Read TABELA_PERFUNDIMTARE%20_Mars_2011.pdf text version

mbi veprimtarinë shkencore dhe botuese të stafit akademik të Universitetit Europian të Tiranës (për periudhën 2007 ­ mars 2011) V

V-1

1. 2.

3. 4. 5. 6.

BAZË TË DHËNASH

KËRKIMI SHKENCOR

TEKSTE TË SHKRUAR NGA STAFI OSE NË BASHKAUTORTËSI ME TË TJERË PËR STUDENTË

Sociologjia 11 (bashkëautorë),Tiranë: MediaPrint, 2010 Historia e Kohës së Re (Qytetërimi Perëndimor) 1775- 1871 Shkodër: Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi / Phoenixshkodra ISBN 99927-690-4-1 Ekonomia Tiranë: Albdesign, 2007 Historia e shtetit dhe e se drejtes ne Shqiperi bashkëautor, Shtepia Botuese Luarasi,Tiranë, 2007 Ushtrime të Matematikës, Matematikë 2, për studentët e profileve ekonomike Tiranë: INFBOTUES, 2010 Edukimi mjedisor në bashkëautorësi, për mësueset dhe nxënësit eshkollës fillore, klasa 1-5, Media print, 2007 Gati për në shkollë në bashkëautorësi , për mësueset dhe fëmijët e moshës 5-6 vjec, shtëpia botuese KUMI, Tiranë, 2009 Një botë për të zbuluar në bashkëautorësi, për mësueset dhe fëmijët e moshës 4-5 vjec, Mediaprint, Tiranë, 2011 Bashkësitë, monografi. Shtëpia botuse "Camaj-Pipa", 2007 ISBN 978-99956-02-29-1. Hyrje në topologjinë e përgjithshme Shtëpia Botuese "Camaj-Pipa",2010 ISBN 978-99956-02-29-1 Matematika për Ekonomistët (Analiza dhe Algjebra) Tiranë: INFOBOTUES, Ribotim 2008 Matematika e Zbatuar, Modele të optimizimit linear (për degët Administrim-Bisnes) Tiranë: INFOBOTUES, Ribotim 2009 Ushtrime të Matematikës, Matematikë 1 ( Analizë Matematike ), për studentët e profileve ekonomike. Tiranë: INFBOTUES, 2009 E drejta e Bashkimit Europian I azhurnuar me Traktatin e Lisbones, Tiranë, 2010. Kontabiliteti Nacional ­ Sistemi i llogarive kombëtare 2009 Fatos Tarifa, Klementin Mile Romeo Gurakuqi Luljeta Mixhozi Ksenofon Krisafi Hysen Binjaku Erleta Celmeta (Mato)

7.

Erleta Celmeta (Mato)

8.

Erleta Celmeta (Mato)

9. 10. 11. 12. 13. 11. 12

Elida Hoxha Elida Hoxha Vasillaq Kedhi Vasillaq Kedhi

Hysen Binjaku Erjona Canaj, Sokol Bana Engjëll Pere

1

13

Parimet e Kontabilitetit - Koncepte, Pyetje dhe Ushtrime Me A. Kastrati (Kullolli), & A.Anamali, Botimet "Camaj- Pipaj", ISBN: 978-99956-02-45-1, prill 2008.

Edlira Gjuraj (Tukaj)

V-2

A)

LIBRA TË BOTUAR

BRENDA VENDIT

Albania and European Union: Rethinking EU Integration Bashkautore, Tirane: AIIS, 2008 The Potential of Remittances for Income Generating Activities Leading to Local Economic Development in Albania. The Case of Durres Tirane: ILO, 2007 Financa e ndërmarrjes ­ koncepte të përmbledhura Tiranë : "Dita 2000", 2010, ISBN 978-99956-832-8-3 Filozofia e kurrikulës së re kombëtare (në bashkëautorësi), IKS, 2007 Globalizimi ante portas Tirane: UET Press, 2009 Dilemat e Zhvillimit ­ modelet social ekonomike perballe Tirane: GEER, 2007 Bektashism in Albania: A Political History of a Religious Movement Tirana: AIIS Press, 2008 [English-Albanian Bilingual Reprint] Të gjitha shoqërite ndryshojnë-Hyrje në Antropologji Tiranë, Ideart, (2008, 2009, 2010) Prania historike dhe shpëtimi I hebrenjve gjatë Luftës (Studime e dokumente) Tiranë: AlbPAPER, 2008 (bashkautor) Lidhja e Prizrenit në dokumentet austrohungareze (botim dokumentar),Vëll.I (1878) Tiranë-Prishtinë: Albanica, 2008 Lef Nosi, Dokumente Historike Tiranë: ILAR, 2007 (bashkëpërgatitës dhe autor i parathënies) Kuvendi i Arbnit, 300 vjetori Lezhë: Enti botues "Gjergj Fishta", 2007 (bashkautor) Fjalori Enciklopedik Shqiptar botim i Akademisë së Shkencave të RSh-së, Tiranë, 2009 Shekujt osmanë në hapësirën shqiptare (Studime dhe dokumente), Tiranë: UET Press, 2009 Menyrat e fitimit te pronesise mbi sende te paluajtshme, Tiranë: UET Press, 2009 Divani shqip i Nezim Beratit, edicion tekstual kritik Tiranë: Botimet Toena 2009, 534 faqe. ISBN 978-999943-479-9 Brirët e Dhisë Tiranë: Shtëpia Botuese Ora, 2008 Enika Abazi Enika Abazi

1. 2.

3.

Magdalena Bregasi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Erleta Celmeta (Mato) Adrian Civici Adrian Civici Albert Doja Aleksander Dhima Ferit Duka Ferit Duka në bashkëpunim me Prof. Dr. B. Metën dhe Prof. Dr. M.Verlin Ferit Duka Ferit Duka Ferit Duka Ferit Duka Besnik Maho Genciana Abazi-Egro Artan Fuga

2

18. 19. 20.

Media, politika, shoqëria (1990 ­ 2000) Tiranë: Shtëpia Botuese Dudaj,2008 Rrota e Mundimit Tiranë: Shtëpia Botuese Dudaj, 2007 Puna dhe përkujdesi i papaguar- pesha e padukshme që mbartin gratë (me Ani Plaku & al.), Tiranë: ASC dhe UNIFEM, 2008. "Join Jim and Jane" Liber Shkollor per arsimin nentevjecar ­ Klasa e trete (me Petro Plasa), 2007 "Join Jim and Jane" Liber Shkollor per arsimin nentevjecar ­ Klasa e katert (me Petro Plasa), 2007 "Globe Trottin"- Liber Shkollor per arsimin nentevjecar- Klasa e peste (me Petro Plasa), 2008 Shqipëria dhe Çështja Shqiptare pas Luftës së Parë Botërore, 1 nëntor 1918-9 nëntor 1921 Shkodër: Shtëpia botuese "Camaj-Pipa", 2007. Principata e Shqipërisë dhe Mbretëria e Greqisë, 1913-1914, çështja e Shqipërisë së Jugut ose e "Vorio Epirit" (nga 11 gusht 1913 deri me 31 tetor 1914), Tiranë: UET Press, 2010. Shqipëria dhe Çështja Shqiptare Pas Luftës së Parë Botërore, Monografi, ribotim Tiranë: UET Press, 2010. Gjakmarrja: Midis Kanunit dhe shtetit Tiranë: AIIS, 2007 15 Pyetje për Bashkimin Europian Tiranë: Ministria e Integrimit, 2007 Diplomaci pas Lufte: Negociatat me Italine dhe Gjermanine per shperblimin e demeve te Luftes se Dyte Boterore Tiranë: Dita 2000: 2009 Në kërkim të arit: Historia e arit shqiptar të rrëmbyer gjatë Luftës së Dytë Botërore Tiranë: Dita 2000 / UET Press 2009 (ISBN: 978-99943-57-58-1) At Giuseppe (Zef) Valentini, Statuti personal në Shqipëri në epokën e Skënderbeut Përgatitur në bashkëpunim me Ndriçim Kullen Tiranë: Plejad, 2007 At Giuseppe (Zef) Valentini, Ligji i maleve shqiptare, Nga relacionet e Misionit shëtitës jezuit në Shqipëri, 1880-1932 Përgatitur në bashkëpunim me Ndriçim Kullen Tiranë: Plejad, 2007 At Giuseppe ( Zef) Valentini, E drejta e komuniteteve në traditën juridike shqiptare, Përgatitur në bashkëpunim me Ndriçim Kullen Tiranë: Plejad, 2007 Paradigma e tranzicionit demokratik: "Fundi" i tranzicionit apo një tranzicion "pa fund" Tiranë: Ombra GVG, ISBN: 978-99956-38-24-5 Vizioni Strategjik 2020 (Bashkëautor), Tiranë: Qëndra e Shtypit Botimeve e Përkthimeve Ushtarake, Shtator 2007.

Artan Fuga Artan Fuga Ermira Danaj

21.

Diana Tershana

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Diana Tershana Diana Tershana Romeo Gurakuqi Romeo Gurakuqi Romeo Gurakuqi Klementin Mile Klementin Mile

Ksenofon Krisafi Ksenofon Krisafi Ksenofon Krisafi

32.

Ksenofon Krisafi

33.

Ksenofon Krisafi Fatos Tarifa, Ksenofon Krisafi, Eneda Tarifa Luan Hoxha

34.

35.

3

36.

Strategjia Ushtarake e Republikes se Shqiperise Kryetar i grupit te punes per hatimin e dokumentit, Miratuar me ligjin nr 9858, date 27.12.2007, Qëndra e Shtypit Botimeve e Përkthimeve Ushtarake, Tirane, Shkurt 2008. Manual trajnimi për Shërbimin e Provës në Shqipëri Tiranë: Botim i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, 2009. (bashkautore dhe redaktuese juridiko-shkencor e e Manualit) Hapësira sociolinguistike 1998 Ndihmesa e publicistëve, shkrimtareve dhe gjuhëtarëve gjirokastritë për një shqipe të përbashkët letrare në vitet e Pavarësisë Kombëtare 1999

Luan Hoxha

37.

Migena Leskoviku

38.

Valier Peshkepia

39.

Valier Peshkepia

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Psikolinguistika, prirjet dhe veçoritë e saj 2003 Letters to America / Letra Amerikës Tiranë: Ombra GVG, 2011 (ISBN: 978-99956-38-94-8 Kërkimi i legjitimitetit dhe venitja e utopise Tiranë: UET Press, 2009 (ISBN: 978-99956-39-01-3) Fati i një shekulli: Hegjemonia amerikane, dilemat e Europës dhe sfidat e Azisë Lindore Tiranë: Ombra GVG, 2010 (ISBN: Europa e pabashkuar Tiranë: Ombra GVG, 2009 (ISBN: 978-99956-38-02-3) Amerikanofobia dhe anti-amerikanizmi europian Tiranë: Ombra GVG, 2008 (ISBN: 978-99943-44-87-1) Ftesë në sociologji: Imagjinata sociologjike dhe jeta e përditshme Tiranë: Ombra GVG, 2008 (ISBN: 978-99943-44-73-4) Rilindja e Europës: Mendimi dhe kultura humaniste e saj (me Remzi Lani, Baviola Shatro), Tiranë: Ombra GVG, 2010 (ISBN: 978-99956-38-47-4) Saga e dy kontinenteve: A po ndahen Europa dhe Amerika nga njëra-tjetra? Tiranë: Ombra GVG, 2007 (ISBN: 978-99943-44-38-3) Kalorësit e humbur të kryqëzatës anti-Kadare Tiranë: Ombra GVG, 2010 (ISBN: 978-99956-38-41-2) Paradigma e tranzicionit demokratik ( me Eneda Tarifa) Tiranë: Ombra GVG, 2009 (ISBN: 978-99956-38-51-1) Jeta shoqërore si eksperiencë sociologjike Tiranë: Ombra GVG, 2007 (ISBN: 978-99943-44-20-8) Njohuri Baze te Kerkimit ne Shkencat Sociale Tirane: West Print, 2009 fq. 1- 290, 2009. ISBN 987-99956-373-5-4

Valier Peshkepia Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa, Ksenofon Krisafi Fatos Tarifa Roland Lami

B)

JASHTË VENDIT

Vengeance is Mine: Justice Albanian Style Chapel Hill, North Carolina: Globic Press (SHBA) , 2008 ISBN: 978-0-980189-60-5

1.

Fatos Tarifa

4

2.

Acrimonies of Transition: Private and Public Ann Arbor, Michigan: Huron Valley Publishing Inc. (SHBA), 2007 ISBN: 978-1-933377-23-0 To Albania, with Love Lanham, Maryland: University Press of America (SHBA), 2007 ISBN: 978-0-7618-3590-5 Europe Adrift on the Wine-Dark Sea Chapel Hill, North Carolina: Globic Press (SHBA) , 2007 ISBN: 978-0-977666-28-7 Bashkautor i parë; të dytë dhe të tretë Peter Lucas dhe Benjamin Adams Stato di diritto, di "canun" o dei canoni (Shteti i se drejtes, i "kanunit" apo i topave) në botimin ,,Futuribili », Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, 2007 Lidhja e Prizrenit përballë Fuqive të Mëdha botuar në ,,Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe vendi i saj në histori, Prishtinë: Instituti i Historisë Prishtinë, 2008 Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der Westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig (13. - 18. Jahrhundert) (German and Italian Edition) bashkëautor, Vjenë: Austrian Academy of Sciences Press, 2009 Gati për në shkollë për mësueset dhe fëmijët e moshës 5-6 vjec, shtëpia botuese Libri shkollor, Prishtinë, 2010

Fatos Tarifa

3.

Fatos Tarifa

4.

Fatos Tarifa

5.

Ksenofon Krisafi

6.

Ksenofon Krisafi

7.

Ferit Duka

8.

Erleta Celmeta (Mato)

9.

Role of State in the Development of Capital Markets in CEE ­ Case of Poland", VDM Verlag Publishing House (Germany), 2009, ISBN: 978-3-639-21218-1

Artan Gjergji

10.

Die wirtschaftliche Entwicklung Albaniens in der Transformationsphase und die Rolle ausländischer Direktinvestitionen Effects on Cross Border Trade EWI Skopje, 2009

Mimoza Kaçi

11.

Luljeta Minxhozi

V-3

1. 2. 3. 4.

ARTIKUJ TË BOTUAR NË REVISTA SHKENCORE TË VENDIT

Kur ishte Postmodernizmi? Mehr Licht: Revistë Letrare Tremujore, Prill 2008, Nr. 32 Shoqëria dhe ekonomia në Çamërinë osmane: kazatë e Ajdonatit dhe Mazrakut (shek. XVI), Studime historike, Nr. 1-2, 2007 Lidhja e Prizrenit në kontekstin e marrëdhënieve shqiptaro-osmane, Studime Historike, Nr. 1-2, 2009 Sipërmarrja e lirë në kurrikulën e re Revista Pedagogjike, nr 1, 2007 Artur Jaupaj Ferit Duka Ferit Duka Erleta Celmeta (Mato)

5

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Integrimi i standardeve në kurrikul Revista Pedagogjike, nr 4, 2007 Kros kurrikula në vizionet e politikave kurrikulare brenda dhe jashtë vendit Revista Pedagogjike, nr 3, 2008 Recension libri "Në kërkim të arit- historia e arit shqiptar të rrëmbyer gjatë Luftës së II Botërore, me autor. K. Krisafi", Botuar në Revistën Shkencore te Fakultetit Juridik, UET, Jus&Justicia, Nr.3/2009. Rregjistrimi i pasurive të paluajtëshme një kusht i domosdoshëm për formalizimin e titujve të pronësisë si dhe për të rritur transparencën në atë fushë, Jus&Justicia, Nr.3/2009. Publikimi, miratimi dhe hyrja në fuqi a akteve normative në Republikën e Shqipërisë. Jus&Justicia, Nr.4/2009 Idenditeti krahinor dhe kufiri politik Kultura Popullore, 2009, ff. 58-76. Rreth konceptit të publikes dhe privates: Rasti i shpronësimit në Rrugën Durrës-Kukës Ndërmjetësimi, 2007, Nr. 1/26, ff. 75-90 Mbi të drejtën kanunore në Has Kultura Popullore, 2008, Nr. 1/2; ff. 141-160 Dukuri të së së drejtës dokesore në Has Botuar ne edicionin Tradita Kulturore e Hasit, Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2007 E Drejta Kanunore dhe Shteti i së Drejtës Polis, 2008, Nr 3 Raporte në mes së drejtës shtetërore e asaj dokesore, mbi të drejtën e pronës së paluajtshme familjare në vendin tonë Botuar ne vëllimin E drejta parlamentare dhe politika ligjore, Tirane: Qendra e Studimeve Parlamentare, Nr. 21, ff. 55-71 Rrok Zojzi per te drejtën kanunore shqiptare; Një vështrim kritik, Kultura Popullore, 2009, fq. 44-67. Njeriu i Kanunit në Postsocializem, UET, Revista, Nr 8, 2009, fq.114-132 Pronesia intelektuale: nje concept I hershem dhe modern Economicus, 2008, No. 3, ff. 144-152 Pronësia intelektuale, një e drejtë që duhet mbrojtur Të drejtat e njeriut, 2007, No. 50-51 Një vështrim konceptual mbi pronësinë intelektuale Buletini Shkencor i Universitetitë Vlorës, 2007, No. 10 Menaxhimi i pronësisë intelektuale në kompani Ekonomia dhe Tranzicioni, 2007 Pronesia intelektuale, nje koncept i hershem dhe modern Economicus 3, UET Press, Tiranë, Shqipëri 2009 Zhvillimet globale dhe tregu financiar ne Shqipëri Economicus 5, UET Press, Tirane, Shqipëri, 2010 Marketingu Bankar nen Ndikimin e Krizes Ekonomike ne Shqiperi. Bashkautore me Jonida Kellezi, Revista Economicus, UET Press, No.5, 2010

Erleta Celmeta (Mato) Erleta Celmeta (Mato) Migena Leskoviku Besnik Maho Besnik Maho Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi

Nebi Bardhoshi

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi Kreshniuk Bello Kreshnik Bello Kreshnik Bello Kreshnik Bello Kreshnik Bello Kreshnik Bello Valbona Zeneli

6

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Investimet e Huaja Direkte ne Shqiperi. Revista Shkencore 2010, Fakulteti Ekonomik & Administrimit Universiteti Aleksander Moisiu, Durrës, 2010 Sektorit publik ­ qeverisja dhe performanca Economicus, 2008, No. 1 Roli dhe kontributi i ekonomisteve ne shoqerite moderne Economicus, 2008, No. 1 Krizë financiare apo krizë globale ?... Konjukturore apo strukturore? Economicus, 2008, No. 2 Bankat Qendrore në Fokus: Çfarë roli po luajnë në përballimin e krizës? Economicus, 2008, No. 2 Koncepti dhe rebusi i politikave të zhvillimit Economicus, 2009, No. 3 A është barazia ekstreme një objektiv për tu mburrur? Rasti i reformave agrare në Shqipëri? Economicus, 2009, No. 3 Rruga kritike për mirëfunksionimin e Bursës së Tiranës si treg kapitalesh dhe letrash me vlerë në Shqipëri Botuar në "Studime mbi Tregjet e Kapitalit dhe Letrave me Vlerë", publikimi i AATDA, Tirana, 2007(f.8-49) Bursat e kapitaleve - një sfidë ende për t'u ndërmarrë. Realiteti i Shqipërisë. Economicus, UET Press, 2010, No.5, ff.77-90. Bashkëautor i parë, i dytë Gjergj Filipi. LEGALISTIA - Amnistia fiskale dhe bankat tregtare në Shqipëri. Botuar në permbledhjen e punimeve të konferencës: "Amnistia Fiskale ­ Mundësi apo domosdoshmëri për ekonominë e Shqipërisë" të organizuar nga Fondacioni për Liri Ekonomike (FLE), Tiranë, 24 nëntor 2010. Manaxhimi dhe mundësitë e mikrofinancës në vendet në zhvillim. Economicus, UET Press, 2010, No.5, f.225-238. Bashkëautore e parë, e dytë Eda Luga Roli i shteti në zhvillimin e tregut të kapitaleve në vendet e Europës Qëndrore Lindore Botuar në "Studime mbi Tregun e Letrave me Vlerë", publikimet e AATDA, Tirana, 2007 Tregu i kapitaleve në Shqipëri dhe nevoja për një bursë të re me kapital krejtësisht privat Bashkautor me, Revista Economicus, UET Press, No.5, 2010, f. 91-105 Gjinia dhe Korrupsioni: A janë gratë më pak të korruptuara se burrat? Polis, 2008, No. 6 Gratë në zonat rurale: qytetaret e padukshme Polis, 2008, No. 5. Sistemet politiko-ligjore në kënvështrimin antropologjik Justicia, No.1,Tiranë, 2008, f.15-28 Përdorimi instrumental i kufijve midis kategorive fetare dhe metaforave gjinore në Ballkan Polis, 2008 vol. 5 "Shfaqja e Antropologjisë Heroike në Historinë e Ideve" Polis: Revista Shqiptare e Shkencave Sociale e Politike, vol. 7, 2008, pp. 131­148 "Studimi i Bektashizmit si një "Lëvizje" Fetare: I. Një histori e shkurtër", Perla: Revistë Shkencore­Kulturore, vol. 12 (3), 2007, pp. 143­151.

Valbona Zeneli, Jonida Kellezi Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici

32.

Elvin Meka

33.

Elvin Meka

34.

