Read malokalibarka_1.pdf text version

Malokalibarska puska CZ99 PRECISION

.22 Long Rifle .22 Win. Mag. R.F. .17 Hornnady Mag. R.F.

UPUTST V O ZA RUKO VANJE I ODRZAVANJE

Postovani Korisnice, Ime ZASTAVA ORUZJE znak je kvaliteta, pouzdanosti i oruzarske tradicije jos od 1853. godine. Ovo oruzje je proizvedeno u skladu sa veoma strogim zahtevima i od najkvalitetnijih materijala koji se koriste za ovu vrstu proizvoda, a ispitano je od strane nase Kontrole kvaliteta. Kako biste bezbedno rukovali oruzjem, morate pazljivo procitati Uputstvo. Za sve informacije vezane za ovaj karabin, obratite se prodavcu ili proizvoacu i u najkraem roku dobiete detaljna objasnjenja. Za servisiranje karabina, obratite se nekom od ovlasenih servisa. Zahvaljujemo Vam se na odluci da nabavite nas lovacki karabin i nadamo se da ete njime biti zadovoljni.

MERE PREDOSTROZNOSTI

Zelimo da budete zadovoljni malokalibarskom puskom koju ste nabavili. Mozda ste iskusan lovac, ve upoznat sa ovim procedurama, ali ipak preporucujemo da pazljivo procitate kompletno Uputstvo. Savete morate slediti radi svoje bezbednosti i bezbednosti drugih. UPOZORENJE: NEKA VAM ORUZJE UVEK BUDE PRAZNO, KAKO BISTE IZBEGLI NEZELJENO OPALJENJE. 1. UVEK POSTUPAJTE SA SVOJIM ORUZJEM KAO DA JE NAPUNJENO, kako nikada ne bi doslo do nezeljenog opaljenja. 2. NIKADA NEMOJTE UPERITI ORUZJE U PRAVCU U KOME NE ZELITE DA PUCATE, tako da i ako doe do nezeljenog opaljenja, to nee prouzrokovati povredu, smrt ili materijalnu stetu. 3. NIKOME NE VERUJTE DA JE ORUZJE PRAZNO, uvek sami proverite. Prste sklonite sa obarace, a oruzje uperite u bezbednom pravcu. 4. UVEK CUVAJTE I NOSITE PRAZANO ORUZJE, UKOCENO, SA RASTEREENIM UDARACEM, SEM KADA NAMERAVATE DA PUCATE, TAKO DA NE MOZE DOI DO NEZELJENOG OPALJENJA. 5. NE PIJTE ALKOHOLNA PIA I NE KORISTITE NARKOTIKE PRE ILI TOKOM GAANJA, posto to moze ozbiljno uticati na Vas vid i mogunost rasuivanja.

6. POTRAZITE SAVET LEKARA AKO UZIMATE LEKOVE, kako biste bili sigurni u svoju sposobnost da bezbedno rukujete oruzjem. 7. KORISTITE CISTU, SUVU, ORIGINALNU MUNICIJU VISOKOG KVALITETA, KOJA JE U DOBROM STANJU I KOJA ODGOVARA KALIBRU VASEG ORUZJA. 8. UVEK SE UVERITE DA JE UNUTRASNJOST CEVI CISTA I DA NE POSTOJE NIKAKVE PREPREKE UNUTAR I NA USTIMA CEVI. Odmah ocistite koriseu pusku, kako bi i dalje mogao ispravno i bezbedno da funkcionise. 9. NOSITE I SAVETUJTE DRUGE DA NOSE STITNIKE ZA USI PRILIKOM GAANJA, posebno na strelistu. Bez zastite za usi, buka Vase puske i drugog oruzja u blizini moze prouzrokovati zvonjenje u usima koje e trajati izvesno vreme posle gaanja, a moze doi i do trajnog osteenja sluha. 10. NOSITE I SAVETUJTE DRUGE DA NOSE ZASTITNE NAOCARE, posebno na strelistu. 11. POSTUJTE NAREDBE ODGOVORNE OSOBE KOJA KONTROLISE BEZBEDNOST NA STRELISTU. Postujte njegova nareenja, u cilju ocuvanja discipline, kako bi se izbegle nezeljene posledice. 12. PRE POCETKA GAANJA UVERITE SE DA JE GRUDOBRAN ADEKVATAN I DA E ZADRZATI ZRNA, kako ne bi doslo do nekontrolisanog leta zrna van strelista.

