Read Microsoft Word - I-naslovnica.doc text version

SVEUCILISTE U DUBROVNIKU UNIVERSITY OF DUBROVNIK

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK

akademska 2007./2008. godina

Dubrovnik, 2008.

Izdavac: SVEUCILISTE U DUBROVNIKU UNIVERSITAS STUDIORUM RAGUSINA Glavni urednik: prof. dr. sc. Mateo Milkovi Lektor: dr. sc. Antun Cesko Tekstove napisali: uro Beni, Sofija Bogoje, Valentina Buli, Matko Bupi, Vjekoslav Dami, Jurica Jug-Dujakovi, Dalibor Ivusi, Nenad Jasprica, Ivan Jelci, Vesna Kaminski, Milan Kiperas, Franica Krampus­Grbi, Zeljko Kurtela, Josip Lovri, Mateo Milkovi, Sonja Pirjac, Marko Potrebica, Ana Pujo, Branko Putica, Natalia Stagl Skaro, Olga Sundrica, Vesna Vrtiprah, Daria Vucijevi

Oblikovanje i kompjutorska obrada teksta: Katarina Zec, dipl. ing.

Tisak: Tiskara Zelina Naklada: 400 primjeraka

SADRZAJ

SADRZAJ PREDGOVOR RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA........................................................... I. 1. UPRAVA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU..... ................................. .7 2. USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU....................................... .9 2.1. SVEUCILISNI ODJELI 2.1.1. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju ......................... .9 2.1.2. Pomorski odjel ...................................................................10 2.1.3. Elektrotehnicko­racunarski odjel.......................................11 2.1.4. Strojarski odjel ...................................................................12 2.1.5. Odjel za akvakulturu ..........................................................13 2.1.6. Odjel za komunikologiju.....................................................14 2.1.7. Odjel za umjetnost i restauraciju .......................................15 2.1.8. Odjel za strucne studije............................ .................16 2.2. INSTITUT ZA MORE I PRIOBALJE ...........................................17 2.3. OSTALE USTROJBENE JEDINICE...........................................18 2.3.1. Sveucilisna knjiznica..........................................................18 2.3.2. Centar za informaticku potporu .........................................18 2.3.3. Poslovno-obrazovni centri .................................................18 2.3.4. Skolsko-istrazivacki brod "Nase more" ..............................18 2.4. SVEUCILISNE SLUZBE I UREDI ...............................................19 2.4.1. Sluzba za administrativne i ope poslove..........................19 2.4.2. Sluzba za preddiplomske studije .......................................19 2.4.3. Sluzba za diplomske studije..................... ..................19 2.4.4. Sluzba za poslijediplomske studije........... .......................19 2.4.5. Sluzba za knjigovodstvo i financije......... .........................19 2.4.6. Sluzba za meunarodnu suradnju.....................................19 2.4.7. Sluzba za izdavastvo .........................................................19 2.4.8. Sluzba za tehnicko odrzavanje i osiguranje ......................19 2.4.9. Ured za financijsko upravljanje, kontrolu i reviziju... .........19 2.4.10. Ured za meunarodne znanstvene projekte.................19 2.4.11. Ured za odnose s javnostima..................... .. ............20

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.4.12. Ured za profesionalnu orijentaciju, savjetovanje studenata i alumne......................................20 2.5. STRUCNA POVJERENSTVA .................................................... 21 2.5.1. Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka za upis u prvu godinu studija.............................................. 21 2.5.2. Povjerenstvo za izdavacku djelatnost ................................ 21 2.5.3. Povjerenstvo za provoenje postupka kapitalne izgradnje ............................................................. 21 2.5.4. Povjerenstvo za odrzavanje sustava kvalitete ................... 21 2.5.5. Povjerenstvo za ECTS ....................................................... 21 2.6. POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR ZA MARIKULTURU ,,MARI-BIC" ..................................................... 22 2.7. STUDENTSKI CENTAR ............................................................. 23 3. ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU .......................... 25 3.1. ZAPOSLENI U STALNOM RADNOM ODNOSU........................... 27 3.1.1. Nastavnici i znanstvenici ................................................... 27 3.1.2. Znanstveni novaci ­ visi asistenti ...................................... 30 3.1.3. Znanstveni novaci ­ asistenti ............................................ 30 3.1.4. Sluzbenici i namjestenici ................................................... 31 3.2. POCASNO ZVANJE ................................................................... 34 3.3. VANJSKI SURADNICI................................................................ 34 3.4. PROMJENE TIJEKOM AKADEMSKE GODINE ....................... 37 4. VAZNIJE ODLUKE SENATA I SAVJETA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU .................................................... 39 4.1. ZAKLJUCCI SENATA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU.......... 41 4.2. ZAKLJUCAK SAVJETA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU ...... 44 5. STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU ................................ 45 5.1. AKTIVNOSTI STUDENTSKOG ZBORA .................................... 47 5.2. UPISANI STUDENTI NA PREDDIPLOMSKE STUDIJE AKADEMSKE 2007./2008. GODINE .......................................... 50 5.2.1. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju ......................... 50 5.2.2. Pomorski odjel ................................................................... 52

SADRZAJ

5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7.

Elektrotehnicko­racunarski odjel........................................56 Strojarski odjel ....................................................................58 Odjel za akvakulturu ...........................................................59 Odjel za komunikologiju......................................................60 Odjel za umjetnost i restauraciju ........................................61

5.3. UPISANI STUDENTI NA DIPLOMSKE STUDIJE AKADEMSKE 2007./2008. GODINE........................... ...........62 5.3.1. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju....... .................62 5.3.2. Elektrotehnicko-racunarski odjel..... ..................................63 5.3.3. Odjel za akvakulturu..........................................................64 5.3.4. Odjel za komunikologiju... .................................................65 5.4. UPISANI STUDENTI NA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTICKE STUDIJE AKADEMSKE 2007./2008. GODINE....... ...............................................................66 5.5. UPISANI STUDENTI NA MEUSVEUCILISNE POSLIJEDIPLOMSKE (DOKTORSKE) STUDIJE AKADEMSKE 2007./2008. GODINE........................... .............67 5.6. SVEUKUPNO UPISANI STUDENTI AKADEMSKE 2007./2008. GODINE.... .........................................68 5.7. DIPLOMIRANI STUDENTI AKADEMSKE 2007./2008. GODINE..71 6. POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU.....................................99 6.1. NASTAVNI PLANOVI NA ODJELU ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU .......................................................101 6.1.1. Preddiplomski studij Ekonomija .........................................101 6.1.2. Preddiplomski studij Turizam .............................................106 6.1.3. Preddiplomski studij Meunarodna trgovina ......................111 6.1.4. Preddiplomski studij Marketing ..........................................116 6.1.5. Preddiplomski studij Menadzment .....................................121 6.1.6. Preddiplomski studij Financijski menadzment ...................126 6.2. NASTAVNI PLANOVI POMORSKOGA ODJELA .....................131 6.2.1. Preddiplomski studij Nautika ..............................................131 6.2.2. Preddiplomski studij Brodostrojarstvo ................................137

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.2.3.

Preddiplomski studij Pomorske tehnologije jahta i marina ............................................................ 147

6.3. NASTAVNI PLANOVI ELEKTROTEHNICKO­ -RACUNARSKOGA ODJELA .............................................. 149 6.3.1. Preddiplomski studij Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu.............. ............................ 149 6.3.2. Preddiplomski studij Primijenjeno racunarstvo......... 155 6.4. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA AKVAKULTURU......... 161 6.4.1. Preddiplomski studij Akvakultura............................ 161 6.5. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU... 168 6.5.1. Preddiplomski studij Mediji i kultura drustva............. 168 6.6. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU ................................................................... 179 6.6.1. Preddiplomski studij Restauracija: drvo, papir, tekstil, metal i keramika......................... 179 7. POPIS NASTAVNIH PLANOVA DIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU ................................. 189 7.1. NASTAVNI PLANOVI NA ODJELU ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU ................................................... 191 7.1.1. Diplomski studij Ekonomija........................................... 191 7.1.2. Diplomski studij Turizam............................................... 194 7.1.3. Diplomski studij Meunarodna trgovina.. ..................... 197 7.2. NASTAVNI PLANOVI ELEKTROTEHNICKO­ -RACUNARSKOGA ODJELA ............................................... 200 7.2.1. Diplomski studij Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu.............. ............................... 200 7.3. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA AKVAKULTURU.......... 203 7.3.1. Diplomski studij Marikultura......... ............................... 203 7.4. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU.... 206 7.4.1. Diplomski studij Mediji .................................................. 206 7.4.2. Diplomski studij Odnosi s javnostima.... ...................... 209

SADRZAJ

8. POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU............................213 8.1. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA "POVIJEST STANOVNISTVA" ..............................214 8.2. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA "BIOLOGIJA NOVOTVORINA" .............................219 8.3. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA "POMORSTVO"......................................................222 8.4. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTICKOG STUDIJA "UPRAVLJANJE MARKETINGOM U TURIZMU" ...............................................223 9. AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA MORE I PRIOBALJE.................225 10. SVEUCILISNA KNJIZNICA ..........................................................229 10.1. KNJIZNICA ZA TEHNICKE I BIOTEHNICKE ZNANOSTI...231 10.2. KNJIZNICA ZA DRUSTVENE ZNANOSTI ...........................232 10.3. CENTAR ZA TURISTICKU DOKUMENTACIJU ..................232 11. PROJEKTI I IZRAENI ELABORATI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU ..................................................233 12. POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU ............................................245 12.1. POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NASTAVNIKA ODJELA .......................................247 12.2. POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA ZNANSTVENIKA INSTITUTA ..............................269 13. IZDAVACKA DJELATNOST NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU ..............................................................................275 14. AKTIVNOSTI MEUNARODNE SURADNJE I ORGANIZACIJE SKUPOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU ........................281

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

15. REZULTATI ANKETE O KVALITETI NASTAVNIH AKTIVNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU.............................................................................. 285 16. ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU.............................................................................. 293 17. REZULTATI SAMOANALIZE NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU.............................................................................. 307 18. AKTIVNOSTI POSLOVNO-OBRAZOVNIH CENTARA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU ................................................. 315 18.1. IZOBRAZBA POMORACA ............................................... 317 18.2. IZOBRAZBA TURISTICKIH VODICA I VODITELJA POSLOVNICA ................................................................... 322 18.3. SVEUCILISNI CENTAR ZA JEZIKE ................................. 323 19. POSLOVI UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU ................................................. 325 20. TEHNOLOSKI I POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR ZA MARIKULTURU ,,MARI-BIC" ................................................ 329 21. STUDENTSKI CENTAR............................................................... 333 22. ZAHVALE I PRIZNANJA ............................................................. 337 23. UZ PETU OBLJETNICU RADA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU .......................................................................... 353 IN MEMORIAM ............................................................................. 360

PREDGOVOR

PREDGOVOR

Povijest visokoga obrazovanja i znanstveno-istrazivacki rad u Dubrovniku

zapocinju u dalekoj proslosti. Posebno se to odnosi na pomorske, drustvene i prirodne znanosti. Tako je Dubrovcanin Beno Kotruljevi 1458. godine napisao cetiri knjige Umijee trgovanja (tiskane tek 1573. godine u Veneciji), sto je prvo djelo takve vrste uope, dok je Nikola Sorgojevi, takoer drzavljanin nekadasnje Dubrovacke Republike (Respublica Ragusii, 1358. - 1816.), bio prvi Hrvat koji je napisao knjigu o navigaciji (tiskana 1574.). Jezuiti su 1624. godine osnovali Collegium Rhagusinum, a 1654. godine Senat Dubrovacke Republike proglasio ga je javnim visokim ucilistem na kojemu se izucavala umjetnost i prirodne znanosti. Tu se obrazovao i Ruer Boskovi, najpoznatiji hrvatski znanstvenik i osnivac dinamicke atomske teorije, radi odlaska na doktorske studije u Rim. Godine 1793. Senat Dubrovacke Republike dopustio je mladim plemiima studirati navigaciju i trgovinu te upotrijebiti strucno znanje u izvanjadranskoj plovidbi. Collegium Rhagusinum prethodnik je svekolikoga suvremenoga dubrovackog visokog obrazovanja. Ono se uspjesno izvodilo od polovice pa sve do devedesetih godina dvadesetoga stoljea, a temeljilo se na vise od cetrdeset godina visokoga obrazovanja pomoraca na Pomorskom fakultetu i vise od trideset godina visokoga obrazovanja za turizam i vanjsku trgovinu na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu. Takvo visoko obrazovanje u Dubrovniku prolazilo je razlicite faze, uspone i padove, ali je uvijek ostajala zelja i upornost da ovaj Grad sacuva svoj identitet i u tom podrucju. Kad je 1994. godine Sabor Republike Hrvatske donio novi Zakon o visokim ucilistima, kojim se uvode dva odvojena smjera u visokom obrazovanju: jedan znanstveni, tj. sveucilisni, a drugi strucni, tj. veleucilisni, bilo je jasno da se Zakon nee lako primijeniti u praksi. Jer sve novo uvijek potice otpore. Tako se na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, koji je ostao u sastavu Sveucilista u Splitu, nastavilo s izvoenjem sveucilisnih studija, a na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku prihvaen je izazov strucnog studija i zapocele su aktivnosti za osnutak Veleucilista. Iako put nije bio ni gladak ni brz, ipak je nakon dvije godine osnovano Veleuciliste u Dubrovniku - Collegium Ragusinum, prvo javno veleuciliste u Hrvatskoj, i to odlukom Vlade Republike Hrvatske 12. prosinca 1996. Zelei jos vise promovirati ulogu visokoga obrazovanja i znanosti u Dubrovniku, 10. srpnja 1999. potpisana je Povelja DISEC (Dubrovnik International Science and Education Centre), koja e, kako se poslije pokazalo, biti podloga za osnivanje Sveucilista u Dubrovniku. Tako su u

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Dubrovniku stvoreni preduvjeti za odgovor izazovu 21. stoljea - stoljea obrazovanja. Iako su za osnivanje Sveucilista u Dubrovniku postojale mnoge povijesne, kulturne, drustvene i geografske pretpostavke, valjalo je Elaboratom odgovoriti na cetiri osnovna pitanja: ima li Dubrovnik znanstveno-nastavne, prostorne i financijske pretpostavke za pokrenuti Sveuciliste te ima li dostatan broj studenata koji su spremni upisati nastavne planove i programe koje im Sveuciliste moze ponuditi; valjalo je odgovoriti i na razlicita promisljanja kakvo je Sveuciliste Dubrovniku potrebno, ali i na to jesu li predlagaci osmisljavanja Sveucilista dorasli toj odgovornoj zadai. Elaboratom se pokazalo da Sveuciliste u Dubrovniku ima odgovor na ta pitanja ­ Sveuciliste valja pokrenuti sa studijima koji su se dotad izvodili na Veleucilistu u Dubrovniku i Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, dakle sa studijima iz podrucja drustvenih, tehnickih i biotehnickih znanosti. S vremenom bi se stvorile pretpostavke i za studije iz podrucja humanistickih znanosti i umjetnosti, cime bi Sveuciliste dobilo svoj puni smisao. Elaborat je dobio jednoglasnu podrsku drustvene zajednice i referentnih ustanova u Dubrovniku, a pozitivno ga je ocijenilo i Nacionalno vijee za visoku naobrazbu. Na prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije Vlada Republike Hrvatske jednoglasno je podrzala prijedlog Zakona o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku, a Sabor Republike Hrvatske jednoglasno ga je donio 1. listopada 2003. Rjesenje o upisu Sveucilista u Dubrovniku u Upisnik visokih ucilista Ministarstva znanosti i tehnologije dalo je Ministarstvo znanosti i tehnologije 19. prosinca 2003., a Drzavni zavod za statistiku 30. prosinca 2003. razvrstao je Sveuciliste u Dubrovniku: pravno ustrojbeni oblik ustanova, djelatnost ­ visoko obrazovanje i maticni broj. Trgovacki sud u Dubrovniku upisao je 16. prosinca 2003. Sveuciliste u Dubrovniku u sudski registar, pa je otada ono steklo svoju pravnu osobnost, tj. s tim su danom prestali s radom Veleuciliste u Dubrovniku i Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Meutim, stvarni prestanak tih ustanova zakljucen je 30. rujna 2004. jer je prije upisa u upisnik Trgovackog suda u Dubrovniku ve bila zapocela akademska 2003./2004. godina. Senat Sveucilista osnovao je 15. studenoga 2005. Institut za more i priobalje kao svoju znanstvenu sastavnicu. Taj je Institut pravni sljednik Bioloskog zavoda i dubrovackih laboratorija Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, u sastavu kojega je akvarij u Tvravi sv. Ivana i botanicki vrt na Lokrumu. Institut nastavlja znanstvenoistrazivacku

PREDGOVOR

tradiciju Bioloskog instituta JAZU, koji je osnovan 1951. godine u Dubrovniku, od 1977. godine bio je ukljucen u sastav Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita kao Bioloski zavod, te je od 1993. godine do 31. prosinca 2005. djelovao u Dubrovniku kao Laboratorij za ekologiju planktona i Laboratorij za ekologiju i uzgoj morskih organizama Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Sveuciliste u Dubrovniku upisalo je prvu generaciju studenata na preddiplomske studije akademske 2004./2005. godine, a prvu generaciju studenata na diplomske studije akademske 2007./2008. godine s nastavnim planovima i programima izraenima u skladu s preporukom Bolonjskog procesa na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tijekom akademske 2006./2007. godine na Sveucilistu u Dubrovniku pokrenut je jedan poslijediplomski specijalisticki studij i pet meusveucilisnih poslijediplomskih (doktorskih) studija, a akademske 2007./2008. godine i sesti meusveucilisni poslijediplomski (doktorski) studij.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Pred nama je cetvrti Godisnjak Sveucilista u Dubrovniku. Iako je Sveuciliste osnovano 1. listopada 2003. odlukom Sabora Republike Hrvatske, tek akademske 2004./2005. godine upisani su prvi studenti na njegove studije. U ovom se Godisnjaku daje sazetak najvaznijih aktivnosti koje su obiljezile akademsku 2007./2008. godinu, ali su u njemu sazeto opisane i aktivnosti prigodom obiljezavanja pete godisnjice rada Sveucilista u Dubrovniku, koja se odrzala 1. listopada 2008. u Tvravi Revelinu. Sveuciliste je po svojim programima, po svojoj organizaciji i tehnickoj opremljenosti vrlo suvremena visokoskolska ustanova. Osnovna su mu obiljezja: · · · · · · · · · organizacijski ustroj koji nije kopija postojeih sveucilista u Republici Hrvatskoj i financijsko poslovanje koje omoguuje potpunu integriranost Sveucilista, odjeli na kojima se izvode sveucilisni i strucni studiji, te se ustrojava i izvodi nastavni, znanstveni i visokostrucni rad u jednom znanstvenom ili strucnom polju, izvedba nastavnih planova i programa u potpunosti usklaenih s preporukama Bolonjske deklaracije, osiguranje prijenosa ECTS kredita i mobilnost studenata i nastavnika, poticanje aktivnog ukljucivanja studenata u nastavni proces, upravna tijela i istrazivacke projekte te njihove izvannastavne aktivnosti, kontinuirano praenje kvalitete nastavnih aktivnosti na temelju obostranoga ocjenjivanja nastavnika i studenata, poticanje nastavnoga i znanstvenog usavrsavanja nastavnika i suradnika, odrzavanje i unapreenje sustava kontrole kvalitete rada i poslovanja (HRN EN ISO 9001:2000), praenje potreba gospodarstva i drustvene zajednice pri izradbi novih nastavnih planova i programa kojima je ishodiste u tradiciji i kulturi Dubrovnika, ali uz uvoenje novih i suvremenih programa na kojima e se stvarati nove tradicije, otvorenost prema meunarodnoj suradnji radi privlacenja meunarodnih programa i stranih studenata.

·

I.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Akademske 2004./2005. godine upisana je prva generacija studenata na dvanaest preddiplomskih i sest strucnih studija iz podrucja tehnickih, biotehnickih i drustvenih znanosti usklaenih s preporukama Bolonjskoga procesa. Tako je Sveuciliste u Dubrovniku bilo prva visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj koja je uvela novi ­ europski preporuceni - model visokoga obrazovanja. Za sve preddiplomske studijske programe Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je dopusnice, nakon sto je Nacionalno vijee za visoku naobrazbu dalo o njima pozitivno misljenje. Sveuciliste u Dubrovniku zapocelo je s radom sa sest odjela: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomije, Pomorski odjel, Elektrotehnicko-racunarski odjel, Strojarski odjel, Odjel za akvakulturu i Odjel za komunikologiju. Na tim su odjelima organizirani novi preddiplomski i strucni studiji, ali jednako tako i studiji koji su akademske 2003./2004. godine i prije toga bili upisani na ex Veleucilistu u Dubrovniku i ex Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, a koji e se zavrsiti na Sveucilistu prema nastavnim planovima i programima tih bivsih visokih ucilista. Od 1. listopada 2005. na Sveucilistu je osnovan jos jedan, sedmi odjel - Odjel za umjetnost i restauraciju s njegovim prvim preddiplomskim studijem ,,Restauracija i konzervacija umjetnickih dobara: drvo, papir i tekstil, metal i keramika" u suradnji s Institutom Palazzo Spinelli iz Firence. Senat Sveucilista u Dubrovniku osnovao je 15. studenoga 2005. Institut za more i priobalje kao svoju znanstvenu sastavnicu. Taj je Institut pravni sljednik Bioloskog zavoda i dubrovackih laboratorija Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, u sastavu kojega je akvarij u Tvravi sv. Ivana i Botanicki vrt na Lokrumu. U lipnju 2006. godine na Sveucilistu je poceo s nastavom prvi poslijediplomski doktorski studij ,,Povijest stanovnistva" sto ga je Sveuciliste pokrenulo u suradnji sa Sveucilistem u Zagrebu i Zavodom za povijesne znanosti HAZU iz Dubrovnika. U veljaci 2007. godine na Sveucilistu je zapoceo s nastavom poslijediplomski specijalisticki studij ,,Upravljanje marketingom u turizmu", u svibnju 2007. i poslijediplomski doktorski studij ,,Biologija novotvorina" sto ga je za potrebe lijecnika Ope bolnice Dubrovnik pokrenulo Sveuciliste u suradnji sa sveucilistima u Splitu (Medicinski fakultet) i Zadru te Institutom Ruera Boskovia iz Zagreba. Takoer, Sveuciliste je suradna ustanova u izvedbi poslijediplomskog doktorskog studija ,,Molekularna biologija" zajedno sa Sveucilistem J. J. Strossmayera iz Osijeka i Instituta Ruera Boskovia iz Zagreba te poslijediplomskog doktorskog studija ,,Primijenjene znanosti o moru" zajedno sa Sveucilistem u Splitu i Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. U prosincu 2007. godine na Sveucilistu je osnovan Odjel za strucne studije, a u sijecnju 2008. godine u Dubrovniku je zapoceo s nastavom

II.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

poslijediplomski meusveucilisni (doktorski) studij ,,Pomorstvo" u suradnji s Pomorskim fakultetom Sveucilista u Rijeci, Pomorskim fakultetom Sveucilista u Splitu, Odjelom za pomorstvo Sveucilista u Zadru, Hrvatskim hidrografskim zavodom iz Splita i Hrvatskom ratnom mornaricom iz Splita. Akademska 2007./2008. godina ostat e trajno zabiljezena kao godina u kojoj su upisani prvi studenti na diplomske studije na Sveucilistu u Dubrovniku usklaene s Bolonjskim procesom. U I. godinu preddiplomskih studija akademske 2007./2008. godine ukupno je bilo upisano 706 studenata, i to 511 redovitih studenata (uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 305 studenta i uz djelomicnu potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta 206 studenta) te 195 izvanrednih studenata. U I. godinu na sedam diplomskih studija bilo je upisano 105 studenata, 35 studenata na poslijediplomskom specijalistickom studiju, a na pet meusveucilisnih poslijediplomskih (doktorskih) studija bila su upisana 64 studenta Uzevsi u obzir upisane studente s indeksima ex Veleucilista u Dubrovniku i ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, 1. listopada 2007. na Sveucilistu u Dubrovniku indeks su imala ukupno 3.004 studenta. Tijekom akademske 2007./2008. godine ukupno su zavrsila studije 594 studenta, i to 244 studenta na preddiplomskim sveucilisnim studijima te 330 studenata na studijima prema nastavnim planovima i programima ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu i ex Veleucilista u Dubrovniku. Na preddiplomskim sveucilisnim studijima zavrsilo je: studije ,,Ekonomije" i ,,Poslovne ekonomije" 129 studenata, studij ,,Nautike" pet studenata, studij ,,Brodostrojarstvo" tri studenta, studij ,,Pomorske tehnologije jahta i marina" dva studenta, studij ,,Primijenjeno/poslovno" racunarstvo" 32 studenta, studij ,,Elektrotehnicke komunikacije i tehnologije u pomorstvu" sedam studenata, studij ,,Akvakultura" 17 studenata, studij ,,Mediji i kultura drustva" 48 studenata i studij ,,Restauracije: drvo, papir, tekstil, metal i keramika" jedan student. Na cetverogodisnjim sveucilisnim studijima diplomirala su 103 studenta (49 na studiju «Vanjska trgovina» i 54 na studiju «Turizam») i 20 studenata na dvogodisnjemu strucnom studiju «Turizam» prema nastavnim planovima i programima ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu te 131 student na cetverogodisnjim strucnim studijima (103 na

III.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

studiju «Menadzment u turistickoj destinaciji», pet na studiju «Nautika», cetiri na studiju «Brodostrojarstvo» i 18 na studiju «Menadzment u pomorstvu»), 14 studenata na trogodisnjim strucnim studijima (11 na studiju «Primijenjeno racunarstvo» i tri na studiju «Strojarstvo») i 205 studenata na dvogodisnjim strucnim studijima (128 studenata na studiju «Menadzment u turistickoj destinaciji», 25 na studiju «Nautika», 21 na studiju «Brodostrojarstvo», 23 na studiju «Upravljanje jahtama i marinama», pet na studiju «Brodska elektroenergetika i elektronika», dva studenata na studiju «Elektronika i komunikacije» i jedan na studiju ,,Akvakultura") prema nastavnim planovima i programima ex Veleucilista u Dubrovniku. Izobrazbu u 25 razlicitih programa namijenjenih pomorcima (tecajevi) tijekom akademske 2007./2008. godine zavrsilo je 579 polaznika, izobrazbu za stjecanje zvanja turistickoga vodica 55 polaznika i 36 polaznika za voditelja poslovnice, Na zavrsetku akademske 2007./2008. godine na Sveucilistu su bila 233 zaposlenika u radnom odnosu. Nastavnu, znanstvenu i strucnu djelatnost obavljalo je 130 zaposlenika, od kojih su bila 53 doktora znanosti, 32 magistra znanosti i sedam magistara struke. Na znanstvenim projektima bilo je ukljuceno 14 znanstvenih novaka. U nastavi je sudjelovalo i 125 nastavnika ­ vanjskih suradnika, a u strucnim, administrativnim i tehnickim sluzbama radilo je 90 zaposlenika u radnom odnosu. Tijekom akademske 2007./2008. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je jedan nastavnik, jedan nastavnik u zvanje redovitog profesora, a u zvanje docenta pet nastavnika. U niza znanstvena zvanja izabrano je osam nastavnika u radnom odnosu, 11 u suradnicka zvanja i 13 u nastavna zvanja. Doktorat znanosti steklo je pet zaposlenika u radnom odnosu. U stalni radni odnos primljeno je 13 novih zaposlenika, od kojih su 4 doktora znanosti i jedan magistar struke, sest asistenata i jedan strucni suradnik te jedan znanstveni novak. 17. studenoga 2007. iznenada je preminula dr. sc. Zagorka Brunsko, izvanredni profesor. Na Sveucilistu je bio organiziran Studentski zbor, koji je tijekom 2007./2008. godine ostvario vise projekata u smislu poboljsanja studentskog standarda, bolje informiranosti studenata i unapreenja sportskih i kulturnih aktivnosti. Moze se rei da je Studentski zbor ostvario uzornu suradnju sa Studentskim centrom u Dubrovniku, a na sportskim natjecanjima postigao je vrijedne rezultate. Zajedno s ostalim studentskim zborovima u Hrvatskoj, Studentski zbor clan je Europske

IV.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

integracije studentskih zborova (ESIB) i Meunarodnoga saveza studenata (IUS). Predsjednica Studentskog zbora Sveucilista u Dubrovniku Valentina Buli bila je predsjednica Studentskog zbora hrvatskih sveucilista. Tijekom akademske 2007./2008. godine znanstvenici i nastavnici Sveucilista objavili su 176 znanstvenih ili strucnih radova, a u nakladi Sveucilista tiskana su tri casopisa: ,,"MediAnali", ,,Unidu alumni" i studentski list ,,Punkt". Nastavljeno je s izdavanjem znanstvenih casopisa «Nase more» i «Ekonomska misao i praksa». Znanstvenici Sveucilista vodili su osam znanstvenih i dva tehnoloska projekta na kojima je sudjelovao vei broj istrazivaca sa Sveucilista i 14 znanstvenih novaka. Znanstvenici Instituta za more i priobalje su tijekom akademske 2007./2008. godine sudjelovali u realizaciji sest istrazivackih projekata, zapoceli su radove iz podrucja genetike na morskim organizmima, sudjelovali su u izradbi elaborata, ekspertiza, podloga i studija utjecaja na okolis, sudjelovali u popularizaciji znanosti kroz javna predavanja, objavili velik broj znanstvenih i strucnih radova te sudjelovali na nekoliko znanstvenih i strucnih skupova i simpozija. U knjiznicama za tehnicke i biotehnicke znanosti, za drustvene znanosti i u Centru za turisticku dokumentaciju obogaen je knjizni fond novim znanstvenim i strucnim izdanjima, a sve su knjiznice prikljucene na lokalnu mrezu Sveucilista i CARNet i INTERNet-mrezu. Imajui u vidu potrebu za kontinuiranim praenjem unapreenja nastavnog procesa, u akademskoj 2007./2008. godini provedena je anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti. Zanimanje studenata za takav nacin vrjednovanja nastavnika bilo je vrlo veliko, a za rezultate ankete priblizno jednak interes pokazali su i studenti i nastavnici. Anketa je provedena u zimskom i ljetnom semestru na preddiplomskim studijima, koji se izvode prema nastavnom planu i programu usklaenomu s preporukama Bolonjskog procesa. Iako rezultati ankete za pojedinog nastavnika pripadaju kategoriji podataka povjerljive prirode (dostavljaju se svakom nastavniku pojedinacno), prosjecna ukupna ocjena svih nastavnika na preddiplomskim studijima Sveucilista iznosila je u zimskom semestru 4,15, a u ljetnom semestru 4,31. Na kraju akademske 2007./2008 godine na preddiplomskim studijima prosjecna ocjena cjelokupnog rada nastavnika iznosila je 4,16, a na diplomskim studijima 4,46. U prostorima je Sveucilista tijekom akademske 2007./2008. godine odrzan velik broj strucnih i znanstvenih skupova, okruglih stolova i radionica. Obavljen je velik broj posjeta iz inozemstva i Hrvatske, te je

V.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

pokrenut velik broj aktivnosti o meunarodnoj suradnji. Na Sveucilistu je odrzan vei broj predavanja poznatih gostujuih profesora, a nekoliko profesora Sveucilista odrzalo je predavanja na inozemnim visokim ucilistima. Sirom su otvorena vrata svima koji su prepoznali ovo Sveuciliste kao mjesto gdje se mogu voditi razlicite rasprave. Skolsko-istrazivacki brod ,,Nase more" primio je studente pomorskih studija na Sveucilistu u Dubrovniku, studente Pomorskog fakulteta u Splitu, Pomorskoga fakulteta u Rijeci i Odjela za pomorstvo Sveucilista u Zadru. Ukupno su 337 studenta i 38 nastavnika obavili prakticni dio nastave plovei na brodu po tjedan dana ne pristajui u luke. Brodom se koristilo i 79 nasih znanstvenika i istrazivaca iz Europe. Jos jedanput se pokazalo da su odluke Vlade Republike Hrvatske (da se brod namijeni za obrazovanje i znanstvena istrazivanja) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (da se brod povjeri na upravljanje Sveucilistu u Dubrovniku) bile strateski vrlo mudre te da e, kad se brodom jos vise nastave koristiti znanstvenici, od svega toga najveu korist imati zavrseni studenti i mladi istrazivaci. Razvojno-istrazivacki centar za marikulturu (RIC) u svojim je laboratorijima i pokusnim uzgajalistima riba i beskraljeznjaka organizirao prakticnu i teoretsku nastavu za studente studija Akvakuture. Taj je Centar u lipnju 2008. godine postao ,,Tehnoloski i poslovno-inovacijski centar za marikulturu" (MARI-BIC d.o.o.). Time je Centar svojim obrazovnim i savjetodavnim funkcijama pridruzio i poslovno-inkubacijsku i poslovno-inovacijsku djelatnost i tako postao prva institucija takve vrste na istocnoj obali Jadrana. U suradnji s proizvoacima MARI-BIC je radio na razvijanju novih tehnologija u marikulturi, evaluaciji i adaptaciji postojeih tehnologija, prepoznavanju i rjesavanju problema u proizvodnji, evaluaciji nove opreme, dizajnu i konstrukciji opreme za uzgoj na osnovi vlastitog iskustva i suradnje s proizvodnim institucijama. Studentski centar u Dubrovniku, sa svojih sest djelatnika, vrlo se uspjesno skrbio o smjestaju, prehrani i povremenom zaposljavanju studenata Sveucilista, o njihovim kulturnim i sportskim aktivnostima, te je dao velik doprinos uspjesnim rezultatima sto ih je Sveuciliste ostvarilo u akademskoj 2007./2008. godini. Uz pomo zaposlenika Studentskoga centra povremeno i privremeno radio je 1.585 redovitih studenata. Tijekom akademske 2007./2008. godine ucinjen je velik napor da bi se nastavila investicijska ulaganja u opremu i zgrade Sveucilista. Sveuciliste je ulozilo velika vlastita novcana sredstva u odrzavanje zgrada i opreme, postojee zgrade dodatno su opremljene suvremenim audiovizualnim pomagalima i kupljeni su novi laboratorijski instrumenti i ureaji. Takoer, zavrsena je adaptacija Vile Elise za potrebe Odjela za

VI.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

ekonomiju i poslovnu ekonomiju, dobivena je graevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade na Bistrini za potrebe ,,Tehnoloskog i poslovno-inovacijskog centra za marikuluru" i graevinska dozvola za rekonstrukciju i adaptaciju sredisnje zgrade u prostoru Stare bolnice kao pocetak izgranje Sveucilisnog kampusa. Velika novcana sredstva osiguralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (24 milijuna kuna), te Grad Dubrovnik (1,5 milijuna kuna) i Dubrovacko-neretvanska zupanija (0,5 milijuna kuna). Vazniji dogaaji koji su obiljezili cetvrtu akademsku godinu rada Sveucilista u Dubrovniku bili su:

Vlada Republike Hrvatske odobrila Sveucilistu u Dubrovniku pocetak izgradnje I. faze Sveucilisnog kampusa Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrzanoj 12. listopada 2007. donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za preuzimanje visegodisnjih obveza na teret sredstava drzavnog proracuna Republike Hrvatske u iznosu od 98.343.375,00 kuna za kapitalni projekt financiranja izgradnje I. faze Sveucilista u Dubrovniku.

Sveuciliste u Dubrovniku i Zagrebacka banka potpisali dugorocni kredit Sveuciliste u Dubrovniku i Zagrebacka banka d. d. potpisali su 2. lipnja 2008. Ugovor o dugorocnom kreditu u iznosu od 98.343.375 kuna za kapitalni projekt izgradnje I. faze Sveucilista u Dubrovniku.

VII.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveuciliste u Dubrovniku potpisali sporazum o kreditiranju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveuciliste u Dubrovniku potpisali su 23. lipnja 2008. Sporazum o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava na temelju potpisanog Ugovor o dugorocnom kreditu u iznosu od 98.343.375 kuna izmeu Sveucilista u Dubrovniku i Zagrebacke banke d. d. za kapitalni projekt izgradnje I. faze Sveucilista u Dubrovniku.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osiguralo novacana sredstva za adaptaciju Vile Elise Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osiguralo je tijekom 2007. i 2008. godine Sveucilistu u Dubrovniku novcana sredstava za adaptaciju Vile Elise, u kojoj se odvijaju aktivnosti Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, i isplatilo je izvoacu radova GP Dubrovnik d. d. iz Dubrovnika sveukupno 19.655.173,48 kuna.

Odluka Poglavarstva Dubrovacko-neretvanske zupanije Poglavarstvo Dubrovacko-neretvanske zupanije donijelo je 30. travnja 2008. zakljucak kojim se daje suglasnost na prijedloge Ugovora o prijenosu nekretnina i osnivanju prava graenja i Ugovora o ureenju meusobnih financijskih obveza izmeu Ope bolnice Dubrovnik i Sveucilista u Dubrovniku.

VIII.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okolisa Dubrovacko-neretvanske zupanije izdao graevinsku dozvolu Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okolisa Dubrovacko-neretvanske zupanije izdao je Sveucilitu u Dubrovniku 6. svibnja 2008. graevinsku dozvolu za rekonstrukciju, konstruktivnu sanaciju i adaptaciju zgrade na Bistrini za potrebe Tehnoloskog i poslovno-inovacijsko centra za marikulturu - MARIBIC.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog ureenja i gradnje Grada Dubrovnika izdao potvrdu glavnoga projekta Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog ureenja i gradnje Grada Dubrovnika izdao je Sveucilitu u Dubrovniku 9. srpnja 2008. potvrdu glavnoga projekta za rekonstrukciju sredisnje zgrade ,,Stare bolnice", sto omoguuje pocetak izgradnje Sveucilisnog kampusa.

Radio UNIDU zapoceo s radom U prigodi svecanog otvorenja Radija UNIDU, rektor Sveucilista u Dubrovniku prof. dr. sc. Mateo Milkovi odrzao je 20. prosinca 2007. konferenciju za novinare. Uz kratko objasnjenje znacenja Radija UNIDU i nacina na koji e funkcionirati, rektor se ukratko osvrnuo na dogaaje i aktivnosti koje su obiljezile 2007. godinu, a iznio je i planove Sveucilista za sljedeu godinu. Nakon sto je nazocnima uputio cestitku za blagdane, rektor je simbolicnim presijecanjem vrpce na ulazu u radijski kabinet oznacio pocetak rada sveucilisnog radija.

IX.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Studenti Sveucilista u Dubrovniku u posjetu predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiu Skupina polaznika diplomskih studija ,,Mediji" i ,,Odnosi s javnostima" i procelnik Odjela za komunikologiju dr. sc. Milan Kiperas posjetili su ured predsjednika RH Stjepana Mesia 15. ozujka 2008. Tijekom razgovora uz ,,kavu kod Predsjednika" procelnik je informirao predsjednika Mesia o radu Odjela za komunikologiju, o nedavno odrzanoj promociji za prvu generaciju prvostupnika na dubrovackom sveucilistu i o naporima koji se ulazu kako bi se pokrenuo zajednicki doktorski studij iz podrucja komunikologije sa Sveucilistem u Zadru i Filozofskim fakultetom Sveucilista u Zagrebu. Tom prigodom studenti su postavljati pitanja Predsjedniku i razgledali njegov kabinet. O odnosima Ureda Predsjednika s medijima studentima je govorila procelnica Ureda za informiranje Danijela Barisi. Nacin izvjesivanja medija o radu Predsjednika RH ocijenila je korektnim, a dobroj suradnji pridonosi i susretljivost djelatnika Ureda, koji rado medijima izlaze ususret dajui im najnovije informacije i fotografije. Prijemu je nazocio i Predsjednikov savjetnik za pitanja politickog sustava i vanjski suradnik Odjela za komunikologiju Sveucilista u Dubrovniku prof. dr. sc. Sinisa Tatalovi.

Sveuciliste u Dubrovniku dobilo dopusnicu za diplomski studij ,,Poslovno racunarstvo" Sveuciliste u Dubrovniku dobilo je dopusnicu za diplomski studij ,,Poslovno racunarstvo". Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uz prethodno pribavljeno misljenje Nacionalnog vijea za visoko obrazovanje, dopusnicu je izdalo 16. srpnja 2008. Studij traje dvije godine, njegovim zavrsetkom stjece se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar ili magistra poslovnog racunarstva. Uvjet za upis je zavrsen preddiplomski studij primijenjenog racunarstva, informatike, ekonomskih znanosti ili srodni studiji, a studentima e se omoguiti stjecanje znanja iz podrucja poslovnog racunarstva s tezistem na prakticnoj uporabi racunala u svakodnevnom poslovanju.

X.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Sveuciliste u Dubrovniku dobilo dopusnicu za preddiplomski trogodisnji strucni studij ,,Sestrinstvo" Sveuciliste u Dubrovniku dobilo je dopusnicu za preddiplomski strucni studij ,,Sestrinstvo". Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uz prethodno pribavljeno misljenje Nacionalnog vijea za visoko obrazovanje, dopusnicu je izdalo 25. travnja 2008.

Predavanje doktorandima na Sveucilistu u Dubrovniku Na Odjelu za akvakulturu je od 11. do 16. veljace 2008. prvi put odrzano predavanje u okviru meusveucilisnoga poslijediplomskog (doktorskog) studija ,,Primijenjene znanosti o moru", koji zajednicki izvode Sveuciliste u Splitu, Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i Sveuciliste u Dubrovniku. Doktorski studij je u prosincu 2007. godine dobio dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za trajno izvoenje.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta posjetio Sveuciliste u Dubrovniku Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Dragan Primorac posjetio je Rektorat Sveucilista u Dubrovniku 27. lipnja 2008., kako bi s rektorom prof. dr. sc. Mateom Milkoviem razgovarao o financiranju razvojnih projekata Sveucilista. Tom prigodom ministar Primorac je potvrdio da e Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta platiti skolarinu za studente koji budu upisali diplomski studij na Sveuciliste u akademskoj 2008./2009. godini, te da e studentima koji su taj studij upisali prosle, akademske 2007./2008. godine, a taj su studij platili, Ministarstvo vratiti skolarinu. Rijeci je bilo i o sveucilisnom kampusu na prostoru Stare bolnice, o Razvojno-istrazivackom centru za marikulturu na Bistrini, dopusnici za diplomske studije Poslovno racunarstvo i Restauracija i konzervacija kulturnog dobra te za specijalisticki sveucilisni studij Upravljanje marketingom u turizmu. Sveuciliste u Dubrovniku rijesilo je financiranje broda ,,Baldo Kosi", a graevinski radovi na zgradi Ville Elise trebali bi zavrsiti do pocetka nove akademske godine. Valja posebno istaknuti da je ministar Primorac pohvalio napredovanje Sveucilista u pogledu kadrova te je dodao kako Dubrovnik u tome postaje jednim od najkonkurentnijih gradova u Hrvatskoj.

XI.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Odrzan meunarodni znanstveni skup algologa Institut za more i priobalje Sveucilista u Dubrovniku bio je domain i glavni organizator jubilarnog 20th International Diatom Symposium, koji se odrzao u razdoblju od 7. do 13. rujna 2008. Rijec je o skupu algologa koji istrazuju dijatomeje - posebnu skupinu alga vaznih u funkcioniraju svih vodenih ekosustava, a imaju veliko znacenje u razvoju modernih tehnologija, forenzici, naftnoj industriji i drugom. Skupu je nazocilo je vise od 200 znanstvenika iz 41 zemlje diljem svijeta. To je prvi put da Institut za more i priobalje u svojih 60 godina postojanja organizira tako velik i, za Hrvatsku, prestizan skup. Generalnom skupstinom International Society for Diatom Research, na kojoj su izabrani novi predsjednik i potpredsjednik Drustva i tri nova clana Glavnoga odbora, zavrsio je ovaj skup. Odrzana su ukupno 72 usmena izlaganja i prezentirano je 141 postersko izlaganje. U ukupnom broju sudionika, jedna cetvrtina bili se studenti, sto posebno govori o porastu zanimanja za ovo podrucje istrazivanja u svijetu. Odrzane su i dvije radionice, jedan okrugli stol i radni sastanak algologa nordijskih zemalja. Otvorenje je bilo 8. rujna 2008. u 8,30 sati u Grand hotelu Parku u Dubrovniku, uz uvodne govore ravnatelja Instituta i predsjednika Organizacijskog odbora Simpozija dr. sc. Nenada Jasprice i prof. dr. sc. Vjekoslava Damia u ime dubrovackog sveucilista, a otvorio ga je prof. dr. sc. Drazen Viki-Topi, drzavni tajnik za znanost. Dubrovacka gradonacelnica Dubravka Suica je na dan pocetka rada ovoga simpozija za sudionike uprilicila susret dobrodoslice u Sponzi.

Razvojno-istrazivacki centar za marikulturu potpisao ugovor o istrazivackom projektu Razvojno-istrazivacki centar za marikulturu potpisao je ugovor o zajednickom istrazivackom programu s najcjenjenijom svjetskom kompanijom za proizvodnju sustava za kontrolu i monitoring u akvakulturi ­ danskom tvrtkom OxyGuard i BOC Process Gas Solutions ­ britanskom kompanijom za proizvodnju i distribuciju plinova, drugoj po velicini u svijetu. Ugovor su potpisali veinski vlasnik tvrtke OxyGuard Paw Allan Tinghuus Petersen, tehnicki direktor BOC Process Gas Solutions Carsten Wittrup i direktor Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi.

XII.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Izabrani redoviti profesori na Sveucilistu u Dubrovniku Tijekom akademske 2007./2008. godine Senat Sveucilista donio je odluku da se izaberu: 1. 2. 3. 4. dr. sc. Vladimir Lipovac, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, redoviti profesor, dr. sc. Krunoslav Pisk, redoviti profesor (naslovno zvanje), dr. sc. Nenad Vekari, redoviti profesor (naslovno zvanje).

Stekli doktorat znanosti Tijekom akademske 2007./2008. godine doktorat znanosti stekli su: 1. Zeljko Kurtela ­ obranio je 15. sijecnja 2008. doktorski rad pod naslovom Metodologija postupanja s vodenim balastom na brodu, na Pomorskom fakultetu Sveucilista u Rijeci, 2. Jadran Sundrica ­ obranio je 30. sijecnja 2008. doktorski rad pod naslovom Modeli prostorno ojacanih struktura kompozita na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveucilista u Zagrebu, 3. Mario Milicevi - obranio je 10. srpnja 2008. doktorski rad pod naslovom Metoda predvianja vremena odziva SQL upita za upravljanje razinom usluga, na Fakultetu elektrotehnike i racunarstva Sveucilista u Zagrebu.

Konstituiran Studentski zbor Sveucilista u Dubrovniku Konstituirajua sjednica Studentskog zbora odrzana je u prostorijama Rektorata Sveucilista u Dubrovniku 22. travnja 2008. Nakon provedenih izbora za predsjednicu je izabrana Valentina Buli, zamjenik predsjednici je Baldo Marunci a studentski pravobranitelj Miho Obradovi. Takoer je izabrano Povjerenstvo za izradbu Statuta Studentskoga zbora.

XIII.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Novi istrazivacki laboratorij na Sveucilistu u Dubrovniku Meunarodni znanstveni skup pod nazivom Oxygen, Stress and Lipids odrzao se 26. i 27. listopada 2007. na Sveucilistu u Dubrovniku. Osnovu skupa cini COST (European Cooperation in Scientific and Techical Research) Akcija B35 Lipid Peroxidation Associated Disorders, jedini COST projekt koji vodi Republika Hrvatska. Na inicijativu dosadasnjeg glavnog tajnika COST-a i voditelja COST B35 akcije, u okviru ureda COST-a (COST Office) u Briselu se od kraja prosle godine razmatraju mogunosti organizacije sastanaka COST-a u Dubrovniku u suradnji sa Sveucilistem u Dubrovniku, kao Atene COST-a. Na taj nacin Hrvatska daje vrlo originalan doprinos razvoju jedinstvenog europskog istrazivackog prostora (European Research Area), cime se potencira ukljucivanje nase zemlje u europske integracijske procese. U skladu s tim ciljem, na temelju suradnje izmeu Instituta Ruera Boskovia, Sveucilista u Dubrovniku i Ope bolnice Dubrovnik, 26. listopada 2007. u zgradi Sveucilista otvoren je prvi zajednicki istrazivacki Laboratorij za molekularne bioznanosti. Laboratorij e biti dostupan svim znanstvenicima COST B35 mreze i drugih institucija u zemlji i inozemstvu koje s njim surauju. Temeljna je namjena toga laboratorija provedba istrazivanja za potrebe izradbe doktorskih disertacija dubrovackih studenata na zajednickim doktorskim studijima Molekularne bioznanosti i Biologija novotvorina, koji se ostvaruju u suradnji sa sveucilistima u Osijeku, Splitu i Zadru. Takoer, tijekom skupa njemacki su znanstvenici prvi put predstavili novi lijek protiv raka (citostatik) prirodnog podrijetla, kojega se pojavljivanje ocekuje na svjetskom trzistu do kraja ove godine. Znacenju ovoga skupa pridonijelo je sudjelovanje vodeih japanskih i drugih svjetskih znanstvenika, predstavnika 24 europske zemlje clanice COST-a. Ugledni su znanstvenici odrzali predavanja i prezentacije o novim spoznajama na podrucju dijagnostike oksidacijskog stresa te o mehanizmima nastanka i nacinima prevencije i terapije bolesti nastalih kao posljedica oksidacijskog stresa i poremeaja metabolizma masti, kao sto su bolesti srca i krvnih zila.

XIV.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Meunarodni znanstveni skup ,,Dubrovacki medijski dani" Trei meunarodni znanstveni skup ,,Dubrovacki medijski dani" s temom ,,Uloga odnosa s javnostima u kreiranju javnoga mnijenja" odrzan je 8. studenoga 2007. na Sveucilistu u Dubrovniku. Na samom pocetku sudionicima su procitane pozdravne rijeci pokrovitelja Skupa predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesia. Skup je odrzan uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta a sudjelovali su istaknuti medijski strucnjaci, profesori s 11 sveucilista i visokih skola te novinari iz Njemacke, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Raspravljalo se o tome koliko zbivanja zabiljezena u medijima stvaraju djelatnici u odnosima s javnostima i kakvi se eticki prijepori zbog toga mogu pojaviti.

Ugledni znanstvenici na Sveucilistu u Dubrovniku Tijekom akademske 2007./2008. godine na Sveucilistu u Dubrovniku odrzao je predavanja vei broj uglednih znanstvenika: 1. dr. sc. Robert M. Hayes, profesor sa Sveucilista UCLA ­ SAD, 2. dr. sc. Michael Kunczik, profesor na Sveucilistu u Mainzu, 3. dr. sc. Wolfgang Borutzky, profesor sa Sveucilista Bonn Rhein-Sieg, 4. dr. sc. Nenad Prelog, profesor sa Sveucilista u Zagrebu, 5. dr. sc. Ratko Zelenika, profesor sa Sveucilistu u Rijeci, 6. dr. sc. Stjepan Juki, znanstvenik s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Uspjesne obrane sinopsisa doktorskih disertacija Studenti poslijediplomskoga doktorskog studija ,,Povijest stanovnistva" uspjesno su obranili prijedloge tema - sinopsise za svoje disertacije: 1. Julijana Anti, u prostorima Hrvatskoga drzavnog arhiva u Zagrebu, 2. Jasenka Maslek, u Rektoratu Sveucilista u Dubrovniku, 3. Minela Fulurija, u Rektoratu Sveucilista u Dubrovniku, 4. Monika Grdisa Vlasi, u Rektoratu Sveucilista u Dubrovniku, 5. Dubravka Mehakovi, u Rektoratu Sveucilista u Dubrovniku.

XV.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Osnovan Sveucilisni centar za jezike Sveucilisni centar za jezike osnovan je kao obrazovno-poslovna jedinica Sveucilista u Dubrovniku prema modelu organizacije integriranog sveucilista u kojemu je nastava stranih jezika ujedinjena u jedinstvenoj sveucilisnoj strukturi, a odvija se po nacelima i metodama opisanima u Zajednickom europskom referentnom okviru za jezike Vijea Europe. Nastavu stranih jezika na preddiplomskim i diplomskim studijima izvode nastavnici cija se kvalificiranost utvruje izborom u odgovarajua znanstveno-nastavna, nastavna, suradnicka i strucna zvanja, sukladno Zakonu, uvjetima koje propisuje Nacionalno vijee za znanost i Rektorski zbor te Statutu Sveucilista. Prostori Centra opremljeni su suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje omoguuju suvremene oblike ucenja i stjecanja znanja iz stranih jezika. Nastavnici se permanentno usavrsavaju u pogledu metoda i uporabe suvremenih tehnologija u nastavi stranih jezika.

Predstavnici Harvard University John F. Kenedy School of Government na Sveucilistu u Dubrovniku Prof. dr. sc. Joseph J. McCarthy, dekan i voditelj diplomskih studija, i dr. sc. Marina Chukayeff McCarthy, s Harvard University John F. Kennedy School of Government, posjetili su Sveuciliste u Dubrovniku 30. lipnja 2008. S prof. dr. sc. Vedranom Batosem i glavnim tajnikom Daliborom Ivusiem razgovarali su o stipendijama Zaklade Androniko Luksi za Hrvatsku, u svezi sa studijima na Harvardu, o programu intenzivnoga cetverodnevnog seminara za drzavne sluzbenike i zaposlenike u javnim sluzbama, koji e se odrzati u sijecnju 2009. godine u Zagrebu, te o moguoj suradnji Sveucilista i Harvarda u razmjeni nastavnika, organizaciji ljetnih skola i razvoju zajednickih obrazovnih programa u Dubrovniku, a posebno u podrucjima javne uprave, sigurnosti, turizma i poslovne ekonomije.

XVI.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Obiljezen pocetak meusveucilisnoga poslijediplomskog doktorskog studija ,,Pomorstvo" Dana 18. sijecnja 2008. na Sveucilistu u Dubrovniku zapoceo je poslijediplomski doktorski studij ,,Pomorstvo". Prvo predavanje na tom studiju odrzao je prof. dr. sc. Mateo Milkovi za kolegij Metodologija znanstvenoistrazivackog rada. Poslijediplomski doktorski studij ,,Pomorstvo" u trajanju od tri godine i usklaen po nacelima Bolonjskog procesa, zapoceo je u Dubrovniku. Studij su zajednicki pokrenuli: Pomorski fakultet Sveucilista u Rijeci, Pomorski fakultet Sveucilista u Splitu, Odjel za pomorstvo Sveucilista u Dubrovniku, Odjel za pomorstvo i promet Sveucilista u Zadru, Hrvatski hidrografski institut iz Splita i Hrvatska ratna mornarica. Nositelj studija je Pomorski fakultet Sveucilista u Rijeci a ostale su suradne ustanove. Nastava se izvodi u Rijeci, Splitu i Dubrovniku tako da polaznici toga studija ne moraju putovati, ve to cine pojedini nastavnici. Studenti su mogli izabrati jedan od devet (9) studijskih smjerova: Nauticke znanosti, Pomorski energetski i strojni sustavi, Elektronika i pomorske komunikacije, Informacijske tehnologije u pomorstvu i prometu, Logistika i menadzment u pomorstvu i prometu, Hidrografsko inzenjerstvo, Lucki sustavi, Zastita mora i priobalja i Vojni pomorski sustavi. Studijske obveze polaznika studija podijeljene su u tri kategorije: nastavne obveze (temeljni i usmjeravajui ­ jezgreni kolegiji), istrazivacki projekti (objavljivanje znanstvenih radova) i istrazivanje vezano za doktorski rad. Nakon provedenoga razredbenog postupka na sve studijske smjerove ukupno je upisano 45 polaznika, od kojih je 16 polaznika iz Dubrovacko-neretvanske zupanije: sest je upisalo smjer Nauticke znanosti, cetiri smjer Pomorski i energetski sustavi, tri smjer Logistika i menadzment u pomorstvu i prometu, dva smjer Lucki sustavi i jedan Zastita mora i priobalja. Nakon ve zapocetih poslijediplomskih doktorskih studija ,,Povijest stanovnistva", ,,Molekularna biologija", ,,Biologija novotvorina" i ,,Primijenjene znanosti o moru", ovo je peti poslijediplomski doktorski studij koji Sveuciliste u Dubrovniku izvodi u suradnji s ostalim hrvatskim sveucilistima, institutima i HAZU. Tako danas poslijediplomske doktorske studije u Dubrovniku ukupno pohaa 70 polaznika iz Dubrovacko-neretvanske zupanije.

XVII.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na Sveucilistu u Dubrovniku burza mentora Za doktorande studija "Biologija novotvorina" je 27. listopada 2007. odrzana Burza mentora, radni skup nastavnika i studenata. Rad Burze mentora organiziran je uz pomo vise usmenih prezentacija znanstvenog rada nastavnika polaznicima studija. Prezentacije su se odvijale pod predsjedanjem moderatora burze mentora prof. dr. sc. Simuna Anelinovia i prof. dr. sc. Merice Glavina Durdov. Nakon prezentacije studenti su tijekom neformalnog druzenja imali priliku razgovarati s nastavnicima - potencijalnim mentorima, iznijeti svoje znanstvene interese i dogovoriti se o temi istrazivanja koju mogu prijaviti kao svoju disertaciju. Kljucna pretpostavka za uspjeh studija je upravo pravovremeno osiguranje mentora svim studentima. Aktivno sudjelovanje studenata u pronalazenju teme kroz pretrazivanje internetskih podataka i dostupne literature od velike je vaznosti, a prvi korak u izboru predmeta proucavanja obavit e se u dogovoru mentora i studenta. Zadaa moderatora Burze je upravo poticanje komunikacije koja e studentima pomoi u izboru mentora i teme istrazivanja

Pilot-projekt e-ucenja stranih jezika U okviru projekta EQIBELT zapocet je pilot-projekt «Izrada e-kolegija za obuku nastavnika stranih jezika za koristenje tehnologije e-ucenja», koji se organizira u suradnji s Odsjekom informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu, uz voditeljstvo doc. dr. sc. Sanje Seljan. Pocetak pilot-projekta obiljezila je radionica «Tehnologije e-ucenja u nastavi stranih jezika», odrzana od 24. do 26. travnja u Centru za jezike Sveucilista u Dubrovniku. S pomou prezentacije i prakticnoga rada strucnjaci s Odsjeka informacijskih znanosti prikazali su: openito okvir koristenja tehnologijama u nastavi, nacin organizacije kolegija i postavljanja materijala u e-okruzenju Moodle, zatim postojee izvore na webu koji mogu posluziti u nastavi jezika, AV grau (zvuk, video), online testiranje uz multimedije i slicno. U radionici su sudjelovale nastavnice Centra za jezike Sveucilista u Dubrovniku poradi stjecanja znanja i vjestina za uporabu tehnologija e-ucenja u nastavi stranih jezika. Zanimanje za upoznavanje uporabe e-tehnologija u nastavi pokazalo je i nekoliko nastavnika s ostalih odsjeka (komunikologija, pomorstvo, restauracija, akvakultura), koji su se pridruzili radionici.

XVIII.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Razvojno-istrazivacki centar za marikulturu postaje Tehnoloski i poslovno-inovacijski centar za marikulturu U Zagrebu je 13. lipnja 2008. u prostorijama Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske ­ BICRO d.o.o. potpisan ugovor o financiranju Tehnoloskog i poslovno-inovacijskog centra za marikulturu Sveucilista u Dubrovniku ­ MARIBIC za istrazivanje i promicanje novih tehnologija, te za podrsku malom i srednjem poduzetnistvu iz podrucja marikulture. BICRO je Vladina agencija za provedbu programa potpore tehnoloskom razvoju. Njezin program TEHCRO financira trzisno orijentirane projekte za razvoj kvalitetne i samoodrzive tehnoloske infrastrukture ovisno o potrebama akademske zajednice i inovativnih malih poduzea. Za projekt na dubrovackom podrucju planirana su sredstva u iznosu od 1,8 milijuna eura, i to u obliku uvjetnog zajma i bespovratnih sredstava. Ugovor o pokretanju novoga razvojno-istrazivackog centra potpisali su u ime Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske direktor Dalibor Marijanovi, a u ime MARIBIC-a direktor dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, uz nazocnost direktorice programa TEHCRO dr. sc. Ivane Nagy. MARIBIC e biti smjesten u uvali Bistrini u Malostonskom zaljevu i bavit e se istrazivanjem, monitoringom, promicanjem i razvitkom novih tehnologija u marikulturi. U njegovim laboratorijima i pogonima obavljat e se prakticna nastava za studente Sveucilista u Dubrovniku. Projektom e se osigurati prijeko potrebna podrska razvoju maloga i srednjeg poduzetnistva na podrucju akvakulture. Poduzetnicima koji se bave uzgojem i proizvodnjom morskih riba i skoljkasa osigurat e se uvjeti i prostor te strucno savjetovanje pri odabiru uzgojne lokacije. Sljedea faza suradnje ukljucit e obucavanje poduzetnika, pomo pri uvoenju novih uzgojnih tehnologija i standarda proizvodnje, menadzmenta i marketinga. Ujedno e se uz pomo vlastitog iskustva i znanja raditi na razvoju ,,hrvatskih brandova" za ribu i skoljkase.

