Read Tyco Fire Products TFP500 text version

Close

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 http://www.tyco-fireproducts.com

Model DV-5 Deluge-klep, membraantype, Model DV-5 Deluge Valve, Diaphragm Style, 1-1/2 thru 8 met DN200 (1-1/2" tot en met 8"), DN40 tot en Inch (DN40 thru DN200), Deluge System -- Electric Actuation Deluge-systeem - Elektrische aansturing General Algemene Description Beschrijving

The Model DV-5 Deluge Valve (described in TechnicalDV-5 (beschreven Data Sheet De deluge-klep model TFP1305) is a diaphragm style valve in technisch gegevensblad TFP1305) is een that depends upon het gesloten houden membraanklep. Voor water pressure in the Diaphragm Chamber to hold the van het membraan tegen de waterleidingDiaphragm closed against de waterdruk druk, is de klep afhankelijk van the water supplymembraankamer. Wanneer de DV-5 in de pressure. When the DV-5 Valve is set for service, theingesteld, wordt klep gebruiksklaar wordt Diaphragm Chamber is pressurized druk gezet the de membraankamer onder through door trim connections from the inlet side of middel van de ombouwverbindingen aan de the system's de hoofdafsluitervalve, for inlaatkant van main control van het sysexample an O.S.&Y. gate valve or butteem, bijvoorbeeld een schuifafsluiter met terfly valve spindel of een 1 and 3). (zie uitwendige (Ref. Figures vlinderklep afbeeldingen an 3). Operation of1 en electrical device such as a heat sensitive thermostat, smoke Werking van een elektrisch element zoals detector, or electrical manual control een hittegevoelige thermostaat, rookmelder station signals the deluge valve releasof elektrische handbedieningseenheid geeft ing signaal aan energize the Solenoid panel to de stuurcentrale van de deeen Valve. In turn, the energized Solenoid luge-klep om de elektromagnetische klep te Valve opens to release water from the activeren. Wanneer de geactiveerde elektroDiaphragm Chamber faster than it can magnetische klep opent, wordt water vanuit be replenished through the 1/8 inch de (3,2membraankamer sneller afgevoerdthe mm) restriction provided by dan dat dezeASV-1 Automatic worden door Model opnieuw gevuld kan Shut-Off een 3,2 the (1/8") vernauwing in de model Valve inmm diaphragm supply connecASV-1 automatische afsluiter in 4, also tions (Item 5 - Fig. 2A andde toevoerverbinding in Technical Data Sheet described van de membraankamer (item 5 - Afb. 2A en 4, ook beschreven in technisch TFP1384). This results in a rapid presgegevensblad TFP1384). Dit Chamber sure drop in the Diaphragmresulteert in een the drukverlaging in de applied and snelle force differential membraankamer. the krachtdifferentieel dat it in through Het Diaphragm that holds wordt toegebracht door is membraan om the the set position hetreduced belowhet op zijn plaats te houden, water supply presvalve trip point. The wordt gereduceerd tot onder het forces the van de klep. De wasure then doorslagpuntDiaphragm open terleidingdruk duwt flow into the system permitting water to het membraan open en laat het water in as through the Alarm piping, as well systeemleidingen stromen. Tegelijkertijd stroomt het door de alarmuitPort to actuate the system alarms. gang om de systeemalarmen te activeren. As water flows into the system, the Naarmate het water the systeem stroomt, pilot chamber of in het Model ASV-1 wordt de leikamer van de model 5 - Fig. Automatic Shut-Off Valve (ItemASV-1 au2A and 4) afsluiter (item 5 - afb. 2A and4) tomatische becomes pressurized en the ASV-1 gezet en sluit de ASV-1 dethe onder druk automatically shuts off toediaphragm chamber de membraankamer voerverbinding van supply flow to the DV-5 de DV-5 membraankamer automatisch naar Diaphragm Chamber. Shutting off the diaphragm chamber supply flow af. Afsluiting van de toevoerverbinding van prevents the DV-5 voorkomt datChamde membraankamer Diaphragm de DV-5 ber from becoming re-pressurized, membraankamer opnieuw onder druk wordt thereby preventing inadvertent closing

of the DV-5 during een ongewenst sluiten gezet. Dit voorkomt a fire (as may be the case DV-5 tijdens Solenoid Valve zou van de should the een brand (hetgeenbecome plaatsvinden indien its initial opkunnende-energized after de elektromageration). netische klep geïnactiveerd wordt na de eerste werking).

WAARSCHUWING WARNING De hier beschreven model DV-5 deluge-klep The Model DV-5 Deluge Valve with met elektrische aansturing moet worden Electric Actuation Trim described herein must onderhouden conform dit geïnstalleerd enbe installed and maintained in compliance van this docudocument, als conform de withtoepassing zijment, as well as National applicable nde richtlijnen van de with theFire Protection standards of de National Fire ProtecAssociation en therichtlijnen van enig ander tion Association, in addition to the bevoegd gezag. Niet-nakoming van deze standards of any other authorities havverplichting kan schadelijk zijn voor de ing jurisdiction. apparaten. werking van deze Failure to do so may

vices. De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van is responsible for maintainThe owner zijn brandbeveiligingssysteem en voor hetfiregoede staat houden van dedeing their in protection system and apparatuur. Bij vragen dient contact te worden vices in proper operating condition. opgenomen met de installateuror manufacThe installing contractor of fabrikant. turer should be contacted with any questions.

impair the performance of these de-

Pagina 1 van 14 Page 1 of 14

MAART, 2004 MARCH, 2004

TFP1320_NL TFP1320

Close

Page 2 of 14 Pagina 2 van 14 TFP1320 TFP1320_NL

5

6 5

13

8 11

15

14 7 9 3

1

4

2

1 - Model DV-5 Deluge-klep 1 - Model DV-5 Deluge Valve 2 - Hoofdafsluiter (N.O.) 2 - Main Control Valve 3 - Toevoerafsluiter van de(N.O.) - Diaphragm Chamber 3 membraankamer (N.O.) Supply Control Valve (N.O.) 4 - Lokale handbedieningseenheid 5 - Open tuiten of sprinklers Station 4 - Local Manual Control 6 - Hittemelders, rookmelders, 5 - Open Nozzles or Sprinklers enz. (branddetectie) 6 - Heat Detectors, Smoke Detectors, etc. (Fire Detection)

7 - Watertoevoermanometer 7 - Water Supply Pressure Gauge 8 - Manometer van de membraankamer 8 - Diaphragm Chamber 9 - Systeemaftapafsluiter (N.G.) Pressure Gauge 10 -Hoofdafvoerklep (N.G.) (getoond 9 - System Drain Valve (N.C.) aan achterzijde van de klep) 11 10 - Main Drain Valve (N.C.) - Automatische afsluiter van de membraankamer of Valve) (Shown at Rear 11 - Diaphragm Chamber Automatic Shut-Off Valve

12 - Alarmdrukschakelaar (getoond 12 - Waterflow Pressure Alarm Switch aan achterzijde van deof Valve) (Shown at Rear klep) 13 - Water gedreven alarmgong (optie) 14 13 Water Motor Alarm (Optional) - Elektromagnetische klep 15 14 - Solenoid van de deluge-klep - Stuurcentrale Valve 15 - Deluge Valve Releasing Panel

AFBEELDING 1 - DEEL 1 VAN 2 FIGURE 1 -- PART 1 OF 2 SCHEMATISCH SYSTEEMDIAGRAM (vooraanzicht) - ELEKTRISCHE AANSTURING

SYSTEM SCHEMATIC (Front View) -- ELECTRIC ACTUATION

Close

TFP1320 Pagina 3 van 14 TFP1320_NL Page 3 of 14 Pagina 3 van 14 TFP1320_NL

5 5 6

13

15

12

11

14

9

3

1

10

2

1 - - Model DV-5 Deluge Valve 1 Model DV-5 Deluge-klep 2 - Hoofdafsluiter (N.O.) (N.O.) 2 - Main Control Valve 3 - Toevoerafsluiter van de 3 - Diaphragm Chamber Supply membraankamer (N.O.) Control Valve (N.O.) 4 - Lokale handbedieningseenheid - Local aan voorzijde van de klep) 4 (getoondManual Control Station (Shown at Front of Valve) 5 - Open tuiten of sprinklers 5 - Open Nozzles or Sprinklers 6 - Hittemelders, rookmelders, - Heat Detectors, Smoke Detectors, 6 enz. (branddetectie) etc. (Fire Detection)

7 - Watertoevoermanometer 7 - Water Supply Pressure Gauge (Shown voorzijde van de klep) (getoond aan at Front of Valve) 8 - Manometer van de membraankamer 8 - Diaphragm Chamber Pressure (getoond aan(Shown at van deof Valve) Gauge voorzijde Front klep) 9 - Systeemaftapafsluiter (N.G.) 9 - System Drain Valve (N.C.) 10 - Hoofdafvoerklep (N.G.) 10 - Main Drain Valve (N.C.) 11 - Diaphragm Chamber Automatic Shut-Off Valve 12 - Waterflow Pressure Alarm Switch

11 13 - Water Motor Alarm (Optional) - Automatische afsluiter van de - Solenoid Valve 14 membraankamer 12 - Alarmdrukschakelaar 15 - Deluge Valve Releasing Panel 13 - Water gedreven alarmgong (optie) 14 - Elektromagnetische klep 15 - Stuurcentrale van de deluge-klep

AFBEELDING 1 - DEEL 2 VAN 2 FIGURE 1 -- PART 2 OF 2 SCHEMATISCH SYSTEEMDIAGRAM (achteraanzicht) - ELEKTRISCHE AANSTURING

SYSTEM SCHEMATIC (Rear View) -- ELECTRIC ACTUATION

Pagina 4 van 14

TFP1320_NL

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTALP/N

Close

2 1/4" 4 of 14 Page Manometertestafsluiter .........

1 20 bar/300 psi Watermanometer. 2 92-343-1-005 1 46-005-1-002 3 Model MC-1 Handbedieningseenheid......................................................... 1 52-289-2-001 4 Model AD-1 Automatische afvoerklep ......................................................... 1 52-793-2-004 5 Automatische afsluiter, model ASV-1...................................................... 1 92-343-1-021 NO. DESCRIPTION QTY. P/N 6 Alarmdrukschakelaar ....................... 1 Apart besteld 1 1/2" Kogelkraan .................................. 2 46-050-1-004 300 psi/ 2000 kPa 7 Water Pressure Gauge . . 2 92-343-1-005 8 1/2" Veerterugslagklep ................... 1 92-322-1-002 2 1/2" Y-filter ............................................ 46-005-1-002 1/4" Gauge Test Valve . . 1 9 1 52-353-1-005 3 Model MC-1 Manual 10 3/4" Terugslagklep............................. 1 46-049-1-005 Control Station . . . . . . . . . 1 52-289-2-001 11 3/4" Haakse afsluiter ......................... 2 46-048-1-005 4 Model AD-1 Automatic 12 Aansluitstuk van de trechter ......... 1 92-211-1-005 Drain Valve . . . . . . . . . . . 1 52-793-2-004 13 Beugel van de trechterValve, 5 Automatic Shut-Off .................... 1 92-211-1-003 14 Trechter ................................................. 1 92-343-1-007 Model ASV-1 . . . . . . . . . . 1 92-343-1-021 6 Waterflow Pressure Ordered Alarm Switch . . . . . . . . . . 1 Separately 7 1/2" Ball Valve . . . . . . . . . 2 46-050-1-004 8 1/2" Spring Loaded Check Valve . . . . . . . . . . 1 92-322-1-002 9 1/2" Y-Strainer . . . . . . . . . 1 52-353-1-005 10 3/4" Swing Check Valve . 1 46-049-1-005 11 3/4" Angle Valve . . . . . . . 2 46-048-1-005 12 Drip Funnel Connector . . 1 92-211-1-005 13 Drip Funnel Bracket . . . . 1 92-211-1-003 14 Drip Funnel . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-007

6 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD) 27 LOCATION LOCATIE VOOR FOR OPTIONAL OPTIONELE ELECTRICALLY ELEKTRISCH SUPERVISED AANGESTUURDE N.O. N.O. ALARM ALARMAFSLUITER CONTROL VALVE (BVS-3/4") (BVS-3/4") 24 38 7 35 29 20 35 42 33 29 41 16

15 3/32" Ontluchtingsaansluiting...... 16 1/4" x 18" Leiding ............................... 17 1/2" Leidingconnector ..................... 18 1/2" x 12" Leiding ............................... 19 1/4" Plug................................................ 20 3/4" Plug................................................ 21 1/2" Verbinding ................................. NO. DESCRIPTION QTY. 22 3/4" Verbinding ................................. 15 3/32" Elleboog ............................... 23 1/4" 90° Vent Fitting . . . . . . . 1 16 1/4" x 18" Tubing . . . . . . . 1 24 1/2" 90° Elleboog ............................... 17 1/2" Tubing Connector . . 1 25 3/4" 90° Elleboog ............................... 18 1/2" x 12" Tubing . . . . . . . 1 26 1/2" T-stuk ............................................. 19 1/4" Plug . . . . . . . . . . . . . 1 27 1/2" x 1/4" x.1/2" T-stuk .................... 20 3/4" Plug. . . . . . . . . . . . . . 1 28 3/4" T-stuk ............................................. 21 1/2" Union . . . . . . . . . . . . 5 29 3/4" x 1/2" x 3/4" T-stuk .................... 22 3/4" Union . . . . . . . . . . . . 2 30 3/4" x 3/4" x 1/2" T-stuk .................... 23 1/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 31 1/4" Sluitnippel ................................... 24 1/2" 90° Elbow . . . . . . . . . 8 32 1/2" Sluitnippel ................................... 25 3/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 33 1/2" x 1-1/2" Nippel . . . . . . . . 3 26 1/2" Tee . . . . . . ........................... 34 1/2" x 2" Nippel 1/2" Tee . . . . 3 27 1/2" x 1/4" x ................................... 28 3/4" Tee . . . . . . . . . . . . . . 2 29 3/4" x 1/2" x 3/4" Tee . . . . 2 30 3/4" x 3/4" x 1/2" Tee . . . . 1 31 1/4" x Close Nipple . . . . . 2 32 1/2" x Close Nipple . . . . . 3 33 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . . 11 34 1/2" x 2" Nipple . . . . . . . . 1

