yaman bir çara vah irin bir çara Meyvelerden üç meyve var yenilir Biri alma biri ayva birisi nar (Ah gözel bir'si nar vah irin bir'si nar) Elma size ayva size nar bize Ba imi sevdaya salan bir güzel .......................................

32

ESMER M GÜZEL ESMER Kerkük Kaynak ki i: Abdurrahman Kizilay Derleyen: Abdurrahman Kizilay Esmerim güzel esmer Derdimi yazan esmer Ne muhannet yarimi Katlime gezen esmer Ah esmerim ah hayatim Ah esmerim ah hayatim Can esmerim can esmerim Esmer gözün karadir De me gönül yaradir Bahdim ceylan gözüne Gözün daha karadir Ah esmerim ah hayatim Ah esmerim ah hayatim Can esmerim can esmerim Esmerin inci di i Dünyada yoktur e i Beni dertlere saldi Al yanak kalem ka i Ah esmerim ah hayatim Ah esmerim ah hayatim Can esmerim can esmerim

33

ÇAKMA I ÇAK ÇIRAMI YANDIRMAMI AM Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen: Nida Tüfekçi Çakma i çak çirami yandirmami am Yarim'çin potin aldim Tekin yolda salmi am Çirayim sana çirayim Hem fitilim hem ya im Gözümde yâre derem Bir gün olsa kona im Çakma i çak çirami yandirmami am Yarim'çin potin aldim Tekin yolda salmi am Çiramda ya tükendi Ne yaman vakt tükendi Ne sende bu güzellik Ne bende ah tükendi Çakma i çak çirami yandirmami am Yarim'çin potin aldim Tekin yolda salmi am Çirami yandiraydim Yol üste konduraydim Yârim bize gelende Heybesin endireydim Çakma i çak çirami yandirmami am Yarim'çin potin aldim Tekin yolda salmi am

34

GÖZELE BAK GÖZELE Kerkük Kaynak ki i:Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Nida Tüfekçi Gözele bak gözele Gelip bizden söz ala Menim bir esmerim var De i mem yüz gözele Bahça barimdan oldum Ayva narimdan oldum Gece uykusu bilmem Gündüz kârimdan oldum Bahçada barim sana Ayvayam narim sana Gam çekme nazli gözel Ölencek yârim sana BAR: Meyve a açlarinin çiçekleri KÂR:

35

D VAN (KERKÜK URFASI) Kerkük Kaynak ki i:Abdülvahit Küzecio lu Derleyen: Mehmet Özbek Yâr ey yâr ey........ Gülüm di gel men seni seveli neçe il neçe ay gündü Sen meni aldattun bu sende neçe dildi (hayranun olum) Yana unun dört bir etrafi penbe-i ala güldü Öpsem öldürürler öpmesem ölem aman bu nasil i ti Hiç bilmem hara gidim Dede gene men dayanam Aç sinem men dayanam Kerem a kindan yandi Umut ver men de yanam Yâr dayansin Sineme yâr dayansin Men dü tüm a k oduna Tutu sun yâr da yansin

36

N NNE YAVRUM N NNE (EVLER N N ÖNÜ YONCA) Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Emin Aldemir Evlerinin önü yonca Yonca kalkmi dam boyunca Boyu uzun beli ince Ninne yavrum ninne Esmer yarim ninne Ninne ninne Evlerinin önü bakla Güvercinler atar takla Al beni koynunda sakla Ninne yavrum ninne....... Evlerinin önü lala Saki doldur ver piyala Sarho olak dü ek yola Ninne yavrum ninne....... Evlerinin önü susam Siyrilip koynuna girsem Hergün sabah boyun görsem Ninne yavrum ninne...... SAK : çki da itan; P YALA: Kadeh

37

YOLCU HOYRATI Kerkük Derleyen: Abdurrahman Kizilay A am a am oy a am Yatmami am oy a am Âlem irin uykuda Ben derdimnen say a am Ben a kimnan oy a am Her ayinnan Her hafta her ayinnan Günde bir kerpiç kopar Ömrümün sarayinnan A am a am öz a am Fikrin saf et gez a am Muhabbet ölüncedi Deme gözden uza am Men sana gülüm demem Gülün ömrü kem olur Men sana reyhan demem Yaprak döker dal olur Men sana dervi demem Post gider abdal olur Men sana pa am demem Tahttan dü er azlolur Men sana begim diyerem Daim begler beg olur

38

MUHAL F HOYRATI Kerkük Derleyen:Abdurrahman Kizilay Da lar ye il boyandi Kim yatti kim uyandi Kalbime ate dü tü içinde yâr da yandi Su serptim ata sönsün Serpti im su da yandi Aman azrail aman Alma canim bin zaman Gider o yâre haber Yâr da yanar bir zaman Aman aman hiç bilmem hara gidim Kerkük'lüyem men özüm Kulak ver dinle sözüm Canlar Kerkük'e kurban Evvel ba ta men özüm Bir vay iki vay üç vay Akti çe mim doldu çay Bin güne biz dü mü ik Desak vay demesak vay

39

DEL HASANÎ HOYRATI Kerkük Kaynak ki i:Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Mehmet Özbek Baba bugün Kebapçiyam közüm yok al sataram bezim yok Yeri o boya dönüm Yikipsan babam evin neyim Men ahlâkin be endim Cemalinde gözüm yok Yeri dinive dönüm Yikipsan babam evin neyim Dâd ey dâd eluvden Olmadim âd eluvden Kurulsun hak divâni Kurtulam yâd elinden Baba bugün Kebabin közü yanar Sürmenin gözü yanar Dostunu yâda veren Akibet özü yanar Yeri dinive dönüm Yikipsan babam evin neynim Dâd ey dâd ey ak amin karasidi Ba rimin yarasidi Aslan çakal olupti Çakal aslan olupti Dünyanin modasidi

40

BU DERE BA TAN BA A Kerkük Kaynak:Kerim Osman Bezirgân Derleyen: Mehmet Özbek Bu dere ba tan ba a almali ba Almalar kizaripti dön geri bak Yârim Allah a kina gitme irak Ne yaman ögredipler u bülbülü Her seher gelir derer gonca gülü Bu dere ba tan ba a incazli ba ncazlar mor oluptu dön geri bak Yârim Allah a kina gitme irak Ne harap ögredipler u bülbülü Her sabah kapip kaçar gonca gülü Bu dere ba tan ba a nar a aci E ildim birin tuttum o da aci Yârim Allah a kina mene aci Ne yaman ögredipler u bülbülü Her sabah gelir derer gonca gülü KIZARIPTI: Kizarmi , HARAP: Kötü, NCAZ:Mürdüm eri i

41

YAZMALI GEL N Kerkük Söz: Dr.Muzaffer Arslan Müzik: Abdurrahman Kizilay Yazmali gelin yaz mene Bir bahar bir yaz mene A kindan deli oldum Gel etme bunca naz mene Yazman yazmali gelin Gözler sürmeli gelin Da a da a asumana Adin yazmali gelin Yazmali gelin....... Yazmaya yaz adimi Yâdina say yâdimi Men sözümden çikarsam Kir kolum kanadimi Yazmali gelin.........

42

MUM K M N YANAN KERKÜK Kerkük Söz:Anonim Müzik:Mehmet Özbek Yiktilar kalamizi Sürdüler balamizi Daha can bo azdayken Çektiler salamizi Ah Kerkük yüz ah Kerkük Her zaman yüz ak Kerkük Ölseydim dü meseydim Men sennen uzak Kerkük Nobatçi Hoyrati: Nalân......nalân baba bugün Gene geyduv a i sen Karani sen a i sen Uçurttun bülbülleri Veran ettuv beni sen Kil tekin inceldipsen Menim kimin da i sen Elinde yâd elinde Öt bülbül yâd elinde Bu diyâr mezar olsun Kalmasin yâd elinde Can Kerkük canân Kerkük Her söze kanan Kerkük Kalipti yârdan uzak Mum kimin yanan Kerkük

43

GÜLER OYNARIM Kerkük Kaynak ki i:Salih Köprülü Derleyen:Abdurrahman Kizilay Güler oynarim yanar a larim Güler oynarim oy oy bahti karalim Evi önünde kabrimi kazin O yârin adini ta ima yazin Çare bulunmaz oy oy a kimi yazin Güler oynarim yanar a larim Güler oynarim oy oy bahti karalim Evi önünde yayilir ku lar Derdimin dermani o kara ka lar O elma yanaklar oy oy o inci di ler Güler oynarim yanar a larim Güler oynarim oy oy bahti karalim Evi önünde ekilmi dari Aradim bulamadim o nazli yâri Gözleri mavi oy oy saçlari sari Güler oynarim yanar a larim Güler oynarim oy oy bahti karalim

44

SÜSEN' MAHMUR YAKASI Kerkük Kaynak ki i: Abdülvahab Said-K.Osman Bezirgân Derleyen:Mehmet Özbek Ba lanti: Süsen-i mahmur yakasi Yoktu da yârin vefasi Çoktu o yârin cefasi Haci Molla Seyit babasi Korya aturlu balasi Diye diye dilden oldum Baka baka gözden oldum Gide gide yoldan oldum (Seve seve candan oldum) (Bala bala yârdan oldum) Urfa bir yana dü er Saçak gerdana dü er Nasil bir saç kondurmu Her gün bir yana dü er Ba lanti: Aparin posta meni Yetirin dosta meni Yârdan bir haber aldim Batirdi yasa meni Ba lanti: Evleri ark boyunda Gördüm turunç koynunda Mennen senin günâhin Kalsin anan boynunda Ba lanti: SÜSEN YAKA:Bir yaka modeli, BEÇE:Çocuk KORYA, ATURLU:Kerkük'te yer isimleri

45

SEN B R YANA B R YANA Kerkük Kaynak ki i:Abdülvahit Küzecio lu Derleyen:Nida Tüfekçi Sen bir yana bir yana Men bir yana bir yana Ka in karadir gözün elâdir Benzirsen ceylana Mecburam men sana Zilfin siyah zil kimi (sen bir yana bir yana) Yanaklarin gül kimi (sen bir yana bir yana) Kar inda boyun e dim (sen bir yana bir yana) Alip satma kul kimi (sen bir yana bir yana) Ba lanti: Ka in karadir Gözün elâdir Benzirsen ceylana Mecburam men sana Zilfin kissa üz örtmez (sen bir yana bir yana) Sevdan ba imdan gitmez (sen bir yana bir yana) Mene etti in zulmü (sen bir yana bir yana) Gök ba li firenk etmez (sen bir yana bir yana) Ba lanti: Zilif uzun yüze dü er (sen bir yana bir yana) E ilsen dize dü er (sen bir yana bir yana) Zilfin acem ipe i (sen bir yana bir yana) Teli Tebriz'e de er (sen bir yana bir yana) Ba lanti: GA :Ka , Z L F:Zülüf, saç K M :Gibi, F RENK:Müslüman olmayan

46

BAHÇALARA GELD BAHAR Kars Kaynak ki i: hsan Tafrali Derleyen: Emin Aldemir Bahçalara geldi bahar, Ye il hali serdi bahar Gel dedim gelmedin yâr.. gelmedin yâr Meni yâda salsana yâr, u gönlümü alsana yâr, A ceylan sevdi im Mehriban sevdi im Sirrimi bilmedin, bilmedin yâr! Bahçalarda güllü çemen Güllü çiçek, güllü çemen Gül dedim, gülmedin yâr... gülmedin yâr Meni yâda salsana yâr u gönlümü alsana yâr A ceylan sevdi im Mehriban sevdi im Sirrimi bilmedin, bilmedin yâr irin irin gözle meni, Özün dedin özle meni, Gözledim gelmedin yâr ... gelmedin yâr Meni yâda salsana yâr, u gönlümü alsana yâr A ceylan sevdi im Mehriban sevdi im Sirrimi bilmedin ,bilmedin yâr! YÂD:Yabanci; CEYRAN:Ceylan; M HR BAN:Merhametli,sevimli

47

AYLI GECE SER N KÜLEK GÖY ÇEMEN Azerbaycan Kaynak ki i: slâm Rizao lu Derleyen:Nida Tüfekçi Ayli gece, serin külek, göy çemen Dört yanimiz itir saçar yâsemen Ancak meni bu dertlere garkeden Ne çemendir, ne çiçekdir Sen sen sen sen sen sen a gülüm Sen sen sen sen sen sen Bir söz ahir duda ima dilimden, Canân de il can bilirem seni men Gece gündüz u sinemde dö ünen Ne könüldür, ne ürehdir Sen sen sen sen sen sen a gülüm Sen sen sen sen sen sen AHIR: Akar GÜLEK: Rüzgâr GÖY ÇEMEN: Gök rengi çemen ITIR: Koku GARKETMEK: Batirmak ÜREH: Yürek D L: Gönül KÖNÜL: Gönül

48

BU GALA DA LI GALA (DA LARA ÇEN DÜ ENDE) Azerbaycan Kaynak ki i: Sabir Mirzao lu Derleyen: Belkis Akkale Da lara çen dü ende Bülbüle gam dü ende Ruhum bedenden oynar Yâdima sen dü ende Bu gala da li gala Cingilli da li kala Gorkaram yâr gelmeye Gözlerim ya li gala Kizil gül olmayaydi Sararip solmayaydi Bir ayrilik bir ölüm Heç biri olmayaydi Bu gala da li gala..... Bula ba i buz olar Üstü dolu giz olar E il desmalin götür Men götürsem söz olar Bu gala da li gala..... ÇEN:Sis, GALA: Kale, ÇINGIL: Çakil ta i, DESMAL: Mendil, YÂD: Akil, hatir

49

AH LAÇ N VAH LAÇ N Azerbaycan Anonim Araz üste buz üste Kebap yanar köz üste Koy beni götürsünler balam Bir elâ göz kiz üste Ah laçin can laçin Gel seni götürem gaçim Apu ka'dan ta gelir Humar gözden ya gelir Seni mene verseler balam Allah'a da ho gelir Ah laçin vah laçin Gel seni götürem gaçim

50

S ZE SELÂM GET RM EM (SER N SULU BULA LARDAN) Azerbaycan Kaynak ki i :Mahmut Destpi (Valeh) Derleyen:Ali Selîmi Serin sulu bulaklardan Ye il yaprak budaklardan Lâle renkli yanaklardan Bal süzülen dudaklardan Size selâm size selâm getirmi em Göy Hazar'in kenarindan Gözel odlar diyârindan Savalan'in vügârindan Köro lu'nun Nigâr'indan Size selâm size selâm getirmi em Koç Nebi'nin hecerinden Settar Han'in hünerinden ehriyar'in eherinden Ay yildizli seherinden Size selâm size selâm getirmi em Katar katar turnalardan Ye il ba li sunalardan Ho naki li hanalardan A birçekli analardan Size selâm size selâm getirmi em DUDAK:Dal; B RÇEK: akaklardaki beyaz saç; BULAK:Çe me

51

I DIR'IN AL ALMASI I dir Kaynak ki i:Yusuf Yildirim,K.Çiftçi,N.Ergin Derleyen:Muzaffer Sarisözen I dir'in al almasi (ay balam) Yeme e bal almasi Yâr gelenden sonra Yaramin sa almasi Ölürem ölürem yâr yazi am yâr Yetimem yâr yâr ay balam Sevirem yâr sevirem yâr Sevirem yâr yâr I dir'dan alma aldim (ay balam) Yârimi yola saldim Yâr gedenden sonra Ayva gibi sarardim Ölürem ölürem yâr yazi am yâr Yetimem yâr yâr ay balam Sevirem yâr sevirem yâr Sevirem yâr yâr Deryada deryaliklar (ay balam) Suda oynar baliklar Ne bu sevda olaydi Ne de bu ayriliklar Ölürem ölürem yâr yazi am yâr Yetimem yâr yâr ay balam Sevirem yâr sevirem yâr Sevirem yâr yâr

52

BEN B R AVUÇ DARI OLSAM I dir Kaynak ki i: Abdurrahman Yörüktürkmen Derleyen: Mustafa Ho su Ben bir avuç dari olup, yere dökülecek olsam Goy beni nice neylersin (balam) sen beni nice neylersin Erkek- Sen bir avuç dari olup, yere serpilecek olsan Ben bir güzel toyuk olup (balam) seni de yersem ne dersin KizBen bir güzel ceylan olup,da a da çikacak olsam Goy beni nice neylersin (balam) sen beni nice neylersin Erkek- Ben bir güzel avci olup, pe ine gelecek olsam Seni de vursam neylersin (balam) seni de vursam neylersin Kiz - Ben bir güzel elma olup, sandi a girecek olsam Goy beni nice neylersin (balam) sen beni nice neylersin Erkek- Ben bir güzel açar olup sandi i açacak olsam Seni de yersem neylersin balam seni de yersem neylersin KizTOYUK: Tavuk, AÇAR: Anahtar

53

AMAN AVCI VURMA BEN I dir Kaynak ki i: Abdurrahman Yörüktürkmen Derleyen: Muzaffer Sarisözen Aman avci vurma beni Ben bu da in ­ ay balam- maraliyam Maraliyam hem yarali Avci vurmu ­ay balam- yaraliyam Bir ta attim çaya dü tü Çaydan bir çift ­ay balam- suna uçtu Menim gönlüm sana dü tü Senin gönlün ­ay balam- kime dü tü u da larda ceylan gezer Tirnaklari ­ay balam- ta lar ezer Men o yâre neylemi em O yâr menden ­ay balam- kenar gezer

54

BA INDA ÜZÜM KALDI Azerbaycan Kaynak ki i: brahim Yildirim (ar iv) Derleyen: Plâktan yazilma Ba inda üzüm kaldi Yemedik gözüm kaldi ki emmim kizinin (aleyli aleyli) Birinde gözüm kaldi (aleyli aleyli hey hey hey) Aya inda mesi var Gümü den dü mesi var Goymur gidem yanina (aleyli aleyli) Bir zalim nenesi var (aleyli aleyli hey hey hey) Köyde ulduz ellidir Ellisinde bellidir A nabazlik edenin (aleyli aleyli) Gözlerinden bellidir (aleyli aleyli hey hey hey) Köyde ulduz yüz atmi Mevlâm neler yaratmi Nenesinin közel (aleyli aleyli) Gizin huri yaratmi (aleyli aleyli hey hey hey) Azizim keten yah i Geymeye keten yah i Gezmeye garip ölke (aleyli aleyli) Ölmeye vatan yah i (al eyli al eyli hey hey hey) A NABAZLIK: Çapkinlik,, sevgiliyle bulu ma, GAR P ÖLKE: Gurbet, ULDUZ: Yildiz

