Read NAF-test.pdf text version

KOPI 4809-080001590 Side 1 av 6

KOPI - NAF Salgstest

Navn Bilmerke

Jonny Vidar Bardvik

Adresse

Mitsubishi CARISMA DAO

Kjennemerke Km.stand

Kveldsolgata42 8618 Mo I Rana

Telefon

YA43241

Ferste gang reg.

153649

Arsmodell

09.07.1998

Fax

Understellsnr. Testdato

97111463

Kundenummer

XMCSNDA2AWF0901 29

Tester Morten Ruud

25.06.2008

X09000800453

Testsenter Priser

NAF Senteret Ranenget Postboks 109 8601 MO I RANA

Teisfon Fax

Testepris kr. Sum kr.

2190,00 2190,00

75198580

75198581

Herav mva. kr. Organisasjons nr.: NO 987 372 540 MVA

438,00

For bestilling av NAF Tester og Periodisk kj0ret0ykontroll ring 08 505. Salgstesten tar sikte pa a gi et godt bilde av bilens tilstand for en fremtidig kj0per. Det er imidlertidig viktig at kj0per selv inspiserer og vurderer om bilens kosmetiske tilstand svarer til kravene. Det er tatt hensyn til bilens alder og km.stand ved utarbeidelse av alle anmerkninger, vurderinger og kommentarer i denne rapporten. I rapporten fremgar det hva som er gjennomgatt og utf0rt samt verdier fra malinger som inngar i testen. F0lgende koder for angivelse av tilstand er brukt: V = Kontrollert og funnet i orden. R = Reparasjon anbefales/B0r utbedres. A = Awik eller slitasje (trenger ikke omgaende utbedring, men ma holdes under oppsyn). S = Skiftet. J = Justert. I = Ikke utf0rt. Denne bilen har en registerreim (tannreim) av gummi som driver kamakselen. Registerreimen pavirkes av alder og kj0relengde. Bilfabrikanten anbefaler den skiftet etter et antall km eller etter et antall ar men vi har desverre ikke denne informasjonen. Sjekk med bilfabrikanten. Det er ikke mulig for oss a fastsla slitasjegraden pa denne. Derfor er det viktig a forvisse seg om nar den er skiftet. Pa mange bilmerker far brudd pa registerreimen kostbare f0lger nar den ryker.

NAF Bilteknikk, en divisjon i NAF AS Org.nr NO 987 372 540 MVA

NAF Test versjon 2.7.159

KOPI 4809-080001590 Side 2 av 6

TESTKOMMENTARER

Reparasjon (R)

B0r utbedres. 209 Parklys: Pasre virker ikke: h0yre side. 301 Utvendig tilstand motor: Noe oppbulket bunnpanne. 302 Oljeniva motor: Oljeniva er langt under minimumsmerket, og kan ikke avieses pa peilepinnen. 305 Eksosanlegg: Lekkasje: bakre. 308 Luftfilter: Skittent. 320 Avgassanalyse: Usikkert maleresultat grunnet feil ved punkt 305. 326 Motor virkemate: St0y fra ventilmekanisme. 515 Batteri ytre tilstand, vaaskeniva: Rengj0r batten og poler. 520 Vmdusvisker, spyler (foran): Slitte viskergjennomf0ringen venstre og h0yre. 525 ! Setevarmer. Virker ikke: venstre foran. 707 j Stabilisator foran: Slitt foring pa ramme / travers: venstre side og h0yre side. SOS «Siabifisator bak: Siftt foring pa ramme / travers: venstre side og h0yre side. 905 I Ststfangsre: Dsfbrmeit ststfangen bak. 1905 j Ststfangere: Mangier h.blinddeksel i ststfanger foran. ! 925 I Lakk / karosseri utvendig: Matt lakk.