Elvin Meka

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Magdalena Bregasi Artan Gjergji Enkela Idrizi &Artan Gjergji Sonila Danaj Sonila Danaj Aleksandër Dhima Albert Doja Albert Doja Albert Doja

7

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

"Studimi i Bektashizmit si një "Lëvizje" Fetare: II. Drejt një qasjeje kritike Perla: Revistë Shkencore­Kulturore, vol. 13 (1), 2008, pp. 162­172. "Etniciteti, ndërtimi kombëtar dhe nacionalizmi në territorin etnik shqiptar: qasje antropologjike e konfliktit të marrëdhënieve ndëretnike ", Polis, vol. 8, 2009, pp. 148­169 Pronesia kombetare, faktor kyc per efektivitetin e ndihmes se huaj Economicus, 2008, No. 3, ff. 116-129 Roli i Sektorit Privat ne Zhvillimin e Vendit dhe Partneriteti Publiko-Privat Botuar në "Revista Shkencore 2010, Fakulteti Ekonomik & Administrimit Universiteti Aleksander Moisiu, Durrës Kriza Boterore dhe Risku i Kredidhenies ne Shqiperi Botuar ne Economicus, 2010, Nr. 5 Modeli ekonomik i transformimit te monumenteve historiko-kulturore ne objekte turistike Botuar ne Economicus, 2009, Nr. 4 Siguria ekonomike ne Shqiperi Botuar ne Buletini i Institutit per Demokraci dhe Ndermjetesim, 2009 Fleksibiliteti i SME-ve dhe Ndryshimi Sipermarrjes Botuar ne Revista Shkencore 2011, Fakulteti Ekonomik & Administrimit Universiteti Aleksander Moisiu, Durres Në kërkim të Kimerës: Në kufijtë e teorive të përfaqësimit Polis, 2008, No. ff. 54-65 Potenciali i arsimit privat Economicus, 2008, No. 1, ff. 43-47 Turizmi Kulturor dhe Archeologjik ne zhvillimin ekonomik te Durresit Economicus, Nr 4, Vjeshte 2009 , pp. 145-155. Politika e jashtme e Rusisë: "Në kërkim të Identitetit" Polis, No. 7, Vjeshtë 2008. Fukujama: Ndërtimi i Shtetit Polis, 2008, No. 6, ff. 101-106 Terrorizmi ­ Lufta për një term... Çështje të Sigurisë, IDN, No. 10, Tiranë, Vjeshtë 2009. Terrorizmi Ndërkombëtar dhe Siguria Evropiane Çështje të Sigurisë, IDN, No.8, Dimër 2008 Anarkia që po troket Revista Polis, No. 6, Pranverë-Verë 2008 Backgrounder: Siguria Njerëzore në Shqipëri Çështje të Sigurisë, IDN, Special Issue, Tiranë, 2009. Terrorizmi Ndërkombëtar: Konceptualizimi dhe Terminologjia Çështje të Sigurisë, 2008, No. 9, ff. 49-65 Zhvillimi i Sistemit të pensioneve në Shqiperi, nuk mund të kuptohet pa krijimin e tregut privat të pensioneve Economicus, UET Press, 2010, Nr. 5 Roli i Sektorit Privat në zhvillimin e vendit dhe Partneriteti Publiko-Privat Revista Shkencore 2010, Fakulteti Ekonomik & Administrimit Universiteti Aleksander Moisiu, Durrës "Projekt finance" ne vendet ne zhvillim: vleresimi i ndertimit te TEC-it te Vlores Economicus, 2008, No. 3, ff. 130-143

Albert Doja Albert Doja Evis Gjebrea Evis Gjebrea Evis Gjebrea Evis Gjebrea Evis Gjebrea Evis Gjebrea Ermal Hasimja Ermal Hasimja Enika Abazi Enri Hide Enri Hide Enri Hide Enri Hide Enri Hide Enri Hide Enri Hide Ermela Kripa Ermela Kripa Ermela Kripa

8

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Optimizimi i Investimeve Energjetike në Zonat Turistike Economicus, UET Press, 2009, Nr. 4 Dervish Sali Ashkiu dhe kopja e tij e Divanit shqip të Nezim Beratit: përpjekje për lëvrimin e gjuhës shqipe në gjysmën e parë të shekullit XIX Univers, Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 11.2009. f.190-197. Titulatura në letërsinë e bejtexhinjve: rasti i Nezim Beratit Perla, Janar 2009, f. 175-180. Përqasja e legjislacionit shqiptar për pakicat kombëtare me legjislacionin ndërkombëtar bashkëautor i dytë me Ma. Elona Rizo, si bashkëautore e parë, në Jus & Justicia, 4/2009, UET Konspekt - Paralele historike në zhvillimin e të drejtës së pronësisë sipas së drejtës romake dhe të drejtës zakonore iliro-shqiptare botuar në Jus & Justicia, 3/2009, Revistë shkencore e Fakultetit Juridik të UET. Globalizimi, të drejtat e njeriut dhe roli i sociologjisë publike Jus & Justicia, 3/2009. Sistemi i ri elektoral, legjitimiteti i shtetit dhe konsolidimi i demokracisë në Shqipëri Jus & Justicia, 2008, No. 2, ff. 99-107 Kushtetuta per raportet shtet-fe: risitë dhe problematika Jus & Justicia, 2008, No. 2, ff. 41-56 Autor i pare; i dyte Gaeteno Dammacco Pavarësia e gjyqësorit kusht dhe rezultat i reformës Jus & Justicia, 2008, No. 1, ff. 9-21 Banka e Shqipërisë-nga krijimi deri në fund të Luftës së Dytë Botërore Economicus, 2008, No. 2, ff. 127-139 Çështja e kufijve të Shqipërisë në Konferencën e Ambasadorëve të Londrës: 1912-1913) Botuar në përmbledhjen me studime Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shek. XX, Tiranë: Instituti i Historisë, 2008, fq. 119-144 Principata e Shqipërisë dhe Mbretëria e Greqisë në Marrëdhëniet Ndërkombëtare 19121914, Revista "Hylli i Dritës" nr. 2(265) 2010. Dosja e Neutralizimit të Kanalit të Korfuzit (dhjetor 1913-korrik 1914), Revista "Hylli Dritës", nr.3 (266) 2010. Turizmi Kulturor ne Shqiperi. Economicus, Qershor 2009 Marketingu bankar nen ndikimin e krizes ekonomike ne Shqiperi Economicus, Mars 2010. FDI in Albania Economic policy and EU integration, Universiteti Aleksander Moisiu, Qershor 2010 Strategies of Entry Modes. Current Uncertainties and Future Trends of the Albanian Banking Industry Economic policy and EU Integration, Universiteti Aleksander Moisiu, Prill, 8-9, 2011 Samiti i Rigës, mesazh punë dhe detyrimesh Ushtria, Qëndra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake, Tiranë: Shkurt 2007.

Ermela Kripa Genciana Abazi-Egro Genciana Abazi-Egro Ksenofon Krisafi

Ksenofon Krisafi Ksenofon Krisafi, Fatos Tarifa, Ermira Danaj Ksenofon Krisafi, Fatos Tarifa Ksenofon Krisafi Ksenofon Krisafi Ksenofon Krisafi

72. 73. 74.

75.

Ksenofon Krisafi

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Romeo Gurakuqi Romeo Gurakuqi Jonida Kellezi Jonida Kellezi Jonida Kellezi Jonida Kellezi Luan Hoxha

9

83.

Rritje apo zhvillim ekonomik: Trajtimi i nje modeli neoklasik te rritjes ekonomike ne rastin e Shqiperise Economicus, 2008, No.3, ff. 11-20 Një analizë neoklasike e modelit të rrijes në Shqipëri Economicus , 2009, No. 4 Modeli ekonomik i transformimimit të monumenteve historiko -kulturore në objekte turistike Economicus , 2009, No. 4 Keshtu Foli Europa: Mbi Ndertimin dhe Perdorimin e Evropianizimit ne Ligjerimin Zyrtar dhe Politik Polis, Vol. 4, Shtator 2007 Prof. Çabej, figurë e shquar e arsimit, e shkencës dhe e kulturës shqipare, 100-vjetori i lindjes Revista "Mesuesi", 2008 Kongresi i Manastirit dhe roli i tij në shqipen letrare Revista "Mesuesi", 2008; Vështrim panoramik per reformimin e Arsimit te Lartë Revista "Mësuesi", 2009. Mendime rreth monografisë së akademikut Shaban Demiraj "Epiri, pellazgët, etruskët dhe shqiptarët" Revista ,,Mesuesi", 2010 Shqipja letrare, shkolla dhe tekstologjia Revista "Mësuesi", qershor 2010. Shqipja standarde, shkolla dhe shoqeria e sotme shqiptare, mars 2011 Mbi rikonceptimin e shkencave te edukimit në arsimin e lartë prill 2011 Sistemi zgjedhor ndërmjet kushtetutshmërisë dhe politikës E drejta parlamentare dhe politikat ligjore 2007, No. 5 E drejta e ankimit nga këndvështrimi i Kodit të Procedurave administrative Të drejtat e njeriut, 2007, No. 2 Fundi i konceptit ekonomik në lëvizjen e lirë në BE Economikus, n. 3, Tirane 2009. E drejta e pronës në aspektin e nenit 1 te Protokollit 1 të Konventës Europiane të të drejtave të njeriut dhe impakti i vendimeve të GJEDNJ-së në Shqipëri Jus&Justicia, n.3, Tirane 2009. Ajo cka shtetasit shqiptarë kërkojnë nga anëtarësimi në BE. Të drejta dhe detyrime. Jus&Justicia, n.4, Tirane 2009 Analize e disa problematikave mbi te drejtat e emigranteve sipas Kartes se te drejtave themelore te Bashkimit Europian Revista Jeta Juridike, n. 2, Tirane 2010.

Luljeta Minxhozi

84.

Luljeta Minxhozi

85.

Luljeta Minxhozi

86.

Odeta Barbullushi

87.

Valier Peshkëpia

88.

Valier Peshkëpia

89.

Valier Peshkëpia

90.

Valier Peshkëpia

91.

Valier Peshkëpia

92.

Valier Peshkepia

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Valier Peshkepia Sokol Sadushi Sokol Sadushi E. Canaj Xh. Zaganjori dhe E. Canaj E. Canaj E. Canaj

10

100. 101.

Analizë e veprimtarisë dhe legjislacioneve për gjykatat kushtetuese të europës perëndimore dhe SHBA, vështrim krahasues Revista "E drejta parlamentare dhe politikat ligjore" , Tirane, Nr. 1, 2008 faqja 111-120. Amerika dhe Kina në gjeoekonominë globale: Pse shekulli i 21-të do vazhdojë të jetë një "shekull amerikan" Economicus, 2008, No. 2, ff. 82-100 "Fundi" i tranzicionit, apo një tranzicion "pa fund"? Jus & Justicia, 2008, No. 1, ff. 157-172 Bashkautor i parë, e dytë Eneda Tarifa Fundi i iluzioneve mbi ,,fundin e hegjemonisë amerikane Polis, 2008, No. 7, ff. 3-27. Qëndrueshmëria e sistemit të sotëm global njëpolar (apo fundi i iluzioneve mbi "fundin" e hegjemonisë amerikane) Polis, 2008, No. 7, ff. 3-27 Kujtesa historike dhe tranzicioni demokratik Gjeopolitika, 2010, No. 5, ff. 57-61. Globalizimi, të drejtat e njeriut dhe sociologjia publike Jus & Justicia , 2009, No. 3, ff. 89-96 Sjelljet devijante si pasoje e moskumunikimit Reviste shkencore e departamentit te Psikologjise, Universiteti U.F.O, UFO, Press, Faqe 87 ­ 102, Tetor 2010 ISBN 978-99956-19-49-7 Media nje ure lidhese ndermjet diaspores dhe kulturs kombetare shqiptare Revista e Institutit te Alb- Shkences. Fq. 658 ­ 663. Tetor 2010. ISBN 978-9928-4001-7-8. Faktori nderkombetar ne Shqiperi Revista e Institutit te Alb ­ Shkences, Fq. 626 ­ 630. Shtator 2010. ISBN 978-9928-4001-7-8. Politikat e zhvillimit te zonave rurale dhe të defavorizuara: nevoja per konceptime bashkekohore Economicus, 2008, No. 3, ff. 81-94 Bashkautor i dyte; i pare: Shkelqen Marku Programi dhe Teksti i Historise në frymën e reformimit të shkollës Buletini Shkencat Shoqeror,e 2007 (bashkautor) Psikologu shkollor: roli dhe puna me nxenesit Revista Pedagogjike, 2004, No. 2, ff. 51-62 Femijet me dhunti dhe teoria e Eriksonit per zhvillimin psiko-social Probleme Psiko-pedagogjike e Sociale, 2004, No. 5, ff. 85-92 Zhvillimet globale dhe tregu financiar ne Shqipëri. Economicus, UETPress, 2010, No.5, ff.105-114. Bashkëautor i tretë Një këndvështrim etik mbi krizën financiare. Economicus, UETPress, 2010, No.5, ff.239-246. Bashkëautor i tretë The impact of organizational culture on business role toward a country development. The role of SME in the economic development of Albania Journal of studies on economics & society, 11-13 qershor 2011

Erion Manohasa

Fatos Tarifa

102.

Fatos Tarifa

103.

Fatos Tarifa

104.

Fatos Tarifa

105.

Fatos Tarifa Fatos Tarifa, Ksenofon Krisafi, Ermira Danaj

106.

107.

Roland Lami

108.

Roland Lami

109.

Roland Lami

110. 111. 112. 113. 114.

Tomi Treska

Tomi Treska Marsel Cara Marsel Cara Edmond Bello

115.

Edmond Bello

116.

Edmond Bello

11

117.

Shkaqet e krizës globale dhe efektet e saj në Shqipëri. Revista Shqiptare e Shkencave Bujqësore (2010), Nr. 13/vol.9, Universiteti Bujqësor i Tiranës Bashkëautor me M.Koka e L.Mazniku Huamarrja vendore, instrument i ri financimi në tregun shqiptar dhe eksperienca në rajon Economicus, 2010, No.5, ff.165-178. Bashkëautor me O. Shapo e Ardiana Sokoli Efektet e krizës financiare në sistemin bankar Revista Shqiptare e Shkencave Bujqësore (2010), Nr. 14, Universiteti Bujqësor i Tiranës A ekziston në Shqipëri tregu i tokës bujqësore? Refleksione pas 18 vjetesh. Ekonomia dhe Biznesi Nr. 3(29) 2008, Buletin i Fakultetit të Ekonomisë, bashkautor Integrimi i ambjentit në sistemin e llogarive kombëtare Ekonomia dhe Biznesi Nr. 1(24); 2(25); 3(26). 2007, Buletin i Fakultetit të Ekonomisë, bashkautor Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në Shkodër Economicus, 2009, No. 4 Pse nuk ishte efektive uljet e kontributeve per sigurimet shoqerore per periudhen 20052009 Economicus, 2010, No. 5 Sa ndikohet PBB - ja nga krediti bankar dhe standartet e kredidhënies? Një Panel për Eurozonën Economicus, 2010, No. 5 Vlerësimi e efekteve ekonomike të shock-ut bankar gjatë krizës globale 2008 e në vazhdim Economicus, 2009, No. 4 Integrimi financiar i anëtarëve të rinj të Bashkimit Europian Economicus, 2008, No. 2 The Policies of the Central Bank of Albania in the wake of the global financial crisis Economicus, 2010, No. 5 Çështjet dhe problematikat e marreveshjeve të tregetisë së lirë Economicus

Anilda Bozdo

118.

Anilda Bozdo

119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

Anilda Bozdo Engjell Pere Engjell Pere Nevila Xhindi E Zafiri A Kadareja A Kadareja A Kadareja B Kadia G Beqiri

V-4

ARTIKUJ TË BOTUAR NË REVISTA SHKENCORE TË HUAJA DHE KAPITUJ LIBRASH

Albania in Europe: Perspectives and Challenges International Relations and Strategic Studies Journal: Eurasian File (Balkans Special), 2008, Vol. 14, No. 1: 229-252. A New Power Play in the Balkans: Kosovos Independence Insight Turkey, 2008, Vol. 10, No. 2: 67-80 Kosovo Independence. An Albanian Perspective SETA Policy Briefing (Ankara: SETA), 2008, No. 13 Global Administrative Order: "The concepts and methods of Reasoning of the New Public Law", autore e parë (autor i dytë Besnik Maho) botuar në European Review of Public Law, London, UK: Esperia Publications Ltd 2010, ISSN 1105-1590. Enika Abazi

1. 2. 3. 4.

Enika Abazi Enika Abazi

Migena Leskoviku

12

5.

6.

Administration without frontiers? European Migration Law botuar në European Review of Public Law, London, UK: Esperia Publications Ltd 2009, Volumi 21-1/2009, ISSN 1105-1590. European Security Botuar në European Review of Public Law, London, UK: Esperia Publications Ltd, Volumi XXNo.1, 2008, ISSN 1105-1590. Right of Foreigners: Assimilating third-country nationals to EU Publikuar në vëllimin "Citizenship in the Euopean Union" - European Public Law Series, London: Esperia Publications Ltd, Vol. LXXXVII, 2007, pp. 139-153 ISBN: 1-904673-62-7 Between ideological and pragmatic identity: Negotiating existence among Albanian immigrants in Konitsa, Northwestern Greece Botuar në vellimin Balkan Border Crossings, First Annual of Konitsa Summer School, LIT VERLAG, Berlin, 2008 (bashkautor me Olsi Lelaj), ff. 290-305. Negotiating Existence in Emigration: An Outline of the Albanian Immigrants in Greece Botuar në vellimin Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration (Elena Marushiakova, ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, ff. 394-406, 2008 The Politics of ,,Religious Tolerance in post-communist Albania: Ideology, security and the Euro-Atlantic Integration in Pace, M. eds, 2010, The EU, the US and Islamic Forces. London: Palgrave Macmillan. Les incertitudes economiques en Albanie Courier de la planete, 2008 (Septembre) Welcome to the Party, the Third Party: The Negative Dialectics of Albanias Transition, 1990-2002 Sociological Analysis, 2008, Vol. 2: 109-134. Il ritorno della famiglia tradizionale in Albania (me Patrick Festy), botuar në revistën italiane on line Neodemos, më 20/06/2007. Honneur, Foi et Croyance: approche linguistique anthropologique des valeurs morales et religieuses Anthropos: International Review of Anthropology and Linguistics, vol. 106, 2011, pp. 161­172 "From Neolithic Naturalness to Tristes Tropiques: the emergence of Lévi-Strausss new humanism", Contemporary Literary Criticism, vol. 302, 2011, reprint. "The kind of writing: anthropology and the rhetoric reproduction of post-modernism", Contemporary Literary Criticism, vol. 302, 2011, reprint. Claude Lévi-Strauss (1908-2009): The apotheosis of heroic anthropology Anthropology Today, vol. 26 (5), 2010, pp. 18­23. Fertility Trends, Marriage Patterns and Savant Typologies in Albanian Context Journal of Family History: Studies in Family, Kinship, Gender, and Demography, vol. 35 (4), 2010, pp. 346­367. Promovimi i fuqizimit ekonomik të grave në Shqipëri prezantuar në konferencë kombëtare "Fuqizimi i grave në Shqipëri", organizuar nga USAID dhe Refleksione, Tiranë, 28 Tetor 2009

Migena Leskoviku

Migena Leskoviku

7.

Migena Leskoviku

8.

Nebi Bardhoshi

9.

Nebi Bardhoshi

10.

Odeta Barbullushi

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Adrian Civici Henri Çili

Ermira Danaj

Albert Doja

Albert Doja

Albert Doja

Albert Doja

Albert Doja

Ermira Danaj

13

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Claude Lévi-Strauss at his Centennial: toward a future anthropology Theory, Culture & Society, 2008, vol. 25, Nos. 7-8, pp. 323­342 From Neolithic Naturalness to Tristes Tropiques: the emergence of Lévi-Strausss new humanism Theory, Culture & Society, 2008, Vol. 25, No. 1, pp. 77­100 Instrumental borders of gender and religious conversions in the Balkans Religion, State & Society, 2008, Vol. 36, No. 1, pp. 55­63 Creative misreading and bricolage writing: A structural appraisal of a poststructuralist debate Portuguese Review of the History of the Book, 2007, Vol. 11, No. 22, pp. 89­104. Gender, Religion and Identity Politics: Southeast Europe Botuar ne Encyclopedia of Women & Islamic Cultures (in S. Joseph (ed.), Vol. 6, pp. 32­35. Leiden: Brill, 2007 Postcommunist Democratization and the Role of International Actors: A Comparative Perspective Sociological Analysis, 2008, Vol. 2: 159-162. Dünyada ve Türkiyede Anlam ve Kelime deimelerine ilikin aratirmalar münasebetiyle n Turkish Studies, f. 841- 870, 4/3 Spring 2009. Questions autour de lavenir du Kosovo. Limbrication des frontières dans les Balkans Occidentaux Botuar si bashkautor ne Géographie et Politique, Bruylant, Bruxelles 2008, pp. 75- 90 Coopérer, cest dabord se connaître, et se connaître, cest dabord coopérer Botuar si bashkautor ne The Question of Kosovo: From the International Protectorate to a Redefinition of International Engagement, Editions sciences Po, Paris 2008, pp.77- 81 Imbrications des frontières dans les Balkans Occidentaux Botuar si bashkautor ne Géographie et politique, pp. 75-88 Albania, Kosovo, and Israel: Facts and Misconceptions The Israel Journal of Foreign Affairs Volume Two, Number One, pp. 23 ­ 32, 2008. Sfidat e tranzicionit: Trashegimia, elitat dhe institucionet Botuar ne vellimin Tranzicioni i paperfunduar ne Ballkan, Prishtine, 2009, pp. 51-63 Local Elections: What Each Side Won and Lost Albanian Journal of Politics, 2007, Vol. 3, No. 1 The End of Oil and Petropolitcs in the 21st Century (në bashkëpunim me Luljeta Kodrën), Sociological Analysis, 2010. Albania Contribution in Peace keeping Operations, Lessons learned NATO Annual Reports 2007, Maj 2007. Operational Requirements and Capabilities Independent Review of Economic Political and Military Cooperation, Volume 53, No 1/2008,ISSN 1566-9009 The role of Albanian Armed Forces in National and International Security Bezbjezdnost, Broj 4, Podgoricë, Mars 2009 Demythologization of the Western and/or West in E. L. Doctorows Welcome to hard Times in The Sense of America. Histories into Text. Eds. Rodica Mihil and Irina Grigorescu-Pan. Bucharest: Univers enciclopedic, 2009. The Rise of the New Western in the 1960s In European Journal of American Studies, Special issue on May 68, Nov. 11, 2008.

Albert Doja Albert Doja Albert Doja Albert Doja

Albert Doja

Gentian Elezi Genciana Abazi-Egro

27.

Artan Fuga

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Artan Fuga Artan Fuga Tonin Gjuraj Ermal Hasimja Ermal Hasimja Endri Hide Luan Hoxha Luan Hoxha Luan Hoxha

Artur Jaupaj

Artur Jaupaj

14

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Modelet inovative të biznesit dhe menaxhimi i krizës Revista Shkencore 2010, Universiteti Ekonomik, Shkup, 2010. Lidhja e Prizrenit përballë Fuqive të Mëdha botuar në Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe vendi i saj në histori Prishtinë: Instituti i Historisë Prishtinë, 2008, ff. 199-216. Stato di diritto, di "canun" o dei canoni (Shteti i së drejtës, i "kanunit" apo i topave) Futuribili (Gorizia, Itali): Istituto di Sociologia Internazionale, 2007 Minoranze etniche, partecipazione e diritti elettorali nei Balcani occidentali: i casi di Albania, Kossovo e Repubblica di Macedonia (FYROM) Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo , Giapichelli,Torino 2008 Mungesa e ideologjive tek partite politike ne Shqiperi Revista shkencore e Intitutit Alb Shkenca, Fq. 488 ­ 495, Prishtine. Qershor 2009, ISBN 97720373224096 Global financial crises impact on the tourism industry in Albania Szczecin, Poland: May, 2010. Les influences ottomans dans l'urbanisme et l'architecture des villes albanais: l'example du Berat (XVIe-XVIIIe siècles) Etudes Balkaniques, Cahiers Pierre Belon, 16-2009, Paris, 2010 Pedagogical Citizenship: An ethnographic outline of concept formation in socialist and post-socialist Albania in Anthropology of policies and ideology of capitalism in the E.U, E. Spyridakis and C. Verdrine eds, 11 December 2009, Lyon: France. Negotiating Existence in Emigration: An Outline of the Albanian Immigrants in Greece in Dynamics of National and Transnational Identities in the Process of European Integration, E. Marushiakova, eds. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle: UK. 2008. Between Ideological and Pragmatic Identity: Negotiating existence among Albanian immigrants in KonitsaNorthwestern Greece SS.Konitsa, Vol.1: University of Ionnina, 2008 Verb-Subject Word Order in Albanian English World Englishes, 2008 Vol. 27, No.3/4, ff. 419-433 The Values of Science and Democratic Culture International Journal of Science in Society, 2011 Vol. 2. The Dynamics of Pluralizing Modernity and Challenges to Future Global Politics and U.S. Leadership Sociological Analysis, 2010, Vol. 4, No. 1, pp. 41-51 Bashkautor i parë; i dytë D. Shena Through a Glass Darkly: Anti-Americanism in Europe Sociological Analysis, 2008, Vol. 2: 69-107 The Poverty of the ,,New Philosophy Modern Age, 2008, Vol. 50, No. 3, ff. 226-237 Of Time, Honor, and Memory Oral Tradition, 2008, Vol. 23, No. 1, ff. 3-14 The End of Balkan History Policy Review, 2007, Vol. 141, ff. 59-69 Bashkautor i parë; i dytë Peter Lucas Of Mice, Men, and Mountains: Justice Albanian Style Sociological Analysis, 2008, Vol. 1, ff. 77-107 Whos the Sick Man of Europe? A Wavering EU Should Let Turkey In Mediterranean Quarterly: A Journal of Global Issues, 2007, Vol. 18, No. 1, ff. 52-74 Bashkautor i parë; i dytë Benjamin Adams

Ermela Kripa Ksenofon Krisafi Ksenofon Krisafi Klejdi Kelliçi Roland Lami Jonida Kellezi Ferit Duka

46.

