Read Vietnamese_Songs_list-2TB.pdf text version

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054

10 Nam Ao Tim (Thúy Hng) 10 Nam Doi Cho (Mnh Qunh) 10 Nam Tai Ngo (Mnh Qunh) 10 Nam Tai Ngo (Tun V) 10 Nam Yeu Em (Bruce oàn) 10 Nam Yeu Em (Vu Khanh & Diem Lien) 20 Nam Ben La (Thanh Hà) 20 Nam Tinh Cu (La Sng Sng) 20 Nam Tinh Cu (V Khanh) 20 Nm Tình p Mùa Chôm Chôm (Thanh Th) 20 Nm Tình p Mùa Chôm Chôm (Trng V) 24 Gio Phep (an Nguyên) 24 Gio Phep (Quc Tun) 24 Gio Phep (Thiên Trang) 24 Gio Phep (Trng V) 999 óa Hng (Bruce oàn) 999 óa Hng (Lây Minh) 999 óa Hng (Minh Tuyt) A Time For Us (Nh Loan) Ai (Mai L Huyn) Ai Bo Em Là Giai Nhân (Gia Huy) Ai Bit (Thanh Mai) Ai Biu Anh Làm Thinh (Yn Phng) Ai Bun Hn Ai (Hoàng Lan) Ai Bun Hn Ai (Tâm oan) Ai Cho Tôi Tình Yêu (Bruce oàn) Ai Cho Tôi Tình Yêu (Thùy Trang) Ai Den Sai Gon (Ly Hai & Thanh Thao) Ai i Ngoài Sng Gió (Dip Thanh Thanh) Ai a Em V (àm Vnh Hng) Ai a Em V (Lê Toàn) Ai Dua Em Ve (Luong Tung Quang & Ngoc Huong) Ai a Em V (Tu Ca) Ai Kh Vì Ai (Mnh Qunh) Ai Kh Vì Ai (Mng Ngc) Ai Kh Vì Ai (Phi Nhung) Ai Len Xu Hoa Dao (Hoang Oanh & Trung Chinh) Ai Lên X Hoa ào (Sn Ca) Ai Lên X Hoa ào (Thanh Mai) Ai Len Xu Hoa Dao (Yen Khoa & Ngoc Son) Ai Nh Chng Ai (Hng Lan) Ai Nh Chng Ai (Quang Lê) Ai Noi Voi Em (Giao Linh & Bruce Doan) Ai Nói Vi Em (Thanh Tuyn) Ai Nói Yêu Em êm Nay (Qunh Lan) Ai Ra X Hu (Hoài Nam) Ai Ra Xu Hue (Quang Le & Ngoc Ha) Ai Se Biet Truoc (Ngoc Anh & Quoc Hung) Ai Se Yeu Em (Phng Thanh) Ai Thng Yêu Em (Randy) Ai Thng Yêu Em (Trúc Quyên) Ai Tr V X Vit (Lâm Thúy Vân) Ai V Sông Tng (Anh Khoa) Ai V Sông Tng (Nguyn Hng)

0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108

Ai Ve Voi Toi (Trn c) Ai Yeu Thuong Em (Ngc Sn) Aline Goi Ten Nguoi Yeu (Bruce oàn) All That I Am (Philip Huy) All Was Lost (Thuy Tram & Evan) Âm Thm (Thy Tiên) Amore Mio (Luu Bich & Thuy Tien) n Nn (Lam Trng) Ân Tình Mong Manh (Thanh Thúy) Ân Tình Mong Manh (Thanh Vân) Anata (Khánh Hà) Áng Mây Bun (Cm Ly) Anh (Tran Tam & My Le) Anh Bit Em i Chng Tr V (V Khanh) Anh Can Em (Dan Truong & Thanh Lam) Anh Ch Bit Câm Nín Nghe Ting Em Khóc (Ung H Phuc) Anh Ch Là Hình Bóng Ca Ngi Khác (Lâm V) Anh Ch Yêu Em (Lê Toàn) Anh Cho Em Mùa Xuân (D Nht Yn) Anh Cho Em Mùa Xuân (Lâm Thúy Vân) Anh Cho Em Mùa Xuân (Quang Linh) Anh Cho Em Mùa Xuân (Thy Tiên) Anh Có Nghe Ma Ri (Tâm oan) Anh Co Quen (Vân Quang Long) Anh Con Nho Hue Khong (Nhã Thanh) Anh Còn N Em (Gia Huy) Anh C Hn (Tu Ca) Anh C Hn (Nh Qunh) Anh ã Hiu Tình Em (Lâm Hùng) Anh ã Hiu Tình Em (Lu Gia Bo) Anh Da Mat Tat Ca (Tn Khánh) Anh ã Quên Mùa Thu (Female) Anh Da Quen Mua Thu (Khanh Ha, Luu Bich & Nhu Quynh) Anh ã Ra i (Minh Tuyt) Anh ã Thy Mùa Xuân Cha (Don H) Anh ã Thy Mùa Xuân Cha (Thiên Kim) Ánh èn Màu (Female) Ánh èn Màu (Thanh Lam) Ánh èn Màu (Ý Lan) Anh Den Tham Em Dem 30 (Khánh Ly) Anh Den Tham Em Dem 30 (Lâm Nht Tin) Anh Dep Trai That Ma (Châu Gia Kit) Anh Di Chai Tom (Dinh Van & Hong Van) Anh i Chin Dch (Hoàng Oanh) Anh Di Tim Em (Thai Phong Vu) Anh i V Ni âu (Yn Phng) Anh Dung Co Lo (Hung Cuong & Mai Le Huyen) Anh Hung Tu Khi Hung Bat Tu (Hp Ca) Anh Hung Xa Dieu (Minh Tuyet & Johnny Dung) Anh Hung Xa Dieu (Tuan Dat & Lucia Kim Chi) Anh Khong Can Biet (Khánh ng) Anh Không Cht âu Anh (Lâm Nht Tin) Anh Không Cht âu Anh (Thanh Lan) Anh Khong Chet Dau Anh (Thanh Tuyen & Kim Long)

0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162

Anh Không Còn Gì Cho Em (Lý Hi) Anh Không Li (Thanh Trúc) Anh Không Mun Làm Kh Em (Lâm Chn Khang) Anh Khong Muon Lam Nguoi Thu 3 (Lâm Chn Huy) Anh Không Mun Ra i (Nguyn Phi Hùng) Anh Khong The Khoc Truoc Mat Em (Nhóm AXN) Anh Không Th Quay Li Vi Em (Phm Khánh Hng) Anh Là Ngi Có Li (Lâm V) Anh Là Tia Nng Trong Em (Lâm Thúy Vân) Anh Mang Giac Mo Em Ve Dau (Cm Ly) Anh Mat Mua Xuan (Kim Huyen) Ánh Mt Quê Hng (Yn Khoa) Anh Mo Ve Em (Lê Toàn) Anh Mong Có Em (Lý Hi) Anh Mong Em (Duy Mnh) Anh Mong Em Quay V (Khánh ng) Anh Muon Noi Yeu Em (Quang Dung & Thanh Thao) Anh Muon Noi Yeu Em (Thien Kim & Don Ho) Anh Nh Em Nhiu (Lam Trng) Anh Nho Khong Anh (H Vy) Anh Phi Làm Sao (an Trng) Ánh Sáng Ca i Tôi (Lu Bích) Ánh Sao Bun (M Tâm) Anh S n (Quang Dng) Anh S n Bên Em (Minh Tuyt) Anh S Là Ngi i Theo (Vang Quang Long) Anh S Nh Mãi (Bng Kiu) Anh Thì Không (Minh Tuyt) Anh Thi Khong In French (Kieu Nga & Ngoc Lan) Ánh Trng L Loi (Loan Châu) Ánh Trng L Loi (Tâm oan) Ánh Trng Tan (H Vy) Ánh Trng Xa (Nht Tinh Anh) Anh Và Em u Có Li (Lu Chí V) Anh Vn Bit (àm Vnh Hng) Anh Vn Bit (Gia Huy) Anh Vn Ch Em (àm Vnh Hng) Anh Vn Còn Yêu Em (Phan inh Tùng) Anh Vn i Ch (an Trng) Anh Vn Không i Thay (Lê Toàn) Anh Van Mo Ve Em (Johnny Dng) Anh Vn Nh Em (àm Vnh Hng) Anh Ve Keo Troi Mua (Cm Ly) Anh Ve Tinh Dep Que Ta (H Vy) Anh V Vi Em (Kim Anh) Anh Ve Voi Em (Ngoc Minh & Thanh Phong) Anh V Vi Em (Y Phng) Anh Ve Voi Nguoi (H Vy) Anh Xin Lam Co Dai (Quang Dng) Anh Xin Lam Co La (Dinh Ngc) Anh Yêu Tà Áo Trng (Minh Thun) Anniversary Song (Thuan Nguyen) o nh (Elvis Phng) o nh (Female)

0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216

Ao Anh (Thanh Thao & Quang Dung) Ao Anh Sa Mac (Hng Ngc) Ao Anh Sut Mot Duong Ta (Trn Thái Hòa) Áo Ci Không Nàng Dâu (Trng V) Áo Ci Màu Hoa Cà (Ch Linh) Áo Ci Màu Hoa Cà (Phi Nhung) Áo Ci Màu Hoa Cà (Trng V) Áo Dài Vit Nam (V Khanh) Áo p Nàng Dâu (Ch Linh) Áo p Nàng Dâu (Lâm Gia Minh) Áo p Nàng Dâu (Trng V) Áo Em Cha Mc Mt Ln (Bruce oàn) Áo Em Cha Mc Mt Ln (Ch Linh) Áo Em Cha Mc Mt Ln (V Tun) Áo Hoa (Mnh ình) Ao Hoa (Quang Le & Nhu Quynh) Áo Hoa Bên Ngi (Lý Hi) Áo La Hà ông (Duy Trác) Áo La Hà ông (Lê Toàn) Áo La Hà ông (Nguyn Tâm) Áo La Vàng (Khánh Ly) Ao Mong Tinh Yeu (Dan Truong & Cam Ly) Áo Nhà Binh (Trng V) Áo Tím Ngày Xa (Mnh ình) Ao Trang Go Cong (Thai Chau & Ha Vy) Ao Va Quang (Cm Ly) Áo Xanh (Phi Nhung) Au O Vi Dau (Thanh Tuyn) Ba Me Que (Hai Ly & Bruce Doan) Ba Me Tri Thien (Thanh Lan & Vu Khanh) Ba Nang Thieu Nu (Loan Chau, Bao Han & Truc Linh) Bà Rng Bà Rí (Female) Ba Tháng Quân Trng (Trng V) Ba Tháng T T (Phi Nhung) Ba Tháng T T (Sn Tuyn) Ba Tháng T T (Trng V) Baby Anh Yeu Em (ng Hoàng Phúc) Baby I Would (Purity) Bac Dau (Lam Nhat Tien & Nguyen Hong Nhung) Bc Màu Áo Trn (Ch Linh) Bc Màu Áo Trn (Mnh Qunh) Bc Màu Áo Trn (Trng V) Bac Tinh (Hong Ngoc & Dam Vinh Hung) Bc Tình (Khánh Hoàng) Bc Tình (Ngc Sn) Bc Tình Ca (V Tun) Bc Trng La Hng (Trng V) Bài 20 (Hp Ca) Bai 20 (Khai Tuan & Chau Tuan) Bai Buon Cho Em (Ch Linh) Bài Ca Mùa Xuân (an Trng) Bài Ca Cho Anh (Sn Tuyn) Bài Ca Cho Em (Thái Hin) Bài Ca Dao Cho Em (Hng Lan)

0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270

Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bai Bài Bài Bài Bài Bai Bai Bài Bai Bai Bài Bài Bài Bai Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bai Bai Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bai Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bai Bai Bài Bài Bài Bai Bài Bài

Ca Dao u i (Mnh Qunh) Ca Dao u i (Tâm oan) Ca Dao Xót Xa (Lâm Gia Minh) Ca t Phng Nam (oan Thy) Ca êm (M Tâm) Ca Hai Chúng Mình (Khánh Hoàng) Ca Hnh Ng (L Quyên) Ca Hanh Ngo (Tuan Ngoc & Thai Hien) Ca Hc Trò (Th Sn) Ca K Nim (Ngc H) Ca K Nim (Trng V) Ca Mùa Xuân (an Trng) Ca Ngoi Que Huong (Thai Chau & Son Ca) Ca Ngoi Tinh Yeu (Loan Châu) Ca Tân Hôn (Lê Toàn) Ca Tinh Nho (Thu Tho) Ca Tinh Nho (Tun Ngc) Ca Tui Tr (Hp Ca) Ca Xuân (Khánh Hoàng) Ca Yêu i (Cm Ly) Cat Tho Mong (Lê Toàn) Cui Cho Ngi Tình (Bruce oàn) Cui Cho Ngi Tình (Ch Linh) Cui Cho Ngi Tình (Mnh Qunh) Hát Cui (an Trng) Hát Ru Mùa ông (Ngc H) Hát Ru Mùa Xuân (Dng Th) Hát Tình Yêu (Song Ca) Hat Xuan Cho Em (M Thuan & T Thanh) Huong Ca Vo Tan (Che Linh & Thanh Tuyen) Không Tên Cui Cùng (Kim Anh) Không Tên Cui Cùng (V Khanh) Không Tên S 1 (Hoàng Nam) Không Tên S 15 (Nguyn Hng) Không Tên S 2 (Christian Lê) Không Tên S 2 (Nguyên Khang) Khong Ten So 2 Va 4 (Ngc Hu) Không Tên S 37 (Khánh Hà) Không Tên S 4 (Thúy Hng) Không Tên S 5 (Phng Nghi) Không Tên S 5 (V Khanh) Không Tên S 6 (Ý Lan) Không Tên S 7 (Lê Trí) Không Tên S 8 (Female) Không Tên S 8 (Nguyên Khang) Không Tên S 9 (V Khanh) Luan Vu Xua (Elvis Phng) Ngoi Ca Que Huong (Thai Chau & Son Ca) Ngi Ca Tình Yêu (Loan Châu) Tango Xa Ri (Loan Châu) Tango Bun (Lng Gia Huy) Tango Cho Em (Elvis Phuong & Ai Van) Tango Cho Em (Khánh Ly) Tango Cho Em (Male)

0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324

Bài Tango Cho Em (Tun V) Bai Tango Cuoi Cung (Nghi Van, Nhu Y & Nhat Kim Anh) Bài Tango D Vãng (Christiane Lê) Bài Tango Xa Ri (Thanh Tho) Bài Thánh Ca Bun (àm Vnh Hng) Bài Thánh Ca Bun (Elvis Phng) Bài Thánh Ca Bun (Julie) Bài Thánh Ca Bun (Male) Bai Thanh Ca Buon (My Tam & Dam Vinh Hung) Bài Thánh Ca Bun (V Khanh) Bài Th Cui Cùng (Ý Lan) Bai Tho Dan Ao (Dip Thanh Thanh) Bài Th Vu Quy (Ngc H) Bai Tinh Ca Cho Anh (Hng Lan) Bài Tình Ca Cho Em (Duy Quang) Bài Tình Ca Cho Em (Male) Bài Tình Ca Cho Giai Nhân (V Khanh) Bài Tình Ca Cho K Nim (Loan Châu) Bài Tình Ca Cô n (Trng V) Bài Tình Ca Ca Em (Don H) Bài Tình Ca Không Quên (Minh Tuyt) Bài Tình Ca Không Quên (Ngc Bích) Bai Tinh Ca Mua Dong (Le Thu & Da Nhat Yen) Bài Tình Ca Mùa ông (V Khanh) Bai Tinh Mo (Hp Ca) Bai Viet Cho Rieng Em (Vinh Hoang) Bailamos (Nguyn Phi Hùng) Bn (Trng V) Ban Dao Tien Nu (Phi Nhung) Ban Mai Tình Yêu (M Tâm) Ban Tinh Ca Cho Em (Thái Hin) Bn Tình Ca u Tiên (Nguyên Khang) Bn Tình Ca Mùa ông (Quang Dng) Bn Tình Ca Mùa ông (Tun Hùng) Bn Tình Cui (Bng Kiu) Ban Tinh Cuoi (Huong Lan & Thai Chau) Bn Tình Cui (L Thu) Bn Tình Cui (Male) Bn Tình Cui (Nguyên Khang) Ban Tinh Cuoi (Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc) Bn Tôi (Quang Linh) Ban Toi (Quoc Dung & Tuong Nguyen) Bn Tôi (Th Sn) Ban Toi Em Cung Khong Chua (Trinh Vinh Toan) Bang Khuang Chieu Dong (Thái Châu) Bang Khuang Chieu Noi Chu (Quang Dng) Bng Lng Tím (M Tâm) Banh Bong Lan (Huong Lan & Chi Tam) Bánh Xe Lãng T (Sn Ca) Bao êm Không Ng (Female) Bao êm Không Ng (Tun V) Bao Gi Bit Tng T (Male) Bao Gi Bit Tng T (Thùy Dng) Bao Gi Có Nhau (Khang Vit)

0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378

Bao Gi Em Mi Hiu (Trnh Lam) Bao Gi Em Quên (Duy Khánh) Bao Gi Em Quên (Phi Nhung) Bao Gi Ngi Tr Li (àm Vnh Hng) Bao Gio Quen Em (Duy Khánh) Bao Gio Quen Em (Mnh Qunh) Bao Gio Ta Gap Lai (Tâm oan) Bao Li Xi (Duc Phuong & Be Map) Bão Lòng (Khang Ngoc) Bt Cht Ta Nhìn Nhau (Th Sn) Bay Cùng Tình Yêu (Lng Bng Quang) Bay Di Canh Bien (Khánh Hà) Bay i Cánh Chim Bin (Khánh Hà) Bay i Cánh Chim Bin (Thanh Hà) Bay i Nhng Cn Ma Phùn (Ngc Hu) Bây Gi Còn Nh Hay Không (Dip Thanh Thanh) Bay Gio Con Nho Hay Khong (Nguyen Khang & Diem Lien) Bây Gi Còn Yêu (Thanh Hà) Bay Gio Em Noi Dau (Johnny Dng) Bây Gi Tháng My (Male) Bay Gio Thang May (To Chan Phong & Thanh Thuy) By Ngàn êm Góp Li (Ngc Huyn) By Ngàn êm Góp Li (Hng Trúc) By Ngàn êm Góp Li (Quang Lê) By Ngày i Mong (Bích Loan) By Ngày i Mong (Tammi Le) Bay Ngay Doi Mong (Truc Mai & Y Phuong) B Bàng (Dip Thanh Thanh) B Bàng Bm u Mù U (Bích Tuyn) Bé Mt Nhung (Vân Quang Long) Bé i (Vân Quang Long) Bé Xinh (ng Hoàng Phúc) Be Yeu (Chi Tai & Phuong Loan) Be Yeu (Huy Vu & Rebbecca) Bé Yêu (Mnh Qunh) Be Yeu (Thuy Huong & Spencer) Bé Yêu (Tun V) Beautiful Life (Hp Ca) Believe (Dalena) Bên y Bên Này (an Trng) Ben Bo Thuong Hai (Tun t) Bên Cu Biên Gii (Cathy Dung) Bên Cu Ngó Mong (Tun Dng) Ben Cau Nho Nguoi (Ngc H) Ben Da Giang (Hng Lan) Ben Doi Cho (Minh Tuyt) Bn i ò Trông (Mnh Qunh) Bn i ò Trông (Tâm oan) Ben Doi Hieu Quanh (Tú Quyên) Bên i Hiu Qunh (àm Vnh Hng) Bên i Hiu Qunh (Ha Mi) Ben Duyen Lanh (Trong Phuc & Thuy Trang) Bên Em ang Có Ta (Hp Ca) Ben Em La Bien Rong (Don Ho & Anh Minh)

0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432

Bên Em Là Bin Rng (Loan Châu) Bên Em Mùa Xuân (Lam Trng) Bn Giang u (Bruce oàn) Bn Giang u (Trng V) Bn Hn (ình Vn) Bên Lng èo (Elvis Phng) Bên Nhau êm Này (Linda Trang ài) Bên Nhau Dù Không Còn Cm Giác (Lu Chí V) Bên Nhau Ngày Vui (Female) Ben Nuoc Con Do (Khanh Duy & Tuyet Thao) Ben Quanh Hiu (Nguyên Khang) Bn Thng Hi (Doanh Doanh) Ben Thuong Hai (Nguyen Hung & Nhu Quynh) Ben Thuong Hai (Tai Linh & Sy Ben) Bn Thng Hi (Tun t) Bn Vng (Cm Ly) Bn Xuân (Anh Dng) Ben Xuan (Khanh Ly & Tran Thai Hoa) Bn Xuân (Kiu Hng) Bn Xuân (Thùy Dng) Bèo Dt Mây Trôi (Kiu Hng) Bèo Dt Mây Trôi (La Sng Sng) Bin Cn (an Huy) Bin Cn (khanh Ha) Bin Cn (Quang Dng) Bin Ch (Bng Kiu) Bin Ch (Thu Phng) Bin Dâu (Phi Dung) Bin Dâu (Tâm oan) Bin ng (c Phng) Bin Gi (M Tâm) Bin Khát (Dim Liên) Bien Khoi Niem Nho (Kim Anh) Bin Mn (Bruce oàn) Bien Man (Nhat Truong & Dang The Luan) Bin Mn (Nht Trng) Bin Mn (Trúc Quyên) Bin Mn (Trng V) Bien Mo (Elvis Phng) Bin Mng (Linda Trang ài) Bin Mng (Song Ca) Bin Nghìn Thu Li (Quang Dng) Bin Nh (àm Vnh Hng) Bin Nh (Khánh Ly) Bin Nh (Tun Ngc) Bien Oi (Quang Linh) Bien Tinh (Che Linh & Thanh Tuyen) Bin Tình (Thanh Tuyn) Bin Tình Yêu (Cm Ly) Bin Tuyt (Phi Nhung) Bin Và Em (Khánh Hà) Bin Vng (Bng Kiu) Bin Vng Em Chiu Nay (Nguyên Khang) Bit Bao Gi Tr Li (Trn Thái Hòa)

0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486

Bit âu Ngun Ci (Huy Tâm) Bit âu Ngun Ci (Vu Toan) Bit âu Tìm (Phng Dung) Bit n Bao Gi (Phng Hng Qu) Biet Den Bao Gio, Dem Tien Don (Truong Vu & Manh Quynh) Bit n Thu Nào (Dng Triu V) Bit n Thu Nào (T c Khi) Biet Em Con Chut Hon Doi (Hng Nhung) Bit Em Còn Nh (Quanh Vinh) Biet Em Khong Con Nho (Vpop) Bit Khúc (Khánh Hà) Biet Khuc Cho Nhau (Dan Truong & Trieu Vy) Biet Khuc Cho Tinh Nha (Thanh Lan) Bit Kinh K (Mnh ình) Bit Kinh K (Phi Nhung) Bit Ly (Cm Ly) Bit Ly (Female) Bit Ly (Tâm oan) Biet Noi Gi Day (The Son & Tam Doan) Biet Phai Lam Sao (Tuan Ngoc & Thuy Anh) Biet The Toi O Yeu That Nhieu (Lu Gia Bo) Biet Thuo Nao Nguoi (Tun V) Bit Tìm âu (Tun Hùng) Bit Yêu Khi Nào (Cm Ly) Bình Minh (an Trng) Binh Minh Se Mang Anh Di (Dim Liên) Bình Minh S Mang Em i (àm Vnh Hng) Bình Minh S Mang Em i (Johnny Dng) Bình Minh Tình Yêu (Lý Hi) B Bn L (Cm Ly) B Bn L (Minh Tuyt) Bo Cat Trang (Thanh Truc & Vu Tuan Duc) B Quên Con Tim (Male) B V (L Hng) B V (Lu Bích) Bi Bc (Tâm oan) Bi Tin Li Th (Vân Quang Long) Bi Tin Li Th 2 (Vân Quang Long) Boi Vi Anh Yeu Em (Bang Kieu & Minh Tuyet) Bi Vì Anh Yêu Em (Phan inh Tùng) Bolsa Chieu Hai Loi (Ch Linh) Bon Mat Anh Thuong (Cm Ly) Bn Màu Áo (Hp Ca) Bn Màu Áo (V Tun) Bon Mua Ao (Tun V) Bn Mùa Thay Lá (V Khanh) Bon Ngan Nam Gam Hoa (M Tâm) Bông Bí Vàng (Hng Lan) Bóng Bin (an Trng) Bóng Bin (Jenny Hien) Bóng Bin (Luu Minh Thang) Bong Bóng Ma (Trnh Nam Sn) Bng Bng i (Hng Nhung) Bông Bi Hoa Cau (Trung Dau)

0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540

Bóng Chiu Tà (Quang Dng) Bóng Chiu Xa (Female) Bóng Chiu Xa (Jo Marcel) Bong Co May (Lam Gia Minh & Truong Vu) Bông C May (Thiên Trang) Bông C May (Trng V) Bóng Dáng Thiên Thn (an Trng) Bóng êm (Dalena Doanh Doanh) Bóng êm (Male) Bóng êm (Ngc Hu) Bong Dien Dien (Hoai Nam & Kha Tu) Bông iên in (Phi Nhung) Bong Hong (Nu) Bông Hng Cài Áo (Elvis Phng) Bông Hng Cài Áo (Nguyn Hng) Bóng Hng Vit Nam (M Huyn) Bóng Mát (Trng V) Bóng Mây Qua Thm (Thu Minh) Bóng Nng (Phng Hng Qu) Bóng Ngi Cùng Thôn (M L) Bóng Ngi Trong Ma (Cát Tiên) Bóng Nh ng Chiu (Giao Linh) Bóng Nh ng Chiu (Ngc an Thanh) Bong Nho Duong Chieu (Thanh Thuy & Vu Khanh) Bóng Nh Giáo ng (L Hng) Bóng Nh Giáo ng (Tun V) Bóng Ti Ly Café (Ngc Hu) Bóng Ti Ly Café (Xuân Phú) Bong Van Tho (Quang Linh) Bot Bien (Nhu Quynh & The Son) Bot Biet (The Son & Nhu Quynh) Boulevard (Lily Hu) Breaking The Rules (Diem Lien & Johnny Dung) Buc Tam Thu ( Nhu Loan & Ngoc Loan) Buc Tam Thu (Nhu Loan & Ngoc Loan) Buc Tam Thu (Nhu Loang & Ngoc Lan) Bi i (Trng V) Bung Sang (The Son & Tran Thai Hoa) Bc Chân Lm L (Châu Gia Kit) Bc Chân L Loi (an Trng) Buoc Chan Phieu Luu (Tun Lc) Buoc Chan Phong Tran (Vân Quang Long) Bc Chân Tình Yêu (Trn Tâm) Bc Chân Vit Nam (Hp Ca) Bc Phiêu Bng (Minh Quân) Bc Tình Hng (Lily Hu) Bc Tình Hng (Thanh Mai) Buom Dem (Thái Châu) Bm Trng (Giao Linh) Bm Trng (Lu Hng) Bm Trng (Quang Hà) Bm Trng (Trng V) Bm Trng (Tun V) Buom Xuan (Kim Khánh)

0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594

Bun (Ý Lan) Bun Con Sáo Su (Quc i) Bun Ga Nh (Ngc Sn) Buon Hat Ly Cho Mong (Cm Ly) Bun Không Em (Thanh Tuyn) Buon Ma Chi Em (Phng Mai) Buon Minh En (Dan Truong & Cam Ly) Buon Nga Nho (Ngc Sn) Bun i Chào Mi (Bng Kiu) Bun i Chào Mi (Female) Buon Oi Xin Hay Quen (Nguyen Hung & Ai Van) Bun Tàn Thu (Ch Linh) Bun Tàn Thu (Ngc H) Buon Theo Mai Toc (Kh Tú) Bun Trong êm Ma (Ngc Thúy) Bun Trong K Nim (Ch Linh) Bun Trong K Nim (Ha Mi) Bun Trong K Nim (Trng V) Bun Vào êm (Hng Lan) Bun Vào êm (Trng V) Bun Vui Khonh Khc (Khánh ng) Bun Vng Màu Áo (Female) Bun Vng Màu Áo (Nguyn Hng) Bun Vng Màu Áo (Quoc Van) Bup Be Khong Tinh Yeu (Truc Lam & Truc Linh) Ca Dao (Hng Thy) Ca Dao Em Và Tôi (Nhã Thanh) Ca Dao Em Và Tôi (Quang Linh) Ca Dao M (Don H) Ca Dao M (Quang Dng) Ca Dao M (Trnh Vnh Trinh) Ca Khuc Mung Xuan (Thanh Truc & Philip Huy) Ca Khuc Ngay Mai (Ch Phng) Ca Phe Buon (Minh Tuyet & Nhat Trung) Cà Phê Mt Mình (an Huy) Cà Phê Mt Mình (Hoàng Thanh) Cà Phê Mt Mình (Huy V) Các Anh i (Hng Lan) Các Anh i (Quang Dng) Các Anh V (Nh Qunh) Các Anh V (Quang Dng) Cách Xa (Lâm Hùng) Cafe Buon (Hoàng Nam) Cafe Buon (Minh Tuyet & Nhat Trung) Cafe Dang (Lê Trí) Càfe ng Tr Li (Don H) Càfe ng Tr Li (Huy V) Cafe Miet Vuon (Quoc Dai & Cam Ly) Café Mt Mình (an Huy) Cafe Mot Minh (Minh Tuyet & Johnny Dung) Café Mt Mình (Mong Thy) Cafe Mot Minh (Nguyen Hung & Bao Ngoc) Cái Cò (Bng Tâm) Cai Tram Em Cai (Thien Kim & Linda Trang Dai)

0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648

Cali Ben Bo Hiu Quanh (Kim Anh) Cm By Tình Yêu (Phan inh Tùng) Cm Giác (Thiên Trng) Cám n (Duy Khánh) Cám n (Mnh Qunh) Cám n (Trúc Quyên) Cám n Anh (Hp Ca) Cam On Ban Toi (Phm Khánh Hng) Cám n Mt óa Xuân Ngi (M Tâm) Cam On Mua Thu (Thu Ha & Thanh Long) Cám n Ngi Tình (Thanh Hà) Cám n Tình Em (V Khanh) Cm Tay Mùa Hè (Thanh Lam) Cm Xúc Tình Yêu (Phng Thanh) Cn Gác Lu ày (Lâm Nht Tin) Cn Mt Ngi Hiu (Ngô Kin Huy) Cn Nhà D Vãng (Lâm Gia Minh) Cn Nhà D Vãng (Mnh Qunh) Can Nha Mau Tim (Che Linh & Huong Lan) Can Nha Mau Tim (Manh Quynh & Phi Nhung) Cn Nhà Màu Tím (Ngc H) Cn Nhà Màu Tím (Vu Toan) Cn Nhà Mng c (Trng V) Cn Nhà Ngoi Ô (Hng Trúc) Cn Nhà Ngoi Ô (Male) Cn Nhà Ngoi Ô (Nht Linh) Cn Rt (ng Hoàng Phúc) Cn Thit (Thanh Hà) Can't Give You Up (Nh Loan) Candy Man (Johnny Dung & Vina Uyen My) Càng Quên Càng au (Lu Chí V) Cánh Bum Chuyn Bn (Mnh Qunh) Canh Buom Chuyen Ben (Phuong Dung & Thanh Thuy) Canh Buom Ngay Xuan (H L Thu) Cánh Bm Vn Xuân (Nguyn Hng Nhung) Cánh Bum Xa Xa (Female) Cánh Chim Lc Loài (Cm Ly) Cánh Chim Lc Loài (Luu Minh Thang) Canh Chim Tren Song (Thien Truong & Dia Hai) Canh Chim Troi (Sn Ca) Cánh Chim Xa Vi (V Tun c) Canh Co Va Dong Song (Hng Lan) Canh Co Va Dong Song (Ngc Sn) Canh Co Va Dong Song (Tâm oan) Canh Còng Rau ng (Phi Nhung) Canh Hoa Le Loi (M Linh) Canh Hoa Pensee (Kh Tú) Cánh Hoa Rng (Phi Nhung) Cánh Hoa Tàn (in Thái Toàn) Cánh Hoa Tình Yêu (Lucia Kim Chi) Canh Nha Ngoai O (Thanh Th) Canh Nha Xua (Khánh Ly) Cánh Thip u Xuân (Hng Lan) Cánh Thip Hng (Hng Trúc)

0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702

Cánh Th Bng Hu (Chung T Lu) Cao Cung Lên (Elvis Phng) Cao Sao Tinh Que (Bích Tuyn) Casablanca (Khánh Hà) Casablanca (Lily Hu) Cát Bi (Khánh Ly) Cát Bi (Ngc Sn) Cat Bui Tinh Xa ( Khanh Ha & Anh Tu) Cát Bi Tình Xa (Female) Câu Chuyn u Nm (ình Vn) Câu Chuyn u Nm (Hoàng Oanh) Câu Chuyn u Nm (Nh Qunh) Câu Chuyn u Nm (Trúc Quyên) Câu Chuyn u Nm (Yn Khoa) Câu Chuyn Gin Hn (S an) Câu Chuyn Tình Tôi & Nua Vang Trang (Bao Han & Duong Trieu Vu) Câu Chuyn Tình Tôi (Quang Dng) Cau Chuyen Trong Tuong (Hai Ly & Bruce Doan) Câu Hát Tình Quê (Mnh Qunh) Câu Hò Bên B Hin Lng (Hi Triu) Câu Hò Bên B Hin Lng (Quang Linh) Câu Kinh Tình Yêu (S an) Câu Lc B Làm Quen (ình Vn) Câu Lc B Làm Quen (Phi Nhung) Cu Tre Quê Hng (Duy Linh) Cây Bã u (Cm Ly) Cây Cu Da (Cao Thanh) Cây Cu Da (Ngc Sn) Cay Cau Dua (Tam Doan & Quoc Dung) Cây Cu Da (Tho Sng) Cay Co Cung Biet Buon (Luu Chi Vy & Hoang Chau) Cây àn B Quên (Female) Cây àn B Quên (V Khanh) Cây àn Sinh Viên (Bruce oàn) Cây àn Sinh Viên (M Tâm) Cây àn Sinh Viên (Thanh Trúc) Cay ng B Môi (Hng Trúc) Cay ng B Môi (Quang Lê) Cay ng Tình i (Tâm oan) Cha Cha Cha Bun (Lê Tâm) Cha Tôi (Lý Hi) Cha Tôi (Quang Vinh) Cha Yêu (Hoài V) Chac Anh Co Yeu Em (Phm Khánh Hng) Chac Khong Bao Goi (Hoàng Lan) Chachacha Bun (Lê Tâm) Chán Anh Ghê (Dip Thanh Thanh) Chán Nn (Thanh Hà) Chân Quê (Hoài Nam) Chân Quê (Quang Lê) Chân Quê (Quang Linh) Chân Quê (V Sn) Chân Tình (H Vy) Chân Tình (Huy V)

0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756

Chân Tình (Johnny Dng) Chân Tình (Vân Trng) Chân Tri Tím (Elvis Phng) Chân Tri Tím (Ngc Minh) Chan Troi Tim (Nguyen Khang & Ngoc Ha) Chàng (Christiane Lê) Chng Dám Làm Quen (H Vy) Chang Kho Chung Thuy (Ung Hoang Phuc & Anh Kiet) Chàng Là Ai (Thanh Trúc) Chàng Trai D Thng (Thai Phong Vu) Chàng Và Nàng (Thanh Tho) Chnh Lòng (Mnh Qunh) Chnh Lòng (Ngc Sn) Chnh Lòng (Nh Qunh) Chnh Lòng (Tâm oan) Chao Mua Xuan Moi (Bang Kieu & Van Quynh) Chào Nhau Ln Cui (Thanh Tho) Chp Tay Ly Ngi (Lâm Gia Minh) Chay The Co Be Yeu (Lu Chí V) Chy Trn K Nim (ng Hoàng Phúc) Chén ng (àm Vnh Hng) Chen Dang (Hong Ngoc & Dam Vinh Hung) Chén ng (Thu Phng) Chi Can Minh Co Nhau (Dan Truong & Hoang Chau) Ch Chng ó Thôi (Duy Quang) Ch Chng ó Thôi (Thúy Hng) Ch Có Bn Bè Thôi (Anh Hiep) Ch Có Bn Bè Thôi (H Vy) Chi Co Ban Be Thoi (Tam Doan & Quoc Dung) Ch Có Bn Bè Thôi (Trng V) Ch Có Bn Bè Thôi (Tun Dng) Ch Có Em (Chritian Le) Ch Có Em (Elvis Phng) Chi Co Em (Henry Chuc & Bao Han) Chi Co Em Yeu Anh (Ngc Thúy) Chi Co Minh Anh (Kh Tú) Chi Co Mot Lan (Thuy Duong & Hoang Tam) Chi Con Em Trong Doi (Lê Dung) Ch Còn Hai a Mình (Phuong Nguyen) Ch Còn K Nim (Cm Ly) Chi Con Lai Ky Niem (Khang Vit) Ch Còn Mình Anh (Anh Tú) Ch Còn Mình Anh (Kh Tú) Chi Con Van Tho (Thanh Tuyn) Ch Hai a Mình (Nhã Thanh) Ch Là Gic M (Johny Dung) Ch Là Gic M (Phong t) Ch Là Gic M (Song Ca) Ch Là Gic M (Thanh Trúc) Ch Là Gic M Qua (Trish) Ch Là Mùa Thu Ri (Khánh Hà) Chi La Nguoi Hat Nhac Rap (Heart 2 Exist) Ch Là Phù Du Thôi (Lâm Nht Tin) Chi Minh Anh Thoi (Vân Quang Long)

0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810

Ch Mình Em Thôi (Tú Quyên) Chi Mot Lan Yeu (Ngc Thúy) Chi Mot Minh Em Thoi (Nghi Van, Trieu Hong Ngoc & Minh Du) Ch Riêng Mình Em Hiu (Ngc Liên) Ch Riêng Mình Ta (Nguyn Hng) Ch Tôi (Bng Kiu) Ch Tôi (Nm) Ch Tôi (Phi Nhung) Ch Tôi (Quang Linh) Ch Tôi (Thùy Dng) Ch Tôi (Trn Thái Hòa) Ch Tôi 2 (Trng V) Chi Vi Anh Yeu Em (Ky Anh & La Suong Suong) Ch Vì Tôi Không Tin (Lê Dung) Ch Yêu Mình Anh (Loan Châu) Chia Ly (Ngc Hu) Chia Tay (Khánh ng) Chia Tay (Lâm Thúy Vân) Chia Tay Cuoc Tinh (Tú Quyên) Chia Tay Di (Châu Gia Kit) Chia Tay Hoang Hon (Dam Vinh Hung & Thanh Lam) Chia Tay Hoàng Hôn (Huy Tâm) Chia Tay Mùa H (àm Vnh Hng) Chia Tay Tình u (àm Vnh Hng) Chia Tay Tình u (Mng Ngc) Chia Tay Tình u (Tú Quyên) Chia Tay Tinh Yeu (Lý Hi) Chia Tay Trong Ma (Lynda Trang ài) Chia Tay Trong Ma (Minh Tuyt) Chia Tay Trong Ma (Phng Thanh) Chia Xa (Ngc H) Chia Xa (Trng V) Chia Xa (Tun Hùng) Chic Áo Bà Ba (Hoàng Dng) Chic Áo Bà Ba (Hng Lan) Chic Áo Bà Ba (Ngc Huyn) Chic Áo Bà Ba (Ngc Sn) Chic Bóng (Cm Ly) Chic Bóng Bên ng (Thanh Lan) Chic Bóng n Côi (Ngc Hân) Chiec Bong Mong Manh (Khanh Ha & Luu Bich) Chiec Bong Mong Manh (L Bich & K Ha) Chic Cu Chiu Ma (Yn Vy) Chiec La Cuoi Cung (Bao Yen & Minh Phung) Chic Lá Cui Cùng (L Thu) Chic Lá Cui Cùng (Lê Trí) Chic Lá Cui Cùng (Male) Chic Lá Cui Cùng (Nguyên Khang) Chic Lá u Tiên (Hin Thc) Chic Lá Mùa ông (Bo Hân) Chic Lá Mùa ông (Hoàng Nam) Chic Lá Mùa ông (Kh Tú) Chic Lá Mùa ông (Nguyn Hng) Chic Lá Mùa ông (Vân Quang Long)

0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0859 0860 0861 0862 0863 0864

Chiec Chiec Chic Chic Chic Chic Chic Chic Chic Chiec Chic Chiec Chiu Chiu Chieu Chieu Chiu Chiu Chiu Chiu Chieu Chiu Chiu Chieu Chieu Chieu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Chieu Chiu Chieu Chieu Chiu Chieu Chiu Chiu Chieu Chieu Chieu Chiu Chiu Chiu Chiu

La Mua He (Kiu Nga) La Thu Phai (quang Dung & My Linh) Lá Thu Phai (Quang Dng) Lá Thu Phai (Trnh Vnh Trinh) Lá Thu Phai (Tun Ngc) Nhn C (M Tâm) Phao Tình (Trn Tâm) Vòng Cu Hôn (Nm) Vòng Cu Hôn (Phi Nhung) Xe Lam Chieu (Trng V) Xung (Hà Phng) Xuong (Phi Nhung & Khanh Hoang) (Female) (Thái Châu) Ben Doi Sim (Truong Vu & Nhu Quynh) Ben Doi Vang (Thái Châu) Bin Vng Thênh Thang (Tun Hùng) C ô (Hng Lan) Cui Tun (Duy Khánh) Cui Tun (Phng Hng Qu) Cuoi Tuan (Thuy Trang & Trong Phuc) ông D Vãng (Minh Tuyt) ông D Vãng (Phng Thanh) Dong Moscow (Nguyên Khang) Dong Que (Bao Thien & Kha Tu) Dong Que (Ha Vy & Thai Chau) Hành Quân (Duy Khánh) Hành Quân (Trng V) Hoang (Anh Thu) Hoang (Th Sn) Hôm Nay (Lâm Thúy Vân) Hôm Nay (Song Hng) Làng Em (Thùy Trang) Lên Bn Thng (Phi Nhung) M (Dip Thanh Thanh) Mt Mình Qua Ph (Linda Trang ài) Mt Mình Qua Ph (Ngc Bích) Ma Biên Gii (Female) Ma Biên Gii (Lucie Kim Chi) Mua Bien Gioi (Thanh Tuyen & Ngoc Huyen) Ma Hà Ni (Nguyên Khang) Mua Thang Bay (Huy Tâm) Nam Em Den (Thái Châu) Nay Không Có Em (Don H) Nay Vang Em (Ngc Trng) Nghe Bin Khóc (Johnny Dng) Nh (Khánh Hà) Noi Tru Bang Khuang (Tun Ngc) Phi Truong (The Son & Nguyen Hung) Pho Xua (ng Trng Phát) Ph Tây H (Ái Vân) Qua Phà Hu Giang (Phi Nhung) Tà (Khánh Hà) Tàn (Hoàng Oanh)

0865 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918

Chiu Tây ô (Giao Linh) Chiu Tây ô (Hoàng Oanh) Chiu Tây ô (Mnh Qunh) Chiu Tây ô (Phi Nhung) Chiu Tây ô (Trng V) Chieu Thu Nho Me (Nhu Thao) Chiu Thng ô Th (Ch Linh) Chiu Thng ô Th (Phi Nhung) Chiu Thng ô Th (Song Ca) Chiu Tím (Khánh Hà) Chiu Tím (Male) Chiu Tím (Nu) Chiu Tím (Ý Lan) Chieu Tren Pha Tam Giang (Doan Thy & Quoc Tuan) Chieu Tren Pha Tam Giang (Thien Kim & Le Uyen) Chiu Trên Phá Tam Giang (V Khanh) Chieu Tren Pho Xua (Nhat Dang Huy) Chiu Tng Nh (Trn Thái Hòa) Chiu Tng Nh (Trng V) Chiu Vàng (Hi Lý) Chiu V Trên Sông (Nhã Thanh) Chieu Winnipeg (Thanh Lan) Chiu Xuân (Linda Trang ài) Chiu Xuân (Minh Nhi) Chiu Xuân (Minh Tuyt) Chiu Xuân (Mng Thi) Chiu Xuân (Ngc Thúy) Chilly Chacha (Phuong Vy & Tommy Ngo) Chim Sáo Ngày Xa (Nhã Thanh) Chim Sáo Ngày Xa (Quang Lê) Chim Sáo Ngày Xa (Trng V) Chim Sáo Ngày Xa (V Sn) Chim Sao Xa Toi (Tâm oan) Chim Trng M Côi (Cm Ly) Chim Trang Mo Coi (Dan Truong & Cam Ly) Chim Trng M Côi (Hà Phng) Chìm Vào Lãng Quên (Tô Chn Phong) Chín Con S Mt Linh Hn (H L Thu (2) Chín Con S Mt Linh Hn (H L Thu) Chín Dòng Sông Hò Hn (Mai Tun) Chín Dòng Sông Hò Hn (Phi Nhung) Chín Tháng Quân Trng (Trng V) Ch (Hi Lý) Cho Ai (Nguyên Thng) Ch Anh Bên i (Nh Qunh) Cho Anh Noi Mot Loi (Luu Bich & Nguyen Hung) Cho Anh Xin So Nha (Cardin & Thuy Duong) Cho Anh Xin S Nhà (Huy V) Cho Anh Xin S Nhà (Phi Long) Cho Anh Xin S Nhà (Phillip Huy) Cho Dem Mien Tay (Kha Tu & Ky Vuong) Cho Doi (Nhat Trung & Hoai Phuong) Cho Doi Mot Chut (M Tâm) Cho Doi Nua Vang Trang (Ngoc Ho & Tam Doan)

0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 0948 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0955 0956 0957 0958 0959 0960 0961 0962 0963 0964 0965 0966 0967 0968 0969 0970 0971 0972

Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Ch Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Ch Ch Ch Ch Cho Cho Ch Ch Ch Ch Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Ch Ch Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Ch Cho Cho

Dù Có i Ni âu (Maline Nha Lan) Dù Có i Ni âu (Thái Châu) Em (Trnh Nam Sn) Em Duoc Mai Yeu Anh (Ngc Thúy) Em Li Cui (Nguyên Khang) Em Li Cui (Phng Thanh) Em Li Cui (Tú Quyên) Em Mt Li V (Xuân Thì) Em Mt Ngày (àm Vnh Hng) Em Mt Ngày (Dim Liên) Em Mt Ngày (Minh Tuyt) Em Mot Ngay Nang Xanh (Khánh Hà) Em Muôn Kip (V Khanh) Em Quen Tuoi Ngoc (Tran Thu Ha & Bach Yen) Em Ra Di (Tin Dng) Em Tinh Yeu Va Ngan Cach (Huy Tam & Giao Linh) K Nim Mùa ông (Mnh ình) K Nim Mùa ông (Y Phng) Ln Cui (Lê Uyên Phng) Mong Manh (Thanh Trúc) Mt Kip Mai (Trn Thái Hòa) Mt Ngày (Mng Ngc) Mt Ting Yêu (Hng Ngc) Mt Ting Yêu (Nguyn Hng) Nguoi (Bang Chau & Tuan Vu) Nguoi (Bang Kieu & Tran Thu Ha) Ngi (Kh Tú) Ngi (Male) Ngi (Nh Qunh) Ngi (Trng V) Nguoi Den Bao Gio (Kh Tú) Ngi Tình L (Ch Linh) Ngi Tình L (Dng Triu V) Ngi Tình L (Trn Thái Hòa) Ngi Tình L (Trng V) Ngi Tình Nh (Tâm oan) Ngi Tình Xa (Lâm V) Ngi Tình Xa (Ngô Thanh Vân) Ngi Vào Cuc Chin (Hng Trúc) Nhau Cuoc Tinh Thuy Chung (Truong Dan Phong & Linh Trang) Nhau Lan Cuoi (Ha Mi) Noi Loi Biet Ly (Ngoc Thuy & Anh Tu) Phone Ca Anh (Thái Tho) Phone Ca Em (Andy Thanh) Quen Mau (Quang Linh) Tình Mãi Xa (an Trng) Tình Mãi Xa (Huy V) Tôi c Mt Ln (Hp Ca) Tôi c Mt Ln (L Thu) Tôi Li T u (Quang Dng) Tôi Xin (Female) Trên Tháng Nm (an Trng) Va Lòng Em (Ch Linh) Va Lòng Em (Hng Trúc)

0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979 0980 0981 0982 0983 0984 0985 0986 0987 0988 0989 0990 0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026

Cho Va Lòng Em (Ngc Sn) Cho Vua Long Em (Nhu Quynh & The Son) Cho Va Lòng Em (Phi Nhung) Cho Xin Sng Li (Trng V) Cho Xin Sng Li (Tun V) Chon Luc Mot Tinh Yeu (Quynh Nhu & Linh Trang) Chon Mot Cuoc Tinh (V Khanh) Chon Vui Ky Niem (Manh Dinh & La Suong Suong) Chôn Vùi Tâm S (Tâm oan) Chon Vui Tam Su (Truong Vu & Tam Doan) Chong Som (Loan Chau & Bao Han) Chong Som (Truc Linh, Bao Han & Loan Chau) Chng Xa (Bruce oàn) Chng Xa (Cm Ly) Chng Xa (Minh Tuyt) Chng Xa (Nh Qunh) Cht Nghe Bc Em V (Lam Trng) Cht Nghe Em Hát (c Tun) Chot Nhu Nam 18 (Thanh Truc & Gia Huy) Ch Nht Bun (Ch Linh) Ch Nht Bun (Thy Dung) Chu Nhat Nay Tram Nho Ai Khanh Khong (Anh Minh & Justin) Ch Tình (Mnh Qunh) Cha Nói Cùng Anh (Tâm oan) Cha Vi Câu Hò (an Trng) Chúc Em Hnh Phúc (Vân Quang Long) Chúc Em Ng Ngoan (Hoàng Châu) Chuc Em Ngu Ngon (Ngo Kien Huy & Thanh Thao) Chúc Mng (Tp Ca) Chúc Phúc (Kh Tú) Chúc Xuân (oàn Phi) Chuc Xuan (Duong Trieu Vu & Van Quynh) Chum Bong Hoa Khe 2 (Hng Lan) Chúng Mình Ba a (Duy Khánh) Chung Mng (Nh Qunh) Chung Mot Dong Song (Phi Nhung & Thai Chau) Chng Nào Em Mi V (Duy Mnh) Chung Vng Trng i (Long Nht) Chung Vng Trng i (Phi Nhung) Chút K Nim Bun (Kh Tú) Chút K Nim Bun (Mnh ình) Chút K Nim Bun (Ngc H) Chút K Nim Bun (Yn Phng) Chút Nng Mong Manh (V Khanh) Chút Nng Mùa ông (àm Vnh Hng) Chút Tình Cho Bin (Phi Nhung) Chút Tình Mong Manh (Cm Ly) Chút Tình Mong Manh (Lê Uyên Nhy) Chuyn Ba Mùa Ma (Hng Trúc) Chuyn Ba Mùa Ma (Kh Tú) Chuyn Ba Mùa Ma (Trng V) Chuyn Ba Mùa Ma (Tun Cnh) Chuyn Ba Ngi (Mnh Qunh) Chuyn Ba Ngi (Phi Nhung)

1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080

Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyn Chuyen Chuyen Chuyn Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn

Ba Ngi (Quang Do) Ba Ngi (Thanh Thanh) Ba Ngi (Trng V) Bà Tám (Cm Ly) Bn (Lu Bích) Bn (Quang Dng) Bình Thng (Trng V) Buon Di Vang (Cm Ly) Buon Ngay Xuan (Huong Lan & Tuan Vu) Bun Ngày Xuân (Mnh Qunh) Bun Ngày Xuân (Tieu Phung) Buon Tinh Yeu (Nhu Quynh & Thai Chau) Bun Tình Yêu (Thái Châu) Buon Tinh Yeu (Vu Khanh & Ngoc Lan) Chàng Cô n (Ha V Vn) Chúng Mình (Ch Linh) Chúng Mình (Hng Trúc) Chúng Mình (Trng V) Chung Minh 2 (Nhã Thanh) Ca Tôi (Quang Dng) êm Ma (Phi Nhung) êm Ma (Th Sn) êm Ma (Trng V) êm Qua (Mng Thi) Di Ve Sang (Che Linh & Thanh Tuyen) i V Sáng (Nh Qunh) i V Sáng (Trng V) ò Hu Giang (Yn Vy) ò Không Em (Hoàng Lan) Do Khong Em (Huong Lan & Tuan Vu) Do Khong Em (Quoc Tuan & Doan Thy) ò Không Em (Trng V) ò V Tuyn (Giao Linh) ò V Tuyn (Hoàng Oanh) Do Vy Tuyen (Tâm oan) Do Vy Tuyen (Truong Vu & Thanh Thu) i (Lâm Hùng) Doi Kho Doan (Huyn Thoi) Gi Den Roi Cung Se Den (T Nh) Giàn Thiên Lý (Mnh ình) Gian Thien Ly 1 (Mnh ình) Giàn Thiên Lý 2 (Mnh ình) Hn Hò (àm Vnh Hng) Hn Hò (Ngc Minh) Hn Hò (Nht Trng) Hn Hò (Trng V) Hen Ho, Hoa Trinh Nu (Manh Dinh & Chau Tuan) Hoa Hng (Thanh Tho) Hoa Sim (an Nguyên) Hoa Sim (Nh Qunh) Hp Tan (Hoài Nam) Hp Tan (Hng Lan) Hp Tan (Mnh Qunh) L (Bng Kiu)

1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134

Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn

Làm Dâu (Minh Tuyt) Làm Dâu (Phi Nhung) Làm Dâu (Quang Linh) Lua Doi (Don Ho & Nhu Quynh) May Mua (Truong Vu & Hong Truc) Mot Chiec Cau (Nhã Thanh) Mt Chic Cu ã Gãy (Hoàng Oanh) Mt Chic Cu ã Gãy (Quang Lê) Mot Chiec Cau Da Gay (Thanh Thuy & Bang Tam) Mt êm (Hoàng Oanh) Mt Loài Hoa (Song Ca) Mt Ngi i (Tun V) Mt Ngi iên (Vang Quang Long) Ma Mây (Trng V) Nàng Hàng Xóm (Trng V) Ngày Cui Nm (Trng V) Ngày Th (Sy Ben) Ngày Xa (Kh Tú) Ngay Xua (Mai Tuan & Yen Khoa) Ngay Xua (Manh Quynh & Que Trang) Ngay Xua (Quang Dung & Thu Minh) Ngày Xa (Trng V) Ngi Con Gái Ao Sen (Bo Tun) Ngi Con Gái Ao Sen (Trng V) Ngi Con Gái Hái Sim (Nguyt Thanh) Ngi Con Gái Hái Sim (Trng V) Ngi àn Bà 2000 Nm Trc (Th Sn) Ngi àn Bà 2000 Nm Trc (V Khanh) Nguoi Len Xe Hoa (Truong Vu & Phi Nhung) Ong Do Gia (Chung T Lu) Sui Gia (Thanh Loc & Kim Tu Long) Tàu 4 Gi 55 (Kevin Khoa) Tàu 4 Gi 55 (K Anh) Tàu Hoàng Hôn (Giao Linh) Tàu Hoàng Hôn (Mnh ình) Tàu Hoàng Hôn (Tâm oan) Tau Tinh Yeu (Nini) Tau Ve Que Huong (Hoài Nam) Thng Tình Th Thôi (Hng Ngc) Thng Tình Th Thôi (Qunh Anh) Tình (Lâm Nht Tin) Tình (Thái Châu) Tình Bé Nh (Khánh Hoàng) Tình Bé Nh (Nhã Thanh) Tinh Ben Ao Ca (Quang Linh & Cam Ly) Tình Bun (Male) Tình Bun (Nh Qunh) Tinh Buon Con Gai (Cm Ly) Tình Bun Trm Nm (Hoài Nam) Tinh Chang Mu (Thai Phong Vu) Tinh Chim Da Da (H Vy) Tinh Chuong Chi My Nuong (Yn Phng) Tinh Co Gai Sau Gieng (Phi Nhung) Tình Cô Hàng Chè Ti (M Linh)