XIX.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Sajam poslova na Sveucilistu u Dubrovniku Sveuciliste u Dubrovniku jedan je od sudionika prvoga Sajma poslova koji se pod sloganom «Najbrzi put do posla ­ karijere» odrzao 9. travnja 2008. u prostorijama Sveucilista. Tom prigodom 40-ak se poslodavaca predstavilo na izlozbenim punktovima i videozidu, uz prikaz novoga racunalnoga programa «Moj izbor» a odrzan je i okrugli stol o sezonskom zaposljavanju. Sajmu poslova bili su pokrovitelji Grad Dubrovnik i Dubrovacko-neretvanska zupanija u organizaciji Podrucne sluzbe Hrvatskog zavoda za zaposljavanje - Dubrovnik. Sveuciliste u Dubrovniku e u listopadu 2008. pokrenuti Sluzbu za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje. Zadae bi joj bile pratiti promjene koje se dogaaju na trzistu rada, poticati sve oblike zaposljavanja i poduzetnistva mladih te stvarati nove razvojne mogunosti na temelju dobre komunikacije s poduzetnicima i gospodarstvom, smanjujui time udaljenost izmeu ponude i potraznje (studenata i poslodavaca). Uz ta nastojanja, Sluzba e redovito objavljivati natjecaje na svojem web-portalu, organizirat e Job Fair (sajmove na kojima se predstavljaju poslodavci) i tribine na kojima e se poslodavci pojedinacno predstavljati studentima sa svojim kadrovskim potrebama; odrzavat e kontakte s poslodavcima, organizirati interaktivne radionice i tecajeve za studente, otvorit e forum na svojim web-stranicama i razraditi program angaziranja studenata na temelju volonterskoga rada.

XX.

RIJEC GLAVNOGA UREDNIKA

Dodijeljene Rektorove nagrade za najuspjesnije studente u akademskoj 2007./2008. godini Na temelju clanka 57. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i clanka 49. Statuta Sveucilista u Dubrovniku, Rektorovu nagradu u akademskoj 2007./2008. godini dobila je Anita Vranjes kao najuspjesnija diplomirana studentica cetverogodisnjeg strucnog studija ,,Menadzment u turistickoj destinaciji". Na svecanoj promociji prve generacije prvostupnica i prvostupnika preddiplomskih studija Sveucilista u Dubrovniku odrzane 23. veljace 2008. u Tvravi Revelinu, urucene su Rektorove nagrade: Gabrieli Bijeli, Hrvoju Blazeviu, Vidi Cadez, Juri Dropuliu, Tomu Sjekavici. Dobitnici pohvalnice su : Kruno Bonaci, Ana Ljubici, Marko Despot, Suzana Stankovi, Tatjana Dobroslavi, Ana Puljiz, Adriana Tomasi, Anet Maruni-Lisici, Beti Mihajlovi, Nila Milici-Vukosavi, Dalia Herceg, Ivana Paris, Goran Cvjetinovi, Nevena Stani, Nera Kosjerina, Ana Marijanovi.

XXI.

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Sveuciliste u Dubrovniku obiljezilo pet godina rada Sveuciliste u Dubrovniku obiljezilo je 1. listopada 2008. pet godina rada svecanom proslavom koja se odrzala u tvravi Revelinu. Na svecanosti se prikazao film u kojemu su se predstavili sve sveucilisne sastavnice, preddiplomski i diplomski studiji te povijest visokoga obrazovanja u Dubrovniku, a rektor prof. dr. sc. Mateo Milkovi sazeto je najavio tekue projekte i one za sljedee petogodisnje razdoblje. Takoer, na svecanosti su se urucila priznanja ustanovama i pojedincima uz odgovarajua obrazlozenja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Grad Dubrovnik, Dubrovacko-neretvanska zupanija, prof. dr. sc. Nikola Ruzinski, Vido Bogdanovi, dipl. ing. str., prof. dr. sc. Hrvoje Kraljevi, gradonacelnica Dubravka Suica, prof., zupanica Mira Buconi, prof., mr. sc. Andro Vlahusi, dr. med., i rektor prof. dr. sc. Mateo Milkovi dobitnici su povelje i plakete za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku. Tu Odluku donio je Senat na svojoj sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku.

XXII.

1. UPRAVA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

UPRAVA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

1 . 1. Rektor

Rektor Sveucilista:

dr. sc. Mateo Milkovi, redoviti profesor u trajnom zvanju.

Prorektori Sveucilista:

dr. sc. uro Beni, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Vjekoslav Dami, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Vesna Vrtiprah, redoviti profesor u trajnom zvanju.

Tajnici Sveucilista:

Dalibor Ivusi, dipl. iur., glavni tajnik, Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik.

Procelnici odjelâ Sveucilista: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor u trajnom zvanju.

Pomorski odjel

dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, docent (do 31. ozujka 2008.), dr. sc. Zeljko Kurtela, docent (od 1. lipnja 2008.).

Elektrotehnicko-racunarski odjel

dr. sc. Vlatko Lipovac, redoviti profesor u trajnom zvanju (do 31. svibnja 2008.), dr. sc. Marija Mirosevi, docent (od 1. lipnja 2008.).

Strojarski odjel

dr. sc. Jadran Sundrica, profesor visoke skole u trajnom zvanju.

3

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Odjel za akvakulturu

dr. sc. Branko Glamuzina, redoviti profesor (do 31. svibnja 2008.), dr. sc. Vlasta Bartulovi, docent (od 1. lipnja 2008.).

Odjel za komunikologiju

dr. sc. Milan Kiperas, profesor visoke skole u trajnom zvanju (do 31. svibnja 2008.), dr. sc. Stjepan Malovi, redoviti profesor (od 1. lipnja 2008.).

Odjel za umjetnost i restauraciju

dr. sc. Antun Karaman, izvanredni profesor.

Odjel za strucne studije

(u osnivanju)

Ravnatelj Instituta za more i priobalje:

dr. sc. Nenad Jasprica, visi znanstveni suradnik.

Direktor Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu (do 30. lipnja 2008.) i direktor Tehnolosko i poslovno-inovacijskog centra za marikulturu ­ ,,MARI-BIC" d.o.o. (od 1. srpnja 2008.):

dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, docent.

Ravnatelj Studentskog centra:

Marko Potrebica, dipl. ing.

Zapovjednik Skolsko­istrazivackog broda "Nase more":

kap. ivo Beni, dipl. ing.

4

UPRAVA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

1 . 2. Senat

Predsjednik:

dr. sc. Mateo Milkovi, redoviti profesor u trajnom zvanju.

Clanovi Senata:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Vedran Batos, izvanredni profesor, dr. sc. Vlasta Bartulovi, docent (od 1. lipnja 2008.) dr. sc. Zdravko Bazdan, izvanredni profesor, Valentina Buli, predsjednica Studentskog zbora, mr. sc. Matko Bupi, visi predavac, dr. sc. Niksa Burum, docent, dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, docent (do 30. svibnja 2008.), dr. sc. Antonije uki, izvanredni profesor, dr. sc. Branko Glamuzina, redoviti profesor (do 30. svibnja 2008.) dr. sc. Nenad Jasprica, visi znanstveni suradnik, dr. sc. Antun Karaman, izvanredni profesor, dr. sc. Milan Kiperas, profesor visoke skole u trajnom zvanju (do 30. svibnja 2008.), dr. sc. Valter Kozul, visi znanstveni suradnik (od 26. veljace 2008.), dr. sc. Zeljko Kurtela, docent (od 1. lipnja 2008.), dr. sc. Vladimir Lipovac, redoviti profesor u trajnom zvanju (do 30. svibnja 2008.), dr. sc. Marija Mirosevi, docent, Marijana Lujo, dipl. oec., dr. sc. Frano Ljubi, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Stjepan Malovi, redoviti profesor (od 1. lipnja 2008.), Baldo Marunci, zamjenik predsjednice Studentskog zbora, dr. sc. Ivo Paparela, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Zrinka Rudez, docent, mr. sc. Toni Svilokos, asistent, dr. sc. Jadran Sundrica, profesor visoke skole u trajnom zvanju, dr. sc. Maja Zitinski, izvanredni profesor (od 26. veljace 2008.).

5

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

U radu Senata bez prava glasa sudjelovali su prorektori: prof. dr. sc. Vjekoslav Dami, prof. dr. sc. uro Beni i prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah te predstavnici Sindikata Sofija Bogoje, diplomirani knjiznicar, i mr. sc. Niksa Koboevi.

1 . 3. Sveucilisni savjet

Predsjednik:

dr. sc. Josip Lovri, profesor emeritus.

Clanovi:

1. dr. sc. Zelimir Pulji, dubrovacki biskup, 2. Dubravka Suica, prof., gradonacelnica Dubrovnika, 3. Terezina Orli, dipl. oec., predsjednica Gospodarske komore Dubrovacko-neretvanske zupanije, 4. mr. sc. Iris Loncar, asistent, 5. Marko Radi, student.

6

2. USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.1. SVEUCILISNI ODJELI

2.1.1. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Procelnik: dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor u trajnom zvanju. 1. Preddiplomski studij Ekonomija sa smjerom: Ekonomija. 2. Diplomski studij Ekonomija sa smjerom: - Ekonomija. 3. Preddiplomski studij Poslovna ekonomija sa smjerovima: Turizam, Meunarodna trgovina, Marketing, Menadzment, Financijski menadzment. Turizam, Meunarodna trgovina.

4. Diplomski studij Poslovna ekonomija sa smjerovima:

Strucno vijee Odjela: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. uro Beni, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Halid Konjhodzi, redoviti profesor u traj. zvanju, dr. sc. Frano Ljubi, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Ivo Paparela, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Vesna Vrtiprah, redoviti profesor u traj. zvanju, dr. sc. Zdravko Bazdan, izvanredni profesor, dr. sc. Zagorka Brunsko, izvanredni profesor, dr. sc. Antonije uki, izvanredni profesor, dr. sc. Zrinka Rudez, docent, mr. sc. Ivan Jelci, predavac, mr. sc. Ivona Vrdoljak-Raguz, asistent, Valentina Buli, predstavnica studenata, Mario Veza, predstavnik studenata.

9

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.1.2. Pomorski odjel

Procelnik: dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, docent (do 30. svibnja 2008.), dr. sc. Zeljko Kurtela, docent (od 1. lipnja 2008.). 1. Preddiplomski studiji: Nautika, Brodostrojarstvo, Pomorske tehnologije jahta i marina.

Strucno vijee Odjela: 1. dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, redoviti profesor, 2. dr. sc. Sreko Krile, izvanredni profesor, 3. dr. sc. Maja Zitinski, izvanredni profesor, 4. dr. sc. Zeljko Kurtela, docent, 5. dr. sc. Maro Jeli, visi asistent, 6. Milos Brajovi, visi predavac, 7. mr. sc. Matko Bupi, visi predavac, 8. Ivica urevi-Tomas, visi predavac, 9. Davor Bonaci, predavac, 10. Pero Car, predstavnik studenata.

10

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.1.3. Elektrotehnicko­racunarski odjel

Procelnik: dr. sc. Vladimir Lipovac, redoviti profesor u trajnom zvanju (do 30. svibnja 2008.), dr. sc. Marija Mirosevi, docent (od 1. lipnja 2008.). 1. Preddiplomski studiji: - Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, - Primijenjeno racunarstvo. 2. Diplomski studij: - Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu.

Strucno vijee Odjela: 1. dr. sc. Vlatko Lipovac, redoviti profesor u traj. zvanju, 2. dr. sc. Mateo Milkovi, redoviti profesor u traj. zvanju, 3. dr. sc. Vedran Batos, izvanredni profesor, 4. dr. sc. Alen Brkovi, docent, 5. dr. sc. Niksa Burum, docent, 6. dr. sc. Marija Mirosevi, docent, 7. dr. sc. Mario Milicevi, visi predavac, 8. mr. sc. Ivan Prce, visi predavac, 9. Valentino Stanici, predstavnik studenata.

11

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.1.4. Strojarski odjel

Procelnik: dr. sc. Jadran Sundrica, profesor visoke skole u trajnom zvanju. Strucno vijee Odjela: 1. dr. sc. Vjekoslav Dami, redoviti profesor u traj. zvanju, 2. dr. sc. Jadran Sundrica, prof. visoke skole u traj. zvanju, 3. mr. sc. Niksa Koboevi, visi predavac.

12

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.1.5. Odjel za akvakulturu

Procelnik: dr. sc. Branko Glamuzina, redoviti profesor (do 30. svibnja 2008.), dr. sc.Vlasta Bartulovi, docent (od 1. lipnja 2008.). 1. Preddiplomski studij: - Akvakultura. 2. Diplomski studij: - Marikultura. Strucno vijee Odjela: 1. dr. sc. Cedomil Lucu, redoviti profesor u traj. zvanju, 2. dr. sc. Bosko Skaramuca, red. profesor u traj. zvanju, 3. dr. sc. Branko Glamuzina, redoviti profesor, 4. dr. sc. Vlasta Bartulovi, docent, 5. mr. sc. Josip Mikus, asistent, 6. mr. sc. Ana Bratos-Cetini, asistent, 7. Nikolina Karaman, predstavnica studenata.

13

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.1.6. Odjel za komunikologiju

Procelnik: dr. sc. Milan Kiperas, profesor visoke skole u trajnom zvanju (do 30. svibnja 2008.), dr. sc. Stjepan Malovi, redoviti profesor (od 1. lipnja 2008.). 1. Preddiplomski studij: - Mediji i kultura drustva. 2. Diplomski studiji: - Mediji, - Odnosi s javnostima. Strucno vijee Odjela: 1. dr. sc. Stjepan Malovi, redoviti profesor, 2. dr. sc. Gordana Vilovi, docent, 3. dr. sc. Mato Brautovi, docent, 4. dr. sc. Pero Maldini, docent, 5. dr. sc. Milan Kiperas, profesor visoke skole u trajnom zvanju, 6. ore Obradovi, dipl. novinar, asistent, 7. Baldo Marunci, predstavnik studenata preddiplomskih studija, 8. Zlata Rodin, predstavnica studenata diplomskih studija.

14

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.1.7. Odjel za umjetnost i restauraciju

Procelnik: dr. sc. Antun Karaman, izvanredni profesor. Strucno vijee Odjela: 1. dr. sc. Antun Karaman, izvanredni profesor, 2. mr. sc. Sanja Zaja-Vrbica, asistent, 3. Sandra Uskokovi, mag., asistent.

15

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.1.8. Odjel za strucne studije (u osnivanju)

16

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.2. INSTITUT ZA MORE I PRIOBALJE

Ravnatelj: dr. sc. Nenad Jasprica, visi znanstveni suradnik. Strucno vijee Instituta: 1. dr. sc. Adam Benovi, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 2. dr. sc. Marina Cari-Glunci, visi znanstveni suradnik, 3. dr. sc. Nenad Jasprica, visi znanstveni suradnik, 4. dr. sc. Valter Kozul, visi znanstveni suradnik, 5. dr. sc. Davor Luci, visi znanstveni suradnik, 6. dr. sc. Mirna Batisti, znanstveni suradnik, 7. dr. sc. Jaksa Bolotin, znanstveni suradnik, 8. dr. sc. Jakica Njire, znanstveni suradnik, 9. dr. sc. Vladimir Onofri, znanstveni suradnik, 10. dr. sc. Niksa Glavi, visi asistent, 11. mr. sc. Svjetlana Bobanovi­Coli, strucni suradnik.

17

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.3. OSTALE USTROJBENE JEDINICE

2.3.1. Sveucilisna knjiznica

Knjiznica za tehnicke i biotehnicke znanosti Voditeljica: Ana Pujo, dipl. oec. Knjiznica za drustvene znanosti Voditeljica: Vesna Kaminski, dipl. oec. Centar za turisticku dokumentaciju Voditeljica: Sofija Bogoje, dipl. oec.

2.3.2. Centar za informaticku potporu

Voditelj: mr. sc. Ivan Vilovi.

2.3.3. Poslovno-obrazovni centri

Centar za izobrazbu pomoraca Voditelj: mr. sc. Matko Bupi. Centar za turisticke vodice i voditelje poslovnica Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah. Sveucilisni centar za jezike Voditeljica: mr. sc. Lucijana Leoni.

2.3.4. Skolsko-istrazivacki brod "Nase more"

Zapovjednik broda: kap. ivo Beni, ing.

18

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.4. SVEUCILISNE SLUZBE I UREDI

2.4.1. Sluzba za administrativne i ope poslove

Voditelj: Branko Putica, dipl. iur.

2.4.2. Sluzba za preddiplomske studije

Voditeljice: Franica Grbi­Krampus, Sonja Pirjac, oec.

2.4.3. Sluzba za diplomske studije

(u osnivanju).

2.4.4. Sluzba za poslijediplomske studije

Voditeljica: Daria Vucijevi, dipl. oec.

2.4.5. Sluzba za knjigovodstvo i finacije Voditeljica: Jelena Coi, dipl. oec. 2.4.6. Sluzba za meunarodnu suradnju

Voditeljica: dr. sc. Natalia Stagl Skaro.

2.4.7. Sluzba za izdavastvo

Voditeljica: Marijana Lujo, dipl. oec.

2.4.8. Sluzba za tehnicko odrzavanje i osiguranje

Voditelj: Ivo Barac, ing.

2.4.9. Ured za financijsko upravljanje, kontrolu i reviziju

Voditeljica: Inge Jelavi, dipl. oec.

2.4.10. Ured za meunarodne znanstvene projekte

(u osnivanju).

19

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.4.11. Ured za odnose s javnostima

(u osnivanju).

2.4.12. Ured za profesionalnu orijentaciju, savjetovanje studenata i alumne

(u osnivanju).

20

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.5. STRUCNA POVJERENSTVA SVEUCILISTA

2.5.1. Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka u akademskoj 2007./2008. godini:

- prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, - Dalibor Ivusi, dipl. iur., - Branko Putica, dipl. iur.

2.5.2. Povjerenstvo za izdavacku djelatnost:

- prof. dr. sc. Mateo Milkovi, - prof. dr. sc. uro Beni, - prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, - prof. dr. sc. Branko Glamuzina, - doc. dr. sc. Pero Maldini.

2.5.3. Povjerenstvo za provoenje postupka kapitalne izgradnje:

- Branko Putica, dipl. iur., - Ivo Barac, ing., - Mato Lujo.

2.5.4. Povjerenstvo za odrzavanje sustava kvalitete:

- mr. sc. Ivan Jelci, - dr. sc. Jadran Sundrica.

2.5.5. Povjerenstvo za ECTS

- prof. dr. sc. Vjekoslav Dami, - prof. dr. sc. Antun Karaman, - doc. dr. sc. Marija Mirosevi, - dr. sc. Jadran Sundrica, - mr. sc. Ante Katavi, - mr. sc. Iris Loncar, - mr. sc. Mihovil Raci.

21

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.6. TEHNOLOSKI I POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR ZA MARIKULTURU ­ ,,MARI-BIC" d. o. o.

1. doc. dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, direktor, 2. Beti Bigunac, sluzbenica.

22

USTROJ SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2.7. STUDENTSKI CENTAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. Marko Potrebica, dipl. ing., ravnatelj, Jadranka Pantovi, dipl. oec., referent za studentski standard, Darija Bajo, voditeljica racunovodstva, Zeljko Bajo, oec., referent za zaposljavanje studenata, Miodrag Kirigin, referent za zaposljavanje studenata, Julija Mandi, fakturist ­ knjigovodstvo kupaca i blagajnica.

23

3. ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

3.1. ZAPOSLENI U STALNOM RADNOM ODNOSU

3.1.1. Nastavnici i znanstvenici ­ stanje 30. rujna 2007.

Br.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Ime i prezime

dr. sc. Ivo Ban dr. sc. uro Beni dr. sc. Adam Benovi dr. sc. Vjekoslav Dami dr. sc. Branko Glamuzina dr. sc. Halid Konjhodzi dr. sc. Vlatko Lipovac dr. sc. Frano Ljubi dr. sc. Cedomil Lucu dr. sc. Stjepan Malovi dr. sc. Mateo Milkovi dr. sc. Ivo Paparela dr. sc. Ivan Pavlovi dr. sc. Bosko Skaramuca dr. sc. Vesna Vrtiprah dr. sc. Vedran Batos dr. sc. Zdravko Bazdan dr. sc. Zagorka Brunsko dr. sc. Marina Cari-Glunci dr. sc. Antonije uki dr. sc. Antun Karaman dr. sc. Valter Kozul dr. sc. Sreko Krile dr. sc. Davor Luci dr. sc. Branka Milosevi-Pujo dr. sc. Maja Zitinski dr. sc. Vlasta Bartulovi dr. sc. Mirna Batisti dr. sc. Alen Brkovi dr. sc. Jaksa Bolotin dr. sc. Niksa Burum dr.sc. Nenad Jasprica dr. sc. Vedran Jelavi dr. sc. Marija Mirosevi dr. sc. Jakica Njire dr. sc. Vladimir Onofri dr. sc. Zrinka Rudez dr. sc. Gordana Vilovi

Zvanje

redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor - trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor visi znanstveni suradnik izvanredni profesor izvanredni profesor visi znanstveni suradnik izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor docent znanstveni suradnik docent znanstveni suradnik docent znanstveni suradnik docent docent znanstveni suradnik znanstveni suradnik docent docent

25

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

dr. sc. Milan Kiperas mr. sc. Jadran Sundrica dr. sc. Igor Brautovi dr. sc. Mato Brautovi dr. sc. Ivo Domijan-Arneri dr. sc. Niksa Glavi dr. sc. Tihomir Lukovi dr. sc. Pero Maldini dr. sc. Ivana Pavli mr. sc. Matko Bupi mr. sc. Mate Jurjevi mr. sc. Niksa Koboevi mr. sc. Zeljko Kurtela mr. sc. Lucijana Leoni mr. sc. Ivan Prce Helena Brautovi, prof. mr. sc. Ana Bratos-Cetini mr. sc. Marija Dragicevi mr. sc. Ana Gavrilovi mr. sc. Zrinka Golemac mr. sc. Maro Jeli mr. sc. Ante Katavi mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi mr. sc. Stijepo Letuni mr. sc. Iris Loncar mr. sc. Goran Lucin mr. sc. Marija Martinovi mr. sc. Iris Mihajlovi mr. sc. Josip Mikus mr. sc. Mihovil Raci mr. sc. Toni Svilokos mr. sc. Meri Suman-Toli mr. sc. Katija Vojvodi mr. sc. Ivona Vrdoljak-Raguz mr. sc. Sanja Zaja-Vrbica mr. sc. Marija Martinovi Daniel Atijas, mag. Perica Vojini, mag. Marina Brailo, dipl. ing. Zeljana oo, prof. Barbara Gangai, dipl. ing. Rade Gari, dipl. ing. Daniela Jemo, dipl. ing. Pavo Klokoc, dipl. ing. Marija Kati, mag. Sandra Uskokovi, mag. Denis Voki, mag. 26

profesor visoke skole profesor visoke skole visi asistent visi asistent visi asistent visi asistent visi asistent visi asistent visi asistent visi predavac visi predavac visi predavac visi predavac visi predavac visi predavac visi predavac asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent

ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Romana Capor, prof. Dario Kresi, dipl. ing. Iris Lobas, prof. ore Obradovi, dipl. novinar Doris Peruci, mag. Ivana Prusina, dipl. ing. Ivona Zakarija, dipl. ing. Krunoslav Zubrini, dipl. ing. mr. sc. Lia Dragojevi mr. sc. Ivan Jelci mr. sc. Igor Mazi mr. sc. Mario Milicevi mr. sc. Aleksandar Selmanovi Davor Bonaci, dipl. ing. Milos Brajovi, dipl. ing. Helena Brautovi, prof. Sandra Didovi­Baranac, prof. Perica Domijan, prof. Jelena Dubci, prof. Ivica urevi-Tomas, dipl. ing. Daniela Falkoni-Mjehovi Marija Gjurasi, prof. Natasa Jurjevi, dipl. ing. Jasenka Maslek, prof. Tereza Mati-Ivusi, prof. Ivona Mili-Beran, prof. Niksa Mojas, dipl. ing. Ivana Naki-Luci, prof. Zrinka Rezi-Tolj, prof. Nives Vidak, prof. Ariana Violi-Koprivec, prof. mr. sc. Svjetlana Bobanovi-Coli ivo Ban, prof. Silvija Batos, prof. Dean Konti, prof.

asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac predavac strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik

27

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

3.1.2. Znanstveni novaci - asistenti

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ime i prezime dr. sc. Marijo Kirola, visi asistent mr. sc. Dubravka Bojani mr. sc. Marijeta Cali mr. sc. Damir Radan Nenad Antolovi, dipl. ing. Selma Custovi, dipl. ing. Iris Dupci Radi, dipl. ing. Enis Hrusti, dipl. ing. Esme-Johanna Marcelja, dipl. ing. Marijana Miloslavi, dipl. ing. Marijana Pecarevi, dipl. ing. Barbara Puh, dipl. oec. Nebojsa Stojci, dipl. oec. Sanja Tomsi, prof.

28

ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

3.1.3. Sluzbenici i namjestenici

Broj 1. 2. Ime i prezime Rektorov ured Dalibor Ivusi, dipl. iur. Olga Sundrica, ing. Sluzba za administrativne i ope poslove Branko Putica, dipl. iur. Jelena Dubelj Katija Burmas, dipl. ing. Daniela Tomasevi, dipl. ing. Mireja Muhoberac, dipl. oec. Ivo Mandi Sluzba za preddiplomske i diplomske studije Sonja Pirjac, oec. Franica Grbi-Krampus ina Gangai, oec. Lidija Jovi, oec. Ivica Miloslavi, dipl. ing. Gordana Coi Sluzba za poslijediplomske studije Daria Vucijevi, dipl. oec. Kadrovska sluzba Sanja Zivkovi, bac. Sluzba za financijsko-knjigovodstvene i racunovodstvene poslove Jelena Coi, dipl. oec. Jakica Marinovi Rade Mihaljevi, ing. Marina Vlahusi Elena Mratovi Ana Brajovi, dipl. ing. Nikolina Kora, oec. Institut za more i priobalje Klementina Storelli Radno mjesto rukovoditelj odjela u podrucnoj sluzbi voditeljica ostale ustrojstvene jedinice

3. 4. 5. 6. 7. 8.

rukovoditelj pododsjeka u sredisnjoj sluzbi administrativna tajnica administrativna tajnica administrativna tajnica strucni suradnik I. vrste radno mjesto III. vrste

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

voditeljica odsjeka II. vrste visi strucni referent visi strucni referent visi strucni referent visi strucni referent strucni referent III. vrste rukovoditeljica pododsjeka

16.

strucni suradnik I. vrste

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

rukovoditeljica pododsjeka u sredisnjoj sluzbi

voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste voditeljica racunovodstva

visi strucni referent visi strucni referent radno mjesto II. vrste

29

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Bozo Grmoljez Niko Jozovi Luko Gverovi Vlaho Petkovi Pavo Miloslavi Zoran Juri Zeljko Bae Nikola Arkulin Sluzba za meunarodnu suradnju i organizaciju znanstvenih i strucnih skupova dr. sc. Natalia Stagl Skaro Sluzba za izdavastvo i marketing Marijana Lujo, dipl. oec. Davorka Turcinovi, dipl. ing. Ivona Marega, dipl. ing. Sveucilisna knjiznica Vesna Kaminski, dipl. oec. Ana Pujo, dipl. oec. Maris Cori, dipl. oec. Marija Beni-Penava, prof. Sluzba za turisticku dokumentaciju Sofija Bogoje, dipl. knjiznicar Centar za informaticku potporu mr. sc. Ivan Vilovi Karlo Primorac­Tutek, ing. Tihi Bilas, ing. Gordan Nagy, dipl. oec. Skolsko-istrazivacki brod "Nase more" Ljubo Mercep, dipl. ing. ivo Beni, ing. Antun Carevi, ing. Vinko Jerkovi, ing. Guca Maroje Vinko Asi Sluzba za tehnicko odrzavanje i osiguranje Mise Galjuf, dipl. oec. Mato Lujo Ivo Barac, ing. Mile Nenadi

tehnicki suradnik radno mjesto III. vrste radno mjesto III. vrste voditelj odjeljka I. vrste radno mjesto III. vrste knjiznicar tehnicki suradnik radno mjesto IV. vrste

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

voditeljica sluzbe rukovoditeljica pododsjeka u sredisnjoj sluzbi strucni suradnik I. vrste strucni suradnik I. vrste diplomirani knjiznicar diplomirani knjiznicar diplomirani knjiznicar ostala radna mjesta I. vrste voditelj ostale ustrojstvene jedinice rukovoditelj pododsjeka u sredisnjoj sluzbi tehnicki suradnik tehnicki suradnik strucni suradnik I. vrste

42. 43. 44. 45.

46. 47. 48. 49. 50.

rukovoditelj odjela u sredisnjoj sluzbi rukovoditelj odjela tehnicki suradnik tehnicki suradnik tehnicki suradnik

51. 52. 53.

rukovoditelj pododsjeka u sredisnjoj sluzbi voditelj ostale ustrojstvene jedinice II. vrste voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica

30

ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Cvijeto Radi, ing. Antun Petrovi Pero Kolak Ivan Koncul Senko Kriz Niko Kristovi Mato Mati Anka Marti Anita Kravarovi Luce Jerci Ruza Kriste Dragica Mihaljevi Miroslava Rami Marija Vuleti Mirjana Vidojevi Kata Zvone

visi tehnicar ostala radna mjesta II. vrste radno mjesto III. vrste tehnicki suradnik radno mjesto III. vrste radno mjesto III. vrste radno mjesto III. vrste radno mjesto III. vrste radno mjesto IV. vrste spremacica radno mjesto IV. vrste spremacica radno mjesto IV. vrste spremacica radno mjesto IV. vrste spremacica radno mjesto IV. vrste spremacica radno mjesto IV. vrste spremacica radno mjesto IV. vrste spremacica radno mjesto IV. vrste spremacica

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Zaposleni na odreeno radno vrijeme Paulina Baci Maris Bolotin Ante Konjuh Mario Ljubisi Ivana Marevi Anelka Marinovi Mario Marlais Mare Maskari Draga Runje Ivan Susac Antonio Satara Mirjana Sujak Katarina Zec Marko Zari

Odjel za komunikologiju Institut za more i priobalje Centar za informaticku potporu Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sluzba za administrativne i ope poslove Sluzba za administrativne i ope poslove Institut za more i priobalje Institut za more i priobalje spremacica Centar za informaticku potporu Razvojno-istrazivacki centar za marikulturu Institut za more i priobalje Sluzba za marketing i izdavastvo Institut za more i priobalje

31

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

3.2. POCASNO ZVANJE

1. dr. sc. Josip Lovri, profesor emeritus.

3.3. VANJSKI SURADNICI

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Ime i prezime dr. sc. Nenad Antoni dr. sc. Vlasta Bahovec dr. sc. Nikola Bogunovi dr. sc. Wolfgang Borutzky dr. sc. Leo Budin dr. sc. Nevenka Cavlek dr. sc. Ante Dulci dr. sc. Jakov Dulci dr. sc. Paula Durbesi dr. sc. Ivan Ferencak dr. sc. Igor Fiskovi dr. sc. Radovan Halle dr. sc. Damir Kalpi Anto Kajini dr. sc. Ivan Katavi dr. sc. Tanja Kesi dr. sc. Zoran Kovacevi dr. sc. Zvonimir Kozari dr. sc. Hrvoje Kraljevi dr. sc. Miro Kraljevi dr. sc. Nada Krstulovi dr. sc. Toni Lazibat dr. sc. Tarzan Legovi dr. sc. Ivan Lovrinovi dr. sc. Brane Marki dr. sc. Ivan Mencer dr. sc. Anelko Milardovi dr. sc. Luko Mili dr. sc. Milorad Mrakovci dr. sc. Ante Muniti dr. sc. Maja Pavela Vranci dr. sc. Ivan Pavlovi dr. sc. Milena Persi dr. sc. Krunoslav Pisk dr. sc. Darko Prebezac dr. sc. Zdenko Segetlija dr. sc. Zvonimir Siki dr. sc. Tomislav Sola dr. sc. Mladen Soli 32 Zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje znanstveni savjetnik redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje akademski slikar redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje znanstveni savjetnik redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor znanstveni savjetnik ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje znanstveni savjetnik ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor

ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

dr. sc. Zeljko Suman dr. sc. Emin Teskeredzi dr. sc. Sinisa Tatalovi dr. sc. Ivan Tomasi dr. sc. Ivica Veza dr. sc. Tihomir Vranesevi dr. sc. Miroslav Vujevi dr. sc. Boris Vukoni dr. sc. Miroslav Zugaj dr. sc. Mirta Baranovi dr. sc. Bozenko Bili dr. sc. Alexis Conides dr. sc. Hamid Dzubur dr. sc. Marijan urek dr. sc. Akos Horvath dr. sc. Drago Jakovcevi dr. sc. Nikola Knego dr. sc. Stanislav Kurajica dr. sc. Drazen Lali dr. sc. Miroslav Machala dr. sc. Milenko Obad dr. sc. Julije Ozegovi dr. sc. Marko Petrak dr. sc. Mario Spremi dr. sc. Ljubica Baki Tomi dr. sc. Antun Cesko dr. sc. Jurica Jug Dujakovi dr. sc. Kresimir Fertalj dr. sc. Zlatan Gelb dr. sc. Marin Golub dr. sc. Domagoj Jakobovi dr. sc. Blanka Jergovi dr. sc. Niko Koncul dr. sc. Gordana Kordi dr. sc. Sanja Mati Skoko dr. sc. Marko Milosavljevi dr. sc. Goran Popovi dr. sc. Marija Putica dr. sc. Majda Tafra Vlahovi dr. sc. Mira Morovi dr. sc. Daniela Angelina Jelinci dr. sc. Antun Niceti dr. sc. Jasna Buri mr. sc. Mato Budman mr. sc. Tomislav Kosi mr. sc. Drago Vojvodi 33

redoviti profesor ­ I. izbor znanstveni savjetnik ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje redoviti profesor ­ trajno zvanje izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor izvanredni profesor docent docent docent docent docent docent docent docent docent docent docent docent docent docent visi znanstveni suradnik znanstveni suradnik profesor visoke skole visi predavac visi predavac visi predavac visi predavac

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

dr. sc. Bozidar Kurtori, dr. vet. medicine dr. sc. Martin Lazar dr. sc. Ivan Tanta Damir Kapetanovi, dr. vet. medicine mr. sc. Zdravko Kedzo mr. sc. Suzana Kunac Elenmari Pletikos, prof. Ksenija Renko, prof. mr. sc. Irena Vardi Dubravka Vlasi Marija Baa, prof. Petar Mirosevi, dipl. ing. dr. sc. Mato Miskovi Perisa Zakarija, dipl. ing. Renata Andjus, majstor restaurator mr. sc. Antun Asi Vedran Beni, dipl. oec. Nikola Beusan, dipl. ing. Mato Bili, dipl. ing. Ivica Boticki, dipl. ing. mr. sc. Radoslav Buzanci, konzervator Zvonimir Cetini, dipl. ing. mr. sc. Dasen Jasprica Senta Jerkovi, mag. Zarko Koboevi, dipl. ing. Toni Kordi, ing. Maro Krile, dipl. dizajner Hrvoje Kulusi, dipl. ing. Mladen Kuzmi, dr. med. Katija Lonza, dipl. ing. Naa Luci, konzervator mr. sc. Luksa Lucianovi Dominik Miljak, dipl. ing. Ljubomir Nikoli, dipl. ing. Stjepan Pavlek, dipl. ing. mr. sc. Miljenko Petrovi Mario Petrusi, dipl. ing. Sanja Srhatli, visi konzervator restaurator Dubravka Zakarija, prof. Mirjana Zeravica, prof.

visi asistent visi asistent visi asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent predavac predavac predavac predavac strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik strucni suradnik

34

ZAPOSLENICI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

3.4. PROMJENE TIJEKOM AKADEMSKE GODINE

I. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja

1. 2. 3. 4. dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Adam Benovi, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Bosko Skaramuca, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr. sc. Vesna Vrtiprah, redoviti profesor u trajnom zvanju,

5. dr. sc. Stjepan Malovi, redoviti profesor, 6. dr. sc. Vedran Batos, izvanredni profesor, 7. dr. sc. Zagorka Brunsko, izvanredni profesor (reizbor), 8. dr. sc. Vlasta Bartulovi, docent, 9. dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, docent.

II. Izbori u znanstvena zvanja

1. dr. sc. Marina Cari-Glunci, visi znanstveni suradnik, 2. dr. sc. Valter Kozul, visi znanstveni suradnik.

III. Izbori u nastavna zvanja

1. Tereza Mati­Ivusi, prof., predavac (reizbor).

IV. Steceni akademski stupanj

1. 2. 3. 4. Ivo Domijan-Arneri ­ doktorat znanosti, Ivana Pavli ­ doktorat znanosti, Niksa Glavi ­ doktorat znanosti, Aleksandar Selmanovi ­ magistar znanosti.

V. Primljeni u stalni radni odnos

1. 2. 3. 4. dr. sc. Igor Brautovi, visi asistent, Zeljana oo, prof., asistent, Barbara Gangai, dipl. ing., asistent, Rade Gari, dipl. ing., asistent,

35

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Danijela Jemo, dipl. ing., asistent, Pavo Klokoc, dipl. ing., asistent, Doris Peruci, mag., asistent, Ivana Prusina, dipl. ing., asistent, Marina Brailo, dipl. ing., asistent, Nives Vidak, prof., predavac, Enis Hrusti, ing., znanstveni novak, Marijana Miloslavi, dipl. ing., znanstveni novak, ivo Beni, ing., Tihi Bilas, dipl. ing., Vinko Jerkovi, ing., Nikolina Kora, oec., Ivona Marega, dipl. ing.

VI. Prekinuli radni odnos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dr. sc. Zagorka Brunsko, izv. prof. ­ preminula, dr. sc. Vedran Jelavi, doc. ­ preminuo, dr. sc. Desa Baci - sporazumni prekid, Marija Baa, prof. ­ odlazak u mirovinu, Robert Miskovi ­ sporazumni prekid, Miroslava Dami, prof. ­ odlazak u mirovinu, Dario Kresi ­ sporazumni prekid.

36

4. VAZNIJE ODLUKE SENATA I SAVJETA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

VAZNIJE ODLUKE SENATA I SAVJETA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

4 . 1 . ZAKLJUCCI SENATA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

41. sjednica, odrzana 30. listopada 2007. Raspravljeni su rezultati upisa u I. godinu diplomskih sveucilisnih studija te je utvreno da e nastava za 105 upisanih studenata zapoceti 15. listopada 2007. Pokrenut je postupak donosenja novoga Statuta Sveucilista u Dubrovniku. Donesena je odluka o osnivanju Instituta za matematicku kemiju. Donesene su odluke o izmjenama i dopunama nastavnog programa preddiplomskog studija ,,Primijenjeno/poslovno racunarstvo" te diplomskih studija ,,Mediji" i ,,Marikultura". Donesene su odluke u vezi s prijedlogom Pravilnika o znanstvenim podrucjima, poljima i granama te utvreni prijedlozi za nove grane u poljima interdisiplinarnih tehnickih znanosti, ekonomije i informacijskih i komunikacijskih znanosti, a prijedlozi su upueni Nacionalnom vijeu za znanost. Prof. dr. sc. Stjepan Malovi izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, dr. sc. Pero Maldini u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a dr. sc. Ivana Pavli u suradnicko zvanje viseg asistenta. Raspisan je natjecaj za prijam dva znanstvena novaka na projekt prof. dr. sc. Matea Milkovia. Imenovano je Povjerenstvo za izbor u visa nastavna zvanja nastavnika Pomorskog odjela i Strojarskog odjela. Senat je zahvalio na suradnji prof. dr. sc. Ivanu Pavloviu, koji je otisao u mirovinu. 42. sjednica, odrzana 11. prosinca 2007. Prihvaen je novi Statut Sveucilista u Dubrovniku. Senat je ovlastio rektora za potpisivanje ugovora sa Zagrebackom bankom o visegodisnjem zaduzenju za prvu fazu izgradnje Sveucilista. Raspisan je natjecaj za dodjelu subvencioniranih stambenih kredita za zaposlenike u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradnickim zvanjima te imenovano Povjerenstvo za provedbu natjecajnog postupka. Podrzana je inicijativa za pokretanje strucnog i specijalistickog studija ,,Turizam". Senat je donio zakljucak u vezi s pokretanjem postupka izmjena i dopuna Zakona o strucnim nazivima i akademskom stupnju. Podrzana je inicijativa za ukljucivanje Sveucilista u program Erasmus Stratos u suradnji s partnerskim sveucilistima iz Finske i Svedske. Dr. sc. Nenad Vekari izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Krunoslav Zubrini, dipl. informaticar, i Ivona Zakarija, dipl. ing., izabrani su u nastavno zvanje predavaca. Natasa Jurjevi, dipl. ing., Ivica urevi-Tomas, dipl. ing., Milos Brajovi, dipl. ing., i mr. sc. Mario Milicevi izabrani su u nastavna zvanja viseg predavaca, a mr. sc. Matko Bupi i mr. sc. Zeljko Kurtela ponovno su izabrani u nastavno

39

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

zvanje viseg predavaca. U radni odnos primljeni su Zarko Koboevi, dipl. ing., mr. sc. Ivan Tanta i mr. sc. Anita Jelici kao asistenti, a u okviru razvojnih radnih mjesta. Dinka Vragolov, dipl. ing., primljena je u radni odnos za poslove znanstvene novakinje ­ asistentice. Raspravljeno je izvjese o statusu poslijediplomskih studija nastavnika, asistenata i znanstvenih novaka Sveucilista u Dubrovniku. Donesena je odluka o odrzavanju promocije diplomiranih studenata po starim programima Veleucilista u Dubrovniku i Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu te promocije I. generacije studenata koji su zavrsili preddiplomske sveucilisne studije. 43. sjednica, odrzana 29. sijecnja 2008. Senat je donio zakljucak kojim se daje suglasnost da se polozena drzavna matura postavi kao uvjet za upis u ustanove visokog obrazovanja te da se rezultati drzavne mature upotrebljavaju umjesto postojeih razredbenih postupaka s tim da e sveucilisni odjeli dostaviti prijedloge izbornih predmeta uzimajui u obzir specificnosti pojedinih studija. Senat je zaduzio strucna vijea sveucilisnih odjela da rasprave prijedlog dodatka (supplementa) svjedodzbama i diplomama. Raspravljena je analiza strukture generacije studenata upisane na sveucilisne preddiplomske studije u akademskoj 2007./2008. godini. Osnovan je Centar za menadzment u zdravstvu. Pokrenuta je inicijativa za izradu prijedloga Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor i Pravilnika o evidenciji studentskih organizacija te je donesena odluka da e se izbori za Studentski zbor provesti 19. ozujka 2008. Donesena je odluka o provedbi dopunskih izbora za dva clana Senata (umjesto pok. prof. dr. sc. Zagorke Brunsko i prof. dr. sc. Ivana Pavlovia, koji je otisao u mirovinu) te je imenovano Povjerenstvo za provedbu izbora knjige prof. dr. sc. Zdravka Bazdana "Efektne burze ­ burze vrijednosnica" i "Demokracija i ljudska prava" prihvaene su za udzbenike Sveucilista u Dubrovniku. Po natjecaju za razvojna radna mjesta donesena je odluka o zasnivanju radnog odnosa s Anom Portolan, dipl. oec., Veliborom Puzeviem, dr. med., i Ivanom Popovi, prof., za poslove asistenata. Prof dr. sc. Vladimir Lipovac izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, a dr. sc. Ivo Domijan-Arneri u znanstveno-nastavno zvanje docenta. 44. sjednica, odrzana 26. veljace 2008. Nakon provedenih izbora donesena je odluka da se za nove clanove Senata izabiru dr. sc. Valter Kozul, visi znanstveni suradnik, i dr. sc. Maja Zitinski, izvanredni profesor. Senat je pozitivno ocijenio dokument ,,Vizija i misija e-ucenja na Sveucilistu u Dubrovniku". Prihvaeno je

40

VAZNIJE ODLUKE SENATA I SAVJETA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

financijsko izvjese o poslovanju Sveucilista za 2007. godinu i donesena odluka o prihvaanju financijskog plana poslovanja za 2008. godinu. Financijsko izvjese o poslovanju Studentskog centra za 2007. i plan poslovanja za 2008. godinu primljeni su na znanje. Prihvaen je Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija i Pravilnik o provedbi izbora za Studentski zbor Sveucilista u Dubrovniku. Prihvaen je Elaborat o pokretanju strucnog studija ,,Turizam" i strucnog specijalistickog studija ,,Turizam" te je donesena odluka o upuivanju tih programa u redovitu proceduru za izdavanje dopusnica. Raspravljeni su rezultati analize o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom semestru akademske 2007./2008. godine. Prihvaen je rektorov tekst odgovora na dopis predsjednika Nacionalnog vijea za visoko obrazovanje u vezi s dopusnicama za nove studijske programe. Dr. sc. Vesna Miovi izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Imenovano je povjerenstvo za reizbor mr. sc. Nikse Koboevia u nastavno zvanje viseg predavaca, a Davor Bonaci, dipl. ing., izabran je u nastavno zvanje predavaca. Imenovano je Povjerenstvo za izbor mr. sc. Gorana Lucina i mr. sc. Mihovila Racia u nastavno zvanje. 45. sjednica, odrzana 28. ozujka 2008. Donesena je Odluka o pokretanju postupka izbora rektora Sveucilista u Dubrovniku te Odluka o imenovanju Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora. Donesena je odluka o pokretanju postupka za izbor procelnika sveucilisnih odjela i ravnatelja Instituta za more i priobalje za mandatno razdoblje od dvije godine. Prihvaen je elaborat za pokretanje diplomskog sveucilisnog studija ,,Pomorski menadzment" koji je upuen u proceduru za dobivanje dopusnice. Donesena je odluka o svecanom obiljezavanju pete godisnjice osnivanja Sveucilista u Dubrovniku te je imenovano Povjerenstvo za izradu programa i dodjelu priznanja. Potvrena je rang-lista zaposlenika za dobivanje stambenih kredita. Donesena je odluka o davanju suglasnosti na ugovor o prijenosu nekretnina i osnivanju prava graenja kojim Opa bolnica Dubrovnik prenosi, a Sveuciliste stjece nekretnine, u naravi prostor Stare Bolnici u ulici Branitelja Dubrovnika 41, radi izgradnje Sveucilisnog kampusa. Donesena je odluka o ponavljanju studentskih izbora za tri sveucilisna odjela. Prihvaen je oblik i sadrzaj dopunske isprave za preddiplomske studije ­ dodatak svjedodzbi. Prihvaen je prijedlog ugovora kojim e se regulirati meusobna prava i obveze sa svim zaposlenicima kojima Sveuciliste financira troskove poslijediplomskih studija. Raspisan je natjecaj za radna mjesta nastavnika koji su navrsili 65 godina zivota. Donesena je odluka o upisnim kvotama za preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 2008./2009. godini. Dr. sc. Krunoslav Pisk izabran je u naslovno

41

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, dr. sc. Niko Koncul i dr. sc. Majda Tafra Vlahovi u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta. Mr. sc. Niksa Koboevi ponovno je izabran u nastavno zvanje viseg predavaca, a mr. sc. Goran Lucin i mr. sc. Mihovil Raci u nastavno zvanje predavaca. Prihvaena je zamolba doc. dr. sc. Iva Domijana-Arneria za koristenje neplaenim dopustom. Potvrena je odluka o imenovanju privremenog procelnika Pomorskog odjela dr. sc. Zeljka Kurtele. 46. sjednica, odrzana 6. svibnja 2008. Donesena je odluka o utvrivanju kandidata za rektora, odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor rektora. Na sjednici je tajnim glasovanjem, jednoglasno, za rektora Sveucilista u Dubrovniku za mandatno razdoblje od cetiri (4) godine, pocevsi od 1. listopada 2008., izabran prof. dr. sc. Mateo Milkovi. 47. sjednica, odrzana 6. svibnja 2008. Donesen je zakljucak o prihvaanju nastavnih planova i kalendara nastave za akademsku 2008./2009. godinu. Utvreni su termini za provoenje razredbenog postupka za upis u I. godinu studija u akademskoj 2008./2009. godini. Donesena je odluka o iznosima skolarine za preddiplomske sveucilisne studije za kategoriju studenata po osobnim potrebama. Donesena je odluka o raspisivanju natjecaja za razvojna radna mjesta za 2008. godinu i zakljucak o postupnom zaposljavanju novih zaposlenika u skladu s naputkom MZOS. Utvren je krajnji rok diplomiranja za studente dvogodisnjih pomorskih studija po starim (veleucilisnim) programima. Primljena je na znanje informacija o izboru dr. sc. Nenada Jasprice u znanstveno zvanje viseg znanstvenog suradnika. Donesena je odluka o upisnom kapacitetu za novi strucni trogodisnji preddiplomski studij ,,Sestrinstvo" te o njegovu pocetku izvedbe u akademskoj 2008./2009. godini. 48. sjednica, odrzana 30. svibnja 2008. Potvreni su izbori procelnika odjela, i to doc. dr. sc. Marija Mirosevi (Odjel za elektrotehniku i racunarstvo), doc. dr. sc. Vlasta Bartulovi (Odjel za akvakulturu) i prof. dr. sc. Stjepan Malovi (Odjel za komunikologiju), za mandatno razdoblje od dvije (2) godine, pocevsi od 1. lipnja 2008. Imenovan je dr. sc. Nenad Jasprica, visi znanstveni suradnik, za ravnatelja Instituta za more i priobalje za mandatno razdoblje od dvije (2) godine, pocevsi od 1. lipnja 2008. Imenovani su

42

VAZNIJE ODLUKE SENATA I SAVJETA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

vrsitelji duznosti procelnika odjela za razdoblje od 1 godine, pocevsi od 1. lipnja 2008., i to: prof. dr. sc. Ivo Ban (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju), dr. sc. Zeljko Kurtela (Pomorski odjel), prof. dr. sc. Antun Karaman (Odjel za umjetnost i restauraciju) i dr. sc. Jadran Sundrica (Strojarski odjel). Donesena je odluka o promjeni naziva ,,Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu" d.o.o. u ,,Tehnolosko i poslovnoinovacijski centar za marikulturu ­ MARIBIC" d.o.o. te o sufinanciranju projekta TEH-003-2007. Raspravljen je prijedlog Nacionalnog vijea za visoko obrazovanje ,,Projekcija mreze hrvatskih visokih ucilista" te su utvreni odgovarajui prijedlozi izmjena toga dokumenta. Prihvaeni su zakljucci i preporuke Rektorskog zbora u vezi sa studentskim zahtjevima iznesenima na prosvjedima koji su se odrzali u svim sveucilisnim sredistima. Raspisani su dopunski izbori za dva clana Senata iz reda nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna ili znanstvena zvanja, a kao zamjena za dosadasnje clanove prof. dr. sc. Stjepana Malovia i doc. dr. sc. Marije Mirosevi, koji su izabrani za procelnike odjela. 49. sjednica, odrzana 24. lipnja 2008. Imenovani su prorektori za mandatno razdoblje od cetiri (4) godine pocevsi od 1. listopada 2008., i to: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, prorektor za tehnologiju i tehnolosko-istrazivacke projekte, prof. dr. sc. Branko Glamuzina, prorektor za znanost i znanstveno-istrazivacke projekte, i prof. dr. sc. Vedran Batos, prorektor za meunarodnu suradnju i poslovanje. Prihvaena je analiza ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2007./2008. godine. Na temelju potpisanog sporazuma o suradnji prihvaeno je angaziranje nastavnika Ekonomskog fakulteta iz Zagreba kao vanjskih suradnika Sveucilista u Dubrovniku. Donesena je odluka o prihvaanju meusveucilisnog ugovora o osnivanju ,,Udruge zajednica knjiznica hrvatskih sveucilista" te je dano ovlastenje rektoru za potpisivanje toga ugovora. Dr. sc. Mato Brautovi izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. 50. sjednica, odrzana 18. srpnja 2008. Primljeno je na znanje izvjese o uspjesno provedenoj recertifikaciji sustava kvalitete koju su obavili Bureau Veritas Quality International i Hrvatski registar brodova. Certifikati ISO 9001:2000 vrijede za sljedee razdoblje od godinu dana. Raspravljeno je izvjese o rezultatima upisa u I. godinu studija nakon odrzanoga prvog (srpanjskog) upisnog roka, utvreni su slobodni studijski kapaciteti te je donesena odluka o raspisivanju natjecaja za drugi (rujanski) upisni rok. Prihvaen je model

43

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

kreditiranja studenata i pokrenut je postupak za pripremu prijedloga sporazuma (MZOS ­ Grad Dubrovnik ­ Dubrovacko-neretvanska zupanija ­ Sveuciliste u Dubrovniku ­ Studentski zbor) te izrade prijedloga Pravilnika o kreditiranju studenata. Donesena je odluka o davanju privremene suglasnosti na Statut Studentskog zbora Sveucilista. Prihvaen je prijedlog programa obiljezavanja pete godisnjice osnivanja Sveucilista i donesena je odluka o dodjeli plaketa i povelja. Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanja se dodjeljuju: Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Gradu Dubrovniku, Dubrovacko-neretvanskoj zupaniju, prof. dr. sc. Nikoli Ruzinskom, Vidu Bogdanoviu, dipl. ing. str., prof. dr. sc. Hrvoju Kraljeviu, gradonacelnici Dubravki Suica, prof., zupanici Miri Buconi, prof., mr. sc. Andru Vlahusiu, dr. med, i prof. dr. sc. Mateu Milkoviu. Prof. dr. sc. Branka Milosevi-Pujo izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Imenovana su povjerenstva za izbor dr. sc. Jadrana Sundrice u trajno nastavno zvanje profesora visoke skole i za izbor dr. sc. Zeljka Kurtele u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

4 . 2 . ZAKLJUCAK SAVJETA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

4. sjednica, odrzana 31. ozujka 2008. Savjet je prihvatio rektorovo izvjese u vezi s investicijskom izgradnjom, otvaranjem novih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, planovima izgradnje prve faze Sveucilisnog kampusa i izgradnje studentskog doma, napredovanja nastavnika za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti te aktivnostima u meunarodnoj suradnji. Savjet je prihvatio i dao suglasnost na financijsko izvjese o poslovanju Sveucilista u 2007. godini i financijskog plana poslovanja za 2008. godinu. Prihvaeno je izvjese o pokretanju redovitog postupka za izbor rektora Sveucilista za sljedee mandatno razdoblje. Primljen je na znanje plan i program obiljezavanja pete godisnjice osnutka Sveucilista. Savjet je posebno pohvalio organizaciju prvog Sajma poslova odrzanoga na Sveucilistu u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskim zavodom za zaposljavanjem - podruznica u Dubrovniku.

44

5. STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

5.1.

AKTIVNOSTI STUDENTSKOG ZBORA

Studentski zbor Sveucilista u Dubrovniku (dalje: Studentski zbor) zapoceo je s radom osnutkom Sveucilista u Dubrovniku, a od 1996. godine, u skladu sa Zakonom o studentskom zboru, zapocinje studentsko organiziranje u Dubrovniku. Prvotno u sklopu Pomorskog fakulteta u Dubrovniku i Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a nakon njihove transformacije u Sveuciliste u Dubrovniku, Studentski zbor je uspjesno nastavio s radom. Predsjednik Studentskog zbora ujedno je predstavnik svih dubrovackih studenata u Hrvatskom studentskom zboru, jedinomu legitimnom predstavniku studenata u Republici Hrvatskoj. U protekloj akademskoj 2007./2008. godini Studentski zbor je ostvario vise projekata u poboljsanju studentskog standarda, u sto boljem promicanju Bolonjskoga procesa, u poboljsanju informiranosti studenata i unapreenju izvannastavnih aktivnosti (npr. sport i kultura). Valja naglasiti da je Studentski zbor i u organizacijskom smislu dosegnuo zavidnu razinu, o cemu svjedoce i vise puta isticani pozitivni stavovi Senata Sveucilista u Dubrovniku o studentskim aktivnostima. Predstavnici Studentskog zbora aktivno sudjeluju u radu Senata Sveucilista, u Studentskom centru i Europskom domu Dubrovnik, pa su 2008. godine sudjelovali u povjerenstvu za izradu Zakona redovitih studenata koje se odrzavalo u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te u mnogim hrvatskim studentskim projektima. U sklopu Hrvatskog studentskog zbora, Studentski zbor je clan Europske integracije studentskih zborova (ESIB) i Meunarodnog saveza studenata (International Union of Students), u sklopu kojih punopravno zastupa Dubrovnik i njegove studente u Europi. U akademskoj 2007./2008. godini odrzani su izravni izbori za clanove Skupstine Studentskog zbora u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim udrugama. Mandat clanovima Skupstine traje dvije godine, a predsjednik se bira izmeu clanova Skupstine na mandat od jedne godine. Nakon provedenih izbora, za predsjednicu Skupstine imenovana je Valentina Stanici. Tajnim glasovanjem clanova Skupstine za predsjednicu Studentskog zbora izabrana je Valentina Buli, a za njezina zamjenika Baldo Marunci. U akademskoj 2007./2008. godini Valentina Buli obnasala je i duznost predsjednice Hrvatskoga studentskoga zbora hrvatskih sveucilista.

47

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Studenstki zbor aktivno se ukljucio i u promjene hrvatskoga obrazovnog sustava na temelju Bolonjskoga procesa. Tako je 2008. godine Valentina Buli postala clan Bolonja Follow ­ up grupe. Takoer, Valentina Buli sudjeluje u ime studenata Republike Hrvatske pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u povjerenstvu za praenje Bolonjskoga procesa U sklopu svoga redovitog programskog djelovanja, Studentski zbor podupire i organizira posjete studenata raznim strucnim skupovima i istaknutim poslovnim subjektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Tako su tijekom akademske 2007./2008. godine: - studenti Strojarskoga odjela, studija Strojarstvo, posjetili na Zagrebackom velesajmu Sajam za teretna vozila, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveucilista u Zagrebu i Tehnicki fakultet u Mariboru, studenti Elektrotehnicko-racunarskog odjela, studija Primijenjeno racunarstvo, posjetili su Info sajam na Zagrebackom velesajmu te SRCE-e i CARNET, studenti Odjela ekonomije i poslovne ekonomije natjecali su se na Ekonomijadi, gdje su djevojke osvojile 2. mjesto u odbojci.

-

-

Ti su posjeti posluzili za strucno usavrsavanje studenata i upoznavanje s novim trendovima u gospodarstvu. Uz receno Studenstki zbor financira studentski list ,,Punkt" i ve tradicionalno podupire i organizira razlicita sportska natjecanja od kojih su najpoznatije dvije sportske manifestacije: kosarkaski i odbojkaski studentski turnir i meunarodna veslacka regata osmeraca "Semper primus". 8. meunarodna veslacka regata osmeraca ,,Semper primus 2007" odrzana je tradicionalno u listopadu 2007. na regatnoj stazi duzine 1201 m u Luci Gruz. Nastupilo je 16 osmeraca, od toga 13 muskih i 3 zenskih. Osmerac Sveucilista u Dubrovniku zauzeo je 2. mjesto u B finalu. Meunarodni studentski kosarkaski i odbojkaski turnir tradicionalno se odrzava pocetkom mjeseca prosinca. Nastupilo je 11 muskih kosarkaskih ekipa i 8 muskih odbojkaskih ekipa sa svih hrvatskih i inozemnih sveucilista. Kosarkaska ekipa Sveucilista zauzela je 3. mjesto i odbojkaska 3. mjesto.

48

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Uz natjecanja koja su odrzana u Dubrovniku u organizaciji Studentskog zbora i Sveucilista studenti su aktivno sudjelovali i na onima u organizaciji drugih sveucilista. Sveucilisno studentsko prvenstvo Hrvatske odrzalo se od 9. do 13. svibnja 2007. u Splitu u organizaciji Sveucilista u Splitu. Sveuciliste je nastupilo u pet sportova. Ekonomijada, tradicionalni susret studenata ekonomskih studija, odrzana je krajem mjeseca svibnja 2008. Veslacka studentska ekipa uz regatu u Dubrovniku nastupila je na jos tri natjecanja: - Veslacka regata sv. Duje, u organizaciji Studentskog zbora Sveucilista u Splitu, povodom Dana grada Splita na kojoj je osmerac Sveucilista u konkurenciji 20 posada zauzeo 10. mjesto; Meunarodna studentska veslacka regata Jarun odrzala se u svibnju 2008. u organizaciji Studentskog zbora Sveucilista u Zagrebu, na kojoj je osmerac Sveucilista u konkurenciji 8 posada zauzeo 5. mjesto; Meunarodna studentska veslacka regata u Zagrebu odrzala se u veljaci 2008. u organizaciji Studentskog zbora iz Zagreba, na kojoj je osmerac Sveucilista u konkurenciji 10 posada zauzeo 7. mjesto.

-

-

Uz nabrojene aktivnosti, na Sveucilistu u Dubrovniku odrzalo se prvenstvo Sveucilista u malom nogometu, basketu tri na tri i stolnom tenisu.

49

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.2.