Olsi Lelaj Olsi Lelaj, Nebi Bardhoshi Olsi Lelaj, Nebi Bardhoshi Mimoza Rista-Dema Fatos Tarifa

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Fatos Tarifa

Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa

15

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Balkan Societies of ,,Social Men: Transcending Gender Boundaries Societies without Borders, 2007, Vol. 2, No. 1, ff. 75-92 The Dynamics of Pluralizing Modernity and Challenges to Future Global Politics and U.S. Leadership (me Doland Shena), Sociological Analysis, 2010, Vol. 4, No. 1, ff. 41-51 The Values of Science and Democratic Culture International Journal of Science in Society,2010, Vol. 2 Foreword In Peter Lucas, The OSS in World War II Albania: Covert Operations & Collabo-ration with Communist Partisans, ff. 1-4. Jefferson, NC: McFarland (SHBA),2007. Science and Democracy (me Raimonda Dervishi), Sociological Analysis, 2009, Vol. 3, No. 2, ff. 127-141 Research priorities and opportunities within the forestry and agroforestry sectors in Albania co-author, iForest (2010) 3: 113-117 (SISEF http://sisef.it/iforest/) The significance of economic trade relation for regional integration in the West Balkans Geographica Pannonica, 2009, University of Novi Sad ­Serbia, Vol. 13 Issue 4 The financial sustainability in Europe: The relevance for Albania Goverment and Private Sector in Transition Economies, 2009, seminar volume 18, Bamberg . ISBN: 978-3-931052-73-7 Harmonization of European Pension Systems: The impact of Labour mobility on the unfunded pension systems Goverment and Private Sector in Transition Economies, 2011, seminar volume 19, Bamberg The reform of the Albanian Research System and the role of International Cooperation Wissen schafft Entwicklung: Discussionspapiere der Alexander von HumboldtStiftung/Fondation; Nr. 13 Stale Information, Shocks and Volatility Journal of Money, Credit and Banking, 2011, Ohio State University, USA, submitted for publication, Bashkautor: R. Gropp The Impact Of The Euro On Equity Markets Journal Of Financial And Quantitative Analysis (Jfqa), 2010, University Of Washington, Michael G. Foster School Of Business, Seattle, Wa 98195, Usa. Vol. 45, No.2, ff 473 ­ 502 Bashkautor: L. Cappiello And S.Manganelli; Do Bank Loans and Credit Standards Affect Output? - A Panel Data Approac European Central Bank Working Paper, 2010, No. 1150, Bashkautor: L. Cappiello, C. K. Sorensen and M. Protopapa Modelet Inovative te Biznesit dhe Menaxhimi i Krizes Botuar në Revista Shkencore 2010, Universiteti Ekonomik, Shkup Integrimi Ekonomik ne Rajonin e Ballkanit Botuar ne Revista Shkencore 2009, Universiteti i Europes Juglindore, Tetove "THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS IMPACT ON THE TOURISM INDUSTRY IN ALBANIA AND ITS FUTURE TREND", Revistën shkencore nr. 592 të Universitetit të Szczecin, Poloni, 2010

Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Luljeta Minxhozi, Fatos Tarifa Magdalena

E Pere P Poshnjari P Poshnjari Nevila Xhindi

68.

A Kadareja

69.

A Kadareja

70. 71. 72. 73.

A Kadareja Evis Gjebrea Evis Gjebrea Kreshnik Bello

V-5

PUNIME TË PREZANTUARA NË KONFERENCA SHKENCORE BRENDA VENDIT

16

A)

REFERIME

The modern state and religion Joint Conference on Religion, Economy and Politics, The Kings College, New York City, and The University of New York, UNYT/Tirana, 19­26 Maj 2008 Turizmi dhe Durresi Kumtesë e mbajtur në konferencen e organizuar nga FEA, UAMD, Durres, dhjetor 2007 Problemet Gjinore dhe Roli i Shoqerise ne Zgjidhjen e Tyre Kumtesë e mbajtur në konferencen e organizuar nga FEA, UAMD, Durres, qershor 2007 Ceshtjet Gjinore ne Zonen e ish-Kenetes Kumtesë e mbajtur në Tryezen e Rrumbullaket te organizuar nga FEA, UAMD, Durres, maj 2007 Turizmi Kulturor dhe Arkeologjik dhe Perspektiva e Zhvillimi the Turizmit ne Durres Kumtesë e mbajtur në konferencen kombetare per Turizmin, organizuar nga FEA,UAMD dhe Dhoma e Tregtise, Durres, maj 2007 Perkatesia Gjinore dhe Problemet Socialene Ish-Keneten Kumtesë e mbajtur në konferencen e organizuar nga IOM, Tirane, prill 2007 Remitancat dhe Perdorimi i tyre per zhvillim ekonomik Kumtesë e mbajtur në konferencen e organizuar nga FEA,UAMD, IOM dhe ILO, Durres, shkurt 2007 Dimensioni mistik në poezinë e Nezim Beratit në Seminarin ndërkombëtar Filozofia dhe shkenca në kulturën Perëndimore dhe atë Lindore, organizuar në Tiranë më 10 nëntor nga UT, UNESCO dhe Fondacioni Rumi. Accountability of Public administration: an important feature of modern governments. Challenges and perspectives", mbajtur ne Konferencen Shkencore Nderkombetare me titull "Challenges of Albanias Integration in EU", organizuar nga Fakulteti I Drejtesise, Universiteti I Tiranes; Universiteti "UFO" dhe Universiteti I Romes "La Sapienza", Itali, 6-7 Maj 2010. Kontributi i OSBE ne Republiken e Shqiperise ne lidhje me sanksionimin dhe mbrojtjen e se drejtes se pronesise, mbajtur ne Konferencen Shkencore me titull "Statusi i prones dhe e drejta e pronesise ne Shqiperi pas dy dekadash tranzicion", organizuar nga UET ne bashkepunim me Universitetin e Barit, Itali, 2009. Zhvillimi i nje sistemi drejtesie miqesor per femijet ne Shqiperi, mbajtur ne Debatin e Dyte Kombetar per te Drejtat e Njeriut ne Shqiperi, Dhjetor 2009. Politikat dhe reformat e ndërrrmarra nga Shqipëria për permbushjen e Acquis Communautaire ne fushen e Bashkëpunimit policor dhe gjyqësor Punim mbajtur në Konferencën Shkencore Kombëtare me temë "Sfidat e shoqërisë shqiptare në procesin e integrimit europian"- organizuar nga Fakulteti Drejtesise, UT ne bashkepunim me Fakultetin e Drejtesise "Luigj Gurakuqi" Shkoder, dhe Fakultetin e Ekonomise, UT. Publikimi perkates, ISBN: 978-99956-34-38-4, 2009. Politikat dhe reformat e ndërrrmarra nga Shqipëria për permbushjen e Acquis Communautaire ne fushen e Drejtesise dhe Puneve te Brendshme, mbajtur në Kongresin e 6 EUPRA, "European Peace Architecture: Integration, Engagement And Cooperation" organizuar ne bashkepunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, UET. Moderatore paneli - Konferencë Ndërkombëtare, "Law and Society in Context of NationState", organizuar nga UET në bashkëpunim me Universitetin e Kent-UK, Tiranë, Nëntor 2009. Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi

8.

Genciana Abazi

9.

Migena Leskoviku

10.

Migena Leskoviku

11.

Migena Leskoviku

12.

Migena Leskoviku

13. 14.

Migena Leskoviku

Migena Leskoviku

17

15.

16.

Një vështrim kritike ndaj tezave të Yammotos në Strukturën Etike të Kanunit të Lekë Dukagjinit Kumtesë e mbajtur ne Konferencë me temë "E Drejta Zakonore Shqiptare sipas autorëve të Huaj, Organizuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Tiranë, mbajtur në Tiranë, 14 gusht 2008 Public interest, law and moral legitimacy of expropriation: a case of postsocialist Albania Kumtesë e mbajtur në Konferencën ndërkombëtare të Antropologjisë Urbane, European Identity, Power and Space, Tirana, 27-31 gusht 2008 Ne mes diktaturë se kushurinjeve dhe Ideologjisë neo-Liberale. Mbajtur ne Konferencën Ndërkombëtare, "Law and Society in Context of Nation-State", organizuar nga UET në bashkëpunim me Universitetin e Kent-UK, Tiranë, Nëntor 2009 Etnologjia juridike e Rrok Zozjit, Mbajtur në Konferencën shkencore, me rastin e 100 vjetorit te lindjes se Rrok Zozjit, "Rrok Zojzi dhe etnologjia shqiptare", organizuar nga Instituti i Antropologjise kulturore dhe studimit te Artit, Tirane. (Rrok Zojzis Legal Ethnology"), Tiranë, 2010. Për një mësimdhënie dhe mësimnxënie më të mirë në shkollë Konferencë e IKS, 2007 Zhvillimi i kurrikulës për arsimin parashkollor Konferencë e IKS 2007 Zhvillime të arsimit parauniversitar në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Konferencë e KEC, 2008 Dimensionet e kërkimit shkencor në universitet Konferencë e organizuar nga Universiteti Planetar i Tiranës, 2010 Eksperienca nderkombetare ne zhvillimin e zonave malore Kumtese e mbajtur ne Konferencen shkencore te organizuar nga MADA-IFAD Rome, Tirane, maj 2007 Lidhja e Prizrenit në kontekstin e marrëdhënieve shqiptaro-osmane Kumtesë e paraqitur në Konferencën Shkencore "Shqiptarët përballë sfidave të bashkimit dhe lirisë", të organizuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike me rastin e 130 vjetorit të themelimit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Tiranë, 2008 Një shembull i bashkëjetesës shqiptaro-hebreje: bashkësia e hebrenjve të Beratit gjatë sundimit osman Kumtesë e paraqitur në Konferencën Shkencore të organizuar në Berat me rastin e Ditës së Kujtesës, janar 2008 Religious tolerance: the Albanian case Kumtesë e mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare "Challenges and Solutions for Interreligious Coexistence in Euro-Mediterranean Region", organizuar nga Anna Lind Foundation and AFALC, Tiranë, 2009 Brezi lindor i tokave shqiptare dhe lufta e Skënderbeut: një vështrim në zonën OhërDibër, Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore të organizuar nga QSA dhe Universiteti Marin Barleti, Durrës, 2010 Shteti osman dhe Krishterimi në tokat shqiptare Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Shteti dhe feja në Shqipëri gjatë shek. XX", organizuar nga Departamenti i Historisë i Fakultetit Histori-Filologji të Universitetit të Tiranës, 2010

Nebi Bardhoshi

Nebi Bardhoshi

17.

Nebi Bardhoshi

18.

Nebi Bardhoshi

19.

Erleta Celmeta (Mato)

20.

Erleta Celmeta (Mato)

21.

Erleta Celmeta (Mato)

22.

Erleta Celmeta (Mato)

23.

Adrian Civici

24.

Ferit Duka

25.

Ferit Duka

26.

Ferit Duka

27.

Ferit Duka

28.

Ferit Duka

18

29.

Dealing with integration- the case of internal migrants in Albania prezantuar me Ani Plakun në Konferencën e dytë shkencore "Social, Political, and Economic Change in the Western Balkans" organizuar në kuadër të programit rajonal të promovimit të kërkimit, Universitetit të Friburgut dhe Kooperimit Zviceran, Durrës, 25-27 Qershor 2010. Analizë e veprimtarisë dhe legjislacioneve për gjykatat kushtetuese të europës perëndimore dhe SHBA, vështrim krahasues mbajtur në konferencën "Zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe forcimi i shtetit të së drejtës", Tiranë, 2008. Kulturat prodhojne konflikte Kumtese e mbajtur ne Universitetin Veror Nderkombetar Vlore Edition 2008: me teme: "Cultural diversity in South East Europe: Sustainable source of peace or conflict in the Euro ­ Atlantic integration and democratization process" "Financing political parties in Albania: Legal frame and evolution" (bashke autor) Teme e mbajtur ne kuadrin e Konferences nderkombetare Economic Policy and EU integration UAMD, mbajtur ne Durres me date 19-20 nentor 2009 Defining Postmodernism in the 1960s University of Vlora, Faculty of Humanities, Department of Foreign Languages: The Said and the Unsaid, First International Conference on Language, Literature and Cultural Studies, 11-13 September 2010 Buxhetimi i strukturave të sigurisë, nevoja për transparence dhe përgjegjshmeri Instituti për Demokraci e Ndërmjetësim, Tiranë, Maj 2009. Roli dhe kontributi i Forcave te Armatosura ne historine e shtetit Shqiptar Konferenca Shkencore me rastin e 95-vjetorit të krijimit të FA Shqiptare, Dhjetor 2007 Proletarizimi i Shoqerise: Reflektime mbi natyren e klases punetore ne Socializem mbajtur tek Konferenca Shkencore Socializmi dhe Shoqeria Shqiptare, Dep.Shkencave Politiko-Administrative, U.F.O. University: Tirane, 2010. Human Rights and Market-Economy: A Weberian Perspective Ne conferencen Urban Identity, Power and Space: The Case of Trans-European Corridors, Commission on Urban Anthropology Silver Jubilee Conference, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAESS), Tirane: Albania , 2007 Nje rilexim i vepres se Izahaj Berlin mbi Lirine pozitive dhe lirine negative Pjesemarres ne Konferencen Shkencore te organizuara ne fushen e Filozofise Politike nga Fakulteti I Shkencave Politike, Universiteti U.F.O, Janar 2009 Influencat politike ne media Pjesemarres ne Konferencen me titull: Pavaresia e Medias, organizuar nga USAID ne bashkepunim me departamentin e gazetarise, Prill 2007 SHTETI SHQIPTAR DHE KISHA KATOLIKE NE GJYKATEN E LARTE TE DREJTESISE NE HAGE" (Çështja e shkollave private të drejtuara nga Kleri në shqyrtimin e Gjykatës së Lartë të Drejtësisë në Hagë), Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore që organizohet nga Fakulteti HistoriFilologji, Universiteti i Tiranës, 2010. Principata e Shqipërisë dhe Mbretëria e Greqisë në Marrëdhëniet Ndërkombëtare 19121914, Ky punim është mbajtur si kumtim i autorit edhe në Konferencën Shkencore organizuar nga Instituti i Historisë Bashkëkohore, pranë UET, prill 2010, të titulluar "Shqipëria, tranzicioni nga Perandoria Osmane drejt Shtetit Kombëtar". E drejta e pronës në aspektin e nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane të të drejtave të njeriut dhe impakti i vendimeve të GJEDNJ-së në Shqipëri. Mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Statuti i pronës dhe e drejta e pronësisë në Shqipëri pas dy dekadash tranzicioni Post-komunist, e organizuar pranë Universitetit Europian të Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin e Barit (Itali) Bashkautore: Prof. As. Dr. Xh. Zaganjori ­ Dokt. E. Canaj

Ermira Danaj

30.

Erion Manohasa

31.

Hysamedin Feraj

32.

Klejdi Kelliçi

33.

Artur Jaupaj

34. 35. 36.

Luan Hoxha

Luan Hoxha

Olsi Lelaj

37.

Olsi Lelaj

38.

Roland Lami

39.

Roland Lami

40.

Romeo Gurakuqi

41.

Romeo Gurakuqi

42.

Erjona Canaj

19

43.

44.

45.

Ajo cka shtetasit shqiptarë kërkojnë nga anëtarësimi në BE. Të drejta dhe detyrime. Konferenca "Ligji dhe shoqëria në kuadrin e shtetit-komb. Rasti i shoqërisë shqiptare" , e organizuar pranë UET, në bashkëpunim me Universitetin e Kentit, UK, 2009 Free Movement of Albanian citizens in Schengen Area. Mbajtur ne Konferencen Shkencore Ndërkombëtare "Challenges of Albanias Integration in European Union" e organizuar nga Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin "Sapienza" të Romës dhe U.F.O. Unversity., 2010 Dilemat e munguara të procesit të integrimit europian Kumtesë në konferencën kombëtare "Shkencat sociale dhe shoqëria shqiptare në tranzicion", 19 nëntor 2010 "Feja dhe Pushteti: Rasti i Bektashizmit dhe feve të tjera në Shqipëri dhe gjetiu", Feja dhe Shteti në Shqipëri, Konferencë Ndërkombëtare e Departamentit të Historisë, Universiteti i Tiranës, 2 dhjetor 2010. Norme sociali e legge: reflessione antropologiche sulla cultura juridiche in Albania Circolazione nel Mediterraneo e formazione degli stati-nazione, Conference Ndërkombëtare e organizuar nga Università degli Studi di Bari (Italia), në Sarandë, 28-29 Qershor 2010. From Confraternal Religion to Instrumental Theology: ideological reversal between heterodoxy and orthodoxy in the political history of Bektashism (Keynote Lecture) International Symposium on Bektashism between religious movement and established religion, European University, Tirana, Albania, 23­24 October 2009. Democracy securitization and interventionism: local and global challenges to stability and peace in the Western Balkans, European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, 6th EuPRA bi-annual Congress, European Peace Research Association & European University, Tirana, 23­25 Korrik 2009. Sigurizimi i demokracisë dhe intervencionizmi ndërkombëtar: sfida lokale dhe globale për stabilitetin dhe paqen në Ballkanin Perëndimor Ligjëratë e Ftuar, 19 shtator 2009, Universiteti Veror i Vlorës. Anthropologjia e ideologjive fetare Ligjëratë e Ftuar, 5 shtator 2008, Universiteti Veror i Vlorës. Religious symbolism and ideology as an instrument of power and identity Joint Debates on Religion, Economy and Politics, The Kings College, New York City, and The University of New York, Tirana, 19­26 maj 2008 Sfidat e perfaqesimit ne Shqiperi Kumtesë e mbajtur në Konferencën e Dytë Vjetore të Institutit Shqiptar të Sociologjisë me temë "Dilemat e pluralizmit", Tiranë, tetor 2007 Pasojat politike te informalitetit ne ekonomi Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore me temë "Informality: A Barrier to Development and Integration. Time to Face it" Tiranë, mars 2007 Sfidat e kerkimit ne universitetet shqiptare Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore me temë "Problemet e arsimit te larte ne Shqiperi", organizuar nga Instituti Liberal, Tiranë, shkurt 2007 NATOs New Strategic Concept: A View from the Western Balkans International Conference, 11-12 Mars 2010, Organizuar nga NATOs Public Diplomacy Division. Mbi historikun e krijimit të Bankës së Shqipërisë, Kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore me temë: Shqipëria nga Perandoria Osmane drejt pavarësisë dhe shtetformimit, Arritje të reja të historiografisë, Organizuar nga Instituti i Historisë Bashkëkohore të Universitetit Europian të Tiranës, Tiranë, më 15/04/2010.

Erjona Canaj

Erjona Canaj

Klementin Mile

46.

Albert Doja

47.

Albert Doja

48.

Albert Doja

49.

Albert Doja

50.

Albert Doja

51.

Albert Doja

52.

Albert Doja

53.

Ermal Hasimja

54.

Ermal Hasimja

55.

Ermal Hasimja

56.

Enri Hide

57.

Ksenofon Krisafi

20

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Mbi te ashtuquajturin shtet te pirateve ilire, mbajtur ne Konferencen Shkencore Nderkombetare "Qarkullimi ne Mesdheun Juglindor dhe formimi i shteteve kombetare: Pirateria dje dhe sot. Kulturat ushqimore dhe shendeti ne Mesdheun Juglindor", organizuar në Sarandë, më 28-29 qershor 2010, nga UET në bashkëpunim me Universitetin e Barit ­ CEDICLO dhe me Bashkinë e Sarandës. Përqasja e legjislacionit shqiptar për pakicat kombëtare me legjislacionin ndërkombëtar, në bashkëautorësi me Ma. Elona Rizo, referuar në Konferencën shkencore ndërkombëtare, me temën "Ligji dhe shoqëria në kuadrin e shtetit-komb, rasti i shoqërisë shqiptare", organizuar në Tirane, në nëntor 2009, nga Universiteti Europian i Tiranës dhe universiteti i Kentit, Britania e Madhe. Mirëqeverisja si e drejtë e njeriut, realizimi i së cilës afron Shqipërinë me Bashkimin Europian, referat i mbajtur në Konferencën shkencore ndërkombëtare kushtuar 61 vjetorit të Deklaratës Universale të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe 10 vjetorit të krijimit të Avokatit të Popullit, Tirane, 10 dhjetor 2009. Paralele historike në zhvillimin e të drejtës së pronësisë sipas së drejtës zakonore iliroshqiptare dhe të drejtës romake (Konspekt), Kumtesë, mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare organizuar nga UET, në bashkëpunim me Universitetin e Barit, më 20 korrik 2009, me temën: Statusi i pronës dhe e drejta e pronësisë në Shqipëri pas dy dekadash tranzicioni postkomunist, Roli i Francës ne negociatat shqiptaro-britanike për çështjen e rikthimit të arit shqiptar, 1984-1996, Kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Sorbonës, me rastin e 220 vjetorit të Revolucionit borgjez francez, Tirane, 9.07.2009. Individi si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, në bashkëautorësi me Ma. Elona Rizo, Kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore ndërkombëtare me titull Per nje te drejte ne permasat e njeriut, organizuar ne Tiranë, 17 prill 2009, nga Universiteti i Barit, Fakulteti i Drejtesisë Justicia, Fakulteti i Drejtesise se Universitetit Europian të Tiranës dhe qendra CEDICLO, Itali, Vështrim historik mbi marrëdhëniet shqiptaro-franceze, kumtesë e mbajtur në Konferencën e organizuar nga Këshilli i Europës dhe ambasada frenceze në Tiranë, në UET, 2008. Kushtetuta per raportet shtet-fe: risitë dhe problematika Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore me temë "10 vjet Kushtetutë", organizuar nga Universiteti Europian i Tiranes, Universiteti i Tiranes dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, (bashkëautorësi me Gaeteno Dammacco), Tirane, nentor 2008 Marredheniet shqiptaro-cekosllovake ne veshtrim historic Kumtesë e mbajtur në Konferencën kushtuar 90 vjetorit te krimit te shtetit çek, organizuar nga Ambasada e Republikes Çeke ne bashkepunim me Shoqaten e Miqesise Çeki-Shqiperi dhe Universitetin Europian te Tiranes, Tiranë, 22 tetor 2008 Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe faktori ndërkombëtar Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore kushtuar 130 vjetorit të Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, organizuar nga Instituti i Historisë i Akademisë së Shkencave, Tirane, qershor 2008 Çështja e kufijve të Shqipërisë në Konferencën e ambasadorëve të Londrës, 1912-1913 Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore kushtuar 95 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Tirane, 27 nentor 2007 Pavarësia e gjyqësorit kusht dhe rezultat i Reformës Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore me temë "Gjyqësori në sfidat e reformimit, ,,90+17", organizuar nga Universiteti Europian i Tiranes, Tirane, tetor 2007 Kërkimi në shkencat sociale dhe procesi i politkëbërjes Referat e mbajtur në simpoziumin kombëtar me temë "Kërkimi në shkencat sociale dhe politikat sociale në Shqipëri), Tiranë, 28 shkurt 2011

Ksenofon Krisafi

Ksenofon Krisafi

Ksenofon Krisafi

Ksenofon Krisafi

Ksenofon Krisafi

Ksenofon Krisafi

Ksenofon Krisafi

65.

Ksenofon Krisafi

66.

Ksenofon Krisafi

67.

Ksenofon Krisafi

68.

Ksenofon Krisafi

69.

Ksenofon Krisafi

70.

Fatos Tarifa

21

71.

72.

73.

74.

75.

