Read rhbladet6.pdf text version

Rydaholmsdagen

den 3:e oktober med 25:e Gummiloppet

09.00 Horda Musikkår i Horda 09.30 Start Gummiloppet i Horda 09.50 Målgång Gummiloppet 10.30 Horda Musikkår marscherar i Rydaholm 11.00 Invigningstal av Alice Bah Kunke 11.15 Prisutdelning Gummiloppet 13.00 Vendela (vinnare av Lilla Melodifestivalen 2008) 13.30 Trollkarlen Jimmy 14.00 Dragning av Dagens Profil (OBS! Vinnaren måste vara på plats vid scenen) 14.15 Scenic View från Växjö (nyss släppt debutalbumet In Sight) 15.00 Buckersfield från Hyggestorp och Bor (förra årets succé) 16.00 Avslutning med Godisregn

[email protected]

Ry

Rene´s Trädgård

Sida 3

SFI i Rydaholm

Sida 10

Skytteförening

Sida 13

olm och Ho ah r d

Gratistidning från Rydaholm och Horda · Nº 6 · September ­ November 2009 · www.rydaholm.com

Kringaktiviteter

· Finn "Dagens Profil", talonger finns lämnas hos RGoIF:s Damsektions marknadsstånd 11.00-13.00 · Pilflätning o Betongkonst för trädgården · Familjematiné med Trollkarlen Jimmy i Missionskyrkan kl. 16.30 · Rydaholms Ungdomsskytteförening har öppet hus 11.00-14.00

· UV-burgare vid Missionskyrkan · UV-scouternas natta-korv 21.00-03.00 · Ponnyridning på skolgården 11.00-14.00 · "Nyfiken på försvarsmakten" Finns på Nygrens gärde! · Konstutställning i Pingstkyrkan · Minitivoli på Nygrens gärde

· Rydaholms Värdshus dans o underhållning · Räddningstjänsten · Åk MC med Texas Road Runners · Bröd till bröder kaféet 10.00-15.00 · Kaffe o Våffla serveras i Församlingshemmet (musikunderhållning) · LRF på byn!

Foto: Tommy Söderholm

da da

2

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

RH-bladet och Frikyrkorna i Rydaholm-Horda

Redaktörn har ordet

Av olika anledningar som stått utom min påverkan, har det här numret av RH-bladet blivit fördröjt. Nu har RH-bladet fått en ny ansvarig utgivare i Mikael Nilsson från Horda. Vi har också hittat fler medarbetare såsom Tommy Söderholm, som arbetat i tidningsbranchen i flera år, och Andreas Stettner från Horda! Vi hoppas kunna göra en bra prokukt tillsammans! Angående rubriken ovan: RH-bladet och Frikyrkorna i Rydaholm-Horda, så vill jag säga att ibland har jag som frikyrkopastor hört att vi i Frikyrkan låser in oss i våra kyrkor. Jag vet inte om det stämmer, men jag har velat göra tvärtom, finnas med mitt i samhället. För tredje året i rad har man bett mig vara konferencier på Rydaholmsdagen, vilket jag bejakat. När jag engagerat mig och startat RH-bladet har det varit för att finnas med mitt i samhället. Vi isolerar oss inte, utan är med och bidrar till samhällsbyggandet. Vi i Frikyrkan engagerar oss starkt för barn och ungdomsarbetet i vår kommun. Vi har rikt sång och musikliv, och vi engagerar oss för invandrarna. Det här är en del av vårt kontinuerliga arbete. Som kristna har vi ett engagemang för våra medmänniskor eftersom Jesus Kristus är vår Herre, och han har undervisat oss att älska våra medmänniskor. Som kristna vill vi att andra människor skall upptäcka Guds kärlek i Jesus Kristus, och om någon skall kunna visa på detta, så är det vi kristna. På vårt sätt att leva och engagera oss, skall man kunna se att Gud har gjort något i våra liv. Sedan är vi olika och har olika gåvor. Alla är inte bra på allt, men alla kan göra något! Genom att göra det vi kan, så bidrar vi till helhetsbygget! Lycka till i att bidra på ditt sätt!

Johan Carlsén

[email protected]

Projekt Rydaholm-Horda fortsätter...

Tiden går fort och mycket händer. Det enda säkra är att det sker förändringar. Och förändringstakten bara ökar. Under projektarbetets gång har just förändring och utveckling varit det mest förhärskande tillståndet i Rydaholm och Horda. Först en högkonjunktur som i längd och intensitet slog tidigare rekord och senaste året - det rakt motsatta. Att snabbt anpassa, korrigera och bygga ny plattform ­ som det heter i bilindustrin ­ det har varit huvuduppgift för alla under senaste året. Min uppfattning är att Rydaholm-Horda klarat detta bättre än andra områden, mycket tack vare de effektiva informella strukturerna som under lång tid byggts upp. Idrotten, kyrkorna, vägföreningarna, mm, som nu kompletterats med kulturgrupp och en lokal tidning hjälper till att föra samman och dessutom integrera dem som kommer utifrån. De arbetsgrupper som ingår i Projekt R-H, har träffats några gånger per år och har då tagit upp problem och möjligheter. Synpunkter har kunnat värderas och föras vidare till beslutsfattare. För mig är det mycket lärorikt att delta i gruppmötena och ta del av den idérikedom som präglat diskussionerna. Tvenne Torn, som från början bildades som industriförening, fungerar nu som en heltäckande samhällsförening och har under projekt R-H:s arbete varit en utmärkt sammanhållande punkt , bl.a. genom det månatliga "Öppet Forum". Till Öppet Forum är alla med synpunkter på samhällsutvecklingen välkomna med sina synpunkter och det utnyttjas på ett bra sätt. För att de vunna framgångarna i Projekt R-H ska befästas, har tillsammans med styrelsen i Tvenne Torn ett förslag utarbetats. Förslaget mottogs väl på årsmötet i våras. Det innebär att Tvenne Torns styrelse kompletteras med 3 adjungerade medlemmar, en från vardera vägförening i Rydaholm resp. Horda och en från LRF. Vidare ska en representant från varje arbetsgrupp inom projekt R-H, t.ex industri, kultur, handel, idrott, m.fl, presentera resp. arbetsgrupps förslag eller krav under utvalda månadsmöten under året. Därmed skulle Tvenne Torn kunna samla kommundelens synpunkter och krav från alla samhällssektorer på ett mycket effektivt sätt och ge kraft åt krav som ställs utåt. Under hösten kommer överföringen av alla projektets aktiviteter att ske successivt. Programmet omfattar "kick-off aktiviteter" som kommer att meddelas berörda den närmaste tiden. Kortfattat kan jag sammanfatta nuläget i Rydaholm-Horda på så sätt att alla arbetsgrupperna varit framgångsrika med sina insatser. Industrilokalerna är i stort belagda, sunda och välskötta företag som investerat klokt för framtiden, färre lediga lägenheter, stigande huspriser, invånarantalet har ökat, fantastiska kulturaktiviteter, samhällsservicen på fortsatt hög nivå och en brottslighetsutveckling som går åt rätt håll. Ännu återstår de mer konkreta resultaten av energigruppernas insatser för vindkraft och för rörflensodling. Men med nuvarande energipriser kan det vara klokt att inte bara rusa iväg. Vidare behövs mer djupgående avstämning med intressenter för att komma igång med en lönsam och bestående besöksnäring. Flera idéer från ortsbor är dock under bearbetning. Nu ser jag med stor entusiasm fram emot de planerade aktiviterna tillsammans med arbetsgrupperna och Tvenne Torn under hösten fram till årsskiftet. Kom med! Jag hoppas att vi träffas på "Öppet Forum" någon gång under hösten!

Företagsetablering: Impulsstyrelse: Bostäder: Handel: Samhällsservice: Ordning&Reda: Kultur:

SISU-programmet har sin samling den 15/10 i Pingstkyrkan i Rydaholm kl. 12.00! Väl mött! Med bästa hälsningar/Urban M

Urban Magnusson

Projektet R-H:s arbetsgrupper kan ses i figuren nedan:

Nils-Evert Norén; Inger Lindqvist; Åza Rydén; Thomas Hugosson;

Ove Dahl; Niclas Norén; Lars Lejon; Anders Andersson; Britt Andersson Göran Persson; Sören Lindkvist; Ägarvald person; (Urban Magnusson); Britt-Mari Sellén-Nilsson; Lars Ekman; Christer Svensson (FSB); Karl-Erik Söder (FB) Thomas Eskilsson(SETE) Anna Stigsson; Liw Emanuelsson; Lars Wernersson; Bo Sjögren; (t.ex. skola; dagis; utsmyckning) Maria Sibner; Ingvar Widerberg; Herbert Johansson; Kristina Johansson; Kaj Larsson samarbete med polis i närliggande områden) Anders Hilding i uppdrag från Tvenne Torns styrelse (Nattpatruller och Maj-Lis Lundberg; Lars Nilsson; Ragnhild Smeagård; Marianne Widerberg; Eva Eidenskog; Gun Garnekind; Bodil Tallefors, Eva-Lena Reineholm; (Katarina von Bredow, senare) Peter Johansson

Idrott: Turism:

Johan Andersson; Jakob Gulldén; Birger Gustavsson; Stefan Rydén; Eva Törn; Ingemar Ahlqvist; Caroline Johansson

Flykting:

Britt-Marie Sellén-N; Anders Ahlenius; Christer Eidenskog; Herbert Johansson; Johan Carlsen; Stig o Eva Elmblad Mikael Nilsson; Gunnar Sibbmark; (t.ex kommunikationer; förbindelser) Stefan Henriksson; Stefan Källberg;

Infrastruktur:

Förnyelsebar Energi: Kenneth Johansson; Sören Lindqvist(Essell); Odlad energi: Media:

Sören Dahl (LRF-energilots); Göran Hansson (V.E.)(Swedbank/TH) Rörflen (Karl-Erik Pettersson); Hampa (Lars Martinsson); Havre (Per-Olof Andersson); Raps (Anders Einarsson); Birger Midholt "Birre",

Thomas Schrewelius; Berit Grahn; Jacob Martinsson; Rainer Jauernig,

Gratistidning som finansieras genom annonser

huvudman:

[email protected]

Ry

m oc h H hol or da

da

grafisk ansvarig redaktör:

Tommy Söderholm 073-0736351 PrePressOffice Andreas Stettner 0370-654320 · www.ppostettner.eu

redaktör:

Bankkonto: 8417-8 / 904 532 918-3 Bankgiro nr: 5757-6639 http://www.rydaholm.com/ Ges ut fyra gånger om året: 1) Till Rydaholmsdagen i mitten av september 2) Till Julskyltningen vid första advent. 3) Till mars månad. 4) Till juni månad.