40 30 15 (GREEN (GROENE TINT) KLEUR) 28 22 41 41 22 41 25 26 41 35 41

1 92-032-1-002 1 S.V. 1 S.V. 1 S.V. 1 S.V. 1 S.V. 5 S.V. P/N 2 S.V. 92-032-1-002 1 S.V. CH 8 S.V. CH 1 S.V. CH 3 S.V. CH 3 S.V. CH 2 S.V. CH 2 S.V. CH 1 S.V. CH 2 S.V. CH 3 S.V. CH 11 S.V. CH 1 S.V. CH CH CH CH CH CH CH CH

11 44 24 4 33

35 1/2" x 2-1/2" Nippel ........................... 4 S.V. 36 1/2" x 5" Nippel ................................... 2 TFP1320 S.V. 37 1/2" x 7" Nippel ................................... 1 S.V. 38 Selecteer nippel d.m.v. tabel ......... 2 S.V. 39 Selecteer nippel d.m.v. tabel ......... 2 S.V. 40 3/4" Sluitnippel ................................... 1 S.V. 41 3/4" x 1-1/2" Nippel ........................... 8 P/N NO. DESCRIPTION QTY. S.V. 42 3/4" x 2" Nippel ................................... 1 S.V. 35 1/2" Nippel Nipple . . . . . 4 43 3/4" x 4"x 2-1/2"................................... 1 CH S.V. 36 1/2" x nippel d.m.v. . . . . 2 44 Selecteer 5" Nipple . . .tabel.......... 2 CH S.V. 37 1/2" x 7" Nipple . . . . . . . . 1 CH 38Elektromagnetische klep volgens CH Select Nipple per Table . . 2 E1 39gegevensblad TFP2180 ................... 1 CH Select Nipple per Table . . 2 Apart besteld 40 3/4" x Close Nipple . . . . . 1 E2 1/2" Leidingconnector .................... 1 CH S.V. 41 3/4" x Leiding ............................... E3 1/2" x 24" 1-1/2" Nipple . . . . . 8 1 CH S.V. 421/2" x 1-1/2" Nipple ........................... 1 CH 3/4" x 2" Nippel . . . . . . . . 1 E4 S.V. 43 3/4" x 4" Nipple . . . . . . . . 1 CH 44 Select Nipple per Table . . 2 CH

E1 E2 E3 E4 Solenoid Valve Per Data Ordered Sheet TFP2180 . . . . . . . 1 Separately 1/2" Tubing Connector . . 1 CH 1/2" x 24" Tubing . . . . . . . 1 CH Selecteer . . . . 1 CH 1/2" x 1-1/2" Nipple juiste .nippelgroottes

Nippelnummer.

volgens afmeting van de DV-5 delugeklep DN40 DN50 Select Appropriate Nipple Sizes (1-1/2") Deluge Valve Size (2") Nipple per DV-5 Number 38 1/2" (DN40) 1/2" x 2" 1-1/2"sluit 2" (DN50) 39 1/2" 5" 1/2" x 5-1/2" 38 1/2" xxClose 1/2" x 2" 44 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 2-1/2" 39 1/2" x 5" 1/2" x 5-1/2"

44 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 2-1/2" E1 (APART (ORDERED BESTELD) SEPARATELY) E2 36 21 32 26 24 26 32 37 33 5 21 34 33 24 18 17 24 32 3 1 33 27 E4 21 33

E3

10 41

41 28 11 1 43

12

35 14

24 24 33

39

13 8 21 36 33 31 23 31 27 24 33 21 33 7 33 9

Opmerkingen: 1. Ombouw voor elektrische NOTES: 1. aansturing bestaat uit de Electric Actuation Trim is items 1-44 plus items E1-E4. comprised of Items 1-44 2. Alle fittingen en nippels plus Items E1-E4. 2. zijn Fittings and Nipples are All gegalvaniseerd (standaard bestelling). galvanized (Standard Order). 3. S.V.: StandaardHardware. 3. CH: Common verkrijgbaar. 4. Zie afbeelding 2TFP1305 for 4. See Figure 2 of van TFP1305 voor identificatie klepuitgang. Valve Port identification. 5. Geleid alle leidingen naar 5. Route all Tubing to Drip Funnel, de trechter, item 14. Item 14.

19

2

2" (DN50) DN50 (2") GROEF GROOVE x GROOVE x GROEF MODEL MODEL DV-5 DV-5 DELUGEDELUGE VALVE KLEP GETOOND SHOWN

AFBEELDING 2A - DEEL 1 VAN 3 DN40 en DN50 (1-1/2 EN 2") MODEL DV-5 DELUGE-KLEPPEN ­OPENGEWERKTE TEKENING OMBOUW VERTICALE ELEKTRISCHE AANSTURING (52-477-X-109)­

FIGURE 2A -- PART 1 OF 3 1-1/2 and 2 INCH (DN40 and DN50) MODEL DV-5 DELUGE VALVES -- EXPLODED VIEW OF VERTICAL ELECTRIC ACTUATION TRIM (52-477-X-109) --

Pagina van 14 TFP1320_NL

Pagina van 14 TFP1320_NL

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTALP/N

Close

of 14

2 1/4" Manometertestafsluiter ......... TFP1320

1 20 bar/300 psi Watermanometer. 2 92-343-1-005 1 46-005-1-002 3 Model MC-1 Handbedieningseenheid......................................................... 1 52-289-2-001 4 Model AD-1 Automatische afvoerklep ......................................................... 1 52-793-2-004 5 Automatische afsluiter, model ASV-1...................................................... 1 92-343-1-021 NO. DESCRIPTION QTY. P/N 6 Alarmdrukschakelaar ....................... 1 Apart besteld 1 1/2" Kogelkraan .................................. 2 46-050-1-004 7 300 psi/ 2000 kPa Water Pressure Gauge . . 2 92-343-1-005 8 1/2" Veerterugslagklep ................... 1 92-322-1-002 2 1/2" Y-filter ............................................ 46-005-1-002 9 1/4" Gauge Test Valve . . 1 1 52-353-1-005 3 Model MC-1 Manual 10 3/4" Terugslagklep............................. 1 46-049-1-005 Control Station . . . . . . . . . 1 52-289-2-001 11 3/4" Haakse afsluiter ......................... 1 46-048-1-005 4 Model AD-1 Automatic 12 1-1/4" Haakse afsluiter ..................... 1 46-048-1-007 Drain Valve . . . . . . . . . . . 1 52-793-2-004 13 Aansluitstuk Shut-Off Valve,......... 1 92-211-1-005 5 Automatic van de trechter Model ASV-1 . . . . . . . . . . 1 92-343-1-021 6 Waterflow Pressure Ordered Alarm Switch . . . . . . . . . . 1 Separately 7 1/2" Ball Valve . . . . . . . . . 2 46-050-1-004 8 1/2" Spring Loaded Check Valve . . . . . . . . . . 1 92-322-1-002 9 1/2" Y-Strainer . . . . . . . . . 1 52-353-1-005 10 3/4" Swing Check Valve . 1 46-049-1-005 11 3/4" Angle Valve . . . . . . . 1 46-048-1-005 12 1-1/4" Angle Valve . . . . . . 1 46-048-1-007 13 Drip Funnel Connector . . 1 92-211-1-005

6 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD) 28 LOCATION LOCATIE VOOR FOR OPTIONAL OPTIONELE ELECTRICALLY ELEKTRISCH SUPERVISED AANGESTUURDE N.O. N.O. ALARM ALARMAFSLUITER CONTROL VALVE (BVS-3/4") (BVS-3/4") 25 35 7 40 12 30 21 36 45 35 30 44 17

14 Beugel van de trechter .................... 15 Trechter ................................................. 16 3/32" Ontluchtingsaansluiting...... 17 1/4" x 18" Leiding ............................... 18 1/2" Leidingconnector ..................... 19 1/2" x 12" Leiding ............................... 20 1/4" Plug................................................ NO. DESCRIPTION QTY. 21 3/4" Plug................................................ 14 Drip Funnel Bracket . . . . 1 22 1/2" Verbinding ................................. 15 Drip Funnel . . . . . . . . . . . 1 23 3/4" Verbinding ................................. 16 3/32" Elleboog ............................... 24 1/4" 90° Vent Fitting . . . . . . . 1 17 1/4" x 18" Tubing . . . . . . . 1 25 1/2" 90° Elleboog ............................... 18 1/2" Tubing Connector . . 1 26 3/4" 90° Elleboog ............................... 19 1/2" x 12" Tubing . . . . . . . 1 27 1/2" T-stuk ............................................. 20 1/4" Plug. . . . . . . . . . . . . . 1 28 1/2" x 1/4" x 1/2" T-stuk .................... 21 3/4" Plug. . . . . . . . . . . . . . 1 29 3/4" T-stuk ............................................. 22 1/2" Union . . . . . . . . . . . . 5 30 3/4" x 1/2" x 3/4" T-stuk .................... 23 3/4" Union . . . . . . . . . . . . 2 31 3/4" x 3/4" x 1/2" T-stuk .................... 24 1/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 32 1-1/4" x 3/4" x 1-1/4" T-stuk ............ 25 1/2" 90° Elbow . . . . . . . . . 8 26 3/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 27 1/2" Tee . . . . . . . . . . . . . . 3 28 1/2" x 1/4" x 1/2" Tee . . . . 3 29 3/4" Tee . . . . . . . . . . . . . . 1 30 3/4" x 1/2" x 3/4" Tee . . . . 2 31 3/4" x 3/4" x 1/2" Tee . . . . 1 32 1-1/4" x 3/4" x 1-1/4" Tee . 1

1 92-211-1-003 1 92-343-1-007 1 92-032-1-002 1 S.V. 1 S.V. 1 S.V. 1 S.V. P/N 1 S.V. 92-211-1-003 5 S.V. 92-343-1-007 2 S.V. 92-032-1-002 1 S.V. CH 8 S.V. CH 1 S.V. CH 3 S.V. CH 3 S.V. CH 1 S.V. CH 2 S.V. CH 1 S.V. CH 1 S.V. CH CH CH CH CH CH CH CH

33 1/4" Sluitnippel ................................... 2 S.V. 34 1/2" Sluitnippel ................................... 2 S.V. Page 5 35 1/2" x 1-1/2" Nippel ........................... 13 S.V. 36 1/2" x 2-1/2" Nippel ........................... 2 S.V. 37 1/2" x 3-1/2" Nippel ........................... 1 S.V. 38 1/2" x 4" Nippel ................................... 1 S.V. 39 1/2" x 4-1/2" Nippel ........................... 1P/N NO. DESCRIPTION QTY. 40 1/2" x 5" Nippel ................................... 1 33 1/4" x Close Nipple . . . . . 2 41 1/2" x 5-1/2" Nippel ........................... 1CH 34 1/2" x Close Nipple . . . . . 2 42 1/2" x 7" Nippel ................................... 2CH S.V. 35 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . .13 43 3/4" Sluitnippel ................................... 3CH S.V. 363/4" x 1-1/2" Nippel ........................... 5CH 1/2" x 2-1/2" Nipple . . . . . 2 44 S.V. 373/4" x 2" Nippel ................................... CH 1/2" x 3-1/2" Nipple . . . . . 1 45 1 S.V. 383/4" x 4-1/2"Nipple ........................... CH 1/2" x 4" Nippel . . . . . . . . 1 46 1 S.V. 39 1/2" x 4-1/2" Nipple . . . . . 1 CH 47 1-1/4" x 2" Nippel ............................... 1 S.V. 40 1/2" x 5" Nipple . . . . . . . . 1 CH 48 1-1/4" x 4" Nippel ............................... 1 S.V. 41 1/2" x 5-1/2" Nipple . . . . . 1 CH

42 1/2" x 7" Nipple . . . . . . . . 2 E1 Elektromagnetische klep volgens 43 3/4" x Close Nipple . . . . . 3 44gegevensblad TFP2180 ................... 3/4" x 1-1/2" Nipple . . . . . 5 E2 1/2" Leidingconnector .................... 45 3/4" x 2" Nipple . . . . . . . . 1 E3 1/2" x 24"4-1/2" Nipple . . . . . 1 46 3/4" x Leiding ............................... E4 1/2" x 1-1/2" Nippel ........................... 47 1-1/4" x 2" Nipple . . . . . . . 1 48 1-1/4" x 4" Nipple . . . . . . . 1 E1 E2 E3 E4 Solenoid Valve Per Data Sheet TFP2180 . . . . . . . 1 1/2" Tubing Connector . . 1 1/2" x 24" Tubing . . . . . . . 1 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . . 1

CH CH 1CH Apart besteld 1CH S.V. 1CH S.V. 1CH S.V. CH Ordered Separately CH CH CH

43 31 44

11 46

16 (GREEN (GROENE TINT) KLEUR) 29 23 44 10 44 44

25 35 4 E3 E2 41 22 35

36

26 27 43

E1 (APART (ORDERED BESTELD) SEPARATELY) E4 22 35 27 25 27 34 42 35 3 1 35 28

23 43

38 13

25 15 25 35

42

32 47 1 20 2 22 39 35 33 24 33 28 3" (DN80) DN80 (3") GROEF GROOVE x GROOVE x MODEL DV-5 GROEF MODEL DV-5 DELUGEDELUGE VALVE KLEP GETOOND SHOWN 7 25 35 48

14

Opmerkingen: NOTES: 1. Ombouw voor elektrische 1. Electric Actuation Trim is aansturing bestaat uit de comprised of Items 1-48 items 1-48 E1-E4. plus Items plus items E1-E4. 2. Alle fittingen en nippels 2. All Fittings and Nipples are zijn gegalvaniseerd Order). galvanized (Standard (standaard bestelling). 3. CH: Common Hardware. 3. S.V.: Standaard verkrijgbaar. 4. See Figure 2 of TFP1305 for 4. Zie afbeelding 2 van TFP1305 Valve Port identification. voor identificatie klepuitgang. 5. Route all Tubing to Drip Funnel, 5. Geleid alle leidingen naar Item 15. de trechter, item 15.