Tranzicioni dhe riprodhimi i elitës në Shqipëri: Hipoteza të testueshme për një sintezë teorike Kumtese e mbajtur ne konferencen kombetare me teme "Shkencat sociale dhe shoqeria shqiptare ne transición", organizuar nga UET, ISSP, 19 nentor 2010. Information & Communication Technology and Sociological Theory Kumtese e mbajtur nëInternational Workshop on "Information & Communication Technologies Potential for Economic and Social Inclusion", organiziar nga UET dhe universiteti i Salentos (Itali) Tiranë, 11 Janar 2011. The Dynamics of Pluralizing Modernity and Challenges to Future Global Politics and U.S. Leadership Konferencë ndërkombëtare me temë "U.S. on the Global Stage in the 21st Century", organizuar nga ISSP/UET, Tiranë, 21 maj 2010 Un-United Europe: The European Union, Turkey, and Albania Seminar ndërkombetar me temë "EU and the Western Balkans in Retrospective and Perspective: Between Limbo and Enlargement Fatigue", organizuar nga University of Gent Centre for EU Studies, University of Manchester Jean Monnet Centre of Excellence dhe UET Tiranë, 15 mars, 2010 Science, the University, and Democracy Konferencë ndërkombëtare me temë "Democracy, the University, and the Market", organizuar nga ISSP/UET, Tiranë, nëntor 2009 What Should be Done with a Difficult Past? Konferencë ndèrkombëtare me temë "Politics and History", organizuar nga ISSP/UET, Tiranë, 15 maj 2009 Folëse në seminarin klinik me temë: "Ai nuk më merr asnjëherë seriozisht." E organizuar nga Shoqata e Kauzës Frojdiane në nëntor, 2010. "The role of school psychologist in post-comunism society" Folëse në Konferencën e I-rë Ndërkombëtare të Universitetit "Aleksandër Moisiu", Durrës, Fakultet i Edukimit mbi: Challenges of education in the global world: knowledge, policies, practices, Maj 2010 E drejta e prones si e drejte kushtetuese. KEDrNjeriut mbi te drejten e prones-Neni 1 i Protokollit i shtese Kumtesë e mbajtur ne seminarin me teme "Individi perballe Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme dhe Gjykates", organizuar nga Fondacioni gjerman "Hans Seidel" dhe Shkolla e Magjistratures. Shkoder, 11-12 nentor 2008. Institucionet Europiane, Projekt-Kushtetuta dhe Traktati i Lisbones, Natyra e te drejtes komunitare Kumtesë e mbajtur ne konferencen trajnuese me teme "Njohuri mbi legjislacionin e Bashkimit Europian", organizuar nga Shkolla e Magjistratures dhe Fondacioni gjerman "Hans Seidel". Tirane, 6-7 maj 2008 Europa: Ideja bazike dhe karakteristikat historike. Zhvillimet pas Luftes se Dyte Boterore deri sot Kumtese embajtur ne konferencen trajnuese me perfaqesues te politikes, medias dhe administrates se larte shteterore te Republikes se Kosoves, organizuar nga Shkolla Kosovare e Integrimeve Europiane dhe Zyra e Komisionit Europian ne Prishtine. Durres, 23-24 shkurt 2008 Efektiviteti i mjeteve te brendeshme te sistemit shqiptar ne kuptim te nenit 13 te KEDrNjeriut Kumtese e mbajtur ne Konferencen Nderkombetare me teme "Permiresimi i zbatimit te KEDrNjeriut", organizuar nga Keshilli i Europes dhe Ministria e Jashtme e Republikes se Shqiperise. Tirane, 26-27 shtator 2007 Gjykata Kushtetuese si garante e te drejtave dhe lirive themelore Kumtese e mbajtur ne konferencen e perbashket konsultative ndermjet Gjykates Kushtetuese te Republikes se Shqiperise dhe Gjykates Kushtetuese te Republikes se Maqedonise, Vlore/Tirane, 10-12 maj 2007

Fatos Tarifa

Fatos Tarifa

Fatos Tarifa

Fatos Tarifa

Fatos Tarifa

76.

Fatos Tarifa

77.

Klodiana Turhani

78.

Klodiana Turhani

79.

Xhezair Zaganjori

80.

Xhezair Zaganjori

81.

Xhezair Zaganjori

82.

Xhezair Zaganjori

83.

Xhezair Zaganjori

22

84.

Vendimet unifikuese te Gjykates se Larte krahasuar me jurisprudencen e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut ­ Neni 6 i Konventes Kumtese e mbajtur ne seminarin e organizuar nga Shkolla e Magjistratures dhe drejtuesit kryesore te Fondacionit gjerman "Hans Seidel" me gjyqtare, prokurore dhe avokate nga qyteti i Sarandes, Sarande, 3 prill 2007 Veshtrim i pergjithshem mbi te drejten e akcesit ne gjykate sipas nenit 6/1 te KEDrNj dhe ne lidhje me nenin 13 te KEDrNj Kumtese e mbajtur ne seminarin me te njejtin emer te organizuar nga Shkolla e Magjistratures dhe eksperte te Keshillit te Europes me personelin ndihmes te gjykatave te te tre shkalleve, Tirane 12-13.04.2007 dhe 16-17 prill 2007 Bankat dhe Huatë Për Pasuri Të Paluajtshme - Çështje dhe Perspektiva. Kumtesë e mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Pasurive të Paluajtshme në Shqipëri, Tiranë, 13-14 maj 2008, organizuar nga IKUBINFO dhe FILIPOVIC Business Advisory. Amnistia Fiskale dhe Bankat Tregtare Kumtesë e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën: "Amnistia Fiskale ­ Mundësi apo domosdoshmëri për ekonominë e Shqipërisë" të organizuar nga Fondacioni për Liri Ekonomike (FLE), Tiranë, 24 nëntor 2010. The implementation of the 2nd pillar as the necessary reform for the development of the Albanian pension sector", Kumtesë e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën ndërkombëtare "3rd Economic Policy and EU Integration" të organizuar nga Universiteti "Alexander Moisiu" në bashkëpunim me CEDIMES-MALI, Durrës, Prill 2011 Optimizimi i Investimeve Energjetike në Zonat Turistike Kumtese e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën ndërkombëtare: "Trends and Challenges of Tourism in the Eastern Mediterranean Region", Tiranë, 19 qershor, 2009 Zhvillimi i Sistemit të pensioneve në Shqipëri, nuk mund të kuptohet pa krijimin e tregut privat të pensioneve Kumtese e mbajtur ( në bashkëautorësi) në konferencën ndërkombëtare: "Tregjet Financiare, Ecuria e Tyre në Shqipëri dhe Përballja me Krizën Ekonomike Globale" Tirane, 30 Prill, 2010 Roli i Sektorit Privat ne Zhvillimin e Vendit dhe Partneriteti Publiko-Privat Kumtese e mbajtur (ne bashkeautoresi) ne konferencen nderkombetare: "Economic Policy and EU Integration Durrës, 11-13 June, 2010 Did capitalism and the market economy fail after the last financial crises? Kumtesë e mbajtur në konferencën ndërkombëtare "Economic Policy and EU Integration" të organizuar nga Universiteti "Aleksander Moisiu" në bashkëpunim me CEDIMES-MALI, Durrës, Qershor 2010 Një vështrim të përgjithshëm mbi domosdoshmërinë e aplikimit të një amnistie fiskale dhe parashtrimi i sfidave përpara ndërmarrjes së këtij hapi Kumtesë e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën "Aministia Fiskale: Mundësi apo Domosdoshmëri për Shqipërinë" të organizuar nga Fondacioni për Liri Ekonomike, Tiranë, Nëntor 2010 The impact of organizational culture on business role toward a country development. The role of SME in the economic development of Albania. Prezantim në konferencën shkencore të organizuar nga Universiteti "Aleksandër Moisiu", 1113 qershor 2011 Zonat e Mbrojtura dhe planifikimi financiar, domosdoshmëri për turizmin e qëndrueshëm dhe ekoturizmin co-author, International Conference, AUT, November, 2009.

Xhezair Zaganjori

85.

Xhezair Zaganjori

86.

Elvin Meka

87.

Elvin Meka

88.

Enkela Idrizi, Artan Gjergji

89.

Ermela Kripa

90.

Ermela Kripa

91.

Ermela Kripa

92.

Artan Gjergji

93.

Artan Gjergji

94.

Edmond Bello

95.

Magdalena Bregasi

23

96.

97.

Fermat komerciale si target grup i financimit nga institucionet financiare bankare dhe jo jo bankare co-author, Conference: "Efiçienca e fermes dhe integrimi vertikal i aktoreve si faktore te rritjes se konkurrueshmerise - Roli i aktoreve private e publike", AUT, Proceedings 2009, 15 Prill 2009, Tiranë Problems and challenges of tax incentives application to support economic growth ­ case of Albania Konference Nderkombetare me teme "Economic & Social Challenges and Problems at the Time of Crisis", organizuar nga Universiteti i Tiranës, Faculteti i Economisë, Tiranë, 11-13 Dhjetor 2009, Europrint, Tiranë. ISBN 978-99956-811-7-3 Zhvillimi i tregut të borxhit lokal dhe zhvillimi i kornizave të obligacioneve bashkiake. Konferenca e 2 ndërkombëtare "Politikat ekonomike dhe intergrimi në Europë", Durrës, 11-12 Qershor 2010. Bashkëautor me N.Haldeda dhe I.Hoti Përdorimi i normës së interesit nga Banka e Shqipërisë si një instrument për të zbutur efektet e krizës ndërkombëtare. Takimi i pestë shkencor i Alb-Shkencës, Tiranë 2-5 shtator 2010 (konferencë ndërkombëtare) Fixed point Theorem for Fuzzy Mappings in Complete Metric Spaces Bashkëautor, Third International Conference of Algebra and Functional Analysis PROCEEDINGS, Elbasan 15-16 Maj 2009 Common fixed Point Theorems for generalized fuzzy weakly contractive mappings Bashkëautor, Fourth International Conference of Algebra and Functional Analysis PROCEEDINGS, Elbasan 14-15 Maj 2010 Fixed Point Theorems for Fuzzy Contractive Mappings Bashkëautor, Proceedings Konference of IASh Tirane 1-5 Shtator 2010 Western Balkans Countries in focus of global economic crisis International Conference - Economic & Social Challenges and Problems. Facing Impact of Global; FEUT, Tirana 10-11 December 2010 Albanian economy - before and during the global economic crisis Konferencë ndërkombetare "Challenges of Economic European Integration for Western Balkan", Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi", Fakulteti i Ekonomisë, Shkodër,10 December 2010 Sistemi fiskal në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor ­ një analyze krahasuese Takimi i pesetë i Institutit Alb-Shkenca - IASH 2010, Konferencë Ndërkombëtare; Seksionit të Shkencave Ekonomike, Tiranë, 02-03 Shtator 2010 Role of remittances as external financing source of the albanian economy and their charactersitics. ICET 2009 -International Conference Economies in Transition ­ during and after" Universiteti I Shkodrës "Luigj Gurakuqi", Fakulteti i Ekonomisë, Shkodër, 04-05 Dhjetor 2009 Remittances trends in Albania from the global financial crises prospective ICMF 2009 -International Conference in Management and Finance: New Perspective in Finance, Banking and Management; FEUT Albania; Tiranë 12-13 Mars 2009 Public debt as financing form of budgets deficit in Albania International Conference -Economic & Social Challenges and Problems, 2008; FEUT, Tirana 11-13 December 2008 Economic trade relation in focus of regional integration of West Balkans Countries First International Conference on Balkan Studies ICBS08, Tirana 7-8 November 2008 Mardhënijet ekonomike tregëtare në kuadrin e integrimit rajonal të Shqipërisë Takimi i tretë i Institutit Alb-Shkenca - IASH 2008, Konferencë Nderkombetare; Seksionit të Shkencave Ekonomike, Tiranë, 1-3 Shtator 2008 Reformimi i tregut të tokës në ekonomine shqiptare Takimi i tretë i Institutit Alb-Shkenca - IASH 2008, Konferencë Nderkombetare; Seksionit të Shkencave Ekonomike, Tiranë, 1-3 Shtator 2008

Magdalena Bregasi

Magdalena Bregasi

98.

Anilda Bozdo

99.

Anila Bozdo

100. 101. 102. 103.

Elida Hoxha Elida Hoxha Elida Hoxha

Engjell Pere

104.

Engjell Pere

105.

Engjell Pere

106.

Engjell Pere

107. 108. 109. 110. 111.

Engjell Pere Engjell Pere Engjell Pere Engjell Pere Engjell Pere

24

112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Diagnostic of labor market based on their indicators Creating a Competitive Labor Force in Albania; World Bank Conference ­ Tiranë, 2008 Implementimi i ECTS në Fakultetin Ekonomik ­Tiranë, Dega e Ekonomiksit Procesi i Bolonjës: Përvojat dhe perspektivat -Konferenca e ish-bursistëve të DAAD, 2007 Diagnostic of labor market based on their indicators Creating a Competitive Labor Force in Albania; World Bank Conference ­ Tirana, 2008 Analysis of intervention of Public Investments in Higher Education Konference nderkombetare Economic Policy and the Economic Integration organizuar nga Universiteti Aleksander Moisiu Durres, Shqiperi 19 -20 nentor 2009 Entrepreneurship in a regional perspective Konference Nderkombetare "Challenges and Problems 2009, at the time of Global Crisis and Integration" organizuar nga Fakulteti i Ekonomise UT, Shqiperi 11 dhjetor 2009 Cilësia e arsimit në "Bolonjën Shqiptare" Bologna-Prozess: Erfahrungen und Perspektiven: DAAD-Alumni Konferenz­Tirana, 2007 Regional development and it's challenge for the Integration of Albania in the EU European Peace Architecture Integration-Cooperation-Engagement"; 6th EuPRA Congress: European Peace research association Tiranë 2009 The development of the regional policy of albania towards the EU Monnet Centre of Excellence at Manchester University, Tiranë 2010 Biodiversity and the silent development crises "Introducing RAMSAR principles towards integrated management of Shkodra Lake and Bojana River natural resources": Regional Environment Center; Italian Ministry of Environment; Shkodër 2010 Regional Development: an opportunity or a challenge fot the Albania joins EU "Economic policy and EU Integration"; 2nd International Scientific conference: University of Durres; Centre D'etudes du development International et de movements economiques et sociaux-France Durres 2010 Do Bank Loans and Credit Standards Affect Output? ­ a Panel Approach for the Euro Area Konferenca e UNYT, maj 2010 Ownership concentration and effects over firm performance: Evidences from Italy: International Conference "Economic and Social Challenges and Problems 200 ­Facing Impact of Global Crisis" Dhjetor 2010, Departamenti i menaxhimit-Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës "INTELLECTUAL PROPERTY EXPLOITATION IN ALBANIA: TECHNOLOGY AND INNOVATION" konferenca e dyte nderkombetare "inovation and entrepreneurship, new ventures and creative solutions" ­ Tiranë, 2010 The impact of organizational culture on business role towards a country development Konferenca ndërkombëtare ""Economic Policy and EU Integration"" ­ Durrës, Shqipëri "2010 "TOURISM DEVELOPMENT IN KELMENDI REGION"

Engjell Pere Engjell Pere Luljeta Minxhozi Luljeta Minxhozi Luljeta Minxhozi Nevila Xhindi

Nevila Xhindi

Nevila Xhindi

Nevila Xhindi

121.

Nevila Xhindi

122.

A. Kadareja

123.

Herion Ndreka

124. 125. 126. 127. 128.

Kreshnik Bello

Kreshnik Bello Kreshnik Bello Edlira Gjuraj (Tukaj)

pjesëmarrës në konferencën e parë ndërkombëtare për "Research in tourism hospitality and leisure", Shkodër, 2010

"Historiku i Qeverisjes Vendore dhe procesi i Decentralizimit", Referuar në Seminarin Ndërkombëtar "Shkodra në Shekuj", Shkodër, 26 Nëntor 2005. Tourism employment features in Albania and its impact on labour market behavior Konference Ndërkombëtare "Economies in Transition-during and after", Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Ekonomisë, 4 dhjetor 2009. Publikuar në Conference Proceedings, session 3-4, Camaj-Pipa, ISBN978-99956-02-50-5 "Farm tourism as a new development strategy of agribusiness in Albania", prezantuar ne Konferencen e pare Nderkombetare te Turizmit "The 1st International Conference for research in Tourism,Hospitality and leisure", organizuar nga Fakulteti Ekonomik, Dega Turizem,

Edlira Gjuraj (Tukaj)

129.

Edlira Gjuraj (Tukaj)

25

130. 131.

132.

133.

Shkoder ne bashkpunim me Sandhill Community College, USA, 1 tetor 2010 Botuar ne Conference Proceedigs, Research in Tourism Hospitality and Leisure, anti botues "Gjergj Fishta", Lezhe, ISBN 978-99956-45-51-9 Roli i Sektorit Privat ne Zhvillimin e Vendit dhe Partneriteti Publiko-Privat Kumtese e mbajtur (ne bashkeautoresi) ne konferencen nderkombetare: "Economic Policy and EU Integration" Durres, 11-13 Qershor, 2010 Kriza Boterore dhe Risku i Kredidhenies ne Shqiperi Kumtese e mbajtur ne konferencen nderkombetare: Tregjet Financiare, Ecuria e Tyre në Shqipëri dhe Përballja me Krizën Ekonomike Globale" Tirane, 30 Prill, 2010 Modeli ekonomik i transformimit te monumenteve historiko-kulturore ne objekte turistike Kumtese e mbajtur (ne bashkeautoresi) ne konferencen nderkombetare: "Trends and Challenges of Tourism in the Eastern Mediterranean Region" Tirane, 19 Qershor, 2009 Fleksibiliteti i SME-ve dhe Ndryshimi Sipermarrjes Botuar ne Revista Shkencore 2011, Fakulteti Ekonomik & Administrimit Universiteti Aleksander Moisiu, Durres

Evis Gjebrea Evis Gjebrea

Evis Gjebrea

Evis Gjebrea

B)

POSTERA

The franchising contract under Albanian law. Its implementation in practice and recommendations for legislative improvements (bashkautore Sonila Omari & Migena Leskoviku) Poster i paraqitur ne Konferencen II Shkencore Nderkombetare me teme "Innovation and Entrepreneurship ­ New Ventures and Creative solutions", organizuar dhe publikuar nga Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes, Prill 2010. Publikimi përkatës, Fakulteti Ekonomik, UT: ISBN 978-9928-4015-0-2. Intellectual Property in Company Poster i paraqitur në konferencën nderkombetare me teme "Economic and Social Challenges and Problems", Tirane, dhjetor 2008 Simtoma, subjekti i ndarë dhe deshira e tij Seminari i parë i fushes frojdiane, Tiranë. 20/11/2010

1.

Migena Leskoviku (bashkautore)

2. 3.

Kreshnik Bello

Klodiana Turhani

V-6

A)

PUNIME TË PREZANTUARA NË KONFERENCA SHKENCORE JASHTË VENDIT

REFERIME

Arnavutçada Türkçe Kelimelerinin Üzerine Metodolojik bir Yaklaim (Një qasje e re metodologjike në studimin e turqizmave në gjuhën shqipe)

1.

Ne simpoziumin ndërkombëtar Türkçe'nin Balkan Dilleri Üzerine Etkisi, organizuar nga Fakulteti Filologjik i Shkupit, në Shkup, 29 maj 2009. International schema of good governance: Challenges to the Democratisation of the Western Balkans" Referat ne International Conference on Central Europe ­ Two Decades After, University of Opole, Kamien Slaski, Poland, 26­27 Nendor 2009 International Schemas of Intervention: Challenges to the Democratization of the Western Balkans Kumtesë e mbajtur në konferencën "Contemporary Albanian Societies in Transition", New York, 18-20 dhjetor 2008

Genciana Abazi

2.

Enika Abazi, Albert Doja

3.

Enika Abazi, Albert Doja

26

4.

The EU Payer Rather than Player in World Politics Kumtesë e mbajtur në konferencën nderkombetare me teme "The Road Europe Travelled Along: The Evolution of the EEC/EU Institutions and Politics, University of Siena, Italy 23-25 qershor 2008 Kosovo Independence Its Sources and Implications Kumtesë e mbajtur në konferencën me teme "Integrating the Western Balkans: Kosovo and Its Implications for the Region", organizuar nga Centre for European Studies, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 25 prill 2008 Political Borders and Ethnic Boundaries: The Prospects for Political and Economic Integration in the Western Balkans Kumtesë e mbajtur në konferencën e 11-te vjetore mbi "Economics and Security: Economics of Conflict and Post-Conflict Reconstruction", organiuzuar nga University of Western England Bristol UK, 5-7 korrik 2007 Political and Ethnic Boundaries and Their Implications on the Economic Integration in the Western Balkans Kumtesë e mbajtur në konferencën me teme "Economic, Political and Legal Relations between Turkey and the Balkan States in the Light of European Union Accession Process, organizuar nga Gazi University, Ankara, Turkey, 22-23 nentor 2007 Understanding and Managing Ethnic Conflicts in the Western Balkans Kumtesë e mbajtur në Konferencën e Pergjithshme EuPRA me teme: "Challenges of Peace and Democracy in Europe", organizuar nga Sakarya University, Sakarya, Turkey, 21-24 gusht 2007 Cilësia e mësimdhënies dhe nxënies në Shqipëri Konferencë e organizuar nga Universiteti i Madridit në Shqipëri dhe në Itali, 2008 Vizione të zhvillimit të arsimit parashkollor në Shqipëri Konferenca "Standardet e arsimit parashkollor në rajonin e Ballkanit" e organizuar nga Ministria e Arsimit Maqedoni, 2010 Shqiptarët si faktor i historisë mesjetare: këndshikimi i Milan Shuflajt Kumtesë e paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare organizuar nga Instituti i Historisë Prishtinë për nder të albanologut të shquar kroat Milan Shuflaj, Prishtinë, maj 2009 Komponentja islamike në urbanistikën dhe arkitekturën e qytetit shqiptar të periudhës osmane (shek. XVI-XVII) Kumtesë e paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare "Civilizimi Islam në Ballkan", organizuar nga Akademia e Shkencave e Maqedonisë dhe Qendra për Studime Islame në Stamboll, Shkup, tetor 2010 Global Administrative Order: "The concepts and methods of Reasoning of the New Public Law" autore e parë Migena Leskoviku (autor i dytë Besnik Maho), mbajtur ne Konferencen Shkencore Vjetore te organizuar nga European Public Law Organization me teme "The concepts and methods of Reasoning of the New Public Law", Greqi; Shtator 2010 Rural and Urban Development in Vietnam Hanoi University,14 December 2009 Euro-Atlantic Orientation of Albanian Foreign Policy: Variations on the Theme of Westernization? Referuese ne Konferencen e Akademikeve te Rinj mbi Ceshtjet e Shqiperise, UCL, Londer, Maj 2007 The Bearable Lightness of Stability. Continuity and Discontinuity in Albanian Foreign Policy in the post communist era Referuese ne Konferencen Trienale te rrjetit nderkombetar te SGIR, Making Sense of Pluralist World, Torino, Itali. Shtator 2007

Enika Abazi

5.

Enika Abazi

6.

Enika Abazi

7.

Enika Abazi

8.

Enika Abazi

9.

Erleta Celmeta (Mato)

10.

Erleta Celmeta (Mato)

11.

Ferit Duka

12.

Ferit Duka

13.

Migena Leskoviku & Besnik Maho Jonida Balla Odeta Barbullushi

14. 15.

16.

Odeta Barbullushi

27

17.

18.

Law(s) of the land and Societal Structuration: The case of Has Region Premières journées détudes albanaises en France Études turques et ottomanes, UMR 8032 (CNRS-EHESS)? Institut dethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, UMR 6591 (CNRS), 8-9, June, 2009. The Experiencing of Living Between Old and a New Legal Systems at the Same Time, Migration to, from, and Transnational Ties, 5th InASEA Confrenence, Hacettepe University, Ankara, Turkey, 21-24 May 2009 Westernised Laws and Local Conditions: The Case of Post-Socialist Albania, EASEA Conference, Experiencing Diversity and Mutuality, 26-31 August 2008; The Westernised law and the local conditions: the case of informal area in Tirana's suburbia Kumtesë e mbajtur në Konferencen EASA"Experiencing diversity and mutuality ne panelin", Universiteti i Lubjanës, 27-30 gusht 2008 Regional identity and Political Border Kumtesë e mbajtur në Konferencen e 4-t te ASEA Region me teme "Regional Identity and Regionalism in,Southeastern Europe", Timioara,Romania, 24-27 may 2007 Strategic Marketing Plan with Special Reference to Albanias World Heritages Kumtesë e mbajtur në konferencën e pare pervjetore EUROMED at the Euromed Marseille Ecole de Management, Marseille (France), nentor 2008 An Analysis of Special Event Visitor Profile: The Case of South Albania Fair Kumtesë e mbajtur në konferencën "Culural and Event Tourism: Issues and Debates", Alania (Turkey), nentor 2008 Strategic Marketing Plan For Heritage Attractions Konferenca e Parë Përvjetore Euromed në The Euromed Marseille Ecole De Management ­ Marseille, France 2008 Strategic Merketing Plan With Special Reference To Albanias World Heritages Konferencen E Pare Pervjetore Euromed At The Euromed Marseille Ecole De Management ­ Marseille, France, 2008 Impact Of Information And Communication Technology And The Changing Of Tourism Distribution In The Global Conditions Konferencen E Nderkombetare "Consumer Behaviour And Retailing Research" ­ Dornbirn, Austria 2009 Analizi dellattivismo degli azioninisti nelle societa quotate dopo la riforma della direttiva 2007/36/CE (analizë e aktivizmit të aksionerëve pas direktivës 2007/36/ce), Konference me temé "La riforma del diritto societario: un primo bilancio", e organizuar nga shoqata Gian Franco Campobasso dhe nga Universiteti i Romës "Tor Vergata" , prill 2010. Questions du developpement durable dans le milieu rural albanaise Kumtese e prezantuar ne workshopin vjetor te organizuar nga "Plan Bleu & CIHEAM" ne Bari te Italise, maj 2008 Politiques dintegration et du developpement economique dans les pays de lEst Kumtese e mbajtur ne Forum sur le developpement durable et les negotiations internationales » organizuar nga IDDRI, Luxemburg, mars 2008 Mobilite et genre: effets de la migration en Albanie sur les rapports de genre në Sesionin e 5-të të Shkollës Doktorale romande në studime gjinore me temë « Migracioni, lëvizja dhe qarkullimi », në 10-12 Dhjetor 2009, në Universitetin e Neuchatel, Zvicër Migration in Albania - a gender perspective prezantuar në konferencën « Migrations in and from Southeastern Europe », 2-3 Qeshor2008, Sofie, Qendra për Refugjatët Europianë, Migracionin dhe Studimet Etnike, Universiteti New Bulgarian, Akademia Bullgare e Shkencave, dhe ASSO Sofie.