Alla artiklar och annonser skall vara redaktionen tillhanda två veckor innan utgivningsdatumet! Om inte annat anges är fotografierna i RH-Bladet tagna av Johan Carlsén. RH-Bladet är en oberoende skrift som betjänar samhällena Rydaholm och Horda med information om det som händer på platsen !

Tvenne Torn - Org. nr 828000-1424

ansvarig utgivare:

Mikael Nilsson 0702-654406

Johan Carlsén 073-804 48 47 [email protected]

www.rydaholm.com

3

Rene´s Trädgårdsanläggning

Rene Johannes, Parkvägen 5, 330 18 Horda

Det finns väldigt mycket att välja på! ­ Ja, säger jag, det är som att göra en resa tillbaka till gamla Rom, där det fanns mängder av mosaikillustrationer i deras byggnader! Över ett fönster visar mig René ett hebreiskt ord, och han säger där står det "Shalom", som betyder frid. Över det andra fönstret står det "kärlek". I Horda jämte järnvägen ligger Renés vita tegelstenshus som han köpte när han kom till Sverige år 2004. Han kommer från Holland där han fått sin utbildning som trädgårdsmästare. Till en början arbetade han på Ekenhaga Handelsträdgård i Värnamo, men sedan 2006 har han skapat sitt eget företag. René är gift med Lisandra och de har en tre månader gammal baby. Lisandra kommer från de Nederlänska Antillerna, som ligger norr om Venezuela i Sydamerika. När jag träffar dem i deras hem, så kan jag inte annat än beundra de olika mosaikinläggningarna som René gjort i sitt hem. Jag tar ett fotografi på dem under en av hans halvfärdiga verk. Sedan tar jag ytterligare något fotografi på honom inne i huset, för att man skall förstå att det är en person som tycker om naturmaterial, och som gärna arbetar med stenläggningar. Hur fäster du mosaiken, frågar jag. ­ Man kan dels använda bruk säger han, men också silikon. Det finns ett byggkitt som är silikonbaserat som är väldigt bra! Stenarna? Undrar jag, var får du dem ifrån. ­ Jag lyckades köpa upp en bra mängd på ett byggvaruhus, men annars kan man gå ut på internet och köpa. Stenläggningar och plantor René är en gärna anlitad trädgårdsanläggare, eftersom han arbetar mycket med både sten och plantor. Han har fullt upp och behöver inte annonsera för att få jobb. Det går med mun- till mun-metoden att få jobb. Det räcker för René hittills. I sin utbildning fick han lära sig hur man gör ritningar och kalkyler för att stensätta och plantera trädgårdar. Detta har blivit hans liv. Han säger att det finns också många "okända växter" för svenskarna som han gärna vill skall bli kända. Just nu arbetar han mest med olika perenner, som ger lite annorlunda färger i trädgården. Men han förundrar sig lite över att en del trädgårdsmästare bara säljer "det gamla vanliga". Själv har han fått kontakt med en plantskola i Holland som faktiskt säljer till Sverige sedan 1964, och de har bra kataloger för växter som växer i alla de olika växtzonerna. René importerar en hel växter från det här företaget. När det gäller vad som växer i de olika växtzonerna i Sverige så har René fått lära sig det sedan han kom hit! René skapar mycket med sina stenanläggningar, små murar där olika växter planteras, liksom småvägar och andra stenpartier. Här i hans trädgård ser vi något träd i mitten bland perenner och olika växter. Han är helt ekologisk i sitt arbete och använder bara naturlig gödsel, berättar han för mig. Det växer otroligt bra i hela trädgården. Han visar mig en korkalm, som han planterat ut på olika platser, men som han också gjort en häck utav. "Häcken är bara tre år" förklarar han för mig, och den är ungefär två meter hög! Du ser vad det växer, och man kan använda växterna på så många olika sätt! Han har delat upp sin trädgård i olika avdelningar, och just häcken blir en sådan här avgränsning mellan olika avdelningar. På baksidan av trädgården finns en liten stenbyggnad som René och Lisandra framför en mosaikinläggning i sitt hem i Horda! visar sig vara en "grill". Hans son från det första äktenskapet äls- ­ När man lever i Sverige och får sin lön kar att grilla, och det gör att han börjat här, så blir det mer över än i Holland; bygga upp något som skall bli ett grill- konstaterar han. rum i trädgården, men det är bara halv- Vad tycker Lisandra undrar jag? Jag färdigt ännu. tycker om naturen här i Sverige. Hon behärskar svenskan ovanligt bra efter att ha Vad tycker ni om Sverige? varit här ett år och studerat på SFI. Jag blir nyfiken på vad de tycker om Sve- Men visst är det kallt säger jag! Jo det rige. René menar att han aldrig kommer kan vara kallt, tillstår hon. René säger att flytta tillbaka till Holland. "Du måste då att när han ringde till henne på Antilförstå att 17 miljoner människor bor på lerna och hon sade att det var kallt där, då samma yta som Småland i Holland, med var det 25 grader där. Jo de västindiska allt vad det innebär. Sverige är ett lugnt öarna har inte samma klimat som Sveland, där man får en annan livskvalité. rige kan jag konstatera. Men både René I Holland är man så stressad. Köpa hus och Lisandra är mycket nöjda med att bo med priserna i Holland, du kan bara i Horda, och finner sig bra tillrätta i vårt tänka dig vad det kostar. En holländare lite bistrare klimat! säljer sitt hus och kan köpa det största Jag önskar er lycka till! och finaste huset i Värnamo, och ändå få Johan Carlsén [email protected] pengar över."

PLS Flak & Skåp AB, Box 7, 330 17 Rydaholm Telefon: 0472-259 00 Fax: 0472-207 50

4

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

Väktaren Vind

Vindkraftsmöjligheterna i vår region har undersökts av företaget Väktaren Vind, som tillsammans med företaget NordanVind vindkraft arbetat med vindkraft under 18 år. Båda bolagen har samma ägare. I juni 2008 skrev RH-bladet om deras arbete i regionen, och de olika vindmätningarna som gjorts på olika platser. Då liksom nu intervjuar vi Jesper Berg som är företagets representant i området! Om företaget De säger följande om sig själva på sin hemsida: NordanVind vindkraft tillsammans med Väktaren Vind är ledande vindkraftsexploatörer. Med bred kunskap och lång erfarenhet projekterar vi nyckelfärdiga vindkraftanläggningar. För närvarande arbetar vi med projekt som tillsammans omfattar mer än 3000 MW i Sverige från norr till söder. Vår bakgrund kommer från ett sant miljöengagemang - vindkraft är den mest miljövänliga formen av energiutvinning som existerar för storskalig energiproduktion. Detta är en tid då miljöförbättringar kommer att leda till lönsamhet. Bakgrund - Historia Verksamheten idag - Affärsidé År 1990 startades Rö Handel i Älandsbro - en verksamhet med inriktning på förnyelsebar energi i form av vindkraft och solenergi. Verksamhetsinriktningen var ett naturligt val eftersom grundarna, täckt detta, utan också innebär större investeringar. För att få Stenas projekt i Ljung- lönsamhet i ett vindkraftverk bör rotorbytrakten fick läggas ned diameterna vara på 100 meter. på grund av att vindka- Jesper Berg säger att man är positivt interingen var helt fel. ställd till arbetet i Rydaholmsområdet, Nu gör företagen alltid eftersom markägarna varit positiva till sina egna vindmätningar arbetet. Däremot måste man nu från föoch får därför själva dra retagets sida analysera alla nya uppgifter sina slutsatser av de val- för att se om det är lönsamt med den årda områdena. Detta inne- liga produktionen som vindkraftverken bär att på en del områden kan ge i regionen. har de avveklat tanken på att starta upp vindkraftsprojekten. Men rent generellt säger Jesper Berg så har de inte lagt ned sina projekt, om de kan arbeta med Fuhrländer, dvs en form av vindkraftverk som kan användas här i området. Anledningen till att Fuhrländer Fuhrländer är intressanta Vindkraftverken har tre olika klasser. I Jesper Berg, företagets representant i området beror på att de är högre Småland kommer klass 3 att fungera, efän andra vindkraftverk. tersom de fungerar med lätt vindpåverHans-Erik och Monika Flodin, varit mil- och portspecialist med över 20kan. De fungerar vid 3m/sekund, medan De kan komma upp till 165 meters höjd. Garageårs erfarenhet. jöpolitiskt engagerade under många år. Väktaren vind anser att här i Småland bör det vanliga är mellan 6,5-7,5 m/s. Ett man komma upp på 140 meter för att få vindkraftverk i regionen bör ge omkring Projekt Klintarna lönsamhet i vindkraften. I Klintarna dä- 7 terrawatttimmar per år. Jesper Berg berättar för mig att företaget remot som ligger på en högrygg, gör att måste se över hela sitt arbete i södra Sve- de kommer lite högre upp, och troligen Marknadsledande på garage och sidobyggnader rige och speciellt i Småland. Det beror på kan man nöja sig med 120 meters höjd att vindkateringen som gjorts från Upp- där. I Klintarna talar man om att bygga sala universitet har varit felaktig. mellan12 till 16 vindkraftverk Samtidigt Johan Carlsén [email protected] Det är inte bara Väktaren Vind som upp- måste man då inse att bygga högre torn