1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188

Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyn Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyn Chuyn Chuyen

Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Tình Tinh Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tinh Tình Tình Tình Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Tình Tình Tinh

Cô Lái ò Bn H (Hoàng Lan) Cô Lái ò Bn H (Hng Trúc) Cô Lái ò Bn H (Tâm oan) Co Loa (àm Vnh Hng) Dan Ao (Hng Trúc) D Vãng (Tâm oan) Hoa Bm (Ngc Sn) Hoa Mung Bin (Randy) Hoa Ngc Lan (Ngc H) Hoa Trng (Nh Qunh) Hn Bm M Tiên (Hoàng Lan) Không Suy T (Bng Châu) Không Suy T (àm Vnh Hng) Khong Suy Tu (Truc Lam & Truc Linh) Khong Suy Tu, Pho Dem (Thien Kim & Y Phuc) Lá Diêu Bông (Ái Vân) La Lan (Phi Nhung) La Lan (Sn Tuyn) La Lan (The Vu) Lan Và ip (Ch Linh) Lan Và ip (Trng V) Lan Và ip (Yn Phng) Loai Hoa Bien (Chung T Lu) Màu Hoa Tím (M Huyn) Mimosa (H Vy) MIMOSA (Tun V) Mong Manh (Trng V) Mong Thuong (Bang Tam & Dan Nguyen) Mong Thuong (Hng Lan) Mong Thuong (Phuong Lam) Mong Thuong (Thanh Toan & Thanh Tuyen) Mong Thuong (Tun Anh) Mùa ông (Quang Dng) Mua Thu (Duy Linh) Nang N Ka (Nht Tinh Anh) Nang To Thi (Ái Vân) Ngi an Áo (Male) Ngi an Áo (Tun V) Ngi Trinh N Tên Thi (Mnh Qunh) Ngi Trinh N Tên Thi (Sn Tuyn) Nguu Lan Chuc Nu (Tun V) Nguu Lang Chuc Nu (Quang Binh & Trang Thanh Lan) Noi Lang Que (My Linh & Chi Tai) Ong Bm (Phi Nhung) Ong Bm (Randy) Quán Bên H (Trng V) Son Nu Ten Thi (Mnh Qunh) Son Nu Ten Thi (Nh Qunh) T.T.K.H. (Thanh Lan) Thieu Nu Ten Thi (Tun V) Trinh Nu Ten Thi (Sn Ca) Vn Dâu (Phi Nhung) Yêu (Chriatiane Le) Yeu (Ngoc Bich & Anh Son)

1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242

Chuyn Tình Yêu (Ngc Thúy) Chuyen Tinh Yeu (Nguyen Hung & Ky Duyen) Chuyn Tình Yêu Th Gian (Cm Ly) Chuyn Xe Lam Chiu (Tâm oan) Chuyn Xe Lam Chiu (Trng V) Chuyn Xe Lam Chiu (Yn Khoa) Chuyn Xe Min Tây (Mnh Qunh) Chuyen Yeu Thuong (Duy Linh & Yen Phuong) Chyen Nguoi Con Gai Hai Sim (Trng V) Clap Your Hands (Christiane Lê) Có Anh ang Ch (Lâm Thúy Vân) Cô Bc K Nho Nh (Kevin Khoa) Co Bai Tam Cung (Manh Dinh & Diep Thanh Thanh) Cô Bn Hc (Female) Cô Bn Hc (Mng Ngc) Cô Bn Hc (Phi Nhung) Có Bao Gi (Cm Ly) Có Bao Gi Em Hi (Trn Thái Hòa) Co Be Cho Chiec Rang Khenh (Ái Vân) Cô Bé Có Chic Rng Khnh (Ái Vân) Cô Bé Có Chic Rng Khnh (Thanh Lan) Cô Bé Có Chic Rng Khnh (V Khanh) Cô Bé Di Hn (Lily Hu) Cô Bé Di Hn (Thúy Vi) Co Be Khan Do (Hoàng Kim) Cô Bé Kiêu K (Minh Quân) Co Be Mat Nai (Hoai Linh & Hong Van) Cô Bé Môi Hng (Mnh ình) Cô Bé Ngày Xa (L Hng) Cô Bé Ngày Xa (Male) Cô Bé Ngày Xa (Mnh ình) Cô Bé Ngày Xa (The Vu) Cô Bé Suy T (Vân Quang Long) Cô Bé U Su (Nini) Cô Bé u Su (Nini Khanh) Cô Bé Vô T (H Vy) Co Biet Khong Anh (Bruce oàn) Co Biet Khong Anh (Cm Ly) Co Biet Khong Anh (Nhã Thanh) Co Biet Khong Anh (Thu Hang) Có Bit Không Em (Bruce oàn) Co Cay Cung Biet Buon (H Chau & LCV) Co Dieu Gi Nhu Niem Tuyet Vong (Thanh Tuyn) Co Do Hue (Hng Lan) Cô n (Johnny Dng) Cô n (Nguyên Thng) Cô n (Nu) Cô n (Phi Khanh) Cô n (Trn Thu Hà) Cô n (V Khanh) Cô n (Xuân Phú) Co Don Chon Dau Tinh Sau (Kim Minh Huy) Cô n i Qua (Trn Tâm) Cô n Mình Anh (àm Vnh Hng)

1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296

Co Cô Có Co Co Co Cô Cô Co Cô Cô Cô Cô Cô C Có Có Co Co Cô Cô Cô Co Có Có Có Có Có Co Có Có Co Co Co Co Có Co Co Có Có Có Có Có Có Có Co Co Co Co C Co Có Có Co

Don Mot Minh (Tommy Ngô) n Ting Sóng (àm Vnh Hng) c Gì âu (Lâm V) Em Khong (Thanh Trúc) Gai Mat Xanh (V Khanh) Gai Sau Rieng (Tâm oan) Hàng Cà Phê (Huy Khanh) Hàng Café (Male) Hang Cafe (Thai Chau & Ai Van) Hàng Nc (Bruce oàn) Hàng Nc (Quang Bình) Hàng Nc (Quang Lê) Hàng Xóm (Mnh Qunh) Hàng Xóm (Quang Lê) Hoang (Quang Dng) Khi Nào (an Huy) Khi Nào (Minh Tuyt) Lai Do Ben Ha (Sn Tuyn) Lai Do Tren Ben Song Xua (Kh Tú) Láng Ging (Kiu Hng) Láng Ging (Trn Thái Hòa) Láng Ging (V Khanh) Lat Dat (Hoàng Châu) L (Cm Ly) L (Cao Thanh) L (H Vy) L (Mnh Qunh) L Nào (àm Vnh Hng) Mo Hoang Duong (Cm Ly) Mt Dòng Sông ã Qua i (Nhã Phng) Mt Ngày Nh Th (Trnh Vnh Trinh) Nang Che Tuoi (H Vy) Nang Dep Gai (Châu Gia Kit) Nang Mat Nai (Kha Tu & Phuong Hung) Nho Chang Em (Tun V) Nh êm Nào (Shayla) Nho Khong Anh (Mng Ngc) Nho Khong Em (Mnh Qunh) Nhng Chiu Em n (Cm Ly) Nhng Chuyn Tình Không Là Trm Nm (D Nht Yn) Nhng Ngi Anh (Loan Châu) Nhng Nim Riêng (Thanh Lan) Nhng Tàn Phai (H Vy) Phi Em ã Yêu (Cm Ly) Phi Em ã Yêu (Cát Tiên) Phai Em Da Yeu Anh (Minh Tuyt) Phai Em La Mua Thu Ha Noi (La Sng Sng) Phai Em La Mua Thu Ha Noi (Nguyên Khang) Phai Ta Chia Tay (M Tâm) Quên (Thanh Trúc) Quen Di Tinh Yeu (Anh Tú) Quên c âu (Nguyên Thng) Quên c âu (Thanh Trúc) Quen Tinh Yeu (Johny Dung)

1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350

Cô Tm Ngày Nay (Ái Vân) Cô Tm Ngày Nay (Quang Linh) Co Tam Ve Lang (Cong Thanh & Lynn) Co Tham Di Chua (Mng Thi) Co Tham Ve Nang (Cong Thanh & Lynn) Co Tham Ve Nang (Male) Co Tham Vui Xuan (Dinh Van & Tai Linh) Có Th Thôi (Hng Lan) Có Th Thôi (Thái Châu) Có Tin Vui Gia Gi Tuyt Vng (Khánh Ly) Có Tin Vui Gia Gi Tuyt Vng (V Khanh) C Tng T (c Phng) C Úa (àm Vnh Hng) Co Ua (Dan Nguyen & Nu) C Úa (Hng Lan) Co Ua (Kenny Thai & Lam Thuy Van) C Úa (Thái Châu) C Xanh (Loan Châu) C Xanh (Luu Minh Thang) C Xót Xa a (Quang Dng) Cõi Bun (Elvis Phng) Cõi M (Anh Tú) Cõi Nh (Trng V) Cõi Riêng (Quang Dng) Cõi Tình Phai (Thanh Hà) Cõi Vng (Trn Thái Hòa) Cõi Yêu Ngi (Quang Dng) Come Into My World (Vina Uyn My) Comment Ca Va (Lê Toàn) Còn Ai Vi Ai (ình Vn) Còn Chút Gì Nh (Anh Dng) Còn Có Bao Gi Em Nh Ta (Gia Huy) Cn au Cui Cùng (Lng Tùng Quang) Còn âu Ngha Tình (Lu Gia Bo) Con Dau Tinh (Le Tung) Cn au Tình Ái (Alan Ai) Con ê Chung Tình (Phi Nhung) Còn ó Chút Hng Phai (Quang Dng) Con ò Quê Hng (Phi Nhung) Con Duong Hem (Mnh ình) Con Duong Hoang (Lê Toàn) Con Duong Ky Niem Ten Ta (Mnh Qunh) Con Duong Mang Ten Em (Che Linh & Thanh Tuyen) Con ng Mang Tên Em (Ch Linh) Con ng Mang Tên Em (Hoàng Lan) Con ng Màu Xanh (Trnh Nam Sn) Con ng Nào n Thiên ng (Lâm Nht Tin) Con Duong Pho Thi (Lâm Gia Minh) Con ng Tình Ta i (Kiu Nga) Con ng Tình Ta i (Lê Trí) Con ng Tình Ta i (Tun V) Con ng Tình Ta i (Ý Lan) Con ng Tôi V (Ngc Lan) Con ng Vit Nam (Hoàng Nam)

1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Còn Còn Cn Cn Cn Con Còn Con Còn Con Còn Còn Còn Còn Còn Con Con Con Còn Còn Con Còn Còn Con Con Con Con Con Cn Cn Cn Cn Còn Con Cn Cn Cn Con

ng Xa Em i (Phi Nhung) ng Xa Em i (Thanh Thanh) Duong Xua Em Di (Trang Thanh Lan & Phuong Lam) ng Xa Em i (Trng V) ng Xa Em i (Truong VVu) Gai (Phuong Hung & Kha Tu) Gai Bay Gio (Ha Vy & Johny Dung) Gái Bây Gi (Nguyn Hng) Gái Bây Gi (Phng Hùng) Gái Bây Gi (Tú Quyên) Gái Bây Gi (V Sn) Gai Cua Me (Phuong Dung & Kha Tu) Gái ôi Mi (Quc Hùng) Gai Khi Yeu (Cm Ly) Gai Nha Lanh (Dip Thanh Thanh) Gai Nha Ngheo (Mnh Qunh) Gì Mà Mong (Hoài Nam) Gì Mà Mong (Phng Dung) Gió Mùa ông (Khánh ng) Gió Thong (Lâm Thúy Vân) Gió Thong (V Khanh) Gio Thoang, Trai Tim Toi Loi (Bang Kieu & Thanh Ha) Li Chút Yêu Thng (M Tâm) Lai Day Minh Em (Cm Ly) Li Gì (Chau Gia Kien) Lai Loi Co Don (Nguyn Hng) Li Mt Mình (an Trng) Li Nh Thng (Minh Tuyt) Li Ni Cô n (Lây Minh) Li Ni Cô n (Ngc Hng) Li Ni Cô n (Nguyn Hng) Lai Thuong Nho ( Phi Nhung & Kevin Khoa) Mai Cho Anh (Vina) Mai Cho Mong (Nhóm 1088) Mãi Nim au (H Qunh Hng) Mãi Ni ây (Quang Dng) Mai Thuong Yeu (Duc Huy & Thao Mi) Mãi Tìm Nhau (an Trng) Mãi Tìm Nhau (Dim Liên) Mai Yeu (Bao Han & Nhu Loan) Mai Yeu Em (ng Minh Thông) Mai Yeu Em (Lê Tâm) Mai Yeu Em (Ngoc Bich & Le Toan) Mai Yeu Em (Tú Quyên) Mê Tình Ái (Phi Nhung) Mê Tình Ái (Trúc Quyên) Mê Tình Ái (Trng V) M Hoang ng (Minh Tuyt) Mt Chút Gì Nh (Nguyên Khang) Mua Bat Chot (Thuy Tien & Luong Tung Quang) Ma Chiu (Tâm oan) Ma Chiu Nay (Châu Gia Kit) Ma Chiu Nay (Lâm Hùng) Mua Cuoi Cung (Cam Ly & Nam)

1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458

Cn Cn Cn Con Cn Cn Cn Cn Cn Còn Con Con Còn Con Con Con Con Con Con Cn Con Con Còn Còn Còn Con Còn Còn Còn Còn Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con Còn Con Còn Còn

Ma êm (Vân Quang Long) Ma H (Lâm Thúy Vân) Ma H (Nguyên Khang) Mua Ha, Da Qua Thoi Mong Cho (Y Phuong & Ngoc Huyen) Ma Phùn (Anh Tú) Ma Phùn (Dim Liên) Ma Trong i (ng Minh Thông) Ma Trong i (Kh Tú) Ma Trong i (Linda Trang ài) Nh Còn Thng (Trng V) Nho Hay Khong (Song Ca) Nho Khong Anh (Tâm oan) Nh Tên Em (Minh Tuyt) Qu Ly Chúa Trên Tri (Thanh Lan) Quy Lay Chua Tren Troi (Vu Khanh & Ngoc Lan) Rong Chau Tien (Ngoc Ha & Lam Nhat Tien) Sao Con Buon (Hng Lan) Sao Con Buon (Quang Linh) Sáo Tình Quê (Hng Lan) Su D Vãng (H Vy) S Không Quên (Duy Mnh) Sóng Yêu Thng (an Trng) Ta Vi Nng Nàn (Bng Kiu) Ta Vi Nng Nàn (Quang Dng) Ta Vi u Phin (Ung Thai Tu) Tau Dinh Menh (Diep Thanh Thanh & Manh Dinh) Thng Góc Bp Chái Hè (K Vng) Thng Góc Bp Chái Hè (Thanh Huyn) Thng Rau ng Mc Sau Hè (Bruce oàn) Thng Rau ng Mc Sau Hè (Nh Qunh) Thuyn Không Bn (àm Vnh Hng) Thuyn Không Bn (Lily Hu) Thuyn Không Bn (Thiên Trang) Tim Buon (Tun Ngc) Tim a Tình (Qunh Hng) Tim Dai Kho (Luong Tung Quang & Tu Quyen) Tim Di Kh (Lý Hi) Tim Khat Khao (Ho Le Thu & Bao Han) Tim Khát Khao (Huy V) Tim M Côi (Khánh ng) Tim Mù Lòa (S an) Tim Mua Loa (Don H) Tim Mua Loa (S an) Tim Rm Máu (K Anh) Tim Tan Vo (Lam Nhat Tien & Luu Bich) Tim Tan Vo (Luu Bich & Lam Nhat Tien) Tim Ti Tình (Lý Hi) Tim Va Nuoc Mat (Truc Lam & Truc Linh) Tim Vng V (àm Vnh Hng) Toi Voi Toi (Cam Ly & Minh Thuan) Tôi Vi Tôi (Minh Tuyt) Trai Thi Nay (Th Sn) Tui Nào Cho Em (Kiu Nga) Tui Nào Cho Em (Quang Dng)

1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512

Con Yêu (Dim Liên) Con Yeu Em Mai (Ngoc Bich & Le Toan) Cong Va Qua (Phng Thanh) Cry (Simon Wong) Cry & Thuong Ve Em (Johnny Dung) Cry & Thuong Ve Em (Johny Dung) C La Di i (Nguyên Khang) Cu Ngu Say (Mai Tien Dung & Huong Giang) C Quay Mt i (Hàn Thái Tú) Cu Tuong Con Trong Tay (Ch Linh) Cung àn Xa (H Vy) Cung àn Xa (Hi Lý) Cng ành Chia Xa (Lê Hunh) Cng ành Lãng Quên (Duy Phuong) Cung Don Mung Xuan (Carol Kim) Cung Khieu Vu Dem Nay (Jenny Hien) Cung La Bun (Female) Cung Tan Vi Ai (Hoài Nam) Cung Tat Bien Dong (Mnh Qunh) Cung Vui Dem Nay (Cát Tiên) Cuc i Éo Le (Don H) Cuc i Éo Le (Lý Hi) Cuc i Hng (Y Phng) Cuc i Vn p (Ngc Bích) Cuc Tình Cay ng (an Trng) Cuc Tình Cay ng (Lng Tùng Quang) Cuoc Tinh Chia Doi (Lu Gia Bo) Cuoc Tinh Chon Dau (Don Ho & Ha Vy) Cuc Tình ã L (Dim Liên) Cuc Tình ã Mt (Gia Huy) Cuc Tình ã Mt (Lng Tùng Quang) Cuc Tình ã Mt (Phm Khi Tun) Cuc Tình ã Xa (Lâm V) Cuc Tình ã Xa (Dng Triu Hi) Cuc Tình ã Xa (Lâm V) Cuc Tình n Côi (Cm Ly) Cuc Tình Hoàng Hôn (M Linh) Cuc Tình Không Trn Vn (Vân Quang Long) Cuc Tình Không Trn Vn (Vang Q Long) Cuoc Tinh Lam Lo (Nini & Ha Vy) Cuoc Tinh Lo (Don Ho & Ngoc Hue) Cuc Tình Phôi Pha (Phan inh Tùng) Cuc Tình Trong Cn Ma (an Trng) Cuc Tình Trong Cn Ma (Lâm Hùng) Cuc Tình Vn Dm (Loan Châu) Cuc Tình Vn Dm (Minh Tuyt) Cuc Tình Xa (Th Sn) Cuoi Cung (Nhóm MBK) Cui Cùng Cho Mt Tình Yêu (Khánh Ly) Cui Cùng Cho Mt Tình Yêu (Nh Mai) Cui No ng Tình (Mnh Qunh) Cui Tun Bên Anh (Loan Châu) Cun Phim Bun (Anh Kit) Cun Theo Chiu Gió (Kh Tú)

1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566

Cun Trong Cn Mê (Nguyn Phi Hùng) Cup Of Life (Philip Huy) ã Bao Nm (Thy Tiên) D C Hoài Lang (Hng Lan) D C Hoài Lang (Khánh Duy) D C Hoài Lang (Nhã Thanh) a a Bay Xa (Tng Nguyên) Da Den Luc Chia Tay (Ngc Thúy) ã Ht Duyên N Kip Này (Tran Nguyen) ã Không Yêu Thì Thôi (Minh Tuyt) ã Không Yêu Thì Thôi (Thanh Tho) D Khúc (Female) D Khúc (Lê Toàn) D Khúc (Male) D Khúc Cho Tình Nhân (Lê Uyên Phng) D Khúc Cho Tình Nhân (Nguyên Khang) D Khúc Ma (àm Vnh Hng) à Lt Chiu Ma (Ngc Sn) à Lt Cô Liêu (Hng Lan) à Lt Hoàng Hôn (Cm Ly) à Lt Hoàng Hôn (oan Thy) à Lt Hoàng Hôn (Tâm oan) Da Lat Hoang Hon, Thuong Ve Mien Dat (Anh Khoa & Thanh Tuyn ã L Yêu Em (Minh Trí) ã Quá Nhiu Ni au (Nhóm AXN) ã Qua Thi Mong Ch (Lâm Thúy Vân) D Su (Kiu Nga) Da Say Tinh Em (Trn Tâm) a T (Duy Khánh) a T (Hng Lan) a T (Quang Lê) a T (Trang Thanh Lan) D Tâm Khúc (V Khanh) a Tình (Kh Tú) a Tình (Minh Tuyt) Dã Tràng (àm Vnh Hng) Da Trot Yeu Ai (Tun V) ã Xa Cuc Tình (Cm Ly) Da Xa Cuoc Tinh (Minh Tuyet & Cam Ly) Di Kh (Lu Bích) ám Ci u Xuân (Ch Linh) ám Ci u Xuân (Ma Nu Da Tinh) ám Ci u Xuân (Male) Dam Cuoi Dau Xuan (The Son & Tam Doan) Dam Cuoi Dau Xuan (Yen Khoa & Thai Chau) Dam Cuoi Mua Xuan (Song Ca) ám Ci Nghèo (Trng V) Dam Cuoi Nguoi Ta (Manh Quynh & Nha Thanh) Dam Cuoi Nha Binh (Asia 4 & Anh Minh) ám Ci Trên ng Quê (Song Ca) ám Ci Trên ng Quê (Tng Nguyên) Dam Me (Cam Ly & Minh Tuyet) am Mê (Cm Ly) am Mê (Lâm Hùng)

1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620

Dam Me (Phi Nhung & Manh Quynh) Dam Say Cung Cha Cha (Shayla) Dan & Day (Tam Doan) an Áo Mùa Xuân (Giao Linh) an Áo Mùa Xuân (Kh Tú) an Áo Mùa Xuân (Ma Nu Da Tinh) an Áo Mùa Xuân (Ngc an Thanh) an Áo Mùa Xuân (Y Phng) àn Bà (Bruce oàn) àn Bà (Don H) Dan Ba (Elvis Phuong & Duy Quang) àn Bà (Elvis Phng) àn Bà (Nm) Dan Ca Ba Mien (H Vy) àn Chim Vit (Lê Dung) àn Chim Vit (Quang Dng) àn Không Ting Hát (Tâm oan) àn Ông (Female) Dan Ong Dan Ba (The Vu) Dan Ong La The (Vboys & Vy Thuy Van) àn Sáo Hu Giang (Hng Lan) àn Sáo Hu Giang (Nu) àn Và Dây (Tâm oan) Dancing Queen (Anh Minh & Thuy Huong) ng Cay Tình i (Dang Trong Vu) Dang D (Lu Hng) Dang D (Quang Lê) Dang D (Trng V) Dáng Em (Johnny Dng) Dang Nhac Den Tinh Yeu (Lâm Nht Tin) Dáng Xa (Minh Quân) Dáng Xa (Minh Tuyt) Dáng Xuân (Dng Triu V) Danh Chon Theo Quen Lang (Nhat Trung & La Suong Suong) ành Lòng Sao Anh (H Vy) ánh Mt (àm Vnh Hng) ành Nhìn Em Khóc (Lu Gia Bo) Danh Nuoc Mat Cho Ngay Sau (D & D Band) ánh Ri Bên H (Quang Dng) ánh Ri Tình Yêu (Phan inh Tùng) ánh Thc Tm Xuân (Trn Thái Hòa) o Làm Con (Tng Nguyên) áp Li Sông Núi (Hp Ca) p V Cây àn (Duy Khánh) p V Cây àn (Quang Lê) Dat Phuong Nam (Phi Nhung) Dau An Tinh Yeu (La Sng Sng) Du Chm Hi (M Tâm) Du Chân a àng (Ngc Bích) Du Chân K Nim (Phi Nhung) Du Chân K Nim (Trang Thanh Lan) Du Chân K Nim (Y Phng) Du Chân Mùa Thu (an Trng) Dau Chan Tinh Ai (Don H)

1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674

Du Chôn Tình Bun (Cát Tiên) Du Chôn Tình Bun (Minh Tuyt) Dau Chon Tinh Buon (Minh Tuyet Dau Chon Tinh Sau (Khanh Ha & Tuan Ngoc) Du Có Bit Trc (Lâm Nht Tin) Dau Co Loi Lam (Van Quynh & Bang Kieu) Du Có Mun Màng (Minh Tuyt) Dau Dan Thu Tren Tuong Voi Trang (Anh Khoa & Y Phuong) Du n Thù Trên Tng Vôi Trng (K Vng) Dau Mot Lan Roi Thoi (The Son & Ho Le Thu) Dau Mot Lan Roi Thoi (Tran Tam & Uyen Trang) Dau Mot Lan Thoi (Tran Tam & Uyen Trang) u Nm i L (Female) âu Phi Bi Mùa Thu (Thanh Lam) Du Sao (Lê Toàn) Du Tình (Minh Tuyt) Du Tình ã Xa (Minh Thun) Du Tình ã Xa (Minh Tuyt) Du Tình Su & Le Da (Khanh Ly & Bang Kieu) Du Tình Su (Lu Bích) Du Tình Su (Nu) Du Tình Su (Thái Châu) Du Vt (Gia Huy) Du Vt Tình Su (Cm Ly) au Xót Lý Chim Quyên (Hng Lan) au Xót Lý Chim Quyên (Khánh Duy) Dau Xot Ly Chim Quyen (Quang Linh & Phuong Thanh) Dau Xot Ly Con Cua (Cam Ly & Dan Truong) Dau Xot Ly Con Cua_ (Dan Truong & Cam Ly) u Xuân Lính Chúc (Hoàng Nam) u Xuân Lính Chúc (Hp Ca) u Xuân Lính Chúc (Nguyn Hng) Du Yêu (Minh Tuyt) Du Yêu Chiu Ma (Le Uyen Thu) Du Yêu Ngày Xa (Nu) Du Yêu i (Bo Hân) Du Yêu Tình u (Phng Hùng) Dau Yeu Xa Roi (H Vy) Dau Yeu Xa Roi (Huy V) Cho Em Ra i (Lâm Hùng) De Dau Thuong Cho Rieng Minh Anh (Lu Chí V) De Duoc Tinh Yeu Thu Tha (in Thái Toàn) De Gi Quen (T Nh) De Lai Don Coi (Huy Vu & Minh Tuyet) De Lai Don Coi (Minh Tuyet & Huy Vu) De Lieu Trai (Loan Châu) Mt Ln Anh Nói (Vân Quang Long) Mt Ln Anh Nói (Vang Quang Long) Quên Con Tim (Male) Riêng Tng Nhng Ngi Tình (Nm) D Thng (H Vy) De Thuong (Truc Lam & Truc Linh) Tình Yêu Lên Ngôi (Cao Thái Sn) Tr Li Mt Câu Hi (Hng Trúc)

1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728

Tr Li Mt Câu Hi (Kh Tú) Tr Li Mt Câu Hi (Mnh Qunh) êm (Thiên V) êm (Trnh Nam Sn) Dem Bo Vo (Nhu Quynh & Quang Le) êm B V (Phi Nhung) Dem Bo Vo (Quang Le & Nhu Quynh) êm B V (Quang Lê) êm Bun (Don H) Dem Buon Nhu Thanh Ca (D Nht Yn) êm Bun Ph Th (Ch Linh) êm Bun Ph Th (Trng Duy) êm Bun Ph Th (Trng V) êm Bun Tnh L (Sn Tuyn) êm Bun Tnh L (Trng V) êm Bun Tnh L (Tun V) Dem Cam Cau (Dinh Van & Tai Linh) êm Chia Ly (Vân Quang Long) êm Chia Tay (Vang Q Long) Dem Chia Xa (Quang Dung & Thanh Thao) êm Chôn Du Vt Bin (Nh Qunh) êm Cô n (Bo Tun) Dem Co Don (Dam Vinh Hung & My Tam) Dem Co Don (Dan Truong & Cam Ly) Dem Co Don (Minh Tuyet & Huy Vu) êm Cô n (Minh Tuyt) êm Cô n (Nguyên Khang) êm Cô n (Trn Thái Hòa) êm Có Ma Ri (Cm Ly) êm Cui (Ngc H) êm Cui (Ngc Sn) êm Cui (Trng V) Dem Cuoi Cung (Ho Hoang Yen & Quoc Khanh) êm Cui Cùng (Thùy Dng) êm Cui Cùng (Ý Lan) êm nh Mnh (Tun Hùng) êm ô Th (Shayla) Dem Dong (Bruce Doan & Hai Ly) êm ông (àm Vnh Hng) Dem Dong (Le Thu & Diem Lien) êm ông (Trn Thái Hòa) êm Giao Tha (Tâm oan) êm Giao Tha Nghe Mt Khúc Dân Ca (Hng Thy) êm Giao Tha Nghe Mt Khúc Dân Ca (Yn Khoa) m Git Su Ri (Tâm oan) Dem Hoa Chau (Ch Linh) êm Hoa ng (Nhã Thanh) êm Hoa ng (Quang Linh) êm Hoang (Lâm Gia Minh) êm Hoang Dã (H Qunh Hng) Dem Khong Con Nghe Tieng Sung (Female) êm Khuya Trên ng Catina (Thanh Lan) Dem Lang Thang (Dan Nguyen0 êm Lang Thang (Male)

1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782

êm êm êm êm êm Dem êm Dem êm êm Dem êm êm êm Dem êm êm êm Dem Dem êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm êm Dem Dem êm êm êm êm êm êm êm Dem Dem Dem Den Den n n Den

Lang Thang (Mnh Qunh) Lao Xao (Minh Tuyt) Liêu Trai (Loan Châu) Màu Hng (Vân Quang Long) Màu Hng (Vang Quang Long) Mau Trang (Vu Tuan Duc & Sy Dan) Ma (Quang Linh) Nay (Huy Sinh) Nay Em Thy Cô n (Lu Bích) Nay Em Thy Cô n (Thanh Thúy) Ngam Ngui (Nhu Quynh & Tam Doan) Nguyn Cu (Nguyn Hng) Nh Ngi Tình (Mnh Qunh) Nh Ngi Tình (Quan Kim Thy) Nho Trang Trang Sai Gon (Le Uyen & Dinh Ngoc) Nh V Sài Gòn (Don H) Nh V Sài Gòn (Khánh Ly) Nh V Sài Gòn (V Khanh) Ru Tinh Nho (Ngc Hng) Sao Bang (Nhã Thanh) Tái Ng (Female) Tâm S (Kh Tú) Tâm S (Ngc Sn) Tàn Bn Ng (Hoài Nam) Tàn Bn Ng (Ngc H) Thánh Vô Cùng (Elvis Phng) Thy Ta Là Thác (àm Vnh Hng) Thy Ta Là Thác (Nh Mai) Thy Ta Là Thác (Quang Dng) Thng Nh (Gia Huy) Tin Bit (Hi Triu) Tình Yêu (an Trng) Tình Yêu (Lâm Hùng) Tóc Ri (Kh Tú) Tóc Ri (Mnh Qunh) Trao K Nim (Mnh Qunh) Trao K Nim (Quang Lê) Tren Dinh Dau (Trng V) Tren Vung Dat La (Trng V) Vng Anh (Lu Bích) V (Quc Hùng) Vit Nam (Vit Dng) Vi Mình (Trng V) V Trng (Elvis Phng) V Trng (M Huyn) Xuân (Thùy Dng) Yeu Thuong (Cát Tiên) Yeu Thuong (Lây Minh) Yeu Thuong (Ngc Sn) Bao Gio (Quang Dng) Bao Gio (Quang Dng) Bao Gi Em Bit (Phan inh Tùng) Bao Gi Em i (Quang Dng) Ben Nhau (Nhu Quynh & Gia Huy)

1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836

èn Cù (Ái Vân) n Mt Lúc Nào ó (an Trng) p Lòng Ngi Yêu (Trng V) Di Cay (Kim Tu Long & Tai Linh) Di Dau Ve Dau (Dinh Ngc) Di Tim Nua Vang Trang (Duong Trieu Vu & Bao Han) D Vãng (Male) Di Vang (Minh Tuyet & Bang Kieu) D Vãng (Trnh Nam Sn) D Vãng Bun (Ngc Sn) D Vãng ó Vn Còn (Lê Tâm) D Vãng Mt Loài Hoa (Yn Phng) Di Vang Nhac Nhoa (Tu Quyen & Lay Minh) Di Vang Nhat Nhoa (Tu Quyen & Lay Minh) D Vãng Trong Em (Phng Thanh) Di Vang Xa Xoi (Gia Huy) Di Ve Dau (Dinh Ngc) i V Ni Xa (an Trng) i V Ni Xa (Huy Tâm) i V Ni Xa (Minh Tuyt) i V Ni Xa (Tú Quyên) Dim Tình (Don H) Dim Xa & Roi Mai Toi Dua Em (Nguyen Khang & Diem Lien) Dim Xa (Female) Dim Xa (Thanh Mai) iên (Ngc H) iên (Nguyn Hng) ip Khúc Mùa Xuân (Ma Nu Da Tinh) ip Khúc Mùa Xuân (Thanh Lan) Diep Khuc Samba (Dim Liên) Diep Khuc Thuong Dau (Phng Mai) Diep Khuc Tinh Yeu (Minh Tuyet & Johnny Dung) ip Khúc Tình Yêu (Nguyn Hng) Diep Khuc Tinh Yeu Cha Cha Cha (Minh Tuyet & Johnny Dung) ip Khúc Tui Th (an Trng) Diep Khuc Xuan (Thúy Hng) ip V Tình Yêu (Nguyn Hng) iu Bun (Thùy Dng) Dieu Buon Chia Xa (Duy Khánh) iu Bun Dang D (Hi Lý) iu Bun Phng Nam (Hng Lan) iu Bun Phng Nam (Kh Tú) iu Bun Phng Nam (Yn Phng) iu Có Tht (Trng V) Dieu Dang Sac Xuan (àm Vnh Hng) iu ó Không p Tht Sao (Thanh Trúc) Dieu Do Khong That Dep Sao (Nguyn Thanh Trúc) iu Gì ó & Mai Yeu Nguoi Thoi (Cardin, Trish & Chosen One) iu Gì ó (Lê Tâm) iu Hò Phu Thê (Bo Liêm) Dieu Ky La Cua Em (Minh Tuyet & Cam Ly) Dieu Ran Thu Sau (V Khanh) Dieu Vu Trong Bong Dem (an Huy) Dinh Gio Hu (Doan Phi & Le Nguyen)

1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890

nh Gió Hú (Lâm Nht Tin) nh Mnh (Female) Dinh Menh (Philip Huy & My Huyen) nh Mnh (Thái Châu) nh Mnh Bun (Giao Linh) nh Mnh Bun (Yn Khoa) Dinh Menh Cay Dang (Gia Huy & Gia Linh) nh Mnh Cay ng (Vân Quang Long) Dinh Menh Dang Cay (Van Quan Long) Dinh Nghia Tinh Yeu (Sy Dan & Le Tam) Dinh Uoc (Nhu Quynh & Truong Vu) Du Dàng Sc Xuân (àm Vnh Hng) Ai (Nh Qunh) Ai (Song Ca) ò Chiu (Ngc ài) ò Chiu (Tun V) Do Doc (Kha Tu & Cao Thang) ò Dc (Phi Nhung) Do Doc (Thanh Tuyen & Son Tuyen) Do Doc (Y Phung & Kim Tu Long) Do Dua (Cm Ly) Do Qua Ben Song (Quoc Dai & Cam Ly) ò Tình L Chuyn (Trúc Quyên) ò Xa (Cm Ly) Doa Hoa Doi (Truc Lam & Truc Linh) óa Hoa ôi (Tú Quyên) óa Hng m Máu (Minh Tuyt) Doa Hong Tang Em (ng Hoàng Phúc) on Bun Cho Tôi (Trng V) on Bun êm Ma (Mai Thiên Vân) on Bun êm Ma (Mnh Qunh) Doan Ca Xuan (Thanh Lan) Doan Cuoi Cho Cuoc Tinh (The Son & Huong Thuy) on Cui Mt Cuc Tình (Hoàng Lan) Doan Cuoi Tinh Yeu (Che Linh & Thanh Tuyen) on Cui Tình Yêu (Ch Linh) on Cui Tình Yêu (Mnh Qunh) on Cui Tình Yêu (Trng V) Doan Khuc Cho Em (Thùy Dng) on Khúc Cui Cho Em (Thùy Dng) oàn L Nhc (Sn Ca) oàn Ngi L Th (Hp Ca) Doan Tai But 1 (Lâm Gia Minh) Doan Tai But 2 (Trng V) Doan Tinh Dang Do (Trng V) on Tuyt (Ch Linh) on Tuyt (Trng V) on Xuân Ca (Hng Thy) on Xuân Ca (Nh Qunh) on Xuân Ca (Quynh Dung) Doi Anh Van Co Don (Anh Tú) i Anh V (Khánh Hà) ôi B (Nguyen Quoc Anh) ôi B (Yn Phng)

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

ôi ôi ôi i Doi ôi i i Doi i i i i i i i Doi i i i i Di Di ôi i Doi i Doi Doi Doi ôi ôi ôi ôi ôi Doi Doi ôi ôi ôi ôi Doi ôi Doi i i Doi Doi Doi Doi i i i i

B Tình Yêu (Hoàng Châu) B Tình Yêu (Vân Quang Long) Bóng (Hng Trúc) Bc Anh V (Minh Tuyt) Ca Si (Thái Châu) Cánh Thiên Thn (Thanh Thúy) Ch (Khánh Ly) Ch (Nguyên Khang) Cho 2 (Trng V) Ch Mình Ên (an Trng) Ch Mt Gic M (Quang Vinh) Ch Ph Xa (an Trng) Còn Cô n (Duy Linh) Còn Cô n (Thanh Vy) á Vàng (Dim Liên) á Vàng (Khánh Hà) Da Vang (Khanh Ly & Vu Thanh An) i (Uyên Trang) Em Nh Cát Khô (Thiên Kim) Em V (Jimmi JC Nguyen) Em V Bên Anh (Nht Tinh Anh) Gian (Lâm Nht Tin) Hn (an Trng) Khi Ta Mun Khóc (Trung Hành) Không Nh Là M (Sn Tuyn) Khong Nhu La Mo (Truc Lam & Truc Linh) Là Nh Th (Th Sn) La Van Ngay Sau (Tâm oan) Lan Va Diep (Kh Tú) Lan Va Diep (Trng V) Lòng Cô Qunh (Quang Dng) Mt y (àm Vnh Hng) Mt Mùa Xuân (àm Vnh Hng) Mt Ngi Xa (an Nguyên) Mt Ngi Xa (Vu Toan) May Nguoi Xua (Male) May Nguoi Xua (Trng V) Ng Chia Ly (Ch Linh) Ng Chia Ly (Ngc Sn) Ng Chia Ly (Phi Nhung) Ng Chia Ly (Sn Tuyn) Nga Doi Ta (Che Linh & Phuong Dung) Ngã ôi Ta (Male) Nga Doi Ta (Nguyen Hung & Phuong Hong Que) Ngi Ca S (an Trng) Phong Ba (Châu Gia Kit) Phu Du (Dinh Van & Sy Ben) Ta (Female) Ta (Quang Linh) Tham Tuoi (Ngc Bích) Thay (Female) Thay (Johnny Dng) Thay (Nguyên Thng) Thay (Trn Tâm)

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Doi Thay Remix (Hong Ngoc & Tuan Hung) i Thông Hai M (Phi Nhung) i Thông Hai M (Trng V) i Thông Hai M 2 (Trng V) i Tôi Là Ca Tôi (Nguyn Hng) Doi Tra (Luu Bich & Nguyen Hung) Doi Tra (Nguyen Hung & Luu Bich) i Vn Bun Xót Xa (Johnny Dng) Doi Van Co Don (Duy Linh) Doi Van Lam Than (Truc Lam & Truc Linh) om óm (Kh Tú) n Bóng Tình Nghèo (Kh Tú) Don Mung Xuan Moi (Tú Quyên) Don Phuong Mot Cuoc Tinh (Quách Thành Danh) n Vng Chiu Xuân (Johnny Dng) n Vng Chiu Xuân (L Hng) ón Xuân (Hng Nga) Don Xuan (Luong Tung Quang & Nhu Loan) ón Xuân (Nh Qunh) ón Xuân Này Nh Xuân Xa (Hng Trúc) ón Xuân Này Nh Xuân Xa (Thùy Trang) ón Xuân Này Nh Xuân Xa (Trng V) ón Xuân Nh Xuân (Kh Tú) Don't Expect Me To Be Your Friend (Jason Smith) Don't Forsake My Heart (Tommy Ngo & Henry Chuc) Don't Know Why (Trish Thùy Trang) Don't You Want Me (Song Ca) Dòng Sông Mùa ông (Tran Dong) Dong An Giang (Hi Lý) Dòng i (Hng Lan) Dòng i (Lê Toàn) Dong Doi Doi Thay (Phi Phi & Bao Han) Dong Doi Monh Manh (Lê Hunh) Dong Le (Ngc H) Dong Sang Di Mong (Trn Tâm) Dong Song (Anh Tú) Dong Song (Trnh Nam Sn) Dòng Sông Không Tr Li (Thy Tiên) Dòng Sông K Nim (Lâm Thúy Vân) Dong Song Ky Niem, Mot Nua Doi Em (Thien Kim & Quoc Khanh) Dòng Sông L ãng (La Sng Sng) Dòng Sông L ãng (Minh Tuyt) Dòng Sông Mùa ông (Trn Tâm) Dong Song Ru Em (La Sng Sng) Dòng Sông Và Ting Hát (Nu) Dòng Sông Xanh (Bruce oàn) Dòng Sông Xanh (Lê Dung) Dòng Sông Xa (an Trng) ng Xanh (Lê Trí) Donh Danh (Cm Ly) t Chút Lá Khô (Tun Hùng) D Âm (Elvis Phng) Du Am Mua Dang Xinh (Tun V) Du Am Mua Ha (Tuan Vu & Kha Tu)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Du Am Tinh Ta (Minh Tuyet & Trinh Lam) Du Am Tinh Yeu (Nhã Thanh) Du Anh Ngheo (Manh Quynh & Phi Nhung) Du Anh Ngheo (Phi Nhung & Manh Quynh) Dù Cho Hoa Tàn Úa (Nh Qunh) Du Co Nhu The Nao (Don Ho & Loan Chau) Du Co Xa Nhau (Nht Quân) Dù Hoa Lc Li (Hùng Cng) Dù Nng Có Mong Manh (Nguyên Khang) Dù Tình Yêu ã Mt (Mnh Qunh) Dù Tình Yêu ã Mt (Minh Nhi) Du Xuân (Loan Châu) a Em Qua Cánh ng Vàng (Duy Quang) Dua Em Qua Canh Dong Vang (Son Ca & Bui Thien) a Em Tìm ng Hoa Vàng (Bruce oàn) a Em Tìm ng Hoa Vàng (Duy Quang) a Em Tìm ng Hoa Vàng (Mai Hng) a Em Vào H (Duy Khánh) Dua Em Vao Ha, Bai Thuong Ca Vo Tan (Bao Yen & Thanh Tuyen) Dua Em Vao Mong (V Khanh) a Em V (Trng V) Dua Em Ve Duoi Troi Mua (Hoài Nam) a Em Xung Thuyn (Ái Vân) ng (àm Vnh Hng) ng Anh Nhé (Tâm oan) ng Anh Nhé (Thanh Hà) Dung Ben (Tuan Tai) Dng Bc Giang H (Kiu Nga) Dng Bc Giang H (Male) ng Bun Ta Hi (àm Vnh Hng) ng Bun Ta Hi (Quang Dng) ng ánh Mt Lòng Tin (Thai Phong Vu) ng Ngi Ta Bun (Vu Tram Anh) ng Tôi Bit Em Di Gian (Lâm Hùng) ng Trái Tim Anh Bên L (Lng Gia Huy) ng ùa Gin Vi Tình Yêu (Khang Bao Anh) ng ùa Vi Tình Yêu (Lý Hi) ng ùa Vi Tình Yêu (Vân Quang Long) ng ùa Vi Tình Yêu (Vang Q Long) Dung Gian Anh Nhe (Truong Dan Huy & Phuong Nghi) ng Hi Vì Sao (Philip Huy) ng Hi Vì Sao (Tâm oan) ng Hi Vì Sao (Thanh Tho) ng Hi Vì Sao Anh Yêu Em (Lâm Chn Huy) ng Ha Vi Em (Minh Tuyt) Dung Lam Mot Nguoi Giong Nhu Toi (Châu Gia Kit) ng La Di Nhau (Bruce oàn) Dung Mot Loai Hoa (Ly Hai & Thanh Thao) ng Nhc Chuyn Lòng (Mnh Qunh) ng Nhc Chuyn Lòng (Trng V) ng Nhc n Tình Yêu (Lâm Nht Tin) ng Nhc Na (H Vy) Dung Nhe Anh (Truc Lam & Truc Linh) Dung Nhin Doi Xa Voi ( L.N. Tien & L.T. Van)

2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106

Dung Nhin Doi Xa Voi (Lam Nhat Tien & Lam Thuy Van) Dung Noi Xa Nhau (Huong Lan & Thai Chau) Dung Noi Xa Nhau (Kha Tu & Ky Anh) ng Nói Xa Nhau (Sn Tuyn) ng Nói Xa Nhau (Song Ca) ng Nói Yêu Tôi (H Vy) ng Phá V Ân Tình (Female) Dung Pha Vo An Tinh (Johnny Dung & Minh Tuyet) Dung Pha Vo An Tinh (Minh Tuyet & Johnny Dung) ng Quên Em Nhé (Hoàng Hi) Dung So (àm Vnh Hng) ng Thng Tôi (àm Vnh Hng) ng Tic Nui Na Em (Lâm V) Dung Trach Anh Toi Nghiep (Trng V) ng Trách Diêu Bông (Hoài Nam) Dung Trach Dieu Bong (Kha Tu & Cao Thanh) ng Trách Diêu Bông (Phi Nhung) ng Trách Em Ti Nghip (H Vy) ng Trách Em Ti Nghip (H Vy) ng Trách Gì Nhau (Kh Tú) ng Trách Ngi i (Thy Tiên) Dung Ve Day Neu Gieo Noi Dau (Kha Ly) Dung Voi (Bao Han & Phi Phi) Dung Xa Anh Dem Nay (Hng Ngc) Dung Xa Anh Dem Nay (Thao Mi & Y Phung) Dung Xa Anh Dem Nay (Th Sn) ng Xa Em Nhé (Minh Tuyt) ng Xa Nhau (Female) Dung Xa Roi Nhau (Hng Lan) ng Yêu Tôi (Kiu Nga) ng Yêu Tôi (Lu Bích) ng Yêu Tôi (Male) Duoc Tim Em Lay Chong (Tun V) Duoi Anh Nang Mat Troi (Bo Hân) Di Bóng Tre Làng (Loan Châu) ng Ai Ny i (Thiên Kim) Duong Buon Phien (M Tâm) ng Em i (trab Thai Hoa) ng Lên Sn Cc (Hi Lý) ng Nào Em i (Kim Anh) ng Nào Em i (Vinh Trinh) Duong Nhu Anh Da Yeu Em (Thanh Hà) Duong Nhu La Tinh Yeu (Thu Phng) Duong Sang Nha Em (Thuy Huong & Hoang Tam) Duong Tinh Doi Nga (Tuan Canh & Mai Hau) Duong Tinh Hai Loi (Quang Dung & Thanh Thao) Duong Tinh Hai Loi (The Son, Don Ho & Chau Ngoc) ng Tình Nhiu Li (Bo Tun) Duong Vao Tinh Yeu (Truc Lam & Truc Linh) Duong VaoYeu (Thy Tiên) ng V n Côi (Lý Hi) Duong Ve Hai Thon (Lili Hue & Andy Tam) ng V Hai Thôn (Thái Châu) ng V Hai Thôn (Tho Sng)

2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160

Duong Ve Khuya (Bao Han, Truc Lam & Truc Linh) Duong Ve Mien Bac (Nguyen Khang & Vu Tuan Duc) ng V Min Trung (Lâm V) Duong Ve Que Huong (Quang Binh & Trang Thanh Lan) ng V Quê Hng (Quang Lê) ng V Quê Hng (Trng V) Duong Ve Viet Bac (Nguyen Khang & Vu Tuan Duc) Duong Xa Uot Mua (Cong Thanh & Lynn) ng Xa t Ma (Male) ng Xa t Ma (Nguyn Hng) ng Xa (Hoài V) ng Xa (Ngc H) ng Xa (Ngc Hng) ng Xa Li C (Ha Mi) ng Xa Li C (Hoài Nam) ng Xa Li C (Huyn Châu) ng Xa Li C (Nh Qunh) Duyen Ban Dau (Thùy Trang) Duyên Dáng Áo Hoa (Bích Tuyn) Duyên Dáng Áo Hoa (Quc i) Duyên Kip (Anh Chng) Duyên Kip (Dalena) Duyen Kiep (Dan Nguyen & Nu) Duyên Kip (Quang Lê) Duyên Phn (Ngc H) Duyên Quê (Sn Tuyn) Duyên Quê (Song Ca) Duyên S Cm Ca (Vân Quang Long) Duyên S Cm Ca (Vang Quang Long) Duyên Th (Hi Lý) Duyên Tin nh (Lâm Quc Hùng) Duyên Tình (Hng Lan) Duyên Tình (Khánh Hoàng) Duyen Tinh (Quang Linh & Lan Phuong) Duyên Tình (Sn Tuyn) Duyên Tình (Tun V) Duyen Tinh (Vu Son & Le Huong) Duyên Tình (Ý Lan) Duyên Tình Lý Nga Ô (Duy Linh) Elaine & Tron Doi Yeu Em (Johnny Dung) Em ! Hey (Male) Em (Ngc H) Em Biet Anh Di Chang Tro Ve (Sn Tuyn) Em B Dòng Sông (Mng Thi) Em B Dòng Sông (Thùy Trang) Em Bun Anh Thng (Mnh Qunh) Em Cht Theo Ngày Vu Quy (ài Trang) Em Co Bao Gio Con Nho Mua Xuan (V Khanh) Em Có Còn Nh (Lê Uyên Nhi) Em Có Hiu Lòng Anh (Lng Gia Huy) Em Còn Bé Lm Anh i (Tâm oan) Em Con Gai Viet Nam (Van Son & Bao Liem) Em Còn Nh Anh (an Trng) Em Còn Nh Hay Em ã Quên (an Huy)

2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214

Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em

Còn Nh Hay Em ã Quên (Ha Mi) Con Tuoi 15 (ng Trng Phát) Con Tuoi 15 (Nhu Nguyen) Còn Yêu Tôi Không (Lý Hi) C i (Nguyn Hng) C Hn (Khánh Hoàng) Da Bao Lan (Quang Dng) ã Quên Mt Dòng Sông (àm Vnh Hng) ã Quên Mt Dòng Sông (Lâm Nht Tin) ã Quên Mt Giòng Sông (Lâm Nht Tin) Da Thay Mua Xuan Chua (Quang Dng) Dau Biet (Diem Lien & Tuan Khai) Dau Biet (Nini & Trung Thanh) âu Nào Hay (Vân Quang Long) n Bên Tôi (ng Hoàng Phúc) n Thm Anh êm 30 (Bng Kiu) n Thm Anh êm 30 (Khánh Ly) n Thm Anh êm 30 (Lâm Nht Tin) n Thm Anh Mt Chiu Ma (Lê Trí) n Thm Anh Mt Chiu Ma (Thùy Dng) n Thm Anh Mt Chiu Ma (V Khanh) p Nht êm Nay (Tami Lê) p Nh M (Male) p Nh M (Nm) i Chùa Hng (Thanh Lan) i (Don H) i (Ngu Ca Nam) i (Thái Châu) i B Li Con ng (Cm Vân) i B Li Con ng (àm Vnh Hng) i Chùa Hng (oan Thy) i Mùa Ci (c Phng) i Mùa Ci (Tun V) Di Noi Ay (Jimmi Jc Nguyen) Di Noi Ay (Jimmy JC Nguyen) i Ri (Ha Mi) i Ri (Lê Trí) i Ri (Thanh Tuyn) Di Tren Co Non (Ha Phuong & Huong Thuy) i Trên C Non (Hng Lan) i Trên C Non (Kh Tú) Di Xem Hoi Trang Ram (Anh Dung & Quynh HUong)) i Xem Hi Trng Rm (Nhung Quynh) Dung Lam Nhu The (Châu Gia Kit) Gái Quê (Cm Ly) Gai Tra Mi (Trng V) Gng Ch (Trn Thái Hòa) Gian Di c Gì (Lâm V) Gian Di Sao Mong Tôi Tht Lòng (Lâm Chn Huy) Hau Phuong Anh Tien Tuyen (Manh Quynh & Y Phung) Hau Phuong Anh Tien Tuyen (Nhu Quynh & Truong Vu) Hau Phuong Anh Tien Tuyen (Tun V) Hãy Ng i (M Tâm) Hãy Ng i (Thanh Hà)

2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268

Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em

Hãy V i (Ngc H) Hãy V i (Trng V) Hien Nhu Ma Souer (Trn Thái Hòa) Hien Nhu Masoeur (Trn Thái Hòa) Khóc i Em (Male) Không Bit (Quang Dng) Khong Biet Phai Lam Sao (Son Ca & K' Ly) Không Bun Na Ch i (Duy Khánh) Khong Quen (Ngan Hue) Không Th Quên (Cm Ly) La Ang May (Female) Là Ánh Sao Bng (Lê Dung) Là Mùa Xuân (Lam Trng) Là Mùa Xuân (Minh Tuyt) Là Tt C (Mnh Qunh) Là Tt C (Tun V) Là Tình Yêu Ca Tôi (Lâm Chn Huy) La Xuan Ve (Thy Tiên) Li V (Hng Ngc) Mãi Còn Tình u (Nh Qunh) Mai La Nguoi Tinh (Cm Ly) Mãi Yêu Anh (Thanh Trúc) Mi Bit Yêu ã Bit Su (Dalena) Ngu Trong Mot Mua Dong (Vu Khanh & Y Lan) Nho Anh Nhieu Hom (Cm Ly) Nhu Lan May (Linda Trang Dai & Tommy Ngo) i ng i Thay (Vân Quang Long) i ng i Thay (Vang Quang Long) i Hà Ni Ph (Khánh Ly) Oi La Thu Mua (Johnny Dung & Tu Quyen) Quên Mùa ông (Huy V) Quên Mùa ông (Lam Trng) Quên Mùa ông (Minh Tuyt) Sp V Cha (Trng V) S n (Thy Tiên) S Là Ngi Ra i (Cm Ly) S Quên Ngi i (Cm Ly) Tôi (Quang Linh) Tng Tôi Là Ai (Thai Phong Vu) Tuyt Vi (Quang Dng) Và Cô y Anh Phi Làm Sao (Lu Chí V) Và Tôi (Bng Kiu) Vn Bit (Dim Liên) Vn Bit (Minh Tuyt) Van Can Anh (Truc Loan) Vn Ch (Thanh Tho) Vn Ch Anh (Cát Tiên) Vn Ch Anh (La Sng Sng) Vn i Anh (Minh Tuyt) Vn i Anh (Tú Quyên) Van Doi_Anh (Minh Tuyt) Vn Lm Tin Anh (Cm Ly) Van Mai La Niem Dau (Elvin Phuong) Van Mai La Niem Dau (Elvis Phng)

