Read poster kongres eu.qxp text version

Udruzenje privatnih lekara Srbije

PRVI KONGRES PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE SRBIJE 2009.

grad Beo

1. i 2. oktobar

Hotel Continental

www.uplks.com E-mail: [email protected] EU

20

godina

lekarske eha privatne usp e u Srbiji praks

STRUCNE TEME

- Prevencija kardiovaskularnih oboljenja - Prevencija malignih oboljenja: dojke, grlia materice, debelog creva, prostate i plua - Ultrazvucna dijagnostika, MR, CT - Natalitet u Srbiji i vestacka oplodnja - Oftalmologija - Ginekologija - Estetska hirurgija - lifting, dojka, liposukcija - Psihijatrija - stres, neuroza i depresija - Prevencija gripa i vakcinacija - Dijabetes, prevencija i savremena terapija - Laboratorija - brza i efikasna dijagnostika

- Broj ucesnika i broj radova nisu ograniceni - Ucesnici privatni i drzavni doktori, ekonomisti, pravnici, novinari, NVO - Usmena prezentacija i posteri donose 12 bodova

SLOBODNE TEME

- 20 godina privatne lekarske prakse u Srbiji - Reforma srpskog zdravstva - EU standardi - Privatni porodicni lekar - tradicija i budunost - Prava pacijenta - Privatna zdravstvena osiguranja - Lekarska greska - stvarnost i zablude - Menadzment i marketing u zdravstvu - Privatni medicinski fakulteti - Srpski lekari u dijaspori - Informaciona tehnologija, telemedicina - Zdravstveni turizam - Prezentacija najuspesnijih privatnih klinika

- Doktori aktivni ucesnici dobijaju 9 bodova, pasivni 6 i sertifikate validne za obnovu licence - Kotizacija 5.000 dinara = lutrija za laptop - Tekui racun Udruzenja privatnih lekara Srbije 180-2754710101120-23

Informacije na tel/fax: 011/329-4445, mob. 060/50-33-552

GENERALNI SPONZOR

cetvrtak, 1. oktobar 2009.

08:00 ­ 09:45 Registracija ucesnika

Sala Atlantic i Pacific 10:00 ­ 10:50 11:00 ­ 12:30 SVECANO OTVARANJE KONGRESA Simpozijum PHARMASWISS Terapija dislipidemija: u potrazi za PRAVOM formulom Kontrola faktora rizika za kardiovaskularne bolesti:strategija za novi milenijum Akademik Miodrag Ostoji, SANU, KC Srbije Smanjenje LDL holesterola ­ kako bezbedno stii do cilja? Prof. dr Milutin. Miri, Ordinacija ,,Miri" Rezidualni kardiovaskularni rizik: Sta ako statin nije dovoljan? Prof. dr M. Pavlovi, KC Nis KOKTEL: PHARMASWISS

12:30 ­ 13:45 Sala Pacific

14:00 ­ 14:30

KARDIOLOGIJA Akutna srcana insuficijencija Prof. dr Zorana Vasiljevi, KC Srbije UZ U KARDIOLOGIJI Moderatori: Prof. dr Bosa Vujisi-Tesi i dr Dusan Basta UZ u diferencijalnoj dijagnozi bola u grudima Prof. dr Bosa Vujisi-Tesi, KC Srbije Uloga dijastolne stress ehokardiografije u toku testa fizickim opterecenjem u otkrivanju dijastolne disfunkcije u osoba sa tezom hipertenzivnom reakcjom Dr Dusan Basta, Internisticka ordinacija "Dr Basta", Zajecar, Dr Zoran Joksimovi, Internisticka ordinacija "Joksimovi", Bor. The influence of treatment of patients with resistant hypertension on tissue Doppler echocardiographic parameters of myocardial hypertrophy and mitral annular velociy D. Basta, Z. Joksimovi , I orijoski Office of internal medicine "DR BASTAC", Zajecar Savremena dijagnostika akutnih virusnih miokardita u klinickoj praksi ­ Uloga virusne serologije i serokonverzije antitela na virus Parvo B 19 u kombinaciji sa ehokardiografijom Dr Dusan Basta, Internisticka ordinacija "Dr Basta", Zajecar i Dr Predrag Marusic, Zavod za javno zdravlje Timok, Zajecar

14.30 ­ 15:00 15:00 ­ 15:10

15:10 ­ 15:20

15:20 ­ 15:30

6

cetvrtak, 1. oktobar 2009.