Nebi Bardhoshi

Nebi Bardhoshi

19.

Nebi Bardhoshi

20.

Nebi Bardhoshi

21.

Nebi Bardhoshi

22.

Kreshnik Bello

23.

Kreshnik Bello

24.

Kreshnik Bello

25.

Kreshnik Bello

26.

Kreshnik Bello

27.

Erjon Manohasa

28.

Adrian Civici

29.

Adrian Civici

30.

Ermira Danaj

31.

Ermira Danaj

28

32.

Le parcours des jeunes Albanais: Entre choix individuels et contraintes institutionnelles prezantuar me Patrick Festy ne Konferencen nderkombetare «Te rinjte, dinamikat identitare dhe kufijte kulturore », 16-17 Shkurt 2007, Hamamet, Tunizi Folklorist Exegesis, Ethnographic Fieldwork and Anthropological Analysis in Albanian context, The Rise of Anthropology ,,on the Margins of Europe 1945-1991, Conference held at Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, Germany, 10­ 11 March 2011. The Way Forward a New University Strategy: The University of Prizren from Vision to Implementation Guest Lecture, 14th June 2010, Prizren, Kosova. "Morphodynamics and Agency: From Post-Structuralism to Neo-Structuralism", Invited Presidential Session: Lévi-Strauss, Europe and the Ends of Anthropology, American Anthropological Association 108th Annual Meeting, Philadelphia, PA, Dhjetor 2­6, 2009. "Artistic practice and doctoral research: The Way Forward", Guest Lecture, 29th January 2009, Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Ireland. "Writing culture in history: the view of anthropologist for understanding religious and cultural instruments of ethno-politics in historical perspective", Guest Lecture, 27th October 2008, Department of Anthropology, Seoul National University, South Korea. International schemes of intervention in a parochial village: Challenges to the democratization of the Balkans Kumtese e mbajtur ne konferencen me teme "Contemporary Albanian societies in Transition", organizuar nga Department of Politics, New York University, New York, 19­20 dhjetor 2008 Looking for the remote global tribe: Anthropological reflections on the hidden dimensions of UN global governance Regional Colloquium on Innovative Techniques for Teaching the United Nations System, organized by the Academic Council on the United Nations System (ACUNS) in Vienna, Austria, 22 nentor 2008 The impact of international organisations on the management of peace and democracy in the Western Balkans Kumtese e mbajtur ne 5th General Conference of the European Peace Research Association (EuPRA) on Challenges of Peace and Democracy in Europe, Sakarya, Turkey, 21­24 gusht 2007 Identity and minority: reflections on culture, religion and ethnicity in the Balkans Kumtese e mbajtur ne Kotor Network Conference on New Religious Minorities, Sarajevo, Bosnia, 25­26 maj 2007 Instrumental borders of gender and religious conversions in the Balkans Kumtese e mbajtur ne konferencen nderkombetare me teme "Religion on the Borders: New Challenges in the Academic Study of Religion", Stockholm, Sweden, 19­22 prilll 2007 Analytical framework proposal for a critical approach to identity politics Guest Lecture, 6th July 2007, Department of Anthropology, University of Durham, U.K. Analytical framework proposal for a critical approach to identity politics Guest Lecture, 29th June, 2007, Department of Sociology and Philosophy, University of Exeter, U.K. Leading and Building Research Capability in the Field of Critical Tourism Studies Guest Lecture, 3rd July 2007, Centre for Tourism and Cultural Change, Leeds Metropolitan University, U.K.

Ermira Danaj

33.

Albert Doja

34.

Albert Doja

35.

Albert Doja

36.

Albert Doja

37.

Albert Doja

38.

Albert Doja

39.

Albert Doja

40.

Albert Doja

41.

Albert Doja

42.

Albert Doja

43.

Albert Doja

44.

Albert Doja

45.

Albert Doja

29

46.

Instrumental borders of gender and religious conversions in the Balkans Kumtese e mbajtur ne konferencen nderkombetare me teme "Religion on the Borders: New Challenges in the Academic Study of Religion", Stockholm, Sweden, 19­22 prilll 2007 From Regional to European? Discussing the EU options and paths for integration in the Balkans, South East Europe Student Research Conference -29 May 2010, Prishtina, Kosovo, Universum Institute for Economic and Social Studies. Parullat ­ si axhenda te shtyra Kumtese e mbajtur ne konferencen me teme "Contemporary Albanian societies in Transition", organizuar nga Department of Politics, New York University, New York, 19­20 dhjetor 2008 Albanias rural sector: analysis of institutional changes, evolution, characteristics, and challenges, International Conference 20 Years of Transition in Agriculture: What has been achieved? Where are we heading?, IAMO, Halle, Germany, June 2009.

Albert Doja

47.

Gentian Elezi

48.

Hysamed Feraj

49.

Magdalena Bregasi

50.

51.

52.

Hand in hand towards a jonit market, towards a joint future Kumtesë e mbajtur në konferencën me temë "Challenges ahead and opportunities of the Balkan Region" të organizuar nga Shkolla e Studimeve Politike, Prishtinë, Kosovë, Nëntor 2009 Supervision of the financial sector in Albania: Reforming and Improving the Supervision over Non-Banking Sector Kumtesë e mbajtur në seminarin trajnues me temë "Financial Market" të organizuar nga GTZ, Primosten, Kroaci, Shtator 2010 Standardet ndërkombëtare të auditimit në vendet në tranzicion Konferenca e dytë shkencore, Qendra për hulumtime shkencore,Ulqin 9.4.2010 Autore e parë me B.Shahini, H.Bilali Roli i bankës Qendrore në mbrojtje të institucioneve financiare Takimi i pestë shkencor i Alb-Shkencës, Tiranë 2-5 shtator 2010 (konferencë ndërkombëtare) The impact of the global recession on the Albanian financial sector. International Conference of the School of Economics and Business, Sarajevo, 14-15 tetor 2010 Modelet Inovative të Biznesit dhe Menaxhimi i Krizës Kumtese e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën ndërkombëtare: "The Challenges to Economic Theory and Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis" Shkup, 12-13 nëntor, 2010 Identity Engineering in Post-War Kosovo Kumtesë e mbajtur në forumin ndërkombëtar me temë "The European Identity of Kosovo. Forum 2015", Prishtinë, qershor 2007 Albanias Role and Attitude Towards Internal Processes in Serbia: Regional Security Implications Kumtesë e mbajtur në Seminarin e 17-te te PfP-Consortium Study Group "Regional Stability in South East Europe: "Serbia ­ Stepping into Calmer or Rougher Waters? Internal Processes, Regional Implications", 11-14 shtator 2008. Western Balkans in the Euro-Atlantic Security Area: A View from Albania Partnership for Peace (PfP) Consortium, Representative of a Study Group on Western Balkans, Shtator, 2008, Beograd. Unioni i Mesdheut: Një organizatë ndërkombëtare mes gjeopolitikës dhe gjeoekonomisë Qershor 2010, UET-Università degli Studi di Bari. Performance Attribution Method: Is this the Case for Albania? Kumtesë e mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare me temë "Challenges of EU Integration", Tetovë (Maqedoni), dhjetor 2008.

Artan Gjergji

Artan Gjergji

Anilda Bozdo

53.

Anilda Bozdo

54.

Edmond Bello

55.

Ermela Kripa

56.

Ermal Hasimja

57.

Enri Hide

58.

Enri Hide

59.

Enri Hide

60. .

Arlinda Hoti

30

61.

Integrimi i Shqiperise ne NATO, ekperienca, dhe mesime te nxjerra. Referat ne Shoqaten e Atlantikut te Kosoves, Prishtine, Maj 2009. Demythologizing the American West and/or the Western: E. L. Doctorows Welcome to Hard Times The Romanian Association for American Studies ­ Fulbright Biennial Conference, The sense of America: Histories into Text, Bucharest, 22-24 May 2008 Thomas Bergers Little Big Man: ,,The Return of the Vanishing American Polish Association for American Studies: The Past in the Present: The American Uses of History, American Studies Center & University of Warsaw, Warsaw, 22-24 October 2008 The Myth of the American West and/or Western: Past and Present NAAS- University of Copenhagen, Copenhagen, 28-30 May, 2009 Translating America to Italy/Italy to America: Italian Western Movies and American Remakes of Italian Films 20th AISNA Biennial Conference: Translating America Università di Torino, September 24-26, 2009 Failure of the Myth: The American West as a Fraud The 13th Maple Leaf and Eagle Conference, University of Helsinki, May 18-21, 2010 Deconstruction and/or Reconstruction of the British West Indies History in Caryl Phillipss Cambridge BAS- University of the West, Timisoara- Romania, May 20-22, 2010 Redefining the American West and/or Western Hero till 1960s The Clinton Institute for American Studies-University College Dublin, Dublin-Ireland, 20-21 March 2009 Minoranze etniche, partecipazione e diritti elettorali nei Balcani occidentali: i casi di Albania, Kossovo e Repubblica di Macedonia (FYROM) Universiteti i Trento, Itali, 5-8 Maj 2008 The importance of established social roles and codes in society Pjesemarres ne Konferencen Shkencore Nderkombetare te organizuar nga Institutit Alb Shkenca ne Prishtine me 4 ­ 8 Tetor 2010, Shqiptarët dhe Europa 2020 ­ gjendja dhe perspektiva (institucionet, shkenca dhe shoqëria). Looking at Capitalism with Socialist Glasses: An Outline of the Creation and Transformation of the Albanian Working Class in Bulqiza Mine Valley at the Seminar Imaginaire de la transformation des sites siderurgiques et miniers, Mo.Dy.S research institute, University of Saint Etienne and Couriout Musee de la Mine, Saint Etienne: France, 2009 Ideology and the Citizen: An Ethnography of Concepts and Praxis in Socialist and Postsocialist/Capitalist Albania at the EASA 2008 Conference, ,,Experiencing diversity and mutuality. Ljubljana: Slovenia, 2008 Between Ideological and Pragmatist Modes of Identity: Negotiating Existence in Emigration. An Outline of Albanian Immigrants in Greece at the Jean-Monett Action Conference on ,,Dynamics of National Identity and Transnational Identities, in the Process of European Integration, Institute of Ethnology, Bulgarian Academy of Science, Sofia: Bulgaria, 2007 Global Administrative Order: "The concepts and methods of Reasoning of the New Public Law", autore e parë Migena Leskoviku (autor i dytë Besnik Maho) Mbajtur ne Konferencen Shkencore Vjetore te organizuar nga European Public Law Organization me teme "The concepts and methods of Reasoning of the New Public Law", Greqi; Shtator 2010

Luan Hoxha

62.

Artur Jaupaj

63.

Artur Jaupaj

64.

Artur Jaupaj

65.

Artur Jaupaj

66.

Artur Jaupaj

67.

Artur Jaupaj

68.

Artur Jaupaj

69.

Klejdi Kelliçi

70.

Roland Lami

71.

Olsi Lelaj

72.

Olsi Lelaj

73.

Olsi Lelaj

74.

Migena Leskoviku

31

75.

Teaching Youth Justice ­ An Albanian perspective, prezantuar ne Simpoziumin Nderkombetar te organizuar nga Open University Scotland dhe Liverpool University England, UK, Kroaci, Maj 2010. Administration without frontiers? European Migration Law, mbajtur ne Konferencen Shkencore Vjetore te organizuar nga European Public Law Organization, Athinë, Greqi, Shtator 2008. Albanian legislation on human trafficking and its development in compliance with international legislation mbajtur ne Konferencen Shkencore Nderkombetare me titull "Trafficking of human beings-legal aspects", organizuar nga SEEU (South-East European University, Tetove) dhe ne bashkepunim me Ambasaden Britanike, FYROM, Maj 2008, shoqeruar nga publikimi perkates me ISBN: 978-9989-2211-7-0. European Security-National Report, mbajtur në Konferencën vjetore të Qendrës Europiane për të Drejtën Publike, Greqi, Shtator 2007 Të drejtat e të huajve: Asimilimi i qytetarëve të vendeve - të treta në BE, mbajtur në Konferencën vjetore të Qendrës Europiane për të Drejtën Publike, Shtator 2006 dhe publikuar në botimin "Citizenship in the European Union", Esperia Publications Ltd, London, UK, Volumi LXXXVII, 2007, ISBN: 1-904673-62-7. The Decentralization Reform of Local Government ­ Guarantee for a Wider Public Participation Kumtese e mbajtur në Konferencën shkencore "The need for Constitutional revision in Balkan and Black Sea countries", organizuar nga European Public Law Organization and Ministry of Foreign Affairs of Greece, Komotini (Greece), Prill, 2007 Rritje apo zhvillim ekonomik. Rasti i Shqiperise Kumtesë e mbajtur në Konferencën Nderkombetare me teme "Integrimi Europian dhe sfidat ballkanike", Tetove (Maqedoni), dhjetor 2008 The Role of Lexical and Discourse Information in the Teaching of Grammar in MA TESOL Programs Kumtesë e mbajtur në Konferencën e Përbashkët të Shoqatës për Arsimim Dygjuhësor dhe të Mësuesve të Anglishtes së Oklahomës (Oklahoma Association for Bilingual Education (OABE) and Oklahoma Teachers of English to Speakers of Other Languages (OKTESOL), Edmond, Oklahoma (SHBA), 10 tetor 2007 Designing a Modern System of Higher Education for Modern Albania Paper to be presented at the 5th International Conference on Design Principles and Practices Rome, Italy, February 2-4, 2011. The Values of Science and Democratic Culture Paper presented at the 2nd International Conference on Science in Society Madrid, Spain, November 11-13, 2010. Conflict and Rights in Vengeance-Ridden Societies: Moral and Legal Inferences Paper presented at the Conference on "Human Rights and Conflict", organized by the Netherlands Institute of Human Rights and Utrecht University Utrecht, the Netherlands, September 9-10, 2010. Nuts and Bolts for Democracy Building: Revisiting the Concept of Prerequisites Paper presented at the 4th International Conference of Interdisciplinary Social Sciences Athens, Greece, July 8-13, 2009.

Migena Leskoviku

76.

Migena Leskoviku

77.

Migena Leskoviku

78.

Migena Leskoviku

79.

Migena Leskoviku

80.

Migena Leskoviku

81.

Luljeta Minxhozi

82.

Mimoza Rista-Dema

83.

Fatos Tarifa

84.

Fatos Tarifa

85.

Fatos Tarifa

86.

Fatos Tarifa

32

87.

Honor, Trust, and Hospitality in the Lifeworld of Northern Albanians Kumtesë e lexuar në Konferencën vjeotre të Akademisë së Shkencave, Arteve dhe Letrave të Miçiganit (Michigan Academy of Science, Arts, and Letters), Kalamazoo, Michigan (SHBA), 7 mars 2008 Perinataliteti dhe Prindërimi Folëse në seminarin kërkimorë të " 3-ième colloque Internacional de Psychopathologie et Lien Social"- me tematik "Strasbourg, Francë, Nëntor 2009. Die Entwicklung des albanischen Verfassungsgerichts und seine Rechtsprechung Kumtese e mbajtur ne Institutin Max-Planck per te Drejten Nderkombetare dhe te Drejten Kushtetuese, gjate takimit te perbashket me teme "Tendencat aktuale ne te drejten kushtetuese ne Shqiperi dhe Gjermani", zhvilluar ndermjet disa gjyqtareve te Gjykates Kushtetuese te RShqiperise dhe disa prej eksperteve te ketij Instituti. Heidelberg/RFGjermane, 4 shkurt 2009 Legal Ommission as a Constitutional Concept from the viewpoint of the Constitutional Court of Albania Kumtese e mbajtur ne Kongresin e 14 te Gjykatave Kushtetuese Europiane. Vilnius/Lituani, 4-5 qershor 2008 Constitutional Court as a guarantor of fundamental rights and freedoms Kumtese e mbajtur ne Kongresin e 10 Nderkombetar mbi te Drejten Europiane dhe te Drejten Kushtetuese te Krahasuar, organizuar nga Universiteti i Regensburgut/RFGjermane. Regensburg/RFGjermane, 5-6 dhjetor 2008 (bashkautor me Sokol Sadushin) Gjykata Kushtetuese si garante e Kushtetutes, parimeve te shtetit te se drejtes dhe te drejtave te individit Kumtese e mbajtur ne Konferencen me teme "Vendi dhe roli i Gjykates Kushtetuese ne Kushtetuten e Republikes se Kosove", organizuar nga Fondacioni gjerman Hans Seidel, ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise te Republikes se Kosoves dhe Gjykaten Kushtetuese te Republikes se Shqiperise. Prishtine, 10-11 prill 2008 Natyra dhe vendi i kerkesave in dividuale ne Gjykaten Kushtetuese Kumtese e mbajtur ne Konferencen me teme "Vendi dhe roli i Gjykates Kushtetuese ne Kushtetuten e Republikes se Kosoves", organizuar nga Fondacioni gjerman Hans Seidel, ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise te Republikes se Kosoves dhe Gjykaten Kushtetuese te Republikes se Shqiperise. Prishtine, 10-11 prill 2008 The experience with the new Constitution : Is there a need for further reform Referat i mbajtur ne Konferencen Nderkombetare me teme "Constitutional Developments in South-Eastern European Countries", organizuar nga Universiteti i Regensburgut, RFGjermane. Regensburg/RFGjermane, 12-13 shkurt 2008 Unterstutzung bei Aufbau und der Entwicklung rechtstaatliche Strukturen ­ der albanische Beispiel (Mbeshtetja per Ndertimin dhe Zhvillimin e Strukturave te Shtetit te se Drejtes ­ rasti i Shqiperise) Kumtese e mbajtur ne Konferencen Shkencore me rastin e 15 vjetorit te krijimit te Fondacionit gjerman per Bashkepunim Nderkombetar ne fushen e drejtesise (IRZ), organizuar nga Ministria e Drejtesise e RFGjermane dhe IRZ. Berlin/RFGjermane 4 dhjetor 2007 Sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike, pasojë e krizës ekonomike globale Kumtesë e mbajtur në konferencën e organizuar nga Fakulteti Ekonomik Shkup, Nëntor 2010 Tax Systems in West Balkans Countries ­ between simplicity and efficiency 6-th International Conference of ASECU 2010 ­ Economic Development, Tax System and Income Distribution in the Countries of Southern and Eastern Europe; University of Montenegro, Economic Faculty ­Podgorica 20-22 May 2010

Fatos Tarifa

88.

Klodiana Turhani

89.

Xhezair Zaganjori

90.

Xhezair Zaganjori

91.

Xhezair Zaganjori

92.

Xhezair Zaganjori

93.

Xhezair Zaganjori

94.

Xhezair Zaganjori

95.

Xhezair Zaganjori

96.

Teuta Xhindi

97.

Engjell Pere

33

98.

Borxhi publik në Shqipëri dhe pozicioni i tij në qendrueshmërinë makroekonomike të vendit Takimi i katërt i Institutit Alb-Shkenca - IASH 2009, Konferencë Ndërkombetare; Seksionit të Shkencave Ekonomike, Tetovë, 31 Tetor-2 Nëndor 2009 Integration of environment in the System of National Conventional Accounting International Conference -Economic Integration into European Union and Problems, 2008; FEUT -Albania & SEEU -Macedonia, Tetovo 22-23 December 2008 Turizmi Kulturor she perspektivat e zhvillimit te tij ne Shqiperi Konference ndekombetare Investimet ne Turizem si paraprijese te Integrimeve Rajonale" organizuar nga Komuna Ulqin Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder dhe Universiteti per Turizmin i Tivarit, Mali i Zi, 2 prill 2010 Albania -Guide for Potential Investors in the Prespa Ohdrid Region Konference nderkombetare Development of the Priorities for the Prespa Ohrid Euroregion, organizuar nga East West Iinstitute, Maqedoni, 12 Prill 2008 Growth and Development- a neoclasical analysis Konference nderkombetare Economic Integration into EU, organizuar nga Fakulteti i Ekonomise UT dhe UEJL , Maqedoni 22-23 dhjetor 2008 The financial sustainability in Europe: The relevance for Albania 8th European Doctoral Seminar (EDS)- Government and Private Sector in Transition Economies, at South East European Faculty for Economics, in Tetovo, Macedonia, 10-14 September 2008 Harmonization of European Pension 9th European Doctoral Seminar (EDS)- Government and Private Sector in Transition Economies, Technical University of Budapest, Hungary, 02-04 September 2009 Brain Drain's Effect on the Stock of Human Capital in Albania Panel:The Fluid Borders of Contemporary Higher Education: Engaging and Understanding Difference in the Albanian, U.S. and Malaysian Contexts -Baltimore, Engaging our differences" Comparative and International Education society, 51st annual conference - USA 2007 The impact of Bologna Process on albanian Higher Education Gaining educational equity around the world; 52nd annual Conference Comparative and International Education society USA 2008 Stale Information Shocks and Volatility Conference E Bankës Qëndrore Të Greqisë, Athens, Greece, Nentor, 2009 GVAR ­ Analysis Seminar I Bankës Qëndrore Europiane, Frankfurt Am Main, Germany, Qershor 2009 Innovative Business Models and Crisis Management Global Financial and Economic Crisis and the Business Sector, Skopje, Macedonia 2010 The Impact of the Crisis on the Small and Medium Enterprises in Albania International Conference the Challenges of Economic Theory and Policy, in the Aftermath of the Global Economic Crisis. SS.Cyril and Methodus University Skopje, November 2010 Roli i Administrates Publike ne nxitjen e punesimit dhe bashkëpunimi institucional", Konferenca Nderkombetare, Peje-Kosove, Nentor 2005. Ndikimi i Krizes ne Industrine Turistike. Fitimi i nje avantazhi konkurrues. Prezantuar ne Konferencën e Nëntë Ndërkombëtare Biznesi dhe Punësimi me tematikë "Ndikimi i krizës globale në ekonomi, biznes dhe punësim në Kosovë dhe në vende tjera në

Engjell Pere

99.

Engjell Pere

100.

Luljeta Minxhozi

101.

Luljeta Minxhozi

102.

Luljeta Minxhozi

103.

P Poshnjari

104.

P Poshnjari

105.

Nevila Xhindi

106.

Nevila Xhindi

107.

A Kadareja

108.

A Kadareja

109.

G Beqiri

110.

B Kadia

111. 112.