MODULGARAGET

g-Schakt Horda

Fax. 08-550 166 32 * 0372-656 99

www.eidenskogs.se

Eidenskogs Bygg gottlieb granberg AB Tel. 08-550 166 30 * 0372-656 90 Tel. 0370 - 654405

Byggelement, takstolar, garage, hus, stugor

Modulbyggen Normstahl Box 5 341 21 LjuNgBy 0372/656 98 http://www.normstahl.se/

Svenska Normstahl AB Modulbyggenpå Garageportar. AB Normstahl Specialister

Vipportar, Sektionsportar, Förrådsdörrar, Portautomatik m.m.

(Vi utför även montage)

www.rydaholm.com

5

Vem är Vendela Hollström ?

Född 970213 i Aneboda församling (Lammhult) Spelar piano och gitarr. Skriver egna låtar !

De har gjort tre skivor där, och när den kommer ut brukar de göra en turné för att lansera skivan. Sedan har Vendela gjort en singelskiva med dem också. Lilla melodifestivalen Sedan sökte jag till "Lilla Melodifestivalen", där det var 1700 sökande. Jag hamnade bland de tio tävlande deltagarna och blev tvåa. Sedan fick de två första bidragen från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island tävla mellan sig i Spektrum i Oslo, Där kom jag tvåa, och det var ett program som sände via TV till 22 miljoner möjliga åskådare. Det här ledde till många spelningar, och många ringde och ville att Vendela skulle sjunga. Det första ett och halvt året tog SVT hand om uppbokningarna och hjälpte till med en turné. Hur har det utvecklats för dig? Det här ledde till flera TV-program, där hon fick intervjua personerna på stora Melodifestivalen. Hon fick presentera "My Playlist", som är ett en och en halvtimmes musikprogram. Hon var med i Bobster i Malmö, och Bolibompa i Stockholm (dels som programledarjobb, dels för att sjunga), samt två gånger på "Eftersnack" i Smålandsnytt. Detta ledde också till nya skivor. Bland annat "Hits for Kids" som sålde "guld". Just på den skivan hade Vendela skrivit sin egen låt. Den utgavs på "Universal Music AB" 2007. Detta har lett till att Vendela har sin egen lilla affärsrörelse och får betala skatt! Rätt var det var så ringde Johan Jämtberg från Gävle. Han är sångpedagog och ville vara med och utveckla Vendela. Sedan två år arbetar de tillsammans. Han har också hand om idolalice, och systrarna Sandén (Mimmi, Frida och Molly). Det innebär att Vendela åker upp till Gävle var tredje månad. Då får hon ledigt från skolan, för ibland stannar hon en hel arbetsvecka, för hon vill satsa på sin sångkarriär. Hon får också sjunga vid flera fester, vid bröllop och dop. Hon sjunger i flera kyrkor, bland annat vid julkonserterna i Värnamo kyrka, de sista två åren. Mamma Victoria, jag måste fråga dig hur detta påverkar familjelivet? Det är faktiskt mycket trevligt, men inte alltid så lätt. Vi är fem personer i familjen och vi reser alltid tillsammans. Syskonen; Sigrid är 9 år och Engla är 4 år. Vi har fått vänner över hela landet! När vi t.ex. reser till Gävle har kommunen ställt upp med en lägenhet, men annars bor vi på hotell, eller husvagn på somrarna. Men i allt detta upplever vi en fantastisk gemenskap som familj. Men visst kan det bli jobbigt med sång och media. Det är inte heller alla vuxna som accepterar att ett barn kan ha musikintresse, men om de rider eller spelar fotboll är det ok. Det kan bli jobbigt! Sedan finns det många som bara vill visa upp sig på scen. Men så är det inte för Vendela eftersom sången är hennes intresse. Hon gör det hon vill göra, och trivs med det. Samtidigt öppnar sig dörrarna för många trevliga upplevelser. I juni år var vi en vecka på Music Factory i Skara, hos Bert Karlsson. Där fick man sångundervisning och spelade in en skiva. Nu i september skall 31 ungdomar till Stockholm under 4 veckodagar, där man får en speciell artistundervisning. Så vi får vara med om mycket!

Johan Carlsén

[email protected]

Vendela Hollström är en av de inbjudna sångarna som skall delta på Rydaholmsdagen. Vi passade på att göra ett hemmareportage hos henne för att få reda på vem hon är! Hur började du sjunga? Det började redan vid 2-årsålder i söndagsskolan, men första gången bland mycket folk var det med Lotta Engberg i Växjö, då jag var 4-5 år. Då mimade och härmade jag mest Lotta. Sedan ville jag göra något eget! Då valde jag att sjunga. Vid 9 års ålder blev jag utvald att vara med Golden Talents i Ystad, där vi spelade in en skiva. Det är en musikförening i Ystad som hjälper ungdomar, De bildade en kör som består av personer från Ystad, Höör, Malmö och Danmark, samt Småland. Dick Örnå är ansvarig för arbetet. Flera av ungdomarna som sjunger är äldre än Vendela, några uppemot 20-årsåldern.

På fotografiet ser vi Vendela med sina två systrar Sigrid 9 år och Engla 4 år.

6

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

Översiktsplan för Värnamo kommun

Värnamo kommun har sänt ut en "Översiktsplan för Värnamo kommun ­ Fördjupningsområde för Horda-Rydaholmsområdet" Dessa samrådshandlingar har sänt till flera instanser i Horda Rydaholm för påseende under tiden 6 juli ­7 (ändrat till 18) september 2009. Det som tillkommer som en ändring i den befintliga planen för Rydaholms del, är att ett område utmed väg 27 som tidigare tänkts för utbyggnad av bostäder, helt tas bort. Anledningen är den ökade trafikmängden med bullerproblematiken. Vidare fanns en område i kartans nordöstra hörn som också var planerat för bostäder, men då intresset för bostadsbyggnation är låg, ändrar man också området att gälla för verksamhetsändamål. För övrigt behandlar man i olika avsnitt utvecklingsmöjligheterna för olika områden, både i Rydaholm och i Horda.

ÖversiktsplaneringAtt planera för helheten

Att utveckling, exempelvis i form av nybyggnation av hus och vägar sker i en kommun är något som de flesta ser som självklart. Få är dock medvetna om den process som i slutänden leder till denna utveckling. Det går inte bara att sätta upp hus hur som helst, var som helst, eller att förlägga industrimark på områden som inte är lämpliga för det. Det vi gör idag kommer att påverka människor och natur under många, kanske hundratals år framöver. Det kommer dessutom att påverka olika människor på olika sätt, beroende på faktorer som ålder, kön, social grupptillhörighet och mycket annat. Därför är det av stor vikt att kommunen har ett långsiktigt tänk i planeringen. En översiktsplan är egentligen precis vad det låter som: En plan som inte går in i detaljer, utan ger en övergripande bild över hur planeringen i ett område skall se ut under en längre tidsperiod. Den redovisar kommunens förutsättningar i form av exempelvis naturtillgångar, skyddade kulturminnen och geologiska förutsättningar. En översiktsplan täcker hela kommunen, men man kan också göra så kallade översiktsplanefördjupningar över de platser där det kan vara av vikt, exempelvis en stadsdel eller ett speciellt område av kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, utan skall snarast fungera som ett "kommunikationsinstrument", där kommunen visar sina avsikter för framtiden, dels inför kommuninvånarna, och dels inför staten. Översiktsplanen ligger också till grund för kommunens fortsatta arbete med detaljplanering. Planprocessen vid översiktsplanearbete är relativt omfattande. En översiktsplan skall uppdateras minst varje mandatperiod, och planarbetet skall betraktas som en ständigt pågående process, snarare än ett arbete med absolut början och slut. Ett väsentligt inslag i planprocessen är medborgardeltagandet. Målsättningen är att ett så brett urval av befolkningen som möjligt deltar i planeringen och får möjlighet att komma med synpunkter om vad de anser vara viktigt i sin hembygd. Eftersom alla människor har olika erfarenheter är det av vikt att det inte bara är folk ur samma "grupp" som deltar. Något att ha i åtanke är att planering tar tid, och också måste få ta tid. Med tanke på att översiktsplanen utgör underlag för framtida beslut, och att allmänheten skall delta i så stor utsträckning som möjligt, är det viktigt att planen inte blir något hastverk, utan ett väl genomtänkt dokument som kan bli ett användbart instrument för framtida beslut. Martin Berlin, planförfattare Värnamo kommun, tog sin examen från det Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet med kulturgeografisk inriktning i August 2008. Nu arbetar jag som översiktsplanerare i Värnamo kommun, där jag ansvarar för framtagande av fördjupade översiktsplaner över kranstätorterna runt Värnamo stad." Synpunkter som presenterades på Tvenne Torns möte den 3 september, där arkitekt Mats Norén och planförfattare Martin Berlin var med! · Var kommer vindkraftverken in i översiktsplanen? · Hur går det med säkerheten i Horda (med tanke på järnvägen och trottoarer)? · Hur går det med vattentäkten för Horda? · Varför är inte Nederled, dvs den gamla byns område, med för bygglov i översiktsplanen? I den mån som det gick besvarades frågorna också med uppmaning att tillskriva myndigheten sina synpunkter.