15:30 ­ 15:40 15:40 ­ 15:50 Moderatori: Prim dr Dragan Vasi i dr Zoran Joksimovi DIJASTOLNA SRCANA INSUFICIJENCIJA Prim dr Dragan Vasi, Specijalisticka ordinacija "INTERMEDIC", Aleksinac Kontinuirano 24 satno merenje arterijskog krvnog pritiska u funkciji predvianja komplikacija arterijske hipertenzije Dr Zoran Joksimovi, Internisticka ordinacija "Joksimovi" Bor Dr Dusan Basta, Internisticka ordinacija "Dr Basta" Zajecar

Sala Atlantic PREDSTAVLJAMO NAJUSPESNIJE PRIVATNE KLINIKE - Internacionalna klinika za srce "Dr Hadzi-Tanovi" 20 godina uspesnog rada prve privatne klinike u Srbiji i ex-Yu Prof. dr Viseslav Hadzi-Tanovi - Klinika "Anlave" Nasa osamnaestogodisnja iskustva i znacaj kontinuiranog monitoringa tokom transporta bolesnika sa teskom kraniocerebralnom povredom Znacaj monitoringa kod transporta kopneno-vazduhoplovnim putem vitalno ugrozenih pacijenata sa politraumom Slobodan Ivanovi, Andjelka Ivanovi, Lazar Ivanovi, Dragan orevi, Zineta Ilinci, Klinika ,,ANLAVE", Beograd - Otohirurgija nekad i sad Prof. dr Radivoj Topolac - "HBO Medical centar" Klinicka primena hiperbaricne oksigenacije Prim dr Miodrag Zivkovi Privatni porodicni lekar Moderatori: dr Nada Dubljanin i dr Dusan Alimpi Neki problemi korisenja konsultativno-specijalisticke slube u privatnoj ordinaciji opste medicine Dr Nada Dubljanin, dr Jaksa Dubljanin i dr Drasko Dubljanin, Specijalisticka ordinacija opste medicine ,,Dr Nada", Beograd Vodea struktura morbiditeta kunog lecenja Dr Jaksa Dubljanin, dr Nada Dubljanin, dr Drasko Dubljanin, Specijalisticka ordinacija opste medicine ,,Dr Nada", Beograd Program medicinske rehabilitacije kod lumbalnih diskus hernija Prof. dr Tisma V. Ratomir, Specijalisticka ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Tisma", Beograd Saradnja drzavnog i privatnog zdravstva Primarna zdravstvena zastita u budunosti - kuda idemo - saradnja privatnog i javnog sektora - kako do cilja Dr Ljubisa Perisi, direktor DZ Stari Grad

7

14:00 ­ 14:15

14:15 ­ 14:30

14:30 ­ 14:45 14:45 ­ 15:00

15:00 ­ 15:20

15:20 ­ 15:30

15:30 ­ 16:30

cetvrtak, 1. oktobar 2009.

Sala Mediteran OFTALMOLOGIJA Simpozijum Specijalne bolnice za oftalmologiju "Oculus" Moderatori: Prof. dr Slobodan Golubovi i dr Slaana Delevi Keratoconus anterior - evolucija bolesti i terapijski tretman Prof. dr Slobodan Golubovi Nove tehnologije u oftalmohirurgiji Dr Slaana Delevi Retinopatia diabetica: prevencija i terapija Ass. dr Dragan Vukovi Dakriocistorinostomija kao dnevna hirurgija Ass. dr Miroslav Knezevic Razrokost i slabovidost- znacaj, dijagnostika i lecenje Prof. dr B. Stankov, ,,Stankov oftalmologija", Beograd Moderator: Mr dr sci. Gordana Suvajac Paraliza akomodacije i konvergencije uzrokovana botulin toksinom prikaz slucaja Mr dr sci. Gordana Suvajac, dr Rada Piljak, dr Mara Mandi Centar za oftamologiju "Dr Suvajac", Beograd Promene u vidnom polju u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom izazvane primenjenom terapijom Mr dr sci. Gordana Suvajac, dr Ljudmila Stojanovi, dr Olga Bojovi, dr Jelka Lekovi, Specijalna bolnica za ocne bolesti profesional Dr Suvajac, KBC Bezanijska kosa Dilema: naocare, kontaktna sociva ili refraktivna hirurgija Mr dr sci. Gordana Suvajac, Centar za oftamologju "Dr Suvajac", Beograd Metabolicki sindrom katarakta i senilna degeneracija- povezanost i komplikacije Dr Lidija Petrovi, Privatni DZ "VIZIM" Elektronski zdravstveni karton (istorija bolesti) i "Paperless office" Prim dr Bosko Ili i dr Mirjana Ili, Oftalmoloska ordinacija "Dr Ili"

