Read Microsoft Word - Program managerial pentru catedra de MATEMATICA-INFORMATICA- Dumitru Radoiu text version

PROGRAM MANAGERIAL pentru Catedra de Matematica - Informatica

Documentul prezinta ideile in baza carora vom organizate activitatile personalului didactic al catedrei de Matematica ­ Informatica a Facultii de tiine i Litere. Cuprins: A. Analiza situatie prezente in catedra (analiza SWOT) B. Prioritatile catedrei in procesul didactic, cel de cercetare tiinifica precum i relaiile cu alte departamente/organizatii A. Analiza situatie prezente in catedra (analiza SWOT) Specializarile pentru anul academic 2010-2011 sunt: Informatica ­ 3 ani (zi) Matematica ­ Informatica 3 ani (zi); scolarizam anul I1 si III Master Tehnologia Informatiei 2 ani (zi) A - Puncte tari (STRONG) Au fost definite si promovate valorille, principiile, ritualurilor si culturia organizationala a catedrei Planul de invatamint este imbunatatit permanent Oferta educaional este modelata dupa cerintele din piata muncii si evolutia stiintei si tehnologiei si este revazuta periodic (anual) Dotarea cu tehnic de calcul i de comunicare este la nivel ridicat; in acest an vom face o evaluare si vom stabili un plan de modernizare

1

-

Exista o preocupare permanent i susinut pentru aplicarea unor criterii exigente în selectarea, perfecionarea i promovarea personalului didactic; de indata ce vor fi reidicate restrictiile de angajare si promovare vom reevalua situatia promovarilor si necesarul de noi cadre didactice

-

Studenii i organismele studeneti sunt antrenate în activiti legate de evaluare si imbunatatirea procesului didactic si de cercetare Site-ul catedrei (startat in 2009) va fi imbunatatit si va cuprinde toate informatiile necesare sudentilor: cursuri, fisa disciplinei, teste, laboratoare, bibliografie, suport de curs, forum de discutii

-

toate cursurile universitare ale profesorilor din Facultatea de tiine i Litere se regsesc în cri, prelegeri litografiate sau in format CBT (computer based training)

-

Introducerea unui curs de Research Skills pentru studentii de la masterat TI, anul I si II

A ­ Puncte slabe (WEAK) Fondul de carte în biblioteca universitii cuprinde cri i reviste de specialitate in numar limitat si neactualizat Activitatea de cercetare inca nesincronizata si materializata mai mult in publicatii decit in proiecte de cercetare finantate Dotarea unor laboratoare de profil nu corespunde cu standardele actuale, eforturile de modernizare fiind limitate de fondurile de investiii reduse Activitile adiacente procesului didactic (cum ar fi tutoriatul studentesc si activitatea de indumator de an) necesita o mai atenta monitorizare Exista o implicarea inca redusa a studentilor in activitatea de cercetare stiintifica A ­ Oportunitati (OPORTUNITIES) funduri structurale: exista in lucru cel putin un proiect (Incubatorul Virtual de Afaceri) care va fi depus la deschiderea apelului pe resurse umane pentru a fii finantat (500.000 Euro) ­ probabil in aprilie 2010. Pentru accesarea fundurilor de cercetare EU vom participa in consortii la cel putin 2 proiecte majore de cercetare fundamentala si aplicata

2

-

Vom proceda la modernizarea dotrilor pentru învmânt i cercetare folosind resurse financiare din cercetare atrase Vom proceda la cretere a fondului de carte si reviste al catedrei din acleasi fonduri atrase Vom putea atrage studentii masteranzi in activitati de cercetare folosind aceleasi fonduri atrase prin cercetare

A ­ Potentiale pericole (THREATS) Insuficienta constientizare de catre toti membrii catedrei a obiectivelor si strategiei catedrei Nerespectarea de catre toti membrii catedrei a deciziilor luate in sedintele de catedra (de pilda pagina personala de pe site-ul catedrei) Practica de specialitate (desfasurata in cadrul Proiect Informatica) trebuie in continuare imbunatatia pentru ca altfel nu reprezinta un cadru organizatoric optim pentru dezvoltarea de competente practice in rezolvarea problemelor din lumea reala IT. Este valabil si pentru Practica de Cecetare de la Masterat TI anul I si II Intirzierea de catre unele cadre didactice in elaborarea suportului scris pentru laboratoare practice la disciplinele pe care le predau Lipsa de monitorizare si evaluare a eficientei activitatii de tutoriat studentesc Numarul mic de convenii cu parteneri economici pentru practica

B. Prioritatile catedrei in procesul didactic, cel de cercetare tiinifica precum i relaiile cu alte departamente/organizatii B - Prioritati in procesul didactic C. Elaborarea tuturor materialelor didactice in format electronic si postarea lor pe site-ul catedrei D. Cresterea calitatii activitatii didactice (prin interasistente, invitarea unor cadre didactice si cercetatori de prestigiu, vizite la alte universitati, schiburi de experienta, organizarea unui workshop pentru tehnologii educationale avansate ­ oct 2010)

3

E. Extinderea utilizarii limbii engleze la materiile din anii terminali unde ne exista traduceri pentru discipline de specilitate prevazute de planul de invatamint la care nu exista suport de curs in limba romana B ­ Prioritati in activitatea de cercetare F. Finalizarea studiilor doctorale in cursul anului 2010 (Crainicu Bogdan, Roman Adrian, Ispas Ioan) G. Inscrierea la doctorat a preparatorilor si asistentilor neinmatriculati la studii doctorale H. Identificarea unui cadru organizatoric in care Centru de Cercetare ACS sa poata functiona (conform noilor reglementari centrul trebuie condus de catre un conducator de doctorat); o asociere cu un centru de cercetare acreditat CNCSIS http://www.cncsis.ro/ I. Constituirea unor echipe capabile s promoveze proiecte de cercetare ­ dezvoltare J. Cel putin 3 proiecte de cercetare ­ dezvoltare, depuse in anul 2010 K. Atragerea studentilor valorosi in activitatea centrului L. Inceprea demersurilor pentru o publicatie proprie M. afilierea colectivelor de cercetare proprii la reele de excelen europene N. promovarea urmatoarelor propuneri la nivel de facultate si conducere a universitatii: - Cursuri de metodologia cercetarii pentru studenti - Nucleu de scris proiecte (doar partea tehnica sa fie adusa de cadre) - Workshopuri pentru cadrele didactice si cercetatori despre "success story" la care sunt invitati cei care au avut success - seed money pentru cercetare - finantarea de catre universitate a cel putin unei participari decente la o conferinta B ­ Prioritati in relatiile cu terti (centre de cercetare, alte departamente, catedre similare din alte universitati) O. Participarea studentilor la schimburile SOCRATES P. Extinderea colaborarii SOCRATES

Conf.univ.dr. Dumitru Radoiu

4

Information

Microsoft Word - Program managerial pentru catedra de MATEMATICA-INFORMATICA- Dumitru Radoiu

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

854273