55

BU DA DAN A MAK OLMAZ Azerbaycan Kaynak ki i:Hu eng Azero lu Derleyen:TRT Müzik Dai.Ba k.THM.Md. Bu da dan a mak olmaz Narinci ba mak olmaz Bir guru sözden ötrü Yarnen sava mak olmaz Olmaz olmaz olmaz Olmaz olmaz olmaz Muhabbet olsa olar Ah nece olmaz olmaz Her gözelden yâr olmaz Seven bahtiyar olmaz Yâri gözel olanin Elde ihtiyar olmaz Olmaz olmaz olmaz..... Ulduz dönüp ay olmaz Gi geçmese yaz olmaz Könül seven gözelin Gözellikte tay olmaz Olmaz olmaz olmaz... NARINCI:Nar çiçe i rengi (nar çiçe i renginde güzel bir terlikle da da gezilmez) BA MAK:Terlik TAY:E ELDE HT YAR OLMAK: Ne yapaca i belli olmamak, kararsiz bulunmak

56

ÖZÜNE ÖZÜM KURBAN Azerbaycan Kaynak ki i: Handan Uysal Derleyen:Plâktan yazilma Özüne özüm kurban Gözüne bu gözüm kurban Sözüne sözüm kurban Yâr geldi yâr geldi yâr geldi Ba lanti: Elinde ipek desmal dede gurbanin olam Çekmi em hasretini derdini möhnetini Bu o dur yoksa hayâl? Yâr geldi yâr geldi yâr geldi Oduna çok yanmi am Ba ina çok dolanmi am Yoluna dayanmi am Yâr geldi yâr geldi yâr geldi Ba lanti: Gitme menden uza a Salma könlüm fira a Sevdi im a il ola Yâr geldi yâr geldi yâr geldi Ba lanti: ÖZ: Kendi, OD:Ate , A L-AK L:Akil F RAK:Ayrilik,hüzün,gam DESMAL:Mendil MÖHNET-M HNET:Zahmet, eziyet, gam keder, YUKU: Uyku

57

SÜREYYA (SEHER VAKT SEN TARLAYA G DENDE) Azerbaycan Söz-Müzik:Cihangir Cihangiro lu Derleyen:Nida Tüfekçi Seher vakti sen tarlaya gidende Ses yayilir dört bir yana Süreyya Elindeki gonca gülü derende Gelmeyesen bizim ele Süreyya Eme in azad dile in azad Ay eller gizi bu irin ölkenin Bahdivar gizi-Mehriban gizi Bu yayli in vardi gülü özü men Dolanim ba ina öpüm yüzünden Ne dedim küstün menim sözümden Gel ey hanim gel ey güzel Süreyya Eme in azat dile in azat.......... Medreseden gizlarinan gelende  ik oldum cemaline Süreyya Yüzündeki go a-hali derende Sen gelesen bizim ele Süreyya Eme in azat dile in azat......... DERMEK:Toplamak, BAHDIVAR:Mutlu, bahtiyar, AZAT: Kurtulu , CEMAL:Yüz güzelli i

58

AY GIZ ADIN AMANDIR Kars Kaynak ki i:Yöre ekibi Derleyen: stanbul Belediye Konservatuari Ay giz adin amandir Ho baki in yamandir Dönen gece söz verdi (balam) Bu geceki tamamdir Ba lanti: Ga in gözün irin sözün Aldi yazik canimi Men sene heyran Sen cana kurban Ay hanim hanim Sen menim canim Men seni alim Da lara gaçim bu gece Ay giz adin Emine eker versem yemine Nenem seni be endi (balam) Gaç gel sen de men ile Ba lanti: Geline bak geline Tefin alip eline irin irin dani ir (balam) Gurban olam diline Ba lanti: DÖNEN: Dünkü NENE: Anne

59

DA LAR KIZI REYHAN Azerbaycan Kaynak:Zeynep Hanlarova Derleyen:Zeynep Hanlarova Da lar kizi Reyhan Reyhan Reyhan Analar guzusu Reyhan Reyhan Oldum sene heyran heyran heyran Âlem sene heyran heyran heyran Ne gözelsen ay giz Bir danesen ay giz Dürdanesen ay giz Bir danesen ay giz Maral kimi özün Reyhan Reyhan Baldan irin sözün Reyhan Reyhan Oldum sene heyran heyran heyran Âlem sene heyran heyran heyran Ne gözelsen ay giz Bir danesen ay giz Dürdanesen ay giz Bir danesen ay giz Gözeller gözeli Reyhan Reyhan Sevdanin ezeli Reyhan Reyhan Oldum sene heyran heyran heyran Âlem sene heyran heyran heyran Ne gözelsen ay giz Bir danesen ay giz Dürdanesen ay giz Bir danesen ay giz

60

ET R SAÇIR GÜL Ç ÇEK (ARZU GIZIM) Azerbaycan Kaynak ki i: brahim Yildirim Derleyen:Nida Tüfekçi Etir saçir gül çiçek Gülsün ömrün bahar tek Senin bu en hayat da (ay gizim) Ho gademin mübarek Ay menim Arzu gizim Ay menim Arzu gizim Arzu gizim Ömrümün yazi gizim Sevinci nazi kizim Arzu gizim Da da duman çen gözel Çihli o çemen gözel Kalbimde min arzum var (ay gizim) Hamisindan sen gözel Ay menim Arzu gizim Ay menim Arzu gizim Arzu gizim Ömrümün yazi gizim Sevinci nazi kizim Arzu gizim ET R: Itir,koku; TEK:Gibi,e ; GADEM:Ayak, ÇEN:Sis; Ç H:Kira i; ÇEMEN:Çimen; HAMU:Hepsi; M N:Bin, çok

61

UCA DA LAR BA INDA NAR R N OLAR Kars Kaynak ki i:Musa Yilmaz-M. en-K.Bahadir Derleyen:Muzaffer Sarisözen Uca da lar ba inda nar irin olar Nar irin olar balam nar irin olar Anadan atadan yâr irin olar Yâr irin olar balam yâr irin olar Ay güle güle kiz güle güle Men â ik oldum balam bir irin dile Uca da lar ba inda sona keklikler Sona keklikler balam sona keklikler Boyanmi ellerin kina keklikler Kina keklikler balam kina keklikler Açilsin güller süsem sünbüller Bahar olanda balam öter bülbüller Uca da lar ba inda ceyran yol eyler Ceyran yol eyler balam ceyran yol eyler u duran yerlerde ördek göl eyler Ördek göl eyler balam ördek göl eyler Bahar olmasin güller solmasin Allah'a yalvar balam seher olmasin UCA: Yüce SONA:Suna (güzellik ifadesi) Ceyran:Ceylan

62

ASKER OLUP VATANA H ZMET EDEREM MEN I dir Kaynak ki i: smail Ba aran Derleyen:Suat I ikli Asker olup vatana hizmet ederem men Ça rilmadan asker olup giderem men Giderem gurbet ele yâr sana gurban oluram Gurban olim vatana vatanin bayra ina Onu candan severem gurban olim ayina Ayin yildizina onu candan severem Goy dolanim ba ina pervane dek Salma meni çöllerde divane dek Gurban olim vatana vatanin bayra ina Onu candan severem gurban olim ayina Ayin yildizina onu candan severem Ba ina döndü üm garsin ceylani Men olmu am o gözlerin heyrani Gurban olim vatana vatanin bayra ina Onu candan severem gurban olim ayina Ayin yildizina onu candan severem PERVANE:I ik çevresinde dönen sinekler DEK:Gibi

63

KARS'A G DER M KARS'A Kars-Ka izman Kaynak ki i:Fevzi Az Derleyen:Muzaffer Sarisözen Kars'a giderim Kars'a Ba lanti: A am ey pa am ey beri beri bak Çavu 'a da dada dön geri bak Kandili kandili kandili yâr yâr Sallama çavu mendili yâr Sözüm yâre varirsa Ba lanti: Giderim böylesine Ba lanti: Karakiz mahlesine Ba lanti:

64

SEN GELMEZ OLDUN Azerbaycan Kaynak ki i:Elekber Tagiyev Derleyen: Elekber Tagiyev Biz bu sonbaharda bulu acaktik Bahar geldi geçti sen gelmez oldun Ta lara mi döndü kalbin gelmedin Aylar geldi geçti sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun yârim Gözlerim yolda beklerim halâ Sen gelmez oldun Demi tin kapina gelirim diye Kula im kapida ses vermez oldun Bo yere mi yemin ettik ikimiz Ku lar yuva kurdu sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun yârim Gözlerim yolda beklerim halâ Sen gelmez oldun

65

MANASTIR'IN ORTASINDA VAR B R HAVUZ Rumeli Kaynak ki i: Huriye Ho su Derleyen:TRT zmir Radyosu THM.Md. Manastir'in ortasinda var bir havuz (aman havuz canim havuz) Dimetoka kizlari hepsi de yavuz (biz çalar oynariz) Manastir'in ortasinda var bir çe me (aman çe me canim çe me) Dimetoka kizlari hepsi de seçme (biz çalar oynariz) Manastir'in ortasinda var bir pinar (aman pinar canim pinar) Dimetoka kizlari hepsi de çinar (biz çalar oynariz) D METOKA: Gümülcine, Bati Trakya'da Türklerin yo un olarak ya adiklari bir kent FINDIKLI B Z M YOLUMUZ Rumeli Kaynak ki i:Fatma Türkân Yamaci Derleyen:Ahmet Yamaci Findikli bizim de yolumuz e im aman aman Hovarda aman hovarda çikti soyumuz Bu bizim eski de huyumuz aman aman Sen hanci ben yolcu yol bana dola ir O güzel endama allar ne de yara ir Findikli'dan geçersin e im aman aman Savura aman savura da sigara içersin Ne alir ne de geçersin aman aman Sen hanci ben yolcu yol bana dola ir O güzel endama allar ne de yara ir HOVARDA:Zevk için para harcayan, çapkin, ENDAM: Boy pos

66

PENCERE AÇILDI B LÂL O LAN Rumeli Kaynak ki i: Yöre ekibi Derleyen:TRT stanbul Radyosu THM Md. Pencere açildi Bilâl o lan pi tov patladi Varin bakin kanli da Bilâl yine kimi hakladi Ben sana varmam Bilâl o lan ben sana varmam Yedi yil kar imda da dursan yine sana yalvarmam Alli yemeni Bilâl o lan pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Açiklama:Bu türkü, Mustafa Kemal Atatürk tarafindan Türk Müzi i repertuarina kazandirilmi tir. MAYADA 'DAN KALKAN KAZLAR Rumeli Kaynak ki i: Yöre ekibi Derleyen: TRT Müzik Dai.Ba k.THM.Md. Mayada 'dan kalkan kazlar Al topuklu beyaz kizlar Yârimin yüre i sizlar Eylenemem aldanamam Ben bu yerlerde duramam Vardar ovasi vardar ovasi Kazanamadim sila parasi Mayada 'in yildiziyim Ben annemin bir kiziyim Efendimin sa gözüyüm Eylenemem aldanamam Ben bu yerlerde duramam Vardar ovasi vardar ovasi Kazanamadim sila parasi

67

SABAH OLDU UYANSANA Rumeli Kaynak ki i: Yöre ekibi Derleyen: TRT Müzik Dai.Ba k.THM.Md. Sabah oldu uyansana Gül yasti a dayansana Ölüyorum inansana (a canim) Uyan yârim sabahlar oldu Sabah yildizlari do du Ne uyursun ne uyursun Bu uykudan ne bulursun Âkibet benim olursun (a canim) Uyan yârim sabahlar oldu Sabah yildizlari do du SARI ZEYBEK U DA LARA YASLANIR Rumeli Kaynak ki i:Osman Pehlivan Derleyen:Muzaffer Sarisözen Sari Zeybek (aman) u da lara yaslanir (aman) Ya mur ya ar silâhlari (efem) islanir Birgün olur (aman) deli gönül uslanir (aman) Eyvah olsun telli de doru efem anina E il bir bak mor cepkenin efem kanina Kar i da i (aman) duman duman bürüdü (aman) Üç yüz atli be yüz yaya (efem) yürüdü Sari Zeybek (aman) u cihanda bir idi (aman) Eyvah olsun telli de doru efem anina E il bir bak mor cepkenin kanina

68

KIRIM'DAN GEL R M ADIM DA S NAN'DIR Rumeli Kaynak ki i:Kemal Altinkaya Derleyen: Muzaffer Sarisözen Kirim'dan gelirim (gelirim) adim (da) Sinan'dir (hey hey aman adim da Sinan'dir hey) Kilincimin suyu,( yâr suyu) kandir (da) dumandir (hey kandir da dumandir hey) Kirim'dan gelirim (gelirim) atim (da) Araptir (hey hey aman atim da Araptir hey) Gizlenme Nemçe'lu (Nemçe'lu) halin (de) haraptir (hey halinde haraptir hey) Gizlenme Nemçe'lü (Nemçe'lu) meydan (da) burdadir (hey meydan da buradadir hey) NEMÇE: Osm. mp.döneminde Almanya'nin adi (Avusturya-Macaristan mp.) KIRMIZI GÜLÜN AL VAR Rumeli Kaynak ki i:Â ik Ali Tanburaci Derleyen:TRT Müzik Dai. Ba k.THM:Md. Kirmizi gülün ali var (aman aman) Hergün a lasam da yeri var Bugün benim efkârim var (aman aman) Ah bu gönül arzular seni seni yâr seni Kirmizi gülü budarlar (aman aman) Altina meclis kurarlar Güzeli candan severler Ah bu gönül arzular seni seni yâr seni Kirmizi gülün pürçe i (aman aman) Yâr önünde oynar köçe i Neyleyim yârsiz dö e i Ah bu gönül arzu eder seni seni yâr seni

69

DA LAR DA LAR V RAN DA LAR Rumeli Kaynak ki i: Kemal Altinkaya Derleyen:Muzaffer Sarisözen Da lar da lar viran da lar Yüzüm güler kalbim a lar Yüre imden kanlar damlar Bir olaydi pir olaydi Ne olur benim olaydi Edirne köprüsü ta tan Sen çikardin beni ba tan Ayrildim e ten karda tan Bir olaydi pir olaydi Ne olur benim olaydi

70

AMAN BRE DERYALAR (KIRCAL LE ARDA ARASI) Rumeli Kaynak ki i:Arif entürk Derleyen:Mehmet Özbek Kircali'yle Arda arasi Saat sekiz sirasi (Yusuf'um saat sekiz sirasi) Ardalilar a liyor Yusuf'um Yoktur çaresi Aman bre deryalar kanlica deryalar Biz ni anliyiz kimiz de bir boydayiz Biz delikanliyiz Çikar aba poturunu Dalgalar artacak Yusuf'um Demedim mi ben sana Yusuf'um Kayi imiz batacak Aman bre deryalar kanlica deryalar....... Kircaliyle Arda boylarina Kimler gidecek Yusuf'um Garip Yusuf annesine Kim haber verecek (Zavalli Feride'nin annesine Kim haber verecek) Aman bre deryalar kanlica deryalar.......

71

RAM ZE'M Yugoslavya-Prizren Kaynak ki i:A im Gürses Derleyen:Mehmet Özbek Bir evler yaptirdim be Ramize'm sazdan samandan (aman aman sazdan samandan) çine girilmez be Ramize'm tozdan dumandan (aman aman tozdan dumandan) Bir evler yaptirdim be Ramize'm kalaya kar i (aman aman kalaya kar i) Nasil çikarsin be Ramize'm babana kar i (aman aman babana kar i) HANAYLAR YAPTIRDIM DÖ ETEMED M Kibris Kaynak ki i:Recai Berkalp Derleyen:Nida Tüfekçi Hanaylar yaptirdim dö etemedim Çifte kumrulari e edemedim Zalim felek ile ba edemedim Konma bülbül konma çe me ba ina Seni de vururlar yârin yoluna Hanaylar yaptirdim yüceden yüce çinde yatmadim üç gün üç gece Kurbanlar keserim geldi in gece Konma bülbül konma dalim yok benim Sineme saracak yârim yok benim HANAY:Çift katli konak

72

KIBRIS GEL N (DAVUL ÇALAR GÜM GÜM) Kibris Kaynak ki i: evki Meteci Derleyen: Muazzez Türing

Davul çalar güm güm güm güm güm herseler kaynar Aslan karda lar ne güzel oynar i eler tin tin tin tin tin ne güzel çinlar Kizlar dizilmi gelini tavlar All'olur ball'olur Kibris gelini Gelinler söyleyin benim hâlimi Çifte patlar bum bum bum bum bum alay yolunda Güveyi en gider gelin kolunda Naralar hey hey hey hey hey güvey oyunda Kim gülmez oynamaz böyle dü ünde All'olur ball'olur Kibris gelini Gelinler söyleyin benim hâlimi HERSE:Ha lanmi bu day, ya da Misir dövülüp, eker ya da bal ile Kari tirilarak yapilan bir çe it yiyecek

73

ORDU'NUN DERELER Ordu Kaynak ki i: Kadir Üstünda Derleyen: Ahmet Yamaci Ordu'nun dereleri Aksa yukari aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa (sürmelim aman) Oy Mehmedim Mehmedim Sana küstüm demedim Beni sana geçmi ler Vallahi ben demedim ( sürmelim aman) Ordu'nun dereleri Kara yosun ba liyor Kalk gidelim sevdi im Annem evde a liyor (sürmelim Amman) B R N B R NE GEÇMEK: Dedikodu yapmak Hakkinda kötü konu mak

74

MEKTEB N BACALARI Mu Kaynak ki i:Muazzez Türing Derleyen:TRT Müzik Dai.Ba k.THM.Md. Mektebin bacalari (vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay) Ders verir hocalari (uy amman can kurban) Defter kalem elinde (vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay) Dola tim sokaklari (uy amman can kurban) Mektebin önü bayir (vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay) Gülü dikenden ayir (uy amman can kurban) Yâr Allah'in seversen (vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay) Beni ellerden ayir (uy amman can kurban) Ay do ar bedir Allah (vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay) Bu sevda nedir Allah (uy amman can kurban) Ya benim muradim ver (vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay) Ya beni öldür Allah (uy amman can kurban)

75

BEN G DER M BATUM'A Sinop Kaynak ki i:Münire Tarabu Derleyen:Sabahat Karakulako lu Ben giderim Batum'a Batum'un bata ina Pencereden içeri Al beni ota ina Nazli yârim geldim sana Fistanini toplasana Kemençeler çaliniyor Bize horon oynasana hey Kö ke serdim yata i Gel derdimin orta i Yataklar diken oldu Senden ayri yatali Nazli yârim geldim sana Fistanini toplasana Kemençeler çaliniyor Bize horon oynasana hey Bildircinin uçuyor Kanadini açiyor Bildirki sevdice im Bu yil benden kaçiyor Nazli yârim geldim sana Fistanini toplasana Kemençeler çaliniyor Bize horon oynasana

76

HEK MO LU DERLER BEN M ADIMA Ordu-Fatsa Kaynak ki i:Kadir nanir Derleyen:Ümit Tokcan Hekimo lu derler benim aslima Aynali martin yaptirdim da (narinim) kendi neslime Hekimo lu derler ufak bir u ak Bir omuzdan bir omuz (narinim) on arma fi ek Konaklar yaptirdim mermer direkli Hekimo lu dedi in de (narinim) aslan yürekli Konaklar yaptirdim dö etemedim Ünye Fatsa da bir oldu da (narinim) ba edemedim Ünye Fatsa arasi Ordu da kuruldu Hekimo lu dedi in (narinim) o da vuruldu MART N:Bir tüfek markasi ARMA:Omuza asilan fi eklik

77

KAÇMA GÜZEL KAÇMA BEN ADAM YEMEM Çankiri Kaynak ki i:Ahmet Altuner Derleyen:Muzaffer Sarisözen Kaçma güzel kaçma ben adam yemem hey aman aman aman Gizli sirlarini ellere demem hey yavre yavre yavre Ate ine yandim Seni benim sandim Pek gafil avlandim maret de güzellerin yoludur hey aman aman aman Lâhuri al al fistanin gülüdür hey yavre yavre yavre Hey a alar ben bir Leylâ yitirdim Hey aman aman aman Mecnun olup da ba ina oturdum Hey yavre yavre yavre Ate ine yandim Seni benim sandim Pek gafil avlandim Benim bir derdimi bine götürdün Hey aman aman aman Bir de sen katma da meramin nedir Hey yavre yavre yavre Ate ine yandim Seni benim sandim Pek gafil avlandim

78

ÇAR AMBA'YI SEL ALDI Samsun-Çar amba Kaynak ki i: Yöre ekibi Derleyen: Nejat Buhara Çar amba'yi sel aldi Bir yâr sevdim el aldi ( aman aman) Ke ke sevmez olaydim Elim koynumda kaldi (aman aman) Oy ne imi ne imi (aman aman) Kaderim böyle imi Gizli sevda çekmesi Ate ten gömle imi (aman aman) Çar amba yazilari Körpedir kuzulari Mevlâm alnima yazmi Bu kara yazilari (aman aman) Oy ne imi ne imi (aman aman)........ Bu da lar ulu da lar (aman aman) Yârim gurbette a lar Yâri güzel olanlar Hem ah çeker hem a lar (aman aman) Oy ne imi ne imi (aman aman)..............