35 8 9

5 35

22 37 25 19 18 25 34

22 35

AFBEELDING 2A - DEEL 2 VAN 3 DN80 (3") MODEL DV-5 DELUGE-KLEPPEN ­OPENGEWERKTE TEKENING OMBOUW VERTICALE ELEKTRISCHE AANSTURING (52-477-X-106)­

FIGURE 2A -- PART 2 OF 3 3 INCH (DN80) MODEL DV-5 DELUGE VALVES -- EXPLODED VIEW OF VERTICAL ELECTRIC ACTUATION TRIM (52-477-X-106) --

Pagina van 14

TFP1320_NL

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTALP/N

1 S.V. 1 S.V. 1 S.V. 1 S.V. 5 S.V. 2 S.V. 1 S.V. P/N 8 S.V. CH 1 S.V. CH 3 S.V. CH 3 S.V. CH 2 S.V. CH 1 S.V. CH 1 S.V. CH 1 S.V. CH 2 S.V. CH 2 S.V. CH 10 S.V. CH 3 S.V. CH 1 S.V. CH 2 S.V. CH CH 1 S.V. CH 2 S.V. CH CH CH CH CH CH CH

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Close

1 20 bar/300 psi Watermanometer Page Manometertestafsluiter .......... 6 of 14 2 1/4"

3 Model MC-1 Handbedieningseenheid......................................................... 1 52-289-2-001 4 Model AD-1 Automatische afvoerklep ......................................................... 1 52-793-2-004 5 Automatische afsluiter, model NO. DESCRIPTION QTY. P/N ASV-1...................................................... 1 92-343-1-021 6 300 psi/ 2000 kPa 1 Alarmdrukschakelaar ....................... 1 Apart besteld 7 1/2" Kogelkraan .................................. 2 46-050-1-004 Water Pressure Gauge . . 2 92-343-1-005 2 1/2" Veerterugslagklep ................... 1 92-322-1-002 8 1/4" Gauge Test Valve . . 1 46-005-1-002 3 1/2" Y-filter ............................................ 1 52-353-1-005 9 Model MC-1 Manual Control Station . . . . . . . . . 1 52-289-2-001 10 3/4" Terugslagklep............................. 1 46-049-1-005 4 11 1"Model AD-1 Automatic Haakse afsluiter ............................. 1 46-048-1-006 12 2"Drain Valve . . .............................. 1 46-048-1-009 Haakse afsluiter . . . . . . . . 1 52-793-2-004 5 Automatic van de trechter 13 Aansluitstuk Shut-Off Valve,......... 1 92-211-1-005 Model ASV-1 . . . . . . . . . . 1 92-343-1-021 14 Beugel van de trechter .................... 1 92-211-1-003 6 Waterflow Pressure Ordered 15 Trechter ................................................. 1 92-343-1-007 Alarm Switch . . . . . . . . . . 1 Separately 16 3/32" Ontluchtingsaansluiting...... 1 92-032-1-002 7 1/2" Ball Valve . . . . . . . . . 2 46-050-1-004 17 1/4" x 18" Leiding ............................... 1 S.V. 8 1/2" Spring Loaded Check Valve . . . . . . . . . . 1 92-322-1-002 9 1/2" Y-Strainer . . . . . . . . . 1 52-353-1-005 10 3/4" Swing Check Valve . 1 46-049-1-005 11 1" Angle Valve . . . . . . . . . 1 46-048-1-006 12 2" Angle Valve . . . . . . . . . 1 46-048-1-009 13 Drip Funnel Connector . . 1 92-211-1-005 14 Drip Funnel Bracket . . . . 1 92-211-1-003 15 Drip Funnel . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-007 16 3/32" Vent Fitting . . . . . . . 1 92-032-1-002 17 1/4" x 24" Tubing . . . . . . . 1 CH

2 92-343-1-005 1 46-005-1-002

18 1/2" Leidingconnector ..................... 19 1/2" x 24" Leiding ............................... 20 1/4" Plug................................................ 21 3/4" Plug................................................ 22 1/2" Verbinding ................................. 23 1" Verbinding....................................... 24 1/4" 90° Elleboog ............................... NO. DESCRIPTION QTY. 25 1/2" 90° Elleboog ............................... 18 90° Tubing ................................... 26 1"1/2"ElleboogConnector . . 1 19 1/2" x 24" Tubing . . . . . . . 1 27 1/2" T-stuk ............................................. 20 1/4" Plug . . . . . . . . . . . . . 1 28 1/2" x 1/4" x.1/2" T-stuk .................... 21 3/4" Plug . . . . . . . . . . . . . 1 29 3/4" x 1/2" x.3/4" T-stuk .................... 22 x 1" Union . . . . . . . . . . . . 5 30 1"1/2" x 1/2" T-stuk............................ 23 x Union . . . . . . . . . . . . . . 2 31 1"1"3/4" x 1" T-stuk............................ 24 1/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 32 2" x 1" x 2" T-stuk ................................ 25 1/2" 90° Elbow . . . . . . . . . 8 33 1/4" Sluitnippel ................................... 26 1" 90° Elbow . . . . . . . . . . 1 34 1/2" Sluitnippel ................................... 27 1/2" Tee . . . . . . . . . . . . . . 3 35 1/2" x 1-1/2" Nippel ........................... 28 1/2" x 1/4" x 1/2" Tee . . . . 3 36 1/2" x 2-1/2" Nippel ........................... 29 3/4" x 1/2" x 3/4" Tee . . . . 2 37 1/2" x 3" Nippel ................................... 30 1" x 1" x 1/2" Tee . . . . . . . 1 38 1/2" x 5" Nippel ................................... 31 1" x 3/4" x 1" Tee . . . . . . . 1 39 1/2" x 6" Nippel ................................... 32 2" x 1" x 2" Tee . . . . . . . . 1 40 1/2" x 7" Nippel Nipple . . . . . 2 33 1/4" x Close ................................... 34 1/2" x Close Nipple . . . . . 2 35 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . .10 36 1/2" x 2-1/2" Nipple . . . . . 3 37 1/2" x 3" Nipple . . . . . . . . 1 38 1/2" x 5" Nipple . . . . . . . . 2 39 1/2" x 6" Nipple . . . . . . . . 1 40 1/2" x 7" Nipple . . . . . . . . 2

41 Selecteer nippel d.m.v. tabel ......... 2 S.V. 42 Selecteer nippel d.m.v. tabel ......... 2 TFP1320 S.V. 43 Selecteer nippel d.m.v. tabel ......... 2 S.V. 44 3/4" x 1-1/2" Nippel ........................... 1 S.V. 45 3/4" x 2" Nippel ................................... 1 S.V. 46 Selecteer nippel d.m.v. tabel ......... 2 S.V. 47 1" Sluitnippel ....................................... 5 P/N NO. DESCRIPTION QTY. S.V. 48 1" x 3" Nippel ....................................... 1 S.V. 41 Select Nipple per Table ......... 49 Selecteer nippel d.m.v. tabel . . 2 2 CH S.V. 42 3" Nippel ....................................... 50 2" xSelect Nipple per Table . . 2 1 CH S.V. 43 5" Nippel ....................................... 51 2" xSelect Nipple per Table . . 2 1 CH S.V. 44 3/4" x 1-1/2" Nipple . . . . . 1 CH 45 3/4" x 2" Nipple klep. volgens CH ... ....1 E1 Elektromagnetische 46 Select Nipple per Table . . 2 1 CH gegevensblad TFP2180 ................... Apart besteld 47 1" x Close Nipple . . . . . . 5 E2 1/2" Leidingconnector. .................... 1 CH S.V. 48 1" 24" Leiding ............................... 1 CH x 3" Nipple . . . . . . . . . . 1 E3 1/2" x S.V. 49 Select Nipple per Table . . 2 CH E4 1/2" x 1-1/2" Nippel ........................... 1 S.V. 50 2" x 3" Nipple . . . . . . . . . . 1 CH 51 2" x 5" Nipple . . . . . . . . . . 1 CH

E1 E2 E3 E4 Solenoid Valve Per Data Sheet TFP2180 . . . . . . . 1 1/2" Tubing Connector . . 1 1/2" x 24" Tubing . . . . . . . 1 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . . 1 Ordered Separately CH CH CH

NippelNipple nr. No.

41 41 42 42 43 43 46 46 49 49 25

6 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD) 28 LOCATION LOCATIE VOOR FOR OPTIONAL OPTIONELE ELECTRICALLY ELEKTRISCH SUPERVISED AANGESTUURDE N.O. N.O. ALARM ALARMAFSLUITER CONTROL VALVE (BVS-3/4") (BVS-3/4") 25 41 7 29 21 36 45

17 30 47 16 (GREEN (GROENE TINT) KLEUR) 44 31 23 47 47 48 23 36

47

11 49

Selecteer juiste nippelgroottes Select Appropriate Nipple volgens afmeting van de DV-5Sizes delugeper DV-5 Deluge Valve Size klep 8" 4" 6" DN100 DN150 DN200 (DN150) (DN200) (DN100) (4") (6") (8") 1/2" x 2-1/2" 1/2" x 5-1/2" 1/2" 8 -1/2" 1/2" x 2-1/2" 1/2" x 5-1/2" 1/2" xx8-1/2" 1/2" x 3" 1/2" x 3-1/2" 1/2" x 2" 1/2" x 2" 1/2" x 3" 1/2" x 3-1/2" 1/2" x 9" 1/2" x 6-1/2" 1/2" x 7-1/2" 1/2" x 6-1/2" 1/2" x 7-1/2" 1/2" x 9" 3/4" x 2-1/2" 3/4" x 3-1/2" 3/4" x 4-1/2" 3/4" x 2-1/2" 3/4" x 3-1/2" 3/4" x 4-1/2" 1" x 12" 1" x 6" 1" x 9" 1" x 6" 1" x 9" 1" x 12"

E1 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD) E4 22 35 27 25 27 34 40 35 3 1 35 28

26 47 27 36

37 4

E3 E2 39 22 42

35 29

10 46

13

25 15 35 14 25

43

32 50 12 40 20 1 2 22 38 35 33 24 33 28 35 25 9 51 35

Opmerkingen: NOTES: 1. Ombouw voor elektrische 1. Electric Actuation Trim is aansturing bestaat uit de comprised of Items 1-51 itemsItems plus items E1-E4. plus 1-51 E1-E4. 2. AlleFittings and Nipples are fittingen en nippels 2. All zijn gegalvaniseerd Order). galvanized (Standard 3. (standaard bestelling). CH: Common Hardware. 3. S.V.: Standaard verkrijgbaar. 4. See Figure 2 of TFP1305 for 4. Zie afbeelding 2 van TFP1305 Valve Port identification. voor identificatie klepuitgang. 5. Route all Tubing to Drip Funnel, 5. Geleid alle leidingen naar Item 15. de trechter, item 15.

