Read przeglad_1_2_200.pdf text version

Przegld najnowszych cyfrowych rejestratorów wideo

4SEC 2004/2008/20016

4SEC 2004/2008/2016 to seria 4-, 8- i 16-kanalowych rejestratorów z kompresj JEPEG2000. W porównaniu z innymi kompresjami JPEG2000 gwarantuje lepsz jako zapisanego materialu przy tej samej rozdzielczoci i wielkoci klatki. Mog obslugiwa do 2 dysków twardych (bez ograniczenia pojemnoci). W standardzie maj wbudowan nagrywark CR-RW do archiwizacji danych. Obraz wywietlany jest w czasie rzeczywistym, a maksymalna rozdzielczo zapisu to 720 x 288. Maksymalna prdko zapisu przy rozdzielczoci 720 x 288 dla rejestratora 4-kanalowego

to 50 kl./s w trybie dulpex i 25 kl./s w trybie triplex. Rejestratory 8- i 16-kanalowe umoliwiaj zapis z prdkoci 100 kl./s w trybie duplex i 50 kl./s w trybie triplex. Wielko klatki przy najlepszych parametrach zapisu wynosi 28 KB. W zalenoci od liczby kanalów rejestratory posiadaj 4, 8 lub 16 wej alarmowych. Menu rejestratorów w jzyku polskim.

ALARMNET · www.alarmnet.com.pl · [email protected] · (22) 663 40 85

Seria PDR-M

Rejestratory APER serii M5000 wyposaono w zaawansowany technologicznie, cyfrowy uklad multipleksujcy pracujcy w trybie triplex. Oprócz standardowych funkcji umoliwiaj zdalne udostpnianie obrazów (sie komputerowa, lcza komutowane) oraz sterowanie ruchomymi punktami kamerowymi. Urzdzenia umoliwiaj instalacj do 4 wewntrznych dysków o lcznej pojemnoci do 1,6 TB. Zapis obrazu w rozdzielczoci od 360 x 288 do 720 x 576. Zalenie od typu, bazuj na kompresji MPEG-2 lub MPEG-4. Rejestracja odbywa si w trybie ciglym, programowanym lub alarmowym (alarm wymuszony lub detekcja) zapewniajc równie zapis prealarmowy. Regulacja prdkoci zapisu i poziomu kompresji indywidualna dla kadej kamery. Wyszukiwanie zdarze z zastosowaniem kryterium daty i czasu, alarmu, aktywnoci lub rcznego przeszukiwania archiwum. Urzdzenia wyposaono w pokrtlo sterujce Jog&Shuttle oraz obrazkowy interfejs graficzny ulatwiajcy obslug i programowanie. Rejestratory posiadaj dwa wyjcia monitorowe wywietlajce obraz w trybie rzeczywistym. Sygnal z glównego wyjcia monitorowego dostpny jest w standardach: BNC, SVideo i VGA. Wyposaeniem standardowym s: gniazdo LAN, 2 gniazda USB 2.0, porty RS-232 i RS-485, wewntrzny napd CD-RW i pilot zdalnego sterowania. W zestawie jest równie oprogramowanie sieciowe.

S.P.S. Trading · www.aper.com.pl · [email protected] · (22) 518-31-55

ANX-16120D

ANX16120D to profesjonalny 16-kanalowy rejestrator cyfrowy firmy Artnix. Pracuje w trybie pentaplex z prdkoci zapisu do 100 kl./s oraz prdkoci podgldu obrazu na ywo do 400 kl./s w systemie PAL. Indywidualna prdko rejestracji dla kadej z kamer. Sygnal wizyjny jest kompresowany w skali trzystopniowej MJPEG i przechowywany na dyskach (1 w kieszeni oraz 4 wewntrzne) o lcznej pojemnoci 2 TB. Ponadto, do urzdzenia mona dolczy (przez USB2.0) 4 zewntrzne banki pamici - calkowita pojemno systemu 22 TB. Rejestrator wyposaono w nagrywark DVD-RW (w miejsce jednego z dysków). Integracja w sieciach LAN poprzez wbudowan kart sieciow 10/100 Mbit i oprogramowanie Network DVRViewer. Oprogramowanie pozwala na zdaln konfiguracj urzdzenia, ogldanie obrazu z dowolnych kamer na ywo, lokalne odtwarzanie obrazów zapisanych na dyskach rejestratora oraz ciganie na lokalny komputer wybranych sekwencji wideo i zdj. Network DVRViewer pozwala równie zdalnemu uytkownikowi sterowa glowicami PTZ. Zewntrzna klawiatura sterujca. Wejcia sygnalów z kamer s przelotowe, wyjcia monitorowe zdublowane. Moliwo wysylania komunikatów na podany adres e-mail.

Fortuna Communication · www.fortuna.pl · [email protected] · (71) 36 07 800

70 www.twierdza.info

ANX-16480D

Urzdzenie pracuje z prdkoci rejestracji i odtwarzania dla wszystkich kamer 400 kl./s w systemie PAL. Prdko rejestracji dla kadej z kamer mona ustawi indywidualnie. Wydajna kompresja MPEG-4 pozwala znacznie wydluy czas archiwizacji. Urzdzenie mona doposay w 4 zewntrzne banki pamici, tak, e maksymalna pojemno systemu wyniesie 44 x 500GB = 22 TB. Urzdzenie ma wbudowan nagrywark DVD-RW. Rejestrator posiada zaawansowane funkcje zapisu, odtwarzania, oraz wyszukiwania obrazów, które mona programowa poslugujc si graficznym interfejsem uytkownika (GUI), dostpnym równie w wersji polskiej. Rejestrator jest przystosowany do pracy w sieci LAN lub Internet, obsluguje równie polczenia z wykorzystaniem dynamicznego IP. Specjalne oprogramowanie Network DVR Viewer umoliwia zdalne konfigurowanie urzdzenia, ogldanie obrazu z dowolnych kamer na ywo, lokalne odtwarzanie zapisanych na dyskach odleglego rejestratora obrazów oraz ciganie na lokaln stacj robocz wybranych sekwencji wideo i zdj. Rejestrator pozwala równie sterowa glowicami PTZ rónych producentów. W najbliszym czasie oprogramowanie ANX16480D zostanie poszerzone o dodatkow platform tzw. Central Monitirng System ulatwiajc zarzdzanie rejestratorem, szczególnie w przypadku obslugi duych systemów skladajcych si nawet z 16 jednostek ANX16-480D.

Fortuna Communication · www.fortuna.pl · [email protected] · (71) 36 07 800

EB1104 NET

Rejestrator AVerMedia EB1104 NET to kolejna generacja popularnego ju modelu EB1004 BAK wzbogacona o funkcje sieciowe, 1 kanal audio oraz menu ekranowe w jzyku polskim. Urzdzenia firmy AVerMedia cechuje wysoka stabilno dzialania gwarantowana przez wlasny system operacyjny oraz prosta obsluga. Dziki wysuwanej kieszeni na dysk twardy lub za pomoc zlcza USB 2.0, uytkownik z latwoci moe dokona kopii zapasowej zarejestrowanych zdarze na dowolnym komputerze. Zarówno backup danych, jak i podgld w czasie rzeczywistym umoliwia aplikacja sieciowa ,,Remote Control", dziki której mona równie dokona konfiguracji urzdzenia. Program do zdalnej obslugi rejestratora mona zainstalowa z dolczonej plyty CD lub uruchomi bezporednio z serwera AVERMEDIA. Dostpna jest równie aplikacja ,,Dual DVR Remote Center", za pomoc której moemy obslugiwa do dwóch rejestratorów jednoczenie. Obraz moe by wywietlany w trybie pelnego ekranu w wysokiej rozdzielczoci. Na uwag zasluguj równie: wbudowane wyjcie VGA o wysokiej rozdzielczoci do 1280 x 1024, obsluga do dwóch dysków o lcznej pojemnoci do 500 GB, maksymalna prdko zapisu do 100 kl./s w rozdzielczoci 320 x 112, programowa detekcja ruchu, wejcia i wyjcia alarmowe, moliwo ustawienia hasla dostpu, pilot zdalnego sterowania, cicha praca z uwagi na brak ruchomych elementów chlodzcych.