79

GEM C LER KALKALIM Trabzon Kaynak ki i: Hüseyin Dilâver Derleyen:Muzaffer Sarisözen Gemiciler kalkalim u yelkeni takalim i irip de yelkeni Sirtüstüne yatalim Kizilirmak ba ina u irgati atalim Tutalim balik havyar Keyfimize bakalim Kaptan attik irgati Sen de tut ha bu kati Gel girelim irma a Esecek ha u bati Gemici u aklari Deniz ba imin taci Yoklayin u irgati n allah çikar aci Çekin u aklar çekin Hemen aldik irgati Geliyor bir sert poyraz Vuralim iki kati smail'a Murad'a Hasan getsin çörde e U aklar ben dümende Biraz çalam kemençe Oh hava güzel yaman Co tum arkada co tum Do ru yürü ah gelin Bayildim aman aman Bayildim aman aman

IRGAT:Gemilerde yatay kollarla ve birkaç ki i tarafindan çevrilen düzenek ÇÖRDEK: Gemilerde kullanilan bir türlü halat veya zincir

80

HALKALI EKER Eski ehir Kaynak ki i:Satilmi Kiliç Derleyen:Ahmet Yamaci Halkali eker amfistik Aman arpalar kara kilçik E er beni seversen Aman al çeyizi yola çik Halkali eker Hasiretlik çeker Çok salinma sevdi im Cahilim aklim gider Ben bu yerde haneyim Aman yel vurur pervaneyim Gidin söylen o yâre Aman derdinden divaneyim Halkali eker................... Galabalik dereleri Aman yayilir develeri Kalki da vermi oynarlar Aman u Kirka efeleri Halkali eker...............

OYNAYIN KIZ OYNAYIN Trabzon Kaynak ki i:Cemile Cevher Derleyen:Cemile Cevher Oynayin kiz oynayin Durmanin ne kâri var, A bu köyün içinin Acayip bekâri var Derüle del derüle Derüle del derüle Oy kemençeci dayi Soktun gözüme yayi Kör ettin gözlerimi Göremedim dünyayi Derüle del derüle Derüle der derüle Oy kemençeci dayi Sokma gözüme yayi Ben gözümden vazgeçtim Çevirsene gaydayi Derüle del derüle Derüle del derüle GAYDA:Makam , hava

82

YAYLANIN Ç MEN NE Trabzon Kaynak ki i: Nejat Buhara Derleyen:Nejat Buhara Yaylanin çimenine Kuzu yayilir kuzu Günde bugünkü gündür Sallan yosmanin kizi Aman kizi çaçan kizi Sen allar giy ben kirmizi Çikalim da larin ba ina Sen gül topla ben nergizi Asmadan gel asmadan Fistan giyer basmadan Kalk gidelim sevdi im Devriyeler basmadan Aman kizi, Çaçan kizi............ Oy Bulancak Bulancak in sonu n'olacak Verin benim yârimi Vallahi kan olacak Aman kizi Çaçan kizi..........

83

TABANCAMUN SAP N Rize Kaynak ki i:Hasan Sözeri Derleyen:TRT Müzik Dai.Ba k.THM.Md. Tabancamun sapini Gülle donataca um gülle donataca im Alaca im ba ka yâr, sevece im ba ka yâr Seni çatlataca um, seni çatlataca um. Oy benim Gülizar'um Hem söyler hem yazarum, hem söyler hem yazarum Konu tu umuz yerler, sevi ti imuz yerler Olsun benim mezarum, olsun benim mezarum. Tabancam dolu mermi Seven böyle eder mi, seven böyle eder mi nsan sevdi u yâri, adam sevdi u yâri Birakir da gider mi, birakir da gider mi. Tabancam dolu saçma, Kaçma sevdi um kaçma, kaçma sevdi um kaçma Zaten ben yaraliyim, zaten ben yaraliyim Bir yara da sen açma , bir yara da sen açma.

84

Y NE YE ERD FINDIK DALLARI Giresun Kaynak ki i:Muhsin Tercan Yine ye erdi findik dallari Acep ne olacak yârin halleri Dalgalaniyor pembe alvari Kiz allan pullan gel,gel gel yanima Beyaz kollarini dola boynuma Tabya ba inda üç kiz yan yana çlerinden biri pi t dedi bana Sa olsun seni do uran ana Kiz allan pullan gel, gel gel yanima Beyaz kollarini dola boynuma. ELMAYI TOP TOP YAPALIM Sakarya-Hendek Kaynak ki i:Ziya Bulut Derleyen:Muzaffer Sarisözen Elmayi top top yapalim Kizlara bah i atalim Kadife de ceketini dar yapalim Ne güzel yaki ir ince bele E lenelim taze ile Altinda yelpaze ile Ölçelim de o güzelin ince belini Bir gümü endaze ilen ENDAZE: 60 cm.lik eski bir uzunluk ölçüsü

85

ndim dere irma a (hoy nanay da cilveloy nanay da) Zeytin dali kirma a (hoy nanay da cilveloy nanay da) Geldim seni alma a (hoy nanay da cilveloy nanay da) Ba ladin a lama a (hoy nanay da cilveloy nanay da) Nayda nayda nanay da hoy nanay da Cilveloy nanay da Pinar ba i pitirak (hoy nanay da cilveloy nanay da) Gel burada oturak (hoy nanay da cilveloy nanay da) Bir sen söyle bir de ben (hoy nanay da cilveloy nanay da) Bu sevdadan kurtulak (hoy nanay da cilveloy nanay da) Nayda nayda nanay da hoy nanay da Cilveloy nanay da Kar ida gül menev e (hoy nanay da cilveloy nanay da) Gel güne e güne e (hoy nanay da cilveloy nanay da) Senin yârin gül ise (hoy nanay da cilveloy nanay da) Benim yârim menev e (hoy nanay da cilveloy nanay da) Nayda nayda nanay da hoy nanay da Cilveloy nanay da

C LVE LOY ( ND M DERE IRMA A) Artvin Kaynak ki i:Osman Aksu Derleyen:Muzaffer Sarisözen

86

Ç FT JANDARMA Artvin- av at Kaynak ki i: Düriye Keskin Derleyen:Muazzez Türing Çift jandarma geliyor da Kaymakam kona indan Fiske vursam kan damlar da Kirmizi yana indan Haydi yârim haydi canim / inanay aslan yârim Çift jandarma bekliyor da Kaymakam kona inda Al jandarma vur beni de O yârin kollarinda Haydi yârim haydi canim/ inanay aslan yârim Zeytin yapra in ye il de Dibinde kayfe pi ir Senden bana yâr olmaz da Aklini ba a dev ir Haydi yârim haydi canim/ inanay aslan yârim Da larda kar sisi var da Tarlada zar sesi var Kurban olam av at'a da çinde yâr sesi var Haydi yârim haydi canim/ inanay aslan yârim ZAR: av at-Ardanuç köylerinde misir, gübre vb.ta imaya yarayan büyük ve derin sepet.

87

ATABARI Artvin Kaynak ki i: Cevri Altinta Derleyen:Muzaffer Sarisözen Bahçasi var bari var Ayvasi var nari var Atamizdan yadigâr Biz de Atabari var Atabaridir bari Bahçada gördüm yâri Seslendim ses vermedi A ladi zari zari Uzun uzun kami lar Ucunu boyami lar Benim elâ gözlümü Gurbete yollami lar

88

ÇAYEL NDEN ÖTEYE Çayeli-Rize Kaynak ki i:Dursun Tanya Derleyen:Yücel Pa makçi Çayelinden öteye gidelum yali yali Arkandaki sepetin ben olayim hamali Sepetumun ipleri keseyi omuzumi Aç beyaz pe temali bir göreyim yuzuni Karli dereden beri ye il çay bahçeleri Çay filizi toplayi pe temalli kizlari

YÜRÜ D LBER YÜRÜ ÖMRÜMÜN VARI Ankara Kaynak ki i:Ünal Türkben Derleyen:TRT Müzik Dai.Ba k.THM.MD. (hey hey) Yürü dilber yürü ömrümün vari Eridi kalmadi da larin kari (vay vay) Günde on be kere gördü üm yâri Aylar yillar geçti göremez oldum (vay vay) Asmalarda üzüm/Yosmalarda gözüm Biraz daha büyüsem/Çapkinlikta gözüm (hey hey) Yürü dilber yürü saçin sürünsün Aç beyaz gö sünü sinen görünsün (vay vay) Evvel benim idin imdi kiminsin imdi uzaklardan bakan ben oldum (vay vay) Asmalarda üzüm................

89

M SKET (GÜVERC N UÇUVERD ) Ankara Kaynak ki i:M.Hulusi Koçer Derleyen:Muzaffer Sarisözen Güvercin uçuverdi Kanadin açiverdi ben yandim aman El o lu de il mi aman aman Sevdi de kaçiverdi A benim haci yârim Ba imin taci yârim Eller bana acimaz Sen bari aci yârim Güvercinim uyur mu Ça irsam uyanir mi ben yandim aman Sen orada ben burada Buna can dayanir mi Deniz susuz olur mu Dibi kumsuz olur mu Ben müftüye dani tim Yi it yarsiz olur mu

90

MOR KOYUN MELER GEL R Ankara Kaynak ki i:Ahmet Yamaci Derleyen:Ahmet Yamaci Aman mor koyun meler gelir, Yavrum da lari deler gelir. Aman hakikatli yâr olsa Yavrum uykuyu böler gelir. Nesine de yavrum nesine Sigara da koymu fesine, Yavrum ben yandim birisine Aman mor koyun kuzusuna, Yavrum can kaynar bazisina Aman nedeyim de a layim, Yavrum alnimin yazisina. Nesine de yavrum nesine, Sigara da koymu fesine Doyulmuyor yârin cilvesine Aman mor koyun me elerde, Yavrum gül suyu i elerde Aman eller almi yârini Yavrum ben kaldim kö elerde.

Nesine de yavrum nesine, Sigara da koymu fesine, Aman ben yandim cilvesine.

91

F DAYDA (BULGURU KAYNADIRLAR) Ankara Kaynak ki i:Sadik Ergun-Bayram Araci Derleyen:Nida Tüfekçi (aman) Bulguru kaynadirlar Serine yayladirlar Bizde âdet böyledir Güzeli a ladirlar (aman) Çirkini söyledirler Fidayda da Ankara'lim fidayda Be yüz altin yedirdim bir ayda Gitti de gelmedi ne fayda Ba ini da yesin bu sevda (aman) Dama çikma ba açik Arpalar gara gilçik E er gönlün var ise (aman) Gey galucu yola çik Fidayda da Ankara'lim fidayda ............................... GALUÇ: Eskiden giyilen bir ayakkabi

92

ATIM ARAPTIR Ankara Kaynak ki i:Mucip Arciman Derleyen:Nurettin Çamlida Atim araptir benim... aman aman Haydi yüküm araptir benim...aman Haydi yüküm araptir benim vay vay Bu yil böyle giderse.. aman aman Aman halim haraptir benim... aman Haydi halim haraptir benim vay vay Emi im de gümü üm bir ho um ...aman Çokça da içtim serho um... aman Atim kara, ben kara... aman aman Aman kalk gidelim ilgara aman Aman kalk gidelim ilgara...vay vay Ilgar bizi neylesin... aman aman Aman sarilalim kizlara aman Haydi sarilalim kizlara..vay vay Emi im de gümü üm bir ho um... aman Çokça da içtim serho um...aman ILGAR: Atla yapilan dolu dizgin saldiri veya dört nala ko mak

93

SU SIZIYOR SIZIYOR Ankara Kaynak ki i: Mucip Arcuman Derleyen:Nida Tüfekçi Su siziyor siziyor Ta larin arasindan E il bir yol öpeyim Ka larin arasindan O lan mayilem o lan/ Sözüne de kayilem o lan Eni te bana pi t demi / Yalan aslanim yalan Derenin kenarinda Kalayladim kazani Bir güzelin u runa Yedim iramazani O lan mayilem o lan/ Sözüne de kayilem o lan Eni te bana pi t demi / Yalan aslanim yalan Kar ya iyor ya iyor Abami giyece im Sakalliya varip da Baba mi diyece im O lan mayilem o lan/ Sözüne de kayilem o lan Eni te bana pi t demi / Yalan aslanim yalan KA L:Boyun e mi , razi , ABA: Keçeden yapilan bir tür giysi

94

NARDANES Kir ehir Kaynak ki i:Ne et Erta Derleyen:TRT st. Radyosu THM MD. Sevda olmasaydi da Gönüle dolmasaydi Dünya neye yarardi da Güzeli olmasaydi Nar danesi danesi de seviyom nardanesi Güzellerin içinde de sevdi im bir danesi O yâr zülfünü darar da Gönül dengini arar Bu dünyada sevmeyenler Ahrette neye yarar Nar danesi danesi de seviyom nardanesi Güzellerin içinde de sevdi im bir danesi Sevda ömür çürüdür Has bahçenin gülüdür Sevmeyeni neyleyim de Sevenim sevgilimdir Nar danesi danesi de seviyom nardanesi Güzellerin içinde de sevdi im bir danesi ZÜLÜF: Saç

95

DÂNE DÂNE BENLER VAR YÜZÜNDE Kir ehir Kaynak:Muharrem Erta Derleyen:Ne et Erta Dâne dâne benleri var yüzünde Can alici baki lari gözünde Bin bir tat var edasinda nazinda Dünyada yârden tatli var m'ola Sallani sallani gelen yâr m'ola Küpeleri a ir dü er kulaktan Zülüfleri tel tel olmu yanaktan A zi eker bal akiyor dudaktan Dünyada yârden tatli var m'ola Sallani sallani gelen yâr m'ola A ir barhanasi vardir elinde Datli kelâm gelir yârin dilinde Kemer olsam sevdi imin belinde Dünyada yârden tatli var m'ola Sallani sallani gelen yâr m'ola

96

U DALMA'DAN GEÇT N M AYDIN-Nazilli Kaynak ki i:Yöre ekibi Derleyen:Muzaffer Sarisözen u Dalma'dan geçtin mi So uk sular içtin mi Efelerin içinde Yörük (de) Ali'yi seçtin mi Hey gidinin efesi efesi efelerin efesi u Dalma'nin çe mesi Ne ho olur içmesi Yörük de Ali'yi sorarsan Efelerin seçmesi Hey gidinin efesi efesi efelerin efesi Cepkeninin kollari Parildiyor pullari Yörük de Ali geliyor Açilsin Aydin yollari Hey gidinin efesi efesi efelerin efesi

97

ZOBALARINDA KURU DA ME E YANIYOR Denizli Kaynak ki i:Özay Gönlüm Derleyen:Özay Gönlüm Zobalarinda kuru da me e yaniyor efem Yaniyor da Memet Efem de ü ümü de donuyor. Boncuklu gelin ortalikta dönüyor da dönüyor Aslanim da efeler vay vay Gar mi ya ip ba Yarengöme'nin da ina efem Memet a am da oturu da vermi efelerin de sa ina. Çikam haden der u da larin ba ina da ba ina. Aslanim da efeler vay vay YA IP BA: Ya iyor,HADEN:Haydi YARENGÖME: Tavas'in eski adi LÂMBA DA ES Z YANMAZ MI Kilis Kaynak ki i:Zeliha Çulha Derleyen:Sevil Gören Lâmba da i esiz yanmaz mi Cicim bana yâr bulunmaz mi (yallah) Ben bu dertten ölürsem Bana da aciyan olmaz mi (yallah) Alamadim ka lari karayi Süremedim zevk ile sefayi (yallah) Asmadan gel asmadan Cicim fistan giymi basmadan (yallah) Kalk gidelim sevdi im Cicim devriyeler basmadan (yallah) Alamadim ka lari karayi Süremedim zevk ile sefayi (yallah)

98

MALATYA MALATYA BULUNMAZ E N Malatya Kaynak ki i:Hakki Co kun Derleyen:Selâhattin Alpay Malatya Malatya bulunmaz e in Gönülleri co turur ayla güne in Aman anom aman anom Kernek'li misin Kerne e gelmeye de yeminli misin Malatya'yi ba tan ba a çiçek bürüdü Tanri takmi alnina ye il zümrüdü Aman anom aman anom Kernek'li misin Kerne e gelmeye de yeminli misin AL U MUMU EL NE YAK DEMED M M Ege Adalari Kaynak ki i:Mustafa Ça lar Derleyen:Muzaffer Sarisözen Al u mumu eline yak demedim mi Kasaturayi beline tak demedim mi Ak ama yolun uzak kal demedim mi Kasaturayi belinden al demedim mi Al u mumu eline tut demedim mi Kasaturayi belinden at demedim mi Ak ama yolun uzak kal demedim mi Kasaturayi belinden al demedim mi KASATURA:Bir tür biçak

99

MEVLÂM B R ÇOK DERT VERM Malatya Kaynak ki i:Kemal Çi rik Derleyen:Nida Tüfekçi Mevlâm bir çok dert vermi Beraber derman vermi Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemi Zalim a latma beni Derde ba latma beni Gülüp sizlatma beni Diley diley diley yâr Diley diley diley yâr Diley diley yâr Fâni u dünya fâni Alir da vermez yâri Bu tükenmez derdimi Tabipler de bilmedi Zalim a latma beni........... Allah'in verdi i dert Gün olur gelir geçer A ka dü en yürekler Yanar kül olur geçer Zalim a latma beni.......