14:00 ­ 14:15 14:15 ­ 14:30 14:30 ­ 14:45 14:45 ­ 15:00 15:00 ­ 15:15

15:15 ­ 15:30

15:30 ­ 15:45

15:45 ­ 16:00

16:00 ­ 16:15

16:15 ­ 16:30

8

Generalni sponzor Kongresa

Prijatelji Kongresa

petak, 2. oktobar 2009.

Sala Pacific PORODICNA MEDICINA Simpozijum SANOFI PASTEUR Prevencija pneumokokne infekcije Mr sci. dr Ilija Rosi, Sanofi Pasteur Pandemija gripe i mere prevencije Prim. dr Tomislav Radulovi Simpozijum SERVIER Dijagnosticki sinopsis i terapijski algoritmi venskih oboljenja Prof. dr ore Radak, IKVB Dedinje Simpozijum PHARMASWISS Ima li novih lekova koji resavaju problem bakterijske rezistencije da li smo digli ruke? Prof. dr M. Pavlovi, Institut za infektivne i tropske bolesti, KC Srbije Simpozijum PHARMASWISS PhSw diklofenak porodica ­ standard u lecenju reumatskih oboljenja Doc. dr G. Radunovi, Institut za reumatologiju Beograd Simpozijum MERCK SERONO Beta blokatori u svetlu ESC preporuka Akademik Miodrag Ostoji, KC Srbije, Prof. dr Edita Stoki, KC Novi Sad Simpozijum SERVIER Perindopril prekida kontinum kardiovaskularnih bolesti u svim stadijumima Doc dr Nebojsa Tasi, IKVB Dedinje Preductal MR lek izbora kod svih pacijenata sa ishemijskom bolesu srca i srcanom insuficijencijom Prof. dr Milutin Miri, ordinacija "Miri" Simpozijum NOVARTIS "Antagonisti receptora angiotenzina II u savremenoj klinickoj praksi" Mesto i znacaj VALSARTANA u savremenoj klinickoj praksi Dr Velimir Cvjeticanin, Novartis Klinicko iskustvo sa VALSARTANOM I kombinacijom Valsartana/HCTZ-om, prikaz slucajeva Prof. dr Milutin Miri, ordinacija "Miri"

09:00 ­ 09:45

09:45 ­ 10:15

10:30 ­ 11:00

11:00 ­ 11:30

11:45 ­ 12:15

12:30 ­ 13:15

13:30 ­ 14:30

Okrugli sto: 30. 9. 2009. u 12:00 Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije, Vasina 20 Vizija srpskih lekara iz dijaspore u reafirmisanju zdravstva u Srbiji Moderator: Prim dr Predrag Toji, dr Dusan Alimpi, Nemacka, dr Nenad Janiijevi, USA

10

petak, 2. oktobar 2009.