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVANJ E

13. UVEK BUDITE SIGURNI U SVOJU METU I OBLAST IZA NJE PRE NEGO STO PRITISNETE OBARACU. Zrno moze da proe kroz metu ili pored nje. Ono ima dovoljnu energiju da na velikim daljinama prouzrokuje nezeljene posledice. Ako se dvoumite, ne pucajte. 14. NE GAAJTE U CVRSTE PREDMETE ILI VODENE POVRSNE. Zrno moze da se odbije, da skrene u bilo kom pravcu i da pri tom uzrokuje povredu, smrt ili materijalnu stetu. 15. NE KORISTITE PUSKU U BLIZINI ZIVOTINJA KOJE NISU IZDRESIRANE DA PODNOSE BUKU. Reagujui na buku, zivotinja moze da se povredi ili da prouzrokuje nezgodu. 16. NE KORISTITE PUSKU AKO NE FUNKCIONISE ISPRAVNO. NEMOJTE NA SILUPOKUSAVATI DA OPALITE AKO JE METAK ZAGLAVLJEN, jer on moze da eksplodira i izazove osteenje puske, ozbiljnu povredu ili smrt. 17. UVEK DRZITE PUSKU ZA KUNDAK U DEFINISANIM (REZBARENIM) ZONAMA, posto Vas moze povrediti vreli metal ili metalni delovi u pokretu (pri repetiranju). 18. NIKAD NE PRITISKAJTE OBARACU I NE STAVLJAJTE PRST UNUTAR BRANIKA OBARACE DOK NE NANISANITE U METU. 19. KADA NE DOE DO OPALJENJA: Uperite pusku ka cilju. Sacekajte 30 sekundi. Ako je doslo do sporog paljenja, metak e opaliti za 30 sekundi. U suprotnom izbacite metak i pre-

gledajte inicijalnu kapislu. Ukoliko je otisak udarne igle slab, nije u centru ili ne postoji, neka pusku pogleda kompetentno lice. Ako otisak na inicijalnoj kapisli izgleda normalno (u poreenju sa prethodno ispaljenim mecima), verovatno je problem u municiji. Odvojite neispaljeni metak od ostale municije i praznih caura, ponovo napunite oruzje i nastavite sa paljbom. 20. NE OSTAVLJAJTE PUSKU KOJA JE SPREMNA ZA PALJBU, posto je to izuzetno opasno. Nezeljeno opaljenje moze prouzrokovati ozbiljnu povredu, smrt ili materijalnu stetu. 21. KADA PUSKU PUNITE, PRAZNITE ILI KADA GAATE, uperite je u grudobran kako bi izbegli povredu, smrt ili matreijalnu stetu. 22. NE OSTAVLJAJTE NAPUNJENU PUSKU BEZ NADZORA. Uvek postoji mogunost da ga neko upotrebi i time prouzrokuje povredu, smrt ili materijalnu stetu. 23. NE IGRAJTE SE PUSKOM, POSTO TO MOZE DOVESTI DO NEZELJENIH POSLEDICA. 24. SAVETUJTE DECU DA POSTUJU VATRENO ORUZJE. Cuvajte oruzje van domasaja dece. Obuku svih lica, ukljucujui i obuku dece (zakonom odreenog uzrasta), treba da izvode strucna lica u ustanovama koje su za tu aktivnost opremljene i ovlasene. 25. KADA JE PUSKA SPREMNA ZA PALJBU, ISPRED VAS ILI U

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVA N J E

VASOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI NE SMEJU SE NALAZITI DRUGE OSOBE. Uvek drzite pusku tako da mozete da kontrolisete pravac u kome je uperena. 26. PRE CISENJA, ODLAGANJA ILI TRANSPORTA, UVERITE SE DA JE PUSKA PRAZNA. PROVERITE DA LI JE MAGACIN PRAZAN, PRE NEGO STO ISTI ODLOZITE ILI PREDATE NEKOM DRUGOM LICU. NA TAJ NACIN SE SMANJUJE MOGUNOST DA DOE DO NEZELJENIH POSLEDICA. 27. PUSKU I MUNICIJU CUVAJTE NA ODVOJENIM, ZAKLJUCANIM MESTIMA, VAN DOMASAJA DECE I NEOBUCENIH LICA.