Johan Carlsén

[email protected]

Johan Carlsén

[email protected]

Länsförsäkringar Larmcentral samarbete med Elteknik AB som är vår partner lämnar offert på installation av larm och kamerapaket och kablage, inklusive driftsättning.

nad! 99:- / må ing n Övervak går ! era in 1 kam

TRYGG VILLA ! Vi erbjuder nu ett kampanjpaket till dej som privatkund för din bostad ! Enkel installation och säkerhet dygnet runt med vår Axiskamera! Kameran är kopplad till Länsförsäkringars kameratjänst. Ett inbrottslarmspaket kan väljas till ! Fråga efter pris på larmpaket !

En ny och säker tjänst för alla bostäder där kameror och inbrottslarm kan installeras ! Effektivare Larm- och kameratjänst! Länsförsäkringar Larmcentral AB i samarbete med Elteknik AB, Värnamo. 0370-654426

LF ÄLVSBORGS LARMCENTRAL AB Besök: Herrljungagatan 1 Borås Post: Box 1273. 501 12 Borås. tfn 020-20 79 00 www.lflarmcentral.se E-post: [email protected] Ange kampanjkod: kamera 2009

www.rydaholm.com

7

Intervju med Gottlieb Granberg från Horda

Kan du berätta hur du kom in i kommunpolitiken? Det började med att jag fick en förfrågan om jag ville stå med i listan i val till kommunfullmäktige (mandatperioden innan hade jag sagt nej till samma förfrågan). På det sättet blev jag ersättare i fullmäktige för Gunnar Sibbmark. När jag sedan kom med i partistyrelsen fick jag "blodad tand" för politiken. Som ersättare fick jag ingen helhetsbild över politiken och det var inte intressant för mig, men när jag fick andra poster så växte min ambition och jag fick förmånen att vara med i kommunstyrelsen. Det tyckte jag var intressant, dvs att kunna arbeta med de övergripande frågorna. Jag fick vara med i förhandlingsgruppen 2002 som gjorde upp efter valet. Det var då jag blev indragen mer och mer i politiken. Intresset fanns men det fick vind i seglen i och med det. Företagare i Horda Gottlieb Granberg en firma sedan 1975. Då började han med trädgårdanläggningar och snöröjning, jämte ordinarie arbete som skogsarbetare för Domänverket. 1980 började han köra grävmaskin för Rydaholms Grävmaskiner. Det var hans svärfar Harald Karlsson som ägde den firman. År 1985 köpte han grävmaskiner av sin arbetsgivare och de fortsatte samarbeta om entreprenadsarbeten. I början var G-schackt (1985) ett handelsbolag, men ombildades till enskild firma för att deklarationsarbetet skulle bli enklare, det skedde 1996. Efter Harald Karlssons pensionering 1995 (Rydaholms Grävmaskiners ägare) driver Gottlieb sin entreprenad själv. Maskiner Företaget har tre bandburna grävmaskiner och två hjulburna. En hjulastare och två dumprar, samt en traktor New holand. Jobb 1. Vägtrumprojekt åt Vägverket. 2. Trädgårdsanläggningar. GOTTLIEB GRANBERGS FAMILJ Hustru: Ann-Charlotte Barnen: Johanna 26 år (skola i Parisjobbat inom modebranschen), Peter 25 år (civilingenjör inom teknik), Alexander 18 år. Bor: Lindsgård, 330 18 Horda Ålder: 54 år Skoltid: Horda Skola 1962-1968 E-mail: [email protected] Mobiltel: 070-67 30 905 3. Vägverket enskildavägar. (stommen) 4. Hjälpt Banverket sedan 1985 5. Skogsvägar till lantbrukare (stommen) Arbetare De är 6 anställda och omsätter cirka 7 miljoner: Gottlieb, Allan Karlsson, Fredrik Granberg (Gottliebs bror), Peter Thor; Christian Emilsson, Jörgen Fellesson Är du en MC-knutte? Ja, jag kör motorcykel, och jag var med att starta TEXAS ROAD RUNNER . I början var det. Jan Jönsson, Gottlieb och Rainer som satte igång klubben. Men jag kör inte lika mycket nu som förr. Du brukar jaga älg? Ja jag är ute och jagar varje år. Jag är också med i RYDAHOLMS NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (Ploagård hette det förr, men eftersom 5 stycken hette Ploagård, bytte vi namna till Lindsgård efter min farfar som hette Gustav Lind (han var med att starta föreningsbanken i horda). Gården har en areal på 11627 hektar. Gottlieb är ordförande i föreningen som har 14 jaktlag. De bestämmer tilldelningen i samområdet , dvs fyra olika älgskötselområden med totalt 50.000 hektar, och med likartade bestämmelser. Han är också kassör i Horda jaktskytteklubb. Du är med i LEADER LINNÉ. Förklara vad det är. Leader Linné är en ideell förening - där jag är vald för 2 år och representera näringslivet genom Tvenne Torn. Denna förening söker EU-stöd, till näringsliv, offentlig verksamhet och ideella föreningar . Därför har vi bildat en förening som söker utvecklingspengarna. Föreningen existerar till stor del för att söka utvecklingstöden ­ men "inte bara det". Föreningen representerar Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner (för åren 20072013) /Exklusive Ljungby, Värnamo och Växjö städer/ KOMMUNALA UPPDRAG Kommunpolitiker under åren 1998 ­ 2002 var han ersättare i barn och utbildningsnämnden. Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 2002-2004. Kommunalråd från 2004. Gruppledare i fullmäktigegruppen sedan 2004. 1 vice ordförande i kommunstyrelsen sedan 2004. Ledamot i Värnamo Moderaternas styrelse sedan 1999. Var med och grundade föreningen Tvenne Torn 1998. · Stödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i landsbygdsområden. · STYRELSEN består av 12 ledamöten: 4 från ideella sektorn, 4 från privata sektorn, 4 offentliga sektorn. · ÄNDAMÅLET för föreningens är att vara en intresseorganisation med syfte att verka för en offensiv samhällsutveckling av allmännyttig karaktär, som ska utveckla områdets unika värde, genom bland annat Leaderverksamhet. Det viktiga är att tala om att vi finns och sedan söker folk medel genom oss. Vi har folk som kan lagarna och två anställda och en halvtid på administration. På detta sättet kan vi få ned pengarna från EU till lokalplan. Sägas bör också att länstyrelsen ställer upp med medel för vår verksamhet. Det måste finna en strategi och plan för vårt område. Den skall vi följa och uppnå. Det är en enkel punktlista som vi har som mål. Vi har intressanta ansökningar, men det bör poängteras att en första organisation ­ men sedan får de finansiera sig själva. Du var i ropet om svarta pengar år 2007 ? När det gäller att "betalat svart" så räcker det med att någon klipper ditt hår och du inte får ett kvitto, så därför

Gottlieb Granberg på kommunkontoret i Värnamo/ Foto Johan Carlsén

vi inte får pengar till investeringar, utan snarare att "få igång" verksamheter. Starta UNIKA projekt som utvecklar landsbygden. Ett exempel kunde vara att utveckla TURISMEN. Det gäller att hjälpa en hel nisch ­ inte hjälpa en enskild; det blir lite knepigt på det sättet. Leader kan stödja en marknadsundersökning för turism, men inte starta ett turistföretag. Kan man hjälpa ett specifikt projekt om de skulle starta turistverksamhet? Bara om de vill samarbeta i ett "helt koncept" ­ då kan de få pengar att starta

affekterar detta nästan alla. Naturligtvis måste skattemyndigheten ha vissa regler, men problemet är att de flesta inte kunnat uppfylla alla reglerna. Nu har man försökt ordna det för enskilda (inte företagare) genom att tillåta 10.000SEK för annars hade alla svartarbetat på något sätt.

Johan Carlsén

[email protected]

8

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

Alvestavägen

Ett bredbandsbolag grävde upp en sidan av Alvestavägen, och sedan dess är det uppgrävt! Nu har det gått så lång tid, så det växer både gräs utmed vägen och folk undrar vad som händer. Jag frågar vägförenings ordförande Herbert Johansson för att få information. Han berättar att avloppsledningarna är dåliga så de måste göras iordning, och sedan skall det göras en cykelbana. Detta skall komma igång så fort som det går. Just nu håller de på med Järnvägsgatan, och där är ledningarna färdiga, men det skall asfalteras.

Återvinningcentral i Rydaholm

Återvinningcentralen kom i bruk den 1 Juni, fast den var stängd under juli månad. Öppet måndag f.m. och onsdag e.m. och första lördagen i månaden. Den gamla trädgårdstippen är stängd! När återvinningscentralen är bemannad kan hushållen lämna · träavfall · well · brännbart avfall/ grovsopor · metallskrot · ej brännbart avfall/ deponirest · kylmöbler och vitvaror · elektronikavfall · småbatterier · trädgårdsavfall Obs! Återvinningscentralens verksamhet är finansierad av hushållens avfallstaxa och är därför avsedd för sortering av hushållens avfall (ej avfall från verksamheter). Är du osäker på hur du ska sortera, kontakta personalen så hjälper de dig! Så här hittar du! Återvinningscentralen ligger intill Rydaholms reningsverk vid södra infarten / Sveavägen och är väl synlig från 27an.