Sala Atlantic KARDIOLOGIJA Moderatori: Akademik Svetomir Stozini, dr Ivana Vrani Bol u grudima ,,Maske" koronarnih sindroma i ,,pozajmljeni" simptomi Prof. dr Viseslav Hadzi-Tanovi i Akademik Svetomir Svetomir Stres, kardioreaktivnost i bolesti srca Akademik Svetomir Stozini, Prof. dr Viseslav Hadzi-Tanovi i Prof. dr Milorad Borzanovi Nepovoljne vremenske situacije u pojavi i pogorsanju kardiovaskularnih bolesti Akademik Svetomir Svetomir i Prof. dr Viseslav Hadzi-Tanovi ASD closure in timely manner as assessed by vectorcardiography Dr Ivana I Vrani, Dr Goran Pani Specijalna bolnica za bolesti srca "Hertz", Beograd Promenljivost srcane frekvence (heart rate variability) kao prognosticki pokazatelj autonomne funkcije nervnog sistema i fizioloske usklaenosti rada srca kod pacijenata sa aritmogenom displazijom desne komore Dr Ivana I Vrani, Dr Goran Pani Specijalna bolnica za bolesti srca "Hertz", Beograd Biodegradable ring annuloplasty for mitral valve repair-18 months mean follow up Dr Ivana I Vrani, Dr Goran Pani Specijalna bolnica za bolesti srca "Hertz", Beograd Nova tehnika u tretmanu prolapsa mitralne valvule Dr Goran Pani, dr Uros Babic, dr Ivana Vrani, dr B. Pani, Specijalna bolnica za bolesti srca "Hertz", Beograd Prof. dr Miljko Risti, Klinika za kardiohirurgiju KCS Determination salvage myocardium in the patient with occluded coronary artery by myocardial perfusion scintigraphy - case report Baskot Branislav, Obradovic Slobodan, Gligic Branko, Orozovic Vjekoslav, Rafajlovski Saso, Markovic Ljuba Medical Military Academy (MMA) Belgrade Hipertenzija belog mantila i kardiovaskularni rizik Hronicna srcana insuficijencija i varijabilnost srcane frekvence mozemo li znati nesto vise o prognozi? Z. Naumovi, B. Josifovski, M. Sljivi, Specijalna bolnica "Ostrog", Beograd

11

09:00 ­ 09:10

09:10 ­ 09:20

09:20 ­ 09:30

09:30 ­ 09:40

09:40 ­ 09:50

09:50 ­ 10:00

10:00 ­ 10:10

10:10 ­ 10:20

10:20 ­ 10:40

petak, 2. oktobar 2009.

Sala Atlantic DECJA KARDIOLOGIJA Moderator: Prof. dr Slavko Simeunovi Kardiopulmonalna adaptacija novoroenceta Brankovi D. 1, Simeunovi S. 2, Vusurovi M. 1, Kosti S. 1, Zivanovi B. 2, Miti A. 3, Leki I. 3, Petkovi N. 3 1 Klinicko-bolnicki centar ,,Dr. Dragisa Misovi ­ Beograd", Beograd 2 Specijalisticka poliklinika Profmedika Simeunovi, Beograd 3 ,,MEDICO UNO" DO ­ Beograd JUSAD studija - rezultati i perspektive Simeunovi S. 1, Milinci Z. 2, Nedeljkovi S. 2, Vukoti M. 2, Novakovi I. 2 1 Specijalisticka poliklinika Profmedika Simeunovi, Beograd 2 Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu Embolizacione procedure u interventnoj kardiologiji uki M, Univerzitetska decja klinika, Beograd Uroene srcane mane sa L-D santom - pluna hipertenzija i procena i lecenje Simeunovi S. 1, Milinci Z. 2, uki M. 2, Parezanovi V. 2, Vukomanovi G. 2 1 Specijalisticka poliklinika Profmedika Simeunovi, Beograd 2 Univerzitetska decja klinika, Beograd Klinicka procena atrijalnog septalnog defekta Ladoczki Szalma dr Csilla, Poliklinika MEDIC, Subotica Poremeaji mokrenja kod dece sa arterijskom hipertenzijom i oziljnim promenama na bubrezima Dr Anela Poznan ONKOLOGIJA Moderatori: Akademik Jovan Hadzi-oki, Prof. dr Dragana Jovanovi i Prof. dr Mirko Bulaji Privatna lekarska praksa u onkologiji na Balkanu Prof. dr Vladimir Kovcin, KBC Bezanijska kosa Palijativno lecenje terminalne faze malignih bolesti Prof. dr Dragana Jovanovi, Institut za plune bolesti Znacaj kolonoskopije u dijagnozi i prevenciji kolorektalnog karcinoma Prof. dr Mirko Bulaji, KC Srbije Dijagnostika i lecenje lokalizovanog karcinoma prostate Akademik Jovan Hadzi-Dzoki Prevencija raka dojke Prevencija raka grlia materice Radijacioni proktitis posle terapijskog zracenja karcinoma grlia materice Dr Zoran Joksimovi, Internisticka ordinacija "Joksimovi", Bor, Dr Dusan Basta Internisticka ordinacija "Dr Basta", Zajecar