2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322

Em Vn M (Thanh Trúc) Em Vn Tin (H L Thu) Em Vn Yêu Trong i Ch (Uyên Trang) Em Van Yeu Trong Doi Choi (Uyên Trang) Em V (Hng Ngc) Em V (Lâm Thúy Vân) Em Ve Choi Troi Thoi Mua (Huy V) Em V Gia Tim Tôi (an Trng) Em V Ko Ma (Cm Ly) Em V Ko Ma (Khánh Hoàng) Em V Ko Ma (Phi Nhung) Em Ve Miet Thu (Ha Phuong & Huong Thuy) Em V Mit Th (Kh Tú) Em V Nào Có Hay (Ngc Lan) Em V Qua Bn Bc (Khánh Hoàng) Em V Qua Bn Bc (Phi Nhung) Em V Thoáng Qua (Johnny Dng) Em V Tinh Khôi (Johnny Dung Minh Tuyet) Em V Tinh Khôi (Male) Em Ve Tinh Khoi (Minh Tuyet & Johnny Dung) Em V Tinh Khôi (Trn Thu Hà) Em V Vi Chng (c Phng) Em V Vi Ngi (Ngc Sn) Em V Vi Ngi (Quang Lê) Em V Vi Ngi (Quang Linh) Em V Vi Ngi (Quc i) Em Xinh Nhat Dem Nay (Trnh Nam Sn) Em Yêu I Love You (Phan inh Tùng) Em & Khoang Trong Toi Va Em (Quach Thanh Danh) French (Male) Email Love (Hin Thc) Email Tình Yêu (an Trng) Fame (Lynda Trang ài) Fame (Shayla) Foolish Beat (ShayLa) Freedie Falling In Love (Lê Toàn) Gã Si Tình (Quang Linh) Gà Trng Nuôi Con (Vân Quang Long) Gà Trng Nuôi Con (Vang Quang Long) Gác Nh êm Xuân (Nu) Gái Nhà Nghèo (H Vy) Gái Nhà Nghèo (Mng Thi) Gái Nhà Nghèo (M Huyn) Gái Nhà Nghèo (Yn Khoa) Gái Xuân (Hà Phng) Gái Xuân (Hi Lý) Gái Xuân (Hng Lan) Gn Nh Nim Tuyt Vng (V Khanh) Gánh Hàng Rong (Minh Tuyt) Ganh Lua (Nguyen Hung & Nhu Quynh) Gánh Lúa (Sn Ca) Gp Li C Nhân (Trng V) Gap Lai Nguoi Xua (Manh Quynh & Que Trang) Gp Nhau (Hoài Nam)

2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376

Gp Nhau (Quang Lê) Gp Nhau Làm Chi (Trng V) Gap Nhau Lam Ngo (Cong Thanh & Lynn) Gap Nhau Lam Ngo (Dang The Luan & Thuy Duong) Gp Nhau Trong Ma (Trng V) Ghé Bn Sài Gòn (Mai Ngc Khánh) Ghen (Ngc Bo) Ghen (Phng Thanh) Ghen (Tun Ngc) Giã Bit Sài Gòn (Thanh Tuyn) Giã Bit Sài Gòn (Trng V) Gia Biet SaiGon (Thanh Tuyn) Giã Bit Trng Xa (Giao Linh) Giã Bit Trng Xa (Hng Trúc) Gia Doi (Phng Nghi) Giá Nh Tôi (Vân Quang Long) Giá Nh Tôi (Vang Quang Long) Giã T (Quang Bình) Giã T (Que Trang) Giã T (Quc i) Giã T (Vu Toan) Giã T C ô (Ngc H) Giã T êm Ma (Female) Giã T êm Ma (Khánh Hoàng) Giã T êm Ma (Lê Tâm) Giã T D Vãng (Hoài V) Giã T D Vãng (Lây Minh) Giã T D Vãng (Ngc Bích) Gia Tu Em (Ly Hai & Thanh Thao) Gia Tu Tho Ngay (Hoàng Lan) Gia Tu Tho Ngay (M Huyn) Gia Tu Tho Ngay (Tâm oan) Giã T Tình Yêu (Ha Mi) Giã T Tình Yêu (Song Ca) Giã T V Khí (Trng V) Gic M (Phm Qunh Anh) Gic M (Vpop) Gic M Anh Và Em Bên Nhau (Nhóm AXN) Giac Mo Ban Dau (Tommy Ngô) Gic M Bun (Quang Dng) Gic M Bun (Trizzie P Trinh) Giac Mo Canh Co (Nhu Quynh & Phi Nhung) Gic M Có Em (Lý Hi) Gic M Có Tht (Minh Tuyt) Gic M Ca Anh (Lý Hi) Gic M a àng (Ch Linh) Giac Mo Hoang Duong (Truong Dinh Phong) Gic M Hi Hng (L Thu) Gic M Hi Hng (Trn c) Gic M Không n Hai Ln (Th Sn) Gic M Mùa ông (Cát Tiên) Gic M Mùa ông (an Trng) Gic M Mùa ông (Huy V) Gic M Mùa ông (Loan Châu)

2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430

Gic M Mùa ông (Minh Tuyt) Giac Mo Mua Thu (M Tâm) Gic M Muôn Màu (M Tâm) Gic M Ngày Xa (H Qunh Hng) Gic M Ngày Xa (Vit Quang) Gic M Nng Say (Thanh Thúy) Gic M Qua Ri (Khang Vit) Gic M Sa Mc (ng Minh Thông) Giac Mo Sa Mac (Quang Dung & Thanh Thao) Gic M Sm Phai Tàn (Sn Ca) Gic M Tà Áo Trng (Cm Ly) Giac Mo Tan Roi (Tú Quyên) Giac Mo Thoi Gian (Ngc Hng) Gic M Tình Yêu (M Tâm) Gic M Tuyt Vi (Dim Liên) Gic M Tuyt Vi (Johnny Dng) Giac Mo Ve Em (Lam Trng) Gic Mng Vin Du (Ý Lan) Giac Ngu Co Don (Bang Tam & Dang The Luan) Gic Ng Cô n (Thanh Thanh) Gic Ng u Nôi (H Vy) Giac Nho Dem Xuan (Hng Lan) Giai iu Mùa Xuân (Minh Quân) Giai iu Tình Yêu (Quang Dng) Gii Thoát (àm Vnh Hng) Gin Hn & Dem Cuoi (Tam Doan & Quoc Dung) Gin Hn (ng Trng Phát) Gian Hon (Nguyen Hung, DonHo & The Son) Gin Hn (Quang Lê) Gian Hon 1 (Don Ho, Nguyen Hung & The Son) Gian Hon 1 (c Phng) Gian Hon 1 (Quang Lê) Gin Hn 2 (Quc Dng) Gin Hn 2 (The Vu) Gin Hn 2 (Trng V) Gin Mà Thng (Hng Lan) Gin Nhau Mt Tun (Lâm Gia Minh) Giàn Thiên Lý (Thanh Lan) Gian Thien Ly (Thanh Lan Ging Câu (Tp Ca) Ging Câu (Hp Ca) Giang Cau (Kha Tu & Ky Vuong) Giang Cau 1 (Dinh Van & Tai Linh) Giang Cau 1( Kha Tu & Ky Vuong) Giang Cau 2 (Dinh Van & Tai Linh) Giáng Ngc (Lily Hu) Giáng Sinh K Nim (Bruce oàn) Giao Mùa (Quang Dng) Giây Phút Chnh Lòng (Hoàng Tâm) Giây Phút Chia Tay (Lâm V) Giây Phút Chia Xa (àm Vnh Hng) Giay Phut Chia Xa 1 (àm Vnh Hng) Giay Phut Chia Xa 1 (Lý Hi) Giây Phút Chia Xa 2 (Duy Mnh)

2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484

Giay Phut Cuoi Tuan (Hung Cuong & Mai Le Huyen) Giây Phút T T (H Vy) Giây Phút T T (Tâm oan) Git Ngi Anh Yêu (Trng V) Git Ngi Trong Mng (Lê Toàn) Git Ngi Trong Mng (Ngc Anh) Gi Anh Ha Làm Gì (AXN) Gi Anh Ha Làm Gì (Nhóm AXN) Gió Bc (Cm Ly) Gió Bc (Minh Tuyt) Gio Bat (Minh Tuyt) Gio Danh Do Dua (Ha Phuong & Quang Linh) Gio Lanh Dem He (Hng Trúc) Gió Mát Trng Thanh (Tâm oan) Gió Ma Và Anh (Lâm Thúy Vân) Gio Mua Xuan Toi (Bao Han & Ho Le Thu) Gio Mua Xuan Toi (Ho Le Thu & Bao Han) Gio Nua Mua Rung (Trng V) Gió Núi Ma Rng (Trng V) Gio Sang Mua (Tâm oan) Gio Thi Anh Da Biet (Bang Kieu & Minh Tuyet) Gió Thi Bên Sông (Hng Lan) Gió Thi Bên Sông (Phi Nhung) Gio Ti Canh Ba (Manh Quynh & Nhu Quynh) Gió V Min Xuôi (Phng Mai) Gii Hn Nào Cho Chúng Ta (àm Vnh Hng) Giòng An Giang (Hi Lý) Giòng An Giang (Trang Thanh Lan) Ging Ca D Vãng (Ch Linh) Giong Ca Di Vang (Dalena & Anh Khoa) Ging Ca D Vãng (Hng Trúc) Ging Ca D Vãng (Phi Nhung) Ging Ca D Vãng (Thái Châu) Giòng L (Ch Linh) Git Bun (Khánh Hà) Giot Buon Dem Mua (Vo Thu Nga) Git Bun Không Tên (Tâm oan) Git Bun Không Tên (Y Phng) Giot Cafe (Don H) Git ng (Lâm Hùng) Git ng (Ngc H) Git L Cho Ngàn Sau (Khánh Hà) Git L Cho Ngàn Sau (Tun Ngc) Giot Le Co Don (Ha Ngoc Van) Git L ài Trang (Ch Linh) Git L ài Trang (Hoài Nam) Giot Le Dai Trang (Khanh Ngoc & Nhat Tinh Anh) Git L ài Trang (Lam Minh) Git L ài Trang (Thanh Thanh) Git L ài Trang (Tun V) Git L Su (Bruce oàn) Git L Su (Ch Linh) Git L Su (Gia Linh) Git L Su (Julie)

2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538

Git L Su (Thúy Hng) Git L Su (Uyên Trang) Git L Tình (Phi Nhung) Git L Trong êm (Ngc H) Git L Vu Quy (Tâm oan) Giot Mua Bay Hay Giot Le Tinh (Thanh Hà) Git Ma êm (Trúc Quyên) Giot Mua Goi Buon (Nhã Thanh) Giot Mua Thu (Anh Minh & Thuy Duong) Git Ma Thu (Ánh Tuyt) Giot Mua Thu (Ha Vy, Nini & Vina) Git Ma Thu (Khánh Hà) Giot Mua Thu (Nini, Vina & Ha Vy) Git Nng Bên Thm (Bruce oàn) Giot Nang Ben Them (Dam Vinh Hung & Thanh Lam) Git Nng Bên Thm (Thanh Hà) Git Nng Bên Thm (V Khanh) Git Nng Chiu Xa (Lam Trng) Git Nng Cui Chiu (ng Hoàng Phúc) Git Nng Hng (Thy Tiên) Git Nc Mt Chy Ngc (Nhóm MBK) Git Nc Mt Chy Ngc (Phillip Huy) Git Nc Mt Cho i (àm Vnh Hng) Git Nc Mt Cho i (Lng Tùng Quang) Git Nc Mt Mun Màng (Cm Ly) Git Nc Mt Ngà (Ngc Liên) Git Nc Mt Ngà (Nu) Git Nc Mt Ngà (Thanh Tho) Giot Nuoc Mat Vang Anh (Ngc Thúy) Git Nc Mt Vô Vng (àm Vnh Hng) Git Su Trinh N (H Vy) Git Su Trinh N (Trng V) Git Su Trong Ma (Thanh Trúc) Giot Sau Trong Tim (Thanh Hà) Giot Suong Mat Tren Mi Mat (Bao Han & Lay Minh) Giot Suong Mat Tren Mi Mat (Dim Liên) Giot Suong Tren Mi Mat (Lay Minh & Bao Han) Git Sng Trên Mí Mt (Minh Nhi) Git Tình (H L Thu) Git Tình Cay ng (Uyên Trang) Giu Lai Cho Tho Au (Thùy Dng) Giu Mai Tinh Anh Trong Tim (Thu Minh) Giua Anh Va Nguoi Ay Em Chon Ai (Gia Huy) Gia Hai Con ng (Lý Hi) Gia Hai Mùa Ma Nng (Lâm Nht Tin) Gia Hai Ngi Tình (Christiane Lê) Gia Lòng t M (Trng V) Giua Troi Thuong Nho (Ch Linh) Gõ Ca (Tâm oan) Gõ Ca (Trng V) Gõ Ca (Tun V) Gõ Ca Tình Yêu (Thanh Thúy) Gõ Ca Trái Tim (Mnh Qunh) Go Cua Trai Tim (Quang Le & Mai Thien Van)

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592

Gõ Ca Trái Tim (Quang Lê) Gõ Ca Trái Tim (Quc i) Go Cua, Can Nha Ngoai O (Bang Tam & Manh Dinh) Goa Phu Ngay Tho (Diem Lien & Minh Thong) Goa Phu Ngay Tho (Duy Quang & Ngoc Lan) Góc Ph Bun (Minh Tuyt) Goc Pho Dieu Dang (Yn Vy) Góc Ph Rêu Xanh (àm Vnh Hng) Góc Ph Rêu Xanh (Minh Tuyt) Goc Vang (Hng Ngc) Gi Anh (Dip Thanh Thanh) Gi Anh Mùa Xuân (Dim Liên) Gi Em (Quang Dng) Gi Em Là óa Hoa Su (V Khanh) Gi Em Trong Ma (Lý Hi) Goi Giac Mo Ve (Sn Ca) Goi Giac Mo Xua (Gia Huy & Anh Khoa) Gi Gic M Xa (Khánh Hà) Gi Gic M Xa (Quang Dng) Gi Gió Cho Mây Ngàn Bay (Hi Lý) Goi Nguoi O Lai (Lâm Gia Minh) Goi Nguoi Xa Roi (Don H) Gi Ngi Yêu Du (Male) Gi Nhau Trong êm (Minh Thun) Gi Nh Quê Hng (Nu) Gi Nh Quê Hng (Phi Nhung) Gi Nh Quê Hng (Trng V) Gi Tên Bn Mùa (àm Vnh Hng) Gi Tên Bn Mùa (Thanh Mai) Goi Tinh Ly Chim Quyen (Ngoc Huyen & Trong Phuc) Goi Tinh Theo Gio (Nhóm 1088) Gi Tình Thit Tha (Ngc Hu) Goi Tinh Xua Thuc Day (Ngc H) Goi Trao Trai Tim (Kenny Thái) Goi Trao Trai Tim (Nu) Goi Ve Em (Quang Do) Gót Hng (an Trng) Gót Hng (Lng Tùng Quang) Gót Hng Thôi Ht Phiêu Du (Male) Granada (Ý Lan) Gui Doi Mat Nai (Xuan Phu & Hien Thuc) Gi Ngi Di M (Gia Huy) Gi Ngi Em Gái (Huy Mc) Gui Nguoi Toi Yeu (Cam Ly & Canh Han) Gui Niem Thuong Ve Hue (Khánh Hoàng) Guong Than Guong Than (Thanh Bùi) H Bun (Phng Dim Hnh) H Bun (Trng V) Ha Hong (Linda Trang Dai & Tommy Ngo) Hà Ni Mùa Vng Nhng Cn Ma (La Sng Sng) Hà Ni Mùa Vng Nhng Cn Ma (Trn Thái Hòa) Hà Ni Mùa Vng Nhng Cn Ma (Tun Ngc) Hà Ni Mùa Vng Nhng Cn Ma (V Khanh) Ha Noi Ngay Cu (Ngc H)

2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646

Ha Noi Ngay Cu (V Khanh) H Thng (H Vy) H Thng (Ngc Sn) H Thng (Tun Cnh) Hà Tiên (Thanh Tuyn) H Trng (Female) H Trng (Khánh Ly) H Trng (Quang Dng) H Trng (Trn Thái Hòa) H Trng (Tun Ngc) Hac Hiu Tinh Buon (Mng Thi) Hai + Mot Equal 0 (Quang Vinh & Ngo Mai Trang) Hai Bàn Tay Trng (Khánh Hoàng) Hai Bàn Tay Trng (Quc i) Hai Chiec Bong Co Don (Luu Bich, Nguyen Hung & Thien Kim) Hai Chiec Bong Co Don (Luu Bich, Ngyen Hung & Thien Kim) Hai Chiec Bong Co Don (N Hung, L Bich & T Kim) Hai Chuyen Tau Dem (Yen Khoa & Trong Phuc) Hai a Gin Nhau (Ch Linh) Hai a Gin Nhau (Lâm Gia Minh) Hái Hoa Cu Duyên (Phi Nhung) Hai Hoa Rung Cho Em ( Che Linh & Thien Trang) Hai Hoa Rung Cho Em (Che Linh & Thien Trang) Hai Hoa Rung Cho Em (Hong Truc & Truong Vu) Hái Hoa Rng Cho Em (Thanh Thanh) Hai Khía Cnh Cuc i (Lily Hu) Hai Khia Canh Tinh Yeu (Lay Minh & Thien Kim) Hai K Nim Mt Chuyn i (an Thanh) Hai K Nim Mt Chuyn i (Nh Qunh) Hai K Nim Mt Chuyn i (Thanh Th) Hai K Nim Mt Chuyn i (Trng V) Hai Li Mng (Bao Tho) Hai Li Mng (an Nguyên) Hai Mùa Ma (Bo Tun) Hai Mùa Ma (Christiane Lê) Hai Mùa Ma (Female) Hai Mùa Ma (Thanh Tuyn) Hai Mua Noel (Manh Dinh & Nhu Quynh) Hai Mùa Noel (V Khanh) Hai Muoi Bon Muoi (Tú Quyên) Hai Mi (M Tâm) Hai Mi Bn Gi Phép (Trng V) Hai Muoi Nam Ben La (Thanh Hà) Hai Mi Nm Tình C (La Sng Sng) Hai Mi Nm Tình C (V Khanh) Hai Mi Nm Tình p Mùa Chôm Chôm (Kh Tú) Hai Nam Tinh Lan Dan (My Huyen & Thai Chau) Hi Ngoi Thng Ca (L Thu) Hai Nguoi Cung Canh Ngo (Pham Thanh Thao & Vinh Thuyen Kim) Hai Phuong Troi Canh Biet (Thanh Thúy) Hai Phuong Troi Canh Biet (Trang Thanh Lan) Hai Quê (Quang Lê) Hai Sc Hoa Tigôn (Dip Thanh Thanh) Hai Sac Hoa TIGON (Kh Tú)

2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700

Hai Sc Hoa Tigôn (Thanh Lan) Hai Trai Tim Vang (Linda Trang Dai & Tommy Ngo) Hai Vì Sao Lc (Hng Trúc) Hai Vì Sao Lc (Sn Tuyn) Hai Vì Sao Lc (Thái Châu) Hai Vì Sao Lc (Trng V) Ham Hieu Mot Minh (Nh Qunh) Hn Bàn (Bo Tun) Hn Bàn (Duy V) Hàn Mc T (Hoài Nam) Hàn Mc T (Male) Hàn Mc T (Thái Châu) Han Mac Tu (Thanh Thuy & Y Phuc) Hàn Mc T (Thanh Tuyn) Hn Tha La (Hng Trúc) Hn Tha La (Quang Lê) Hn Tình Trong Ma (Tú Quyên) Hang Belem (L Hng) Hang Belem (Male) Hnh Phúc Bt Cht (Ngc Thúy) Hnh Phúc Bay Xa (an Trng) Hanh Phuc Buon (c Phng) Hanh Phuc Dau Xuan (Hoang Anh & Trung Chinh) Hanh Phuc Dau Xuan (Hoang Oanh & Trung Chinh) Hnh Phúc u Xuân (Phng Dung) Hanh Phuc Doi Ta (Quang Binh & Trang Thanh Lan) Hnh Phúc n S (Mnh Qunh) Hanh Phuc Lang Thang (Ngoc Lan & Huy Tam) Hnh Phúc Lang Thang (Thái Châu) Hnh Phúc Lang Thang (Ý Lan) Hnh Phúc Mang Theo (Ý Lan) Hnh Phúc Mong Manh (àm Vnh Hng) Hanh Phuc Ngay Dau (L Hng) Hnh Phúc Na Vi (Huy V) Hnh Phúc Na Vi (Kenny Thái) Hnh Phúc Quanh ây (Kh Tú) Hnh Phúc Quanh ây (Trng V) Hanh Phuc Thuong Dau (Trng V) Hanh Phuc Tram Nam (Kim Tuu Long) Hnh Phúc Trong Tm Tay (Lu Bích) Hanh Phuc Va Nuoc Mat (Trn Tâm) Hanh Phuc Van Co Day (Hng Lan) Hanh Phuc Van Con Day (Hng Lan) Hành Trang Giã T (Duy Quang) Hanh Trang Gia Tu (Nhu Quynh & Truong Vu) Hành Trang Giã T (Tun V) Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa (Huong Thuy & Tam Doan) Hành Trình Trên t Phù Sa (Phi Nhung) Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa (Tam Doan & Huong Thuy) Hào Hoa (Linda Trang ài) Happy Y2k (Hp Ca) Hat Ben Doi Lang Quen (M Tâm) Hát Bên Tri Lãng Quên (M Tâm) Hat Bien Tinh Yeu (Bng Kiu)

2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754

Hat Hát Hát Hat Hát Hát Hát Hát Hat Hát Hát Hát Hát Hát Hat Hat Ht Ht Hat Hát Ht Ht Hát Hát Hát Hat Hát Hát Hát Hát Hát Hat Hát Hat Hát Hát Hay Hãy Hãy Hay Hãy Hãy Hãy Hãy Hãy Hãy Hãy Hay Hãy Hãy Hãy Hãy Hãy Hãy

Cho Anh Mua Xuan (M Tâm) Cho Mai Sau (Trng V) Cho Mt Dòng Sông (Lâm Hùng) Cho Mot Giong Song (Lâm Hùng) Cho Mt Ngi Nm Xung (Khánh Ly) Cho Ngi Li (La Sng Sng) Cho Ngi Li (Minh Tuyt) Cho Ngi Li (M Tâm) Cho Nguoi Ra Di (Bang Kieu & La Suong Suong) Cho Ngi Tình Nh (Thanh Thanh) Cho Ngi Tình Ph (Ch Linh) Cho Ngi Tình Xa (Lâm V) Cho Ngi Xa Nhà (Lu Bích) Cho Ngi Yêu Du (Male) Cho Tinh Yeu (Sy Dan & Vu Tuan Duc) Giong (Quang Binh & Trang T Lan) Hiu Tình Bun (Mnh Qunh) Hiu Tình Bun (Nhã Thanh) Hiu Tinh Buon (Yen Khoa & Thai Chau) Làm Quen (Mai L Huyn) Ma Và Ni Nh (Lu Bích) Ma Và Ni Nh (Nguyên Khang) Na i Em (Ngc Sn) Na i Em (Quc i) Na i Em (Trng V) Ru (ình Vn) Ru Tình i (Ngc Sn) Ru Tình i (Nhã Thanh) Ru Tình i (Thái Châu) Thm (M Linh) V M (Lâm V) Vi Nhung Niem Dau (an Trng) Vi Chú Ve Con (Bng Kiu) Voi Chu Ve Con (Hoanh Thanh, Hong Ngoc & Khang Viet) Vi Dòng Sông (Dim Liên) Vi Dòng Sông (M Tâm) Ban Tay Trang (Tun V) Cho Tôi (Nguyn Hng) Cho Tôi (V Hà) Dat Em Ve (Ngc Hng) Ma Ri (an Trng) Ma Ri (Dim Liên) Ma Ri (Lâm Nht Tin) Ma Ri (Lý Hi) Ma Ri (Ngc Thúy) Tình Ng Yên (Minh Tuyt) n Bên Anh (Hoàng Thanh) Den Ben Chang (Trizzie Phng Trinh) n Bên Em (Jacqueline Thùy Trâm) n Bên Em (Thy Trâm) n ây êm Nay (àm Vnh Hng) Ha Nghe Anh (Minh Tuyt) Khóc i Em (Khánh Hà) Khóc i Em (V Khanh)

2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808

Hay La Anh Da Quen (Mng Ngc) Hay La Anh Da Quen Em (Ngc Hng) Hãy Mang n Nhng Mùa Xuân (Lý Hi) Hãy Mang n Nhng Mùa Xuân (Nguyn Hng) Hãy Mang n Nhng Mùa Xuân (Quang Dng) Hay Mang Niem Vui Toi (Tú Quyên) Hãy Ngi Xung ây (Ha Mi) Hay Ngoui Xuong Day (Lê Uyên Phng) Hay Nhin Lai Minh Di Hoi Em (àm Vnh Hng) Hãy Nhìn V Tng Lai (Phan inh Tùng) Hãy Nh Mãi (Lê Tâm) Hay Noi Anh La Cua Anh (Ngc Thúy) Hãy Nói Dù Ch Mt Li (Mhom MBK) Hãy Nói Li Yêu (Johnny Dng) Hãy Nói Li Yêu (Thanh Thúy) Hãy Nói Mt Li (Vân Quang Long) Hay Noi Voi Em (Bang Kieu & My Tam) Hãy Nói Vi Em (Hng Ngc) Hãy Nói Yêu Em (Phng Thanh) Hãy ây êm Nay (àm Vnh Hng) Hãy Quên Anh (an Nguyên) Hay Quen Mot Nguoi (Lâm V) Hay Quen Nhau (Tâm oan) Hay Song Cung Tinh Yeu (Bao Han, Loan Chau, Nhu Loan & Tu Quyen) Hãy Sng Cùng Tình Yêu (Hp Ca) Hay Song Nhu Moi Nguoi (Bao Han & Linda Trang Dai) Hãy Sng Tht Lòng (àm Vnh Hng) Hãy Tha Th Cho Em (Lâm Thúy Vân) Hãy Tha Th Cho Em (M Tâm) Hãy Thp Ánh Sáng (Phng Thanh) Hãy Tht Lòng Vi Tình Yêu (Truong Dinh Phong) Hãy Tr Li Em (L Quyên) Hay Tra Loi Em (Ngoc Lien & The Son) Hãy Tr Li Em (Thanh Thúy) Hay Twist Dem Nay (Quc Hùng) Hãy V ây Bên Anh (Duy Mnh) Hãy V ây Bên Anh (Gia Huy) Hãy V ây Bên Anh (Quang Lê) Hãy V Vi Anh (Nguyên Khang) Hãy V Vi Anh (Quang Dng) Hãy V Vi Em (Thiên Kim) Hay Vui Dem Nay (Kiu Nga) Hãy Yêu Nhau i (Thúy Hng) Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao (Ai Van & Elvis Phuong) Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao (Doanh Doanh & Don Ho) Hãy Yêu Nh Cha Yêu Ln Nào (Female) Hãy Yêu Nh Cha Yêu Ln Nào (Male) He Den Sau (Sn Tuyn) He Moun (Bng Kiu) Help Me Make It Thru The Night (Lily Hu) Help Me Thru The Summer (Andy Thanh) Hn Hò (Thùy Dng) Hn Hò (Tun Ngc) Hen Ho Cuoi Tuan (Manh Quynh & Que Trang)

2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862

Hen Ho Dem Trang (Manh Dinh & Nhu Quynh) Hn Lòng i Nhé (an Trng) Hn Nhau Nm 2000 (Hp Ca) Hien Chuong Tinh Yeu (Lê Tâm) Hin Chng Yêu (Tun Ngc) Hình nh Ngi Em Không i (Sn Ca) Hình nh Ngi Em Không i (Thy Trâm) Hinh Anh Nguoi Em Khong Doi (Truc Lam & Truc Linh) Hình Bóng C (Ch Linh) Hình Bóng C (Lâm Gia Minh) Hình Bóng C (Tâm oan) Hinh Bong Nguoi Yeu (Quc i) Hình Bóng Quê Nhà (Hng Lan) Hình Bóng Quê Nhà (Khánh Hoàng) Hiu Ht i Nhau (Lu Bích) Ho Thu (Sn Ca) Hoa Bng Lng (Jimmii Nguyn) Hoa Bng Lng (Trng V) Hoa Bien (Da Nhat Yen & Khai Tuan) Hoa Bin (Gia Huy) Hoa Bin (Male) Hoa Bin (Mnh ình) Hoa Binh Oi, Viet Nam Oi (Doanh Doanh , Phuong Dung & Trung Chinh) Hoa Buom Ngay Xua (Nhu Quynh & Tran Thai Hoa) Hoa Cài Mái Tóc (Male) Hoa Cau Vn Tru (Hoài Nam) Hoa Cau Vn Tru (Nu) Hoa Có Vàng Ni y (àm Vnh Hng) Hoa Cuoi (Ho Anh Dung & Quang Ha) Hoa Dao Nam Truoc (Phng Dim Hnh) Hoa Hoa (Kh Tú) Hoa Hoc Tro (Duy Quang & Ngoc Minh) Hoa Hc Trò (Kiu Nga) Hoa Hc Trò (Lê Toàn) Hoa Hc Trò (Song Ca) Hoa Hng Mt óa (Nguyn Hng) Hoa Hong Tinh Yeu (Loan Châu) Hoa Mot Ten & Nguoi Hai Ho (Giao Linh) Hoa Muoi Gio (Cam Ly & Quoc Dai) Hoa Mi Gi (Hoàng Lan) Hoa Muoi Gio (Quoc Dai & Cam Ly) Hoa Mi Gi (Tun V) Hoa Nng (Song Ca Nam) Hoa N V êm (Ngc Huyn) Hoa N V êm (Thanh Tuyn) Hoa N V êm (Thiên Trang) Hoa Soan Ben Them Cu (Bao Han, Truc Lam & Truc Linh) Hoa Soan Bên Thm C (Male) Hoa Soan Bên Thm C (Thanh Lan) Hoa S Nhà Nàng (Ch Linh) Hoa Sa (Tú Quyên) Hoa Tàn (Minh Tuyt) Hoa Thm Bm Ln (Ái Vân) Hoa Thng Nh Ai (Nh Mai)

2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916

Hoa Tím Bng Lng (Trng V) Hoa Tím Ngày Xa (Bo Ngc) Hoa Tím Ngày Xa (Ngc H) Hoa Tím Ngày Xa (Nh Qunh) Hoa Tím Ngày Xa (Quang Linh) Hoa Tím Ngày Xa (Tâm oan) Hoa Tím Ngày Xa (Thu Phng) Hoa Tím Ngày Xa (Tng Khuê) Hoa Tím Ngoài Sân (Bng Kiu) Hoa Tim Nguoi Xua (Phi Nhung & Thai Chau) Hoa Tim Tren Duong (H Vy) Hoa Trng Thôi Cài Trên Áo Tím (Hoang Oann) Hoa Trng Thôi Cài Trên Áo Tím (Trng V) Hoa Trinh N (Ch Linh) Hoa Trinh N (Hoàng Dng) Hoa Trinh N (Male) Hoa Trinh N (Thái Châu) Hoa Van No Tren Tren Duong (Tun V) Hoa Vàng My (Khánh Ly) Hoa Vàng My (Lâm Gia Minh) Hoa Vàng My (Lam Minh) Hoa Vàng My (Thy Nga) Hoa Vong Vang Trang (Trng V) Hoa Xu Nha Nang (Duy Linh) Hoa Xu Nha Nang 2 (Phi Nhung) Hoa Xu Nha Nang 2 (Trng V) Hoa Xuân (Hà Thanh) Hoa Xuân (Hoàng Oanh) Hoa Xuân Trên Ph (an Trng) Hoài Cm (L Thu) Hoài Cm (Lu Bích) Hoài Cm (Male) Hoài Cm (Quang Dng) Hoai Co (Hng Lan) Hoai Co (Ngc Sn) Hoài Mong (Huy V) Hoài Mong (Lý Hi) Hoài Nim (Kh Tú) Hoài Nim (Lý Hi) Hoai Niem Dau Yeu (Don Ho & Ngoc Hue) Hoai Niem Dau Yeu (Quan Dung & Thanh Thao) Hoài Thu (Christiane Lê) Hoài Thu (Mnh ình) Hoài Vng (Hoài Nam) Hoàng Hôn Màu Tím (Female) Hoàng Hôn Màu Tím (Mng Thi) Hoàng Hôn Màu Tím (Nguyt Thanh) Hoang Hon Mua Tim (oan Thy) Hoang Vang (Bao Han & Chau Ngoc) Hoang Vang (Dalena & Henry Chuc) Hoang Vu (K Anh) Hoang Vu (Male) Hoang Vu (Phng Nghi) Hoang Vu (Th Sn)

2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970

Hoi Anh Co Buon Khong (Kha Ly) Hoi Anh Hoi Em (Duy Khanh & Thanh Huyen) Hi Anh Hi Em (Huy Tâm) Hoi Ban (Chau Tuan, Khai Tuan & Minh Thong) Hi Chuông Xóm o (Mnh ình) Hi Còn Nh Hay Quên (Tú Quyên) Hoi Cuoi (Hung Cuong & Mai Le Huyen) Hi á Bun Không (jimmy Jc) Hoi Da Co Buon Khong (Jimmy Jc Nguyen) Hoi Em Yeu (Tommy Ngô) Hi Hn (Lam Gia Bao) Hi Hn Mun Màng (H Qunh Hng) Hi Mùa Hoa (Hi Lý) Hoi Nang Xuan (Dinh Van & Tai Linh) Hi Nàng Xuân (Quynh Dung) Hoi Nguoi Con Nho (Th Sn) Hoi Nguoi Con Nho Ta Khong (Th Sn) Hi Ngi Tình (Lily Hu) Hi Ngi Tình (Minh Tuyt) Hi Ngi Yêu (Nguyên Khang) Hi Th Mùa Xuân (Ngc Liên) Hi Th Tình Yêu (Gia Huy) Hi Tic (Nh Mai) Hoi Tinh Yeu (La Sng Sng) Hi Tng (Phi Nhung) Hi Tng (Trng V) Hoi Tuong Tren Manh Dat Tuyet (Thanh Lan) Hôm Nay Ngày Mai (Duy Khánh) Hon Anh Gian Em (Doanh Doanh & Phillip Huy) Hn Bm M Tiên (Hng Lan) Hon Ghen (Nguyen Hung & Thuy Van) Hôn Môi Xa (Cát Tiên) Hôn Môi Xa (an Trng) Hôn Môi Xa (Gia Huy) Hôn Môi Xa (H Vy) Hôn Môi Xa (Quc Anh) Hôn Môi Xa (Tin Dng) Hn Quê (Thái Châu) Hòn Vng Phu 1 (Bruce oàn) Hòn Vng Phu 1 (Th Sn) Hòn Vng Phu 1 (Trng V) Hòn Vng Phu 2 (Hi Lý) Hòn Vng Phu 2 (Hi Lý) Hòn Vng Phu 2 (Trang Thanh Lan) Hòn Vng Phu 2 (Trng V) Hòn Vng Phu 3 (Bruce oàn) Hòn Vng Phu 3 (Trng V) Hong Lai Tinh Dau (V Khanh) Hng Ng Mang Tên Em (Quc i) Hua That Nhieu (ng Hoàng Phúc) Ha Và Nói i Em (Vân Quang Long) Hua Voi Me (Trng V) Hu Bun (Nh Qunh) Hue Buon Vi Ai (Quang Linh)

2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024

Hu ã Xa Ri (Hng Lan) Hue Dam Trang (Quang Lê) Hu Thng (Quang Lê) Hu Tình Yêu Ca Tôi (Ngc Sn) Hu Xa (Bruce oàn) Hu Xa (Quang Linh) Hu Xa (Thanh Lan) Hng H (Huy V) Hng (Nguyn Hng) Huong Bang Khuang (Hng Lan) Hng Bình Lu Luyn (Hoàng Oanh) Huong Ca Vo Tan (Tun V) Huong Dong Gio Noi (Huong Thuy, Nhu Loan & Bao Han) Huong Dong Goi Noi (Ái Vân) Huong Dong Goi Noi (Bao Han, Huong Thuy & Nhu Loan) Hng Giang Còn Tôi Ch (Quang Lê) Hng Ngc Lan (H Vy) Huong Ruou Tinh Nong (Huy Vu & Minh Tuyet) Huong Ruou Tinh Nong (Minh Tuyet & Huy Vu) Huong Ruou Tinh_Nong (Minh Tuyet & Huy Vu) Hng S Ri (Trn Sang) Huong Tham (Cam Ly & Quoc Dai) Hng Thm (Hoài Nam) Hng Tha (Chí Thin) Huong Tinh Cu (Hong Truc & Truong Vu) Hng Tình C (Mnh Qunh) Hng Tình Mun (Nh Qunh) Huong Toc Ma Lon (Ha Phuong & Quang Le) Huong Toc Ma Lon (Kim T Long) Huong Toc Ma Lon (Phi Nhung) Huong Toc Ma Lon (Quang Binh & Trang Thanh Lan) Huong Toc Ma Non (Nhu Quynh & Tuong Nguyen) Huong Toc Ma Non (Quang Le & Ha Phuong) Hng Tóc Nàng Dâu (oan Thy) Hng V Hà Ni (Bruce oàn) Hng V Hà Ni (Tun Ngc) Hng Xa (Bruce oàn) Hng Xa (Hoài Nam) Hng Xa (Quang Lê) Hng Xa (Trn c) Hng Xa (Trn Thu Hà) Huu Duyen Thien Ly Ngo (Kha Tu & Tuan Vu) Hu Duyên Thiên Lý Ng (Phi Nhung) Huyen Su Ca Mang Ten Quoc (Mnh ình) Huyn Thoi êm Trng (Kh Tú) Huyn Thoi Mt Chiu Ma (Khánh Hoàng) Huyn Thoi Mt Chiu Ma (Trng V) Huyn Thoi Nàng Tô Th (àm Vnh Hng) Huyn Thoi Ng Hành Sn (Tng Nguyên) Huynh De Chi Binh (Mai Le Huyen & Chosen) Huynh Tng Tàn (Hàn Thái Tú) I Could Love Agian (Lâm Nht Tin) I Dont Know How To Love Him (Khánh Hà) I Love You To Want Me (Lê Toàn)

3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078

I Need To Know (Henry Chúc) I Need To Know (Johnny Dng) I See A Star (Vina Uyn My) I Who Have Nothing (Don H) I Won't Forget (Tran Huy Cuong) I'd Play A Fool (Lê Tâm) I'll Dream Off You (Trish Thùy Trang) If You Go Away (Lê Toàn) In Dau (an Trng) It's You, The One I Love (Nini, Ha Vy & Vina U My) Jingle Bell (Kiu Nga) Jingle Bell (Thy Thy) Jump In My Car (Tuyet Nhung) Katy (Phan inh Tùng) K Bc Tình (Châu Gia Kit) K Bp Bm áng Yêu (Lây Minh) Ke Bip Buom Dang Yeu (Lây Minh) Ke Cap Trai Tim (an Huy) Ke Cap Trai Tim (Ngoc Hue & Sy Dan) Ke Chuyen Trong Dem (Anh Khoa & P H Que) Ke Chuyen Trong Dem (Anh Khoa & Phuong Hong Que) Ke Chuyen Trong Dem (My Huyen & Tuan Vu) K Chuyn Trong êm (Phi Nhung) K Chuyn Trong êm (Sn Tuyn) Ke Chuyen Trong Dem (Tuan Vu & My Huyen) K Chuyn Trong êm (Tun V) K au Tình (Hai Tieu) K au Tình (Hi Triu) K au Tình (Lý Hi) K n Sau (Sn Tuyn) K i Rong (Mnh Qunh) K i Tìm Mng (Gia Huy) K ng Sau Tình Yêu (Cm Ly) K ng Sau Tình Yêu (Minh Tuyt) K Min Xa (Quang Lê) K T êm ó (Phi Nhung) K Yêu Thm (M Huyn) Ken Vo (Bo Liêm) Khc Khoi (Quang Dng) Khc Khoi (Trn Thái Hòa) Khát Khao (Phan inh Tùng) Khát Khao Ánh Mt Tri (Lng Tùng Quang) Khát Vng Xa (Hng Thy) Khi Anh Ra i (Lu Bích) Khi Anh Thoang Qua (Thiên Kim) Khi Anh Thoáng Qua i Tôi (Thiên Kim) Khi Bit Yêu (Mng Ngc) Khi Biet Yeu (Truc Lam & Truc Linh) Khi Biet Yeu (Truc Lam & Truc Linh) Khi Chung Minh Yeu Nhau (Kh Tú) Khi Chuyn Tình ã Cui (Thùy Dng) Khi Có Chàng (Lam Thuy Lam) Khi Có Chàng (Lâm Thúy Vân) Khi Có Chàng (Nh Loan)

3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132

Khi Cô n Anh Gi Tên Em (Thanh Thúy) Khi Co Don Em Se Nghi Den Ai (an Trng) Khi Có Em Trong i (Cm Ly) Khi Con Tim But Giá (Thiên Kim) Khi ã Yêu (Hoàng Lan) Khi ã Yêu (Sn Ca) Khi Da Yeu Anh (Truc Lam & Truc Linh) Khi Da Yeu Em (Cong Thanh & Lynn) Khi Doi Tay Trang (Van Qua Long) Khi Em Thoáng Qua i Tôi (an Huy) Khi Em Thoáng Qua i Tôi (Quang Dng) Khi Giac Mo Ve (Lam Nhat Tien & Nhu Loan) Khi Giac Mo Ve (Nhat Trung & La Suong Suong) Khi Gic M V (Phng Thanh) Khi Không (H Vy) Khi Không (Tâm oan) Khi Không Có M (Quang Linh) Khi Lá Vàng Ri (Quang Dng) Khi Man Dem Xuong (Chau Ngoc & Phi Phi) Khi Mt Em (Phan inh Tùng) Khi Minh Xa Nhau (Manh Dinh & Phuong Diem Hanh) Khi Minh Xa Nhau (Phuong Diem Hanh & Manh Dinh) Khi Mua Xuan Tro Lai (Lâm Nht Tin) Khi Nào Em V (Thai Phong Vu) Khi Ngi àn Ông Khóc (Lý Hi) Khi Ngi Xa Tôi & Chuyen Tinh Thuong The Thoi (Song Ca Nu) Khi Ngi Xa Tôi (Thiên Kim) Khi Ngi Yêu Tôi Khóc (Bruce oàn) Khi Nguoi Yeu Toi Khoc (Ngoc Ha & Nguyen Khang) Khi Nguoi Yeu Toi KHoc (Nu) Khi Ta Xa Ri Nhau (Lâm Thúy Vân) Khi Thanh Pho Vang Anh (Song Hng) Khi Tình Bay Xa (àm Vnh Hng) Khi Tình Cha n (Thiên Kim) Khi Tinh Xa (K Anh) Khi Tinh Yeu Bay Xa (Hoàng Thanh) Khi Tinh Yeu Den (Cam Ly & Lam Truong) Khi Tình Yêu n (Phan inh Tùng) Khi Toi Xa Nguoi (Thiên Kim) Khi Xua Ta Be (Diem Lien & Nguyen Khang) Khi Xa Ta Bé (Lily Hu) Khi Xua Ta Be (Nguyen Khang & Diem Lien) Khi Yeu (Johnny Dung & Vina) Khi Yêu (Lam Trng) Khiêu V Bên Nhau (Hp Ca) Kh Qua (Quan Kim Thy) Kh Qua (Trúc Quyên) Kho Quen (Trng an Huy) Kh Tâm (H Vy) Kho Vi Ai (Mng Ngc) Kh Vì Yêu (M Huyn) Kh Vì Yêu (V Hà) Kh Vì Yêu Nàng (Nguyn Hng) Khong Cách (Quang Dng)

3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186

Khoang Khac (Huy Tâm) Khoang Troi Toi Yeu (Huy V) Khong Trng (Bo Hân) Khonh Khc (Huy Tâm) Khonh Khc (Trn Thái Hòa) Khoc Cho Nguoi Ra Di (àm Vnh Hng) Khóc Cho Thêm Su (Nguyên Thng) Khóc M (Thái Châu) Khóc M êm Ma (ng Th Luân) Khóc Mt Dòng Sông (Ngc Lan) Khóc Mt Tình Yêu (Lý Hi) Khóc Thm (Hoài Nam) Khóc Thm (M Huyn) Khóc Thm (Phi Nhung) Khóc Thm (Trng V) Khóc Thêm Ln Na (Bo Thy) Khóc Tình (Vân Quang Long) Khi Tình Trng Chi (Sn Ca) Không (Bruce oàn) Không (Elvis Phng) Khong (Mai Le Huyen & Shayla) Khong (Truc Lam & Truc Linh) Khong 1 (Elvis Phng) Khong 2 (Bao Han, Linda Trang Dai & Tommy Ngo) Khong 2 (Tommy , Lynda & Bao Han) Khong 2 (Tommy Ngo, Linda T Dai & Bao Han) Không 2 (Trizzie Phng Trinh) Không Ai Có Th Thay Th Tôi (Lâm Chn Huy) Không Bao Gi Ngn Cách (Hng Lan) Không Bao Gi Ngn Cách (Tu Ca) Khong Bao Gio Quen Anh (Mai Hau & Tuan Canh) Không Bao Gi Quên Anh (Phng Thanh) Không Bao Gi Quên Anh (Tâm oan) Khong Bao Goi Xa Nhau (Mng Ngc) Không Bit Em Bây Gi (Gia Huy) Không Cn Nói (Angela Tram Anh) Không Cn Nói Yêu Anh (Tam Le) Không Có Anh (H Vy) Khong Co Anh Trong Doi (Lâm Thúy Vân) Khong Co Lan Thu 2 (Thien Truong & Dia Hai) Khong Co Lan Thu Hai (Thien Truong & Dia Hai) Không Có S La Chn (Ngô Kin Huy) Không Còn Ai (an Trng) Không Còn Ai (Ngc Anh) Không Còn Nh Ngi Yêu (Trng V) Không Còn Tình Yêu (Sn Ca) Không Còn Yêu (M Tâm) Khong Con Yeu Dung Thuong Hai Toi (T Nh) Không au Vì Quá au (Pham Hoang Anh) Khong Den (T Linh) Không Gia ình (Lâm Nht Tin) Khong Gio Roi (Nhu Quynh & Truong Vu) Khong Gio Roi (Truong Vu & Nhu Quynh) Không Hiu Ti Sao (Tâm oan)

3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240

Không Mt Ln Hi Hn (Thai Phong Vu) Khong Nen Nho (T Nh) Không Nh Nm Xa (Male) Không Phi Em (àm Vnh Hng) Không Phi Em (Khánh Ngc) Khong Ten Cuoi Cung (Elvis Phng) Khong Ten So 1 (Duy Quang) Khong Ten So 2 (Khánh Hà) Khong Ten So 3 (L Thu) Khong Ten So 4 (V Khanh) Khong Ten So 5 (Elvis Phng) Khong Ten So 6 (Duy Quang) Khong Ten So 7 (Khánh Hà) Khong Ten So 8 (Nh Mai) Khong Ten So 9 (Châu ình An) Khong The Chia Xa (Khanh Dang & Quach An An) Không Th Khóc Trc Mt Em (Lu Chí V) Không Th Bên Nhau (Lu Chí V) Không Th Quên Anh (Phng Thùy) Không Th Và Có Th (Dan Vinh Hung) Không Th Và Có Th (Huy Tâm) Không Th Và Có Th (Ngc H) Khong Yeu Anh Dau (Viet Thi) Không Yêu ng Nói Li Cay ng (Nhóm AXN) Khu Ph Ngày Xa (Trng V) Khuc Biet Ly (Bao Han & Lay Minh) Khuc Biet Ly (Dan Truong & Thanh Thao) Khuc Ca Cuoi Cung (Minh Tuyt) Khuc Ca Dan Me (Ái Vân) Khuc Ca Diu Em (Bruce oàn) Khúc Ca ng Tháp (Nh Qunh) Khúc Ca Mùa ông (Dng Triu V) Khúc Ca Ngày Mùa (Lâm Quc Hùng) Khuc Ca Tinh Yeu (Nini) Khúc Ca Xuân (an Trng) Khúc Hát Ân Tình (Male) Khuc Hat An Tinh (Minh Tuyet, Ha Vy & Nhu Quynh) Khúc Hát Ân Tình (Trng V) Khúc Hát Ân Tình (Tu Ca) Khúc Hát Cha Yêu (Lý Hi) Khuc Hat Chua Dat Ten (Dan Truong & My Tam) Khúc Hát am Mê (Thanh Tho) Khúc Hát Phng Xa (an Trng) Khúc Hát Samba (Nguyn Hng) Khúc Hát Thanh Xuân (Female) Khuc Hat Thanh Xuan (Thanh Lan & Ngoc Ha) Khúc Hát Thanh Xuân (Trn Thu Hà) Khuc Hat Tinh Yeu (Thu Minh) Khuc Hat Trang Vang (Hng Lan) Khúc Hát Xót Xa (Minh Trí) Khuc Hat Yen Binh (Lâm Nht Tin) Khuc Hat Yeu Doi (Nhu Loan & Tu Quyen) Khuc Hat Yeu Doi (Tu Quyen & Phi Phi) Khúc Ma (Lng Tùng Quang)

3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294

Khúc Ma (Tun Lc) Khuc Mua Buon (Lam Nhat Tien & Ho Ngoc Nhu) Khúc Nhc Bun (Thanh Hà) Khúc Nhc Bun (Tô Chn Phong) Khúc Nhc Di Trng (Sn Ca) Khuc Nhac Duoi Trang (T Doan & L T Quang) Khuc Nhac Mung Xuan (Ly Hai & Thanh Thao) Khúc Nhc Mng Xuân (Thy Tiên) Khúc Nhc Tình Yêu (M Tâm) Khúc Nhc Vui (Nhom Techno) Khúc Thy Du (Bruce oàn) Khúc Thy Du (Nguyên Khang) Khúc Thy Du (Quang Dng) Khúc Thy Du (Thùy Dng) Khúc Thy Du (V Khanh) Khúc Tình Bun (Jenny Loan) Khúc Tình Bun (Nguyn Hng) Khúc Tình Ca X Hu (Thu Hin) Khuc Tinh Doi Gian, Bai Ca Tinh Nho (Elvis Phuong & Thanh Ha) Khuc Tinh Gian Doi (Thái Châu) Khuc Tinh Xa (an Huy) Khuc Tu Tinh (Ho Quynh Huong & Minh Ha) Khúc Xuân Tình (Bo Hân) Khung Troi Ngay Xua (Cam Ly & Dan Truong) Khung Tri Ngày Xa (Cm Ly) Khung Troi Ngay Xua (Dan Truong & Cam Ly) Khung Tri Tng Nh (Phi Nhung) Khung Tri Tng Nh (Thanh Lan) Khuya Anh Di Roi (Tâm oan) Kiên Giang Mình p Lm (Vân Sn) Kieo Cam Ca (M Huyn) Kiep Ca Sau (Huy Vu & Minh Tuyet) Kiep Ca Sau (Minh Tuyet & Johnny Dung) Kiep Ca Sau (Minh Tuyet & Huy Vu) Kip Cm Ca (H L Thu) Kiep Cam Ca (Manh Quynh & Phi Nhung) Kip Cm Ca (Minh Thun) Kip Cm Ca (M Huyn) Kip Con Trai (Quang Linh) Kip am Mê (Bruce oàn) Kip am Mê (Duy Quang) Kip am Mê (Nht Tinh Anh) Kip am Mê (Thiên Kim) Kip en (Duy Mnh) Kip en (Trng V) Kip c Thân (Tng Nguyên) Kip Du Ca (K Anh) Kiep Hoa Dem (Hàn Thái Tú) Kiep Mo Coi (Tng Nguyên) Kip Nghèo (Nhã Thanh) Kip Nghèo (Tun V) Kip Nghèo (Ý Lan) Kip Phiêu Bng (M Lan) Kiep Phieu Bong 1 (Johnny Dng)

3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348

Kip Phiêu Bng 2 (Johnny Dng) Kiep Phieu Bong_1 (Johnny Dng) Kiep Phieu Bong_2 (Johnny Dng) Kip Phong Ba (Lý Hi) Kip Phong Trn (Lâm Hùng) Kip Rong Bun (an Trng) Kip Sau (Hng Lan) Kip Sau (Phi Nhung) Kip Tha Hng (Mnh ình) Kip Tình Chung (Trn Tâm) Kip Ve Su (Bng Châu) Kip Ve Su (an Trng) Kiep Ve Sau (Ha Vy & Jonhnny Dung) Kip Ve Su (Hoài V) Kip Ve Su (Nguyên Khng) Kim & 60 Nam Cuoc Doi (Dai Trang) Kinh Chiu (Khánh Ly) Kinh Chiu (Kiu Nga) K Diu (Gia Huy) K Nim (Trng V) K Nim B Quên (ng Hoàng Phúc) K Nim Bun (Hoàng Nam) K Nim Bun (Tú Quyên) Ky Niem Chieu Mua (Khanh Ha & To Chan Phong) Ky Niem Chung Minh (Phi Nhung) Ky Niem Khon Nguoi (Truong Vu & Quan Kim Thuy) K Nim Mùa Hè (Trng V) K Nim Nào Vi Tan (Johnny Dng) K Nim Nào Vi Tan (Tô Chn Phong) Ky Niem Ngay Cuoi (Lu Hng) Ky Niem Thu Paris (Bruce oàn) K Nim Trong Tôi (Lu Bích) Ky Niem Vao Buon (Ngc Sn) Ky Niem Vut Bay (Nguyên Thng) Ky Niem Xa Vang (Hoàng Nam) Ký Túc Xá Chiu Ma (Lâm Hùng) Ky Uc Mua Xuan (Chau Tuan & Nhu Hao) La Bamba (Hoàng Nam) La Bamba (K Vng) La Dieu Bong (Bruce Doan & Kha Tu) La Dieu Bong (Manh Dinh & Nhu Quynh) La Dieu Bong (Phuong Hong Que & Nguyen Hung) La Do Moun Chieu (V Khanh) Lá Muôn Chiu (Quang Dng) La Femme Demonami (Loi Viet (Lê Toàn) La Loi Gian Doi (Lâm V) La Plage Romantique (Lê Toàn) Lá Rng Ven Sông (Ngoc Dang Thanh) La Thu Cho Con (Phuong Thao & Ngoc Le) Lá Th (Khánh Hà) Lá Th (Lê Toàn) Lá Th (Nu) La Thu Cho Con (Phuong Thao & Ngoc Le) Lá Th Cui Cùng (Duy Linh)