100

URFALIYAM EZELDEN anliurfa Kaynak ki i:Yöre ekibi Derleyen:Muzaffer Sarisözen Urfa' liyam ezelden, Göynüm geçmez gözelden (vay) Göynümün gözü çiksin Sevmez idim ezelden.(vay) Anam (a am) olasan Ömer Babam (pa am) olasan Ömer Bensiz kalasan Ömer Yetim olasan Ömer (vay) Da lardan akar seller, Dökülmü sirma teller (vay) Yüre in da tan midir Bana aciyor eller.(vay) Anam olasan Ömer............ Urfa bir yana dü er, (Antep bir yana dü er) Zülüf gerdana dü er, Bu nasil ba ba lamak Hergül bir yana dü er Anam olasan Ömer..........

101

KARADIR KA LARIN FERMAN YAZDIRIR Zonguldak Kaynak ki i: smet Ye ilgül Derleyen:Ahmet Yamaci Karadir ka larin ferman yazdirir Bu a k beni diyâr diyâr gezdirir Lokman hekim gelse yaram azdirir Yarami sarmaya yâr kendi gelsin Ormanlardan a a i a ar gezerim Nazli yâri kaybettim a lar gezerim Ormanlarin gümbürtüsü ba ima vurur Nazli yârin hayâli kar imda durur Karadir ka larin benzer kömüre Yârdan ayrilmasi zarar ömüre Kollarimdan ba lasalar beni demire Kirarim demiri ko arim yâre Ormanlardan a a i a ar gezerim.......... Uzaklara gittim gelirim diye Tabancam doldurdum vururum diye Hiç aklima gelmez ölürüm diye Ölüm ver Allah'im ayrilik verme Ormanlardan a a i a ar gezerim......... Karadir ka larin yay eylemi ler Aklimi ba imdan zay eylemi ler Duydum güzelleri pay eylemi ler Varsam baksam nazli yâr kimle dü tü

102

EVLER N N ÖNÜ MERS N Isparta Kaynak ki i:(Gönen'li) Kadir Acar Derleyen:Muzaffer Sarisözen Evlerinin önü mersin, Ah sular içme kadinim tersin tersin, Mevlâm seni bana versin. Al hançeri kadinim, vur ben öleyim, Ah kapinizda bidanem,kul ben olayim. Evlerinin önü susam, Ah su bulsam da gadinim çevremi yusam, Açsam yüzünü, baksam dursam. Al hançeri gadinim, vur ben öleyim. Ah gapinizda bidanem, kul ben olayim. MERS N: Kisa,bodur, bol yaprakli bir a aç YUSAM: Yikasam TERS N: Terli

103

TOMBALACIK HAL ME (K RAZ ALDIM D KMEDEN) Bolu-Mengen Kaynak ki i:Emin Barin Derleyen:Muzaffer Sarisözen Kiraz aldim dikmeden Halime'm dallarini bükmeden Bir arma an ver bana Halime'm ben gurbete gitmeden Tombalacik Halime'm yâr ba ina gel Ben gidiyorum Bolu'ya dü pe ime gel Ocak ba inda kaldim Halime'm ince fikire daldim Kapilar açilirken Halime'm seni geliyor sandim Alçaklara kar ya iyor ü ümedin mi Sen bu i in sonunu dü ünmedin mi Tütün aldim Hendek'ten Halime'm hekim gelir Devrek'ten Hekim buna ne desin Halime'm yanginimiz yürekten Algin misin Halime'm baygin misin gel Hiç haberin gelmiyor dargin misin gel

104

ADA YOLU KESTANE Bolu Kaynak ki i:Emin Barin Derleyen:Muzaffer Sarisözen Ada yolu kestane Amanin dökülür dane dane Amanin dökülür dane dane Kizlar yola dizilmi , Amanin alalim birer dane. Ada yolu yamandir Amanin ada yollari yamandir, Bolu da i dumandir Amanin Bolu da i dumandir. Dostlar vurun sazlara Amanin e lenecek zamandir. Ada yolu düz gider Amanin ada yolu düz gider, Bir edali kiz gider Amanin bir edali kiz gider O kiz yolun a irmi , Amanin in allah bize gider.

105

YABANDAN GEL YABANDAN Ni de Kaynak ki i:Rifat Çavu Derleyen:Muzaffer Sarisözen Yabandan gel usul da boylu yârim Yabandan aslanim hey hey Amman yörü yörü, çapraz yörü yörü Kostak yörü yörü, yörü yörü yörü Aldim haberini de garip çobandan Aslanim hey hey Amman yörü yörü,çapraz yörü yörü... Yaban ellerinden de özendim geldim Aslanim hey hey Amman yörü yörü, çapraz yörü yörü..... Gördüm cemalini de efendim geldim Aslanim hey hey Amman yörü yörü,çapraz yörü yörü.... Yaban ellerinde de yatmi uyumu Aslanim hey hey Amman yörü yörü, çapraz yörü yörü....... Elâ gözlerini de uyku bürümü Aslanim hey hey irin yörü yörü, tek tek yörü yörü Bebek yörü yörü, kostak yörü yörü Usul yörü yörü, güzel yörü yörü Yörü yörü yörü

106

YUMURTANIN KULPU YOK Antalya-Elmali Kaynak ki i:Hüseyin Avni Derleyen:Emin Aldemir Me elidir engin de da lar me eli Üç yil oldu ben bu derde dü eli Ba lanti: Yumurtanin kulpu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok Yumurtanin sarisi Yere dü tü yarisi Sarisindan fayda yok Kaç gel gece yarisi Üç giderim be ardima bakarim Gözlerimden kanli ya lar dökerim Ba lanti: Sen gideli ben ayrilik çekerim O sebepten kapanmiyor gözlerim Ba lanti:

107

ARDAHAN'IN YOLLARINDA (EYVAH D MME) Ardahan Kaynak ki i:Musa Yilmaz Derleyen: Muzaffer Sarisözen Ardahan' yollarinda in Güller açip ba larinda Eyle bir yâr sevmi em ki Onüç ondört ça larinda Ba lanti: Eyvah Dimme Dimme Nazli yâr Dimme Men özüm serho Sen arap verme Dimme' çayda gördüm yi Elinde bir bayda gördüm ki öptüm bir de sevdim Ondan ne bir fayda gördüm Ba lanti Samavari ali tiram Ma a salip gari tiram O yâr mennen ayri gezer Küstürmü em bari tiram Ba lanti

108

CEV Z OYNAMAYA GELM ODAMA Kayseri ­Bünyan Kaynak ki i:Adnan Türköz Derleyen:Nezahat Bayram Ceviz oynamaya gelmi odama Ni anlin da bu mu derler adama Dayanamam senin kara sevdana Aman aman olmuyor E e ini bulmuyor Kara ya iz genç o lan Niye gönlün olmuyor Asker bayra ini burca diktiler Küçücük yârimi asker ettiler Ben doymadan o yâri de alip gittiler Aman aman olmuyor..............

109

SÖ ÜT'ÜN ERENLER Bilecik-Sö üt Kaynak ki i:Mustafa im ek Derleyen:Muzaffer Sarisözen Sö üdün erenleri Çevirin gidenleri. Ah ne güzel ba ba layor Sö üt'ün güzelleri. N'aldirdin beni, gül iken, soldurdun beni Sö üdün çar isina, Gün do ar kar isina Ah insan hile yapar mi Kapi bir kom usuna N'aldirdin beni, gül iken soldurdun beni. EREN: Yi it, kahraman N'ALDIRDIN: Ne aldirdin

110

T R D NE BANDIM (A A IDAN GEL R TÜRKMEN GOYUNU) Kastamonu-Tosya Kaynak ki i :Yöre ekibi Derleyen:Muzaffer Sarisözen A a idan gelir Türkmen goyunu-aman aman Selviye benzettim yârin boyunu ­amanin yandim Amanin amanin amanin yandim Tiridine tiridine tiridine bandim Bedava mi sandin para vidim aldim Sabahleyin erken çifte giderken ­ aman aman Öküzüm torbadan dü tü gördün mü ­amanin yandim Amanin amanin amanin yandim................ Manda yuva yapmi sö üt dalina ­ aman aman Yavrusunu sinek kapmi gördün mü-amanin yandim Amanin amanin amanin yandim.............. T R T: Et suyu V D M: verdim

111

HEY ONBE L ONBE L Tokat Kaynak ki i:Hamdi Tüfekçi Derleyen:Nida Tüfekçi Hey onbe li onbe li Tokat yollari ta li Onbe liler gidiyor Kizlarin gözü ya li Aslan yârim kiz senin adin Hediye Ben dolandim sen de dolan gel beriye Fistan aldim endazesi on yediye Giderim elinizden Kurtulam dilinizden Ye il ba ördek olsam Su içmem gölünüzden Aslan yârim kiz senin adin hediye.......... Gidiyom gidemiyom Seni terkedemiyom Sevdi im pek gönüllü Gönlünü edemiyom Aslan yârim kiz senin adin hediye.............

112

ERK LET GÜZEL Kayseri Kaynak ki i:Yöre ekibi Derleyen:TRT Ankara Radyosu Erkilet güzeli ba lar bozuyor (amanin aman ben yandim aman) Kirpikleri kalem olmu yaziyor- canim canim Tek tek basaraktan Bâde süzerekten nci dizerekten Gel canim gel aman Cevizin yapra i dal arasinda (amanin aman ben yandim aman) Severler güzeli ba arasinda- canim canim Tek tek basaraktan............ Erkilet günaydin gölge basma mi (amanin aman ben yandim aman) Benim sevdice im senden yosma mi Tek tek basaraktan...............

113

B Z M ELLER NE GÜZEL ELLER Van Kaynak ki i:Sadettin Kutlu Derleyen:Muzaffer Sarisözen Bizim eller ne güzel eller Söylesin irin diller Oynasin koç yi itler (oh)Bizim eller ne güzel eller Bu da da maral gezer Zülfünü darar gezer Da bizim maral bizim Avci burada ne gezer Bizim eller ne güzel eller...... (ah) Al giyer allanirsan ekerlenir ballanirsan Giyinmi ku anmi san Kar imda sallanirsan Bizim eller ne güzel eller.......

114

YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE EV KURMASINLAR Edirne-Yolüstü Köyü Kaynak ki i:Yöre Kizlar ekibi Derleyen:Ümit Kaftanci Yüksek yüksek tepelere ev kurmasinlar, A ri a ri memlekete kiz vermesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler, Uçan da ku lara malûm olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babami, ben köyümü özledim. Babamin bir ati olsa binse de gelse Annemin yelkeni olsa açsa da gelse Karde lerim yollari bilse de gelse Uçan da ku lara malûm olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babami, ben köyümü özledim A RI: Uzak, a iri HOR GÖRMEK: Bir kimseye de ersiz gözle bakmak

115

ZEYNEP BU GÜZELL K VAR MI SOYUNDA Sivas/Kangal Kaynak ki i:A ik Süleyman Derleyen:Muzaffer Sarisözen Zeynep bu güzellik var mi soyunda Elvan elvan güller biter ba inda Arife gününde bayram ayinda Zeynep'im Zeynep'im alli Zeynep'im Be köyün içinde anli Zeynep'im Zeynep'e yaptirdim altindan tarak Tara zülüflerin bir yana birak Zeynep'e gidemem yollar pek irak Zeynep'im Zeynep'im alli Zeynep'im.......... Be köyün içinde anli Zeynep'im Sö üdün yapra i narindir narin çerim yaniyor di arim serin Zeynep'i bu hafta ettiler gelin Zeynep'im Zeynep'im alli Zeynep'im Be köyün içinde anli Zeynep'im Kangal'dan a a i Mama 'in köyü Derindir kuyusu serindir suyu Güzeller içinde Zeynep'in huyu Zeynep'im Zeynep'im alli Zeynep'im Be köyün içinde anli Zeynep'im ELVAN:Renk NAR N: nce yapili

116

A GIZIM SANA POT N ALAYIM MI çel-Silifke Kaynak ki i:Yöre ekibi Derleyen: stanbul Belediye Konservatuari A gizim sana potin alayim mi A çocuk sana Sen deli m'oldun a ellerin yâri Aman nerelerine de i te uralarina A gizim sana fistan alayim mi A çocuk sana Sen deli m'oldun a ellerin yâri Aman nerelerine de i te uralarina A gizim sana gu a alayim mi A çocuk sana Sen deli m'oldun a ellerin yâri Aman nerelerine de i te uralarina A gizim sana çember alayim mi A Çocuk Sana Sen deli m'oldun a ellerin yâri Aman nerelerine de i te uralarina A gizim sana girep alayim mi A çocuk sana Sen deli m'oldun a ellerin yâri Aman nerelerine de i te uralarina GU A : Ku ak ÇEMBER: Büyük yazma, yemeni GIREB-KREP: Çok bükümlü iplikle dokunmu bir çe it ince kuma .

117

ELÂ GÖZLÜ NÂZLI YÂR Adana-Seyhan Kaynak ki i: Â ik Ferrahi Derleyen:Nida Tüfekçi Ela gözlü nazli yâri Görem dedim göremedim Bo kalmi tir kavil yeri Varam dedim varamadim Gönlümün gülü nerede Engeller durmaz arada Yârim ile ben mûrada Erem dedim eremedim eker kaymak tatli dili Kinalami nazik eli Ba indaki gonca gülü Derem dedim deremedim ahinim yok çikam ava Ne yaptimsa aldim hava Ku lar gibi ben bir yuva Kuram dedim kuramadim Derdin nedir bana anlat Ben kimlere edem minnet Dediler ki ba in cennet Girem dedim giremedim Mehmet Ali esas adim Ferrahi'yi pirle koydum Gurbet elden gelmem dedim

Duram dedim duramadim KAV L:Anla ma,sözle me M NNET ETMEK:Boyun e mek

118

ELÂ GÖZLÜM BEN BU ELDEN G DERSEM Erzurum Kaynak ki i: Hulusi Seven Derleyen:Emin Aldemir Elâ gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü peri anim kal melûl melûl Kerem et aklindan çikarma beni A la gözya ini sil melûl melûl Elvan çiçekleri takma ba ina Kudret kalemini çekme ka ina Beni a latirsan doyma ya ina A la gözya ini sil melûl melûl Karac'o lan der ki ölüp gidince Ben de güzel sevdim kendi hâlimce Varip gurbet ele vasil olunca Dostlardan haberim al melûl melûl KEREM ETMEK:Soyluluk göstermek, cömert davranmak ELVAN: Renkli MELÛL: Hüzünlü ,yasli VASIL OLMA: Eri mek,varmak

119

ELED M ELED M HÖLLÜK ELED M Erzurum Kaynak ki i:Muharrem Akku Derleyen:Yücel Pa makçi Eledim eledim höllük eledim Aynali be ikte (cânan) bebek beledim Büyüttüm besledim asker eyledim Gitti de gelmedi cânan buna ne çare Bir güzel simadir aklimi alan A kin sevdasini cânan serime salan Bizi kinamasin ehli din olan Gitti de gelmedi cânan buna ne çare BELEMEK: Çocu u be i e yatirip ba lamak SER: Ba EHL- D N: Din ehli, dininin kurallarini bilip uygulayan,hakbilir

120

MIZIKA ÇALINDI DÜ ÜN MÜ SANDIN Erzurum Kaynak ki i:Faruk Kaleli Derleyen:Muzaffer Sarisözen Mizika çalindi dü ün mü sandin Al beyaz bayra i gelin mi sandin Yemen'e gideni gelir mi sandin Dön gel a am dön gel dayanamiram Uyku gaflet basmi uyanamiram A am öldü üne (ey ey ey) inanamiram Koyun gelir kuzusunun adi yok Siralanmi küleklerin südü yok A amsiz da bu yerlerin tadi yok Dön gel a am dön gel dayanamiram Uyku gaflet basmi uyanamiram A am öldü üne (ey ey ey) inanamiram A ami yolladim Yemen eline Çifte tabancalar takmi beline Ayrilmak olur mu taze geline Dön gel a am dön gel dayanamiram Uyku gaflet basmi uyunamiram A am öldü üne(ey ey ey) inanamiram KÜLEK:Tahta kova

121

ERZURUM ÇAR I PAZAR Erzurum Kaynak ki i:Faruk Kaleli Derleyen:Muzaffer Sarisözen

Erzurum çar i Pazar (neynim amman aman neynim amman aman sari gelin) çinde bir kiz gezer (hop ninen ölsün sari gelin aman sari gelin aman sari gelin aman suna yârim) Elinde divit kalem (neynim amman aman neynim amman aman sari gelin) Katlime ferman yazar (hop ninen ölsün sari gelin aman sari gelin aman sari gelin aman suna yârim) Palandöken yüce da (neynim amman aman neynim amman aman sari gelin) Alti mor sünbüllü ba (hop ninen ölsün sari gelin aman sari gelin aman sari gelin aman suna yârim) Seni vermem yâd ellere (neynim amman aman neynim amman aman sari gelin) Niceki bu canim sa (hop ninen ölsün sari gelin aman sari gelin aman sari gelin aman suna yârim)

D V T: Eskiden kullanilan yazi takimi KATL ME: Ölümüme

122

NASIL METHEDEY M SEVD Erzurum Kaynak ki i:Orhan Da li Derleyen:Ahmet Yamaci

M SEN

Nasil methedeyim sevdi im seni stanbul Bursa'yi de er gözlerin Arasam bulunmaz ruhi revani zmir i Konya'yi de er gözlerin Hüsnüne yaki ir Yusuf ni ani Seni sevenlerin artar efkâri Kars'i Ardahan'i Erzurum Van'i Delhi Buhara'yi de er gözlerin Ben seni severim ezel ezeli Bana cefa etme dünya güzeli Ba dat'i Basra'yi acem iraz`i Büsbütün dünyayi de er gözlerin HÜSÜN:Güzellik

123

PINAR BA TAN BULANIR Erzurum Kaynak ki i:Seyfettin Si maz Derleyen:Seyfettin Si maz Pinar ba tan bulanir canim oy ner ovayi dolanir canim oy Sende çok hallar bulunur canim oy Da lar duman olur Halim yaman olur Ben yâri görmesem Halim yaman olur (yâr yâr) Hiç ovaya inmedin mi canim oy A k oduna yanmadin mi canim oy Can yakmadan doymadin mi canim oy Da lar duman olur................. Yaz görmemi ki a benzer canim oy Dert görmemi ba a benzer canim oy Çok içmi sarho a benzer canim oy Da lar duman olur.................

