Read Izbori_2008.pdf text version

U skladu sa Izbornim zakonom BiH, ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08), a na osnovu Rjesenja o odreivanju birackih mjesta na podrucju opine Zenica za opinske izbore 2008. godine broj: 42/08 od 01.08.2008. godine

OPINSKA IZBORNA KOMISIJA

biracka mjesta za glasanje na podrucju opine Zenica

I Na podrucju opine Zenica odreuju se biracka mjesta za glasanje na opim izborima 5. oktobra 2008. godine i to:

REDOVNO GLASANJE

Redni broj 1. 3. 4. 5. 6. Naziv birackog mjesta Broj birackog mjesta 093A001 093A003 093A004 093A005 093A006 Lokacija birackog mjesta PODRUCNA OS ARNAUTI OS "HAMZA HUMO" PROSTORIJE MZ BRIZNIK PROSTORIJE MZ BISTRICAK Glasaju biraci iz naseljenih mjesta i ulica - Arnauti, Luke, Mulii, Otoka, Ponihovo - Biskovii, Drugavci, Jasika, Jurjevii, Kovacii, Lijeska, Vranovii - Briznik, Causevii - Kolii, Smajii 39. 40. 41. 38. Redni broj 37. Naziv birackog mjesta Broj birackog mjesta 093A037 Lokacija birackog mjesta PODRUCNA SKOLA GRADISE Glasaju biraci iz naseljenih mjesta i ulica - Bukovica, Gradisce, Hinovii, Kasipor - Envera Cerkeza od 48 do 160, 57 do 185, 60A, 63A,69A, 69B, 74A, 80A, 81A, 86A, 104A, 114A, 128A, - Bulevar Kulina bana od 17 do 27, 17A, 18A, 19A, 19B, 19C, - Londza od 75 do 93, 75A, 75B, 75C, 89A, 89B, 89D - Nerasporeeni redovni biraci - Hamdije Kresevljakovia, Jalimamov put - Vojvodia put - Jalijski put od 1 do 15, BB, 13A, 15A, 3A, 7A, 9A, 35 - Visocka, Luke, Gumanci - Sarajevska od 294 do 470, od 295 do 515, 263 do 293, 285B, 308A, 310A, 310B, 310D, 330A, 335A, 355A, 378A, 404A, 404B, 406B, 406D, 408A, 412A, 412B, 412C, 414A, 436A, 468A, 165A, 271A, 346A, 324A - Bare, Bosanskih kraljeva, Busovacka, Janjii, Janjicki slapovi, Kadije Durme, Janjicki vrh, Lasvanska - Ibrakovia put, Klopacki put - Bistua nuova od 67 do159, 85A, 100A, 110A, 111A, 113A, 113B, 115A, 116A, 117A, 117B, 117C, 119A, 119C, 121A, 127A, 129A, 138B, 143A, 143B, 157A, 85A, 119B - erzeleza od 28 do 50, od 35 do 77, BB, 157, 36B, 45A, 48A, 48B, 48C, 48D, 51A, 51B, 51C, 51D, 53A, 63A - Hadzije Mazia put od 2 do 192, 1B, 1BL, 1L, 1LB, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 100B, 100C, 102A, 103A, 104A, 106A, 108A, 113B ,124B, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 19A, 2B, 26A, 29A, 31A, 33A, 33B, 33C, 35A, 35B, 35C, 39A, 41B, 41C, 41D, 71A, 8A, 8B, 81A, 91A, 92A, 93A, 94A, 97A, 97B, 33D, 105A, 190A - Hrustii, Kakanjska, Klopacki vrh, Mlini - Prvomajska od 15 do 91, 22 do 70, 19A, 21B, 25A, 25B, 27A, 30A, 30B, 31A, 34A, ,34B, 34C, 35A, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 40A, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 44E, 416, 45C, 50A, 52A, 54A, 56A, 58A, 60C, 64A, 64B, 64C, 64D, 66A, 68A ,97 - Kula - Hadzije Mazia put od 1 do 155, BB, 116A, 116B, 118A, 118B, 118C, 118E, 120A, 122A, 123A, 123B, 123C, 123D, 124A, 127A, 127B, 127C, 136A, 141A, 141B, 148A, 153A, 156A, 156B, 164B, 180A, 184A, 186A, 186B, 188A, 188B, 188C, 190B, 192A, 192B - Gladovii, Petkovii, Vrtace, Koprivna, Ponirak, Varosiste, Zabrce - Kovanii, Ravne - Brdo, Dusina, Gornja Visnjica, Lasva, Dolipolje - Josipa Dakia, Lokvine, Skriljevo, M. Azapagia, R.Levija - Grm, Zahalje, Janjac, Obrenovci, Osojnica 81. 109. Redni broj 71. 72. 102. 73. Naziv birackog mjesta Broj birackog mjesta 093A071 093A072 093A102 093A073 Lokacija birackog mjesta DOM MZ ORAHOVICA Glasaju biraci iz naseljenih mjesta i ulica - Rijeka, Spahii, Kovacevii