UPISANI STUDENTI AKADEMSKE 2007./2008. GODINE

5.2.1. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Preddiplomski studiji

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 88 41 31 160 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 50 47 8 105 23 25 4 52 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

136 112 81 329

126 41 13 180

423 266 137 826

Sveucilisni studiji ,,Turizam" i ,,Vanjska trgovina" prema nastavnom planu i programu ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 1 53 54 3 3 1 1 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS Izvanredni Ukupno

IV. godina Apsolventi Sveukupno

4 233 237

5 234 239

10 524 534

50

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Strucni studij ,, Menadzment u turistickoj destinaciji" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 3 3 Izvanredni Ukupno

IV. godina Sveukupno

184 184

187 187

51

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.2.2. Pomorski odjel

Preddiplomski studij "Nautika"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 14 6 3 23 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 3 4 2 9 3 2 1 6 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

19 9 10 38

15 5 16 36

54 26 32 112

Strucni studij "Nautika" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 2 2 Izvanredni Ukupno

IV. godina Sveukupno

10 10

12 12

52

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Preddiplomski studij" Brodostrojarstvo"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 2 3 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 4 2 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

6 10 3 19

28 8 7

40 23 10 73

5

6

43

Strucni studij "Brodostrojarstvo" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 1 1 Izvanredni Ukupno

IV. godina Sveukupno

17 17

18 18

53

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Preddiplomski studij "Pomorske tehnologije jahta i marina"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 5 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 5 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

9 3 3 15

13

32 5

2 7 5

3 16

8 45

Strucni studij "Upravljanje jahtama i marinama" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS Izvanredni Ukupno

Apsolventi Sveukupno

5 5

5 5

54

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Strucni studij "Menadzment u pomorstvu" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS Izvanredni Ukupno

IV. godina Sveukupno

63 63

63 63

55

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.2.3. Elektrotehnicko-racunarski odjel

Preddiplomski studij "Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 4 1 1 6 9 5 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 9 4 1 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

10 4 11 25

13 3 13 29

40 9 25 74

Strucni studij "Brodska elektroenergetika ,,Elektrotehnika i komunikacije"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS

i

elektronika"

Izvanredni

i

Ukupno

Apsolventi Sveukupno

12 12

12 12

56

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Preddiplomski studij "Primijenjeno / poslovno racunarstvo"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 6 7 2 15 19 13 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 9 10 12 1 3 2 5 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

13 13 9 35

40 34 13 87

Preddiplomski studij "Primijenjeno racunarstvo" ­ III. godina s razlikom I., II. i III. godine ­ s pravom polaganja ispita

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS Izvanredni Ukupno

III. godina Sveukupno

41 41

41 41

Strucni studij " Primijenjeno racunarstvo" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS Izvanredni Ukupno

Apsolventi Sveukupno

3 3

3 3

57

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.2.4. Strojarski odjel

Strucni studij "Strojarstvo" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS Izvanredni Ukupno

Apsolventi Sveukupno

8 8

8 8

58

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

5.2.5. Odjel za akvakulturu

Preddiplomski studij "Akvakultura"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 1 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 2 1 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

9 4 6 19

13 4

5 6 2 1

11 28

59

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.2.6. Odjel za komunikologiju

Preddiplomski studij "Mediji i kultura drustva"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 23 9 17 49 2 2 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 2 2 1 2 3 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

15 20 34 69

42 30 53 125

60

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

5.2.7. Odjel za umjetnost i restauraciju

Preddiplomski studij "Restauracija (drvo, tekstil, papir)"

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 10 8 5 23 3 4 4 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 3 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

9 9 12 30

22 17 21 60

61

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.3.

UPISANI STUDENTI NA DIPLOMSKE STUDIJE AKADEMSKE 2007./2008. GODINE

5.3.1. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Studij ,,Ekonomija"

Godina IV. godina Sveukupno Uz potporu MZOS 9 9 Uz djelomicnu potporu MZOS Ukupno 9 9

Studij ,,Turizam"

Godina IV. godina Sveukupno Uz potporu MZOS 17 17 Uz djelomicnu potporu MZOS Ukupno 17 17

Studij ,,Meunarodna trgovina"

Godina IV. godina Sveukupno Uz potporu MZOS 32 32 Uz djelomicnu potporu MZOS Ukupno 32 32

62

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

5.3.2. Elektrotehnicko-racunarski odjel

Studij ,,Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu"

Godina IV. godina Sveukupno Uz potporu MZOS 5 5 Uz djelomicnu potporu MZOS Ukupno 5 5

63

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.3.3. Odjel za akvakulturu

Studij ,,Marikultura"

Godina IV. godina Sveukupno Uz potporu MZOS 5 5 Uz djelomicnu potporu MZOS 8 8 Ukupno 13 13

64

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

5.3.4. Odjel za komunikologiju

Studij ,,Odnosi s javnostima"

Godina IV. godina Sveukupno Uz potporu MZOS 10 10 Uz djelomicnu potporu MZOS 8 8 Ukupno 18 18

Studij ,,Mediji"

Godina IV. godina Sveukupno Uz potporu MZOS 10 10 Uz djelomicnu potporu MZOS 1 1 Ukupno 11 11

65

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.4.

UPISANI STUDENTI NA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTICKE STUDIJE AKADEMSKE 2007./2008. GODINE

STUDIJ Upravljanje marketingom u turizmu Sveukupno

Broj studenata 35 35

66

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

5.5.

UPISANI STUDENTI NA MEUSVEUCILISNE POSLIJEDIPLOMSKE (DOKTORSKE) STUDIJE

Br. 1. 2. 3. 4. 5.

STUDIJ Povijest stanovnistva Molekularna biologija Biologija novotvorina Primijenjene znanosti o moru Pomorstvo

Ukupno 21 3 19 6 15 64

Sveukupno

67

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.6. SVEUKUPNO UPISANI STUDENTI AKADEMSKE 2007./2008. GODINE

Sveucilisni preddiplomski studiji

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 153 75 66 294 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 79 63 10 152 53 29 5 87 Izvanredni Ukupno

I. godina II. godina III. godina Sveukupno

226 184 169 579

195 63 101 359

706 414 351 1.471

Poslijediplomski sveucilisni studiji

Br. 1. 2. STUDIJ Poslijediplomski specijalisticki studij Meusveucilisni poslijediplomski (doktorski) studij Upisano studenata 35 64 99

Sveukupno

Sveucilisni studiji ex FTVT

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS 1 1 Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS Izvanredni Ukupno

IV. godina Sveukupno

4 4

5 5

10 10

Strucni studiji ex VDU

Godina Uz potporu MZOS Uz djelomicnu potporu MZOS Ponavljaci Uz Uz djelopotporu micnu MZOS potporu MZOS 3 3 3 3 Izvanredni Ukupno

IV. godina Sveukupno

274 274

280 280

68

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Apsolventi sveucilisnih studija ex FTVT Studenti ex FTVT 524

Apsolventi strucnih studija ex FTVT i VDU

Studiji Nauticki Brodostrojarski Brodska elektroenergetika i elektronika Upravljenje jahtama i marinama Menadzment u turistickoj destinaciji Primijenjeno racunarstvo Strojarstvo Turizam Menadzment u pomorstvu Ukupno 71 8 54 3 54 3 5 12 Dvogodisnji Trogodisnji Cetverogodisnji 15 3 Ukupno 15 3 12

5

5

33

33

3 5 54 3 133

Napomena: FTVT ­ Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu VDU ­ Veleuciliste u Dubrovniku

69

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Sveukupno upisanih studenata preddiplomskih studija Sveukupno upisanih studenata diplomskih studija Sveukupno upisanih studenata na poslijediplomske studije Sveukupno upisanih studenata sveucilisnih i strucnih ex FTVT i ex VDU Sveukupno upisanih apsolvenata studija ex FTVT i VDU 1. listopada 2007. na Sveucilistu u Dubrovniku indeks su imala 0d 1. listopada 2007. do 30. rujna 2008. na Sveucilistu u Dubrovniku zavrsilo je studije 30. rujna 2008. na Sveucilistu u Dubrovniku indeks je imalo

1.471

105

99

672

657

3.004

594

2.410

Napomena: FTVT ­ Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu VDU ­ Veleuciliste u Dubrovniku

70

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

5.7. DIPLOMIRANI STUDENTI AKADEMSKE 2007./2008. GODINE

5.7.1. PREDDIPLOMSKI SVEUCILISNI STUDIJI Odjel ekonomije i poslovne ekonomije

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Ime i prezime MARKO KRVAVAC MARIJETA MILICEVI HELENA BILI ANGELINA KVESI RUZICA PREVISI STEVICA KRNJAI IVANA MATI IRENA ARACI ANA KOLUDROVI ANDREA RAGUZ ZLATA KATI MIRELA JELCI HELENA VEGO MARIO BOSNJAK ANITA RAGUZ IVANA MARKANOVI TEA MARKOVI JERKO URLI ANA CVJETKOVI MATIJA SINGER VALENTINO MARLAIS ANA KOMNENOVI IVANA RAJI ANTONELA KUZMAN MARIJA SENTI

Studiji Meunarodna trgovina i Marketing Meunarodna trgovina i Menadzment Meunarodna trgovina Financijski menadzment i Marketing Marketing Meunarodna trgovina Meunarodna trgovina Financijski menadzment i Marketing Ekonomija Ekonomija Menadzment i Marketing Strucni studij Turizam Meunarodna trgovina Meunarodna trgovina Marketing i Menadzment Financijski menadzment Turizam i Financijski menadzment Turizam i Menadzment Meunarodna trgovina i Turizam Turizam i meunarodna trgovina Turizam Menadzment i marketing Turizam Ekonomija Turizam

Datum obrane 11. 10. 2007. 23. 10. 2007. 25. 10. 2007. 29. 10. 2007. 29. 10. 2007. 29. 10. 2007. 29. 10. 2007. 29. 10. 2007. 30. 10. 2007. 30. 10. 2007. 5. 11. 2007. 15. 11. 2007. 15. 11. 2007. 19. 11. 2007. 21. 11. 2007. 21. 11. 2007. 22. 11. 2007. 22. 11. 2007. 22. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 17. 12. 2007. 8. 1. 2008. 28. 1. 2008.

71

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

KATARINA SIMIN MIRAN BILI MARIJA PRGOMET IVAN DUPLICA HELENA DENDER MARE MIHAJLOVI ANA HELD SNJEZANA DAVIDOVI MARGITA VUCI MIRNA SJEKAVICA DALIBOR BALI MATE HERCEG MARIJANA KRKI NIKOLA MIJI MARINA SUTALO IVA BURI MARIJA FILIPOVI IVANA BUJAK JELENA BRKI ALENA TANOVI SONJA SESELJ IVANA VEGER IVANA GLUISEVI MAJA FALAK MONIKA BULI ROZA CANI MATEA MUCI LEA MILOSEVI BLANKA BRADVICA JOSKO MARKOTA NIVES MATI MARTINA PINCEVI MARIJA GRCI ANTONIJA MEDO MATKO STANICI MARIJA SURJAN

Marketing Turizam i Menadzment Turizam i Marketing Strucni studij Turizam Marketing Meunarodna trgovina Marketing Menadzment Meunarodna trgovina i Menadzment Marketing Meunarodna trgovina Menadzment i Marketing Marketing Meunarodna trgovina Meunarodna trgovina i Marketing Marketing i Menadzment Meunarodna ekonomija Menadzment Turizam i Marketing Meunarodna trgovina Marketing i Turizam Turizam i Marketing Ekonomija Financijski menadzment i Marketing Ekonomija Meunarodna ekonomija Menadzment Marketing Meunarodna trgovina Turizam i Marketing Turizam Marketing Marketing Meunarodna trgovina Ekonomija Marketing i Menadzment Turizam Turizam i Menadzment

12. 2. 2008. 14. 2. 2008. 20. 2. 2008. 13. 3. 2008. 31. 3. 2008. 2. 4. 2008. 3. 4. 2008. 7. 4. 2008. 7. 4. 2008. 14. 4. 2008. 5. 5. 2008. 22. 5. 2008. 26. 5. 2008. 27. 5. 2008. 29. 5. 2008. 3. 6. 2008. 3. 6. 2008. 9. 6. 2008. 10. 6. 2008. 11. 6. 2008. 11. 6. 2008. 12. 6. 2008. 12. 6. 2008. 15. 6. 2008. 15. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 16. 6. 2008. 18. 6. 2008. 20. 6. 2008.

72

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

KATE HAZDOVAC MARIJANA SUCI MIA SJEKAVICA ANA BAKOC MATEA KALOGJERA ANA SUTON IVANA GNJEC IVANA JUKI DAVOR MESAROS SLAVICA MATIJASEVI KATIJA PINCEVI STANKA PULJIZ JAKOV MARKI IVANA OSTOJI ANELA GALI IVAN LOVRI MILIJANA PETKOVI SANJA PECAREVI LANA KUSTURICA VLAHO JECI MARIJANA BUBICA NIKSA EREK IVANA BUNTI ANDRIJANA BILI IVANA MATELJAN MAJA BARBIR VALENTINA BILI IVANKA MARI IVANA GOLUB IVANA OPACAK IVANA MIJATOVI ANA IVANKOVI VIKTOR BACI STANE KLECAK

Ekonomija Menadzment i Marketing Turizam Turizam i Marketing Financijski menadzment i i Menadzment Financijski menadzment Financijski menadzment i i Menadzment Turizam Financijski menadzment Financijski menadzment i i Marketing Financijski menadzment i i Marketing Financijski menadzment i Financijski menadzment Ekonomija i Financijski menadzment Menadzment i Marketing Financijski menadzment i i Marketing Financijski menadzment Turizam i Financijski menadzment Financijski menadzment i Marketing Financijski menadzment Financijski menadzment Financijski menadzment Meunarodna trgovina Marketing i menadzment Marketing Menadzment Ekonomija i Financijski Menadzment Meunarodna trgovina Turizam i Menadzment Marketing i Turizam Turizam i Marketing Menadzment Turizam Turizam

20. 6. 2008. 24. 6. 2008. 1. 7. 2008. 1. 7. 2008. 2. 7. 2008. 2. 7. 2008. 2. 7. 2008. 2. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 3. 7. 2008. 5. 7. 2008. 5. 7. 2008. 7. 7. 2008. 8. 7. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 7. 9. 2008. 8. 9. 2008. 8. 9. 2008.

73

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

IVANA VULETI DARIO KRTALI JELENA CRNCEVI KRISTINA PULI ANITA BUDISA MARINA SRSEN SLOBODANKA VESOVI SASA VESOVI MARIJA SOLDO IVANA SANJE HRVOJE PERI DAMIR MULI FILIP KRESI DANIJELA ZORI VLAHO KMETOVI KRISTIJANA RAIC ANDREA BOBAN DIANA MUHOBERAC KATARINA SALACI TINA MIHANOVI PETRA BORE MARIJA BUTORAC KATE GLAVOR MARKO PAVICI DARIJO MASLAC TEA PACE GORDANA ZDELAR SANDA MATANA KATARINA FERTI MARIJO JELI MATEA STANISI KRISTINA KISE MARIJANA JELI PAVE SKILJ

Meunarodna trgovina Turizam Turizam i Marketing Financijski menadzment Meunarodna trgovina i Marketing Turizam i Marketing Turizam i Meunarodna trgovina Turizam i Meunarodna trgovina Meunarodna trgovina Marketing i Menadzment Marketing i Ekonomija Meunarodna trgovina Financijski menadzment Meunarodna trgovina i Financijski menadzment Ekonomija i Marketing Marketing i Turizam Marketing Menadzment i Marketing Menadzment Menadzment i Marketing Marketing i Financijski menadzment Turizam i Marketing Financijski menadzment Turizam i Financijski menadzment Turizam Ekonomija Meunarodna trgovina i Turizam Meunarodna trgovina i Marketing Turizam Turizam i Meunarodna trgovina Marketing i Turizam Ekonomija Menadzment Marketing i Turizam

9. 9. 2008. 10. 9. 2008. 10. 9. 2008. 10. 9. 2008. 10. 9. 2008. 12. 9. 2008. 15. 9. 2008. 15. 9. 2008. 15. 9. 2008. 16. 9. 2008. 17. 9. 2008. 17. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 19. 9. 2008. 19. 9. 2008. 19. 9. 2008. 19. 9. 2008. 19. 9. 2008. 22. 9. 2008. 22. 9. 2008. 23. 9. 2008. 25. 9. 2008. 26. 9. 2008. 26. 9. 2008. 26. 9. 2008. 29. 9. 2008. 29. 9. 2008. 30. 9. 2008.

74

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Pomorski odjel

1. Studij "Nautika" Br. 1. 2. 3. 4. 5. Ime i prezime GORAN STANI ALEN ZEKI NIKOLA BAJURIN IVAN LELEKOVI DANI BARBIR Datum obrane 27. 11. 2007. 26. 6. 2008. 30. 6. 2008. 16. 9. 2008. 17. 9. 2008.

2. Studij "Brodostrojarstvo" Br. 1. 2. 3. Ime i prezime JURE DROPULI TOMISLAV MAREVI ANTONIO PREVISI Datum obrane 8. 11. 2007. 12. 12. 2007. 20. 6. 2008.

3. Studij "Pomorske tehnologije jahta i marina" Br. 1. 2. Ime i prezime MARKO MUSIN MAJA PAVLOVI Datum obrane 30. 6. 2008. 30. 6. 2008.

75

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Elektrotehnicko-racunarski odjel

1. Studij "Primijenjeno/poslovno racunarstvo" Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Ime i prezime BOZIDAR CAGALJ STANISLAV JELAS MARIO LJUBISI MARA SEMAN MARGARITA LUCIN ZLATKOVI ROBERT PRIMORAC IVAN BAROVI STANKO ORAK TONI KOZEK MARIJANA VUKOJA DAVOR MRSA VLADIMIR BOKSI MIRNA MISKOVI LUKSA KONSUO VALENTINO STANICI SILVIA JEJINA KRESIMIR LALE ANA KASTELAN MARIO OBRADOVI MIHOVIL RACI MARO MRATOVI BALDO MUSLADIN IVANA MODRINI TOMISLAV DOMI DRAZEN GALI MATKO PINCEVI DOMAGOJ JUGOVI VLADIMIR TICINOVI IVELA RAGUZ MIRAN VULI NIKO ANTICEVI MATEJ PUSI Datum obrane 26. 11. 2007. 26. 11. 2007. 1. 12. 2007. 4. 12. 2007. 4. 12. 2007. 4. 12. 2007. 29. 1. 2008. 31. 3. 2008. 26. 5. 2008. 27. 5. 2008. 27. 5. 2008. 27. 5. 2008. 27. 5. 2008. 27. 5. 2008. 6. 6. 2008. 6. 6. 2008. 9. 6. 2008. 12. 6. 2008. 12. 6. 2008. 25. 8. 2008. 2. 9. 2008. 4. 9. 2008. 4. 9. 2008. 5. 9. 2008. 9. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008.

76

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2. Studij "Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu" Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ime i prezime DANKO BARA BALDO TOMASEVI IVO SESAR NIKOLA JORANCEVI MARIO SVALINA DENIS BRBORA ANTUN PENDO Datum obrane 18. 9. 2008. 24. 9. 2008. 29. 9. 2008. 30. 9. 2008. 30. 9. 2008. 30. 9. 2008. 30. 9. 2008.

77

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Odjel za akvakulturu

1. Studij "Akvakultura" Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ime i prezime MARKO ZARI JELENA BOKARICA MARIJANA VEJNOVI ISIDORA LUKI IVA RADELJI ANA DRASKOVI MANUELA ERES IVAN BAN JELENA PEKOVI DRAGANA VOLAREVI JELENA BILI NIKOLINA POZMAK IGOR DUGANDZI FRANO RADOVANOVI IVO SARI NIKOLA KARAMAN KRISTINA POLJANI Datum obrane 26. 11. 2007. 8. 2. 2008. 11. 6. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 17. 9. 2008. 29. 9. 2008. 29. 9. 2008. 29. 9. 2008. 29. 9. 2008. 29. 9. 2008. 30. 9. 2008. 30. 9. 2008. 30. 9. 2008. 29. 9. 2008. 30. 9. 2008. 30. 9. 2008.

78

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Odjel za komunikologiju

1. Studij "Mediji i kultura drustva" Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ime i prezime ADRIJANA BUBALO IVANA BRAILO IVA ANOVI ERMINA DERMIRI IVANA BABI TINA BARBARI IVA MILANOVI-LITRE MARKO MILOS NIKOLINA LOZO ROMANA DUBRAVCI IVANA MATI MIROSLAV STIPOVI KATE LABAS MAJA MILJKOVI IVANA ANELINI ANA-MARIJA VOLAREVI LUCIJA OSTRI KATARINA LUCI MATEA MILOSLAVI ANA VRTIKAPA MARKO KRMEK MIA MILOSLAVI TINA POPOVI PERICA POSI ANICA MILETI IVA PAVLICEVI NIKSA MILETI BALDO MARUNCI KARMEN-ANASTAZIJA SKARO DRAGANA BRKAN NATALIJA UKANOVI NIKSA GRLJEVI TINA SMANJAK Datum obrane 6. 12. 2007. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 7. 6. 2008. 26. 8. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 1. 9. 2008. 4. 9. 2008. 4. 9. 2008. 4. 9. 2008. 5. 9. 2008.

79

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

ZELJKA BOROVI PERSA KARA MARIJA BOSKOVI IRENA PAVLOVI HELENA METKOVI MARIJA DZAKULA IVANA UROSEVI VICKO DRAGOJEVI IVANA GARVAN SANJA FOCAK DANIELA STORELLI ANTONIA TOMI ZORAN ATELJEVI DANIELA JUROS NIKA DROBNI

5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 5. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008. 18. 9. 2008.

80

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Odjel za umjetnost i restauraciju

1. Studij "Restauracija: drvo, papir, metal, tekstil i keramika" Br. 1. Ime i prezime VANJA MARI Datum obrane 25. 9. 2008.

81

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.7.2. STUDIJI EX FAKULTETA ZA TURIZAM I VANJSKU TRGOVINU

1. Sveucilisni studij "Turizam" prema nastavnom planu i programu ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Ime i prezime JOSIP SOLETI ANDRIJANA OSTOJI JELENA MILJAK TINA ZULJEVI NIKOLINA BILI VLAHO RAI MARIJANA ANDACI MLADEN SIMI MARINA KRAGI PERO PAVLOVI STANKA JEVSCEK IVANA MAREVI VEDRAN CRNCEVI IVANA LOVRINOVI MLADEN BAVCEVI MARIO BAJO MARTINA PULJI MARIJANA LOVRI ANA BUTIGAN VIKTORIJA ANTI STANKA AMADEO JOVICA RADULOVI IVANA CORLUKA MARIJA SIMUNOVI ANTE BARBIR STANKA SEPER IVANA JUKI HRVOJE GUDELJ DANIELA URASOVI ROMANA BEATOVI LUKA PECOTI TOMISLAV KVESI Datum obrane 1. 10. 2007. 11. 10. 2007. 15. 10. 2007. 15. 10. 2007. 15. 10. 2007. 17. 10. 2007. 18. 10. 2007. 22. 10. 2007. 22. 10. 2007. 23. 10. 2007. 31. 10. 2007. 14. 11. 2007. 21. 11. 2007. 21. 11. 2007. 10. 12. 2007. 12. 12. 2007. 17. 12. 2007. 17. 12. 2007. 17. 12. 2007. 19. 12. 2007. 28. 12. 2007. 14. 1. 2008. 4. 2. 2008. 4. 2. 2008. 11. 2. 2008. 3. 3. 2008. 10. 3. 2008. 19. 3. 2008. 27. 3. 2008. 27. 3. 2008. 31. 3. 2008. 7. 4. 2008.

82

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

DALIBOR MEDAK IVONA VUJOVI JOSKO MARASOVI ANA ARAPOVI NIKOLINA SUTALO TONKA CUPI LUCIJA SKOBALJ TEA POLUTA DRAGANA BOSNJOVI IDA RADELJI GAMULIN DAMIR PLANINI PETRA CUCUK MARIJA PRKACIN BRANIMIR GOVORKO DRAGANA MATI LEO NIKOLI ROMANA JELINCI IRENA HRSTI MILA MARSI ANA VULETI ANTE LUCI DANIJELA URI

16. 4. 2008. 21. 4. 2008. 21. 4. 2008. 5. 5. 2008. 8. 5. 2008. 12. 5. 2008. 12. 5. 2008. 19. 5. 2008. 26. 5. 2008. 4. 6. 2008. 18. 6. 2008. 18. 6. 2008. 18. 6. 2008. 18. 6. 2008. 18. 6. 2008. 23. 6. 2008. 30. 6. 2008. 30. 6. 2008. 7. 7. 2008. 8. 7. 2008. 24. 9. 2008. 24. 9. 2008.

83

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2.

Sveucilisni studij "Vanjska trgovina" prema nastavnom planu i programu ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Ime i prezime ZORAN VUKI IVONA BOGOJE KATIJA JOVI MARIO DUBRAVCI IVANA SIMUNOVI MAJA VUKOJA MARKO VUKOJE DANIJELA JURKOVI IVANA KOMSI ANA BRADVICA ANA BILI PETRICA MARI PERICA PAVLI STIPE BATINOVI MARIA MANDZO MIA SIMOVI MARKO MARIJANOVI IGOR MATANA SANJA ZOVKO ANTONIJA KRALJI ANA KVESI SUZANA KURTOVI KRISTINA ZORI MISO BUTIGAN MATKO KATICI MILA KOLUDROVI ANTONIJA PASKOJEVI SILVIJA BRAJKOVI MARTINA ARELI NINO DUBRETI TONI BRKI GORAN PAZIN IVO MILICI ANA MARIJA PETROVI IVANA KRESI Datum obrane 1. 10. 2007. 15. 10. 2007. 18. 10. 2007. 31. 10. 2007. 19. 11. 2007. 21. 11. 2007. 26. 11. 2007. 3. 12. 2007. 10. 12. 2007. 12. 12. 2007. 14. 12. 2007. 17. 12. 2007. 17. 12. 2007. 17. 12. 2007. 18. 12. 2007. 18. 12. 2007. 19. 12. 2007. 19. 12. 2007. 8. 1. 2008. 9. 1. 2008. 21. 1. 2008. 4. 2. 2008. 4. 2. 2008. 4. 2. 2008. 11. 2. 2008. 18. 2. 2008. 18. 2. 2008. 26. 2. 2008. 28. 2. 2008. 17. 3. 2008. 17. 3. 2008. 22. 3. 2008. 31. 3. 2008. 31. 3. 2008. 31. 3. 2008.

84

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

MIJO GUDELJ FANI LEVI STIJEPO VEZILI HELENA JELCI ZLATA KULOVAC ANA LUCI IGOR SURJAN ZELJKA VIOLI MONIKA HRSTI JELENA BOSNJAK MARIJA PAVLOVI STELA GLAVINI NOVAKOVI HRVOJE SANJE SANJA PERI

31. 3. 2008. 14. 4. 2008. 16. 4. 2008. 21. 4. 2008. 24. 4. 2008. 28. 4. 2008. 5. 5. 2008. 18. 6. 2008. 23. 6. 2008. 8. 7. 2008. 8. 7. 2008. 8. 7. 2008. 15. 9. 2008. 26. 9. 2008.

3.

Strucni studij "Turizam" prema nastavnom planu i programu ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ime i prezime IVICA PULJI ERMINA EMINOVI TANJA PERAK PULI MERI MLADINEO MARIO STORELLI KLARA VOJVODA PUTICA ARIS ZLODRE IVANA BENDER KATARINA HRTICA MARIJA (NIKOLE) MILOSLAVI JULIJA VODOPIJA MARIJA (IVANA) MILOSLAVI MARIJA BUTRICA NIKOLINA JURKOVI NIKOLETA MILI IVO MISI DAMIR JADRESI DANIJEL DABI LJILJANA PRCE IVANA SUTALO Datum obrane 22. 10. 2007. 22. 10. 2007. 31. 10. 2007. 12. 11. 2007. 13. 11. 2007. 3. 12. 2007. 10. 12. 2007. 10. 12. 2007. 22. 1. 2008. 28. 1. 2008. 26. 2. 2008. 3. 3. 2008. 10. 3. 2008. 21. 4. 2008. 9. 6. 2008. 18. 6. 2008. 18. 6. 2008. 30. 6. 2008. 17. 9. 2008. 29. 9. 2008.

85

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5.7.3. STUDIJI EX VELEUCILISTA U DUBROVNIKU CETVEROGODISNJI STUDIJI

1. Cetverogodisnji strucni studij "Menadzment u turistickoj destinaciji" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ime i prezime ROBERT JURKOVI MARIO MATKOVI KATARINA ZEC MARIJANA ANTONIJEVI IVANA BOSKOVI KATARINA CEBULC VICKO RAKIGJIJA NATASA DEVI ILIJANA KRESI MIHO MILJAS ANTONIJA KUZMANI ANTUN NADRAMIJA MARIJA DUNEROVI DESA CIZMI JELENA DZOLI SILVIJA JALOVCI ANA GRGI JEF PAUL JUSTIN VAN HOOVELS PAULA MIHALJEVI BOZENA CERLEK ANA BJELIS RITA JERICEVI MILI VUCKOVI MATILDA MARKOTA IGOR TOSOVI ILEANA LJOLJO ANA KOKEZA MARINA PASKOVI IVANA PLANINI GORANA CULINA Datum obrane 4. 10. 2007. 4. 10. 2007. 11. 10. 2007. 11. 10. 2007. 11. 10. 2007. 18. 10. 2007. 18. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 31. 10. 2007. 31. 10. 2007. 31. 10. 2007. 31. 10. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 13. 11. 2007. 15. 11. 2007. 15. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 6. 12. 2007. 6. 12. 2007.

86

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

KATARINA GALI JELENA BETE NIKOLA PERKUSI INES VUKSAN MILE JERKOVI TOMISLAVA PREVISI STIJEPO BOKARICA DIJANA MATANA DUSKA VRTIKAPA JASNA SEKULO IVANA JAZI IVANA MATI JOSIPA BACI TIHANA BRTICEVI IVONA PULJEVI SUZANA MUNITI ANA LEPES KATIJA MILJKOVI ROMANA PUTICA KATIJA GRBI BRANIMIR ANCI NIKOLINA VLASICA MARINA MATULOVI IVANA PENAVA PETRA GOVORKO KATARINA VALJALO JELENA BATINI DIJANA PRLAGUZI ANITA MATANA MATE ZELJKO TONI SJEKAVICA MARIJA VRANJES ANITA VRANJES IVANA GALJUF MARINA MARSI ANTONIO KATI MARIJA MIKLAUSI ANTE PRATEZINA PAULINA PULJIZEVI

6. 12. 2007. 6. 12. 2007. 6. 12. 2007. 6. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 17. 12. 2007. 17. 12. 2007. 10. 1. 2008. 17. 1. 2008. 24. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 7. 2. 2008. 7. 2. 2008. 7. 2. 2008. 14. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 6. 3. 2008. 13. 3. 2008. 13. 3. 2008.

87

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

KLAUDIJA JURAS IVANA IVANCEVI ZORAN HOTKO KATIJA RADIS MATEA ANDRI RADMILA DZUVEROVI CARNIEL IVANA TOMAS STELA MELI IVA DECOVSKI MARINA BORO LUCI DENOBLE MARIJANA JURAK ZVONIMIR MADIRAZZA IVANA TRBOJEVI IVAN SAMIJA ANA JELI DANIJELA JELCI MASA GRBI GORAZD SURLA ANTONELA MARTINOVI MARKO RADI DAVOR ZDERO BOZANA MASLA IVANA GULJELMOVI DIJANA NOVAK NIKOLINA STANCI NIKOLINA SKURI IVAN PAVKOVI LEA MANDI NIKOLINA VUGRINEC DRAGANA PRLAGUZI ADRIANA PINCEVI ANDRIJA CRNCEVI IVAN KLICAN

13. 3. 2008. 17. 3. 2008. 3. 4. 2008. 3. 4. 2008. 3. 4. 2008. 10. 4. 2008. 10. 4. 2008. 17. 4. 2008. 17. 4. 2008. 17. 4. 2008. 24. 4. 2008. 28. 4. 2008. 8. 5. 2008. 8. 5. 2008. 8. 5. 2008. 8. 5. 2008. 15. 5. 2008. 15. 5. 2008. 15. 5. 2008. 30. 5. 2008. 5. 6. 2008. 19. 6. 2008. 16. 6. 2008. 19. 6. 2008. 19. 6. 2008. 24. 6. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 30. 6. 2008.

88

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

2. Cetverogodisnji studij "Nautika" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. Ime i prezime VLAHO OREPI NEDILJKO KOLANOVI DRAGAN NIKITOVI IVAN PETRUSI MARKO JURISI Datum obrane 11. 10. 2007. 30. 10. 2007. 19. 11. 2007. 8. 2. 2008. 16. 6. 2008.

3. Cetverogodisnji studij "Brodostrojarstvo" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. Ime i prezime KRESIMIR CVJETANOVI NIKOLA ULAGA PAVLE LONCAR IVICA KRMEK Datum obrane 3. 10. 2007. 20. 3. 2008. 8. 5. 2008. 30. 6. 2008.

4. Cetverogodisnji studij "Menadzment u pomorstvu" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ime i prezime ZELJKO MAZAVAC NOVELA BUDMAN NEDILJKO KOLANOVI IVAN GRANI VANJA TAUSAN ZORAN SKRABI SANJA NOILO SRAN MÜLLER KONSUELO KONCI IVANA RADOVI TONI DEDO MARIN IVANKOVI TOMISLAV ZAJA MARIO SACI MARIJA OBAD ZARKO MATICEVI ANI MONTANA ANDREJ RIBICI Datum obrane 9. 11. 2007. 8. 11. 2007. 15. 11. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 14. 2. 2008. 28. 2. 2008. 6. 3. 2008. 13. 3. 2008. 13. 3. 2008. 13. 3. 2008. 12. 3. 2008. 17. 4. 2008. 17. 4. 2008. 29. 5. 2008. 26. 6. 2008. 26. 6. 2008. 30. 6. 2008.

89

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

TROGODISNJI STUDIJI EX VELEUCILISTA U DUBROVNIKU

1. Trogodisnji studij "Primijenjeno racunarstvo" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ime i prezime TOMISLAV STROK ZELJKO MANDI IVAN KLAI MARIJAN DESIN URO VIDAK MIHO KRUSI VALERIJA MATICEVI IVAN MILE BRITVI DANIEL KRAVAROVI ANTE KONSUO MARIJANA PANCEVSKI Datum obrane 17. 10. 2007. 18. 10. 2007. 25. 10. 2007. 28. 11. 2007. 13. 12. 2007. 29. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 9. 6. 2008.

2.

Trogodisnji studij "Strojarstvo" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku

Br. 1. 2. 3.

Ime i prezime JERONIM HRVOJE PJEVI OGNJEN ROZI IVAN VIOLI

Datum obrane 28. 5. 2008. 12. 6. 2008. 24. 6. 2008.

90

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

DVOGODISNJI STUDIJI EX VELEUCILISTA U DUBROVNIKU

1. Dvogodisnji strucni studij "Menadzment u turistickoj destinaciji" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ime i prezime MARIJA MILI IVONA BAA ANTE DROPULI ALEN BOSKOVI MARIJA KURAJA ANA MAKLJENOVI JULIJA BRUNSKO KATARINA SMANJAK IVICA GLUHAN PATRICIJA JELACA LUI LISE ANTONIJA KORI VLADIMIR JURCEVI MAGDALENA URAPOV NIKO TROJANOVI PAULINA PEKO LUCIJA MACAN MILA JOVI IVANA MUSIJA MARINA PETRI KATE VUKOVI SINISA MARINOVI MARIJA BOSNI ANA IVANOVI MARIJA PRZI ANTE BRATOS ANA OBRADOVI MARIJA BULI MARO SKURI IVAN DUJMOVI ZORAN BENCEK Datum obrane 4. 10. 2007. 11. 10. 2007. 11. 10. 2007. 11. 10. 2007. 16. 10. 2007. 18. 10. 2007. 18. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 31. 10. 2007. 31. 10. 2007. 31. 10. 2007. 5. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 8. 11. 2007. 15. 11. 2007. 15. 11. 2007. 15. 11. 2007. 15. 11. 2007. 15. 11. 2007. 15. 11. 2007. 22. 11. 2007. 22. 11. 2007.

91

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

IVANA GJENERO NIKOLA DALMATIN IVANA BACE KATARINA PENDO SANJA GRGI MARIJA HERCEG GABRIJEL BRCI LORA MISI LENA VALJALO ANTONELA KOVAC TONI BATINI IVA GOJUN NIKE BRONZAN DUBRAVKO TOMSI MARKO PODLESEK IVAN BURIN MIRELA MILETI MIRELA MATULINA DANIELA PAVLI ALEN CELIK JOSIP ROGLI FRANICA ROGLI ZELJKA RADULJ MARIJANA PERAK ADELIA MILETI DANICA IVANDI FRANKA LEGENY SRAN PUJO IVO TOLJA PETRA CIZEK DANIJELA RAGUZ MLADENKA PRCE MILENKO KUZMAN NIVES CUSTOVI ANDREA SOKO IRENA PRANJI KATARINA PREVISI KORNELIJA CVJETKOVI MARIJANA PULJI

22. 11. 2007. 22. 11. 2007. 22. 11. 2007. 22. 11. 2007. 22. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 6. 12. 2007. 6. 12. 2007. 6. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 13. 12. 2007. 10. 1. 2008. 10. 1. 2008. 10. 1. 2008. 10. 1. 2008. 10. 1. 2008. 10. 1. 2008. 10. 1. 2008. 10. 1. 2008. 17. 1. 2008. 17. 1. 2008. 17. 1. 2008. 17. 1. 2008. 17. 1. 2008. 23. 1. 2008. 23. 1. 2008. 23. 1. 2008. 23. 1. 2008. 23. 1. 2008. 31. 1. 2008.

92

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

ANA SUTI SANIN KUSTURICA DARIJA SMOLI TANJA CAGALJ MARIO JADRUSI ANTUN DELIJA CVJETKO LJEPOPIO DANIELA PUPI STANKA GRBI MARIA BOKARICA ANTE VRANJES TEREZA SRSEN KRISTINA PETRICEVI MAROJE NJIRI IVAN KATI AMIRA TURSUNOVI NIKOLETA BALJEVI RENATO PLOCI KRUNO ROMI SLAVICA BACI MARIJANA KAITNER LINDA BUHAC IVANA SOLETI ANDREA CVJETKOVI ZANA TOT MELITA BRKOVI MARIJA GULJELMOVI ANTUN PAVISA MILA RADOVAN DUBRAVKA CONJAR NIVES BRKAN NIKOLINA OBULJEN FRANKO ARAPOVI ANA KODELLI JADRANKA BARISI JOSIP BAE STJEPAN MRSI IVANA DUBELJ IVANA MASLA

31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 7. 2. 2008. 7. 2. 2008. 7. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 14. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 21. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008.

93

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

DARIANA BOSKOVI DANIELA MARI SANJA CAPURSO MARINA SUTALO TOMISLAV PETRUSI NIKSA BEGOVI NIKOLINA ZVONO IVANA MORETI LONETA CIZMI ANITA SIJAKOVI IVANA MILOVCI BOJAN RAJKOVI MARIO SETKA MAJA ALILOVI JASNA CETINI TIBOR MLADINI DINO AVDI ANTE CULAV SANJA KRALJ

28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. nastavnom planu i

2. Dvogodisnji studij "Nautika" prema programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ime i prezime MAROJE JAKSI ANDRIJA KOLANOVI MIHO BRAILO KARLO SAIN BARTOL GLASNOVI MATKO MARGARETI MARO MUSLADIN JULIO CVJETKOVI LUKO DALMATIN VLAHO BUTIJER VLAHO BAULE IVO KUSELJ ALEKSANDAR BUSURELO ANI CANI PERO BRAILO

Datum obrane 11. 10. 2007. 11. 10. 2007. 11. 10. 2007. 11. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 25. 10. 2007. 8. 11. 2007. 22. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 29. 11. 2007. 17. 1. 2008. 17. 1. 2008.

94

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

ANTE BAZIKA GORAN PIKUNI KRISTIJAN TOLJA NIKSA BRACI JOSKO MILIN JURAJ BUTIGAN JOSIP MILI DANIJEL JELAVI PERE BOSNI DAMIR KEVO

31. 1. 2008. 23. 1. 2008. 31. 1. 2008. 31. 1. 2008. 7. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008.

3. Dvogodisnji studij "Brodostojarstvo" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ime i prezime MARIO PAVLINA EMANUEL SPIRIJAN IGOR GJAJA ANTUN SJEKAVICA NIKSA CVJETKOVI DAMIR MISKI PAULINO HENDI IVAN BANOVI TOMISLAV PERISI MAROJE LECEVI IVO POLUTA BOSKO PRELJEVI MATKO DUPLICA MARO STORELLI MARKO VUJICI DUBRAVKO RADI NIKOLA MATICEVI TOMISLAV PILAS IVAN KLJUNAK BORIS SIJAKOVI MIROSLAV MARI Datum obrane 29. 10. 2007. 15. 11. 2007. 4. 12. 2007. 12. 12. 2007. 13. 12. 2007. 14. 1. 2008. 14. 1. 2008. 23. 1. 2008. 31. 1. 2008. 6. 2. 2008. 6. 2. 2008. 7. 2. 2008. 26. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008.

95

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

4. Dvogodisnji strucni studij "Upravljanje jahtama i marinama" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ime i prezime JADRAN KAPOR VESNA MATI JELENA LJACHNICKY ZRINKA NJIRI HRVOJE PUH NIKOLINA STETA ANTUN TOLJA TOMISLAV MATI DEJANA ZUROVAC LUCIJANA DESIN TONI MARIJA MARIJELA BUKLIJAS IVAN SKRACI MARIJA VOJVODI ANA HRAN MARO GASI MARIJA ALFIREVI IVO MANDI MARKO DEPOLO JOSKO PULI NIKICA SEKO NIKE LOZO NIKSA CAMO Datum obrane 16. 10. 2007. 18. 10. 2007. 22. 10. 2007. 25. 10. 2007. 30. 10. 2007. 29. 11. 2007. 3. 12. 2007. 14. 12. 2007. 11. 1. 2008. 17. 1. 2008. 17. 1. 2008. 17. 1. 2008. 7. 2. 2008. 12. 2. 2008. 14. 2. 2008. 27. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008. 28. 2. 2008.

5. Dvogodisnji studij "Brodska elektroenergetika i elektronika" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. 3. 4. 5. Ime i prezime ARMIN ZUSTRA IGOR ELAP URICA BAGOVI URAS DUBRAVKO JOSIP BRUNSKO Datum obrane 14. 12. 2007. 22. 1. 2008. 7. 2. 2008. 27. 2. 2008. 26. 5. 2008.

96

STUDENTI SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

6. Dvogodisnji studij "Elektronika i komunikacije" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. 2. Ime i prezime MIHO KOSTOPEC MATEJ PAPAC Datum obrane 4. 12. 2007. 2. 6. 2008.

7. Dvogodisnji studij "Akvakultura" prema nastavnom planu i programu ex Veleucilista u Dubrovniku Br. 1. Ime i prezime JELENA BOKARICA Datum obrane 28. 1. 2008.

97

6. POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1. NASTAVNI PLANOVI NA ODJELU ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

6.1.1. Popis kolegija preddiplomskog studija "Ekonomija"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

OBVEZNI KOLEGIJI Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Mikroekonomija I. i II. Makroekonomija I. i II. Poslovna informatika

Povijest ekonomske teorije i metode

SEMESTAR I. 30+30 30+30 30+30 II. III. IV. V. VI.

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 0+30 0+30

30+30 30+30 30+30

Racunovodstvo Monetarna ekonomija Tjelesna i zdravstvena kultura Javne financije Meunarodna ekonomija Osnove ekonometrije IZBORNI KOLEGIJI Strani jezik I., II. i III. Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Marketing u turizmu

Prostorno planiranje i razvoj turizma

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam Bankarstvo Menadzment malih poduzea Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje

101

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.1.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Ekonomija" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7. 8.* 9.* 10.* 11. Kolegij Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I. i II. Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 II. semestar P+V

0+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6.* 7. 8. 9.* 10.* 11.* 12.* 13.* Kolegij Mikroekonomija II. Makroekonomija II. Povijest ekonomske teorije i metode Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III.

Racunovodstvo

III. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

IV. semestar P+V

Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Prostorno planiranje i razvoj turizma Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

III. godina studija

Broj 1. 2. 3.* 4.* 5. 7.* 8.* 9.* 10.* Kolegij Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea Osnove ekonometrije Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje V. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 VI. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe * Izborni kolegij

102

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.1.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija ,,Ekonomija" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. mr. sc. Zrinka Golemac, asistent Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegiji Uvod u ekonomiju

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2. 3. 4.

Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I.

7,5 7,5 4

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

1

Ljetni semestar Broj 1. 2. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. uro Beni, red. prof. Marija Kati, mag., asistent Nebojsa Stojci, asistent dr. sc. Brano Marki, red. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegiji Mikroekonomija I. Makroekonomija I.

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5 7,5

3. 4. 5. 6. 7.

Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Strani jezik II.

7,5 6 6 6 4

8.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

2

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

103

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. Marija Kati, mag., asistent dr. sc. uro Beni, red. prof. Nebojsa Stojci, asistent dr. sc. Ivan Ferencak, red. prof.

mr. sc. Zorica Krzelj Colovi, asistent

Kolegiji Mikroekonomija II. Makroekonomija II. Povijest ekonomske teorije i metode Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III.

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5 7,5 7,5 6 6 4

dr. sc. Zagorka Brunsko, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Milena Persi, red. prof. mr. sc. Dubravka Vlasi, asistent Ana Portolan, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Zrinka Rudez, doc. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent

dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent

Kolegiji Racunovodstvo

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Prostorno planiranje i razvoj turizma Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam

7,5 6 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

104

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. Nastavnik dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent

dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi, asistent

Kolegiji Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea

P+V 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5 7,5 6 6

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Ban, red. prof. mr. sc. Katija Vojvodi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Sessa, asistent dr. sc. Mario Spremi, izv. prof. Kolegiji Osnove ekonometrije Marketing u turizmu Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 ECTS 7,5 7,5 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

105

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.2. Popis kolegija preddiplomskog studija ,,Turizam"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

OBVEZNI KOLEGIJI Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove menadzmenta Osnove marketinga Ekonomika turizma Racunovodstvo Monetarna ekonomija

Menadzment ugostiteljskih poduzea

SEMESTAR I. 30+30 30+30 30+30 II. III. IV. V. VI.

30+30 30+30 0+30 0+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30

Javne financije Meunarodna ekonomija Menadzment turistickih agencija IZBORNI KOLEGIJI Strani jezik I., II. i III. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Marketing u turizmu

Prostorno planiranje i razvoj turizma

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam Bankarstvo Menadzment malih poduzea Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje

106

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.2.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Turizam" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7.* 8.* 9.* 10.* 11. Kolegiji Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I. i II. Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 II. semestar P+V

0+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6.* 7. 8. 9.* 10.* 11.* 12.* 13.* Kolegiji Osnove menadzmenta Osnove marketinga Ekonomika turizma Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III. Racunovodstvo Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Prostorno planiranje i razvoj turizma Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam III. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 IV. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6. 7.* 8.* 9.* 10.* Kolegiji Menadzment ugostiteljskih poduzea Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea Menadzment turistickih agencija Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje V. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 VI. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe * Izborni kolegiji

107

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.2.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija ,,Turizam" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. mr. sc. Zrinka Golemac, asistent Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegiji Uvod u ekonomiju

P+V 30+0 0+30

ECTS 7,5

2. 3. 4.

Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I.

30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

7,5 7,5 4

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

1

Ljetni semestar Broj 1. 2. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. uro Beni, red. prof. Marija Kati, mag., asistent

Nebojsa Stojci, asistent

Kolegij Mikroekonomija I. Makroekonomija I.

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5 7,5

3. 4. 5. 6. 7.

dr. sc. Brano Marki, red. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Strani jezik II.

6 6 6 6 4

8.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

2

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

108

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar

Broj

1. 2.

Nastavnik dr. sc. Ivan Mencer, red. prof.

mr. sc. Zorica Krzelj Colovi, asistent

Kolegiji Osnove menadzmenta Osnove marketinga

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30

30+30

ECTS 7,5 7,5

3. 4. 5. 6.

dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Ivana Pavli, asistent dr. sc. Zagorka Brunsko, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

Ekonomika turizma Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III.

7,5 6 6 4

30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Milena Persi, red. prof. mr. sc. Dubravka Vlasi, asistent Ana Portolan, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Zrinka Rudez, doc. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent

dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent

Kolegiji Racunovodstvo

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2. 3. 4. 5.

Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Prostorno planiranje i razvoj turizma Robne burze

7,5 6 6 6

6. 7.

Meunarodni marketing Nauticki turizam

6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

109

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar

Broj

1. 2. 3. 4. 5.

Nastavnik dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. dr. sc. Ivana Pavli, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent

mr. sc. Zorica Krzelj Colovi, asistent

Kolegiji Menadzment ugostiteljskih poduzea Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea

P+V 30+0 0+30

30+30

ECTS 7,5 7,5 6 6 6

30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik dr. sc. Ante Dulci, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Ban, red. prof. mr. sc. Katija Vojvodi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Mario Spremi, izv. prof. Kolegiji Menadzment turistickih agencija Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje P+V 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 ECTS 7,5 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

110

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.3. Popis kolegija preddiplomskog studija ,,Meunarodna trgovina"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

OBVEZNI KOLEGIJI Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove menadzmenta Osnove marketinga Ekonomika trgovine Racunovodstvo Monetarna ekonomija

Menadzment ugostiteljskih poduzea

SEMESTAR I. 30+30 30+30 30+30 II. III. IV. V. VI.

30+30 30+30 0+30 0+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Javne financije Meunarodna ekonomija Vanjskotrgovinsko poslovanje Meunarodne financije IZBORNI KOLEGIJI Strani jezik I., II. i III. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Marketing u turizmu

Prostorno planiranje i razvoj turizma

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30

30+30 30+30

30+30 30+30

Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam Bankarstvo Menadzment malih poduzea Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje

30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

111

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.3.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Meunarodna trgovina" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7.* 8.* 9.* 10.* 11. Kolegiji Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I. i II. Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 II. semestar P+V

0+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6. 7. 8. 9.* 10.* 11.* 12.* 13.* Kolegiji Osnove menadzmenta Osnove marketinga Ekonomika trgovine Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III. Racunovodstvo Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Menadzment nabave Menadzment prodaje Robne burze Meunarodni marketing III. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 IV. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6. 7.* 8.* 9.* 10.* Kolegiji Vanjskotrgovinsko poslovanje Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea Meunarodne financije Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje V. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 VI. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe * Izborni kolegiji

112

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.3.2. Popis nastavnika i kolegija ,,Meunarodna trgovina" I. godina studija

preddiplomskog

studija

Zimski semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. mr. sc. Zrinka Golemac, asistent Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Uvod u ekonomiju

P+V 30+0 0+30

ECTS 7,5

2. 3. 4.

Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I.

30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

7,5 7,5 4

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

1

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. uro Beni, red. prof. Marija Kati, mag., asistent dr. sc. Brano Marki, red. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent Tereza Mati Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Mikroekonomija I.

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2.

Makroekonomija I.

7,5

3. 4. 5. 6. 7.

Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Strani jezik II.

6 6 6 6 4

8.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

2

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

113

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

II. godina studija

Zimski semestar

Broj

Nastavnik dr. sc. Ivan Mencer, red. prof.

mr. sc. Zorica Krzelj Colovi, asistent

Kolegij Osnove menadzmenta Osnove marketinga Ekonomika trgovine Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III.

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5 7,5

1. 2.

dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent

dr. sc. Ivo Ban, red. prof. mr. sc. Katija Vojvodi, asistent

3. 4. 5. 6.

7,5 6 6 4

dr. sc. Zagorka Brunsko, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Milena Persi, red. prof. mr. sc. Dubravka Vlasi, asistent Ana Portolan, dipl.oec., asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Nikola Knego, izv. prof.

mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof.

Kolegij Racunovodstvo

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5

2. 3. 4. 5. 6.

Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Menadzment nabave Robne burze Meunarodni marketing

7,5 6 6 6 6

Barbara Puh, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

114

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Zimski semestar

Broj

Nastavnik dr. sc. Frano Ljubi, red. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi

Kolegij Vanjskotrgovinsko poslovanje Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea

P+V 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5 7,5 7,5 6 6

1. 2. 3. 4. 5.

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Ban, red. prof. mr. sc. Katija Vojvodi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Sessa, asistent dr. sc. Mario Spremi, izv. prof. Kolegij Meunarodne financije Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje P+V 30+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 ECTS 7,5 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

115

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.4. Popis kolegija preddiplomskog studija ,,Marketing"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

OBVEZNI KOLEGIJI Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove menadzmenta Osnove marketinga Ponasanje potrosaca Racunovodstvo Monetarna ekonomija Istrazivanje trzista Javne financije Meunarodna ekonomija Marketing menadzment IZBORNI KOLEGIJI Strani jezik I., II. i III. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Marketing u turizmu

Prostorno planiranje i razvoj turizma

SEMESTAR I. 30+30 30+30 30+30 II. III. IV. V. VI.

30+30 30+30 0+30 0+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam Bankarstvo Menadzment malih poduzea Ekonomska geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje

116

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.4.1.

Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Marketing"

I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7.* 8.* 9.* 10.* 11. Kolegiji Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I. i II. Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 II. semestar P+V

0+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3.* 4.* 5. 6. 7. 8. 9.* 10.* 11.* 12.* 13.* Kolegij Osnove menadzmenta Osnove marketinga Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III. Racunovodstvo Monetarna ekonomija Ponasanje potrosaca Marketing u turizmu Prostorno planiranje i razvoj turizma Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam III. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 IV. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6. 7.* 8.* 9.* 10.* Kolegij Istrazivanje trzista Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea Marketing menadzment Ekonomska geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje V. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 VI. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe * Izborni kolegiji

117

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.4.2.

Popis nastavnika ,,Marketing"

i

kolegija

preddiplomskog

studija

I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. mr. sc. Zrinka Golemac, asistent Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Uvod u ekonomiju

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2. 3. 4.

Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I.

7,5 7,5 4

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

1

Ljetni semestar

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. Kolegij Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Strani jezik II. P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30 30+30 ECTS 7,5 7,5 6 6 6 6 4

Perica Vojini, mag., asistent

dr. sc. uro Beni, red. prof.

Marija Kati, mag., asistent

dr. sc. Brano Marki, red. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent Tereza Mati Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred. mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

8.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

2

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

118

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar

Broj

Nastavnik dr. sc. Ivan Mencer, red. prof.

mr. sc. Zorica Krzel-Colovi, asistent

Kolegij Osnove menadzmenta Osnove marketinga

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5 7,5

1. 2.

dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Zagorka Brunsko, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, pred.

3. 4. 5.

Gospodarstvo Hrvatske

30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

6 6 4

Poslovna ekonomija Strani jezik III.

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Milena Persi, red. prof. mr. sc. Dubravka Vlasi, asistent Ana Portolan, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Tanja Kesi, red. prof. dr. sc. Ivana Pavli, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Zrinka Rudez, doc. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent Kolegij Racunovodstvo P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 ECTS 7,5

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Monetarna ekonomija Ponasanje potrosaca Marketing u turizmu Prostorno planiranje i razvoj turizma Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam

7,5 7,5 6 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

119

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar

Broj

Nastavnik dr. sc. Tihomir Vranesevi, red. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi, asistent

Kolegij Istrazivanje trzista Javne financije Meunarodna ekonomija Bankarstvo Menadzment malih poduzea

1. 2. 3. 4. 5.

P+V 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5 7,5 7,5 6 6

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Ban, red. prof. mr. sc. Katija Vojvodi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Mario Spremi, izv. prof. Kolegij Marketing menadzment Ekonomska geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje P+V 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 ECTS 7,5 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

120

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.5. Popis kolegija preddiplomskog studija ,,Menadzment"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

OBVEZNI KOLEGIJI Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove menadzmenta Osnove marketinga Racunovodstvo Monetarna ekonomija Javne financije Meunarodna ekonomija Strategijski menadzment 1 Teorija odlucivanja Financijski menadzment 1 IZBORNI KOLEGIJI Strani jezik I., II. i III. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Marketing u turizmu Menadzment nabave Robne burze Meunarodni marketing Menadzment prodaje Bankarstvo Menadzment malih poduzea Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje

SEMESTAR I. 30+30 30+30 30+30 II. III. IV. V. VI.

30+30 30+30 0+30 0+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

121

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.5.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Menadzment" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7.* 8.* 9.* 10.* 11. Kolegiji Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I. i II. Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 II. semestar P+V

0+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3.* 4.* 5.* 6. 7. 8.* 9.* 10.* 11.* 12.* Kolegij Osnove menadzmenta Osnove marketinga Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III. Racunovodstvo Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Menadzment nabave Menadzment prodaje Robne burze Meunarodni marketing III. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 IV. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6. 7. 8.* 9.* 10.* 11.* 12.* Kolegij Javne financije Meunarodna ekonomija Strategijski menadzment Bankarstvo Menadzment malih poduzea Teorija odlucivanja Financijski menadzment 1 Marketing u turizmu Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje V. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 VI. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe, * Izborni kolegiji

122

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.5.2. Popis nastavnika ,,Menadzment" I. godina studija

i

kolegija

preddiplomskog

studija

Zimski semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof.

mr. sc. Zrinka Golemac, asistent Perica Vojini, mag., asistent

Kolegij Uvod u ekonomiju

P+V 30+0 0+30

ECTS 7,5

2. 3. 4.

dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I.

30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

7,5 7,5 4

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

1

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof.

Perica Vojini, mag., asistent

Kolegij Mikroekonomija I. Makroekonomija II.

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2.

dr. sc. uro Beni, red. prof.

Marija Kati, mag., asistent

7,5

3. 4. 5. 6. 7.

dr. sc. Brano Marki, red. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Poslovna informatika Trgovacko pravo

Ekonomska geografija

6 6 6 6 4

Personalne financije Strani jezik II.

8.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

2

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

123

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Ivan Mencer, red. prof.

mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi, asistent

Kolegiji Osnove menadzmenta

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30

ECTS 7,5

2.

dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Zagorka Brunsko, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

Osnove marketinga

7,5

3. 4. 5.

Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III.

6 6 4

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Milena Persi, red. prof. mr. sc. Dubravka Vlasi, asistent Ana Portolan, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Nikola Knego, izv .prof.

mr. sc. Zorica Krzelj Colovi, asistent

Kolegiji Racunovodstvo

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5

2. 3. 3. 4. 5. 6.

Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Menadzment nabave Menadzment prodaje Robne burze Meunarodni marketing

7,5 6 6 6 6 6

dr. sc. Nikola Knego, izv. prof.

mr. sc. Zorica Krzelj Colovi, asistent

dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

124

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent

mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi, asistent

Kolegij Javne financije Meunarodna ekonomija Strategijski menadzment Bankarstvo Menadzment malih poduzea

P+V 30+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5 7,5 7,5 6 6

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik dr. sc. Ivan Pavlovi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Ban, red. prof. mr. sc. Katija Vojvodi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Mario Spremi, izv. prof. Kolegij Teorija odlucivanja Financijski menadzment Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje P+V 30+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 ECTS 7,5 7,5 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

125

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.6. Popis kolegija preddiplomskog studija ,,Financijski menadzment"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

OBVEZNI KOLEGIJI Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove menadzmenta Osnove marketinga Racunovodstvo Monetarna ekonomija Javne financije Meunarodna ekonomija Financijski menadzment Meunarodne financije Financijsko racunovodstvo IZBORNI KOLEGIJI Strani jezik I., II. i III. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Marketing u turizmu

Prostorno planiranje i razvoj turizma

SEMESTAR I. 30+30 30+30 30+30 II. III. IV. V. VI.

30+30 30+30 0+30 0+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam Bankarstvo Menadzment malih poduzea Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje

126

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.1.6.1.

Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Financijski menadzment"

i. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7.* 8.* 9.* 10.* 11. Kolegij Uvod u ekonomiju Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I. i II. Mikroekonomija I. Makroekonomija I. Poslovna informatika Trgovacko pravo Ekonomska geografija Personalne financije Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 II. semestar P+V

0+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5.* 6. 7. 8.* 9.* 10.* 11.* 12.* Kolegij Osnove menadzmenta Osnove marketinga Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III. Racunovodstvo Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Prostorno planiranje u turizmu Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam III. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 IV. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6. 7. 9.* 10.* 11.* 12.* Kolegij Javne financije Meunarodna ekonomija Financijski menadzment Bankarstvo Menadzment malih poduzea Meunarodne financije Financijsko racunovodstvo Turisticka geografija Turizam i promet Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje V. semestar P+V 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 VI. semestar P+V

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe *Izborni kolegiji

127

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.1.6.2.

Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija ,,Financijski menadzment"

I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof.

mr. sc. Zrinka Golemac, asistent Perica Vojini, mag., asistent

Kolegij Uvod u ekonomiju

P+V 30+0 0+30

ECTS 7,5

2. 3. 4.

dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Matematika I. Osnove statistike Strani jezik I.

30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

7,5 7,5 4

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

1

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof.

Perica Vojini, mag., asistent

Kolegij Mikroekonomija I.

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2.

dr. sc. uro Beni, red. prof.

Marija Kati, mag., asistent Nebojsa Stojci, asistent

Makroekonomija I.

7,5

3. 4. 5. 6. 7.

dr. sc. Brano Marki, red. prof. mr. sc. Goran Lucin, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Poslovna informatika Trgovacko pravo

Ekonomska geografija

6 6 6 6 4

Personalne financije Strani jezik II.

8.

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

2

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

128

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. Nastavnik dr. sc. Ivan Mencer, red. prof.

mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi, asistent

Kolegij Osnove menadzmenta Osnove marketinga

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30

ECTS 7,5 7,5

dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent dr. sc. Zagorka Brunsko, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent Tereza Mati-Ivusi, pred. Perica Domijan, pred. Marina Gjurasi, pred. Helena Brautovi, pred. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred.

3. 4. 5.

Gospodarstvo Hrvatske Poslovna ekonomija Strani jezik III.

6 6 4

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Milena Persi, red. prof. mr. sc. Dubravka Vlasi, asistent Ana Portolan, asistent dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent 4. 5. 6. 7. dr. sc. Zrinka Rudez, doc. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Toni Lazibat, izv. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent

dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent

Kolegij Racunovodstvo

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30

ECTS 7,5

2. 3.