IZJAVA O OSLOBAANJU OD ODGOVORNOSTI

Kada se oruzje koristi u svrhe za koje nije namenjeno, roizvoac nee biti odgovoran za eventualnu povredu, smrt ili materijalnu stetu. Proizvoac takoe nee uvaziti zalbe koje se odnose na ovo vatreno oruzje, a koje proizilaze iz: nepravilnog rukovanja, neovlasene zamene delova, korozije, nepaznje, upotrebe municije pogresnog kalibra, municije koja nije originalna i visokog kvaliteta i municije koja je u losem stanju.

VAZNO

Proizvoac ne moze da kontrolise rukovanje proizvodom posto on napusti fabriku. Molimo, pazljivo proverite oruzje kada ga izvadite iz ambalaze, kako biste se uverili da nije napunjeno ili osteeno. Ovo Uputstvo treba cuvati i obavezno ga predati eventualnom narednom vlasniku.

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVANJ E

Sl.1 Malokalibarska puska CZ99 Precision

KARAKTERISTIKE

Kalibar Ukupna duzina (mm) Duzina cevi (mm) Korak uvijanja (mm) Broj zljebova Duzina nisanske linije (mm) Masa puske (kg) Mehanizam 22LR / 22WMRF 1040 560 406 6 406 2.8 17Hor.MRF 1040 560 228.6 6 406 2.8 uzduzno-klizni zatvarac, rotacija rucice Ispitivanje cevi i kompletne malokalibarske puske CZ99 Precision ( u daljem tekstu puska), prema meunarodnim propisima, vrsi se u Zavodu za ispitivanje i zigosanje oruzja, sto se potvruje zigom na oruzju i sertifikatom.

Kapacitet magacina (metaka) 5 (22LR rezervni sa 10)

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVA N J E

Sl.2 Glavni delovi puske

OPIS I FUNKCIJA

Puska se sastoji od sledeih glavnih sklopova i delova (si. 2): cevi sa nisanima; mehanizma; zatvaraca; kundaka sa branikom magacina Puska je konstruisana na bazi repetirnog sistema sa uzduzno-kiiznim zatvaracem i obrtnom rucicom. Magacini su odvojivi od puske i kapaciteta su 5 metaka. Model u kalibru 22LR ima rezervni okvir kapaciteta 10 metaka.

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVANJ E

MEHANIZAM

Mehanizam se sastoji od sanduka, mehanizma za okidanje i kocenje i nosaca magacina. Svi elementi su vezani za sanduk (1). Mehanizam za okidanje je podesljiv u smislu podesavanja zahvata sa udarnom iglom u zatvaracu. Podesavanja se vrse u fabrici i preporucuje se eventualno dodatno podesavanje u ovlasenim servisima. Kocenje obarace (4) se izvodi preko poluge (8) i kocnice (9). Magacin se postavlja na pusku preko nosaca (19) a utvruje se zubom (21). Nosac magacina .je za sanduk vezan vijcima (20). U sanduku je postavljen izbacac (24) za izbacivanje caura. Zabravljivanje se vrsi preko spiralnih povrsina u kanalu sanduka

Sl.3 Zadnji i prednji nisan

CEV SA NISANIMA

Cev (2) je spojena sa sandukom (1) uzduzno presovanim spojem koji je osiguran poprecnom osovinom (3). Nisani su mehanicki, otvorenog tipa i smesteni su na cev. Zadnji nisan se sastoji od postolja (62), nosaca plocice (57) i plocice (58). Nosac plocice se moze preklapati napred. Plocica je vijcima vezana za nosac i moze se podesavati po visini. Nosac plocice se moze pomerati u kanalu levo-desno. Na ovaj nacin mogue je vrsiti podesavanje zadnjeg nisana. Prednji nisan je na postolju (64) a zastien je branikom (66). Prednji nisan (65) je fiksni i ne podesava se. Unutrasnjost cevi je olucena postupkom hladnog kovanja sa kvalitetnom povrsinom za voenje zrna. Odrzavanje je lako.

Sl.4 Mehanizam

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVA N J E

ZATVARAC

Zatvarac puske (27) je cilindricnog oblika sa oblikovanim celom za smestaj dna metka. Rucica zatvaraca (33) je odvojiva od zatvaraca i svojim okretanjem bravi u sanduku. Na prednjem delu zatvaraca smesteni su izvlakaci (29) i (30). Desni izvlakac izvlaci cauru iz cevi a levi je pridrzava. Udarna igla (28) se kree uzduzno a njena opruga je smestena u zadnjem clelu zatvaraca.