O G L A S AVA

GRADISE II

ARNAUTI BABINO BRIZNIK BISTRICAK BILINO POLJE I

ORAHOVICA II PEHARE I PEHARE II PERIN HAN I

JALIJA I

093A038

OS "ALIJA NAMETAK" - Pehare - Vranducka od 1 do 73, BB, 51A, 59A, 71A, 73B,9A OS "ALIJA NAMETAK" - Kanal, Ricicki put DOM MZ PERIN HAN - Hadzije Mazia put 218B - Bistua Nuova od 2 do 186, od 161 do 367, 10A, 14B, 14C, 160A, 160B, 160C, 161C, 165A, 166B, 167B, 169A, 169B, 169D, 177A, 191A, 191B, 191C, 191D, 191E, 191F, 2A, 2B, 2C, 20A, 203A, 203B, 213A, 225A, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 26B, 26C, 26D, 26E, 271A, 28B, 28C, 28E, 29A, 29B, 30A, 32B, 32D, 331A, 36D, 38A, 4A, 4B, 4C, 4D, 42A, 42B, 56B, 64B, 8A, 96A, 98A, 2D, 12A, 26A, 28F, 66A, 167A, 203C, 218B, 255A, 34A, 52A, 156A, 166A, 36B - Gornja Vraca, Mutnica, Palinovii, Seliste, Zavrsje - Hadzije Mazia put od 157 do 191, 194 do 226, 218A, 218C - erzelezova od 1 do 33, 2 do 26, 15A, 16A, 16C, 16D, 16E, 18A, 18B, 18C, 19B, 19C, 19D, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 23A, 23B, 24C, 25A, 25B, 25C, 25D, 4A, 6A, 8C, 9A - Pepelari - Calii, Kondzila, Kraljice Katarine, Marka Rajia, Poglavnica, Zahalje, Zelenike, Dolovi - Tetovska od 1 do 349 - ZAVNOBiH ­ a od 116 do 178, od 187 do 299, BB, 187A, 259A,136B - 12. aprila 191 - Konjevii, Pojske, Poratje, Rebrovac, Susanj - Puhovac, Radinovii - Prasnice, Raspotocka, Zvecajska - Sarajevska 102A, 103A, 114A, 118A, 165B, 84B, 28 do 130, 93 do 137, 96A - Gnjusanski put, Lopate, Misurim do - Sarajevska od 132 do 292, 141 do 261, 140A,144A,144B,149C, 151B, 151C, 157A, 157B, 159A, 160A, 163A, 163B, 171A, 171B, 172A, 173A, 173B, 176A, 181A, 184A, 184B, 186A, 186B, 186C, 205A, 207B, 217B, 225A, 248A, 252A, 255A, 259A, 261A, 266A, 267A, 270A, 270B, 284A, 225D, 139, 144C, 164A, 238A, 239A, 257A, 164A

PROSTORIJE MZ JALIJA

TRGOVINSKO UGOST. - Dr. Abdulaziza-Aska Boria od 10 do 38, od 26 do SKOLA 38, 70, 30E,38A - Bulevar Kulina Bana od 29 do 400, 30A, 30B, 31A, 31B, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 59A, 69A, 69B, 75A, 75C

JALIJA II JALIJA III JANJII I

093A039 093A040 093A041

PROSTORIJE MZ JALIJA OS ,,EDHEM MULABDI" PROSTORIJE MZ JANJII

7. 100. 103.