3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402

Lá Th Cui Cùng (Trng V) Là Th u Tiên (Trng V) Lá Th ô Th (Trng V) Lá Th Min Trung (Hng Trúc) Lá Th Mc Mng Ti (Vân Quang Long) Lá Th Mc Mng Ti (Vang Quang Long) La Thu Tien Tuyen (Trng V) Lá Thu Vàng (Khánh Hà) Lá Úa (Cm Ly) Lá Vàng Khóc Lá Xanh Ri (Trúc Quyên) Lá Vàng Khóc Lá Xanh Ri (Trng V) Lá Vàng Ri (Khánh Hà) La Vie En Rose (Ngc Bích) Lac Loi (Nguyen Hung & Thuy Tien) Lc Li (Thanh Trúc) Lc Mt Dòng Sông (Lý Hi) Lc Mt Dòng Sông (Quang Vinh) Lc Mt Em (àm Vnh Hng) Lc Mt Mùa Xuân (Bng Kiu) Lc Mt Mùa Xuân (àm Vnh Hng) Lc Mt Mùa Xuân (Tun Ngc) Li Gn Hôn Em (Ngc Lan) Li Mt Ln Na (Dang Trong Phuc) Li Mt Ln Na (Hng Ngc) Li Mt Ngi Na Ra i (Lý Hi) Lm (an Nguyên) Lm (Lê Toàn) Lm (Nguyn Hng) Làm Dâu X L (Hng Trúc) Lam Dau Xu La (Ngoc Hai & Thach Thao) Làm Li T u (Lâm Nht Tin) Làm Li T u (Anh Kit) Làm Li T u (Lâm Nht Tin) Lm L (Khánh Hà) Lm L (Phng Thanh) Lm L (Tun V) Lam Quen (Che Thanh & Thach Thao) Lam Quen (Mai Le Huyen & Hung Cuong) Làm Quen (Nhom Go On) Làm Sao Anh Bit (Minh Tuyt) Làm Sao Anh Nói (Lê Toàn) Lam Sao Biet Giua The Gioi (Phm Khánh Hng) Làm Sao Thng (Khang Vit) Làm Sao Em Bit (Cm Ly) Làm Sao Mà Quên c (Kiu Nga) Làm Sao Mà Quên c (Ngc Trng) Làm Sao Quên i (Quang Dng) Làm Sao Quên c Em (Lng Tùng Quang) Làm Th Tình Em c (Lâm Nht Tin) Lam Thu Tinh Em Doc (Lâm Nht Tin) Lan & Diep (Truong Vu) Lan & Diep 2 (Truc Quyen) Ln u Cng Là Ln Cui (Ch Linh) Lan Dau Cung La Lan Cuoi (Don Ho & Y Phuong)

3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456

Ln u Ln Cui (Lâm Gia Minh) Ln u Ln Cui (Randy) Ln u Ln Cui (Vu Toan) Ln u Nói Di (Cm Ly) Ln u Nói Di (Dip Thanh Thanh) Ln u Nói Di (Thu Hang) Lan Va Diep (Quang Binh & Trang Thanh Lan) Lan Và ip 2 (Trang Thanh Lan) Lan Va Diep 3 (Trang Thanh Lan & Quang Binh) Lang Anh Lang Em (Tun V) Lang Du (Bao Han & Nhu Loan) Lang Du (Ky Duyen & Nguyen Hung) Lãng Du (Male) Lang Du (Nguyen Hung & Ky Duyen) Lang Du (Nhu Mai & Vu Khanh) Lng L (in Thái Toàn) Lng L Gi Tên (Cm Ly) Lng L Ni Này (L Hng) Lng L Phù Sa (Ngc H) Lng L Tình Tôi (V Khanh) Lng Nghe Con Tim Hát (Loan Châu) Lng Nghe Mùa Xuân V (Bng Kiu) Lãng Quên (Cm Ly) Lng Thm & Phuong Hong (The Son & Thai Chau) Lng Thm (Quoc Viet) Lang Thang (Minh Tuyt) Lang Thang Duoi Mua (Da Nhat Yen & Philip Huy) Lang Thang Internet (Cm Ly) Làng Tôi (Hng Trúc) Lnh Trn êm Ma (Nh Qunh) Last Christmas (Lê Trí) Last Waltz (Nguyen Thuan) Lastz Waltz (Nhuyen Thuan) Lâu ài Tình Ái (Anh Chng) Lau Dai Tinh Ai (Anh Khoa & Dalena) Lâu ài Tình Ái (Bruce oàn) Lau Dai Tinh Ai (Huong Lan & Thai Chau) Lau Dai Tinh Ai (Huong Lan & Thai Son) Lâu ài Tình Ái (Lâm Chí Khanh) Lau Dai Tinh Ai (Nhat Trinh Anh & Khanh Ngoc) Lâu ài Trên Cát (Lâm Chí Khanh) Lay Chua Con La Nguoi Ngoai Dao (Tun V) Ly Tri Con c Bình Yên (Anh Sn) Ly Tri Con c Bình Yên (Ch Linh) Ly Tri Con c Bình Yên (Huy V) Lay Troi Con Duoc Binh Yeu (Ch Linh) L Bóng (Hng Lan) L Bóng (Trang Thanh Lan) L Bun (Thiên Kim) Le Buon Dua Tien (Ni Ni Khanh) Le Buon Dua Tien (NiNi) Le Buon Tien Dua (Nini) L á (Christinane Le) L á (Khánh Ly)

3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510

Le Doi (Hoàng Tâm) L Hoang (Khánh Hà) L Hoang (Thanh Hà) L Hoang (Trnh Nam Sn) L Loi (M Linh) L Loi (Yn Khoa) L Loi Cuc Tình (Khánh ng) L Tình (Huy Tâm) L Tình (Trng V) L Tình Bun (Th Sn) L Úa (Minh Tuyt) Lead Me On (Christiane Lê) Lemon Tree (Lilian) Lemon Tree (Johnny Dng) Lemon Tree (Vu Son & Phi Kha) Lemon Tree (Xuân Phú) Len Chua Cau Nguyen (Song Ca) Len Thac Xuong Ghenh (Hng Lan) Let Party (Shayla) Let's Twist Again (Ngc Bích) Liên Khúc (My Tam & Dam Vinh Hung) Liên Khúc Anh Bang (Thanh Thuy & Thanh Tuyen) Liên Khúc Buoc Tinh Hong (Nguyen Hung & Ky Duyen) Liên Khúc Chân Quê (Hoài Linh) Liên Khúc Chuyn Giàn Thiên Lý (Trng V) Liên Khúc Chuyn Hoa Sim (Hp Ca) Liên Khúc Còn Li Ni Cô n (Henry Chúc) Liên Khúc Con Quy Lay Chua (Tuan Ngoc & Thuy Duong) Liên Khúc Dem Do Thi (Thien Kim & Lay Minh) Liên Khúc êm Thánh Vô Cùng (Hp Ca) Liên Khúc iên & Say (Nguyen Hung) Liên Khúc Doi Nga Chia Ly (Ha Vy & Truong Vu) Liên Khúc Kiep Ngheo (Phuong Diem Hanh & Tam Doan) Liên Khúc Lê Uyên Phng (Lê Uyên) Liên Khúc Mùa Thu (Thúy Hà Tú) Liên Khúc Muoi Nam Tinh Cu (Th Sn) Liên Khúc Xuân (Hp Ca) Liu Thuc Cho Trái Tim (Lý Hi) Linh Du Len Diem (Hung Cuong & Mai Le Huyen) Linh Hn ã Mt (Bng Kiu) Linh Hon Truong Da (Tun Ngc) Linh Hn Tng á (Hng Lan) Linh Hn Tng á (Male) Linh Hon Tuong Da (Minh Thong & Khai Tuan) Linh Hn Tng á (Thái Châu) Linh Hn Tng á (Tun V) Linh Hon Va Giot Nuoc Mat (Thanh Tho) Linh Nghia Gi (Nguyen Hung & The Son) Linh Nghia Gi (Tam Ca) Linh Nghia Gi (Trng V) Linh Thich (Hùng Cng) Lính Trn Min Xa (Mnh Qunh) Lính Xa Nhà (Mnh Qunh) Lính Xa Nhà (Sn Tuyn)

3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 Hue & 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 Khoa) 3558 3559 3560 3561 3562

Lính Xa Nhà (Trng V) LK 10 & 20 Nam Tinh Cu (Thu Phuong & The Son) LK 10 Nm Tình C (Th Sn) LK 10 Nam Yeu Em (Elvis Phng) LK Anh Di Chien Dich (Bich Van & Y Phuong) LK Anh Là Tt C & Phut Cuoi (Anh Dung & Phi Khanh) LK Anh Sao Dem (NiNi & Uyen Mi & Ha Vy) LK Anh Ve Voi Em (Y Phung, Trish & Spencer) LK Bahama Mama & Sunny Boney M (Bao Han & Thuy Tien) LK B Bàng & Co Gai Que (Tam Ca Nu) LK Bit n Bao Gi & Dem Tien Don (Manh Quynh & Truong Vu) LK Bon Mua & Tuoi Da Buon (Don Ho & Y Phng & Y Phung) LK Bui Doi (Che Linh & Truong Vu) LK Buoc Tinh Nong (Nguyen Hung & Ky Duyen) LK Bun Nh Phng (Hp Ca) LK Buon Nhu Phuong (Quoc Dung & Tâm oan & Tuong Nguyen( LK Búp Bê (Hp Ca) LK Búp Bê Không Tình Yêu (Hop Ca Thuy Nga) LK Cac Bai Khong Ten (Don Ho & Thanh Ha) LK Cám n & Mua Xuan Cua Me (Che Linh & Huong Lan) LK Cám n & Mua Xuan Cua Me (Huong Lan & Che Linh) LK Cám n & Xuan Nay Con Khong Ve (The Son) LK Cam On (The Son & Nhu Quynh) LK Canh Thiep Dau Xuan (Thanh Thuy & Thien Kim) LK Cánh Thip Hng & Ngang Trai (Ha Vy) LK Câu Chuyn u Nm & Tam Su Ngay Xuan (Thanh Phong & Phuong Hong Ngoc Huyen) LK ChaChaCha (Hp Ca) LK Chachacha (Johnny Dung & NiNi & Uyen Mi) LK Chiu Ma Biên Gii & May Dam Son Khe ( Song Ca Nu) LK Chiu Xuân & Thi Tham Mua Xuan (Hop Ca) LK Chinese Melodies 1 (Tp Ca) LK Chinese Melodies 2 (Tp Ca) LK Chung Minh & Ngay Sau Se Ra Sau (Hoang Oanh & Trung Chinh) LK Chuyn Bun Ngày Xuân & Xuan Ngay Con Ve Me O Dau (Hop Ca) LK Chuyn Giàn Thiên Lý (Trng V) LK Chuyen Hen Ho (Nhat Truong , Phuong H Que & Ho H Yen) LK Chuyn Hoa Sim & Chuyen Gian Thien Ly (Bang Tam & Y Phung) LK Chuyn Tình Không D Vãng (L M Linh) LK Chuyn Tình Không D Vãng (Lu M Linh) LK Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien (Lam Nhat Tien & Diem Lien) LK Cô Bé Di Hn & Co Be U Sau (NiNi & Vina) LK Con Gio Thoang (Bang Kieu & Thanh Ha) LK Còn Li Ni Cô n (Tp Ca) LK Còn Mãi Thng Yêu & Tinh Dep Nhu Mo (Loan Chau & Ho Le Thu) LK Cn Ma Phùn (Hp Ca) LK Con Quy Lay Chua (Tuan Ngoc & Thuy Duong) LK à Lt Hoàng Hôn & Thuong Ve Mien Dat Lanh (Thanh Tuyen & Anh LK LK LK LK LK Dan Dan Dân Dan Dan Ao Ca Ca Ca Ca Mua Xuan (Y Phung & Thien Trang) (Minh Tuyet, Tam Doan & Ha Vy) (Tp Ca) 1 (Minh Tuyet & Tâm oan & Ha Vy) 2 (Ha Vy & Dim Liên & Tu Quyen)

3563 3564 3565 3566 Lan) 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615

LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK

Dan Dem Dem êm

Ca 2 (Ha Vy, Diem Lien & Tu Quyen ) Do Thi (Thien Kim & Lay Minh) Do Thi (Thien Kim, Lay Minh & Khanh Hoang) Nguyn Cu & Nó & Ong Gia ( Trung Chinh & Ch Linh & Thanh

êm Thánh Vô Cùng (Hp Ca Asia) êm V Trng (Khánh Hoàng) Dem Vu Truong (P Hong Que & Thai Chau) i V Ni Xa (an Trng) oàn Chun & Tu Linh (Khanh Ha & Tuan Ngoc) i á Vàng & Tuong Niem (Khanh Ha & Tran Thai Hoa) Doi Nga Chia Ly (Ha Vy & Truong Vu) Doi Nga Chia Ly (Truong Vu & Ha Vy) Don Vang Chieu Xuan (Philip Huy & My Huyen) ng Xanh (Trung Hành) Dua Nhau Vao Coi An Tinh (Hp Ca) Dua Nhau Vao Coi An Tinh (Tp Ca) Duy Khanh (Che Linh & Phuong Hong Que) Duy Khanh (Quang Le & Tuong Nguyen) Duyen Kiep (Bang Tam & Dan Nguyen) Duyen Tinh Que & Tinh Ta Voi Minh (Son Ca & Quang Binh) Elsa & Quelque (Trish) Em Con Nho Mua Xuan (Lam N. Tien & Ngc H & Dang T. Luan) Gái Xuân (Hp Ca) Ghen (Phuong Loan & Chi Tai) Gin Hn & Dem Cuoi (Gia Huy & Tam Doan) Gin Hn & Dem Cuoi (Quoc Dung & Tam Doan) Gin Hn & Dem Cuoi (Tam Doan & Q Dung) Gió Bc & Ly Con Sao (Tam Doan & Huong Lan) Giot Le Sau (Ngoc Thuy & Phuong Loan) Go Cua (Manh Dinh & Bang Tam) Goi Anh Ve (Hp Ca) Hái Hoa (Hng Lan) Hn Bàn & Khong (Hop Ca) Hn Bàn (Hp Ca) Hat Cho Ngay Hom Qua (Anh Khoa & Duy Quang) Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao (Elvis Phuong & Ai Van) Hoang Thi Tho (Manh Dinh & Ha Phuong) Hoi Nguoi Tinh (Tu Quyen & Nhu Loan) Hp Ca (Kim Loi Top Hit 42) Hop Ca 2 (Kim Loi Top Hit 42) In San Francisco (Hp Ca) K Chuyn Trong êm & Ke Tu Dem Do (Tuan Vu & Giao Linh) Khi Em Nhin Anh (Ngoc Minh & Thanh Phong) Khong (Duy Quang & Thai Chau) Khong (Elvis P, Duy Q, & Thai C) Khong Bao Gio Ngan Cach (Kim Anh & Tuan Vu) Khong Bao Gio Quen Anh (Manh Quynh & Ha Phuong) Không Còn Nh Ngi Yêu (Trng V) Khuya Nay Anh Di Roi (Phuong Hong Que & Truc Mai) Kip Nghèo & Xin Thoi Gian Qua Mau (Tam Doan & P D Hanh) Kiep Ngheo (Phuong Diem Hanh & Tam Doan) Li Nh Ngi Yêu & Uoc Mong Doi Ta (Manh Quynh & Phi Nhung) Lam Phuong (Truong Vu & Thanh Truc)

3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 Dinh) 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668

LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK Lk LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK

Lam Tho Tinh (Thanh Ha & Nhat Trung) Lambada (Anh MinH & Doan Phi) Lanh Tron Dem Mua (Ngoc Hue & Don H & Hang Nga) Lê Hu Hà (Th Sn) Linh & 24 Gio Phep (Hoang Khanh & Duy Khanh) Li T Tình D Thng (Hp Ca) Loi Ve Xom Nho (Phuong Hoai Tam & Phuong Hong Que) Loi Yeu Thuong (Chi Tai & Phuong Loan) Ly Cà Phê Cui Cùng (Tam Ca Nam) Ly Café Cui Cùng & Chung Minh Ba Dua (Truong Vu & M. Quynh & M. Ly Ru Mng & Xuan Mien Nam (Hop Ca) Mai Lo Hai Minh Xa Nhau (Ha Vy & Truong V) Mai Lo Hai Minh Xa Nhau (Truong Vu & Ha Vy) Mai Lo Minh Xa Nhau (Che Linh & Thanh Tuyen) Mãi Yêu Ngi Thôi (Song Ca Asia 42) Mt Thu & Tuoi Xa Nguoi (Tran Thai Hoa & Huong Giang) M (Ngc Lan) Me (Thanh Tuyen & Nha Thanh) Modern Talking (Kevin Khoa & Vina) Modern Talking (Tp Ca) Mong Chuon Chuon (The Son & Hoàng Lan & My Huyen) Mot Chieu Mua (Truong Vu & Tam Doan) Mot Coi Di Ve (Khanh Ly & Che Linh) Mt Ngày Không Có Anh & Ngay Vui Qua Mau (Dan Nguyen) Mot Thoi De Yeu (Thanh Lan & Paolo) Mua (M. Dinh & T. Van & Nhu Quynh) Mua Chieu Ky Niem (Ai Van & Elvis Phuong) Mua Dong (Duy Quang & Tun Ngc & T. Hanh) Mua Phi Truong (Minh Tuyet & Tu Quyen) Mua Thu (Nguyen Khang & Diem Lien) Mùa Thu (Thúy Hà Tú) Ma Trên Cuc Tình (an Trng) Mùa Xuân (Asia 10) Mua Xuan (Johnny Dung, Nhat Quan & Nini) Mua Xuan Dau Tien (Ngoc Minh, Tuan Vu & Thuy Duong) Mua Xuan Dau Tien (Bich Van & Ho Hoang Yen) Mùa Xuân i & Ngay Tet Que Em ( Be Xuan Mai) Mùa Xuân i & Ngay Tet Que Em (Be X Mai) Mua Xuan Tren Dinh Binh Yen (Nguyen Khang & Diem Lien) Mi Nm Yêu Em (Elvis Phng) Nng p Min Nam & Khuc Ca Ngay Mua (Ha Phuong & Huong Thuy) Neu Mot Ngay (Y Phuong, Don Ho & Le Nguyen) Nu Vng Anh & Noi Long Nguoi Di (Vu Khanh & Kim Anh) Neu Xuan Nay Vang Anh (Bang Tam & Dan Nguyen) Never Fall In Love (Tuan Ngoc & Don H & Thai Hien) New Wave (Vina Uyn Mi) New Wave (Vina Uyn My) Ngm Ngùi & Mo Khuc (Y Lan & Quang Tuan) Ngày Chia Tay & Tiec Thuong (Ho Le Thu & Luu Viet Hung) Ngày Tm Bit (Hp Ca) Ngheo (Truong Vu & M. Quynh & M. Dinh) Ngô Thy Miên (Ý Lan) Ngi Lính Già Xa Quê Hng (Tam Ca)

3669 LK 3670 LK 3671 LK 3672 LK 3673 LK 3674 LK 3675 LK 3676 LK 3677 LK 3678 LK 3679 LK 3680 LK 3681 LK 3682 LK 3683 LK 3684 LK 3685 LK 3686 LK 3687 LK 3688 LK 3689 LK 3690 LK 3691 LK Thanh) 3692 LK 3693 LK 3694 LK 3695 LK 3696 LK 3697 LK 3698 LK 3699 LK 3700 LK 3701 LK 3702 LK 3703 LK 3704 LK 3705 LK 3706 LK 3707 LK 3708 LK 3709 LK 3710 LK 3711 LK 3712 LK 3713 LK 3714 LK 3715 LK 3716 LK 3717 LK 3718 LK 3719 LK 3720 LK 3721 LK

Nguoi Ngoai Pho (Y Phung & Dang The Luan) Nguoi Tinh Mexico (Thai Tai & Phuong Loan) Nguoi Tinh Mua Dong (Thien Kim & Kim Anh) Nhac Dieu Huong (Khanh Ha & Quang Dung) Nhac Phap (Elvis Phuong & Thanh Lan) Nhac Phap (Thúy Hà Tú) Nhac Tre (Dam Vinh Hung & My Tam) Nhac Tre (Trung Hanh & Thanh Lan) Nhac Truc Phuong (Phuong Diem Hanh & Tam Doan) Nhac Truc Phuong (T Doan & P D Hanh) Nhan Cuoi (Nhu Quynh & Phi Nhung) Nho (Quoc Dung & Yen Ly) Nho (Yen Ly & Quoc Dung) Nho Nguoi Yeu (Truong Vu & Che Linh) Nhung Nam Mo Hoang (Lam Nhat Tien & Lam T. Van) Ni Bun Hoa Phng & Luu But Ngay Xanh (Tam Ca Nu) Noi Buon Hoa Phuong (Hoang Oanh & Nhu Quynh) N Tm Xuân & Bai Ca Sao (Y Lan & Thai Thanh) Paris By Night Top Hits 96 (Hp Ca) Phng Hoàng (Elvis Phng) Phút u Tiên & May Nhiep Cau Tre (Ai Van & Elvis Phuong) Phút Giao Mùa & Ngay Dau Mot Nam (Song Nu) Phút Giao Tha & Ngay Dau Mot Nam (Phuong Hong Que & N. D. Qua Cu Gió Bay & Buon Bac Buon Dau (Ngoc Ha & Tran Thai Hoa) Que Huong Va Mong Uoc (Quoc Dung & Thanh Mai) Que Huong Va Mong Uoc (Thanh Mai & Quoc Dung) Qunh Hng (Hp Ca N) Rave (Johnny Dung & Dim Liên & Vina) Rng Lá Thp & Tam Su Nguoi Linh Tre (Che Linh & Phuong Vu) Ruoc Tinh Ve Voi Que Huong (Ai Van & Thai Chau) Sa Mc Tình Yêu & Chia Khoa Tinh Yeu (Nguyet Anh & Ngoc Lien) Sai Gon Thu 7 & Hai Mùa Ma Samba (Thien Kim & Nhu Quynh) Samba (Tp Ca) Sao Khong Thay Anh Ve (Nhu Quynh & Truong Vu) Sao Khong Thay Anh Ve Nen Huong Yeu (Nhu Quynh & Truong Vu) Su L Bóng & ôi Bóng & Sau Le Bong (Tuan Vu) Shalala & Vao Ha (Top Ca) Ta Ao Dai Viet Nam (Hp Ca) Ta Ao Viet Nam (Hp Ca) Tàu êm Nm C & Do Chieu (Tuan Vu & Son Tuyen) Tha Nhu Giot Mua (Duy Quang & Thai Chau) Thành Ph Bun & Tinh Nhu May Khoi (Che Linh & M Quoc Huy) Thanh Pho Buon (Truong Vu & Che Linh) That Tinh (Manh Dinh & Truong Vu) That Tinh (Truong Vu, M Quynh & M Dinh) The Best Of MTV (MinhTuyet) Thiên àng Ái Ân (Hp Ca) Thói i & Trong Tam Mat Nguoi (Duy Truong & Ly Duy Vu) Thu Ca (Hp Ca) Thu Su & Tra Lai Em (Manh Dinh & Hoang Lan) Thuong Ve Mien Trung (Truong Vu & Nha Thanh) Thuong Ve Vung Hoa Tuyen (Ngoc Huyen & Lam Thuy Van)

3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 Ngo) 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774

LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK Lk LK LK LK LK LK LK Lk LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK

Tình Ca Quê Hng (Tng Nguyên) Tình (Tp Ca) Tinh 2 In ShangHai (Tp Ca) Tinh 2 In Shangshai (Don Ho & H Vy & Huy V & Shayla) Tinh Anh Nhu Ngon Nen (Don Ho & Minh Tuyet) Tình Bun (Duy Hnh) Tinh Ca Nguoi Di Bien (Diep T. Thanh & Manh Dinh) Tinh Ca Nguoi Di Bien (Diep Thanh Thanh & Manh Dinh) Tinh Don Phuong (Johnny Dung & M. Tuyet & T. Quyen) Tinh Hon Ghen & Binh Minh Se Mang Em Di (Loan Chau & Nhu Loan) Tinh In San Francisco (Tp Ca) Tinh Nhat Phai (Lynda & Tommy) Tinh Nhat Phai (Tommy Ngo & Linda Trang Dai) Tinh Que Huong & Loi Ve Dat Me (Quang Le & Tuong Nguyen) Tình Xanh (Tp Ca) Tinh Yeu (Cong Thanh & Lynn) Tình Yêu (Hp Ca) Tinh Yeu (Thien Kim & Ho Ngoc Nhu) Tinh Yeu (Thien Kim, Johnny Dung & Ho Ngoc Nhu) Tinh Yeu (Trung Thanh & Ngoc Lan) Tinh Yeu Lung Linh & Dot Chut La Kho (Tuan Hung) Tinh Yeu Tuoi Tre (Thanh Lan & Duy Quang) Tôi Mun (Hp Ca) Top Hits (Hp Ca) Top Hits 2 (Hp Ca) Trai Tim Ben Le (Kha Tuan & Anh Thong & Ch. Tuan) Trái Tim Lm L & Nhu La Tinh Yeu (Tam Ca Nu) Trai Tim Nguc Tu (Quang Minh & Thiên Kim & Th. Ha) Tram Nho Ngan Thuong (Tran Thai Hoa & Ngoc Lien) Trance (Johnny Dung & Diem Lien) Trng Tàn Trên Hè Ph (ng Th Luân) Trinh Cong Son (Khanh Ly & Tuan Ngoc) Trinh Cong Son (THanh Tung & Thoai My) Trong Tm Mt i & Thuong Han (Che Linh & Truong Vu) Trúc ào (V Khanh) Truc Ho (Minh Thong & Khi Tun & Bao Yen) Truc Phuong (Duy Khanh & Phuong Hong Que) Tuoi Hoc Tro (Nhu Quynh & M Huyn & Huong Lan) Tuoi Xa Nguoi (Tu Cong Phung & Khanh Ly) Viet Nam Top Hits Chon Loc 1 (Tp Ca) Viet Nam Top Hits Chon Loc 2 (Tp Ca) Vu Thanh An (Khanh Ha & Tuan Ngoc) Vu Thanh An (Tuan Ngoc & Khanh Ha) With Out You (Doanh Doanh & Cardin) Xac Phao Nha Ai (My Huyen & The Son) Xay Nha Ben Xuoi & Tup Lieu Ly Tuong (Linda Trang Dai & Tommy Xin Mua Ngung Roi (M Tuyet & J Dung) Xin Thoi Gian Qua Mau (Ho Hoang Yen & Lam Nhat Tien) Xuân (Hp Ca) Xuân Ca & ón Xuân & Xuan Nghe Si Hanh Khuc (Hop Ca) Xuân Vui Ca & Chuc Mung Xuan (Bao Han & Nhu Loan) Xuân Vui Ca & Chuc Mung Xuan (Top Ca) Xuan Yeu Thuong (Anh Minh & Thuy Huong)

3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828

LK Yêu (Hp Ca) LK Yeu (Le Tam & Shayla & Thanh Truc) LK Yeu Nguoi & Yeu Doi ( The Son) LK Yeu Nhau Ghet Nhau (M Tuyet & J Dung) LLama Lamour (Male) L Chuyn ò Tình (Trng V) L Chuyn ò Tình (Trng V) Lo Cuoc Tinh Sau (Ch Linh) L Duyên (Cm Ly) L Hn (an Trng) Lo Lam (Don Ho & Chau Ngoc) Lo Lam (La S Suong & Nhat Trung) L Lm (Lam Trng) Lo Lam (Luu Van & Nguyen Khuong) Lo Lam (Minh Tuyet & Johnny Dung) L Lm (Mng Thi) Lo Lam (Nguyen Khang & Luu Van) Lo Lam (Nguyen Khuong & Luu Van) L Lm (Que Trang) L Làng (Kh Tú) Lo Mai Anh Chet (Ch Linh) L Mt Ln ng Trú Ma (K Anh) L Yêu Em Ri (Huy V) Loài Hoa Không V (Thanh Thanh) Loan Mt Nhung (Bo Tun) Loan Mt Nhung (Male) Loan Mt Nhung (Thái Châu) Loi Anh Hua (Linda Trang Dai & Tommy Ngo) Loi Anh Hua (Lynda & Tommy Ngo) Loi BIet Ly (Linda Trang ài) Li Bun Thánh (Don H) Loi Buon Thanh (NiNi & H Vy & Vina) Loi Ca Tu Long Dat (Ch Linh) Loi Ca Tu Long Dat (Lâm Gia Minh) Li Cám n (Hp Ca) Li Cha (Gia Huy) Loi Chia Tay (Cam Ly & V Quang Long) Loi Chia Tay (Cam Ly & Van Quang Long) Loi Chinh Nhan (Trng V) Loi Cho Nguoi Yeu Nho (TienDung & Thanh Truc) Li Cho Ngi Yêu Nh (V Khanh) Li Cha Nói (Lý Vân Long) Li Con Xin Chúa (Lê Uyên) Li Con Xin Chúa (Nh Mai) Loi Con XXin Chua (Christiane Lê) Li C Ta V (Bng Kiu) Loi Cua Dan Ong (Thai Phong Vu & Lam Hung) Li Ca Gió (Bng Kiu) Li Ca Gió (Lam Trng) Li Ca Gió (Quang Linh) Li Ca Gió (Thu Phng) Li Ca Trái Tim (Duy Mnh) Li Cui (Thu Minh) Li Cui (V Khanh)

3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882

Loi Loi Li Li Li Li Li Loi Li Li Li Loi Loi Li Li Li Loi Li Li Loi Li Li Loi Li Li Li Li Li Li Li Loi Li Li Li Loi Loi Li Li Loi Loi Li Li Li Loi Loi Loi Loi Li Li Li Li Li Li Li

Cuoi Cho Anh (Lu Bích) Cuoi Cho Cuoc Tinh (Cam Ly & Van Quang Long) Cui Cho Em (Elvis Phng) Cui Cho Em (Male) Cui Cho Em (Minh Tuyt) Cui Cho Em (Song Ca) Cui Cho Em (Thanh Tho) Cuoi Cho Tinh Yeu (Mong Nga & Sy Ben) ng Cho Cuc Tình (an Nguyên) ng Cho Cuc Tình (Thanh Hoang) ng Cho Cuc Tình (Trng V) Dang Cho Mot Cuoc Tinh (Duy Quang) Dang Cho Mot Cuoc Tinh (Male) Danh (Phm Khánh Hng) u Nm Cho Con (Trng V) Di Gian Chân Thành (Lâm Nht Tin) Doi Gian Chan Tinh (Lâm Nht Tin) Gi Chân Mây (inh V) Gi Chân Mây (Lê Uyên Phng) Hat Kinh Cau (Ngc Liên) Hn (Lý Hi) Ha Chóng Phai (M Tâm) Hua Ngay Xua (Sn Ca) Ha Vu V (Thanh Hà) Ha Vu V (Thanh Trúc) K ng Trình (Trng V) Kinh êm (Ý Lan) Lm (Phan inh Tùng) Lm (Song Ca) Lm Ca Anh (Vang Quang Long) Lam La Cua Anh (Lam Quang Long) M Ru (Hng Nhung) M Ru (Khánh Ly) M Ru (Lý Hi) Me Ru Con (H Vy) Nguoi Linh Xa Xoi (Ch Linh) Ngi Mng Du (Hoàng Nam) Ngi Ra i (Phi Nhung) Nguoi Tinh Xa Xoi (Trng V) Nguoi Yeu Nho (tuan Vu) Nguyn Cu (Dim Liên) Nguyn Cu Tình Yêu (Dang Truong) Nh Vào i (àm Vnh Hng) Noi Chan That (Khang Bao An) Noi Cua Trai Tim (Duy Mnh) Noi Dau Long (Tun Khoa) Noi Doi Chan Thanh (Lâm Nht Tin) Nói Di Chân Tht (Khang Bao Anh) Nói Di Cui Cùng (Ngc Sn) Nói Di Mun Màng (Nguyn Hng) Nói Di Mun Màng (Quang Dng) Nói T Trái Tim (Trn Tâm) Nói Vu V (Thanh Hà) Nói Yêu u Tiên (V Tun c)

3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936

Loi Li Li Li Li Li Li Li Loi Loi Li Li Loi Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Loi Li Li Li Li Li Li Loi Li Li Li Loi Loi Li Li Li Li Li Li Li Li Li Loi Loi Loi Loi Li Li

Phu Tinh Mua Thu (Khánh Hoàng) R Tình Yêu (H Anh Dng) Rêu (Ý Lan) Ru Cho Con (Trn Thu Hà) Ru Ca M (Nhã Thanh) Ru Ca M (Nh Qunh) Ru Ca M (Thúy Hng) Ru Tình (an Trng) Sam Hoi Cua Ke Hap Hoi (Duy Mnh) Ta Tu (Phi Nhung & Thai Chau) T T (Sn Tuyn) Th Ca Loài Hoa Trng (Bo Ngc) The Non Nuoc (Hng Lan) Thì Thm (Nhóm Giao Thi) Thoát Cho Tình Yêu (Lý Hi) Thu Xa (Ngc Hi) Thu Xa (Phi Nhung) Thu Xa (Quang Lê) Thu Xa (Tâm oan) Tình Anh Trao (Hoàng Châu) Tình Bng Giá (Lâm Thúy Vân) Tình Bun (inh V) Tình Bun (Khánh Hà) Tình Bun (Khánh Ly) Tình Bun (Ngc Bích) Tình Bun (Ý Lan) Tinh Chua Noi (Bruce oàn) Tình Vit Vi (Tran Thien Anh Chuong) Tình Vit Vi (Trng V) T Tình áng Yêu (Bruce oàn (2) T Tình áng Yêu (Bruce oàn) T Tình áng Yêu (Ngc Sn) T Tình D Thng (Cát Tiên) To Tinh De Thuong (Don Ho & Ha Vy) T Tình D Thng (Gia Huy) T Tình D Thng (Hoài V) T Tình D Thng (Ngc Sn) To Tinh De Thuong (Tommy Ngo & Lynda) To Tinh De Thuong 2 (Tommy & Lynda) T Tình Mùa Xuân (Thanh Tùng) Trái Tim Mun Nói (Lam Trng) V (Cm Vân) V t M (Duy Linh) V t M (Hoàng Lan) V t M (Hng Lan) V t M (Male) V t M (Trng V) V t M (Tun V) Ve Som Nho (Lam Trng) Ve Som Nho (Lynda Trang Dai & Tommy Ngo) Ve Som Nho (Song Ca) Yeu (Bang Cuong & Nhat Kim Anh) Yêu Cha Ng (Trng V) Yêu Cui (Dim Liên)

3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990

Li Yêu Cui (Thanh Hà) Li Yêu u (Lý Hi) Li Yêu Thng (Lê Toàn) Li Yêu Thng (Thiên Kim) Li Yêu Thng (Ý Lan) Lòng Cm n (an Trng) Long Lanh H Thu (Dang Truong) Lòng M (Dalena) Lòng M (Female) Long Me (Khanh Ha & Luu Bich) Lòng M (Male) Lòng M (Trng V) Lòng M 2 (Duy V) Lòng M 2 (Trng V) Lt Vào Mt Xanh (Bruce oàn) Love Me Please Love Me (Lê Toàn) Love Me With All Your Heart (Hoàng Nam) Love Me With All Your Heart (Thanh Mai) Love Potion Number Nine (Kevin Khoa) Lua Mua Duyen Tham (Nhu Quynh & The Son) La Mùa H (Hng Trúc) Lúc Bt Xa Ngi (H Vy) Lúc Bt Xa Ngi (Tâm oan) Lung Linh Git Ma (Ái Vân) Lung Linh Git Ma (Dang Truong) Lung Linh Giot Mua (Ly Hai0 Li Tình (Minh Tuyt) Luôn Luôn Mãi Mãi (Ái Vân) Luu But Ngay Xanh (Hong Truc0 Lu Bút Ngày Xanh (Khánh Hoàng) Lu Bút Ngày Xanh (Lê Toàn) Lu Bút Ngày Xanh (Trng V) Luyn Thng (Male) Luyn Thng (Mng Ngc) Lý 10 Thng (Cm Ly) Ly Biet Luc Hoang Hon (Ngc Thúy) Lý Bông Mai (Nh Qunh) Ly Café Ban Mê (Luu Thien Hung) Ly Cafe Cuoi Cung (Thanh Phong & Duy Truong) Ly Café Cui Cùng (Trng V) Ly Café Cui Cùng (Tu Ca) Lý Cái Mn (M Huyn) Lý Cái Mn (Phi Nhung) Ly Canh Chua (Phi Nhung) Lý Cây a (Ái Vân) Ly Cay Da (Bao Han & Loan Chau) Lý Cây a (Tam Ca Nu) Lý Chiu Chiu (Hoài Nam) Lý Chiu Chiu (Phi Nhung) Lý Chiu Chiu (Thanh Tuyn) Ly Chim Quyen (Manh Quynh & Phi Nhung) Lý Chim Quyên (Song Ca) Lý Chim Quyên (Thiên Trang) Ly Chim Xanh (Tài Linh)

3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044

Lý Con Sáo (Male) Lý Con Sáo Bc Liêu (Phi Nhung) Ly Dat Dong (Phi Nhung & Manh Quynh) Ly Dat Giong (Manh Quynh & Phi Nhung) Ly Dia Phai Voi (Chi Tai & My Linh) Ly Gai Hu (Hoài Linh) Lý M Côi (H Vy) Lý Mi Thng (Tam Ca) Ly Ngua O (Dam Vinh Hung & Lam Truong) Lý Nga Ô (Minh Thun) LY Ngua O (Phng Thanh) Lý Nga Ô (Sn Ca) Lý Nga Ô (Sn Tuyn) Ly Ngua Tinh Thieng (Hoai Nam & Yen Vy) Lý Qu Kêu (Hà Phng) Ly Ru Mng (Bruce oàn) Ly Ru Mng (Female) Ly Ru Mng (Hp Ca) Ly Ruou Mung (Kieu Nga & Son Tuyen) Ly Thay Tu (Nm) Lynda (Jimmi JC Nguyen) Mac Biet (Male) Mac Biet (Ngc Lan) Mac Biet (S Phú) Mac Biet (Tun Ngc) Mac Buon (Phng Thanh) Mac Buon (V Khanh) Mac Ke Toi (Nguyn Hng) Magic Boulevard (Thanh Thúy) Mai (Bruce oàn) Mai Anh i Ri (H Vy) Mai Anh i Ri (Trng V) Mai Ben Nhau (Tommy Ngô) Mãi Ch Ai (Nguyên Khang) Mãi Cho Tình Lênh ênh (an Trng) Mãi Cho Tình Lênh ênh (Lam Trng) Mai Con Yeu (Bao Han & Nhu Loan) Mãi Còn Yêu (àm Vnh Hng) Mãi Còn Yêu (Trnh Nam Sn) Mai Dau Yeu Chieu Mua (Lê Uyên) Mái ình Làng Bin (Ngc H) Mai Em Sang Ngang (Linh Hue) Mãi Không Phai (Cm Ly) Mãi Không Tr V (Nguyên Thng) Mãi Là Ngi n Sau (Minh Tuyt) Mãi Là Ngi n Sau (Minh_Tuyet) Mãi Là Ngi n Sau (Uyên Trang) Mãi Là Nim au (an Trng) Mai L Xuân (Th Sn) Mai Lo Hai Minh Xa Nhau (C. Linh & T. Tuyen) Mai Lo Hai Minh Xa Nhau (Che Linh & Thanh Tuyen) Mai L Hai Mình Xa Nhau ( Thanh) Mai L Hai Mình Xa Nhau (Hoài Nam) Mai Lo Hai Minh Xa Nhau (Huong Lan & Hoai Nam)

4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098

Mai L Hai Mình Xa Nhau (Ngc H) Mai L Hai Mình Xa Nhau (Nht Linh) Mai L Hai Mình Xa Nhau (Phi Nhung) Mai Lo Hai Minh Xa Nhau (T Doang & Q Dung) Mai L Hai Mình Xa Nhau (Tâm oan) Mai Lo Hai Minh Xa Nhau (Truong Vu & Tam Doan) Mai L Hai Mình Xa Nhau (Trng V) Mai Lo Minh Xa Nhau ( Thanh) Mai Lo Minh Xa Nhau (H Lan & H Nam) Mai Lo Minh Xa Nhau (Mnh Qunh) Mai Luon Gan Luon (Magarett Wang) Mãi Mãi (Cm Ly) Mai Mai (Lay Minh & Phuong Uyen) Mãi Mãi Bên Em (T Công Phng) Mai Mai Ben Nhau (Luong Tung Quang & Tu Quyen) Mãi Mãi Mt Tình Yêu (an Trng) Mãi Mãi Yêu Em (Hoàng Thanh) Mai Mau Con Yeu (Lây Minh) Mãi Mong Ch (Quang Vinh) Mai Noi Tiec (Quang Dng) Mãi Nui Tic (Quang Dng) Mái Tóc D Hng (L Thu) Mái Tóc D Hng (Ý Lan) Mai Toi Di (Diem Lien & Nguyen Khang) Mai Tranh Mo (Duy Linh & Yen Phuong) Mai Vn Còn Xuân (Mnh Qunh) Mai Vn Còn Xuân (Yn Khoa) Mãi Yêu (Hoàng Châu) Mãi Yêu (M Tâm) Mãi Yêu Em (Lý Hi) Mai Yeu Muon Doi (Nguyn Thanh Sn) Mãi Yêu Ngi (an Trng) Mãi Yêu Ngi (H Vy) Mãi Yêu Ngi Thôi (Lâm Nht Tin) Mm Côi (Nguyn Phi Hùng) La Nuit (Lê Toàn) Mang Tam Niem Dau (Female) Manh Le Quan Ky Nu (Ngoc Huyen & Thien Kim) Mt Bun (Minh Tuyt) Mt ng Tình Yêu (ình Vn) Mt ng Tình Yêu (Quc i) Mt ng Tình Yêu (Sy Ben) Mt Hu Xa (Hng Lan) Mt Hu Xa (Randy) Mat Le Cho Nguoi (Le Thu & Tu Cong Phung) Mt L Cho Ngi (Ngc Lan) Mt L Cho Ngi (Nguyên Khang) Mt L Cho Ngi (Quang Dng) Mt L Cho Ngi (Tun Ngc) Mt L Cho Ngi Tình (Khánh Hà) Mat Le Nguoi Tinh (Duy Hnh) Mat Le Nguoi Tinh (Thái Châu) Mt Nai Cha Cha Cha (Tú Quyên) Mat Nai ChaChaCha (Hng Ngc)

4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152

Mat Nai ChaChaCha (Ngc Liên) Mat Nai ChaChaCha (Tú Quyên) Mat Nai Mo Mang (Male) Mat Nai Mo Mang (Nht Hào) Mt Nhau (Cm Ly) Mt Nhau Ri (Hng Trúc) Mt Nhau Ri (Mnh Qunh) Mt Nhau Ri (Vu Toan) Mat Nhau That Sau (Châu Ngc) Mt Tri Bé Con (Lây Minh) Mt Tri Bé Con (Phi Nhung) Mt Tri Bé Con (Tú Quyên) Mt Tri en (Elvis Phng) Mt Tri Du Êm (Tú Quyên) Mt Tri Êm Du (Hng Nhung) Mt Tri Êm Du (Johnny Dng) Mt Tri Êm Du (Lây Minh) Mat Troi Lang (an Trng) Mt Tri Lnh (an Trng) Mat Uoc Mi Buon (Lu Bích) Màu Ca Lãng Quên (Trn Thái Hòa) Màu Ca Tình Yêu (Cm Ly) Màu Hoa Bí (M Huyn) Màu Hoa Bí (Phi Nhung) Màu Hoa Thiên Lý (Thanh Tuyn) Mau Hoa Thuong Nho (Thai Chau & Khanh Lan) Mau Hoa Tinh Yeu (Ngoc Hue & Andy Thanh) Màu K Nim (Elvis Phng) Màu Lãng Quên (Lam Trng) Màu Mt Nhung (Th Sn) Màu Nhim Tình Yêu (Phillip Huy) Màu Tím Penseé (Giao Linh) Màu Tím Penseé (Ngc ài) Mau Tim Penses (Tâm oan) Mau Tinh Yeu (Cm Ly) Màu Tóc Nhung (àm Vnh Hng) Lemon Tree (Johnny Dng) Mau Yeu Thuong (V Khanh) Mây Bay Ngàn Nh (Don H) Mây Bn Phng Tri (Loan Châu) Mây Chiu (Cm Ly) Mây Chiu (Mnh Qunh) Mây Chiu (Nhã Thanh) Mây Chiu (Tâm oan) Mây Chiu (Tam_Doan) My Dm Sn Khê (Phng Dung) Mây H (Khánh Ly) May Lang Thang (Bao Han & Thanh Ha) May Lang Thang (Kieu Nga & Trish) Mây Lang Thang (M Nhung) Mây Lang Thang (Tam Ca) Mây Lang Thang (Thanh Tùng) Mây Lang Thang (Trish) May Nhip Cau Tre (Duy Khanh & Thanh Tuyen)

4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206

My Nhp Cu Tre (H Vy) May Thang Lang (Phuong Trinh & Tuan Tai) M (Cm Ly) M (Lu Bích) M Ca Tôi (Bích Tuyn) M Gò Công (Hng Lan) M Hin Yêu Du (Female) M Hin Yêu Du (Ngc Lan) Me Khoc (Quang Dng) Mê Khúc (Quang Dng) Me La Bai Ca Dao (M Huyn) Me La Quen Huong (Hoàng Lan) Me Mai Trong Con (Hoài Nam) M Nm 2000 (Khánh Ly) M i (Phng Thanh) Me Que (Hong Van & Dinh Van) M Quê (Phng Thanh) M Tôi (Cm Ly) M Tôi (an Trng) M Tôi (Giao Linh) M Tôi (Nh Qunh) M Tôi (Th Sn) M Tôi (Trng V) M Tôi (Yn Khoa) M Yêu (Lâm Thúy Vân) M Yêu (Ngc Huyn) M Yêu (Phuong Uyen 3 Con Meo) Medley Modern Talking (Cardin) Medley New Wave 80 (Tp Ca) Men Say Ai Tinh (Nh Loan) Men Say Tinh Ai (Le Tam & Thuy Tam) Men Say Tình Ái (Nh Loan) Men Tình Nng (Thanh Trúc) Mênh Mông Tình Bun (Lâm Chí Khanh) Mèo Hoang (Trng V) Min Cát Trng (Quang Vinh) Miên Khúc (Ý Lan) Min Trung Thng Nh (Phi Nhung) Min Trung Thng Nh (Trng V) Min Trung Trong Tôi (Cao Thái Sn) Min Trung Yêu Du (an Trng) Min Yêu Thng (Song Ca) Mimosa Dem Cho Sang (Giao Linh) Mimosa Dem Cho Sang (Khánh Hoàng) Minh Em Voi Em (Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc) Mình Mãi Bên Nhau (Hng Ngc) Minh Mat Nhau Bao Gio (Don Ho & NgocThuy) Mình Mt Nhau Bao Gi (Minh Tuye) Mình Mt Nhau Bao Gi (Minh Tuyt) Mình Nh Nhau Không (Ch Linh) Mình i (Cm Ly) Mình i (Ý Lan) Mo (Minh Trí) M Côi (Phm Khánh Hng)

4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260

M H (M Hnh) M Hoa (Female) M Hoa (Khánh Hoàng) M Hoa (Lê Toàn) M Khúc Tng Phùng (Bich Ngoc) M Khúc Tng Phùng (Tam Ca Áo Trng) M Làm Cánh Chim (Anh Tú) M Làm Cánh Chim (Bo Hân) M Làm Cánh Chim (Ngc Thúy) M Làm Cánh Chim (Tú Quyên) M Nhng Ngày Nng Lên (Minh Tuyt) M Thy Em V (Thái Châu) M c Ngi Yêu Bên Tôi (Vina) M V Em (Anh Tú) Mi Anh V Thm Quê Em (Phi Nhung) Mi Anh V Thm Quê Em (Thiên Bo) Moi Anh Ve Tham Que Huong (Van Son & Giang Ngoc) Mi Anh V Thm Quê Tôi (Phi Nhung) Môi Bun (Ý Lan) Moi Duyen Que (Tuan Vu & Kha Tu) Moi Duyen Tinh Dau (Don Ho & Chau Ngoc) Moi Duyen Tinh Sau (Don Ho & Chau Ngoc) Moi Em Ve Que (Huong Lan & Cao Thanh) Moi Em Ve Que Huong (Chung T Lu) Moi Len Hai Doa Hoa Rung (Ái Vân) Mi Ngi Mt Ni (ng Hoàng Phúc) Môi O Mai (Dip Thanh Thanh) Môi Tím (Female) Mi Tình u (V Tun) Mi Tình Quê (Quang Linh) Moi Tinh Tho (Thanh Trúc) Mi Tình Xa Xa (Bruce oàn) Món Quà K Nim (Ngc Sn) Mong Anh S n (Nh Loan) Mng o (Uyên Trang) Mng Ban u (Ha Mi) Mng Ban u (Lu Hng) Mng Ban u (Nh Qunh) Mng Ban u (Thúy Hng) Mng Chiu Xuân (Ái Lan) Mng Chiu Xuân (Christian Lê) Mng Chiu Xuân (Hng Lan) Mng Chiu Xuân (Loan Châu) Mng Chiu Xuân (Ý Lan) Mong Ch (Cm Ly) Mong Ch (Hoàng Oanh) Mong Ch (Ngc Hu) Mong Ch (Thanh Tho) Mong Dep (Loan Chau, Nhu Loan & Ho Le Thu) Mng p Ngày Xa (Male) Mong Doi Gian La Vo Nghia (Khánh ng) Mng Du (Nh Qunh) Mong Duoi Hoa (Ai Van & Thai Chau) Mng Di Hoa (Anh Quý)

4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314

Mng Di Hoa (Anh Tri) Mng Di Hoa (Hoàng Nam) Mng Di Hoa (Huy MC) Mng Di Hoa (Lili Hu) Mng Di Hoa (Male) Mng Di Hoa (Quang Dng) Mng Di Hoa (Thanh Lan) Mng Di Hoa (Thu Phng) Mng Di Hoa (V Khanh) Mong Em Con Ngay Mai (Ngc H) Mong Em Con Ngay Mai (Ngc Sn) Mong Em Con Ngay Mai Quoc Dung) Mong Em Hanh Phuc (Phan inh Tùng) Mong Em S Hiu Lòng Anh (Lâm Chn Huy) Mong Em Ve (Gia Huy) Mong Em Ve Day (Ho Quynh Huong Mng Lành (Hi Lý) Mng Lành (Loan Châu) Mong Manh (Lâm Thúy Vân) Mong Manh (Lay Minh & Thien Kim) Mong Manh (Le Minh & Thien Kim) Mong Manh (Tú Quyên) Mong Manh (Ý Lan) Mong Mo Ra Roi (Tú Quyên) Mng M Xa Ri (Tú Quyên) Mong Mot Ngay Vui (Hp Ca) Mong Mt Nim Vui (Hp Ca) Mong Ngi Phng Xa (Philip Huy) Mong Ngi Ta Luôn Tt Luôn Yêu Em (Lu Chí V) Mng Phù Du (Kenny Thái) Mng Phù Du (Kiu Nga) Mng Su (Female) Mng Su (Khánh Hà) Mng Su (Mnh Qunh) Mong Sau Hoi Tiec (Anh Khoa & Thanh Lan) Mong Tha Huong (Trng V) Mng Thy Tinh (Khánh Ngc) Mong Uoc Ben Nhau (Julie) Mong Uoc Phai Mau (Luu Minh Thang) Mong Ve Tron Cu (D & D Band) Mng Vin Du (Female) Monh Manh Cuoc Tinh (Minh Tuyt) Monica (Kenny Thái) Mt Cn Nhà Mn (Mnh Qunh) Mot Chan Dung De Lai (Châu Tun) Mt Chiu ông (Duy Quang) Mt Chiu Ma (Thanh Hà) Mt Chút Quà Cho Quê Hng (Gia Huy) Mt Chút Quà Cho Quê Hng (Ngc Lan) Mt Chút Quà Cho Quê Hng (Thùy Trang) Mt Chút Quà Cho Quê Hng (Vit Dng) Mt Chút Quà Cho Quê Hng (Vit Dzng) Mt Chuyn Bay êm (Thái Châu) Mt Chuyn Bay êm (Thanh Thúy)

4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368

Mt Mt Mot Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot Mot Mot Mot Mot Mt Mot Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot Mot Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot Mt Mot Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot Mt Mot Mt Mt Mot Mot Mot

Chuyn Bay êm (Thanh Tuyn) Chuyn Bay êm (Trng V) Chuyen Ve Que (Phi Nhung) Chuyn Xe Hoa (HongTruc) Chuyn Xe Hoa (Nhã Thanh) Cõi i V (Bruce oàn) Cõi i V (Hng Nhung) Cõi i V (L Hng) Cõi i V (Male) Cõi i V (Ngc Hng) Cõi i V (Tun Ngc) Cuoc Tinh Lo (Phuong Nghi & Quoc Hung) Cuoc Tinh Lo (Phng Nghi) Dai Kho Mot Toi (Quang Dng) Dai Kho & Mot Toi (Quang Dung) Toi (Quang Dng) êm Êm m (àm Vnh Hng) Dem VUi (Khánh Hà) i Quên Lãng (Khánh Ly) i Tan V (Julie) i Tic Nui (Doan Ho) i Tìm Nhau (Nh Qunh) i Tôi i Tìm Tôi (Nht Trung) i Yêu Anh (Female) Doi Yeu Anh (Truong Duy & Ngoc Minh) Doi Yeu Em (Philip Huy & Thien Kim) Gic M Bun (Gia Huy) Gic M Bun (H Vy) Gic M Bun (Khánh Hoàng) Gic M Bun (Ngc Sn) Gic M Bun (Phng Hùng) Gic M Bun (Quoc Viet) Goc Troi (Thanh Hà) Khong Tri B V (Thiên Kim) Khuc Hat Cho Nguoi Dau Yeu (Nm) Kip Phong Ba (Bo Hân) Ln Bên Em (Lâm Chí Khanh) Ln Cui (Ch Linh) Ln Cui (Sn Ca) Ln Cui (Thai CHau) Ln Dang D (Bng Châu) Ln Dang D (oan Thy) Ln Dang D (Duy Khánh) Ln Dang D (Phng Dim Hnh) Ln Dang D (Yn Khoa) Ln i (Nguyt Ánh) Lan Duoc Yeu (Luu Bich & Ky Duyen) Ln c Yêu (Tun Hùng) Lan Gap Em (Tun V) Ln Lm L (Female) Ln Lm L (Hng Ngc) Lan Lo Yeu (Cát Tiên) Lan Nao Cho Toi Gap Em (SiSi Thanh Ly) Lan Nao Choi Toi Gap Lai Em (Th Sn)

4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422

Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot Mot Mot Mot Mt Mt Mt Mot Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot Mot Mt Mt Mt Mot Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mot