124

DÜN GECE YÂR HANES NDE Erzurum Kaynak ki i :Raci Alkir Derleyen:TRT Erzurum Radyosu THM.MD. (Amman amman) Dün gece yâr hanesinde yasti im bir ta idi Altim çamur üstüm ya mur yine gönlüm ho idi Aman aman aman aman aman aman Ben yandim seni bilmem (Amman amman) Bir da ne kadar yüce olsa kenari yol olur Buna bayram günü derler dostla dü man bir olur Aman aman aman aman aman aman Ben yandim seni bilmem (Amman amman) Sen bugün nadân ile gezdin merak oldu bana Çe mi mestimden bile süzdüm merak oldu bana Aman aman aman aman aman aman Ben yandim seni bilmem

125

GÖNÜL GEL SEN NLE MUHABBET EDEL M Erzincan Kaynak ki i:Ali Ekber Çiçek Derleyen:Ali Ekber Çiçek Gönül gel seninle muhabbet edelim Araya kimseyi alma sevdi im Ya benim kimim var kime yalvarayim Kaldir kalbindeki karayi gönül Solmazsa dünyada güzeller solmaz Bu dünya fanidir kimseye kalmaz Yalan dolan ile sofuluk olmaz Mûmin olan bekler berây-i gönül Dervi Alim ö üt verir özüne Gönül lûtfeyledi kendi sözüne Azrail konunca gö sün düzüne Bekleme o zaman sirayi gönül MUHABBET:Sevgi, a k, FAN :Sonu olan, BERAY-I GÖNÜL: Gönül için

126

HAVUZ BA ININ GÜLLER Erzincan Kaynak ki i:Yöre ekibi Derleyen:Muzaffer Sarisözen Havuz ba inin gülleri ak ak öter bülbülleri O yârin dudu dilleri Balam ka larin gözlerin Seni sinemde gizlerim On bir aydir yol gözlerim Havuz ba inda üç testi Ne yaman bir rüzgâr esti O yâr benden ümit kesti Balam ka larin gözlerin........... Havuz ba inda yatmazdim Yorganim yele açmazdim Sensiz bir yere gitmezdim Balam ka larin gözlerin........... DUDU: Papa an, tûti BALA: çocuk,(burada Sevgili)

127

HAZ N HAZ N ESEN SEHER YELLER Erzincan Kaynak ki i: Ali Ekber Çiçek Derleyen:Talip Özkan Hazin hazin esen seher yelleri Hiç gül öter mi gül olmayinca Her â ik dünyada murad alamaz Yanip ate lere kül olmayinca  ik isen dost ba indan mu eyle Arif ol daima gönül ho eyle Heran enginlere akip co eyle Ummana varilmaz sel olmayinca MU ETMEK: Koklamak HI HI I HANÇER BOYNUMA Gaziantep Kaynak ki i:Azmi Körükçü Derleyen:Muzaffer Sarisözen Hi hi i hançer boynuma le le Küpeli kizlar yanima Ben halayin ba iyam le le ncili küpe ka iyam Çekin halay dizilsin le le Mahmur gözler süzülsün Ben halayin ba iyam le le ncili küpe ka iyam HI : A ir, büyük MAHMUR:Uykulu

128

KEKL K G B KANADIMI SÜZMED M Erzincan Kaynak ki i: Salih Dündar Derleyen:Muzaffer Sarisözen Keklik gibi kanadimi süzmedim Murad alip doya doya gezmedim Bu kara yaziyi kendim yazmadim Alnima yazilmi bu kara yazi Kader böyleyimi a larim bazi Gönül ey sebep ey u gonca gülleri ben deremedim Çifte bülbülleri konduramadim Kadir kiymetimi bildiremedim Alnima yazilmi bu kara yazi.......... Geceleri uyku girmez gözüme Zâlim yastik diken oldu gözüme Uyma dedim uydun eller sözüne Alnima yazilmi bu kara yazi..........

129

KARANF L DESTE G DER Kilis Kaynak ki i: inasi Çolako lu Derleyen:Muzaffer Sarisözen Karanfil deste gider (hah hah ha na nay) Kokusu dosta gider (hah hah ha na nay) Benim kalbimde sensin (hah hah ha na nay) Senin kalbinde kimler (hah hah ha na nay) Na nay na nay Nanay ellerin mali Çürük bellerin ba i Gün olur devran döner Ben de sararim yâri Nanay nanay nanay nanay Kuru kastel akmiyor (hah hah ha na nay) Yâr yüzüme bakmiyor (hah hah ha na nay) Üç deste gül kokladim (hah hah ha na nay) Yârim gibi kokmuyor (hah hah ha na nay) Na nay na nay.....................

130

KERP Ç KERP Ç ÜSTÜNE KURDUM B NAYI Diyarbakir Kaynak ki i:Yusuf Tapan Derleyen:Ahmet Yamaci: Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayi Binayi kurar iken gördüm Leylâ'yi Leylâ ba ima açti türlü belâyi Ah Leylâ Leylâ Leylâ etme bu nazi Gel bari alim baban kiysin nikâhi Kerpiç kerpiç üstüne dizdim bir sira Leyla'dan haber aldim gitmi Misir'a Kuzu olup melesem arkasi sira Ah Leylâ Leylâ Leylâ etme bu nazi Gel bari alim baban kiysin nikâhi

131

MAKARAM SARI BA LAR Diyarbakir Kaynak ki i:Selâhattin Mazlumo lu Derleyen:Muzaffer Sarisözen Makaram sari ba lar oy Kiz söyler gelin a lar Niye ben ölmü müyem lo Asye'm karalar ba lar Lo berde lo berde Zülfün yüzüne perde Devriyeler sardi da bizi Me er kaderim böyle Makaradan ipli im oy Asye benim kekli im Hiç aklimdan çikmiyor lo Tenhalarda gezdi im Lo berde lo berde......... Sari gülü derende oy nsaf senin nerende Kabahat sende de il lo Sana gönül verende Lo berde lo berde........... ASYE=AS YE: Bir hanim adi ZÜLÜF: akaklardan sarkan saç lülesi

132

KALEDEN KALEYE AH N UÇURDUM Adiyaman Kaynak ki i:Abdülkadir Derleyen:Muzaffer Sarisözen Kaleden kaleye ahin uçurdum Ah ilen vah ilen ömrüm geçerdim Yâre eker ezdim erbet içirdim Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edasi ho olur Türkmen gelini Kaleden kaleye ta ben olaydim Elâ göz üstüne ka ben olaydim Yaliniz kalana e ben olaydim Oyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edasi ho olur Türkmen gelini BEN YEMEN M AL STER M Bursa Kaynak ki i: Halil Bedii Yönetken Derleyen:Muzaffer Sarisözen Ben yemenimi (aman aman) al isterim Ortasinda (a canim da) dal isterim Bir güzelce (aman aman) yâr isterim Al gel aman a canim da mor çiçe i Bul gel aman a canim da mor çiçe i Ben yemenimi (aman aman) çaldim ta a Ta yarildi (a canim da) ba tan ba a Yazilanlar (aman aman) gelir ba a Al gel aman a canim da mor çiçe i Bul gel aman a canim da mor çiçe i

133

ALLI DURNAM B Z M ELE VARIRSAN Kirikkale-Keskin Kaynak ki i: Salman Çoker-Haci Ta an Derleyen:Muzaffer Sarisözen Alli durnam bizim ele varirsan eker söyle kaymak söyle, bal söyle Gülüm gülüm kirildi kolum Dutmuyor elim durnalar ey Ah gülüm gülüm yâr gülüm gülüm Kiz gülüm gülüm, durnalar ey E er bizi sual eden olursa Boynu bükük benzi soluk yâr söyle Gülüm gülüm kirildi kolum.............. Alli durnam ne gezersin havada Kanadim kirildi kaldim burada Gülüm gülüm kirildi kolum........... Ne onmami kulumu um dünyada Ak am olsun alli durnam dön geri Gülüm gülüm kirildi kolum...........

134

B Z M EVDE EKER DE LOKUM BADEM VAR Konya Kaynak ki i:Ahmet Özdemir Derleyen:Yücel Pa makçi (haydi) Bizim evde eker de lokum badem var (badem var amman) Yava da yürü arkamizda adem var (adem var amman) Vay amman amman Yâr ka lar keman Sevdirmedin gerdandan gerdandan amman (haydi) Bizim evde fistikli da lokum üzüm var (üzüm var amman) Benim de sana bir ufacik sözüm var (sözüm var amman) Vay amman amman Yâr ka lar keman Sevdirmedin gerdandan gerdandan amman (haydi) Yüce da ba ina çikar bakarim (bakarim amman) Deste ba lar ele imi saçarim (saçarim amman) Vay amman amman Yâr ka lar keman Sevdirmedin gerdandan gerdandan amman ELEK:Sirtta ta inan yük

135

BENDEN SELÂM OLSUN BOLU BEY NE Kastamonu Kaynak ki i: hsan Ozano lu Derleyen:Muzaffer Sarisözen (hey hey efeler hey hey) Benden selâm olsun Bolu beyine (Bolu beyine) Çikip u da lara yaslanmalidir At ki nemesinden kargi sesinden Da lar seda verip seslenmelidir (hey hey yinede hey hey) Dü man geldi tabur tabur dizildi (hele dizildi) Alnimiza kara yazi yazildi Tüfek icad oldu mertlik bozuldu E ri kiliç kinda paslanmalidir (hey hey efeler hey hey) Köro lu döner mi kendi anindan (kendi anindan) Çikarir ço unu er meydanindan Kirat köpü ünden dü man kanindan Çevre dolup alvar islanmalidir

136

B R HI MINAN GELD GEÇT (K Z RO LU) Kars Kaynak ki i:Â ik Dursun Cevlâni Derleyen:Muzaffer Sarisözen Bir hi minan geldi geçti (peh peh peh peh) Kiziro lu Mustafa bey (hey hey hey) Hi mi da i deldi geçti A am kim, pa am kim,Nigâr kim, hanim kim Kim kim kim kim Kiziro lu Mustafa bey Bir beyin o lu zor beyin o lu Bir at biner ala paça (peh peh peh peh) Mecel vermez kirat kaça (hey hey hey) Az kaldi ortamdan biçe A am kim, pa am kim, Nigâr kim, hanim kim Kim kim kim kim Kiziro lu Mustafa bey Bir beyin o lu zor beyin o lu Hay edince haya teper (peh peh peh peh) Huy edince huya teper (hey hey hey) Köro lu'nu suya teper A am kim, pa am kim, Nigâr kim, hanim kim Kim kim kim kim Kiziro lu Mustafa bey Bir beyin o lu, zor beyin o lu Bir bey o lu bir bey o lu HI IM:Öfke; ALA PAÇA: Ayaklari sekili(beyaz); MECEL:Mecal:Güç, derman, takat

137

EN OLASIN ÜRGÜP DUMANIN TÜTMEZ Nev ehir Kaynak ki i:Refik Ba aran-Avanos'lu Selâhattin Derleyen:Nida Tüfekçi en olasin Ürgüp dumanin tütmez Kiratim acemi kolani tutmaz O lum Osman küççük yerimi tutmaz Cemal'im Cemal'im algin Cemal'im Al kanlarin içinde kaldin Cemal'im Ürgüp'ten de çikti imi görmü ler Kiratimin seki inden bilmi ler Beni öldürmeye karar vermi ler Cemal'im Cemal'im algin Cemal'im Al kanlarin içinde kaldin Cemal'im Cemal'in giydi i ketenden gömlek Al kana boyanmi al ile gömlek Bizim kaderimiz ecelsiz ölmek Cemal'im Cemal'im algin Cemal'im Al kanlarin içinde kaldin Cemal'im

138

B R ATE VER C GARAMI YAKAYIM zmir Kaynak ki i:Çetin Bozalan Derleyen:Durmu Yazicio lu (ah) Bir ate ver cigarami yakayim Sen sallan gel ben boyuna bakayim Uzun olur gemilerin dire i Çatal olur efelerin yüre i (ah) Vur ata i gavur sinem ko yansin Arkada lar uykulardan uyansin Uzun olur gemilerin dire i Çatal olur efelerin yüre i ÇATAL YÜREK:Efelerde, yi itlerde yüre in ucunun çift ba li oldu u oü ünülmektedir.

139

DERS N ALMI DA ED YOR EZBER (Yozgat sürmelisi) Yozgat Kaynak ki i ve derleyen:Nida Tüfekçi Dersini almi da ediyor ezber Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler Aman aman ben yarelendim aman Bu dert beni iflâh etmez del'eyler Benim dert çekmeye dermanim mi var Aman aman sürmelim aman Ka in çe melenmi kirpik üstüne Havada buludun a di i gibi Aman aman ben yarelendim aman Çi dü mü de gül sineler islanmi Ya murun güllere ya di i gibi Aman aman sürmelim aman ÇE MELENMEK: Bükülmek yay gibi olmak

140

GEL HA GÖNÜL HAVALANMA Sivas- arki la Kaynak ki i: zzet Sava Derleyen:Nida Tüfekçi Gel ha gönül havalanma Engin ol gönül engin ol Dünya malina güvenme Engin ol gönül engin ol u dünyanin hâli böyle Yalan yah i geçer öyle Söyledikçe engin söyle Engin ol gönül engin ol Gökde uçan huma ku u Bilmiyenler atar ta i Enginlik gönülün i i Engin ol gönül engin ol Teslim abdal sözüm Hâk'tir Sözümün yalani yoktur Engin söyle büyüklüktür Engin ol gönül engin ol ENG N:Yüksek olmayan, alçak YAH : yi güzel HÜMA KU U: Devlet ku u, saadet

141

U UZUN GECEN N GECES OLSAM Çorum Kaynak ki i:Niyazi Biçerel Derleyen:Muzaffer Sarisözen

u uzun gecenin gecesi olsam Silada bir evin bacasi olsam (anam anam anam) Dediler ki nazli yârin pek hasta Ba inda okuyan hocasi olsam (anam anam anam) Evlerinin önü üç a aç çinar Dillerim tutu ur yüre im yanar (anam anam anam) E inden ayrilan böyle mi yanar Anam anam hangi derdime yanam (anam anam anam) Kâtipler oturmu yaziya bakmaz Herkes sevdi ini dilden birakmaz (anam anam anam) Hey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz Gönül defterinden sildin mi beni (anam anam anam)

142

CEV Z N YAPRA I DAL ARASINDA Afyon-Dinar Kaynak ki i:Nureddin Güler Derleyen:Muzaffer Sarisözen Cevizin yapra i dal arasinda Güzeli severler ba arasinda Üç be güzel bir araya gelmi ler Benim sevdice im yok arasinda Sensiz lokmalari yiyemez oldum (yutamaz oldum) Sensiz odalara giremez oldum (yatamaz oldum) Evlerinin önü zerdali dali Pencereden gördüm kinali eli (o nazli yâri) Benim sevdice im domurcak gülü Sensiz lokmalari yiyemez oldum (yutamaz oldum) Sensiz odalara giremez oldum (yatamaz oldum) Evlerinin önü bahçalik ba lik Ne güzel i lemi eline sa lik (koluna sa lik) Yâr bana yollami bir beyaz ya lik Boynuna dolasin eylensin diye (aldansin diye) YA LIK:Boyuna dolanan büyük mendil

143

DAMDAN DAMA ATLAN YAR Aksaray Kaynak ki i:Mehmet Akça Derleyen:Muzaffer Sarisözen Damdan dama atlan yâr (Osman'a yandim) Püskülleri sarkan yâr (bir danem) El ettim de gelmedi (Osman'a yandim) Horuzlardan korkan yâr (bir danem) Osman abim evde mi evde mi Üç odali yerde mi yerde mi Ah gadifeli evde mi evde mi Terle imin tepesi (Osman'a yandim) Gül kokuyor nefesi (bir danem) Kar i köyden geliyor (Osman'a yandim) Nazli yârimin sesi (bir danem)

144

DERE GEÇ T VERMEZSE Sivas-Divri i Kaynak ki i: Nuri Üstünses Derleyen:Muzaffer Sarisözen Dere geçit vermezse Atlarim ta tan ta a Elpir yelpir fistanin Yirtarim ba tan ba a Oy nereye nereye Koyun indi dereye Uzaktan el etme yâr Gel beriye beriye Derenin oylumuna Ku konar yaylimina Görü elim nazli yâr Geldik yol ayrimina Oy nereye nereye.............. u dere buz ba ladi Dibi nergiz ba ladi Beni bir gelin vurdu Yarami kiz ba ladi Oy nereye nereye............ ELP R-YELP R:Sallana, uçu a uçu a, dalgalanan F STAN:Giysi ,entari

145

AMAN DAYLER YOL VER N Edirne Kaynak ki i:Nevzat Güyer Derleyen:Neriman Tüfekçi Aman dayler yol verin a beyler Ben silama varayim Silam ye il yaprak açmi A ben nasil dayanayim Küp içinde unum var (aman) Allahtan umudum var O yâr benim olursa Dedelere mumum var ( aman aman) Küp içinde bulgurum a beyler Keman ka a vurgunum Bana sabirsiz diyorlar Ben sabirli bir kulum (aman aman) HAM MEYVAYI KOPARDILAR DALINDAN Yozgat-Akda madeni Kaynak ki i: Nida Tüfekçi Derleyen:Nida Tüfekçi Ham meyvayi kopardilar dalindan Beni ayirdilar nazli yârimden E er yârim tutmaz ise salimdan Onun için açik gider gözlerim Benim yârim yaylalarda oturur Ak elini so uk suya batirir Demedim mi nazli yârim ben sana Çok muhabbet tez ayrilik getirir

146

ANTALYA'NIN MOR ÜZÜMÜ Antalya-Akseki Kaynak ki i:Hüseyin Balkan-Nimet Balkan Derleyen:Neriman Tüfekçi Antalya'nin mor üzümü Severler boyu uzunu (aleylim) mamin küçcük kizini Sarsam ne zaman ne zaman ne zaman Sevsem ne zaman ne zaman ne zaman Saran kollar yorulur mu bir zaman Antalya'nin kuyulari Çayir çimen kiyilari (aleylim) Avdan gelir dayilari Sarsam ne zaman ne zaman ne zaman............ Antalya'nin alti bakir Atlar gelir akir akir (aleylim) Sevdi imin gözü çakir Sarsam ne zaman ne zaman ne zaman...

