Read UPSR_BM_SEP_RM_2.PDF text version

Peribahasa : Simpulan Bahasa Mata Pelajaran Tahun Masa Topik Tajuk Hasil Pembelajaran (Objektif) : : : : : : Bahasa Melayu Lima 60 minit Peribahasa Simpulan Bahasa Pada akhir pelajaran murid-murid dapat, i. menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita. ii. iii. membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan maksud simpulan bahasa. membuat Latihan Permainan Bahasa - Simpulan Bahasa secara bertulis dalam masa yang ditetapkan guru tanpa rujuk. Koperatif Sumbang saran

Strategi Pengajaran Kemahiran

: :

i. ii.

1.25 , 2.19 , 3.16 (Gabungjalinan antara lisan, bacaan dan penulisan) Menghargai warisan bangsa

Penerapan Nilai Kemahiran Generik KBKK

:

:

i. ii. iii. i. ii. i. ii. iii. i. ii. iii.

Menjana Idea Menghubungkait Membanding dan membeza Soalan dan penyoalan Sumbang saran Kecerdasan berbahasa Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal OHP Transparensi Papan gulung

Alat Berfikir Kecerdasan Pelbagai

: :

Media Pengajaran

:

Pengetahuan Sedia Ada

:

Murid biasa menggunakan simpulan bahasa dalam perbualan.

Langkah/Masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi (5 minit ) (Menarik Perhatian)

Aktiviti P & P Isi Pelajaran Guru Merangsang murid-murid berhubung dengan pengalaman mereka tentang beberapa suasana; § Menunggang basikal § Menaiki bas 1. Guru mempamerkan gambar. 2. Guru menyoal untuk mendapatkan maklumat serta sebagai latihan bercakap dengan menggunakan ayat yang sesuai. Murid 1. Murid melihat gambar dan menjawab soalansoalan yang dikemukakan. 2. Murid membanding beza antara bas dengan basikal.

Media Pengajaran

Kemahiran Generik

Gambar Basikal Bas

KBKK: Menjana idea Membanding beza Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan berbahasa Kecerdasan interpersonal

Langkah 1 ( 10 minit ) (Menyediakan Bahan Rangsangan) (Memberikan Bimbingan)

Aktiviti bacaan

1. Guru mengedarkan petikan kepada murid. 2. Guru memberikan tip cara membaca yang betul. 3. Guru mengarahkan murid menggaris simpulan bahasa. 4. Guru mengajukan beberapa soalan simpulan bahasa.

1. Murid membaca secara senyap mengikut tip yang diberi. 2. Murid menggaris simpulan bahasa. 3. Murid menjawab soalan.

Kertas edaran (Lampiran 1)

KBKK: Mengenal pasti Nilai: Menghargai warisan Bangsa Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan berbahasa Kecerdasan intrapersonal

Langkah 2 ( 18 minit ) (Menampilkan Pencapaian)

Papan gulung Simpulan Bahasa dan Maknanya Contoh: 1.Perasaan dalam hati 2.Menunjukkan perasaan marah

1. Guru membahagikan murid dalam kumpulan. 2. Guru mengedarkan Borang Pengelasan. 3. Guru menyuruh murid-murid berbincang dalam kumpulan untuk mendapatkan jawapan.

1. Murid duduk dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi Borang Pengelasan. 3. Murid berbincang dalam kumpulan.

Borang Pengelasan (Lampiran 2) Papan gulung (Lampiran 3)

KBKK: Menjana idea Menghubungkait Membuat keputusan Membuat pengelasan Nilai: Kerjasama Kecerdasan berbahasa Kecerdasan interpersonal

Langkah 3 ( 10 minit ) (Menilai Pencapaian)

Simpulan bahasa 1. Guru mengarahkan 1. Murid membanding kumpulan secara beza jawapan dalam rawak untuk kumpulan masingmemberikan jawapan masing masing-masing. 2. Guru menyuruh 2. Setiausaha mencatat murid membuat tanda ( / ) atau ( X ) perbandingan kepada jawapan jawapan yang disebut mereka. oleh rakan mereka 3. Guru menyuruh murid menandakan jawapan sendiri.

KBKK: Menjana idea Membanding membeza Menilai Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal

Langkah 4 ( 10 minit ) (Memberikan Bimbingan)

Transparensi Simpulan Bahasa

1. Guru mempamerkan beberapa simpulan bahasa serta maknanya. 2. Guru menyoal simpulan bahasa secara rawak.

1. Semua murid membaca simpulan dengan kuat. ( Latih tubi bacaan ) 2. Murid yang terpilih menjawab soalan.

Transparensi simpulan bahasa (Lampiran 4)

Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan berbahasa Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal

Langkah 5 ( 5 minit ) (Menampilkan Pencapaian)

Permainan bahasa Mencari simpulan bahasa tersembunyi

1. Guru mengedarkan kertas edaran Permainan Bahasa. 2. Tiga orang murid yang paling cepat dan betul jawapannya diberi hadiah untuk menarik minat murid lain supaya lebih pantas dan peka.

1. Murid menjawab secara individu.

Kertas edaran Permainan Bahasa (Lampiran 5)

KBKK: Membuat keputusan Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan bahasa Kecerdasan intrapersonal

Penutup (2 minit ) (Pengukuhan)

Lembaran kerja Cerpen

1. Guru menyuruh murid menjawab latihan di rumah.

1. Murid-murid menyiapkan kerja di rumah.

Lembaran kerja Kecerdasan Lampiran 6 Pelbagai: Kecerdasan intrapersonal

Information

UPSR_BM_SEP_RM_2.PDF

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

56440


You might also be interested in

BETA
hsp_ting4.pdf
UPSR_BM_SEP_RM_2.PDF
UPSR_BM_APR_RM_4.PDF