Monetarna ekonomija Marketing u turizmu Prostorno planiranje u turizmu Robne burze Meunarodni marketing Nauticki turizam

7,5 6 6 6 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

129

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Tihomir Lukovi, visi asistent

mr. sc. Zorica Krzelj-Colovi, asistent

Kolegij Javne financije Meunarodna ekonomija Financijski menadzment Bankarstvo Menadzment malih poduzea

P+V 30+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 7,5 7,5 7,5 6 6

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. dr. sc. Milena Persi, red. prof. Ana Portolan, asistent dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Ivo Ban, red. prof. mr. sc. Katija Vojvodi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Barbara Puh, asistent dr. sc. Mario Spremi, izv. prof. Burze vrijednosnica Elektronicko poslovanje Kolegij Meunarodne financije Financijsko racunovodstvo Turisticka geografija Turizam i promet P+V ECTS 30+30 7,5 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 6 6 7,5 6 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

130

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.2. NASTAVNI PLANOVI POMORSKOGA ODJELA

6.2.1. Popis kolegija preddiplomskog studija "Nautika"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

OBVEZNI KOLEGIJI

Engleski jezik I., II. i III. Matematika I., II. i III. Tehnicka mehanika Primjena elektronickih racunala Brodska elektrotehnika i elektronika Tereti u pomorskom prometu Pomorska meteorologija i oceanografija Sredstva pomorskog prometa I. i II. Pomorsko pravo Sigurnost na moru

SEMESTAR I. II. III. 30+30 30+15 15+30 30+30 30+15 30+15 30+30 30+15 30+0 30+0 30+30 30+30 30+0 45+15 45+0 30+0 30+0 0+30 45+45 30+30 30+30 30+0 30+0 30+30 IV. V. VI. 15+30 15+30 15+30

30+15

Brodski energetski sustavi Ekonomika brodarstva Zastita mora i morskog okolisa Strucna praksa Terestricka navigacija Elektronicka navigacija Tehnika rukovanja brodom

Organizacija rada i upravljanje na brodu

Pomorske komunikacije Rukovanje teretom I. i II. Pomorsko imovinsko pravo Astronomska navigacija Planiranje putovanja Odrzavanje broda Pomorska medicina Plovidbena praksa Tjelesna i zdravstvena kultura IZBORNI KOLEGIJI

Trgovacko pravo Terotehnologija Pomorske agencije i otpremnistvo Tehnologija prijevoza tekuih tereta Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tereta Statistika Transportno osiguranje Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta Tehnologija putnickog prijevoza

0+30

0+30

0+30

30+30 60+0 30+30 30+30 30+15 0+15 0+30 0+30

30+0 30+15 45+0 45+0 45+30 30+30 45+0 30+30 30+30 30+0 45+15 0+75

Pomorska geografija Menadzment u brodarstvu i u lukama Izrada zavrsnog rada

131

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.2.1.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija "Nautika" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kolegiji Engleski jezik I. Matematika I. Tehnicka mehanika Primjena elektronickih racunala Brodska elektrotehnika i elektronika Tereti u pomorskom transportu Pomorska meteorologija i oceanografija Sredstva pomorskog prometa I. i II. Pomorsko pravo Sigurnost na moru Brodski energetski sustavi Ekonomika brodarstva Zastita mora i morskog okolisa Strucna praksa Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30+30 30+30 30+15 30+30 30+15 30+0 30+0 30+30 II. semestar P+V 30+15 30+15

0+30

30+30 30+0 45+15 45+0 30+0 30+0 0+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kolegiji Engleski jezik II. Terestricka navigacija Elektronicka navigacija Tehnika rukovanja brodom Organizacija rada i upravljanje na brodu Pomorske komunikacije Rukovanje teretom I. i II. Pomorsko imovinsko pravo Astronomska navigacija Planiranje putovanja Odrzavanje broda Pomorska medicina Plovidbena praksa Tjelesna i zdravstvena kultura III. semestar P+V 15+30 45+45 30+30 30+30 30+0 30+0 30+30 IV. semestar P+V 15+30

0+30

30+30 60+0 30+30 30+30 30+15 0+15 0+30 0+30

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

132

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik III. Matematika III. Izrada zavrsnog rada IZBORNI KOLEGIJI Trgovacko pravo Terotehnologija Pomorske agencije i otpremnistvo Tehnologija prijevoza tekuih tereta

Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tereta

V. semestar P+V 15+30 30+15

VI. semestar P+V 15+30 0+75

30+0 30+15 45+0 45+0 45+30 30+30 45+0 30+30 30+30 30+0 45+15

Statistika Transportno osiguranje

Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta

Tehnologija putnickog prijevoza Pomorska geografija Menadzment u brodarstvu i u lukama

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

133

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.2.1.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija "Nautika" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred.

dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof.

Kolegij Engleski jezik I. Matematika I. Matematika I. Tehnicka mehanika Tehnicka mehanika Primjena elektronickih racunala Brodska elektrotehnika i elektronika

Tereti u pomorskom prometu Pomorska meteorologija i oceanografija Sredstva pomorskog prometa I. Sredstva pomorskog prometa I. Tjelesna i zdravstvena kultura

P+V ECTS 30+30 30+0 0+30 30+0 0+15 30+0 0+30 30+0 0+15 30+0

30+0

4 5 3

mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred. dr. sc. Niksa Burum, doc. Petar Mirosevi, pred. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. Pavo Kloko, asistent dr. sc. Toni Bieli, doc. dr. sc. Antonije uki, izv. prof.

dr. sc. Josko Dvornik, doc.

4 3 3 3 4 1

Ivica urevi Tomas, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

30+0 0+30 0+30

Ljetni semestar

Broj

Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred.

dr. sc. Josko Dvornik, doc.

Kolegij Engleski jezik I. Matematika II. Matematika II.

Sredstva pomorskog prometa II. Sredstva pomorskog prometa II.

P+V ECTS

30+15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4 4 4 2 5 4 2 2 1 2

30+0 0+15 30+0 0+30 30+0 45+0 0+15 45+0 30+0 30+0 0+30 0+30

Ivica urevi Tomas, v. pred.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof.

Pomorsko pravo Sigurnost na moru Sigurnost na moru

Brodski energetski sustavi Ekonomika brodarstva Zastita mora i morskog okolisa Tjelesna i zdravstvena kultura Strucna praksa

dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. Niksa Mojas, pred. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred. dr. sc. Ivo Ban, red. prof. dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

ivo Beni, pred.

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

134

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. Milos Brajovi, v. pred. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. Milos Brajovi, v. pred. dr. sc. Toni Bieli, doc. mr. sc. Drago Vojvodi, v. pred. dr. sc. Toni Bieli, doc. Ivica urevi Tomas, v. pred. dr. sc. Toni Bieli, doc. dr. sc. Sreko Krile, izv. prof.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Engleski jezik II. Terestricka navigacija Terestricka navigacija Elektronicka navigacija Elektronicka navigacija Tehnika rukovanja brodom Tehnika rukovanja brodom Rukovanje teretom I. Rukovanje teretom I. Organizacija rada i upravljanje na brodu Pomorske komunikacije Tjelesna i zdravstvena kultura

P+V ECTS 15+30 45+0 0+45 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 30+0 0+30 4 5 4 5 4 3 4 1

Ljetni semestar

Broj

Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. mr. sc. Miljenko Petrovi, pred. dr. sc. Toni Bieli, doc. Ivica urevi Tomas, v. pred. dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. Milos Brajovi, v. pred. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. Milos Brajovi, v. pred. Mladen Kuzmi, dr. med.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Engleski jezik II. Astronomska navigacija Astronomska navigacija Rukovanje teretom II. Rukovanje teretom II. Planiranje putovanja Planiranje putovanja Odrzavanje broda Odrzavanje broda Pomorska medicina Plovidbena praksa

P+V ECTS 15+30 30+0 0+30 60+0 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+15 0+15 0+30 4 4 4 5 4 3 2 1 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof. Pomorsko imovinsko pravo

Tjelesna i zdravstvena kultura 0+30

ivo Beni

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

135

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof.

Obvezni kolegiji Engleski jezik III. Matematika III. Matematika III. Trgovacko pravo Terotehnologija Terotehnologija Pomorske agencije i otpremnistvo Tehnologija prijevoza tekuih tereta Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tereta

P+V ECTS 15+30 30+0 0+15 30+0 30+0 0+15 45+0 45+0 45+0 0+30 4 4

Izborni kolegiji (biraju se 22 ECTS boda) 1. 2. 3. 4. 5. 3 4 4 6 6 dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Mate Jurjevi, v. pred.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof.

dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred. dr. sc. Toni Bieli, doc. mr. sc. Miljenko Petrovi, pred.

Ljetni semestar Broj 1. 2. Izborni kolegiji (bira se 20 ECTS bodova) 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr. sc. Ivica Martinovi, zn. sav. mr. sc. Ivona Mili-Beran, pred.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof.

Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred.

Obvezni kolegiji Engleski jezik III. Zavrsni rad Statistika Statistika Transportno osiguranje Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta Tehnologija putnickog prijevoza Pomorska geografija Menadzment u brodarstvu i u lukama

P+V ECTS 15+30 0+75 30+0 0+30 45+0 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 45+0 0+15 4 6 5 5 5 5 3 4

dr. sc. Toni Bieli, doc. mr. sc. Miljenko Petrovi dr. sc. Toni Bieli, doc. Ivica urevi Tomas, v. pred. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Antun Asi

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

136

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.2.2. Popis kolegija preddiplomskog studija "Brodostrojarstvo"

SEMESTAR Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. I. II. III. IV. Engleski jezik 15+30 15+30 15+30 15+30 Matematika I., II. i III. 30+30 30+15 Tehnicka mehanika I. i II. 30+15 30+15 Brodska elektrotehnika 45+15 Tehnologija materijala i obrada 30+0 Cvrstoa materijala 30+15 Primjena racunala 30+30 Termodinamika i prijenos topline 60+30 Brodski strojni elementi 45+30 Sigurnost na moru 45+0 Brodski elektricni ureaji 30+15 Brodski generatori pare i brodske turbine 60+15 Gorivo, mazivo, voda 30+0 Brodski pomoni strojevi i ureaji 60+15 Brodski elektricni sustavi 30+30 Konstrukcija broda 30+15 Pomorsko pravo i havarije 30+0 Zastita mora i morskog okolisa 30+0 Rad na simulatoru i plovidbena praksa 0+30 0+60 Brodski motori 30+30 Brodski strojni sustavi 45+0 Automatizacija brodskog pogona 45+15 Priprema i upravljanje postrojenjem 30+0 Sredstva pomorskog prometa 30+15 Organizacija i upravljanje posadom 30+0 Dijagnostika kvarova Menadzment odrzavanja

Tehnologija transporta tekuih tereta

KOLEGIJI

V. VI. 15+15 15+15 30+15

Brodska hidraulika i pneumatika Brodsko automatsko upravljanje Ekonomika iskoristavanja broda Brodski elektroenergetski sustavi Mehanizmi i vibracije Brodski rashladni ureaji Tehnicki nadzor i klasifikacija Pomorski informaticki sustavi Korozija i zastita materijala Statistika Plovidba broda

Inzenjerska grafika u brodostrojarstvu

30+0 30+15 45+0 30+15 30+30 30+0 30+15 30+15 30+15 30+0 15+0 30+0 30+15 15+30 15+30 30+15 0+30

Brodska prekrcajna sredstva Izrada zavrsnog rada

137

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.2.2.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija "Brodostrojarstvo" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kolegij Engleski jezik I. Matematika I. i II. Tehnicka mehanika I. i II. Brodska elektrotehnika Tehnologija materijala i obrada Cvrtoa materijala Primjena racunala Termodinamika i prijenos topline Brodski strojni elementi Sigurnost na moru Brodski elektricni ureaji I. semestar P+V 15+30 30+30 30+15 45+15 30+0 30+15 30+30 II. semestar P+V 15+30 30+15 30+15

60+30 45+30 45+0 30+15

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kolegij Engleski jezik II. Brodski generatori pare i brodske turbine Gorivo, mazivo, voda Brodski pomoni strojevi i ureaji Brodski elektricni sustavi Konstrukcija broda Pomorsko pravo i havarije Zastita mora i morskog okolisa Rad na simulatoru i plovidbena praksa Brodski motori Brodski strojni sustavi Automatizacija brodskog pogona Priprema i upravljanje postrojenjem Sredstva pomorskog prometa Organizacija i upravljanje posadom III. semestar P+V 15+30 60+15 30+0 60+15 30+30 30+15 30+0 30+0 0+30 IV. semestar P+V 15+30

0+60 30+30 45+0 45+15 30+0 30+15 30+0

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

138

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik III. Matematika III. Dijagnostika kvarova Menadzment odrzavanja Brodski rashladni ureaji Tehnicki nadzor i klasifikacija Izrada zavrsnog rada IZBORNI KOLEGIJI Tehnologija transporta tekuih tereta Brodska hidraulika i pneumatika Brodsko automatsko upravljanje Ekonomika iskoristavanja broda Brodski elektroenergetski sustavi Mehanizmi i vibracije Pomorski informaticki sustavi Korozija i zastita materijala Statistika Plovidba broda Inzenjerska grafika u brodostrojarstvu Brodska prekrcajna sredstva 45+0 30+15 30+30 30+0 30+15 30+15 15+0 30+0 30+15 15+30 15+30 30+15 V. semestar P+V 15+15 30+15 30+0 30+15 VI. semestar P+V 15+15

30+15 30+0 0+30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

139

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.2.2.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija "Brodostrojarstvo" I. godina studija

Zimski semestar

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. Petar Mirosevi, pred. dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof. mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred.

dr. sc. Jadran Sundrica, prof. v. sk.

Kolegij Engleski jezik I./1 Matematika I. Matematika I. Brodska elektrotehnika Brodska elektrotehnika Tehnicka mehanika I. Tehnicka mehanika I. Tehnolog. materijala i obr.

Cvrstoa materijala Cvrstoa materijala Primjena racunala Primjena racunala

P+V 15+30 30+0 0+30 45+0 0+15 30+0 0+15 30+0 30+0 0+15 30+0 0+30

ECTS 3 5 5 4 4 4 4

dr. sc. Miljenko Obad, izv. prof. mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred. dr. sc. Niksa Burum, doc. Petar Mirosevi, pred.

Ljetni semestar

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Matko Bupi, v. pred. dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof. mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred. dr. sc. Miljenko Obad, izv. prof. mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred. dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. dr. sc. Marija Mirosevi, doc.

Kolegij Engleski jezik I./2 Matematika II. Matematika II. Termodin. i prijenos topline Termodin. i prijenos topline Tehnicka mehanika II. Tehnicka mehanika II. Brodski strojni elementi Brodski strojni elementi

Brodski elektricni ureaji Brodski elektricni ureaji

P+V 15+30 30+0 0+15 60+0 0+30 30+0 0+15 45+0 0+30 45+0 30+0 0+15

ECTS 3 4 6 4 5 4 3

dr. sc. Jadran Sundrica, prof. v. sk. Sigurnost na moru

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

140

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Matko Bupi, v. pred. dr. sc. Jadran Sundrica, prof. v. sk. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred. Zarko Koboevi, dipl. ing. dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. Natasa Jurjevi, pred.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof.

Kolegij Engleski jezik II./1 Brodski generatori pare i toplinske turbine Gorivo, mazivo, voda Brodski pomoni strojevi i ureaji Brodski elektricni sustavi

Konstrukcija broda Konstrukcija broda Pomorsko pravo i havarije Zastita mora i morskog okol. Rad na simulatoru i plovidbena praksa I.

P+V ECTS 15+30 60+0 0+15 30+0 60+0 0+15 30+0 0+30 30+0 0+15 30+0 30+0 0+30 2 5 2 5 4 4 2 3 2

dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. Zarko Koboevi, dipl. ing.

Ljetni semestar

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Marijo Orsuli, izv. prof. mr. sc. Mate Jurjevi, v. pred. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred.

Kolegij Engleski jezik II./2 Brodski motori Brodski motori Brodski strojni sustavi

Priprema i upravljanje postrojenjem

P+V ECTS 15+30 30+0 0+30 45+0 30+0 45+0 0+15 30+0 0+15 0+60 30+0 2 6 5 3 5 3 3 2

dr. sc. Radovan Antoni, red. prof. Automatizacija brodskog pogona Automatizacija brodskog pogona dr. sc. Luko Mili, red. prof. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. Natasa Jurjevi, pred. Zarko Koboevi, dipl. ing. dr. sc. Toni Bieli, doc.

Sredstva pomorskog prometa Sredstva pomorskog prometa

Rad na simulatoru i plovidbena praksa II.

Organizacija i upravljanje pos.

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

141

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. Nastavnik Marija Baa, pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Mate Jurjevi, v. pred. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred.

dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof.

Obvezni kolegiji Engleski jezik III./1 Matematika III. Matematika III. Dijagnostika kvarova Menadzment odrzavanja

Zimski semestar P+V ECTS 15+15 30+0 0+15 30+0 30+15 2 4 4 4

Izborni kolegiji (bira se 16 ECTS bodova) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tehnologija transporta tekuih tereta Brodska hidraulika i pneumatika

Brodsko automatsko upravljanje Brodsko automatsko upravljanje

45+0 30+0 0+15 30+0 0+30 30+0 30+0 0+15 30+0 0+15

5 4 4 3 4 4

mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred. dr. sc. Radovan Antoni, red. prof. dr. sc. Luko Mili, red. prof.

dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, v. pred.

Ekonomika iskoristavanja broda Brodski elektroenergetski sustavi Mehanizmi i vibracije Mehanizmi i vibracije

dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof. mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred.

Broj 1. 2. 3. 4.

Nastavnik Marija Baa, pred. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Matko Bupi, v. pred. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred.

Obvezni kolegiji Engleski jezik III./2 Brodski rashladni ureaji Brodski rashladni ureaji Tehnicki nadzor i klasifikacija Izrada zavrsnog rada

Ljetni semestar P+V ECTS 15+15 30+0 0+15 30+0 0+30 15+0 30+0 30+0 0+15 15+0 0+30 15+0 0+30 30+0 0+15 2 4 3 8 4 4 4 3 3 3

Izborni kolegiji (bira se 13 ECTS bodova) 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. dr. sc. Jadran Sundrica, prof. v. sk. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Toni Bieli, doc. Niksa Mojas, pred. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Matko Bupi, v. pred. dr. sc. Elen Twrdy Zarko Koboevi, dipl. ing. Pomorski informaticki sustavi Korozija i zastita materijala Statistika Statistika Plovidba broda Plovidba broda Inzenjerska grafika u brodostrojarstvu Brodska prekrcajna sredstva Brodska prekrcajna sredstva

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

142

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.2.3. Popis kolegija preddiplomskog studija ,,Pomorske tehnologije jahta i marina"

Broj

KOLEGIJI I. II. Engleski jezik I. i II. Talijanski jezik I. i II. Njemacki jezik I. i II: Matematika I. i II. Tehnicka mehanika Brodska elektrotehnika i elektronika Terestricka navigacija Sustavi jahte I. i II. Jedrenje i mornarske vjestine I. i II. Pomorsko pravo Sigurnost na moru Pomorske komunikacije Strucna praksa Jedrenje Tehnika rukovanja brodom

Nauticki turizam i upravljanje marinama I. i II.

SEMESTAR III. IV. V. VI.

30+30 15+15 15+15 30+30 30+15 30+15 45+45 30+15 30+15 30+15 15+30 15+30 15+30 15+30 15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 30+15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

30+15 30+30 60+0 45+15 30+45 0+30 15+30 30+30 30+15 30+15 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+15 30+0 0+30 0+30 30+30 30+0 30+15 30+15 30+0 30+0 30+0 30+0 45+0 30+0 0+30 30+15 60+0 0+75 45+0 45+15

Sredstva pomorskog prometa I. i II. Elektronicka navigacija Primjena elektronickih racunala Planiranje putovanja Odrzavanje broda Pomorska meteorologija i oceanologija 0+30 Tjelesna i zdravstvena kultura Statistika

Organizacija rada i upravljanje na brodu

0+30

Racunovodstvo i financije I. i II. Komunikologija Zastita mora i morskog okolisa Marketinsko upravljanje

Upravljaje tehnickim sustavima u pomorstvu

Razvoj pomorskog turizma Pomorska medicina Plovidbena praksa Spasavanje na moru Trgovacko pravo Zavrsni rad

Pomorska meteorologija i oceanografija II

Pomorski nauticki inzenjering

143

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.2.3.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Pomorske tehnologije jahta i marina"

I. godina studija

Broj 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Broj 1. 2. OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik I. Matematika I. i II. Tehnicka mehanika Brodska elektrotehnika i elektronika Terestricka navigacija Sustavi jahte I. i II. Jedrenje i mornarske vjestine I. i II. Pomorsko pravo Sigurnost na moru Pomorske komunikacija Tjelesna i zdravstvena kultura Strucna praksa IZBORNI KOLEGIJI Talijanski jezik I. Njemacki jezik I. 15+15 15+15 15+15 15+15 I. semestar P+V 30+30 30+30 30+15 30+15 45+45 30+15 30+15 II. semestar P+V 30+15 30+15

0+30

30+15 30+30 60+0 45+15 30+45 0+30 0+30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Broj 1. 2.. KOLEGIJI Engleski jezik II. Jedrenje Tehnika rukovanja brodom

Nauticki turizam i upravljanje marinama I. i II.

Sredstva pomorskog prometa II. Elektronicka navigacija Primjena elektronickih racunala Planiranje putovanja Odrzavanje broda Pomorska meteorologija i oceanologija Tjelesna i zdravstvena kultura IZBORNI KOLEGIJI Talijanski jezik II Njemacki jezik II

III. semestar P+V 15+30 15+30 30+30 30+15 30+30 30+30 30+30

IV. semestar P+V 15+30 30+15 30+30 30+30 30+15 30+0 0+30 15+15 15+15

0+30 15+15 15+15

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

144

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Broj 14. 15. 16. 17. KOLEGIJI Engleski jezik III. Statistika Organizacija rada i upravljanje na brodu

Racunovodstvo i financije I.

Komunikologija Zastita mora i morskog okolisa Marketinsko upravljanje Pomorska medicina Racunovodstvo i financije II. Plovidbena praksa Spasavanje na moru Trgovacko pravo Zavrsni rad IZBORNI KOLEGIJI

Upravljanje tehnickim sustavima u pomorstvu

V. semestar P+V 15+30 30+30 30+0 30+15 30+15 30+0 45+15

VI. semestar P+V 15+30

30+15 30+15 0+30 30+15 60+0 0+75 45+15 45+15 45+15 45+15

Razvoj pomorskog turizma Pomorska meteorologija i oceanologija II. Pomorski nauticki inzenjering

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

145

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.2.3.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija "Pomorske tehnologije jahta i marina" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2.

Broj

Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. Milos Brajovi, v. pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. Davor Bonaci, pred. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. Dean Konti, prof.

dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof. mr. sc. Niksa Koboevi, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Engleski jezik I./1 Brodska elektrotehnika i elektronika Terestricka navigacija Terestricka navigacija Matematika I. Matematika I. Sustavi jahte I. Sustavi jahte I.

Jedrenje i mornarske vjestine I. Jedrenje i mornarske vjestine I.

Zimski semestar P+V ECTS 30+30 30+0 0+15 45+0 0+45 30+0 0+30 30+0 0+15 30+0 0+15 30+0 0+15 0+30 15+15 15+15 4 3 5 5 4 3 3 1 2 2

Tehnicka mehanika Tehnicka mehanika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Izborni kolegiji Perica Domijan, pred. Sandra Didovi, pred. Nastavnik Nives Vidak, pred.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof. Talijanski jezik I./1 Njemacki jezik I./1

Kolegij Engleski jezik I./2 Pomorsko pravo Sigurnost na moru Sigurnost na moru Pomorske komunikacije Pomorske komunikacije Matematika II. Matematika II.

Sustavi jahte II. Sustavi jahte II.

Ljetni semestar P+V ECTS

30+15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2.

4 2 4 4 4 4 2 3 1 2 2

60+0 45+0 0+15 30+0 0+45 30+0 0+15 30+0 0+15 0+30

dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. Niksa Mojas, v. pred. dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. Davor Bonaci, pred. dr. sc. Marko Tomasevi mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Zeljko Kurtela, doc. mr. sc. Mate Jurjevi, v. pred. ivo Beni, pred. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. Dean Konti, prof.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Strucna praksa

Jedrenje i mornarske vjestine II. 30+0 Jedrenje i mornarske vjestine II. 0+30

Tjelesna i zdravstvena kultura 0+30

Talijanski jezik I./2 Njemacki jezik I./2

Izborni kolegiji Perica Domijan, pred. Sandra Didovi, pred. 15+15 15+15

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe Bira se jedan od ponuena dva izborna kolegija.

146

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. Toni Kordi, str. sur. dr. sc. Toni Bieli, doc. mr. sc. Drago Vojvodi, v. pred. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. mr. sc. Mato Budman, v. pred. dr. sc. Josko Dvornik Ivica urevi Tomas, v. pred. dr. sc. Josip Kasum, izv. prof. Milos Brajovi, v. pred. dr. sc. Niksa Burum, doc. Petar Mirosevi, pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Obvezni kolegiji Engleski jezik II./1. Jedrenje Jedrenje Tehnika rukovanja brodom Tehnika rukovanja brodom Nauticki turizam i upravljanje marinama I.

P+V ECTS 15+30 15+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+15 4 2 5 4 3 4 4 1 2 2

Sredstva pomorskog prometa I. 30+0 Sredstva pomorskog prometa I. 0+30 Elektronicka navigacija Elektronicka navigacija Primjena elektronickih racunala Tjelesna i zdravstvena kultura Talijanski jezik II./1 Njemacki jezik II./1 30+0 0+30 30+0 0+30 0+30 15+15 15+15

Izborni kolegiji Perica Domijan, pred. Sandra Didovi, pred.

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. mr. sc. Mato Budman, v. pred. dr. sc. Josko Dvornik, izv. prof. Ivica urevi-Tomas, pred. dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. Milos Brajovi, v. pred. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. Milos Brajovi, v. pred. dr. sc. Antonije uki, izv. prof.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi,pred.

Obvezni kolegiji Engleski jezik II./2. Nauticki turizam i upravljanje marinama II.

P+V ECTS 15+30 30+0 0+15 4 4 4 4 3 3 1

Sredstva pomorskog prometa II. 30+0 Sredstva pomorskog prometa II. 0+30

Planiranje putovanja Planiranje putovanja Odrzavanje broda Odrzavanje broda Pomorska meteorologija i oceanologija Tjelesna i zdravstvena kultura Talijanski jezik II./2 Njemacki jezik II./2

30+0 0+30 30+0 0+15 30+0 0+30

Izborni kolegiji 1. 2. Perica Domijan, pred. Sandra Didovi, pred. 15+15 15+15 2 2

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

147

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred. dr. sc. Ivica Martinovi, red. prof. Ivona Mili-Beran, pred. dr. sc. Toni Bieli dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, doc. mr. sc. Ivan Jelci, pred. dr. sc. Maja Zitinski, izv. prof. dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, doc. dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, doc. Obvezni kolegiji Engleski jezik III./1. Statistika Statistika

Organizacija rada i upravljanje na brodu

P+V ECTS 15+30 30+0 0+30 30+0 30+0 0+15 30+0 30+0 30+0 30+0 45+0 3 5 3 4 3 2 5 5 5

Racunovodstvo i financije I. Racunovodstvo i financije I. Komunikologija

Zastita mora i morskog okolisa

Marketinsko upravljanje

Upravljanje tehnickim sustavima u pomorstvu

Izborni kolegiji

Razvoj pomorskog turizma

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Izborni kolegiji 1. 2. dr. sc. Antonije uki, izv. prof. dr. sc. Josip Lovri, prof. em. mr. sc. Antun Asi Pomorska meteorologija i oceanologija II. Pomorski nauticki inzenjering Pomorski nauticki inzenjering 45+0 45+0 0+15 5 5 Nastavnik mr. sc. Lia Dragojevi, pred. dr. med. Mladen Kuzmi dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, doc. mr. sc. Ivan Jelci ivo Beni dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. mr. sc. Drago Vojvodi, v. pred. dr. sc. Halid Konjhodzi, red. prof. Obvezni kolegiji Engleski jezik III./2. Pomorska medicina Racunovodstvo i financije II. Racunovodstvo i financije II. Plovidbena praksa Spasavanje na moru Spasavanje na moru Trgovacko pravo Zavrsni rad P+V 15+30 30+0 30+0 0+15 0+30 30+0 0+15 60+0 0+75 ECTS 3 2 4 3 3 5 5

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

148

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.3. NASTAVNI PLANOVI ELEKTROTEHNICKO-RACUNARSKOGA ODJELA

6.3.1. Popis kolegija preddiplomskog studija "Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu"

Br oj

KOLEGIJI I. 30+15 45+30 30+15 45+45 45+30 30+15

SEMESTAR II. III. IV. 30+15 30+15 30+15 30+30 30+30 30+15 45+30 VI.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

V. Engleski jezik I. i II. Matematika I., II. i III. Fizika I. i II. Osnove elektrotehnike I. i II. Osnove informatike Osnove pomorskog prometa Elektricna mjerenja i instrumentacija 30+30 Elektronicki elementi i sklopovi 30+30 Digitalna elektronika 30+30 Brodski elektricni strojevi i sustavi 45+30 Osnove automatizacije 30+30 Osnove komunikacija 30+30 Pomorsko pravo i havarije 30+0 Brodski pogonski sustavi 30+30 Elektronicki navigacijski ureaji i sustavi 60+30 Energetska elektronika 30+15 Osnove radiokomunikacija 45+30 Automatizacija brodskih sustava 45+30 Tjelesna i zdravstvena kultura 0+30 0+30 0 + 30 0+30 Odrzavanje elektronickih sustava 30+30 Pomorski komunikacijski sustavi 60+30 Racunalno upravljanje brodskim sustavima 30+30 Sigurnost na moru 30+30

Pomorski komunikacijski ureaji

15+30

IZBORNI KOLEGIJI Racunalne mreze Brodske visokonaponske tehnologije Obrada signala i elektronika pomorskih komunikacijskih sustava Dinamika brodskih elektricnih sustava i pogona Zastita elektricnih strojeva i ureaja Brodski pomoni strojevi i ureaji Mikro i osobna racunala Osnove elektromagnetizma Mikrovalna tehnika Opticki komunikacijski sustavi Mikrovalni komunikacijski sustavi Modeliranje i simulacije 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

149

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.3.1.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija ,,Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KOLEGIJ Engleski jezik I. Matematika I. i II. Fizika I. i II. Osnove elektrotehnike I. i II. Osnove informatike Osnove pomorskog prometa Elektricna mjerenja i instrumentacija Elektronicki elementi i sklopovi Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30 + 15 45 + 30 30 + 15 45 + 45 45 + 30 30 + 15 II. semestar P+V 30 +15 30 + 30 30 + 15 45 + 30 30 + 30 30 + 30 0 + 30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. KOLEGIJ Engleski jezik II. Matematika III. Digitalna elektronika Brodski elektricni strojevi i sustavi Osnove automatizacije Osnove komunikacija Pomorsko pravo i havarije Brodski pogonski sustavi Elektronicki navigacijski ureaji i sustavi Energetska elektronika Osnove radiokomunikacija Automatizacija brodskih sustava Tjelesna i zdravstvena kultura III. semestar P+V 30 + 15 30 + 30 30 + 30 45 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 0 IV. semestar P+V 30 + 15

0 +30

30 + 30 60 + 30 30 + 15 45 + 30 45 + 30 0 + 30

150

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. OBVEZNI KOLEGIJI Odrzavanje elektronickih sustava Pomorski komunikacijski sustavi

Racunalno upravljanje brodskim sustavima

Sigurnost na moru

Pomorski komunikacijski ureaji

V. semestar P+V 30 + 30 60 + 30 30 + 30 30 + 30

VI. semestar P+V

15 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30

IZBORNI KOLEGIJI Racunalne mreze Brodske visokonaponske tehnologije Obrada signala i elektronika pomorskih komunikacijskih sustava Dinamika brodskih elektricnih sustava i pogona Zastita elektricnih strojeva i ureaja Brodski pomoni strojevi i ureaji Mikro i osobna racunala Osnove elektromagnetizma Mikrovalna tehnika Opticki komunikacijski sustavi Mikrovalni komunikacijski sustavi Modeliranje i simulacije

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

151

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.3.1.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija ,,Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik Jelena Dubci, pred. dr. sc. Martin Lazar mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Alen Brkovi, doc. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. Dinka Vragolov, dipl. ing. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. Ivona Zakarija, dipl. ing. dr. sc. Josip Lovri. prof. em. Natasa Jurjevi, pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Engleski jezik I. Matematika I. Matematika I. Fizika I. Osnove elektrotehnike I. Osnove elektrotehnike I. Osnove informatike Osnove informatike

Osnove pomorskog prometa Osnove pomorskog prometa Tjelesna i zdravstvena kultura

P+V 30+15 45+0 0+30 30+15 45+0 0+45 45+0 0+30 30+0 0+15 0+30

ECTS 3 6 5 7 6 3 1

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik Jelena Dubci, pred. dr. sc. Martin Lazar mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Alen Brkovi, doc. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. Dinka Vragolov, dipl. ing. mr. sc. Ivan Vilovi, v. pred. Dinka Vragolov, dipl. ing. mr. sc. Ivan Vilovi, v. pred. mr. sc. Igor Mazi, pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Engleski jezik I. Matematika II. Matematika II. Fizika II. Osnove elektrotehnike II. Osnove elektrotehnike II. Elektricna mjerenja i instrumentacija

Elektronicki elementi i sklopovi Elektronicki elementi i sklopovi

P+V 30+15 30+0 0+30 30+15 45+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 3 5 5 6 4 7

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura 0+30

1

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

152

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nastavnik Silvija Batos, prof. dr. sc. Martin Lazar mr. sc. Ivan Prce, v. pred. dr. sc. Niksa Burum, doc. mr. sc. Igor Mazi, pred. dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. Dinka Vragolov, dipl. ing. dr. sc. Mato Miskovi, pred. dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof.

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof.

Kolegij Engleski jezik II./1 Matematika III. Matematika III. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Brodski elektricni strojevi i sustavi Osnove automatizacije Osnove komunikacija Pomorsko pravo i havarije

P+V 30+15 30+0 0+30 30+0 0+30 45+0 0+30 30+30 30+30 30+0 0+30

ECTS 3 5 5 5 5 5 2 1

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred. Tjelesna i zdravstvena kultura

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik Silvija Batos, prof. dr. sc. Zeljko Kurtela, v. pred. dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. dr. sc. Niksa Burum, doc. mr. sc. Igor Mazi, pred. dr. sc. Mato Miskovi, pred. Kolegij Engleski jezik II./2 Brodski pogonski sustavi Elektronicki navigacijski ureaji i sustavi Energetska elektronika Osnove radiokomunikacija Osnove radiokomunikacija

Automatizacija brodskih sustava

P+V 30+15 30+30 60+0 0+30 30+15 45+0 0+30 45+30 0+30

ECTS 3 5 6 4 6 6 1

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred. Tjelesna i zdravstvena kultura

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

153

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. Nastavnik dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. dr. sc. Mato Miskovi, pred. dr. sc. Zlatimir Biani, izv. prof. Niksa Mojas, v. pred. dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof. Dinka Vragolov, dipl. ing. dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. dr. sc. Mato Miskovi, pred. dr. sc. Niksa Burum, doc. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Marija Mirosevi, doc. dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. Dinka Vragolov, dipl. ing. dr. sc. Zeljko Kurtela, doc. Zarko Koboevi, dipl. ing. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. Petar Mirosevi, pred. Kolegij Odrzavanje elektronickih sustava Pomorski komunikacijski sustavi Racunalno upravljanje brodskim sustavima Sigurnost na moru Sigurnost na moru Racunalne mreze Racunalne mreze Brodske visokonaponske tehnologije P+V 30+0 0+30 60+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 ECTS 4 6 5 5

Izborni kolegiji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5 5 5 5 5 5 5

Obrada signala i elektronika 30+0 pomorskih komunikacijskih sustava 0+30

Dinamika brodskih elektricnih sustava i pogona Zastita elektricnih strojeva i ureaja

Brodski pomoni strojevi i ureaji Mikro i osobna racunala

30+3 0 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

Ljetni semestar Broj 1. Nastavnik dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. mr. sc. Igor Mazi, pred. dr. sc. Niksa Burum, doc. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof. mr. sc. Igor Mazi, pred. dr. sc. Niksa Burum, doc. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof. mr. sc. Ivan Vilovi, v. pred.

dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof.

Kolegij Pomorsko komunikacijski ureaji Osnove elektromagnetizma Osnove elektromagnetizma Mikrovalna tehnika Mikrovalna tehnika Opticki komunikacijski sustavi Opticki komunikacijski sustavi Mikrovalni komunikacijski sustavi Modeliranje i simulacije Modeliranje i simulacije

P+V 15+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30

ECTS 5

Izborni kolegiji 1. 2. 3. 4. 5. 5 5 5 5 5

mr. sc. Igor Mazi, pred.

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

154

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.3.2. Popis kolegija preddiplomskog studija "Primijenjeno racunarstvo"

SEMESTAR I. II. III. IV. V. VI.

30+30 30+30 30+30 45+30 45+30 30+30 45+30 45+30 30+30 30+30 45+30 30+30 30+30 45+30 30+30 30+30 30+30 45+30 30+30 30+30 30+30

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

OBVEZNI KOLEGIJI

Engleski jezik I. i II. Matematicka analiza I. i II. Osnove elektrotehnike i elektronike Linearna algebra Programiranje I. i II. Fizika Digitalni sustavi Vjerojatnost i statistika Arhitektura digitalnih racunala

Logika, skupovi i diskretna matematika

Algoritmi i strukture podataka Osnove ekonomije Numericka matematika Digitalna obrada signala Operacijski sustavi Jezicni procesori Baze podataka I. i II. Objektno orijentirano programiranje Teorije grafova Racunalne mreze

Programski jezici za potporu radu na mrezi

30+30 30+30 45+30 30+30 30+30 30+30

Javno komuniciranje Komunikacijski protokoli Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30

0+30

0+30

0+30

IZBORNI KOLEGIJI Ekspertni sustavi

Neizrazito, evolucijsko i neuro-racunarstvo

Mrezni servisi Modeliranje i simuliranje

Primjena matematickog programiranja Automatizacija uredskog poslovanja

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Strojno ucenje Projektiranje programskih sucelja Osnove elektronickog ucenja

155

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.3.2.1. Nastavni planovi racunarstvo" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KOLEGIJ

preddiplomskog

studija

,,Primijenjeno

I. semestar P+V 30+30 30+30 45+30 30+30 45+30 0+30

II. semestar P+V 30+30 45+30 45+30 30+30 30+30 0+30

Engleski jezik I. i II. Matematicka analiza I. i II. Osnove elektrotehnike i elektronike Linearna algebra Programiranje I. i II. Fizika Digitalni sustavi Tjelesna i zdravstvena kultura

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KOLEGIJ Vjerojatnost i statistika Arhitektura digitalnih racunala Logika, skupovi i diskretna matematika Algoritmi i strukture podataka Osnove ekonomije Numericka matematika Digitalna obrada signala Operacijski sustavi Jezicni procesori Baze podataka I. Objektno orijentirano programiranje Tjelesna i zdravstvena kultura III. semestar P+V 45+30 30+30 30+30 45+30 30+30 IV. semestar P+V

0+30

30+30 30+30 45+30 30+30 30+30 30+30 0+30

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

156

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. OBVEZNI KOLEGIJI Baze podataka II. Teorija grafova Racunalne mreze Programski jezici za potporu radu na mrezi Javno komuniciranje Komunikacijski protokoli IZBORNI KOLEGIJI Ekspertni sustavi Neizrazito, evolucijsko i neuro-racunarstvo Mrezni servisi Modeliranje i simuliranje Primjena matematickog programiranja Automatizacija uredskog poslovanja Strojno ucenje Projektiranje programskih sucelja Osnove elektronickog ucenja 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 V. semestar P+V 30+30 30+30 VI. semestar P+V 45+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

157

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.3.2.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija "Primijenjeno racunarstvo" I. godina studija

Zimski semestar

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nastavnik Ivana Naki-Luci, pred. dr. sc. Martin Lazar Romana Capor, asistent dr. sc. Marija Mirosevi, doc. Pavo Klokoc, dipl. ing. dr. sc. Hrvoje Kraljevi, red. prof. Romana Capor, asistent dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. mr. sc. Ivan Vilovi, v. pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Engleski jezik I. Matematicka analiza I. Matematicka analiza I.

Osnove elektrotehnike i elektronike Osnove elektrotehnike i elektronike

P+V ECTS 30+30 30+0 0+30 45+0 0+30 30+0 0+30 45+0 0+30 0+30 5 6 7 5 7 1

Linearna algebra Linearna algebra Programiranje I. Programiranje I.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Ljetni semestar

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nastavnik Ivana Naki-Luci, pred. dr. sc. Martin Lazar Romana Capor, asistent dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. mr. sc. Ivan Vilovi, v. pred. dr. sc. Alen Brkovi, doc. dr. sc. Nikola Boguni, red. prof. Petar Mirosevi, pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Engleski jezik II. Matematicka analiza II. Matematicka analiza II. Programiranje II. Programiranje II. Fizika Digitalni sustavi Digitalni sustavi Tjelesna i zdravstvena kultura

P+V 30+30 45+0 0+30 45+0 0+30 30+30 30+0 0+30 0+30

ECTS 5 7 7 6 5 1

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

158

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik dr. sc. Martin Lazar Romana Capor, asistent

dr. sc. Wolfgang Borutzky, red. prof.

Kolegij Vjerojatnost i statistika Vjerojatnost i statistika

Arhitektura digitalnih racunala Arhitektura digitalnih racunala

P+V 45+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 45+0 0+30 30+0 0+30 0+30

ECTS 6 6 6 7 5 1

Perisa Zakarija, str. sur.

dr. sc. Hrvoje Kraljevi, red. prof. Katija Lonza, prof.

Logika, skupovi i diskretna matematika

Algoritmi i strukture podataka Algoritmi i strukture podataka

dr. sc. Damir Kalpi, red. prof. Krunoslav Zubrini, asistent

dr. sc. uro Beni, red. prof. mr. sc. Zrinka Golemac, asistent mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Osnove ekonomije Osnove ekonomije

Tjelesna i zdravstvena kultura

Ljetni semestar

Broj

Nastavnik

dr. sc. Hrvoje Kraljevi, red. prof.

Kolegij Numericka matematika Numericka matematika Digitalna obrada signala Digitalna obrada signala Operacijski sustavi Operacijski sustavi Jezicni procesori Jezicni procesori Baze podataka I.

Objektno orijentirano programiranje Objektno orijentirano programiranje

P+V 30+0 0+30 30+0 0+30 45+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 0+30

CTS 5 5 5 5 5 5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Romana Capor, asistent dr. sc. Julije Ozegovi, doc. Perisa Zakarija, asistent dr. sc. Marin Golub, doc. Domagoj Jakobovi, asistent

dr. sc. Vedran Batos, izv. prof.

Ivona Zakarija, asistent mr. sc. Mario Milicevi, v. pred.

dr. sc. Wolfgang Borutzky, red. prof.

Krunoslav Zubrini, asistent

7.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

159

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik dr. sc. Hrvoje Kraljevi, red. prof. Katija Lonza, prof. mr. sc. Mario Milicevi, v. pred. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. Ivona Zakarija, asistent dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. Ivona Zakarija, asistent mr. sc. Mario Milicevi, v. pred. Krunoslav Zubrini, asistent

dr. sc. Vjekoslav Dami, red. prof. Ljubo Nikoli, asistent

Obvezni kolegiji Teorija grafova Teorija grafova Baza podataka II. Ekspertni sustavi Ekspertni sustavi Neizrazito, evolucijsko i neuro-racunarstvo Mrezni servisi Mrezni servisi Modeliranje i simuliranje Modeliranje i simuliranje Primjena matematickog programiranja

P+V ECTS 30+0 0+30 30+30 45+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 5 5 5 5 5 5 5

Izborni kolegiji (bira se 20 ECTS bodova)

dr. sc. Damir Kalpi, red. prof. Krunoslav Zubrini, asistent

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. Nastavnik dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof. Dinka Vragolov, dipl. ing. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. Ivona Zakarija, asistent dr. sc. Pero Maldini, doc. dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof. Dinka Vragolov, dipl. ing. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. Ivona Zakarija, asistent mr. sc. Mario Milicevi, v. pred. dr. sc. Marijan urek, red. prof. dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. Obvezni kolegiji Racunalne mreze Racunalne mreze Programski jezici za potporu radu na mrezi Javno komuniciranje Komunikacijski protokoli Komunikacijski protokoli Automatizacija uredskog poslovanja Strojno ucenje Projektiranje programskih sucelja Osnove elektronickog ucenja P+V ECTS 45+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 30+30 30+30 5 5 5 5

Izborni kolegiji (bira se 10 ECTS bodova) 1. 2. 3. 4. 5 5 5 5

Napomena: P - predavanja, V ­ vjezbe

160

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.4. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA AKVAKULTURU

6.4.1. Popis kolegija preddiplomskog studija "Akvakultura"

SEMESTAR III. IV.

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik I. II. i III. Primijenjena matematika i biometrija Opa biologija Osnove biokemije Biologija mora Kemija mora Uvod u akvakulturu Fiziologija uzgajanih organizama Ekologija mora Fizicka oceanografija Tehnologija u akvakulturi Uzgoj skoljkasa Uzgoj riba Biologija i uzgoj bodljikasa i glavonozaca Biologija i uzgoj rakova Uzgoj ostalih akvaticnih organizama Trendovi u akvakulturi Bolesti akvaticnih organizama Primijenjena i sanitarna mikrobiologija Uzgoj planktona Genetika u akvakulturi Hrana i hranidba Standardi proizvodnje i kakvoe Uvod u ekonomiju Osnove marketinga Mrijesenje i mrjestilista Konstrukcije akvakulturnih postrojenja Racunovodstvo i financije Zakoni i propisi u akvakulturi Akvakultura u postupku prostornog planiranja Tjelesna i zdravstvena kultura Zavrsni seminarski rad

I.

II.

V.

VI.

30+15 30+15 30+15 45+45 60+30 30+15 60+30 45+45 60+30 60+30 60+30 30+15 45+45 45+30 45+30 30+15 30+15 30+15

30+15 30+15 30+15

30+0 60+30 30+15 60+30 45+15 60+60 60+30 30+30 30+60 60+60 45+15 30+30 30+0 30+0 0+30 0+30 30+30

161

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

IZBORNI KOLEGIJI Fiziologija riba Biologija uzgajanih skoljkasa Primijenjena ekologija riba Ekologija planktona Histologija Parazitologija morskih organizama Parazitologija morskih organizama Ekotoksikologija Problematika unosa morskih alohtonih vrsta Akvaristika Akvakultura i turizam Burze ribe i morskih plodova Sigurnost na moru

I.

30+0

II.

30+15 30+15 30+15 30+15

SEMESTAR III. IV.

V.

VI.

30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+30 30+15 30+15

162

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.4.1.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija "Akvakultura" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kolegij Engleski jezik I. Opa biologija Biologija mora Kemija mora Osnove biokemije Primijenjena matematika i biometrija Fiziologija riba Primijenjena ekologija riba Uvod u akvakulturu Fiziologija uzgajanih organizama Ekologija mora Fizicka oceanografija Biologija uzgajanih skoljkasa Ekologija planktona Histologija Tjelesna i zdravstvena kultura I. semestar P+V 30 + 15 60 + 30 60 + 30 45 + 45 30 +15 45 + 45 30 + 0 II. semestar P+V 30 + 15

0 + 30

30 + 15 60 + 30 60 + 30 60 + 30 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30+15 0 + 30

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 15. Kolegij Engleski jezik II. Tehnologija u akvakulturi Uzgoj skoljkasa Uzgoj riba Biologija i uzgoj bodljikasa i skoljkasa Uzgoj ostalih akvaticnih organizama Biologija i uzgoj rakova Parazitologija morskih organizama Trendovi u akvakulturi Bolesti akvaticnih organizama Primijenjena i sanitarna mikrobiologija Uzgoj planktona Genetika u akvakulturi Histologija Primijenjena ekologija riba Ekotoksikologija III. semestar P+V 30 + 15 45 + 45 45 + 30 45 + 30 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 IV. semestar P+V 30 + 15

30 + 0 60 + 30 30 + 15 60 + 30 45 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

163

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kolegij Hrana i hranidba Standardi proizvodnje i kakvoe Uvod u ekonomiju Osnove marketinga Akvaristika Problematika unosa morskih alohtonih vrsta Mrijesenje i mrjestilista Konstrukcije akvakulturnih postrojenja Racunovodstvo i financije Akvakultura u postupku prostornog planiranja Zakoni i propisi u akvakulturi Zavrsni seminarski rad Akvakultura i turizam Sigurnost na moru V. semestar P+V 60 + 60 60 + 30 30 + 30 30 + 60 30 + 15 30 + 15 VI. semestar P+V

60 + 60 45 + 30 30 + 30 30 + 0 30 + 15 30 + 30 30 + 30 30 + 15

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

164

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.4.1.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija "Akvakultura" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. Nastavnik dr. sc. Vlasta Bartulovi, doc. mr. sc. Josip Mikus, asistent dr. sc. Davor Luci, doc. Marijana Pearevi, dipl. ing. dr. sc. Marina Cari, znan. sur. Iris Dupci, dipl. ing.

dr. sc. Maja Pavela-Vranci, red. prof.

Kolegij Opa biologija Opa biologija Biologija mora Biologija mora Kemija mora Kemija mora Osnove biokemije Osnove biokemije

Primijenjena matematika i biometrija

P+V 60+0 0+30 60+0 0+30 45+0 0+45 30+0 0+15 25+0 20+0 0+45 30 + 0 30+15 0+30

ECTS 6 6 6 3

Selma Custovi, dipl. ing. dr. sc. Nenad Antoni, izv. prof dr. sc. Tarzan Legovi, zn. sav. mr. sc. Martin Lazar, asistent dr. sc. Miro Kraljevi, znan. sur. Nives Vidak, pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

5.

6

6. 7. 8.

Fiziologija riba Engleski jezik I./1

Tjelesna i zdravstvena kultura

3 3

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik dr. sc. Bosko Skaramuca, red. prof. dr. sc. Cedomil Lucu, red. prof. dr. sc. Adam Benovi, red. prof. mr. sc. Ana Bratos-Cetini, asistent dr. sc. Sanja Mati Skoko dr. sc. Mira Morovi, zn. sur. Nives Vidak, pred.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Kolegij Uvod u akvakulturu Fiziologija uzgajanih organizama Ekologija mora Ekologija mora Primijenjena ekologija riba Fizicka oceanografija Engleski jezik I./2 Tjelesna i zdravstvena kultura Biologija uzgajanih skoljkasa Ekologija planktona

P+V 60+30 60+30 60+0 0+30 30 + 15 30+15 30+15 0+30

ECTS 6 6 6 3 3 3

Izborni kolegiji 1. 2. dr. sc. Adam Benovi, red. prof.

mr. sc. Ana Bratos-Cetini, asistent

30+0 0+15 15+0 15+0 0+15

3 3

dr. sc. Nenad Jasprica, zn. sur. dr. sc. Davor Luci, izv. prof. mr. sc. Josip Mikus, asistent

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

165

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

II. godina studija

Zimski semestar

Broj

Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Jurica Jug­Dujakovi, doc. Esme Marcelja, dipl. ing. dr. sc. Jaksa Bolotin, zn. sur. mr. sc. Ana Bratos-Cetini

dr. sc. Branko Glamuzina, red. prof. Zeljana oo, prof.

Kolegij Engleski jezik I./1 Tehnologija u akvakulturi Tehnologija u akvakulturi Uzgoj skoljkasa Uzgoj skoljkasa Uzgoj riba Uzgoj riba Biologija i uzgoj bodljikasa i glavonozaca Parazitologija morskih organizama Uzgoj ostalih akvaticnih organizama Biologija i uzgoj rakova

P+V 30+15 45+0 0+45 45+0 0+30 45+0 0+30 30+0 0+15 30+15 30+15 30+0 0+15

ECTS 3 6 5 5 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

dr. sc. Valter Kozul, zn. sur. Sanja Tomsi, prof. dr. sc. Ivona Mladineo, zn. sur. dr. sc. Valter Kozul, zn. sur. Sanja Tomsi, prof. dr. sc. Metin Kumlu, red. prof. dr. sc. Niksa Glavi

3 3 3

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik Nives Vidak, pred. dr. sc. Alexis Conides, zn. sur. dr. sc. Emin Teskeredzi, zn. sav. Bozidar Kurtovi dr. sc. Nada Krstulovi, red. prof. dr. sc. Mladen Soli, izv. Prof. dr. sc. Bosko Skaramuca, red. prof. Esme Marcelja, dipl. ing. dr. sc. Branko Glamuzina, red. prof. Zeljana oo, prof. dr. sc. Mirek Machala Kolegij Engleski jezik I./2 Trendovi u akvakulturi Bolesti akvaticnih organizama Primijenjena i sanitarna mikrobiologija Uzgoj planktona Uzgoj planktona Genetika u akvakulturi Genetika u akvakulturi Ekotoksikologija P+V 30+15 30+0 60+0 0+30 30+0 0+15 60+0 0+30 45+0 0+15 30+15 3 4 6 3 ECTS 3 2 6

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

166

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Zimski semestar

Broj

Nastavnik dr. sc. Maja Pavela-Vranci, red. prof. Selma Custovi, asistent dr. sc. Miro Kraljevi, red. prof. Iris Dupci Radi, asistent Selma Custovi, asistent dr. sc. Branko Glamuzina, red. prof. mr. sc. Ana Gavrilovi, asistent dr. sc. uro Beni, red. prof. Perica Vojini, mag., asistent mr. sc. Zrinka Golemac, asistent dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. mr. sc. Marija Dragicevi, asistent Doris Peruci, mag., asistent dr. sc. Valter Kozul, zn. sur. dr. sc. Adam Benovi, red. prof. Marijana Pecarevi, asistent

Kolegij Osnove biokemije Osnove biokemije Hrana i hranidba Hrana i hranidba Standardi proizvodnje i kakvoe Uvod u ekonomiju

P+V 30+0 0+15 60+0 0+30 0+30 60+0 0+30 30+0 0+30 0+30

ECTS 3 8

1. 2.

3. 4.

6 4

5.

Osnove marketinga

30+0 0+30 0+30

4

6. 7.

Akvaristika Problematika unosa morskih alohtonih vrsta

30+15 30+0 0+15

3 3

Ljetni semestar

Broj

Nastavnik

dr. sc. Branko Glamuzina, red. prof.

Kolegij Mrijesenje i mrjestilista

P+V 60+0 0+30 0+30 45+0 0+30 30+30 30+0 30+0 30+30 30+30

ECTS 8

1.

Esme Marcelja, dipl. ing. Zeljana oo, prof. dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, doc. Esme Marcelja, dipl. ing. dr. sc. Ivo Paparela, red. prof. dr. sc. Zrinka Rudez, doc. dr. sc. Antonije uki, izv. prof.

2.

Konstrukcija akvakulturnih postrojenja Racunovodstvo i financije Akvakultura u postupku prostornog planiranja Akvakultura i turizam Zavrsni seminarski rad

5

3. 4. 5. 6. 7.

4 3 2 4 4

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof. Zakoni i propisi u akvakulturi

Napomena: P - predavanja, V - vjezbe

167

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.5. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU

6.5.1. Popis kolegija preddiplomskog studija "Mediji i kultura drustva"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik I., II. i III. Uvod u politicku znanost Osnove sociologije Kultura govora Istrazivanje i pisanje Osnove novinarstva Teorija masovnog komuniciranja Uvod u odnose s javnosu I. Novinsko izvjesivanje I. ­ radionica Radijsko izvjesivanje I. - radionica Jezicna kultura i izrazavanje Modeli masovnog komuniciranja Televizijsko izvjesivanje I. - radionica Agencijsko izvjesivanje ­ radionica Pisanje u odnosima s javnosu I. Projekt I. godine Povijest politickih ideja Osnove ekonomije Politicka komunikacija I. i II. Mediji i drustvo Povijest novinarstva Upravljanje odnosima s javnosu Novinsko izvjesivanje II. ­ radionica

Televizijsko izvjesivanje II. - radionica

I. 30+15 30+0 30+0 30+0 30+0 30+15 30+0 30+0 0+30 0+30

SEMESTAR II. III. IV. V. VI. 30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+0 30+0

30+0 30+0 30+0 0+30 0+30 0+30 0+30 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 0+30 0+30 0+30 30+0

Pisanje u odnosima s javnosu II. Suvremene politicke ideje i ideologije Suvremeno gospodarstvo Mediji i razlicitosti Istrazivacko novinarstvo Radijsko izvjesivanje II. ­ radionica Pisanje za tjednik i casopise Projekt II. godine Upravljanje promotivnim kampanjama Politicka kultura Meunarodni odnosi Medijsko zakonodavstvo Osnove komunikologije Novinarska etika Upravljanje programima u OSJ Slozeni novinski radovi ­ radionica Radijsko izvjesivanje III. ­ radionica

30+0 30+0 30+0 30+0 0+30 0+30 0+30 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 0+30 0+30

168

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Politicki sustav Hrvatske Statistika u drustvenim znanostima

Europski standardi javnog komuniciranja

Medijski menadzment Javni nastupi

Televizijsko izvjesivanje III. ­ radionica

Online izvjesivanje ­ radionica Projekt III. godine Tjelesna i zdravstvena kultura IZBORNI KOLEGIJI Fotonovinarstvo Kulturna bastina i mediji Francuski, njemacki, spanjolski ili talijanski jezik Osnove protokola Graficko oblikovanje ­ radionica TV produkcija ­ radionica Ureivanje TV programa - radionica Vizualna kultura Tehnike oglasavanja ­ radionica Primjena racunala u novinarstvu i OSJ - radionica Ureivanje radijskog programa ­ radionica Web-dizajn ­ radionica Prava djece i javnost Demokracija i ljudska prava Ureivanje novina ­ radionica Ureivanje online medija - radionica

30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 0+30 0+30 0+30 0+30 I. 0+30 30+0 30+0 0+30 II. 0+30 0+30 V. VI. SEMESTAR III. IV.

30+0 30+0 0+30

30+0 0+30

30+0

30+0

30+0

0+30 30+0 0+30 0+30 0+30 0+30 30+0 30+0 0+30 0+30

169

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.5.1.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija "Mediji i kultura drustva" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Broj 1. 2. 3. 4. 5.

OBVEZNI KOLEGIJI Uvod u politicku znanost Osnove sociologije Kultura govora Osnove novinarstva Teorija masovnog komuniciranja Uvod u odnose s javnosu Istrazivanje i pisanje Engleski jezik I. Novinsko izvjesivanje I. - radionica Radijsko izvjesivanje I. ­ radionica Jezicna kultura i izrazavanje Agencijsko izvjesivanje - radionica

Televizijsko izvjesivanje I. - radionica Pisanje u odnosima s javnosu Tjelesna i zdravstvena kultura Projekt I. godine

I. semestar P+V 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 15 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 15 0 + 30 0 + 30

II. semestar P+V 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 15 30 + 0 0 + 30 0 + 30 0 + 30 0 + 30 0 + 30

0 + 30

IZBORNI KOLEGIJI Fotonovinarstvo Kulturna bastina i mediji Drugi strani jezik I. Graficko oblikovanje Osnove protokola 0 + 30 30 + 0 30 + 0

30 + 0 0 + 30 30 + 0

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje dva.

170

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Broj 1. 2. 3. 4.

OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik II. Povijest politickih ideja Osnove ekonomije Politicka komunikacija Mediji i drustvo Povijest novinarstva Upravljanje odnosima s javnosu Novinsko izvjesivanje II. ­ radionica

Televizijsko izvjesivanje II. - radionica

III. semestar P+V 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 0 + 30 0 + 30

IV. semestar P+V 30 + 0 30 + 0

Pisanje u odnosima s javnosu II. Suvremene politicke ideje i ideologije Suvremeno gospodarstvo Mediji i razlicitosti Istrazivacko novinarstvo

Radijsko izvjesivanje II. ­ radionica Tjelesna i zdravstvena kultura Projekt II. godine

0 + 30

30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 0 + 30 0 + 30

IZBORNI KOLEGIJI TV produkcija ­ radionica Drugi strani jezik II. Vizualna kultura Tehnike oglasavanja - radionica 0 + 30 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje dva.

171

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik III. Politicka kultura Meunarodni odnosi Medijsko zakonodavstvo Osnove komunikologije Novinarska etika Upravljanje programima u OSJ

Upravljanje promotivnim kampanjama

V. semestar P+V 30 + 15 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 0 + 30

VI. semestar P+V 30 + 15

Slozeni novinski radovi ­ radionica Radijsko izvjesivanje III. ­ radionica Politicki sustav Hrvatske Statistika u drustvenim znanostima

Europski standardi javnog komuniciranja

Medijski menadzment Javni nastupi

Televizijsko izvjesivanje III. - radionica

Online izvjesivanje ­ radionica Projekt III. godine IZBORNI KOLEGIJI Primjena racunala u novinarstvu i OSJ Ureivanje radijskog programa ­ radionica Web-dizajn ­ radionica Drugi strani jezik III. Prava djece i javnost Demokracija i ljudska prava Ureivanje novina ­ radionica Ureivanje online medija 0 + 30 0 + 30 0 + 30 30 + 0

30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 0 + 30 0 + 30

30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 0 + 30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje cetiri.

172

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.5.1.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija "Mediji i kultura drustva" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nastavnik dr. sc. Pero Maldini, doc. dr. sc. Milan Kiperas, prof. v. skole

dr. sc. Gordana Varosanec Skari, izv. prof.

Obvezni kolegiji

Uvod u politicku znanost Osnove sociologije Kultura govora Istrazivanje i pisanje Engleski jezik I. Osnove novinarstva Osnove novinarstva Teorija masovnog komuniciranja Uvod u odnose s javnosu

P+V 30+0 30+0 30+0 30+0 30+15 30+0 0+15 30+0 30+0

ECTS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1

dr. sc. Blanka Jergovi, doc. Silvija Batos, pred. dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof. ore Obradovi, asistent dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Ljubica Baki-Tomi ore Obradovi, asistent mr. sc. Zdravko Kedzo, asistent mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Novinsko izvjesivanje I. ­ 0+30 radionica Radijsko izvjesivanje I. ­ radionica Tjelesna i zdravstvena kultura

0+30 0+15

Izborni kolegiji 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr. sc. Marija Putica, doc. dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. Perica Domijan, pred. Marija Gjurasi, pred. Daniela Falkoni­Mjehovi, pred. Jasenka Maslek, pred. Fotonovinarstvo Kulturna bastina i mediji Francuski jezik I. Njemacki jezik I. Spanjolski jezik I. Talijanski jezik I. 0+30 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 2 2 2 2 2 2

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje dva.