BILINO POLJE II BILINO POLJE III BILMISE

093A007 TRGOVINSKO UGOST. - Bulevar kralja Tvrtka I (A, B) SKOLA - Stanicni trg 093A100 093A103 TRGOVINSKO UGOST. - Fra Grge Martia SKOLA TEHNICKA SKOLA - Bilmise, Use - Gorazdanska od 2 do 60, od 5 do 99, od 62 do 100, 100A, 100B, 10B, 14A, 16A, 16B, 16E, 18A, 22A, 32A, 32B, 4A, 56A, 67A, 69A, 6A, 6B, 70A, 84A, 78A, 84D, 90A, 94A, 96A, 98A - Kranjcevia - Zeljeznicka - Zije Dizdarevia od 15 do 32, 18A, 18B, 20A, 20B, 22A, 22B, 24B, 26A, 26B, 121A, 22NB - Blatusa - Zije Dizdarevia od 1 do 14, 1A, 10A, 10B, 12A, 12B, 14A,30A, 30B, 30C, 30D, BB Borovi Branislava Nusia Ivana Cankara Krivace Rujev do Zukii Fra Ljube Hrgia Stjepana Radia Trg rudara Travnicka cesta od 1 do 60, BB, 11A, 19A, 21B, 23A, 31A, 36A, 44A, 44B, 44C, 44D

118.

PERIN HAN II

093A118

DOM MZ PERIN HAN

110.

JANJII II KLOPCE I

093A110

PROSTORIJE OS JANJII PODRUCNA OS KLOPCE

8. 9. 10. 11. 106. 12.

BLATUSA I BLATUSA II BLATUSA III BLATUSA IV BLATUSA V BRIST I

093A008 (A, B) 093A009 093A010 093A011 093A106 093A012

42.

093A042

OS BLATUSA OS BLATUSA OS BLATUSA OS BLATUSA OS BLATUSA OS "MIROSLAV KRLEZA"

74. 75.

PEPELARI PODBREZJE

093A074 093A075

DOM MZ PEPELARI DOM MZ PODBREZJE

43.

KLOPCE II

093A043

PODRUCNA OS KLOPCE

76. 77. 78.

POJSKE PUHOVAC RASPOTOCJE I RASPOTOCJE II

093A076 093A077 093A078

PROSTORIJE MZ POJSKE DOM MZ PUHOVAC DRUSTVENI DOM ­ ZELENILO OS ,,POLJICE"

44.

KLOPCE III

093A044

13.

BRIST II

093A013

OS "MIROSLAV KRLEZA"

PODRUCNA OS KLOPCE

104.

093A104 (A,B)

14.

BRIST III

093A014

OS "MIROSLAV KRLEZA"

- Vardiste - Travnicka cesta od 61 do 230, 118B, 124A, 124B, 128A, 151A, 157A, 159A, 193A, 193B, 226A, 230A, 63A, 62A, - Augusta Senoe, Fakultetska, Mala broda, Velika broda, Zacarina

111.

KLOPCE IV

093A111

PODRUCNA OS KLOPCE

107.

BRIST IV CARINA I

093A107

OS "MIROSLAV KRLEZA"

79. 119. 80.

RICICE I RICICE II SEJMEN I SEJMEN II SEJMEN III

093A079 093A119 093A080

OS "ALIJA NAMETAK" - Seliste, Svie, Tulek RICICE DOM MZ RICICE PROSTORIJE MZ SEJMEN PROSTORIJE MZ SEJMEN OS ,,EDHEM MULABDI" DOM MZ SEOCI PROSTORIJE MZ SEBUJE OS "STARINA" DRUST. DOM KINO ,,CRKVICE" - Hadzi Lojina, Verostin put - Vranducka od 2 do 58, 4A, 24A - Bulevar Kulina bana od 6 do16, 12C, 16A, 16B, 6A, 6B, 7A, 15A, 9T - I. Rackog - Sejmenska ulica - Mujagia sokak, Ekinovia put - Jalijski put od 2 do16, 12A, 12B, 16A, 16B, 2A, 6A, 52 - Gradina, Zivkovii, Osredak, Siblii, Vrhpolje, Zahii - Tresnjeva glava, Sebuja, Bijele vode - Starina - Prve zenicke brigade od 1 do 5, 1A, 1B, 1C, 1D, BB, 3A, 3C, 5A, 5B

45. 46. 47. 48. 49.