INFO-CAM · www.infocam.com.pl · [email protected] · (24) 266 97 13

AVC783

To nowy model triplexowego rejestratora firmy AVTECH z kompresj obrazu MPEG4. Umoliwia zapis obrazów z 4 kamer oraz 1 z 4 dostpnych torów audio. Dwa dyski wewntrzne. Opcjonalnie zewntrzna macierz dyskowa. Modul sieciowy. Zdalny dostp pozwala na przegldanie obrazu z kamer w trybie na ywo, przegldania archiwum i rejestracj. AVC783 posiada 4 stopniow regulacj jakoci rejestrowanych obrazów. Dodatkowo material nagrywany lokalnie moe by innej jakoci od wysylanego poprzez sie (moliwo uycia kompresji MJPEG dla transmisji poprzez Internet - dopasowanie jakoci obrazu do przepustowoci lcza). Rejestrator daje równie moliwo sterowania glowicami PTZ (protokól PELCO-D). AVC783 pracuje z prdkoci rejestracji dla wszystkich kamer 25 kl./s przy rozdzielczoci 720 x 576 w systemie PAL. Liczne dodatkowe funkcje: zdalny nadzór przez telefon komórkowy (GPRS), archiwizacja nagra oraz aktualizacja oprogramowania przez USB, wysylanie komunikatów z obrazami na adres e-mail lub FTP, zdalne sterowanie rejestratorem za pomoc pilota, oprogramowanie klienta sieciowego (polczenie z rejestratorem kilku klientów jednoczenie), moliwo polczenia z rejestratorem ze statycznego lub dynamicznego IP. Rejestrator AVC783 wietnie nadaje si do zastosowania w systemach telewizji przemyslowej, gdzie wymagane s: rejestracja obrazów z du szybkoci oraz dlugi czas archiwizacji.

Fortuna Communication · www.fortuna.pl · [email protected] · (71) 36 07 800

www.twierdza.info 71

Przegld najnowszych cyfrowych rejestratorów wideo

Divar

Divar jest uniwersalnym rejestratorem cyfrowym. Rejestrator jest podstawowym elementem wizyjnych systemów dozorowych przeznaczonych do pracy w szerokiej gamie zastosowa, poczwszy od prostych systemów przeznaczonych do sklepów, a po calkowicie zintegrowane, wielostanowiskowe rozproszone systemy dzialajce w wielu regionach kraju i wiata. Rejestrator Divar lczy funkcjonalno 16-kanalowego rejestratora cyfrowego z 16-kanalowym multiplekserem i przelcznikiem sekwencyjnym w jednej obudowie. W ofercie znajduj si równie wersje 9- i 6-kanalowe obslugujce mniejsz liczb kamer (odpowiednio 9 i 6). Rejestrator Divar wyposaony jest w rozbudowane funkcje obslugi alarmów, posiada moliwo zapisu, wyszukiwania i odtwarzania obrazu, a take umoliwia zdalne sterowanie kamerami AutoDome oraz kamerami z obiektywami zoom umieszczonymi na glowicach uchylno-obrotowych. Rejestrator Divar jest dostpny równie z wbudowan nagrywark DVD, sluc do lokalnej archiwizacji nagra bez koniecznoci stosowania komputera. Rejestrator mona w prosty sposób lokalnie rozbudowa przez dolczenie kamer, klawiatur sterujcych oraz macierzy dyskowych przeznaczonych do przechowywania obrazów. Dziki lacuchowemu polczeniu nawet 16 rejestratorów, mona zbudowa rozlegly system CCTV. Dostp do systemów lokalnych moe by realizowany przez sie komputerow.

Robert Bosch sp. z o.o./ Security Systems · www.boschsecurity.pl · [email protected] · (22) 715 41 00

DVR4C

Cyfrowy rejestrator wizyjny DVR4C umoliwia niezaklócony zapis sygnalu wizyjnego z czterech kamer, nawet podczas odtwarzania zarejestrowanego wczeniej materialu. Maly rozmiar plików oznacza wielotygodniowy, bezproblemowy zapis bez potrzeby codziennego lub cotygodniowego modyfikowania ustawie lub wymiany kasety. Pomimo bardzo rozbudowanych moliwoci, dziki wbudowanej funkcji inteligentnego wyszukiwania, urzdzenie zapewnia niezwykle latwe i sprawne odnajdywanie okrelonych dat, godzin i alarmów czterech rónych zdarze. Zdalny dostp do rejestratora mona uzyska za pomoc standardowych, analogowych lub cyfrowych linii telefonicznych, sieci LAN/WAN lub lcza internetowego. Alarmy lub zdarzenia wywolane ruchem mog powodowa natychmiastowe wyslanie wiadomoci email zawierajcej obraz z kamery, co pozwala natychmiast oceni zaistnial sytuacj. Rejestrator DVR4C zapisuje obraz we wlasnym formacie, który zawiera nieusuwalne dane uwierzytelniajce, potwierdzajce autentyczno nagrania do celów dowodowych. Zarejestrowany obraz oraz dwik mona szybko i latwo zarchiwizowa na przenonym noniku pamici dolczanym do wbudowanego portu USB. Zapisane archiwa mona odtworzy na dowolnym komputerze PC, poniewa do pliku archiwalnego dolczone jest niezbdne oprogramowanie "plug-and-play".

Robert Bosch sp. z o.o./ Security Systems · www.boschsecurity.pl · [email protected] · (22) 715 41 00

czci rozwiza dozorowych systemów o wysokim poziomie bezpieczestwa. Tryb Pentaplex umoliwia prac rejestratora w piciu trybach jednoczenie: podgld i zapis obrazu biecego ze wszystkich kamer; wyszukanie i wywietlanie zapisanych obrazów; transmisj obrazów przez sie lokaln lub Internet; a take przesylanie obrazów na zewntrzne noniki danych. Rejestrator zapewnia szybki i latwy dostp do wymaganych informacji, dziki rozbudowanym funkcjom wyszukiwania, które eliminuj czasochlonne wyszukiwanie rczne. Prdko odtwarzania moe by plynnie regulowana w celu zapewnienia komfortowego podgldu oraz dokladnego wyszukiwania zarejestrowanych zdarze.