Ln Na Thôi (Lâm Nht Tin) Ln Ri Thôi (Nguyên Thng) Ln Và Mãi Mãi (M Tâm) Ln Xa Bn (Tâm oan) Ln Xa Bn (Thanh Tuyn) Ln Yêu (Khánh Lan) Loài Chim Bin (The Vu) Li Cui Cho Em (Th Sn) Mai Em i (Lam Nhat TIen) Mai Em i (Thùy Dng) Mai Em i (V Khanh) Mai Giã T V Khí (Th Sn) Mai Giã T V Khí (Trng V) Mai Neu Em Di (Nguyen Hung & Ho Le Thu) Mình (c Huy) Mình (Female) Mình (Hng Giang) Mình (Kh Tú) Mình (Khánh Hà) Mình (M Linh) Mình (Ý Lan) Mình Thôi (Hng Trúc) Mình Trong Chiu Vng (Ngc Hu) Mình Trong Chiu Vng (Ngc Lan) Mình Trong Chiu Vng (Thái Châu) Net Ca Tru Ngay Xuan (Trn Thu Hà) Ngay Dai Tren Que Huong (Khanh Ly0 Ngay Di Qua (an Trng) Ngay Khong Co Anh (Truc Lam & Truc Linh) Ngày Không Có Em (Hoài Nam) Ngày Không Có Em (Male) Ngày Không Có Em (Thái Châu) Ngay Khong Em (ng Hoàng Phúc) Ngày Mùa ông (Mng Ngc) Ngày Mùa ông (Ngc Hu) Ngày Mùa ông (Nu) Ngày Mùa ông (Trúc Qunh) Ngày Nh Mi Ngày (Anh Tú) Ngày Nh Mi Ngày (Ngc Lan) Ngày Tàn Chin Tranh (Trng V) Ngay That Buon (Lâm Thúy Vân) Ngay Tinh Den (D Nht Yn) Ngày Tôi i Qua (Trng V) Ngày Vit Nam (Hp Ca) Ngày Vui Mùa ông (Thanh Lan) Ngay Vui Nam Do (Trúc Anh) Ngày Xa Xm (Nguyên Khang) Ngày Xa Xm (Phng Thanh) Ngi i (Dip Thanh Thanh) Ngi i (Mnh Qunh) Ngi i (Phng Dim Hnh) Ngi i Mt Ngi Quên (Quang Dng) Na i Em (Ý Lan) Nua Doi Nhau (Trng V)

4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476

Mt Mt Mt Mot Mot Mot Mot Mot Mot Mt Mt Mt Mot Mt Mt Mt Mot Mot Mt Mt Mt Mt Mot Mt Mt Mot Mt Mt Mt Mot Mot Mua Ma Ma Ma Ma Mua Ma Mua Ma Ma Ma Ma Ma Mua Mua Mua Mua Mua Mua Ma Mua Mua Mua

Phút am Mê (àm Vnh Hng) Phút Suy T (Mnh Qunh) Thoáng Chiêm Bao (Quang Dng) Thoang Sai Gon (Thanh Trúc) Thoang Tinh Ta (Mai Linh & Lay Minh) Thoang Yeu Qua (Cát Tiên) Thoi Da Xa (Johnny Dung & Minh Tuyet) Thoi Da Xa (Minh Tuyet & J Dung) Thoi Da Xa (Minh Tuyet & Johnny Dung) Thi ã Xa (Minh Tuyt) Thi ã Xa (Phuong Nguyen) Thi ã Xa (Phng Thanh) Thoi Da Xa 2 (Minh Tuyt) Thi D Thng (H Vy) Thi Yêu (Khánh Lan) Thi Hoa Mng (Bo Ngc) Thoi Xot Xa (c Phng) Thua Yeu Nguoi (Lâm Hùng) Thu am Mê (Khánh Hoàng) Thu am Mê (Ngc Sn) Thu Yêu Anh (Phi Nhung) Thu Yêu Anh (Thúy Hng) Thuo Yeu Mguoi (Don Ho & Chau Ngoc) Thu Yêu Ngi (K Vng) Thu Yêu Ngi (Minh Tuyt) Tinh Yeu (Dalena & Henry Truc) Tình Yêu (c Huy) Tình Yêu (M Tâm) Trái Tim Mt Quê Hng (Lam Trng) Tram Nam Doi Nguoi (an Huy) Tram Phan Tram (Lê Tâm) Buon (Ngoc Bich & Nguyen Khuong) (Duy Linh) (M Nhung) (Phi Khanh) Bay Ngoi Ô (Trng V) Bay Tren Pho (Kh Tú) Bay Trong i (Trng V) Ben Song Cua (Hng Lan) Bong Bóng (Cao Thanh) Bong Bóng (Mng Thi) Bong Bóng (Quang Lê) Bong Bóng (Quc i) Bong Bóng (Trng V) Bong Dien Dien 2 (ình Vn) Bui (Che Linh & Thanh Tuyen) Bui 1 (Tai Linh & Ngoc Hai) Bui 2 (Tai Linh & Dinh Van) Bui Hoang Hon (Tai Linh & Dinh Van) Buon (Dan Truong & Cam Ly) Bun (an Trng) Buon (Huy Vu & Minh Tuyet) Buon (Minh Tuyet & Huy Vu) Buon (Ngoc Bich & Nguyen Khuong)

4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530

Ma Mùa Ma Ma Ma Ma Ma Ma Mua Ma Ma Ma Mua Mua Ma Ma Ma Mua Ma Ma Mua Mua Mua Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mua Mùa Mua Mùa Mua Mua Mùa Mùa Mua Mùa Mùa MUa Mùa Mùa Mùa Mùa Mua Mua Ma Ma Mùa Mua Mùa Mua Mua

Bun (Ngc Hu) Chia Tay (Ngc an Thanh) Chiu (Mnh ình) Chiu (Thanh Tho) Chiu K Nim (àm Vnh Hng) Chiu K Nim (Lê Toàn) Chiu Min Trung (Cm Ly) Chiu Ph Nh (Khánh Hoàng) Cuoi Tuan (Minh Tuyet & Johnny Dung) êm (Mhat Ha) êm (Ngc Lan) êm (Quang Dng) Dem Bien Gioi (Hoàng Oanh) Dem Doc Hanh (Don Ho & The Son) êm c Hành (Thái Châu) êm Ngoi Ô (Hoag Dung) êm Ngoi Ô (Nhã Thanh) Dem Tinh Le (Tâm oan) êm Tnh Nh (Mng Ngc) êm Tnh Nh (Trng V) Dep Que Huong (Tun V) Di Vang (Tran Tam & Thanh Thao) Dong (Lam Chi Khanh & Hien Thuc) ông Bit Ly (Ái Vân) ông Binh S (Duy Khánh) ông Cô n (Th Sn) ông Cô n (Vit Quang) ông Ca Anh & Khong Bao Gio Ngan Cach (Song Ca) ông Ca Anh (Chung T Lu) Dong Cua Anh (Dinh Van & Yen Khoa) ông Ca Anh (Female) Dong Cua Anh (Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc) ông Ca Anh (Thanh Tuyn) Dong Cua Anh (Tuan Vu & Kim Anh) Dong Cua Em (Kiu Nga) ông ã Quay V (Loan Châu) ông Hoa Trng (Tâm oan) Dong Mo Coi (THai Phong Vu) ông Sp n (Dalena) ông Sp n (Lâm Thúy Vân) Dong Se Qua (M Linh) ông Tàn Phai (an Trng) ông Thng Nh (Nini) ông Thng Nh (Yn Phng) ông Trng (Cm Ly) Dong Ve Chua Anh (Thanh Tuyn) Dong Xu La (Van Quang Long & Cam Ly) Êm Trôi (Nguyên Khang) H (Nguyn Hng) H Mãi Xa (Minh Thun) He 42 (Nguyn Hng Nhung) Hè K Nim (Cát Tiên) He Ruc Ro (Gia Huy & Thanh Truc) He Ruc Ro (Thanh Truc & Gia Huy)

4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584

Mua Mua Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mua Mua Mùa Ma Ma Mua Ma Mua Mua Ma Ma Mùa Mùa Ma Mua Ma Mua Ma Ma Ma Ma Ma Ma Mua Mua Ma Ma Ma Ma Ma Mua Ma Ma Mua Ma Ma Ma Mua Ma Ma Ma Ma Ma Mua Mua Mua

He Vo Tan ( Thai Doanh Doanh & Hoang Nam) He Vo Tan (Thái Doanh Doanh) Hè Vui (Nguyn Phi Hùng) Hè Xanh (Thúy Hng) Hoa Anh ào (Bng Châu) Hoa Anh ào (Cm Ly) Hoa Anh ào (Dng Triu V) Hoa Anh ào (Yn Khoa) Hoa Anh Doa (Hng Nhung) Hoa Bi (Phi Nhung) Hoa B Li (Thanh Hà) Hoàng Hôn (Thanh Lam) Hng (Female) Hong (Cong Thanh & Lynn) Hng (Khánh Ly) Khong Danh Roi (Trinh Nam Son & Hong Hanh) Lanh Gia Tu (Trng V) L (Kim Anh) L (Mng Ngc) Ma i Qua (Cm Ly) Ma i Qua (Ch Linh) Mùa ông (Vân Quang Long) Mua Qua Mau (Tun V) Ngâu (Mng Ngc) Ngau (Thanh Lan & Da Nhat Yen) Ngâu (Thanh Mai) Ngâu (V Khanh) Na êm (Duy V) Na êm (Hoàng Th) Na êm (Sn Tuyn) Na êm (Trng V) Phi Truong (Ha Vy & J Dung) Phi Truong (Ha Vy & Johnny Dung) Phi Trng (Huy V) Phi Trng (Lam Trng) Phi Trng (Ngc Thúy) Phi Trng (Nguyên Khng) Ph (Minh Vy) Pho (Truc Lam & Truc Linh) Ph Chiu Nay (Sy Ben) Qua Ph Vng (Chung T Lu) Qua Pho Vang (Hong Truc & Truong Vu) Qua Ph Vng (Phi Nhung) Ri (Christian Lê) Ri (Thanh Thúy) Roi Cuoi Tuan (Dan Truong & Cam Ly) Ri Lnh Cm Góc Ph Quen (Phm Thanh Tho) Rng (Nh Qunh) Rng (Phi Nhung) Rng (Thanh Xuân) Sài Gòn Còn Bun Không Em (Nguyt Ánh) Sai Gon Mua Ha Noi (Jo Marcel) Sai Gon Mua Ha Noi (Lam Minh) Sai Gon Mua Ha Noi (Uyen Nhi & Huyen Trang)

4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638

Mua Ma Ma Mùa Mùa Mùa Mùa Ma Ma Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mua Mùa Mùa Mùa Mùa Mua Mùa Mua Mùa Mùa Mùa Mua Mua Mùa Mua Mùa Mùa Mùa Mua Mua Mua Mùa Mua Mùa Mùa Mua Mua Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma

Saigon Mua Ha Noi (Lam Minh) Sao Bng (Huyn Châu) Sao Bng (Sn Tuyn) Su Riêng (Phi Nhung) Su Riêng (Thanh Th) Su Riêng (Trng V) Ta Không Có Nhau (Thanh Hng) Tháng Nm (Ngc H) Thì Thm (Hng Hnh) Thu (Thu Phng) Thu Cánh Nâu (Khánh Ly) Thu Cht (Julie) Thu Cht (Kim Anh) Thu Cht (Male) Thu Cho Em & Mong Duoi Hoa (Bang Kieu & Tran Thu Ha) Thu Cho Em (Lâm Thúy Vân) Thu Cho Em (Le Quynh) Thu Cho Em (Phi Khanh) Thu Có Nh (Tâm oan) Thu Con Nho (Tâm oan) Thu ông Kinh (Don H) Thu Di Ma (an Trng) Thu Không Tr Li (Male) Thu Không Tr Li (Tun Ngc) Thu Ky Niem (Cam Ly & Dan Truong) Thu K Nim (Cm Ly) Thu La Bay (Kim Anh & Doanh Doanh) Thu Lá Bay (Kim Anh) Thu Lá Bay (Ngc Bích) Thu Lá Bay (Phi Nhung) Thu May Ngan (Tuan Ngoc & Thai Hien) Thu Nam Do (Thanh Tuyn) Thu Paris (V Khanh) Thu Sap Den (Lâm Thúy Vân) Thu Trong Ma (Ch Linh) Thu Trong Ma (Lâm Gia Minh) Thu Trong Ma (Minh Tuyt) Thu Trong Mua (Nini, Ha Vy & Vina Uyen My) Thu Trong Mua (Nini, Vina & Ha Vy) Thu Xa Em (Ai Van & Elvis Phuong) Thu Yêu ng (Huy Khoi) Thu Yeu Duong (Huy Tam & Quynh Vi) Thu Yêu ng (La Sng Sng) Thu Yêu ng (Nh Mai) Thu Yeu Duong(Huy Tam & Quynh Vi) Thuong Cu (Vu Khanh & Hai Ly) Tím (Cat Ly) Tình (Loan Châu) Trên Bin Vng (Dalena) Trên Bin Vng (Lily Hu) Trên Bin Vng (Ngc Lan) Trên Bin Vng (Thu Tho) Trên Cuc Tình (an Trng) Trên Cuc Tình (Minh Tuyt)

4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692

Ma Mua Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Mua Mua Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Mùa Ma Ma Ma Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mua Mua Mua Mùa Mua Mùa Mùa Mùa Mùa Mua Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mua

Trên Cuc Tình 3 (Huy V) Tren Cuoc Tnh (an Trng) Trên Giàn Bông Giy (Tng Nguyên) Trên Ngày Tháng ó (Bng Kiu) Trên Ngày Tháng ó (Thanh Hà) Trên Phím Ngà (Duy Quang) Trên Ph (Cát Tiên) Trên Ph (H Vy) Trên Ph Hu (Hoàng Lan) Trên Ph Hu (Hoàng Oanh) Trên Ph Hu (Phi Nhung) Trên Ph Hu (Thanh Xuân) Trên Ph Hu (Trng V) Tren Que Huong (Nh Qunh) Trong LOng (Kh Tú) Trong Mt Em (Khánh Hà) Trong Mt Em (V Tun c) Tuyt (Jimmii Nguyn) Tuyt Vng (Johnny Dng) Tuyt Vng (Nguyn Phi Hùng) t Mi Bun (Lu Bích) Và Mây Xám (666 Trio) Ve Su (Phi Nhung) V Thành Ph (Chung T Lu) Xa (an Trng) Xa (Ngc Bích) Xuân (Minh Tuyt) Xuân (Vân Quang Long) Xuân Ca M (Ch Linh) Xuân Ca M (Duy Khánh) Xuân Ca M (Duy V) Xuân Ca M (Mnh Qunh) Xuân Ca M (Ngc H) Xuân Ca M (Trng V) Xuân Ca Tôi (Trng V) Xuan Dang Den (Lu Bích) Xuan Dang Den (Lu Bích) Xuan Dau Tien (Dinh Ngoc & Thanh Truc) Xuân u Tiên (Ngc Bích) Xuan Dau Tien (Nhu Quynh & The Son) Xuân u Tiên (Van Duc) Xuân i Qua (Hng Hnh) Xuân ó Có Em (Ch Linh) Xuân Gi (Hoàng Nam) Xuan Khong Co Nua (Lu Hng) Xuân Không Còn Na (Duy Khánh) Xuân Không Còn Na (Lê Trí) Xuân Không Còn Na (Mnh Qunh) Xuân Lá Khô (Ch Linh) Xuân Lá Khô (Duy Linh) Xuân Lá Khô (Lâm Gia Minh) Xuân Lá Khô (Mnh Qunh) Xuân Lá Khô (Thanh Tuyn) Xuan La Kho (Tuan Vu & My Huyen)

4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746

Mua Xuan Nay Vang Anh (Phi Nhung) Mùa Xuân Nh M (Cao Thanh) Mua Xuan Nong Nan (Lam Trng) Mùa Xuân i (Hp Ca) Mùa Xuân i (Tam Ca Áo Trng) Mùa Xuân Qua (Female) Mua Xuan Sao Chua Ve Hoi Em (Tun Ngc) Mùa Xuân Tình Yêu (Quang Dng) Mùa Xuân Trên nh Bình Yên (Thái Hin) Mua Xuan Tro Ve (Bao Han & Luong Tung Quang) Mua Xuan Tro Ve (Lng Tùng Quang) Mua Xuan Tro Ve (Lu Bích) Mùa Xuân Trong ôi Mt Em (c Huy) Mùa Xuân Trong ôi Mt Em (Loan Châu) Mùa Xuân Trong ôi Mt Em (Ngc Lan) Mua Xuan Trong Thu E M (Trng V) Mùa Xuân Trông Th Em (Ch Linh) Mùa Xuân Trông Th Em (Trng V) Mùa Xuân Yêu Em (Ý Lan) Muc Anh Trang Vang (Nhu Quynh & The Son) Muc Tim Mong Toi (Hoai Nam & Kha Tu) Mc Tím Mng Ti (Hoài Nam) Muc Tim Mong Toi (Tam Doan & Manh Quynh) Mc Tím Mng Ti (Trng V) Mng Chúa Ra i (V Khanh) Mung Nam Moi (Ngc Bích) Mng Nng Xuân V (Hp Ca) Mung Tan The Ky (Hp Ca) Mng Tui M (Hà Phng) Mng Tui M (Hng Lan) Mng Tui M (Quang Lê) Mng Tui M (Trng V) Mng Xuân (Hp Ca) Muoi Ba Tuoi Linh (V Sn) Mi Nm i Ch (Mnh Qunh) Mi Nm Tái Ng (Duy Khánh) Mi Nm Tái Ng (Mnh Qunh) Mi Nm Tái Ng (Tun V) Muoi Nam Tinh Cu (àm Vnh Hng) Muoi Nam Tinh Cu (Lam Minh) Muoi Nam Tinh Cu (L Thu) Mi Nm Yêu Em (Bruce oàn) Mi Ngón Tay Tình Yêu (Nh Qunh) Mi Sáu Trng Tròn (Lilian) Mi Sáu Trng Tròn (Trng V) Muoi Sau Trang Tron (Tuong Nguyen & Tuong Khue) Mi Sáu Trng Tròn (V Tun) Muoi Tam Yeu Kieu (Song Ca) Mi Thng (Male) Mi Thng (Ý Lan) Mun (Trn Thái Hòa) Mun (Tú Quyên) Muon Duoc Gan Anh Hon (Minh Tuyt) Mun Khóc Hãy Khóc i Em (Phm Khánh Hng)

4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800

Mun Làm Li Ngi Tt (Truong Dinh Phong) Mun Màng (Lê Toàn) Muon Mang (Maurice Dat & Ky Duyen) Mun Màng (Minh Tuyt) Mun Màng (Trizzie Phng Trinh) Muon Mang Khi Em Ra Di (Nguyen Thang0 My Dream Girl (Don H) My Love Is Gone (Johnny Dng) Nc Thang Tình Yêu (Johnny Dng) Nm 17 Tui (H Vy) Nm 17 Tui (Kh Tú) Nm 17 Tui (Mng Thi) Nm 17 Tui (Nguyt Thanh) Nm 17 Tui (Quan Kim Thy) Nm 17 Tui (Thúy Hng) Nm 2000 (Bo Tun) Nam 2000 (Tommy & Lynda) Nam Anh 20 (Tú Quyên) Nm Cm Núi Quê Hng (Hng Trúc) Nm Cm Núi Quê Hng (Phi Nhung) Nam Tu Bay Lam (Sn Ca) Nn Nhân Tình Yêu (Trn Tâm) Nàng (V Khanh) Nang Chieu (Kim Anh & Doanh Doanh) Nng Chiu (Thanh Hà) Nng Chiu (Th Sn) Nng Có Còn Xuân (Khánh Hà) Nàng Dâu X oài (Kh Tú) Nang Dep Mien Nam (Phuong Loan & Ngoc Thuy) Nang Dep Mien Nam, Khuc Ca Ngay Mua (H. Phuong & H. Thuy) Nàng Giáng Tiên (Lê Trí) Nng H (Female) Nng H (Sn Tuyn) Nng H (Trnh Vnh Trinh) Nng Hng Ngày Xa (Minh Thun) Nang Que Huong (Vit Dng) Nang Sai Gon Nang Paris (Sisi Thanh Ly) Nang Sai Gon Nang Paris (Thái Hin) Nang Sai Gon Nang Paris (Trn c) Nng Sân Trng (an Trng) Nàng Thu (Lâm Thúy Vân) Nng Thy Tinh (àm Vnh Hng) Nng Thy Tinh (Khánh Ly) Nng Thy Tinh (Ngc Bích) Nang Tien Cua Anh (Hung Cuong & Mai Le Huyen) Nàng Tiên Xu Xa (Thanh Thanh) Nang Trung Hoa Xinh Dep (Anh Minh) Nang Trung Hoa Xinh Dep (Lynda) Nng Úa Tình Tôi (Quang Dng) Nang Ve Theo Anh (Luong Tung Quang & Bao Han) Nng Xanh (Ngc Lan) Nang Xanh (Truc Lam & Truc LInh) Nàng Xuân (Duy Quang) Nàng Xuân (Kh Tú)

4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854

Nàng Xuân (Ngc Lan) Nàng Xuân Ca Tôi (Hng Hnh) Nàng Yêu Hoa Tím (Phi Nhung) Nàng Yêu Hoa Tím (Quang Lê) Nàng Yêu Hoa Tím (Trng V) Nào Bit Nào Hay (Hng Thy) Này Cô Bé (Kenny Thái) Nay Co Em (Hoang Nam & Ky Anh) Này Em Có Nh (Elvis Phng) Này Em Có Nh (Quang Dng) Này Ngi Yêu (Male) Nén Hng Yêu (Hng Trúc) Nén Hng Yêu (Phuong Lam) Nét Bun Thi Chin (Phi Nhung) Nét Bun Thi Chin (Thanh Th) Nét Son Bun (Sisi Thanh Ly) Nét Son Bun (Thiên Trang) Nu (Duy Quang) Nu (Th Sn) Nu Ai Có Hi (Kh Tú) Neu Anh Dung Hen (Duy Linh & Tam Doan) Nu Anh ng Hn (Hoàng Lan) Nu Anh ng Hn (Nhã Thanh) Nu Anh ng Hn (Phi Nhung) Neu Anh Dung Hen (Tam Doan & Duy Linh) Nu Anh V Bên Em (Tam Ca Nu) Nu Anh V Bên Em (Female) Neu Biet Biet Ly (M Huyn) Nu Bit Tôi Ly Chng (Phng Dim Hnh) Nu Bit Trc (Gia Huy) Nu Bit Trc (Philip Huy) Nu Bit Trc (Trn Tâm) Neu Chua La (La Sng Sng) Neu Chung Minh Cach Tro (Che Linh & Phi Nhung) Neu Chung Minh Cach Tro (Che Linh & Thien Trang) Neu Chung Minh Cach Tro (Dan Nguyen & Nu) Nu Chúng Mình Cách Tr (Khánh Hoàng) Neu Chung Minh Cach Tro (Truong Vu & Ha Vy) Nu Có Em (Lê Tâm) Nu Có L Xa Lìa Nhau (Tun Hùng) Nu Có Yêu Tôi (àm Vnh Hng) Neu Con Co Mai Sau (Ngc Anh) Nu iu ó Xy Ra (an Huy) Nu iu ó Xy Ra (Dim Liên) Neu Dieu Do Xay Ra (Minh Tuyet & Johnny Dung) Nu iu ó Xy Ra (Phng Thanh) Nu iu ó Xy Ra (Th Sn) Nu i Không Có Anh (H Vy) Nu i Không Có Anh (Thanh Tuyn) Nu ng Dang D (Hng Nga) Nu Em Bun (H Qunh Hng) Nu Em Là Giai Nhân (Phi Nhung) Nu Em Thy Cô n (Lam Trng) Nu Không Có Em (Lâm Nht Tin)

4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908

Neu Khong Co Em Ben Doi (Tran Thai Hoa & Nhu Loan) Neu Khong Con Yeu (ng Hoàng Phúc) Neu Khong Con Yeu Anh (Lâm V) Neu Lo Chung Minh (Trng V) Nu Mai Này (Th Sn) Neu Mai Nay Xa Nhau (Nini Khanh) Neu Mot Mai Anh Biet Kinh Ky (Son Ca & Duy Qaung) Nu Mt Ngày (Bruce oàn) Nu Mt Ngày (an Nguyên) Nu Mt Ngày (Nu) Nu Mt Ngày (Tam Ca Nam) Neu Mot Ngay (Thanh Lan & Elvis Phuong) Neu Mot Ngay Vang Anh (Tun Hùng) Nu Nh (Phng Thanh) Neu Phai La Duyen So (Bao Han & Tommy) Neu Phai Yeu Anh (Mng Thi) Neu Phoi Pha Ngay Mai (Cam Ly & Dan Truong) Neu Phoi Pha Ngay Mai (Dan Truong & Cam Ly) Neu Phoi Pha Ngay Mai (Johnny Dung & HaVy) Neu Phoi Pha Ngay Mai (Minh Tuyet & Huy Vu) Nu Ta ng Quen Nhau (Bo Ngc) Nu Ta ng Quen Nhau (Hng Trúc) Nu Ta ng Quen Nhau (Phng Dim Hnh) Neu Ta Khong Cong Yeu (ng Hoàng Phúc) Nu Vng Anh & Noi Long Nguoi Di (Song Ca) Nu Vng Anh (Thanh Lan) Nu Xa Nhau (Song Ca) Nu Xuân Này Vng Anh (Minh Tuyt) Never On Sunday (Trish, Shayla & Thuy Tram) Ngã Ba Tình (Cm Ly) Nga Ba Tinh (Thien Truong & Dia Hai) Ngã Ba Tình (Thien Truong Dia Hai) Ngai Mgung (Nh Qunh) Ngi Ngùng (Ngc Sn) Ngi Ngùng (Quang Lê) Ngi Ting Gn Xa (Trng V) Ngai Vui Qua Mau (Hng Lan) Ngm Ngùi (Duy Quang) Ngm Ngùi (Male) Ngm Ngùi (V Khanh) Ngn Cách (Hi Lý) Ngn Cách (Hoài Nam) Ngan Doi Anh Van Yeu Em (Phan inh Tùng) Ngàn i Ch Mong (Thanh Hà) Ngàn i Thng Nh M (M Huyn) Ngàn Nm Khó Phai (Minh Tuyt) Ngàn Nm Mãi Yêu (Lu Bích) Ngàn Nm Mây Bay (Khánh Hà) Ngan Nam Phoi Pha (Quang Vinh & Uyen Nhi) Ngàn Nm Tng Phùng (ng Khôi) Ngàn Nm Vn i (Female) Ngàn Nm Vn i (Nini) Ngan Nam Van Khong Quen (Khánh Hà) Ngn Ng Áo Trng (Cm Ly)

4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962

Ngan Ngo Tim Em (Quang Linh) Ngàn Thu Áo Tím (Female) Ngàn Thu Áo Tím (Ý Lan) Ngàn Thu Vnh Bit (Hng Trúc) Ngàn Thu Vnh Bit (Thanh Tuyn) Ngang Trái (Hng Trúc) Ngang Trai (My Huyen & Tuan Dung) Ngang Trái (Trng V) Ngp Ngng (Thanh Huyn) Ngau Hung Ly Chim Quyen (Hng Lan) Ngau Hung Ly Qua Cau (Kha Tu & Ky Vuong) Ngu Hng Lý Qua Cu (Phi Nhung) Ngu Hng Lý Qua Cu (Trng V) Ngu Hng Lý Qua Cu (V Tun) Ngu Hng Ru Con (Thùy Trang) Ngu Nhiên (Tam Ca Áo Trng) Ngay Anh Ben Em (Q Vinh & Le Uyen Nhi) Ngay Anh Di (Tú Quyên) Ngay Anh Ra Di (Sn Tuyn) Ngay Ay Con Anh (Lâm Thúy Vân) Ngày y Mình Yêu Nhau (Song Ca) Ngay Ben Nhau (Linda Trang ài) Ngày Bun (Ngc ài) Ngày Bun (Phng Dim Hnh) Ngay Buon (Tam Doan & Truong Vu) Ngày Bun (Trng V) Ngay Chia Tay (Cat Tien & Andy Quach) Ngày Còn Em Bên Tôi (Trng V) Ngày Ci Em (an Nguyên) Ngày á m Bông (Hng Trúc) Ngày á m Bông (Male) Ngày á m Bông (Sn Ca) Ngày á m Bông (Tâm oan) Ngày á m Bông (Thanh Thanh) Ngày Dài Trên Quê Hng (Lê Uyên) Ngày ó (Anh Tú) Ngày ó (Male) Ngay Do (Nguyen Hung & Ky Duyen) Ngày ó (Vit Dng) Ngay Do Dau Buon (Huy V) Ngày ó Xa Nhau (Cm Ly) Ngày ó Xa Nhau (Cm Ly) Ngày ó Xa Nhau (Nu) Ngày ó Xa Ri (Phi Nhung) Ngày ó Xa Ri (Tun V) Ngay Em 20 Tuoi (Hng Trúc) Ngày Em i (Hng Trúc) Ngày Em i (Ngc H) Ngày Em i (Nguyn Hng) Ngày Em i (Phi Nhung) Ngày Em i (Th Sn) Ngày Gió Và Cánh Diu (Tun Khanh) Ngày Hnh Phúc (Hp Ca) Ngày Hnh Phúc (Tu Ca Nu)

4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016

Ngày Ngày Ngày Ngày Ngay Ngay Ngay Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngay Ngày Ngay Ngày Ngay Ngày Ngày Ngày Ngày Ngay Ngay Ngày Ngay Ngay Ngay Ngay Ngay Ngay Ngày Ngay Ngày Ngày Ngay Ngây Ngây Ngây Ngây Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngay Ngày Ngày Ngày Ngày Ngay Ngày Ngày Ngày

Hôm Qua (Cát Tiên) Hôm Qua Là Th (Quang Dng) Không Em (ng Hoàng Phúc) Không Tên (Quang Dng) Mai Anh Di (Duy Manh & Bao Hoa) Mai Se Ra Sao (Sn Tuyn) Mai Toi Ve (Trng V) Mai Tri Li Sáng (Huy V) Mai Tri Li Sáng (Luu Minh Thang) Mai Xa Nhau (Tam Ca Nu) Ma Thôi Ri (Hoài An) Ma Thôi Ri (Minh Tuyt) Mua Thoi Roi (Vang Quang Long & Cam Ly) Ma Trong i (S an) Mua Tuyet (Tam Ca Nu) Nào Có Nhau (Cao Thái Sn) Nao Em Di Lay Chong (Dip Thanh Thanh) Nay Không Còn Bé (Trnh Vnh Trinh) Sau S Ra Sao (Male) Sau S Ra Sao (Thiên Trang) Sau S Ra Sao (Trng V) Sau Se Ra Sao (Tuong Nguyen & Tuong Khue) Sau Se Ra Sao (Tuong Nguyen & Tuong Khue) Sau S Ra Sao (Vu Toan) Ta Ben Nhau (Lynda Trang ài) Ta Ben Nhau (Thái Châu) Ta Ben Nhau (Thanh Hà) Ta Xa Nhau (Minh Tuyet & Cam Ly) Tan Chinh Chien (Thiên Trang) Tan Hon (Anh Khoa & Dalena) Tân Hôn (Christiane Lê) Tan Hon (Dalena & Anh Khoa) Tân Hôn (L Hng) Tân Hôn (Nu) Thang Cua Tinh Yeu (Lâm Thúy Vân) Th (Dim Liên) Th (Kh Tú) Th (Male) Th (Tú Quyên) Tr V (Hoàng Oanh) Tr V (Male) Tr V (Trng V) V (Sn Ca) V Quê C (Kh Tú) V Quê C (Nh Mai) Vui Mua Dong (Thanh Lan) Vui Qua Mau (K Vng) Vui Qua Mau (Th Sn) Xa Em (àm Vnh Hng) Xa Anh Hi (Minh Tuyt) Xua Anh Noi (Che Linh & Thanh Tuyen) Xa Anh Nói (Giao Linh) Xa Anh Nói (Phi Nhung) Xa Anh Nói (Yn Vy)

5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070

Ngay Xua Bien HAt (Cm Ly) Ngày Xa Còn Bé (Tam Ca Áo Trng) Ngay Xua Doi Ta (Bo Thy) Ngay Xua Em Den (Lê Uyên Nhi) Ngày Xa Hai a (Cm Ly) Ngay Xua Hai Dua (Vang Quang Long & Cam Ly) Ngày Xa Hoàng Th (Hi Lý) Ngày Xa Hoàng Th (Kim Anh) Ngày Xa Hoàng Th (L Hng) Ngày Xa Hoàng Th (Male) Ngày Xa Hoàng Th (Phi Nhung) Ngày Xa Hoàng Th (Thanh Lan) Ngày Xa Hoàng Th (Thúy Hng) Ngay Xua Len Nam Len Ba (Quang Linh & My Le0 Ngay Xuan Anh Noi (Dim Thúy) Ngay Xuan Tai Ngo (Huong Lan & Duy Khanh) Ngay Xuan Tai Ngo (Manh Quynh & Ha Phuong) Ngày Xuân Vui Ci (Hoài Linh) Ngày Xuân Vui Ci (Quc Anh) Nghe Ben Saigon (Tp Ca) Nghe Dieu Ly Que Huong (Hng Lan) Nghe Ma (Trn Thu Hà) Nghe Nhng Tàn Phai (S Phú) Nghe Nhng Tàn Phai (S Phú) Nghn Ngào (Ha Mi) Nghn Ngào (Khánh Hà) Nghn Ngào (Mnh Qunh) Nghèo (Lâm Gia Minh) Nghèo (Trng V) Nghèo Mà Có Tình (Hàn Thái Tú) Nghèo Mà Có Tình (truong Vu) Nghi Ngo (The Son & My Huyen) Nghìn Trùng Xa Cách (Dim Liên) Nghìn Trùng Xa Cách (Khánh Hà) Nghìn Trùng Xa Cách (Male) Ng âu Tình ã Quên Mình (M Tâm) Ngõ Hn Qua êm (Giao Linh) Ngõ Hn Qua êm (Trng V) Ngo Ngan (Bo Hân) Ngo Ngan (Tun Ngc) Ng Nh Gic M (Khánh Ngc) Ng Nh Là Gic M (Minh Tuyt) Ng Nh Tìm Thy Em (Song Ca) Ng Nh Tìm Thy Em (Vân Quang Long) Ngo Vang Tinh Yeu (Manh Quynh & Que Trang) Ngo Vang Xon Xao (Bang Kieu & Tam Ca THM) Ngõ Vng Xôn Xao (Quang Dng) Ngo Y (Tun V) Ngoi Ô Bun (Bruce oàn) Ngoi Ô Bun (Ngc an Thanh) Ngoi Ô Bun (Quc Tun) Ngoai O Buon (Thai Chau & My Huyen) Ngoi Ô Bun (Trng V) Ngoi Ô Bun (Tun V)

5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124

Ngoi Ô èn Vàng (Ch Linh) Ngoi Tôi (H Vy) Ngc H (Quc i) Ngc Lan (Thu Hà) Ngoeo Tay Nhau The (Tâm oan) Ngoi Buon Nho Me (Bích Tuyn) Ngi Ca Quê Hng Em (Hng Thy) Ngi ây Vn Mong i (Jimmy Nguyn) Ngoi Hat Ca Bong Benh (Thanh Lam) Ngoi Nghe Yeu ThuongTtroi Qua (àm Vnh Hng) Ngôi Nhà Trong Ánh Bình Minh (ngoc Anh) Ngoi O Den Vang (Ch Linh) Ngoi Oi! Ta Chia Tay (Cm Ly) Ngoi Om Bong Em (Nguyên Thng) Ngoi Ton Tho (The Vu) Ngoi Xuong Day (Lê Uyên Phng) Ngon Don Que Toi (Trng Phúc) Ng i Con (Hng Nhung) Ng i Em (Ch Linh) Ng Ngoan Nhé Ngày Xa (Quang Linh) Nga Phi ng Xa (Cao Minh) Nga Phi ng Xa (Sn Ca) Nguoi Anh Gioi Tuyen (Duy Khánh) Nguoi Ay Va Toi Em Phai Chon Ai (Lu Chí V) Nguoi Ay Va Toi Em Phai Chon Ai (Lu Chí V) Nguoi Chet Tro Ve (Huong Lan & Anh Chuong) Nguoi Chet Tro Ve (Thanh Lan & Nhat Truong) Nguoi Chet Tro Ve Thanh Lan & Nhat Truong) Ngi Cho Em Bit Cô n (H L Thu) Nguoi Co Nho Ta Chang (Bch Yn) Ngi Con Gái (Lu Bích) Ngi Con Gái Thy Chung (Chau Ngoc Linh) Nguoi Con Gai Tuyet Voi (Thai Phong Vu) Ngi Cùng Cnh Ng (Bo Hân) Ngi Cùng Cnh Ng (H Vy) Ngi ã Nh M (H Vy) Nguoi Da Nhu Mo (Ky Vuong & Dai Trang) Ngi ã Nh M (Tâm oan) Ngi ã Quên (Tâm oan) Ngi ã Thay Lòng (Phi Nhung) Ngi ã Thay Lòng (Hng Lan) Ngi ã Thay Lòng (Kh Tú) Ngi ã Thay Lòng (Trng V) Nguoi Da Xa Mai (an Trng) Nguoi Da Xa Roi (Jimmii Nguyn) Nguoi Dan Ba 2000 Nam Truoc (Huy V) Nguoi Dan Ba Vo Tinh (Th Sn) Ngi àn Ông Chân Tht (Trn Tâm) Ngi àn Ông Tham Lam (Hoàng Châu) Ngi áng Thng (Lý Hi) Ngi u Gió (Bruce oàn) Ngi u Gió (Trng V) Ngi n Sau (Cm Ly) Ngi p Bình Dng (Duy Linh)

5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178

Ngi Nguoi Nguoi Nguoi Nguoi Ngi Nguoi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Nguoi Nguoi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Nguoi Nguoi Ngi Nguoi Ngi Nguoi Ngi Ngi Ngi Nguoi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Nguoi Ngi Ngi

p Bình Dng (Hoàng Lan) Dep Lau Hoa (Trng V) Dep Son Nu (My Huyen & Quoc Viet) Dep Trong Mo (Phi Long) Dep Trong Tranh (Ai Van & The Son) p Xinh Xinh (Gia Huy) Di Mai Xa (Bng Kiu) i Ngoài Ph (Phi Nhung) i Ngoài Ph (Phng Mai) i Nh Nng Phai (Quang Dng) i Qua i Tôi & Nua Hon Thuong Dau (Song Ca) i Qua i Tôi (Julie) i Qua i Tôi (Thanh Hà) Di Tn Bun (Thanh Trúc) iên Bit Yêu (Lý Hi) Do Qua Doi Toi (Yn Phng) Em Gai Mien Nam (Phi Nhung) Em Su Mng (Ngc H) Em Su Mng (Nhã Thanh) Em Xóm o (Male) Em Xóm o (Nguyen Son) Em Xóm o (Tâm oan) Em Xóm o (Trng V) Em Xóm o (Vu Toan) Giàu Cng Kh (Mnh Qunh) Giàu Cng Khóc (Kh Tú) Giàu Cng Khóc (Mnh Qunh) Giàu Cng Khóc (Nguyen Son) Giàu Cng Khóc (Tâm oan) Giàu Cng Khóc (Trng V) Giàu Tng T (Mnh Qunh) Giu Dan Co (Tun V) Hay Hua Voi Toi (Cm Ly) Hi Anh Mun Quay V (Lý Hi) Hung Va Giai Nhan (Hùng Cng) Là Nim au (Lâm Hùng) La Uoc Mo (Nm) Lính Già Xa Quê Hng (Duy Khánh) Lính Già Xa Quê Hng (Trng V) Lính Tr (Duy Khánh) Lu Hanh Trong Mua (Ý Lan) Mãi Xa Ri (an Trng) Mang Tâm S (Quang Lê) Mang Tâm S (Tâm oan) Mang Tâm S (Trng V) Ngh S Mù (Th Sn) Ngoài Ph (Nh Qunh) Ngoài Ph (Phi Nhung) Ngoài Ph (Sn Tuyn) Ngoài Ph (Thanh Thanh) Ngoài Ph (Trng V) Nha Que (Quc i) Nhp Cuc (Mnh Qunh) Nhp Cuc (Tun V)

5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232

Ngi Ngi Ngi Ngi Nguoi Ngi Nguoi Ngi Nguoi Ngi Ngi Nguoi Nguoi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Nguoi Ngi Ngi Ngi Nguoi Nguoi Nguoi Nguoi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Ngi Nguoi Ngi Ngi Ngi Nguoi Nguoi Ngi Ngi Nguoi Ngi Ngi

Nh Không Ngi (Cm Ly) Nói (Jimmi JC Nguyen) Nói (Jimmy JC Nguyen) Li Bun (Mnh ình) O Lai Charlie (Duy Quang & Thanh Lan) Li Charlie (Hng Lan) O Lai Charlie (Lam Thuy Van & Lam Nhat Tien) Li a ò (Thanh Tuyn) Oi Anh Mong Em (Vang Quang Long) i n Bao Gi (Cao Thái Sn) i Hãy Chia Tay (Cm Ly) Oi Ta Chia Tay (Cm Ly) Oi! Anh Mong Em (Vang Q Long) Phu Kéo Mo Cau (Lam Truyn) Phng Xa (Minh Thun) Qua Bóng Ti (Dim Liên) Qua Bóng Ti (Quang Dng) Quên K Nh ( Thanh) Quen Ke Nho (Tuan Vu & Nhu Mai) Ra i (Nguyên Thng) Ra i Ngi Li (Thanh Tho) Ra i Ngi Li (Vang Quang Long) Ra Di_Nguoi O Lai (Vang Q Long) Ta Cu Noi (ng Hoàng Phúc) Ta Noi Em Vui Choi Qua Duong (Lu Chí V) Ta Noi Toi Doi Gian (Vboys) Th Sn Và àn Chim Nh (Khánh Ly) Th Ba (Vinh Thuyen) Th Ba (Vu Thien Kim) Tha Trong Trái Tim (Hoàng Châu) Thng K Nh (Mng Thi) Thng K Nh (Ngc Sn) Tình (Quang Kim Thuy) Tình (Quang Linh) Tình Cô n (Vân Quang Long) Tình Di Gian (àm Vnh Hng) Tình Di Gian (Tú Quyên) Tình Ichiban (Bruce oàn) Tình Ichiban (Huy V) Tình Ichiban (Johnny Dng) Tình Ichiban (Th Sn) Tình Không Chân Dung (Khánh Hà) Tình Không Chân Dung (L Thu) Tinh Khong Chan Dung (Nguyen Hong Nhung & Thien Kim) Tình Không n (M Linh) Tình Không n (Thanh Hà) Tình Không n (Thiên Trang) Tinh La Lan (The Vu) Tinh La Lan (Vu Toan) Tình Mùa ông (Bích Thun) Tình Mùa ông (Nh Qunh) Tinh Mua Thu (Kiu Nga) Tình Ngui p Xinh Xinh (Gia Huy) Tình Ngui p Xinh Xinh (Thy Tiên)

5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286

Nguoi Tinh Oi Mo Gi (Dam Vinh Hung & My Tam) Ngi Tình Tôi Yêu (Thanh Thúy) Nguoi Tinh Tram Nam (B Han, Phi Phi & N Loan) Ngi Tình Trm Nm (Bo Hân) Ngi Tình Trm Nm (Lâm Nht Tin) Ngi Tình Trm Nm (Male) Ngi Tình Trm Nm (Ngc Hng) Ngi Tình Trm Nm (Tam Ca) Ngi Tình Trong Mng (an Huy) Ngi Tình Trong Mng (Trnh Nam Sn) Ngi Tình Và Quê Hng (M Huyn) Ngi Tình Và Quê Hng (Nhã Thanh) Ngi Tình Và Quê Hng (Phi Nhung) Ngi Tình Và Quê Hng (Tun V) Nguoi Tinh Van Khoa (Nguyên Khang) Nguoi Tinh Viet Nam (Nm) Ngi Tình Xa (Female) Ngi Tình Xa (Huy V) Nguoi Trong Mong (Mng Ngc) Ngi V Cui Ph (Cm Ly) Ngi V Cui Ph (an Trng) Ngi V Cui Ph (Minh Tuyt) Ngi V n V Mi (Lâm Gia Minh) Ngi V n V Mi (Trng V) Ngi V Thành Ph (Trng V) Nguoi Ve Tu Giac Chiem Bao (Bao Han & Loan Chau) Ngi V T Lòng t (Don H) Ngi V T Lòng t (Gia Huy) Ngi V T Lòng t (Minh Tuyt) Nguoi Ve Tu Phuong Xa (Quang Dng) Nguoi Viet Nhac Buon (Elvis Phng) Nguoi Vuot Gian Kho (Hng Trúc) Ngi Xoá Vt Tình Tha (Male) Nguoi Yeu (H Vy) Ngi Yêu Cô n (Bruce oàn) Ngi Yêu Cô n (Don H) Ngi Yêu Cô n (Male) Ngi Yêu Cô n (Sn Tuyn) Ngi Yêu Cô n (Trng V) Ngi Yêu Ca Lính (Hng Trúc) Nguoi Yeu Cua Linh (Ngoc Minh & Doanh Doanh) Ngi Yêu Ca Lính (Thanh Trúc) Ngi Yêu Du (H Vy) Ngi Yêu Du (Ngc Lan) Ngi Yêu Du i (M Tâm) Nguoi Yeu Gia Tu (Don H) Ngi Yêu Hi (Danny Tin Dng) Ngi Yêu Lý Tng (Mai L Huyn) Ngi Yêu Lý Tng (Shayla) Ngi Yêu Nu Ra i (Lâm Nht Tin) Ngi Yêu Tôi âu (Cao Thanh) Ngi Yêu Tng Lai (H Vy) Nguu Lan Chuc Nu (Ky Vuong & My Hao) Nguu Lan Chuc Nu (Song Ca)

5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340

Nguu Lang Chuc Nu (Ky Vuong & My Hao) Nguyn Cu (Thanh Tho) Nguyen Cau Cho Nguoi (The Vu) Nguyt Ca (Trn Thu Hà) Nguyt Cm (Khánh Hà) Nhà Anh Nhà Em (H Vy) Nhà Anh Nhà Em (Ngc Hân) Nhà Em (àm Vnh Hng) Nha Trang (Sn Ca) Nha Trang (Tam Ca) Nha Trang Ngày V (Ý Lan) Nha Trang Ngày V (Kim Anh) Nha Trang Ngày V (Lê Toàn) Nha Trang Ngày V (Thiên Kim) Nha Trang Ngày V (Ý Lan) Nhac Be Mac (Vu Doan Asia) Nhac Canh Hoa Roi (Song Hng) Nhc Khúc Tình Yêu (Lý Hi) Nhan Canh Chim Chieu (H Vy) Nhân Chng (Thanh Lan) Nhn C Cho Em (Cao Thanh) Nhn C Cho Em (Trng V) Nhn C Cho Em 2 (Mnh Qunh) Nhành Cây Trng Cá (Hoài Nam) Nhành Cây Trng Cá (Kh Tú) Nhành Cây Trng Cá (Lê Toàn) Nhat Canh Hoa Roi (Song Hng) Nht Ký Cho Ai (Vân Quang Long) Nht Ký Cho Ai (Vang Quang Long) Nht Ký i Tôi (Bruce oàn) Nhat Ky Doi Toi (Manh Quynh & Ha Vy) Nht Ký i Tôi (Phi Nhung) Nht Ký i Tôi (Thanh Hng) Nht Ký i Tôi (Trng V) Nht Ký i Tôi (Tun V) Nht Ký i Tôi (Vu Toan) Nhat Ky Hai Dua Minh (Phi Nhung) Nhat Ky Hai Dua Minh (Nhã Thanh) Nht Nng (H Vy) Nht Nng (M Huyn) Nht Nng (Thanh Thúy) Nht Nng (Vu Toan) Nht Nhòa (Trn Thái Hòa) Nhat Tinh Buon Loi (Tin Dng) Nhé Anh (M Tâm) Nhin Anh Nhin Em (Hong Nhung & Trung Kien) Nhìn Nhau Ln Cui (Lam Minh) Nhìn Nhng Mùa Thu i & Nang Thuy Tinh (Khanh Ly & Le Thu) Nhin Nhung Mua Thu Di Qua (Christiane Lê) Nhin Nhung Mua Thu Di Qua (kieu Nga) Nhp Cu Tri Âm (Mnh Qunh) Nhp Cu Tri Âm (Tun V) Nhip Dap Con Tim (Song Ca) Nhp p Di Kh (M Tâm)

5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394

Nhip Dieu Cua Tinh Yeu (Gia Huy) Nh (Lu Bích) Nh (M Tâm) Nh (Sn Tuyn) Nh (Trng V) Nh Anh (Thu Minh) Nh Anh (Thy Tiên) Nh Anh Chiu Ma (H Vy) Nh Anh Nhiu Hn (Hoang Cau) Nh Anh Trong êm (Minh Tuyt) Nh Cha (Ngc Sn) Nh ng Khóc (Male) Nh Em (Ngc Sn) Nh Em Lý Bông Mai (an Huy) Nh Em Lý Bông Mai (oan Thy) Nh Em Lý Bông Mai (Hà Phng) Nh Em Lý Bông Mai (M Huyn) Nh Em Trong Chiu (Nguyên Thng) Nh Hu (Hoài Nam) Nho Ky Niem Chung Ta (Ly Hai & Thanh Thao) Nho Loi Em Noi (Lâm V) Nho Mai Nhau Thoi (Huy Vu & Diem Lien) Nho Me (Gia Huy & Le Tam) Nh M (Hoài Nam) Nho Me (Le Tam & Gia Huy) Nh M Lý M Côi (Cm Ly) Nh M Lý M Côi (Tieu Phung) Nho Minh Anh Thoi (Mai L Huyn) Nh Mt Chiu Xuân (Chung T Lu) Nh Mt Chiu Xuân (Trn Thái Hòa) Nh Mt Ngi (Hng Trúc) Nh Mt Ngi (Tun V) Nh Ma Sài Gòn (Quang Dng) Nh Mùa Thu Hà Ni (Male) Nh Mùa Thu Hà Ni (Kim Anh) Nh Mùa Thu Hà Ni (Trnh Vnh Trinh) Nh Ma Xa (Quang Dng) Nh Ngi (Dim Liên) Nh Ngi (Minh Tuyt) Nh Ngi (Quang Dng) Nh Ngi Dng (Dip Thanh Thanh) Nh Ngi Tình Ph (Mnh Qunh) Nh Ngi Tình Ph (Tun V) Nh Ngi Tình Xa (an Trng) Nh Ngi Yêu (Ch Linh) Nh Ngi Yêu (Mnh Qunh) Nho Nguoi Yeu (Nhu Quynh & Truong Vu) Nh Ngi Yêu (Quc i) Nh Ngi Yêu (Trng V) Nh Nhà (Cm Ly) Nh Nhau (Ngc H) Nh Nhau Hoài (Bruce oàn) Nh Nhau Hoài (Duy V) Nho Nhau Hoai (Tuan Vu & Thanh Lan)

5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448

Nh Nh Nh Nho Nho Nho Nho Nh Nh Nho Nh Nho Nho Nh Nho Nh Nh Nh Nh Nh Nho Nh Nh Nh Nh Nh Nh Nh Nhu Nh Nh Nh Nh Nh Nhu Nh Nh Nh Nh Nhu Nh Nh Nh Nh Nh Nhu Nh Nhu Nhu Nh Nh Nh Nh Nh

Nhau Làm Gì (Khánh Hà) Nhau Làm Gì (NiNi) Nhau Làm Gì (Th Sn) Nhau Trong Doi (Tâm oan) Nhau Trong Doi (Thanh Thanh) Phut Ay (To Chan Phong & Trinh Nam Son) Qua Tham Em (Jacqueline Thùy Trâm) Sài Gòn (Lam Trng) Sài Gòn (Lê Tâm) Saigon (Lê Tâm) Ta Thì V (Ngc Lan) Tan Phi (Trng V) Thanh D (Hoài Nam) Thành ô (Thái Châu) Thoi Sinh Vien (Lâm Chn Huy) V Em (Johnny Dng) V Em (Lng Gia Huy) V Em (Nguyn Hng) V Em (Nguyên Khang) V Em (Trng V) Ve Hoi Lim (Ái Vân) V Mt Mùa Xuân (Ch Linh) V Mt Mùa Xuân (Lu Bích) V Mt Mùa Xuân (Truon Vu) V Mt Mùa Xuân (Trng V) Anh Cn Em (Lâm Nht Tin) Cánh Vc Bay (Anh Thu) Cánh Vc Bay (Don H) Canh Vac Bay (Gia Huy & Nhu Quynh) Chic Que Diêm (Quang Dng) Chic Que Diêm (Ý Lan) Cn Gió Vô Tình (Th Sn) Cn Ma i Mãi (Duy Linh) Cn Ma i Mãi (Lu Bích) Da Dau Yeu (Nguyen Hung & Huong Lan) ã Du Yêu (Thái Hin) ã Du Yêu (V Khanh) Gic Chiêm Bao (Gia Huy) Gic Chiêm Bao (Tho My) Giot Cafe (Gia Huy) Git Su Ri (Christiane Lê) Git Su Ri (Kiu Nga) Git Su Ri (Mnh Qunh) Khúc Tình Ca (an Trng) Lá Thu Vàng (Ngc H) La Tinh Yeu (Nguyen Hung & Loan Chau) Lc Bình Trôi (Hng Lan) May (Châu Gia Kit) May Nhu Mua (Vu Khanh & Thanh Ha) Mt Cn Mê (Thanh Thanh) Mt Gic M (Tú Quyên) Mt Khúc Nhc Bun (Don H) Mt Li Chia Tay (Quang Minh) Mt Li Chia Tay (Trnh Vnh Trinh)

5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501 5502

Nh Ta Cha Tng Có Nhau (Khang Vit) Nhu The Tim Chim (Trng V) Nhu The Tim Chim (Tun V) Nhu Vat Bay (Don H) Nhu Vat Nang (Gia Huy & Nhu Quynh) Nhung An Tinh Xua (Dan Truong & Loan Chau) Nhng Anh Chàng Ng Nhn (Cm Ly) Nhng Bc Chân Âm Thm (Kevin Khoa) Nhng Bc Chân Âm Thm (Mnh Qunh) Nhng Bc Chân Âm Thm (Thái Châu) Nhung Canh Hoa Rung (Lucia Kim Chi) Nhng Cánh Hoa Tình (T Ca Ngu Nhiên) Nhng Chiu Cô n (Minh Tuyt) Nhng Chiu Không Có Em (Duy Khánh) Nhng Chiu Không Có Em (Trng V) Nhng Chiu Lá (Duy Quang) Nhng Chiu Lá (Khánh Ly) Nhung Chuyen Xe Trong Cuoc Doi (Mnh Qunh) Nhung Chuyen Xe Trong Cuoc Doi (Trng V) Nhung Con Duong Tinh Su (Trng V) Nhng Con ng Trng (Hoàng Oanh) Nhng êm Ch Sáng & Biet Kinh Ky (Phillip Huy & Tran T Toan) Nhng êm Ch Sáng (Lâm Nht Tin) Nhng iu L (Nhom Bien Xanh) Nhng i Hoa Sim (Tun V) Nhng i Hoa Sim (Giao Linh) Nhung Doi Hoa Sim (Mai Thien Van & Hoang Oanh) Nhng i Hoa Sim (Phng Dung) Nhng i Hoa Sim (Phng Mai) Nhng i Hoa Sim (Trng V) Nhng óm Mt Ha Châu (Phi Nhung) Nhng óm Mt Ha Châu (Trng V) Nhng Dòng Lu Nim (Mnh Qunh) Nhng Dòng Lu Nim (Trúc Quyên) Nhng a Tr ng Ph (Huyn Thoi) Nhung Gi Cho Em (Anh Khoa) Nhng Giai iu Không Quên (Nhã Thanh) Nhng Git Ma Su (Yn Phng) Nhng Kip Hoa Xuân (Ngc Lan) Nhng Kip Hoa Xuân (Nh Qunh) Nhung Loi Doi Gian (Lê Minh) Nhung Loi Doi Gian (Minh Tuyt) Nhung Loi Doi Gian (Phng Hùng) Nhung Loi Doi Gian (Tú Quyên) Nhung Loi Me Hoac (Minh Tuyet & Tran Thai Hoa) Nhung Loi Nay Cho Em (an Nguyên) Nhung Loi Nay Cho Em (Thiên Sn) Nhng Mnh V Tình Yêu (S an) Nhng Mùa Du Yêu (an Trng) Nhng Mùa Thu Qua Trên Cuc Tình Tôi (Loan Châu) Nhng Nm M Hoang & Tro Ve Cat Bui (Lam Nhat Tien) Nhng No ng Phù Sa (Nm) Nhng No ng Phù Sa (Quang Linh) Nhung Neo Duong Viet Nam (The Son & Nhu Quynh)