KOPRIVNA KOVANII LASVA LOKVINE I LOKVINE II LOKVINE III LONDZA I LONDZA II LONDZA III LONDZA IV

093A045 093A046 093A047 093A048 093A049

15.

093A015

OS - Branilaca Bosne "MUSA AZIM ATI" - Dr. Safvet Bega Basagia - Kucukovii - Masarykova - Mehmedalije Tarabara - Sestara Ditrich - Trg BiH - Marsala Tita od 1 do 63, 1A, 1B - Glasanje licno OS - Islambegovia put "MUSA AZIM ATI" - Skolska ulica - Fra Ivana Jukia - Bulevar Kulina Bana 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E

DOM MZ KOPRIVNA DOM MZ KOVANII PROSTORIJE MZ LASVA PODRUCNA OS LOKVINE PODRUCNA OS LOKVINE PODRUCNA OS LOKVINE MZ LONDZA

093A081 093A109

16.

CARINA II

093A016

112. 50. 51. 52. 113.

093A112 093A050

- Luke, H. upovia - Londza od 2 do 12, 88 do 92, 32, 88A, 88B, 88C, 90B

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

SEOCI SEBUJE STARINA STARO RADAKOVO I STARO RADAKOVO II STARO RADAKOVO III STARO RADAKOVO IV STARO RADAKOVO V

093A82 093A083 093A084 093A85 093A86 093A87 093A088 (A,B) 093A089

17. 18.

CENTAR I CENTAR II CENTAR III

093A017 OS "MESA SELIMOVI" - Mejdandzik od 1do 7, 1A, 6T, BB 093A018 OS "MESA SELIMOVI" - Jevrejska - Mejdandzik od 8 do 15, 11T, 12A, 21, 9A, 9B, 9C, 9T, 8T 093A019 OS "MESA SELIMOVI" Muhameda Seida Serdarevia Srpska Mahala Stara carsija Studenac Marsala Tita od 2 do 92, 65 do 79, BB, 369B, 69A, 69B, 88C, 126 - Talia Brdo od 2 do 12, 2A, 2T, 8A Koceva Potok Prusacka ulica Pise Sarajevska od 1 do 61, 5A, 7A, 9A, BB, 35A, 35B Huseina Kulenovia Koceva i Kocevska cikma Trg Alije Izetbegovia

093A051 OS "MESA SELIMOVI" - Begagia put - Sarajevska od 63 do 77, 69A, 75A, 75B, 77A, 77B 093A052 OS "MESA SELIMOVI" - Serbin Sokak, Sestia put 093A113 OS "MESA SELIMOVI" - Talia brdo od 1 do 7, 9 do 33, 1A, 1B, 1C, 11A, 13A, 13B, 15A, 15B, 17A, 17B, 19A, 19B, 21A, 21B, 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C, 7A, 7B, 7C, 75, 75A,BB, 11B - Muftije Semsekadia 093A053 DOM STRIJELACA - Lukovo polje - Gorazdanska 140C, 102A, 102C, 102E, 103A, 104A, 106A, 116A, 140A, 140B, 142A, 146A, 182A, 184A, 45A, 45B, 49A, BB, 154A, od 101 do 199, 102 do 200, 138A, 152A - Dvor, Krivii, Moscanica, Sidica, Plavcii, Jocii - Armije BiH od 2 do 14, 8A, 8B, BB, 11A, 11B, 12B - Armije BiH 16, 20 do 28, 15B, 24A, 26A, 9A, 16B - Mokusnice - Uzunovia put - Strosmajerova od 1 do 17, 2 do 56, BB - Sarajevska od 2 do 26, 2A - Armije BiH od 3 do 15, 5C - Dr. Hasana Muminagia - Doglodska, Oglavak, Orahovicko polje, Patriotske lige, Stara Nemila, Stara zeljeznicka stanica - Gojakovac, Hase Huseinovia Bega, Orah polje, Loznik, Robova

19.