DiBos

Urzdzenia DiBos firmy Bosch Security Systems to rodzina rozbudowanych, sieciowych systemów zapisu i monitoringu wizyjnego, która umoliwia zintegrowanie informacji wizualnej w istniejcym systemie dozorowym. Rejestrator DiBos moe wywietla obraz biecy oraz wczeniej zapisany z maks. 62 kanalów wizyjnych, posiada take rozbudowane moliwoci w zakresie komunikacji, pracy sieciowej i lczenia z innymi systemami. Zastosowana zaawansowana cyfrowa technologia kodowania MPEG-4 pozwala uzyska maksymalnie wysok jako obrazu, zoptymalizowa zawarto informacji oraz przyczynia si do ekonomicznego wykorzystania przestrzeni przechowywania danych. Te niezrównane moliwoci czyni system DiBos niezbdn

Robert Bosch sp. z o.o./ Security Systems · www.boschsecurity.pl · [email protected] · (22) 715 41 00

72 www.twierdza.info

Nowy Digital Sprite 2

Nowa generacja cyfrowych rejestratorów wizji DS2 zostala skonstruowana z zastosowaniem technologii zdalnego monitoringu "NetVu Connected". W urzdzeniach zaimplementowano serwer Web. Zapis obrazów jest realizowany w formacie J-PEG, za ich transmisja w formacie MPEG-4. Parametry zapisu i transmisji s regulowane niezalenie. Transmisja uwzgldnia rodzaj uytych lcz (LAN, WAN, ISDN). Wszystkie te wlaciwoci zapewniaj urzdzeniom DS2 zaawansowan funkcjonalno w systemach monitoringu wizyjnego realizowanego z wykorzystaniem sieci informatycznych jako medium transmisyjnego. W nowy rejestrator DS2 wbudowano nagrywark DVD, za oprogramowanie zdalnego monitorowania wyposaono w funkcj równoczesnej obserwacji na jednym ekranie obra-

zów na ywo oraz zarejestrowanych. Uklad wizyjnego detektora ruchu pracuje z rozdzielczoci 88 x 64 piksele i umoliwia zaprogramowanie 16 stref detekcji dla kadej kamery. Nowe wlaciwoci wprowadzono take do funkcji zdalnego powiadamiania o alarmie ­ wdzwanianie do SMA z wybieraniem numeru oraz alternatywny kanal powiadamiania, dzialajcy równolegle do kanalu podstawowego. Pozwala to zwikszy pewno powiadomienia SMA o alarmie w obiekcie. Dostpne s modele 6-, 9- i 16-kamerowe z wbudowanymi dyskami od 80 do 600 GB.

Siemens sp. z o.o., Building Technologies, FSP · www.sbt.siemens.pl · [email protected] · (22) 870 87 76

DVS430UF, DVT 4/8/1610BR, DVT M4/8/1610B

Firma DIVIDAR jest dystrybutorem rejestratorów cyfrowych telewizji przemyslowej przeznaczonych do instalacji niskobudetowych i redniozaawansowanych systemów CCTV. Do pierwszej grupy zalicza si rejestrator DVS430UF, czterokanalowy simplex z detekcj ruchu oraz portem USB do przegldania i zgrywania plików w PC. Male gabaryty, funkcjonalne menu z ustawianym harmonogramem i detekcj ruchu, intuicyjna obsluga i latwe przeszukiwanie archiwum, zapis na dysku o nielimitowanej pojemnoci oraz niezawodno dzialania stanowi o popularnoci urzdzenia w malych instalacjach. Seria rejestratorów triplex DVT 4/8/1610BR to urzdzenia do instalacji niskobudetowych, ale wymagajcych wikszej funkcjonalnoci. Prdko zapisu do 100 kl./s (CIF), moliwo rónych form backupu: sie, CD-RW, PenDrive przez USB, zapis 1 toru audio przyporzdkowanego do dowolnego kanalu wideo, podzial ekranu w rónych konfiguracjach, podzial ekranu na równoczesny playback i podgld na ywo z tych samych kamer, funkcja Panorama ­ odtwarzanie obrazu z pojedynczego kanalu w podziale na 16 przesunitych w czasie klatek (funkcja przydatna przy wyszukiwaniu szczególów), do 3 PIP przemieszczanych na tle ekranu glównego, dwukrotny zoom w trybie live i w playbacku, funkcja DriveScan ­ przegldanie dysku bezporednio z komputera. Seria rejestratorów triplex DVT M4/8/1610B to urzdzenia do wykorzystania w bardziej zaawansowanych systemach CCTV. Glówne atrybuty: kompresja zapisu MPEG4, instalacja 3 dysków o nielimitowanej pojemnoci, równolegly zapis 4 torów audio, szerokie moliwoci backupu zewntrznego, ustawienia sieciowe DHCP (obsluga dynamicznego IP), ustawienia prdkoci, jakoci i harmonogramu zapisu dla kadego kanalu oddzielnie.

DIVIDAR · www.dividar.pl · [email protected] · (22) 526 61 88

DG 216 MUXDVR

DG 216 to najnowszy 16-kanalowy rejestrator w ofercie firmy GV Polska. Urzdzenie wystpuje równie w wersji 4i 8-kamerowej. DG 216 wywietla i zapisuje obrazy w czasie rzeczywistym z kompresj MPEG4. Rozdzielczo 720 x 576 PAL. Praca w trybie triplex pozwala na jednoczesny zapis i odtwarzanie materialu, w tym 2 torów audio, przy jednoczesnej dostpnoci urzdzenia w sieci i z moliwoci bezporedniego zgrywania materialu. Interfejs sieciowy pozwala na peln kontrol pracy wszystkich funkcji urzdzenia, w tym sterowania glowic PTZ. Obsluga sieci (IP, DHCP, PPP, oraz DDNS). Uytkownik moe regulowa szybko zapisu od 50 do 200 kl./s a w wersji DG216T a do 400 kl./s. Moliwy eksport plików na noniki zewntrzne w formacie AVI (odczyt DivX). DG 216 pozwala na wbudowanie 4 dysków wewntrznych (3, jeli wbudowano DVD/CDRW), dodatkowa kiesze zewntrzna. Nowoci jest lcze Gigabit LAN pozwalajce na podlczenie nowoczesnych urzdze magazynujcych, takich jak Dyna Storage. Port RS 485, RS-232, obsluga POS, 3xUSB 2.0, pilot IR, moliwo podlczenia klawiatury z obslug PTZ. Dodatkowe wyjcie VGA. Programowalne ustawienia harmonogramu w trybie tygodniowym z oddzieln konfiguracj parametrów dla dnia i nocy, niezalenie dla kadej kamery. Zgrywanie materialu na komputer lokalny, upgrade oprogramowania i ustawie po sieci. Menu i obsluga sieci w jzyku polskim.

GV Polska · www.gvpolska.com.pl · [email protected] · (71) 361 66 23, (18) 444 35 38

www.twierdza.info 73

Przegld najnowszych cyfrowych rejestratorów wideo

sie IP. Poszerzono równie gam dostpnych protokolów do sterowania telemetri m.in. o American Dynamics, Bosch LTC0925/15C, Ultrak KD6, Pelco P/D i inne. Nowe zaktualizowane oprogramowanie GANZ CLIENT w wersji polskojzycznej zostalo rozbudowane o dodatkowe moliwoci zdalnego konfigurowania wielu funkcji rejestratorów GANZ. Zaawansowana funkcjonalno rejestratorów GANZ sprawila, e seria ZR-DH jest obecnie jedn z najbardziej popularnych na rynku. W ofercie GANZ s dostpne nastpujce modele: ZR-DH1621NP ­ model 16-kanalowy (szczególy w rankingu) ZR-DH921NP ­ model 9 kanalowy (szczególy w rankingu) ZR-DH111NP ­ model 1-kanalowy.