5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556

Nhng Ngày p Tri (Bnag Kieu) Nhng Ngày Ma Gió (Ý Lan) Nhng Ngày Ngh Phép (Hùng Cng) Nhung Ngay Thang (H Vy) Nhung Ngay Thang Khong Ten (Thien Kim & Kenny Thai) Nhng Ngày Tháng Không Tên (Thiên Kim) Nhng Ngày Th Mng (Thanh Hà) Nhng Ngày Th Mng (Thanh Thúy) Nhng Ngày Xa Thân Ái (Female) Nhng Ngày Xa Thân Ái (Hng Lan) Nhung Ngay Xua Than Ai (Phi Nhung & Thai Chau) Nhng Ngày Xa Thân Ái (Quang Lê) Nhung Ngay Xua Than Ai (Thai Chau & Phi Nhung) Nhng Ngày Xa Thân Ái (Trng V) Nhng Ngi Không Cht (Lâm Thúy Vân) Nhng N Tình Xanh (Female) Nhng Tâm Hn Cô n (Bruce oàn) Nhng Tâm Hn Cô n (Tun V) Nhng Tâm Hn Hoang Lnh (V Khanh) Nhng c M (an Trng) Nhng Vì Sao Yêu Du (Nguyn Phi Hùng) Nhung Vong Tay Xa Xoi (Th Sn) Nhng Vòng Tay Xuôi (Th Sn) Niem Co Don Cuoi Cung (Sy Dan & Tuan Duc) Nim au (Lý Hi) Niem Dau Cho Dau (Female) Nim au Chôn Du (Don H) Nim au Ca Cát (Lu Bích) Nim au Giã T (Jenny Loan) Niem Khuc (S an) Niem Khuc (Ý Lan) Nim Khúc Cui (Elvis Phng) Nim Khúc Cui (Dalena) Nim Khúc Cui (Male) Nim Nh Thng (Thái Hin) Nim Thng Nh (Lê Toàn) Nim Tin (Nguyn Phi Hùng) Niem Tin Tinh Yeu (Lê Dung) Nim Tin Yêu (Nguyn Phi Hùng) Nim Vui Cô n & Co Ua (Ai Van & Elvis Phuong) Nim Vui Hn Nhiên (Bo Hân) Nim Vui Không Trn Vn (Nh Qunh) Nien Dau Gia Tu (Jenny Loan) Ninh Kiu Em Gái Cn Th (Hng Lan) Ninh Kieu Em Gai Can Tho (Ngoc Ho & Thuc Oanh) Níu Tay Nghìn Trùng (Hng Hnh) Nó (Male) Nó (Nguyen Son) Nó (Tun V) No Duyen (Cam Ly & Vang Quang Long) No Phu Tinh Nhau (Trn Tâm) Nó Và Tôi (Trng V) Nó Và Tôi (Giao Linh) No Va Toi (Nguyen Hung & The Son)

5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610

Nó Và Tôi (Yn Vy) N Yêu (Phan inh Tùng) Ni y Bình Yên (Lâm Nht Tin) Ni y Bình Yên (Lam Trng) Ni Bun (Khánh Hà) Ni Bun Châu Pha (Nh Qunh) Ni Bun Châu Pha (Sn Ca) Ni Bun Chim Sáo (Cm Ly) Ni Bun Chim Sáo (Phi Nhung) Ni Bun Chim Sáo (Quc Dng) Noi Buon Chua Tron (Trng V) Ni Bun Con Gái (Thanh Thanh) Ni Bun Con Gái (Tú Quyên) Ni Bun Ca M (Cm Ly) Ni Bun Gác Tr (Phi Nhung) Ni Bun Gác Tr (Tâm oan) Ni Bun Gác Tr (Thùy Dim) Ni Bun Hoa Phng (oan Thy) Ni Bun Hoa Phng (Ngc H) Ni Bun Hoa Phng (Phi Nhung) Ni Bun Lãng Quên (Lâm Chí Khanh) Ni Bun Ngày Vu Quy (Tho Sng) Ni Bun Riêng Em (Ngô Mai Trang) Ni Bun Sa Mc (Ch Linh) Ni Bun Sa Mc (Lâm Gia Minh) Ni Bun Sa Mc (Nguyn Hng) Ni Bun Sa Mc (Tun V) Noi Buon Xa Mac (Nguyn Hng) Noi Con Tim Mo Coi (ng Hoàng Phúc) Noi Cuoi Noi Co Don (Gia Huy) Ni au Chia Xa (an Trng) Noi Dau Cua Rieng Ai (Kha Ly) Ni au Du Dàng (Thùy Dng) Ni au Hoang Vng (Lý Hi) Ni au Mun Màng (Tun Ngc) Ni au Ngày Qua (Dim Liên) Ni au Ngày Qua (Huy V) Ni au Ngày Qua (Minh Tuyt) Ni au Ngt Ngào (àm Vnh Hng) Ni au Ngt Ngào (Lâm Thúy Vân) Ni au Ngt Ngào (Minh Tuyt) Ni au Ngt Ngào (Nguyên Khang) Noi Dau Nguoi De Lai (Don Ho & L T Quang) Noi Dau Nguoi De Lai (Don Ho & Luong Tung Quang) Ni au Nim Nh (Ngc Hng) Ni au Trong Tình Yêu (Lâm Chn Huy) Ni au T y (Trn Thái Hòa) Ni au Vô Thng (àm Vnh Hng) Ni au Vô Thng (Lâm Hùng) Nói Di (Tâm oan) Noi Lai Tinh Xua (Huong & Quang Binh) Ni Li Tình Xa (Mnh ình) Noi Lai Tinh Xua (Manh Quynh & Nhu Quynh) Ni Li Tình Xa (Song Ca)

5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664

Nói Li Chia Tay (Lâm V) Ni Lòng (Bích Chiêu) Ni Lòng (Male) Ni Lòng (M Huyn) Ni Lòng (Thanh Hà) Ni Lòng (V Khanh) Noi Long Lu Khach (Lý Hi) Ni Lòng Ngi i (Khánh Hà) Ni Lòng Ngi i (Trn Thái Hòa) Noi Long Thieu Phu (Tieu Phung) Ni Mùa Thu Bt u (Bng Kiu) Ni Nh (àm Vnh Hng) Ni Nh (M Huyn) Ni Nh Con Tim M Côi (Tu Ca) Ni Nh Con Tim M Côi (ng Hoàng Phúc) Ni Nh Du Êm (Johnny Dng) Ni Nh Du Êm (Lam Trng) Noi Nho Khon Nguoi (Dim Liên) Noi Nho Khon Nguoi (Tú Quyên) Noi Nho Ngan Nam (Huy V) Noi Nho Ngan Nam (Huy_Vu) Noi Nho Ngay Nam (Huy V) Noi Nho Noi Con Tim (Khanh Hoang & Hoang Chau) Ni Nh Riêng Em (Cm Ly) Ni Nh S Qua (àm Vnh Hng) Ni Nh Tình Tôi (àm Vnh Hng) Ni Nim (Khánh Hà) Ni Nim (Male) Ni Nim (Thái Hin) Ni Nim Cha Trn (Mnh Qunh) Ni Nim Cha Trn (M Huyn) Nói Sao Cho Em Hiu (Don H) Ni Su (Thanh Trúc) Noi Vo Tinh Ngot Ngao (Dim Liên) Nói Vi Em (Vit Quang) Nói Vi Ngi Tình (Kh Tú) Noi Voi Nguoi Tinh (Manh Quynh & Mong Ngoc) Noi Voi Nguoi Tinh (truc Lam & Truc Linh) Noi Voi Nguoi Tinh (Truong Vu & Quan Kim Thuy) Nói Vi Ngi Tình (Trng V) Noi Voi Toi Mot Loi (lam Nhat Tien & Dieu Huong) Ni Xa Anh Ch (Phan inh Tùng) Non Nc Hu Tình (Ngc H) N Ci Chua Cay (Trng V) N Ci Hnh Phúc (Ngc Bích) N Ci Nào ó (La Sng Sng) Nu Cuoi Trong Mat Em (Ch Linh) Nu Cuoi Xa Vang (Minh Tuyt) Nu Hoa Than Tien (àm Vnh Hng) N Hôn Bt Ng (M Tâm) N Hôn Bên Anh (Kh Tú) N Hôn Bên Anh (Ngc Hng) N Hôn Bit Ly (Tommy Ngô) Nu Hon Buon (Johnny Dng)

5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718

N Hôn u Tiên (Lu Bích) N Hôn Di Ma (Ý Lan) N Hôn Giã T (Hoàng Nam) Nu Hon Ho Hung (an Huy) N Hôn Khó Quên (Lu Bích) Nu Hon Lua Doi (Ngc Thúy) N Hng H Hng (Johnny Dng) N Hng H Hng (Lam Trng) N Hng Mong Manh (Hoài V) N Hng Mong Manh (Huy V) N Hng Mong Manh (Minh Tuyt) N Hng Mong Manh (Thanh Thúy) N Hng Mong Manh (Tú Quyên) N Tm Xuân & Bai Ca Sao (Thai Thanh & Y Lan) Nu Tinh Hong (Lê Tâm) N Tình Phai (Mai Linh) N Tình Xanh (Christiane Lê) Na Bc ng Tình (Thái Hin) Na êm Biên Gii (hoang Oanh) Nua Dem Doc Hanh (Thái Châu) Na êm Khn Ha (Khánh Linh) Na êm Ngoài Ph (Duy Hoa) Na êm Ngoài Ph (Thanh Thúy) Na êm Ngoài Ph (Trng V) Nua Dem Nguyen Cau (Che Linh & Thanh Tuyen) Nua Dem Nguyen Cau (Giao Linh) Nua Dem Nguyen Cau (Kh Tú) Nua Doi Mang Theo (Quách Tun Du) Na i Phóng ãng (Female) Na i Phóng ãng (The Vu) Na i Yêu Em (Don H) Na i Yêu Em (Huy V) Na Hn Thng au (Ha Mi) Na Hn Thng au (Khánh Hà) Na Hn Thng au (Male) Na Hn Thng au (Ngc Hng) Na Hn Thng au (Quang Dng) Na Hn Thng au (Ý Lan) Na Kip Cô n (Mnh ình) Na Trái Tim Yêu Ngi (Nguyên Khang) Na Trái Tim Yêu Ngi (Qaung Dung) Na Vng Trng (àm Vnh Hng) Na Vng Trng (nhu Quynh) Na Vòng Tay Lnh (Thy Tiên) Nua Vong Trai Dat (Trng V) Núi ôi (Trng V) Nui Rung Cho Mong (Lucia Kim Chi) Nc Cun Hoa Trôi (Thanh Thanh) Nc Mt (àm Vnh Hng) Nc Mt (Lng Tùng Quang) Nuoc Mat Cho SaiGon (L Thu) Nc Mt n Phng (Lâm Chn Huy) Nc Mt M Hin (Ngc Sn) Nc Mt Mùa Thu (Khánh Ly)

5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772

Nc Mt Mùa Thu (Thái Hin) Nc Mt Ngi Thiu N (Minh Tuyt) Nc Mt Quê Hng (Ch Linh) Nuoc Non Ngan Dam Ra Di (Quang Le & Mai Thien Van) Nuoc Troi Qua Ghenh (Quang Linh) Nui Tic (àm Vnh Hng) Nui Tic (Dip Thanh Thanh) Nui Tic (Khánh Hà) Nuoi Tiec (Loan Chau & The Son) Nuoi Tiec (The Son & Loan Chau) âu Cng Có Em (V Khanh) Hai u Ni Nh (Hoài Nam) Ô Kìa i Bng Dng Vui (Tam Ca Nu) O Me Ly (Hoang Nam & Diep Thanh Thanh) Ô Mê Ly (Male) Ni ó Em Ci (an Trng) Ni ó Em Ci (Minh Tuyt) Ni Nào Em Còn Nh (Bo Ngc) Ni Nào Em Còn Nh (Tun Ngc) O Tro (Quang Minh & My Tam) Ôi Cha Kp Nói Vi Nhau Mt Li (Lu Bích) Ôi Cha Kp Nói Vi Nhau Mt Li (Tú Quyên) Oi Ngay Xua Yeu Dau (Quc Vng) Oi Ngay Xua Yeu Dau (Vân Quang Long) Ôi Quê Nhà (Nguyn Hng) Oi Tinh Yeu (H Ngc Nh) Oi Tinh Yeu (Hp Ca) Oi Tinh Yeu (Minh Tuyt) Oi Tinh Yeu (Thanh Tho) Oi Tinh Yeu (Tu Ca Nu) On Em (Hoang Nam & La Suong Suong) n Em (Lê Toàn) n Ngha Sinh Thành (Cao Thanh) n Ngha Sinh Thành (Hoàng Lan) n Ngha Sinh Thành (Trng V) Ong Lai Do (Mnh Qunh) Ong Lai Do (Quang Linh) Ong Lai Do (Thái Châu) Ong Lai Do (Trng V) Ong Lai Do (Tun Anh) Only Time Will Tell (Trish Thùy Trang) Only You (Don H) Papa (Trung Hành) Paris Có Gì L Không Em (Ái Vân) Paris Có Gì L Không Em (Male) Paris Và Em (Trn Thái Hòa) Phi Chng Yêu Là H Hng (Lâm V) Phai Duyen Hay No (Manh Quynh & Que Trang) Phi Lòng Con Gái Bn Tre (Phi Nhung) Phn Bi (Tâm oan) Phn Bc (Hoàng Tâm) Phn Bi (Tâm oan) Phan Buon (Phi Nhung) Phn Gái Thuyn Quyên (Phi Nhung)

5773 5774 5775 5776 5777 5778 5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826

Phn Gái Thuyn Quyên (Phng Mai) Phn Gái Thuyn Quyên (Tun V) Phn Làm Dâu (Minh Tuyt) Phn Má Hng (Hng Trúc) Phn T Tm (Hoàng Lan) Phn T Tm (Kh Tú) Phn T Tm (Nm) Phn T Tm (Tâm oan) Phn T Tm (Thanh Tuyn) Phao Hong Ngay Cuoi (Ngc H) Phat Tai (Tun t) Phép L (Lng Tùng Quang) Phi Trng Bit Ly (Vân Quang Long) Phi Truong Phut Biet Ly (Minh Chanh & Nha Vy) Phin á Su (Don H) Phin á Su (Lâm Thúy Vân) Phin á Su (Quang Dng) Phiên Gác êm Xuân (Bo Tun) Phiên Gác êm Xuân (Thanh Tuyn) Phiên Gác êm Xuân (Th Sn) Phiên Khúc Chiu Ma (Giao Linh) Phiên Khúc Chiu Ma (Ch Linh) Phiên Khúc Chiu Ma (Lâm Gia Minh) Phiên Khúc Chiu Ma (Trng V) Phiên Khúc Mùa ông (Male) Phiêu Du (an Trng) Ph Bin (Hng Hnh) Ph Bin (Tú Quyên) Ph Bun (Female) Ph Bun (Lu Hng) Ph Bun (Thanh Thúy) Ph C (Jimmii Mguyen) Ph C Vng Anh (Cm Ly) Ph êm (Female) Ph êm (Phi Nhung) Ph êm (Trng V) Ph êm (Y Phng) Ph Hoa (Cm Ly) Ph Nghèo (Trn Thu Hà) Ph Nh Tình Ngi (Khánh Hoàng) Ph Vn Xa (Lu Bích) Pho Vang Anh Roi (Thanh Tuyn) Ph Vng Bóng Quen (Mnh ình) Pho Vang Em (Tun V) Ph Vng Em Ri (Cm Ly) Ph Vng Em Ri (H Vy) Ph Vng Em Ri (Ngc Sn) Ph Xa (Mng Thi) Ph Xa (Thùy Dng) Ph Xa Còn Ch (Tun Khoa) Ph Xuân (Cm Ly) Phôi Pha (Cm Vân) Phôi Pha (dam Vinh Hung) Phôi Pha (Nguyên Khang)

5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 5851 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880

Phôi Pha (Thái Hin) Phôi Pha (Thanh Lam) Phôi Pha (Th Sn) Phôi Pha (Ý Lan) Phone Cho Em (Nu) Phong Ba Tình i (an Trng) Phù Du (Ha Mi) Phù Du (Nu) Phù Du (Song Hng) Phu Phang (Châu Gia Kit) Phúc Âm Bun (Quang Dng) Phng Bun (Cm Ly) Phuong Buon (Thai Chau & Khanh Lan) Phng Bun (Thanh ) Phng Bun (Vang Quang Long) Phng Hng (Cm Ly) Phng Hng (an Trng) Phng Hng (Gia Huy) Phng Hng (Mnh Qunh) Phng Hng (V Khanh) Phng Hng (V Sn) Phuong SaiGon (The Vu) Phuong SaiGon (Trng V) Phng Tìm Hoàng (Nguyn Hng) Phng Tri X L (Duy Khánh) Phng Tri X L (Trng V) Phng Xa Mình Anh (Vân Quang Long) Phng Yêu (Dim Liên) Phng Yêu (Kiu Nga) Phng Yêu (Thanh Thúy) Phút Bit Ly (Cm Ly) Phút Bit Ly (Huy V) Phut Biet Ly (Ly Hai & Hoang Chau) Phút Bi Ri (Lam Trng) Phút Cui (Anh Khoa) Phút Cui (Bng Kiu) Phut Cuoi (Che Linh & Thanh Tuyen) Phút Cui (Female) Phut Cuoi (Giao Linh & Tuan Vu) Phút u Tiên (Tun V) Phut Giao Mua (Trunh Chinh & Ngoc Minh) Phút Giây Hnh Phúc (Lê Uyên) Phut Giay Than Tien (Luu Bich & Lan Anh) Power Of Love (Thanh Hà) Pray (Tú Quyên) Qua Cu Gió Bay (Hà Phng) Qua Cu Gió Bay (Song Ca) Qua Cu Gió Bay (Yn Khoa) Qua Cu Hát Lý Xa Nhau (Duy Linh) Qua Cu Hát Lý Xa Nhau (Duy Linh) Qua Cn Mê (Hoàng Lan) Qua Cn Mê (Male) Qua Cn Mê (Sn Tuyn) Qua Cn Mê & Cho Toi Duoc Mot Lan (Hop Ca)

5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5919 5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934

Qua Loi Nho (Huong Lan & Nguyen Son) Qua Li Nh (Mnh Qunh) Qua Ngõ Nhà Em (Mnh ình) Qua Ngõ Nhà Em (Tun Cnh) Qua Roi Giac Mo (Nguyen Duc & Tu Linh) Qua Xóm Nh (Cm Ly) Qua Xóm Nh (Tun V) Quán Càfê Vng & Nguoi Tinh Cach Xa (Hoang Nam & La Suong Suong) Quán Càfê Vng (Hng Trúc) Quán Càfê Vng (Tô Chn Phong) Quán Cóc (Nguyên Khang) Quán Gm u Làng (Trúc Quyên) Quan Gam Dau Lang (Tuan Dat & Kha Tu) Quán Na Khuya (Giao Linh) Quán Na Khuya (Mnh Qunh) Quán Na Khuya (Phng Dim Hnh) Quan Thai (Trng V) Quan Vang Bien Thuy (Hng Trúc) Quan Vang Bien Thuy (Trng V) Quán Vng Mt Mình (an Huy) Quán Vng Mt Mình (Johnny Dng) Quán Vng Mt Mình (Minh Tuyt) Quán Vng Mt Mình (Minh_Tuyet) Quán Vng Xa Ri (T Ca Ngu Nhiên) Quan Vuong Va Thiep ( Tai Linh & Kim Tu Long) Quang Vang Mot Minh (an Huy) Quay Lng Mà i (Thai Phong Vu) Quay Ve Loi Xua (Dam Vinh Hung & My Tam) Quê Em Mùa Nc L (Hng Lan) Quê Em Mùa Nc L (Ngc Sn) Quê Hng Bn Mùa (Kh Tú) Quê Hng (Bích Hng) Quê Hng (Hoài Nam) Que Huong 3 Mien (Quc i) Quê Hng Mi Gi (Giao Linh) Quê Hng Tui Th Tôi (M Tâm) Quê Hng Và M Hin (Hng Lan) Quê M (Ha Mi) Quê M (Hoài Nam) Quê M (Hng Trúc) Quê M (Trng V) Que Nghe (Elvis Phuong & Hoang Oanh) Quê Ngoi (Hng Lan) Quê Tôi (Quc i) Quên (inh V) Quên (Lynda Trang ài) Quên C Li V (Lâm Nht Tin) Quên C Li V (Mnh ình) Quen Cau Gia Tu (Hoang Trong Thuy & Quynh Huong) Quen Di (Da Nhat Yen & Philip Huy) Quen Di (Phillip Huy & Da Nhat Yen) Quen Di (T. Truc, L. Chau, & Shayla) Quen Di (Thanh Truc & Loan Chau) Quen Di Cuoc Tinh (Chau Ngoc & Luong Tung Quang)

5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 5988

Quên i Em (Hoàng Thanh) Quen Di Het Dam Me (Bang Kieu & Thuy Tien) Quen Di Tinh Em (an Trng) Quên i Tình Xa (Nht Quân) Quên i Tình Yêu C (Don H) Quên i Tình Yêu C (Lê Trí) Quên i Tình Yêu C (Quang Dng) Quên i Tình Yêu C (Trnh Nam Sn) Quên c Thì Quên (Khánh ng) Quen Mau Tinh Yeu (Nhóm MBK) Quen Nhau Di (Lâm V) Quen Nhau Trên ng V (Hng Trúc) Quen Nhau Trên ng V (Phi Nhung) Quen Nhau Trên ng V (Tâm oan) Qunh Hng (Male) Qunh Hng (Qunh Lan) Qunh Hng (Thái Tho) Ra Gieng Anh Cuoi Em (Manh Dinh & Nhu Quynh) Ra Gieng Anh Cuoi Em (Tuan Vu & Kha Tu) Radio (Phan inh Tùng) Radio Buon (Lynda & Tommy Ngo) Radio Bun (Nguyên Khang) Rng Ta Chia Tay (Quang Vinh) Rng Thì Là (Chung T Lu) Rt Hu (Quang Linh) Rau Dang Moc Sau He (Bruce oàn) Rau Dang Moc Sau He (Tun V) Rau Ram O Lai (Ý Lan) Reasons In The Sun (Bruce oàn) Rêu Phong (Dim Liên) Rêu Phong (Minh Nhi) Riêng Mt Góc Tri (Khánh Hà) Riêng Mt Góc Tri (Nguyên Khang) Rock Con Diu (Ngc Anh) Roi 20 Nam Sau (Phi Nhung) Roi 20 Nam Sau (Trúc Quyên) Roi 30Nam Qua (Tâm oan) Ri Anh S Quên (àm Vnh Hng) Ri Anh S Quên (M Tâm) Ri Ánh Trng Tan (Lu Bích) Ri Có Mt Ngày (c Phng) Roi Cung Ra Di (Dim Liên) Ri ó Mi Bit au Vì Yêu (Cm Ly) Roi Em Cung Bo Toi Di (Thái Châu) Roi Em Se Hieu Long Toi (Trnh Tun V) Roi Em Se Quen (àm Vnh Hng) Roi Em Se Quen (Nguyên Thng) Ri Mai Thc Gic (M Tâm) Ri Mai Tôi a Em (Lê Trí) Ri Mai Tôi a Em (Nm) Roi Mai Toi Dua Em (Nguyen Khang & Diem Lien) Ri Mai Tôi a Em (Tun Ngc) Ri Mai Tôi a Em (V Khanh) Roi Minh Cung Xa La (Hoài V)

5989 5990 5991 5992 5993 5994 5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042

Ri Mt Ngày (Elvis Phng) Ri Ngày Mai Xa Nhau (Quan Kim Thy) Ri Nh á Ngây Ngô (L Thu) Rong Chi Cui Tri Quên Lãng (Thiên Kim) Rong Rêu (Christiane Lê) Rong Rêu (Gia Huy) Rong Rêu (Nguyên Khang) Ru Anh (Don H) Ru Con Nam Bo (Ái Vân) Ru Con Nam Bo (M Huyn) Ru Con Thuyn Mng (Phi Nhung) Ru Con Thuyen Mong (Phuong Loan & Thai Tai) Ru Con Tình C (Mai Ngc Khánh) Ru Dem (Thanh Lan) Ru i i Nhé (L Thu) Ru i i Nhé (Thanh Lam) Ru Em (Phi Nhung) Ru Em (V Khanh) Ru Em Bng Ting Sóng (Thanh Lam) Ru Em Tung Ngon Xuan Hong (Quang Dng) Ru Em Tng Ngón Xuân Nng (Ngc Hng) Ru Em Tng Ngón Xuân Nng (Quang Dng) Ru Em Tng Ngón Xuân Nng (S Phú) Ru Em Tng Ngón Xuân Nng (S Phú) Ru Em Vào Mng (Hng Lan) Ru Em Vào Mng (The Vu) Ru Khúc Tàn Phai (Trn Thái Hòa) Ru Li Câu Hò (Cm Ly) Ru Lai Cau Ho (Phi Nhung & Tuong Nguyen) Ru Li Câu Hò (Tâm oan) Ru Nua Van Trang (My Tuyen) Ru Na Vng Trng (ng Trng Phát) Ru Na Vng Trng (Lam Truyn) Ru Na Vng Trng (M Tiên) Ru Ta Ngm Ngùi (Khánh Ly) Ru Ta Ngm Ngùi (Ngc Bích) Ru Ta Ngm Ngùi (Quang Dng) Ru Ta Ngm Ngùi (Ý Lan) Ru Tình (Hng Nhung) Ru Tình (Khánh Ly) Ru Tình (Quang Dng) Ru Tinh Lang Quen (Lay Minh & Truc Lam) Ru Tinh Lang Quen (Song Ca) Ru Tôi Gic Mng (Khánh Hà) Ru Trong Xot Xa (D & D Band) Ru Trong Xót Xa (DB Band) Ru Trong Xót Xa (Johnny Dng) Rng Cha Thay Lá (Du Minh) Rng Cha Thay Lá (Hng Lan) Rung Chua Thay La (Manh Quynh & Huong Thuy) Rng Cha Thay Lá (Mng Ngc) Rng Cha Thay Lá (Tun V) Rung Dong (Nguyên Khang) Rung Khúc Tình Su (V Khanh)

6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096

Rng Lá Thp (Hoàng Tâm) Rng Lá Thp (Male) Rng Lá Thp (Phi Nhung) Rng Lá Thp (Phng Dung) Rng Lá Thp (Thanh Thanh) Rng Lá Thp (Trng V) Rung La Thay Chua (Manh Quynh & Huong Thuy) Rng Lá Thay Cha (Nh Qunh) Rng Lá Thay Cha (Phi Nhung) Rng Lng Sn (Elvis Phng) Rng Thu (Kh Tú) Rng Thu (Ngc Hng) Rng Xa (Hng Lan) Rng Xa ã Khép (M Linh) Rng Xa ã Khép (Ngc Bích) Rng Xa ã Khép (Quang Dng) Rng Xa ã Khép (S Phú) Rng Xa ã Khép (S Phú) Ruoc Dau Miet Vuon (Kim T Long) Ruoc Dau Tren Duong Que (Quang Binh & Trang Thanh Lan) Ruoc Dau Ve Lang (Bruce Doan & Kha Tu) Ruoc Tinh Ve Voi Que Huong (Le Tam & Lili Hue) Rc Xuân V Nhà (Ngc Liên) Rc Xuân V Nhà (Trúc Quyên) Ru Ci Ngày Xuân (Kim T Long) Sa Mc Tình Yêu (Khánh Hà) Sa Mc Tình Yêu (Lili Hu) Sa Mc Tình Yêu (Minh Tuyt) Sa Ma Giông (oan Thy) Sa Ma Giông (Yn Khoa) Sac Hoa Mau Nho (Nhu Quynh & The Son ) Sc Hoa Màu Nh (Phi Nhung) Sc Hoa Màu Nh (Tâm oan) Sc Màu (Quang Linh) Sc Màu (Thiên Kim) Sc Màu Tình Yêu (Cat Ly) Sagon Niem Nho Khong Ten (Khánh Ly) Sài Gòn (Loan Châu) Sài Gòn Chiu B V (Minh Tuyt) Sai Gon Dem Nay (Hong Ngoc & Kasim Hoang Vu) Sài Gòn p Lm (Christiane Lê) Sai Gon Em O Do (c Phng) Sài Gòn Nim Nh Không Tên (Hng Lan) Sài Gòn Nim Nh Không Tên (Khánh Ly) Sài Gòn i Mãi Nh (Quang Dng) Sai Gon Oi Vinh Biet (Khánh Hà) Sai Gon Oi Vinh Biet (Kiu Nga) Sai Gon Oi! Hay Nho (Quang Dng) Sài Gòn Th By & Hai Mua Mua (Nay Dung & Bang Tam) Sài Gòn Th By (Bng Tâm) Sài Gòn Th By (Bo Tun) Sài Gòn Th By (Trng V) Sài Gòn Vn Mãi Trong Tôi (Lâm Nht Tin) Sai Lm Vn Là Anh (Johnny Dng)

6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 6150

Sai Lm Vn Là Anh (Jonny Dung) SaiGon Chieu Bo Vo (Minh Tuyt) Sám Hi (Tun Ngc) Sám Hi (V Khanh) San Khau Buon (Thùy Dng) Sang Ngang (Male) Sang Ngang (Ngc Lan) Sang Ngang (V Khanh) Sang Ngang (Ý Lan) Sáng Rng (Hp Ca) Sans Elle (Lê Trí) Sao Anh Chang Den (Minh Tuyt) Sao Anh N ành Quên (Cm Ly) Sao Anh N ành Quên (H Vy) Sao Anh N ành Quên (Mnh Qunh) Sao Anh N ành Quên (Nh Qunh) Sao Anh No Danh Quyen (Tuan Vu & Thanh Tuyen) Sao Anh No Phan Ly (Phi Nhung) Sao Anh Ra i (Cm Ly) Sao Anh Ra i (Minh Tuyt) Sao Cha Thy Hi Âm (Hoàng Oanh) Sao Cha Thy Hi Âm (Hng Trúc) Sao Cha Thy Hi Âm (Ngc ài) Sao Cha Thy Hi Âm (Phi Nhung) Sao Cha Thy Hi Âm (Tun V) Sao Danh Xa Anh (Ch Linh) Sao ành Xa Em (Christiane Lê) Sao ành Xa Em (Ngc Hu) Sao i Ngôi (àm Vnh Hng) Sao i Ngôi (M Tâm) Sao Doi Ngoi (Tai Linh & Dinh Van) Sao i Ngôi (Trng V) Sao Em Khong Noi (Trng V) Sao Em Không V (Lâm Chn Huy) Sao Em Lanh Mat (Mai L Huyn) Sao Em Lo Hen (Tun V) Sao Em No Danh Quen (Mnh Qunh) Sao Em No Danh Quen (Trng V) Sao Em N Vô Tình (àm Vnh Hng) Sao Em N Vô Tình (Quang Lê) Sao Em No Voi Lay Chong (Chau Tuan & Yen KHoa) Sao Em N Vi Ly Chng (Duy Khánh) Sao Em N Vi Ly Chng (Phi Nhung) Sao Không n Bên Em (Thiên Kim) Sao Lòng Còn Thng (Hng Lan) Sao Lòng Còn Thng (Mnh Qunh) Sao Lòng Còn Thng (Mng Thi) Sao Ngi N Quên (Nguyn Hng) Sao Nhan Nham May Anh (Lam Chan Huy & Vinh Thien Kim) Sao No Danh Phu Nhau (Trng V) Sao N ành Quên (Johnny Dng) Sao No Vo Tinh (Quang Lê) Sao Quá Mm Lòng (H Vy) Sao Quá Mm Lòng (Lam Trng)

6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201 6202 6203 6204

Sao Quá Mm Lòng (Nguyên Thng) Sao Ri Trên Bin (Hng Lan) Sao Ri Trên Bin (Mnh Qunh) Sao Tình Yêu (H Qunh Hng) Sao Vn Còn Ma Ri (Tami Lê) Sao Vn Còn Yêu (Lng Tùng Quang) Sao Vi Nht Phai (Tun Ngc) Sao Voi Quen (Dang Trong Phuc) Su C ô (Phi Nhung) Su âu ng Hoài (Hng Lan) Sau êm Nay (ng Hoàng Phúc) Sau Dong (Cong Thanh & Lynn) Su ông (Lê Toàn) Su ông (Ngc Hu) Su ông (Nguyn Hng) Su Khúc Mùa ông (Khánh Du) Sau Ln Hn Cui (ình Vn) Sau Ln Hn Cui (Thúy Hng) Sau Ln Hn Cui (Trng V) Sau Lan Moi Goi (Phi Nhung) Su L Bóng (Duy Khánh) Su L Bóng (Ngc ài) Su L Bóng (Trng V) Sau Mt Ln Nói Di (Hoàng Châu) Sau Mt Ln Yêu (Hoang Ky Anh) Sau Mt Tình Yêu (Trn Tâm) Sáu Mi Nm Cuc i (Christiane Lê) Sau Ngày Hành Quân (Mnh Qunh) Sau Ngày Hành Quân (Phi Nhung) Sau Ngày Hành Quân (Trng V) Sau Rieng (Nguyen Son) Su Rng (Phi Nhung) Sau Thang Quan Truong (Duy Khánh) Su Thiên Thu (Lâm Chí Khanh) Su Tím Thip Hng (Bng Châu) Sau Tim Thiep Hong (Cam Ly & Quoc Dai) Su Tím Thip Hng (Mnh Qunh) Sau Tim Thiep Hong (Quoc Dai & Cam Ly) Su Tím Thip Hng (Thúy Hng) Sau Tim Thiep Hong (Truong Vu & Hong Truc) Su Vng Khói Mây (Hoàng Nam) Su Vng Khói Mây (Khánh Hà) Say & Lam (Duong Trieu Vu & Trinh Lam) Say (Huy V) Say (Lê Minh) Say (Nguyn Hng) Say (Thanh Loc & Hong Van) Say Me Cung Dang (Lây Minh) Say Tình (àm Vnh Hng) Say You Will (Anh Sn) Sayonara Em Yeu Dau (Tommy Ngô) Se Chi Luon Kim (Truc Lam & Truc Linh) Se Co Mot Ngay (Trish Thuy Trang & Doanh Doanh) S Hn Bao Gi Ht (Lâm Nht Tin)

6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258

S Không Bao Gi Yêu (Nguyên Khang) S Không Bao Gi Yêu (Nguyên Thng) Se Nho Mai Mot Ngay (Shayla) S Yêu (àm Vnh Hng) Seasons In The Sun (Bruce oàn) Shalala (Dim Liên) Shalala (Lili Hu) Shalala (Ngc Hu) Shalala (Tú Quyên) Si Lamour Existe Encore (Lê Toàn) Si Me Tinh Em (Lê Toàn) Sinh Nht Bun (àm Vnh Hng) Sinh Nht Em (Tommy Ngô) Slave (Don H) Smoke Gets In Your Eyes (Lê Trí) S Nghèo (Mnh Qunh) S Phn (àm Vnh Hng) S Phn (H Vy) S Tình Ta Dang D (Trng V) Si á Bun Tênh (Ngc Bích) Soledad (Johnny Dng) Soledad_ Vang Yeu Nguoi (Johnny Dng) Sm Chng (Cm Ly) Sm Chng (Tâm oan) Sm Chng (Tam_Doan) Som Chong (Truc Lam, Bao Han & Loan Chau)) Som Mai Thuc Day (Trio 666) Som Nho Chieu Thuong (c Phng) Someway (Trish) Somewhere My Love (Lê Trí) Sn N Ca (Lê Toàn) Sn N Ca (Tun V) Sóng (M Tâm) Song Cuon (Quoc Hung & Ngoc Anh) Sng Gi (Lâm Hùng) Sông Quê (Hoài Nam) Song Que (Thai Chau & Phi Nhung) Song Que 2 (Tam Doan & Manh Quynh) Sóng Tình Mãi Mãi (Lâm V) Song Trong Co Don (Luu Minh Thang) Song Trong Phut Giay (Lu Bích) Song Trong Phut Giay (Nguyen Thang & Tu Quyen) Song Uoc Gi (M Tâm) Sóng V âu (Cm Vân) Sóng V âu (Thu Phng) Sóng V âu (V Khanh) S Tht (Lâm Chn Huy) Sukiyaki (Trish) Summer Kisses Winter Tears (Lam Nhat Tien & Trizzie Phuong Trinh) Sunday Buon (Bao Han & Nhu Loan) Sui L Xanh (Tun Ngc) Sui M (Thanh Thúy) Sui Tóc (Châu Hà) Sui Tóc (Ngc Bích)

6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312

Sui Tóc (Thái Hin) Sui Vng (Thanh Hà) Sng êm (M Tâm) Sng Lnh Chiu ông (Bng Tâm) Sng Lnh Chiu ông (Hoàng Lan) Sng Lnh Chiu ông (Mnh Qunh) Sng Lnh Chiu ông (Phi Nhung) Suong Phu Duong Khuya (Hng Trúc) Sng Trng Min Quê Ngoi (Duy Khánh) Sng Trng Min Quê Ngoi (Phi Nhung) Sng Trng Min Quê Ngoi (Quang Lê) Sng Trng Min Quê Ngoi (Quc Tun) Suong Trang Tren Mien Dat Me (Mnh ình) Suy Nghi Lai Di Anh (Kha Ly) Sweet Dreams (Thuy Vi & Yen Mai) Ta (Quang Dng) Tà Áo Ci (Bruce oàn) Tà Áo Ci (Mnh Qunh) Tà Áo Ci (Quang Lê) Tà Áo Ci (V Khanh) Ta Ao Noel (Trng V) Ta Chng Còn Ai (Minh Tuyt) Ta Chng Còn Ai (Nh Hng) Ta Chng Còn Ai (Phng Thanh) Ta âu Có Say (Duy Mnh) Ta Hát Tình Thng V Bin ông (Hp Ca) Ta Mang n Em (Duy Mnh) T n (Kiu Nga) T n Con Gái (Quoc Viet) T n M (Nh Qunh) T Tình (Ha Mi) T Tình (Sn Ca) Ta Tr V (Jimmii JC Nguyen) Ta Tr V (Jimmii Nguyn) T T (Thu Hà) T T Trong êm (Bruce oàn) T T Trong êm (Ch Linh) T T Trong êm (Thanh Tuyn) T T Trong êm (Trng V) Ta Yêu Em Lm L (Lê Trí) Ta Yêu Em Lm L (Ý Lan) Ta Yêu Nhau (Ngc Lan) Ti Sao (Dim Liên) Ti Sao (ng Hoàng Phúc) Tai Sao Anh Gat Em (Vinh Thuyen) Tai Sao Em Phai Khoc (Khánh ng) Tai Sao Em Phai Ra Di (Lng Gia Huy) Tai Toi Ma Em Nhu The (ng Hoàng Phúc) Tm nh Không Hn (Mnh Qunh) Tm nh Không Hn (M Huyn) Tm nh Không Hn (Sn Tuyn) Tm nh Không Hn (Tâm oan) Tm nh Không Hn (Tng Nguyên) Tm nh Không Hn (Tng Nguyên)

6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366

Tam Tm Tm Tm Tam Tm Tam Tám Tâm Tam Tâm Tam Tam Tâm Tâm Tâm Tm Tám Tám Tam Tâm Tâm Tâm Tâm Tam Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tam Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tam Tâm Tâm Tm Tàn Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan

Anh Khong Hong (Mnh Qunh) nh Ngày Xa (Lê Toàn) nh Ngày Xa (Trng V) Bit Chim Én (Ngc Bích) Biet Noi Phi Truong (Thái Hin) Bit Tình Yêu (Thanh Tho) Cam (Ai Van & Thanh Tuyen) ip Khúc (Thanh Tuyn) Hn Cô n (Khánh Hoàng) Hon Co Don (Lam Nhat Tien & Gia Huy) Hn Cô n (Thái Châu) Hon Doi Gian (Thien Truong & Dia Hai) Hon Sao Dong (an Trng) Hn Xao ng (an Trng) Hn Xao ng (Lây Minh) Hn Xao ng (Phi Nhung) La ào (Nhã Thanh) No ng Thành (Hng Trúc) No ng Thành (Trng V) Su Cua Anh (Duy Quang & Son Ca) S i Tôi (Hoàng Lan) S i Tôi (Mng Thi) S i Tôi (Phi Nhung) S i Tôi (Trng V) Su Goi Ve Dau (Elvis Phng) S Ngày Xuân (Phng Dung) S Ngày Xuân (Tâm oan) S Ngày Xuân (Thanh Huyn) S Ngày Xuân (Trúc Quyên) S Ngi Ca S (Huy V) S Ngi Hát Bài Quê Hng (Trng V) S Ngi Hát Nhc Bun (V Tun) S Ngi Lính Tr (Bo Tun) Su Nguoi Linh Tre (Che Linh & Phuong Vu) S Ngi Lính Tr (Ch Linh) S Ngi Lính Tr (Male) S Ngi Thng Binh (Ch Linh) S Ngi Thng Binh (Trng V) S Ngi Thng Binh (Tun V) S Ngi Yêu (Hng Trúc) S Vi Anh (Female) S Vi Anh (Lê Chi) Su Voi Anh (Tuan Canh & Mai Hau) S Vi Anh (Tun V) S Vi Em (Trng V) Th Bài (Thanh Thúy) Ni Mong Ch (Nh Qunh) Co Ai Cho Toi Tinh Yeu (Thanh Tun) Co Ai Ve Song Tuong (Chieu Hung & Ngoc Huyen) Co An Nan (M Châu) Co Anh Sau Ve Que (Vu Luan & Thanh Ngan) Co Ba Thang Ta Tu (Quoc Kiet & Phuong Hue) Co Bac Trang Lua Hong (Huong Thuy & Manh Quynh) Co Bac Trang Lua Hong (Manh Quynh & Huong Thuy)

6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420

Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan

Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co

Ban Toi (Tuan Chau & Kim Tu Long) Banh Bong Lan (Chi Tam & Huong Lan) Ben Thuong Hai (Chi Tam & Huong Lan) Ben Thuong Hai (Male) Bien Cua Rieng Em (Thao Suong & Ut Bach Lan) Bong Bi Vang (Phuong Hong Thuy) Bong Chieu (Minh Cnh) Ca Dao Em Va Toi (Ngoc Huyen & Che Thanh) Can Nha Mau Tim (Phi Nhung & Manh Quynh) Can Nha Ngoai O (Huong Lan & Truong Vu) Cau Chuyen Dau Nam (Chi Tam & Phi Nhung) Cay Cau Dua (Doan Thy & Quoc Tuan) Cay Cau Dua (Song Ca) Chieu Len Ban Thuong (Chi Tam & Phi Nhung) Chieu Len Ban Thuong (Phi Nhung & Chi Tam) Chieu Quan Cong Ho (Thao Suong & Kim Tu Long) Chong Xa (Song Ca) Chuyen Do Khong Em (Thanh Hng) Chuyen Hop Tan (Kim Tu Long & Van Ha) Chuyen Ngay Xua (Minh Vuong & Le Thuy) Chuyen Ngay Xua (Minh Vng) Con Gai Cua Me (Phi Nhung & Phuong Lien) Da Co Hoai Lang (Song Ca) Dem Cuoi (Phi Nhung & Manh Quynh) Dem Cuoi (Tuan Chau) Dem Trang (Chi Tam & Huong Thanh) Dieu Buon Phuong Nam (Phi Nhung) Dieu Buon Phuong Nam (Thanh Ngân) Doan Cuoi Tinh Yeu (Phi Nhung & Manh Quynh) Doi Nghe Sy (Hng Lan) Don Xuan (Vu Luan & Ngoc Huyen) Don Xuan Nay Nho Xuan Xua (Manh Quynh & Phi Nhung) Don Xuan Nay Nho Xuan Xua (Phi Nhung & Manh Quynh) Dua Em Vao Ha (Chi Tam & Huong Lan) Duyen Ngheo (M Quynh & P Nhung) Duyen Ngheo (Manh Quynh & Phi Nhung) Duyen Ngheo (Phi Nhung & Manh Quynh) Duyen No (Kim Tu Long & Thanh Kim Hue) Duyen Tinh (Chau Thanh & Thanh Ngan) Em Be Danh Giay (Vu Luan & Thanh Ngan) Em Ve Keo Troi Mua (Vu Luan & Ngoc Huyen) Ga Chieu (Huong Lan & Chi Tam) Giot Le Dai Trang ( Trong Nghia & Kim Thoa) Go Cua Trai Tim (Linh Tam & Cam Thu) Hai Chuyen Tau Dem (Minh Vuong & Thanh Hang) Hai Dua Gian Nhau (Manh Quynh & Phi Nhung) Han Tha La (Chi Tam & Huong Lan) Hanh Tha La (Chi Tam & Huong Lan) Hinh Bong Que Nha (Huong Thuy & Manh Quynh) Hinh Bong Que Nha (Manh Quynh & Huong Thuy) Hoa Cau Vuon Trau (Thoai My & Chieu Hung) Hoa Tim Ngay Xua (Trong Phuc & Ngoc Huyen) Hon Anh Gian Em (Manh Quynh & Phi Nhung) Hon Em Gian Em (Manh Quynh & Phi Nhung)

6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474

Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan

Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co

Hon Ghen (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) Hon Vong Phu (Trong Phuc & Ngoc Huyen) Huong Toc Ma Non (Thanh Ngan & Quoc Kiet) Huyen Thoai Mot Tinh Yeu (Kim T Long) Ke Den Sau (Ngc Huyn) Khuc Hat An Tinh (Chau Thanh & Phuong Hang) Ky Nien Buon (Phuong Hong Thuy) Lan Va Diep (Ngoc Huyen & Phuong Vu) Lan Va Diep 2 (Chi Tam & Huong Lan) Lanh Lung (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) Loi Cu Em Ve (Chau Thanh & My Hang) Loi Nho Loi Thuong (Trong Nghia & Le Thu Thao) Long Me (Huong Lan & Hong Nga) Long Me (Hng Lan) Long Me (My Chau & Vu Linh) Lung Linh Giot Mua (Trong Phuc & Ngoc Huyen) Ly Bong Hong (Thanh Ngan & Thanh Loi) Ly Chiem Quyen (Chi Tam & Huong Lan) Ly Chieu Chieu (Luong Tuan & Thanh Thuy) Ly Chieu Chieu (Trong Huu) Mai Chi Ve (Huong Lan & Phuong Mai) Mai Lo Minh Xa Nhau (Song Ca) Mang Theo Trai Tim ( Linh Tam & Cam Thu) Mang Theo Trai Tim (Cam Tien & Trong Nghia) May Bien (Mnh Qunh) May Chieu (Mnh ình) Me Chong Cua Toi (Thanh Tuyen & Ngoc Huyen) Me Van Doi Con Ve (Hng Thy) Mo Hoa (Kim T Long) Moi Anh Ve Tham Que Em (Vua Luan & Thanh Ngan) Mot Coi Di Ve (V Linh) Mot Lan Dang Do (To Chau Le Thu Thao) Mot Thoi Da Xa (Kim Tu Long & Ngan Hue) Mot Thuo Dam Me (Chau Thanh & Ngoc Huyen) Mua Dong Cua Anh (V Linh) Mua Lanh Thao Cam Vien (Huu Phuoc & Huong Lan) Mua Phi Truong (Che Thanh & Ngoc Huyen) Mua Sau Rieng (Chi Tam & Huong Lan) Mua Xuan Moi (Trong Nghia & Ngan Hue) Muc Tim Mong Toi (Minh Canh & Cam Tien) Nau Banh Dem Xuan (Chi Tam & Huong Lan) Nau Banh Dem Xuan (Huong Lan & Chi Tam) Neu Xuan Nay Vang Anh (Phi Nhung) Ngai Ngung (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) Ngau Hung Ru Con (Ngc Huyn) Ngay Dep Nhat (M Hng) Ngay Hanh Phuc (Chi Tam & Huong Lan) Ngay Xuan Tai Ngo (Trong Phuc & Thoai My) Ngay Xuan Tham Nhau (Chau Thanh & Cam Tien) Ngot Ngao Huong Vi Que Huong (Le Thuy & Thanh Thanh) Ngua O Thuong Nho (Kim T Long) Ngua Phi DuongXa (Vu Linh & Ngoc Huyen) Nguoi Da Nhu Mo (Song Ca) Nguoi Phu Keo Mo Cau (Vu Linh & Tai Linh)

6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528

Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan

Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co

Nguoi Yeu Co Don (Dung Thanh Lam) Nguoi Yeu Co Don (Male) Nhanh Cay Trung Ca (Chau Thanh & Cam Tien) Nho Ai (Chi Linh) Nhung Buoc Chan Am Tham (Linh Tam & Phuong Hong Thuy) Noi Buon Hoa Phuong (Minh Vng) Noi Nho Diu Em (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) On Nghia Sinh Thanh ( Manh Quynh & Be Xuan Mai) Ong Lai Do (Trng Phúc) Phai Duyen Hay No (Song Ca) Phan Gai Thuyen Quyen (Manh Quynh & Phi Nhung) Phan To Tam (Ngc Huyn) Pho Vang Em Roi (V Luân) Phuong Troi Xu La (Manh Quynh & Huong Thuy) Qua Con Me (Chi Tam & Huong Lan) Que Chong (Phuong Hong Thuy) Ra Gieng Anh Cuoi Em (Kim Tu Long & Thanh Thuy) Ru Nua Vang Trang (Ha Phuong & Trong Phuc) Rung La Thap (Bich Ngoc & Hoai Linh) Ruoc Tinh Ve Voi Que Huong (Chi Tam & Huong Lan) Ruou Cuoi Ngay Xuan (Ha Phuong & Trong Phuc) Sa Mua Giong (Kim T Long) Sao Anh No Danh Quen (Ngc Huyn) Sao Chua Thay Hoi Am (Minh Vng) Sao Chua Thay Hoi Am (Ngc Huyn) Sao Doi Ngoi (Kim T Long) Sao Doi Ngoi (Thanh Hang & Thai Binh) Sao Em No Voi Lay Chong (Linh Tam & Ngoc Tram) Song Nuoc Que Toi (Út Bch Lan) Song Que 1 (V Linh) Song Que 2 (My Chau & Vu Linh) Song Que 3 (Le Thuy & Duc Minh) Ta Tu (Minh Vng) Ta Tu Trong Dem (Chi Tam & Ngoc Huyen) Tam Su Vuong Phi (Yen Hhung) Tau Dem Nam Cu (Trng Phúc) Tha Nhu Giot Mua (Chi Tam & Huong Lan) Tham Lang (Kim T Long) Thanh Pho Buon (Chi Tam & Huong Lan) Thanh Pho Buon (Manh Quynh & Phi Nhung) Thanh Pho Buon (Phi Nhung & Manh Quynh) Thanh Pho Mua Bay (Minh Vng) Thao Thuc Mot Mien Que (Phuong Hang) Thoi (Quoc Kiet & Thanh Ngan) Thu Uoc Nguyen (Chau Thanh & Ngan Hue) Thuo Ban Dau (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) Thuo Yeu Nhau (L Thy) Thuo Yeu Nhau (Phuong Hong Thuy) Thuong Duoc Thi Thuong (Tuan Anh & Thanh Thuy) Thuong Lam Que Anh (Thanh Thúy) Thuong Nho Nguoi Dung (Tuan Chau) Thuong Sao Dieu Mua Lam Thon (Châu Thanh) Thuong Ve Mien Dat Lanh (Minh Vng) Thuong Ve Phan Rang (Luong Tran)

6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582

Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan

Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co

Thuyen Giay Chieu Mua (Kim Tieu Long & Thanh Ngan) Thuyen Giay Chieu Mua (Linh Tam & Ngoc Huyen) Thuyen Hoa (Kim Tieu Long & Huong Thuy) Thuyen Hoa (Ngan Tuan & Trinh Trinh) Tieng Hat Chim Da Da (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) Tieng Hat Chim Da Da (Tuan Chau) Tieng Hat Tren Pha My Thuan (Tuan Chau) Tim Em Noi Dau (Chau Thanh & Cam Tien) Tinh Dau Pho Cu (Kim T Long) Tinh Bien (Vu Luan & Thanh Hue) Tinh Bo Vo (Chi Tam & Huong Lan) Tinh Bo Vo (Huong Lan & Chi Tam) Tinh Bon Dem Mua (Linh Tam & Ngoc Tran) Tinh Cha (Tuan Chau) Tinh Dep Mua Chom Chom (Thanh Nam & Thanh Kim Hue) Tinh Me (Tuan Chau) Tinh Nho Mau Quen (Minh Vuong & Thanh Hang) Tinh Nhu May Khoi (Kim T Long) Tinh Tham Duyen Que (Chau Thanh & Cam Tien) Tinh Tham Duyen Que (Huong Lan & Chi Tam) Tinh Thoi Xot Xa (Ngoc Huyen & Vu Linh) Tinh Xuan (Hng Thy) To Duyen (Ngoc Huyen & Linh Tam) To Duyen (Song Ca) To Duyen (Tuan Thanh & Phuong Hong Thuy) Toc Em Duoi Ga (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) Ton Tan Gia Dien (Minh Vng) Tra Lai Thoi Gian (Chau Thanh & Phuong Hang) Tra Nhau Ngay Thang Cu (Luong Tuan & Phuong Hang) Trai Tai Gai Sac (linh Tam & Cam Thu) Trang Hon Tui (Quoc Kiet & Phuong Hue) Trang Ve Thon Da (Ngan Tuan & Trinh Trinh) Tro Ve Cat Bui (Tuan Chau) Truong Chi (Minh Vuong & Ngoc Huyen) Truong Chi My Nuong (Minh Vuong & Ngoc Huyen) Tuong Tu Nang Ca Si (Kim Tu Long & Que Tran) Van Chua Chiu Cuoi (Tan Beo & Bao Chung) Vang Trang Co Don (Kim T Long) Vang Trang Suy Tu (Minh Vuong & Thanh Hang) Ve Que Ngoai (Ngoc Huyen & Quoc Kiet) Vi Trong Nghich Canh (Minh Vuong0 Vo Dong Son (Kim T Long) Vui Trong Mua Cuoi (Vu Linh & Ngan Hue) Vui Trong Ngay Cuoi (Vu Luan & Ngan Hue) Xa Em Ky Niem (Vuong Linh & Phuong Hang) Xa Roi Hanh Phuc Gian Nan (Song Ca) Xe Hoa Cach Biet (Chi Tam & Huong Lan) Xin Goi Nhau La Co Nhan (Trong Huu & Le Thuy) Xin Nho Tim Nhau (Thanh Ngân) Xoai Doi (Quc Kit) Xom Dem (Ngc Huyn) Xuan Nho Me (Kim T Long) Xuan Va Yen (Kim Tu Long & Ngoc Huyen) Yeu Nhau Cho Nhau (Kim Tieu Long & Huong Thuy)