Anmerkning (A)

Trenger ikke omgaende utbedring, men ma holdes under oppsyn. 112 Bremsebelegg : Noe slitt: venstre foran og h0yre foran. 305 Eksosanlegg: Gravrust: midtre og bakre. 401 Clutch: Clutch tar noe langt ute. 502 Tennpluggen Noe slitt. 601 Dekk: Skjevslitte dekk, hjulstilling er innenfor toleranser. 602 Felg: Bulk i felghorn: h0yre forhjul og venstre bakhjul. 706 St0tdempere foran: Svetting: venstre side. 905 St0tfangere: Noe skadet st0tfanger: foran. 925 Lakk / karosseri utvendig: Diverse lakkriper og smabulker. 926 Rustbeskyttelse: Flekkevis darlig.

KOPI 4809-080001590 Side 3 av 6

NAF Salgstest

100 Bremser

100 Maleverdier, bremser

'' \

210Kp 7% 210 Kp 9% 120Kp 8% 120Kp 9% 100Kp 100 Kp 100 Kp

300 Motor

Utvendig tilstand motor Oljeniva motor Motorfester Manifold innsug / eksos / turbo Eksosanlegg Kamakseldrift Luftfilter Veivhusventilasjon Drivstofftank, r0r, slange Drivstoffpumpe / -filter Innspr0ytingsanlegg Gasspedal med overf0ring Sylinderbalanse Avgassanalyse

Tomgang 800 o/min CO-innhoId _ 0,66% eO2-innhold _____ __ __ 13,7% HC-innhoId ___ ____ 425 ppm O2-innhold _____ __ _ 1,33% Lambda _____ ___ _ 1,03 CO-innhold ved forh0yet tomgang ... 0,62% Lambda pa forh0yet tomgang 1,025 HC i kj0lesystem _____ 0 ppm

101 102 103 104 105 108 107 108 109 110 111 112 113 114

[Vj 301 302 303 304 305 306 308 309 310 Bremsevirkning foran [y] 311 Bremsevirkning bak [V] 314 Bremsepedal [V] 315 Parkeringsbrems [V] 316 BfBmsekrafubrsterker [VJ 320 Hovedsyiindsr / vssskebeholder / ABSfVJ BrerT.sev_.3skeniva [Vl Bremsev-sskens kokepunkt [V]

Bremsevirkning, VF Pulserende bremsevirkning, VF _ _ _ _ _ Bremsevirkning, HF Pulserende bremsevirkning, HF Bremsevirkning, VB _.. Pulserende bremsevirkning, VB Bremsevirkning, HB Pulserende bremsevirkning, HB Parkeringsbrems, venstre Parkeringsbrems, h0yre Pedaltrykk Kokepunki (B0r vasre over 155°C.) _ 242°C

w

m

Bremserar Bremseslanger Bremsepumper Bremsebelegg Bremseskiver Bremsetromler

321 HC i kj0lesystem 322 Kj0lesystem 323 Kj0leva3ske

Kj0levesskens frysepunkt -40°C

200^ Lys,og signaler

201 203 204 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Hovedlys Lyktespyler / Visker Kj0relys Andre lys Takebaklys Ryggelys Parklys Retningslys, n0dsignallys Baklys, refleks Skiltlys Stopplys Lyd / lyssignaler Kontrollamper Tilhengerkontakt

324 Vannpumpe 325 Vannslanger 326 Motor virkemate

j-ift*!, iH.__jw»^.v

400

401 402 405 406

,,

^-

'"'

[\/l [V] [\7l

Clutch Girkasse (manuell) Differensial Drivaksler

500 Elektriske anlegg

501 502 503 506 507 508 Kj0levifte Tennplugger Pluggkabler, hetter Aut. tenningsregulering Tenningsinnstilling Oksygenf0ler

[y]

V

H

[VI

509 Coil

510 Starter feste / tilkopling

Forklaring til kodene: V=kontrollert og funnel i orden, R=Reparasjon, b0r utbedres, A=Avvik eller slitasje - b0r holdes under oppsyn, S=Skiftet av oss, J=Justert av oss, Nkke utf0rt, O=Opplysninger/informasjon.