Seria ZR-DH

Seria rejestratorów GANZ ZR-DH zostala poszerzona w 2005 r. o model 9-kanalowy ZR-DH921NP. CBC wzbogacilo modele 16- i 9-kanalowe w wiele nowych funkcji przez wprowadzenie nowej wersji oprogramowania systemowego firmware. Udostpniona zostala moliwo pracy rejestratorów w sieci IP z serwerem DNS, co pozwala na podlczenie rejestratora do internetu za pomoc lcza z dynamicznym adresem IP (np. Neostrada, itp.). Rozbudowana zostala równie funkcja zarzdzania dyskami twardymi rejestratorów z moliwoci szacowania czasu archiwizacji na podstawie lcznej pojemnoci dysków oraz aktualnych ustawie rejestracji. Nowa wersja firmware umoliwia ponadto regulacj jakoci obrazu wideo, transmitowanego z rejestratora przez

CBC (Poland) · www.cbcpoland.pl · [email protected] · (22) 638 44 40, (22) 861 54 03

na podstawie zmian w zarejestrowanym obrazie. Wszystkie rejestratory maj rozbudowane funkcje detekcji ruchu. Uniwersalno zastosowa powikszaj opcje automatycznych zmian konfiguracji zgodnie z zapisanymi makrami czasowymi. Obsluga i instalacja s bardzo proste: dostpne jest okienkowe menu programowania, a wszystkie operacje wykonuje si korzystajc z czytelnie opisanych przycisków na ergonomicznym panelu przednim. Przy wykorzystaniu konsoli serii KTD-405 mona zdalne sterowa kamerami obrotowymi i zbudowa system skladajcy si z maks. 31 rejestratorów i 511 kamer obrotowych. Rejestratory serii ,,II" kompresuj obraz korzystajc z algorytmu WaveJet, który pozwala na zapis obrazów ok. 30% mniejszych ni w klasycznej metodzie Wavelet (przy zachowaniu tego samego poziomu jakoci).

Multipleksery DVMRe Triplex z cyfrowym zapisem obrazów

Multipleksery serii DVMRe, DVMRe II, oraz SDVR Pro II lcz w jednym urzdzeniu funkcje cyfrowego multipleksera wideo i cyfrowego rejestratora obrazu. Pojedyncze urzdzenie moe przetwarza 4, 10 lub 16 sygnalów wideo. W opcji dostpne s wersje zapisujce dodatkowo jeden kanal audio. Technologia triplex pozwala na jednoczesny podgld w podziale ekranu zarówno obrazów na ywo jak i zarejestrowanych, bez przerywania biecego zapisu. Seria DVMRe umoliwia niezalen prac dwumonitorow (z niezalenym podzialem ekranów), posiada funkcj wyszukiwania sekwencji wideo nie tylko wedlug daty i czasu, ale równie

ARPOL · www.arpol.pl · [email protected] · (061) 846 21 00

jowi oprogramowania bdzie moliwe tworzenie krosownic sieciowych bazujcych na strumieniach wideo i audio kodowanych przez GeViScope. Zaawansowana detekcja ruchu do zastosowa wewntrznych i zewntrznych wykorzystuje algorytmy dostpne dotychczas tylko w wyspecjalizowanych urzdzeniach. Detekcja ,,zewntrzna" dla kadej kamery wykorzystuje m. in. analiz obrazu w czasie rzeczywistym dla 128 dowolnie deklarowanych obszarów, które mog by dowolnie lczone w strefy wzbudzania, wyciszania i podtrzymywania alarmów, analizowany jest kierunek i prdko ruchu obiektów oraz tlumione s wplywy czynników rodowiskowych, jak np. drgania kamer, ruch lici drzew lub opady atmosferyczne. Moliwo programowania obslugi alarmów i innych sygnalów z systemów zewntrznych wspólpracujcych z rejestratorem, np. KD, PPO itp.

GeViScope: uniwersalna platforma do systemów cyfrowej CCTV

Firma GEUTEBRÜCK wprowadzila now, wszechstronn cyfrow platform dla systemów CCTV. GeViScope pozwala na rejestracj sygnalów wideo i audio o znakomitych parametrach w czasie rzeczywistym. Sygnal wideo nagrywany jest z prdkoci 25 kl./s dla kadej kamery przy najwyszej rozdzielczoci i jakoci zapisu. Lcznie daje to moliwo rejestracji do 800 kl./s (32 kanaly x 25 kl./s). Sygnal audio (stereofoniczny) zapisywany jest z jakoci CD (próbkowanie 32 kHz, 44.1 kHz lub 48 kHz, 16 bit). W wersji podstawowej rejestrator ma 16 wej wideo i audio z moliwoci rozbudowy do 32 poprzez modul rozszerze. W przyszloci dziki rozwo-

ARPOL · www.arpol.pl · [email protected] · (061) 846 21 00

74 www.twierdza.info

Seria DIGI

Rejestratory cyfrowe serii DIGI z oferty firmy Merx to urzdzenia posiadajce wszystkie funkcje potrzebne do obslugi zaawansowanych systemów monitoringu. Cala seria, w sklad której wchodzi 5 urzdze 8-, 16- i 32- kanalowych, podzielona jest na dwie podgrupy. 1. Rejestratory z kompresj sprztow, umoliwiajc zapis sygnalu audio i wideo z prdkoci 25 kl./s na kady kanal w rozdzielczoci PAL: 720 x 576. 2. Rejestratory z kompresj programow z zapisem obrazu o rozdzielczoci PAL: 352 x 240, 704 x 240, 704 x 480 w trzech wybranych formatach kompresji: MJPEG, Wavelet, MPEG4. Najwaniejsze cechy to: niezaleny system operacyjny, przycisk alarmowy pozwalajcy na uruchomienie dodatkowego alarmu lub zamknicie i otwarcie drzwi, cyfrowy znak wodny, powiadamianie alarmowe na telefon, e-mail, okno pop-up, praca w trybie triplex, rozbudowany program sieciowy, integrujcy do kilku urzdze w jeden system oraz funkcja ,,e-map" dla latwiejszej obslugi duych obiektów. Urzdzenia s polecane szczególnie wymagajcym klientom do: obserwacji imprez masowych, zabezpieczenia banków, hipermarketów, zakladów przemyslowych itp.

MERX · www.merx.com.pl · [email protected] · (18) 443 86 60-64

DX-TL5000E

Mitsubishi DX-TL5000E to rejestrator cyfrowy nagrywajcy w najnowszej technologii kompresji obrazu JPEG2000. Moe by wyposaony w 4 twarde dyski o pojemnoci do 2 TB kady. Rejestrator moe zapisywa do 200 pólobrazów/s lub do 100 kl./s w rozdzielczoci 720x576. Posiada 16-kanalowy multiplekser z dwoma niezalenymi wyjciami, z których kade moe wywietla obraz pojedynczy, w podzialach lub odtwarza niezalene fragmenty zapisanych zdarze (take jednoczenie z podgldem na ywo). Pojemno dyskow mona rozszerzy za pomoc 7 dodatkowych paneli (w kadym 2 dyski do 2 TB). Urzdzenie obsluguje 2 sieci LAN/WAN w tym urzdzenia sie-

ciowej archiwizacji danych NAS. Opcjonalnie rejestrator moe by wyposaony w 4 kanaly audio i wyjcie VGA. Lokaln komunikacj ulatwia graficzne menu ekranowe, obslugiwane za pomoc myszy. Komunikacja sieciowa zapewnia peln kontrol nad urzdzeniem, moliwo zmiany wszystkich parametrów, powiadamianie o zdarzeniach oraz transmisj obrazu (take z dwikiem). Wród innych cech mona wymieni: rozbudowan detekcj ruchu z podwójn mask detekcji, róne sposoby przeszukiwania (m. in. wg definiowanej maski przeszukiwania), polczenie kaskadowe rejestratorów, róne sposoby kopiowania i archiwizacji. Wlasny system operacyjny zapewnia doskonal niezawodno i stabilno pracy.