173

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nastavnik dr. sc. Pero Maldini, doc. dr. sc. Milan Kiperas, prof. v. skole Silvija Batos, pred. dr. sc. Alenko Gluhak dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Ljubica Baki-Tomi Vedran Beni, dipl. oec. ore Obradovi, asistent mr. sc. Anita Jelici dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof.

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Obvezni kolegiji Uvod u politicku znanost Osnove socologije Engleski jezik I.

Jezicna kultura i izrazavanje

P+V 30 + 0 30 + 0 30 + 15 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 0 + 30 0 + 30 0 + 30 0 + 30 0 + 30 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0

ECTS 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2

Modeli masovnog komuniciranja

Uvod u odnose s javnosu Televizijsko izvjesivanje I. - radionica

Agencijsko izvjesivanje - radionica Pisanje u odnosima s javnosu I. - radionica Projekt prve godine Tjelesna i zdravstvena kultura Graficko oblikovanje radionica Osnove protokola Francuski jezik I. Njemacki jezik I. Spanjolski jezik I. Talijanski jezik I.

Izborni kolegiji 1. 2. 3. 4. 5. 6. mr. sc. Tomislav Kosi mr. sc. Zdravko Kedzo, asistent Perica Domijan, pred. Marija Gjurasi, pred. Daniela Falkoni­Mjehovi, pred. Jasenka Maslek, pred.

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje dva.

174

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nastavnik Obvezni kolegiji P+V 30 + 0 30 + 0 30 + 15 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 ECTS 2 3 3 3 3 3 3 2

dr. sc. Anelko Milardovi, red. prof. Povijest politickih ideja dr. sc. Ivo Ban, red. prof. Osnove ekonomije Silvija Batos, pred. dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof. dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Majda Tafra-Vlahovi, doc. ore Obradovi, asistent Vedran Beni mr. sc. Anita Jelici, asistent

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Engleski jezik II./1 Politicka komunikacija II./1 Mediji i drustvo Povijest novinarstva Upravljanje odnosima s javnosu Novinsko izvjesivanje II. - radionica

Televizijsko izvjesivanje II. - radionica

0 + 30 0 + 30 0 + 30 0 + 30 30 + 0 30 + 0

2 2 1 2 2 2

Pisanje u odnosima s javnosu II. - radionica Tjelesna i zdravstvena kultura

TV produkcija ­ radionica

Izborni kolegiji: 1. 2. 3. dr. sc. Zlatan Gelb, doc. Daniela Falkoni-Mjehovi, pred. Jasenka Maslek, pred. Spanjolski jezik II. Talijanski jezik II.

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje dva.

175

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik

dr. sc. Anelko Milardovi, red. prof.

Obvezni kolegiji Suvremene politicke ideje i ideologije Suvremeno gospodarstvo Engleski jezik II./2 Politicka komunikacija II./2 Mediji i razlicitosti Radijsko izvjesivanje II. - radionica

Pisanje za tjednike i casopise - radionica

P+V 30 + 0 30 + 0 30 + 15 30 + 0 30 + 0 0 + 30 0 + 30 0 + 30

ECTS 3 3 3 3 3 2 2 2 4

dr. sc. Ivo Ban, red. prof. Silvija Batos, pred. dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Stjepan Malovi, izv. prof. mr. sc. Zdravko Kedzo, asistent ore Obradovi, asistent

mr. sc. Aleksandar Selmanovi, pred.

Tjelesna i zdravstvena kultura Projekt II. godine

Ureivanje TV programa ­ radionica

dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof. dr. sc. Zlatan Gelb, doc. dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. Daniela Falkoni-Mjehovi, pred. Jasenka Maslek, pred. dr. sc. Pero Maldini, doc.

Izborni kolegiji 0 + 30 30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 2 2 2 2 2

Vizualna kultura Spanjolski jezik II./2 Talijanski jezik II./2 Tehnike oglasavanja radionica

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje dva.

176

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nastavnik dr. sc. Pero Maldini, doc. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. dr. sc. Majda Tafra-Vlahovi, doc. Silvija Batos, pred. dr. sc. Goran Popovi dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Majda Tafra-Vlahovi, doc. ore Obradovi, asistent mr. sc. Zdravko Kedzo, asistent Obvezni kolegiji Politicka kultura Meunarodni odnosi Upravljanje promotivnim kampanjama Engleski jezik III./1 Osnove komunikologije Novinarska etika

Upravljanje programima u OSJ

P+V 30+0 30+0 30 + 0 30+15 30+0 30+0 30+0 30+0 0+30 0+30

ECTS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, izv. prof. Medijsko zakonodavstvo

Slozeni novinski rodovi radionica

Radijsko izvjesivanje III. radionica Primjena racunala u novinarstvu i OSJ - radionica

Izborni kolegiji 1. 2. 3. 4. 5. dr. sc. Mato Brautovi, v. asistent mr. sc. Zdravko Kedzo, asistent dr. sc. Mato Brautovi, v. asistent Daniela Falkoni-Mjehovi, pred. Jasenka Maslek, pred. 0+30 0+30 0+30 30+0 30+0 2 2 2 2 2

Ureivanje radijskog programa - radionica Web dizajn ­ radionica Spanjolski jezik III./1 Talijanski jezik III./1

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje cetiri.

177

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik dr. sc. Pero Maldini, doc. dr. sc. Ivan Pavlovi, izv. prof. Silvija Batos, pred. dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof. dr. sc. Goran Popovi dr. sc. Majda Tafra Vlahovi, doc. Vedran Beni dr. sc. Mato Brautovi, v. asistent dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof. dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. Daniela Falkoni-Mjehovi, pred. Jasenka Maslek, pred. dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof. ore Obradovi, asistent mr. sc. Mato Brautovi, v. asistent Obvezni kolegiji Politicki sustav Hrvatske Statistika u drustvenim znanostima Engleski jezik III./2 Europski standardi javnog komuniciranja Medijski menadzment Javni nastupi Televizijsko izvjesivanje III. - radionica Online izvjesivanje radionica

Projekt tree godine Prava djece i javnost Demokracija i ljudska prava

P+V 30+0 30+0 30+15 30+0 30+0 30+0 0+30 0+30

ECTS 3 3 3 3 3 3 3 2 5

Izborni kolegiji 30+0 30+0 30+0 30+0 0+30 0+30 2 2 2 2 2 2

Spanjolski jezik III./2 Talijanski jezik III./2 Ureivanje novina radionica Ureivanje online medija - radionica Sveucilisni kolegij s bilo kojeg studija

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Od izbornih kolegija studenti su obvezni odabrati najmanje cetiri.

178

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.6. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU

6.6.1. Popis kolegija preddiplomskog studija "Restauracija: drvo, papir, tekstil, metal i keramika"

Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Br. 1. 2. 3. 4. OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik I. i. II. i III. Talijanski jezik I. i II. i III. Osnove informatike I. i II. Opa i anorganska kemija I. i II. Fizika materijala Crtanje I. i II. Povijest umjetnosti starog vijeka Ikonografija I. i II. Odrzavanje I. i II. Restauriranje I. i II. Povijest srednjovjekovne umjetnosti Ekonomika i organizacija poduzea Praksa u Firenci Sistemi obrade podataka I. i II.

Organska i primijenjena kemija I. i II.

I.

30+15 30+15 30+0 30+0 20+10 30+30 60+0 30+0 45+0 30+0

II.

SEMESTAR III. IV.

V.

VI.

30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 30+15 15+15 10+20 30+30 30+0 45+0 30+0 60+30 30+0 60+250 30+0 30+0 30+0 30+30 60+0 30+0 30+90 30+90 30+90 30+90

Svojstva prirodnog kamena I. i II. Reljef I. i II. Umjetnost renesanse i baroka Povijest arhitekture I. i II. Restauriranje drva I., II., III. i IV. Restauriranje papira I., II., III. i IV. Restauriranje tekstila I., II., III. i IV. Restauriranje arheoloskog materijala i metala I., II., III. i IV. Restauriranje arheoloskog materijala i keramike I., II., III. i IV. Biologija i primijenjena biologija I. i II. Pravo kulturnih dobara Povijest moderne i suvremene umjetnosti Povijest restauriranja I., II. i III. Sociologija kulturnih procesa Opa teorija bastine I. i II. Povijest umjetnickih tehnika I. i II. Povijest tehnologije materijala I. i II. Upravljanje kulturnim dobrima I. i II. Stvaranje baza podataka Katalogizacija povijesno-umjetnickih dobara, katalogizacija u konzervaciji IZBORNI KOLEGIJI Muzeografija Fotografija Osnove slikarstva, pisanja slova i iluminacije Uvod u anorganske materijale

30+0 30+0

60+250 60+250 15+15 10+20 30+0 30+30 30+0 30+90 30+90 30+90 30+90

30+90 30+90 60+90 60+90 60+90

30+90 30+90 15+15 15+15 30+0 15+15 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0 30+0

30+0 30+0 30+0 0+30 30+0 30+0 30+0

30+30 30+30 20+10

179

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6.6.1.1. Nastavni planovi preddiplomskog studija "Restauracija: drvo, papir, tekstil, metal i keramika" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Broj 1. 2.

OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik I. Talijanski jezik I. Osnove informatike I. i II. Opa i anorganska kemija I. i II. Fizika materijala Crtanje I. i II. Povijest umjetnosti starog vijeka Ikonografija I. i II. Odrzavanje I. i II. Restauriranje I. i II. Povijest srednjovjekovne umjetnosti Ekonomika i organizacija poduzea Praksa u Firenci IZBORNI KOLEGIJI Muzeografija Fotografija

I. semestar P+V 30 + 15 30 + 15 30 + 0 30 + 0 20 + 10 30 + 30 60 + 0 30 + 0 45 + 0 30 + 0

II. semestar P+V 30 + 15 30 + 15 15 + 15 10 + 20 30 + 30 30 + 0 45 + 0 30 + 0 60 + 30 30 + 0 60+250

30 + 0 30 + 0

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

180

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

II. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.* 10.* 11.* 12.* 13.* 14. 15. 16. 17. 18. Broj 1. 2.

OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik II. Talijanski jezik II. Sistemi obrade podataka I. i II.

Organska i primijenjena kemija I. i II.

III. semestar P+V 30 + 15 30 + 15 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 30 60 + 0 30 + 0 30 + 90 30 + 90 30 + 90 30 + 90 30 + 90 15 + 15 30 + 0

IV. semestar P+V 30 + 15 30 + 15 15 + 15 10 + 20 30 + 0 30 + 30 30 + 0 30 + 90 30 + 90 30 + 90 30 + 90 30 + 90 15 + 15 15 + 15 30 + 0 30 + 0

Svojstva prirodnog kamena I. i II. Reljef I. i II. Umjetnost renesanse i baroka Povijest arhitekture I. i II. Restauriranje drva I. i II. Restauriranje papira I. i II. Restauriranje tekstila I. i II. Restauriranje arheoloskog materijala i metala I. i II. Restauriranje arheoloskog materijala i keramike I. i II. Biologija i primijenjena biologija I. i II. Pravo kulturnih dobara Povijest moderne i suvremene umjetnosti Povijest restauriranja I. Sociologija kulturnih procesa IZBORNI KOLEGIJI Osnove slikarstva, pisanja slova i iluminacije Uvod u anorganske materijale

30 + 30 20 + 10

30 + 30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe *Studenti upisuju jedan od ponuenih kolegija.

181

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4.* 5.* 6.* 7.* 8.* 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

OBVEZNI KOLEGIJI Engleski jezik III. i IV. Talijanski jezik III. i IV. Praksa u Firenci Restauriranje drva III. i IV. Restauriranje papira III. i IV. Restauriranje tekstila III. i IV. Restauriranje arheoloskog materijala i metala III. i IV. Restauriranje arheoloskog materijala i keramike III. i IV. Povijest restauriranja III. Opa teorija bastine I. i II. Povijest umjetnickih tehnika I. i II. Povijest tehnologije materijala I. i II. Upravljanje kulturnim dobrima I. i II. Stvaranje baza podataka Katalogizacija povijesno-umjetnickih dobara, katalogizacija u konzervaciji

V. semestar P+V 30 + 15 30 + 15 60 + 250

VI. semestar P+V 30 + 15 30 + 15 30 + 90 30 + 90 60 + 90 60 + 90 60 + 90

30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0

30 + 0 30 + 0 30 + 0 0 + 30 30 + 0 30 + 0 30 + 0

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe *Studenti upisuju jedan od ponuenih kolegija.

182

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6.6.1.2. Popis nastavnika i kolegija preddiplomskog studija "Restauracija: drvo, papir, tekstil, metal i keramika" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Nastavnik mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred. Jelena Dubci, prof. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. mr. sc. Mario Milicevi, pred. dr. sc. Radovan Halle, red. prof. mr. sc. Selma Custovi, asistent dr. sc. Krunoslav Pisk, zn. sav. Anto Kajini, ak. slikar mr. sc. Iris Lobas, asistent dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. Claudio Paolini Paolo Pieri Nerli dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. mr. sc . Sanja Zaja Vrbica, asistent Kolegij Talijanski jezik I./1 Engleski jezik I./1 Osnove informatike I. Opa i anorganska kemija I. Fizika materijala Crtanje I. Povijest umjetnosti starog vijeka Ikonografija I. Odrzavanje I. Restauriranje I. Muzeografija P+V 30+15 30+15 30+0 ECTS 2 2 3

30+0 20+10 30+30

3 3 3

60+0 30+0 45+0 30+0 30+0

5 2 2 2 2

Izborni kolegiji

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nastavnik mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred. Jelena Dubci, prof. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. mr. sc. Mario Milicevi, pred. dr. sc. Radovan Halle, red. prof. mr. sc. Selma Custovi, asistent Anto Kajini, ak. slikar mr. sc. Iris Lobas, asistent dr. sc. Igor Fiskovi, red. prof. Sandra Uskokovi, mag., asistent dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. Claudio Paolini Paolo Pieri Nerli dr. sc. Nikola Knego, izv. prof. Claudio Paolini Paolo Pieri Nerli Izborni kolegiji 1. dr. sc. Marija Putica, doc. Fotografija 30+0 2 Kolegij Talijanski jezik I./2 Engleski jezik I./2 Osnove informatike II. Opa i anorganska kemija II. Crtanje II. Povijest srednjovjekovne umjetnosti Ikonografija II. Odrzavanje II. Restauriranje II. Ekonomika i organizacija poduzea Praksa u Firenci P+V 30+15 30+15 15+15 ECTS 2 2 2

10+20 30+30

2 3

60+30 30+0 45+0 30+0 30+0 60+250

5 2 2 2 3 4

183

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

II. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. Nastavnik dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. mr. sc. Mario Milicevi, pred. dr. sc. Maja Pavela-Vranci mr. sc. Selma Custovi, asistent dr. sc. Ivan Tomasi Anto Kajini, ak. slikar mr. sc. Iris Lobas, asistent dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. mr. sc. Radoslav Buzanci, pred. Francesco Masini Danijel Atias, mag., asistent Antonella Brogi Sanja Serhatli, suradnik Martina Panuccio Daniela Jemo, dipl. ing. Giancarlo Marini Renata Andjus, suradnik Giancarlo Marini Kristina Kojan, mag., asistent dr. sc. Paula Durbesi, red. prof. mr. sc. Josip Mikus dr. sc. Marko Petrak, doc. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred. Jelena Dubci, prof. Anto Kajini, ak. slikar mr. sc. Iris Lobas, asistent dr. sc. Stanislav Kurajica, izv. prof. Restauriranje arheoloskog materijala i metala I. Restaurianje arheoloskog materijala i keramike I. Biologija i primijenjena biologija I. Pravo kulturnih dobara Talijanski jezik II./1 Engleski jezik II./1 Osnove slikarstva, pisanja slova i iluminacije

Uvod u anorganske materijale

Kolegij Sistemi obrade podataka I. Organska i primijenjena kemija I.

Svojstva prirodnog kamena I.

P+V 30+0 30+0 30+0 30+30 60+0 30+0 30+90 30+90 30+90 30+90 30+90 15+15 30+0 30+15 30+15 30+30 20+10

ECTS 2 2 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 3

Reljef I. Umjetnost renesanse i baroka Povijest arhitekture I. Restauriranje drva I. Restauriranje papira I. Restauriranje tekstila I.

Izborni kolegiji

Napomena: P ­ predavanja, V ­ vjezbe

184

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. Nastavnik dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. mr. sc. Mario Milicevi, pred. dr. sc. Maja Pavela-Vranci Selma Custovi, asistent dr. sc. Ivan Tomasi Anto Kajini, ak. slikar mr. sc. Iris Lobas, asistent dr. sc. Antun Karaman, izv. prof.

mr. sc. Sanja Zaja Vrbica, asistent

Kolegij

Sistemi obrade podataka II.

P+V 15+15 10+20 30+0 30+30 15+15 30+0 30+0 30+90 30+90 30+90 30+90 30+90 15+15 30+0 30+15 30+15 60+250 30+30

ECTS 2 2 2 3 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3

Organska i primijenjena kemija II.

Svojstva prirodnog kamena II.

Reljef II. Povijest moderne i suvremene umjetnosti Povijest arhitekture II. Povijest restauriranja I. Restauriranje drva II. Restauriranje papira II. Restauriranje tekstila II. Restauriranje arheoloskog materijala i metala II. Restauriranje arheoloskog materijala i keramike II. Biologija i primijenjena biologija II.

Sociologija kulturnih procesa

dr. sc. Igor Fiskovi mr. sc. Radoslav Buzanci Denis Voki, mag., asistent Francesco Masini Danijel Atias, mag., asistent Antonella Brogi Sanja Serhatli, suradnik Martina Panuccio Daniela Jemo, dipl. ing. Giancarlo Marini Renata Andjus, suradnik Giancarlo Marini Kristina Kojan, mag., asistent dr. sc. Paula Durbesi dr. sc. Maja Zitinski, izv. prof. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred. mr. sc. Lia Dragojevi, pred. Claudio Paolini Anto Kajini, ak. slikar mr. sc. Iris Lobas, asistent

Talijanski jezik II./2 Engleski jezik II./2 Praksa u Firenci Osnove slikarstva, pisanja slova i iluminacije

Izborni kolegij

Napomena: P ­ predavanja, V ­ vjezbe

185

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

III. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. Nastavnik Denis Voki, mag., asistent dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. Sandra Uskokovi, mag., asistent Denis Voki, mag., asistent Denis Voki, mag., asistent

dr. sc. Jadran Sundrica, prof. v. sk.

Kolegij Povijest restauriranja II. Opa teorija bastine I.

P+V 30+0 30+0

ECTS 2 2

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Povijest umjetnickih tehnika I. Povijest tehnologije materijala II. Restauriranje drva III. Restauriranje papira III. Restauriranje tekstila III. Restauriranje arheoloskog materijala i metala III. Restauriranje arheoloskog materijala i keramike III. Upravljanje kulturnim dobrima I. Talijanski jezik III. Engleski jezik III. Praksa u Firenci

30+0 30+0

2 2 2 2 2 2 2

Claudio Paolini Nadja Nikoli Antonella Brogi Sanja Serhatli, suradnik Francesco Massini Daniela Jemo Giancarlo Marini Renata Andjus, suradnik Giancarlo Marini Kristina Kojan, mag., asistent dr. sc. Daniela Jelinci, doc. mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred. mr. sc. Lia Dragojevi, pred. Claudio Paolini

30+0 30+15 30+15 60+250

2 2 2 8

Napomena: P ­ predavanja, V ­ vjezbe

186

POPIS NASTAVNIH PLANOVA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nastavnik Claudio Paolini Nadja Nikoli Antonella Brogi Sanja Serhatli, suradnik Francesco Massini Daniela Jemo Giancarlo Marini Renata Andjus, suradnik Giancarlo Marini Kristina Kojan, mag., asistent Denis Voki, mag., asistent dr. sc. Antun Karaman, izv. prof. Sandra Uskokovi, mag., asistent Denis Voki, mag., asistent Denis Voki, mag., asistent dr. sc. Jadran Sundrica dr. sc. Daniela Jelinci, doc. dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. Claudio Paolini Restauriranje arheoloskog materijala i metala IV. Restauriranje arheoloskog materijala i keramike IV. Povijest restauriranja III. Opa teorija bastine II. 60+90 60+90 30+0 30+0 2 2 2 2 Kolegij Restauriranje drva IV. Restauriranje papira IV. Restauriranje tekstila IV. P+V 30+90 30+90 60+90 ECTS 2 2 2

8. 9. 10. 11. 12.

Povijest umjetnickih tehnika II. Povijest tehnologije materijala II. Upravljanje kulturnim dobrima II. Stvaranje baza podataka Katalogizacija povijesnoumjetnickih dobara, katalogizacija u konzervaciji Talijanski jezik IV. Engleski jezik IV.

30+0 0+30 30+0 30+0 30+0

2 2 3 3 3

13. 14.

mr. sc. Lucijana Leoni, v. pred. mr. sc. Lia Dragojevi, pred.

30+15 30+15

2 2

Napomena: P ­ predavanja, V ­ vjezbe

187

7. POPIS NASTAVNIH PLANOVA DIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.1. NASTAVNI PLANOVI NA ODJELU ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

7.1.1. Popis kolegija diplomskog studija "Ekonomija"

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Broj 1. 2.

OBVEZNI KOLEGIJI Ekonometrija Primijenjena mikroekonomija Teorija poduzea Primijenjena makroekonomija Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Regulacija, rizik i poslovno odlucivanje IZBORNI KOLEGIJI Poslovna etika Uvod u znanstvenoistrazivacki rad

SEMESTAR I. II. 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

191

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.1.1.1. Nastavni planovi diplomskog studija "Ekonomija" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Broj 1. 2.

OBVEZNI KOLEGIJI Ekonometrija Primijenjena mikroekonomija Teorija poduzea Primijenjena makroekonomija Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Regulacija, rizik i poslovno odlucivanje IZBORNI KOLEGIJI Poslovna etika Uvod u znanstvenoistrazivacki rad

I. semestar P+V 30+30 30+30 30+30

II. semestar P+V

30+30 30+30 30+30

30+30 30+30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

192

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.1.1.2. Popis nastavnika i kolegija diplomskog studija "Ekonomija" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. Nastavnik dr. sc. Ivan Pavlovi, red. prof. mr. sc. Mihovil Raci, asistent dr. sc. uro Beni, red. prof. mr. sc. Zrinka Golemac, asistent Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. uro Beni, red. prof.

Nebojsa Stojci, dipl. oec., asistent

Kolegij Ekonometrija Ekonometrija Primijenjena mikroekonomija Primijenjena mikroekonomija Teorija poduzea Teorija poduzea Poslovna etika

P+V ECTS 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 7,5 7,5

3. Broj 1.

7,5

IZBORNI KOLEGIJ dr. sc. Maja Zitinski, izv. prof. 7,5

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. Broj 1. Nastavnik dr. sc. Zoran Kovacevi Perica Vojini, mag., asistent dr. sc. Ivan Pavlovi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Drago Jakovcevi IZBORNI KOLEGIJ dr. sc. Miroslav Zugaj Uvod u znanstvenoistrazivacki 30+30 rad 7,5 Kolegij Primijenjena makroekonomija Primijenjena makroekonomija Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Regulacija, rizik i poslovno odlucivanje P+V ECTS 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 7,5 7,5 7,5

193

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.1.2. Popis kolegija diplomskog studija "Turizam"

SEMESTAR I. II. 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3.

OBVEZNI KOLEGIJI Mikroekonomija II. Osnove ekonomije Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Menadzment turoperatora Istrazivanje turistickih trzista IZBORNI KOLEGIJI Poslovna etika Strategije ulaska na inozemna trzista Uvod u znanstvenoistrazivacki rad

194

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.1.2.1. Nastavni planovi diplomskog studija "Turizam" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3.

OBVEZNI KOLEGIJI Mikroekonomija II. Osnove ekonomije Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Menadzment turoperatora Istrazivanje turistickih trzista IZBORNI KOLEGIJI Poslovna etika Strategije ulaska na inozemna trzista Uvod u znanstvenoistrazivacki rad

I. semestar P+V 30+30 30+30

II. semestar P+V 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

195

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.1.2.2. Popis nastavnika i kolegija diplomskog studija "Ekonomija" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. Broj 1. 2. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. Marija Kati, mag., asistent dr. sc. Vlasta Bahovec mr. sc. Mihovil Raci, asistent IZBORNI KOLEGIJ

dr. sc. Frano Ljubi, red. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent

Kolegij Mikroekonomija II. Mikroekonomija II. Osnove ekonomije Osnove ekonomije Strategije ulaska na inozemna trzista Poslovna etika

P+V ECTS 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 7,5 7,5

7,5 7,5

dr. sc. Maja Zitinski, izv. prof.

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. Broj 1. Nastavnik dr. sc. Ivan Pavlovi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent dr. sc. Ante Dulci, red. prof. mr. sc. Iris Mihajlovi, asistent

dr. sc. Darko Prebezac mr. sc. Doris Peruci, asistent

Kolegij Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Menadzment turoperatora Menadzment turoperatora Istrazivanje turistickih trzista Istrazivanje turistickih trzista

P+V ECTS 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 7,5 7,5 7,5

IZBORNI KOLEGIJ dr. sc. Miroslav Zugaj Uvod u znanstvenoistrazivacki 30+30 rad 7,5

196

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.1.3. Popis kolegija diplomskog studija "Meunarodna trgovina"

SEMESTAR I. II. 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3.

OBVEZNI KOLEGIJI Mikroekonomija II. Osnove ekonometrije Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Vanjska trgovina Meunarodna trgovinska politika IZBORNI KOLEGIJI Poslovna etika Strategije ulaska na inozemna trzista Uvod u znanstvenoistrazivacki rad

197

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.1.3.1. Nastavni planovi diplomskog studija "Meunarodna trgovina" I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3.

OBVEZNI KOLEGIJI Mikroekonomija II. Osnove ekonometrije Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Vanjska trgovina Meunarodna trgovinska politika IZBORNI KOLEGIJI Poslovna etika Strategije ulaska na inozemna trzista Uvod u znanstvenoistrazivacki rad

I. semestar P+V 30+30 30+30

II. semestar P+V 30+30 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

198

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.1.3.2. Popis nastavnika i kolegija diplomskog studija "Meunarodna trgovina" I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. Broj 1. 2. Nastavnik dr. sc. uro Beni, red. prof. Marija Kati, mag., asistent dr. sc. Vlasta Bahovec mr. sc. Mihovil Raci, asistent IZBORNI KOLEGIJ

dr. sc. Frano Ljubi, red. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent

Kolegij Mikroekonomija II. Mikroekonomija II. Osnove ekonometrije Osnove ekonometrije Strategije ulaska na inozemna trzista Poslovna etika

P+V ECTS 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 30+30 7,5 7,5

7,5 7,5

dr. sc. Maja Zitinski, izv. prof.

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. Broj 1. Nastavnik dr. sc. Ivan Pavlovi, red. prof. mr. sc. Toni Svilokos, asistent

dr. sc. Frano Ljubi, red. prof. mr. sc. Marija Martinovi, asistent dr. sc. Zdravko Bazdan, izv. prof. mr. sc. Stijepo Letuni, asistent

Kolegij Kvantitativne metode poslovnog odlucivanja Vanjska trgovina Vanjska trgovina Meunarodna trgovinska politika

P+V ECTS 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+30 7,5 7,5 7,5

IZBORNI KOLEGIJ dr. sc. Miroslav Zugaj Uvod u znanstvenoistrazivacki 30+30 rad 7,5

199

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.2. NASTAVNI PLANOVI ELEKTROTEHNICKO-RACUNARSKOGA ODJELA

7.2.1. Popis kolegija diplomskog studija "Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu"

SEMESTAR I. II. 30+30 30+15 30+30 30+30 30+30 30+30 30+0 30+30 30+30 30+30 30+15 30+15

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

OBVEZNI KOLEGIJI Matematika IV. Engleski jezik Statisticka teorija telekomunikacija Elektromagnetska kompatibilnost Racunalom podrzano projektiranje Procesna mjerenja i instrumentacija Sociopsihologija Upravljanje komunikacijskim mrezama Primopredajnici i antene Brodske elektricne mreze Metodologija znanstvenoistrazivackog rada Arhitektura mreza nove generacije

200

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.2.1.1. Nastavni planovi diplomskog studija "Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu " I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

OBVEZNI KOLEGIJI Matematika IV. Engleski jezik Statisticka teorija telekomunikacija Elektromagnetska kompatibilnost Racunalom podrzano projektiranje Procesna mjerenja i instrumentacija Sociopsihologija Upravljanje komunikacijskim mrezama Primopredajnici i antene Brodske elektricne mreze Metodologija znanstvenoistrazivackog rada Arhitektura mreza nove generacije

I. semestar P+V 30+30 30+15 30+30 30+30 30+30 30+30

II. semestar P+V

30+0 30+30 30+30 30+30 30+15 30+15

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

201

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.2.1.2. Popis nastavnika i kolegija diplomskog studija

"Elektrotehnicke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu"

I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik

dr. sc. Martin Lazar, v. asist.

Kolegij Matematika IV. Matematika IV. Engleski jezik Statisticka teorija telekomunikacija Statisticka teorija telekomunikacija Elektromagnetska kompatibilnost Racunalom podrzano projektiranje

Procesna mjerenja i instrumentacija

P+V ECTS 30+0 0+30 30+15 30+0 0+30 30+30 30+30 30+30 6 3 5 6 5 5

mr. sc. Ivan Prce, v. pred. Silvija Batos, prof.

dr. sc. Sreko Krile, izv. prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof.

dr. sc. Niksa Burum, doc.

dr. sc. Vedran Batos, izv. prof. dr. sc. Marija Mirosevi, doc.

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik dr. sc. Milan Kiperas

dr. sc. Sreko Krile, izv. prof.

dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof.

Kolegij Sociopsihologija Upravljanje komunikacijskim mrezama Primopredajnici i antene Brodske elektricne mreze Metodologija znanstvenoistrazivackog rada Arhitektura mreza nove generacije

P+V ECTS 30+0 30+0 0+30 30+30 30+30 30+15 30+0 0+15 3 6 6 6 4 5

dr. sc. Niksa Burum, doc.

dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof. dr. sc. Mateo Milkovi, red. prof.

dr. sc. Sreko Krile, izv. prof.

dr. sc. Vlatko Lipovac, red. prof.

202

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.3. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA AKVAKULTURU

7.3.1. Popis kolegija diplomskog studija "Marikultura"

SEMESTAR I. II. 45+45 45+45 45+45 45+45 45+45 45+45 30+15 30+15 30+30 30+30 30+15 30+15

Broj 1. 2. 3. 4. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OBVEZNI KOLEGIJI Primijenjena ihtiologija Primijenjena malakologija Reproduktivan biologija morskih organizama Primijenjena embriologija morskih organizama IZBORNI KOLEGIJI Marikultura ­ status i perspektive Zdravstvo u marikulturi Uzgoj licinki i mlai novih vrsta riba Genetika mediteranskih riba i skoljkasa Nove tehnologije u marikulturi Tehnologije razmnozavanja u marikulturi Poduzetnistvo u marikulturi Stratesko planiranje diversifikacije marikulturne proizvodnje

203

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.3.1.1. Nastavni planovi diplomskog studija "Marikultura " I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OBVEZNI KOLEGIJI Primijenjena ihtiologija Primijenjena malakologija Reproduktivan biologija morskih organizama Primijenjena embriologija morskih organizama IZBORNI KOLEGIJI Marikultura ­ status i perspektive Zdravstvo u marikulturi Uzgoj licinki i mlai novih vrsta riba Genetika mediteranskih riba i skoljkasa Nove tehnologije u marikulturi Tehnologije razmnozavanja u marikulturi Poduzetnistvo u marikulturi Stratesko planiranje diversifikacije marikulturne proizvodnje

I. semestar P+V 45+45 45+45

II. semestar P+V 45+45 45+45

45+45 45+45 30+15 30+15 30+30 30+30 30+15 30+15

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe

204

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.3.1.2. Popis nastavnika i kolegija diplomskog studija

"Marikultura"

I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. Broj 1. 2. 3. 4. Nastavnik dr. sc. Vlasta Bartulovi, doc.

dr. sc. Sanja Mati - Skoko

Kolegij Primijenjena ihtiologija Primijenjena ihtiologija Primijenjena malakologija Primijenjena malakologija

P+V ECTS 45+0 0+45 45+0 0+45 6 6

dr. sc. Jaksa Bolotin, zn. sur.

mr. sc. Ana Bratos Cetini, asistent

IZBORNI KOLEGIJI dr. sc. Ivan Katavi dr. sc. Zvonimir Kozari

mr. sc. Ana Gavrilovi, asistent

Marikultura ­ status i perspektive 45+45

6

Zdravstvo u marikulturi Zdravstvo u marikulturi

45+0 0+45

6 3 3

dr. sc. Bosko Skaramuca, red. prof. mr. sc. Niksa Glavi, znan. novak dr. sc. Branko Glamuzina, red. prof.

Uzgoj licinki i mlai novih vrsta 30+0 riba 0+15 Genetika mediteranskih riba i skoljkasa 30+0 0+15

Zeljana oo, prof., asistent

Ljetni semestar Broj 1. 2. Broj 1. 2. 3. 4. Nastavnik doc. dr. sc. Vlasta Bartulovi Ivana Prusina, asistent dr. sc. Jakov Dulci IZBORNI KOLEGIJI dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi Esme Marcelja

dr. sc. Branko Glamuzina, red. prof.

Kolegij Reproduktivan biologija morskih organizama Primijenjena embriologija morskih organizama Nove tehnologije u marikulturi Nove tehnologije u marikulturi Tehnologije razmnozavanja u marikulturi Poduzetnistvo u marikulturi Poduzetnistvo u marikulturi Stratesko planiranje diversifikacije marikulturne proizvodnje

P+V ECTS 45+0 0+45 45+0 0+45 30+0 0+30 30+0 0+30 30+0 0+15 30+15 6 6

4 4 3 3

doc. dr. sc. Vlasta Bartulovi

dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi Esme Marcelja

dr. sc. Bosko Skaramuca, red. prof.

205

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.4. NASTAVNI PLANOVI ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU

7.4.1. Popis kolegija diplomskog studija "Mediji"

SEMESTAR I. II. 30+30 30+30 0+60 0+60 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3. 4. 5.

OBVEZNI KOLEGIJI Teorija masovnih medija Metode istrazivanja u medijima Engleski za novinare Kulturne vrednote i odgovornost medija Komunikoloski aspekti medija IZBORNI KOLEGIJI Mediji i djeca Mediji i manjine Kulturni identitet Online produkcija Javni mediji

Napomena: Studenti su obvezni odabrati najmanje dva izborna kolegija u semestru.

206

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.4.1.1. Nastavni planovi diplomskog studija "Mediji " I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3. 4. 5.

OBVEZNI KOLEGIJI Teorija masovnih medija Metode istrazivanja u medijima Engleski za novinare Kulturne vrednote i odgovornost medija Komunikoloski aspekti medija IZBORNI KOLEGIJI Mediji i djeca Mediji i manjine Kulturni identitet Online produkcija Javni mediji

I. semestar P+V 30+30 30+30 0+60

II. semestar P+V 0+60 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Studenti su obvezni odabrati najmanje dva izborna kolegija u semestru.

207

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.4.1.2. Popis nastavnika i kolegija diplomskog studija

"Mediji"

I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. Broj 1. 2. Nastavnik dr. sc. Stjepan Malovi, izv. prof. dr. sc. Miroslav Vujevi Helena Brautovi, v. pred. IZBORNI KOLEGIJI dr. sc. Gordana Vilovi, doc. dr. sc. Sinisa Tatalovi Mediji i djeca Mediji i manjine

30+30 6

Kolegij Teorija masovnih medija Metode istrazivanja u medijima Engleski za novinare

P+V ECTS 30+30 30+30 0+60 6 6 3

30+30

6

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. Broj 1. 2. 3. Nastavnik dr. sc. Sreko Lipovcan dr. sc. Goran Popovi Helena Brautovi, v. pred. IZBORNI KOLEGIJI dr. sc. Ivica Prlender dr. sc. Mato Brautovi, doc. dr. sc. Marko Miloslavljevi Kulturni identitet Online produkcija Javni mediji 30+30 30+30 30+30 6 6 6 Kolegij Kulturne vrednote i odgovornost medija Komunikoloski aspekti medija Engleski za novinare P+V ECTS 30+30 30+30 0+60 6 6 3

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Studenti su obvezni odabrati najmanje dva izborna kolegija u semestru.

208

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.4.2. Popis kolegija diplomskog studija "Odnosi s javnostima"

SEMESTAR I. II. 30+30 30+30 0+60 0+60 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6.

OBVEZNI KOLEGIJI Modeli odnosa s javnostima Poslovno komuniciranje Engleski u odnosima s javnostima Integrirane trzisne komunikacije Istrazivanje trzista IZBORNI KOLEGIJI Istrazivanje u odnosima s javnostima Odnosi s javnostima i internet Tehnike odnosa s javnostima Interno komuniciranje Persuazija i interpersonalna komunikacija Organizacijska kultura i identitet

Napomena: Studenti su obvezni odabrati najmanje dva izborna kolegija u semestru.

209

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7.4.2.1. Nastavni planovi diplomskog studija "Odnosi s javnostima " I. godina studija

Broj 1. 2. 3. 4. 5. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6.

OBVEZNI KOLEGIJI Modeli odnosa s javnostima Poslovno komuniciranje Engleski u odnosima s javnostima Integrirane trzisne komunikacije Istrazivanje trzista IZBORNI KOLEGIJI Istrazivanje u odnosima s javnostima Odnosi s javnostima i internet Tehnike odnosa s javnostima Interno komuniciranje Persuazija i interpersonalna komunikacija Organizacijska kultura i identitet

I. semestar P+V 30+30 30+30 0+60

II. semestar P+V 0+60 30+30 30+30

30+30 30+30 30+30 30+30 30+30 30+30

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Studenti su obvezni odabrati najmanje dva izborna kolegija u semestru.

210

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7.4.1.2. Popis nastavnika i kolegija diplomskog studija

"Mediji"

I. godina studija

Zimski semestar Broj 1. 2. 3. Broj 1. 2. 3. Nastavnik dr. sc. Maja Zitinski, izv. prof. Helena Brautovi, v. pred. IZBORNI KOLEGIJI dr. sc. Ljubica Baki Tomi dr. sc. Mato Brautovi, doc. dr. sc. Stjepan Malovi, red. prof. Istrazivanje u odnosima s javnostima Odnosi s javnostima i internet Tehnike odnosa s javnostima

30+30 6

Kolegij Poslovno komuniciranje Engleski u odnosima s javnostima

P+V ECTS 30+30 30+30 0+60 6 6 3

dr. sc. Majda Tafra Vlahovi, doc. Modeli odnosa s javnostima

30+30 30+30

6 6

Ljetni semestar Broj 1. 2. 3. Broj 1. 2. 3. Nastavnik dr. sc. Maja Tkalec Verci dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. Helena Brautovi, v. pred. IZBORNI KOLEGIJI dr. sc. Maja Zitinski, izv. prof. dr. sc. Ljubica Baki Tomi Interno komuniciranje Persuazija i interpersonalna komunikacija 30+30 30+30 30+30 6 6 6 Kolegij Integrirane trzisne komunikacije Istrazivanje trzista Engleski u odnosima s javnostima P+V ECTS 30+30 30+30 0+60 6 6 3

dr. sc. Majda Tafra Vlahovi, doc. Organizacijska kultura i identitet

Napomena: P ­ predavanja, V - vjezbe Studenti su obvezni odabrati najmanje dva izborna kolegija u semestru.

211

8. POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

8.1. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA "POVIJEST STANOVNISTVA"

Predmet

Nositelj predmeta pred. PRVI SEMESTAR 70

Sati vjezbe/ istraz. 50

Bod.

30

Obvezni predmeti Demografija Izborni predmeti Srednjovjekovna drustva i stanovnistvo Dinamika stanovnistva svijeta i Europe izmeu 1000. i 2000. godine Drustvo, znanost i historiografija Povijesna demografija u Francuskoj akademik Tomislav Raukar akademik Vladimir Stipeti 10 15 10 5 5 5 akademik Alica Wertheimer-Baleti 20 20 10

dr. sc. Stjepan osi prof. dr. sc. Miroslav Bertosa

15 15

5 5

5 5

Izradba doktorske disertacije Metodologija znanstvenog istrazivanja dr. sc. Ivica Martinovi 10 10 5

NAPOMENA: U prvom semestru svakom se kandidatu odreuje nastavni mentor. Od cetiri izborna predmeta kandidat bira tri. DRUGI SEMESTAR Obvezni predmeti Povijesna antropologija Izborni predmeti Komparativna povijesna antropologija: Europa i Azija Migracijska kretanja u predmodernom razdoblju Modeli obitelji prof. dr. sc. Karl Kaser 15 5 5 prof. dr. sc. Zdenka Janekovi-Römer 20 20 10 65 55 30

dr. sc. Emil Hersak dr. sc. Jasna Capo-Zmegac

15 15

5 5

5 5

215

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Statisticke metode i graficko prikazivanje u proucavanju stanovnistva

prof. dr. sc. Ivo Nejasmi dr. sc. Ksenija Basi

15

5

5

Izradba doktorske disertacije Izradba doktorske disertacije istrazivacki mentor 20 5

NAPOMENA: U drugom semestru svaki kandidat bira istrazivackog mentora. Od cetiri izborna predmeta kandidat bira tri. TREI SEMESTAR Obvezni predmeti Povijesna demografija izvori za istrazivanje Stanovnistvo Hrvatske stanje i perspektive razvoja Izborni predmeti Povijesna demografija Italije Statisticke metode u demografiji prof. dr. sc. Ercole Sori dr. sc. Lajos Szirovicza 10 10 10 10 5 5 dr. sc. Nenad Vekari prof. dr. sc. Jakov Gelo 20 30 20 10 10 10 60 60 30

Izradba doktorske disertacije Izradba doktorske disertacije istrazivacki mentor 20 5

NAPOMENA: Od dva izborna predmeta kandidat bira jedan. CETVRTI SEMESTAR Obvezni predmeti Povijesna demografija modernizacijski faktori i inicijalna tranzicija stanovnistva Povijesna demografija metode istrazivanja Izborni predmeti Povijest stanovnistva Mediterana prof. dr. sc. Miroslav Bertosa 20 5 prof. dr. sc. Bozena Vranjes-Soljan 20 20 10 60 60 30

dr. sc. Nenad Vekari

20

20

10

216

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Povijest stanovnistva Osmanskog Carstva dr. sc. Vesna Miovi 20 5

Izradba doktorske disertacije Izradba doktorske disertacije istrazivacki mentor 20 5

NAPOMENA: Od dva izborna predmeta kandidat bira jedan. PETI SEMESTAR Obvezni predmeti Antropologija populacijska biologija covjeka Izborni predmeti Znanosti o covjeku i historijska demografija visegranicja: suvremeni trendovi Identiteti, etniciteti, nacije Istrazivanje stanovnistva i pravna povijest: izvori, metode, rezultati Bolest, stanovnistvo i drustvo: povijest medicine u istrazivanju povijesti stanovnistva prof. dr. sc. Drago Roksandi 15 5 5 prof. dr. sc. Pavao Rudan 20 20 10 65 55 30

prof. dr. sc. Ivo Banac dr. sc. Nella Lonza

15 15

5 5

5 5

dr. sc. Nenad Vekari mr. sc. Tatjana Buklijas

15

5

5

Izradba doktorske disertacije Izradba doktorske disertacije istrazivacki mentor 20 5

NAPOMENA: Od cetiri izborna predmeta kandidat bira tri. SESTI SEMESTAR Izborni predmeti Usmena predaja: povijesni, antropoloski, kulturoloski, mitoloski i interdisciplinarni aspekti dr. sc. Ljiljana Marks 15 5 5 60 60 30

217

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Povijest svakodnevice i demografska povijest Onomastika Migracije u vrijeme Napoleonove ekspanzije - Dubrovcani u Portugalu i njihova adaptacija Tolerancija i adaptacija stanovnistva - Zidovi u Dubrovniku Filozofija politike u djelima hrvatskih filozofa do 1800. Arhivistika

dr. sc. Slavica Stojan

15

5

5

akademik Petar Simunovi prof. dr. sc. Eduardo Romano de Arantes e Oliveira

15 15

5 5

5 5

dr. sc. Vesna Miovi

15

5

5

dr. sc. Ivica Martinovi

15

5

5

dr. sc. Stjepan osi

15

5

5

Izradba doktorske disertacije Izradba doktorske disertacije istrazivacki mentor 40 10

NAPOMENA: Od sedam izbornih predmeta kandidat bira cetiri. DOKTORSKA DISERTACIJA

Napomene: 1. Ukupno je predvieno ostvariti 180 ECTS bodova na poslijediplomskom doktorskom studiju, i to tako da se 83 ECTS boda (46,11%) stjecu za predavanja, a 62 ECTS bodova (53,89%) za istrazivanja i izradbu doktorske disertacije. 2. Izrada doktorske disertacije donosi ukupno 35 bodova (19,44% ukupnog broja bodova). 3. Ostalih 145 bodova (80,56%) stjece se dijelom na temelju edukacije (predavanja), a dijelom istrazivanjem (pisani i objavljeni radovi). S obzirom na broj ECTS bodova po svakom kolegiju, predvieno je da istrazivacki dio u ukupnoj nastavi treba iznositi u omjeru 50:50 za glavne predmete (koji ukupno nose po 10 ECTS bodova), a u omjeru 60:40 za ostale predmete (koji ukupno nose 5 ECTS bodova). U skladu s takvim izracunom stvarni broj ECTS zapravo u sebi sadrzava 83 ECTS za predavanja (46,11%), a 62 ECTS za istrazivanja (34,44%).

218

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

8.2. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA "BIOLOGIJA NOVOTVORINA"

Nositelj predmeta

Predmet PRVI I DRUGI SEMESTAR

Nastava

Bodovi

prof. dr. Matko Marusi, dr. med. prof.dr. Mladen Petrovecki, dr. med. dr. sc. Neven Zarkovi, znanstveni savjetnik; doc. dr. Janos Terzi, prof. dr. Ivan iki prof. dr. Sinisa Volarevi dr. sc. Marijeta Kralj, znanstveni suradnik

dr. sc. Koraljka Gall-Troselj, znanstveni suradnik

Planiranje i pisanje znanstvenog rada Statisticka analiza biomedicinskih podataka Znanstvenoistrazivacki projekti Stanicno signaliziranje Regulacija rasta i diobe stanice u fizioloskim i patoloskim uvjetima Uloga funkcionalne genomike u onkologiji

P+S+V P+S+V P+S+V P+S+V P+S+ K P+S+V

2 2 2 2 2 3

doc. dr. sc. Snjezana Tomi, dr. med.

Nove spoznaje o biologiji novotvorina Teorijski predmeti Izborni predmeti

P+S

2 15

prof. dr. sc. Mirna SaragaBabi, dr. med; prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med.; doc. dr. sc Ivana KuzmiPrusac, dr. med.; dr. sc. Darka Bozani, dr. med. doc. dr. sc. Katarina Vilovi, dr. med prof. dr. sc. Marija DefinisGojanovi, dr. med. i dr. sc. Davorka Sutlovi, dipl. ing.kem. prof. dr. sc. Simun Anelinovi, dr. med

Humani embrio: razvoj, anomalije i tumori

P+S+V

2

Morfoloske metode u istrazivanju stanicne smrti Osnovni principi biokemijske toksikologije novotvorina

P+S+V P+S+V

2 2

Metode molekulske dijagnostike novotvorina

P+S+V

2

219

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

dr. sc. Suzana Borovi Sunji, znanstveni suradnik, i dr. sc. Neven Zarkovi, znanstveni savjetnik prof. dr. Dean Nizeti, dr. med, i doc. dr. Irena Drmi, dipl.ing.kem doc. dr. sc.Tatijana Zemunik, dr. med., i dr. sc. Sanja Kapitanovi, dr. med. prof. dr. sc. Merica Glavina-Durdov dr. sc. Anita Markoti, dipl. ing. kem.

Metode uzgoja stanica i tkiva za biomedicinska istrazivanja P+S+V

P+S+V

2

Metode proucavanja genoma i njihova primjena u biomedicini Citogenetika tumora

P+V

3

P+S+V

2

Imunohistokemijske metode u istrazivanju novotvorina Metode istrazivanja u glikomedicini Metodoloski predmeti (minimalno) Aktivnosti vezane uz originalno znanstveno istrazivanje

P+S+V

2

P+S+V

2 15

30

POTREBNO ECTS: TREI I CETVRTI SEMESTAR Nositelj predmeta prof. dr. Damir Sapunar, dr. med. prof. dr. sc. Ivica Grkovi, dr. med dr. sc. Neven Zarkovi, znanstveni savjetnik, i dr. sc. Suzana Borovi Sunji, znanstveni suradnik prof. dr. Dean Nizeti, dr. med. doc. dr. Merica Glavina-Durdov, dr. med. i doc. dr. Paul Murray doc. dr. Katarina Vilovi, dr. med.; mr. sc. Violeta Glamoclija, dr. med. Predmet Neuropatska bol Neuromorfologija: stanica, tkivo, signal, slika Oksidacijski stres i lipidna peroksidacija u zloudnim bolestima Promjene u genima kao temelji bolesti Virusna onkogeneza P+S+V P+S+V Nastava

60 Bodovi

2 2

P+S+V

2

P+S

3

P+S+V

2

Uloga kaspaza u kancerogenezi

P+S+V

2

220

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

doc. dr. sc. Ivana Kuzmi Prusac, dr. med. i dr. sc. Srana Culi, dr. med. prof. dr. sc. Simun Anelinovi, dr. med; doc. dr. sc. Snjezana Tomi, dr. med. doc. dr. sc. Snjezana Tomi, dr. med. doc. dr. Valdi PesutiPisac, dr. med. prof. dr. Eduard Vrdoljak, dr. med. Marijo Boban, dr. med. Tomislav Omrcen, dr. med. prof. dr. Jasminka Paveli, znanstveni savjetnik doc. dr. sc. Irena Drmi, dipl. ing. kem. Molekularna patologija tumora djecje dobi Suvremena dijagnostika i lijecenje tumora dojke P+S+V 2

P+S+V

2

Molekularna patologija tumora zenskog spolnog sustava Kirurgija tumora probavnog trakta Novi modaliteti lijecenja u onkologiji

P+S+V

2

P+S+V P+S

2 2

Gensko lijecenje: eksperimentalni i klinicki aspekti Istrazivanje tumora u glikomedicini

P+S+V

3

P+S+V P+V

2 2

Fitoterapeutski pripravci i spojevi s prof. dr. Josip Masteli, protutumorskim djelovanjem dipl. ing. kem. dr. sc. Igor Jerkovi, dipl. ing. kem. dr. sc. Ana Radoni, dipl. ing. kem. Izborni predmeti (minimalno) ECTS 45 Studentska mobilnost, aktivnosti vezane uz originalno znanstveno istrazivanje i publiciranje vlastitog istrazivanja POTREBNO ECTS:

ECTS

15

ECTS

45

60

221

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

8.3. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA "POMORSTVO"

Studijski program doktorskog studija realizira se u devet studijskih smjerova: Nauticke znanosti, Pomorski energetski i strojni sustavi, Elektronika i pomorske komunikacije, Informacijske tehnologije u pomorstvu i prometu, Logistika i menadzment u pomorstvu i prometu, Hidrografsko inzenjerstvo, Lucki sustavi, Zastita mora i priobalja, Vojni pomorski sustavi.

Studijske obveze dijele se u tri kategorije: 1) nastavne obveze, 2) istrazivacki projekt, 3) istrazivanje vezano za doktorski rad. i pet potkategorija: a) temeljni predmet, b) jezgreni znanstveno-usmjeravajui predmet, c) istrazivacki projekt (objavljivanje znanstvenih radova), d) istrazivanje pod mentorstvom (priprema teza), e) izradba i obrana doktorskoga rada.

222

POPIS NASTAVNIH PLANOVA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

8.4. NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTICKOG STUDIJA "UPRAVLJANJE MARKETINGOM U TURIZMU"

Predmet

Nositelj predmeta pred. PRVI SEMESTAR 150 15 15

Sati vjezbe/ istraz. 150 15 15

Bod.

30 6 6

Teorija i proces marketinga prof. dr. sc. Marcel Meler Marketinski informacijski sustav Politika proizvoda u turizmu Upravljanje cijenama Upravljanje promocijom u turizmu prof. dr. sc. Marcel Meler prof. dr. sc. Darko Prebezec prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah prof. dr. sc. uro Beni prof. dr. sc. Josip Seneci

15 15 15 150 15

15 15 15 150 15

6 6 6 30 6

DRUGI SEMESTAR Politika i kanali prodaje u turizmu Poslovno odlucivanje u marketingu Izborni kolegij I. Izborni kolegij II. Izborni kolegij III. TREI SEMESTAR Seminarski rad I. Seminarski rad II. Zavrsni rad prof. dr. sc. Drago Ruzi prof. dr. sc. Nevenka Cavlek prof. dr. sc. Ivan Pavlovi

15 15 15 15

15 15 15 15

6 6 6 6 30 5 5 20

223

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

IZBORNI PREDMETI Upravljanje kvalitetom u turizmu Marketing turisticke destinacije dr. sc. Ivo Ban, red. prof. prof. dr. sc. Tonci Lazibat dr. sc. Vesna Vrtiprah, red. prof. prof. dr. sc. Dragan Magas prof. dr. sc. Bruno Grbac

Strategije marketinga u turizmu E-marketing Kolegij s drugoga srodnog poslijediplomskog studija

prof. dr. sc. Drago Ruzi

224

9. AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA MORE I PRIOBALJE

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA MORE I PRIOBALJE

Institut za more i priobalje je tijekom akademske 2007./2008. godine sudjelovao u realizaciji prije odobrenih stranih i domaih projekata, a tijekom ove akademske godine odobrena su jos dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, i to "Biolosko ekoloske znacajke nektonskih i bentoskih organizama u juznom Jadranu", koji vodi dr. sc. Valter Kozul, i projekt "Struktura planktonskih populacija u trofickom gradijentu u juznom Jadranu" voditeljice dr. sc. Mirne Batisti. U Institutu je odrzan Prvi sastanak radne skupine integracijskog projekta EUR-OCEANS - "IMPACT OF GLOBAL CHANGES ON THE DYNAMIC OF CARNIVOROUS GELATINOUS PLANKTON IN MEDITERRANEAN PELAGIC ECOSYSTEMS" od 22. do 25. listopada 2007. Projekt je temeljen na podatcima sakupljenima u razlicitim dijelovima Sredozemnog mora od 1990. do 2007. godine. Voditelj je projekta dr. sc. Néjib Daly Yahia (Tunis), a organizatorica je sastanka dr. sc. Mirna Batisti. Sudionici sastanaka bili su znanstvenici iz Tunisa, Spanjolske, Velike Britanije, Slovenije, Njemacke, Grcke i Hrvatske. Znanstvenici Instituta sudjelovali su u izradbi elaborata, ekspertiza, podloga i studija utjecaja na okolis: SUO nove TE Plomin 3 - C500, trajektnog pristanista Perna, SUO LNG terminala na lokaciji do industrijskog kompleksa DINE Petrokemije d.d. na otoku Krku, te Elaborat zastite okolisa za projekt jaruzanja Gradske luke Dubrovnik. Takoer, znanstvenici Instituta sudjelovali su u popularizaciji znanosti javnim predavanjima u suradnji s Hrvatskim ekoloskim drustvom ­ Ogrankom Dubrovnik, Hrvatskim botanickim drustvom, Agencijom za odgoj i obrazovanje RH, Hrvatskim drustvom za znanost i umjetnost BiH - Sarajevo, Bioloskim drustvom Bosne i Hercegovine, te Prirodno-matematickim fakultetom iz Sarajeva. Koncem 2007. u Botanickom vrtu na otoku Lokrumu postavljene su edukacijske ploce koje su, u okviru zajednickog projekta, donirali Odjel za meunarodnu suradnju Vlade Knezevine Monako i Jardin Exotique iz Monaka. Tekstovi na plocama rezultat su zajednicke suradnje strucnjaka vrtova iz Monaka i Dubrovnika. Institut i Sveuciliste su bili organizatori kulturne manifestacije Tjedan Carla von Linnéa u Dubrovniku od 15. do 22. svibnja 2008. u suradnji s Prirodoslovno-matematickim fakultetom Sveucilista u Zagrebu, Dubrovackim knjiznicama Dubrovnik, Linnean Society of London i Veleposlanstvom Kraljevine Svedske u RH. Manifestacija je zapocela u Narodnoj knjiznici Grad otvorenjem izlozbe o zivotu i djelu Carla von Linnéa u suradnji s Linnean Society of London. Izlozbu je otvorio dr. sc. Nenad Jasprica. U velikom amfiteataru Sveucilista u Dubrovniku prikazan je dokumentarno-igrani film "Expedition Linné" u

227

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Svedske. Uvodnu rijec o filmu dao je mr. sc. Josko Mikus. U Saloci od zrcala Narodne knjiznice Grad odrzana su dva predavanja. Predavanje "Carl von Linné - zivot i djelo velikog prirodoslovca" priredila je predsjednica Hrvatskog botanickog drustva dr. sc. Sanja Kovaci s Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu, a predavanje "Velebitska degenija - program ex situ zastite hrvatskih endemicnih biljnih vrsta" Vanja N. Stamenkovi s istoga fakulteta. Ravnatelj Instituta je nazocio otvorenju izlozbe Carl Linnaeus - zivot i djelo velikog prirodoslovca i njegovih ucenika, koja je postavljena u novomu izlozbenom paviljonu Botanickog vrta Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Izlozba je bila otvorena od 5. srpnja do 8. rujna 2008., a Institut je bio jedan od njezinih suorganizatora. U razdoblju do 7. do 13. rujna 2008. Institut je bio domain i glavni organizator jubilarnog 20th International Diatom Symposium. Skup je otvoren 8. rujna 2008. u 8,30 sati u Grand hotelu Parku u Dubrovniku. Na otvorenju Skupa govorio je ravnatelj Instituta i predsjednik Organizacijskog odbora Simpozija dr. sc. Nenad Jasprica i prof. dr. sc. Vjekoslav Dami u ime dubrovackog sveucilista. Skup je otvorio prof. dr. sc. Drazen Viki Topi, drzavni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Sudionicima je dubrovacka gradonacelnica gospoa Dubravka Suica na sam dan pocetka rada Simpozija uprilicila u Sponzi susret dobrodoslice. Rijec je o Skupu algologa koji istrazuju dijatomeje - posebnu skupinu alga koje su vazne u funkcioniraju svih vodenih ekosustava, te imaju primjenu u razvoju modernih tehnologija, forenzici, naftnoj industriji i dr. Skupu je nazocilo vise od 200 znanstvenika iz 41 zemlje svijeta. To je prvi put da Institut za more i priobalje u svojih 60 godina postojanja organizira tako velik i, za Hrvatsku, vazan skup. Skup je zavrsio s radom 13. rujna 2008. Generalnom skupstinom International Society for Diatom Research, kada je izabran novi predsjednik, potpredsjednik i tri nova clana Glavnog odbora Drustva. U Glavni odbor izabran je i dr. sc. Nenad Jasprica. Odrzana su ukupno 72 usmena izlaganja i prezentirano je 141 postersko izlaganje. U ukupnom broju sudionika, jedna cetvrtina bili su studenti, sto posebno govori o porastu zanimanja za to podrucje istrazivanja u svijetu. Odrzane su i dvije radionice, jedan okrugli stol i radni sastanak algologa nordijskih zemalja. Tijekom Simpozija, dogovorena je suradnja izmeu znanstvenika Institiuta i kolega iz Poljske, Njemacke i Italije na realizaciji dvaju projekata u okviru kojih e biti izraena doktorska disertacija suradnice iz Instituta. Nakon zavrsetka Simpozija, izdavacka kua Koeltz Scientific Books iz Njemacke donirala je Institutu knjige u vrijednosti od 4.100 eura.

228

10. SVEUCILISNA KNJIZNICA

SVEUCILISNA KNJIZNICA

Po svojemu strucnom ustroju Sveucilisna knjiznica organizirana je u tri ustrojbene jedinice: - Knjiznica za tehnicke i biotehnicke znanosti, - Knjiznica za drustvene znanosti, - Centar za turisticku dokumentaciju.

1 0 . 1 . KNJIZNICA ZA TEHNICKE I BIOTEHNICKE ZNANOSTI

Knjiznica za tehnicke i biotehnicke znanosti raspolaze jedinstvenom knjiznicnom graom iz raznih podrucja znanosti za: studije ,,Pomorstva", studije ,,Elektrotehnike i racunarstva", studij ,,Restauracije", studij ,,Akvakulture", studije ,,Medija i kulture drustva". U knjiznici je smjestena i zavicajna zbirka vezana za povijest i razvoj pomorstva u Dubrovniku. Knjiznicni fond sastoji se od: oko 9.000 svezaka monografskih publikacija, oko 3.300 diplomskih radova, 15 magistarskih radova, 12 doktorskih disertacija, 43 naslova domaih i 37 naslova stranih casopisa, vise vrsta domaih i stranih enciklopedija, leksikona, rjecnika, atlasa, strucnih prirucnika. Omoguen je pristup raznovrsnim bazama podataka s cjelovitim tekstom preko Centra za on-line baze podataka a uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Za 29 naslova stranih casopisa koji nisu pokriveni navedenim bazama podataka, Sveuciliste je osiguralo vlastita sredstva za njihovu nabavu. U protekloj godini znatna su sredstva izdvojena i za nabavu obvezne literature za studije "Medija i kulture drustva" i studij "Restauracije". Knjiznica je smjestena u prizemlju zgrade i organizirana je u tri prostorije ukupne povrsine cca 120 m2: - sredisnja prostorija - knjiznica i citaonica (12 mjesta) - otvoren pristup knjigama, - citaonica (6 mjesta) i prostorija za rad na racunalima za korisnike ­ pristup Internetu, - spremiste za knjige, casopise i diplomske radove.