KOPI 4809-080001590 Side 4 av 6

NAF Salgstest

511 512 513 514 Startmotor virkemate Feste / tilkopling generator Drivrem generator Ladespenning generator

Ladespenning uten last (V) 14,36 volt Ladespenning med last (V) 14,31 volt Str0mforbruk i hvileposisjon (A) 0,1 ampere

fv] 760 FoistilHngsmal fvl 760 Maleverdier, forstilling (gr. og min.)

Spissing som tilsvarerved 14"felg Camber, venstre Camber, h0yre Caster, venstre Caster, h0yre KPI, venstre KPI, h0yre Akselforskyvning 0°03' 0,31 mm 0°06' -0°18' 2°24' 2°42' 12°53' 13°27' -0°03'

[Vj

515 Batten" ytre tilstand, vasskeniva 516 Batterifester 517 Polsko / godsforbindelser batteri 520 Vindusvisker, spyler (foran) 521 Bakrutevisker, spyler 522 Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | 523 Elektrisk bakrute ; 524 Insirumenter, brytere ; 525 Setsvarmer 528 Ledningsneu 527 Tilstand Batten

RsfeiHnssvefdi: DIN 255 ksltistsrl-kapasitei avlsst fira batierisl Malt kaldstertkapasrtet 258 ampere

m fvl

761 762 763 764 765 766

Spissing foran Camber foran Caster Spredning i sving KPI Akselforskyvning

LV] LV] LV] LV] fvl

SOCLBakhjulsoppheng^

801 802 803 804 805 806 Opplagring / ledd bak Travers bak Opphengs / basrearmer bak Fjasrerbak St0tdempere bak Stabilisator bak

6QQ Hjul og dekk

601 Dekk

Bilen er utrustet med sommerdekk. M0nsterdybde VF M0nsierdybde HF __ M0nstertiybde VB __ _ M0nsterdybde HB _

^"

6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

LV] LV] LV]

fR]

850^Bakstii!ingsmal.

850 Maleverdier, bakstilling (gr. og min.)

Spissing _ som tilsvarer ved 14"felg Camber, venstre Camber, h0yre L0psretning 0°12' 1,24 mm -1°12' -1°00' 0°00'

602 Felg 603 Hjullager 604 Reservehjul

700:Forstilling'

701 702 703 704 705 706 707 Opphengskuler foran Fjaerbein / svinglager foran Travers foran Opphengs- / basrearmer foran Fjasrer foran St0tdempere foran Stabilisator foran

LV] LV] 9005Karosser! V 901 Skilter

902 903 904 905 906 907 908 909 910 Understellsnummer Innvendig speil Utvendig speil St0tfangere Frontplate Forskjerm Fremre hjulhus Panser Tak

851 Spissing bak 852 Camber bak 853 L0psretning

LV] \v\] LV] LV] V LV]

fvl

[V] fvl

750 Storing

751 753 754 755 Styrestag/ledd Ratt, rattaksel, ledd Styresnekke, tannstang Styreservo

fvl

LV]

Forklaring til kodene: V=kontrollert og funnel i orden, R=Reparasjon, b0r utbedres, A=Awik eller slitasje - b0r holdes under oppsyn, S=Skiftet av oss, J=Justert av oss, l=ikke utf0rt, O=Opplysninger/informasjon.

KOPI 4809-080001590 Side 5 av 6

NAF Salgstest

915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 J926 927 929 i 930 ;837 D0rer Bakluke/d0r Las D0rterskel / sidekanal Bakskjerm / sideplate Bakre hjulhus Bakplate Rammevanger, vognbunn Seter, fester og las Glassruter Lakk / karosseri utvendig Rustbeskyttelse Bilbelte Varsettrekant TTlhengerfeste Dsrsiolpsr

lYJ [V] Ivl

m 53 [y] m si

lAl

[y]

Forklaring til kodene: V=kontrollert og funnet i orden, R=Reparasjon, b0r utbedres, A=Awik eller slitasje - b0r holdes under oppsyn, S=Skiftet av oss, J=Justert av oss, Nkke utf0rt, O=Opplysninger/informasjon.