10:40 ­ 10:50

10:50 ­ 11:00

11:00 ­ 11:10 11:10 ­ 11:20

11:20 ­ 11:30 11:30 ­ 11:40

12:00 ­ 12:15 12:15 ­ 12:30 12:30 ­ 12:45 12:45 ­ 13:00 13:00 ­ 13:15 13:15 ­ 13:30 13:30 ­ 13:45

12

petak, 2. oktobar 2009.

Sala Atlantic PSIHIJATRIJA Moderatori: Prof. dr Ljubomir Eri i Prof. dr Ljiljana Milivojevi Psihoterapija straha od smrti Prof. dr Ljubomir Eri Uspesan odnos izmeu doktora i pacijenta je bitan momenat u lecenju i izlecenju - kako do njega stii Prof. dr sci. Ljiljana Milivojevi, neuropsihijatar, psihoanaliticar i grupni analiticar, Beograd Psihoterapija u privatnoj lekarskoj praksi Stres, tranzicija, kriza i svakodnevni zivot Prof. dr Zoran Voji, ordinacija "Moderna medicina", Svilajnac Centri za mentalno zdravlje: teret ili resenje? Dr J. Taci, Poliklinika MEDIC, Subotica Digitalizovana ehoencefaloventrikulografija u malim neuroloskim i psihijatrijskim ordinacijama Prof. dr Goran Z. Golubovi, Depratman za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nisu, Agencija za zastitu zdravlja AMBROSIUS u Boru

14:00 ­ 14:15 14:15 ­ 14:30

14:30 ­ 14:45

14:45 ­ 15:00 15:00 ­ 15:15

Sala Mediteran Moderator: Prof. dr Marina Bujko Simpozijum BEO-LAB Magnapharmacija Laboratorijske usluge ­ kako do brze, pouzdane i efikasne dijagnostike Dr med Naa Stupar, "Beo-Lab" Specificnosti nutricijske edukacije vrhunskih sportista, Veslacka reprezentacija Srbije 2007/2008 Dr Dusan Zivi, Ordinacija "Dr Zivi", Novi Sad Vojno-Medicinska Akademija - 165 godina Juce-danas-sutra Prevencija dijabetes melitusa i njegovih komplikacija Prof. dr Predrag orevi, ordinacija "Prof. dr orevi" Menadzment u prevenciji dijabetesa tip 2 Dr Drasko Gostiljac Simpozijum MERCK SERONO Poremeaj tiroidne funkcije i trudnoa Prof. dr Bozo Trbojevi Vantelesna oplodnja: stimulacija ovulacije Vantelesna oplodnja Prof. dr Ljiljana Radojci, VMA

13

09:00 ­ 09:30

09:30 ­ 09:45

10:00 ­ 11:30 11:30 ­ 12:00 12:00-12:15 12.30-13.30

13:30 ­ 14:00

petak, 2. oktobar 2009.