231

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Knjiznica ve godinama uspjesno surauje s The British Library i Nacionalnom i sveucilisnom knjiznicom u Zagrebu, sto znatno olaksava i unapreuje odvijanje i kvalitetu znanstvenog rada.

1 0 . 2 . KNJIZNICA ZA DRUSTVENE ZNANOSTI

Kao visokoskolska knjiznica s ogranicenim stupnjem javnosti, Knjiznica za drustvene znanosti namijenjena je potrebama nastave, znanstvenoistrazivackoga i strucnog rada. Korisnici su knjiznice nastavnici, suradnici i studenti preddiplomskih i poslijediplomskih studija a prema mogunostima i vanjski korisnici, najvise maturanti dubrovackih srednjih skola. Fond ove knjiznice cini 13.200 svezaka monografskih publikacija, 60-ak naslova domaih i stranih casopisa, diplomski i magistarski radovi i doktorske disertacije. Knjiznica s citaonicom smjestena je na prvom katu Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveucilista na prostoru od 70 m², u zgradi bivseg FTVT-a. U prizemlju zgrade nalazi se prostor gdje su deponirane knjige kojima se rjee koristi, stariji brojevi casopisa, diplomski i magistarski radovi i doktorske disertacije. Budui da knjiznica ne posjeduje knjiznicni software, katalozi su napravljeni u wordu, a dio grae do 1986. godine obraen je u klasicnom katalogu u obliku listia.

1 0 . 3 . CENTAR ZA TURISTICKU DOKUMENTACIJU

Centar za turisticku dokumentaciju i informaciju (CTDI ili Centar) osnovan je 1938. godine kao Arhiv za turizam sa zadaom da prikuplja, obrauje, zastiuje i siri informacije iz turizma i srodnih djelatnosti. Nabavna politika Centra temelji se na procjeni sadasnjih i buduih potreba korisnika, te permanentnog praenja svih vrsta informacijskih izvora od znacenja za turizam. Posebna pozornost vodi se o multidisciplinarnosti turizma. Fond je arhivskog tipa a knjige se nabavljaju uglavnom u jednom primjerku.

232

SVEUCILISNA KNJIZNICA

Osnovne zbirke turisticke literature u knjiznici CTDI postavljene su tako da se s pomou njih prikaze: teorija ope znanosti o turizmu, institucije i rezultati izucavanja turizma, politika i organizacija turizma, ekonomika turizma, odnos turizma prema pojedinim gospodarskim granama, turizam u odnosu prema drustvenim znanostima, pojedine vrste turizma, njegovo praenje, prognoziranje i planiranje. Uz turizam i ugostiteljstvo kao gospodarske grane najzastupljenija je literatura iz sociologije, geografije, prometa, prostornog planiranja i urbanizma, kulturnih i prirodnih resursa, te njihove zastite. Knjizni fond CTDI ima sljedee cjeline: - - - - - - zbirka monografskih publikacija (19.800), zbirka legat «dr. Dragutin Alfier», zbirka serijskih publikacija (domai i strani casopisi, domaa i strana statisticka dokumentacija i sl.), zastieni fond (rariteti, rijetki primjerci grae od posebnog znacenja za turizam ­ graa tiskana do Drugoga svjetskog rata), zbirka promidzbene turisticke grae (prospekti, informatori, turisticke karte, planovi, itinereri i sl.), arhivska graa o razvoju turizma u Dubrovniku i Hrvatskoj.

Svoje usluge Centar pruza besplatno i knjiznica je otvorenoga tipa. Fond Centra sustavno je formiran od 1938. godine i moze se rei da je jedinstven fond takve vrste u Hrvatskoj, pa i sire. Korisnici su najveim dijelom studenti, postdiplomci za pripremanje magisterija i doktorata, znanstveni radnici, djelatnici u turizmu i drugi. Informacijske usluge Centra traze korisnici sirom zemlje, a zahtjevi sve vise dolaze i iz inozemstva. Detaljnije informacije o CTDI mogu se nai na web-stranici Centra: http://www.unidu.hr/turisticki_dokumentacijski_centar.php.

233

11. PROJEKTI I IZRAENI ELABORATI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

PROJEKTI I IZRAENI ELABORATI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

1 . "Interakcija biocenoza u otvorenim i zatvorenim

sustavima Jadrana" (3047)

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sifra projekta: 275-0982705-3047. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Adam Benovi. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. 2. 3. 4. 5. 6. prof. dr. sc. Davor Luci, dr. sc. Igor Brautovi, visi asistent, mr. sc. Dubravka Bojani, znanstveni novak ­ asistent, Barbara Gangai, znanstveni novak ­ asistent, Marijana Miloslavi, znanstveni novak ­ asistent, Ivona Onofri, znanstveni novak ­ asistent.

235

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2 . ,,Radijske i opticke senzorske komunikacijske

mreze" (3136)

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sifra projekta: 275-0361566-3136. Voditelj projekta: doc. dr. sc. Niksa Burum. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluje: 1. Pavo Klokoc, dipl. ing., asistent.

236

PROJEKTI I IZRAENI ELABORATI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

3 . ,,Ekofiziologija gospodarski vaznih morskih

organizama ­ povoljni i stresni uvjeti" (0828)

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sifra projekta: 275-0010501-0828. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Cedomir Lucu. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. Iris Dupci, znanstveni novak ­ asistent, 2. Sanja Tomsi, znanstveni novak ­ asistent.

237

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

4 . ,,Nove strukture poboljsanja dinamicke stabilnosti

hidroagregata" (1620)

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sifra projekta: 275-0361616-1620. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mateo Milkovi. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluje: 1. doc. dr. sc. Marija Mirosevi, 2. dr. sc. Marijo Kirola, 3. Dinka Vragolov, dipl. ing.

238

PROJEKTI I IZRAENI ELABORATI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

5 . ,,Reproduktivne geneticke i uzgojne znacajke

organizama zanimljivih za marikulturu" (0856)

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sifra projekta: 275-0010501-0856. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Bosko Skaramuca Sa sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. prof. dr. sc. Branko Glamuzina, doc. dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, doc. dr. sc. Vlasta Bartulovi, dr. sc. Niksa Glavi, visi asistent, mr. sc. Ana Bratos-Cetini, asistent, mr. sc. Ana Gavrilovi, asistent, Nenad Antolovi, znanstveni novak.

239

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6 . "Biolosko ekoloske znacajke nektonskih i bentoskih organizama u juznom Jadranu" (3628)

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sifra projekta: 275-0000000-3628. Voditelj projekta: dr. sc. Valter Kozul, visi znanstveni suradnik. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. 2. 3. 4. dr. sc. Jaksa Bolotin, dr. sc. Vladimir Onofri, dr. sc. Niksa Glavi, visi asistent, Nenad Antolovi, znanstveni novak.

240

PROJEKTI I IZRAENI ELABORATI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7. "Struktura

planktonskih populacija u trofickom gradijentu u juznom Jadranu" (3186)

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Sifra projekta: 275-0000000-3186. Voditelj projekta: dr. sc. Mirna Batisti, znanstveni suradnik. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dr. sc. Nenad Jasprica, visi znanstveni suradnik, dr. sc. Marina Cari-Glunci, visi znanstveni suradnik, dr. sc. Jakica Njire, znanstveni suradnik, mr. sc. Svjetlana Bobanovi-oli, strucni suradnik, dipl. ing. Marijeta Cali, znanstveni novak, dipl. ing. Enis Hrusti, znanstveni novak, dipl. ing. Rade Gari, asistent.

241

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

8. "Integralna

kvaliteta usluge informacijskih sustava" (3260)

komunikacijskih

i

Znanstveni projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Sifra projekta: 275-0000000-3260. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Vladimir Lipovac. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. prof. dr. sc. Vedran Batos, 2. dr. sc. Mario Milicevi, visi predavac, 3. mr. sc. Ivan Vilovi, visi predavac.

242

PROJEKTI I IZRAENI ELABORATI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

9. "Konstrukcija pilot-ureaja za inaktivaciju organizama u brodskomu vodenom balastu" (TP-01/0275-01)

Tehnoloski projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveucilista u Zagrebu, Katedra za ekolosku zastitu, vodu, gorivo i mazivo, i Brodarskim institutom u Zagrebu. Glavni istrazivac: dr. sc. Josip Lovri, profesor emeritus. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. prof. dr. sc. Vjekoslav Dami, prof. dr. sc. Mateo Milkovi, prof. dr. sc. Adam Benovi, doc. dr. sc. Vedran Jelavi, doc. dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, mr. sc. Zeljko Kurtela, mr. sc. Ana Bratos-Cetini, mr. sc. Josip Mikus, Marijana Pearevi, dipl. ing., Sanja Tomsi, dipl. ing., mr. sc. Damir Radan, Iris Dupci, dipl. ing., Esme-Johanna Marcelja, dipl. ing., Ivo Barac, ing. Karlo Tutek-Primorac, ing.

243

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

10. "Pokusna proizvodnja mlai skoljkasa" (TP-02/0275-02)

Tehnoloski projekt uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Glavni istrzivac: prof. dr. sc. Mateo Milkovi. Sa Sveucilista u Dubrovniku u projektu sudjeluju: 1. 2. 3. 4. 5. prof. dr. sc. Branko Glamuzina, doc. dr. sc. Jurica Jug-Dujakovi, dr. sc. Vlasta Bartulovi, mr. sc. Ana Gavrilovi, Antonio Satora.

Projekt zavrsen 31. prosinca 2007.

244

12. POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

1 2 . 1 . POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NASTAVNIKA ODJELA

1. ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

1. Ban, I., Temeljne postavke u rjesavanju problema prometa Grada Dubrovnika, Ekonomska misao i praksa, god. XIV. (2007.), br. 1, (3.-22.) 2. Bazdan, Z., Efektne burze ­ Burze vrijednosnica ­ Sveuciliste u Dubrovniku, 2008. 3. Bazdan, Z., Demokracija i ljudska prava ­ Srce meunarodne ekonomije i politike -, Sveuciliste u Dubrovniku, 2008. 4. Beni, ., Mikroekonomija, (koautori Ivan Pavi, Iraj Hashi), Sveuciliste u Splitu Ekonomski fakultet Split, Split, II. izdanje 2007., ISBN 953-6024-80-2, str. XII + 634, (Udzbenik Sveucilista u Splitu) 5. Beni, ., Politika i gospodarstvo, udzbenik za cetvrti razred gimnazije, Skolska knjiga, Zagreb, II. izdanje 2008., ISBN 978953-0-21451-4, str. 175 6. Beni, ., Politika i gospodarstvo, udzbenik za strukovne skole, Skolska knjiga, Zagreb, II. izdanje 2008., ISBN 978-9530-21452-1, str. 203 7. Dragicevi, M., Pavli I., Tourism Accommodation Facilities in the Function of Responsible Development of Dubrovnik, 18 th DAAAM Symposium Proceedings, Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity,Responsibility and Ethics of Engineers, Zadar, 2007., str 255-256. 8. uki, A., Jerkovi, S. 2007, Geoeconomic integration of tourism in EU-Geopolitical scenario and geoeconomic perspectives, Geographical Institute-Jovan Cviji, Serbian Academic of Sciences and Arts,Collection of papers, No.57, 193-201, Beograd

247

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

9. uki, A., Jerkovi, S. 2008, Managament of sustainable tourism - Assessing carrying capacity, Herald for SocialEconomic Geography, 2, 74-92, Skopje 10. uki, A., Jerkovi, A. 2008, Utjecaj turista s brodova na kruznim putovanjima u povijesnoj jezgri grada Dubrovnika, ISBN 978-953-7153-19-9, Sveuciliste u Dubrovniku, Dubrovnik 11. Jelci, I., "Razvoj Interneta kao sredstva razmjene zabavnog sadrzaja - Peer-to-peer tehnologija u sluzbi medijskih kua" (development of Internet as an entertainment content exchange media - Peer-to-peer technology in service of media companies), Medijski dijalozi, God.1, br.1, svibanj 2008, Podgorica, Crna Gora (str. 195-205) ISSN 1800-7074 12. Jelci, I., Sudjelovanje na meunarodnom znanstvenom skupu "Kotorski medijski dijalozi" sa temama "Mediji i menadzment" i "Novi mediji", Kotor 20. i 21. svibnja 2008. 13. Knego, N., Konjhodzi, H., The signifance of various information ­ Gathering sources on Croatia as a receptive tourist destination, 7th International Symposium ,,Economy & Business ­ Economic Development and Growth, 3 ­ 7 September 2008., Sunny Beach, Bugarska 14. Krzelj-Colovi, Z., (2007): Obiljezja pocetaka razvoja pomorskih krstarenja u Dubrovniku, Ekonomski vjesnik, Vol. 19, br. 1 i 2, str. 89-98 15. Krzelj-Colovi, Z., Brautovi, H., (2007): The Development of Dubrovnik as a Cruise Destination, Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th Inernational DAAAM Symposium, ISSN 1726-9679, ISBN 3-901509-58- 5, DAAAM International, Vienna, Austria, 2007. 16. Lukovi, T., ,,Nauticki turizam, definiranje i razvrstavanje", Ekonomski pregled, br. 11/2007., Zagreb, Zagreb, prosinac 2007. ISSN: 0424-7558, UDK: 330 17. Lukovi, T., Kovaci, M., ,,Gradske luke i nauticki turizam", Pomorstvo, casopis Sveucilista u Rijeci, Rijeka, prosinac 2007. ISBN: 1332-0718, UDK: 656.61

248

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

18. Lukovi, T., Bili, M., «Luke nautickog turizma Hrvatske i strategija lokalnog razvoja», drugi dio, Nase More, br. 56/2007., casopis Sveucilista u Dubrovniku, Dubrovnik, prosinac 2007. ISSN: 0469-6255 , UDK: 338.48:797.1 19. Lukovi, T., Grzeti, Z., ,,Development of marinas in the Mediterranean within sustainable development", e-Review of Tourism Research (Electronics Resources for Tourism Professionals ­ eRTR Home, Department of Recreation, Part and Tourism ASciences Texas A&M Univeristy 2261 TAMU College Station, TX 77843-2261, listopad 2007. 20. Lukovi, T., ,,Selektivni turizam, hir, ili znanstveno istrazivacka potreba", Acta Touristica Nova (2), Zagreb, lipanj 2008. 21. Lukovi, T., Kovaci, M., ,,Prostorne znacajke planiranja i izgradnje luka nautickog turizma", Geo Adria, Zadar, Zadar, srpanj 2008. 22. Lukovi, T., ,,Ronilacki turizam kao selektivna turisticka vrsta, cinitelj sigurnosti", 1. Jadranska konferencija o ronjenju pod pokroviteljstvom HRS-a i MMTPR-a, LIBAR, Otvoreno uciliste, Adriamare Sibenik, Vodice, studenti 2007. ISBN: 978953-95914-0-1 UDK: 797.215(063) 23. Lukovi, T., Grzeti, Z., ,,The strategy of business reorientation in a typical Croatian Cruising", ISBE, 30th Entrepreneurship Conference, Institute for Small Business & Entrepreneurship, Glasgow, November 2007, ISBN: 978-1900862-02-8 24. Lukovi, T., ,,Strategic European Orientation of the Development of an old baby", Power Point prezentacija, Jadransko jonska inicijativa, Ministarstvo turizma RH, travanj 2008. 25. Lukovi, T. , Milosevi-Pujo, B., ,,Nautical tourist legislative, the development factor", 27. Meunarodna konferencija o razvoju organizacijskih znanosti, Sveuciliste u Mariboru, Portoroz, ozujak 2008.

249

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

26. Lukovi, T., ,,Leadership luka nautickog turizma kao strateski model razvoja gospodarstva na Mediteranu", 27. Meunarodna konferencija o razvoju organizacijskih znanosti, Sveuciliste u Mariboru, Portoroz, ozujak 2008. 27. Lukovi, T., ,,Entrepreneurship a New Chance for the Countries in Transition and the Developed Countries", 4th ISET Experience Stratos Research Meeting, Finland, ozujak 2008. 28. Lukovi, T., ,,Strategies of Regional Development; the New European Model of Entrepreneurial Development", ECEI & ACI Academic Confereneces International, 3rd European Conference on Entrepreneurship and Inovation, The University of Wichester, Wichester, September, 2008. 29. Lukovi, T., ,,Cruising on old timers, opportunity for local and regional development within Europe", 1st European International Cruise Conference, University in Bremerhaven & Institute for Maritime Tourism, September, 2008. 30. Martinovi, M., Model sirenja inovacija farmaceutskih proizvoda u Hrvatskoj, XX. Kongres CROMAR-A: Marketing u drustvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti, Rijeka, 25. 27- Listopada 2007. 31. Mati Ivusi, T., Izlaganje pod nazivom: ,,Bilingualism and Biculturalism - Two Equally Important Requirements a Translator Should Meet", odrzano na XVIII svjetskom kongresu prevoditelja u Shangaiu, Kina, od 4-7.8.2008. 32. Mikuli, J., Peruci, D., Prebezac, D., Satisfiers and dissatisfiers in congress tourism ­ the case of Dubrovnik, 2nd International Scientific Conference «Marketing Theory challenges in transitional societies», Faculty of Economics & Business Zagreb, Zagreb, September 26-27, 2008. 33. Pavli I., Dragicevi M., Smjestajni kapaciteti kao cinitelj odrzivog razvoja grada Dubrovnika, Poslovna izvrsnost, Zagreb, broj 2., 2007., str. 111-125, pregledni rad 34. Pavli I., Dragicevi M., Implementation of Integrated Managing Systems in the Hotel industry of Dubrovnik Riviera, 4th International Conference, An Enterprise Odyssey: Tourism- Governance and Enterpreneurship, Cavtat, 2008., str. 1874-1882.

250

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

35. Peruci, D., The Impact of globalization on supply and demand in the cruise industry, Tourism and Hospitality Management, Vol. 13, No.3, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Technological educational Institution, WIFI Institut for Economic Promotion, Opatija, Thessaloniki, Wien, 2007, ISSN 1330-7533, str. 665. -680. 36. Svilokos, T., Konjhodzi, A., Behaviour of investors in Croatian investment funds, 7th International Symposium ,,Economy & Business ­ Economic Development and Growth, 3 ­ 7 September 2008., Sunny Beach, Bugarska 37. Vojvodi, K., International development of low-cost carriers, Suvremeni promet 27 (5), 295­299, Hrvatsko znanstveno drustvo za promet, Zagreb, listopad 2007. 38. Vojvodi, K., Developing a commercial strategy: The case of Dubrovnik airport, 7. meunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadzmentu, Zbornik radova, Sveuciliste J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, 11. listopada 2007., str. 187. ­ 195. 39. Vojvodi, K., Martinovi, M., Suman Toli, M., Tourism Destination`s Price Competitiveness Indicators, 20. kongres CROMAR-a ,,Marketing u drustvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti", Sveuciliste u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka, 25. ­ 27. listopada 2007. 40. Vojvodi, K., Trends in river cruising, XV. meunarodni prometni simpozij Prometni sustavi 2008., Hrvatsko znanstveno drustvo za promet, Suvremeni promet 28 (1-2), 92­96, Zagreb, sijecanj/travanj 2008. 41. Vojvodi, K., Razvoj trzista rijecnih krstarenja, Nase more, 55 (1-2), 29. ­ 34., Sveuciliste u Dubrovniku, Dubrovnik, lipanj 2008. 42. Vojvodi, K., Airport concessions, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, No. 1, srpanj 2008., str. 95. ­ 103.

43. Vrdoljak ­ Raguz, I., Decision situations, Annals of DAAAM for International DAAAM Symposium Automation: Focus on Creativity, Engineers", 24-27th October 2007, ISBN 3-901509-58-5 making process in crisis 2007 Proceedings of the 18th ,,Intelligent Manufacturing & Responsibility, an Ethics of Zadar, Croatia, pp. 815-816,

251

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

44. Vrdoljak-Raguz, I., The interdependence between characteristics and leadership style of managers in the hospitality industry in Dubrovnik-Neretva County: empirical research, Management, Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 12, No. 2, Faculty of Economics Split ­ Croatia, December, 2007., pp. 57-68, ISSN 1331-0194, preliminary communication, UDC: 640.4 (479.5) 45. Vrdoljak-Raguz, I., Dulci, Z., Stilovi vodstva hotelskih menadzera Dubrovacko-neretvanske zupanije-empirijsko istrazivanje, Ekonomski pregled, 2007./11/str. 709-731, ISSN 0424-7558, pregledni clanak, UDK 338.48:334.02 (497.5)

2. POMORSKI ODJEL

1. urevi-Tomas, Brajovi, M., Kurtela, Z., DP anchoring of passenger ships in Dubrovnik area, 2nd International Conference on Ports and Waterways ­ POWA 2007, p. 87-98, Vukovar 2007. 2. Jelavi, V., Kurtela, Z., Rasclamba stetnog djelovanja broda na morski okolis, Znanstveni casopis za more i pomorstvo Nase more (ISSN 0469-6255), 54(5-6), str. 215-227, Dubrovnik, prosinac 2007. 3. Jelci, I., Sudjelovanje na meunarodnom znanstvenom skupu "Kotorski medijski dijalozi" sa temama "Mediji i menadzment" i "Novi mediji", Kotor 20. i 21. svibnja 2008. 4. Jelci, I., "Razvoj Interneta kao sredstva razmjene zabavnog sadrzaja - Peer-to-peer tehnologija u sluzbi medijskih kua" (Development of Internet as an entertainment content exchange media - Peer-to-peer technology in service of media companies) Medijski dijalozi, God.1, br.1, svibanj 2008, Podgorica, Crna Gora (str.195-205) ISSN 1800-7074 5. Koboevi, Z., Ecological toilet - old idea of composting on a new way, Meunarodna konferencija o pomorstvu - Lumbarda, lipanj 2008. 6. Kurtela, Z., Jelavi, V., Markovi, A., Metoda korekcije brodskog vijka, Znanstveni casopis za more i pomorstvo Nase more (ISSN 0469-6255), 54 (3-4), str. 90-101, Dubrovnik, listopad 2007.

252

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7. Lukovi, T., Milosevi-Pujo, B., Nautical Tourist Legislative, the development factor, 27. Meunarodna konferencija o razvoju organizacijskih znanosti, ozujak 2008. Portoroz, Slovenija, str. 1470-1481. 8. Milosevi-Pujo, B., Jurjevi, N., Domijan-Arneri, I.: Potreba i posljedice uvoenja meunarodne standardizacije u problematiku reciklaze brodova, prethodno priopenje, Nase more, br. 5-6, prosinac 2007. str. 175-184. 9. Milosevi-Pujo, B., Domijan-Arneri, I., Jurjevi, N.: Utjecaj meunarodnih pomorskih konvencija na troskove poslovanja u morskom brodarstvu, Pregledni clanak, XV International Scientific, Symposium Transport Systems, Opatija 2008., str. 46-51. 10. Zitinski, M., Jesu li eticke vrijednosti relativne? Pregledni znanstveni rad UDK: 17.031 Objavljen: Crkva u svijetu, god. XLIII., 2008., br. 2, 197-320, Split 2008. HR ISSN 0352-4000, UDK 215 11. Zitinski, M., Izazovi moralnoj prosudbi u medicinskoj etici ­ Od utilitarizma i deontologije do autonomije pacijenta, Pregledni clanak UDK 17:61 614.253 Objavljen: OBNOVLJENI ZIVOT, casopis za filozofiju i religijske znanosti vol. 63 Br. 3, 253 ­ 382, Zagreb 2008. ISSN 0351-3947 UDK 261.6 12. Zitinski, M., The Global and the Local in Politics as they Relate to Culture, Rad izlozen na: International Scientific Conference "Globalization of Politics", Dubrovnik, October 12 13 2007, University of Dubrovnik, ira Caria 4 Objavljen u knjizi GLOBALIZATION OF POLITICS, Editors: Anelko Milardovi, Davor Paukovi, Davorka Vidovi CPI znanstveni forum, Political Science Research Centre Zagreb, October 2008 ISBN 978-953-7022-19-8

253

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

3. ELEKTROTEHNICKO­RACUNARSKI ODJEL

1. Grbavac, I., Batos, V., Fertalj, K., 'Application of Business Subsystem for Production Monitoring', 2008 WSEAS International Conference, Santander, Cantabria, Spain, Sept. 23-25, 2008. 2. Hadziali, M., Lipovac, V., Nemsi, B., Statistical Model for the Transitional Error Probability of Shadowing Mobile Channel, // Proceedings of the 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON 2008/Ajaccio, May 5-7, 2008, 880-884. 3. Hadziali, M., Lipovac, V., Nemsi B., Statistical Model for the Mobile Channel Composite Envelope // Proceedings of the 2007 IEEE International Conference on Signal Processing and Communications (ICSPC 2007) Dubai, UAE : ICSPC07, November 24-27, 2007, 1307-1310. 4. Krile, S., Kresi, D., Congestion Control for Highly Loaded DiffServ/MPLS Networks, Proceedings of CECIIS'08 (Central European Conference on Information and Intelligent Systems), Varazdin, 2008. 5. Krile, S., Lusi, Z., Kos, S., Strukturna analiza metoda pozicioniranja na moru, Nase more, Sveuciliste u Dubrovniku, Dubrovnik, 2008., Vol. 55, No 1-2, pp. 3-17, 6. Miskovi, M., Erceg, G., Miskovi, I., Mirosevi, M., STABILIZATOR EES ZASNOVAN NA NEURONSKIM MREZAMA // HRVATSKI OGRANAK MEUNARODNOG VIJEA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE ­ CIGRÉ 8. savjetovanje HRO CIGRÉ ,.2007. C2-18, 1-C2-18, 9 (predavanje, domaa recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 7. Zubrini, K., Kalpi, D., The Web as Personal Learning Environment, Proceedings of the 31st International Convention MIPRO 2008, Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics ­ MIPRO, Opatija, 26-30.05. 2008, Vol. IV ­ CE, 36-41

254

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

4. ODJEL ZA AKVAKULTURU a) Znanstveni radovi objavljeni u Current Contents (CC) indeksiranim casopisima

1. Dulci, J., Grubisi, L., Pallaoro, A., Glamuzina, B., 2008. Embryonic and larval development of big-scale sand smelt Atherina boyeri (Atherinidae). Cybium 32 (1), 27-32. 2. Dulci, J., Kokan, B., Vrgoc, N., Glamuzina, B., Conides, A., Skaramuca, B., 2008. Age, growth and mortality of red bandfish, Cepola macrophthalma (L.), in the eastern Adriatic Sea (Croatian coast). Journal of Apllied Ichthyology 24, 351-353. 3. Gavrilovi, A., Srebocan, E., Pompe-Gotal, J., Petrinec, Z., Prevendar Crni, A., Matasin, Z., 2007. Spatiotemporal variation of some metal concentrations in oysters from the Mali Ston Bay, south-eastern Adriatic, Croatia - potential safety hazard aspect. Veterinarni Medicina. 52 (10); 457-463. 4. Glamuzina, B., Bartulovi, V., Dulci, J., Conides, A., Tutman, P., Mati-Skoko, S., Gavrilovi, A., Jug-Dujakovi, J., Haskovi, E., Ivanc, A., Zovko, N., 2007. Some biological characteristics of the endemic Neretvan nase, Chondrostoma knerii Heckel, 1843, in the Hutovo Blato wetlands (Bosnia and Herzegovina). Journal of Applied Ichthyology 23 (3), 221-225. 5. Glamuzina, B., Dulci, J., Conides, A., Bartulovi, V., MatiSkoko, S., Papaconstantinou, C., 2007. Some Biological Parameters of the Thin-Lipped Mullet Liza Ramda (Pisces, Mugilidae) in the Neretva River Delta (Eastern Adriatic, Croatian Coast). Vie et Milieu 57 (3), 131-136. 6. Kraljevi, M., Mati-Skoko, S., Dulci, J., Pallaoro, A., Jardas, I., Glamuzina, B., 2007. Age and growth of sharpsnout seabream Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) in the eastern Adriatic Sea. Cahiers de Biologie Marine 48 (2), 145-154.

255

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7. Lucu, C., Pavici, J., Ivankovi, D., Pavici-Hamer, D., Najdek, M., 2008. Changes in Na/K APase activity, unsaturated fatty acids and metallothionein in gills of the shore crab Carcinus aestuarii after dilute seawater acclimation. Comparative Biochemistry and Physiology Part A, Molecular & Integrative Physiology 149 (4), 362-371. 8. Lucu, C., Towle, W. D., 2007. Induction of short-circuit current by hypoosmotic stress in the epipodite of lobster Homarus americanus. The Bulletin MDI Biological Laboratory 46, 16-18. 9. Onofri, V., Dulci, J., Glamuzina, B., Mati-Skoko, S., Conides, A., 2008. First records of the blue crab Callinectes sapidus rathbun, 1896 (Crustacea, Brachyura, Portunidae) in the eastern Adriatic (Croatian coast). Crustaceana. 81(4), 403409. 10. Segvi, T., Grubisi, L., Katavi, I., Bartulovi, V., Pallaoro, A., Dulci, J., 2007. Embryonic and larval development of largescaled scorpionfish Scorpaena scrofa (Scorpaenidae). Cybium 31 (4), 465-470. 11. Tutman, P., Glamuzina, B., Bartulovi, V., Dulci, J., 2007. A new maximum length for Anguilla anguilla (Anguillidae). Cybium 31(4), 485-486. 12. Tutman, P., Glamuzina, B., Dulci, J., 2008. Threatened fishes of the world: Salmo dentex (Heckel 1852) (Salmonidae). Environmental Biology of Fishes 82 (2), 175-176.

b) Znanstveni radovi u ostalim meunarodnom recenzijom

casopisima

s

1. Lucu, C., Towle, W. D., 2008. Chloride conductance in lobster epipodite. The Bulletin MBI Biological Laboratory 47, 20-21. 2. Skaramuca, D., Skaramuca, B., Dulci, J., 2008. On the record of live sharksucker, Echeneis naucrates (Osteichthyes: Echeneidae), from the south-eastern Adriatic (Croatian coast). JMBA2 - Biodiversity Records, 6086.

256

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

c) Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima skupova

1. Bartulovi, V., Skaramuca, D., 2007. Postojee stanje, ugrozenost i zastita endemske podustve, Chondrostoma knerii Heckel, 1843. U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 77. 2. Dulci, J., Tutman, P., Glamuzina, B., Skaramuca, B., Ahnelt, H., 2008. Endemic gobies of the Hutovo Blato wetland (Neretva river basin, Bosnia and Herzegovina) and their conservation status. U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 61-66. 3. Gavrilovi, A., Jug-Dujakovi, J., Gjurcevi, E., Ljubici , A., 2008. Utjecaj indeksa kondicije i stupnja infestacije ljusture polihetom Polydora spp. na kvalitetu europske plosnate kamenice Ostrea edulis Linneaus, 1758) iz Malostonskog zaljeva. U: Pospisil, Milan (ur.). 2 Zbornik radova, 43 Hrvatski i 3 Meunarodni simpozij agronoma , Opatija, 742-746. 4. Glamuzina, B., 2007. Sistematski status i znacajke neretvanskog zubatka, Salmo dentex (Heckel, 1854). U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 83-90. 5. Glamuzina, B., Dulci, J., Haskovi, E., Ivanc, A., Mandi, S., Mrdak, D., Skaramuca, B., 2007. Stanje ihtiofaune u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace tijekom ljetnih mjeseci 2007. godine. U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 21-41. 6. Glamuzina, B., Bartulovi, V., Conides A., Zovko, N., 2008. Status populacije europske jegulje, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) na podrucju mocvare Hutovo blato, Bosna i Hercegovina. U: Pospisil, M., (ur.). Zbornik radova 43. hrvatski i 3. meunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija, 733 ­ 736.

257

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

7. Glamuzina, B., Dulci, J., Haskovi, E., Ivanc, A., Mandi, S., Mrdak, D., Skaramuca, B., 2007. Stanje ihtiofaune na istrazivanom podrucju tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2007. godine, endemicne vrste, ugrozene vrste, unesene vrste u svrhu uzgoja i slucajno unesene vrste. U: Skaramuca, B., Dulci, J., Glamuzina, B., Mrakovci, M., Mandi, S., Bartulovi, V., Haskovi, E., Basta, M., Zovko, N., (ur.). Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. The EastWest Institute and University of Dubrovnik,16-34. 8. Hamzi, A., Lelo, S., Haskovi, E., Skaramuca, B., 2007. Alohtone vrste slatkovodnih riba rijeka Trebisnjice i Neretve (BiH). U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 91-101. 9. Haskovi, E., Hamzi, A., Lelo, S., Suljevi, D., Glamuzina, B., Mitrasinovi, M., Skaramuca, B., 2007. Gaovice (Phoxinellus, Telestes, Delminichthys) sliva rijeke Trebisnjice (BiH). U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 47-58. 10. Jug-Dujakovi, J., Glamuzina, B., Gavrilovi, A., Marcelja, E. J., Safner, R., 2008. Rast i ponasanje grgeca, Perca flavescens (Michill, 1814), u ovisnosti o razlicitoj ucestalosti hranjenja. U: Pospisil, M. (ur.). Zbornik radova 43. hrvatski i 3. meunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija, 747-750. 11. Mrdak, D., Joksimovi, A., Mandi, S., Simonovi, P., Skaramuca, B., 2007. Alohtone vrste riba Dunavskog sliva u slivu rijeka Skadarskog jezera. U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 103-113. 12. Tomsi, S., Lucu, C., 2008. Aktivnost enzima Na, K - ATPaze tijekom embrionalnoga razvoja hridinskog jezinca Paracentrotus lividus (Lamarck 1816). U: Pospisil, M. (ur.). Zbornik radova 43. hrvatski i 3. meunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija: 207-208.

258

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

13. Tutman, P., Glamuzina, B., 2008. The present status, endangerement and conservation of endemic Neretvan roach, Rutilus bask (Heckel, 1843) (Cyprinidae) from the Hutovo blato wetland (Neretva river basin, Bosnia and Herzegovina). U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace".Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 67-76.

d) Sazeci u zbornicima skupova

1. Bartulovi, V., Skaramuca, D., 2007. Postojee stanje, ugrozenost i zastita endemske podustve, Chondrostoma knerii Heckel, 1843. U: Skaramuca, B., Dulci, J., Glamuzina, B., Mrakovci, M., Mandi, S., Bartulovi, V., Haskovi, E., Basta, M., Zovko, N., (ur.). Knjiga sazetaka - Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. The EastWest Institute and University of Dubrovnik, 5152. 2. Bartulovi, V., Conides, A., Luci, D., Jasprica, N., Glamuzina, B., 2008. Rast i prehrana mlai cipla zlatca, Liza aurata (Risso, 1810) na podrucju usa rijeke Neretve. U: Pospisil, Milan (ur.). 43 Hrvatski i 3 Meunarodni simpozij agronoma, Opatija, 201-202. 3. Bartulovi, V., Conides, A., Glamuzina, B., 2007. Age and growth of the golden grey mullet, Liza aurata (Risso, 1810) in the Neretva River estuary, southeastern Adriatic Sea, Croatia. U: Buj, I., Zanella, L., Mrakovci, M., (ur.). Book of Abstracts. XII European Congress of Ichthyology. Zagreb. Zavod za zoologiju, PMF, Zagreb, 245. 4. Bartulovi, V., Glamuzina, B., 2007. Reproduction cycle of the golden grey mullet, Liza aurata (Risso, 1810) in the estuary of the Neretva River, southeastern Adriatic Sea, Croatia. U: Buj, I., Zanella, L., Mrakovci, M., (ur.). Book of Abstracts. XII European Congress of Ichthyology. Zagreb. Zavod za zoologiju, PMF, Zagreb, 245.

259

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

5. Bartulovi, V., Glamuzina, B., 2007. Food and competition among mullets (Mugilidae) juveniles in the estuary of Neretva River, Croatia. U: Svatora, M. (ur.). The 10th Czech onference of ichthyology. Sbornik referatu z vedecke konference s mezinarodni ucasti venovany nedozitym 80. narozeninam prof. RNDr. Oty Olivy, CSc. Univerita Karlova v Praze, Prirodovecka Fakulta, Katedra Zoologie,153. 6. Bartulovi, V., Glamuzina, B., 2008. Changes of the grey mullets (Mugillidae) fishery in the Neretva delta estuary, Croatia: what are the main causes? 43rd Estuarine and Coastal Sciences Association International symposium.Lisbon. Faculty of Sciences of the University of Lisbon, 67. 7. Bratos Cetini, A., Gavrilovi, A., Dupci Radi, I., Pearevi, M., Tomsi, S., Marcelja, E., Glamuzina, B., 2007. Reproduktivne znacajke kuice Chamelea gallina Linnaeus, 1758 (Bivalvia, Mollusca) s podrucja usa rijeke Neretve. U: Pospisil, Milan (ur.). 42. Hrvatski i 2. meunarodni simpozij agronoma, zbornik sazetaka. Agronomski fakultet Sveucilista u Zagrebu, 192-193. 8. Buj, I., Podnar, M., Mrakovci, M., Hamzi, A., aleta, M., Marci, Z., Mustafi, P., Brigi, A., Zanella, D., Skaramuca, B., 2007. Raznolikost i taksonomski polozaj vijuna roda Cobitis u sljevovima Neretve i Trebisnjice. U: Skaramuca, B., Dulci, J., Glamuzina, B., Mrakovci, M., Mandi, S., Bartulovi, V., Haskovi, E., Basta, M., Zovko, N., (ur.). Knjiga sazetaka Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. The EastWest Institute and University of Dubrovnik, 47. 9. Buj, I., Podnar, M., Mrakovci, M., Hamzi, A., aleta, M., Marci, Z., Mustafi, P., Brigi, A., Zanella, D., Skaramuca, B., 2007. Raznolikost i taksonomski polozaj vijuna roda Cobitis u sljevovima Neretve i Trebisnjice. U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 59-60.

260

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

10. Dulci, J., Tutman, P., Glamuzina, B., Skaramuca, B., Ahnelt, H., 2007. Endemicni glavoci (Gobiidae) na podrucju mocvare Hutovo Blato (sliv rijeke Neretve, Bosna i Hercegovina), ugrozenost i potrebe zastite. U: Skaramuca, B., Dulci, J., Glamuzina, B., Mrakovci, M., Mandi, S., Bartulovi, V., Haskovi, E., Basta, M., Zovko, N., (ur.). Knjiga sazetaka - Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. The EastWest Institute and University of Dubrovnik, 48-48. 11. Gavrilovi, A., Conides, A., Pavlov, J., Glamuzina, B., JugDujakovi, J., Machala, M., 2007. Influence of condition index and hydroghraphic parameters on the concentration of metals in soft tissue of oysters (Ostrea edulis L.) from Mali Ston Bay, Eastern Adriatic, Croatia. U: Svatora, M. (ur.). Proceedings of the X Czech Conference of Ichthyology with international participation. Charles University, Prague, Faculty of Science. 12. Glamuzina, B., Bartulovi, V., Skaramuca, B., 2008. Impact of recent ichthyofauna changes on local fishery in the Neretva delta esturay, Croatia. 43rd Estuarine and Coastal Sciences Association International symposium. Lisbon. Faculty of Sciences of the University of Lisbon, 46. 13. Glamuzina, B., Bartulovi, V., 2007. Reproduciton cycle of the flathead grey mullet, Mugil cephalus in the estuary of the Neretva River, Croatia. U: Svatora, M. (ur.). The 10th Czech onference of ichthyology. Sbornik referatu z vedecke konference s mezinarodni ucasti venovany nedozitym 80. narozeninam prof. RNDr. Oty Olivy, CSc. Univerita Karlova v Praze, Prirodovecka Fakulta, Katedra Zoologie, 154-155. 14. Jug-Dujakovi, J., Gavrilovi A., Glamuzina B., 2008. Upotreba recirkulacijskih tehnologija u uzgoju slatkovodnih riba. Zbornik radova Drugog savjetovanja o slatkovodnom ribarstvu Hrvatske: Uzgoj slatkovodne ribe, stanje i perspektive, Vukovar. Hrvatska gospodarska komora ­ Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i sumarstvo, Hrvatska gospodarska komora ­ Zupanijska komora Vukovar.

261

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

15. Jug-Dujakovi, J., Glamuzina, B., Safner, R., Gavrilovi , A., Conides , A., 2007. The effects of different temperatures on growth and survival of yellow perch larvae, Perca flavescens (Michill, 1814). U: Svatora, M. (ur.). Proceedings of the X Czech Conference of Ichthyology with international participation. Charles University, Prague, Faculty of Science. 16. Snoj, A., Susnik, S., Glamuzina, B., Bogut, I., 2007. Geneticka istrazivanja salmonida donje Neretve. U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno - strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 115-117. 17. Tutman, P., Glamuzina, B., 2007. Postojee stanje, ugrozenost i zastita endemicne plotice, Rutilus basak (Heckel, 1843)(Cyprinidae) na podrucju mocvare Hutovo blato (sliv rijeke Neretve, Bosna i Hercegovina). U: Skaramuca, B., Dulci, J., Glamuzina, B., Mrakovci, M., Mandi, S., Bartulovi, V., Haskovi, E., Basta, M., Zovko, N., (ur.). Knjiga sazetaka - Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. The EastWest Institute and University of Dubrovnik, 49-49. 18. Zovko, N., Prusina, I., oo, Z., Glamuzina, B., 2007. Utjecaj recentnih hidroloskih promjena na brojnost i mrijesenje gospodarski zanimljivih vrsta riba u mocvari Hutovo blato. U: Skaramuca, B., Dulci, J., Glamuzina, B., Mrakovci, M., Mandi, S., Bartulovi, V., Haskovi, E., Basta, M., Zovko, N., (ur.). Knjiga sazetaka - Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. The EastWest Institute and University of Dubrovnik, 35-36. 19. Zovko, N., Prusina, I., oo, Z., Glamuzina, B., 2007. Utjecaj recentnih hidroloskih promjena na brojnost i mrijesenje gospodarski zanimljivih vrsta riba u mocvari Hutova blata. U: Skaramuca, B., Dulci, J., (ur.). Zbornik radova znanstveno strucnog skupa "Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace". Sveuciliste u Dubrovniku i EastWest Institute, 137-140.

262

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

e) Plenarna izlaganja

1. Glamuzina, B., Dulci, J., Ivanc, A., Mandi, S., Mrdak, D., Skaramuca, B., 2007. Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. U: Skaramuca, B., Dulci, J., Glamuzina, B., Mrakovci, M., Mandi, S., Bartulovi, V., Haskovi, E., Basta, M., Zovko, N., (ur.). Knjiga sazetaka - Ugrozene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebisnjice i Morace. The EastWest Institute and University of Dubrovnik, 16-34.

5. ODJEL ZA STROJARSTVO 1. Cohodar, M., Borutzky, W., Dami, V., Comparison of different

formulations of 2D beam elements based on Bond Graph technique, Simulation Modelling Practice and Theory, 2008, doi:10.1016/j.simpat.2008.02.014

2. Didovi, M., Bupi, M., Dvjesto godina brodske parne

propulzije (1807. 2007.), Znanstveni casopis za more i pomorstvo ,,Nase more" (ISSN 0469-6255), 54,3-4/07, str.102113, Sveuciliste u Dubrovniku, Dubrovnik, listopad 2007.

3. Koboevi, N., Miskovi, A., Influence of Drill Geometry and

Chip Shape on the Quality of Drilled Hole in Composite Material, Proceedings of the 12th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2008 (ISBN 978-9958-617-41-6), pp. 1301-1304, Istanbul, Turkey, August 2008

4. Miskovi, A., Koboevi, N., Experimental study of Drilling

Carbon and Aramide Fibre Reinforced Composite Material, Proceedings of the 11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007 (ISBN 9958-617-34-8), pp. 19-22, Hammamet, Tunisia, September 2007

5. Sundrica, J., Tomislav, F., Martin, L., Models of Calculating the

Properties of Laminates and Spatially Reinforced composites, Proceedings of ECCOMAS Thematic Conference on Mechanical Response of Composites, COMPOSITES 2007, P. P. Camanho et.al. (eds) Porto, Potrugal 12-14 September 2007, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Porto, 2007.

263

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

6. Sundrica, J., Tomislav, F., Strukture stapovima prostorno

ojacanih kompozita, (Izvorni znanstveni rad), Zbornik radova meunarodne konferencije MATRIB 2008 Materijali, tribologija i prerada, Urednici: Kresimir Grilec, Gojko Mari, Suzana Jakovljevi, Vela Luka, Korcula, 26.-28. lipanj 2008, Hrvatsko drustvo za materijale i tribologiju i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveucilista u Zagrebu, ISBN 978-953-7040-14-7 (487-495), Zagreb, 2008.

6. CENTAR ZA JEZIKE 1. Batos, S., ''Heritage of Dubrovnik and WA Public Opinion'',

izlaganje na meunarodnom znanstvenom simpoziju Dubrovnik Media Days, 09.11.2007.

2. Dragojevi, L., (2007), POMORSKI ENGLESKI NASUPROT

POMORSKOM HRVATSKOM : KONTRASTIVNA ANALIZA LEKSIKA, Strani jezici, Zagreb, 36(2007),4, str.301.-316. (znanstveni pregledni clanak) ISSN 0351-0840

3. Dragojevi,

L., (2008): STANDARDNI POMORSKOMeunarodne Pomorske KOMUNIKACIJAKI IZRAZI organizacije IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES (IMO SMCP 2001), Nase more , Dubrovnik ,55 (1-2), str.69.- 70. (prikaz kjnjige) ISSN 0469-6255 Stefano'', Nase more 5-6, Dubrovnik, 2007, 234-239

4. Henderson, M., McCarthy, M., Batos, S., ''Finding s/s 5. Maslek, J., «Ucestalost uporabe nekih glagola dubrovackoga

idioma s obzirom na njihovo znacenje» (prethodno priopenje) Casopis za primijenjenu lingvistiku Strani jezici 36 (2007), 3

6. Rezi Tolj, Z., 2007. Svilarstvo u Konavlima:Ozivljavanje

jedne tradicije. Etnoloska tribina 30, Vol. 37., Zagreb: str. 95116.

7. Sindik, J., Vidak, N. APPLICATION OF GAME THEORY IN

DESCRIBING EFFICACY OF DECISION MAKING IN SPORTSMAN'S TACTICAL PERFORMANCE IN TEAM SPORTS, regular article, Interdisciplinary Description of Complex Systems 6(1), 2008, Scientific Journal

264

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

8. Stepani, Z., Maslek, J., « Hrvatsko pomorsko nazivlje u

prijevodu romana Hermana Melvillea "Moby Dick,, » (strucni clanak) Casopis za primijenjenu lingvistiku Strani jezici 36 (2007), 3

9. Tereza Mati, I., Izlaganje pod nazivom: Bilingualism and Biculturalism - Two Equally Important Requirements a Translator Should Meet odrzano na XVIII svjetskom kongresu prevoditelja u Shangaiu, Kina, od 4-7.8.2008.

7. ODJEL ZA RESTAURACIJU 1. Karaman, A., Mato Celestin Medovi srcem uvijek u Kuni,

Zbornik radova Spomenik M.C.Medovia, Matica Hrvatska, Orebi, 2007, str. 66 ­ 81., CIP 953-7162-02-8

2. Karaman, A., Kuna peljeska - Medovieva Itaka, casopis

Akademija br.2, Siroki Brijeg (BiH), 2007., str.138-145., ISSN 1840-1856

3. Karaman, A., Slikarstvo u Dubrovniku od Srednjeg vijeka do

danas, casopis Akademija br.2, Siroki Brijeg (BiH), 2007., str. 146-170., ISSN 1840-1856

4. Karaman, A., Tragovi duha u materiji, predgovor u katalogu

poslijediplomske izlozbe Ars sacra 2007. (slike Marijane PazinIvesi), Franjevacka galerija, Siroki Brijeg (BiH), 2007.,str 1- 2.

5. Karaman, A., Likovna kolonija ­ Villa Koruna, Mali Ston,

objavljeno kao elektronski zapis na web stranicama Ville Korune, 2008. 6. Karaman, A., Dum Marinu sa stovanjem i radosu, predgovor u katalogu izlozbe radova poklonjenih Osnovnoj skoli Marina Drzia - Skoli za djecu sa smetnjama u razvoju, Dubrovnik, lipanj 2008.

7. Kulisi,

Marija, Informacijski aspekt konzervatorskorestauratorske profesije, MDC ­ muzejski dokumentacijski centar Zagreb, Informatica museologica 39 (1-4) 2008 snova za poklonike arhitekture i dizajna, ,,Zarez", dvotjednik

8. Uskokovi, S., Izmeu tradicije i globalizacije: Tokio-grad

265

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

za kulturna i drustvena zbivanja, 6.rujna, 2007, god.IX, broj 212213, str.22-23.

9. Uskokovi, S., Obiteljska kua kao silos za zito, ,,Zarez",

dvotjednik za kulturna i drustvena zbivanja, 1.11.2007, , god. IX, broj 217, str.17.

10. Uskokovi, S., Can urbanism and architecture be preserved

in situ? HERITAGE 2008 International Conference, World Heritage and Sustainable Development, 7-9 May 2008, Vila Nova de Foz Coa, Portugal, ISBN 978-989-95671-0-, Volume II, str.879-885.

11. Uskokovi, S., Arhitektura svakodnevnice kao kulturna

bastina?,"Zarez", dvotjednik za kulturna i drustvena zbivanja, 20.ozujka, 2008, god.X, broj 227, str.14-15.

12. Uskokovi, S., Senzibilitet prema okolini i vrijednostima

pejzaza, ,,Kvartal", Institut za povijest umjetnosti, V-2-2008, str. 63-65., ISSN: 1334-8671 Knjiga

13. Voki, D., Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada,

K-R centar, Zagreb-Dubrovnik 2007. ISBN 978-953-95789-2-1 Strucni rad

14. Voki, D., Mjerenje ucinkovitosti mikroklimatskih komor

izdelanih v sodolevanju s podjetjem Kambic in K-R center, Konservator-restavrator, povzetki strokovnega srecanja 2008, Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana 2008. str 74. Nerecenzirano ISSN 1854-5289 Skripta

15. Voki,

D., Cisenje, lakiranje, pozlata, retusiranje: Tehnologija i primjena u konzervatorsko-restauratorskim radovima; radna verzija 2007/8. Scripta se umnozava fotokopiranjem.

266

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Izvorni znanstveni rad

16. Zaja ­ Vrbica, S., Javne skulpture Petra Pallavicinija u

Dubrovniku, ANALI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 46 (2008.), 259-278 Strucni rad

17. Zaja ­ Vrbica, S., Povodom 100-te obljetnice prve

dubrovacke umjetnicke izlozbe, Dubrovacki horizonti, 46 (2008), 87-94

7. ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU

1. Jergovic, B., Miller, S. (2008), "Frameing Space: UK Newspaper Reporting of the Beagle 2 and Cassini-Huygens Space Missions", CAPjournal (3), 5-11 2. Jergovi, B., (2007), "Towards more responsibility in communicating science", u Classens, M. (ed.), Communicating European Research, Springer, 187-191 3. Maldini, P., 2008., Uzrocni procesi demokratskih promjena: socioekonomski razvoj ili sociokulturni cinitelji, Drustvena istrazivanja 17 (2008) 3 (95): 327-349; 4. Maldini, P., 2008., Politicko povjerenje i demokratska konsolidacija, Politicka misao 45 (2008), 1: 179-199; 5. Maldini, P., 2007., Relevantnost tranzicijskog modela u postkomunistickom kontekstu, Drustvena istrazivanja 16 (2007), 4/5 (90/91): 781-804. 6. Obradovi, ., Medijski prikaz zbilje, Medianali 2, Sveuciliste u Dubrovniku, 2007., str. 87-101. 7. Obradovi, ., Kolumne nisu novinski rod, Medianali 3, Sveuciliste u Dubrovniku, Dubrovnik, 2008., str. 13-37. 8. Obradovi, ., Temelji etike suvremenih medija u religijama starog vijeka, Medijski dijalozi, Elit, Podgorica, 2008., str. 179194.

267

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

9. Suman, Z., Globalizacija, WTO i EU: izazovi i kontroverze (Globalization, WTO and the EU: Challenges and Controversies), Ekonomski fakultet Sveucilista u Mostaru, 2008. ISBN 978-9958-690-49-5

a) Znanstvene publikacije (urednicke knjige)

1. Maldini, P., Vidovi, D., (ur.), 2007., Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politolo ka istra ivanja, Zagreb.

a) Poglavlja u knjigama

1. Jelici, A., Muniti, A., Hipoteticne uzrocno-posljedicne veze i krugovi povratnog djelovanja virtualnog svijeta, Interneta i tehnologije, Nase more 1-2, Sveuciliste u Dubrovniku, Dubrovnik, 2008., str. 47-58. 2. Jelici, A., Prikaz izdanja HUOJ-a u 2007., Medianali 3, Sveuciliste u Dubrovniku, Dubrovnik, 2008., str. 195-200. 3. Jelici, A., System Dynamics Qualitative, Structural and Mental-verbal Model System of Virtual World, Internet and Technologies, Zbornik radova; InterSymp-2008 20th International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, BadenBaden, 2008., Germany 4. Maldini, P., 2007., Sociocultural Aspects of Transition, u: Maldini, Pero i Vidovi, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politoloska istrazivanja, Zagreb: 63-76. 5. Malovi, S., Predgovor, u: Jezi B., Otvoreno o medijima, Edicije Bozicevi, Zagreb, 2008., str 9-10, ISBN 978-953-675138-9 6. Zitinski, M., Jesu li eticke vrijednosti relativne? Pregledni znanstveni rad UDK: 17.031 Objavljen: Crkva u svijetu, god. XLIII., 2008., br. 2, 197-320, Split 2008. HR ISSN 0352-4000, UDK 215

268

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

1 2 . 2 . POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA ZNANSTVENIKA INSTITUTA

a) Znanstveni radovi objavljeni u Current Contents (CC) indeksiranim casopisima

1. Buri, Z., Vilici, D., Caput Mihali, K., Cari, M., Kralj, K., Ljubesi, N., 2008. Pseudo-nitzschia blooms in the Zrmanja river estuary (Eastern Adriatic Sea). Diatom Research 23, 5163. 2. Soldo, A., Luci, D., Jardas, I., 2008. Basking shark (Cetorhinus maximus) occurence in relation to zooplankton sbudance in the eastern Adriatic Sea. Cybium 32, 103-109. 3. Turk, V., Luci, D., Flander-Purtle, V., Malej, A., 2008. Feeding of Aurelia sp., (Scyphozoa) and links to the microbial food web. Marine Ecology 29, 1-11. 4. Vilici, D., Terzi, S., Ahel, M., Buri, Z., Jasprica, N., Cari, M., Caput Mihali, K., Oluji, G., 2008. Phytoplankton abundance and pigment biomarkers in the oligotrophic, eastern Adriatic estuary. Environmental Monitoring and Assessment 142, 199-218.

b) Radovi u ostalim casopisima s meunarodnom recenzijom

1. Svensen, C., Wexels Riser, C., Cetini, I., Cari, M., 2008. Vertical flux regulation and plankton composition in a simple ecological system: snapshots from the small marine Lake Rogoznica (Croatia). Acta Adriatica 49, 37-51. 2. Vilici, D., Orli, M., Jasprica, N., 2008. The deep chlorophyll maximum in the coastal north eastern Adriatic Sea, July, 2007. Acta Botanica Croatica 67, 33-43.

269

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

c) Urednistvo zbornika sazetaka meunarodnog skupa

1. Jasprica, N., Car, A., Cali, M. (eds.), 2008. The Abstract Book of the 20th International Diatom Symposium, Dubrovnik, Croatia, 7-13 September 2008.

d) Sazetci priopenja na meunarodnim skupovima

1. Bartulovi, V., Conides, A., Luci, Jasprica, N., Glamuzina, B., 2008. Growth and feeding of juvenile golden grey mullet, Liza aurata (Risso, 1810) in the Neretva River mouth. Book of Abstracts of the 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 18­21 February 2008. 2. Caput Mihali, K., Pasari, A., Cari, M., Vilici, D., 2008. Colonization of Achnanthes species in periphyton, the Ombla estuary (Eastern Adriatic sea, Croatia). The Abstract Book of the 20th International Diatom Symposium, N. Jasprica, A. Car, M. Cali, eds., Dubrovnik, Croatia, 7-13 September 2008. 3. Cari, M., Jasprica, N., Cali, M., Hrusti, E., 2008. Response of diatoms to silicate variations in hyperhaline marine lakes of the Eastern Adriatic. The Abstract Book of the 20th International Diatom Symposium, N. Jasprica, A. Car, M. Cali, eds., Dubrovnik, Croatia, 7-13 September 2008. 4. Cali, M., Cari, M., Jasprica, N., 2008. Seasonality of planktonic diatoms in the Telasica Bay (Middle Adriatic). The Abstract Book of the 20th International Diatom Symposium, N. Jasprica, A. Car, M. Cali, eds., Dubrovnik, Croatia, 7-13 September 2008. 5. Dobosz, S., Car, A., Witkowski, A., Kierzek, A., Jasprica, N., Bk M., Ruppel, M., 2008. Species composition and abundance of diatom flora inhabiting thalli of Caulerpa racemosa and C. taxifolia (Adriatic Sea coast, Croatia). The Abstract Book of the 20th International Diatom Symposium, N. Jasprica, A. Car, M. Cali, eds., Dubrovnik, Croatia, 7-13 September 2008.

270

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

6. Hafner, D., Cari, M., Kapetanovi, T., Jasprica, N., Loncar, A., 2008. Diatoms in two heathland creeks in Bosnia and Herzegovina. The Abstract Book of the 2nd Central European Diatom Meeting (CE-DiatoM), M. Cantonati, E. Bertuzzi, A. Scalfi, eds., Trento, Italy, 12-15 June 2008. 7. Jasprica, N., Car, A., 2008. Anto Jurilj (1910-1981), Croatian algologist. The Abstract Book of the 20th International Diatom Symposium, N. Jasprica, A. Car, M. Cali, eds., Dubrovnik, Croatia, 7-13 September 2008. 8. Jasprica, N., Kovaci, S., Rusci, M., 2008. Tamaricion dalmaticae Jasprica et al. 2008, alliance nova, on the southeastern Adriatic coast. The Abstract Book of the Symposium Flora and Vegetation of Slovenia 2008, dedicated to the 70th anniversary of Prof. Tone Wraber and 10th anniversary of the Slovenian Botanical Society, Ljubljana, Slovenia, 17-18 October 2008.

e) Sazetci priopenja na domaim skupovima

1. Jasprica, N., Kovaci, S., Rusci, M., 2008. Biljna zajednica s oleandrom (Chrysopogono grylli-Nerietum oleandri Jasprica et al. 2007) u Hrvatskoj. Strucno-znanstveni skup More ­ hrvatsko blago. Matica hrvatska, Zagreb, 23.-25. travnja 2008.

f) Knjiga

1. Kovaci, S., Nikoli, T., Rusci, M., Milovi, M., Stamenkovi, V., Jasprica, N., Topi, J., Mihelj, D., Bogdanovi, S., 2008. Flora jadranske obale i otoka ­ 250 najcesih vrsta. Skolska knjiga, Zagreb.

g) Elaborati, ekspertize, podloge i studije 1. Jasprica, N. (ur.), 2008. Elaborat zastite okolisa za projekt

jaruzanja Gradske luke Dubrovnik.

271

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

2. Jasprica, N., 2008. Studija utjecaja na okolis za zahvat

rekonstrukcije trase drzavne ceste D-414, dionica: onta Doli ­ Sparagovii.

3. Kozul, V. (ur.), 2008. Studija utjecaja na okolis za novu TE

Plomin 3 -C500. Institut za primjenjenu ekologiju Oikon d.o.o, Zagreb.

4. Kozul, V. (ur.), 2008. Studija utjecaj ana okolis LNG terminala

na lokaciji do industrijskog kompleksa DINE Petrokemije d.d. na otoku Krku.

h) Popularni rad

1. Jasprica, N., Kovaci, S., 2008. Oleandar u Hrvatskoj. Priroda 969, 32-35.

i) Pozvana i javna predavanja

1. Batisti, M., 2008. Planktonske zajednice Mljetskih jezera. Projekt SEMEP, Agencija za odgoj i obrazovanje, Mljet, 26.-27. rujna 2008. 2. Benovi, A., Luci, D., 2007. Ekologija mora i balastne vode. "ZERP"- Gospodarski pojas: pitanja ribarstva, zastite okolisa i razgranicenja na Jadranu. 25. godisnjica Konvencije UN o pravu mora, Split, 17.-18. prosinca 2007. 3. Benovi, A., Luci, D., 2008. NGO's impact to global issues of ballast water transport of alien species. The case of oil transport from Black Sea to the Adriatic. Round table Disscussion of Albanian NGO, Vlore, Albania, 6-10 January 2008. 4. Jasprica, N., 2007. Bajkalsko jezero i sibirske tajge. Hrvatsko drustvo za znanost i umjetnost, Sarajevo, prosinac 2007. 5. Jasprica, N., 2007. Flora i vegetacija uz Bajkalsko jezero, Sibir. Hrvatsko botanicko drustvo. Zagreb, prosinac 2007. 6. Jasprica, N., 2008. Bajkalsko jezero i sibirske tajge. Biolosko drustvo Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, listopad 2007.