KUNDAK

Kundak (38, 39) je izraen od orahovine i anatomski oblikovan za lako rukovanje puskom. Prednji deo i deo rukohvata su cekirani, da bi se sprecilo klizanje ruku. Kundak je opremljen preicama za postavljanje remnika na pusku, Zavrsna zastita kundaka moze biti izvedena lakiranjern ili nauljivanjem.

Sl.6 Kundak Sl.5 Zatvarac

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVANJ E

MAGACIN

Magacini su odvojivi od puske. Magacin sacinjavaju telo (69) donosac. (71), dno magacina (72) utvrivac dna (73) i opruga donosaca (70).

PUNJENJE MAGACINA I PUSKE, GAANJE I IZBACIVANJE METKA (CAURE) IZ CEVl

Punjenje magacina municijom moze biti potpuno (5 ili 10 metaka) ili delimicno. Municija pre punjenja magacina se mora proveriti da nije prljava i osteena i da je iz originalnog pakovanja proizvoaca municije.

Sl.7 Magacin kapaciteta 5 metaka

Sl.8 Magacin kapaciteta 10 metaka

III RUKOVANJE Rasklapanje i sklapanje

Rasklapanje puske se vrsl zbog cisenja, pregleda i podmazivanja delova. Rasklapanje obuhvata odvajanje magacina i sklopa zatvaraca od puske. Ostala rasklapanja, kao sto su odvajanje cevi od kundaka, delova za okidanaje i odvajanje elemenata nisana od cevi izvode se od strane oviasenih servisa. Sl.8 Odvajanje mehanizma od puske

10

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVA N J E

Sl.9 Odvajanje zatvaraca od puske

Sl.11 Ubacivanje magacina u pusku Magacin sa municijom ubaciti u pusku pri cemu zatvarac mora biti u prednjem polozaju. Punjenje puske vrsi se pomeranjem zatvaraca nazad, do njegovog krajnjeg poiozaja a zatim pomeranjem napred pri cemu se prvi metak "unosi" u cev. Okretanjem rucice na desno vrsi se "zabravljivanje" i puska je spremna za gaanje. Ako se ne vrsi gaanje odmah nakon ubacivanja metka u cev puska se mora "UKOCITI" pri cemu se biokira rad mehanizma za okidanje i okretanje rucice zatvaraca. Ukocen polozaj ]e polozaj kocnice povucene nazad a otkocen polozaj je prednji polozaj kocnice (vidi se i crvena tacka iza kocnice -opasnost, puska je otkocena).

Sl.10 Punjenje magacina municijom

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVANJ E

11

Ne preporucuje se nosenje puske sa "metkom u cevi" jer se mogu dogoditi nezeljene posiedice - nekontroiisano opaljenje metka. Posle opaijenja metka okrenutu rucicu na gore, povui je nazad i izbaciti cauru. Dalji postupak se ponavlja kao i za prvi metak.

POESAVANJE NISANA I MUNICIJA

Municija razlicitih proizvoaca ima razlicite karakteristike sto prouzrokuje odstupanje pogodaka od nisanske tacke. U ovakvim slu cajevima se mora izvrsiti podesavanje plocice zadnjeg nisana, podizanjem ili spustanjem. Ne preporucuje se korisenje municije koja je osteena, oksidisala iii pak rucno laborisana.

Sl.13 Kocenje puske

ODRZAVANJE

Za dugotrajno ispravno funkcionisanje puske mora se obavljati periodicno cisenje i podmazivanje delova. Cisenje podrazumeva odstranjivanje ostataka sagorevania baruta u cevi i cisenje zatvaraca i njegovih delova. Cisenje i podmazivanje puske se izvodi iskijuivo sredstvima koja proizvode specijalizovane fabrike ovih sredstava. Ne preporucuie se podmazivanje puske priiavim uljem koje obicno u sebi sadrzi komponente koje stetno uticu na metalne delove puske (korozija). Pre svakog gaanja potrebno je pored cisenja zatvaraca ocistiti i cev radi odstranjivanja naslaga od uija ili stranih predmeta