5 8 35

22 38 25 19 18 25 34

4" (DN100) DN100 (4") FLENS FLANGE x FLANGE x FLENS MODEL MODEL DV-5 DV-5 DELUGEDELUGE VALVE KLEP GETOOND SHOWN

22 35 7

AFBEELDING 2A - DEEL 3 VAN 3 DN100, DN150 en DN200 (4, 6 en 8") MODEL DV-5 DELUGE-KLEPPEN ­OPENGEWERKTE TEKENING OMBOUW VERTICALE ELEKTRISCHE AANSTURING (52-477-X-103)­

FIGURE 2A -- PART 3 OF 3 4, 6, and 8 INCH (DN100, DN150, and DN200) MODEL DV-5 DELUGE VALVES -- EXPLODED VIEW OF VERTICAL ELECTRIC ACTUATION TRIM (52-477-X-103) --

Close

TFP1320 TFP1320_NL Page 7 van 14 Pagina of 14

NOTES: Opmerkingen: Select Appropriate Nipple Sizes per DV-5 Deluge Valve deluge-klep Nipple Selecteer juiste nippelgroottes volgens afmeting van de DV-5Size Nippel1. Monteer alle subsamenstellingen order. 1. Install subassemblies in alphabetical Number 1-1/2" (DN40) 3" (DN80) 4" (DN100) 6" (DN150) 8" (DN200) nummer DN40 (1-1/2") 2" (DN50) in alfabetische volgorde. DN50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN150 (6") DN200 (8") 2. See Figure 2 of 1 1/2" x Close 1/2" x 2" 1/2" x 1-1/2" 1/2" x 2-1/2" 1/2" x 5-1/2" 1/2" x 8-1/2" 2. Zie afbeelding 2TFP1305 for Valve Port van TFP1305 voor 1 1/2" sluit 1/2" x 2" 1/2" x 1-1/2" 1/2" x 2-1/2" 1/2" x 5-1/2" 1/2" x 8-1/2" identification. identificatie klepuitgang. 2 1/2" x Close 1/2" x Close 1/2" x 1-1/2" 1/2" x 2" 1/2" x 3" 1/2" x 3-1/2" 2 1/2" sluit 1/2" sluit 1/2" x 1-1/2" 1/2" x 2" 1/2" x 3"· 1/2" x 3-1/2" 3. Route all Tubing to Drip Funnel. 3. Geleid alle leidingen naar de trechter. 3 1/2" x 5" 1/2" x 5-1/2" 1/2" x 7" 1/2" x 6-1/2" 1/2" x 7-1/2" 1/2" x 9" 4. Wanneer de trips, the Automatic Shut-Off Valve 3 1/2" x 5" 1/2" x 5-1/2" 1/2" x 7" 1/2" x 6-1/2" 1/2" x 7-1/2" 1/2" x 9" 4. When DV-5 DV-5 doorslaat, sluit de 4 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 2-1/2" 3/4" x 3-1/2" 3/4" x 4-1/2" automatische afsluiter de toevoerverbinding shuts off the diaphragm chamber supply. 4 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 2-1/2" 3/4" x 3-1/2" 3/4" x 4-1/2" 5 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 2-1/2" 3/4" x 4-1/2" 1" x 6" 1" x 9" 1" x 12" naar de membraankamer. 5. Nipples 1-5 vary in length relative to the Model 5 3/4" x 1-1/2" 3/4" x 2-1/2" 3/4" x 4-1/2" 1" x 6" 1" x 9" 1" x 12" 5. Nippels 1-5 variëren in lengte afhankelijk van Main Drain DV-5 size. Selectde model DV-5. Selecteer per the table. All other nipples 3/4" NPT 3/4" NPT 1-1/4" NPT 2" NPT 2" NPT 2" NPT Afmeting de afmeting van Size 3/4" NPT 3/4" NPT 1-1/4" NPT 2" NPT 2" NPT 2" NPT packed unassembled shall be installed per the d.m.v. de tabel. Alle overige ongemonteerde hoofdafvoer appropriate trim exploded view, Figure 2A Part nippels moeten worden gemonteerd volgens 1, opengewerkte tekening van de juiste de 2, or 3. ONTLUCHTVENT FITTING ombouw, afbeelding 2A deel 1, 2, of 3. INGSAANWATERFLOW PRESSURE ALARM ALARMDRUKSCHAKESWITCH, ORDERED LAAR, APART BESTELD SEPARATELY 3/4 INCH NPT CONNECTION FOR 3/4" NPT-AANSLUITING VOORWATER MOTOR WATER GEDREALARM VEN ALARMGONG NIPPEL NIPPLE 4 DRIP TRECHTER FUNNEL 1-1/4 INCH NPT 1-1/4" NPTCONNECTION AANSLUITING TO DRAIN (GREEN TINT)

SLUITING SYSTEM SYSTEEMAF(GROENE DRAIN VALVE TAPAFSLUITER (NORMALLY KLEUR) (NORMAAL CLOSED) GESLOTEN)

B

AUTOMATIC AUTOMATISCHE DRAIN VALVE

AFVOERKLEP

SOLENOID VALVE, ELEKTROMAGNETISCHE ORDERED SEPARATELY KLEP, APART BESTELD (NORMALLY CLOSED) (NORMAAL GESLOTEN) 1/2 INCH CONDUIT 1/2" LEIDINGAANCONNECTION SLUITING VOOR FOR "ELECTRIC "ELEKTRISCHE DETECTION" DETECTIE" 4" (DN100) FLANGE(4") FLENS DN100 x FLANGE MODEL DV-5 x FLENS MODEL DELUGE VALVE DV-5 DELUGESHOWN KLEP GETOOND

NIPPLE NIPPEL 5

NIPPLE NIPPEL 2 NIPPLE NIPPEL 3

NIPPLE NIPPEL 1

NAAR AFVOER

HOOFDAFVOERDRAIN VALVE KLEP (NORMAAL (NORMALLY GESLOTEN) CLOSED)

ALARM ALARMTESTAFSLUITEST VALVE TER (NORMAAL (NORMALLY GESLOTEN) CLOSED) SYSTEM WATER WATERTOESUPPLY VOERMANOPRESSURE METER VAN GAUGE HET SYSTEEM MAIN DRAIN AANSLUITING CONNECTION HOOFDAFVOER (SIZED PER (AFMETING TABLE) VOLGENS TABEL)

MAIN

A D

DIAPHRAGM CHAMBER MANOMETER PRESSURE VAN DE MEMGAUGE

BRAANKAMER

HANDBEDIEMANUAL NINGSEENHEID CONTROL STATION AUTOMATISCHE AUTOMATIC AFSLUITER (NORSHUT-OFF VALVE MAAL OPEN) (NORMALLY OPEN)

C

TOEVOERAFDIAPHRAGM SLUITER VAN DE CHAMBER SUPPLY MEMBRAANKAMER CONTROL VALVE (NORMAAL OPEN) (NORMALLY OPEN)

1/2"INCH NPT 1/2 NPT-AANSLUITING VAN CONNECTION FROM WATERLEIDING WATER SUPPLY

FIGURE 2B AFBEELDING 2B 1-1/2 thru 8 INCH (DN40 thru DN200) MODEL DV-5 DELUGE VALVES DN40 t/m DN200 (1-1/2" t/m 8") MODEL DV-5 DELUGE-KLEPPEN -- OPERATIONAL COMPONENTS OF VERTICAL ELECTRIC ACTUATION TRIM --

­OPERATIONELE ONDERDELEN VAN OMBOUW ELEKTRISCHE AANSTURING­

· Water Supply Pressure Gauge · Manometer van de membraankamer · Aansluitingen Chamber · Diaphragm membraankamer Pressure Gauge · Diaphragm Chamber · Handbedieningseenheid Connections · Hoofdafvoerklep Station · Manual Control · Main Drain Valve · Systeemaftapafsluiter · System Drain Valve · Alarm Test Valve · Alarmtestafsluiter · Automatic Drain Valve · Automatische afvoerklep Ter vereenvoudiging van de of the trim arTo ease field assembly montage van de ombouw op locatie,vertical de onderdelen rangement, the worden trim compovan de verticale klepombouw gedeeltelijk nents are provided partially assemgemonteerd geleverd, zoals 2B. bled as shown in Figure getoond in afbeelding 2B. The trim arrangement is provided with De ombouw black, or brass nipples and galvanized, wordt geleverd met gegalvaniseerde, zwarte of messing nippels en

Technische Technical gegevens Data

Approvals: Goedkeuringen: UL Listed, C-UL Listed, and FM ApUL Listed, C-UL Listed, en FM-goedgekeurd. proved.

Klepombouw: Valve Trim: The Vertical Electric aansturing (afb. De verticale elektrische Actuation Trim (Fig. en de horizontale elektrische Elec2A/2B)2A/2B) and the Horizontal aanstutric Actuation Trim (Fig. 4) de lijstopnaring (afb. 4) maken deel uit vanform a part of the goedkeuringen voor de DV-5-klep en mes en laboratory listings and approvals for the DV-5 Valve and juiste werking. zijn noodzakelijk voor eenis necessary for its proper operation. Ieder pakket aan ombouw omvat de volgenEach package de onderdelen: of trim includes the following items: · Watertoevoermanometer

fittingen. The gegalvaniseerde en messing fittings. De galvanized and brass trim ombouw zijn bedoeld voor niet-corrosieve are intended for non-corrosive or corrosive conditions, whereas De black of corrosieve omstandigheden. the zwarte trim is principally intended for use voor klepombouw is hoofdzakelijk bedoeld with AFFF met AFFF-systemen. gebruik systems. OPMERKING NOTE Wanneerthesysteemdruk groter is dangreater When de system pressure is 12,1 bar (175 psi), moeten voorzieningen worden gethan 175 psi (12,1 bar), provision is to troffen om to replace the bestelde 20,7 bar be made de standaard standard order (300 psi) watermanometers, getoond in af300 psi (20,7 bar) Water Pressure Gauges, shown in vervangen door apart beelding 2A/2B en 4, teFigure 2A/2B and 4 with separately ordered 600 psi (41,4 bestelde 41,4 bar (600 psi) watermanometers. De elektrische aansturing is noodzakelijk The Electric Actuation Trim is de DV-5voor een elektrische activering vanrequired for door een detectiesysteem dat Valve klep electric operation of the DV-5bestaat by a detection system consisting of uit elektrische elementen zoals hittegevoeelectrical devices such as en/of elektrilige thermostaten, rookmelders heat sensische handbedieningseenheden. Informatie

bar) Water Pressure Gauges.

Close

Page 8 of 14 Pagina van 14 TFP1320 TFP1320_NL

Valve KlepafmeSize ting

Nominal installatie-afmetingen in millimeters (inches). NominaleInstallation Dimensions in Inches and (mm) B B 8.88 225 (225,4) (8.88) 9.13 232 (231,8) (9.13) 10.44 265 (265,1) (10.44) 11.75 298,5 (298,5) (11.75) 14.31 363,5 (363,5) (14.31) 16.00 406 (406,4) (16) C C 13.19 335 (335,0) (13.19) 13.19 335 (335,0) (13.19) 13.19 335 (335,0) (13.19) 14.31 363,5 (363,5) (14.31) 15.31 389 (388,9) (15.31) 16.25 413 (412,8) (16.25) D D 10.50 267 (266,7) (10.50) 10.50 267 (266,7) (10.50) 10.50 267 (266,7) (10.50) 10.50 267 (266,7) (10.50) 10.50 267 (266,7) (10.50) 10.50 267 (266,7) (10.50) E E 15.25 387 (387,4) (15.25) 15.56 395,3 (395,3) (15.56) 19.13 486 (485,8) (19.13) 22.13 562 (562,0) (22.13) 23.31 592 (592,1) (23.31) 25.50 648 (647,7) (25.5) F F 1.25 32 (31,8) (1.25) 0.94 24 (23,8) (0.94) 1.63 41 (41,3) (1.63) 1.75 44,5 (44,5) (1.75) 3.50 89 (88,9) (3.5) 1.75 44,5 (44,5) (1.75) G G 5.81 148 (147,6) (5.81) 6.00 152 (152,4) (6) 6.69 170 (170,0) (6.69) 8.56 217,5 (217,5) (8.56) 9.94 252 (252,4) (9.94) 10.75 273 (273,1) (10.75) H H 1.81 46 (46,0) (1.81) 2.00 51 (50,8) (2) 2.69 68 (68,3) (2.69) 4.44 113 (112,7) (4.44) 5.81 148 (147,6) (5.81) 6.50 165 (165,1) (6.5) J J 3.00 76 (76,2) (3) 3.00 76 (76,2) (3) 4.25 108 (108,0) (4.25) 6.25 159 (158,8) (6.25) 6.25 159 (158,8) (6.25) 6.25 159 (158,8) (6.25) K K 7.00 178 (177,8) (7) 7.00 178 (177,8) (7) 7.00 178 (177,8) (7) 7.13 181 (181,0) (7.13) 7.13 181 (181,0) (7.13) 7.13 181 (181,0) (7.13) L L 3.88 98 (98,4) (3.88) 3.00 76 (76,2) (3) 0.88 22 (22,2) (0.88) 0.63 16 (15,9) (0.63) 1.81 46 (46,0) (1.81) 7.38 187 (187,3) (7.38) M M 8.00 204 (204,0) (8) 8.63 220 (220,0) (8.63) 12.75 324 (324,0) (12.75) 15.75 400 (400,0) (15.75) 18.13 460 (460,4) (18.13) 22.50 570 (570,0) (22.5)

A A 1-1/2" 7.00 DN40 (177,8) 178 (DN40) (1-1/2") (7") 2" 7.13 DN50 (181,0) 181 (DN50) (2") (7.13) 3" 7.81 DN80 198 (DN80) (198,4) (3") (7.81) 4" DN100 10.00 254 (DN100) (254,0) (4") (10) 6" DN150 11.38 289 (DN150) (289,0) (6") (11.38) 8" DN200 12.00 305 (DN200) (304,8) (8") (12)

MINIMUM CLEARANCE. *MINIMALE TUSSENRUIMTE A* B

ELEKTROMAGSOLENOID NETISCHE KLEP VALVE

C*

D*

1/2" NPS 1/2" NPS AANSLUIDIAPHRAGM TINGSOMBOUW CHAMBER SUPPLY MEMBRAANKAMERCONNECTING TRIM TOEVOER (LOCATIE GEFABRICEERD) (FIELD FABRICATED)

E* M L

F

H G

HOOFDAFMAIN SLUITER CONTROL VALVE

2" NPS 2" NPS AFVOER DRAIN

K J

1-1/4" NPS 1-1/4" NPS DRAIN AFVOER

LEFT VIEW LINKERAANZICHT

VOORAANZICHT FRONT VIEW

FIGURE 3 FIGUUR 3 1-1/2 thru t/m DN200 (1-1/2" t/m 8") MODEL DV-5 DELUGE-KLEP DN40 8 INCH (DN40 thru DN200) MODEL DV-5 DELUGE VALVE -- VERTICAL ELECTRIC ACTUATION / NOMINAL INSTALLATION DIMENSIONS --