FAXON PROFESSIONAL · [email protected] · (22) 828 79 08

w czasie rzeczywistym. Wszystkie modele oprócz wyj analogowych s standardowo wyposaone w wyjcie na monitor VGA, które obsluguje równie wikszo wywietlaczy LCD. Dziki funkcji automatycznego wykrywania ustawie sieciowych DHCP, konfiguracja polczenia LAN nie stwarza adnych trudnoci. Rejestrator obsluguje dynamiczne nazwy domen DDNS, dziki czemu moliwa jest równie transmisja obrazu po lczach bez stalego adresu IP. Obsluga jest prosta dziki czytelnemu menu na ekranie w jzyku polskim. Dodatkowe zalety to: zoom cyfrowy w podgldzie na ywo i w archiwum, programowa detekcja ruchu, funkcja zamraania obrazu ,,Freeze", funkcja PiP, definiowanie kalendarza zapisu, funkcja nadpisywania danych, wejcia i wyjcia alarmowe, hasla dostpu, moliwo podlczenia klawiatury sterujcej.

J2000S-16T2C

To flagowy model sporód urzdze produkowanych przez firm NeoTech. Naley do rodziny rejestratorów J2000S z unikatowym algorytmem kompresji obrazu JPEG2000, cechujcym si wysok jakoci obrazu przy stosunkowo malym rozmiarze plików. W ofercie znajduj si równie modele 4- i 8- wejciowe w dwóch wersjach obudowy (T1 i T2). Dziki wbudowanej nagrywarce plyt CD-R w latwy sposób mona utworzy kopi zapasow danych. W wersji T2 urzdzenie obsluguje do 2 HDD bez limitu pojemnoci i posiada pokrtlo ,,Jog-Shuttle" ulatwiajce nawigacj w menu rejestratora oraz obslug przegldarki archiwum. Wersja 16-kanalowa zapisuje obraz z maksymaln prdkoci 400 kl./s w rozdzielczoci 360 x 144, 200 kl./s w rozdzielczoci 360 x 288 i 100 kl./s w rozdzielczoci 720 x 288. Podgld obrazu w trybie na ywo odbywa si

INFO-CAM · www.infocam.com.pl · [email protected] · (24) 266 97 13

www.twierdza.info 75

Przegld najnowszych cyfrowych rejestratorów wideo

Seria NovusTM

AAT Trading Company ma przyjemno zaprezentowa cztery serie rejestratorów firmy Novus, specjalizujcej si w dostarczaniu nowoczesnych rozwiza w dziedzinie telewizji dozorowej. Cech wyróniajc urzdzenia Novus jest ich wzajemna kompatybilno, ulatwiajca konfiguracj, obslug i konserwacj systemu. Uytkownik otrzymuje elastyczne narzdzia pozwalajce zdalnie zarzdza i sterowa elementami systemu za pomoc magistrali RS-485, RS-232 lub protokolu TCP/IP. Sercem systemu s rejestratory, które mona obslugiwa lokalnie (panel czolowy, pilot IR) oraz zdalnie - z klawiatury NV-KBD60 lub z sieci komputerowej. Poza rejestratorami, nieodlcznymi elementami kadej instalacji CCTV s kamery. Kamery Novus, zarówno obro-

towe, motor-zoom, jak i stacjonarne mona równie konfigurowa oraz sterowa zdalnie. Kolejnym etapem integracji jest lczenie systemu Novus z innymi systemami istniejcymi w danym obiekcie. W przypadku najbardziej zaawansowanych rejestratorów serii 5000 istnieje moliwo zintegrowania systemu CCTV z systemem kontroli dostpu, kasami fiskalnymi i bankomatami, w celu zarejestrowania informacji o uytkowniku karty lub danych z transakcji i powizania ich z obrazem wideo.

AAT Trading Company · www.aat.pl · [email protected] · (22) 546 05 46

Seria Q-DV

Oferta firmy OPTIVA wzbogacila si o now seri profesjonalnych rejestratorów autonomicznych Q-DV, pracujcych w trybie quadroplex, wykorzystujcych algorytm kompresji MPEG2 oraz JPEG. Seria Q-DV moe obslugiwa dedykowane macierze dyskowe o pojemnoci nawet do 6 TB. Urzdzenia posiadaj do 16 harmonogramów, indywidualne przypisanie prdkoci zapisu dla kadego kanalu, 5 poziomów kompresji. Potrafi rejestrowa obrazy z szybkoci nawet do 25 kl./s na kanal! Wszystkie modele z nowej serii s standardowo wyposaone w wynon klawiatur, która umoliwia zdalne sterowanie rejestratorem lub podlczonymi do niego glowicami PTZ. Operator (z przydzielonym jednym z 7 poziomów dostpu) z pulpitu moe sterowa

8 rejestratorami serii Q-DV jednoczenie. A 8 uytkowników moe w tym samym czasie kontrolowa prac rejestratora. Zdecydowanym atutem nowych modeli OPTIVA s rozbudowane funkcje alarmowe, m.in. zaawansowana wideodetekcja (a 1350 pól detekcji na kamer), 5-sekundowy pre-alarm oraz 4 wyjcia alarmowe. Nowe rejestratory OPTIVA s standardowo wyposaone w wynon klawiatur, pilota IR, gniazdo kart pamici typu Compact Flash (szybki backup) oraz 3 wyjcia monitorowe CVBS, S-Video i komputerowe SVGA. Zdalny podgld, sterowanie i konfiguracja urzdze tej serii moe odbywa si równie poprzez wbudowany wideoserwer z poziomu dolczanego oprogramowania NetView.

VOLTA · www.volta.com.pl · [email protected] · (22) 572 90 20

VODVR04T

Rejestratory autonomiczne OPTIVA VODVR04T to urzdzenia 4-kanalowe pracujce w trybie pelnego Triplexu. Wykorzystuj najnowsze algorytmy kompresji MPEG4. VODVR04T moe by obslugiwany przez pilota IR, posiada wyjcie RS-485 umoliwiajce sterowanie glowicami PTZ, 4 wejcia audio oraz opcjonalnie nagrywark CD/RW, port USB2.0 i wyjcie monitorowe SVGA. VODVR04T umoliwia zapis z prdkoci do 25 kl./s na kanal. Rejestrator zapewnia przy tym niezaleny wybór parametrów nagrywania dla kadego wejcia kamerowego. Siln stron urzdzenia jest profesjonalnie przygotowane oprogramowanie do pracy w sieci komputerowej, zapewniajce transmisj obrazów z prdkoci nawet 25 kl./s, przy niewygórowanej przepustowoci sieci (do 8 Mb/s). W przypadku koniecznoci korzystania z mniej wydajnych lczy uytkownik moe zmieni rozdzielczo lub stopie kompresji (4 poziomy) przesylanego obrazu, zapewniajc tym samym plynn transmisj video. Oprogramowanie Zdalny Klient umoliwia pelne zaprogramowanie ustawie rejestratora. Konfigurowanie rejestratora, dotychczas poprzez menu ekranowe, teraz mona przeprowadzi przez sie TCP/IP ­ latwiej i szybciej. Model VODR04T jest jednym z pierwszych rejestratorów autonomicznych z wbudowan opcj dwukierunkowej komunikacji glosowej pomidzy zdalnym klientem a osob obslugujc lokalnie rejestrator.