Informasjon og leveransebetingelser for NAFs testeprodukter

1. Testrapporten Side 1: Identifikasjon av bil og kunde, samt beskrivelse av hvilke testprodukt som er levert. Side 2: Oppsummering av tekniske funn. Side 3 og videre: Beskrivelse av testens omfang med maleresultater der det foreligger. 2. Bedomminger Bokstavkodene og tallene i testen betyr f0lgende: · V: Kontrollert og funnel a vasre normalt i forhold til bilens alder og kj0rte kilometer R: Reparasjon anbefales (b0r utbedres) A: Awik eller slitasje som ikke trenger umiddelbar utbedring. Ma holdes under oppsyn S: Skiftet J: Justert 1: Ikke utf0rt test/kontroll

KOPI 4809-080001590 Side 6 av 6

gjelder selv om kj0peren ikke er tilstede under testen. En NAF Test fritar ikke selgeren av bilen for sin lovpalagte opplysningsplikt i henhold til lov om kj0p §§18 og 19 eller lov om forbrukerkj0p §§ 16 og 17. 7. Lakk og skader Det er ikke uvanlig at biler har fatt utf0rt opprettingsarbeide pa karosseri eller lakkeringsarbeider. Dette anmerkes ikke som feil med mindre kvaliteten pa arbeidet vurderes til a veere mangelfull. 8. Demontering NAF demonterer ikke for kontroll, og kan dermed ikke papeke feil som kun kan avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager awik der det trengs demontering for kontroll, vil dette bli anmerket pa testrapporten. 9. Periodiske feil og fremtidige problemer NAF anmerker kun feil, mangier og awik som er tilstede pa testtidspunktet. Det er ikke mulig a forutse framtidige problemer dersom ikke feilsymptomer (ulyder, r0yk, feil maleverdier eller lignende) er tilstede pa testtidspunktet. 10. Avlesing av elektronikkfeil NAF kan kun less feilmeldinger pa de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgangen til slik informasjon varierer for ulike bilmerker og modeller. For biler produsert etter 1.1.1997, der NAF har tilgang til avlesning, blir feilkoder som er lagret i bilens elektroniske styresystemer avlest. At feilkoder ligger lagret beh0ver ikke a bety at det finnes en feil. Det kan for eksempel vaare tidligere feilkoder som ikke er blitt tilbakestilt etter en tidligere reparasjon. Feilkoder som er lagret b0r unders0kes naermere. NAF kan ikke pavise awik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av elektronisk avlesning av bilens styresystemer. 11. Klageadgang. Muntlige henvendelser og sp0rsmal om testen kan stilles til senterleder ved utf0rende NAF Senter, som er angitt pa testrapportens forside. Skriftlige henvendelser sendes til: NAF Bilteknikk AS 0stensj0veien 14 Pb 6682 Etterstad 0609 Oslo e-post: [email protected]

3. Gjannamfering av test

Kundsn er vsikoinmen HI a vsre tilstede under testen, etter de anvrsnjngsj- som gjsldsr pa dei enkette NAF senter. Etter ejbiMti.Jiiii test GST NAFs tsdgivsr igjennom testen med Jasicsn eg rorJtesr og infbrrnsrer orn rssuttatene dersom kurxteii Kks snsfcsr snnsL