Johan Carlsén

[email protected]

Tältmöten i Sjuhult

Rydaholms Pingstförsamling har sedan flera år en tradition att ha tältmöten i Sjuhult i augusti månad. Också i år hade man sin mötesserie från onsdag till söndag kvällen med möten varje kväll i tältet. Härnere ser vi ett fotografi då sångarna från Alvesta och Moheda pingstförsamlingar deltog i mötet på onsdag kväll. På torsdagen var det besök från Marieholm och Benny Gustavsson. På fredagen sångarna från Hånger, och på lördagen Thage Drewitz med pingstkyrkans sångare, och söndag kväll av cittragruppen från Slätthög med Karin Braw.

Johan Carlsén

[email protected]

Johan Carlsén

[email protected]

Ungdomar

välkomna till

TGI i Elim Rydaholm på FREdagaRna kl. 19.00

SE programmEt på intErnEtSidan

RYDAHOLMS INDUSTRIHOTELL

Kungsgatan 46 Tel: 0372-656 95 341 31 Ljungby Tel. 0413-257 30

www.rydaholm.com

9

Rydaholms första Missionskyrka byggdes 1863 Historien om församlingens tillblivelse

uppfördes i Hjortsjö. I spetsen för byggföretaget stod bröderna Peter Karlsson i Tryggarp och Johannes Karlsson i Hjortsjöbyggden., och den sistnämnde verkar ha varit den egentlige ledaren i församlingen under en följd av år framöver. Verksamheten fortsätter Lekmannaverksamheten tillväxte och man utvidgade arbetet på plats efter plats. I mitten av 1870 byggdes det i Upplid. 17 olika missionskapell byggdes upp i området där man predikade Guds ord under årens lopp. Den 20 april 1878 grundas Rydaholms Missionsförening officiellt med nio personer i styrelsen.

Fotot visar Missionskyrkan utifrån.

de sista decennierna fått mycket mindre barn i sin verksamhet. UV-scout har alltid haft mycket av samhällets barn med i verksamheten och engagerat många ledare. Församlingen har en egen ungdomsledare anställd samman med Elim och Pingstförsamlingen, som ansvarar för tonår. Samgåendeprocess De tre frikyrkoförsamlingarna i Rydaholm, Elim, Pingstkyrkan och Missionskyrkan har nu i sina respektive församlingar beslutat att arbeta på ett samgående. I första steget sade man ett 90-procentigt "ja". Det närmaste året skall ge svar på hur det hela kommer att gå, eftersom det behövs ett andra årsmötesbeslut!

Johan Carlsén

[email protected]

Redan under 1840 och 1850 talet fanns nykterhetsarbetet i Rydaholm socken, och fungerade som ettförberedande arbete. Sedan grundades Jönköpings traktatsällskap, vilket lade grunden till Svenska Alliansmissionen, vilket man tidigt hade kontakt med. Väckelsens vindar blåste sedan över Slätthög, Mistelås och Rydaholm, och då är vi framme vid 1860. Då hölls ett större möte på Torp i Moheda, då folk kom från Ryssby, Rydaholm, Gällaryd, Mistelås, Slätthög, Moheda och Aneboda. Oscar Ahnfeldt deltog, liksom pastor Sjökvist i Slätthög och kyrkoherde Svalander i Bringetofta. Där beslöt man att anta Sven Mattsson som predikant för dessa sock-

nar. Sedan inkorporerades Voxtorp, Tånnö, Dörarp, Vittaryd och Berga i området. Mattssons avlöning skulle utgå med 200 kronor per år. Ett missionsmöte som lämnade förblivande spår efter sig var i Hjortsjö hage. Det var predikanten Jöns Jonsson från Vinslöf som var med Sven Mattsson och pastor Petersson från Nydala. Han säger att det var en "oförgätlig stund". Många träffades av Guds ord den dagen som en blev en vändpunkt i deras liv. Detta resulterade i att man vid jultiden 1862 samlades hos Johannes Karlsson i Hjortsjöbyggden och beslutade om att bygga ett missionshus. 1863 blev ett märkesår då man fick sin första gemensamma samlingslokal som

Missionskyrkan en centralare plats Med tiden får Missionsförsamlingens lokaler i Rydaholm en allt mer centralare plats. Horda blir en självständig församling. En samhällsutveckling tar form som också påverkar församlingens utveckling. Under de sista decennierna har ungdomarna svårt att hitta arbetstillfällen i vårt område, och det gör att de flesta försvinner till annan ort. Detta påverkar medlemsantalet, vilket har minskat under den här tiden. Idag har inte församlingen mer än ett 150-tal medlemmar. Rikt barn och ungdomsarbete Missionsförsamlingen har alltid karakteriserat av ett rikt barn och ungdomsverksamhet. Söndagsskolan har alltid varit en hjärtesak i arbetet, som under

Stenen i Hjortsjö, berättar om platsen för den första Missionskyrkan.

Ragnars Ur och Guld Alvestavägen 3 330 17 Rydaholm Tel. 0472 - 20290

Besök oss på Rydaholmsdagen!

Öppettider: Fre 12-15

Besök oss gärna på www.olaring.se Tel. 0472-251 60 Andreas 070-520 71 45 Ola 073-511 29 70 E-mail [email protected]

Hembygdsvägen 4 330 18 Horda tel.: 0370 65 43 20 mobil: 070 333 14 64 e-post: [email protected]

www.ppostettner.eu

Reklambyrå för trycksaker !

Ola

Firma

Ring

www.olaring.se

10

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

Svenska för Invandrare = SFI i Rydaholm

Från ett av klassrummen

Svenska för Invandrare undervisar man i gamla gummifabriken i Rydaholm sedan januari 2009. Urban Magnusson inom Horda-Rydaholmsprojektet var aktivt engagerad för en sådan här lösning, eftersom flertalet av eleverna och även någon lärare bodde i Rydaholm.

SFI sker utifrån Vuxenutbildningen i Värnamo, och från i sommar undervisar Emelie Gustavsson och Stella Simon svenska språket för invandrare. Det är elever från Irak, Uzbekistan, Kosovo och Vitryssland. Det är människor som flytt från krig och fått uppehållstillstånd i Sverige.

SFI Rydaholm leds av en styrgrupp består av fyra personer; bland annat rektorn för vuxenutbildningen Tobias Hörnqvist, och chefen för invandrarbyrån Göran Malm, samt en kvinnlig ekonomiansvarig och även Anneli Andersson. Christer Gustafsson är lite av en platschef och ansvarar tillsammans med Adelina Jashari för att invandrarna skall kunna integreras i det svenska samhället. De skall vara lite av dörröppnare för dem, så de skall kunna hitta arbeten eller praktikplatser, eller någon meningsfull susselsättning i det svenska samhället! Den 12 september anordnade man en Loppis på Kastanjevägen (bakom Scapa Bedding). Under Rydaholmsdagen kommer man att finnas på plats och presentera sig! Håll ögonen öppna och hälsa gärna på dem!

Johan Carlsén

[email protected]

Svenska för invandrare (SFI) Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna, som saknar grundläggande kunskaper i svenska, möjlighet att, utifrån sina olika förutsättningar och mål utveckla förmågan att tala, läsa och skriva svenska i vardags- samhälls- och arbetsliv samt studier. Att lära sig ett nytt språk är en lång process. Utbildningen syftar till en vid och varierande språkanvändning, till en god grund för fortsatta studier och till att den studerande får metoder och verktyg för att vidareutveckla sitt språk. Genom SFI får den studerande förutsättningar att uttrycka sina erfarenheter på svenska. Utbildningen syftar dessutom till att ge de studerande information och vägledning som gör det möjligt att planera fortsatt utbildning, arbete eller lärande i vardagslivet utifrån egna behov och studiemål. Intyg eller betyg ges från kurserna A, B, C eller D.

Här sitter Emelie Gustavsson, lärare i svenska, Naval Arbo från Irak, Jarjis Fadhil från Irak, och platschefen Christer Gustafsson och tar sin fikapaus på SFI i Rydaholm.

Scapa bedding 33017 Rydaholm Tel. 0472-16100

www.rydaholm.com

11

Samarbete för verksamhet över länsgränserna inleddes på Tagels gård.

Representanter för de föreningar, som verkar för turist- och kulturverksamhet i Rydaholm, Moheda och Ryssby var samlade på Tagels gård utanför Rydaholm för att lägga upp riktlinjerna för ett samarbete där länsgränsen inte längre får vara ett hinder för samverkan. Kvällen inleddes med rundvandring i herrgårdens huvudbyggnad, där värdinnan Karolina Elmblad berättade om Tagels historia. Gården ägs av Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen, som bildades när "fröken på Tagel", Adelheid von Schmiterlöv, avled 1959. Stiftelsen har som mål att stödja forskning inom skogsoch jordbruk. Särskilda restriktioner gäller om att bevara och i vissa fall förbättra kulturmiljön kring gården. I kulturarvet ingår att vårda och bevara inventarier, böcker och handlingar enligt en särskild plan. Stiftelsen, som leds av en styrelse där landshövdingen i Kronobergs län är självskriven ordförande, har också bedrivit försöksverksamhet inom jord- och skogsbruk. Man håller fortfarande fast vid de traditioner som "fröken" tillämpade, bl.a. ordnas fester för dem som är eller har varit anställda på gården. Nu har föreningarna i socknarna Moheda, Slätthög, Mistelås, Rydaholm och Ryssby planer på en kultursatsning där herrgården på Tagel med sitt ursprung, sin franska trädgård och sin tysk-svenska historia är intressant och väntas ingå som ett av besöksmålen. Vid kvällens samling beslutades att föreningarna skall inventera de nämnda socknarna och försöka åstadkomma ett program för turism och kultur, som omfattar intressanta platser och arrangemang i gränslandet av Jönköpings och Kronobergs län. - Av den anledningen var Tagel en lämplig plats för uppstart av projektet, menar projektledaren Urban Magnusson. - Nu får vi fortsätta och utveckla detta till ett Leaderprojekt för denna del av Småland, säger han vidare. Vi har många platser som blivit bortglömda eftersom de inte ligger vid allfarvägarna, men nu kommer både turister och folket i gränstrakterna att upptäcka dem.