Edlira GJURAJ

Edlira GJURAJ

34

113.

tranzicion". 7 dhe 8 tetor 2010 Prishtinë, Republika e Kosovës. Botuar ne Conference Proceedings, ISBN 978-9951-567-00-8 Corruption and Economic Development in South East Europe Kumtesë e mbajtur në konferencën me temë "Fighting Corruption" të organizuar nga Qendra per Studimet e Sigurise " George C, Marshall", Garmisch, Gjermani, Shtator 2011 Modelet Inovative te Biznesit dhe Menaxhimi i Krizes Kumtese e mbajtur (ne bashkeautoresi) ne konferencen nderkombetare: "The Challenges to Economic Theory and Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis", Shkup, 12-13 Nentor, 2010 Konceptet teorike te analizes se politikave- nje rast studimi per Shqiperine Kumtese e mbajtur ne "Regional Conference on Public Policy and Political Decision Making" Zagreb, 11-13 Shtator, 2009 Integrimi Ekonomik ne Rajonin e Ballkanit Kumtese e mbajtur ne konferencën nderkombetare: "Economic Integration in European Union-Challenges and Opportunities" Tetove, 22-23 Dhjetor 2008 ,,Kryengritja e vitit 1910 në Kosovë dhe impakti i saj në programin politik të Lëvizjes Kombëtare Shqiptarë në rrjedhën e vitit 1911, Bashkautor: Romeo Gurakuqi, Nertila Ljarja, Konferencë Shkencore organizuar nga Fakulteti Filozofik, Dega e Historisë, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 20 nëntor 2010. The guarantee of a safe social and economic environment ­ a condition towards european integration kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare, organizuar nga Universiteti Alcide de Gasperi, Josefow, Varshavë, Poloni, 22-24 nëntor 2010. Avokati i Popullit ne Shqiperi dhe roli i tij në Konferencën Shkencore me titull "Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve", organizuar nga 10 deri më 12 qershor 2010, në Valmontone ­ Romë, nga Universiteti i Romës La Sapienza dhe Këshilli Kombëtar i Kërkimeve ­ CNR, i Italisë. Minoritetet dhe Shqiperia ne sesionin e dyte te Konferences se X nderkombetare, qe i kushtohej "Intergimit dhe politikes se fqinjesise", organizuar nga 2 deri me 5 qershor 2010, ne Taranto te Italise, nga Universiteti i Barit ­ Itali dhe Universiteti i Shtetinit ­ Poloni. Globalizimi dhe universitetet ne shekullin XXI ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te CIRCEOS - Qendres Nderuniversitare te Studimeve dhe te Bashkepunimit te Europes Lindore dhe Juglindore, e cila u zhvillua ne Banja Luka te Bosnje Hercegovines, organizuar ne Banja Luka, Bosnje ­ Hercegovine, me 7 dhe 8 maj 2010. Avokati i Popullit në mbrojtje të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqiperi në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare, organizuar nga Universiteti i Barit në bashkëpunim me CEDICLO, në Martina Franca, Rajoni i Pulias, Itali, më 18 qershor 2009. Sfidat e universiteteve shqiptare ne shekullin XXI Mbajtur ne Konferencen nderkombetare organizuar ne Ho Chi Minh City, Vietnam, organizuar nga Universiteti Hoa Sen dhe Fondacioni per Progresin e Njeriut, Paris, 16-19 nentor 2009.

Valbona Zeneli

114.

Evis Gjebrea

115.

Evis Gjebrea

116.

Evis Gjebrea

116

Romeo Gurakuqi

117

Ksenofon Krisafi

118

Ksenofon Krisafi

119

Ksenofon Krisafi

120

Ksenofon Krisafi

121

Ksenofon Krisafi

122 B)

Ksenofon Krisafi

POSTERA

Impact of Policy Reform on Poverty Reduction in Albania Poster i prezantuar me Ani Plaku në Konferencën "Western Balkans, Poverty and Social Inclusion", organizuar nga Banka Botërore dhe Komisioni Europian, Bruksel,14-15 dhjetor 2010,

1.

Ermira Danaj

35

V-7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

PJESMARRJE NË KONFERNECA SHKENCORE JASHTË VENDIT PA PREZANTIME

Konferenca me teme "Contemporary Albanian Societies in Transition", Drejtuese (Convener) e seksionit "On the Transformation of the Educational Systems, New York, 18-20 dhjetor 2008. Konferenca me teme "Albania: Opportunities and Challenges in the Move Towards Emerging Market Status", organizuar nga IMF, Drejtuese (Convenor) e seksionit "Structural and Growth Issues", Tirane, 14 may 2007 University of Gothenburg, "Sweden in the World and the World in Sweden" 09 september 2008 University of Gothenburg, "Global Networks ­ Antonio Negri", 11 november 2008 Universite Europeenne dEte: Notions de lespace. OFFRES, Lyon (Francë), 2007. The role of International Organizations, Mars 2007 OSI, Durham, United Kingdom UACES European Studies Research Students' Conference 2010, 8 Nentor 2010, Londer, Angli. Konferenca Kombetare e Shoqates Amerikane per Sektorin Publik, Mars 2008, Dallas, USA me teme: Transformimi i Sektorit Publik Konferenca me teme : "Role of Security Sector Governance for the Democratic Transitioof the Western Balkans", Plovdiv, 25 Qeshor- 3 Korrik, 2009 Globalization Impact On The Albanian Labour Market Marre pjese ne konferencen me teme "Towards an Economy Supporting the Human Family. Person, society and Institutions", Rome, 24-26 June 2010 Universite Europeenne dEte: Notions de lespace. OFFRES, Lyon (Francë), 2007. International Conference of Investors and Issuers ­ Central and Eastern Europe`s Regional Financial Hub ­ Warsaw, Poland, 29 Maj 2008 Kongresi i 7-të Botëror i së Drejtës Kushtetuese, Athinë, Greqi, Qershor 2007 The Catholic Church and the International Policy, Kurs i larte dipllomatik i organizuar nga International Institute Jacques Maritain, Gregorian Foundation, Lumsa University, Georgetown University (Washington), Rome-Torino, 7-27 Maj 2007 Kongresi i 38-të botëror i Institutit Ndërkombëtar të Sociologjisë (International Institute of Sociology), Budapest, Hungary, 27 qershor 2008; Drejtues (Convener) bashkë me Jay Weinstein) i sesionit me temë "Post-Communist Reconstruction in Central and Eastern Europe: The Second Decade". The Values of Science and Democratic Culture 2nd International Conference on "Science in Society: Madrid, 11-13 nentor 2010 Conflict and Rights in Vengeance-Ridden Societies: Moral and Legal Inferences Conference on "Human Rights and Conflict", organized by the Netherlands Institute of Human Rights & Utrecht University, Utrecht, 9-10 shtator 2010 Nuts and Bolts for Democracy Building: Revisiting the Concept of Prerequisites 4th International Conference of "Interdisciplinary Social Sciences" Athens, 8-13 korrik 2009 Enika Abazi Enika Abazi

Jonida Balla Jonida Balla Miliana Balla Gentian Elezi Gentian Elezi Evis Gjebrea Evis Gjebrea Edlira GJURAJ Ermal Hasimja Arlinda Hoti Migena Leskoviku Mirton Resuli

15.

Fatos Tarifa

16.

Fatos Tarifa

17.

Fatos Tarifa

18.

Fatos Tarifa

36

19.

Post-Communist Reconstruction in Central and Eastern Europe: The Second Decade Convener with Jay Weinstein of the Session on 38th Congreses of the International Institute of Sociology, Budapest, 27 qershor 2008 Honor, Trust, and Hospitality in the Lifeworld of Northern Albanians (me Irena Nikaj) Annual Meeting of the Michigan Academy of Science, Arts, and Letters Kalamazoo, Michigan, 7 mars 2008 Pjesëmarrje në Kongresin e XL Kombëtar të së Drejtës Kanonike me titull: La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008), organizuar në Loreto (AN), dt. 912 shtator 2008. Pjesëmarrje në Konferencen me titull: Women and Law. Egyptian women rights between Civil Law, Islamic Law and the Reality, organizuar nga Universiteti i Macerates, 20-24 prill 2009. Pjesmarrëse ne 40-Journees de l'Ecole de la Cause Freudienne ­Guerir avec psychanalyse ... Je viens pour ça (40-Ditori i shkollës të Kauzës Frojdiane-të shërohesh me psikanalizën... Vijë për ketë), Paris, France. Tetor 2010 Pjesëmarrëse në " 3-ième colloque Internacional de Psychopathologie et Lien Social me tematik "Perinataliteti dhe Prindërimi", Strasbourg, Francë , Nëntor 2009 Pjesëmarrëse në " 2-ième colloque Internacional de Psychopathologie et Lien Social- me tematik "Të sëmurë prej liberalizmit? Aktualitet mbi subjektivitetit dhe lidhjen sociale.", Strasbourg, Francë,Mars 2008 Pjesëmarrëse në konferencën e XXIV-të Shoqëris Françeze të Psiko-Onkologjis me tematik "Sexualiteti dhe Kanceri", Strasbourg, Francë, Dhjetor 2007. Program Seminaresh në të drejtën Penale zhvilluar nga Shoqata e Avokatëve grekë në Athinë, 2009 Conferenza su "Il patrimonio", a cura del prof. andrea paciello, il 10 marzo 2010 presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Tor Vergata. Conferenza su "la regola di passività", a cura del prof. andrea paciello, il 31 marzo 2010 presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Tor Vergata. Conferenza su "mediazione delle controversie in materie economiche", il 3.02.2010, presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di tre. Conferenza su "gli assetti proprietari delle banche", il 14, aprile 2010, presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Tor Vergata. Conferenza su "le reti di imprese", 21 maggio 2010, Universita di Macerata.

Fatos Tarifa

20.

Fatos Tarifa

21.

Juelda Lamçe

22.

Juelda Lamçe

23.

Klodiana Turhani

24.

Klodiana Turhani

25.

Klodiana Turhani

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Klodiana Turhani Dariel Sina Erion Manohasa Erion Manohasa Erion Manohasa Erion Manohasa Erion Manohasa

V-8

1. 2. 3.

RAPORTE TË SHKRUARA PËR QËLLIME KËRKIMI E STUDIMI DHE TË DEPOZITUARA PRANË INSTITUCIONEVE TË INTERESUARA

Plan-Bleu: Albanie, rapport national Depozituar prane CIHEAM-IAMM, Montpellier (mars 2008) Studimi dhe ndërtimi i hartës së ngritjes së klasave përgatitore në të gjithë vendin UNICEF, 2007 Cilësia e mësimdhënies dhe nxënies në Shqipëri në arsimin 9 vjecar në bashkëpunim me organizatën UNED dhe universitetin e Madridit, 2008 Adrian Civici Erleta Celmeta (Mato) Erleta Celmeta (Mato)

37

4.

Vlerësimi i arritjeve të fëmijëve në arsimin parashkollor në fushat gjuha dhe komunikimi & matematikë Raport vlerësimi për organizatën SAVE the chidren, Tiranë, 2010 Vlerësimi i arritjeve të fëmijëve në klasën e parë në fushat gjuha dhe komunikimi & matematikë Raport vlerësimi për organizatën SAVE the chidren, Tiranë, 2011 Cilësia eteksteve shkollore parauniversitare në Shqipëri, Kosovë, Kroaci dhe Maqedoni. Studim për vlerësimin e teksteve shkollore në rajon për organizatën Fondacioni i hapur për Shqipërinë, SOROS, Tiranë, 2011 Përfshirja e sistemit financiar të vendit në skemën e strehimit të shtresave në nevojë Shoqata Shqiptare e Bankave -AAB, dokument zyrtar, 2005. Dërgesat në Para të Emigrantëve dhe Sistemi Financiar Shqiptar ­ Realiteti dhe e Ardhmja" - Analizë Vrojtuese (Shqip - Anglisht), ISBN 978 92 9068 383 4 (Anglisht) ISBN 978 92 9068 384 1 (Shqip) IOM Albania, 2007. Bashkëautor i parë, bashkëautore e dytë dhe e tretë: zj. Argita Frashëri dhe zj. Lindita Bendo ALBANIA - Country Paper on Banking System and Remittances (part of project "MIGRAVALUE ­ Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool" and in the framework of the Community initiative programme Interreg IIIB CADSES) "Hope for the Future Association", 2008 Setting up a business: Challenges and successes. Migrants tell their stories", Evaluation report. "Hope for the Future Association", 2009 "Dërgesat në Para të Emigrantëve dhe Sistemi Financiar Shqiptar ­ Realiteti dhe e Ardhmja II" ­ Analizë Vrojtuese (Shqip-Anglisht), ISBN 978 92 9068 585 2 (Anglisht) ISBN 978 92 9068 586 9 (Shqip) IOM Albania, 2010 A study on the VAT Reimbursement for Exporters Bashkautor, Rritje Albania (USAID) dhe ACIT, qershor 2010 Does Albania have a Developed Financial Market USAB publications, Bologna, Italy, http://www.usab-al.it/usab/images/punimeshkencore/artan_gjergji.pdf Ceshtjet Metodologjike ne Universitetet Shqiptare Universiteti i Shkodres Luigj Gurakuqi, 8 Nentor 2010. Albanian language classes and academic achievement in English MA thesis for Insitute of Education, University of London , 2009 Unconcious processes and education series of observations/reports for Tavistock Clinic and Portman NHS Trust, 2007 Ndarja e jetës private-publike në familjet shqiptare të Tiranës, Një perspektivë gjinore Bashkautore me Ani Plakun, Blerta Picarin, Saemira Pinon, Eglantina Gjermenin dhe Irena Shtraza. Tirane: Aleanca Gjinore për Zhvillim, 2008 Raporti i analizës së situatës mbi trafikimin e fëmijëve në Shqipëri Raport i pergatitur për BKTF (Bashkë Kundër Trafikimit të Fëmijëve), Tiranae 2008 Raporti i Vlerësimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe kundër Dhunës në Familje 2007-2010 Dorëzuar pranë Ministrisë së Punës, Cështjeve soiale dhe Shanseve të Barabarta dhe UNIFEM, Dhjetor 2010

Erleta Celmeta (Mato)

5.

Erleta Celmeta (Mato)

6.

Erleta Celmeta (Mato)

7.

Elvin Meka

8.

Elvin Meka

9.

Elvin Meka

10.

Elvin Meka

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Elvin Meka

Artan Gjergji

Artan Gjergji

Odeta Barbullushi Marsel Cara Marsel Cara

17.

Sonila Danaj

18. 19.

Sonila Danaj

Ermira Danaj

38

20. 21. 22. 23. 24. 25.

Raporti "Sistemi i monitorimit i Strategjisë së Kooperimit Zviceran në Shqipëri, 20102013 Dorëzuar pranë Zyrës së Kooperimit Zvicran në Shqipëri, Korrik 2010 Raporti mbi Hartëzimin e statistikave gjinore në Bashkinë e Beratit Dorëzur pranë zyrës së Programit Barazi në Qeverisje, financuar nga Kooperimi Austriak, Mars 2010 Raporti mbi Hartëzimin e statistikave gjinore në Bashkinë e Kukësit dorëzur pranë zyrës së UNIFEM Shqipëri, Tetor 2010 Raporti mbi Hartëzimin e statistikave gjinore në Bashkinë e Elbasanit dhe Lezhës dorëzur pranë zyrës së UNIFEM Shqipëri, 2009 Post-comunist Democratization. The Case of Albania CIRPET (Center for Transition Countries Studies), University of Turin, Italy, janar 2008. Report on CEFTA implementation ACIT (Albanian Center for International Trade), Tirane, Maj 2008. From Regional to European? Discussing the EU Options and Paths for Trade Liberalization and Integration in the Balkans CIRPET, University of Turin, Italy, dhejtetor 2007 Lintegrazione europea: il caso dellAlbania CIRPET, University of Turin, Italy, tetor, 2007 Les villes dans les frontiers et les frontiers des villes Bashkdrejtues, financuar Egide, France (ne vazhdim) The public space in Europe Pjesemarres ne projektin kerkimor shkencor me te njejten teme, financuar nga Komisioni Europian (ne vazhdim) Urbanizimi i zonave turistike në Shqipëri Drehtues shkencor i projektit te Komitetit shqiptar te UNESCO-s, financuar nga UNESCO (2005-2007) Retorika e gjakmarrjes Studim per qendrimin e medias se huaj ndaj gjakmarrjes, depozituar ne Institutin e Studimeve Nderkombtare, 2009 Security Sector Reform in Albania (në bashkëpunim me Aldo Bumci dhe Albert Rakipi), Initiative for Peacebuilding, ELIAMEP (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy), June 2009 A guideline framework how to better define the Albanian national security threats, risks and challenges (me G. Kamberi) , IDN, Nëntor 2010. Raporti i sondazhit mbi perceptimin publik mbi Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura Shqiptare DECAF (Geneva Center for Armed Forces Control) dhe FES (Friedrich Ebert Stiftung), Tiranë, 20-21 nëntor 2009. Developing a National Security Concept Policy Brief No. 5, IDN-FES, Tiranë, 2009. Research Proposal në lidhje me "Qeverisjen Vendore në Shqipëri" pranë Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës Research Proposal në lidhje me "Socializimin Politik tek të Rinjtë në Kushtet e Tranzicionit Demokratik në Shqipëri", pranë UET-it

Ermira Danaj Ermira Danaj Ermira Danaj Ermira Danaj Gentian Elezi Gentian Elezi

26.

Gentian Elezi

27. 28. 29. 30.

Gentian Elezi Artan Fuga Artan Fuga

Artan Fuga

31.

Çapajev Gjokutaj

32.

Enika Abazi, Enri Hide,

33.

Enri Hide

34.

Enri Hide

35.

Enri Hide Floreta Kërtusha

36.

37.

Floreta Kërtusha

39

38.

Studim tregu per sektorin e Riciklimit ne Shqiperi Kompania e interesuar I. F.C, 2007 Legal Plurality in a Border Area, raport etnografik për projektin kërkimor ndërkombtar, The Balkans From Below: Local Reconfiguration and Individual Practices since 1990 (Albania, Bulgaria, Greece). Koordinuar nga Institute of dethnologie mediterraneenne, europeeme et comperative University of CNRS dhe lUniversité de Provence Aix-Marseille Raport ne kuader te studimit me titull "Drejtesia per te mitur, e drejta nderkombetare dhe garancite ne legjislacionin shiptar", Financuar nga OSI Budapest dhe ARCT, Shqiperi, 2010. Raport me titull: Assessment of Juvenile Justice Reform Achievements in Albania, Pjesë e një vlerësimi rajonal të kryer në 5 shtete, në kuadrin e reformës në sistemin shqiptar të drejtësisë, organizuar dhe financua nga UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe/ Commonwealth of Independent States, UN-Gjeneve, July 2009 Assessment raport me titull: "The development of Juvenile Justice Systems in Eastern Europe and Central Asia", Financuar nga UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe/ Commonwealth of Independent States, UN-Gjeneve, July 2009. Evaluation Raport "Implementing alternative measures and mediation in judicial cases"introducing and sharing experiences on restorative justice and victim-offender mediation application for juveniles and beyond", Financuar nga UNICEF Albania dhe Fondacioni Shqiptar për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Mosmarrëveshjeve, Tiranë, Shkurt- Mars 2009. Evaluation Report on development of alternative sentences and introduction of Probation Service in Albania Financuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Ambasada Gjermane në kuadër të projektit "Probation Service in Albania", Tiranë, dhjetor 2008 Assessment Report on the Development of Juvenile Justice in Albania nga UNICEF, korrik 2008 Dal totalitarismo comunista al pragmatismo democratico MA Thesis në Gazetari, LUMSA University, Romë, 2007 Riaggancio allEuropa: LAlbania nella NATO Thesis, Master i Nivelit të Dyte, LUMSA University, Romë, 2010 A Financial model and tariffs for a new landfill in Mozura Montenegro. Studimi u financua nga Banka Boterore. Viti 2010 Investigations for the Investment Project Appraisal for Macedonia Autor Kryesor i studimit. Studimi u financua nga Banka Europiane e Investimeve, 2009 A Financial model and tariffs for 17 water utilities in Azerbaijan Studimi u financua nga Banka Boterore. Viti 2008 Assessment of Potential for Local Private Sector Participation in Albania Bashkeautor ne studim. Studimi u financua nga Banka Boterore. Viti 2007 A study on water supply and sewerage tariffs of u. k. Kavaja ­ Albania Studimi u financua nga kompania Gjermane AquaMundo GmbH. Viti 2007

Roland Lami

39.

Nebi Bardhoshi

40.

Migena Leskoviku

41.

Migena Leskoviku

42.

Migena Leskoviku

43.

Migena Leskoviku

44.

Migena Leskoviku

45. 46. 47. 48.

Migena Leskoviku

Mirton Resuli Mirton Resuli A Bakllamaja

49.

A Bakllamaja

50.

A Bakllamaja

51.

A Bakllamaja

52.

A Bakllamaja

40

53.

A financial model and tariffs for the regional water supply project and water supply and sewerage services in Ulcinj and Bar in Montenegro Studimi u financua nga Banka Boterore. Viti 2007 The social dimension of global crisis in Albania Soros Foundation Study, Qershor 2010 Local Government Functions and Activity" Shkodra University and NADEL/ETH, Decentralisation Research Project 2006/2007, Botuar në ISN (International Relation and Security Network-Managing Information, Sharing Knowledge) Publishing House ETH Zurich, Friday, 27 June 2008. Trade in Sevices in the CEFTA region. Country report for Albania punim per Banken Boterore, 2010 Informality in Albania bashkeautor, punim per Institute for Liberty and Democracy, 2008 Safeguarding Human Rights in Europe: The Rights of Suspects and Defendants in Criminal Proceedings in South Eastern Europe. Country report for Albania bashkeautor, punim per fondacionin Konrad Adenauer, 2007

A Bakllamaja

54.

B Kadia

55.

Edlira GJURAJ

56. 57. 58.

Ervin Mete Ervin Mete (bashkautor) Ervin Mete (bashkautor)

V-9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

SEMINARE SHKENCORE QË FUNKSIONOJNË NË NJËSI

Diskutim rreth ligjëratës së Prof. Dr. Dan Michman (Universiteti Bar Ilan i Tel Avivit) e titulluar "Çështje të Holokaustit dhe Shqipëria" (grupi i historianëve) Diskutim rreth ligjëratës së Prof. Dr. Bernd Fischer (Universiteti i Indianës Fort Wayne) e titulluar "Çështje të studimeve albanologjike në Shqipëri" (grupi i historianëve) Seminar mbi Presidencen e Keshillit te Bashkimit Europian, Delegacioni i Komisionit Europian ne Tirane dhe UET, 28 Janar 2009 Auditorium: Trialog me profesoret tane ambasadore 10 pyetje ­ 30 pergjigje. Fatos Tarifa, Ksenofon krisafi, Tonin Gjuraj 8 qershor 2010. Concilium, UET. Pjesmarrëse në seminarin e Fushen Frojdiane në Tirane: Zbulimi i të pandërgjegjshmes/ La descouverte de linconscient de Freud. Folësi: Carmelo Licitra, Tiranë,11/09/10 Simtoma, subjekti i ndare dhe deshira e tij Folëse dhe pjesemarrëse në seminarin e fushes frojdiane në Tirane, 20/10/10 Die langfristige Nachhaltigkeit der Alterssicherungssysteme. Fall Albanien Internal Doctoral Seminar. Chair of Public Finance, University of Bamberg. 06.12.2007 Das "Notional Defined Contribution System (NDC) Internal Doctoral Seminar, Chair of Public Finance, University of Bamberg, 05-06 February 2009. Nationale Rentenreformen und die Europaeische Dimension der Alterssicherung Internal Doctoral Seminar, Chair of Public Finance, University of Bamberg, 21-22 July 2009 Die Funktionsweise der Beitragskonten auf Umlagebasis Internal Doctoral Seminar, Chair of Public Finance,University of Bamberg, 17-18 February 2010 Das Deutsche Punktesystem und seine NDC-Characteristika Internal Doctoral seminar, Chair of Public Finance,Bamberg, 20-21 July 2010 Ferit Duka Ferit Duka Gentian Elezi Fatos Tarifa, Ksenofon Krisafi, Tonin Gjuraj Klodiana Turhani Klodiana Turhani P Poshnjari P Poshnjari P Poshnjari P Poshnjari P Poshnjari

41

12. 13. 14. 15.