VOLTA · www.volta.com.pl · vo[email protected] · (22) 572 90 20

76 www.twierdza.info

PICA 5016N, ME 6016

Rejestrator cyfrowy PICA 5016N jest nowym 16-kanalowym rejestratorem serii PICA firmy Picaso Info Communication. 16 wej i 8 wyj alarmowych oraz 4 wejcia i 1 wyjcie audio. Rozdzielczo podgldu i zapisu 720 x 576, podgld w czasie rzeczywistym. Podpis cyfrowy eksportowanych obrazów oraz sprztowa i programowa funkcja Watchdog. Maksymalna prdko zapisu 118 kl./s dla wszystkich kamer. Obsluga do 3 dysków (2 wbudowane, 1 wymienny) o lcznej pojemnoci do 750 GB. Definicja przeznaczenia dysku: zapis materialu lub archiwizacja. Archiwizacja danych równie na dyski zewntrzne za porednictwem portu USB. Wielko klatki przy najlepszej jakoci zapisu - 24 KB (kompresja SMEC MPEG). Indywidualny tryb zapisu, prdko oraz rozdzielczo dla kadej kamery. Zapis w trybie ciglym, detekcji ruchu, alarmowym lub rcznym. Moliwo definiowania kalendarzy zapisu indywidualnie dla kadej kamery. Funkcje post/prealarm. Sterowanie kamerami obrotowymi (lcznie 16 protokolów w tym Pelco). Funkcja blokowania klawiszy oraz zabezpieczone haslem wylczenie rejestratora. Menu rejestratora w jzyku polskim. Rejestrator ME 6016 jest jednym z modeli serii MAJESTY. W porównaniu z PICA 5016N charakteryzuje si wiksz prdkoci zapisu ­ do 200 kl./s oraz dluszym czasem prealarmu ­ do 240 sekund (256 klatek). Sprztowa kompresja MPEG-4 zredukowala wielko klatki do 12 KB przy najlepszych parametrach zapisu. ME 6016 posiada 8 kanalów audio. Pozostale parametry PICA 5016N i ME6016 s podobne.

ALARMNET · www.alarmnet.com.pl · [email protected] · (22) 663 40 85

K-DVR

K-DVR1041, K-DVR1080, K-DVR1160 to 4-, 8- i 16- kanalowe rejestratory cyfrowe wyposaone w stabilne oprogramowanie oparte na systemie Linux. Wysoka jako zapisu - dziki wygodnemu i oszczdnemu formatowi kompresji MPEG-4, szybki zrzut danych przez port USB 2.0, moliwo opcjonalnego dodania CD-RW/DVD-RW, obsluga glowic PTZ za pomoc portu RS-485, praca w trybie triplex, wbudowany webserwer i wygodne oprogramowanie sieciowe to najmocniejsze strony

urzdze z tej serii. Rejestratory K-DVR to urzdzenia, które mialo mona poleci do malych i rednich systemów monitoringu, dla klientów oczekujcych dobrych i nowoczesnych rozwiza za przystpn cen.

MERX · www.merx.com.pl · [email protected] · (18) 443 86 60-64

S&F

AND-4120 i AND 8240

Najnowsz ofert firmy MULTI SYSTEM plus L.Grochola jest seria multiplekserów z zapisem cyfrowym dla 4 i 8 kamer. AND-4120 i AND 8240 to urzdzenia w wyjtkowo atrakcyjnej cenie biorc pod uwag ich funkcje. Cyfrowy zapis MJPEG, MPEG-4, praca w sieci LAN, Internet, detekcja ruchu, zapis na dysku HDD do 2000 GB (2 TB), haslo dostpu, podsluch na ywo toru audio w sieci LAN i w Internecie, odczyt dysku HDD w PC poprzez USB RAK, pilot zdalnego sterowania. Ponadto proponujemy kieszonkowe mobilne DVR typu: DVR-K24, DVR-K40 i DVR-K40KP. Bardzo male, posiadaj wbudowane monitory LCD 3,5", tory audio, wlasne zasilanie. W zalenoci od wersji maj wbudowane twarde dyski 40 GB z kart pamici CF, SD. Rejestrator DVRK24 ma detekcj ruchu, timer, nadpisywanie, plynn regulacj zapisu nagrywania. Dodatkowo jest wyposaony w odbiornik radiowy 2,4 GHz z przelcznikiem na 4 kamery oraz kamer z nadajnikiem radiowym typu guzik lub rubka.

MULTI SYSTEM plus L.Grochola · www.multisystemplus.nQ.pl · [email protected] · (22) 613-00-81

www.twierdza.info 77

Przegld najnowszych cyfrowych rejestratorów wideo

nicze. Zarzdzanie z jednego komputera 32 rejestratorami SVR-1630 i obsluga nawet 512 kamer. Podgld na ywo, odtwarzanie zdarze, backup oraz konfiguracja systemu moe odbywa si w jednym czasie bez wylczania zapisu. SVR-440 jest 4-kanalowym cyfrowym rejestratorem triplex: wywietlanie obrazu na ywo, nagrywanie 100 kl./s ze wszystkich kamer. Algorytm kompresji MPEG4 umoliwia zapis archiwum na dysku 120 GB do 30 dni. Backup na noniku Pendrive; moliwo sterowania kamerami speed dome (RS-485/422). Rejestrator jest w wersji sieciowej, co pozwala na zdalne prowadzenie monitoringu oraz konfiguracj systemu. Oprogramowanie umoliwia zarzdzanie z jednego komputera nawet 9 rejestratorami SVR440 i obslug do 36 kamer. 4 kanaly audio pozwalaj na zapis nagrania dla kadej kamery niezalenie.

SVR-1630, SVR-440

SVR-1630 jest 16-kanalowym cyfrowym rejestratorem pentaplex: wywietlanie obrazu na ywo, nagrywanie 200 kl./s ze wszystkich kamer. Samsung Techwin stworzyl algorytm kompresji Walet pozwalajcy na zapis dobrej jakoci klatki ze redni wielkoci 5 KB. Wbudowany system rejestracji tekstu na obrazie POS/ATM; rozbudowa archiwum do 10 TB; do rejestratora mona podlczy 4 macierze dyskowe o maksymalnej pojemnoci kadej z nich 2,5 TB (10 dysków 250 MB); backup: na dysku twardym, CD/RW, Pendrive (USB driver), urzdzeniach zewntrznych z portem IEEE-1394; sterowanie kamerami speed dome. Potny system zarzdzania przez sie (Integrated Management Solution). Oprogramowanie z licencj IMS bez ogra-

C&C Partners Telecom · www.samsungcctv.ccpartners.pl · [email protected] · (65) 525 55 00

DSR-5016P

Rejestrator SANYO jest najwyszej klasy urzdzeniem o budowie modulowej. Podstawow obudow zawierajc uklad multipleksujco-kodujcy mona uzupelni o dodatkowy modul napdu DVD i modul dysków dodatkowych. Sumaryczna, maksymalna pojemno obslugiwanych dysków wynosi 12 TB. Zaawansowany kontroler dysków twardych umoliwia podzial ich struktury na 3 strefy: zapisu, alarmow i archiwizacji. Zapis obrazu bazujcy na kompresji JPEG-2000 realizowany jest w rozdzielczoci 520 linii. Urzdzenie wyposaono w dwa niezalene wyjcia monitorowe i wbudowany system sterowania telemetrycznego kamerami po kablu koncentrycznym. Rejestracja odbywa si w trybie ciglym, progra-

mowanym lub alarmowym (alarm wymuszony lub detekcja) uwzgldniajc równie zapis prealarmowy oraz opcj zapisu w trybie mirror. Urzdzenie wyposaono w pokrtlo sterujce Jog&Shuttle, dodatkowe wyjcia audio i wideo na panelu przednim, wbudowane gniazdo sieciowe LAN i gniazdo CF2 dla Compact Flash oraz gniazdo USB. Na panelu tylnym przewidziano miejsca na zainstalowanie opcjonalnego kontrolera SCSI. W zestawie zalczone jest te oprogramowanie sieciowe VA-SW5000.