147

B R DALDA K K RAZ stanbul Kaynak ki i:Ahmet Yamaci Derleyen:Ahmet Yamaci Bir dalda iki kiraz Biri al biri beyaz E er beni seversen Mektubunu sikça yaz Sallasana sallasana mendilini Ak am oldu göstersene sevdi imi Sallasana sallasana saçlarini Ak am olsun söyliyeyim suçlarini Bir dalda iki ceviz Aramiz derya deniz Sen orada ben burada Ne bed kaldi ne beniz Sallasana sallasana mendilini.......... Bir dalda iki elma Birin al birin alma Kurban oldu um Allah Canim al yârim alma Sallasana sallasana mendilini...........

148

DÜRÜYE'M N GÜ ÜMLER KALAYLI Karabük-Safranbolu Kaynak ki i:Mestan Kürkçü Derleyen:Ankara Devlet Konservatuari Düriye'min gü ümleri kalayli ah kalayli Fistan giymi etekleri alayli alayli aman aman Düriye'min aldatmasi kolayli ah kolayli Alirim dedin de aldattin beni aldattin beni aman On telli saz ile oynattin beni oynattin beni aman Giyme dedim giydin sen o alleri ah alleri Ba ima getirdin türlü halleri halleri aman aman Dü man ettin bana bütün elleri ah elleri Alirim dedin de aldattin beni aldattin beni aman On telli saz ile oynattin beni oynattin beni aman

149

BEYAZ G YME TOZ OLUR Bolu Kaynak ki i:Ahmet Sevinç Derleyen:Emin Aldemir Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber gezelim Muradimiz tez olur Salina da salina da gel Hadi yavrum Dön dola gene bana gel Beyaz giyme tanirlar Seni yolcu sanirlar Zaten bende talih yok Seni benden alirlar Salina da salina da gel......... Alçak ceviz dallari Siva beyaz kollari Kiz nereden geleyim Hep sarmi lar yollari Salina da salina da gel............

150

EST REY M M EST REY M M Bolu Kaynak ki i:Re at Aker Derleyen:Muzaffer Sarisözen Estireyim mi estireyim mi Yavrum sana fistan kestireyim mi Aman sana fistan kestireyim mi Üç o yandan be bu yandan Yavrum bir de Abant Yaylasindan Tirilay laylam tirilari lay lay Laylari tirilay lay lam Köprünün alti örümcek Yavrum aklimi aldin görüncek Aman aklimi aldin görüncek Üç o yandan be bu yandan Yavrum bir de Seben Yaylasindan Aman bir de Kizik Yaylasindan Tirilay laylam tirilari lay lay Layllari tirilay lay lam

151

DERE GEL YOR DERE Kirklareli-Lüleburgaz Kaynak ki i:Türkân Ebcio lu Derleyen:Muzaffer Sarisözen Dere geliyor dere (ya le lel ya le lel) Kumunu sere sere (ya le lel lim) Al dere götür beni (ya le lel yal e lel) Yârin oldu u yere (ya le lel lim) Amanin aman aman Zamanin zaman zaman Bizim dü ün ne zaman (ya le lel lim) Ben armudu di ledim (ya le lel ya le lel) Sapini gümü ledim (ya le lel lim) Ben yarimin ismini (ya le lel ya le lel) Mendilime i ledim (ya le lel lim) Amanin aman aman........... Armut dalda bir iki (ya le lel ya le lel) Sayin bakin on iki (ya le lel lim) On iki'nin içinde (ya le lel ya le lel) Birincisi benimki (ya le lel lim) Amanin aman aman..........

152

ÇIKTIM BELEN KAHVES NE (ORMANCI) Mu la Kaynak ki i:Tahir Erdinç-Nazmi Yükselen Derleyen:Nazmi Yükselen Çiktim Belen kahvesine baktim ovaya Bay Mustafa ça irdi da dam'oynamaya Ormanci da gelir gelmez yikar masaya Söz anlamaz ormanci çekmi kafaya Aman ormanci canim ormanci Köyümüze biraktin yoktan bir aci Köyümüzün sulari ho tur içmeye Üstünde köprüsü var gelip geçmeye Ormanci da beni vurdu hiç mi hiçine Yazik ettin ormanci köyün iki gencine Aman ormanci canim ormanci.......... Gereviz'in ortasinda de irmen döner De irmenin sulari da indan iner Mustafa'ya atilan kur un Tevfik'e de er Tevfik'imin acilari yürekler deler Aman ormanci canim ormanci..............

153

FERAY 'D R GIZIN ADI FERAY Mu la Kaynak ki i:Galip Birgili-Raziye Gülten Derleyen:Muzaffer Sarisözen Ferayi'dir gizin adi Ferayi (de yandim aman esmer yârim de aman da Ferayi) Türkmen de gizi katarlami mayayi ( of yâr yandim aman esmer yârim de aman da mayayi) Ninna ninna nini ninnana ninninih ninanaydam Amanda aman Ferayi Demirciler demir dö er tunç olur (of yandim aman esmer yârim de aman tunç olur) Sevip sevip ayrilmasi güç olur (of yâr yandim aman esmer yârim de aman da güç olur) Ninna ninna nini ninnana ninninih ninanaydam Amanda aman Ferayi

154

FES BA INA FES BA INA Gaziantep-Nizip Kaynak ki i:Azmi Körükçü Derleyen:Muzaffer Sarisözen

Fes ba ina fes ba ina Püskülü ben olayim Püskülü ben olayim Ba im a riyo ba im a riyo Ba ina kurban olayim Sabah pazara varayim Ba ina bir fes alayim Sürme gözüne sürme gözüne hidat ka ina Fes ba ina püskülü ben olayim püskülü ben olayim

Burnum a riyo burnum a riyo Burnuna kurban olayim Sabah pazara varayim Fes ba ina fes ba ina Burnuna hirzma alayim Püskülü ben olayim Hirzma burnuna sürme Püskülü ben olayim gözüne hidat ka ina Ka im a riyo ka im a riyo Fes ba ina püskülü ben olayim püskülü ben olayim Ka ina kurban olayim Sabah pazara varayim Di im a riyo di im a riyo Ka ina hidat alayim Di ine kurban olayim Hidat ka ina hidat ka ina Sabah pazara varayim Fes ba ina fes ba ina Di ine fistik alayim Püskülü ben olayim Fistik di ine fistik di ine Püskülü ben olayim hirzma burnuna Gözüm a riyo gözüm a riyo Sürme gözüne hidat ka ina Fes ba ina püskülü ben Gözüne kurban olayim olayim Sabah pazara varayim Püskülü ben olayim Gözüne sürme alayim

Hirzma-Hizma: Süs için buruna takilan halka Hidat : Ka a çekilen bir tür sürme

155

TELL D R YAVRUM TELL D R Denizli Kaynak ki i:Özay Gönlüm Derleyen:Özay Gönlüm Tellidir yavrum aman tellidir (tellidir aman) Denizli'nin horozlari bellidir Ötüver de gül ibi im biyo ötüver Geni olam gam zamani de ildir Asmam yikildi suyu sikildi Bugün çil horozu görmedim (duymadim) Canim sikildi amanin canim sikildi Asmam çardaktan Suyu bardaktan Biyo öpüverem de gocuman giz limon yanaktan amanin ilimon yanaktan Telli gelin tüllü gelin geliyor (geliyor aman) Ganat açmi tüylerini beleyor Ötüverde çil horozum biyo ötüver Telli gelin tasasindan çürüyor (Tüllü gelin kahirindan ölüyor) Asmam yikildi suyu sikildi... Sabah olur ak am olur ötersin (ötersin aman) Âlemi de kendine hayran edersin Ötme gözel horozum da o gadar ötme Âlemin de kem gözüne de ersin (ellerin kem gözüne de ersin) Asmam yikildi suyu sikildi......

156

NERDEN GEL RS N S L FKE KALES NDEN çel-Silifke Kaynak ki i:Cavit Erden Derleyen:Ahmet Yamaci (yâr yâr yâr) Nerden gelirsin Silifke kalesinden Ne gezersin açlik belâsindan Nerde yattin beyin kona inda Ne varidi kupkuru yerde hey kekli im hey Kekli i düz ovada avlayalim Kanadini çam dalina ba layalim ikidim ikidim ikidim ikidim oynayalim (yâr yâr yâr) Buyurun arkada lar davetim var benim Herkes yesin içsin saltanatim var Asli yok yaylasinda binbe yüz koyunum var benim hey Kekli im hey Kekli i düz ovada avlayalim Kanadini çam dalina ba layalim ikidim ikidim ikidim ikidim oynayalim

157

TÜRKMEN KIZI çel-Silifke Kaynak ki i:Hüseyin Say Derleyen:Erkan Sürmen Türkmen kizi Türkmen kizi Yayik yayar Türkmen kizi (ah) Sen allar giy ben kirmizi Çikalim da lar ba ina Sen gül topla ben nergizi (ah) Aman Ay e'm yaman Ay e'm Da lar ba i duman Ay e'm Türkmen kizi Türkmen kizi nek sa ar Türkmen kizi (ah) Sen allar giy ben kirmizi .......... Türkmen kizi Türkmen kizi Hamur yo rur Türkmen kizi (ah) Sen allar giy ben kirmizi...

158

S L FKE'N N YO URDU çel-Silifke Kaynak ki i :Cavit Erden Derleyen:Muzaffer Sarisözen (a hey hey hey) Silifke'nin yo urdu Ah seni kimler do urdu Seni do uran ana Balinan mi yo urdu Be i i çamdan Ah yuvarlandi damdan Anasi pilav pi irir O lu durmaz a irir (a hey hey hey) Kale kaleye bakar Ah kaleden toplar atar Delikanli dururken htiyara kim bakar Be i i çamdan........ (a hey hey hey) Ba a girdim üzüme Ah çubuk batti gözüme Çubuk seni keserim Yâr göründü gözüme Be i i çamdan......... (a hey hey hey) Be i i çamdan Ah yuvarlandi damdan Ke ke sevmez olaydim Usandirdi bu candan Be i i çamdan........

159

B R N DE YAVRUM B R N Kastamonu- nebolu Kaynak ki i:Sari Recep Derleyen:Muzaffer Sarisözen Birini de yavrum birini Harmana serdim kilimi (aman) Takiver de zillerin birini Dönüver de meydan senindir (aman) Çiftini yavrum çiftini Geliver de çifteli çifteli (aman) Takiver de zillerin çiftini Dönüver de meydan senindir (aman) Üçünü de yavrum üçünü Yaylada gördüm göçünü (aman) Takiver de zillerin üçünü Dönüver de meydan senindir (aman) Merdini yavrum merdini Kim bilir kimin derdini (aman) Takiver de zillerin dördünü Dönüver de meydan senindir (aman)

160

BASTIM DA KIRILDI

DEN N DALI

Orta Anadolu Kaynak ki i:Sabiha Kubilay Derleyen: clâl Akkaplan Bastim da kirildi i denin dali (vay dali) Kötüye dü enin böyl'olur hali (diller) Ba lanti: (diller) Oynaksin diller (diller) Açilsin diller (diller) Açilsin güller (güller) Açilsin kollar (kollar) Ne bilsin eller (eller) Narinay nina nay Narinay narinay nina nay Arabaci arabani ko getir (ko getir) Ben ölüyom mezarima ta getir (diller) Ba lanti: Arabaci arabani yillendir (yillendir) eker al da u bebeyi dillendir (diller) Ba lanti: Sabahinan esen seher yeli mi (yeli mi) Benim gönlüm akilli mi deli mi (diller) Ba lanti: Y LLEND RMEK: Yel gibi gidecek ekilde kullanmak

161

VALLÂH O YÂRDIR Diyarbakir Kaynak ki i:Celâl Güzelses Derleyen:Muzaffer Sarisözen Vallahi o yârdir Billâhi o yârdir Sinemin üstünde Halâ o da dir Mavi yüzük firuze Haber verin horoza Horoz bugün ötmesin Yâr gelmi hanemize Vallâhi o yârdir........ Bu da in ötesine Mailem yâr sesine Yârim keklik ben do an Dü eydim ensesine Vallâhi o yârdir............... DA :Kizgin demirin vücuda de mesi sonucu açilan yara F RUZE: Süs e yalarinda kullanilan mavi renkli de erli bir ta S NE:Gö üs MA L: E ilimi olmak, gönlü dü mek

162

O SÜSEM O SÜNBÜL O GÜL O BA INDIR Van Kaynak ki i:Sadettin Kutlu Derleyen:Muzaffer Sarisözen (1) O süsem o sünbül o gül o ba indir O inci o mercan beyaz gerdanindir Oynamak siçramak eylenmek ça indir Edremit Van'a bakar çinde amran akar Ele bir yar sevmi em Her gören ona bakar O süsem o sünbül o gül o ba indir O inci o mercan beyaz gerdanindir Oynamak siçramak eylenmek ça indir (2) O süsem o sünbül o gül o ba indir O inci o mercan beyaz gerdanindir Oynamak siçramak eylenmek ça indir Kale gibi kayalik Denizde dolu balik Kizin gönlü o landa O lan da ona yanik O süsem o sünbül o gül o ba indir O inci o mercan beyaz gerdanindir Oynamak siçramak eylenmek ça indir SÜSEM:Süsen, bir çe it zambak EDREM T: Van gölü kiyisinda bir merkez AMRAN: Van bölgesinde bir irmak adi ELE: Öyle

163

K KEKL K B R KAYADA ÖTÜYOR Balikesir Kaynak ki i:Mustafa Sari Derleyen:Muzaffer Sarisözen ki keklik bir kayada ötüyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor (aman aman yetiyor) Annesine de kara haber gidiyor Yazmasi oyali kundurasi boyali yâr benim aman aman yâr benim Uzun da geceler yâr boynuna sar benim aman aman sar benim ki keklik bir dereden su içer Dertlide keklik dertsizlere dert açar (aman aman dert açar) Buna yanik sevda derler tez geçer Yazmasi oyali kundurasi boyali yâr benim............ ki keklik bir kayada yaslanir Teke de biçak gümü kinda paslanir (aman aman paslanir) Bir gün olur deli de gönül uslanir Yazmasi oyali kundurasi boyali yâr benim............

164

ZM R' N KAVAKLARI zmir Kaynak ki i :Ekrem Güyer Derleyen:Muzaffer Sarisözen zmir'in kavaklari Dökülür yapraklari Bize de derler Çakici (yâr fidan boylum) Yikariz konaklari Selvim senden uzun yok Yapra inda düzüm yok Kamali da zeybek vuruldu (yâr fidan boylum) Çakici'ya sözüm yok GÜZEL NE GÜZEL OLMU SUN Kahramanmara Kaynak ki i:Â ik Mehmet Yanik Derleyen:Muzaffer Sarisözen Güzel ne güzel olmu sun Görülmeyi görülmeyi Siyah zülfün halkalanmi (aman aman) Örülmeyi örülmeyi Mendili yudum arittim Gülün dalinda kuruttum Adin ne idi unuttum (aman aman) Sorulmayi sorulmayi Ça ir Karaco lan ça ir Ta dü tü ü yerde a ir Yi it sevdi inden so ur (aman aman) Sarilmayi sarilmayi

165

HAVADA BULUT YOK BU NE DUMANDIR Elazi Kaynak ki i:Düriye Keskin Derleyen:Muzaffer Sarisözen Havada bulut yok bu ne dumandir Mehlede ölüm yok bu ne ivandir u Yemen elleri ne de yamandir Ano Yemendir gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir u da in ardinda redif sesi var Varin bakin çantasina acep nesi var Bir çift pabuç ile bir de fesi var Burasi Hu 'tur yolu yoku tur Giden gelmiyor acep ne i tir Ki lanin önünde çalinir sazlar Aya im yalnayak yüre im sizlar Yemen'e gidene a liyor kizlar Burasi Hu 'tur yolu yoku tur Giden gelmiyor acep ne i tir VAN: A it, figan RED F: Terhis edildikleri halde yeniden askere alinan ki iler HU : Yemen'in ba kenti Sana ile Taiz ehirleri arasinda bir Türk kalesinin ismidir.