­VERTICALE ELEKTRISCHE AANSTURING / NOMINALE INSTALLATIE-AFMETINGEN­

De elektrische aansturing wordt geleverd met risdiction regarding installation criteria een model ASV-1 automatische afsluiter (item 5pertaining 4). Als gevolg daarvan dientcir- afb. 2A en to electric actuation het cuitry. releasecircuit van de stuurcentrale slechts de standaard tien minuten alarmconditie te leveThe Electric Actuation Trim is provided ren die a Model ASV-1 elektromagnetische with bedoeld zijn om de Automatic Shutklep te laten openen. Na Fig. tien and 4); Off Valve (Item 5 - deze 2A minuten, consequently, the release circuit of the op welk moment de elektromagnetische klep releasing panel worden en sluiten the geïnactiveerd moetneed only provide (met standard ten minutes of alarm condiname wanneer deze werkt onder een batterijtion intended to energize afsluiter al aubackup), zal de automatische the Solenoid Valve to open. After voorkomt dat de tomatisch gesloten zijn. Ditthe ten minute duration, at which point should the Somembraankamer van de DV-5 opnieuw onder lenoid wordt become de-energized druk gezetValve en voorkomt een ongewenst and van de DV-5 tijdens while operating sluitenclose (especially een brandsituatie.

over de diverse types apart bestelde elektive thermostats, smoke detectors, tromagnetische kleppen die kunnen worden and/or electric manual pull stations. gebruikt met dit ombouwpakket, kunt u vinInformation on the various types of den in technisch gegevensblad TFP2180. Noseparately ordered Solenoid Valves minale installatie-afmetingen voor de vertithat may be aansturing this trim packcale elektrische used with worden gegeven age is given in Technical Data Sheet in afbeelding 3. TFP2180. Nominal installation dimensions for theOPMERKINGEN Actuation Vertical Electric Trim are shown Factory Mutual is voorGoedkeuring door in Figure 3. waardelijk op het gebruik van een FM-goedgekeurde 24VDC NOTES elektromagnetische klep. Approval by elektromagnetische kleppen FM keurt alleenFactory Mutual is contingent on the use niet explosiegevaarlijke goed voor gebruik in of an FM Approved 24VDC Solenoid Valve. FM only apomgevingen.

the DV-5 Diaphragm Chamber from becoming re-pressurized, and preventing an inadvertent closing of the DV-5 during a fire event.

hazardous bevoegd gezag met betrekking Raadpleeg hetlocations. tot de installatiecriteria voor een elektrisch Consult with the Authority Having Juaangestuurd schakelsysteem.

proves solenoid valves for use in non-

under battery back-up), the Automatic Shut-Off Valve will have already automatically closed, thereby preventing

Pagina van 14 TFP1320_NL

Pagina van 14 TFP1320_NL

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTALP/N

1 20 bar/300 psi Watermanometer. 2 92-343-1-005 2 1/4" Manometertestafsluiter ......... 1 46-005-1-002 3 Model MC-1 Handbedieningseenheid......................................................... 1 52-289-2-001 4 Model AD-1 TFP1320 Automatische afvoer-1 52-793-2-004 klep ......................................................... 5 Automatische afsluiter, model ASV-1...................................................... 1 92-343-1-021 6 Alarmdrukschakelaar ....................... 1 Apart besteld 7 1/2" Kogelkraan .................................. 2 46-050-1-004 8 1/2" Veerterugslagklep ................... 1 92-322-1-002 NO. DESCRIPTION QTY. P/N

1 2 3 4 5 6 7 8 300 psi/ 2000 kPa Water Pressure Gauge . . 2 1/4" Gauge Test Valve . . 1 Model MC-1 Manual Control Station . . . . . . . . . 1 Model AD-1 Automatic Drain Valve . . . . . . . . . . . 1 Automatic Shut-Off Valve, Model ASV-1 . . . . . . . . . . 1 Waterflow Pressure Alarm Switch . . . . . . . . . . 1 1/2" Ball Valve . . . . . . . . . 2 1/2" Spring Loaded Check Valve . . . . . . . . . . 1 33 33 1 19 2 7 21 24 9 8 92-343-1-005 46-005-1-002 52-289-2-001 52-793-2-004 92-343-1-021 Ordered Separately 46-050-1-004 92-322-1-002 33

9 1/2" Y-filter ............................................ 1 52-353-1-005 10 3/4" Terugslagklep............................. 1 46-049-1-005 11 3/4" Haakse afsluiter ......................... 2 46-048-1-005 12 Aansluitstuk van de trechter ......... 1 92-211-1-005 13 Beugel van de trechter .................... 1 92-211-1-003 14 Trechter ................................................. 1 92-343-1-007 15 3/32" Ontluchtingsaansluiting...... 1 92-032-1-002 16 1/4" x 18" Leiding ............................... 1 S.V. 17 1/2" Leidingconnector ..................... 1 S.V. 18 1/2" x 12" Leiding ............................... 1 S.V. NO. DESCRIPTION QTY. P/N 19 1/4" Plug................................................ 1 S.V. 20 3/4" Plug................................................ 1 52-353-1-005 9 1/2" Y-Strainer . . . . . . . . . 1 S.V. 10 3/4" Swing Check Valve . 1 21 1/2" Verbinding ................................. 5 46-049-1-005 S.V. 11 3/4" Angle Valve . . . . . . . 2 22 3/4" Verbinding ................................. 2 46-048-1-005 S.V. 12 Drip Funnel Connector . . 1 92-211-1-005 13 Drip Funnel Bracket . . . . 1 92-211-1-003 14 Drip Funnel . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-007 15 3/32" Vent Fitting . . . . . . . 1 92-032-1-002 16 1/4" x 18" Tubing . . . . . . . 1 CH 17 1/2" Tubing Connector . . 1 CH 18 1/2" x 12" Tubing . . . . . . . 1 CH 19 1/4" Plug. . . . . . . . . . . . . . 1 CH 20 3/4" Plug. . . . . . . . . . . . . . 1 CH 21 1/2" Union . . . . . . . . . . . . 5 CH 22 3/4" Union . . . . . . . . . . . . 2 CH

24 39 E4 26 32 24 33 33 21 37 32 26 33 35 21 36 27 3 E2 E3 E1 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD) 1 21

33 5

31 23

31

27 35 LOCATION LOCATIE VOOR FOR OPTIONAL OPTIONELE ELECTRICALLY ELEKTRISCH SUPERVISED AANGESTUURDE N.O.N.O. ALARM ALARMAFSLUITER CONTROL (BVS-3/4") VALVE (BVS-3/4") 20

2" (DN50) DN50 (2") GROEF GROOVE x GROOVE xMODELMODEL GROEF DV-5 DV-5 DELUGEDELUGE VALVE KLEP GETOOND 24 SHOWN 33 21 36

23 1/4" 90° Elleboog ............................... 1 S.V. 24 1/2" 90° Elleboog ............................... 8 S.V. 25 3/4" 90° Elleboog ............................... 1 S.V. 26 1/2" T-stuk ............................................. 3 S.V. 27 1/2" x 1/4" x 1/2" T-stuk .................... 3 S.V. of 14 Page 9 28 3/4" T-stuk ............................................. 2 S.V. 29 3/4" x 1/2" x 3/4" T-stuk .................... 2 S.V. 30 3/4" x 3/4" x 1/2" T-stuk .................... 1 S.V. 31 1/4" Sluitnippel ................................... 2 S.V. 32 1/2" Sluitnippel ................................... 3 S.V. NO. DESCRIPTION QTY. P/N 33 1/2" x 1-1/2" Nippel ........................... 11 S.V. 3423 1/4" Nippel ................................... 1 CH 1/2" x 2" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 S.V. 3524 1/2" 90°Nippel ........................... 4 CH 1/2" x 2-1/2" Elbow . . . . . . . . . 8 S.V. 3625 3/4" Nippel ................................... 2 CH 1/2" x 5" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 S.V. 3726 1/2" Nippel.................................... 1 CH 1/2" x 7" Tee . . . . . . . . . . . . . 3 S.V. 3827 1/2" xnippel d.m.v. tabel.......... 2 CH Selecteer 1/4" x 1/2" Tee . . . 3 S.V. 3928 3/4" Tee . . .d.m.v. .tabel.......... 2 CH Selecteer nippel . . . . . . . . . 2 S.V. 4029 3/4" x 1/2" ................................... 1 CH 3/4" Sluitnippel x 3/4" Tee . . . . 2 S.V. 4130 3/4" x 3/4" x 1/2" Tee . . . . 1 8 CH 3/4" x 1-1/2" Nippel ........................... S.V. 31 1/4" x Close Nipple . . . . . 2 CH 42 3/4" x 2" Nippel ................................... 1 S.V. 32 1/2" x Close Nipple . . . . . 3 CH 4333 1/2" Nippel ................................... 1 CH 3/4" x 4" x 1-1/2" Nipple . . . . . 11 S.V. 4434 1/2" xnippel d.m.v. .tabel.......... 2 CH Selecteer 2" Nipple . . . . . . 1 S.V. 35 1/2" x 2-1/2" Nipple . . . . . 4 CH E136 1/2" x 5" Nipple klep volgens CH Elektromagnetische . . . . . . . . 2 gegevensblad TFP2180 . . . . . . 1 Apart 37 1/2" x 7" Nipple . .................... 1 CH besteld E238 Select Nipple per Table . . 2 1 CH 1/2" Leidingconnector .................... S.V. E339 Select Nipple per Table . . 2 1 CH 1/2" x 24" Leiding ............................... S.V. E440 3/4" x Close Nipple . . . . . 1 1 CH 1/2" x 1-1/2" Nippel ........................... S.V. 41 3/4" x 1-1/2" Nipple . . . . . 8 CH 42 3/4" x 2" Nipple . . . . . . . . 1 CH 43 3/4" x 4" Nipple . . . . . . . . 1 CH 44 Select Nipple per Table . . 2 CH

Solenoid Valve Per Data Ordered Sheet TFP2180 . . . . . . . 1 Separately E2 1/2" Tubing Connector . nippelgroottes Selecteer juiste . 1 CH E3 1/2" x 24" Tubing . . . . . . 1 CH Nippel- volgens afmeting. van de DV-5 deluge-klep E4 1/2" nummer x 1-1/2" Nipple . . . . . 1 CH DN40 DN50 E1

Close

34

33

38 39 Nipple 44 Number

38 39 44

(1-1/2") (2") 1/2" sluit 1/2" x 2" Select Appropriate 1/2" x 5-1/2" Nipple Sizes 1/2" x 5" Valve Size 3/4"per DV-5 Deluge3/4" x 2-1/2" x 1-1/2"

1-1/2" (DN40) 1/2" x Close 1/2" x 5" 3/4" x 1-1/2"

7 24 38 24 42 10 41 27 29 35 41 43 15 (GREEN (GROENE KLEUR) TINT) 28 30 16 41 11 41 28 41 22 41 25 44 11 40 13 12 35 14 41 26 33 29 22 41 17 18 4 24 32

2" (DN50) 1/2" x 2" 1/2" x 5-1/2" 3/4" x 2-1/2"

6 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD)

Opmerkingen: 1.NOTES: De elektrische aansturing bestaat uit 1. de items Actuation Trim isE1-E4. Electric 1-44 plus items comprised of Items 1-44 plus Items E1-E4. 2. Alle fittingen en nippels zijn 2. gegalvaniseerd (standaard bestelling). All Fittings and Nipples are galvanized (Standard Order). 3. S.V.: Standaard verkrijgbaar. CH: Common Hardware. 4.3. Zie afbeelding 2 van TFP1305 voor 4. identificatie klepuitgang. for Valve Port See Figure 2 of TFP1305 identification. 5. Geleid alle leidingen naar de trechter, item 14. Route all Tubing to Drip maken Item 14. 6.5. Horizontale opstellingen Funnel, alleen 6. gebruik vanArrangement uses only 7 out of Horizontal 7 van de 8 van item 24, 8 of van 24, and 10 out 33. Ontdoe en 10 Item de 11 van item of 11 of Item 33. Discard unused material. u van ongebruikt materiaal.