S.P.S. Trading · www.aper.com.pl · [email protected] · (22) 518-31-55

M4-1600D1

Dla najbardziej wymagajcych klientów firma SecuMaster stworzyla pracujcy w czasie rzeczywistym 16-kanalowy rejestrator obrazu i dwiku. Urzdzenie wywietla i nagrywa obraz i dwik z prdkoci 400 kl./s w kompresji MPEG-4/ Part10 przy zachowaniu rozdzielczoci D1 (704 x 576). Tryb pracy pentaplex pozwala na jednoczesny zapis 16 kanalów wideo i audio, odtwarzanie nagra, prac w sieci, tworzenie kopii zapasowych oraz zmian ustawie (równie przez LAN). Dziki sprztowej kompresji obrazu MPEG-4 uzyskano bardzo dobry stosunek jakoci klatki do jej wielkoci. W najlepszej jakoci zapisu rozmiar klatki wynosi zaledwie 4,5 kB, co umoliwia podgld przez sie lokaln lub Internet w czasie rzeczywi-

stym. Algorytm detekcji ruchu pozwala na ustawienie czuloci w zakresie od 0 do 99, oraz konfiguracj 192 pól detekcji dla kadej kamery. Programow detekcj ruchu mona zastpi poprzez zewntrzne czujniki podlczone do 16 wej alarmowych. Ustawienia mona zmienia z przycisków na panelu lub pilocie, jak równie przez sie - w tym samym czasie. Mona równie sterowa rejestratorem lub grup (do 64) za pomoc dolczanej klawiatury. Dostp do jego funkcji ograniczany jest przez 3 poziomy hasel. Przez sie mona odbiera sygnaly z kamer i mikrofonów w czasie rzeczywistym, przeszukiwa i odtwarza nagrania, zdalnie rejestrowa i archiwizowa pliki (dostpne dla wybranych uytkowników). Aplikacja umoliwia pelne zarzdzanie wieloma rejestratorami jednoczenie.

INFO-CAM · www.infocam.com.pl · [email protected] · (24) 266 97 13

78 www.twierdza.info

SISTORE AX

SISTORE AX 4: 4-wejciowy cyfrowy rejestrator wizji, duplex, 100 kl./s, wbudowany dysk 120 GB (ponad miesiczny zapis obrazu: jako high 5 kl./s), moliwo wbudowania dodatkowego dysku wewn. 250 GB. 4-kanalowy zapis fonii, wpisywanie w obraz tekstu z bankomatu lub kasy. Moliwo dolczenia monitorów z wejciami CVBS, S-VHS lub VGA. SISTORE AX 9 /AX 16: 9- lub 16-wejciowy cyfrowy rejestrator wizji, duplex, 50 kl./s, wbudowany dysk 250 GB (blisko miesiczny zapis obrazu: jako high 15 kl./s), moliwo wbudowania dodatkowego dysku wewn. 400 GB, dostpna wersja 2 x 400 GB,1-kanalowy zapis fonii, dwa wyjcia monitorowe: glówne (CVBS i S-VHS) i pomocnicze. Wspólne cechy SISTORE AX s nastpujce.

Rónorodne tryby nagrywania: rejestracja czasowa oraz zdarzeniowa (moliwy 5-minutowy zapis ,,prealarmowy"); tryb zapisu kadej z kamer moe by indywidualnie zaprogramowany (jako, gsto zapisu, harmonogram czasowy, zapis czasowy lub zdarzeniowy). Zdalny dostp: transmisja wizji przez sieci telekomunikacyjne rónych typów; oprogramowanie zdalnego dostpu umoliwia uytkownikowi nawizanie dupleksowej lcznoci poprzez sie IP z maks. 16 zdalnymi urzdzeniami jednoczenie. Bezpieczestwo zarejestrowanych obrazów: kodowanie zapewnia skuteczn ochron przenoszonych danych przed zmanipulowaniem. Wizyjne polczenie alarmowe: w przypadku wystpienia zdarzenia alarmowego rejestrator moe automatycznie nawiza lczno z ,,Centrum Monitoringu" i przekaza wizj z obiektu nadzorowanego.

Siemens sp. z o.o., Building Technologies, FSP · www.sbt.siemens.pl · [email protected] · (22) 870 87 75

KPD 801

Rejestrator KPD 801 TRIPLEX to nowoczesne urzdzenie rejestrujce obraz z 8 kamer. Zapis odbywa si na dysku twardym bez limitu jego wielkoci. Rejestrator posiada wbudowan nagrywark CD-RW oraz port USB. Rejestratorem mona sterowa z panela frontowego lub pilotem IR. Prdko i jako nagrywania jest ustawiana dla wszystkich kamer jednoczenie. Osiem prdkoci nagrywania, jako nagrywania w szeciu poziomach. Maksymalna prdko nagrywania 50 kl./s. Sterowanie kamerami obrotowymi w protokolach: Pelco-P, Pelco-D, LG, Dongyang, COP-1, COP-2. Urzdzenie posiada funkcj zoomu cyfrowego x 2, dowolnie wybranego fragmentu obrazu.

Grupa Zejler · www.systemy-zabezpieczen.pl · [email protected] · (32) 383 19 39

CPD507

Nowoczesny rejestrator cyfrowy triplex 16-kanalowy nagrywa i odwiea obrazy z szybkoci 100 kl./s (6 kl./s dla kadej kamery w systemie PAL). Nagrywanie w formacie MPEG4. Wewntrzne dyski twarde (opcja) o pojemnoci 2 x 400 GB oraz opcjonalnie moliwo podlczenia 12 macierzy dyskowych 3 x 400 GB kada. Umoliwia jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie i przekaz obrazów po sieci, Internecie. Najwysza rozdzielczo wynosi 720 x 576 pikseli dla systemu PAL. Podzial ekranu 1, 4, 9, 16. Port RS-485 do sterowania kamerami obrotowymi PTZ poprzez protokól PELCO-D. Archiwizacja na zewntrznym noniku Pen Drive USB, detekcja ruchu, 16 wej alarmowych oraz 1 wyjcie, prealarm, zabezpieczenie nagra znakiem wodnym, dwa poziomy zabezpiecze przed niepodanym dostpem, kontrola Hot Point, zoom cyfrowy x 2, detekcja utraty obrazu, RETR (zdalne nagrywanie zdarze). Zasilanie z zasilacza DC 19 V. Niewielkie wymiary (432 x 90 x 326 mm), waga 3,9 kg oraz estetycznie wykonana obudowa sprawiaj, i rejestrator mona ustawi praktycznie w kadym wntrzu (mieszkanie, biuro itp.).

TAYAMA POLSKA · www.tayama.com.pl · [email protected] · (32) 258 22 89

www.twierdza.info 79

Przegld najnowszych cyfrowych rejestratorów wideo

Seria UDR

Seria cyfrowych rejestratorów UDR firmy UNIMO to trzy w pelni niezalene urzdzenia UDR-204, UDR-208, UDR-216 odznaczajce si wysokim standardem wykonania, zarówno od strony sprztowej jak i programowej. Doskonala jako obrazu zapisywanego w kompresji MPEG-2, rónorodne moliwoci zrzutu danych (CD-RW, DVD-RW, USB 2.0), zaawansowane oprogramowanie sieciowe, umoliwiajce peln zdaln administracj, to tylko niektóre z zalet rejestratorów z tej rodziny. Jeli doda do tego prac w trybie QUADPLEX, dziki której, bez przerywania zapisu uytkownik moe wykonywa do trzech innych czynnoci jednoczenie oraz latwe i wygodne przegldanie zapisanych plików z dynamicznym przypiesza-

niem lub zwalnianiem prdkoci odtwarzania ­ otrzymujemy pewny, stabilny i funkcjonalny produkt dla bardzo wymagajcych klientów.