272

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUCNIH RADOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

7. Jasprica, N., 2008. Flora i vegetacija otoka Mljeta. Projekt SEMEP, Agencija za odgoj i obrazovanje, Mljet, 26.-27. rujna 2008. 8. Luci, D., Benovi, A., 2007. Bioloske znacajke Jadranskog mora i zagaivanje. Savjetovanje povodom Svjetskog dana voda: Zastita Jadrana od Zagaivanja. SLAP ­ Udruga za ocuvanje hrvatskih voda i mora, Malinska, otok Krk, 17.-18. ozujka 2007. 9. Luci, D., 2007. Zooplankton communities of the coastal Adriatic Sea: Abundance, distribution, and composition. Norwegian Cooperation Program on Research and Higher Education with the Countries on the Western Balkans: Marine Science and Coastal Management, Kotor, Montenegro, 21-27 October 2007. 10. Onofri, V., 2008. Podmorje Mljeta. Projekt SEMEP, Agencija za odgoj i obrazovanje, Mljet, 26.-27. rujna 2008.

273

13. IZDAVACKA DJELATNOST NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

IZDAVACKA DJELATNOST NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

1 3 . 1. Casopis "Nase more" (ISSN 0469-6255)

Pomorski znanstveni casopis "Nase more" pokrenula su u Dubrovniku 1919. godine ugledna imena iz krugova brodovlasnika, pomoraca i bankara. Izlazio je samo dvije godine, a onda se ugasio iz danas nepoznatih razloga. Ponovno je pokrenut u Dubrovniku 1953. godine, takoer od uglednih imena iz kruga pomorskih profesionalaca i gospodarstvenika okupljenih u Klubu pomoraca "Miho Pracat", koji mu je bio i izdavac. Godine 1990. ureivanje i izdavanje preuzima Pomorski fakultet Dubrovnik. Pravnim slijedom u prosincu 1996. godine izdavac postaje Veleuciliste u Dubrovniku, a u prosincu 2003. godine Sveuciliste u Dubrovniku. Casopis obrauje teme iz: navigacije, brodske tehnologije i strojarstva, brodarstva, pomorskog gospodarstva, transporta, spedicije, pomorskog prava, oceanologije, akvakulture, ekologije i biologije mora; dakle problematiku mora i pomorstva u najsirem smislu tog pojma. Usto se bavi i temama iz povijesti, nautickog i primorskog turizma, ali i temama iz pomorskog i openito strucnog obrazovanja, a nekoliko stranica biva rezervirano za knjizevno stvaralastvo o moru. Teme se obrauju na znanstvenoj, strucnoj i popularnoj razini, tako da u svakom broju bude ponesto od svega toga. Casopis je po vrsnoi izjednacen s casopisima s meunarodno priznatom recenzijom. Referira se u sekundarnim publikacijama i bazama podataka: EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier, BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, Scopus, Penrose-press, HRCAK, DOAJ. Urednistvo casopisa cine: dr. sc. Boris Franusi, dr. sc. Sreko Krile, Antun Martinovi, pom. oec. (korektor), dr. sc. Luko Mili, dr. sc. Mateo Milkovi. dr. sc. Branka Milosevi-Pujo, dr. sc. Ivo Domijan-Arneri i dr. sc. Jadran Sundrica. Glavni urednik casopisa je dr. sc. Josip Lovri, profesor emeritus. Meunarodno izdavacko vijee cine: dr. sc. P. Filmore, University of Plymouth, School of Electronic, Communication and Electrical Engineering, United Kingdom, dr. sc. R. Sutton, University of Plymouth, Institute of Marine studies, United Kingdom, dr. sc. G. Trincas, University of Trieste, Italy, dr. sc. A. Benovi, Institute for Marine and Coastal Research, University of Dubrovnik, Croatia, dr. sc. O. K. Sag, Istanbul Technical University, Maritime Faculty, Turkey, dr. sc. G. M. Younis, Suez Canal University, Faculty of Engineering (Ship Eng. Dept), Port Said, Egypt, dr. sc. D. Petrovi, International Labour

277

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Organisation, Geneva, Switzerland, mr. sc. G. Henderson, Western Australian Maritime Museum, Australia. U akademskoj 2007./2008. godini izdani su dvobroji: 54 (3-4) u listopadu 2007., 54 (5-6) u prosincu 2007. i 55 (1-2) u lipnju 2008. godine. Casopis izlazi u tri dvobroja godisnje u nakladi od 700 primjeraka. Financira se prodajom, reklamama, donacijama i potporom Ministarstva znanosti i tehnologije, Sveucilista u Dubrovniku i brodarske tvrtke "Atlantska plovidba" iz Dubrovnika.

1 3 . 2. Casopis "Ekonomska misao i praksa" (ISSN 1330-1039)

Casopis «Ekonomska misao i praksa» pokrenuo je 1991. godine Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Izlazio je dvaput godisnje uz novcanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Glavni urednik casopisa je dr. sc. uro Beni, redoviti profesor u trajnom zvanju. Urednistvo casopisa cine: Ivo Ban ­ Sveuciliste u Dubrovniku, uro Beni ­ Sveuciliste u Dubrovniku, John Ren Chen ­ Sveuciliste u Innsbrucku, Austrija, Zrinka Golemac ­ Sveuciliste u Dubrovniku, Ivan Pavli ­ Sveuciliste u Splitu, Ekonomksi fakultet, Kunibert Roffer ­ Sveuciliste u Becu, Austrija, A. P. Thirlwoll ­ Sveuciliste u Kentu, Velika Britanija, Vesna Vrtiprah ­ Sveuciliste u Dubrovniku, i Pan A. Yotopoulos ­ Sveuciliste Stanford, SAD. Radovi objavljeni u casopisu referiraju se u sekundarnim publikacijama: Journal of Economic Literature, Pittsburgh. Nakon trinaest godina redovitog izlazenja u izdanju Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu i uz novcanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, od 2005. godine casopis nastavlja izdavati Sveuciliste u Dubrovniku. Tijekom akademske 2007./2008. godine izisla su dva broja casopisa.

278

IZDAVACKA DJELATNOST NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

1 3 . 3. Casopis "MediAnali" (ISSN 1846-436X)

Meunarodni znanstveni casopis «MediAnali» pokrenuo je 2006. godine Odjel za komunikologiju Sveucilista u Dubrovniku. Bavi se pitanjima medija, novinarstva, masovne komunikacije i odnosa s javnostima. Izlazi jedanput godisnje. Glavni urednik casopisa je dr. sc. Stjepan Malovi, redoviti profesor.

1 3 . 4. Ostala sveucilisna izdanja

1. UNIDU ALUMNI, casopis Sveucilista u Dubrovniku, br. 3, lipanj 2008. Namijenjen je svima koji su diplomirali na Sveucilistu u Dubrovniku sa zeljom da nastave odrzavati vezu s ovim visokim ucilistem i da potaknu meusobnu suradnju s tvrtkama, organizacijama i ustanovama u kojima su zaposleni. Urednica je Anelka Marinovi (2007.); 2. Trei Sveucilisni godisnjak, akademska 2006./2007., urednik dr. sc. Mateo Milkovi, redoviti profesor u trajnom zvanju, ISBN 1845-8637, (2007.).

279

14. AKTIVNOSTI MEUNARODNE SURADNJE I ORGANIZACIJE SKUPOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

AKTIVNOSTI MEUNARODNE SURADNJE I ORGANIZACIJE SKUPOVA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

U akademskoj 2007./2008. godini Sveuciliste u Dubrovniku nastavilo je s afirmacijom i unapreivanjem svojih meunarodnih aktivnosti. Trud koji je ulozen proteklih godina, urodio je plodom. Aktivnosti i razmjene koje su pokrenute uhodale su se i postale gotovo samotvori. Velika inovacija u meunarodnom kontekstu je Sluzba za znanstveno istrazivanje. Ona pomaze u pripremi i administraciji velikih meunarodnih znanstvenih projekata kao sto je 7.okvirni program. Takvi projekti nisu vrijedni samo sa znanstvenoga nego i umnogome pomazu nasemu Sveucilistu pri umrezavanju u meunarodnu znanstvenu zajednicu. Nasi su studiji i dalje atraktivni stranim studentima. Na studij Mediji i kultura drustva stigle su nam cak dvije strane studentice, jedna iz Njemacke, a druga iz Slovacke. Sve cese stizu upiti o akademskom priznavanju stranih diploma poradi nastavka studiranja na Sveucilistu u Dubrovniku. Poseban interes ocekuje se za nove studije koji e se izvoditi na engleskom jeziku po sustavu ,,dvostruka diploma" ; to znaci da zavrseni studenti dobivaju i stranu i domau diplomu. To se ve pokazalo uspjesnim na nasemu Odjelu za restauraciju, gdje se izvodi prvi dodiplomski meunarodni studij na Sveucilistu u Dubrovniku. Taj studij e uskoro dobiti i diplomskog ,,nasljednika". I ove godine nam je stigao jedan profesor iz SAD-a. Prof. dr. sc. Richard B. Dull izvodit e nastavu na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju te e se baviti znanstvenim istrazivanjem. Za sljedee godine ima ve najava dolazaka po istom programu. To je samo jedan od dokaza da se Dubrovnik afirmira ne samo kao atraktivna turisticka nego i znanstvena destinacija, i da je Sveuciliste pouzdan partner toga prestiznog programa americke Vlade. Suradnja sa Zakladom ,,Bosch" takoer se ne samo nastavlja nego i dalje razvija. Gospoa Anke Schilling provodi ve drugu godinu na Sveucilistu. Ona je prosirila svoje djelatnosti s nastave na projektni rad sa studentima i na kooperaciju sa Sluzbom za meunarodnu suradnju. Potpisan je sporazum s njemackim Sveucilistem u Bambergu. Tamosnji studenti ve sada pokazuju interes za studiranje u Dubrovniku. Nasim studentima a i nasem osoblju vrata su te ugledne institucije u Bavarskoj otvorena. Iako e RH tek u sljedeoj godini pristupiti mrezi Sokrates/ Erasmus, koja e omoguiti mobilnost studenata izmeu Europske Unije i Sveucilista u Dubrovniku, zahvaljujui potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nasim studentima je ve sad otvoreno nekoliko stipendija za studiranje u inozemstvu. Vazan iskorak koji je nacinilo Sveuciliste u 2008. godini jest i potpisivanje ugovora s University of Coventry o zajednickom radu. To nije nacelan dogovor , ve ugovor koji omoguava da dva sveucilista

283

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

pocnu realizirati dogovorne zajednicke meunarodne studije, znanstvenoistrazivacke projekte, te izmjenu uposlenika i studenata. Taj ugovor bit e obznanjen javnosti na odgovarajui nacin (tiskovna konferencija, Internet, tiskani materijali) pocetkom nove akademske godine, 2008./2009. Planirano je: · pokrenuti zajednicke studije na svim razinama, sukladno Bolonjskoj deklaraciji, uz sljedee strateske odrednice: o izdaju se dvije jednakovrijedne diplome Coventry University (UK) i Sveucilista u Dubrovniku (Hrvatska), o studij je meunarodni i nastava se izvodi na engleskome jeziku, o nastavu izvode nastavnici ili suradnici obaju sveucilista, o mjesto izvedbe nastave je Sveuciliste u Dubrovniku; pocetak nastave za 2009. godinu, nacelno je u drugoj polovici godine, i to za studije: o IT management (IT Manadzment - Poslovno racunarstvo), o Aviation Management (Menadzment u zrakoplovstvu), o Maritime Management (Menadzment u pomorstvu).

·

Za te studije Coventry e dodijeliti englesku diplomu tipa MBA, a Sveuciliste u Dubrovniku e dodijeliti jednakovrijednu hrvatsku diplomu (specijalisticki studij). Predvieno trajanje studija e biti od 1,5 do 2 godine, a broj ostvarenih ECTS bodova od 90 do 120. Navedeni studiji pripadaju drugom ciklusu skolovanja prema Bolonjskoj deklaraciji, i namijenjeni su kandidatima koji su ve zavrsili najmanje preddiplomski studij i stekli titulu BSc, ili slicnu titulu prije primjene Bolonjske deklaracije. Sveuciliste u Dubrovniku e priznati sve stecene ECTS bodove u daljnjem skolovanju kandidata koji se za to odluce. Studij je komercijalan i studenti plaaju studiranje sukladno dogovoru Coventry University i Sveucilista u Dubrovniku. Uvjeti upisa, pravila studiranja i cijena studija objavit e se prije formalnog natjecaja za upis koji e biti objavljen u tisku pocetkom 2009. godine. Vazan aspekt zajednickog rada dvaju sveucilista je i na znanstvenoistrazivackim projektima zajedno s drugim institucijama iz Europe. Tako je sada u postupku odobrenja od EU projekt COSSY (Containership Safety and Security) u okviru EU FP7 projekata, u kojemu uz Sveuciliste u Dubrovniku i University of Coventry University sudjeluju i Institut INERIS France, Institut INASMET Spain, University of Patras Greece, i Haugesund University Norway.

284

15. REZULTATI ANKETE O KVALITETI NASTAVNIH AKTIVNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

REZULTATI ANKETE O KVALITETI NASTAVNIH AKTIVNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Na temelju zakljucka Senata Sveucilista u Dubrovniku te u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju, obavljeno je anketiranje studenata o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom i ljetnom semestru akademske 2007./2008. godine. Anketirani su redoviti studenti prve, druge i tree godine preddiplomskog studija pri kraju zimskog i ljetnog semestra te studenti diplomskog studija u svibnju 2008. godine, kada su se izjasnjavali o kvaliteti nastavnih aktivnosti u oba semestra. 1. Rezultati anketiranja u zimskom semestru Anketiranje je obavljeno u posljednja tri tjedna nastave u zimskom semestru, a obrada rezultata u veljaci i ozujku 2008. U anketiranju su sudjelovala 594 redovita studenta preddiplomskih studija, ili 60% od ukupnog broja redovitih studenata na prvoj, drugoj i treoj godini studija. Nastavnici su ocjenjivani za pripremljenost i jasnou izlaganja, spremnost za raspravu i poticanje aktivnog sudjelovanja studenata, odnos prema studentima te za cjelokupnu nastavnu i druge aktivnosti na Sveucilistu. Uz ocjenjivanje nastavnika prema naznacenim obiljezjima studenti su se izjasnjavali i o tome koliko redovito prate nastavu. Pri tome su imali mogunost izbora jedne od cetiri ponuene alternative, i to: jesu li bili na nastavi tijekom zimskog semestra do 25% predvienih sati predavanja i drugih oblika nastave, od 25 do 50%, od 51 do 75% i vise od 75%. Anketa nije posebno najavljivana, pa podatak da ih je 60% obuhvaeno anketiranjem takoer upuuje na stupanj redovitosti praenja nastave. U zimskom semestru prosle akademske godine, kad su anketirani redoviti studenti prve, druge i tree godine studija, obuhvatnost je bila 64%. Studenti su takoer mogli iznijeti primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi s radom pojedinih nastavnika i nenastavnog osoblja te o svim drugim pitanjima o kojima ovisi kvaliteta nastavnog procesa i druge aktivnosti na razini pojedinih studija, odjela i na Sveucilistu u cjelini.

287

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

U komentarima studenata nakon anketiranja, a i u pisanim primjedbama, prijedlozima i sugestijama, manje je pojedinacnih primjedaba na racun nastavnika u odnosu prema anketama u prethodnim godinama. Cese su primjedbe na broj i raspored ispitnih termina i na uvjete studiranja s obzirom na opremljenost pojedinih ucionica. Na temelju svih podataka sadrzanih u anketi, doslo se do kljucnog pokazatelja o kvaliteti nastavne aktivnosti u zimskom semestru akademske 2007./2008. godine, a to je da je prosjecna ocjena cjelokupnog rada nastavnika Sveucilista 4,15. Zanimljivo je napomenuti da je cjelokupna ocjena nastavnika Sveucilista u zimskom semestru prosle akademske godine bila takoer 4,15. Prosjecna ocjena cjelokupnoga rada nastavnika na pojedinim odjelima Sveucilista znatno se razlikuje i kree se od 3,97 na Odjelu za komunikologiju do 4,43 na Odjelu za umjetnost i restauraciju. Prosjecna ocjena na Odjelu za pomorstvo je 4,02, na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 4,04, na Odjelu za elektrotehniku i racunarstvo 4,18 i na Odjelu za akvakulturu 4,26. Pripremljenost i jasnoa izlaganja ocijenjeni su na razini Sveucilista s 4,12, spremnost za raspravu i poticanje aktivnog sudjelovanja studenata s 4,10 i odnos nastavnika prema studentima s 4,17. Razlike tih ocjena na pojedinim odjelima slicne su onima iskazanim u visini prosjecnih ocjena cjelokupnog rada nastavnika. Prosjecne ocjene cjelokupnog rada nastavnika na pojedinim odjelima znatno se razlikuju i unutar odjela tako i izmeu njih. Ocjene su na Odjelu za akvakulturu od 2,80 do 5,00, na Odjelu komunikologiju od 2,44 do 4,68, na Odjelu za pomorstvo od 2,46 5,00, na Odjelu za elektrotehniku i racunarstvo od 2,43 do 5,00, Odjelu za umjetnost i restauraciju od 3,41 do 5,00 te na Odjelu ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 2,38 do 4,78. za do na za

Pojedinacne ocjene o kvaliteti nastavne aktivnosti dostavljaju se procelnicima odjela za nastavnike angazirane na studijima pojedinih odjela i svim nastavnicima angaziranima u izvoenju nastave na prvoj, drugoj i treoj godini preddiplomskog studija. Prigodom izbora jedne od cetiri ponuene alternative koje se odnose na nazocnostb na predavanjima i drugim oblicima nastave, anketirani su se studenti najcese odlucivali za najpozeljniju opciju.

288

REZULTATI ANKETE O KVALITETI NASTAVNIH AKTIVNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Od ukupno 594 anketiranih studenata njih se 442, ili 74,41%, izjasnilo da su pratili nastavu tijekom zimskog semestra u vise od 75% predvienih sati predavanja i drugih oblika nastavnog procesa. Na drugom je mjestu skupina od 132 studenta, ili 22,22%, koji su se izjasnili da su pratili nastavu vise od 50% predvienih nastavnih sati (izmeu 51 i 75%) i 20 studenata, ili 3,37%, izmeu 25 i 50%. Najcese primjedbe studenata odnose se na neuravnotezen raspored predavanja tijekom tjedna. Takoer se istice da je u veini slucajeva los raspored ispita i kolokvija te nedostatan broj ispitnih rokova. Studenti zahtijevaju uvoenje kolokvija iz svih kolegija kako bi se na taj nacin mogli poloziti ispiti tijekom semestra. Upozorava se na potrebu obogaivanja nastavnih sadrzaja unosenjem vise primjera iz prakse, vise prakticne nastave i posjeta poduzeima. Pojedinim nastavnicima prigovara se da neredovito dolaze na predavanja, konzultacije i vjezbe. Meutim, takvih je primjedaba znatno manje u usporedbi s istovrsnim podatcima anketiranja u prethodnoj akademskoj godini. 2. Rezultati anketiranja u ljetnom semestru Anketiranje u ljetnom semestru obavljeno je u tri posljednja nastavna tjedna, a obrada rezultata u svibnju i lipnju 2008. Od ukupno 990 redovitih studenata preddiplomskih studija u anketiranju je sudjelovalo njih 429 (ili 43,33%) i 50 studenata diplomskih studija (ili 47,62%). Nastavnici su ocjenjivani za pripremljenost i jasnou izlaganja, spremnost za raspravu i poticanje aktivnog sudjelovanja studenata, odnos prema studentima i za cjelokupnu nastavnu i druge aktivnosti na Sveucilistu. Uz ocjenjivanje nastavnika prema naznacenim obiljezjima studenti su takoer procjenjivali i izjasnjavali se o tome koliko redovito prate nastavu.

289

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Studenti su znali da ih ocekuje anketiranje pri kraju ljetnog semestra, ali im termin anketiranja nije unaprijed najavljivan, pa podatak da je 43% redovitih studenata preddiplomskih i 48% diplomskih studija obuhvaeno anketiranjem, takoer upuuje na stupanj redovitosti praenja nastave. U ljetnom semestru prosle akademske godine (kad su anketirani studenti prve, druge i tree godine preddiplomskih studija) obuhvatnost je bila 56%. Anketiranjem je omogueno studentima da bez ikakvih ogranicenja formuliraju svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi s radom pojedinih nastavnika i nenastavnog osoblja te o svim drugim pitanjima o kojima ovisi kvaliteta nastavnog procesa i druge aktivnosti na razini pojedinih studija, odjela i na Sveucilistu u cjelini. U komentarima nakon anketiranja, a i u pisanim primjedbama, prijedlozima i sugestijama, naglasava se potreba poduzimanja odlucnijih mjera poradi otklanjanja svih uocenih propusta u akademskoj 2007./2008. godini, a osobito onih koji se odnose na nacin rada pojedinih nastavnika i drugih djelatnika Sveucilista. Na temelju svih podataka sadrzanih u anketi, doslo se do kljucnog pokazatelja o kvaliteti nastavne aktivnosti na preddiplomskim i diplomskim studijima u ljetnom semestru akademske 2007./2008. godine, a to je da je prosjecna ocjena cjelokupnog rada nastavnika Sveucilista 4,31. Pri tome je uocljiva znatna razlika u visini prosjecne ocjene cjelokupnog rada nastavnika Sveucilista na preddiplomskim i diplomskim studijima. Naime, na preddiplomskim studijima ta je ocjena 4,16, a na diplomskim studijima 4,46. Prosjecna ocjena cjelokupnog rada nastavnika na pojedinim odjelima Sveucilista znatno se razlikuje i kree se na preddiplomskim studijima od 3,99 na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju do 4,28 na Odjelu za akvakulturu. Prosjecna ocjena na preddiplomskom studiju na Odjelu za elektrotehniku i racunarstvo je 4,25, na Odjelu za umjetnost i restauraciju 4,21, na Odjelu za pomorstvo 4,16 i na Odjelu za komunikologiju 4,07. Prosjecne ocjene na diplomskim studijima kreu se od 3,98 Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju do 4,98 na Odjelu elektrotehniku i racunarstvo. Prosjecna ocjena na diplomskom studiju Odjelu za akvakulturu je 4,65, a na diplomskim studijima na Odjelu komunikologiju 4,24. na za na za

290

REZULTATI ANKETE O KVALITETI NASTAVNIH AKTIVNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Pripremljenost i jasnoa izlaganja ocijenjeni su na razini Sveucilista s 4,24, spremnost za raspravu i poticanje aktivnog sudjelovanja studenata s 4,31 i odnos nastavnika prema studentima s 4,32. Razlike tih ocjena na pojedinim odjelima slicne su onima iskazanim u visini prosjecnih ocjena cjelokupnog rada nastavnika. Znatne su i razlike izmeu ocjena za pojedine nastavnike na odjelima Sveucilista. Ocjene su na preddiplomskom studiju na Odjelu za akvakulturu od 2,75 do 5,00, na Odjelu za komunikologiju od 3,02 do 4,92, na Odjelu za pomorstvo od 2,00 do 5,00, na Odjelu za elektrotehniku i racunarstvo od 2,33 do 5,00, na Odjelu za umjetnost i restauraciju od 3,13 do 5,00 te na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 2,00 do 4,99. Ocjene cjelokupnog rada nastavnika na diplomskim studijima su na Odjelu za akvakulturu od 3,00 do 5,00, na Odjelu za komunikologiju od 2,73 do 5,00, na Odjelu za elektrotehniku i racunarstvo od 4,80 do 5,00 i na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 1,88 do 5,00. Pojedinacne ocjene o kvaliteti nastavne aktivnosti dostavljaju se procelnicima odjela za nastavnike angazirane u ljetnom semestru akademske 2007./2008. godine na preddiplomskim i diplomskim studijima pojedinih odjela te svim nastavnicima angaziranima u izvoenju nastave. Prigodom izbora jedne od cetiri ponuene alternative koje se odnose na nazocnost na predavanjima i drugim oblicima nastave anketirani su se studenti najcese izjasnjavali za najpozeljniju opciju. Naime, od ukupno 429 anketiranih studenata preddiplomskih studija njih se 315, ili 73,43%, izjasnilo da su bili na nastavi u vise od 75% predvienih sati predavanja i drugih oblika nastavnog procesa. Zatim slijedi skupina od 108 studenata, ili 25,17%, koji su se izjasnili da su pratili nastavu izmeu 51 i 75% predvienih nastavnih sati te 6 studenta, ili 1,40%, izmeu 25 i 50%. Najcese primjedbe studenata ponavljaju se kao i u prethodnim anketiranjima, i veim se dijelom odnose na ope uvjete studiranja, nepravodobno informiranje studenata o uvjetima i nacinu studiranja te neuravnotezen raspored predavanja tijekom tjedna. Takoer se istice da je veinom los raspored ispita i kolokvija te nedostatan broj ispitnih rokova.

291

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na veini odjela studenti ponovno zahtijevaju uvoenje kolokvija iz svih kolegija kako bi se ublazio problem smanjenja broja ispitnih termina u pojedinim ispitnim rokovima i da bi se na taj nacin mogli poloziti ispiti tijekom semestra. Studenti pojedinih preddiplomskih studija ponovno upuuju na potrebu obogaivanja nastavnih sadrzaja koristenjem vise primjera iz prakse, uz vise prakticne nastave i cese posjete poduzeima. Pojedinim nastavnicima ponavlja se otprije isticana primjedba da se ne ponasaju u skladu s nacelima Bolonjskog procesa. Takoer se upozorava na nedostatnu usuglasenost izmeu nositelja pojedinih kolegija i asistenata, te neujednacenost kriterija ocjenjivanja.

292

16. ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ

2007./2007. GODINI U PRVU GODINU STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Sveuciliste u Dubrovniku upisalo je cetvrtu generaciju studenata akademske 2007./2008. godine. U isto vrijeme zapocela je nastava na sedam diplomskih studija. Time je nastavljen proces izrastanja Sveucilista u Dubrovniku u respektabilnu visokoskolsku ustanovu u kojoj se uspjesno odvija znanstvena i znanstveno-nastavna djelatnost na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj obrazovnoj razini. Ubrzan rast Sveucilista u Dubrovniku dodatni je razlog da se nastavi s prije zapocetom praksom izradbe analiza o kvaliteti obrazovnog procesa. Polaziste i temeljni preduvjet za takvu vrstu analiza su pokazatelji o strukturi generacije studenata upisanih u prvu godinu sveucilisnih preddiplomskih studija. Uz pokazatelje o broju upisanih redovitih i izvanrednih studenata na pojedine studije i odjele Sveucilista, prikazana je struktura novoupisane generacije studenata prema spolu, zatim pokazatelji o vrsti i mjestu zavrsetka srednjoskolskog obrazovanja, o mjestu stalnog boravka i o uspjehu postignute u srednjoj skoli. Kontinuiranom visegodisnjom analizom generacijskih obiljezja studentske populacije mogu se uocavati ne samo karakteristike promatrane generacije ve i meugeneracijske razlike i trendovi pojedinih znacajnijih analiziranih obiljezja. Postojanje i obrada takvih pokazatelja polaziste je za ocjenu uspjesnosti studiranja i ucinkovitost obrazovnog procesa, zatim za ocjenu prolaznosti u visu godinu studija, trajanje studija i za praenje profesionalnog usmjeravanja pojedinaca nakon zavrsetka visokoskolskog obrazovanja. U tablici 1. sadrzani su podatci o broju upisanih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija. Ukupno je upisan 431 student. U toj skupini je 232 (ili 53,83%) muskih i 199 (ili 46,17%) zenskih. Proslogodisnja generacija imala je 568 upisanih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija, a dvije godine prije 782. U skupini od 431 studenta prve godine njih je 350 (ili 81,21%) sa statusom redovitih, a 81 (ili 18,79%) je izvanredan student. Znatne su razlike u broju upisanih studenata preddiplomskih studija na pojedinim odjelima Sveucilista. Odjel ekonomije i poslovne ekonomije upisao je 206 studenata, 165 redovitih i 41 izvanrednog studenta, pa tako sudjeluje s 47,80% u ukupnom broju studenata prve godine. U prvoj sveucilisnoj generaciji studenata preddiplomskih studija Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju bio je zastupljen na razini Sveucilista s 56,78%, u drugoj s 52,29%, a u treoj s 51,49%.

295

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na drugom mjestu po brojcanoj zastupljenosti je, kao i prethodnih godina, Odjel za pomorstvo. Na preddiplomskim studijima toga odjela upisano je ukupno 99 studenata, 65 redovitih i 34 izvanrednih, sto je 22,97% novoupisanih studenata Sveucilista. Proslogodisnja zastupljenost studenata prve godine Odjela za pomorstvo na razini Sveucilista bila je 18,30% (86 studenata), sto znaci da je taj odjel u apsolutnom broju i u relativnoj zastupljenosti napravio iskorak u pozeljnom smjeru. Odjel elektrotehnike i racunarstva, kao i prethodnih godina, na treem je mjestu po broju upisanih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija. Upisano je 50 studenata, 44 (ili 88,00%) redovitih i 6 (ili 12,00%) izvanrednih. Na taj nacin Odjel elektrotehnike i racunarstva zastupljen je s 11,60% u ukupnom broju novoupisane generacije studenata preddiplomskih studija Sveucilista. Na cetvrtom mjestu je Odjel za komunikologiju, koji na preddiplomskom studiju Mediji i kultura drustva ima 42 upisana redovita studenta prve godine. Na taj nacin studenti Odjela za komunikologiju sudjeluju s 9,74% u ukupnom broju studenata prve godine preddiplomskih studija Sveucilista. Odjel za umjetnost i restauraciju upisao je 21 redovitog studenta prve godine, sto je 4,87% u ukupnom broju studenata prve godine preddiplomskih studija Sveucilista. Slicna relativna zastupljenost toga odjela bila je i u prethodnim godinama. Odjel za akvakulturu je s najmanjim brojem upisanih studenata prve godine preddiplomskih studija. U ovoj akademskoj godini upisano je svega 13 redovitih studenata, sto predstavlja 3,02% u ukupnom broju upisanih studenata prve godine preddiplomskih studija na razini Sveucilista. Uz znatnu razliku u broju i relativnoj zastupljenosti upisanih redovitih i izvanrednih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija na pojedinim odjelima Sveucilista, postoje i razlike u strukturi studentske populacije prema spolu. Muskarci su, kao i proteklih godina, najzastupljeniji na Odjelu za pomorstvo (93,94%) i Odjelu elektrotehnike i racunarstva (94,00%), a studentice na Odjelu za komunikologiju (85,71%) i Odjelu za umjetnost i restauraciju (80,95%), te Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju (64,08%). U tablicama 2. i 2.A sadrzani su podatci o studentima prve godine Sveucilista prema mjestu stalnog boravka. U skupini od 431 studenta ovogodisnje generacije studenata prve godine najvise je onih koji imaju mjesto stalnog boravka na podrucju Dubrovacko-

296

ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ

2007./2007. GODINI U PRVU GODINU STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

-neretvanske zupanije (DNZ). Takvih je 377 studenata promatrane generacije, ili 87,47%. Iz drugih zupanija u RH je 29 studenata, ili 6,73%, a izvan RH ih je 25, ili 5,80%. U okviru Dubrovacko-neretvanske zupanije prednjaci grad Dubrovnik, koji je u ovogodisnjoj generaciji kao mjesto stalnog boravka zastupljen s 262 studenta, ili 69,50%, a ostala mjesta sa 115 studenata promatrane generacije, ili 30,50%. Znatne su razlike prema mjestu stalnog boravka studenata prve godine izmeu pojedinih odjela Sveucilista. Najvea je relativna zastupljenost studenata s podrucja DNZ na Odjelu za elektrotehniku i racunarstvo (98,00%), Odjelu za pomorstvo (96,97%) i Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a nesto manje na Odjelu za umjetnost i restauraciju (76,19%), Odjelu za akvakulturu (76,92%) i Odjelu za komunikologiju (78, 57%). U tablici 2.A prikazani su pokazatelji o mjestu stalnog boravka redovitih studenata prve godine studija. Usporedbom podataka sadrzanih u tablicama 2. i 2.A moze se zakljuciti da nema znatnijih razlika u relativnoj zastupljenosti redovitih i izvanrednih studenata s podrucja DNZ, a ni s drugih podrucja. U tablicama 3. i 3.A navedeni su pokazatelji o studentima prve godine prema mjestu zavrsetka srednje skole. Od ukupno 431 studenta prve godine njih je 327 (ili 75,87%) zavrsilo srednjoskolsko obrazovanje u Dubrovniku, 48 (ili 11,14%) u drugim mjestima DNZ i 56 (ili 12,99%) izvan DNZ. Usporedbom podataka o proslogodisnjoj i ovogodisnjoj generaciji moze se zakljuciti da ne postoje znatnije razlike prema ovom obiljezju. U tablicama 4. i 4.A pokazatelji su o studentima prve godine prema vrsti zavrsene srednje skole. Studenata koji su zavrsili jednu od cetverogodisnjih strukovnih skola je 83,06 %. Preostalih 16,94% su gimnazijalci. I u skupini redovitih studenata slicna je relativna zastupljenost gimnazijalaca (18,00%) i onih sa zavrsenom srednjom strukovnom skolom (82,00%).

297

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Gimnazijalci su relativno najzastupljeniji na Odjelu za komunikologiju (40,48%) i Odjelu za elektrotehniku i racunarstvo (22,00%), a najnanje na Odjelu za akvakulturu (7,69%). U tablici 5. navedeni su pokazatelji o studentima prve godine prema opem uspjehu u srednjoj skoli. Prosjecan opi uspjeh generacije studenata upisanih akademske 2007./2008. godine u prvu godinu preddiplomskog studija na Sveucilistu u Dubrovniku je 3,58. Redoviti studenti imali su opi uspjeh 3,66, a izvanredni 3,22. Proslogodisnja generacija studenata prve godine imala je prosjecan opi uspjeh u srednjoj skoli 3,54, redoviti studenti 3,64, a izvanredni 3,36. Znatne su razlike u prosjecnom opem uspjehu u srednjoj skoli izmeu studenata pojedinih odjela i studija Sveucilista. Najbolji prosjecni opi uspjeh u srednjoj skoli imaju studenti Odjela za komunikologiju (3,93). Iznad sveucilisnog prosjeka je Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju (3,72), Odjel za umjetnost i restauraciju (3,72) i Odjel za akvakulturu (3,63). Na razini sveucilisnog prosjeka je Odjel za elektrotehniku i racunarstvo (3,59), a najnizi prosjek imaju studenti Odjela za pomorstvo (3,07). Na razlike u prosjecnom opem uspjehu u srednjoj skoli izmeu odjela i studija Sveucilista utjece vise okolnosti. Meu njima treba svakako istaknuti odnos izmeu broja zainteresiranih srednjoskolaca za upis na pojedini studij i upisnog kapaciteta. Naime, vei broj pristupnika u odnosu prema upisnoj kvoti omoguuje kvalitetniju selekciju. Ta se pravilnost uocava i potvruje u sve cetiri dosadasnje sveucilisne generacije. Redoviti studenti imali su bolji prosjecni uspjeh u sve cetiri sveucilisne generacije ­ u prvoj za 0,26, u drugoj za 0,43, u treoj za 0,28, a u cetvrtoj za 0,44. Na temelju prethodno iskazanih konstatacija i kvantitativnih pokazatelja o pojedinim obiljezjima strukture generacije studenata upisanih u prvu godinu preddiplomskog studija Sveucilista u Dubrovniku ­ moze se zakljuciti da ovogodisnja generacija u odnosu prema prethodnima ima zadovoljavajue pretpostavke za uspjesan tijek i zavrsetak studija na toj razini sveucilisnog obrazovanja. Na svim odjelima i studijima Sveucilista potrebno je i ubudue ulagati dodatne napore poradi pravodobne procjene realnih mogunosti studenata i njihovih sposobnosti za uspjesno praenje i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

298

ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ

2007./2007. GODINI U PRVU GODINU STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Posebnu pozornost treba posvetiti razini predznanja iz pojedinih programskih podrucja i odabiru nacina dopune tih znanja poradi lakseg ostvarivanja zadataka i ciljeva profesionalnog osposobljavanja na preddiplomskoj razini i uspjesnog nastavka skolovanja na diplomskom studiju. Znacajni su i pozitivni pomaci u stvaranju povoljnijih uvjeta rada, renoviranje i opremanje ucionickog i kabinetskog prostora potrebnim nastavnim pomagalima, nabava potrebne literature za pojedine studije, pedagosko i strucno osposobljavanje nastavnog kadra, sto e sve skupa rezultirati ostvarivanjem temeljne zadae pojedinih sveucilisnih sastavnica i Sveucilista u cjelini.

299

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

300

ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ

2007./2007. GODINI U PRVU GODINU STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

301

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

302

ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ

2007./2007. GODINI U PRVU GODINU STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

303

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

304

ANALIZA STRUKTURE GENERACIJE STUDENATA UPISANE U AKADEMSKOJ

2007./2007. GODINI U PRVU GODINU STUDIJA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

305

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

306

17. REZULTATI SAMOANALIZE NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

REZULTATI SAMOANALIZE NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Sveuciliste u Dubrovniku jedna je od rijetkih visokoskolskih ustanova u Republici Hrvatskoj u kojoj se kontinuirano obavlja samoanaliza nastavne djelatnosti kao jedan od oblika sustavnog poboljsanja kvalitete nastavnoga procesa. Ta aktivnost uvedena je prije na Veleucilistu u Dubrovniku, akademske 1999./2000. godine, tako da se samoanaliza kontinuirano provodi devetu godinu zaredom. Samoanaliza je jedan od vaznijih nacina poticanja uspjesnijeg rada svih, a osobito mlaih nastavnika s kraim predavackim i ukupnim radnim iskustvom. Njezinim provoenjem ostvaruju se pozitivni pomaci u realizaciji izvedbenih nastavnih programa, a postizu se i drugi pozeljni ciljevi u podrucju znanstvenoga rada i profesionalnog usavrsavanja. Obavljanjem samoanalize svoje djelatnosti nastavnici analiziraju jednogodisnja iskustva, pozitivne pomake ostvarene u nastavi, komentiraju eventualne uocene propuste i razloge njihova nastajanja te isticu bitna usmjerenja i kljucne zadae koje namjeravaju ostvariti u sljedeoj akademskoj godini. U zelji da se pravodobno dobiju potrebne informacije za sjedinjavanje rezultata samoanalize nastavne djelatnosti na Sveucilistu u Dubrovniku u akademskoj 2007./2008. godini, polovicom svibnja 2008. dostavljeni su stalno zaposlenim nastavnicima i vanjskim suradnicima odgovarajui upitnici sa zamolbom da ih popune do 14. lipnja 2008. Ukupno je dostavljeno 118 upitnika, a odgovorilo je 72 nastavnika, ili 61%. U odgovoru na prvo pitanje trebalo je istaknuti sto je pojedini nastavnik postigao u akademskoj 2007./2008. godini i koji su najbitniji pozitivni pomaci u realizaciji nastavnog procesa. Pritom je osobito vazno uputiti na konkretne pozeljne promjene, istaknuti svoj stav o vaznosti tih promjena i njihovu utjecaju na optimalnu primjenu suvremenih dostignua i iskustava iz podrucja metodike nastave pojedinih kolegija te podizanje kvalitete nastavnog procesa u cjelini. Drugim pitanjem zatrazeno je od nastavnika da se izjasne o najvaznijim aktivnostima koje namjeravaju poduzeti u vezi s poboljsanjem svoga nastavnog rada te strucnim ili znanstvenim usavrsavanjem u sljedeoj akademskoj godini. Nakon odgovora na prvo i drugo pitanje nastavnici su imali mogunost davanja prijedloga i sugestija u vezi s poduzimanjem odgovarajuih potrebnih radnja na razini pojedinih studija, odjela ili Sveucilista kojima bi se osigurali pogodniji preduvjeti za kvalitetnije

309

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

izvoenje nastavnog procesa i ostvarivanje drugih zadaa koje stoje pred Sveucilistem u budunosti.

1. Pozitivna iskustva u ostvarivanju nastavnih aktivnosti u akademskoj 2007./2008. godini U odgovoru na prvo pitanje, koje se odnosi na ostvarene promjene i pozeljne pomake u nastavnom procesu u akademskoj 2007./2008. godini, nastavnici su, navoenjem konkretnih primjera i ocjenom vaznosti tih promjena, istaknuli nekoliko znacajnih pozitivnih iskustava. Vei broj nastavnika istice da je u akademskoj 2007./2008. godini postignut vazan rezultat u unapreenju kvalitete nastavnoga procesa ulaganjem dodatnih napora da bi se poveala zainteresiranost studenata za samostalni rad, interakcija, vea angaziranost pri izradbi i izvoenju pristupnih i seminarskih radova, intenzivnije ukljucivanje u raspravu, iznosenje vlastitih misljenja i stavova o odreenim temama, postavljanje dodatnih pitanja koja se odnose na obraene programske cjeline te njihovu analizu i sintezu. Na taj se nacin uspjesnije svladavaju sadrzaji iz programa pojedinih kolegija. Nastavljen je otprije zapocet proces prilagodbe nastavnih programa pojedinih kolegija svjetskim trendovima i standardima, pri cemu vaznu ulogu ima uporaba novih tehnologija u nastavnom procesu. U izvoenju nastave i realizaciji programskih zadaa veega broja kolegija postignuta je bolja povezanost teorijske i prakticne nastave. Posebno je zapazeno da se uvoenjem vise samostalnog rada studenata tijekom prakticne i terenske nastave poveava njihova motiviranost, a time i kvaliteta nastavnog procesa u cjelini. Rad sa studentima u manjim skupinama, poticanje timskog rada, interaktivna nastava na predavanjima i vjezbama, ukljucivanje u redovite studentske obveze izradbu i prezentiranje seminarskih radova, cese zadavanje domaih radova i objektivno vrednovanje svakog oblika studentskih aktivnosti u nastavnom procesu - visestruko poveavaju zainteresiranost studenata za tematiku koja se obrauje u pojedinom kolegiju. Primjenom multimedijalnih pristupa u nastavnom procesu omogueno je kvalitetnije svladavanje nastavnih sadrzaja u pojedinim kolegijima, a organiziranjem vise kolokvija tijekom semestra te odgovarajuim izborom i najavom pitanja za kolokvije i druge oblike

310

REZULTATI SAMOANALIZE NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

provjere znanja - postignuto je da studenti znatno vise citaju obveznu i dopunsku literaturu. Sve cese uvoenje multimedijalnoga nacina prezentiranja nastavnih sadrzaja, podjela gradiva pojedinih kolegija u vise zaokruzenih tematskih cjelina i provjera znanja na vise kolokvija omoguuju poveanu prolaznost u visu godinu studija i skraivanje trajanja studija. Gotovo svi nastavnici isticu vaznost i pozitivne ucinke inoviranja i dorade nastavnih sadrzaja pojedinih kolegija. To se postize na vise nacina, a osobito upoznavanjem studenata s najnovijom literaturom, objavljivanjem udzbenika, skripata, autoriziranih predavanja i drugih izvora u kojima se na prigodan nacin obrauju pojedine tematske cjeline bitne za odreeni kolegij. Odabirom suvremene literature i pripremom nastavnih materijala u skladu s najnovijim dostignuima znanosti postize se primjereniji izbor aktualnih tema koje se obrauju na predavanjima, seminarima i drugim oblicima izvoenja nastave. Time se studentima olaksava uvid u aktualna znanja iz podrucja koja obrauju pojedini nastavni predmeti. Sve vise nastavnika priprema power­point prezentacije predavanja, a oni koji su to ucinili u ranijim godinama poboljsavaju njihov sadrzaj kako bi i na taj nacin pridonijeli aktualizaciji nastavnih sadrzaja i kvaliteti svoga rada sa studentima. Isticu se, kao i prethodnih godina, pozitivna iskustva u realizaciji nastavnog procesa i obradi pojedinih programskih cjelina angaziranjem gostujuih predavaca i strucnjaka specijaliziranih za rad u pojedinim djelatnostima. Studenti s posebnom pozornosu prate takva predavanja, postavljaju pitanja, na koja dobivaju zadovoljavajue odgovore, i tako se na najbolji nacin uspjesno povezuje teorijski dio nastave s konkretnim primjerima iz prakse. Sve vei broj nastavnika angazira se na izradbi svojih web-stranica kojima mogu pristupati studenti. Time se, uz sve cese odabiranje kvalitetnih priloga koje nudi koristenje Internetom, visestruko obogauju nastavni sadrzaji, poveava motiviranost i samostalni rad studenata te podize ucinkovitost i razina kvalitete nastavnog procesa u cjelini. Uz anketiranja koja se provode u zimskom i ljetnom semestru i u kojem sudjeluju redoviti studenti svih studija i odjela Sveucilista, pojedini

311

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

nastavnici nastavljaju s praksom anketiranja studenata u vezi sa sadrzajem i nacinom izvoenja nastave iz kolegija koje predaju. Na temelju tako dobivenih reakcija studenata i stecenog iskustva nastavnici uspjesnije korigiraju svoj nacin rada. Gotovo svi nastavnici koji su prosle godine najavili nastavak intenzivnijeg angaziranja na poslovima u vezi sa zavrsetkom magistarskih i doktorskih studija, vee ukljucivanje u izradu i objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata i druge aktivnosti kojima se postizu pozitivni pomaci u strucnom i profesionalnom osposobljavanju, ostvarili su planirane zadatke.

2. Aktivnosti koje se namjeravaju ostvariti u akademskoj 2008./2009. godini U odgovorima na drugo pitanje nastavnici su posebno istaknuli nekoliko zadaa koje e biti u sredistu njihove pozornosti. Podizanje kvalitete predavanja i drugih oblika izvoenja nastave namjerava se postii naglasenijom uporabom suvremenih multimedijalnih tehnika i aktualnih sadrzaja u nastavi pojedinih kolegija. Takoer se namjerava ju iskoristiti dosadasnja pozitivna iskustva i nastaviti s angaziranjem vise gostujuih predavaca. Time se zeli postii vea zainteresiranost studenata za praenje nastave i stimulirati ih na razmjenu i sudjelovanje u aktivnostima na meusveucilisnoj i meunarodnoj razini. Posebno se istice namjera da se uspostavi intenzivnija suradnja s pojedinim osobama koje raspolazu prakticnim iskustvom iz odreenih podrucja povezanih s kljucnim segmentima programa nastavnih predmeta. Uspostavljanjem takvih oblika kontinuirane suradnje u kojima bi strucnjaci za pojedina podrucja bili sudionici nastavnog procesa, dodatno bi se aktualizirali nastavni sadrzaji, a studenti bi dobili vrijedne informacije koje im nakon zavrsetka studija mogu biti poticajem za odabir profesionalnog angaziranja i za daljnje napredovanje u karijeri. Vei broj nastavnika namjerava nastaviti s praksom stalnog aktualiziranja nastavnih sadrzaja pojedinih kolegija s vise primjera iz prakse i na taj nacin predviene programske cjeline uciniti zanimljivijima.

312

REZULTATI SAMOANALIZE NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Nastavnici u sve veem broju namjeravaju postaviti web-stranice za svaki pojedini kolegij i tako omoguiti opsezniji i kvalitetniji protok relevantnih informacija koje e posluziti studentima da lakse izvrsavaju svoje obveze. Znatan broj nastavnika zainteresiran je za nastavak edukacije za primjenu tehnologije e­ucenja, a neki e od njih pokusati primijeniti steceno znanje iz toga podrucja i organizirati nastavu iz pojedinih kolegija na tim osnovama. Posebno zanimanje za takav nacin rada pokazuju nastavnici stranih jezika. Sve vei broj nastavnika planira odlucnije nastaviti s angaziranjem na dovrsetku magistarskih i doktorskih studija, a oni koji su taj posao uspjesno zavrsili, namjeravaju posvetiti veu pozornost pisanju i objavljivanju udzbenika, skripata i drugih izvora pogodnih za pripremanje ispita, te iskazuju spremnost za jos aktivnijim sudjelovanjem u radu znanstvenih skupova i u drugim oblicima znanstvenoistrazivackog rada i profesionalnoga usavrsavanja.

3. Prijedlozi za poboljsanje kvalitete nastavnog procesa Nakon odgovora na prvo i drugo pitanje nastavnici su dali nekoliko primjedaba i sugestija kojima je zajednicka karakteristika zahtjev da se, sto je mogue brze, stvaraju povoljniji uvjeti za izvoenje nastave i obavljanje drugih aktivnosti na Sveucilistu. Istice se potreba bolje informiranosti nastavnika i ostalih djelatnika Sveucilista o svim vaznijim aktivnostima koje se odvijaju na Sveucilistu. Informacije bi trebalo davati na vrijeme, obavjestavati da e se i kad neki dogaaj odvijati jer se samo na taj nacin moze osigurati vei doprinos onih koji u takvim aktivnostima zele sudjelovati. Na pocetku akademske godine trebalo bi studentima dati sve relevantne informacije o planovima za tu godinu. To se odnosi na upuivanje na sveucilisne akte, Statut, Pravila studiranja, Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i druge propise za koje veina studenata ne zna. Time bi se izbjegli mnogi nesporazumi koji nastaju tijekom akademske godine. Posebno bi bilo vazno na pocetku godine odrediti ispitne termine za oba semestra vodei racuna o ravnomjernoj optereenosti studenata tijekom ispitnog roka i onemoguiti cestu praksu da studenti u jednom danu imaju obvezu polagati dva ili vise ispita.

313

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Ponovno se, kao i prethodnih godina, istice da bi se na web-stranicama Sveucilista trebale pregledno nalaziti sve informacije o kolegijima, rasporedu predavanja i drugih oblika nastave, o ispitima, kolokvijima i drugim studentskim obvezama. Ponavlja se i sugestija da se u informatickim laboratorijima postavi centralni prekidac za Internet kako bi se prema potrebi mogla ukljucivati i iskljucivati vanjska mreza. Upuuje se na potrebu da se poveaju procesorski i memorijski kapaciteti na racunalima u laboratorijima za studij primijenjenog racunarstva te povea broj ucionica opremljenih racunalima povezanima s LCD projektorima. Sugerira se da je potrebno nastavnike vise aktivirati i stimulirati njihovo sudjelovanje u izradbi znanstvenih projekata. Takoer se predlaze utvrivanje godisnjega novcanog iznosa po nastavniku za sudjelovanje u radu znanstvenih skupova. Istice se opravdanost uclanjivanja nastavnika pojedinih struka u odgovarajua svjetska udruzenja kroz jedinstveno clanstvo Sveucilista, a ne pojedinacno. Naglasava se potreba ujednacavanja kriterija za nastavne aktivnosti svih nastavnika na Sveucilistu, zatim ujednacavanje nacina provjere znanja studenata i izradba sustava ocjenjivanja usklaenoga s Bolonjskim procesom. Neujednacenost pristupa i kriterija ocjenjivanja meu nastavnicima jedan je od cesih prigovora iskazan u studentskim anketama. Predlaze se osnivanje Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu koja bi samostalno djelovala u podrucju TZK i studentskog sporta, i tako bi se prevladale nedoumice o pripadnosti odjelima u kojima se izvodi nastava iz kolegija TZK. Uz nastavu iz navedenog kolegija Katedra bi se trebala skrbiti i o razvoju studentskog sporta. Sve predlozeno upuuje na zakljucak o potrebi i spremnosti veine nastavnika Sveucilista za dodatnim angaziranjem poradi uspjesnijega ostvarivanja slozenih zadaa iz podrucja nastavne djelatnosti i drugih aktivnosti koje se ostvaruju na razini pojedinih sveucilisnih sastavnica i Sveucilista u cjelini.

314

18. AKTIVNOSTI POSLOVNO-OBRAZOVNIH CENTARA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

AKTIVNOSTI POSLOVNO-OBRAZOVNIH CENTARA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

18.1. IZOBRAZBA POMORACA

Na temelju Pravilnika o zvanjima i svjedodzbama o osposobljenosti pomoraca ("Narodne novine", broj 50/2007.), u skladu s Meunarodnom konvencijom o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodzaba i drzanje straze pomoraca i STCW Pravilnikom (IMO 1995.), u Centru za izobrazbu pomoraca pri Pomorskom odjelu Sveucilista u Dubrovniku tijekom akademske 2007./2008. godine organizirana je izobrazba pomoraca za stjecanje svjedodzba o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti. Od 1. listopada 2007. do 30. rujna 2008. 100 puta je organizirano izvoenje 25 razlicitih programa izobrazbe za 579 polaznika, prema sljedeoj tablici:

Broj Trajanje Broj odrzanih sati polaznika tecajeva 55 9 105

R. br. Oznaka

Naziv programa izobrazbe

1.

D2

POSEBNI PROGRAMI TEMELJNE SIGURNOSTI NA BRODU CLAN POSADE KOJI CINI DIO PLOVIDBENE STRAZE MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREAJEM I KORISTENJE ARPA UREAJEM ­ RADNA RAZINA MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREAJEM I KORISTENJE ARPA UREAJEM ­ UPRAVLJACKA RAZINA CLAN POSADE KOJI CINI DIO PLOVIDBENE STRAZE U STROJARNICI RADIOOPERATER S OGRANICENOM OVLASTI RADIOOPERATER S OPOM OVLASTI OSPOSOBLJENOST ZA UPRAVLJANJE GASENJEM POZARA

2.

D4

18

2

5

3.

D6B

50

4

20

4.

D6C

30

6

19

5.

D7

16

3

8

6.

D9

24

2

6

7.

D11

108

2

10

8.

D12

36

4

29

317

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

9.

D13

OSNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA BRODOVIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA KEMIKALIJE OSPOSOBLJENOST ZA PRUZANJE MEDICINSKE PRVE POMOI OSPOSOBLJENOST ZA PRUZANJE MEDICINSKE SKRBI NA BRODU UPRAVLJANJE SKUPINAMA LJUDI, POZNAVANJE SVOJSTVA, SPORAZUMIJEVANJE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA I KORISTENJE PRSLUKOM ZA SPASAVANJE NA PUTNICKIM I RO-RO PUTNICKIM BRODOVIMA MJERE SIGURNOSTI PUTNIKA I TERETA TE CJELOVITOSTI TRUPA NA PUTNICKIM I RO-RO PUTNICKIM BRODOVIMA UPRAVLJANJE U OPASNIM OKOLNOSTIMA I LJUDSKIM PONASANJEM OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA BRZOM PLOVILU OSPOSOBLJENOST ZA UPRAVLJANJE BRZIM PLOVILOM OSPOSOBLJENOST ZA CASNIKA ODGOVOROG ZA SIGURNOSNU ZASTITU BRODA OSPOSOBLJENOST ZA OSOBU ODGOVORU ZA SIGURNOSNU ZASTITU LUKE

70

6

26

10.

D15

60

5

21

11.

D16

66

3

8

12.

D19

21

6

51

13.

D20

45

6

35

14.

D21 D22 D23

9

7

38

15.

D24 D25

10

7

35

16.

D26

9

7

35

17.

D30

24

1

4

18.

D31

33

1

3

19.

D32

16

5

39

20.

D34

20

1

9

318

AKTIVNOSTI POSLOVNO-OBRAZOVNIH CENTARA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

21.

a)

Dod-8

VODITELJ BRODICE KATEGORIJE "C" (DO 30 BT) ZAPOVJEDNIK JAHTE KATEGORIJE "A" (DO 100 BT) FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING ­ PRACTICAL PART (STCW A-VI/1-2) OSNOVE SIGURNOSTI PRI RADU VISOKONAPONSKIH UREAJA NA BRODU RADIOOPERATER S OPOM OVLASTI ­ OBNOVA ZNANJA (STCW A-IV/2)

25

5

38

22.

a)

Dod-9

90

2

9

23.

b)

FF

5

4

24

24.

b)

HV

16

1

1

25.

b)

GMDSS REF

12

1

1

UKUPNO

100

579

Uz spomenute Sveucilistu u Dubrovniku povjereno je izvoenje i sljedeih programa izobrazbe:

R. br. Oznaka 26. D3 Naziv programa izobrazbe ZAPOVJEDNIK BRODA DO 200 BT U NACIONALNOJ PLOVIDBI KORISTENJE RADARSKIM UREAJEM VHF DSC RADIOOPERATER OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULJA OSPOSOBLJENOST ZA RAD S OPASNIM TERETIMA OSPOSOBLJENOST ZA OSOBU ODGOVORNU ZA SIGURNOSNU ZASTITU U DRUSTVU Trajanje sati 68 21 14 66

27. 28. 29.

D6A D10 D14

30.

D27

28

31.

D33

20

a)

Pravilnik o brodicama i jahtama ("Narodne novine", broj 27/2005., 57/2006., 80/2007. i 3/2008.) Izobrazba po posebnom programu na zahtjev korisnika

b)

319

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Rjesenjem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka od 21. kolovoza 2007. priznata je sukladnost nastavnih programa: · prve dvije godine sveucilisnog preddiplomskog studija nautike, · prve dvije godine sveucilisnog preddiplomskog studija brodostrojarstva, i · prve tri godine sveucilisnog preddiplomskog studija pomorskih tehnologija jahta i marina, koji se izvode na Pomorskom odjelu Sveucilista u Dubrovniku za generaciju studenata koja je studij zapocela ak. god. 2005./2006. do 2009./2010. s uvjetima Pravilnika o zvanjima i svjedodzbama o osposobljenosti pomoraca, STCW 1978 Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena i STCW Pravilnika ­ dio A, odnosno odgovarajuih IMO predlozaka, iz cega proizlazi pravo studenata na priznanje pohaanja sljedeih programa izobrazbe tijekom studija: a) za studente sveucilisnog preddiplomskog studija nautike:

1. D6C MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREAJEM I KORISTENJE ARPA UREAJEM ­ UPRAVLJACKA RAZINA RADIOOPERATER S OPOM OVLASTI OSPOSOBLJENOST ZA UPRAVLJANJE GASENJEM POZARA OSPOSOBLJENOST ZA RUKOVANJE BRODICOM ZA SPASAVANJE I SPASILACKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILACKE BRODICE OSPOSOBLJENOST ZA PRUZANJE MEDICINSKE SKRBI NA BRODU

2. 3. 4.

D11 D12 D17

5.

D20

b) za studente sveucilisnog preddiplomskog studija brodostrojarstva:

1. 2. D12 D17 OSPOSOBLJENOST ZA UPRAVLJANJE GASENJEM POZARA OSPOSOBLJENOST ZA RUKOVANJE BRODICOM ZA SPASAVANJE I SPASILACKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILACKE BRODICE

c) za studente sveucilisnog preddiplomskog studija pomorskih tehnologija jahta i marina:

1. D6C MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREAJEM I KORISTENJE ARPA UREAJEM ­ UPRAVLJACKA RAZINA RADIOOPERATER S OPOM OVLASTI OSPOSOBLJENOST ZA UPRAVLJANJE GASENJEM POZARA

2. 3.

D11 D12

320

AKTIVNOSTI POSLOVNO-OBRAZOVNIH CENTARA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

4.

D17

OSPOSOBLJENOST ZA RUKOVANJE BRODICOM ZA SPASAVANJE I SPASILACKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILACKE BRODICE OSPOSOBLJENOST ZA PRUZANJE MEDICINSKE SKRBI NA BRODU ZAPOVJEDNIK JAHTE KATEGORIJE "A" (DO 100 BT)

5.

D20

6.

Dod-9

Na temelju tog prava, tijekom akademske 2007./2008. godine izdano je ukupno 31 uvjerenje kojim se potvruje pohaanje spomenutih programa izobrazbe tijekom studija, i to 21 uvjerenje studentima koji su odslusali i polozili sve ispite prve dvije godine sveucilisnog preddiplomskog studija nautike i 10 uvjerenja studentima koji su odslusali i polozili sve ispite prve dvije godine sveucilisnog preddiplomskog studija brodostrojarstva.

321

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

18.2. IZOBRAZBA TURISTICKIH VODICA I VODITELJA POSLOVNICA

Na temelju Zakona o turistickoj djelatnosti (,,Narodne novine", br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.), Pravilnika o strucnom ispitu za turisticke vodice i ispitnom programu za turisticke pratitelje (,,Narodne novine", br. 54/96. i 170/04.) i Pravilnika o ispitnom programu za voditelje poslovnice, sastavu ispitne komisije i nacinu polaganja strucnog ispita (,,Narodne novine", br. 8/96.) na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveucilista u Dubrovniku organizirana je tijekom akademske 2007./2008. godine izobrazba djelatnika u turizmu za stjecanje zvanja turistickog vodica i voditelja poslovnice. Od 1. listopada 2007. do 30. rujna 2008. organizirana su dva strucna seminara i strucna ispita prema tablici:

Red. br. Oznaka Naziv programske izobrazbe 1. 2. VP TV Strucni seminar i strucni ispit za voditelja poslovnice Strucni seminar i strucni ispit za turistickog vodica Ukupno

Trajanje

sati

Broj odrzanih seminara/ispita

Broj

polaznika

35 70 105

1 1 2

36 55 91

322

AKTIVNOSTI POSLOVNO-OBRAZOVNIH CENTARA NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

18.3. SVEUCILISNI CENTAR ZA JEZIKE

Sveucilisni centar za jezike od akademske 2007./2008. godine organizira i odrzava tecajnu nastavu stranih jezika za graanstvo. Realizirana su cetiri tecaja, i to: Hrvatski jezik za strance, Poslovni engleski jezik, Pocetni spanjolski jezik i Talijanski kroz povijest umjetnosti. Tecajeve su pohaala ukupno 43 polaznika. 1. Tecaj hrvatskog jezika za strance ­ pocetni i srednji stupanj Tecaj je zapoceo 3. ozujka 2008. Dinamikom 2x2 sata u 12 tjedana ukupno je odrzano 48 sati. Tecaj je pohaalo 11 polaznika u dva stupnja: pocetni stupanj (4) i srednji stupanj (7). 2. Tecaj poslovnog engleskog jezika ­ stupanj (B1) Tecaj je zapoceo 3. travnja 2008. Dinamikom 2x3 sata u 8 tjedana ukupno je odrzano 45 sati. Tecaj je pohaalo 12 polaznika: student (1), zaposlenici Sveucilista (2), zaposlenici Zracne luke Dubrovnik (5), turisticki djelatnici (2), student poslijediplomskog studija (1) i diplomirani pravnik (1). 3. Tecaj spanjolskog jezika - pocetni stupanj (A1/1) Tecaj je zapoceo 14. travnja 2008. Dinamikom 2x3 sata u 8 tjedana ukupno je odrzano 48 sati. Tecaj je pohaalo 14 polaznika: studenti (3), turisticki djelatnici (10) i poduzetnik (1). 4. Tecaj Talijanski kroz povijest umjetnosti ­ stupanj (B2)

Tecaj je zapoceo 6. svibnja 2008. Dinamikom 2x3 sata u 5 tjedana ukupno je odrzano 30 sati. Tecaj je pohaalo 6 polaznika: studenti poslijediplomskog doktorskog studija ,,Povijest stanovnistva" (3), povjesnicar (1), turisticki vodic (1) i zaposlenica Sveucilista (1).