4. Bendomsrstt

Testens resuftal HIn0rer NAFs kunde. Kundens navn er registrert pa side 1 i testrapporten, og eventuelle reklamasjoner pa test ma foretas av denne. Testresultatene leveres ikke ut til tredjeperson uten samtykke fra NAFs kunde. 5. Testens omfang NAFs tester gjennomf0res med hovedfokus pa komponenter som har betydning for milj0, trafikksikkerhet og driasszkkefiiet Testens obligatoriske kontrollpunkter med vwtisring iremgar av lestrapporten. Enklere funksjonskoniroll utf0res pa klimaanlegg, elektrisk sstejusiering, tekluke, fartsholder (cruise kontroll) og sentrallas. Annet utstyr som alarm, motorvarmer, filleggsvarmer, startsperre, kj0recomputer, navigasjon, Stereo/AV-utstyr etc. eller I0st ekstrautstyr (f.eks I0se hjul i bagasjerom) kontrolleres normalt ikke. Mindre defekter eller mindre skader pa lakk, glassruter eller bilens interi0r anmerkes normalt ikke. NAF har spesielle tester som er egnet ved kj0p og salg av bil, og disse legger st0rre vekt pa forhold ved bilens tilstand som pavirker dens verdi. NAFs 0vrige tester eller periodisk kontroll/EU-kontroll anbefales ikke benyttet som grunnlag for kj0p og salg av bil. 6. Kundens ansvar ved kj0p og salg av bil I alle tilfeller der en NAF test legges til grunn for et kj0p eller salg av bil er det viktig a merke seg f0lgende: NAF Test ved kj0p er a anse som en radgivning til kj0peren, og det er kj0peren av bilen som selv ma avgj0re om bilens tilstand og helhetsinntrykk svarer til egne forventninger. Kj0peren har en selvstendig unders0kelsesplikt, og det forutsettes at kj0per pr0vekj0rer og vurderer bilens eksteri0r og interi0r i forhold til egne preferanser. Dette ansvaret

Foresp0rsel om pristilbud / Reparasjonsavtale

Navn Bilmerke

KOPI 4809-080001590 Side 1 av 2

Jonny Vidar Bardvik

Adresse

Mitsubishi CARISMA DAO

Kjennemerke Km.stand

Kveldsolgata42 8618 Mo I Rana

Telefon

YA43241

Farste gang reg.

153649

Arsmodell

09.07.1998

Fax

Understellsnr, Testdato

97111463

XMCSNDA2AWF0901 29

25.06.2008

Prisforesp0rsel / bestilte arbeider Funkier market R pa NAF-test Parklys: Psere virker ikke: h0yre side. Utvendig tilstand motor Noe oppbulket bunnpanne. Qfjeniva motor, Oljeniva er langt under minimumsmerket, og fen ikke avleses pa peilepinnen. Eksosanlegg: Lekkasje: bakre. Luafflter, Skffient. Avgassanalyse: Usikkert maleresultat grunnet feil ved punkt 305. Motor virkemate: St0y fra ventilmekanisme. Batteri ytre tilstand, va3skeniva: Rengj0r batteri og poler. Vmdusvisker, spyler (foran): Slitte viskergjennomf0ringen venstre og h0yre. Setevarmen Virker ikke: venstre foran. Stabilisator foran: Slitt foring pa ramme / travers: venstre side og h0yre side. Stabilisator bak: Slitt foring pa ramme / travers: venstre side og h0yre side. St0tfangere: Deformed: st0tfanger: bak. St0tfangere: Mangier h.blinddeksel i st0tfanger foran. Lakk / karosseri utvendig: Matt lakk. Sum

Deler Arbeid Fastpris / Overslac Fastpris / Overslac *) *)

+ mva.

Total

*) Fyll inn F for fastpris eller O for prisoverslag

Foresp0rsel om pristilbud / Reparasjonsavtale

· · · ·

KOPI 4809-080001590 Side 2 av 2

Bilen er klar for utlevering til kunde: Kunden varsles hvis prisoverslaget overstiges med 15% eller kr 800,-. Utskiftede deler legges i bilen: Ja / Nei Synlige / papekte skader pa bilen ved innlevering:

Underskrift verksted v/foresp0rsel Data

Verkstedets navn og adresse

Underskrift verksted v/avtale

Data

Underskrif! ansvarlig bestiller

Data

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

696530


Notice: fwrite(): send of 204 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531