166

NE A LARSIN BEN M ZÜLFÜ S YAHIM Erzincan Kaynak ki i:Â ik smail Aydin (DA M ) Derleyen:Mine Yalçin Ne a larsin benim zülfü siyahim Bu da gelir bu da geçer a lama Göklere eri ti figânim ahim Bu da gelir bu da geçer a lama Bir gülün çevresi dikendir hardir Bülbül har elinden ah ile zardir Ne olsa da ki in sonu bahardir Bu da gelir bu da geçer a lama Daimi'yem her can ermez bu sirra Gerçek â ik olan erer o nûra Yusuf sabir ile vardi Misir'a Bu da gelir bu da geçer a lama ZÜLÜF: Saç F GÂN: Feryat,a lama AH:Çekilen üzüntü,kahir ile a izdan çikan ate HAR: Diken YUSUF: Yusuf Peygamber

167

YÜKSEK AYVANLARDA BÜLBÜLLER ÖTER Malatya Kaynak ki i:Hakki Co kun Derleyen:Muzaffer Sarisözen Yüksek ayvanlarda bülbüller öter Bülbülün figâni âleme yeter Benim çektiklerim ölümden beter Gel anam gel bacim gelin olasin Çar amba gecesi bize gelesin Elinin kinasin al eylemi ler Gözünün sürmesin bol eylemi ler Seni bir yi ide mal eylemi ler Gel anam gel bacim gelin olasin Çar amba gecesi bize gelesin AYVAN: Teras, sundurma veya bir tarafi di ariya açik olan oda

168

MER K (MARA 'TAN B R HABER GELD ) Kahramanmara Kaynak ki i:Kadir Kurtyol Derleyen:Dilber Ay Mara 'tan bir haber geldi Dediler ki Merik öldü oy oy oy Ke ke Merik ölmeseydi Kesileydi elim kolum oy oy oy Oy Merik Merik Merik Ben kurbanim sana Merik Ben hayranim sana Merik (vay) Doktor yarayi kesiyor Gene Merik kan kusuyor oy oy oy Dediler ki Merik öldü Anasi kime küsüyor oy oy oy Oy Merik Merik Merik............. u Meri in acisina Çar af serin gecesine oy oy oy Kek ke Merik ölmeseydi Sabir onun anasina uy uy uy Oy Merik Merik Merik........... MER K:(Meryem, Meyrem,Meyrik) hanim ismi

169

B TL S'TE BE M NARE Bitlis Kaynak ki i:Nazmi Zülfikâr Derleyen: Nazmi Zülfikâr Bitlis'te be minare beri gel o lan beri gel Ci erim dolu yâre beri gel canân beri gel sterem yanan gelen beri gel o lan beri gel Cebimde yok be pâre beri gel canân beri gel Tüfe im dolu saçma beri gel o lan beri gel Güzelim benden kaçma beri gel canân beri gel Doksan dokuz yaram var beri gel o lan beri gel Bir yara da sen açma beri gel canân beri gel ATEM TUTEM MEN SEN Bitlis Kaynak ki i: Nazire Suba i Derleyen:Hüsamettin Suba i Atem tutem men seni ... Atem tutem men seni ekere gatem men seni Ak em baben gelende oy Ev süpüre toz ede Ögüne atem men seni Hemama gide naz ede El aya i kir içinde Hop hopun olsun o lum Yikamam diye naz ede Gül topun olsun o lum Atem tutem men seni ... Sirali kavak dibinde oy Toylu un olsun o lum

170

AL FAD ME'M BAL FAD ME'M Afyon-Emirda Kaynak ki i:Metin Aklan Derleyen:Ali Demirhan Evlerinin önü yoldur Yoldan geçen karakoldur Kurban olam sari gelin Gel testini bizden doldur Al Fadime'm bal Fadime'm Yanaklari gül Fadime'm Uyan uyan sabah oldu Namazini kil Fadime'm u da larin burcu musun Kiz boynumun borcu musun Kurban olam sari gelin Sen çirkinin harci misin Al Fadime'm bal Fadime'm Yanaklari gül Fadime'm Uyan uyan sabah oldu Namazini kil Fadime'm

171

KARA BASMA Z OLUR Bayburt Kaynak ki i:Mustafa Ahiskali Derleyen:Nida Tüfekçi Kara basma iz olur Güzellerde naz olur Gündüz gelme gece gel Eller duyar söz olur Hop ninnayi ninnayi Gel oynayi oynayi Kara basma kayarsin Sen benimle ayarsin Asker oldu um zaman Günlerimi sayarsin Hop ninnayi ninnayi Gel oynayi oynayi Kar üstüne kan damlar Dayanmaz buna canlar Ne zaman dü ünümüz Sayilmiyor bu aylar Hop ninnayi ninnayi Gel oynayi oynayi

BEN YET M BEN YET M A ri Kaynak ki i:Nizamettin Ariç Derleyen:Burhan Çaçan Ben yetim ben yetim ben yetim vay Ben öksüz ben öksüz ben yetim vay Binmi sen binmi sen dert atina Yava get yava get ben yetim vay A lama a lama gel a lama Zamana zamana bel ba lama Gün gelir gün gelir bu da geçer Aç gözün aç gözün a lama vay

172

BURSA'NIN UFAK TEFEK TA LARI (ME EL DA LAR ME EL ) Bursa Derleyen:Muzaffer Sarisözen Me eli da lar me eli çinde hali dö eli Kül oldum a ka dü eli A benim esmer güzeli Yârimle kol kola gezeli Hamamin üçtür kurnasi Üçünde üç kiz yunasi Üç kizin biri benim olasi A benim esmer güzeli Yârimle kol kola gezeli Bursa' ufak tefek ta lari nin Keman olmu o yârimin ka lari Bir omuzdan bir omuza saçlari A benim esmer güzeli Yârimle kol kola gezeli

173

ELMALARIN YONGASI Konya Kaynak ki i:Ahmet Özdemir Derleyen:Yücel Pa makçi Elmalarin yongasi Aslanim aman aman aman ey Haydi sa cebinde aynasi Aman aman aman Aman sa cebinde aynasi Vay vay ki duvar arasi Aslanim aman aman aman ey Haydi hovardalar yaylasi Aman aman aman Aman hovardalar yaylasi Vay vay Hop tara leyli leyli leyli ellerine Sarilaydim o incecik bellerine vay vay Elmalarin incesi Aslanim aman aman aman ey Haydi dibindedir goncasi Aman aman aman Aman dibindedir goncasi Vay vay Diz dize otururken Aslanim aman aman aman ey Haydi çika geldi amcasi Aman aman aman Aman çika geldi amcasi Vay vay Hop tara leyli leyli leyli ellerine Sarilaydim o incecik bellerine

174

NCE ÇAYIR B Ç LMEZ Amasya Kaynak ki i:Hüseyin Kiliç Derleyen:Ankara Devlet Konservatuari

nce çayir biçilmez Su bulanik içilmez Bana yârdan geç derler Yar tatlidir geçilmez Elif üstünde mimler Bülbül kafeste inler Benim kalbimde sensin Senin kalbinde kimler Suya giden yorulmaz Su yolunda durulmaz Gel beraber gezelim Annen baban darilmaz

DEYMEN BEN M GAMLI YASLI GÖNLÜME Amasya-Tokat Kaynak ki i:Abbas Öz Derleyen:Mehmet Erenler Deymen benim gamli yasli gönlüme Ben bir selvi boylu yârdan ayrildim Evvel ba ban idim dostun ba inda Talan vurdu ayva nardan ayrildim Gökyüzünde turna gibi dönende Bayku gibi viran yurda konanda Çok a ladim Mecnun gibi çöllerde irin gibi nazli yârdan ayrildim

175

TANRIDAN D LED M BU KADAR D LEK Erzincan Kaynak ki i:Salih Dündar Derleyen:Salih Dündar Tanridan diledim bu kadar dilek (aman aman) O yârin yüzünü bir daha görek (aman aman) Bana kismet de il dizinde yatmak (aman aman) Dizinde yatip da yüzüne bakmak (aman aman) Gel aman aman yanima Kiyma bu yazik canima Bir kara ka in bir kara gözün De er dünya malina Ayrilik hasreti canima yetti (aman aman) Kalmadi gözümün ya lari dindi (aman aman) Bahçenizde lale sümbül gül bitti (aman aman) Eridi yüre im tükendi bitti (aman aman) Gel aman aman yanima Kiyma bu yazik canima Bir kara ka in bir kara gözün De er dünya malina

176

EVRE E YOLLARI DAR Çanakkale-Gelibolu Kaynak ki i:Yöre ekib Derleyen:Ümit Kaftancio lu Evre e yollari dar dar Bana bakma benim yârim var Bir firin yaptirdim doldurdum ekmekleri Gel beraber yiyelim yaptirdim börekleri Evre e yollari dar dar Bana bakma benim yârim var Arkandaki yele i ben örmedim mi yârim Kizlarla konu urken ben görmedim mi yârim Evre e yollari dar dar Bana bakma benim yârim var Yele imin içinde mavi boncuk nazarlik Benim yâre hediyem bir ufacik gerdanlik Evre e yollari dar dar Bana bakma benim yârim var

177

BU DÜNYADA ÜÇ EY VARDIR SEV L R Do u Anadolu Bu dünyada üç ey vardir Sevilir lele sevilir lele sevilir Biri ana biri baba Yâr da var lele yâr da var lele yâr da var Ana sana baba ona Yâr bana lele yâr bana lele yâr bana Bu dünyada üç ey vardir Koklanir dile koklanir dile koklanir Biri lâle biri sümbül Gül de var lele gül de var lele gül de var Lâle sana sümbül ona Gül bana lele gül bana lele gül bana Bu dünyada üç ey vardir Yenilir lele yenilir lele yenilir Biri elma biri ayva Nar da var lele nar da var lele nar da var Elma sana ayva ona Nar bana lele nar bana lele nar bana

178

E N DED KLER KÜÇÜK B R EH R Erzincan-E in Kaynak ki i:Muzaffer Sarisözen Derleyen:Muzaffer Sarisözen E in dedikleri (anam) küçük bir ehir (nidem) Ana ben cahilem (yandim) çekemem kahir Yedi im içti im (anam) a uyla zehir (nidem) Ya ben a lamayim (yandim) kimler a lasin u garip gönlümü (yandim) kimler eylesin Derya kenarinda da (anam) kayik de ilim (nidem) Yârdan ayrilali (yandim) ayik de ilim Bir çift selâmina (anam) lâyik de ilim (nidem) En gel yavrum en gel de gene git Akan göz ya imi sil de gene git NAZ FE HANIM (BA A G RD M BA BUDANMI ) Tekirda - arköy Kaynak ki i:Mustafa Karaer Derleyen:Yücel Pa makçi

Ba a girdim ba budanmi ba a bülbül dadanmi On be ya inda da Nazife'de hanim kimlere aldanmi Çiktim arköy' yoluna sira sira zeytinler ün On be ya inda da Nazife hanima yazik ettiler O tepeden bu tepeye oyun olur mu On be ya inda da Nazife'de hanima doyum olur mu

179

F NCANI TA TAN OYARLAR Sivas Kaynak ki i:A.Kadir Sarisözen Derleyen:Muzaffer Sarisözen

Fincani ta tan oyarlar balam Sen bize gelme söz olur balam söz olur oyarlar Sen kimin cânisin cani çine bade koyarlar Sen yine doldur fincani Sen bize gelme duyarlar balam duyarlar Fincani doldur siradan Sen kimin cânisin cani balam siradan çmeyen çiksin aradan Sen yine doldur fincani Esirgesin seni yaradan Fincani rafa dizerler balam balam yaradan dizerler Sen kimin cânisin cani çine bade süzerler Sen bize gelme sezerler Sen yine doldur fincani balam sezerler Fincanin orta göbe i balam göbe i Sen kimin cânisin cani Hanimlar sever bebe i Sen yine doldur fincani Yedi mahlenin mele i balam Fincanin dibi düz olur balam mele i düz olur Sen kim cânisin cani Bir kadeh bâde az olur Sen yine doldur fincani

180

N KSAR'IN F DANLARI (KALEN N BEDENLER ) Tokat Kaynak ki i:Hüseyin Arsal Derleyen:Muzaffer Sarisözen Kalenin bedenleri yâr yâr yâr yandim Koyverin gidenleri inanay yavrum inanay nay pek bürük bürümü yâr yandim ben yandim Niksar' fidanlari inanay yavrum inanay nay in Hopa ina inanay inanay nay inanay yavrum inanay nay Hopa hopa inanay inanay nay inanay yavrum inanay nay Kaleden iniyorum yâr yâr yâr yandim Ça irsan dönüyorum inanay yavrum inanay nay A kindan kibrit oldum yâr yandim ben yandim Üflesen yaniyorum inanay yavrum inanay nay Hopa ina inanay inanay nay.......... Entarisi aktandir yâr yâr yâr yandim Ne gelirse Hak'tandir inanay yavrum inanay nay Benzimin sarili i yâr yâr yâr yandim Yâre a lamaktandir inanay yavrum inanay nay Hopa ina inanay inanay nay..........

181

SAFFET EFEND (BEN M ATIM U YERLERDE E N R) Aksaray Kaynak ki i: Ahmet Gürses Benim atim u yerlerde e inir Aya ina de en ta lar a inir Ah aman aman Saffet Efendi Suçlarimi affet efendi Beni buralardan al git efendi Koca ku un yüksektedir oyunu De me bir ahine vermez payini aman Ah aman aman Saffet Efendi Suçlarimi affet efendi Beni buralardan al git efendi Üç gider de be ardima bakarim Gözlerimden kanli ya lar dökerim Ah aman aman Saffet Efendi Suçlarimi affet efendi Beni buralardan al git efendi

182

NEM DÜ TÜ YERLERE Burdur Derleyen:Hamit Çine nem dü tü yerlere Kari ti gazellere Gözüm çapkin ali mi Bakarim güzellere Aman yelelom yelelom yelelaylom Haydi yelelom yelelom yelelaylom nem dü tü yakamdan Gel arkamdan arkamdan Sen arkamdan gelmezsen Ben korkmam kaymakamdan Aman yelelom yelelom yelelaylom Haydi yelelom yelelom yelelaylom Yakamda i ne misin Gö sümde dü me misin A kindan harab oldum Hâlimden bilme misin Aman yelelom yelelom yelelaylom Haydi yelelom yelelom yelelaylom BAHÇELERDE GÜL B TER Gümü hane Derleyen:Nurettin enol Bahçelerde gül biter Gül biter bülbül öter Güzellerin ba inda Yapraksiz meyva biter u derenin alici Kinali parmak ucu Sevilmeyen kizlarin Kabul olmaz orucu

183

ND M ÇAYIR B ÇMEYE Hatay-Antakya Kaynak ki i:Yöre Ekibi Derleyen:Muzaffer Sarisözen Hey güzel güzel güzel güzel han Güzel maya çobani yâr amman ndim çayir biçmeye (güzel han) E ildim su içmeye (yâr amman) Dediler yâr geliyor (güzel han) Kanat vurdum uçmaya (yâr amman) Hey güzel güzel güzel güzel han Güzel maya çobani yâr amman Eski ayva yeni nar (güzel han) Küsme bana nazli yâr (yâr amman) Sen küsersen ben küsmem (güzel han) Senden ba ka kimim var (yâr amman) Hey güzel güzel güzel güzel han Güzel maya çobani yâr amman

184

TE G D YORUM ÇE M' S YAHIM Kahramanmara Kaynak ki i:Â ik Mahsuni erif te Gidiyorum çe m-i siyahim Önümüzde da lar siralansa da Sermayem derdimdir servetim âhim Karardikça bahtim karalansa da Haydi dola alim yüce da larda Dost beni birakti ah ile zarda Ötmek istiyorum viran ba larda Aya ima cennet kiralansa da Ba ladim canimi zülfün teline Sen beni biraktin gurbet eline Güldün Mahsuni'nin garip haline Mervan'in elinden parelense de

185

MENBER (Hisardan nmem Diyor ) Kütahya Kaynak ki i:Hisarli Ahmet Derleyen:Muzaffer Sarisözen

Hey hey hey Hisardan inmem diyor Haydi basmadan giymem diyor Kestirirsen pullu kes Yanina gelmem diyor Menberidir yallah yallah menberi Al ba imdan çemberi A latmayin dilberi Ben yandim aman aman Hey hey hey Kalenin ardindayim Haydi saatin dördündeyim Eller uykusun uyur Ben senin derdindeyim Menberidir yallah yallah menberi Al ba imdan çemberi A latmayin dilberi Ben yandim aman aman Hey hey hey Ey pinar e me pinar Derdimi de me pinar Yar ba ina gelirse Su ver söyle me pinar Menberidir yallah yallah menberi Al ba imdan çemberi A latmayin dilberi Ben yandim aman aman

186

SENDEK KA LAR BEND'OLSA Manisa Kaynak ki i:Haydar Bayçin Derleyen:Nida Tüfekçi Sendeki ka lar bend' olsa A yârim a yârim Ka lari senden Ayrilamam senden Rasti i benden Sendeki kulak bend' olsa A yârim a yârim Kula i (da) senden Ayrilamam senden Küpesi (de) benden Sendeki saçlar bend' olsa A yârim a yârim Saçlari senden Ayrilamam senden Tara i (da) benden Sendeki gerdan A yârim a yârim bend' olsa Ayrilamam senden Gerdani senden Liralari benden Sendeki gözler bend' olsa Gözleri senden Sürmesi benden

187

YOLA ÇIKTIM MARD N'E Mardin Kaynak ki i:Ömer Öndero lu

Yola çiktim Mardin' e Dü tüm senin derdine Mevlâm sabirlar versin Yârini yitirene Estel Midyat arasi Sevdan ba im belâsi Senin baygin gözlerin Merhem yürek yarasi Estel yolun yarisi Yandi ba im arasi Bana gurbet gezdirir Kirk bin ba lik parasi

AKLIM ALDIN (Can Alici Gözlerinle) Karaman Kaynak ki i:Â ik Larendeli Can alici gözlerinle Aldin aklim ba tan aldin Tatli irin sözlerinle Aldin aklim ba tan aldin Sürmeleyip gözlerini Deli ettin beni deli Tarayip zülüflerini Aldin aklim ba tan aldin Larendeli a kin için Yanar oldum için için Ölece im senin için Aldin aklim ba tan aldin

188

URFA'NIN ETRAFI DUMANLI DA LAR anliurfa Kaynak ki i:Cemil Cankat Derleyen:Muzaffer Sarisözen Urfa'nin etrafi dumanli da lar Ci erim yaniyor aney gözlerim a lar Benim zâlim derdim cihani yakar Gezme ceylan bu da larda seni avlarlar Anandan babandan yârdan ayri koyarlar Urfa da larinda gezer bir ceylan Yavrusunu kaybetmi a liyor yaman Yârimin derdine bulmadim derman Gezme ceylan bu da larda seni avlarlar Anandan babandan yârdan ayri koyarlar Ceylan senin gibi yüre im yara Cihanda derdime aney bulmadim çâre Kimselerim yoktur söylesin yâre Gezme ceylan bu da larda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayri koyarlar

189

A AN B L R KARLI DA IN ARDINI Sivas-Divri i Kaynak ki i:Nuri Üstünses Derleyen:Muzaffer Sarisözen A an bilir karli da in ardini Çeken bilir ayrili in derdini Bülbül kaça aldin Aman aman aman aman aman aman aman Gülün narhini Gül alip satmanin aman aman aman oy Zamani de il zamani de il Selvinin dallari boyundan uzun Yavrular gözüme bir salkim üzüm Ölmeden o yâri Aman aman aman aman aman aman aman Görürse gözüm Koyun kuzu kurban aman aman aman oy Olur o zaman Yaprak gazel olmu durmuyor dalda Vefasiz güzelden bize ne fayda Bu ayda olmazsa Aman aman aman aman aman aman aman Gelecek ayda Ölürüm vazgeçmem aman aman aman oy Sevdi im senden