Johan Carlsén

[email protected]

Projektgruppen gjorde studiebesök på Tagel. Fr.v. Christoffer Bernlind, Ryssby, Sven-Olof Sjöholm, Ryssby, värdinnan på Tagel Karolina Elmblad, projektledaren Urban Magnusson, Rydaholm, Mikael Lindberg, Moheda, Thomas Hugosson, Rydaholm, Britta Lindberg, Moheda och Ingrid Uppenberg, Ryssby.

Alfreds handtillverkade Marzipan och Praliner

Välkomna till Långstorp

Dessutom finns vi: · på Rydaholmsdagen i Ragnars Ur och Guld · på hantverksmässan på Tallebo i Horda 31. Okt. och 01. Nov. Långstorp · 330 17 Rydaholm Telefon: 0370 654 323 Mobil: 076 822 4559 E-post: [email protected]

12

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

Utvald till årets förening 2008-12-30 i TV:s föreningsgala

Grytgöls IK är inte bara idrottsförening utan har en helhet som bygger på fyra spår: idrott, kultur, socialt och utveckling. Anders Bengtsson och Göran Gustavsson gav oss åhörare inspiration och idéer om hur Grötgöls IK har arbetat med föreningen. Grytgöl har 525 invånare och idrottsföreningen 820 medlemmar. Här ordnas t.ex midsommarfirande som drar mellan 8 000 ­ 10.000 besökare, SM i varpa och mycket andra aktiviteter under hela året. "Ingen arbetsinsats är för liten och har någon för mycket får vi hjälpa honom" enligt Anders. Inget är omöjlig och slagord som stolthet, traditioner, ledarskap, samverkan och attrahera ungdomar är några begrepp föreningen bygger sin verksamhet på. NYCKELN är nästa verksamhetsår som GIKs detaljplanera varje år i början av november. Tvenne Torn Synkronisera samverka i en konferens för utveckling av vår byggd.

Mikael Nilsson

[email protected]

Grytgöls IK

Fredagen den 2/10 mellan klockan 15:00 och 19:00

bjuder vi på ICA Nära i Rydaholm alla våra kunder på kaffe & bulle. Fiskedamm kommer att finnas för barnen inne/ute i butiken beror på vädret. Vi ska även ha teckningstävling för alla barn upp till 12 år & teckningarna ska lämnas in till butiken denna fre. senast kl. 16.00. Och inte nog med detta kommer vi också att ha kanonerbjudande på fyra vanliga fredagsmysprodukter. Kanonpriserna gäller dock bara under en timme för varje produkt, så det gäller att vara på plats vid de olika tidpunkterna. Max 1 köp/kund. Välkomna!

Mellan 15:00-16:00 Ostbågar från OLW 250g 10kr!

Foto: Mikael Nilsson

Mellan 16:00-17:00

Jämförpris 40kr/kg

Mellan 17:00-18:00 Blandfärs Ica 800g Sverige Mellan 18:00-19:00

49,90kr/kg! Jämförpris 49,90kr/kg Lösviktsgodis Karamellkungen 39,90kr/kg! Jämförpris 39,90kr/kg

Vindruvor i ask 500g Grekland Klass 1 10kr! Jämförpris 20kr/kg

Anders Bengtsson och Göran Gustavsson Pingstkyrkan Rydaholm 20 september

FOTBOLL

Rydaholms GOIF med herrarnas A-lag, som spelar i división tre Sydöstra Götaland, herrar, har i år haft medvind. När jag sitter och skriver de här raderna den 21 semptember toppar de tabellen med 44 poäng efter 21 spelade matcher. VMA

och Älmhult följer dem med 41 poäng. Därefter ligger Oskarshamn och Växjö BK på 39 poäng och kan inte hota dem längre. Men för att vinna serien måste de ta poäng i sin sista match.

Välkommen till oss på MATÖPPET i Rydaholm

- och känn dig som hemma!

Utanför butiken; kan du köpa Kebab m. tillbehör, Kokt & grillad korv. Vi inbjuder till vår traditionsenliga TROTTOAR-FEST

Rydaholmsdagen lördag den 3 oktober.

Elmtoftarna spelar ca 11,30. kom ­ lyssna ­ njut !! Katarina von Bredow kl 13,30-15,30

signerar sin nya bok; Bara inte du Inne i butiken;

Vi servar din bil!

Renès Bilverkstad

Tel. 0472 - 200 21, 200 68

Alvestavägen 88 · Rydaholm

Extra Bra Erbjudanden ­ Provsmakning.

Nystyckat fläskkött av MJÄRYDSGRISEN hittar du alltid i vår kött disk !

Se vårt reklam reklamblad ­ Erbjudanden som håller humö-

ret uppe hela veckan!! Öppettider Mån-Fre 9-20 Lör 9-18 Sön 11-18

Rydaholm

Väl mött på Matöppet!

Christina & Tommy med personal

Handla där du borbilligare än du tror!

Tel: 0472-20038

www.rydaholm.com

13

Fokuserad målinriktad resa

Rydaholms Skytteförening

markeras elektroniskt, kulan går igenom ett papper och ljudet tas upp av mikrofoner som registrerar skotten på en skärm. Korthållskytte 50 meter bedrivs på sommarhalvåret och påbörjades 1999 då Grankärr skjutbana byggdes om, samtidigt lades skjutning med gevär 6,5 ner. Under slutet av 80- talet lades förEmma Skenning-satsar mot OS 2012, Anna Magnusson- en av veteranerna eningen på is och och föreningens ordförande, Pontus Sjögren- påläggskalv som föreningen verksamheten i hoppas mycket på. Grankärr bedrevs Rydaholms Skytteförening bildades 1940, av hemvärnet. Nya regler kom och för att mitt under ett brinnande världskrig, i de kunna nyttja skjutbanan var det tvunget dokument som finns tillgängliga kan man att finnas en fungerande skytteförening, se att det togs banklån för att kunna starta några av hemvärnsmännen tog tag i saupp verksamheten och att man fick bidrag ken och livade upp föreningen 1994. Man från dåvarande Rydaholms kommun. Det började med ungdomskytte i liten skala var nog ganska lätt att starta upp en skyt- med lånade luftgevär från föreningarna i teförening under rådande förhållanden, Värnamo skyttekrets, Horda AIK lånade ut sin klubblokal och det tränades en något som inte är lätt idag. gång i veckan. Sedan gick det fort, 1995 På den tiden var det gevärsskytte 6,5 bildades Rydaholms Ungdomskyttförensom gällde och det anlades en skjutbana i ing, luftgevär köptes in efterhand som Grankärr, marken arrenderades av kyrkan. bingolottoinkomsterna kom in och på .Numera är det luftgevär 10 meter som den tiden gick det att sälja lotter. En ny gäller, det skjuts inomhus och skotten lokal införskaffades på Stallagårdsvägen och lintranspotörer till tavlorna köptes. Ganska tidigt började framgångarna för föreningen och en av de första som lät höra tala om sig var Linda Gustafsson som vann skyttiaden 1999, slog det svenska rekordet för damjuniorer med 398 poäng och tangerade det året efter, de framgångarna gjorde att det fyllde på med skyttar hela tiden. Nästa stjärna att komma fram var Emma Skenning som för övrigt är klubbens största skytt genom alla tider, även hon vann skyttiaden som femtonåring och har sedan dess ett antal segrar och medaljplatser i den tävlingen. Hon slog Lindas svenska rekord med en poäng, till 399 poäng vilket hon för övrigt gjorde två gånger samma dag. Föreningen har tillhört toppen i svenskt skytte de senaste åren med ett antal SM medaljer. Guld för damlaget 2005. Emma har radat upp medaljer, guld i nationella SM, dubbla guld i damjunior SM, plus ett antal silver och bronsmedaljer i olika mästerskap och även varit i final i Europamästerskapen Det har även blivit landslagsuppdrag för våra skyttar och där var det Linda som anslog tonen med att skjuta två landskamper i falling target, sedan var det Emma som har representerat Sverige 10 gånger i olika sammanhang, sist i raden att dra på sig landslagsdräkten är Erik Gustafsson som skjutit två landskamper i korthåll. Emma Skenning tillhör landslagsgruppen i luftgevär, hennes närmaste mål är att försöka kvalificerar sig till VM 2010 och ett mål längre fram är OS i London 2012, träningsdosen ligger på upp till fyra timmar om dagen och hon har en personlig tränare i den gamle storskytten Lars Vilander från Ängelholm Det fyller på med nya skyttar och av det yngre gardet finns det talanger som bröderna Pontus och Marcus Sjögren, syskonen Simon och Anna Andersson, så framtiden ser ljus ut för Rydaholms Skytteförening. Något som kan sätta käppar i hjulen för skyttarna är den dyrbara utrustningen då en komplett utrustning för en seniorskytt ligger på 35 -40 00 kronor och ska du skjuta korthåll också får man lägga till ca 20 000 kronor. Till nybörjare och yngre tillhandahåller föreningen utrustning och vapen, och det finns en begagnad marknad för dem som vill ha egen utrustning Sedan 1 år tillbaka samarbetar vi med Alvesta skytteförening och har gemensam träning en gång i veckan, vilket ger nya idéer och bra konkurrens och där även kvalificerade tränare kommer på besök. Under Rydaholmsdagen kommer det att vara öppet hus i luftgevärslokalen med att prova på skytte, lokalen finns i källaren under tandläkarmottagningen.