AFBEELDING 4 - DEEL 1 VAN 3 DN40 en DN50 (1-1/2 en 2") MODEL DV-5 DELUGE-KLEPPEN ­OPENGEWERKTE TEKENING VAN HORIZONTALE ELEKTRISCHE AANSTURING (52-477-X-209) -

FIGURE 4 -- PART 1 OF 3 1-1/2 and 2 INCH (DN40 and DN50) MODEL DV-5 DELUGE VALVES

Pagina 10 van 14

TFP1320_NL

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

1 20 bar/300 psi Watermanometer. 2 2 1/4" Manometertestafsluiter ......... 1 3 Model MC-1 Handbedieningseenheid......................................................... 1 4 Model AD-1 Automatische afvoerPage ......................................................... 1 klep 10 of 14 5 Automatische afsluiter, model ASV-1...................................................... 1 6 Alarmdrukschakelaar ....................... 1

NO. DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6

92-343-1-005 46-005-1-002 52-289-2-001 52-793-2-004 92-343-1-021 Apart besteld

7 1/2" Kogelkraan .................................. 2 8 1/2" Veerterugslagklep ................... 1 9 1/2" Y-filter ............................................ 1 10 3/4" Terugslagklep............................. 1 11 3/4" Haakse afsluiter ......................... 1 12 1-1/4" Haakse afsluiter ..................... 1 13 Aansluitstuk van de trechter ......... 1

NO. DESCRIPTION 7 8 9 10 11 12 13

46-050-1-004 92-322-1-002 52-353-1-005 46-049-1-005 46-048-1-005 46-048-1-007 92-211-1-005

QTY. P/N 92-343-1-005 46-005-1-002 52-289-2-001 52-793-2-004 92-343-1-021 Ordered Separately 35 25 22 35 9 8

QTY. P/N 46-050-1-004 92-322-1-002 52-353-1-005 46-049-1-005 46-048-1-005 46-048-1-007 92-211-1-005 E2

300 psi/ 2000 kPa Water Pressure Gauge . . 2 1/4" Gauge Test Valve . . 1 Model MC-1 Manual Control Station . . . . . . . . . 1 Model AD-1 Automatic Drain Valve . . . . . . . . . . . 1 Automatic Shut-Off Valve, Model ASV-1 . . . . . . . . . . 1 Waterflow Pressure Alarm Switch . . . . . . . . . . 1 35

1/2" Ball Valve . . . . . . . . . 2 1/2" Spring Loaded Check Valve . . . . . . . . . . 1 1/2" Y-Strainer . . . . . . . . . 1 3/4" Swing Check Valve . 1 3/4" Angle Valve . . . . . . . 1 1-1/4" Angle Valve . . . . . . 1 Drip Funnel Connector . . 1

25 35 34 5 37 35 35 22 27 42 42

E4

E3 E1 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD) 35 22

1 20 2 33 24 28 40 LOCATION LOCATIE VOOR FOR OPTIONAL OPTIONELE ELECTRICALLY ELEKTRISCH SUPERVISED AANGESTUURDE N.O. N.O. ALARM ALARMAFSLUITER CONTROL (BVS-3/4") VALVE (BVS-3/4") 21 30

7 3" (DN80) DN80 (3") GROEF GROOVE x GROOVE 25 x MODEL DV-5 GROEF MODEL DV-5 DELUGEDELUGE VALVE KLEP GETOOND SHOWN 35 22 39

25

1

33

27 35 35 38 22 41 34 3 28

14 Beugel van de trechter .................... 1 92-211-1-003 15 Trechter ................................................. 1 92-343-1-007 16 3/32" Ontluchtingsaansluiting...... 1 92-032-1-002 17 1/4" x 18" Leiding ............................... 1 S.V. 18 1/2" Leidingconnector ..................... 1TFP1320 S.V. 19 1/2" x 12" Leiding ............................... 1 S.V. 20 1/4" Plug................................................ 1 S.V. 21 3/4" Plug................................................ 1 S.V. 22 1/2" Verbinding ................................. 5 S.V. 23 3/4" Verbinding ................................. 2 S.V. NO. DESCRIPTION QTY. P/N 24 1/4" 90° Elleboog ............................... 1 S.V. 25 1/2" 90°Funnel Bracket . . . . 1 892-211-1-003 14 Drip Elleboog ............................... S.V. 15 Drip Elleboog . . . . . . . . . 1 26 3/4" 90°Funnel . ................................ 192-343-1-007 S.V. 16 3/32" Vent Fitting . . . . . . . 1 27 1/2" T-stuk ............................................. 392-032-1-002 S.V. 17 1/4" x 18" Tubing . . . . . . 1 28 1/2" x 1/4" x 1/2" T-stuk..................... 3CH S.V. 18 1/2" Tubing Connector . . 1 29 3/4" T-stuk ............................................. 1CH S.V. 19 1/2" x 12" Tubing . . . . . . 1 30 3/4" x 1/2" x 3/4" T-stuk..................... 2CH S.V. 20 1/4" Plug 1/2" . . . . . . . . . 1 31 3/4" x 3/4" x . . . .T-stuk..................... 1CH S.V. 21 3/4" 32 1-1/4" xPlug.x. 1-1/4".T-stuk............. 1CH 3/4" . . . . . . . . . . 1 S.V. 22 1/2" Union . . . . . . . . . . . . 5 CH 33 1/4" Sluitnippel ................................... 2 S.V. 23 3/4" Union . . . . . . . . . . . . 2 CH 34 1/2" Sluitnippel ................................... 2CH S.V. 24 1/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 35 1/2" x 1-1/2" Nippel ........................... 13 S.V. 25 1/2" 90° Elbow . . . . . . . . . 8 CH 36 1/2" x 2-1/2" Nippel ........................... 2CH S.V. 26 3/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 37 1/2" x 3-1/2".Nippel ........................... 1CH S.V. 27 1/2" Tee . . . . . . . . . . . . . 3 38 1/2" x 4" Nippel ................................... 1CH S.V. 28 1/2" x 1/4" x 1/2" Tee . . . . 3 39 1/2" x 4-1/2".Nippel ........................... 1CH 29 3/4" Tee . . . . . . . . . . . . . 1 S.V. 40 1/2" x 5" Nippel ................................... 1CH 30 3/4" x 1/2" x 3/4" Tee . . . . 2 S.V. 31 3/4" x 3/4" x 1/2" Tee . . . . 1 41 1/2" x 5-1/2" Nippel ........................... 1CH S.V. 32 1-1/4" x 3/4" x 1-1/4" Tee . 1 42 1/2" x 7" Nippel ................................... 2CH S.V. 33 1/4" x Close Nipple . . . . . 2 43 3/4" Sluitnippel ................................... 3CH S.V. 34 1/2" x Close Nipple . . . . . 2 44 3/4" x 1-1/2" Nippel ........................... 5CH S.V. 35 3/4" x 2" Nippel ................................... CH 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . .13 45 1 S.V. 36 3/4" x 4-1/2" Nippel ........................... CH 1/2" x 2-1/2" Nipple . . . . . 2 46 1 S.V. 37 1/2" x 3-1/2" Nipple . . . . . 1 CH 47 1-1/4" x 2" Nippel ............................... 1 S.V. 38 1/2" x 4" Nipple . . . . . . . . 1 CH 48 1-1/4" x 4" Nippel ............................... 1 S.V. 39 1/2" x 4-1/2" Nipple . . . . . 1 CH

40 1/2" x 5" Nipple . . . . . . . . 1 E1 Elektromagnetische klep .volgens 41 1/2" x 5-1/2" Nipple . . . . 1 42 gegevensblad TFP2180 ................... 1/2" x 7" Nipple . . . . . . . . 2 E2 1/2" Leidingconnector .................... 43 3/4" x Close Nipple . . . . . 3 E3 1/2" x 24"1-1/2" Nipple . . . . . 5 44 3/4" x Leiding ............................... E4 1/2" x 1-1/2"Nipple ........................... 45 3/4" x 2" Nippel . . . . . . . . 1 46 3/4" x 4-1/2" Nipple . . . . . 1 47 1-1/4" x 2" Nipple . . . . . . . 1 48 1-1/4" x 4" Nipple . . . . . . . 1 E1 E2 E3 E4 Solenoid Valve Per Data Sheet TFP2180 . . . . . . . 1 1/2" Tubing Connector . . 1 1/2" x 24" Tubing . . . . . . . 1 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . . 1 CH Apart CH 1CH besteld 1CH S.V. 1CH S.V. 1CH S.V. CH CH CH Ordered Separately CH CH CH

Close

7 35 25 45 10 44 28 44 36 48 16 (GREEN (GROENE KLEUR) TINT) 29 44 35 30 23 44

25 25 18 19

4 27 36 31 15 13

6 (ORDERED (APART BESTELD) SEPARATELY) 12

17 44 43

23 47 32 43 43 26 46

11

14

NOTES: Opmerkingen: 1. De elektrische aansturing comprised of 1. Electric Actuation Trim is bestaat uit Items 1-48 plus Items E1-E4. de items 1-48 plus items E1-E4. 2. Alle Fittings and Nipples are galvanized 2. All fittingen en nippels zijn (Standard Order). gegalvaniseerd (standaard bestelling). 3. S.V.: Standaard Hardware. 3. CH: Common verkrijgbaar. 4. Zie afbeeldingof van TFP1305 Valve Port 4. See Figure 2 2 TFP1305 for voor identification. identificatie klepuitgang. 5. Geleid alleTubing to Drip Funnel, Item 15. 15. 5. Route all leidingen naar de trechter, item 6. HorizontaleArrangement uses only 7 outgebruik 6. Horizontal opstellingen maken alleen of van 7Item de 8and 12 out25, 13 of Item 35. 13 van 8 of van 25, van item of en 12 van de Discard unused material. item 35. Ontdoe u van ongebruikt materiaal.

AFBEELDING 4 - DEEL 2 VAN 3 DN80 (3") MODEL DV-5 DELUGE-KLEPPEN ­OPENGEWERKTE TEKENING VAN HORIZONTALE ELEKTRISCHE AANSTURING (52-477-X-206) -

FIGURE 4 -- PART 2 OF 3 3 INCH (DN80) MODEL DV-5 DELUGE VALVES

Pagina 11 van 14 TFP1320_NL

Pagina 11 van 14 TFP1320_NL

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTAL

P/N

Nr. BESCHRIJVING

AANTALP/N

1 20 bar/300 psi Watermanometer. 2 92-343-1-005 2 1/4" Manometertestafsluiter ......... 1 46-005-1-002 3 Model MC-1 Handbedieningseenheid......................................................... TFP1320 Automatische afvoer-1 52-289-2-001 4 Model AD-1 klep ......................................................... 1 52-793-2-004 5 Automatische afsluiter, model ASV-1...................................................... 1 92-343-1-021 6 Alarmdrukschakelaar ....................... 1 Apart besteld 7 1/2" Kogelkraan .................................. 2 46-050-1-004 NO. DESCRIPTION QTY. 8 1/2" Veerterugslagklep ................... 1P/N 92-322-1-002 9 1/2" Y-filter ............................................ 1 52-353-1-005 1 300 psi/ 2000 kPa Water Pressure Gauge . . 2 92-343-1-005 2 1/4" Gauge Test Valve . . 1 46-005-1-002 3 Model MC-1 Manual Control Station . . . . . . . . . 1 52-289-2-001 4 Model AD-1 Automatic Drain Valve . . . . . . . . . . . 1 52-793-2-004 5 Automatic Shut-Off Valve, Model ASV-1 . . . . . . . . . . 1 92-343-1-021 6 Waterflow Pressure Ordered Alarm Switch . . . . . . . . . . 1 Separately 7 1/2" Ball Valve . . . . . . . . . 2 46-050-1-004 8 1/2" Spring Loaded Check Valve . . . . . . . . . . 1 92-322-1-002 9 1/2" Y-Strainer . . . . . . . . . 1 52-353-1-005

35 25 22 35 1 20 2 33 35 24 28 40 7 4" (DN100) DN100 (4") FLENS FLANGE x FLANGE x FLENS MODEL MODEL DV-5 DV-5 DELUGEDELUGE VALVE KLEP GETOOND SHOWN 22 38 38 25 9 8 35

10 3/4" Terugslagklep............................. 1 46-049-1-005 11 1" Haakse afsluiter ............................. 1 46-048-1-006 12 2" Haakse afsluiter ............................. 1 46-048-1-009 13 Aansluitstuk van de trechter ......... 1 92-211-1-005 14 Beugel van de trechter .................... 1 92-211-1-003 15 Trechter ................................................. 1 92-343-1-007 16 3/32" Ontluchtingsaansluiting...... 1 92-032-1-002 17 1/4" x 24" Leiding ............................... 1 S.V. 18 1/2" Leidingconnector ..................... 1 S.V. NO. DESCRIPTION QTY. S.V. 19 1/2" x 24" Leiding ............................... 1 P/N 20 1/4" Plug................................................ 1 46-049-1-005 S.V. 10 3/4" Swing Check Valve . 1 21 3/4" Plug................................................ 1 46-048-1-006 S.V. 11 1" Angle Valve . . . . . . . . . 1 22 1/2" Verbinding ................................. 5 46-048-1-009 S.V. 12 2" Angle Valve . . . . . . . . . 1 13 Drip Funnel Connector . . 1 92-211-1-005 14 Drip Funnel Bracket . . . . 1 92-211-1-003 15 Drip Funnel . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-007 16 3/32" Vent Fitting . . . . . . . 1 92-032-1-002 17 1/4" x 24" Tubing . . . . . . . 1 CH 18 1/2" Tubing Connector . . 1 CH 19 1/2" x 24" Tubing . . . . . . . 1 CH 20 1/4" Plug. . . . . . . . . . . . . . 1 CH 21 3/4" Plug. . . . . . . . . . . . . . 1 CH 22 1/2" Union . . . . . . . . . . . . 5 CH

E2 25 35 34 5 27 40 27 35 42 22 3 28 43 25 35 22 35 35 22 1 E4 E3 E1 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD)

