Read UPSR_BM_MEI_RM_3.PDF text version

Kosa Kata : Sinonim Mata Pelajaran Tahun Masa Tajuk Hasil Pembelajaran (Objektif) : : : : : Bahasa Melayu 6 60 minit Kosa Kata : Sinonim Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, diberi bahan edaran, para pelajar dapat: mencari erti kata ( sinonim) , membina ayat berdasarkan sinonim tersebut, dan menjawab soalan objektif yang berkaitan dengan sinonim dalam masa yang ditetapkan tanpa bantuan guru Direktif - Penerangan Koperatif - Kerja berkumpulan Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah. Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat. Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan Menulis semula ayat-ayat berpandukan bahan edaran.

Strategi Pengajaran Kemahiran

: i. ii. : i. ii. iii. iv.

Penerapan Nilai Kemahiran Generik KBKK

: Bekerjasama

i. ii. iii. iv. : i. ii. iii. iv. : i. ii. iii. iv.

Menyelesaikan masalah Membuat perkaitan Mengeluarkan idea Mengaplikasi Kecerdasan Berbahasa Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Ruang/Imaginasi Teka Silang Kata Petikan Akhbar Nota Kertas Latihan

Kecerdasan Pelbagai

Media Pengajaran

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid-murid telah pun mempelajari topik sinonim / kata seerti sebelum ini dan mengetahui kata seerti bagi perkataanperkataan yang mudah.

Langkah/Masa (Peristiwa Pengajaran) Set induksi (10 minit) (Menarik Perhatian) (Mengimbau Pengetahuan Sedia Ada) (Menyampaikan Objektif)

Isi Pelajaran Guru Permainan Teka Silang Kata

Aktiviti P&P Murid 1. Murid melihat silang kata yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid melengkapkan silang kata tersebut berpandukan pembayang yang diberikan. 3. Murid mendengar penjelasan guru.

Media Pengajaran Teka Silang Kata (Lampiran 1)

Kemahiran Generik

1. Guru menunjukkan suatu teka silang kata. 2. Guru menyuruh murid mengisi silang kata tersebut dengan kata seerti (sinonim) bagi perkataan yang diberikan sebagai pembayang. 3. Guru memberikan jawapan dan mengaitkan permainan tersebut dengan topik pembelajaran.

KBKK : Menyelesaikan masalah Membuat perkaitan Mengeluarkan idea Kecerdasan Pelbagai: Berbahasa Imaginasi/Ruang Intrapersonal

Langkah 1 (20 minit) (Menyediakan Bahan Rangsangan) (Menilai

Mencari Kata Seerti (Sinonim)

1. Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan. 2. Guru mengedarkan keratan akhbar kepada setiap kumpulan. 3. Guru menyuruh setiap kumpulan mencari 10 perkataan

1. Murid-murid memasuki kumpulan masing -masing. 2. Murid-murid berbincang untuk mencari kata seerti (sinonim) bagi perkataan-perkataan yang terdapat dalam

Petikan akhbar (Lampiran 2)

KBKK : Menyelesaikan masalah Mengeluarkan idea Kecerdasan Pelbagai :

Pencapaian)

mencari 10 perkataan dalam petikan akhbar itu berserta dengan sinonimnya.

yang terdapat dalam petikan. 3. Murid-muird merujuk kamus untuk mencari jawapan. 1. Wakil setiap kumpulan menyampaikan dapatan masing -masing. 2. Murid-murid yang lain mendengar dengan teliti. 3. Murid-murid mendengar ulasan dan penerangan guru.

Berbahasa Interpersonal

Langkah 2 (20 minit) (Menampilkan Pencapaian) (Menyediakan Bimbingan)

Pembentangan Hasil Kerja

1. Guru mengarahkan wakil setiap kumpulan mengemukakan hasil kerja kumpulan. 2. Guru memberikan maklum balas terhadap jawapan yang diberikan oleh setiap kumpulan. 3. Guru memberikan beberapa contoh perkataan dengan sinonimnya.

Nota (Lampiran 3)

KBKK : Menyelesaikan masalah Mengeluarkan idea Kecerdasan Pelbagai: Berbahasa Nilai: Bekerjasama

Langkah 3 (10 minit) (Pengukuhan)

Latihan pengukuhan

Guru mengedarkan latihan berformat peperiksaan sebagai kerja rumah

Muird-murid menerima kerta s latihan dan mematuhi arahan guru

Kertas latihan (Lampiran 4)

KBKK : Mengaplikasi Kecerdasan Pelbagai: Berbahasa

Intrapersonal

Information

UPSR_BM_MEI_RM_3.PDF

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

203221


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531