MZ STARO RADAKOVO - Prve zenicke brigade od 7 do 11, 2 do 58, 11A, 11B, 11C, 11D, 2LK, 3B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, MEDICINSKA SKOLA MEDICINSKA SKOLA - Prve zenicke brigade od 13 do17, 15A, 15B, 15C, 15D,17A, 17D,7A - Prve zenicke brigade od 19 do 59, 13A, 13B, 13C, 13D, 18A, 19A, 19B, 21A, 23A, 23B, 23C, 23D,19D, 55B - Ilirski put, Kopilo, Marijanovia put - Prve zenicke brigade od 60 do 182, 106A, 106B, 138B, 138C, 138D, 140A, 164A, 166A, 166B, 166C, 170A, 72A, 72B, 72C, 72D,72E, 72F, 72G, 72H, 74A, 74C, 78B, 78C, 80A, 80B, 80C, 82A, 82B, 84A, 84D, 84F, 76C, 80E, 80D - Dolac, Dolovi, Jagodii, Kozarci, Visokovci, Zahrase - Stranjani

53.

LUKOVO POLJE

20.

CENTAR IV

093A020 OS "MESA SELIMOVI" 093A021 MEDICINSKA SKOLA MEDICINSKA SKOLA

89.

54. 55. 56. 57.

MOSANICA MOKUSNICE I MOKUSNICE II MOKUSNICE III MOKUSNICE IV NEMILA I NEMILA II NOVA ZENICA I NOVA ZENICA II NOVA ZENICA III

093A054 093A055 093A056 093A057

PROSTORIJE MZ MOSCANICA OS "VLADIMIR NAZOR" OS "VLADIMIR NAZOR" OS "VLADIMIR NAZOR" OS "VLADIMIR NAZOR" DOM MZ NEMILA DOM MZ NEMILA

DRUST. DOM KINO ,,CRKVICE"

90. 120. 91. 2.

STRANJANI I STRANJANI II SERII TETOVO I

093A090 093A120 093A91 093A002

21.

CRKVICE I CRKVICE II

- Kamberovia cikma - Dervisa Imamovia - Trg zrtava fasizma - Crkvice od 1 do 5, od 2 do 22, BB 1AL, 1B, 1BL, 1L, 1LA, 1LB, 12A, 12AB, 12B, 14A, 14B, 16A, 16B, 2BL, 2LA, 2LB, 2LC, 20A, 20B, 20C, 22A, 22B, 1CL, 1C, 3A, 3B, 3C, 3L, 4A, 4L, 5A, 5B, 6L, 2B, 8B, 3AL, 3BL, 3LA, 3LB, 3LC, 4AL, 4LA, 4LB, , 3LAM - Crkvice od 24 do 42, 1A, 1LC, 2L, 4B, 24A, 30A, 30B, 34A, 34B, 34C, 34D, 36A, 36B, 38A, 38C - Aleja sehida - Crkvice od 44 DO 62, 24B, 46B, 48A, 48B, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52F, 52G, 52H, 52J, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 54F, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H, 60A, 60B, 60C, 62A, 62B, 62C - Crkvice od 13 do 29, od 61 do 97, od 64 do 160, 15A, 15B, 19A, 19B, 21A, 21B, 21C, 25A, 25B, 61B, 64A, 64B, 64C, 64D, 66A, 66B, 66C, 79A, 29C, 17B - Crkvice od 7 do 11,od 31 do 55, 7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, 11A, 11B, 11C, 13A, 13B, 13C, 13D, 39A, 39B, 39C, 39F, 45A, 45B, 45C, 51A - Crkvice od 57 do 59, 59A - I. Gundulia od 1 do 2, 4 - Curukovia put - Bijeli put, Novo selo, Smetovski put - I. Gundulia od 3 do 71, 6 do 32, 34 do 44, 37A, 41A, 43A, 27A, 27B, 28A, 3A, 33A, 13F, 14A, 15A, 21A, 25A, 25B, BB, 11A, 11B, 12A, 12B, 13B, 13C, 13D, 47A, 5A, 5B, 5E, 57A, 57B, 61B, 61D, 63A, 63B, 7A, 7B, 7D, 7E,7F, 75, 9A, 9B, 9C, 13A - Donji Cajdras, Gornji Cajdras, Miklii, Vjetrenice - Putovii, Putoviko polje, Tisina, I. Hanumia, Osjecenik, Lokvine - Gorica, Klanac, Brdo - Brce, Ci uk, Plahovii, Skutovo - Vranducka od 60 do126, 75 do 133, 60A, 70A, 77B, 79A, 82A, 96A, 111A, 120A, 122A, 124A, 129A - A. Ha zovia, L. Maricia, M. Davidovia - Hajkovii, Poca, Kasapovii, Kula, Pesevii, Grabovik - Donja Vraca, Hece - Bare, Cekote, Drinjani, Gornja Gracanica, Jezero, Mrgodii, Tuganja - Gajce, Gornja Zenica, Urije, Varda - Graja, Maglajska, Ravne, Saliha Skomorca, Vlasika