33

23 1" Verbinding....................................... 2 S.V. 24 1/4" 90° Elleboog ............................... 1 S.V. 25 1/2" 90° Elleboog ............................... 8 S.V. 26 1" 90° Elleboog ................................... 1 S.V. Page S.V. 27 1/2" T-stuk ............................................. 3 11 of 28 1/2" x 1/4" x 1/2" T-stuk .................... 3 S.V. 29 3/4" x 1/2" x 3/4" T-stuk .................... 2 S.V. 30 1" x 1" x 1/2" T-stuk............................ 1 S.V. 31 1" x 3/4" x 1" T-stuk............................ 1 S.V. NO. DESCRIPTION QTY. S.V. 32 2" x 1" x 2" T-stuk ................................ 1P/N 33 1/4" Sluitnippel ................................... 2CH S.V. 23 1" Union . . . . . . . . . . . . . . 2 34 1/2" Sluitnippel ................................... 2CH S.V. 24 1/4" 90° Elbow . . . . . . . . . 1 35 1/2" x 1-1/2" Nippel............................ 10 S.V. 25 1/2" 90° Elbow . . . . . . . . 8 CH 36 1/2" x90° Elbow . ............................ 3CH S.V. 26 1" 2-1/2" Nippel . . . . . . . . 1 37 1/2" x 3" Nippel.................................... 1CH S.V. 27 1/2" Tee . . . . . . . . . . . . . 3 38 1/2" x 5" Nippel ................................... 2CH 28 1/2" x 1/4" x 1/2" Tee . . . . 3 S.V. 39 1/2" x 6" Nippel ................................... 1CH 29 3/4" x 1/2" x 3/4" Tee . . . . 2 S.V. 30 1" 7" Nippel ................................... 40 1/2" xx 1" x 1/2" Tee . . . . . . . 1 2CH S.V. 31 1" x 3/4" x 1" d.m.v. . . . . 1 41 Selecteer nippel Tee . .tabel.......... 2CH S.V. 32Selecteer nippel d.m.v..tabel. ........ 2CH 2" x 1" x 2" Tee . . . . . . 1 42 S.V. 1/4" x nippel d.m.v. . . . . 2 33SelecteerClose Nipple tabel. ........ 2CH 43 S.V. 343/4" x 1-1/2" Nippel ........................... CH 1/2" x Close Nipple . . . . . 2 44 1 S.V. 353/4" x 2" Nippel ................................... CH 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . .10 45 1 S.V. 36 1/2" x 2-1/2" Nipple . . . . . 3 CH 46 Selecteer nippel d.m.v. tabel ........ 2 S.V. 37 1/2" x 3" Nipple . . . . . . . . 1 CH 47 1" Sluitnippel ....................................... 5 S.V. 38 1/2" x 5" Nipple . . . . . . . . 2 CH 48 1" x 3" Nippel ....................................... 1CH S.V. 39 1/2" x 6" Nipple . . . . . . . . 1 49 Selecteer7" Nipple . . .tabel. ........ 2CH S.V. 40 1/2" x nippel d.m.v. . . . . 2 50 2" x 3" Nippel ....................................... 1CH S.V. 41 Select Nipple per Table . . 2 51 2" x 5" Nippel ....................................... 1CH S.V. 42 Select Nipple per Table . . 2 43 Select Nipple per Table . . 2 CH E1 Elektromagnetische klep . . . . 1 CH Apart 44 3/4" x 1-1/2" Nipple . volgens besteld 45gegevensblad TFP2180 ................... 1CH 3/4" x 2" Nipple . . . . . . . . 1 E2 1/2" Leidingconnector .................... 1CH S.V. 46 Select Nipple per Table . . 2 E3 1/2" xx Close Nipple . . . . . . . 5 1CH S.V. 47 1" 24" Leiding ............................... E4 1/2" xx 3" Nipple . ............................ 1CH 48 1" 1-1/2" Nippel . . . . . . . . 1 S.V. 49 Select Nipple per Table . . 2 CH 50 2" x 3" Nipple . . . . . . . . . . 1 CH 51 2" x 5" Nipple . . . . . . . . . . 1 CH

E1 E2 E3 E4 Solenoid Valve Per Data Sheet TFP2180 . . . . . . . 1 1/2" Tubing Connector . . 1 1/2" x 24" Tubing . . . . . . . 1 1/2" x 1-1/2" Nipple . . . . . 1 Ordered Separately CH CH CH

Close

14

39

34 LOCATION FOR OPTIONAL LOCATIE VOOR OPTIONELE ELECTRICALLY ELEKTRISCH SUPERVISED AANGESTUURDE N.O. ALARM N.O. CONTROL ALARMAFSLUITER VALVE (BVS-3/4") (BVS-3/4") 21 29 36 6 (ORDERED (APART SEPARATELY) BESTELD) 50 12 23 47 32 47 26 49 51 16 (GREEN (GROENE KLEUR) TINT) 17 47 47 11 14 7 41 25 45 35 29 46 10 44 28 31 30 13 37 47 27 15 4 23 48 36 25 19 18 25

Nippelnr. Nipple

No. 41 42 42 43 43 46 46 49 49

41

Selecteer juiste nippelgroottes volgens afmeting van de DV-5 delugeSelect Appropriate Nipple Sizes klep per DN100 DV-5 Deluge Valve Size DN150 DN200 4" 6" 8" (4") (6") (8") (DN100) (DN150) (DN200) 1/2" x 2-1/2" 1/2" x 5-1/2" 1/2" x8-1/2" 1/2" x 2-1/2" 1/2" x 5-1/2" 1/2" xx8 -1/2" 1/2" x 2" 1/2" x 3" 1/2" 3-1/2" 1/2" 2" 1/2" 7-1/2" 1/2" x 3-1/2" 1/2" xx6-1/2" 1/2" xx 3" 1/2" x 9" 1/2" xx 2-1/2" 1/2" xx7-1/2" 3/4" x x 9" 3/4" 6-1/2" 3/4" 3-1/2" 1/2" 4-1/2" 3/4" 1"2-1/2" 3/4"1" 3-1/2" 3/4" xx4-1/2" x x 6" x x 9" 1" 12"

1" x 6" 1" x 9" 1" x 12"

Opmerkingen: NOTES: 1.1. De elektrische aansturing comprised of Electric Actuation Trim is bestaat uit de items 1-51 plus items E1-E4. Items 1-51 plus Items E1-E4. 2.2. Alle fittingen en Nipples are galvanized All Fittings and nippels zijn gegalvaniseerd (standaard bestelling). (Standard Order). 3.3. S.V.: Standaard verkrijgbaar. CH: Common Hardware. 4.4. Zie afbeelding of van TFP1305 Valve Port See Figure 2 2 TFP1305 for voor identificatie klepuitgang. identification. 5.5. Geleid alle Tubing to Drip Funnel, Item 15. 15. Route all leidingen naar de trechter, item 6.6. Horizontale Arrangement uses only 7 out of opstellingen maken alleen gebruik Horizontal vanof Itemde 8and 2 out of 3en 2 van36. 3 van 8 7 van 25, van item 25, of Item de item 36. Ontdoe u van ongebruikt materiaal. Discard unused material.

AFBEELDING 4 - DEEL 3 VAN 3 DN100, DN150 en DN200 (4, 6 en 8") MODEL DV-5 DELUGE-KLEPPEN ­OPENGEWERKTE TEKENING VAN HORIZONTALE ELEKTRISCHE AANSTURING (52-477-X-203) -

FIGURE 4 -- PART 3 OF 3 4, 6, and 8 INCH (DN100, DN150, and DN200) MODEL DV-5 DELUGE VALVES -- EXPLODED VIEW OF HORIZONTAL ELECTRIC ACTUATION TRIM (52-477-X-203) --

Pagina 12 van 14

TFP1320_NL

3/32" Ontluchtingsaansluiting. Messing volgens ATSM B16. Leidingconnector. Messing volgens ATSM B16. Leiding. Type L koper volgens ATSM B88. Pijpfittingen. Gegalvaniseerd smeedijzer volgens ANSI B16.3 of gietijzer volgens ANSI b16.4, zwart smeedijzer volgens ANSI B16.3 of gietijzer volgens ANSI B16.4, of brons volgens ANSI B16.15. Pijpnippels. Schedule 40 gegalvaniseerd staal volgens ASTM A53 of A135, schedule 40 zwart staal volgens ASTM A53 of A135 of schedule 40 roodkoperen pijp volgens ASTM B43. Stap . De hoofdafvoer en trechterafvoer kunnen onderling worden aangesloten op voorwaarde dat op minstens 300 mm (12") onder de trechter een terugslagklep wordt geplaatst. Stap . Er moeten juiste voorzieningen worden getroffen voor de afvoer van drainagewater. Drainagewater moet zo worden geleid dat het geen onopzettelijke schade aan eigendommen of gevaar voor personen oplevert. Stap . Sluit de toevoerafsluiter van de membraankamer op de inlaatkant van de hoofdafsluiter van het systeem om het instellen van de DV-5-klep te vereenvoudigen (zie afbeelding 3). Stap . Ongebruikte aansluitingen voor alarmdrukschakelaars moeten worden gestopt. Stap . Buis- en elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt conform de vereisten van enig bevoegd gezag en/of de National Electric Code. Stap 10. Voordat er een hydrostatische systeemtest wordt uitgevoerd conform de normen van NFPA 13 voor aanvaardbaarheid van systeemtesten, dient de overdruk van de membraankamer van de DV-5 weggenomen te worden. Tevens moet de automatische afvoerklep (item 4, afb. 2A en 4) tijdelijk vervangen worden door een 1/2" NPT-plug, moet de 3/32" ontluchtingsaansluiting (16 afb. 2A en 4) tijdelijk worden vervangen door een 1/4" NPT-plug, en moeten de bouten van het membraandeksel gelijkmatig en stevig in kruislingse volgorde worden aangedraaid. Controleer na vastdraaiing nog eens extra of alle bouten van het membraandeksel stevig vast zitten.

Constructiematerialen

OPMERKINGEN De gegalvaniseerde of messing nippels en fittingen voor de klepombouw zijn corrosiebestendig en zijn bedoeld om de levensduur van de DV-5-klep te vergroten wanneer deze wordt blootgesteld aan zowel interne als externe corrosieve omstandigheden. Hoewel deze materialen bedoeld zijn om corrosie te weerstaan, wordt aanbevolen om de eindgebruiker of andere technische deskundige, bekend met de omstandigheden van de bedoelde installatie, te raadplegen met betrekking tot de geschiktheid van deze nippels en fittingen voor een specifieke corrosieve omstandigheid. Systemen die zee- of brakwater gebruiken vragen speciale aandacht om de levensduur van de klep en de ombouw te verlengen. Indien mogelijk zou dit type systeem moeten worden opgebouwd met een eerste bron zoet water (bijv. drukwatertank) zodat alleen wanneer het systeem in werking is getreden de volgende watertoevoer (zee- of brakwater) het systeem binnen kan komen. Na afloop van de systeemactivering, moet het systeem grondig worden gespoeld met schoon zoet water. Naleving van deze aanbeveling verlengt de levensduur van de DV-5 klep en de klepombouw. Manometers. Bronzen Bourdon manometer met messing bus. Manometertestafsluiter. Bronzen lichaam volgens ATSM B584. Handbedieningseenheid. Corrosiebestendige koperlegering en glasgevulde PTFE-afdichtingen. Thermoplastische omhulling. Automatische afvoerklep. Messing lichaam volgens ASTM B584, type 440 roestvast staal of messing kogel volgens ASTM B134 en gegalvaniseerde stalen inlaat. Automatische afsluiter. Messing lichaam, deksel en middenzitting volgens UNS C36000, type 316 roestvast stalen veer en met nylonvezel versterkt natuurrubberen membraan volgens ASTM D2000. Kogelkraan. Corrosiebestendige koperlegering en glasgevulde PTFE-afdichtingen. Veerterugslagklep. Messing lichaam en buna-n afdichting. Y-filter. Bronzen lichaam volgens ATSM B584 en type 304 roestvast stalen rooster. Terugslagklep. Messing lichaam volgens ASTM B584 en buna-n afdichting. Haakse afsluiter. Bronzen lichaam volgens ATSM B584 en nitrilschijf (Teflon schijf voor klep met afmeting van 2").

Installatie

OPMERKINGEN Een correcte werking van de deluge-kleppen model DV-5 is afhankelijk van de correcte installatie van hun ombouw conform de instructies in dit technisch gegevensblad. Wanneer de van toepassing zijnde ombouwtekening niet wordt opgevolgd, kan dit tot gevolg hebben dat de DV-5 klep niet naar behoren werkt en kunnen de lijstopnames, goedkeuringen en garanties van de fabrikant nietig verklaard worden. De DV-5 klep moet worden geïnstalleerd op een gemakkelijk zichtbare en toegankelijke locatie. De DV-5-klep, bijbehorende ombouw en natte detectieleidingen moeten op een minimumtemperatuur van 4°C (40 F) worden gehouden. Leidingverwarming van de DV-5-klep of de bijbehorende klepombouw is niet toegestaan. Leidingverwarming kan resulteren in de vorming van geharde mineraalafzettingen die mogelijk een juiste werking van het systeem tegengaan. De deluge-klep model DV-5 moet worden geinstalleerd conform de hiernavolgende criteria: Stap 1: Alle nippels, fittingen en elementen moeten vóór installatie schoon en braamvrij zijn. Breng spaarzaam afdichtmiddel aan en alleen op de pijp met buitendraad. Stap 2. De DV-5 klep moet conform de afbeeldingen 2A/2B en 4 van ombouw worden voorzien. Stap 3. Er moet goed op worden gelet dat terugslagkleppen, filters, globekleppen enz. met de stroompijlen in de juiste richting worden geïnstalleerd. Stap 4. De afvoerleiding naar de trechter moet met flauwe bochten worden geïnstalleerd die de stroming niet tegenhouden.