6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636

Ting Hát Chim a a (Thanh Thanh) Tan Cung Noi Nho (Ngc Sn) Tan Mua Phi Truong (Che Thanh & Ngoc Huyen) Tan Na Vng Trng (M Huyn) Tan On Con Gai (Mnh Qunh) Tan Tác (Female) Tan Tác (Ngc Bích) Tàn Thu (M Huyn) Tàn Tro (àm Vnh Hng) Tan V (Ngc Lan) Tan V (Tài Linh) Tan V (Trnh Nam Sn) Tang Nhau Doa Hong (M Lan) Tango D Vãng (Female) Tango D Vãng (Ngc an Thanh) Tango Mong Cho (D Nht Yn) Tango Mong Mo (D Nht Yn) Tango Say (Ái Vân) Tango Tình (Loan Châu) Tango Tình Nhân (Dinh Ngc) Tt C Là Âm Nhc (Hp Ca) Tat Nuoc Dau Dinh (Elvis Phuong & Ai Van) Tát Nc u ình (Tp Ca) Tàu êm Nm C & Nho Thanh Do (Don Ho & Diep Thanh Thanh) Tau Dem Nam Cu (Duy Khanh & Phuong Hong Que) Tàu êm Nm C (Male) Tàu êm Nm C (Phi Nhung) Tau Dem Nam Cu (Tuan Vu & Son Tuyen) Tau Dem Nam Cu (Tuan Vu & SonTuyen) Tau Ve Que Huong (Bruce Doan & Hai Ly) Tau Ve Que Huong (Quang Binh & Son Ca) Tau Ve Que Huong (Trang Thanh Lan & Quang Binh) Tay Trong Tay (Alan Ai) Tay Trong Tay (Male) Teen Vong Co (Vnh Thuyên Kim) Tell Me (Asia 4) Tell Me Why (Doanh Doanh, Trish & Cardin) Tt n Ri (Nhóm Sc Màu) Tt n Ri (Hp Ca) Tha Anh Noi Mot Loi (Hoàng Châu) Thà Cô n (Lý Hi) Thà ng Yêu Nhau (an Huy) Thà ng Yêu Nhau (Mnh Qunh) Thà ng Yêu Nhau (Ngc H) Tha Em Di Lay Chong (Tng Nguyên) Thà Git Ngi Yêu (Trng V) Tha La Hat Mua (Dim Liên) Thà Là Quên i (Khang Vit) Thà Là Quên i (Nguyen Truong) Tha La Xóm o (Hng Lan) Thà Làm Ht Ma Bay (3 Con Meo) Thà Làm Ht Ma Bay (Loan Châu) Thà Làm Ht Ma Bay (Ngc Hu) Thà Làm Ht Ma Bay (Ý Lan)

6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690

Thà Mt Ln au (Phan inh Tùng) Thà Mt Ln au (ng Hoàng Phúc) Tha Ngheo Con Hon (Lu Gia Bo) Tha Ngheo Ma Co Nhau (Lu Chí V) Thà Ngi ng Nói (an Trng) Thà Nh Git Ma (Bruce oàn) Thà Nh Git Ma (V Khanh) Thà Rng Anh Nói (Lâm Thúy Vân) Thà Rng Chia Tay (Cm Ly) Thà Rng Nh Th (Tu Ca) Thà Rng Nh Th (Ung Hoang_Phuc) Tha Thu Mot Lan (àm Vnh Hng) Thà Trng Thà en (Cm Ly) Thà Trng Thà en (ình Vn) Thà Trng Thà en (Kh Tú) Thà Trng Thà en (Nguyt Thanh) Thm Gi Tên Anh (Minh Tuyt) Tham Kin (Manh Dinh & Nhu Quynh) Tham Mo Me (Nh Qunh) Thm Mong (Cm Ly) Tham Mong Anh Ve (Lucia Kim Chi) Tham Mong Em Quay Ve (Phong t) Tham Thi (Khanh Ly & Elvis Phuong) Thm Thì (V Khanh) Tham Uoc (Tâm oan) Thm Yêu (Cardin) Than Con Gai Kiep Con Trai (Ha Vy & J Dung) Than Con Gai Kiep Con Trai (Ha Vy & Johnny Dung) Than Con Gai Kiep Con Trai (Johnny Dung & Ha Vy) Than Dieu Dai Hiep (Ha Vy & Johnny Dung) Than Dieu Dai Hiep (Johnny Dung & Ha Vy) Thn iêu i Hip (Lucia Kim Chi) Than Dieu Dai Hiep (Minh Tuyet & Lam Truong) Thân Phn (Thúy Hng) Thang 9 Giong Song (Trúc Qunh) Thang 9 Giong Song (V Khanh) Thang Bom (Ai Van & Kieu Hung) Thang Cuoi (Manh Dinh & Ai Van) Thng Cui (Tp Ca) Tháng Sáu Tri Ma (Julie) Tháng Sáu Tri Ma (Thanh Mai) Thành Ph Bun (Bruce oàn) Thành Ph Bun (Ch Linh) Thanh Pho Buon (La Suong Suong & Ky Anh) Thành Ph Bun (Trng V) Thành Ph Bun (Tun V) Thành Ph Bun (Vu Toan) Thành Ph Cung Nhit (Ngc Bích) Thành Ph Cung Say (Cát Tiên) Thành Ph Ma Bay (Ch Linh) Thành Ph Ma Bay (K Vng) Thành Ph Ma Bay (Nu) Thành Ph Ma Bay (Quang Dng) Thành Ph Sau Lng (Ch Linh)

6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744

Thành Ph Sau Lng (Hng Trúc) Thành Ph Sau Lng (Quang Lê) Thành Ph Sng Mù (Nh Qunh) Thành Ph Vng Anh (Thanh Lam) Tht Khó Nói Li Chia Tay (Phm Khánh Hng) That Khong Em (Trn Tâm) Tht Lòng (Lu Chí V) Tht Lòng (Lu Chí V) That Long Anh Nho Em (Châu Gia Kit) That Long Em Chang Muon Nhu The (Uyên Trang) Tht Lòng Xin Li Em (Phm Khánh Hng) Tht Lòng Yêu Em (ng Khôi) Tht Tình (Tommy Ngô) Thay Toi (Phuong Quang & Hoa Phuong) The Chase (Trish & Cardin) Th Gii Hào Hoa (Male) The Gioi Hao Hoa (Nguyen Duc & Tu Linh) Th Gii Không Tình Yêu (Lâm Nht Tin) The Gioi Tinh Ca (Nguyên Khang) Th Ri Mt Mùa Hè (Hng Trúc) Th Ri Mt Mùa Hè (Tâm oan) The Year Of The Dragon (Trish) Thêm Mt on Bun (Lâm Gia Minh) Thi Si Duoi Vang Trang (Bo Hân) Thi Si Duoi Vang Trang (Tú Quyên) Thì Thm Mùa Xuân (Bo Hân) Thì Thm Mùa Xuân (Khánh Lan) Thì Thm Mùa Xuân (Minh Tuyt) Thì Thm Mùa Xuân (Mng Thi) Thì Thm Mùa Xuân (Ngc Thúy) Thì Thm Mùa Xuân (Thanh Tho) Thì Thm Mùa Xuân (Tú Quyên) Thi Thoi Em Nhe (Cam Ly & Dan Truong) Th Trn Mù Sng (Hng Thy) Th Trn V êm (Ch Linh) Th Trn V êm (Lâm Gia Minh) Thiên àng Ái Ân (Female) Thiên àng ánh Mt (Dng Triu V) Thien Dang Khong Xa (Don Ho & Thanh Ha) Thien Duong Ai An (Y Phng) Thien Duong Cho Anh (Hng Ngc) Thiên ng Không Xa (an Trng) Thiên ng Là ây (Hp Ca) Thiên ng Mong Manh (an Trng) Thiên ng Mong Manh (Phng Thanh) Thiên ng Mùa Xuân (M Tâm) Thien Duong Tinh Ai (Nh Mai) Thien Duong Tinh Ai (Vu Toan) Thien Duong Tinh Yeu (Tam Ca) Thien Duyen Tien Dinh (Du Minh & Ngoc Dai) Thien Duyen Tien Dinh (Kim Huyen & Hai Phong) Thien Duyen Tien Dinh (Luong Tung Quang & Tu Quyen) Thien Duyen Tien Dinh (Trang Thanh Lan & Quang Binh) Thiên Nhiên (T Ca Ngu Nhiên)

6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798

Thiên Thai (Khánh Lan) Thiên Thai (Lâm Nht Tin) Thien Than Bong Dem (Truc Lam & Truc Linh) Thien Than Mu Do (Hùng Cng) Thiên Thn Ti Li (S an) Thiên Thn Trong M (ng i V) Thiep Hong Anh Viet Ten Em (Phuong Dung & Trung Chinh) Thip Hng Anh Vit Tên Em (Trng V) Thip Hng Anh Vit Tên Em (Tun V) Thip Hng Báo Tin (Hng Trúc) Thip Hng Báo Tin (Trng V) Thip Hng Báo Tin (Trng V) Tho Chay Hon Toi Net Ten Em (V Khanh) Th Ngây (D Nht Yn) Th Than (Ch Phong) Thoang Giac Mo Qua (The Son & Tam Doan) Thoáng Mây Bay (Thái Châu) Thoáng Mây Bay (Tho My) Thoáng Mt Gic M (Tâm oan) Thoát Ly (Minh Tuyt) Thoát Ly (M Tâm) Thoát Ly (Quc Dng) Thôi (Don H) Thôi (Male) Thôi (Mnh Qunh) Thôi (Thái Châu) Thoi Anh Cu Di (Hoàng Châu) Thôi Anh Hãy V (an Huy) Thôi Anh Hãy V (La Sng Sng) Thoi Anh Hay Ve (Lam Truong & Thu Phuong) Thoi Anh Hay Ve (Minh Tuyet & Johnny Dung) Thoi Anh Hay Ve (Thanh Thuy & Anh Tu) Thoi Chia Ly Tu Day (My Huyen & Thai Chau) Thôi ành Chia Tay (Lý Hi) Thoi Danh Quen Het Nhung Doi Gian (Khánh ng) Thói i (Ch Linh) Thói i (Khánh Hoàng) Thói i (Mnh ình) Thói i (Tam Ca) Thói i (Trng Phúc) Thói i (Trng V) Thói i (Vu Toan) Thôi ng Chiêm Bao (Lê Uyên) Thoi Gian Chua Voi (àm Vnh Hng) Thoi Nho Mong Ma Chi (Bo Hân) Thôi Ta Chia Tay (Vân Quang Long) Thôi Ta Xa Nhau (Male) Thoi T (Christiane Lê) Thoi T (Ý Lan) Thoi Ve Di (Lam Anh & Quynh Vi) Thoi Xa Nhau (Male) Thu Ca Dieu Ru Con (Thái Hin) Thu Ca (oan Thy) Thu Ca (Nguyn Hng)

6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852

Thu Ca (Quang Dng) Thu Chien Binh (Trng V) Th Cho M (Trng V) Thu Cho Nguoi Con Gai Thanh Do (Tun V) Th Cho V Hin (Quang Lê) Th Cho V Hin (Trng V) Thu Cô Liêu (Hng Nhung) Thu Cui (Vân Quang Long) Thú au Thng (Kenny Thái) Thu Goi Nguoi Mien Xa (Thanh Tuyn) Thu Gui Nguoi Buon Xa (Hng Trúc) Th Gi Ngi Min Xa (Hng Trúc) Thu Hát Cho Ngi (Chung T Lu) Thu Hát Cho Ngi (Ngc Bích) Thu Hát Cho Ngi (Vit Dng) Thu Nhu The (ng Hoàng Phúc) Thu Quyn R (Lê Toàn) Thu Quyn R (Tun Ngc) Thu Su (inh V) Thu Su (Phng Mai) Thu Su (Quang Dng) Thu Su (Yn Phng) Thu Su & Lay Troi Con Duoc Binh Yen (Y Lan) Th Tha Mt Ln (àm Vnh Hng) Thu Vàng (Female) Thu Vàng (Hng Nhung) Thu Vàng (Nh Mai) Thu Vàng (Thanh Lan) Thu Vàng Trên Li (Ngc Hu) Th V Em (Nht Quân) Th V Em Gái Thành ô (Ch Linh) Thu Ve Xom Nho (Khánh Hoàng) Thu Xuan Ba Viet Cho Con (Trng V) Thu Xuan Cho Em (Phng Hng Qu) Th Xuân Hi Ngoi (Duy Khánh) Th Xuân Hi Ngoi (Gia Huy) Th Xuân Hi Ngoi (L Thu) Th Xuân Trên Rng Cao (Duy Khánh) Th Xuân Trên Rng Cao (Quang Lê) Thung Lng Hng (Khánh Ly) Thung Lng Hng (Ngc Bích) Thung Lng Hng (Ý Lan) Thung Lunng Hong (Ngc Bích) Thu 20 (M Tâm) Thu y Có Em (K Vng) Thu y Có Em (Trn Thái Hòa) Thu y Yêu Nhau (Nh Qunh) Thu Ban u (Alan Ai) Thu Ban u (Bruce oàn) Thu Ban u (Mng Thi) Thu Ban u (Quang Linh) Thu Ban u (Tun Ngc) Thu Ban u (V Khanh) Thu Bng Là Ngi (Bo Phúc)

6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906

Thuong Thuong Thng Thuong Thng Thng Thuong Thuong Thuong Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thuong Thng Thuong Thuong Thuong Thng Thuong Thuong Thuong Thng Thng Thng Thng Thuong Thng Thng Thng Thuong Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng

(Ý Lan) Ai (Lu Hng) Anh Mt i Mt Ch (Phi Nhung) Anh Va Toi Nho Ten Anh (Lê Nguyên) Áo Bà Ba (Cm Ly) Ca Mùa H (Minh Tuyt) Chi (Ha Phuong & Huong Thuy) Chiec Ao Ba Ba (Cm Ly) Chiec Ao Ba Ba (Phi Nhung) i Hoa (Hng Nga) Em Lý Mit Vn (M Huyn) Hn (Ch Linh) Hn (Thanh Thanh) Hn (Trng V) Hoài Li Ru (Quc i) Hoài Ngàn Nm (Bo Ngc) Hoài Ngàn Nm (àm Vnh Hng) Hoài Ngàn Nm (Phng Dim Hnh) Hoài Ngàn Nm (Tun V) Mi Tình u (H Vy) Mt Ngi (Trúc Qunh) Mt Ngi (Ý Lan) Mt Ngi Xa (Mnh Qunh) Nhau Ly To Hong (Cam Ly & Quang Linh) Nhau Lý T Hng (Nhã Thanh) Nhau Ly To Hong (Quang Linh & Cam Ly) Nhau Mua Mua (Lâm Thúy Vân) Nhau Ngay Mua ( Don Ho & Lam Thuy Van) Nhau Ngày Ma (Quang Dng) Nhau Ngay Xua (Nm) Nhau Tron Doi (Mnh Qunh) Nhau Tron Doi (Phuong Lam) Nh (Hng Lan) Nh (M Linh) Nh Ngi Dng (Cm Ly) Nh Ngi Dng (Hng Nhung) Nho Que Nha (Bruce Doan & Kha Tu) Nh Quê Nhà (Phi Nhung) Nh Trong Ma (Ngc Bích) Quá Quê Hng i (ình Vn) Qua Viet Nam Oi (Quang Linh) Thm (Tng Nguyên) Tình Nhân (Hoài Nam) Tình Nhân (Ngc H) V M Hu (M Huyn) V Min t Lnh (Hng Lan) V Min t Lnh (Nm) V Min Trung (Hng Trúc) V Min Trung (Khánh Hoàng) V Min Trung (Nh Qunh) V Min Trung (Quang Cuong) V Min Trung (Quang Lê) V Min Trung (Quang Linh) V Min Trung (Trng V)

6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960

Thng V Mùa ông Biên Gii (Hng Trúc) Thuong Ve Mua Dong Bien Goi (Trng V) Thng V Quán Tr (Trng V) Thuong Ve Que Toi (Mnh ình) Thng V Vùng Ha Tuyn (Duy Khánh) Thng V Vùng Ha Tuyn (Hng Trúc) Thng V X Hu (M L) Thng V X Hu (Thùy Dng) Thúy ã i Ri (Nguyn Hng) Thy Th Và Bin C (Lê Tâm) Thuyn Giy Chiu Ma (Hoài Nam) Thuyen Hoa (Bruce Doan & Kha Tu) Thuyen Hoa (Cong Thanh & Lynn) Thuyn Hoa (Hng Lan) Thuyen Hoa (Manh Quynh & Thuy Hang) Thuyn Không Bn (Giao Linh) Thuyn Nh Ngày Xa (M Linh) Thuyen Tinh Tren Song (Don Ho & Ngoc Hue) Thuyn Tình Trên Sóng (Hng Lan) Thuyn Trng (Anh Tú) Thuyn Vin X (Christiane Lê) Thuyn Vin X (Duy Hnh) Thuyn Vin X (Ý Lan) Thuyn Xa Bn (Ngc H) Thuyn Xa Bn (Phi Nhung) Thuyn Xa Bn Xa (H Vy) Thuyen Xa Roi Ben (Nm) Tí Ng Ca Tôi (Trng V) Tia Nng Di Ma (Tú Quyên) Tiamo (Tú Quyên) Tic (Bruce oàn) Tic Làm Gì (Thiên Kim) Tic Nui (an Trng) Tic Nui (Ý Lan) Tic Nui Cuc Tình (Châu Ngc) Tiec Nuoi Khi Tinh Ta Ra Di (Lê Dung) Tic Thu (Ha Mi) Tic Thu (Quang Dng) Tiec Thuong (Diem Lien & Lay Minh) Tiec Thuong (Lam Nhat Tien & Nhu Quynh) Tin (Th Sn) Tin Anh (Minh Tuyt) Tien Anh Chieu Mua (Huy Tâm) Tin Anh Trong Ma (Christiane Lê) Tin Bn Lên ng (Lam Trng) Tin Bit (Hng Lan) Tin Bit (Khánh Hoàng) Tien Biet (Ky Vuong & My Hao) Tin Bit (Quc i) Tin Bit (Tun V) Tin Bc Phi Trng (Vân Quang Long) Tin Bc Sang Ngang (Female) Tin Bc Sang Ngang (Kiu Nga) Tin a (àm Vnh Hng)

6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014

Tin a (Hng Trúc) Tien Dua (Khanh Ngoc & Nhat Tinh Anh) Tin a (Lâm Hùng) Tin a (Lâm V) Tin a (Lê Trí) Tin a (Phi Nhung) Tin a (Quang Linh) Tin a (Quc Tun) Tin a (Tin Long) Tin a (Vu KHanh) Tin a (V Khanh) Tin a (Ý Lan) Tin Em Chiu Ma (Ý Lan) Tin Em Ni Phi Trng (Male) Tin Em Theo Chng (Trng V) Tien Em Trong Mua (Duy Hnh) Tin Là Phù Du (Mai Thanh Dong) Tin Mt Ngi i (Ngc an Thanh) Tin Ngi i (Giao Linh) Tin Ngi i (Hng Lan) Tien Oi Tien (Anh Khai Minh) Tien Thoai Luon Nan (Bo Phúc) Tin Và Lá (ình Vn) Tin Và Lá (Hng Lan) Ting Ca ó V âu (Lâm Gia Minh) Ting Ca ó V âu (Trng V) Ting Ca U Hoài (Phi Long) Ting Chim Quyên (Cm Ly) Tieng Chuong Giang Sinh (Cát Tiên) Ting Còi Trong Sng êm (Tâm oan) Tieng Dan Chai (Johnny Dung & Manh Dinh) Ting Dân Chài (Tp Ca) Ting àn Tôi (Duy Quang) Tieng Gio Xon Xao (Dam Vinh Hung & A Dam) Ting Gió Xôn Xao (àm Vnh Hng) Tieng Gio Xon Xao (Tu Quyen & Huy Vu) Tieng Hat Ben Troi (Quang Linh) Ting Hát Chim a a (Don H) Ting Hát Chim a a (Hon Ho) Ting Hát Chim a a (Nh Qunh) Ting Hát Chim a a (Quang Lê) Ting Hát Chim a a (Quang Linh) Ting Hát Chim a a (Th Sn) Ting Hát Chim a a (Trúc Quyên) Ting Hát Chim a a (Trng V) Ting Hát Chim a a (Tuan Chau) Ting Hát Chim a a (Yn Khoa) Tieng Hat Da Lan (Khánh Ly) Tieng Hat Da Lang (Khánh Ly) Ting Hát Hu Phng (Female) Tieng Hat Muong Luong (Phi Nhung) Tieng Hat Muong Luong (Trng V) Ting Hát Na Vi (Female) Ting Hát Na Vi (Tami Lê)

7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068

Ting Hát Na Vi (Thanh Hà) Tieng Hat Sao Dem (V Khanh) Ting Hát Trái Tim (Hp Ca) Tieng Hat Tu Nhip Tim (Tu Quyen & Loan Chau) Tieng Hat Voi Cung Dan (Elvis Phuong & Duy Quang) Ting Hát Vi Cung àn (Thái Hin) Tieng Ho Ben Bo Hien Luong (Quang Linh) Ting Hò Min Nam (Female) Ting Hò Min Nam (Phi Nhung) Ting Hò Min Nam (Sn Tuyn) Tieng Hot Chim Da Da (V Sn) Tieng Long Ni Non (Tâm oan) Tieng Long Ni Non (Than Huyen) Ting Lòng Xao ng (M Tâm) Tieng Me Ru Ngan Doi (Thanh Hà) Ting Ma Bun (Ngc Lan) Ting Ma êm (Duy Quang) Ting Quc êm Trng (Nhã Thanh) Ting Rao (Huynh Phong Dien) Ting Rao (Minh Tuyt) Ting Rao (Ngc Bích) Ting Rao (Nhã Thanh) Ting Ru Ngàn i (Thái Châu) Tieng Sach Thung (Minh Tuyet & Cam Ly) Ting Sáo (Cm Ly) Tieng Sao Thien Thai (Khanh Ha & Thúy Anh & Luu Bich) Tieng Sao Thien Thai (Christinane Le & Le Tri) Ting Sáo Thiên Thai (Female) Ting Sáo Thiên Thai (Tam Ca Nu) Ting Sáo Thiên Thai (Thanh Hà) Ting Sáo Thiên Thai (Thanh Trúc) Ting Sét Ni Vn Hoang (Ngc Anh) Tieng Song Bien (Tai Linh & Mong Na) Ting Sông Hng (Ngc H) Ting Thi Gian (Lê Dung) Tieng Thu (Khanh Ly & Le Thu) Ting V Cm (Thanh Hà) Tieng Vy Cam (Minh Tuyt) Tieng Xet Noi Vuon Hoang (Ngc Anh) Tieng Xet Noi Vuon Hoang (Phng Thanh) Ting Xa (Ngc ài) Ting Xa (Tâm oan) Ting Xa (Thanh Thúy) Tieu Can Mot Khuc Dan Ca (Tuong Nguyen & Quynh Dung) Tiu Cô Nng (Mnh ình) Tiu Th Kiêu K (V Hà) Tìm Anh (Hoàng Anh) Tìm Bn Bn Phng (Thái Châu) Tìm Bóng (Quang Dng) Tim Bun Lên Ting Gi (Anh Dng) Tim Ca Chieu Hoang (Bo Tun) Tím C Rng Chiu (Hng Trúc) Tím C Rng Chiu (Trng V) Tìm âu (Tun Ngc)

7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122

Tìm âu Gic M (M Tâm) Tim Dau Ngay Tho (Trng V) Tìm Em (Lý Hi) Tìm Em êm Cui Nm (Lam Trng) Tim Lai Dau Yeu (Cam Ly & Dan Truong) Tìm Li Du Yêu (Lam Trng) Tìm Li Du Yêu (Song Ca) Tìm Li Ln Na (Female) Tìm Li Ln Na (Minh Vy) Tìm Li Ln Na (Vu Quoc Kiet) Tim Lai Mua Xuan (Nguyn Phi Hùng) Tim Mai Mong Cho (Duy Linh) Tìm Mãi Thng Yêu (Mnh Qunh) Tìm Mãi Thng Yêu (M Huyn) Tìm Mãi Thng Yêu (Ngc Sn) Tim Mai Yeu Thuong (Trng V) Tìm Quên (Trng V) Tim Ve Dau Yeu (Hoàng Nam) Tim Ve Chon Cu (Loan Chau & Trúc Linh & Truc Lam) Tìm V Chn C (Nguyn Phi Hùng) Tìm V Chn Hoang Vu (Tun Ngc) Tìm V Ngày Hôm Qua (Phan inh Tùng) Tìm V Ph Xa (Female) Tìm V Ph Xa (Hp Ca) Tìm V Vi M (Phan inh Tùng) Tim Vo (Don Ho & Nhu Quynh) Tín Hiu Trái Tim (an Trng) Tin Nhn (an Trng) Tình ã Xa (Huy V) Tình au (c Hi) Tinh Dau Mai Yeu (Huy V) Tình u Tình Cui (Khánh Ngc) Tình (Christinane Le) Tình (Nguyên Khang) Tình (Quang Dng) Tình (Thanh Lan) Tình (Thanh Trúc) Tình (Vpop) Tình 2000 (àm Vnh Hng) Tình 2000 (Dim Liên) Tình Anh (Hoàng Nam) Tinh Anh Da Hua (Dng Triu Hi) Tình Anh Lính Chin (Phi Nhung) Tình Anh Lính Chin (Trng V) Tinh Anh Mang Theo (Nht Tinh Anh) Tinh Anh Ngon Nen (Anh Tú) Tình Anh Vn Nh Th (Nht Tinh Anh) Tinh Bac (Nhat Ho) Tình Bn (an Trng) Tình Bn (Lam Trng) Tình Bn (Phng Hùng) Tình Bn (Phng Uyên) Tinh Ban Be (Lâm Gia Minh) Tinh Ban Huu (Nguyen Duc & Tu Linh)

7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176

Tinh Tình Tinh Tinh Tình Tình Tinh Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình TInh Tinh Tinh Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình

Ban Quang Trung (Truong Vu & Lam Gia Minh) Bn Quang Trung (Trng V) Ban Tinh Linh (Trng V) Bang Gia (Nguyen Hung & Nhu Quynh) Bng Giá (Nguyên Khng) Bng Giá (Tú Quyên) Bang Gia (Vu Khanh & La Suong Suong) Bng Hu (Huyn Thoi) Bo Vo (Bruce Doan & Giao Linh) Bo Vo (Phuong Mai & Phuong Lam) B V (Song Ca) B V (Tun V) Bt Nc (Quc i) Bt Nc (Song Ca) Bun Trong Ma (Th Sn) Bun (Nht Trng) Bun Trong Ma (Th Sn) Bun Xa Vng (an Trng) Ca (Hp Ca) Ca (Ngc Sn) Ca (Sn Ca) Ca Alisan (Thái Doanh Doanh) Ca Alisan (Tun t) Ca Chim Da Da (Minh Tuyt) Ca Chim Da Da (Phi Nhung) Ca Chim Da Da (Phi Nhung) Ca Dat Phuong Nam (Mng Thi) Ca Du Mc (Ngc Bích) Ca Mùa ông (Lê Uyên) Ca Mùa ông (Uyên Phng) Ca Mùa H (V Tun) Ca Muôn i (Female) Ca Muôn Thu (Male) Ca Nguoi Di Bien ( Doan Phi & Anh Minh) Ca Nguoi Di Bien (Anh Minh & Doan Phi) Ca Quê Hng (Nhat Khanh) Ca Que Huong (Phi Nhung) Ca Shalala (Kevin Khoa) Ca Shalala (Kevin Khoa) Ca Tren Lua (Manh Quynh & Thuy Hang) Cai Dang (Johnny Dng) Câm (Duy Linh) Câm (V Khanh) Cây Và t (H Vy) Cây Và t (Tâm oan) Cha (ng Trng Phát) Cha (Ngc H) Cha (Ngc Sn) Cha (Nhã Thanh) Cha (Quang Lê) Cha (Quc Dng) Cha (Trng V) Chàng Ý Thip (Hng Trúc) Chàng Ý Thip (Hng Lan)

7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7230

Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình

Chàng Ý Thip (Thanh Tuyn) Chàng Ý Thip (Trng V) Chang Y Thiep (Y Van & Huong Lan) Chp Nhn (Qunh Vi) Chp Nhn (Thiu K Anh) Cht Theo Mùa ông (Bruce oàn) Cht Theo Mùa ông (Elvis Phng) Cht Theo Mùa ông (Nam Ca) Cht Theo Mùa ông (Sn Tuyn) Ch p (Trng V) Ch p Khi Còn Dang D (Thanh Tuyn) Cho Khong (Nguyen Hung & Ky Duyen) Cho Không Biu Không (Male) Cho Khong Bieu Khong (Nguyen Hung & Ky Duyen) Cho Không Biu Không (Tú Quyên) Chôn Kín (Yn Khoa) Chung ôi (Lng Gia Huy) C (Dip Minh Tuyn) C (Female) Co (Huy Son & Huy Nhat) C (LiLian) C (Minh Nhi) C (Minh Tuyt) C (ND Thuy Hang) C (Ngc Bích) C (Phi Nhung) C (Song Ca) C (Tin Dng) C ô (Hng Trúc) C Gp Nhau ( Thanh) C Gp Nhau (Hoài Nam) C Gp Nhau (Nhã Thanh) C Gp Nhau (Phi Nhung) Co Nhau Khong (Plus 2) Có Nh Không (Kiu Nga) Co Nhu Khong (Mai Le Huyen & Anh Minh) Có Nh Không (Male) Có Nh Không (Thái Tho) Còn Lt Pht Ma Bay (La Sng Sng) Con Mai Buon (Cát Tiên) Con Vuong Van (Trinh Lam & Quynh Vi) C (Vân Quang Long) C Cha Quên (Ngc H) Cu Da Quen (Le Quyen & Dang Khoi) Cui Mùa ông (Cm Ly) Cui Xót Xa (Huy Tâm) Cuoi Xot Xa (Vu Khanh & Thanh Ha) Cung iên (Loan Châu) Cung iên (Ý Lan) Cung Say (Andy Quách) Cung Say (Huy Tâm) Cung Say (Lâm Chí Khanh) ã Bay Xa (Kevin Khoa) ã Bay Xa (Trúc Quyên)

7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 7283 7284

Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tinh Tình Tình

ã i Thay (Trn Tâm) ã Lãng Quên (Cát Tiên) Da Lang Quen (Nhu Loan & Nguyen Thang) ã Nht M (Nguyên Thng) ã Phôi Pha (an Trng) ã Phôi Pha (Phng Uyên) ã Vt Bay (Tun Ngc) ã Vt Bay (V Tun c) ã Xa (Don H) ã Xa (Huy V) ã Xa (Huy_Vu) ã Xa (Minh Tuyt) Da Xa (Nhat Trung & La Suong Suong) ã Xa (Ni Ni) ã Xa (Tú Quyên) Da Xa 2 (Minh Tuyt) Di Kh (Ngc Sn) Di Kh (Trng V) Dai Kho (Yen Khoa & Ngoc Son) ng (Cm Ly) ng Lý Kh Qua (Cm Ly) ng Lý Kh Qua (Nhã Thanh) ng Lý Kh Qua (Tâm oan) au (Purity) au (Tú Quyên) au (Vân Quang Long) u Cha Nguôi (Hoài V) u Cha Nguôi (Male) u Cha Nguôi (Minh Tuyt) u Cha Nguôi (Trnh Nam Sn) âu D Quên (Lâm Thúy Vân) Dau Kho Phai (Lâm Thúy Vân) u Khó Quên (Minh Tuyt) u Mt Thi Áo Trng (Dim Liên) u Mt Thi Áo Trng (Song Ca) Dau Muon Thuo (Giao Linh & Truong Hai) u Muôn Thu (Mnh Qunh) Dau Ngan Noi (Nht Trng) u Tình Cui (Don H) u Tình Cui (Khánh Hoàng) u Tình Cui (Male) u Tình Cui (M Linh) u Tình Cui (Quang Dng) u Tình Cui (Thanh Tuyn) u Vn Khó Phai (Lâm Thúy Vân) u Vn Vng (Thanh Trúc) n Không Ng (Ý Lan) n Ri i (Thanh Trúc) n Ri i (Tun V) Den Trai Tim (Hai Mi) Dep (Thanh Truc & Gia Huy) Dep (Thanh Truc & Gia Huy) p Mùa Chôm Chôm (Cao Thanh) p Mùa Chôm Chôm (ình Vn)

7285 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332 7333 7334 7335 7336 7337 7338

Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình

p Mùa Chôm Chôm (Trng V) Dep Muon Thuo (Khánh Hoàng) p Nh M (Male) p Nh M (Thanh Hà) p Xót Xa (Thanh Trúc) iên (Huy Tâm) i (Male) Doi (Manh Quynh & THuy Hang) i (Mnh Qunh) i (Phuong Lam) i (Song Ca) i (Tam Ca) i (Thanh Tuyn) i (Thiên Kim) i (Tun V) Doi 2 (Khng V) Doi 2 (Trng V) i Ca S (Lu Bích) Doi Ca Sy (Lu Bích) i Ngh S (àm Vnh Hng) i Ngh S (Dim Liên) i Tay Trng (Trng V) i Tay Trng (Tun Cnh) n Côi (Johnny Dng) n Côi (Minh Tuyt) n Côi (Nguyên Khang) n Côi (Nguyn Phi Hùng) n Phng (an Huy) n Phng (an Trng) n Phng (H Vy) n Phng (Huy V) n Phng (Lâm Nht Tin) n Phng (Lam Trng) n Phng (Luu Minh Thang) n Phng (Nguyên Khng) Don Phuong 1 (Huy V) n Phng 2 (Huy V) n Phng 2 (Lam Trng) n Phng 2 (Luu Minh Thang) Don Phuong Nhac Hoa (Nguyên Khng) Du Tram Loi (Minh Tuyet & Luong Tung Quang) Duyen Dau Nam (Mai Tuan & Yen Khoa) Em Bin Rng Sông Dài (Quang Lê) Em Bin Rng Sông Dài (Trng V) Em Búp Bê (Lâm Gia Minh) Em Còn Mãi (Tú Quyên) Em Là i Dng (Duy Mnh) Em Mai Trao (Thu Minh) Em Mùa Xuân (Lam Trng) Em Mua Xuan (Nhat Trung & La Suong Suong) Em Mùa Xuân (Trng Huy) Em Ngn Nn (Minh Nhi) Em Ngn Nn (Minh Tuyt) Em Ngn Nn (M Tâm)

7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348 7349 7350 7351 7352 7353 7354 7355 7356 7357 7358 7359 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392

Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình

Em Ngn Nn (Tú Quyên) Em Trao Anh (Ngc Thúy) Em Trao Anh (NiNi Uyen Nhi) Em X Qung (àm Vnh Hng) Gn Tình Xa (Hng Lan) Gn Tình Xa (Ngc Sn) Ghen (Julie) Gian Di (NiNi Khanh) Gian Di (Tú Quyên) Gian Doi Nguoi Gian Doi (Lu Chí V) Giua Doi Bo (V Hà) Hn (Tun Ngc) Hu Phng (Sn Tuyn) H (Hoang Liem) Hoài Hng (Ngc H) Hoai Huong (Y Lan & Quang Le) Hoàng Hôn (Phng Thanh) Hoàng Hôn (Tun Hùng) Hng (Lý Hi) Hong Nhu Mo (Cam Ly & Dan Truong) Hng Nh M (Minh Vi) Khat Vong (Huy V) Khi Giàu Khi Nghèo (Vân Quang Long) Khi Giàu Khi Nghèo (Vang Q Long) Khô (Minh Tuyt) Kho Tro Ve Pho Cu (Minh Tuyt) Không D Phai (Minh Thun) Không i Thay (Nguyn Hng) Không Hi Tic (Nguyn Hng) Không Hi Tic (Uyên Trang) Khúc Bun (Carol Kim) Khúc Bun (Don H) Khúc Bun (Elvis Phng) Khúc Bun (Male) Khúc Bun (V Khanh) Khuc Chieu Mua (Bang Kieu & Tran Thai Hoa) Khúc Chiu Ma (Hp Ca) Khúc Chiu Ma (Thanh Trúc) Khuc Cho Em (Bruce Doan & Anh Thu) Khuc Cho Em (Nhu Quynh & Loan Chau) Khúc Cho Em (Tp Ca) Khúc Cui (an Trng) Khuc Dem Trang (Ngc Hng) Khúc D Dang (Cao Thái Sn) Khúc on Trng (Trng V) Khúc Di Gian (Thanh Thúy) Khúc Mùa ông (Nht Trung) Khúc Mùa Xuân (ài Trang) Khúc Mùa Xuân (Dinh Ngc) Khúc Mùa Xuân (Tun Ngc) Khúc Tháng Sáu (Khánh Hà) Khúc Th Nht (Lê Uyên) Khúc Th Nht (Nh Mai) Khúc Th Nht (Trn c)

7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446

Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình

Khúc Th Nht (V Khanh) Khúc Vàng (an Trng) K N (Male) K N (Mnh Qunh) K N (Nguyên Khang) K N (Tun V) K N (Ý Lan) La COn Mo (Anh Tú) Là Gì (Thiên Kim) Là Gic M (Khánh Hà) Là Si T (Loan Châu) La Soi To (Ninh Cat & Loan Chau) Là Th ó (Don H) Lam Lo (Huy Vu & Ha Vy) Lam Lo (Lam Truong & Chau Khanh) Lm L (Lam Trng) Lm L (Ngc Lan) Lm L (Nguyên Khang) Lang Tu (Trng V) L Bóng (Cm Ly) L Bóng (Tú Quyên) L Loi (Lâm Thúy Vân) Lính & Linh Ma Em (Hop Ca) Lính (Hùng Cng) Lính (Male) Lính (Trish Thùy Trang) L (àm Vnh Hng) L (H Vy) L (SiSi Thanh Ly) L Cách Xa (Minh Tuyt) L Cách Xa (Tú Quyên) Lo Tram Nam (Ai Van & Nguyen Hung) Lo Tram Nam (Ai Van & Nguyen Hung) Lúa Duyên Trng (Female) Lua Duyen Trang (Quang Le & Ngoc Ha) Mai Bay Xa (Kevin Khoa) Mãi Bên Anh (Mai Linh) Mãi Bên Anh (Tú Quyên) Mãi B V (Nguyên Khang) Mai Cach Xa (Cat Tien & Andy Quach) Mãi Mong Ch (Duy Linh) Mãi Xanh (M Tâm) Mat Nhau Bao Gio (Minh Tuyt) M (Ngc Sn) M (Nhã Thanh) M (Trng V) Mênh Mang (an Trng) Mênh Mang (Nguyên Khng) Mng (Ngc Liên) Mng M (Johnny Dng) Mng M (Tú Quyên) Mt Chiu (Lu Bích) Mùa Hoa ào (Hng Lan) Mun (Thanh Trúc)

7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499 7500

Tinh Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình

Muon (The Son & Tam Doan) Mun (Th Sn) Nay (àm Vnh Hng) Ngn ôi B (Hng Trúc) Ngn ôi B (Phi Nhung) Ngan Nam (Cam Ly & Van Quang Long) Ngang Trai (Nhat Trung & La Suong Suong) Ngh S (Hng Nga) Nghèo (M Huyn) Nghèo (Song Ca) Nghèo Có Nhau (Nht Linh) Ngheo Co Nhau (Quan Kim Thuy & Truong Vu) Ngha ôi Ta (Christiane Lê) Ngha ôi Ta (Giao Linh) Ngha ôi Ta (Huyn Châu) Nghia Doi Ta (Le Tri & Christiane Le) Nghia Doi Ta (Vu Khanh & Y Lan) Ng Là M (Cm Ly) Ngo Tram Nam (Luong Tung Quang & Tu Quyen) Ngi Ngoi o (Elvis Phng) Nht Phai (Don H) Nht Phai (Ngc Hi) Nht Phai (Nguyen Truong) Nh (àm Vnh Hng) Nh (Doan Ho) Nh (Thiên Kim) Nh Mau Quên (H Vy) Nho Mau Quen (Huong Thuy & Quang Le) Nh Mau Quên (Khánh Hoàng) Nh Mau Quên (Ngc H) Nh Mau Quên (Ngc Sn) Nho Mau Quen (Quang Le & Huong Thuy) Nh Mau Quên (Tâm oan) Nh Chic Lá (Vân Quang Long) Nhu Chim Bao (Uyên Trang) Nh Cn Gió (La Sng Sng) Nh Gic Mng Tan (Lam Trng) Nh Gic Mng Tan (Minh Tuyt) Nh Lá Bay Xa (Tú Quyên) Nh Lá Bay Xa 2 (Jimmi JC Nguyen) Nh Mây Khói (Châu Gia Kit) Nh Mây Khói (Ch Linh) Nh Mây Khói (Male) Nh Mây Khói (Thái Châu) Nhu Ngon Nen (M Tâm) Nng (Johnny Dng) Nng (Lam Trng) Nng (Lý Hi) Nng (Thanh Thúy) Nng Cháy (Female) Nng Cháy (Kiu Nga) Nong Say (Tuan Hung & Thanh Thao) i (Bo Hân) i (Quang Dng)

7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554

Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tinh Tình Tình

Oi Em Cho (Vina Uyn My) i Sao Vi Quên (Minh Thun) Oi Vinh Biet (Chung T Lu) i Xin Ng Yên (àm Vnh Hng) i Xin Ng Yên (Minh Tuyt) i Xin Ng Yên (Tú Quyên) i Xin Th Tha (Khánh ng) Phai (Huy Tâm) Phai (Johnny Dng) Phai (Lam Trng) Phai (Linda Trang ài) Phai (Minh Tuyt) Phai (Minh_Tuyet) Phai (Nguyen Quoc Khanh) Phai (Quc Anh) Phai (Tâm oan) Phiêu Lãng (Lê Uyên Nhi) Phieu Lang (The Son & Loan Chau) Ph (Ch Linh) Ph (Hi Lý) Ph (Male) Quay Gót (an Trng) Quay Gót (Huy Tâm) Quay Gót (Johnny Dng) Quay Gót (Nguyên Khang) Que (Kim Tu Long & Thanh Hang) Quê Hng (Cao Minh) Quê Hng (Song Ca) Quê Hng (Th Sn) Quen Lang (Châu Hoàng Nhung) Quyn Luyn (Male) Ra Di Nguoi Khong Muon Chia Ly (Phm Khánh Hng) Su (LiLi Hue) Su (Nh Mai) Say (Cát Tiên) Si (Male) Si (Minh Tuyt) Si (ND Thuy Hang) Si (Ngc Bích) Si (Thái Tho) Si (Thanh Hà) Si (Thúy Hng) Si (Tú Quyên) S Huyn Trân (Trng V) Sng Khói (Hng Ngc) Sng Khói (Phng Thanh) Sng Khói (Quang Dng) Sng Khói (Tú Quyên) Sy (H Vy) Ta Thm Thit (Johnny Dng) Ta Tham Thiet (Minh Tuyet & J Dung) Ta Tham Thiet (Minh Tuyet & Johnny Dung) Ta Tr Ngi (Lê Dung) Ta Vi Mình (Ý Nhi)

7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608

Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình

Tham Duyen Que (Doan Thi & Quoc Tuan) Tham Duyen Que (Doan Thy & Quoc Tuan) Tham Duyen Que (Manh Dinh & Son Tuyen) Tham Duyen Que (Phi Nhung & Tuan Dung) Tham Duyen Que (Vu Tuan & Thuy Hang) Thm Muôn Màu (M Ho) Theo Ngn Gió (Hoàng Thanh) Thien Ly (Tuan Dung & Trung Hanh) Thiên Thu (Thanh Tuyn) Th (àm Vnh Hng) Th (Huy V) Th (Male) Th (Minh Thun) Thoáng Vt Bay (H Vy) Thoi Moi Lon (Loan Châu) Thoi Xot Xa (Chau Khanh & Ky Anh) Thôi Xót Xa (Gia Huy) Thôi Xót Xa (Lam Trng) Thôi Xót Xa (Minh Tuyt) Thôi Xót Xa (M Tâm) Thôi Xót Xa (To Chuan Vu) Thôi Xót Xa (V Sn) Thôi Xót Xa 2 (Minh Tuyt) Thu (Tú Quyên) Th Ca Lính (Elvis Phng) Thu Cua Linh (G. Huy, L. Tam & L.N. Tien) Thu Cua Linh (Gia Huy & Lâm Nht Tin & Le Tam) Th Ca Lính (Lê Trí) Th Ca Lính (Th Sn) Th Ca Lính (Trish Asia 4) Th Ca Lính (Tun V) Th Nht (Châu Hoàng Nhung) Tic Nui (àm Vnh Hng) Tic Nui (Nguyên Khang) Trai Ngang (Nhat Trung & La Suong Suong) Tren Non Cao (Lucia Kim Chi) Trong Cn Ma (Luu Minh Thang) Trong Cn Ma (Nguyên Thng) Trong D Vãng (Phi Khanh) Trong M (Cm Ly) Trong Mua (Mnh Qunh) Trong Nh ã (V Luân) T Mùa Xuân (Phi Khanh) Tuoi Hoc Tro (Kiu Nga) Tuoi Hoc Tro (Nu) Tui Ô Mai (Mng Ngc) Tui Ô Mai (Tâm oan) Tuyt Vng (àm Vnh Hng) Và i (Jimmi JC Nguyen) Vn Cha Yên (M Tâm) Vn Cha Yên (Nht Tinh Anh) Van Hen (oan Trang) Van Thiet Tha (Tun Ngc) Vào Quên Lãng (Tú Quyên)

7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662

Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tinh Tinh Tình Tình

Vào Thu (Trnh Nam Sn) V Cánh Bay (an Trng) V Cánh Bay (Male) Xa (Thanh Tuyn) Xa Cuoi Chan Troi (Jimmi JC Nguyen) Xa Khut (Nguyên Khang) Xa Khut (Nguyên Khng) Xa Khut (Phng Thanh) Xa Khut (Vân Khánh) Xa Mai Xa (La Suong Suong & Nhat Trung) Xa Mai Xa (Nhat Trung & La Suong Suong) Xa Mù Khi (Vang Quang Long) Xa Ngàn Khi (Vân Quang Long) Xanh (Quang Dng) Xanh (Thanh Thúy) Xót Xa (Lu Bích) Xót Xa Thôi (Lê Quang) Xót Xa Thôi (M Tâm) Xa Ngha C (Hà Phng) Xa Ngha C (Jimmii Nguyn) Xa Ngha C (Quang Linh) Xua Nghia Cu (Truong Vu0 Xa Ngha C 3 (Jimmii Nguyn) Xa Vng Di (Trng V) Xa Vng Di (Tun Cnh) Xa Vng Di (Yn Vy) Xa Xa Ri (Khánh Hà) Xuân (Anh Dng) Xuân (an Trng) Xuân (Hp Ca) Xuân (Hng Thy) Xuân (Mnh ình) Xuân (Ngc Bích) Xuân (Quc Khanh) Yêu & Trai Dang (Sy Dan & Cardin) Yêu & Trai Dang (Sy Dan) Yêu (Kiu Nga) Yêu (Lâm Nht Tin) Yeu Cach Tro (Trng V) Yeu Cach Tro (Tun Cnh) Yêu Cho n Mai Sau (Thiên Kim) Yeu Cho Em (Khanh Ha & Bang Kieu) Yêu Có Khi (Khánh Hà) Yêu Có Không Anh (Sn Ca) Yêu Còn âu (àm Vnh Hng) Yêu Còn âu (Duy Mnh) Yêu Còn âu (Th Sn) Yeu Con Day (Th Sn) Yeu Con Do Noi Buon (Ngc Thúy) Yêu Còn Mãi (àm Vnh Hng) Yeu Da Mat (Thanh Hà) Yeu Dai Kho (Tú Quyên) Yêu am Mê (Lam Trng) Yêu m Say (Female)

7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716

Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tinh Tinh Tình Tinh Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tinh Tình Tinh Tình Tình Tình Tình Tình Tình Tình

Yêu Yêu Yêu Yeu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yeu Yêu Yêu Yêu Yeu Yêu Yêu Yêu Yêu Yeu Yeu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yeu Yeu Yêu Yeu Yêu Yêu Yeu Yêu Yeu Yêu Yêu Yêu Yeu Yêu Yeu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu

m Say (Thúy Vy) u Tiên (cam Ly) n Trong Giã T (H L Thu) Den Trong GIa Tu (Hoàng Nam) n Trong Giã T (Lê Trí) n Trong Giã T (Nu) n Trong Giã T (Thái Hin) p Nh Th (Phan inh Tùng) n Phng (Anh Hiep) n Phng (Mnh Qunh) n Phng (Nguyên Khng) n Phng (Trng V) Khó Quên (M L) Khó Quên (Thu Trang) Không Li (Châu Ngc) Không Li (àm Vnh Hng) Khong Muon Mang (Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc) Không Quay V (H Qunh Hng) Là Gì (Châu Ngc) Lng L (Vân Quang Long) Lua Doi (Thanh Thúy) Mang Theo (Nht Tinh Anh) Mt Nai (Gia Huy) Mt Nai (H Vy) Mt Nai (Lam Trng) Mau Gi (Johnny Dng) Mau La Xanh (Hoang Chau & Khanh Dang) Màu Tím (Hoàng Lan) M Khut (LiLi Hue) Mong Manh (Cm Ly) Mùa Xuân (àm Vnh Hng) Mùa Xuân (S an) Muon Thuo (Lam Nhat Tien & Tu Quyen) Muon Thuo (Minh Tuyet & J Dung) Muôn Thu (Thiên Kim) Ngan Dam (Tú Quyên) Ngày Mai (Nguyn Hng) Ngày y (Cm Ly) Ngay Mai (Canh Han & Tu Chau) Nh Mi Tên (Tuan Ngo) Noi Nho (The Son & Loan Chau) Nng Thm (Lê Toàn) i (Quang Dng) i Giã Bit (Kh Tú) OI Tinh Yeu (Chung T Lu) Si á (Lâm Chí Khanh) Tan The Ky (Don H) Thit Tha (Male) Thy Th (Mai L Huyn) Tìm Thy (Quang Vinh) Tr Li Trng Sao (Hoàng Anh) Tr Li Trng Sao (Mnh ình) Tr Li Trng Sao (M Huyn) Tr Li Trng Sao (Nguyn Hng)

7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769 7770

Tình Yêu Tr Li Trng Sao (Quan Kim Thy) Tinh Yeu Tren Dong Song (Phi Nhung) Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan H (Nu) Tình Yêu Tuyt Vi (Shayla) Tình Yêu Và Git Nc Mt (Uyên Trang) Tinh Yeu Va Than The (Hung Cuong & Mai Le Huyen) Tinh Yeu Va Thu Thuy (Huy & Phi Phi ) Tinh Yeu Va Tinh Nguoi (Lam Nhat Tien & Nguen Hong Nhung) Tình Yêu Và Trái ng (S an) Tinh Yeu Vo Canh (Nhu Quynh & Manh Dinh) Tinh Yeu Vung Dai (Mnh Qunh) T Duyên (Kh Tú) T Duyên (Tú Quyên) T Hng (Female) T Hng (Hoàng Dng) T Hng (Nu) T Hng (Sn Ca) T Hng (Song Ca) To Hong (Thai Chau & My Linh) T Tm (Nh Qunh) Tóc Em Cha Úa Nng Hè (Thy Tiên) Tóc Em uôi Gà (an Huy) Tóc Em uôi Gà (K Anh) Tóc Em uôi Gà (La Sng Sng) Tóc Em uôi Gà (Quang Linh) Tóc Em uôi Gà (Th Sn) Tóc Em uôi Gà (V Tun) Tóc Gió Thôi Bay (M Linh) Tóc Gió Thôi Bay (Thiên Kim) Tóc Gió Thôi Bay (Trn Thái Hòa) Tóc Gió Thôi Bay (Yn Khoa) Tóc Mai Si Vn Si Dài (Song Ca) Toc Mai Soi Van Soi Dai (Tran Thai Hoa & Ngoc Ha) Tóc Mây (Kiu Nga) Tóc Mây (Tami Lê) Tóc Mây (Tóc Tiên) Tóc Mây (Ý Lan) Tóc Mây Cài Lc (Lam Trng) Toc May Soi Vang Soi Dai (Lam Minh & Khanh Lan) Toc May Soi Vang Soi Dai (Ngc Hu) Toc May Soi Vang Soi Dai (Vu Khanh & Y Lan) Tóc Nâu Môi Trm (M Tâm) Tôi Bán ng T (Lê Toàn) Tôi Bán ng T (Tun V) Tôi Cha Có Mùa Xuân (an Nguyên) Tôi Cha Có Mùa Xuân (Duy Khánh) Tôi Cha Có Mùa Xuân (Mnh Qunh) Tôi Cha Có Mùa Xuân (Nguyn Hng) Tôi Cha Có Mùa Xuân (V Khanh) Toi Co Bam (Khánh Ly) Toi Da Lam (Lâm Hùng) Toi Da Lam (Lý Hi) Tôi ã Yêu Lm (Thai Phong Vu) Tôi âu Mun Khóc (ng Hoàng Phúc)

7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7809 7810 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7824

Tôi Tôi Tôi Toi Tôi Toi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Toi Toi Toi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Toi Ti Ti Ti Ti Tôi Toi Tôi Tôi Tôi Toi Tôi Tôi Tôi Tôi Toi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi

i Gia Hoàng Hôn (Jo Marcel) i Gia Hoàng Hôn (Male) i Gia Hoàng Hôn (Ý Lan) Di Giua Troi Bo Vo (Trn Thu Hà) i Tìm Li Mt Mùa Xuân (L Thu) Di Tim Lai Mua Xuan (Minh Hieu & L Thuy Van) i Tìm Tôi (Lý Hi) i Tìm Tôi (ng Hoàng Phúc) a Em Sang Sông (Ch Linh) a Em Sang Sông (an Nguyên) a Em Sang Sông (Hng Lan) a Em Sang Sông (Male) a Em Sang Sông (Nguyn Hng) a Em Sang Sông (Tun V) a Em Sang Sông (Ý Lan) Không Còn Yêu Em (an Nguyên) Không Còn Yêu Em (Gia Huy) Không Tin (ng Hoàng Phúc) Mun (Male) Mun (NiNi Khanh) Mun Quên Ngi (V Khanh) Ngàn Nm i (Chung T Lu) Ngàn Nm i (Hng Ngc) Ngàn Nm i (Luu Minh Thang) Ngan Nam Doi (Truc Lam & Truc Linh) Ngan Nam Van Doi (Lam Trng) Nghiep Than Anh (Lâm Nht Tin) Nh Tên Anh (M Huyn) Nh Tên Anh (Trish) i ng Tuyt Vng (L Thu) S a Em V (V Khanh) S Không Yêu (Trn Tâm) Tim Lai Mot Mua Xuan (L Thu) Tình (H Vy) Tình (Hng Trúc) Tình (Ngov Ho) Tình (Quan Kim Thy) Tr V Thành Ph (Lâm Nht Tin) Tro Ve Thanh Pho (T Phong & P Dai) Tr V Thành Ph (Tu Ca) Vn Cô n (Mnh ình) Vn Cô n (Mnh Qunh) Van Khong Quen Em (Sy Dan & Ngoc Hue) Vn Nh (Female) Vn Nh (Ky Son) Vn Nh (K Vng) Vn Nh (Ngc H) Van Nho (Nhu Quynh & The Son) Vn Nh (Quang Dng) Vn Nh (Trng V) Vi Ngi ã Quên (Khánh Hà) Vi Tri B V (Dinh Ngc) Vi Tri B V (Khánh Hà) Vi Tri B V (Nht Hà)

7825 7826 7827 7828 7829 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7837 7838 7839 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7874 7875 7876 7877 7878