Besimi i shprehur i shqiptarëve për demokracinë e tyre 1991-2007 depozituar prane Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës Efektet e sistemit proporcional rajonal në marëdhëniet brenda partisë politike depozituar pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti Europian i Tiranës Prezantim në workshop të modelit të planit te biznesit për kompani publike në infrastrukturë në Sarajevë Workshop i organizuar nga Banka Boterore. Viti 2007 Prezantim ne seminar te vleresimit te rezultateve te projektit Bashkiak te Ujesjelles kanalizimeve Washington DC. Banka Boterore. Viti 2007

Bieta Sulo Bieta Sulo A Bakllamaja A Bakllamaja

V-10

KONFERENCA SHKENCORE BRENDA VENDIT TË ORGANIZUARA NGA UET OSE NË TË CILAT UET KA QENË BASHKORGANIZATORE

Tranzicioni i munguar në shkencat sociale shqiptare: Deskriptivizmi empiriko-historicist kundrejt qasjes kritiko-analitike Konference Kombetare Shkencat Sociale dhe shkencat shqiptare ne tranzicion, organizuar nga ISSP&FSSH/UET, Tiranë , 23 Shkurt 2011 Self-determination, Sovereignty and International Order Circolazione nell Mediterraneo e formazione degli stati-nazione, Conferenza Internationale organizzata da lUniversita degli Studi di Bari (Italia), Saranda (Albania), 28­29 Qershor 2010 Europe's New Security Architecture: What Role for the United States? The U.S. on the Global Stage in the 21st Century, 3rd International Conference, organizuar nga ISSP/UET, Tiranë, Maj 21, 2010 The quest for order! Ethnic-national conflicts in international relations European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, 6th EuPRA biannual Congress, European Peace Research Association&UET, Tirana, 23­25 Korrik 2009. Political Ideology of Religion. A critical reflection on the Book of Albert Doja "Political History of Bektashism in Albania", International Symposium on Bektashism between religious movement and established religion, Held, UET , Tirana , Albania , 23­24 Tetor 2009. Referat me teme "Politikat dhe reformat e ndërrrmarra nga Shqipëria për permbushjen e Acquis Communautaire ne fushen e Drejtesise dhe Puneve te Brendshme", mbajtur në Kongresin e 6 EUPRA, "European Peace Architecture: Integration, Engagement And Cooperation" organizuar ne bashkepunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, UET, Tiranë, 2009. Moderatore paneli - Konference Nderkombetare, "Law and Society in Context of NationState", organizuar nga UET ne bashkepunim me Universitetin e Kent-UK, mbajtur ne UET, Tirane, Nentor 2009. Referim me teme "Kontributi i OSBE ne Republiken e Shqiperise ne lidhje me sanksionimin dhe mbrojtjen e se drejtes se pronesise", mbajtur ne Konferencen Shkencore me titull "Statusi i prones dhe e drejta e pronesise ne Shqiperi pas dy dekadash tranzicion", organizuar nga UET ne bashkepunim me Universitetin e Barit, Itali, Qershor 2009. Moderatore në Konferencen "Për një shoqëri pa torture" Organizuar nga UET në bashkëpunim me Qendrën për Parandalimin e Torturës dhe Avokatin e Popullit, Tiranë, dhjetor 2008 Universite Europeenne dEte: Usages de la norme: saviors, societe et politique, organizuar nga OFFRES në bashkëpunim me Universitetin Europian të Tiranës, Sarandë, gusht 2008. Enika Abazi

1.

2. 3. 4.

Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi

5.

Enika Abazi

6.

Migena Leskoviku

7.

Migena Leskoviku

8.

Migena Leskoviku

9.

Migena Leskoviku

10.

Miliana Balla

42

11.

12.

13.

14.

Historia, miti dhe politika, Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë "Historia dhe politika" organizuar nga UET, maj 2009 Ne mes diktatures se kushurinjeve dhe Ideologjise Neo-Liberale. (Between "Dictatorship of cousins" and Neo-Liberal Ideology), International Conference, Law and Society in Context of Nation-State, held at European University of Tirana, Nentor, 2009, Gjithashtu dhe një nga organizatorët e konferencës. Referim "Regjistrimi I titujve te pronesie dhe problematika që ekziston në këtë drejtim në Republikën e Shqipërisë", mbajtur ne konferencen shkencore "E drejta e pronës gjatë 20 viteve postkomunizëm në Republikën e Shqipërisë", organizuar nga Fakulteti Juridik, UET, 2009. Gjithashtu edhe një nga organizatorët e saj Referimi me titull "Miratimi, publikimi, intërpretimi dhe zbatimi i akteve normative në Republikën e Shqipërisë", mbajtur ne konferencen shkencore ndërkombëtare me teme "Ligji, norma, tradita", organizuar nga Fakulteti Juridik UET dhe Universiteti i Kentit-UK, UET, Tiranë, nëntor 2009. Political identities and the Euro-Atlantic Orientation of post-communist Albania Referuese ne Konferencen ,,EU and the Western Balkans, organizuar nga European University of Tirana (ne bashkepunim me Ghent University dhe University of Manchester), Mars 2010 The future of the special relationship UK-US Referuese ne Konferencen ,,US in a Global World, organizuar nga Instituti i Studimeve dhe Politikave Sociale, Maj 2010 Evropianizimi, Tranzicioni: Nje shikim kritik Referuese ne Konferencen ,,Tranzicioni dhe Shkencat Sociale, organizuar nga Fakulteti i Shkencave Sociale, UET dhe Instituti per Studime dhe Politika Publike, Nentor 2010 Modernizimi i sektorit public- eksperienca nderkombetare Prezantim i mbajtur ne workshopin "sektori publik ne udhekryq", organizuar nga UET, shkurt 2008 Eksperienca nderkombetare ne trajtimin dhe luftimin e ekonomise informale Prezantim i mbajtur ne konferencen mbi informalitetin, shtator 2007 (UET ka qene nje mga bashkeorganizatoret e konferences) Përcaktuesit e pjesmarrjes politike të të rinjve: E majta dhe e djathta prezantuar në Konferencën Kombëtare "Shkencat sociale dhe shoqëria shqiptare në tranzicion", organizuar nga UET. Universite Europeenne dEte: Usages de la norme: saviors, societe et politique, organizuar nga OFFRES në bashkëpunim me Universitetin Europian të Tiranës, Sarandë, gusht 2008. Njeriu i Ri jeton mes nesh: Elementet e ligjerimit totalitarist qe mbijetojne ne tranzicionin demokratik Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore me temë "Analiza e munguar e totalitarizmit", organizuar nga Universiteti Europian i Tiranës, shkurt 2007 "The United States and the Future of Balkans" "The U.S. on the Global Stage in the 21st Century", Konferenca Shencore organizuar nga Institute of Social and Policy Studies European University of Tirana, May 2010. Elita politike dhe shoqëria civile në Shqipërinë postkomuniste: Një marrëdhënie problematike në: Konferencën Shkencore Shkencat sociale dhe shoqëria shqiptare në tranzicion. UET, Tiranë 19 nëntor 2010. Konferenca kombëtare "Shkencat sociale dhe shoqëria shqiptare në tranzicion", 19 nëntor 2010 Václav Havel dhe koha jonë Kumtesë e mbajtur në Konferencën kushtuar 90 vjetorit te krimit te shtetit çek, organizuar nga Ambasada e Republikes Çeke ne bashkepunim me Shoqaten e Miqesise Çeki-Shqiperi dhe

Ferit Duka

Nebi Bardhoshi

Besnik Maho

Besnik Maho

15.

Odeta Barbullushi

16. 17. 18. 19.

Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Adrian Civici

Adrian Civici

20.

Ermira Danaj, Klejd Kelliçi Ermal Hasimja

21.

22.

Ermal Hasimja

23.

Luan Hoxha

24. 25. 26.

Tonin Gjuraj

Klementin Mile Fatos Tarifa

43

Universitetin Europian te Tiranes, Tiranë, 22 tetor 2008 Një këndvështrim etik mbi krizën financiare. Kumtesë e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën "Tregu Financiar në Shqipëri dhe përballja më krizën globale ekonomike" të organizuar nga UET në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave, Tiranë, Prill 2010 Zhvillimet globale dhe tregu financiar ne Shqipëri. Kumtesë e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën "Tregu Financiar në Shqipëri dhe përballja më krizën globale ekonomike" të organizuar nga UET në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave, Tiranë, Prill 2010 Tregu i kapitaleve në Shqipëri dhe nevoja për një bursë të re me kapital krejtësisht privat Kumtesë e mbajtur (në bashkëautorsi) në konferencën "Tregu Financiar në Shqipëri dhe përballja më krizën globale ekonomike" të organizuar nga UET në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave, Tiranë, Prill 2010 Bursat e kapitaleve ­ një sfidë ende për tu ndërmarrë. Realiteti i Shqipërisë. Kumtesë e mbajtur (në bashkëautorësi) në konferencën e dytë shkencore të Fakultetit Ekonomik të UET "Tregu Financiar në Shqipëri dhe përballja më krizën globale ekonomike" të organizuar nga UET në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave, Tiranë, Prill 2010 "Huamarrja vendore, instrument i ri financimi në tregun shqiptar dhe eksperienca në rajon" në konferencën e dytë shkencore të Fakultetit Ekonomik të UET: "Tregu Financiar në Shqipëri dhe përballja më krizën globale ekonomike" të organizuar nga UET në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave, Tiranë, Prill 2010. Bashkëautor me O. Shapo e Ardiana Sokoli MA. An Economic Model to transform a Cultural Site Kumtesë e mbajtr në Konferencën Nderkombetare Trends and Challenges of Tourism in the Eastern Mediterranean Region, organizuar nga UET, FPH/Paris dhe CERAI Valencia, Shqiperi, 19 qershor 2009 University, Development and the Education Public Good Kumtesë e mbajtur në Konferencen nderkombetare Democracy, University and the Market organizuar nga UET dhe ISPS, Shqiperi 6 nentor 2009 Sustainable Tourism Development in Shkodra The International Conference for tourism " Trends and Challenges of tourism in the Eastern Mediterranean Region"; UET and Mediterranean Citizens Assembly - 2009 A duheshin ulur me 5% kontributet për sigurimet shoqerore ne vitet 2005- 2009 Kumtesë e mbajtur në: Tregjet financiare shqiptare dhe perballja me krizen -Konference e UET Prill, 2010 Krediti Bankar dhe PBB Kumtesë e mbajtur në: Tregjet financiare shqiptare dhe perballja me krizen -Konference e UET Prill, 2010 "TURIZMI KULTUROR NE SHQIPERI DHE DHE HAPESIRA E TIJ MESDHETARE" KONFERENCE NDERKOMBETARE "PRIRJET DHE SFIDAT E TYRIZMIT NE RAJONIN E MESDHEUT LINDOR" ­ UET, TIRANE, 2009 "NJE KENDVESHTRIM ETIK MBI KRIZEN FINANCIARE" KONFERENCEN KOMBETARE "TREGJET FINANCIARE SHQIPETARE DHE PERBALLJA ME KRIZEN" ­ TIRANE, SHQIPERI 2010

27.

Edmond Bello

28.

Edmond Bello

29.

Artan Gjergji, Enkela Idrizi

30.

Elvin Meka

31.

Anilda Bozdo

32.

Luljeta Minxhozi

33. 34. 35. 36. 37.

Luljeta Minxhozi Nevila Xhindi E Zafiri A Kadareja Kreshnik Bello

38.

Kreshnik Bello

V-11

KONFERENCA SHKENCORE JASHTË VENDIT NË TË CILAT UET KA QENË PARTNERE NË ORGANIZIM

44

V-12

A) 1. 2. 3. B)

PROJEKTE KËRKIMORE

PROJEKTE ME MBËSHTETJEN E QEVERISJES VENDORE

Learning disability support Tower Hamlets Borough, London, UK Dementia Care Redbridge Borough, London, UK Zyrat e informimit te qytetareve ne bashkite e Tiranes, Shkodres, Sarandes e Pogradecit (Drejtor projekti), Soros, 2003 ­ 2008 Marsel Cara Marsel Cara Çapajev Gjokutaj

PROJEKTE ME MBËSHTETJEN E QEVERISJES QENDRORE

Refugee Support and Development Programme Funded by Home Office, UK, London Projekt i implementuar ne Bashkine Vlore mbi transparencen Financuar nga Ministria e Punes dhe USAID, 2007 Project on development of alternative sentences and introduction of Probation Service in Albania Projekt i financuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Ambasada Gjermane, si dhe mbështetur nga Ministria shqiptare e Drejtësisë, Tiranë, Tetor 2008- Mars 2009 Antar i Grupit Qendror te Punes per hartimin dhe zbatimin e Reformes se Autonomise Shkollore ne fushen e personelit, ngritur nga MASH, 2008 Pjesëmarrës në projektin AFALC "Hand to Hand' Pjesëmarrës në projektin e QSA-së për hartimin e Enciklopedisë Shqiptare si anëtar i redaksisë së fushës së Historisë Një nga organizatoret e projektit: Mjaft: la via albanese per la democrazia mes Fakultetit të Shkencave të Komunikimit të Universitetit të Macerates dhe organizatës Mjaft dhe drejtuese e seminarit të studimit me të njëjtën teme i zhvilluar në dt. 8 Maj 2008 pranë Fakultetit të Shkencave të Komunikimit, në Universitetin e Macerates. Marsel Cara Roland Lami

1. 2.

3.

Migena Leskoviku

4. 5. 6. 7.

Tomi Treska Ferit Duka Ferit Duka

Juelda Lamçe

C)

PROJEKTE ME MBËSHTETJEN E ORGANIZMAVE TË TË TJERË VENDAS OSE TË HUAJ

Balkabas Projekt i ideuar nga Instituti i Studimeve Etnologjike dhe Antropologjike të Mesdheut me qendër në Auix Provence, Francë. Projekti është financuar nga Qeveria Franceze (CNRS) Potentiels du developpement rural et agricole en Albanie, Rapport national dans le cadre de lanalise des pays mediterranneenes Finacuar nga Plan Bleu, Barcelone-Marseille, 2008 Potencialet e zhvillimit te zonave malore dhe atyre te defavorizuara ne Shqiperi Financuar nga MADA dhe IFAD, 2008 Analiza e zbatimit te ligjit organik te buxhetit qendror ne Shqiperi: 2006-2007 Financuar nga fondacioni SOROS, OSFA, 2007 Incitation de la culture de la cooperation dans le milieux rural albanais Projekt ne bashkepunim me CERAI-AECI Spanje; 2004-2007 Nebi Bardhoshi Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici

1. 2. 3. 4. 5.

45

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Analiza e buxheteve te komunave dhe bashkive te Shqiperise 2003-2005 Financuar nga OSBE, Tirane Dealing with integration- the case of internal migrants in Albania Drejtuese e projektit i mbështetur nga Universiteti i Friburgut në kuadër të programit RRPP, prej Shkurt 2010. Increasing active citizenship of young people in Albania Drejtuese e projektit, mbështetur nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, Tetor- Dhjetor 2009 Konferenca Shkencore "Shqiptarët përballë sfidave të lirisë dhe bashkimit" organizuar me rastin e 130 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit Projekt i Qendrës së Studimeve Albanologjike (Drejtor i Projektit); Tiranë, qershor 2008 Europianization of Albania Projekt, Agenda Institute and European Stability Initiative, December 2008 MSA dhe integrimi europian Projekt, Agenda Institute and Olaf Palme Center, November 2008 Albania, think again & fellowship Drejtor projekti, dotim i disertacioneve te nivelit master e PhD te studenteve shqipatre jashte, mbeshtetje financiare per te rinjte qe pasi studjojne jasht kthehen dhe punojne ne administraten publike; Soros, ISN, 2004-2007 Projekt per rritjen e kapaciteteve te burimeve njerezore ne bashkite dhe Komunat e qarkut Diber (Burrel, Peshkopi Bulqize) Projekt I financuar nga BE 2010-2013 Projekt per ngritjen e kapaciteteve te burimeve njerezore ne bashkite dhe komunat Reshen, Miredite dhe Puke Projekt I financuar nga Instituti per Koperim dhe bashkupunim Italo - Shqiptar Projekt per ngritjen e kapaciteteve te burimeve njerezore ne lidhje me menazhimin e konflikteve ne qarkun Korce Financuar nga Partners Albania Fjalori termash Juridikë në 5 gjuhë (Shqip, Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Rusisht) Projekt i organizuar nga Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë, Tiranë, 2004 ­ aktualisht Enretpreneurship in Ohrid Prespa Euroregion finacuar nga institute East Wes ne Shkup dhe programi PHARE , Tetor 2006- Tetor 2008 SPI ­ Specila Project Initiative and Convergence Program World Bank dhe Convergence Program 2009 -2010 EU Reporting on legislative, policy and institutionals development taking place in the macroeconomics and fiscal policie, financial markets and institutions as well as European Standards area EU Sistemi i studimeve ne Universitetet grup studimor, bashkëautor Arsimi i Lartë dhe integrimi europian, 2006 - 2007, platformë Strategjia e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë 2007-2014, dinamika e zhvillimit të tij Decentralizimi dhe autonomia e shkolles Projekt financuar nga Shoqeria e Hapur per Shqiperine- Fondacioni Soros, me cilesine e Kryetarit te Grupit, dokument i botuar 2007-2008

Adrian Civici Ermira Danaj Ermira Danaj

Ferit Duka

Gentian Elezi Gentian Elezi

Çapajev Gjokutaj

13.

Roland Lami

14.

Roland Lami

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Roland Lami

Migena Leskoviku Luljeta Minxhozi Luljeta Minxhozi Luljeta Minxhozi Valier Peshkëpia Valier Peshkëpia

22.

Valier Peshkëpia

23.

Tomi Treska

46

24. 25.

26.

27.

Nxitja e transparences ne sistemin arsimor shqiptar Projekt i finacuar nga Shoqeria e Hapur per Shqiperine- Fondacioni Soros, me cilesine e Kryetarit te Grupit, dokumenti perfundimtar: "Kodi i Etikes se Mesuesit" 2007-2008 Buxhetimi me pjesemarrje Projekt i financuar nga Shoqeria e Hapur per Shqiperine ­ Fondacioni Soros, me cilesine e menaxherit dhe te trainuesit, 2007 Studim krahasues ndërkulturor mbi pritshmërinë që kanë gratë dhe burrat mbi prindërimin Projekt kërkimore me Universitetin e Strasbourgut, Prof. Dr. Serge Lesourd, Prof. Ass.Claude Schauder. Promovimi i eksperiencave dhe praktikave më të mira të mardhënijeve midis shoqërise civile dhe biznesit Projekt i financuar nga Fondacioni SOROS; Drejtues i projektit, 2007

Tomi Treska Tomi Treska

Klodiana Turhani

Engjell Pere

V-13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ANËTARË TË STAFIT QË KANË SHKUAR JASHTË SHTETIT PËR KUALIFIKIM, BASHKËPUNIM, SPECIALIZIM

Specializim mbi ceshtjet metodologjike ne shkencat sociale, organizuar nga Universiteti i Freibourgut dhe financuar nga RRPV. Shkup, Maqedoni, Nentor 2009 Master in European Studies, Maastricht University, The Netherlands Postgraduate Certificate in Counselling in Education, London UK MA Education (Psychology), London UK PhD Studime Europiane, Universiteti i Sussex, 2010 ­ 2013 Harvard University, Master of Laws, 2010 dhe London School of Economics, Master of Laws, 2009 Doktorante në Universitetin e Strasbourgut, France, 2010 Studime te avancuara pas universitare per "Politika Publike dhe Administrim" prane Universitetit "George Washington", Washington D.C, 2007-2008 Odeta Barbullushi Floreta Kërtusha

Marsel Cara Gentian Elezi Ervin Mete Klodiana Turhani Evis Gjebrea

V-14

A)

ANËTARË TË STAFIT QË JANË ANGAZHUAR SI TË FTUAR PËR MËSIMDHËNIE, SEMINARE ("GUEST PROFESSOR"), BASHKËPUNIM NË UNIVERSITETE DHE MJEDISE AKADEMIKE TË VENDIT

European Foreign Policy before and after the Lisbon Treaty Lektor i ftuar ne Akademine Evropiane, organizuar nga Instituti Shqiptar per Studime Nderkombetare. Tirane Maj 2010 European Union a Payer or Player in World Politics Lektor I ftuar ne Akademine Evropiane, organizuar nga Instituti Shqiptar per Studime Nderkombetare. Prezantim:, Tirane Prill 2009. EU Comparative Polices, Lektor I ftuar ne Graduate Programme in European Studies, Graduate School of European Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tirana, 2006-2009. Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi

1. 2. 3.

47

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Career in the EU, Lektor I ftuar ne Graduate Programme in European Studies, Graduate School of European Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tirana, 2006-2009. Culture and identity in the EU, Lektor I ftuar ne Graduate Programme in European Studies, Graduate School of European Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tirana, 2006-2009. Theory of International Relations, Lektor I ftuar ne Graduate Programme in European Studies, Graduate School of European Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tirana, 2006-2009 Gender and International Relations, Lektor I ftuar ne Graduate Programme in Gender and Development, Faculty of Social Sciences, University of Tirana, 2008-2009. Konlfiktet Etnike ne marredheniet nderkombetare: Rasti I Kosoves. Lektor I ftuar, Universiteti Veror 6, Vlore,Shqiperi, 19 Shtator 2009 Diplomatie dans lUE, Lektor I ftuar Programme Master des Etudes Européennes, Faculté des Sciences Sociales, Université de Tirana, 2006-2010 Foreign Policy of the European Union: visibility and effectiveness Lektor I ftuar, Universiteti Veror 5, Vlore, Shqiperi, 25 Shtator 2008 Rregulli Nderkombetar dhe konflikti etnik ne marredheniet nderkombetare, Lektor I ftuar, Universiteti Veror 4, Vlore, Shqiperi, 25 Gusht 2007 Lektore ne Akademine Evropiane, organizuar nga Instituti Shqiptar per Studime Nderkombetare. Prezantim: "European Security and Institutions after the Lisbon Treaty"Albanian Institute of International Studies, Tirane Maj 2010 Lektore per trainimin e gazetareve mbi ceshtjet evropiane dhe integrimin ­Prezantim: "The Enlargement of the Western Balkans from a ,,European perspective"-Instituti Shqiptar I Medias, Tirane, Mars 2010 Universiteti i Korçës "Fan S. Noli" (2006-2007) Universiteti i Tiranes (2008), fakulteti i Shkencave Sociale, Modul per "zhvillimin dhe globalizimin" ne programet SHPU dhe Master, 2006-2007 Universiteti i Vlores, 5 shtator 2008 Lektor në Universitetin Ndërkombëtar Veror, 2009. Titujt e leksioneve: Kërcënimet Asimetrike dhe Terrorizmi Ndërkombëtar, Gjeopolitika Amerikane e Shekullit të Njëzetenjë. Vlorë, Shtator 2009 Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës Moderator dhe Lektor në Universitetin Ndërkombëtar Veror, 2010. Titujt e leksioneve të mbajtur: Siguria ekonomike dhe kriza financiare globale; Aspekte politike të krizës ekonomike greke; Gjeoekonomia e naftës në rajonin e Lindjes së Mesme. Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Elbasanit Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" (2006-2009) Akademia e Arteve, Tiranë (Tetor 2007) The Influence of NATO on the democratization process in Southeast Europe: the case of Albania Summer University "Democracy and Participation": Enlargement of EU and NATO: Democracy

Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Nebi Bardhoshi Adrian Civici Albert Doja

Enri Hide

Floreta Kërtusha Enri Hide Ferit Duka Romeo Gurakuqi Elvis Hoxha Luan Hoxha

48

and Peace Building Processes in South East Europe and beyond "organized by KRIIK Albania Organization and postgraduate School of europian studies Tirana University. September 2009 The Role of NATO in establishing democracy in Southeast Europe through peace-building missions Summer University "Democracy and Participation": Enlargement of EU and NATO: Democracy and Peace Building Processes in South East Europe and beyond " organized by KRIIK Albania Organization and postgraduate School of europian studies Tirana University. September 2009 Universiteti i Tiranës (2004-2009) Shkolla e Magjistraturës, Tiranë, Dhjetor 2008 Universiteti "Marin Barleti", Fakulteti Drejtësisë "Justiniani I", Tiranë, 2008 Universiteti "UFO", (2006-2007) Universiteti i Tiranës, Fakulteti Drejtësisë (1998- 2009) dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë (2010në vijim) Universitetit Kristal, Fakulteti i Drejtesise (Lënda: Pronesia Intelektuale), Mars-korrik 2008 Shkolla e Magjistraturës (mars 2008), Cikel leksionesh mbi menyrat e fitimit te pasurise mbi sendet e paluajtshme Shkolla e Magjistraturës (2003-2009) Universiteti i Korçës "Fan S. Noli" (vjeshte 2008), Lendet: Teorite sociologjike moderne dhe bashkekohore dhe Sociologjia e familjes Universiteti i Tiranes (pranvere 2009), Fakulteti i Historise dhe Filologjise (Lenda: Gjeopolitika e shek. XXI per studentet e programit DND) "Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit" Mbajtur në Universitetin e Bujqësor të Kamzës, master, Maj 2010 Modul i plotë i lëndës "Tregjet Financiare" Fakulteti FASTIP i Universitetit Äleksandër Moisiu", Durrës Shtator 2009 Modul i plotë i lëndës "Investimet" Fakulteti FASTIP i Universitetit Äleksandër Moisiu", Durrës shkurt 2010

24.