Sl.12 Ubacivanje metka u cev

12

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVA N J E

SASTAVNI DELOVI

MEHANIZAM 1. Sanduk 2. Cev 3. Utvrdivac 4. Obaraca 5. Nosac obarace 6. Vijak obarace 7. Podloska 8. Poluga kocnice 9. Kocnica 10. Osigurac regulatora 11. Vijak regulatora 12. Cep 13. Vijak 14. Kuglica 15. Osigura cepa 16. Opruga kocnice 17. Opruga obarace 18. Vijak opruge 19. Nosac magacina 20. Vijak nosaca 21. Drzac magacina 22. Opruga drzaca 23.Osovina drzaca 24. Izbacac 25. Vijak izbacaca 22Long Rife 106404 106406 106407 106412 106414 106410 106463 108930 106416 106413 106422 108447 106415 106417 108865 6939 106420 106421 106418 106419 106424 106423 106425 106409 106408 22 Win. Mag.R.F. 108522 108523 106407 106412 106414 106410 106463 108930 106416 106413 106422 108447 106415 106417 108865 6939 106420 106421 108527 108528 106424 106423 106425 106409 17Hornady Mag.R.F. 108522 120906 106407 106412 106414 106410 106463 108930 106416 106413 106422 108447 106415 106417 108865 . 6939 106420 106421 108527 108528 106424 106423 106425 108524

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVANJ E

1

ZATVARAC 27. Telo zatvaraca 28. Udarna igla 29. Izvlakac levi 30. Izvlakac desni 31. Nosac opruge 32. Poklopac 33. Rucica 34. Opruga izvlakaca 35. Osovina izvlakaca 36. Udarna opruga 37. Utvrdna osovina KUNDAK 38. Kundak (lakiran) 39. Kundak (nauljen) 40. Vijak potkova 41. Potkov 42. Cepi kundaka 43. Navrtka 44. Nosac prednje preice 45. Preica 46. Vijak preice 47. Nosac zadnje preice 48. Vijak branika 49. Branik obarace 50. Potiskivac drzaca 51. Vijak 52. Odstojna caura 53. Nosac prednje preice 54. Nosac zadnje preice 22Long Rife 108516 106447 1868 1869 1860 1871 108449 1874 1875 1877 106448 106427 106426 106428 106429 106429 7493 22 Win. Mag.R.F. 108516 106447 1868 1869 1860 1871 108449 1874 1875 1877 106448 108546 106426 106428 106429 106429 7493 17Hornady Mag.R.F. 108516 106447 1868 1869 1860 1871 108449 1874 1875 1877 106448 108546 106426 106428 106429 106429 7493 22Long Rife 106432 106434 106436 106437 106438 106439 106440 106441 106442 106443 106444 22 Win. Mag.R.F. 108526 106434 113747 113748 106438 106439 106440 106441 106442 106443 106444 17Hornady Mag.R.F. 108526 106434 113747 113748 106438 106439 106440 106441 106442 106443 106444

1

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVA N J E

NISANI 55. Vijak postolja 56. Nosac zadnjeg nisana 57. Nosac piocice 58. Plocica zadnjeg nisana 59. Opruga zadnjeg nisana 60. Osovina zadnjeg nisana 61. Vijak plocice 62. Postoije zadnjeg nisarm 63. Nosac 64. Postolje prednjeg nisana 65. Prednji nisan 66. Branik 67. Vijak MAGACIN 68. Magacin 69. Telo magacina 70. Opruga donosaca 71. Donosac 72. Dno magacina 73. Utvrivac dna 22Long Rife 106449 106451 106453 106452 106454 106455 22 Win. Mag.R.F. 108530 108531 108535 108532 65 66 17Hornady Mag.R.F. 108530 108531 108535 108532 65 66 22Long Rife 1798 1791 1792 1793 1794 1795 17S6 1797 1786 108547 1784 1785 1788 22 Win. Mag.R.F. 1798 1791 1792 1793 1794 1795 17S6 1797 1786 108547 1784 1785 1788 17Hornady Mag.R.F. 1798 1791 1792 1793 1794 1795 17S6 1797 1786 108547 1784 1785 1788

U P U TS T V O ZA R U KO VA N J E I O D R ZAVANJ E

1

Zastava oruzje AD Trg topolivaca 4 34000 Kragujevac Srbija www.zastava-arms.co.rs [email protected]

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

528552


Notice: fwrite(): send of 193 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531