Birger Gustafsson

[email protected]

· · · · ·

Handverksmässa på Tallebo, Horda

Allhelgonahelgen 30-31/10 och 1/11

25 konsthandverkare från södra Sverige visar och säljer keramik, smide i silver och järn, hattar, vävnader, näver & träslöjd, dockor & tomtar, troll & lammskinn, ljus, betong, luffarslöjd, tovatstickat-sytt, tygtryck, målade skrin, flätat i pil, möbler, knopar & makramé, tvål & salvor, praliner och marmelade ...

Ljusstöpning pågår Smed & tapetserare m fl i arbete

Trädgårdsföreningen förgyller utemiljön

Fredag: 18-21 Hantverk ljus-musik-soppa Lördag-Söndag: 10-17 Hantverk

MUSIK I FABRIK pågår lördag-söndag. Korta konserter i samarbete med föreningarna. Bl a Daniel Hjelm, Gun Ganekind med olika grupper och Horda Musikkår. Inträde vuxna 30 kr · Kaffeservering Information 0370-654069 [email protected]

14

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

Programbladet för september ­ november 2009

Missionskyrkan Rydaholm

2009 September Torsdag 24 Söndag 27 2009 Oktober Torsdag 1 Lördag 3 Söndag 4 Torsdag 8 Söndag 11 Onsdag 14 Torsdag 15 Lördag 17 Söndag 18 Torsdag 22 Lördg 24 Söndag 25 Torsdag 29 Lördag 31 10.00 Bön i Elim Rydaholmsdagen ­ UV serverar hamburgare vid Missionskyrkan. 16.30 Gemensam familjematiné i Missionskyrkan med Jimmy Carlsson 21.00 Korvservering vid Missionskyrkan! 10.00 Gudstjänst Predikan: Johan Carlsén, Mötesledning: Paul Martinsson, Sång: Maria Greneskog, Nattvard, Månadsoffer, Söndagsskolan, kaffeservering 10.00 Pingstkyrkan - Evangelistdagen 19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan 10:00 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Predikan: Erling Wennerlund, Mötesledare: Johan Carlsén, Ungdomar med Mariette Andersson sjunger, söndagsskolan, kaffeservering 15.00 Dagledigträff i Missionskyrkan 10.00 Bön i Missionskyrkan 10.30 Lindgården 11.15 Östhamra 10:00 Gudstjänst Predikan: Johan Carlsén Sång, Fjärrvärmeoffer, Söndagsskolan, Skördefestauktion vid kaffeserveringen! Kom med dina gåvor! 10.00 Bön i Elim 19.00 Besök av pastor Goldberg från Israel i Missionskyrkan 18.00 Ledningsgruppens presentation i Missionskyrkan 10:00 Gemensam gudstjänst i Elim Predikan: Jan Wahlström Mötesledning: J.C. Elim ansvarar för sången! Söndagsskola, kaffeservering. 10.00 Bön i Pingstkyrkan 19.00 Hembönegrupperna Se kommande annonsering! 10:00 Bön i Missionskyrkan 19.00 Hembönegrupperna 10:00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Predikan: Johan Carlsén, Mötesledning: Jan Wahlström, kaffeservering, söndagsskolan

MISSIONSKYRKAN

Pingstkyrkan Rydaholm

2009 September 27 30 Sönd. 10.00 Gem. gudstjänst. Johan Carlsén. Sång: Mariette Andersson. Kyrkkaffe Onsd. 10.30 Onsdagsgruppen

2009 Oktober 1 Torsd. 10.00 Gem. bön i Elim 19.00 Bönemöte 2 Fred. 19.00 TGI. Peo Thyrén sjunger och berättar om nya boken 3 Lörd. 10-15 Konstutställning i Foajén (Rydaholmsdagen) 4 Sönd. 10.00 Församlingsmöte. Dop. Sång: Trine och Eva-Lena 8 Torsd. 10.00 Evangelistdag. Hans Jansson "Spräng barriärer" 14.00 Hans J. fortsätter att tala 19.00 Gemensam bön 11 Sönd. 10.00 Gem. gudstjänst i Missionskyrkan. Erling Wennerlund. Sång av ungdomskör 13 Tisd. 18.30 Öppet hus på hela människan i Värnamo. Vi ansvarar 15 Torsd. 10.00 Gem. bön i Missionskyrkan 19.00 Hemgrupperna 18 Sönd. 10.00 Gudstjänst. Magnus Carlsson. Brasset. Kyrkkaffe 22 Torsd. 10.00 Gem. bön i Elim 19.00 Gem. möte i Missionskyrkan. Goldberg talar om Israel 24 Lörd. 10.30 Lindgården 11.15 Östhamra. Jans och Lennarts grupp 3 18.00 Gem. presentation av förslag till beslutsunderlag för val. Missionskyrkan 25 Sönd. 10.00 Gem. gudstjänst i Elim. Jan Wahlström. Sångarna 28 Onsd. 10.30 Onsdagsgruppen 29 Torsd. 10.00 Gem. bön 19.00 Bönemöte 2009 November 1 5 Sönd. 10.00 Församlingsmöte. Jan Wahlström. Sång av The authers. Kyrkkaffe Torsd. 10.00 Gem. bön i Missionskyrkan 19.00 Bönemöte 7 Lörd. Ekumenisk lovsångsdag med Bengt Johansson 13.00 Start för undervisning och övningar ­ anmälan 19.00 Lovsångsmöte. Bengt och sånggrupp 22.00 Nattmöte med Bengt Johansson 8 Sönd. 10.00 Gem. gudstjänst med Bengt Johansson 11-15 Onsd.-Sönd. Gem. mötesserie med taxipastorn Leif Tholin 11 Onsd. 15.00 Trivselträff med Leif T. 19.00 L.T. och brasset 12 Torsd. 10.00 Gem. bön i Elim 19.00 Kvällsmöte 13. Fred. 19.00 Kvällsmöte 14 Lörd. 18.00 "Sårblåsarkväll" Leif och Lovsångsteam. 15 Sönd. 10.00 Gem. gudstjänst med Leif Tholin och Sångarna 19 Torsd. 10.00 Gem. bön 19.00 Gem. bön i Missionskyrkan 21 Lörd. 16.00 Musikal med På gång (barnkören). Servering 22 Sönd. 10.00 Gem. gudstjänst för att presentera slutgiltigt beslutsunderlag. Missionskyrka 26 Torsd. 10.00 Gem. bön i Missionskyrkan 19.00 Hemgrupperna 28 Lörd. 18.00 Blåsarkonsert 29 Sönd. 10.00 Adventsgudstjänst. Jan Wahlström. Barnsång, brasset och sångarna. Adventskaffe

2009 November Söndag 1 Torsdag 5 Lördag 7 Söndag 8 Onsdag 11 Onsdag 11 Torsdag 12 Torsdag 12 Fredag 13 Lördag 14 Lördag 14 Söndag 15 Torsdag 19 Torsdag 19 Fredagen 20 Söndag 22 Torsdag 26 Torsdag 26 1:a advent Söndag 29 10:00 Gudstjänst Predikan: Johan Carlsén Sång, Månadsoffer, Nattvard, Söndagsskolan, kaffeservering, Minnesord över de avlidna under året! 10.00 Bön i Missionskyrkan 19.00 Möte med Bengt Johansson i Pingstkyrkan, kaffeservering. 22.00 Nattmöte med Bengt Johansson i Pingstkyrkan 10:00 Gemensam gudstjänst med Bengt Johansson i Pingstkyrkan, Lovsång, kaffeservering. 15.00 Dagledigträff i Pingstkyrkan 19.00 Mötesserie med Leif Tholin 10.00 Bön i Elim 19.00 Mötesserie med Leif Tholin i Pingstkyrkan 19.00 Mötesserie med Leif Tholin 10.30 Lindgården 11.15 Östhamra 18.00 Mötesserie med Leif Tholin 10:00 Gemensam gudstjänst i Pingstk. Predikan: Leif Tholin, Sång, söndagsskolan, kaffeservering. 10.00 Bön i Pingstkyrkan 19.00 Gemensam bön i Missionskyrkan 18.00 Missionsauktion Spånhyltan. Gustav Pettersson medverkar! 10:00 Ledningsgruppen i Missionskyrkan Slutgiltigt förslag! Kaffeservering. 10.00 Bön i Missionskyrkan 19.00 Hembönegrupperna 10.30 Lindgården 11.15 Östhamra 10.00 Adventsgudstjänst för hela familjen. Predikan: Johan Carlsén Söndagsskolan medverkar, Nattvard, Månadsoffer, Adventskaffe!

KYRKOVALET I RYDAHOLM HORDA

Söndagen den 20 september var det tre val inom kyrkan.