MERX · www.merx.com.pl · [email protected] · (18) 443 86 60-64

SERIA 1091

Rodzin rejestratorów serii 1091/640 i 1091/650 tworz modele 4-, 8- i 16-kanalowe. Urzdzenia cechuje wysoka jako obrazu zarówno wywietlanego, jak i zarejestrowanego. Lcz bardzo dobre parametry techniczne ze stosunkowo nisk cen. Wszystkie jednostki wywietlaj obraz w trybie na ywo z peln rozdzielczoci systemu PAL. Wyróniaj je take ciekawe cechy funkcjonalne. Dziki dolczonemu oprogramowaniu, moliwy jest odczyt nagra pod systemem Windows, bezporednio z dysku wyjtego z rejestratora. Rejestratory 8- i 16-kanalowe wyposaone s w napd CD-RW pozwalajcy na latw archiwizacj zapisanych danych. Dodatkowo wszystkie modele posiadaj wbudowany port USB umoliwiajcy szybk archiwizacj materialu. Rejestratory 8- i 16-kanalowe maj funkcj sterowania glowicami PTZ i moliwo podlczenia zdalnej klawiatury. Harmonogram zapisu pozwala na okrelenie niezalenych ustawie dla dni roboczych oraz wit. 4 poziomy kompresji oraz ustawienia liczby zapisywanych klatek zapewniaj efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Urzdzenia posiadaj funkcj zwikszenia prdkoci rejestracji obrazu w przypadku wykrycia ruchu lub zadzialania zewntrznego sensora.

MIWI-URMET · www.miwiurmet.com.pl · [email protected] · (42) 616 21 00

SERIA 1090

Urzdzenia 1090/016-DVD oraz 1090/019-DVD przeznaczone s do pracy w systemach o wysokim stopniu ochrony. Rejestracja z peln rozdzielczoci 720 x 576 pikseli pozwala na zapis materialu wideo z bardzo wysok jakoci. Przy rejestracji w rozdzielczoci 720 x 288 rejestrator potrafi utrzyma peln prdko zapisu 100 kl./s. Material pozwala na jednoznaczn identyfikacj osób i innych obserwowanych obiektów. Rejestratory wyposaone s w napd DVD-RW, który pozwala na latw i szybk archiwizacj nawet dluszych sekwencji wideo. Rejestracja na dyskach (max. 4 x 400 GB) moe by prowadzona w sposób cigly, zgodnie z terminarzem lub wywolana detekcj ruchu. Rejestratory serii 1090 maj funkcj sterowania

glowicami PTZ i podlczenia zdalnej klawiatury. Opcjonalnie dostpny jest modul do rejestracji 4 kanalów audio. Administrator systemu ma moliwo skonfigurowania szybkoci rejestracji dla kolejnych kamer podlczonych do rejestratora. Zaawansowany harmonogram zapisu pozwala na okrelenie szczególowego trybu rejestracji dla kadej kamery z osobna. Dedykowany program sieciowy pozwala na jednoczesne zarzdzanie nawet 50 rejestratorami i zdalny podgld obrazów ze 100 kamer jednoczenie.

MIWI-URMET · www.miwiurmet.com.pl · [email protected] · (42) 616 21 00

80 www.twierdza.info

www.twierdza.info 80

VG 7716

VG 77XX to seria urzdze na cztery, dziewi i szesnacie kamer opartych na najnowszych osigniciach cyfrowego monitoringu, a przy tym niedrogich. Glówn cech charakteryzujc t seri jest kompresja zapisu JPEG 2000 o piciokrotnie mniejszej objtoci zapisu od tradycyjnego JPEG. Wywietlanie live 720 x 576, zapis obrazów z prdkoci do 200 kl./s, znak wodny, regulacja prdkoci i jakoci nagra, moliwo odtwarzania plików w komputerze klasy PC, darmowe oprogramowanie. Szybki dostp do zapisanego materialu z okreleniem daty, czasu, zdarzenia alarmowego. Rozbudowana detekcja ruchu, harmonogram zapisu dla dnia i nocy, 7 programowalnych trybów zapisu. Praca w sieci: pelne zarzdzanie, w tym zdalna archiwizacja. Zgrywanie materialu na komputer lokalny, upgrade oprogramowania i ustawie po sieci. Oddzielny system zasilania dla dysków twardych, pokrtlo Jog Shuttle, wyjcie S-Video oraz VGA. Moliwo podlczenia klawiatury zewntrznej, sterowanie glowicami PTZ. Latwa obsluga ­ menu w jzyku polskim. Kontrola dostpu oparta na algorytmie hasel systemowych.

GV Polska · www.gvpolska.com.pl · [email protected] · (71) 361 66 23, (18) 444 35 38

VS-DVR: ochrona obiektów rozproszonych z monitoringiem lokalnym

Rejestratory VS-DVR i VS-PeCo to urzdzenia hiszpaskiej firmy VideoSafe. Aby maksymalnie zwikszy niezawodno system operacyjny (Linux) oraz pliki konfiguracyjne zostaly umieszczone na karcie Compact Flash. Na twardych dyskach przechowywane s tylko pliki z zarejestrowanymi obrazami. Potencjalna awaria twardego dysku nie czyni rejestratora bezuytecznym, uytkownik dalej ma dostp do podgldu obrazów na ywo oraz do funkcji administracyjnych. VS-DVR oferuje jednoczenie prac zdaln (transmisja) i lokaln (monitor VGA oraz dwa monitory CCTV). Tryb pracy ,,quadplex" umoliwia jednoczesne wywietlanie, nagrywanie, odtwarzanie i transmisj obrazów. Przy lokalnym podgldzie na ywo obrazy

wywietlane s w czasie rzeczywistym (25 kl./s z kadej kamery). Bardzo dlugi czas archiwizacji osignito przez wykorzystanie do zapisu kompresji MPEG. Wplywa to równie na du szybko transmisji obrazu nawet przez lcza wskopasmowe, co w polczeniu z obslug DNS-u z dynamicznie przydzielanym adresem IP (DDNS) idealnie predysponuje te rejestratory do zastosowania w polczeniu z Neostrad. Rejestrator VS-PeCo (People Counter) posiada dodatkowo funkcj zliczania osób. Umoliwia liczenie osób wchodzcych/ wychodzcych przez kamer umieszczon bezporednio nad wybranym przejciem. Dolczone oprogramowanie umoliwia póniejsz obróbk statystyczn danych zgromadzonych przez wszystkie rejestratory pracujce w obiekcie.

ARPOL · www.arpol.pl · [email protected] · (061) 846 21 00

Nasz przegld, podobnie jak poprzednie, jest bardziej porównaniem ni klasyfikacj czy testem majcym na celu wylonienie najlepszego produktu. Przedstawia aktualn ofert rynku i najwaniejsze parametry urzdze. Postawilimy sobie zadanie ulatwienia instalatorom i projektantom ­ w czasach, gdy rosnca liczba superofert, zachcajcych promocjami oraz ekstraparametrami, moe przyprawi o ból glowy ­ wy-

boru wlaciwego urzdzenia. A jest tych urzdze na rynku naprawd niemalo. Wedlug niektórych azjatyckich ródel, na wiatowym rynku dziala okolo tysic producentów DVR oferujcych mniej wicej sze tysicy urzdze. Nasz rynek te nie jest ubogi. Mamy w Polsce bardzo duo niewielkich firm ­ bezporednich importerów, którzy (choby ze wzgldu na koszty i ryzyko bldu) bacznie ledz wiatowy rynek

producentów DVR, wybierajc z ich oferty tylko najlepsze i najbardziej niezawodne produkty. Przetestowane na wszystkie sposoby, trafiaj do ich oferty handlowej. Polecamy zapoznanie si z ofert bezporednio u sprzedawcy, gdzie mona liczy na fachow pomoc i ewentualny test wybranego modelu urzdzenia, najlepiej w konfiguracji z innymi elementami systemu, które zamierzamy wykorzysta.

www.twierdza.info 81

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

393431


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531