Sala Mediteran 14:00 ­ 16:45 Simpozijum Ultrazvuk u medicini Moderator: Prof. dr Tihomir Mihailovi Ultrazvuk u obstetriciji i ginekologiji A. Sonomorfoloski markeri za trizomije u I , ranom II i II trimestru: a) Os Vomer- novi marker u otkrivanju trizomija u 10-13 +6 nedelja. (T. Mihailovi, M. Terzi, A. Dmitrovi) b) «Soft markeri» u otkrivanju trizomija u ranom II trimestru trudnoe-2D i 3D. (A. Dmitrovi, M. Terzi, T. Mihailovi) c) Fenotipizacija ploda u 18-24 nedelje gestacije (A. Dmitrovi, M. Terzi T. Mihailovi B. Fetalna ehosonografija u trudnoi. a) Sonomorfoloski markeri za otkrivanje urodjenih srcanim mana u I trimestru trudnoe. (T. Mihailovi, M. Terzi, A. Dmitrovi b) Fetalna sonografija u 16-20 nedelji gestacije. (T. Mihailovi, M. Terzi, A. Dmitrovi ) c) Procena cerviksa transperinealno i endovaginalno od 18-22 nedelje gestacije i u 37 nedelji trudnoe (dr A. Dmitrovi, M. Terzi, dr T. Mihailovi) Okrugli sto: Tema: Skrining trudnoe radi otkrivanja hromozomskih anomalija C. GINEKOLOGIJA a) Rana dijagnostika tumora ovarija (prikaz slucaja) (T Mihailovi, A. Dmitrovi. M. Terzi b) Histero-kontrast salpingografija (A. Dmitrovi, T. Mihailovi, M. Terzi) Ultrazvuk u dijagnostici tumora dojki c) Klasifikacija tumora dojki na osnovu ultrazvucne dijagnostike (A. Dmitrovi T. Mihailovi) d) Kompjuterizovana 2D (Sono CT i X Res ) i 3D dijagnostika tumora dojki (T. Mihailovi. A. Dmitrovi) Ultrazvuk u gastroenterologiji Hidrogastricna sonografija- mogunosti i prednosti metode. 2D i 3D analiza (T. Mihailovi)

- Doktori aktivni ucesnici dobijaju 9 bodova, pasivni 6 i sertifikate validne za obnovu licence - Kotizacija 5.000 dinara = lutrija za laptop - Tekui racun Udruzenja privatnih lekara Srbije 180-2754710101120-23

- Broj ucesnika i broj radova nisu ograniceni - Ucesnici privatni i drzavni doktori, ekonomisti, pravnici, novinari, NVO - Usmena prezentacija i posteri donose 12 bodova

14

Informacije na tel/fax: 011/329-4445, mob. 060/50-33-552

petak, 2. oktobar 2009.

Sala Le Club 09:00 ­ 10:00 10:00 ­ 11:00 Lekarska greska ­ Okrugli sto Prava pacijenata ­ Okrugli sto Moderator: Zorica Markovi, predsednik UO Udruzenja korisnika zdravstvenih usluga Natalitet u Srbiji ­ Okrugli sto Deklaracija o bioloskoj obnovi stanovnistva Republike Srbije i zastiti unapreenju materinstva Moderator: Dr Radoslav Jovi Privatno zdravstveno osiguranje EU standardi ­ Okrugli sto Moderatori: Prof. dr Viseslav Hadzi-Tanovi Danijela Rankovi, DUNAV osiguranje Reforma srpskog zdravstva: Zakoni o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zastiti i lekarskoj komori po EU standardima Moderator: dr Drasko Karainovi Menadzment u zdravstvu-marketing u zdravstvu ­ Okrugli sto Moderatori: Prof. dr Viseslav Hadzi-Tanovi, US Medical School Prim dr Slobodan Ivanovi,Klinika ANLAVE Informaciona tehnologija ­ Okrugli sto Telemedicina i racunari: Prenos EKG signala putem mobilne telefonije Moderator: Negoslav aja, "HAPEL" Zdravstveni turizam ­ Okrugli sto

11:00 ­ 11:30

11:30 ­ 12:00

12:00 ­ 12:30

12:30 ­ 13:00

13:00 ­ 13:30

13:30 ­ 14:00 Sala Atlantic

15:15 ­ 15:30

POSTER PREZENTACIJE Thrombofilija - uroena bolest sa sklonosu ka trombozama - prikaz bolesnika Snezana Sretenovi, KC Kragujevac, Interna klinika - Centar za Hematologiju ITP i Helicobacter pylori infekcija Snezana Sretenovi, KC Kragujevac, Interna klinika - Centar za Hematologiju, Ziva Zivi, KC Kragujevac, Interna klinika - Odeljenje gastroenterohepatologije

Sala Pacific

17:00

SVECANO ZATVARANJE KONGRESA

15

Information

poster kongres eu.qxp

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

253656


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531