190

ANAYURT (TÜRK STAN HALK KO U U-TÜRKÜSÜ) Söz-müzik:M.Sabir Karger Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur Karakalpak Kirgiz Kazak bunlar bir soydur Özbekistan Türkmenistan kilip koygenler Kirgizistan Uyguristan kilip koygenler Anayurdum Türkistan'i bölüp koygenler nanmeynler aldanmeynler ey Türk yi itler Kirk asirlik tarihe sahip bolgen Türkler Türkistan Kafkasistan ey güzel yurdumuz Türkmenistan Azerbaycan güzel yurdumuz Singe kurban buleylik ey ana yurdumuz BILBILIM (TATAR HALK YIRI-TÜRKÜSÜ) Ay bilbilim vay bilbilim Agiydilnin kami i Bigrek matur i itile Sandugaçlar tavi i Ay bilbilim vay bilbilim Agiydilde tan ata Tannar at özile üzek Cirlata da yilata Ay bilbilim vay bilbilim Kunip sayriy tallarga Sinin hakta sirlerimni Söylim sandugaçlarga

191

BER GEL (SENSEN MEN M D LBER M) (ÖZBEK HALK KO U U-TÜRKÜSÜ) Sensen menim dilberim beri gel Canimin canânesi beri gel ki cihan serveri beri gel Derdimin dermânesi beri gel Beri gel beri gel beri gel beri gel Canimin canânesi beri gel Gözleri gülgünümdür beri gel Avazi bülbülümdür beri gel Saçlari sümbülümdür beri gel Di leri dürdanesi beri gel Beri gel beri gel beri gel beri gel Canimin canânesi beri gel ÇALSIN ÇIRTMA OYNAYLIM (GAGAUZ HALK TÜRKÜSÜ)

Çalsin çirtma oynaylim Gün orta harman gibi Toplansin o lanlarim Mavi gökün yok gibi Dostlara sevinelim mari hey Çalsin çirtma oynaylim Tatli dile doymaylim Tatli dile doymaylim Topla iniz kizlarim Gelin dostlar kol kola Kadincayi basalim mari hey Oynaylim bir düz hava Hoppa hoppa Çalsin çirtma bucakta idilsin uzakta

192

EY GÜZEL KIRIM (KIRIM HALK JIRI-TÜRKÜSÜ) Men bu yerde ya almadim ya li ima toyalmadim Vatanima hasret kaldim ey güzel Kirim Alu tadan esken yeller yüzüme vurdu Balaliktan ösken evge köz ya im dü tü Men bu yerde ya almadim ya li ima toyalmadim Vatanima hasret kaldim ey güzel Kirim Bahçelerin meyvalari bal ile erbet Sularini içe içe toyalmadim men Men bu yerde ya almadim ya li ima toyalmadim Vatanima hasret kaldim ey güzel Kirim Bala ça a vatanim dep köz ya in döker Kartlarimiz emenç yayip dualar eder Men bu yerde ya almadim ya li ima toyalmadim Vatanima hasret kaldim ey güzel Kirim

193

GAL YE BANU (KAZAN HALK CIRI-TÜRKÜSÜ) Terezeden kariysin la Karap kimni taniysin Karap küzin taldir gançi Galiye Banu silvin irkem Nikça kirip almiysin Terezenni açik koyup Kimge külmek istiasin Kara kasim karli gaçin Galiye Banu silvin irkem Kim bahtina üstin sin Tereze tibin kati bal Açiysin kilse vatip al Süyülerin ciana bulsa Galiye Banu silvin irkem Terezeden tartip al

194

GÜL DEK ÖTER ÖMRÜMÜZ (DO U TÜRK STAN KO U U-TÜRKÜSÜ) Söz-Müzik:Nuri Mahmut Gül açilgen ba larning bülbül yari emes mu Yürögimni oynaktan yarnin sazi emes mu Yar çalisen sazingni men melengden ötkende Toh top kulak salinmen küveyci geyetkende Hey...Güldek ömrimiz Ta ebetke bile biz Nali ang bilen i imge küçce suret tolidu Mihnitingden seher gül çiçekler külidu Koçma kunçe çiçekler içkimizge ok eydu Günel ya lik ömrimiz u güllerdek ya neydu Hey...Güldek öter ömrimiz Ta ebetke bile biz HANZA B G (HAKAS HALK TÜRKÜSÜ) Kaynak:Sergei Charkov-Timur Davletov Derleyen: rfan Gürdal Polis sa is pal anar (hey çanim poyarin) Tom-turazar çidiner (hey çanim poyarin) Tom-si nin pali i (hey çanim poyarin) Tobgalis hanim bilbedim (hey çanim poyarin) Alti a as postanar (hey çanim poyarin) Aba-turazar çidiner (hey çanim poyarin) Aba-su nip pali i (hey çanim poyarin) Abdadis hanim bilbedim (hey çanim poyarin)

195

GÜL SUYUNDAN YA SALAN (TÜRKMEN HALK AYDIMI-TÜRKÜSÜ)

Gül suyundan ya salan Mahi taban sen midin Derdime derman bolip Arzi lokman sen midin Gizlarin hüri gözel Hürlerin piri gözel Özge ylari istemem Bolsam men biri gözel Bulutlar akar gider Cerenler öter gider Yar geçende iz basip Gülgesin döker gider Gizlarin hüri gözel Hürlerin piri gözel Özge ylari istemem Bolsam men biri gözel Sensiz ci erim da li Gözlerim nar çira i Zorum yok kiz zarim bar Bul ömrüm sana ba li Gizlarin hüri gözel Hürlerin piri gözel Özge ylari istemem Bolsam men biri gözel

GÜZEL TÜRK STAN (TÜRK STAN HALK KO U U-TÜRKÜSÜ) Güzel Türkistan senge ne boldu Sebep vakitsiz güllerning soldu Çemenler berbad ku lar hem feryad Hemmesi mahsun bolmaz mi dil ad Bilmem ne içün ku lar uçmaz bahçeleringde Birligimizning teprenmes tagi Ümidimizning sönmez çiragi Birle ey halkim kelgendür çagi Bezensin imdi Türkistan ba i Kozgal halkim yeter unca cevrü cefalar

196

ISSIK GÖL (KIRGIZ HALK YIRI-TÜRKÜSÜ)

Coyki i bilep sayran kurup Tolkumdar cekti boylogon Akkuday kanat caygan bulut Kilalap köldü boylogan Issik köl ömür cirgalinday Mahabat sirinday Issik köl ömür cirgalinday Sügünün irinday Akkuday köldü körkün kara Körköndü meni tandan tad Akkuday kizdin körkün kara Körköndü meni uyaltad Issik köl ömür cirgalinday Mahabat sirinday Issik köl ömür cirgalinday Sügünün irinday

KAMBER HAN (UYGUR HALK KO U U-TÜRKÜSÜ) Davançi'nin yolu kattik tarvazi tatlik Davançi'da bir yarim var Kamber Han adlik Kamber Han'im Kamber Han'im yelpüp koyeymu Yelpügüçning sayesinde ta lap koyeymu Kamber Han'ning saç papegi yerge ligemdu Kamber Han'dan sorep baking erge kitemdu Kamber Han'im Kamber Han'im yelpüp koyeymu Yelpügüçning sayesinde ta lap koyeymu Ernge ketse menge ketsün tengesi bilen Kamber Han'ni alpkaçaylik yengesi bilen Kamber Han'im Kamber Han'im yelpüp koyeymu Yelpügüçning sayesinde ta lap koyeymu

197

KARAGÖZ BOY BOY ­LEZG (ÖZBEK HALK KO U U-TÜRKÜSÜ) Gördüm iki peri geler Geler sallana sallana A i inin könlün alip Geler sallana sallana Senin özün bir yana Menim özüm bir yana A kindan öler boldum zledim yana yana Karagöz boy boy Cemalin tolgen aydek Yüzünge orten ay mu Kalem bilen çizilgen Ka inge ortey mu Senin özün bir yana Menim özüm bir yana A kindan öler boldum zledim yana yana Karagöz boy boy

K YEHENN (YAKUT-SAHA HALK TÜRKÜSÜ) Kiyehenni sörünne kitibar kiremin Min kündü segerim kelerin ketibin nniber kien amma mendere dolguyar Atti bar küyök ürek küyögeye nushayar Tulubar homustar çiçahtar illilar Uygunu buyani holuyan tuoyallar Irahtan sataran ohuokay diyereyer cattar munnustar kördörö ihiller Bu kere sibekki narinin talammin Bastina öröbün segerbir sanibin Do oruom narinnik namçitik körbüte Do oçuok eyigin tabtibin diebite Sibekkim kiergeyer süre im nüyölüyer Segeremi ol iher kördöhtük miçerdir Du oçuok en keliy iriata illiaha Bu eder saaspitin uruydu touyuoha

198

KUVA BOL (KAZAK EN -TÜRKÜSÜ) Müzik:Nurgissa Tilendiev Közümdü cumsamda körem seni Esedi açmannin konur celi Kuvva bol alatav baki tima Kuvva bol kök terek kör enkeli Kuvva bol jildizim kuvva bol ayim Kuvva bol ala tavim Köp izdep men bu gün olni taptim Bastadim bir annin mahabbattin Akkayin ayalap armanima Kuvva bol kök özen külüp cattin MEYDE MEYDE (ÖZBEK HALK KO U U-TÜRKÜSÜ) Yariming saçi meyde meyde ya meyde Meyde saçli yar kayde kayde ya kayde Kara saçlar ösüptür meyde ya meyde Ösüp ka ni tösüptür Sevgi degen bu sevda Ya ba imge tü üptür Kak ing bilen bir ösme meyde ya meyde Eke yolumni tösme Eger yolumni tösseng Keter ka imden ösme u boyida mecnun tal Ka ing kara peyveste Sen belendde men peste ahlerini kayrib al Boyginenden urgiley Visalinge yitalmey Senden ba ka kimim bar kingde boldum heste

199

M NG TAV (ELBRUZ DA I) (KARAÇAY CIRI-TÜRKÜSÜ) Müzik: smayil Simenov Sen kökke cete miyikse Kafkas tavlani içinde Miyala kibik ciltiray Kanna buzlarin üstünde Horira horira horarira horiva Horira horira horarira horiva Senden sonra kaysi tavdir Ariuvlugu bila aytilgan Beli caz bolup ba i ki bolup Eteklerinde cay bolgan Horira horira horarira horiva Horira horira horarira horiva Üstünde bardi ak tonun Sen cayda ki ta kiyese Kün buzulurga tebrese Boran eterge süyese Horira horira horarira horiva Horira horira horarira horiva Karni buznu ciyivçu Ba ina bulut konuvçu Tögeregine ciyilip Tavlula karap toymavçu Horira horira horarira horiva Horira horira horarira horiva

200

INGIR INGIR (ÇUVA HALK YIRI-TÜRKÜSÜ) ingir ingir uv yu hat'(e) iv yu hat'te iv yu hat'te çul yulat u ho larha tavansem t'e Emer irtet emer irtet kun yulat Vunik kahranper yuman ta Haras tarsa haras tarsa kasar i Epir vuniken per tavan ta Haras tarsa haras tarsa kasar i Epir kuntan kaysasan ta Men kalasa men kalasa yule i

Saga ul i avraga ta Men kalasa men kalasa irha i Men kalasa irnin'e te Kam kalasa kam kalasa pare i Kam kalasa papin'e te Kam itlese kam itlese yule i

201

TURGU ORUU (TUVA HALK IRI-TÜRKÜSÜ) Pejinden üngenden beer Bejen aldan kona berdim Bejen teve baraanimni nda ka a çorup ormen Alimdan üngenden beer Aldan jeden kona berdim Aldan teve baraanimni Artta ka a çorup ormen Jeerimeyden üngenden beer Jeden aldan kona berdim Jeden teve baraanimi Jerde ka aç çorup ormen Anay kara uujarimni Saktipla kelirimge Aldan teve baraan sugda Çünün keree bolur i ne Meen karam uujarni Saktibla kelirimge Bejen teve baraan sugda Çünün keree bolur i ne Anay karam saktarimga Aldan teve çoruu çimcak Ergimimni saktarimga Engin teve çoruu çimcak

202

URAL'IM URAL'IM (BA KURT HALK YIRI-TÜRKÜSÜ) Söz:S.Yulaev Müzik:Anonim

Ural'im Ural'im Kurgerep yatkan Ural'im Nurga sungan tubehe Küke a kan Ural'im Kizarip koya kalkanda Hayrap kar ilar ko tayim Tonyorap koya batkanda Hayrap o zata ko tarim Hine danlayyir zarim Hine maktayyir zarim Hinbitminen töyegem Hine höye yüregem Ural'im Ural'im

KARA TREN Söz-Müzik:Özhan Eren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarim yazmi sin iki satir mektup Vermi in trene hâlini unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Da larda salinir derdimi bilmez Dumanin savurur halimi görmez Gam dolar yüre im gözya im dinmez Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Duyarim yazmi sin iki satir mektup Vermi in trene halini unutup Kara tren gecikir belki de gelmez Da larda salinir derdimi bilmez Dumanin savurur halimi görmez Gam dolar yüre im gözya im dinmez

203

TÜRK YEM (BA KOYMU UM TÜRK YE'M N YOLUNA) Söz:Dilâver Cebeci Beste: Mustafa Yildizdo an Ba koymu um Türkiye'min yoluna Düzlü üne, yoku una ölürüm, Asirlardir kir atimi suladim Irma inin aki ina ölürümTürkiye'm Ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm Hey hey hey hey Deli sular, salkim-saçak sö ütler, Ki lada kumandan, asker ö ütler, Yaylalarda ata biner yi itler, Bozkurt gibi baki ina ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm Hey hey hey hey Sevdaliyim, yangin yeri bu sinem. Doksan yildir çile çekmi hep ninem Pinarlardan su doldurur Emine'm, Mavi boncuk taki ina ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm Hey hey hey hey Dü ünüm, derne im, halayim, barim, Topra im, ekme im, nâmusum, arim, Kilimlerde çizgi çizgi efkârim, Heybelerin naki ina ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm Hey hey hey hey

204

M HR BAN-I Söz:Abdurrahim Karakoç Müzik:Musa Ero lu Sari saçlarini deli gönlüme Ba lami lar çözülmüyor Mihriban Ayriliktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban Yâr deyince kalem elden dü üyor Gözlerim görmüyor aklim a iyor Lâmbada titreyen alev ü üyor A k kâ ida yazilmiyor Mihriban Tabiplerde ilâç yoktur yarama  k deyince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama  ka hudut çizilmiyor Mihriban

205

M HR BAN-II Söz:Abdurrahim Karakoç Müzik:Zekeriya Bozda "Unutmak kolay mi?" deme Unutursun Mihriban'im O lun kizin olsun hele Unutursun Mihriban'im Zaman erir kelep kelep Meyve dalinda kalmaz hep Unutturur bir çok sebep Unutursun Mihriban'im Yillar sinene yaslanir Hatiralarin paslanir Bu deli gönlün uslanir Unutursun Mihriban'im Süt emerdin gündüz gece Unuttun ya büyüyünce Bu i de tipki öylece Unutursun Mihriban'im Gün geçer azalir sevgi De i ir her eyin rengi Bugün de il yarin belki Unutursun Mihriban'im Düzen böyle bu gemide Eskiler yiter yeni de Beni de il sen seni de Unutursun Mihriban'im

206

YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR Söz :Dursun Ali Akinet Müzik:Selâhattin Aygün Bana ne yazdan bahardan Bana ne borandan kardan A a idan yukaridan Yolun Sonu Görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak fele in çemberinden Yolun sonu görünüyor Azrail'in gelir kendi Ne a a der, ne efendi Sayili günler tükendi Yolun sonu görünüyor Bu dünyanin dire i yok Merhameti yüre i yok Kilavuzun gere i yok Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak fele in çemberinden Yolun sonu görünüyor Azrail'in gelir kendi Ne a a der ne efendi Sayili günler tükendi Yolun sonu görünüyor

TÜRK YE'M (KAHRAMAN IRKIMA SIZMI IHANET) Söz:Mahmut Tezcan Müzik:Mü erref Tezcan Kahraman irkima sizmi ihanet Bütün yüreklerde aci ve nefret Dü manlarim mert de il hepsi de nâmert Türk'e Türk'den ba ka yoktur dost nimet Ata'nin verdi i ilkelerle co alim O'nun gösterdi i hedeflere ko alim Türkiye'm Türkiye'm cennetim Benim e siz milletim Türklü ün gençli in önderi Ata'm Senin eserindir bu yüce vatan zindeyiz milletçe a k ile co an Ya a varol cumhuriyet ey aziz vatan Ata'nin verdi i ilkelerle co alim O'nun gösterdi i hedeflere ko alim Türkiye'm Türkiye'm cennetim Benim e siz milletim

TÜRK OCAKLARI ANKARA UBES YAYINLARI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Türk Kültürü ve Do u Türkistan, 44 sf. Temmuz 2002 Aydinlarimiz ve Avrupa Birli i, (Nuri Gürgür), 64 sf. Mart 2003 Ate Altindayiz, (Nuri Gürgür), 16 sf. Mart 2003 Millî Birlik ve Milliyetçilik, 63 sf. Haziran 2003 AB ­ Kibris ­ Kuzey Irak, (Süleyman Demirel), 32 sf. Haziran 2003 Ankara ubesi 10. Genel Kurul Raporu, 32 sf. Arali 2003 k Mehmet Emin Resulzade'yi Aniyoruz, 40 sf. Mart 2004 Kuzey Irak ­ Kibris, (Kâmuran nan), 56 sf. Nisan 2004 Millî Devlet ve Büyük Ortado u Projesi, 66 sf. Mayi 2004 s 10. Millî Kültür, Mozaik Kültürler ve Bölücülük, (Nevzat Köso lu), 46 sf. Haziran 2004 11. Ortado u ve Filistin, 83 sf. Temmuz 2004 12. Haci Bekta Veli, (Dr. Abdülkadir Sezgin), 92 sf. A ustos 2004 13. Mar larimiz ve Destanî iirlerimiz, 117 sf. Arali 2004 k

14. Ses Bayra imiz: Türkçemiz, (Yavuz Bülent Bakiler), Ziya Gökalp Yazi Yari masi Töreni, 160 sf. ubat 2005 15. Do umunun 100. Yilinda Nihâl Atsiz, 103 sf. ubat 2005 16. Türk Dünyasi ki Yüzyilin Arasinda, (Prof.Dr. Orhan KAVUNCU), 165 sf. ubat 2005 17. Milliyetçiler çin Temel Eserler, 48 sf. Nisan 2005 18. Günümüzde ark Meselesi ve Millî Egemenlik, 58 sf. Mayi 2005 s 19. Altaylar'dan Tuna'ya Türk Dünyasindan Seçme Türkülerimiz, 200 sf. Haziran 2005

Information

(Microsoft Word - Giri\376.doc)

210 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

338548