Tôi Vi Tri B V (Trn Thu Hà) Tôi Yêu (Sn Ca) Toi Yeu Em (Hoài Nam) Toi Yeu Toi (ình Vn) Tr Em Cay ng Mng Vàng (Duy Linh) Tr Ht Cho Ngi (Nguyn Hng) Tr Ht Cho Ngi (Vân Quang Long) Tra Hoa Nu (Y Lan & Tuan Cuong) Tr Li Cho Tôi (M Huyn) Tr Li Em (Bruce oàn) Tr Li Em (Hoàng Châu) Tr Li Em (Male) Tr Li Em (Thái Châu) Tr Li Em Yêu (Ch Linh) Tra Lai Em Yeu (Tran Thai Hoa & Loan Chau) K Vt Cho Em (Thanh Lan) Tr Li Thoáng Mây Bay (Male) Tr Li Thoáng Mây Bay (Tun Ngc) Tr Li Thoáng Mây Bay (V Khanh) Tra Lai Thoi Gian (Hng Trúc) Tra Lai Thoi Gian (Ngc an Thanh) Tra Lai Thoi Gian (Phi Nhung) Tra Lai Thoi Gian (Yn Vy) Tra Loi Em Yeu (Nht Tinh Anh) Tr Li Th Em (Hi Triu) Tr Nhau Ngày Tháng C (Thùy Dng) Tr N Ngi Ta (Quc i) Tr N Tình Xa (Dim Liên) Tr N Tình Xa (Elvis Phng) Tra No Tinh Xa (Hong Ngoc & Khanh Viet) Tra No Tinh Xa (Mai Huyen & Y Phuong) Tr N Tình Xa (Male) Tra No Tinh Xa (Nguyen Hung & Luu Bich) Tr N Tình Xa (Thùy Dng) Tr N Tình Xa (Trúc Qunh) Tra NoTinh Xa (Quc i) Trách Ngi Trong Mng (Song Ca) Trach Nguoi Trong Mong (Thanh Kim Hue & Ngan Vuong) Trách Ngi Trong Mng (Trng V) Trai Cam Tinh Yeu (Johnny Dung & Minh Tuyet) Trai Cam Tinh Yeu (Minh Tuyet & Johnny Dung) Trai Dang (L T Quang & Nhu Loan) Trai Dang (Luong Tung Quang & Nhu Loan) Trái ng (Lng Tùng Quang) Trai Lai Em (Thai Chau & Phi Nhung) Trái Mng Ti (Mng Thi) Trái Mng Ti (Quc i) Trai Tai Gai Sac (Linh Tam & Cam Thu) Trai Thi Nay (Top Ca Nu) Trai Thi Nay (Tp Ca) Trái Tim n Nn (Thiên Kim) Trai Tim Anh Khac Ten Em (Nhóm AXN) Trái Tim Bên L (Bng Kiu) Trái Tim Bên L (Hp Ca)

7879 7880 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889 7890 7891 7892 7893 7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932

Trái Trái Trái Trái Trai Trai Trái Trai Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trai Trai Trái Trái Trai Trái Trai Trai Trai Trái Trái Trai Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trái Trai Trái Trái Trái Trái Trái Trai Trái Trái Trái

Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim

Bên L (Huy V) Bên L (Nguyn Hng) Bit Khóc (Long Van Long) Bit Khóc (Vang Quang Long) Bui Doi (The Son & Luong Tung Quang) Bui Duong (Bng Kiu) Bun (Minh Tuyt) Buot Gia (Nhat Trung & La Suong Suong) Còn au (àm Vnh Hng) Còn Trinh (Male) Còn Trinh (Ý Lan) Di Kh (Cardin) Di Kh (Ngc Bích) Di Kh (Quang Dng) àn Bà (Nguyn Hng) ang Yêu (Lam Trng) ng Cm (Lý Hi) Hóa á (Ngc Bích) Hoang ng (Cát Tiên) Hoang ng (Châu Ngc) Hoang ng (Minh Tuyt) Hoang Vu (HOng Nhung) Hng (Lê Dung) Khong Ngu Yen (Anh Tuan & Thuy Duong) Khong Ngu Yen (Bang Kieu & My Linh) Không Ng Yên (an Huy) Không Ng Yên (Elvis Phng) Khong Ngu Yen (La Suong Suong & Nhat Trung) Không Ng Yên (LiLian) Khong Ngu Yen (Minh Tuyet & J Dung) Khong Ngu Yen (Ngoc Huyen & V Linh Khong Ngu Yen (Nhat Quan & NiNi) Không Ng Yên (Sisi Tien Dung) Không Ng Yên (Thanh Hà) Khong Ngu Yen (Vu Khanh & Diem Lien( Lm L (Huy V) Lm L (Khánh Dung) Lm L (K Vng) Lm L (Lu Bích) Lm L (Minh Tuyt) Lm L (Ngc Hng) Lm L (S an) Lm L (Thanh Tho) L Lm (Minh Tuyt) Mau Vang (Cam Ly & Van Quang Long( Mong Manh (Minh Thun) Mng M (Lý Hi) Mù Lòa (Lý Hi) Mùa ông (Don H) Nm 2000 (H Vy) Nghiet Nga (Philip Huy) Ngc Tù (Bruce oàn) Ngc Tù (Doan Ho) Ngc Tù (Don H)

7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986

Trái Tim Ngc Tù (Ngc Lan) Trái Tim Nhiu Ngn (Nm) Trai Tim Phuc Sinh (Lam Nhat Tien & Thanh Ha) Trái Tim Phc Sinh (Lâm Nht Tin) Trái Tim Rng V (Lng Tùng Quang) Trái Tim Si á (Lê Tâm) Trái Tim Tt Nguyn (Nguyên Khang) Trái Tim Thôi Ht Cô n (Johnny Dng) Trái Tim Thn Thc (Ngc Thúy) Trái Tim Thn Thc (Tú Quyên) Trái Tim Tình Nhân (Lâm V) Trái Tim Tình Si (àm Vnh Hng) Trái Tim Tình Si (Nguyn Hng) Trái Tim Ti Li (Quang Dng) Trai Tim Tuyet Vong (K Anh) Trai Tim Van Con Trinh (Ngoc Ho & Thuc Oanh) Trái Tim Vn Còn Yêu (Nguyên Thng) Trái Tim Vô Tình (Lâm Chí Khanh) Trm Mn Ngàn Thng (Mnh Qunh) Trm Mn Ngàn Thng (Yn Vy) Trm Nm Bn C (Khánh Hoàng) Tram Nam Doi Nguoi (an Huy) Tram Nam Tinh Dau (Lam Hung & Quach An An) Trm Nh Ngàn Thng (LiLi Hue) Trm Nh Ngàn Thng (Thanh Lan) Tram Nho Ngan Thuong (Vu Khanh & Y Lan) Tran Nhung Niem Dau (àm Vnh Hng) Trng M Bên Sui (Quang Dng) Trng M Bên Sui (Thanh Trúc) Trang Nht Ký (Hng Trúc) Trang Nht Ký (Nhã Thanh) Trang Rung Xuong Cau (Nhu Quynh & Truong Vu) Trang Rung Xuong Cau (Truong Vu & Nhu Quynh) Trng Sáng i Thông (Hng Trúc) Trng Sáng i Thông (Trng V) Trng Sáng Vn Chè (Ái Vân) Trng Sáng Vn Chè (Ánh Tuyt) Trng Sáng Vn Chè (Hng Lan) Trng Sáng Vn Chè (Ý Lan) Trng Sao (Mnh ình) Trng Sn Cc (Female) Trng Sn Cc (Nina Vina) Trang Son Cuoc (Tuan Vu & Son Ca) Trng Tàn Trên Hè Ph (Dip Thanh Thanh) Trng Tàn Trên Hè Ph (Lu Hng) Trng Tàn Trên Hè Ph (Phng Dim Hnh) Trng Tàn Trên Hè Ph (Trng V) Trng Th (Anh Dng) Trng Th (Female) Trng Th (Hng Nga) Trng Th (Yn Vy) Trng Úa Sao M (Thanh Hà) Trng Úa Sao M (V Tun c) Trang Ve Thon Da (P Lam, P Nhung & K Tu)

7987 7988 7989 7990 7991 7992 7993 7994 7995 7996 7997 7998 7999 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040

Trang Ve Thon Da (Thai Chau & My Huyen) Trng V (an Trng) Trao Em Tron Tinh Yeu (Bng Kiu) Trao Em Tron Tinh Yeu (Male) Trao Nguoi O Lai (Truong Vu & Hong Truc) Tru Cau (Bích Tuyn) Tru Cau (Male) Tru Cau (Thanh Lan) Tru i (Ái Vân) Tru i (Quang Linh) Tren 4 Vung Chien Thuat (Duy V) Tren 4 Vung Chien Thuat (Trng V) Tren Bon Vung Chien Thuat (Che Linh & Tuan Vu) Tren Chuyen Tau Vui (Chung T Lu) Tren Chuyen Tau Vui (Thanh Huyen & Chung Tu Luu) Tren Con Tau Ve Que Huong (Thuy Huong & Hoang Tam) Trên Da Tình Yêu (Khánh Hà) Trên Da Tình Yêu (Lê Uyên Phng) Trên nh Mùa ông (Hi Lý) Trên nh Mùa ông (Ngc Hu) Tren Dinh Mua Dong (Quoc Khanh & Nhu Quynh) Trên i Xuân (Ái Vân) Trên Dòng Sông Nh (Phi Nhung) Trên Li Nh (Trng V) Trên Ngn Tình Su (Ý Lan) Trên Nhp Cu Tre (Bruce oàn) Trên Nhp Cu Tre (Giang T) Trên Nhp Cu Tre (Nm) Trên Nhp Cu Tre (Tun V) Trên Nhng Nim au (àm Vnh Hng) Tren Nhung Nien Dau (àm Vnh Hng) Trên Tháng Ngày ã Qua (Loan Châu) Treo Cau Te Dau (Trnh Tun V) Triu óa Hoa Hng (Ái Vân) Triu óa Hoa Hng (Bruce oàn) Triu óa Hoa Hng (Gia Huy) Triu óa Hoa Hng (Tú Quyên) Triu óa Hng (Kim Khánh) Trinh Nu Ten Thi (Sn Ca) Trò Chi Cay ng (Lê Dung) Tro Choi Oan Tu Ti (La Suong Suong & Ky Anh) Tr Li Bc Liêu (Bích Tuyn) Tr Li Bc Liêu (Hng Lan) Tr Li Bc Liêu (Phi Nhung) Tr Li Ph C (Cm Ly) Tro Lai Pho Cu (Dan Truong & Cam Ly) Tr Li Ph C (Song Ca) Tr V (Thiên Kim) Tro Ve Bac Lieu (Dinh Ngc) Tro Ve Bac Lieu (Ngc Sn) Tr V Bn M (Julie) Tro Ve Cac Bui (K Vng) Tro Ve Cac Bui (Th Sn) Tro Ve Cac Bui (Trng V)

8041 Tro Ve Cac Bui (Tun V) 8042 Tr V Cát Bi (K Anh) 8043 Tr V Cát Bi (K Vng) 8044 Tr V Cát Bi (Mnh Qunh) 8045 Tr V Cát Bi (Tun Hip) 8046 Tr V Dòng Sông Tui Th (M Linh) 8047 Tr V Hu (Nguyn Hng) 8048 Tr V Mái Nhà Xa (Ha Mi) 8049 Tr V Mái Nhà Xa (Lê Trí) 8050 Tro Ve Mai Nha Xua (Ngoc Ha & Tran Thai Hoa) 8051 Tro Ve Pho Cu (JohnnyDung) 8052 Tro Ve Pho Cu (Minh Tuyet & Huy Vu) 8053 Tro Ve Pho Cu (Thanh Trúc) 8054 Troi Chua Muon Sang (Nguyen Khang & Diem Lien) 8055 Troi Con Lam Mua Mai (àm Vnh Hng) 8056 Troi Que Me (Trng V) 8057 Trm Nhìn Nhau & Ai Bieu Em Lam Thinh (Tuan Vu & D. T. Luan & My Huyen) 8058 Trm Nhìn Nhau (Ch Linh) 8059 Trm Nhìn Nhau (Hoàng Oanh) 8060 Trm Nhìn Nhau (Thanh Thanh) 8061 Tron Doi Yeu Em (Sy Dan & Vu Tuan) 8062 Tron Kiep Binh Yen (Minh Tuyet & Duong Trieu Vu) 8063 Trn Kip n Côi (Nguyn Hng) 8064 Trn Kip n Côi (Th Sn) 8065 Trn Ngày Bên Nhau (Male) 8066 Tron Nhin Nhau (Hoàng Oanh) 8067 Trong 2 Chon 1 (Trng V) 8068 Trng Cm (Lê Toàn) 8069 Trong Com (Nhu Quynh & Thanh Truc) 8070 Trng Cm (Tin Dng) 8071 Trong Com (Truc Lam & Truc Linh) 8072 Trong Cuc Tình Ân Hn (Thiên Kim) 8073 Trong Dáng Em Ngi (Quang Dng) 8074 Trong Em Tình Vn Sáng (Tú Quyên) 8075 Trong Màn êm (Lâm Thúy Vân) 8076 Trong Niem Dau Tinh Co (Khc Triu) 8077 Trong Niem Dau Tinh Co (Trnh Vnh Trinh) 8078 Trong Ni Nh Mun Màng (Ý Lan) 8079 Trong Tm Mt i (Hoài Nam) 8080 Trong Tm Mt i (Lâm Gia Minh) 8081 Trong Tm Mt i (Male) 8082 Trong Tm Mt i (Trng Duy) 8083 Trong Tm Mt i (Trng V) 8084 Trong Tay Nhau (L Thu) 8085 Trong Tay Thánh N Có i Tôi (Dim Liên) 8086 Trong Tay Thánh N Có i Tôi (Dinh Ngc) 8087 Trong Tình Yêu Ngi Ta Nói (Tun Khang) 8088 Trng Vng (Dim Liên) 8089 Trng Vng (Jimmi JC Nguyen) 8090 Trng Vng (Minh Nhi) 8091 Trng Vng (Minh Tuyt) 8092 Trng Vng (Ngc Bích) 8093 Trng Vng (Phng Thanh)

8094 8095 8096 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147

Trng Vng (Thùy Dng) Trong Ve Phuong Bac (Quang Linh) Trót Di (Hng Lan) Trót Di (Tâm oan) Trot Tin (Vân Quang Long) Trot Tin (Vang Quang Long) Trót Yêu (Phng Thanh) Trú Ma (Minh Thun) Tra Vng (Danny Tin Dng) Tra Vng (Dng Th) Tra Vng (M Linh) Trúc ào (Female) Trúc ào (Khánh Hoàng) Trúc ào (Mnh ình) Trúc ào (Phi Nhung) True Love Never Ends (Shayla) Trng Vng Khung Ca Mùa Thu (Female) Trng Vng Khung Ca Mùa Thu (Thanh Trúc) Truoc Bien Tho Dai (Male) Truoc Bien Tho Dai (Nguyn c) Trc Gi Tm Bit (Hng Trúc) Trc Gi Tm Bit (Tâm oan) Trc Gi Tm Bit (Trng V) Truoc Lau Ngung Bich (Ai Van & Ngoc Anh) Trc Mt Tình Yêu (Yn Khoa) Truong Chi My Nuong (Lam Nhat Tien & Nhu Quynh) Truong Chi_Mi Nuong (an Trng) Truong Chi_My Nuong (Nhu Quynh & Lam N Tien) Trng C Tình Xa (Duy Linh) Trng C Tình Xa (The Vu) Trng C Tình Xa (Tun V) Trng Làng Tôi (Trang Thanh Lan) Truyen Tinh Co Gai Hai Sim (Nguyt Thanh) Truyen Tinh Ngheo (Tuong Nguyen & Yen Phuong) T Ánh Trng Tan (Lâm Nht Tin) T ó Em Bun (Hng Trúc) T ó Em Bun (Mnh Qunh) T ó Em Bun (Ngc ài) T ó Em Bun (Ngc an Thanh) T ó Em Bun (Tâm oan) T ó Em Bun (Trng V) T ó Khôn Nguôi (Duy Quang) T Xa Ngi (Nhã Thanh) Tu Em Buoi Do Ra Di (Duy Khiem & Thuy Vi) T Giã Mùa ông (M Tâm) T Giã Th Ngây (Hi Lý) T Ging Hát Em (Male) T Khi Bit Em (Tô Chn Phong) T Khi Có Nhau (M L) T Khi Em n (Lng Tùng Quang) T Khi Em n (M L) T Khi Vng Anh (H Vy) Tu Khuc Mua Dong (Lam Nhat Tien & Nhu Loan) Tu Khuc Mua Dong (Lam Nhat Tien & Nhu Quynh)

8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8168 8169 8170 8171 8172 8173 8174 8175 8176 8177 8178 8179 8180 8181 8182 8183 8184 8185 8186 8187 8188 8189 8190 8191 8192 8193 8194 8195 8196 8197 8198 8199 8200 8201

Tu KHuc Ngay Sanh (Minh Quân) Tu La Coi Phuc Tinh La Giay Oan (Thai Chau & Ai Van) Tu La Coi Phuc, Tinh La Day Oan (Thai Chau, Ai Van & T T Lan) T Lúc Em i (Thanh Hà) T Lúc Em i (Trng V) T Lúc Em i (V Khanh) Tu Luc Vang Em (Chung T Lu) T Ngày Tình B Ra i (K Vng) Tu Nhung Nam Thang (Nguyn Phi Hùng) T Na Vòng Trái t (Thanh Tuyn) T Tình Lý Cây Bông (Hng Lan) T Tình Lý Cây Bông (Tâm oan) T Tình Trong êm (Hng Trúc) Ta Cánh Bèo Trôi (Phi Nhung) Tun Trng Mt (Ý Lan) Ti Phn (Randy) Ti Phn (Tng Nguyên) Tng Git Café (Nguyên Khang) Tui 13 (Gia Huy) Tui 13 (Thái Hin) Tui 13 (Ý Lan) Tui 17 (ND Thuy Hang) Tui á Bun (Female) Tuoi Da Buon (Nhu Quynh & Thien Kim) Tui ôi Mi (Cm Ly) Tui ôi Mi (Mng Ngc) Tui ôi Mi (Thiên Phú) Tui Hc Trò & Truong Cu Tinh Xua (Mai Thien Van & Quynh Dung) Tui Hc Trò (Mng Thi) Tui Hc Trò (Que Trang) Tui Mng M (H Vy) Tui Mng M (Mng Thi) Tui Mùa Xuân (Xuân Mai) Tuoi Mung Xuan (Ma Nu Da Tinh) Tuoi Nao Xuan Qua (Phng Thùy) Tui Ngc (Loan Châu) Tui Ngc (Uyen Thuy) Tui Thn Tiên (Ý Lan) Tui Xa Ngi (inh V) Tui Xa Ngi (Ý Lan) Tng ã Phôi Pha (Jimmii Nguyn) Tuong Da Va Chut Suy Tu (Lâm Thúy Vân) Tuong Da Va Chuyen Suy Tu (Lâm Thúy Vân) Tuong Nho Mui Huong (Hoàng Nam) Tng Nim (Kiu Nga) Tng Nim (Nguyên Khang) Tng Nim (Quang Dng) Tng Nim (Tun Ngc) Tng Rng ã Quên (Female) Tng T (Cm Ly) Tng T 4 (Lê Toàn) Tng T 4 (Tun t) Tng T Khúc (M Huyn) Tup Lieu Ly Tuong (Christiane Lê)

8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8219 8220 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255

Tup Lieu Ly Tuong (Lâm Quc Hùng) Turn The Beat Around (D Nht Yn) Túy Ca (Ch Linh) Túy Ca (an Nguyên) Túy Ca (Mnh Qunh) Túy Ca (Trng V) Tuyet Hong (Dan Truong & Cam Ly) Tuyt Hng (an Trng) Tuyet Lanh (Huong Lan & Truong Vu) Tuyt Lnh (Lam Trng) Tuyet Lanh (Truong Vu & Hoang Lan) Tuyt Mun (Don H) Tuyt Ri (Female) Tuyt Ri (Male) Tuyt Ri (Qunh Lan) Tuyt Tình (Ch Linh) Tuyt Tình (Lu Hng) Tuyt Tình (Ngc ài) Tuyt Tình (Ngc Lan) Tuyt Trng (Male) Tuyet Trang (Sy Phu & Philip Huy) Tuyt Trng (Thanh Tuyn) U Thoi Em Di (c Phng) c Gì (Chord C) c Gì (ình Trí) c Gì (M Tâm) c Gì (Tú Quyên) c Gì (Vân Qunh) c Hn (Female) c Hn (Kiu Nga) Uoc Hen Ngay Mua (Ái Vân) Uoc Mi (Thanh Lam) c M Ca Tôi (Ái Vân) c M K Nghèo (Trng V) c M Xa Tm Tay (àm Vnh Hng) Uoc Mong Doi Ta (Che Linh & Huong Lan) Uoc Mong Doi Ta (Quan Kim Thuy & Truong Vu) c Mng Không Thành (Trng V) Uoc Mong Tinh Xuan (Kh Tú) c Nguyn u Xuân (Hoàng Trang) c Thm (Hoài Nam) c Thm (Nm) c Thm (Quang Lê) c Thm (Quang Linh) c Thm (V Khanh) Uoc Vong Tuong Lai (Nhu Quynh & Lu Bích & Kieu Nga) Uong Nuoc Ben Dong Suoi (Ha Mi) t Mi (Kiu Nga) Uot Mi Thanh Ha) Va Anh Oi Co Le (Kha Ly) Và Anh Vn Hát (Bng Kiu) Và Con Tim ã Vui Tr Li (Hp Ca) Và Con Tim ã Vui Tr Li (Male) Và Con Tim ã Vui Tr Li (Phan inh Tùng)

8256 8257 8258 8259 8260 8261 8262 8263 8264 8265 8266 8267 8268 8269 8270 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 8288 8289 8290 8291 8292 8293 8294 8295 8296 8297 8298 8299 8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309

Và Em Còn Mãi Cô n (Ngc Thúy) Va Em Hay Noi Yeu Anh (Thuy Vi & Viet Dung) Vá Li Tình Tôi (Bng Kiu) Va Mot Doi Chung Thuy (Nguyên Khang) Va Toi Cung Yeu Em (Asia 4 & Chosen) Và Tôi Cng Yêu Em (Asia 4) Va Toi Cung Yeu Em (Don Ho, D Huy & HTruc) Va Toi Cung Yeu Em (Duc Huy & Don Ho) Và Tôi Cng Yêu Em (Male) Và Tôi Cng Yêu Em (Ý Lan) Vai Ph (Loan Châu) Vn Có Mt Tình Yêu (H Anh Dng) Vn Hát Li Tình Yêu (Hng Nhung) Vn Hát Li Tình Yêu (Tú Quyên) Vn Là Anh (Bo Hân) Vn Là Anh (Phng Thanh) Vn Mãi Cô n (an Trng) Vn Mãi Ni ây (Thu Minh) Vn Mãi Yêu Em (Duy Mnh) Vn Mãi Yêu Em (Johnny Dng) Vn Mãi Yêu Em (Thái Châu) Revoir (Don H) Vn Mong Em Bên Anh (Nguyên Thng) Vn Mong Em Quay V (Lâm V) Vn Nhc Tên Em (Cao Thái Sn) Vn Nh (Tun Hùng) Vn Nh Lu Hoang (Mnh ình) Vn Vng (M Tâm) Vn Yêu (Nguyên Thng) Vn Yêu Em Muôn Trùng (Quang Dng) Vn Yêu Hoài (Tú Quyên) Vng Bóng Em (Lê Toàn) Vng Bóng Em (Nguyn Hng) Vng Bóng Ngi Yêu (Christinane Le) Vng Bóng Ngi Yêu (Thanh Lan) Vng Cha (Nguyn Phi Hùng) Vng Em (Ngc H) Vng Nàng (Ngc Hng) Vng Tóc Ri (Diem Liem) Vng Trng Cô n (Ngc Sn) Vng Trng êm Trôi (Minh Tuyt) Vng Trng êm Trôi (M L) Vang Trang Em Toi (Cm Ly) Vang Trang Han Mac Tu (Trng V) Vang Trang Khoc ( Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc) Vang Trang Khoc (Minh Chanh & Helena Hong Ngoc) Vng Trng Khóc (Nguyên V) Vang Trang Khoc (Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc) Vng Trng Khóc (Song Ca) Vang Trang Suy Tu (Ngc H) Vang Trang Suy Tu (Phi Nhung) Vang Trang Suy Tu (Trng V) Vang Trang Tinh Yeu (Thien Kim & Quoc Khanh) Vào H (Elvis Phng)

8310 8311 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8320 8321 8322 8323 8324 8325 8326 8327 8328 8329 8330 8331 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8338 8339 8340 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 8350 8351 8352 8353 8354 8355 8356 8357 8358 8359 8360 8361 8362 8363

Vào H (Hp Ca) Vào H (Kh Tú) Vào H (Nh Qunh) Vào H (Tu Ca) Vao Ha (Vina & Uyen Mi & Thúy Hng & Chosen & Da Nhat Yen) Vào Mng (Loan Châu) Vy Là Mình Xa Nhau (Dan Vinh Hung) Vy Tay Chào (Trng V) V (Trng V) Ve Bang Mau Tinh Yeu (Quang Dng) Ve Ben Ay (Minh Thun) Ve Cuoi Duong Tinh (Minh Tuyt) V âu (Trng an Huy) V âu Em Hi (Quang Dng) V âu Em Hi (Quanh Dung) V âu Em Hi (Quc Dng) V âu Hi Em (Lâm Nht Tin) V âu Hi Em (Minh Tuyt) Ve Dau Ke Trang Tay (Vân Quang Long) V âu Mái Tóc Ngi Thng (Nguyen Son) V ây (Vit Quang) V ây Anh (Hoàng Anh) V ây Anh (Ý Lan) Ve Day Anh Hoi (Hoàng Châu) V ây Em (Bruce oàn) Ve Day Em (Don Ho & Nguyn Hng & The Son) V ây Em (Male) V ây Em (Tam Ca) V ây Hi Em (Nguyn Hng) Ve Day Nge Em (Thái Châu) V ây Nghe Em (Lê Toàn) V ây Nghe Em (Nguyên Khang) V ây Nghe Em (Tun Ngc) V i Em (Vang Quang Long) Ve Di Hoi Em (àm Vnh Hng) V i Thôi Em Hi (Vân Quang Long) V Di Mái Nhà (Lê Trí) Ve Duoi Mai Nha (Quang Le, Tran Thai Hoa & The Son) V Di Mái Nhà (Thanh Tuyn) Ve Duoi Mai Nha (Tran Thai Hoa & Quang Le) V Di Mái Nhà (Trng V) Ve Gi Ting Hè (Trng V) V Li i Sim (Mnh Qunh) V Li i Sim (Ngc Sn) V Mái Nhà Xa (Lu Bích) Ve Mien Tay (Tuan Vu & Son Ca) V Quê Cm Câu (Kh Tú) V Quê Ngoi (Ch Thanh) V Quê Ngoi (Hoàng Dng) V Quê Ngoi (Mng Thi) Ve Que Ngoai (Ngoc Ho & Tam Doan) V Quê Ngoi (Quang Bình) V Quê Ngoi (Thùy Trang) V Quê Ngoi (Yn Vy)

8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8398 8399 8400 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417

Ve Que Ngoai 2 (Ngoc Ho & Tam Doan) Ve Tham Que Ngoai (Hng Lan) Ve Tren Song Cuu Long (Nhã Thanh) Ve Voi Anh (Bang Kieu & Tran Thu Ha) Ve Voi Anh (Dan Huy & Minh Nhi) V Vi Anh (Huy V) Ve Voi Mai Nha (V Tun) V Vi Yêu Thng (Lê Tâm) Vt Bi Thi Gian (Cm Ly) Vet Dan Thu Tren Tuong Voi Trang (Ngc Minh) Vt Son Trên C Áo (LiLi Hue) Vet Thu Tren Lung Ngua Hoang (Dan Huy & Tuong Vi) Vt Thù Trên Lng Nga Hoang (an Huy) Vt Thù Trên Lng Nga Hoang (Kenny Thái) Vt Thù Trên Lng Nga Hoang (Thái Châu) Vt Thng Cui Cùng (Kim Anh) Vt Thng Cui Cùng (Male) Vt Thng Cui Cùng (Mnh Qunh) Vt Thng Cui Cùng (Quang Dng) Vt Thng Cui Cùng (Thái Châu) Vet Thuong Long (D & D Band) Vt Thng Lòng (Huy V) Vì Anh Mt Ln Na (Lý Hi) Vì Anh Yêu Em (Nguyên Thng) V D ò Trng (Hng Lan) V ng Tình Yêu (Uyên Trang) Vi Dau Qua Cau Dap Xe (M Quynh & Phi Nhung) Vi Dau Qua Cau Dap Xe (Manh Quynh & Phi Nhung) Vi Do La Em ( Don Ho & Thanh Ha)) Vi Do La Em (Don Ho & Thanh Ha) Vì ó Là Em (Nguyên Khang) Vi Do La Em (Phan Dinh Tung & Ngo Mai Trang) Vì ó Là Em (Phan inh Tùng) Vì ó Là Em (Quang Dng) Vi Do Yeu Anh (Lâm Thúy Vân) Vì ôi Ta Là Ca Nhau (ng Hoàng Phúc) Vi Em Van Con Yeu (Trúc Qunh) Vì Em Yêu Anh (Lu Bích) Vì L Thng Nhau (Hng Trúc) Vì L Thng Nhau (Thanh Huyn) Vì L Thng Nhau (Yn Vy) Vì Mt Ngi Ra i (ng Hoàng Phúc) Vi Ngot Doi Moi (Minh Tuyet & The Son) Vi Ngot Doi Moi (Quang Dung & Thanh Thao) Vì Sao (Thiên Kim) Vì Sao Em Khóa Máy (Lâm Chn Huy) Vì Sao Em Là K Bc Tình (Vân Quang Long) Vì Sao Em Là K Bc Tình (Vang Q Long) Vi Sao Em Oi (Quoc Hung & Thien Kim) Vì Sao Em Ra i (Hàn Thái Tú) Vì Sao Không Nói (Nguyên Thng) Vì Sao L Loi (Quang Dng) Vì Sao Th (Phm Khánh Hng) Vì Sao Trong Lòng Tôi (ng Hoàng Phúc)

8418 8419 8420 8421 8422 8423 8424 8425 8426 8427 8428 8429 8430 8431 8432 8433 8434 8435 8436 8437 8438 8439 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8450 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 8470 8471

Vì Tôi Là Linh Mc (Don H) Vì Tôi Là Linh Mc (Kiu Nga) Vi Tren Loi Mon (Thanh Hà) Vi Tri Nao Cho Em (Lý Hi) Vì Trong Nghch Cnh (Ngc Hi) Vì Trong Nghch Cnh (Tâm oan) Vi Trong Nghich Canh (Thanh Thao & Ngoc Hai) Vì Yêu (Quang Dng) Vi Yeu Dau Ngay Xua (Luong Tung Quang & Tam Doan) Vì Yêu ó Anh (Lâm Thúy Vân) Vin Khúc Vit Nam (Dng Triu V) Viet Cho Ky Niem (M Linh) Viet Thu Tinh (Hng Lan) Vit Trên Tà Áo Em (Ý Lan) Vit T KBC & Ke O Mien Xa (Y Phung & Dan Nguyen) Vit T KBC (Duy Khánh) Vit T KBC (Lâm Quc Hùng) Vit T KBC (Mnh ình) Vit T KBC (Trng V) Vnh Bit (V Khanh) Vinh Biet Giao Chau (V Khanh) Vnh Bit Ngi Tình (Male) Vnh Bit Ngi Tình (Thanh Hà) Vinh Biet Tinh Anh (Female) Vinh Biet Tinh Em (Johnny Dng) Vinh Cay Quet (Ý Lan) V Cái Trng Cm (Ái Vân) V Cái Trng Cm (H Vy) Vo Mong (Dim Liên) Vó Nga Trên i C Non (Thái Châu) Vo Thang Dau (Phi Nhung & The Son) Vo Tinh (Cam Ly & Van Quang Long) Vô Tình (Jimmii JC Nguyen) Vô Tình (Jimmy JC Nguyen) Vô Tình (Lâm Hùng) Vô Tình (Lâm Thúy Vân) Vo Tinh (Van Quang Long & Cam Ly) V Tôi (Mnh Qunh) V V Ni au (Lam Trng) Vi Anh em Nay (Da Nhat Tien) Vi Vàng (Phm Khánh Hng) Voi Voi Co Don (Ngc Sn) Vng C Bun (Cm Ly) Vng C Bun (Nh Qunh) Vong Co Long Me (Huong Lan & Hong Nga) Vong Co Me Van Doi Con Ve (Huong Thuy & Ngoc Dan Thanh) Vong Co Tinh Xuan (Hng Thy) Võng a Tình C (Hng Lan) Vng Gác êm Sng (Ch Linh) Vng Gác êm Sng (Giao Linh) Vng Gác êm Sng (Mnh Qunh) Vng Gác êm Sng (Nam Ca) Vng Gác êm Sng (Tâm oan) Vng Gác êm Sng (Trng V)

8472 8473 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8480 8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489 8490 8491 8492 8493 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525

Vng Gác êm Sng (V Tun) Vong Gac Dem Xuan (Tun V) Vòng Nhn Ci (Anh Hiep) Vòng Nhn Ci (Ch Linh) Vòng Nhn Ci (Lâm Gia Minh) Vòng Nhn Ci (Quc Tun) Vòng Nhn Ci (Trng Duy) Vòng Nhn Ci (Vu Toan) Vong Tay Cho Doi (Thanh Tuyn) Vong Tay Co Don (D & D Band) Vòng Tay Gi Trn Ân Tình (Nh Qunh) Vòng Tay Gi Trn Ân Tình (The Vu) Vòng Tay Gi Trn Ân Tình (Trúc Quyên) Vòng Tay L Làng (Mnh Qunh) Vòng Tay Ngi y (Lam Trng) Vòng Tay Ngi y (Loan Châu) Vòng Tay Ngi y (Lu Bích) Vòng Tay Xuôi (Ý Lan) Vòng Tay Yêu Thng (Quang Dng) Vong Ve Tim (Hng Trúc) Vu Hoi Tinh Yeu (Tâm oan) Vu Khuc Than Tien (Tun Hùng) Vu Khuc Tinh Yeu (Nguyen Hung & Luu Bich) V Khúc Tình Yêu (Nguyn Hng) V N Thân Gy (Khánh Ly) V N Thân Gy (Khánh Ly) V N Thân Gy (Male) Vu V Tình u (Lây Minh) Vuc Sau Hanh Phuc (Don H) Vuc Sau Hanh Phuc (Hon Ho) Vui Trn êm Nay (Lý Hi) Vui Trong Ngay Cuoi (Bruce Doan & Hai Ly) Vung Bien Troi Va Mau Mat Em (Ch Linh) Vùng Bin Vng (S an) Vung Dat Mang Ten Anh (Mng Ngc) Vùng Lá Me Bay (Hng Trúc) Vùng Lá Me Bay (Phi Nhung) Vùng Lá Me Bay (Thanh Tuyn) Vng Ly Ca Chúng Ta (Lê Uyên Phng) Vng Ly Ca Chúng Ta (Quang Dng) Vng Ly Ca Chúng Ta (Ý Lan) Vùng Ngoi Ô (Male) Vùng Ngoi Ô (Trng V) Vùng Quê Tng Lai (Quang Lê) Vùng Tri Bình Yên (àm Vnh Hng) Vùng Tri Bình Yên (Don H) Vùng Tri Bình Yên (Hng Ngc) Vùng Tri Bình Yên (Minh Tuyt) Vùng Tri Xanh K Nim (Ch Linh) Vùng Trc Mt (Lâm Gia Minh) Vùng Trc Mt (Trng V) Vn Hoa Sao Ri (Phan inh Tùng) Vuon Tao Ngo ( Thanh Thu & Truong Vu) Vuon Tao Ngo (Giao Linh & Tuan Vu)

8526 8527 8528 8529 8530 8531 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8546 8547 8548 8549 8550 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8559 8560 8561 8562 8563 8564 8565 8566 8567 8568 8569 8570 8571 8572 8573 8574 8575 8576 8577 8578 8579

Vn Tao Ng (Phng Hng Qu) Vn Tao Ng (Thanh Thanh) Vuon Tao Ngo (Tuan Vu & Son Tuyen) Vn Thu (Thúy Hng) Vuon Tinh (Quang Dng) Vuong Cung Thanh Duong (Mnh Qunh) Vt Qua (ng Hoàng Phúc) Vt i Ch Tình (Nguyn Hng) Waiting For Tonight (Tú Quyên) Welcome To Little SaiGon (Shayla) Where Do You Go (Nguyên Khng) Where Do You Go (Shayla & Le Tam) Where Do You Go (Thái Tài) Why (Minh Tuyet & Johnny Dung) Will You Still (Asia 4) Will You Still Love Me (Bruce oàn) Xa (Thanh Hà) Xa Anh Ky Niem (Ngc Hu) Xa Anh Ky Niem (Nini) Xa Cuc Tình Xa (Thiên Trang) Xa Dau Tinh Hong (Duy Khánh) Xa Em Ky Niem (Luu Bich & Nguyen Hung) Xa Em K Nim (Don H) Xa Em Ky Niem (Nguyen Hung & Luu Bich) Xa Em Ri (Male) Xa Hoa (Vân Quang Long) Xa Mt Cách Lòng (Phm Khánh Hng) Xa Muon Trung May (Van Quang Long & Nhat Quyen) Xa Muon Trung May (Vang Q Long & NQ) Xa Ngi Mình Yêu (M Tâm) Xa Ngi Mình Yêu (Nht Linh) Xa Ngi Mình Yêu (Phi Nhung) Xa Ngi Mình Yêu (Trng V) Xa Ngi Yêu (Lam Truyn) Xa Nguoi Yeu (Manh Quynh & Phi Nhung) Xa Ngi Yêu (Mnh Qunh) Xa Ngi Yêu (Trng V) Xa Nhau (Anh Tu & Minh Le) Xa Nhau (Dip Thanh Thanh) Xa Nhau Mùa Thu (Thanh Trúc) Xa Nhau Ta Xa Nhau (Minh Tuyt) Xa Nhau That Sau (Lê Dung) Xa Nhau T ây (Anh Tú) Xa Roi Bong Hinh Xua (Lâm Gia Minh) Xa Ri Hnh Phúc Gian Nan (Ngc H) Xa Ri Hnh Phúc Gian Nan (Tâm oan) Xa Ri Hnh Phúc Gian Nan (Tun Cnh) Xa Ri Mùa ông (Dim Liên) Xa Ri Mùa ông (Trúc Qunh) Xa Roi Tinh Oi (Tun Khoa) Xa Vng (H Vy) Xa Vng (Lê Trí) Xa Vng (Quang Dng) Xa Vng (Thanh Tho)

8580 8581 8582 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8589 8590 8591 8592 8593 8594 8595 8596 8597 8598 8599 8600 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8630 8631 8632 8633

Xa Vng (Thanh Tuyn) Xac Em O Phuong Nao (Philip Huy) Xam Hoi (V Khanh) Xap Ve So Chieu Mua (Lý Hi) Xe Dap Oi (Giang Ngoc & Yen Mai) Xe p i (H Vy) Xe p i (Minh Nhi) Xe p i (Th Sn) Xe Hoa Mt Chic (Nguyn Hng) Xé Th Tình (Chí Thin) Xé Th Tình (Mnh ình) Xé Th Tình (Trng V) Xích Lô (M Tâm) Xiet Chat Ban Tay (Vu Toan) Xin Anh Giu Tron Tinh Que (Dang T Phat & Phuong D Hanh) Xin Anh Gi Trn Tình Quê (ng Th Luân) Xin Anh Gi Trn Tình Quê (Duy Khánh) Xin Anh Gi Trn Tình Quê (Mnh Qunh) Xin Anh Gi Trn Tình Quê (Phi Nhung) Xin Anh Gi Trn Tình Quê (Trng V) Xin Anh Hay Quen (Tommy & Linda) Xin Bình Yên V Qua ây (Cm Ly) Xin Cám n i (Châu Tun) Xin Cho Mai Yeu (Cat Tien & Nguyen Thang) Xin Cho Mãi Yêu (Huy V) Xin Cho Mãi Yêu (Nguyên Thng) Xin Cho Mt N Ci (Anh Tú) Xin Co Em Trong Doi (Hng Ngc) Xin Còn Gi Tên Nhau (àm Vnh Hng) Xin Còn Gi Tên Nhau (Ha Mi) Xin Còn Gi Tên Nhau (Kim Anh) Xin Còn Gi Tên Nhau (L Thu) Xin Còn Gi Tên Nhau (Nguyên Khang) Xin Còn Gi Tên Nhau (Thái Châu) Xin Dành Trn Cho Em (Tú Quyên) Xin Dìu Nhau n Tình Yêu (àm Vnh Hng) Xin Dìu Nhau n Tình Yêu (Tâm oan) Xin i Cho Có ôi (M Tâm) Xin Doi Co Doi (M Tâm) Xin i Mt N Ci (Tam Ca) Xin Dung Lam Co Dai (Quang Dng) Xin Dung Loi Hen (Kh Tú) Xin ng Quay Bc (Minh Nhi) Xin ng Quên Anh (Lý Hi) Xin ng Quên Tôi (oan Trang) Xin ng Trách a a (Ngc H) Xin ng Trách a a (Nh Qunh) Xin ng Trách a a (Quang Lê) Xin ng Trách a a (Quang Linh) Xin Dung Trach Da Da 3 (Quang Linh) Xin Dung Tuyet Vong (Trn Tâm) Xin ng Xa Em (Trn Thu Hà) Xin ng Yêu Tôi (Trng V) Xin ng Yêu Tôi (Tun V)

8634 8635 8636 8637 8638 8639 8640 8641 8642 8643 8644 8645 8646 8647 8648 8649 8650 8651 8652 8653 8654 8655 8656 8657 8658 8659 8660 8661 8662 8663 8664 8665 8666 8667 8668 8669 8670 8671 8672 8673 8674 8675 8676 8677 8678 8679 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8686 8687

Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin Xin

c Hoài Mong (Duy Mnh) c Là Tình Cui (Cm Ly) Em Cho Tôi Mt C Hi (Duy Mnh) Em ng Hi (Lâm Thúy Vân) Em Dung Hoi Tai Sao (Lý Hi) Em ng Khóc Vu Quy (Quang Lê) Em Dung Noi (Vpop) Em ng Quên (Ch Phng) Em Dung Xe Thu Tinh (Khánh Duy) Em Mot Nu Cuoi (Vân Sn) Gi Nhau Là C Nhân (Hoài Nam) Gi Nhau Là C Nhân (Ngc ài) Gi Nhau Là C Nhân (Quang Lê) Gi Nhau Là C Nhân (Trng V) Gi Nhau Là C Nhân (Tun V) Goi Ten Nhau (Don H) Goi Ten Nhau (L Thu) Hay Quen Di (The Son & Thuy Tien) Hay Quen Di (Tommy Ngo & Trang Dai) Hãy Quên Tôi (Bruce oàn) Hãy Quên Tôi (Thái Châu) Hay Ra Di (Hng Hnh) Hãy Ri Xa (V Khanh) Hãy Ri Xa (V Tun c) Hay Tin Nhau (Nhat Kim Anh & Bang Cuong) Làm Ngi Hát Rong (Duc Ohuong) Làm Ngi Hát Rong (Ngc Bích) Làm Ngi Hát Rong (Ngc Hu) Làm Ngi Hát Rong (Phng Thanh) Làm Ngi Hát Rong (Quang Linh) Làm Ngi Tình Cô n (Lây Minh) Làm Ngi Tình Cô n (Nguyn Hng) Làm Ngi Tình Cô n (Thái Châu) Làm Ngi Xa L (an Nguyên) Làm Ngi Xa L (Mnh Qunh) Làm Ngi Xa L (Trng V) Làm Ngi Xa L (Vu Toan) Li Anh ã Sai (W Boys) Loi Em (Cam Ly & Minh Tuyet) Li Tình Yêu (àm Vnh Hng) Mt Tri Ng Yên (Thy Huyen) Mt Tri Ng Yên (Ý Lan) Mot Lan Thoi (Cam Ly & Dan Truong) Mot Ngay Mai Co Nhau (Tran Thai Hoa & Truc Quynh) Ma Ngng Ri (Johnny Dng) Ma Ngng Ri (Ngc Bích) Ma Ngng Ri (Ngc Hng) Ma Ngng Ri (Thanh Thúy) Ma Ngng Ri (Tú Quyên) Ngay Mai Co Nhau (Ngc Bích) Thoi Gian Ngung Roi (Julie) Thi Gian Qua Mau (Hoàng Oanh) Thi Gian Qua Mau (Sn Tuyn) Tr Li Thi Gian (ND Thuy Hang)

8688 8689 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717 8718 8719 8720 8721 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8738 8739 8740 8741

Xin Tra No Doi (Mnh Qunh) Xin Tr N Ngi (Khc Dng) Xin Tr N Ngi (Mnh Qunh) Xin Tr N Ngi (SiSi Thanh Ly) Xin Tr N Ngi (Tun Ngc) Xin Tr N Ngi (V Khanh) Xin Tr Tôi V (Hng Trúc) Xin Tr Tôi V (Ngc Sn) Xin Tròn Tui Lon (Lâm Gia Minh) Xin Tròn Tui Lon (Trng V) Xin Vy Tay Chào (Ch Linh) Xin Vy Tay Chào (Lâm Gia Minh) Xin Vy Tay Chào (Th Sn) Xin Yeu Ma Chi (Ngc Sn) Xin Yêu Nhau Dù Mai Na (Trng V) Xin Yêu Tôi Bng C Tình Ngi (Lâm Gia Minh) Xin Yêu Tôi Bng C Tình Ngi (Phi Nhung) Xoa Het No Nan (Luong Tung Quang & The Son) Xoa Het No Tran (Tp Ca) Xom Dem (Anh Khoa & Tng Nguyên & T. Khue) Xóm êm (Ngc Sn) Xóm êm (Quang Dng) Xóm êm (Tam Ca) Xóm êm (Thái Châu) Xon Vang (Tài Linh) Xót Xa (Ch Linh) Xót Xa (Mai Quoc Huy) Xót Xa (Mnh ình) Xót Xa (Phng Dung) Xót Xa (Thái Châu) Xót Xa (Trng Duy) Xot Xa Qua Tung Ngay (Trnh Nam Sn) Xót Xa Tình i (Trng V) Xua i Huyn Thoi (Trng V) Xua Di Thuyen Thoai (Trng V) Xuan Binh Ca (Quang Linh) Xuân Ca (Ngc Bích) Xuân ã V (Hng Nhung) Xuân ã V (Hp Ca) Xuan Da Ve Dau (Le Hang & Thanh Van) Xuân ã V âu (Minh Tuyt) Xuan De Ve (Hp Ca) Xuân n Con V (Hng Trúc) Xuân Gi (Hp Ca) Xuân Hp Mt (Hng Nga) Xuân Hp Mt (Hng Nhung) Xuân Hp Mt (Hp Ca) Xuân Hp Mt (Ma Nu Da Tinh) Xuan Hop Mat (Nhu Quynh & Loan Chau) Xuan Hop Mat (Trish Thuy Trang & Da Nhat Tien) Xuan La Gi (Tun Khanh) Xuan Mien Nam (Ha Phuong & Diep Thanh Thanh) Xuan Mien Nam (Khanh Ly & Hoang Oanh) Xuân Min Nam (Tu Ca Nu)

8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8774 8775 8776 8777 8778 8779 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795

Xuân Min Nam (Tú Quyên) Xuan Mong (Thanh Truc & Nhu Loan) Xuân Mong Ch (Nh Qunh) Xuân Mun (Hà Thanh) Xuân Nào Con S V (Duy Khánh) Xuân Nào Con S V (Tng Nguyên) Xuân Này Con Không V (Ch Linh) Xuan Nay Con Khong Ve (Duy Khanh & Dang The Luan) Xuân Này Con Không V (Duy Khánh) Xuân Này Con Không V (Ma Nu Da Tinh) Xuân Này Con Không V (Male) Xuân Này Con Không V (Quang Lê) Xuân Này Con V M âu (Quang Lê) Xuân Ngh S Hành Khúc (Hp Ca) Xuan Nghe Si Hanh Phuc (Hop Ca Nam) Xuan Nghe Si Hanh Phuc (Tp Ca) Xuân Nghèo (Mnh Qunh) Xuan Que Ta (Nhu Quynh & Tam Doan) Xuan Sau Lu Thu (M Huyn) Xuân Tha Hng (Trn Thái Hòa) Xuan Tha Huong Xuan Lac Xu (Ch Linh) Xuan Tha Huong Xuan Lac Xu (Trng V) Xuân Tha Phng (Hng Lan) Xuân Thì (Khánh Ly) Xuân Thì (Ý Lan) Xuân Tình Ca (Quang Linh) Xuân Trong Rng Thm (Tam Ca Nam) Xuan Trong Rung Tham (Thai Hoa & Tin Dng & The Son) Xuan Va Tuoi Te (Phuong Thao & Ngoc Le) Xuan Va Tuoi Tho (Hoang Nam & Thanh Van) Xuan Va Tuoi Tho (Huyn Châu) Xuân Và Tui Tr (Minh Tuyt) Xuân Và Tui Tr (T Tm) Xuân V (Tâm oan) Xuan Ve Roi Do Em (Manh Quynh & Kha Tu) Xuan Ve Tren Dat Me (Hng Trúc) Xuan Ve Tren Moi Em (Bao Han & Nh Loan & Tu Quyen) Xuan Ve Tren Moi Em (T Quyen, B Han & N Loan) Xuân Yêu Thng (Thanh Hà) Yêu Dân Tc Vit Nam (Ngc Sn) Yêu (Dinh Ngc) Yêu (Huy Tâm) Yêu (Lê Toàn) Yêu (LiLi Hue) Yeu (Luu Bich & Nguyen Hung) Yêu (M Lan) Yeu (Nguyen Hung & Luu Bich) Yeu (Thuy Huong & Doan Phi) Yêu (V Khanh) Yêu Ai Dám Nói (Hoài Nam) Yeu Anh (Truc Lam & Truc Linh) Yeu Anh Het Ca Con Tim (Thanh Hà) Yeu Anh Lan Dau (Ngc Lan) Yeu Anh That Kho Noi (Nhu Loan & Loan Chau)

8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839 8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849

Yeu Yêu Yêu Yêu Yêu Yeu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yeu Yeu Yeu Yêu Yeu Yêu Yeu Yeu Yêu Yêu Yeu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yeu Yeu Yêu Yeu Yeu Yêu Yeu Yeu Yeu Yeu Yêu Yêu Yêu Yeu Yêu Yeu Yeu Yeu Yeu Yeu Yêu Yeu

Anh Tron Doi (Minh Tuyt) Cái èn Cù (Nh Qunh) Cái èn Cù (Ý Lan) Di Kh (M Tâm) Dân Tc Vit Nam (Hi Triu) Dau Nao Nguoi (Tú Quyên) Ri Bit Xót Xa (David Men) Em (Nam Ca) Em (Ngc Sn) Em (Quoc Thang) Em (Trung Thanh) Em Âm Thm (Lâm Nht Tin) Em Âm Thm (Nham Nhat Tien) Em Dài Lâu (Male) Em Hon Hom Qua (Nu) Em Ra Roi (Heart 2 Exits) Em Suot Doi (Nguyen Thang & Cat Tien) Em Thêm Mt Ngày (Huy V) Em Thuo Ban Dau (Quc i) Em Trn i (an Trng) Em Trong Doi (an Trng) Em Tu Do (Mnh Qunh) Em Vào Cõi Cht (Christiane Lê) Em Vào Cõi Cht (Male) Gia (Quang Hà) Ht Con Tim (Ý Lan) Là o Mng (Thanh Thanh) Là Cht Trong Lòng (H Vy) Là Cht Trong Lòng (Hng Lan) Lm (Hoàng Lan) Lm (Lý Hi) Lm (Tâm oan) Lam 2 (Châu Gia Kit) Lam Chi ( Lynda & Tommy) Làm Chi (H A T) Lam Sao (Phm Khánh Hng) Mai (Thiên Kim) Mãi Không Thôi (Cát Tiên) Mai Ngan Nam (Lam Nhat Tien & Minh Tuyet) Mai Nhe Em (Quang Vinh & Le Uyen Nhy) Mot Chieu Nang Phai (Johnny Dung & Minh Tuyet) Mot Lan Thoi (Male) Mt Mình (Ch Linh) Mt Mình (Male) Mt Mình (Nhã Thanh) Mot Minh (Tuan Vu & Huong Lan) Mt Mình (Y Phng) Mot Nguoi Chung Vach (Mnh Qunh) Mot Nguoi Chung Vach (Trng V) Mot Nguoi Nhu The Do (Hng Lan) Mot Nguoi Nhu The Do (Tun V) Mot Nguoi Song & Ben Mot Nguoi Song (Minh Tuyet) Mt Ngi Sng Bên Mt Ngi (Minh Tuyt) Mot Nguoi That Kho (Vinh Thuyen)

8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859 8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869 8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879 8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889 8890 8891

Yêu Mt Ngi & Song Ben Mot Nguoi (Minh Tuyet) Yêu Mt Thi Quên Mt i (Minh Tuyt) Yêu Ngi Chung Vách (Trng V) Yeu Nguoi Nhu The Do (Tuan Vu & Huong Lan) Yeu Nguoi Nhu The Do (Yen Khoa & Khanh Duy) Yêu Nhau (Quang Linh) Yeu Nhau 4 Mua (Thanh Hà) Yeu Nhau Chua Chac O Gan Nhau (Uyên Trang) Yêu Nhau i (Duy Hnh) Yêu Nhau i (Hng Hnh) Yêu Nhau i (NiNi) Beseme Mucho (Lê Trí) Yeu Nhau Ghet Nhau (Anh Tu & Thanh Thúy & Johnny Dung) Yêu Nhau Ghét Nhau (Johnny Dng) Yêu Nhau Ghét Nhau (Lam Minh) Yeu Nhau Ghet Nhau (Ly Hai & Thanh Thao) Yêu Nhau Ghét Nhau (Male) Yêu Nhau Ghét Nhau (Manh Khuong) Yeu Nhau Ghet Nhau (Minh Tuyet & J Dung) Yeu Nhau Ghet Nhau (Minh Tuyet & Johnny Dung) Yeu Nhau Ghet Nhau (Phuong Hung & Kha Tu) Yêu Nhau Ghét Nhau (Thu Phng) Yeu Nhau Mua Xuan (Quang Linh & Uyen Nhi) Yêu Nhau Trên Bin (Gia Huy) Yêu Thm (Chung T Lu) Yêu Thm (Thanh Lan) Yêu Thm (Tun V) Yêu Thm (Ý Lan) Yêu Thôi Cha (Sn Ca) Yeu Thuong Mong Manh (Bang Kieu & Minh Tuyet) Yeu Thuong Mong Manh (Minh Tuyet & Bang Kieu) Yêu Ting Hát Ngày Xa (Phi Nhung) Yêu Trong Mng M (Huy V) Yêu Trong Mng M (Nguyên Thng) Yeu Trong Mua Loa (Thien Truong & Dia Hai) Yeu Trong Nghich Canh (Quang Lê) Yeu Trong Thuong Dau (Trnh Nam Sn) Yêu Và M (M Ho) Yêu Và M (Tun Ngc) Yêu Và M (Ý Lan) You My Heart You My Soul (Jennifer Nowel) Your (Tun Ngc)

Information

165 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93123