1) Till kyrkofullmäktige. Där 460 personer röstade, dvs 25,79%. För att nämna det anmärkningsvärda, så är det två valkretsar, och Horda hade 34,34%, medan Rydaholm hade 21,59% röstande. Man röstade här på bara en lista. 2) Till Kyrkomötet. Här fick moderaterna 185 röster, socialdemokraterna 61 röster. Frimodig kyrka 57 röster, Centerpartiet 49 röster, Kd 32 röster. Anledningen till att moderaterna fick så många röster beror alltså på "Gunnar Sibbmark". 3) Stiftet. Här fick Centern 114 röster, socialdemokraterna 78 röster, Frimodig kyrka 77 röster, moderaterna 73 röster. Anmärkas bör att man inte fick in så många röster här som ex. Till kyrkofullmäktige.

2009 December Torsdag 1 Söndag 6 Torsdag 10 Lördag 12 10.00 Bön i Elim 10.00 Gudstjänst 12.00 Julbord 10.00 Bön i Pingstkyrkan - sista gången för året! 18.00 UV:s Lucia

www.rydaholm.com

15

Elim Rydaholm

2009 Oktober Torsd 1 Lörd 3 Sönd 4 Tisd 6 10.00 Bön i Elim 19.00 Bön Rydaholmsdagen 16.30 Familjematiné i Missionskyrkan med Jimmy Carlsson 10.30 GUDSTJÄNST Erling Wennerlund, Nattvard, Församlingsoffer, Kaffe 15.00 För pensionärer och daglediga Mikael Andersson, Alvesta, Servering 10.00 Bön i Pingstkyrkan 19.00 Bön i Pingstkyrkan för samgåendeprocessen 10.30 Sångstund på Lindgården, 11.15 Östhamra, Gr. 1 10.00 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Erling Wennerlund m.fl. 10.00 Bön i Missionskyrkan 19.00 Bön 16.00 BRÖD TILL BRÖDER GUDSTJÄNST Ingrid Björkman-Sand, Manskören m.fl. Servering 10.00 Bön i Elim 19.00 Israel i focus Möte i Missionskyrkan med H.H. Goldberg 18.00 Samtalskväll i Missionskyrkan Redovisning om samgåendeprocessen 10.30 Gemensam gudstjänst i Elim Jan Wahlström, Fredrik Greneskog m.fl. Missionsoffer 10.00 Bön i Pingstkyrkan 19.00 Hembönemöten 18.00 Församlingskväll Samtal och Servering

Missionskyrka och Pingstkyrka Horda

2009 Oktober 1/10 3/10 4/10 4/10 6/10 6/10 8/10 10/10 11/10 11/10 14/10 15/10 18/10 20/10 20/10 22/10 25/10 29/10 31/10 Tors kl. 09:00 Morgonbön i Filadelfia* Lör kl. 19:00 IBRA-möte med Jan-Erik och Hanna Nymani Filadelfia Sön kl. 10:00 Gudstjänst med Nattvard i Missionskyrkan, Göran Ahlander, månadsoffer Sön kl. 18:00 Församlingsmöte i Filadelfia, Martin Ekenvärn Tis kl. 10:00 Babyrytmik i Filadelfia Tis kl. 19:00 Bön i Filadelfia* Tors kl. 09:00 Morgonbön i Filadelfia* Lör kl. 18:00 Skördefest i Missionskyrkan, Gilbert Karlsson, servering Sön kl. 10:00 Gudstjänst i Filadelfia*, Helena & Bernt Claezon berättar om Bolivia Sön kl. 18.00 Gudstjänst inför älgjakten i Rydaholms kyrka, Samkväm i sockenstugan Ons kl. 15:00 Dagledigsamling i Filadelfia**, Mirjam Larsson & Lennart Svendenius talar och sjunger Tors kl. 09:00 Morgonbön i Filadelfia* Sön kl. 18:00 Samtalskväll i Filadelfia* med framtidsgruppen Tis kl. 10:00 Babyrytmik i Filadelfia Tis kl. 19:00 Bibelstudium & bön i Filadelfia* "Kyrkporten och pärleporten" Martin Ekenvärn Tors kl. 09:00 Morgonbön i Filadelfia* Sön kl. 17:00 Konsert med Horda musikkår i Missionskyrkan* Göran Ahlander, servering Tors kl. 09:00 Morgonbön i Filadelfia* Lör kl. 10:00 Gudstjänst på alla helgons dag i Missionskyrkan* Minnesord och ljuständning, Martin Ekenvärn & Göran Ahlander Sång: Sayaka Oguni, Månadsoffer till Missionskyrkan

Torsd 8 Lörd 10 Sönd 11 Torsd 15 Sönd 18 Torsd 22 Lörd 24 Sönd 25 Torsd 29 Lörd 31

2009 November 10.30 GUDSTJÄNST Erling Wennerlund, Nattvard, Församlingsoffer, Kaffe Tisd 3 15.00 För pensionärer och daglediga Torsd 5 10.00 Bön i Missionskyrkan 19.00 Bön Lörd 7 19.00 Lovsångskonsert i Pingstkyrkan, Bengt Johansson m.fl. 22.00 Nattmöte i Pingstkyrkan, Bengt Johansson m.fl. Sönd 8 10.00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Bengt Johansson m.fl. Torsd 12 10.00 Bön i Elim Onsdag 11 ­ Söndag 15 Möten med Leif Tholin. Se Pingstkyrkan Torsd 19 10.00 Bön i Pingstkyrkan 19.00 Bön Lörd 21 10.30 Sångstund på Lindgården, 11.15 Östhamra, Gr. 2 Sönd 22 10.00 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Presentation av slutdokumentet för samgåendeprocessen Torsd 26 10.00 Bön i Missionskyrkan 19.00 Hembönemöten Sönd 29 10.30 ADVENTSGUDSTJÄNST Erling Wennerlund, Missionsoffer, Servering 2009 December Tisd 1 Torsd 3 Sönd 6 15.00 10.00 19.00 10.30 För pensionärer och daglediga Bön i Elim Bön GUDSTJÄNST Erling Wennerlund, Nattvard, Församlingsoffer, Kaffe Sönd 1

2009 November 1/11 3/11 3/11 5/11 5/11 Sön Tis Tis Tors Tors kl. 10:00 Församlingsmöte i Filadelfia, Martin Ekenvärn kl. 10:00 Babyrytmik i Filadelfia kl. 19:00 Bön i Filadelfia* kl. 09:00 Morgonbön i Missionskyrkan* lö- 19:00 Kura skymning i Augustas stuga "Där ingen kung finns och inga kitsligapräster" Föredrag av Ingvar Karlsson om den småländska emigrationen. Servering. Anmälan senast 3/11 till Göran Ahlander tel. 0738-122100. Arr: Hembygdsföreningen, Kyrkorna i Horda & Studieförbundet Bilda kl. 10:00 Gemensam gudstjänst med Nattvard i Filadelfia*, Jan Folkesson kl. 15:00 Dagledigsamling i Församlingshemmet** Hordas egen olympier Stefan Ingvarsson talar om "konsten att inte gå för långt" kl. 09:00 Morgonbön i Missionskyrkan* kl. 18:00 Samtalskväll i Missionskyrkan* med framtidsgruppen kl. 10:00 Babyrytmik i Filadelfia kl. 19:00 Bibelstudium & bön i Filadelfia*, Göran Ahlander kl. 09:00 Morgonbön i Missionskyrkan* kl. 18:00 Missionsmöte med Fam. Cider i Missionskyrkan, Missionsoffer kl. 18:00 Gemensam söndagskväll med ungdomarna i Missionskyrkan* kl. 09:00 Morgonbön i Missionskyrkan* kl. 10:00 Adventsgudstjänst i Missionskyrkan* Martin Ekenvärn & Göran Ahlander, Sång: Esse Colvås & sångarna kl. 15-18 Öppet Hus i Filadelfia & Missionskyrkan kl. 10:00 Babyrytmik i Filadelfia kl. 19:00 Bön i Filadelfia* kl. 09:00 Morgonbön i Filadelfia* kl. 10:00 Gudstjänst med Nattvard i Missionskyrkan kl. 10:00 Församlingsmöte i Filadelfia

8/11 Sön 11/11 Ons 12/11 15/11 17/11 17/11 19/11 21/11 22/11 26/11 29/11 29/11 1/12 1/12 3/12 6/12 6/12 Tors Sön Tis Tis Tors Lör Sön Tors Sön Sön Tis Tis Tors Sön Sön

The Spirit of New Orleans

Välkommen till de olika samlingarna!

Se programmet på internet: http://www.rydaholmsfrikyrkor.se/

Kyrkokonsert i Rydaholm.

** Arrangör kyrkorna i Horda * Arrangör Filadelfia & Missionskyrkan

BRÖD TILL BRÖDER

Lördag 17. Oktober kl. 18.00

Inträde 100 kr

Elimförsamlingen arrangerar en insamling till Bröd till Bröderkampanjen- som är ett projekt för bönder i Thailand, så de kan klara sig själva. Ett sätt att hjälpa dem till försörjning. En av priserna i lotteriet är målat av Josef Klaesson, 95 år gammal, och med i församlingen. Josef har ställt upp på detta sätt under många år, och flera av hans målningar finns i olika hem i Rydaholm och även på andra ställen! Lotterna tecknas på Rydaholmsdagen i Järnvägsmagasinets kafé. Sedan är dragningen den 18 oktober i Elim.

RH-Bladet Nº 6 · September ­ November 2009

Horda Stans Grankärrvägen 1 33018 Horda Tlf. 0370-65 4700

Horda Stans har dotterbolag i Bor, Nybro, Danmark och Slovenien

Rydaholms El-Inst Affär AB

0472 -20 129

Bo Sjögren 070 - 207 01 29 Bengt Sjögren 070 - 626 01 29

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

779935

Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531