Luan Hoxha

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Ksenofon Krisafi Migena Leskoviku Migena Leskoviku Migena Leskoviku Migena Leskoviku Besnik Maho Besnik Maho Sokol Sadushi Fatos Tarifa Fatos Tarifa Anilda Bozdo Elvin Meka Elvin Meka

B)

NË UNIVERSITETE DHE MJEDISE AKADEMIKE TË HUAJA

Kurs leksionesh ne lenden Theory of International Relations, mbajtur ne Universitetin e Prishtines (Kosove), Summer University, 2008 Advanced International Relations Theory, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits) Senior Seminar in International Relations, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits) Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi

38. 39. 40.

49

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Globalisation and World Politics, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits) International Law and Diplomacy, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits) Foreign Policy Analysis, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits) Ethnic Conflicts: The case of the Balkans, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits). European Integration, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits). Introduction to International Relations, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits). Introduction to Political Science, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits). History of International Relations Theory, UNYT afiliuar me SUNY, Empire State College, New York, US 2005-2008. (4 US credits). Les Institutions et les politiques de lUE, MBA, Universiteti Politekniki Tiranes i afiliuar me l'Université Montesquieu de Bordeaux IV-IAE de Bordeaux (France), 2007- 2010. (8 ECTS) LEnvironnement Économique, Programme MBA, Universiteti Politekniki Tiranes i afiliuar me l'Université Montesquieu de Bordeaux IV-IAE de Bordeaux (France), 2007- 2010. (8 ECTS) Briefing Seminar Seminar informues dhe pergatites per Ambasadoren e Mbreterise se Bashkuar ne Tirane.Foreign and Commonwealth Office, Londer, Britani e Madhe Maj 2009 Baltic Post-Colonialism Departmenti i Sociologjise, Universiteti i Birminghamit, Britani e Madhe 14 janar 2008 Problems of Democracy in Inter-War Central and Eastern Europe Qendra per Studime Ruse dhe te Evropes Lindore, Universiteti i Birminghamit,19 nentor 2007 EU, region-building and regionalism Instituti Kerkimor Evropian, Universiteti i Birminghamit 26 nentor 2007 Trans-Atlantic Relations Instituti Kerkimor Evropian, Universiteti i Birminghamit 4 shkurt 2008 The Revolutions of 1989 Instituti Kerkimor Evropian, Universiteti i Birminghamit 10 mars 2008 ESOL & British Citizenship tutor 2005-2008 (Springfield Community Centre, London UK) Universiteti politeknik i Tiranes, Master, me IFG Toulouse, France, 2004-2008; moduli "Economie et strategies de lentreprise"; 24 ore cdo vit CIHEAM-IAMM, Montpellier, France; leksione ne kuader te programeve Master; Tema "analiza e tranzicionit dhe procesi i integrimit europian te vendeve te europes qendrore e lindore"; 2006, 2008; 24 ore cdo vit Universiteti politeknik i Valencias, Spanje, provesor i ftuar 2006, 2007; leksione te hapura per economine dhe zhvillimin ne Shqiperi dhe vendet e ballkanit

Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Marsel Cara Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici

50

61.

Artistic practice and doctoral research: The Way Forward Leksion i mbajtur ne Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Ireland, 29 janar 2009 Writing culture in history: the view of anthropologist for understanding religious and cultural instruments of ethno-politics in historical perspective Leksion I mbajtur ne Department of Anthropology, Seoul National University, South Korea, 27 tetor 2008 Analytical framework proposal for a critical approach to identity politics Leksion i mbajtur ne Department of Anthropology, University of Durham, U.K, 6 korrik 2007 Leading and Building Research Capability in the Field of Critical Tourism Studies Leksion i mbajtur ne Centre for Tourism and Cultural Change, Leeds Metropolitan University, U.K, 3 korrik 2007 dhe ne Department of Sociology and Philosophy, University of Exeter, U.K. 29 korrik 2007 Lektor i ftuar ne "Albero della Salute" Medical School, Prato, Florence, Italy Kushtezimi dhe institucionet europiane Referate, Shkolla Politike e Prishtines, Seminar dy ditor. Oher, Maqedoni, 18 Prill 2010. Profesor i ftuar ne Universitetin Paris II, Panthéon Sorbonne, ne lenden Gjeopolitika e mediave (2005 2009) Profesor i ftuar në Universitetin Paris X ­ Nanterre, ne lenden Multikulturalizmi Punonjes shkencor i asociuar i laboratorit shkencor LADYSS (Cnrs ­ Universiteti Paris X) Kosovo ­ The Albanian Perspective The Hebrew University of Jerusalem The Abba Centre for Israeli Democracy The Truman Institute, Israel, 4 mars 2008. Albania, Israel & EU Ben Gurion University of the Negev, Marcus family Campus, Beer-sheva, Israel, Diller Building (74), Room 301. Diasporic Identities and EU Civil Society: Jews, Muslims and Israel, ne sesionin: Europe and Islam, 24 maj 2009. On politics in Albania: The transition period and the process of democratization Ben Gurion University of the Negev, The Centre for the Study of European Politics and Society, Israel, 8 qershor 2009. Albania and Israel ­ Prospects of Relation Tel Aviv University, Institute for National Security Studies (INSS), Izrael, 12 qershor 2008. The Political Nature of Theories of Representation Leksion i mbajtur në Qendrën për Studimin e Qeverisjes Globale (Center for the Study of Global Governance), London School of Economics & Political Science, London, December 2008. Peuple et démocratie: une comparaison du concept du peuple en totalitarisme et démocratie libérale Leksion i mbajtur në Universitetin Paris 8 (Université Paris 8), Paris, prill 2008 Regional Security Cooperation: The Case of Albania Seminar/ligjërim në kuadrin e Advanced Study Institute, NATO Science for Peace and Security Programme, The Role of Security Sector Governance for the Democratic Transition of the Western Balkans, 25 qershor-03 korrik, 2009, Plovdiv, Bullgari. The role of Albanian Armed Forces in National and International Security School of International Security, Montenegro, Bezbjezdnost, Broj 4, Podgorica, March 2009

Albert Doja

62. 63.

Albert Doja

Albert Doja

64.

Albert Doja

65. 66. 67. 68. 69. 70.

Albert Doja Gentian Elezi Artan Fuga Artan Fuga Artan Fuga

Tonin Gjuraj

71.

Tonin Gjuraj

72. 73. 74.

Tonin Gjuraj

Tonin Gjuraj

Ermal Hasimja

75.

Ermal Hasimja

76. 77.

Enri Hide

Luan Hoxha

51

78.

Leksion me temë: "Accountability of Public administration: an important feature of modern governments. Challenges and perspectives", mbajtur në Fakultetin e Administratës Publike, Universiteti Nacional, Bukuresht-Rumani, dhjetor 2010. Lektore me temë "Kuadri ligjor në fushën e Menaxhimit të integruar të kufijve dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve" mbajtur në kuse të ndryshme të zhvilluara gjatë periudhës Mars 2008 - Mars 2009 NATO School- Gjermani Universiteti i Europës Juglindore (SEE University), Tetovë, Maqedoni, Maj 2008 Cilat kanë qenë mënyrat e hyrjes të Bankave Greke, në tregun bankar Shqiptar Leksion i mbajtur në University of Sheffield, Selanik, Greqi Universiteti i Oklahoma City (Oklahoma City University) gusht 2006 ­ gusht 2008 State-Building and Democratization in the Balkans Leksion i mbajtur ne Prishtina Institute for Political Studies, Strugë, Meqedoni, 24 shkurt 2009 Distinguished Visiting Professor i ftuar ne Universitetin e Miçiganit Lindor (Eastern Michigan University) per te dhene cikle te plota leksionesh ne lëndët: Teoritë moderne sociologjike, Sociologjia politike, Sociologjia e globalizimit, Ndryshimet shoqërore dhe kulturore, Zgjidhja e konflikteve në shoqëri, Probleme sociale, Martesa dhe familja, Hyrje në sociologji, Çështje globale në marrëdhëniet ndërkombëtare, Hyrje në politikën globale (Departamenti i Sociologjisë, Antropologjisë dhe Kriminologjisë dhe Departamenti i Shkencës Politike (Ypsilanti, Michigan, SHBA), janar 2006- maj 2008 Cikël leksionesh: Gjuha C++, strukturë të dhënash, sistema i operimit LINUX, web dezinj, oracle development, computer applications.

Migena Leskoviku

79. 80. 81. 82. 83.

Migena Leskoviku

Migena Leskoviku Jonida Këllezi Mimoza Rista-Dema Fatos Tarifa

84.

Fatos Tarifa

85.

Tamara Luarasi

V-15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TË HUAJ QË KANË VIZITUAR UET PËR QËLLIM MËSIMDHËNIEJE, KËRKIM, BASHKËPUNIM

Prof. Pierre Hassner, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris (France) Prof. Amitai Etzioni, University George Washington (SHBA) Prof. Paul Hollander, University of Massachusetts, Amherst (SHBA) Prof. Gerard Delanty, University of Sussex (Angli) Prof. Bas de Gaay Fortman, Utrecht University (Holande) Prof. Anthony Oberschall, University of North Carolikna, Chapel Hil (SHBA) Prof. Jay Weinstein, Eastern Michigan University (SHBA) Prof. Obrad Savic, University Singidunum, Belgrade (Serbia) Prof. Dr. Jacques Barrat, Paris 2 Prof. Dr. Jacques Barrat, Paris 2 May 2010 May 2010 Maj 2010 Nentor 2010 Dhjetor 2010 May 2010 May 2009 May 2009 May 2009 Maj 2010 Prill 2009

52

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dr. Hubert Petit, Komisioni Europian Dr. Janusz Bugajski, Center for Strategic and International Studies, Washington, DC (SHBA) Prof. Bernd Fischer, University of Indiana Alessia Grieco Vessicchio Stefano Failla Francois Lerin, CIHEAM-IAMM, Montpellier Prof. Dr. Dan Michman, Universiteti Bar Ilan I Tel Avivit, Izrael

Qershor 2009 Maj 2009 Janar 2009 Janar 2009 Dhjetor 2008 Dhjetor 2008 Nentor 2008 ??

V-16

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KURSE TRAJNIMI TË ORGANIZUARA PËR TË TJERË JASHTË NJËSISË SË ARSIMIN TË LARTË (KUALIFIKIMI I VAZHDUESHËM)

Gratë dhe politika, Durres, qershor 2007 Pjesëmarrja dhe Demokracia, Vlore, korrik 2007 "Buxhetimi i strukturave të sigurisë, nevoja për transparence dhe përgjegjshmeri" Senior xperts Course. Bashkepunim i DCAF Zvicer me IDM , Tiranë, Maj 2009. Lektore/trainer me temë" Kuadri ligjor në fushën e Menaxhimit të integruar të kufijve dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve" mbajtur në kuse të ndryshme të zhvilluara gjatë periudhës Mars 2008 - Mars 2009 NATO School- Gjermani Formimin e liderëve socialë, Vigna del Mar, Kili (Universidad del Mar), 4-14 dhjetor 2008 Kurse trajnimi te ofruar per stafet e bankave te nivelit te dyte ( analiste kredie dhe marredhenie me klientin) te Raifeisen Bank, Tirana Bank, Union Banke, P.Sh.M , BKT, 2007 ­ 2009 Trainer i kontraktuar nga organizata dhe Institucione kombetare dhe nderkombetare si:EDEM, PNUD, PARSH, PARTNERS ALBANIA, CHEMONICS INTERMACIONAL, EPTA, RASP, ISTUD, ILTIS, Diakoni Agapes, DANIDA, Co - Plan Net, ARZH Vlora, Durres, Berat. Fier, IFC dhe BE, 2005 - 2010 Trainer ne trainimet mbi mobilizimin e komunitetit ne proceset vendim-marrese, Financuar nga USAID dhe zbatuar nga World Learning ne partneritet me IDN, 2007 Trainer mbi organizimin e Grupeve me Baze Komunitare, financuar nga Ambasada e SHBA ne Shqiperi dhe zbatuar nga IDN, 2007 Trainer per rritjen e kapaciteteve drejtuese te Keshillave Bashkiake dhe komunale, Projekt i financuar nga Inter Cooperation dhe zbatuar nga URI, 2006 ­ 2007 Trainer ne iniciativen per rritjen e kapaciteteve te qeverisjes vendore te Kosoves, Projekt i zbatuar nga Qendra Shqiptare per Kerkime Ekonomike, Oher 2007 Trainer ne kuader te Projektit "Edukimi Mjedisor ­ perfshirja e Paketes se Gjelber" ne programet shkollore, financuar dhe zbatuar nga REC (Qendra Rajonale e Mjedisit), 2006-2007 Elvis Hoxha Elvis Hoxha Luan Hoxha

Migena Leskoviku

Ksenofon Krisafi Roland Lami

7.

Roland Lami

8. 9. 10. 11. 12.

Tomi Treska Tomi Treska Tomi Treska Tomi Treska Tomi Treska

53

13. 14.

Trainer mbi shkrimin e projektit, konsulent i disa OJF-ve te huaja dhe vendase (qysh nga viti 2000 e ne vazhdim) Trejnues pranë ISSAT, për modulin "Banka dhe Bursa"" dhjetor 2006 ­ nëntor 2007 Këshilltar Teknik në lidhje me procesin e hetimit të tregut të letrave me vlerë në sistemin bankar GTZ dhe Autoriteti i Konkurrencës, 2008 Këshilltar Teknik dhe Anëtar i Bordit Mbikëqyrës Albanian Exchange Project (ALBEX), 2007-2008 Trajnues për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Korçë në lidhje me parimet e Mirëqeverisjes së korporatave (Corporate Governance), financuar nga IFC dhe implementuar nga AATDA Manaxhimi Financiar ­ Trajnim per punonjesit e Adminstrates Publike 2006 ­ 2007 (ITAP & SIDA) Trajnues pranë AQC, për modulin "Aftesi menaxheriale"" Shtator 2009 ­ Dhjetor 2009

Tomi Treska

Elvin Meka

15. 16. 17. 18. 19.

Artan Gjergji

Artan Gjergji

Artan Gjergji

E. Pere Herion Ndreka

V-17

A)

ANËTARË TË STAFIT AKADEMIK TË UET TË ANËTARËSUAR NË ORGANIZATA PROFESIONISTËSH

TË VENDIT

Shoqata e Psikologeve Shkollore Albanian Society For The Study Of English (ASSE)­ Anëtar Bordi Agjensia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI) Instituti i Studimeve Politike, 2005 ­ 2009 Drejtor Ekzekutiv Agjensia Rajonale e Zhvillimit 2005 ­ 2009 Trajner dhe Konsulent - Part time Anetar Bordi i Revistes periodike ne fushen e Marredhenieve Ndekobetare me titull HORIZONT, 2009 ­ ne vazhdim Dhoma Kombetare e Avokatise (2000 ­ aktualisht) Konferenca Gjyqsore Kombetare (Tetor 2004-Korrik 2007) Avokat Shoqatës të Fushës Frojdiane Anëtar i Këshillit konsultativ të Biznesit, pranë Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (METE). (mars 2007 ­ gusht 2009 Marsel Cara Artur Jaupaj Floreta Kërtusha Roland Lami Roland Lami Roland Lami Migena Leskoviku Besnik Maho Erion Manohasa Klodiana Turhani Elvin Meka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

54

12. 13. 14.

Anëtar i Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore (MADA) maj 2007- gusht 2009 Corporate Governance Institute Albania, (2010 ­ aktualisht) Anëtare e Bordit Drejtues të Qendres për studime ekonomike ACER që nga viti 1997

Elvin Meka Artan Gjergji Anilda Bozdo

B)

NDËRKOMBËTARE

Women in International Security (1999- aktualisht) American Political Science Association (2001 ­ aktualisht) European Peace Research Association (2201 ­ aktualisht) European Public Law Organization (Organizata Europiane e së Drejtës Publike) (2005 ­ aktualisht) Shoqata Antropologëve Social Europiane (2008 ­ aktualisht) Rrjeti i Antropologjisë, Etnologjisë dhe Folklorit në Ballkan (me qendër në Janinë), 2006 ­ aktualisht Oganizata e Antroplogjisë Urbane (me qendër në Bruksel), 2006- aktualisht Shoqata e Antropologëve dhe Etnologëve të Europës Juglindore, 2005 ­ aktualisht ,,Swedish Institute, "Global resisters", "Kvina fur kvina", Suedi BASEES (British Association of South East European Studies-Britani e Madhe) ­Anetare Memory and History in Post-Socialism (Rrjet Interdisiplinar-Universiteti i Nottingham, Britani e Madhe)- Anetare Albanian Association for Mental Health (UK) RONGEAD ­ Rrjeti per analiza dhe studime per tregetine nderkombetare; 1998 ­ 2009; Lyon, France RAFAC ­ Rrjeti mesdhetar i zhvillimit te qendrueshem; 1997-2009; me qender ne MontpellierTunis; pjesemarres nga 16 vende te mesdheut Forumi ekonomik Europe-Kine, me qender ne Paris dhe nen menaxhimin e Fondacionit "Charles Leopold Mayer ­ per progresin e njeriut", Paris, France Albanian Political Science Association European Association of Social Anthropologists International Association for Southeast European Anthropology American Anthropological Association Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth Enika Abazi Enika Abazi Enika Abazi Migena Leskoviku Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi Nebi Bardhoshi Jonida Balla Odeta Barbullushi Odeta Barbullushi Marsel Cara Adrian Civici Adrian Civici Adrian Civici Sonila Danaj Albert Doja Albert Doja Albert Doja Albert Doja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

55

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Anthropological Association of Ireland French Association of Anthropologists Society for the Scientific Study of Religion International Society for the Sociology of Religion International Association for Southeast European Studies French Association for the Studies of Arabic and Islamic World International Group of Sociologists in Mediterranean Area Kotor Network on Religion in Plural Societies UACES ­ University Association for Contemporary European Studies: Antar American Society for Public Administration (Shoqata Amerikane per Administrimin Publik ) (2008 ­ aktualisht) European Society For The Study Of English (ESSE)- Anëtar European Association For American Studies (EAAS)- Anëtar Trajner dhe konsulent i kontraktuar nga projektet e BE 2010 Trajner Iicertifikuar nga Next Level Training Network ne USA per te ofruar kete modul ne rajon. 2006 ­ 2008 Trajner i certifikuar nga kompania "Expert Personal Business Skills" ne Shtutgart mbi modulet Negocimi, Diskutimi dhe Argumentimi ;Menaxhimi i Kohes; Si te zhvillojme idete Si te zgjidhim konfliktet ne grup, Teknikat e shitjes. Planifikim Strategjik. 2008 Trajner dhe konsulent I certifikuar nga kompania Went gGmbH ­ Germany per modulet: Performanca e procesit te ndryshimit dhe Koperimi dhe bashkepunimi I operatoreve te sherbimeve te konsulences ne rajon2007. Trajner i certifikuar nga kompania Making Cents International ne U.S.A per te ofruar Maikng Cents ne rajon. 2005 European Association of Social Anthropologist International Association of South-East Anthropology Border Crossing Accademic Network CIRCEOS- Qendra e Nderuniversitare e Kerkimeve te Europes Juglindore, me seli ne Bari, Anetar i Komitetit Ekzekutiv, per dy mandate Europe and the Balkans International Network (Bolognia, Itali), 1998 ­ aktualisht Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) (Shoqata Ndërkombëtare e Mësuesve të Anglishtes) (1994 ­ 2008) International Association of World Englishes (Shoqata Ndërkombëtare e Anglishteve në Botë) (2007 ­ aktualisht) Mid-America Chapter of the American Translators Association (MICATA) (Seksioni i Amerikës Qendrore të Shoqatës së Përkthyesve Amerikanë) (2007 ­ aktualisht)

Albert Doja Albert Doja Albert Doja Albert Doja Albert Doja Albert Doja Albert Doja Albert Doja Gentian Elezi Evis Gjebrea Artur Jaupaj Artur Jaupaj Roland Lami Roland Lami Roland Lami

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Roland Lami Roland Lami Olsi Lelaj Olsi Lelaj Olsi Lelaj Ksenofon Krisafi Luljeta Minxhozi Mimoza Rista-Dema Mimoza Rista-Dema Mimoza Rista-Dema

56

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

National Social Science Association (Shoqata Kombetare e Shkencave Sociale), SHBA, (2008- aktualisht) World Universities Forum (Forumi Boteror I Universiteteve), 2008 ­ aktualisht Sociologists without Borders (Sociologe pa kufi), 2007 ­ aktualisht) Michigan Academy of Science, Arts, and Letters (Akademia e Shkencave, Arteve dhe Letrave të Miçiganit), SHBA (2007 ­ aktualisht) Intercollegiate Studies Institute (Instituti i Studimeve Ndërkolegjiale), Wilmington, Delaware, SHBA (2006 ­ aktualisht) Society for Applied and Clinical Sociology (Shoqata e Sociologjisë së Aplikuar dhe Klinike), SHBA (2006 ­ aktualisht) North Central Sociological Association (Shoqata Sociologjike Veri Qëndrore), 2006 ­ aktualisht World Affairs Council (Këshilli i Çështjeve Botërore), Washington D.C. (2003 ­ aktualisht) European Sociological Association (Shoqata Sociologjike Europiane) (1995- aktualisht) Society for the Study of Social Problems (Shoqata per Studimin e Probleme Sociale), 1995 ­ aktualisht) American Political Science Association (Shoqata Amerikane e Shkencës Politike) (1995 ­ aktualisht) Southern Sociological Society (Shoqata Sociologjike e Jugut) 1995 ­ aktualisht American Sociological Association (Shoqata Sociologjike Amerikane) 1992 ­ aktualisht Antare e Shkollës Frojdiane të Paristit: LEcole de la Cause Freudien. France. International Institute of School Psychology , USA: Antare. ,,Eurofédération De Psychanalyse, Belgjike. New Lacanian School. Angli: Antare. Canadian Public Relations Society (Toronto Chapter), (2005-2007) Does Albania have a Developed Financial Market USAB publications, Bologna, Italy, http://www.usab-al.it/usab/images/punimeshkencore/artan_gjergji.pdf Supervision of the Financial System in Albania ­ Reforming and improving Supervision over Non-Banking Sector Albstudent Publications, http://albstudent.albstudent.net/punime/16_Artan_Gjergji_4cb23d5e2c8d8.pdf Did capitalism and market economy fail during the last financial crises Albstudent Publications, http://albstudent.albstudent.net/punime/16_Artan_Gjergji_4cb2373468c12.pdf Zhvillimi i Tregut te Kapitaleve ne Shqipëri dhe nevoja per nje Burse te re me Kapital Privat Albstudent Publications, http://albstudent.albstudent.net/punime/16_Artan_Gjergji_4c711afa50813.pdf

Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Fatos Tarifa Klodiana Turhani Klodiana Turhani Klodiana Turhani Klodiana Turhani Artur Temo Artan Gjergji

65.

Artan Gjergji

66.

Artan Gjergji

67. 68.

Artan Gjergji

57

Information

V

57 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

215


Notice: fwrite(): send of 205 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531