323

19. POSLOVI UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

POSLOVI UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUCILISTU U DUBROVNIKU

Sveuciliste u Dubrovniku nastavlja tradiciju upravljanja kvalitetom uspostavljenu na Veleucilistu u Dubrovniku, prvoj visokoskolskoj ustanovi u Hrvatskoj, koja se ve 1999. godine mogla pohvaliti certifikatom za upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9002:1994, s dvojnom certifikacijom Hrvatskog registra brodova (Croatian Register of Shipping ­ CRS) i Bureau Veritas Quality International (BVQI). Osnivanjem Sveucilista i njegovim pocetkom rada u akademskoj 2004./2005. godini pokazala se potreba za uvoenjem sustava upravljanja kvalitetom u sve njegove sastavnice, po uzoru na sustav koji je bio u primjeni na Veleucilistu. Radi osiguravanja kontinuiteta priznavanja nastave i tecaja za pomorce na sveucilistu prema zahtjevima SCTW konvencije, najprije se krenulo s uspostavljanjem sustava kvalitete u obrazovanju i izobrazbi pomoraca, uz uporabu postojee dokumentacije Veleucilista, te su CRS i BVQI izdali odgovarajue cerifikate u listopadu 2004. U lipnju 2005. CRS i BVQI su recertificirali Sveuciliste za upravljanje kvalitetom, potvrdivsi time napore projektnog tima za kvalitetu, rektora, tajnika i svih djelatnika Sveucilista ulozene u proces izrade novih dokumenata kvalitete, te uvoenje novih formata dokumenata, prikaz procesa kroz dijagrame tijeka, te kreiranje internih web-stranica. U ozujku 2006. rektor osniva novi tim za upravljanje kvalitetom na Sveucilistu, s pomonikom rektora za kvalitetu I. Jelciem na celu, te clanovima D. Bonaciem, M. Mirosevi i J. Sundricom. Taj tim obavlja operativne poslove vezane za voenje sustava kvalitete na Sveucilistu, pa je i organizirao uspjesno provedene nadzorne ocjene od CRS i BVQI u lipnju 2006. i rujnu 2007. godine. Pred timom stoje zadatci kontinuiranog unapreenja sustava za odrzavanje kvalitete, praenja svih najaktualnijih promjena u prilagodbi sustava zahtjevima Bolonjske deklaracije i nastavak zapocete suradnje s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u uvoenju nacionalnog standarda kvalitete na svim hrvatskim sveucilistima. Tijekom 2009. godine ocekuje se i prvi posjet ocjenjivackog tima AZVO-a poradi nadzora i pomoi pri prilagodbi nacionalnim standardima. U srpnju 2008. godine uspjesno je proveden recertifikacijski audit od CRS i BVQI, koji su pozitivno ocijenili rad tima za upravljanje kvalitetom, ali i Sveucilista u cjelini sa svim svojim zaposlenicima, pa je Sveucilistu bezuvjetno odobreno produzenje certifikata ISO 9001:2000 i za sljedee tri godine. U opseg certifikata prvi put ulazi i sveucilisno obrazovanje u umjetnickom podrucju, cime se odalo priznanje kvalitetnom radu Odjela za restauraciju. U bliskoj se budunosti planira i ukljucenje Instituta za

327

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

more i priobalje u sveucilisni sustav kvalitete, pa se kontinuirano radi na konstantnom poboljsanju, a ujedno su u tijeku i pripreme za angazman u ocjeni sustava ostalih hrvatskih visokih ucilista prema standardima sto ih je propisao AZVO. Opseg certifikacije koju su izdali CRS i BVQI glasi: "Sveucilisno obrazovanje u tehnickim, biotehnickim, drustvenim i umjetnickim podrucjima, te pripadne znanstvene i strucne djelatnosti, ukljucujui izobrazbu pomoraca i turistickih djelatnika." U engleskom prijevodu taj opseg glasi: "University education in technical, biotechnical, social and fine art areas, and related scientific and professional activities, including training of seafarers and tourist officials."

328

20. TEHNOLOSKO I POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR ZA MARIKULTURU MARI-BIC

TEHNOLOSKO I POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR ZA MARIKULTURU MARI-BIC

Razvojno-istrazivacki centar za marikulturu (RIC) Sveucilista u Dubrovniku prerastao je u 2008 godini u Tehnoloski i poslovno-inovacijski centar za marikulturu (MARI-BIC). Time je Centar svojim obrazovnim i savjetodavnim funkcijama pridruzio i poslovno-inkubacijsku i poslovno-inovacijsku djelatnost i tako postao prva institucija takve vrste na istocnoj obali Jadrana. Glavni razlog za to bila je potreba pojacane i svrsishodnije suradnje s gospodarstvom i investicijsko-financijskim institucijama. Sveuciliste je tako ucinilo korak dalje i prosirilo svoju obrazovnu, savjetodavnu i istrazivacku djelatnost na sve subjekte potencijalno zainteresirane za razvitak akvakuture kao izvanredno vazne industrijske grane u Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji. U suradnji s proizvoacima MARI-BIC radi na razvijanju novih tehnologija u marikulturi, evaluaciji i adaptaciji postojeih tehnologija, u prepoznavanju i rjesavanju problema u proizvodnji, evaluaciji nove opreme,te u dizajnu i konstrukciji opreme za uzgoj na osnovi vlastitog iskustva i suradnje s proizvodnim institucijama. Jedan od osnovnih problema veine proizvodnih tvrtka u akvakulturi je uvoenje modernih metoda menadzmenta i poboljsanje efikasnosti proizvodnog procesa. MARI-BIC nudi usluge pri evaluaciji postojeih proizvodnih objekata i procesa proizvodnje izgraenih po tradicionalnim metodama sa zeljom ocuvanja nekih tradicionalnih vrijednosti koje daju specificni karakter nasim proizvodima. Sugestije i obuka na efikasnijem planiranju proizvodnje i menadzmentu, te primjenjivosti novih tehnologija i opreme na nase uvjete proizvodnjedanas su potrebni radi profitabilnije efikasnije proizvodnje. MARI-BIC je u suradnji s Ministarstvom znanosti i Hrvatskim institutom za tehnologiju inicirao projekt uporabe novih tehnologija u marikulturi, posebno skoljkarstvu. Posebno je poglavlje moderna distribucija i marketing u svjetlu novih prihvaenih zakona i regulative. Organizirana su dva seminara za proizvoace skoljkasa na tu temu. Sljedea je aktivnost marketinska zajednicka strategija za domae i strano trziste skoljkasa, te inicijativa za osnivanje Udruge skoljkara Hrvatske. Jedan od osnovnih problema akvakulture kao industrije je njezino neefikasno predstavljanje investicijskim kuama i potencijalnim poduzetnicima. Bez investicije, to jest injekcije svjezeg kapitala, nemogu je razvitak ove industrijske grane. Nazalost, nema pravih podataka i dokumentacije koja bi predstavila sve mogunosti i prednosti ulaganja u akvakulturu, a, s druge strane, nasi proizvoaci nisu iskusni u predstavljanju svojih poslova financijskim institucijama. MARI-BIC nudi pomo i savjete pri izradbi poslovnih planova i studija isplativosti

331

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

projekata, te informacije i pomo u pregovorima s bankama i financijskim institucijama. Za obavljanje ovako slozene djelatnosti u okviru MARI-BIC-a, u zaljevu Bistrina prostori bivsega Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu prosirit e se izgradnjom obrazovnih i demonstracijskih pogona za uzgoj morskih organizama, od kojih su najvazniji: maticnjaci za ribe i skoljkase, pogon za inkubaciju jaja i uzgoj licinka morskih riba, pogon za uzgoj i prihvat licinka skoljkasa, pogon za proizvodnju i uzgoj fitoplanktona, pogon za proizvodnju i uzgoj zooplanktona, plutajui kavezi za uzgoj ribe, uzgojne instalacije za skoljkase, purifikacijska jedinica za skoljkase, sabirni i otpremni centar za skoljkase i mikrobioloski laboratorij. Planirano je zaposliti desetak novih strucnjaka, uglavnom dubrovackih studenata, i isto toliko tehnickoga osoblja u sljedee dvije godine. Sveuciliste u Dubrovniku tako je zatvorilo krug od obrazovanja do sustavnog razvitka akvakulture kroz: teoretsko obrazovanje studenata u okviru Odjela za akvakulturu ­ prakticno obrazovanje studenata i razvitak tehnologije u pogonima MARI-BIC-a ­ obrazovanje kadrova u industriji i podrska industriji u svim segmentima poslovanja kroz Odjel i MARI-BIC, i tako se ukljucilo u trendove modernih sveucilista koja svoju obrazovnu djelatnost usklauju s potrebama industrije. Projekt MARI-BIC financiran je sredstvima Svjetske banke, preko Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske u okviru programa TECHCRO. Sredstva su namijenjena kupnji najmodernije opreme. Sedamdeset posto od 1,8 milijuna eura je bespovratno, dok je 30% dobiveno kao beskamatni kredit. Ministarstvo znanosti e, preko Sveucilista u Dubrovniku, financirati graevinski dio projekta i obrtna sredstva za prve tri godine poslovanja, nakon cega MARI-BIC mora postati samoodrziv.

332

21. STUDENTSKI CENTAR

STUDENTSKI CENTAR

Studentski centar u Dubrovniku ustanova je s dugogodisnjom tradicijom (osnovana 1963. godine) i za cijelo to razdoblje skrbi se o studentskom standardu u nasemu Gradu na ope zadovoljstvo studenata. Danas Studentski centar djeluje kao samostalna javna ustanova kojoj je osnivac Sveuciliste u Dubrovniku. Financijska godina 2007. za Studentski centar uspjesno je okoncana. U okviru svojih djelatnosti sest djelatnika skrbi o smjestaju, prehrani, zaposljavanju te kulturnim i sportskim aktivnostima studenata.

Smjestaj

Budui da u Dubrovniku jos uvijek nema studentskog doma, u sluzbi za smjestaj i prehranu studenata tijekom cijele akademske godine mogu se dobiti adrese i kontakti te druge informacije o stanodavcima koji nude privatni smjestaj. Tako je, primjerice, sluzba za smjestaj od kolovoza do kraja rujna 2008. godine od privatnih iznajmljivaca zaprimila prijavu za 216 smjestajnih kapaciteta, od toga 78 stanova, 40 apartmana, 28 garsonijera i 70 soba, sto iznosi 492 raspoloziva lezaja. Da bi se studentima umanjili troskovi smjestaja, Studentski centar oglasava u prosincu svake akademske godine natjecaj za regres za subvencionirani smjestaj studenata, kojim oni stjecu pravo na novcanu potporu dijela stanarine ili na subvenciju. Za akademsku 2007./2008. godinu na natjecaj se prijavilo 335 studenata, koji su, prema kriterijima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, razvrstani na bodovnoj listi. Za proteklu akademsku godinu prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Studentskom centru Dubrovnik odobrena su ukupno 394 regresa za subvencionirani smjestaj. Nakon provedenoga natjecaja, povjerenstvo, koje cine predstavnici studenata, dodijelilo je ukupno 335 subvencija za smjestaj u mjesecnom iznosu od 147,00 kuna po osobi. Novcana sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta iz Drzavnog proracuna. Na subvencionirani smjestaj imaju pravo svi studenti koji nemaju prebivaliste na uzemu dubrovackom podrucju, a imaju status redovitih studenta i nisu korisnici drzavne stipendije.

Prehrana

U akademskoj 2007./2008. godini na podrucju Dubrovnika studentima su na raspolaganju tri restorana koji imaju sklopljene ugovore o pruzanju usluga studentske prehrane s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i

335

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

sporta. Subvencionirana prehrana na raspolaganju je svim redovitim studentima i studentima koji studiraju za osobne potrebe. Restorani koji su sklopili ugovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta jesu: - Restoran u hotelu Ivka, - Restoran "Maestoso-Sr", - Bistro "Riva". U protekloj godini ukupno se 1.456 redovitih studenata koristilo uslugama studentske prehrane, a od toga 493 domicilnih studenata, ili 33,86%, s pravom na jedan obrok dnevno. U Dubrovniku se jos uvijek ne koristi "iksicom" za studentsku prehranu, nego se bonovi za prehranu kupuju (najvise 3 puta u mjesecu) u restoranu uz predocenje studentske iskaznice za prehranu, koju izdaje Studentski centar. Studenta jedan bon stoji 7,00 kuna, te se za njega moze dobiti kompletan dnevni obrok (juha, glavno jelo s prilogom, salata, desert), dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira 12,30 kuna, sto cini ukupnu cijenu studentskog obroka od 19,30 kuna. Prema Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta studenti koji imaju prebivaliste u Gradu Dubrovniku, Novoj i Staroj Mokosici i Zupi dubrovackoj (zakljucno s Platom) imaju pravo na potporu za jedan obrok dnevno, to jest 20 - 23 bona mjesecno. Akademske2007./2008. godine Grad Dubrovnik je kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, da bi studentima umanjio troskove prehrane, osigurao u Proracunu Grada Dubrovnika 150.000,00 kuna. Nakon provedenog natjecaja, na koji su se javila 333 studenta, povjerenstvo, koje cine predstavnici studenata, dodijelilo je ukupno 128 subvencija za prehranu u iznosu od 2,00 kune po obroku.

Zaposljavanje

U skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zaposljavanju redovitih studenata (,,Narodne novine", br. 16/1996., 125/1997. i 30/2008.), Studentski centar u Dubrovniku nudi mogunost privremena i povremenog zaposljavanja tijekom cijele godine na temelju ugovora o djelu redovitog studenta. Pravo na rad tijekom studiranja imaju svi redoviti studenti i studenti koji studiraju za osobne potrebe. Tijekom akademske 2007./2008. godine ukupno je izdano 8.479 racuna podijeljenih na 724 poslovna partnera, a preko Studentskoga centra povremeno i privremeno radilo je 1.585 redovitih studenata.

336

22. ZAHVALE I PRIZNANJA

ZAHVALE I PRIZNANJA

22.1. PRIZNANJA SENATA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Obrazlozenje: Od potpisa Povelje DISEC - Dubrovnik meunarodno znanstveno i visokoobrazovno srediste - 1999. godine do danas, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, s ministrima prof. dr. sc. Milenom Zic-Fuchs, prof. dr. sc. Hrvojem Kraljeviem, prof. dr. sc. Gvozdenom Flegom i prof. dr. sc. Draganom Primorcem i njihovim suradnicima kontinuirano je podupiralo osnivanje, pocetak i prvih pet godina rada Sveucilista u Dubrovniku. Nemjerljiva je svekolika potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Sveucilistu u Dubrovniku: u pripremi Zakona o njegovu osnivanju, u osiguranju financijskih sredstava za ulaganja u kapitalne objekte radi stvaranja suvremenih prostornih uvjeta za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti, odobravanju trazenih preddiplomskih i diplomskih studija, u odobravanju znanstvenih novaka, a putem razvojnih radnih mjesta trajno je osiguravalo zaposljavanje u stalni radni odnos na Sveuciliste u Dubrovniku. Promicui regionalni razvoj sveucilista u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je snazan poticaj u realizaciji svih razvojnih planova Sveucilista u Dubrovniku koji se odnose na nastavne i znanstvene aktivnosti. Svojim prijedlogom Vladi Republike Hrvatske, kojim je u studenome 2007. godine Vlada Republike Hrvatske s premijerom dr. sc. Ivom Sanaderom namijenila 98 milijuna kuna za izgradnju 1. faze Sveucilista u Dubrovniku, ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Dragan Primorac i njegovi suradnici poslali su snaznu poruku da vjeruju u projekt Sveucilista u Dubrovniku. Bez stalne podrske Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Sveuciliste u Dubrovniku ne bi moglo ostvariti rezultate koje je postiglo u proteklih pet godina niti planirati svoju budunost.

339

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku, Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje Gradu Dubrovniku.

Obrazlozenje: Poglavarstvo Grada Dubrovnika i Gradsko vijee prepoznali su vaznost Sveucilista u Dubrovniku kao i svoj dugorocni strateski projekt prihvaajui Sveuciliste u Dubrovniku kao vaznu kariku u osmisljavanju Grada ne samo kao izrazito turistickog sredista. Svojom odlukom o ustupanju Ljetnikovca Crijevi ­ Puci za potrebe Rektorata otvorili su sirom vrata Sveucilistu u Dubrovniku da moze zapoceti realizaciju svojih prostornih razvojnih planova. Tomu valja dodati doneseni Generalni urbanisticki plan Grada Dubrovnika, kojim se kompleks Stare bolnice namjenjuje za potrebe visokoga obrazovanja i znanosti, a dio Stanice za juzne kulture namjenjuje se za budui prvi Studentski dom u Dubrovniku. Sustavnom financijskom godisnjom podrskom u svome proracunu Grad Dubrovnik osigurao je mnoge pogodnosti studentima kako bi im se smanjili troskovi studiranja, a asistentima Sveucilista smanjili troskovi stjecanja doktorata znanosti.

340

ZAHVALE I PRIZNANJA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku, Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji.

Obrazlozenje: Poglavarstvo i Skupstina Dubrovacko-neretvanske zupanije svojim odlukama o ustupanju sredisnje zgrade, a zatim i cijeloga kompleksa Stare bolnice, za potrebe buduega Sveucilisnog kampusa, stavili su tocku na dvojbu u Dubrovniku - je li u tom prostoru vaznije razvijati znanost i visoko obrazovanje ili ga namijeniti za turisticke sadrzaje. Bio je to ujedno i odgovor onima koji su zeljeli zbuniti javnost ove sredine nudei joj rjesenja kojima su se trebali odrediti izmeu vaznosti zavrsetka izgradnje kompleksa Ope bolnice Dubrovnik i pocetka izgradnje novoosnovanoga Sveucilista u Dubrovniku. Tim odlukama svakako valja dodati i odluke u vezi s planiranim investicijskim zahvatima na predjelu Bistrini u Malostonskom zaljevu, novcanu potporu znanstvenim i tehnoloskim projektima koji se odvijaju u okviru sastavnica Sveucilista - Instituta za more i priobalje, Odjela za akvakulturu i Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu na Bistrini te novcanu potporu za smanjenje troskova stjecanja doktorata znanosti asistentima Sveucilista.

341

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje prof. dr. sc. Nikoli Ruzinskom.

Obrazlozenje: Prof. dr. sc. Nikola Ruzinski, tadasnji pomonik i zamjenik ministra znanosti i tehnologije, ostavio je dubok trag u aktivnostima koje su prethodile osnivanju Sveucilista u Dubrovniku, ali i za inicijativu njegova osnivanja. Bez njegove svekolike potpore tadasnjem Veleucilistu u Dubrovniku bilo je nerealno ocekivati da bi Dubrovnik mogao dobiti svoje Sveuciliste. Potpisujui Povelju DISEC-a u ime Ministarstva znanosti i tehnologije osnazio je ideju da se visoko obrazovanje i znanost u Dubrovniku mogu i moraju meusobno povezati. Takoer, vjerovao je u projekte koje je predlagalo Veleuciliste u Dubrovnik, pa je rezultat toga bilo i osnivanje Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu na Bistrini, a zatim i osnivanje Odjela za akvakulturu. Na sastanku u Poglavarstvu Grada Dubrovnika, nakon odrzane 2. sjednice Vijea DISEC-a 28. prosinca 1999., u razgovoru s ministricom znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Milenom Zic-Fuchs, rektorom Veleucilista u Dubrovniku prof. dr. sc. Mateom Milkoviem i gradonacelnikom Vidom Bogdanoviem, prof. dr. sc. Nikola Ruzinski prvi je put javno podrzao ideju o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku pozivajui se na dotad ostvarene rezultate Veleucilista u Dubrovniku. Bila je to poruka koja je otvorila vrata svim daljnjim aktivnostima za osnivanje Sveucilista u Dubrovniku.

342

ZAHVALE I PRIZNANJA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje gospodinu Vidu Bogdanoviu, dipl. ing. str.

Obrazlozenje: Gospodin Vido Bogdanovi, tadasnji gradonacelnik Dubrovnika, u ozujku 1998. godine podrzao je inicijativu Veleucilista u Dubrovniku da ono izradi prijedlog dokumenta kojim bi se osmislio budui razvoj Dubrovnika kao meunarodnoga znanstvenog i visokoobrazovnog sredista. Procjenjujui da to moze imati sudbonosno znacenje za budui razvoj Dubrovnika, kako je to i napisao u svojem pismu od 13. travnja 1999. pozivajui na raspravu o izraenom elaboratu o Dubrovniku kao meunarodnomu znanstvenom i visokoobrazovnom sredistu, svojom podrskom nedvojbeno je utjecao na prevladavanje dvojba o opravdanosti meusobnoga okupljanja svih znanstvenih i visokoobrazovnih ustanova u Dubrovniku. Rezultat toga bila je i potpisana Povelja DISEC-a 10. srpnja 1999. u Palaci Sponzi. Formiranjem Vijea DISEC-a, koje je cinilo 16 potpisnica Povelje, stvoreni su uvjeti da se moglo zapoceti s realizacijom ideje o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku. Na 3. sjednici Vijea DISEC-a, koja je odrzana 9. srpnja 2001., prihvaene su Teze o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku koje je izradilo Veleuciliste u Dubrovniku i formirana je radna skupina od predstavnika Veleucilista u Dubrovniku i Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu za izradu elaborata. Kao predsjednik Vijea DISEC-a, kao gradonacelnik Dubrovnika i kao strucnjak u stalnoj vezi s visokim obrazovanjem u ovome Gradu, gospodin Vido Bogdanovi dao je velik doprinos osnivanju Sveucilista u Dubrovniku.

343

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje prof. dr. sc. Hrvoju Kraljeviu.

Obrazlozenje: Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljevi, tadasnji ministar znanosti i tehnologije u Vladi Republike Hrvatske i saborski zastupnik, za vrijeme svojega prvog boravka u Dubrovniku 6. ozujka 2001., podrzao je ideju o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku i ponudio svu svoju potporu. Na tiskovnoj konferenciji odrzanoj 7. svibnja 2001. u nazocnosti zupana Dubrovacko-neretvanske zupanije Ivana Sprlje i gradonacelnika Dubrovnika Vida Bogdanovia prvi je put javno najavio skoro osnivanje Sveucilista u Dubrovniku, a 9. srpnja 2001. na 3. sjednici Vijea DISEC-a pod predsjedanjem gradonacelnika Dubrovnika Vida Bogdanovia podrzao je teze i imenovanje radne skupine za izradu Elaborata o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku. Na 4. sjednici Vijea DISEC-a pod predsjedanjem gradonacelnice Dubrovnika Dubravke Suice, odrzane 17. studenoga 2001., prof. dr. sc. Hrvoje Kraljevi bez primjedaba je prihvatio izraeni Elaborat, a 29. studenoga 2001. uputio je Nacionalnom vijeu za visoko obrazovanje zahtjev za davanje misljenja o potrebi osnutka Sveucilista u Dubrovniku, u kojemu je ocijenio da su u Elaboratu navedeni svi podatci vazni za odlucivanje o zahtjevu. Svojim aktivnim sudjelovanjem u svim pripremnim radnjama za osnivanje Sveucilista u Dubrovniku, afirmativnim istupima na sjednicama Vlade Republike Hrvatske te aktivnim i upornim angaziranjem kao ministar i saborski zastupnik, jedan je od najzasluznijih sto je donesen Zakon za osnivanje Sveucilista u Dubrovniku.

344

ZAHVALE I PRIZNANJA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje gospoi Dubravki Suica, prof.

Obrazlozenje: Gospoa Dubravka Suica, gradonacelnica Dubrovnika, preuzevsi predsjedanje Vijeem DISEC-a, na 4. sjednici, odrzanoj 17. studenoga 2001., bez primjedaba je prihvatila izraeni Elaborat i podrzala pokretanje postupka za osnivanje Sveucilista u Dubrovniku, a na 5. sjednici Vijea DISEC-a, odrzanoj 19. studenoga 2002., ocitujui se o pozitivnom zakljucku Nacionalnog vijea za visoku naobrazbu o potrebi osnutka Sveucilista u Dubrovniku, jos je jedanput istaknula da je to prvi konkretni projekt strateskog usmjerenja Dubrovnika prema znanosti i visokom obrazovanju. Gospoa Dubravka Suica bila je glavni pokretac svih pozitivnih aktivnosti u Poglavarstvu Grada Dubrovnika i na sjednicama Gradskog vijea koje su bile usmjerene na pomo Sveucilistu u Dubrovniku pri rjesavanju njegovih temeljnih potreba namjeni Ljetnikovca Crijevi ­ Puci za Rektorat Sveucilista, dugorocnom planiranju mogue izgradnje u prostoru Stare bolnice za potrebe znanosti i visokoga obrazovanja, izgradnji buduega prvog Studentskog doma u dijelu prostora Stanice za juzne kulture i financijskom godisnjom podrskom u proracunu Grada Dubrovnika kojom su se osigurale mnoge pogodnosti studentima kako bi im se smanjili troskovi studiranja i asistentima Sveucilista smanjili troskovi stjecanja doktorata znanosti, a kao saborska zastupnica dala je velik doprinos da se kao strateski vazno za Republiku Hrvatsku prihvati razvoj Sveucilista u Dubrovniku u mrezi visokoga obrazovanja.

345

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje gospoi Miri Buconi, prof.

Obrazlozenje: Gospoa Mira Buconi, zupanica Dubrovacko-neretvanske zupanije, bila je glavni pokretac svih pozitivnih aktivnosti na Poglavarstvu i na sjednicama Dubrovacko-neretvanske zupanije koje su bile usmjerene na pomo Sveucilistu u Dubrovniku. To se u prvom redu odnosi na odluke Skupstine Dubrovacko-neretvanske zupanije o ustupanju cijeloga kompleksa Stare bolnice za potrebe buduega Sveucilisnog kampusa, na osigurane pretpostavke da se konacno moze zapoceti s planiranim investicijskim zahvatima na predjelu Bistrini u Malostonskom zaljevu za potrebe Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu, na potporu znanstvenim i tehnoloskim projektima koji se odvijaju u okviru sastavnica Sveucilista - Instituta za more i priobalje, Odjela za akvakulturu i Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu na Bistrini te na novcanu potporu za smanjenje troskova stjecanja doktorata znanosti asistentima Sveucilista. Takoer, njezin je velik doprinos u promicanju vaznosti Sveucilista u Dubrovniku za mrezu srednjega i visokoga obrazovanja u Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji, ali i radi ravnopravnijeg regionalnog razvoja Republike Hrvatske, u kojemu visoko obrazovanje i znanost moraju imati odlucujuu ulogu i u ovoj regiji.

346

ZAHVALE I PRIZNANJA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje mr. sc. Andru Vlahusiu, dr. med.

Obrazlozenje: Mr. sc. Andro Vlahusi, dr. med., tadasnji saborski zastupnik i ministar zdravstva u Vladi Republike Hrvatske, izravno je afirmativno sudjelovao u raspravama pri donosenju Zakona o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku i kad su se na svim razinama postavljala pitanja o opravdanosti donosenja toga Zakona. Nedvojben je njegov doprinos i kao ravnatelja Ope bolnice Dubrovnik za vrijeme obnasanja te duznosti u dva mandata - kad je prihvatio ideju o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku pruzivsi podrsku toj ideji sa svim resursima kojima je Opa bolnica Dubrovnik raspolagala, kad se donosila odluka Upravnog vijea Ope bolnice Dubrovnik i Skupstine Dubrovacko-neretvanske zupanije da se cijeli prostor Stare bolnice namijeni za kampus Sveucilista u Dubrovniku i kad su se pokretali novi studijski programi na Sveucilistu u Dubrovniku namijenjeni zdravstvu, ili kad su se, u suradnji s drugim hrvatskim sveucilistima, pokretali poslijediplomski sveucilisni (doktorski) studiji medicinskih znanosti. Bio je to ujedno i potvrdan odgovor da Sveuciliste u Dubrovniku i Opa bolnica Dubrovnik mogu zajednicki utjecati na bitne promjene prijeko potrebne u Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji kako bi se jace pokrenuo regionalni razvoj ovoga kraja.

347

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Na temelju clanka 153. Statuta Sveucilista u Dubrovniku i clanka 19. Pravilnika o dodjeli priznanja Sveucilista u Dubrovniku Senat Sveucilista u Dubrovniku, na svojoj 50. sjednici odrzanoj 18. srpnja 2008., donio je ODLUKU o dodjeli povelje i plakete u prigodi obiljezavanja pete obljetnice rada Sveucilista u Dubrovniku

Za osobit doprinos osnivanju i pocetku rada Sveucilista u Dubrovniku priznanje se dodjeljuje prof. dr. sc. Mateu Milkoviu.

Obrazlozenje: Osnutak Sveucilista u Dubrovniku valja u prvom redu zahvaliti prof. dr. sc. Mateu Milkoviu. Napisao je Teze prema kojima je izraen elaborat pod nazivom ,,Vizija razvitka visokoga obrazovanja i znanosti u Dubrovniku" a sto je bio podloga za tekst Povelje DISEC - Dubrovnik meunarodno znanstveno i visokoobrazovno srediste. Kao koordinator projekta DISEC-a napisao je Teze o opravdanosti osnivanja Sveucilista u Dubrovniku, prema kojima je radna skupina, sastavljena od predstavnika Veleucilista u Dubrovniku i Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu iz Dubrovnika, i pod njegovim vodstvom, izradila Elaborat o osnivanju Sveucilista u Dubrovniku. To potvruje i njegov izbor za prvoga rektora Sveucilista u Dubrovniku 2003. godine i njegov ponovljeni izbor 2008. godine za idue cetverogodisnje razdoblje. Kruna su to njegova visegodisnjeg, dobro osmisljenog, upornog i mukotrpnog rada koji je zahtijevao najprije stvaranje povoljne klime u samom Dubrovniku i Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji, gdje je trebalo prevladati inerciju i mentalitet nemoi, zatim okupljanje svih raspolozivih znanstvenih i strucnih snaga u Gradu i Zupaniji na zajednickom cilju, i konacno, razbijanje sumnjicavosti hrvatske akademske zajednice u mogunosti i potencijale jednoga novog sveucilista u Hrvatskoj, Sveucilista u Dubrovniku. Prof. dr. sc. Mateo Milkovi je, dakle, uspio okupiti, animirati i uvjeriti svoju sredinu, kao i pojedine visokoobrazovne institucije u Hrvatskoj, da Dubrovnik moze iznjedriti malo moderno Sveuciliste koje mora nuditi suvremene obrazovne programe i koje bi se postupno trebalo afirmirati i u meunarodnim okvirima.

348

ZAHVALE I PRIZNANJA

22.2. PRIZNANJA ZAPOSLENICIMA I STUDENTIMA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

Tijekom akademske 2007./2008. godine ostat e zabiljezeno nekoliko priznanja koja su dobili zaposlenici i studenti Sveucilista u Dubrovniku: 1. Francuski veleposlanik u Hrvatskoj urucio visoko francusko odlicje Nacionalnog reda za zaluge prof. dr. sc. Stjepanu Maloviu. 2. Tjednik Nacional dodijelio Top stipendiju za top studenta Mateu Kunjasiu, studentu studija ,,Nautika". 3. Na prvoj promociji prve generacije prvostupnica i prvostupnika na Sveucilistu u Dubrovniku dodijeljene Rektorove nagrade: Gabrieli Bijeli, Hrvoju Blazeviu, Vidi Cadez, Juri Dropuliu i Tomu Sjekavici. 4. Hrvatska turisticka zajednica dodijelila diplomu ,,Plavi cvijet" Rektoratu Sveucilista u Dubrovniku. 5. Senat Sveucilista u Dubrovniku izabrao prof. dr. sc. Matea Milkovia za rektora Sveucilista u Dubrovniku za cetverogodisnje mandatno razdoblje od 1. listopada 2008. do 30. rujna 2012. 6. Rektor prof. dr. sc. Mateo Milkovi zahvalio prvim prorektorima Sveucilista u Dubrovniku: prof. dr. sc. Vjekoslavu Damiu, prof. dr. sc. Vesni Vrtiprah i prof dr. sc. uru Beniu za njihov doprinos u cetverogodisnjem razdoblju od 1. listopada 2004. do 30. rujna 2008. 7. Senat Sveucilista u Dubrovniku imenovao: prof. dr. sc. Vesnu Vrtiprah, prof. dr. sc. Vlatka Lipovca, prof. dr. sc. Branka Glamuzinu i prof. dr. sc. Vedrana Batosa za prorektore u cetverogodisnjem mandatnom razdoblju od 1. listopada 2008. do 30. rujna 2012.

349

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

prof. dr. sc. Stjepan Malovi primio visoko francusko odlicje ,,Nacionalnog reda za zasluge". U prigodi svecane dodjele odlikovanja, 28. travnja 2008. u Zagrebu, francuski veleposlanik u Hrvatskoj Francois Saint-Paul istaknuo je velik doprinos profesora Stjepana Malovia za razvitak i provedbu studijskih i strucnih programa za obrazovanje novinara u Hrvatskoj i u jugoistocnoj Europi, njegovu suradnju sa svjetski poznatom Visokom skolom novinarstva u Lilleu i suradnju s francuskim znanstvenicima.

Top stipendija za top studenta Student Sveucilista u Dubrovniku Mateo Kunjasi, studij Nautika, dobio je 8. srpnja 2008. u Zagrebu jednogodisnju stipendiju u iznosu od 40.000,00 kuna nakon provedenog natjecaja koje su utemeljili NCL Media Grupa i njezino izdanje tjednik Nacional pod nazivom Top stipendije za top studente radi nagraivanja znanja i izvrsnosti hrvatskih studenata.

Rektorova nagrada zavrsenim studenticama i studentima preddiplomskih studija Svecana promocija prve generacije prvostupnica i prvostupnika preddiplomskih studija Sveucilista u Dubrovniku odrzala se 23. veljace 2008. u Tvravi Revelinu. Tom prigodom Rektorovu nagradu dobili su: Gabriela Bijeli, Hrvoje Blazevi, Vida Cadez, Jure Dropuli, Tomo Sjekavica.

350

ZAHVALE I PRIZNANJA

Rektoratu Sveucilista u Dubrovniku ,,Plavi cvijet" Hrvatske turisticke zajednice Hrvatska turisticka zajednica, u ekolosko-edukativnoj akciji Volim Hrvatsku, dodijelila je 26. listopada 2007. u hotelu ,,Croatia" u Cavtatu Rektoratu Sveucilista u Dubrovniku diplomu ,,Plavi cvijet" za najureeniji park: renesansni vrt ljetnikovca Crijevi-Puci.

Senat Sveucilista u Dubrovniku izabrao rektora Senat Sveucilista u Dubrovniku na svojoj 46. sjednici, odrzanoj 6. svibnja 2008., jednoglasno je tajnim glasovanjem izabrao prof. dr. sc. Matea Milkovia za rektora Sveucilista u Dubrovniku za cetverogodisnje mandatno razdoblje od 1. listopada 2008. do 30. rujna 2012. U prethodno provedenom postupku strucna vijea svih sedam sveucilisnih odjela i Znanstveno vijee Instituta za more i priobalje kao jedinog kandidata za rektora predlozili su prof. dr. sc. Matea Milkovia, koji je prihvatio kandidaturu i u propisanom roku podnio prijavu i program rada.

Rektor zahvalio prorektorima na njihovu doprinosu Na 51. sjednici Senata Sveucilista u Dubrovniku, koja je odrzana 23. rujna 2008., rektor prof. dr. sc. Mateo Milkovi zahvalio je prorektorima: prof. dr. sc. Vesni Vrtiprah, prof. dr. sc. Vjekoslavu Damiu i prof. dr. sc. uru Beniu za njihov doprinos u cetverogodisnjem razdoblju od 1. listopada 2004. do 30. rujna 2008., te im je urucio prigodne darove.

Senat Sveucilista u Dubrovniku imenovao prorektore Na 49. sjednici Senat Sveucilista u Dubrovniku, na prijedlog rektora prof. dr. sc. Matea Milkovia, imenovao je: prof. dr. sc. Vesnu Vrtiprah prorektoricom za studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Vlatka Lipovca prorektorom za tehnologiju i tehnolosko-istrazivacke projekte, prof. dr. sc. Branka Glamuzinu prorektorom za znanost i znanstvenoistrazivake projekte i prof. dr. sc. Vedrana Batosa prorektorom za meunarodnu suradnju i poslovanje - u cetverogodisnjem mandatnom razdoblju od 1. listopada 2008. do 30. rujna 2012.

351

23. UZ PETU OBLJETNICU RADA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

UZ PETU OBLJETNICU RADA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

U godini kad obiljezavamo 500 godina od roenja najglasovitijega hrvatskog pisca - Dubrovcanina Marina Drzia - Sveuciliste u Dubrovniku obiljezava svojih prvih pet godina. U tom razdoblju udvostrucili smo broj stalno zaposlenih, poveali smo 2,5 puta broj doktora znanosti, imamo odobrenih 14 preddiplomskih sveucilisnih studija, osam diplomskih sveucilisnih studija i sest poslijediplomskih meusveucilisnih (doktorskih) studija. Dakle, ovaj Grad, koji je prije pet godina imao dvije visokoobrazovne ustanove, i u kojemu se brojka upisa studenata iz godine u godinu stalno smanjivala, danas ima svoje Sveuciliste s vise od 3.000 studenata na osam odjela, ili fakulteta, kako se to zove u nasim velikim sveucilisnim sredistima. To ponavljam da se jos jedanput naglasi sva vaznost koju ovo Sveuciliste usmjerava prema mladima ovoga Grada i Zupanije, a nadam se, uskoro, i mladima koji e doi studirati ili se znanstveno usavrsavati na nasem Sveucilistu - iz Hrvatske, Europe i svijeta. Jer, ova sredina nema perspektivu bez mladih ljudi koji e u njoj zivjeti tijekom cijele godine i jer ova sredina, bez vlastitih visokoobrazovanih i znanstveno educiranih mladih ljudi, nema odgovora na izazove suvremenoga svijeta i na globalizaciju koja je u zamahu. U proteklom razdoblju stvarali smo vlastiti nastavni kadar, formirali odjele, studije i studijske programe, stvarali sve bolje prostorne uvjete studentima i nastavnicima: adaptiran je Ljetnikovac Crijevi ­ Puci s povijesnim vrtom za Rektorat, adaptirana je Vila Eliza, u kojoj se odvijaju aktivnosti nasega Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, izraena je projektna dokumentacija i dobivene su dozvole za pocetak izgradnje na Bistrini i za rekonstrukciju sredisnje zgrade u prostoru Stare bolnice, nabavljena je nova komunikacijska i laboratorijska oprema, mjerni i kontrolni ureaji, opticki instrumenti, racunala i racunalna oprema i suvremena audio­vizualna nastavna pomagala, ureen je i opremljen prostor za emitiranje UNIDU-radija te su osigurana znatna novcana sredstva za plaanje svih troskova doktorandima koji su u stalnom radnom odnosu na Sveucilistu u Dubrovniku. Tome valja dodati da je Sveuciliste redovito izdavalo pomorski znanstveni casopis ,,Nase more", znanstveni casopis ,,Ekonomska misao i praksa", meunarodni znanstveni casopis ,,MediAnali", sveucilisni list ,,UNIDU alumni", studentski list ,,Punkt" i Sveucilisni godisnjak te je zapocelo s emitiranjem svoga UNIDU-radija. Ostvareni rezultati danas su proslost i mi nemamo vremena za veliku proslavu. Valja se usmjeriti prema budunosti i odmah nastaviti zapoceto jer su pred Sveucilistem novi izazovi. Podupirui razvoj Sveucilista na obrazovnim planovima i programima koji e sve vise biti usmjereni na meunarodne sadrzaje, zelimo postii da Sveuciliste karakterizira izvrsnost studija i meunarodna prepoznatljivost. Takoer, zbog sve veih i zahtjevnijih potreba drustva, moramo biti spremni

355

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

mijenjati sadrzaj svojih programa, neke studije zatvarati, a otvarati nove, podizati obrazovnu razinu svojega nastavnog osoblja, modernizirati svoje razvojne kapacitete i istrazivacku opremu, i sve to uciniti puno brze nego prije. U takvim okolnostima prioritet Sveucilista bit e otvorenost za sve oblike regionalne, nacionalne i meunarodne suradnje i udruzivanja kako bi se tim putem sto prije ukljucilo i integracijske procese, osobito one europske, koji se temelje na Bolonjskoj i Sorbonskoj deklaraciji. Takoer, kao prioritet namee se razvijanje mehanizama i metoda kojima e se omoguiti lakse uspostavljanje suradnje, prije svega na temelju prihvaanja europskoga sustava prijenosa bodova, kojim se omoguuje brzi i jednostavniji protok studenata, nastavnika i znanstvenika na sveucilisnim studijima i znanstvenoistrazivackim projektima. Posebna pozornost posvetit e se ostvarenju cjelozivotnoga obrazovanja i pokrenuti specijalisticki studiji, usklaeni s intencijama Bolonjske deklaracije. U skladu s navedenim, Sveuciliste e nastaviti razvijati studije iz podrucja drustvenih, tehnickih i biotehnickih znanosti, i zapocet e postupno uvoditi studije iz podrucja humanistickih znanosti, umjetnosti i zdravstva. Pokretanje humanistickih studija ovisit e u prvom redu o zavrsetku poslijediplomskoga meusveucilisnog doktorskog studija Povijest stanovnistva, koji Sveuciliste izvodi u Dubrovniku u suradnji sa Zavodom za povijene znanosti HAZU iz Dubrovnika i sa Sveucilistem iz Zagreba. Jednako tako, zdravstveni studiji temelje se na velikoj pomoi Zdravstvenog veleucilista iz Zagreba pri pokretanju nasega trogodisnjeg strucnog studija Sestrinstvo i na pokrenuti meusveucilisni poslijediplomski doktorski studij Biologija novotvorina, koji se izvodi u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveucilista u Splitu i Institutom Ruera Boskovia iz Zagreba. Bit emo sretni i ponosni ako i nase Sveuciliste pomogne da Opa bolnica Dubrovnik u dogledno vrijeme preraste u Klinicki bolnicki centar jer je to mogue i jer se u tom smjeru u Bolnici poduzimaju konkretne aktivnosti. Za provesti nabrojeno bit e potrebno uspostaviti novu infrastrukturu koja e povezati sveucilisne odjele i institute unutar Sveucilista, a zatim Sveuciliste kao cjelinu - s vanjskim svijetom. Dakle, infrastrukturu koja e biti interdisciplinarna, a koja e se razvijati usporedno sa sveucilisnim odjelima. Sveucilisni odjeli, formirani na osnovi znanstvenih polja, i dalje e biti vazni. Njihove kompetencije unutar odreenoga podrucja ili znanstvenog polja od esencijalne su vaznosti, i kao takve previse su vrijedne da bi bile odbacene. Meutim, sveucilisni odjeli sami ne mogu uraditi sve ono sto bi Sveuciliste trebalo. Novi interdisciplinarni odjeli ili

356

UZ PETU OBLJETNICU RADA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

centri trebaju raditi na prijenosu znanja s pomou izravne veze s gospodarstvom, na pribavljanju financijskih sredstava, zastiti intelektualnoga vlasnistva, te na stvaranju stalnih veza s diplomiranim studentima. U okviru svoga Odjela za strucne studije, Sveuciliste e razvijati strucne studije na citavom prostoru Zupanije, sukladno razvojnim potrebama pojedinih podrucja. Sazeto receno, Sveuciliste e zapoceti konkretne aktivnosti za izgradnju svoga kampusa, kontinuirano poticati obavljanje i unapreenje znanstvenoga i istrazivackog rada te razvijati istrazivanja o utjecaju novih tehnologija na znanstvenoistrazivacki rad i akademsko obrazovanje, jos vise promicati ne samo meunarodnu ve i meusveucilisnu suradnju sa svim sveucilistima i institutima u Hrvatskoj, ustrajati na daljnjem jacanju digniteta Sveucilista i svijesti o njegovoj vaznosti, odgovornosti i znacenju, te na radnim i meuljudskim odnosima na najvisoj razini, izbjegavajui svaki senzacionalizam. Posebno e se i poboljsavati ucinkovitost, redovitost, kontinuiranost i uspjesnost studiranja studenata, stimulirat e se njihovo brze zavrsavanje studija, ukljucit e se jos vise u odlucivanje na Sveucilistu te e se pruziti potpora Studentskom zboru i drugim studentskim udrugama. U suradnji s nasim Studentskim centrom poboljsat e se i poveati mogunosti smjestaja, prehrane i povremenog zaposljavanja te e se osigurati prostori za razlicite studentske sadrzaje i aktivnosti izvan nastave do izgradnje studentskog doma. Rjesenjem nastavnih i znanstvenih kadrova osigurat e se prijam novih nastavnika i znanstvenika u stalni radni odnos, omoguiti povratak i zaposljavanje priznatih nastavnika i znanstvenika te mladih iz ove sredine. Za rjesenje prostornih uvjeta rada rekonstruirat e se i adaptirati sredisnja zgrada u prostoru Stare bolnice, rekonstruirat e se i adaptirati devastirana zgrada na lokaciji Bistrini za potrebe Poslovno-inovacijskog centra za marikulturu MARIBIC na Bistrini, izgraditi studentski dom na sadasnjoj lokaciji Stanice za juzne kulture u Dubrovniku, izradit e se urbanisticko-arhitektonsko rjesenje prostora Stare bolnice za potrebe kampusa Sveucilista, izradit e se projekti i dobiti dozvole graenja u kampusu Sveucilista, a trajno e se ulagati u modernizaciju laboratorija i opremanje svih prostora Sveucilista novim pomagalima za nastavu i znanstvena istrazivanja. Zahvaljujui odluci Vlade Republike Hrvatske o odobrenju kreditnog zaduzenja u iznosu od 98,3 milijuna kuna za pocetak izgradnje I. faze Sveucilista, sustavnom osiguranju novcanih sredstava za kapitalnu izgradnju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, sustavnom osiguranju novcanih sredstava u godisnjim proracunima Grada Dubrovnika i Dubrovacko-neretvanske zupanije te

357

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

pomoima lokalnih gospodarskih i drugih subjekata - stvoreni su pocetni uvjeti za nabrojene konkretne aktivnosti investicijskih zahvata. Ovo je prigoda da zahvalimo svim zaposlenicima - prednicima danasnjega Sveucilista - na svemu sto su ucinili da se pokrene ovo Sveuciliste, te Senatu, Sveucilisnom savjetu, Znanstvenom vijeu, strucnim vijeima odjela i svim zaposlenicima za ostvarene uspjesne rezultate u proteklih pet godina. Posebnu zahvalnost valja uputiti Saboru Republike Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Nacionalnom vijeu za visoko obrazovanje, Rektorskom zboru hrvatskih sveucilista, Institutu Ruera Boskovia, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, svim hrvatskim sveucilistima, Vijeu veleucilista i visokih skola, Vijeu DISEC-a, Opoj bolnici Dubrovnik, Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu, Atlantskoj plovidbi, Hidroelektrani Dubrovnik, Zracnoj luci Dubrovnik, Drustvu prijatelja dubrovacke starine, Zavodu za povijesne znanosti HAZU iz Dubrovnika, Gradu Dubrovniku i Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji. Sve dosad ucinjeno nee imati svoje puno opravdanje ako se odmah ne zapocnu radovi na planskom ureenju i faznoj izgradnji sveucilisnih sadrzaja u prostoru Stare bolnice. Sredisnja zgrada u tom prostoru ve je u natjecajnom postupku za rekonstrukciju i adaptaciju pa vjerujemo da emo uskoro naziv ,,Stara bolnica" zamijeniti nazivom ,,Sveucilisni kampus u izgradnji". Jednako tako, valja odmah pristupiti pripremnim radnjama za izgradnju studentskoga doma jer bez njegove izgradnje nije realno ocekivati da e Dubrovnik moi privui strane studente, na kojima se temelji budunost ovoga Sveucilista. I na kraju, jos nesto! Mnoge e stvari zastarjeti i nestati. Mi se suocavamo s promjenama i potrebama sadasnjosti, ali nas cilj ostaje nepromijenjen: ovom su Gradu potrebni zadovoljni mladi ljudi, koji e se u njemu obrazovati, znanstveno usavrsavati i otvarati ga modernom svijetu i budunosti. Zato je vazno cesto ponavljati da Sveuciliste u Dubrovniku promisljamo ne samo za nase unuke ve i za narastaje koji iza njih dolaze, pa to valja raditi strpljivo kako bismo u konacnici izgradili njegovu prepoznatljivost. Nadam se da to nisu uzaludni pokusaji. Jer, uzaludni pokusaji su bezvrijedni. U Dubrovniku, 1. listopada 2008. prof. dr. sc. Mateo Milkovi, rektor

358

UZ PETU OBLJETNICU RADA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU

,,Skup ideja i osjeaja sto ih prilikom raanja, svi pojedinci jedne zemlje donose sa sobom na svijet, tvore dusu rase. Nevidljiva u svojoj biti, ta je dusa vrlo vidljiva u svojim ucincima, jer ona u zbilji vlada cijelim razvojom naroda." Po citatu Gustava le Bona usmjerila bih pozornost na danasnje dogaanje proslave obljetnice konstituiranja nasega Sveucilista, koje ima poveznice s rijecima francuskoga znanstvenika. U ime studenata Sveucilista u Dubrovniku srdacno pozdravljam: - gospodina Radovana Fuchsa, drzanog tajnika za visoko obrazovanje Ministarsva znanosti, obrazovanja i sporta, - gospou Miru Buconi, zupanicu Dubrovacko-neretvanske zupanije i - gospou Dubravku Suica, gradonacelnicu Grada Dubrovnika. Posebno pozdravljam ujedno i zahvaljujem rektoru prof. dr. sc. Mateu Milkoviu, vizonaru i utemeljitelju nasega Sveucilista. Pozdravljam sve zaposlene na Sveucilistu u Dubrovniku, i spominjem se onih koji danas nisu s nama. I na kraju pozdravljam svoje kolege i kolegice ­ studentice i studente-radi kojih je formirano Sveuciliste, koje danas obiljezava svoju petu obljetnicu. Imali smo poteskoe koje su bile bolne, ali i uspone koji nisu bili laki. Uvijek smo bili skupa i vjerovali smo u ovu instituciju, a to je potvrdila i ova obljetnica. Imali samo iskoraka koji se drugima nisu svidjeli, ali smo se ponosili njima. Postovali smo tue, ali nismo dali napadati na svoje. U ime studenata Sveucilista u Dubrovniku zahvaljujem svima na toplim rjecima i poticajima koji su nas poticali da nastavimo. Svima njima koji su nam bili vodici u kreiranju nase budunosti. Hvala vam sto ste vjerovali u nas i iskreno se nadam da e nasa institucija dozivjeti jos mnogo obljetnica na zadovoljstvo svih generacija. Jer, ako ambicija i marljivost koracaju uz vas, postat ete netko. U Dubrovniku, 1. listopada 2008. Valentina Buli, predsjednica Studentskog zbora

359

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

IN MEMORIAM

prof. dr. sc. Zagorka Brunsko (1951. ­ 2007.)

Iznenada preminuvsi 17. studenoga 2007., iz nase je sredine otisla cijenjena sveucilisna profesorica i draga kolegica Zagorka Brunsko. Roena je 26. veljace 1951. u Dubrovniku. Osnovnu skolu i gimnaziju zavrsila je u Dubrovniku, gdje se 1970. godine upisala na Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, na kojemu je diplomirala 6. studenoga 1974. na smjeru Vanjska trgovina. Poslijediplomski studij iz Filozofije znanosti u Sveucilisnom centru za poslijediplomski studij u Dubrovniku (Sveuciliste u Zagrebu) upisala je 1977. godine gdje je magistrirala 31. listopada 1980. obranivsi rad pod «Filozofski pojam materije u drustvenim i prirodnim znanostima», cime je stekla akademski stupanj magistrice drustveno-humanistickih znanosti iz podrucja ekonomije (filozofija znanosti). Doktorirala je 13. travnja 1987. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom «Marx i suvremena graanska ekonomija». Nakon diplomiranja radila je prvo u Hotelsko-turistickom poduzeu Dubrovnik na financijsko-racunovodstvenim poslovima, a zatim u poduzeu Elektrojug u Dubrovniku na radnom mjestu analiticar-planer. U rujnu 1987. godine zaposlila se na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, gdje je izabrana u zvanje asistenta na grupi predmeta politicke ekonomije. Na toj grupi predmeta 1990. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmete Gospodarstvo Hrvatske i Ekonomska politika izabrana je 2000. i ponovno 2006. godine. Profesorica Zagorka Brunsko je u dvadesetogodisnjem radu na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu i Sveucilistu u Dubrovniku - Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju - izvodila nastavu predmeta: Politicka ekonomija, Uvod u ekonomiju, Osnove ekonomije, Sociologija, Sociologija turizma, Ekonomski sustav i ekonomska politika, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomska politika i Uvod u znanstvenoistrazivacki rad.

360

IN MEMORIAM

Aktivno je sudjelovala u radu meunarodnih znanstvenih skupova. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu je uz obveze u nastavi u tri mandata bila predstojnica Odjela makroekonomije, bila je clan Hrvatskog filozofskog drustva, Hrvatskog drustva ekonomista i Hrvatskog prirodoslovnog drustva. Bila je clan Skupstine Sveucilista u Splitu, Izvrsnog odbora Skupstine Sveucilista u Splitu i Senata Sveucilista u Dubrovniku. Profesorica Zagorka Brunsko bila je aktivna u znanstvenoistrazivackom radu te vrijedna i temeljita u nastavnim aktivnostima. Ukupno je objavila 44 znanstvena i strucna rada, od kojih deset u casopisu Ekonomska misao i praksa. Njezin znanstveni interes i djelo pokrivalo je brojna podrucja i probleme ne samo ekonomske znanosti i zbilje ve i politickih znanosti, sociologije i filozofije. Oprastajui se od profesorice Zagorke Brunsko vrijedno se podsjetiti nekih osobitosti i postignua koje su je kao znanstvenicu i sveucilisnu profesoricu trajno obiljezili. Poradi raznovrsnosti i sirine problematike koju je razmatrala u svojim radovima, njeni se radovi mogu svrstati u sest skupina (daju se neki od radova iz pojedinih skupina). Prvo su radovi u kojim se istrazuju i analiziraju teme iz politicke ekonomije, suvremene ekonomske teorije i sociologije ­ Austrijska skola i suvremena graanska ekonomija (1988.), Suvremena drzava i njezin intervencionizam u privredi (1990.), Teorija javnog izbora (1992.), Drzava u koncepciji liberalizma (1993.), Virdzinijska, rocesterska i blumingtonska skola javnog izbora (1994.), Biraci, politicari i birokracija u svjetlu teorije javnog izbora (1999.). U radovima iz te skupine zapazen je njezin doprinos analizi suvremenih ekonomsko-teorijskih kretanja (skola), a posebice keynesijanstva i nove politicke ekonomije (teorije javnog izbora). Drugo su radovi iz podrucja filozofije znanosti od kojih je njezin najvrjedniji rad Boskovieva teorija sila u raspravi De Continuitatis Lege (objavljen kao izvorni znanstveni rad u casopisu Filozofska istrazivanja br. 32-33/1989.) u kojem je analizirala teoriju sila sto ju je izlozio Ruer Boskovi u svojoj poznatoj raspravi De Continuitatis Lege 1754. godine. Tu istice da je u istrazivanjima u prirodnoj filozofiji Ruer Boskovi polazei od dva temeljna nacela, i to jednostavnosti i slicnosti u prirodi (Newton), te nacela neprekinutosti (Leibniz), izveo svoj zakon sila, a na temelju zakona sile izveo je strukturu materije, cime je bitno utjecao na daljnja istrazivanja u toj domeni.

361

CETVRTI SVEUCILISNI GODISNJAK, AKADEMSKA 2007./2008. GODINA

Treoj skupini pripadaju radovi u kojim se istrazuju i analiziraju problemi iz podrucja ekonomske politike i gospodarstva ­ Ekonomika ponude kao teorijska osnova neokonzervativizma u graanskoj ekonomskoj teoriji (1989.), Kriza keynezijanstva i uspon neokonzervativizma (1990.), Znacaj trzista kapitala u suvremenom poslovanju (1990.), Turizam ­ vazni cimbenik u razvoju Dubrovackog primorja (1995.), Stanje, ciljevi i perspektive razvoja hrvatske industrije (2004.). U radovima iz te skupine sustavno se i temeljito analizirala uloga drzave u razlicitim koncepcijskim (teorijskim) pristupima, analizirala se liberalna i neoliberalna te keynesijanska teorija i politika s naglaskom na razlicitim prijedlozima mjera za stabilizaciju gospodarstva i mogunosti monetarne i fiskalne politike. Isto tako, u dijelu radova iz te skupine obraivana su gospodarska pitanja i problemi, a posebice znacenje i uloga turizma u razvoju gospodarstva, te problemi i perspektive razvoja hrvatske industrije i uloga industrijske politike u tom razvoju. U dijelu objavljenih radova profesorica Zagorka Brunsko je analizirala razvoj novih tehnologija i njihovu ulogu u gospodarskom i drustvenom razvoju kao i ulogu ljudskog (intelektualnog) kapitala u razvoju. Tu je dala citav niz prijedloga kako se moze brze ukljuciti u svjetske znanstveno-tehnoloske tijekove, normalno gdje za to postoje objektivne mogunosti ­ Znanost ­ proizvodna snaga (1989.), Suvremena tehnologija i drustvo znanja (2000.), Intelektualni kapital u funkciji razvoja suvremenog gospodarstva (2002.). U skupini radova o poduzetnistvu, suvremenom menadzmentu i poslovnom odlucivanju problematika se analizirala ne samo s ekonomskoga ve i sociokulturnoga i psiholoskog aspekta ­ Poduzetnik i poduzetnistvo u ekonomskoj teoriji (1991.), Manageri i poslovno odlucivanje (1998.). Tako se u posljednje navedenom radu razmatra psihologija poslovnog odlucivanja, naglasavajui da je odlucivanje u svojoj biti psihicki proces, dok je odluka psihicka pojava proizasla iz toga procesa. Na bazi toga se analiziraju nacini i faze odlucivanja, te ogranicenja i utjecaj okoline na odlucivanje. I na kraju, u sestoj skupini su radovi koji su prezentirani i objavljeni u zbornicima s meunarodnih znanstvenih skupova ­ Visoko obrazovanje ­ temeljni faktor znanstveno-tehnoloskog i drustvenog razvoja (1988.), The Interuniversity Cooperation in Europe (1990.), Keynes's Welfare State and Its Contemporary Transformations (1996.), Tourist Development Policy in Croatia (2000.). U tim su radovima uocljivi doprinosi u analizi uloge visokog obrazovanja u gospodarskom i drustvenom razvoju, meusveucilisna suradnja u Europi, te mjesto i uloga hrvatskih sveucilista u takvoj suradnji. Isto tako, dan je i znanstveni doprinos u analizi Keynesove drzave blagostanja i njezinih

362

IN MEMORIAM

suvremenih transformacija, ali i doprinos u razmatranju politike razvoja turizma u Hrvatskoj. U strucnoj djelatnosti profesorica Zagorka Brunsko objavila je 19 radova od kojih je 11 prikaza knjiga. To su kvalitetni strucni radovi, veinom objavljeni u casopisima s meunarodnom recenzijom i u casopisima koji se referiraju u meunarodnim sekundarnim publikacijama. Obraene su aktualne teme iz gospodarstva, ekonomske teorije i politike, suvremenog menadzmenta, te motivacije i ponasanja proizvoaca i potrosaca ­ Monetarizam (1992.), Suvremeni menadzment (1992.), Svedski model i njegove primjene (1994.), Tehnoloski parkovi i njihova uloga u gospodarskom razvoju (1995.), Gary S. Becker i ekonomski pristup ljudskom ponasanju (1997.), Turisticka motivacija (2002.). U nastavnoj djelatnosti profesorica Zagorka Brunsko znatno je pridonijela sadrzajnom i metodickom unapreenju nastave u predmetima koje je predavala. Savjesno, marljivo i odgovorno obavljala je nastavne djelatnosti. Imala je dobar i korektan odnos sa studentima, cemu u prilog ide i cinjenica da je uz njezino mentorstvo izraeno i uspjesno obranjeno vise od 200 diplomskih radova. Samozatajna i tiha, kakva je bila, gotovo neprimjetno je svaki radni dan provela na visokom ucilistu u nastavi ili u radu sa studentima. To okruzje joj je bilo sve, njime je ispunjavala citavo zivljenje. Gubitak i oprostaj s kolegicom, znanstvenicom i sveucilisnom profesoricom tezak je i bolan, posebice kad se to dogodi iznenada i u dobi kad je jos dugi niz godina mogla istrazivati, objavljivati i sudjelovati u podizanju generacija studenata. Profesorice Zagorke Brunsko vise nema meu nama, ali ostaje njezino djelo i trajno sjeanje na nju, kako kod kolega, kolegica i zaposlenika Sveucilista u Dubrovniku, tako i brojnih generacija studenata kojima je bila profesor.

363

Information

Microsoft Word - I-naslovnica.doc

401 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

324365

You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - I-naslovnica.doc
ekonomija rgb.cdr