Procedure Klepinstelling

De stappen 1 tot en met 11 moeten worden uitgevoerd bij de begininstelling van de model DV-5 deluge-klep, na een operationele test van het brandbeveiligingssysteem of na inwerkingtreding van het systeem als gevolg van een brand. OPMERKING Wanneer het systeem gebruikt maakt van zee- of brakwater, wordt aanbevolen om het systeem grondig met schoon zoet water door te spoelen. Naleving van deze aanbeveling verlengt de levensduur van de DV-5-klep en de klepombouw. Stap 1. Sluit de hoofdafsluiter. Stap 2. Sluit de toevoerafsluiter van de membraankamer. Stap 3. Open de hoofdafvoerklep, systeemaftapafsluiter en alle aanvullende afvoerklep-

TFP1320_NL

pen in het systeem. Sluit de systeemaftapafsluiter en aanvullende afvoerkleppen nadat het water is gestopt met weglopen. Laat de hoofdafvoerklep open. Stap 4. Druk de sluitpen van de automatische afvoerklep in om te controleren of deze is gestopt en of de DV-5-klep volledig afgewaterd is. Stap . Maak het filter in de toevoerverbinding van de membraankamer schoon door de schoonmaakplug en het filtermandje te verwijderen. Het filter moet worden schoongespoeld door kort de toevoerafsluiter van de membraankamer te openen. Stap . Stel het aansturingsysteem opnieuw in. Handmatige aansturing ­ Druk de bedieningshendel omhoog, maar sluit scharnierdeksel nog niet. Elektrische aansturing­Stel het het elektrische detectiesysteem terug conform de instructies van de fabrikant om de elektromagnetische klep te inactiveren. Stap . Open de toevoerafsluiter van de membraankamer en zorg dat er voldoende tijd is om de druk in de membraankamer volledig op te bouwen. Stap . Bedien (open) de handbedieningseenheid om gevangen lucht uit de membraankamer weg te laten lopen. Open, indien noodzakelijk, eerst het scharnierdeksel en trek vervolgens de bedieningshendel volledig naar beneden. Sluit de bedieningshendel LANGZAAM door deze omhoog te drukken nadat het beluchte water gestopt is met wegstromen uit de afvoerleiding van de handbedieningseenheid. Sluit het scharnierdeksel en steek een nieuwe breekpen in de kleine opening door de bovenzijde van de omsluitende doos. Stap . Inspecteer de afvoeraansluitingen van de handbedieningseenheid en de elektromagnetische klep. Voordat wordt overgegaan tot de volgende stap, moeten eventuele lekkages worden gecorrigeerd. Stap 10. Controleer als volgt het vermogen van het DV-5 membraan om druk te houden: Met de membraankamer onder druk gezet zoals beschreven in stap 8, sluit de toevoerafsluiter van de membraankamer en controleer de manometer van de membraankamer op drukverlies. Wanneer er drukverlies optreedt, moet het DV-5-membraan worden vervangen en/of moeten lekkages worden gecorrigeerd voordat wordt overgegaan tot de volgende stap. Wanneer de manometer van de membraankamer geen drukverlies aangeeft, open dan de toevoerafsluiter van de membraankamer opnieuw en ga verder met de volgende stap. Stap 11. Open langzaam de hoofdafsluiter. Sluit de hoofdafvoerklep zodra het water via de afvoerverbinding wegstroomt. Controleer de automatische afvoerklep op lekkage. Indien zich lekkages voordoen, stel dan de oorzaak van het lekkageprobleem vast en corrigeer deze. Als er geen lekken zijn, is de DV-5 klep klaar voor inbruikname en moet de hoofdafsluiter volledig geopend worden. OPMERKINGEN Wanneer de hoofdafsluiter geopend is, kan de druk op de membraankamer toenemen. Deze drukverhoging is normaal. Wanneer de druk groter is dan 17,2 bar (250 psi), moet de druk worden afgevoerd door gedeeltelijk en tijdelijk de handbedieningseenheid te openen. Zorg er echter voor dat de druk, zoals aangegeven op de manometer van de membraankamer onder de toevoerdruk getoond op de watertoevoermanometer daalt. Deze actie kan namelijk resulteren in het doorslaan van de DV-5-klep. Breng, na inschakeling van het brandbeveiligingssysteem, de juiste autoriteiten op de hoogte en informeer iedereen die verantwoordelijk is voor de controle van eigen alarmen en/of alarmen van de brandmeldcentrale.

Pagina 13 van 14

corrosie vertonen, moeten worden vervangen om de betrouwbaarheid van het systeem veilig te stellen. Voordat de hoofdafsluiter van een brandbeveiligingssysteem wordt afgesloten ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het systeem dat door deze klep wordt geregeld, moet vóór het afsluiten van de betreffende systemen eerst goedkeuring worden verkregen van de juiste autoriteiten. Daarnaast dient al het personeel dat door deze actie beïnvloed kan worden hiervan op de hoogte worden gesteld. Stel de deluge-klep model DV-5 terug conform het deel procedure klepinstelling. Procedure Jaarlijkse Draaiproef De juiste werking van de DV-5 klep (dat wil zeggen de opening van de DV-5 klep in geval van brand) moet tenminste eenmaal per jaar als volgt gecontroleerd worden: Stap 1. Indien moet worden voorkomen dat het water boven de stijgleiding uitkomt, voer dan de volgende stappen uit. · Sluit de hoofdafsluiter. Open de klep van de hoofdafvoer.

Beheer en Onderhoud

De hiernavolgende procedures en inspecties dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven, naast alle overige specifieke vereisten van de NFPA, en iedere storing dient onmiddellijk te worden gecorrigeerd. De eigenaar is verantwoordelijk voor de inspectie, het testen en het onderhoud van zijn brandbeveiligingssysteem en apparatuur conform dit document, als ook conform de van toepassing zijnde richtlijnen van de National Fire Protection Association (bijv. NFPA25) en de richtlijnen van enig ander bevoegd gezag. In geval van vragen dient met de installateur of de productfabrikant contact te worden opgenomen. Het wordt aanbevolen om de automatische sprinklersystemen door een gekwalificeerde Inspectiedienst te laten inspecteren, testen en onderhouden, in overeenstemming met de lokale voorschriften en/of nationale bepalingen. OPMERKINGEN Enkele van de hier beschreven procedures, resulteren in de inwerkingtreding van de bijbehorende alarmen. Als gevolg daarvan moet eerst melding worden gemaakt aan de eigenaar en de brandweer, de alarmcentrale of andere signaalstations waaraan de alarmen verbonden zijn. Wanneer het systeem gebruik maakt van zeeof brakwater, is een interne en externe inspectie van de DV-5 klep en de ombouw van essentieel belang. Onderdelen die tekenen van

· Open de hoofdafsluiter een slag verder dan de positie waarop het water begint te stromen vanuit de klep van de hoofdafvoer. · Sluit de klep van de hoofdafvoer. Stap 2: Test de stuurcentrale van de delugeklep conform de instructies van de fabrikant om de elektromagnetische klep te activeren. OPMERKING Wees erop voorbereid om snel de stappen 3, 4, en 5 uit te voeren indien moet worden voorkomen dat water boven de stijgleiding uitkomt. Stap 3. Controleer of de DV-5 klep is doorgeslagen door te kijken naar de waterstroming in het systeem. Stap 4. Sluit de hoofdafsluiter van het systeem. Stap . Sluit de toevoerafsluiter van de membraankamer. Stap . Stel de DV-5-klep terug conform de procedure klepinstelling. Driemaandelijkse testprocedure waterstroomalarm Het testen van de waterstroomalarmen van het systeem moet ieder kwartaal worden uitgevoerd. Open de alarmtestafsluiter om het waterstroomalarm te testen. Hierdoor stroomt er water naar de alarmdrukschakelaar en/of de water gedreven alarmgong. Sluit de alarmtestafsluiter na een toereikende afronding van de test. Driemaandelijkse testprocedure van de elektromagnetische klep voor elektrische aansturing Juiste werking van de elektromagnetische klep voor elektrische aansturing moet min-

Pagina 14 van 14

stens ieder kwartaal als volgt worden gecontroleerd: Stap 1. Sluit de hoofdafsluiter. Stap 2. Open de hoofdafvoerklep. Stap 3: Test de stuurcentrale van de delugeklep conform de instructies van de fabrikant om de elektromagnetische klep te activeren. Stap 4. Controleer of de waterstroming vanuit de afvoerverbinding van de elektromagnetische klep toeneemt tot een volledige stroom. Stap . Controleer of de druk in de membraankamer is gedaald tot onder 25% van de waterleidingdruk. Stap . Stel het het elektrische detectiesysteem terug conform de instructies van de fabrikant om de elektromagnetische klep te inactiveren. Controleer de afvoer van de elektromagnetische klep op lekkage. Voordat wordt overgegaan tot de volgende stap, moeten eventuele lekkages worden gecorrigeerd. Stap . Open langzaam de hoofdafsluiter. Sluit de hoofdafvoerklep zodra het water via de afvoerverbinding wegstroomt. Controleer de automatische afvoerklep op lekkage. Indien zich lekkages voordoen, stel dan de oorzaak van het lekkageprobleem vast en corrigeer deze. Als er geen lekken zijn, is de DV-5 klep klaar voor inbruikname en moet de hoofdafsluiter volledig geopend worden. normen van enig ander bevoegd gezag. Materialen die door Tyco Fire & Building Products defect geacht worden, zullen ­ naar oordeel van alleen Tyco Fire & Building Products - worden gerepareerd of vervangen. Tyco Fire & Building Products neemt geen enkele andere verplichting op zich, noch geeft het toestemming aan andere personen om deze verplichting op zich te nemen, in verband met de verkoop van producten of productonderdelen. Tyco Fire & Building Products is niet verantwoordelijk voor ontwerpfouten in het sprinklersysteem of voor, door de koper of zijn vertegenwoordigers geleverde, foutieve of onvolledige informatie. TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH DOOR CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONDER ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOCTRINE VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELSKOSTEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN IN GEEN ENKEL GEVAL OVERSTIJGT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS HET BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE VERKOOPSPRIJS. DE VOORAFGAANDE GARANTIE VERVANGT ENIGE EN ALLE ANDERE, DIRECTE OF IMPLICIETE, GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VAN HET PRODUCT VOOR BIJZONDER GEBRUIK.

TFP1320_NL

3" Zwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-106 3" Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-3-106 4, 6 & 8" Gegalvaniseerd . . . . . P/N 52-477-2-103 4, 6 & 8" Zwart . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-103 4, 6 & 8" Messing . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-3-103

DV- Ongemonteerde elektrische aansturing voor verticale of horizontale installatie: Specificeer: (specificeer afmeting en afwerking - standaard is gegalvaniseerd) ongemonteerde elektrische aansturing voor verticale of horizontale installatie van deluge-kleppen model DV-5, P/N (specificeer)

1-1/2 & 2" Gegalvaniseerd. . . . .P/N 52-477-2-209 1-1/2 & 2" Zwart . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-209 1-1/2 & 2" Messing. . . . . . . . . . . . P/N 52-477-3-209 3" Gegalvaniseerd . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-2-206 3" Zwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-206 3" Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-3-206 4, 6 & 8" Gegalvaniseerd . . . . . . P/N 52-477-2-203 4, 6 & 8" Zwart . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-203 4, 6 & 8" Messing. . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-3-203

Accessoires: Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de volgende gegevens en aanvullende accessoires:

600 psi Watermanometer . . . . . P/N 92-343-1-004 Elektromagnetische klep voor elektrische aansturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zie TFP2180 Model PS10-2A Potter elektrische alarmdrukschakelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 2571 Model WMA-1 Water gedreven alarmgong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-630-1-001

Beperkte Garantie

De producten van Tyco Fire & Building Products hebben, alleen aan de oorspronkelijke koper, een garantie van tien (10) jaar tegen defecten in materiaal en arbeid, vooropgesteld dat voor deze producten is betaald en dat deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd en onderhouden onder normale gebruiks- en serviceomstandigheden. Deze garantie vervalt tien (10) jaar na datum van verzending door Tyco Fire & Building Products. In de volgende gevallen wordt geen garantie gegeven op de producten of componenten: wanneer deze door andere bedrijven, die niet tot Tyco Fire & Building Products behoren, zijn gefabriceerd; wanneer de producten of componenten zijn blootgesteld aan misbruik, onjuiste installatie, corrosie of wanneer deze niet zijn geïnstalleerd, onderhouden, aangepast of gerepareerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen van de National Fire Protection Association, en/of de

Bestelprocedure

OPMERKING Onderdelennummers voor model DV-5 kleppen, die in de fabriek van ombouw zijn voorzien, worden geleverd in het Prijzenboek. DN100 en DN10 (4 en ") DV- gedeeltelijk vooraf gemonteerde verticale elektrische aansturing: Specificeer: (specificeer afmeting en afwerking - standaard is gegalvaniseerd) gedeeltelijk vooraf gemonteerde verticale elektrische aansturing voor deluge-kleppen model DV5, P/N (specificeer)

1-1/2 & 2" Gegalvaniseerd. . . . P/N 52-477-2-109 1-1/2 & 2" Zwart . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-109 1-1/2 & 2" Messing . . . . . . . . . . P/N 52-477-3-109 3" Gegalvaniseerd . . . . . . . . . . . P/N 52-477-2-106

Vervanging van de ombouwonderdelen: Specificeer: (beschrijving) voor gebruik met (model DV-5 deluge-klep, P.N. (zie afbeelding 2A of 4).

Opmerking: Dit document is een vertaald document. Vertalingen van materialen in talen anders dan het Engels zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor het publiek dat geen Engels leest. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd noch gesuggereerd. Indien zich vragen voordoen in verband met de nauwkeurigheid van de informatie zoals deze in de vertaling wordt weergegeven, gelieve dan de Engelse versie van het document TFP1320, de officiële versie van het document, na te slaan. Iedere discrepantie of elk verschil in de vertaalde tekst, is niet bindend en heeft geen juridische gevolgen met betrekking tot de naleving, uitvoering of enig ander doeleinde. www.quicksilvertranslate.com

TYCO FIRE PRODUCTS, 41 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 144

Information

Tyco Fire Products TFP500

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

826418


Notice: fwrite(): send of 195 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531