OS "AHMED MURADBEGOVI" OS "AHMED MURADBEGOVI" OS "HASAN KIKI"

22.

093A022

114. 58. 59. 60.

093A114 093A058 093A059

PODRUCNA OS SERII - Serii, Blatnica - Babino polje, Jelina - Envera Cerkeza od 6 do 46 , od 5 do 55, 10D, 39A, 46A - Tetovska od 202 do 516, od 389 do 549, BB, 401A, 401C, 401D, 407A, 409A, 409C, 411A, 411B, 417A, 417B, 417C, 417D, 419A, 419B, 419C, 419D, 419E, 419F, 421A, 421B, 423A, 423B, 423C, 423D, 423E, 423F, 439A, 441B, 443A, 443C, 443D, 443E, 445B, 445C, 447A, 451A, 451B, 453A, 453C, 457A, 461A, 463A, 467A, 469A, 471A, 471B, 471D, 473B, 443B, 441A, 29A Banlozi, Lisacka, Lisicka Envera Cerkeza od 1 do 3, od 2 do 4, BB Tetovska od 351 do 387, 154 do 200, 172A 12. aprila 381

23.

CRKVICE III CRKVICE IV

093A023

MEDICINSKA SKOLA MEDICINSKA SKOLA

24.

093A024 (A,B)

093A060 TRGOVINSKO UGOST. - Prof. Juraja Neidharta, Kotromania, Nikole Tesle, SKOLA Sandzacka, Velikog sudije Graese, Zeljezarska, Vatrogasni put 093A061 TRGOVINSKO UGOST. - Dr. Abdulaziza-Aska Boria od 1 do 29, BB, 25A, SKOLA 3A, 3B, 306 - Saliha Cakana Mulalia, Zmaja od Bosne 093A062 TRGOVINSKO UGOST. - Dr. Abdulaziza-Aska Boria 31 do 41, od 57 do 61, SKOLA 15A, 15B, 15C, 23D, 30A, 17A, 17B, 19A, 19B, 23A, 23B, 23C, 23D, 25A, 25B, 27A, 27B, 28B, 30B, 30C, 30E, 30F, 30G, 32A, 32B, 34B, 35A, 35B, 35C, 36A, 37A, 37B, 38A, 38B, 38C, 38D, 39A, 39B, 39C, 41A, 41B, 8A,BB 093A115 0933063 TRGOVINSKO UGOST. - Dr. Adolfa Goldbergera SKOLA OS "SKENDER KULENOVI" OS "SKENDER KULENOVI" OS "SKENDER KULENOVI" OS "SKENDER KULENOVI" OS "SKENDER KULENOVI" OBDANISTE PINOKIO - Avde Smajlovia, Prof. Mustafe Causevia 92.

61.

25.

CRKVICE V CRKVICE VI CRKVICE VII CRKVICE VIII

093A025 (A,B) 093A026 (A,B) 093A027

MEDICINSKA SKOLA

TETOVO II

093A092

OS "HASAN KIKI"

62.

26.

MEDICINSKA SKOLA

121. 93. 94. 95.

TETOVO III TOPCI POLJE I TOPCI POLJE II TRGOVISE I

093A121 093A093 093A094 093A095

OS ,,HASAN KIKI" DOM MZ TOPCI POLJE DOM MZ BISTRICA OS "VLADIMIR NAZOR"

- Fuada ef. Subasia, Tesanjska - Topci polje - Bistrica - Armije RBiH od 17 do 121, 30 do 72, 100 do 110, 81A - Podurije - Strosmajerova od 19 do 151, 58 do 49B, 87A, 88B, 133A, 138A, 148A - Crnile, Gornjozenicka, Milivoja Cekade - Ljubetovo, Vranduk, Hanovi, Bistrica Gornja - Bilivode, Dobriljevo, Kriz, Luke, Vrazale, Tavnik MARKETING SLUZBA NIPD "NASA RIJEC" D.O.O., ZENICA

27.

MZ CRKVICE

115. 63.

NOVA ZENICA IV NOVO RADAKOVO I NOVO RADAKOVO II NOVO RADAKOVO III NOVO RADAKOVO IV NOVO RADAKOVO V ODMUT I

108.

093A108

MZ GORNJE CRKVICE

64.

093A064

- Margita, Dobrovoljnih davalaca krvi, Ul. 9. maja, Josipovia put - Bistua Nuova od 1 do 65, 3A, 5A, BB, 5B, 15A, 3A, 43A, 5AIII, 5B, 53A, 55C, 7A, 7B, 9A, 13B, 37A - Prvomajska 1A, 13C, - Dr. Cire Truhelke

28. 29. 30. 31.

CAJDRAS ­ VJETRENICE DOLACA I DOLACA II DONJA GRACANICA I DONJA GRACANICA II DONJE BABINO DONJA VRACA GORNJA GRACANICA GORNJA ZENICA GRADISE I

093A028 093A029 093A030 093A031

PODRUCNA OS D. CAJDRAS DRUSTVENI DOM TISINA DRUSTVENI DOM GORICA DOM DONJA GRACANICA DOM DONJA GRACANICA DOM KASAPOVII MZ DONJE BABINO DOM DONJA VRACA DOM JEZERO MZ G. GRACANICA DOM MZ G. ZENICA PODRUCNA OS GRADISE

105. 96. 97. 122.

TRGOVISE II VRANDUK VRAZALE VRSELJE VUKOTII ZMAJEVAC I

093A105 093A096 093A097 093A122 093A098 093A099

65.

093A065

OS "VLADIMIR NAZOR" DOM MZ VRANDUK DOM LUKE -VRAZALE

66.

093A066 (A, B) 093A123

123.

- Gradac, Hamida - Prvomajska od 1 do 13, 2 do 20, BB, 16A, 18A, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B, 7B, 8A, 8B, 9B,3A - Reisa Causevia - Londza od 128, do 190, 126 - Sarajevska od 79 do 91, 79A, 79B, 85A, 85B, 85D, 85C, 91A, 91B - Dr. Mehmeda Spahe - Bulevar Kulina bana od 1 do 5, 1A, 1B, BB - Krc, Odmut - Babii, Rajcevii

PODRUCNA OS SKOLA - Vrselje VRSELJE PROSTORIJE MZ VUKOTII DOM MZ ZMAJEVAC - Jastrebac, Vukotii - Nurije Pozderca, Ravan - ZAVNOBIH-A 1 do 185, 2 do 114, 11A, 113A, 113B, 115A, 115B, 133A, 143A, 81A, 91A, 91B, 93A, 95B, 95C, 79A, 90A, - 12 aprila 111, 60, 118, 99 - Gornji Brist, Zmajevacka cesta

98. 99.

101. 32. 33. 34. 35. 36.

093A101 093A032 093A033 093A034 093A035 093A036

67.

093A067 (A, B)

68. 69. 116. 70.

ODMUT II ODMUT III ODMUT IV ORAHOVICA I

093A068 093A069 093A116 093A070

OS ,,EDHEM MULABDI" OS ,,EDHEM MULABDI" OS ,,EDHEM MULABDI" PODR. SKOLA ORAHOVICA

117.

ZMAJEVAC II

093A117

DOM MZ ZMAJEVAC

GLASANJE U ODSUSTVU

124.

GLASANJE U ODSUSTVU

093A501

OS "EDHEM MULABDI"

- Odsustvo - Biraci sa nepotvrenim glasackim listiima

OPINSKA IZBORNA KOMISIJA ZENICA

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

920939


Notice: fwrite(): send of 204 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531