Read Lijst van toetsen die de CvI accepteert voor het meten van leervorderingen okt 2010 text version

REC ZeON- cluster 2

Lijst van toetsen die de CvI accepteert voor het meten van leervorderingen

Kleutertoetsen toetsnaam Taal voor kleuters Taal voor Kleuters Ordenen Ruimte en Tijd Letterclustertest en Fonemische Analysetest, groep 2 en 3 BaO Toetspakket beginnende geletterdheid groep 1,2 en 3 Technisch Lezen toetsnaam Technisch lezen (leestempo en leestechniek) Leestechniek en leestempo Drie-Minuten-Toets, DMT Drie-Minuten-Toets, DMT 1,2 en 3 Eén-Minuut-Test (Brus), vorm A en B Klepeltoets, vorm A en B Letterclustertest en Fonemische Analysetest, groep 2 en 3 BaO Schoolvaardigheidstoets Technisch lezen Begrijpend Lezen toetsnaam Begrijpend lezen Toetsen Begrijpend lezen, TBL Begrippentest-Plaatjes, Begrippentest-Woorden en Woordenschattest, groep 3, 4, 5 BaO Begrijpend Leestest, groep 3, 7, 8 BaO Begrijpend Leestest, Woordenschattest en leesattitudeschaal, groep 6 BaO Drempelonderzoek 678 TLP toelatingstoets voor LWOO en PRO TVPO begrijpend lezen Begrijpend lezen 345678 Spellen toetsnaam Spelling Schaalvorderingen in Spellingvaardigheid, SVS PI- dictee Spellingtest voor de basisschool Drempelonderzoek 678 TLP toelatingstoets voor LWOO en PRO TVPO spellingsvaardigheden Rekenen toetsnaam Rekenen- Wiskunde Rekenen en Wiskunde Drempelonderzoek 678 UGT-R TLP toelatingstoets voor LWOO en PRO TVPO inzichtelijk rekenen versie LOVS 2010 (nw) LVS, 1996 (oud) LVS, 1997 LVS, 1996 Aarnoutse, 1996 Aarnoutse, 2006 uitgever CITO CITO CITO CITO Pearson CPS

versie LOVS, 2008 (nw) LVS, 2001 (oud) LOVS, 2009 (nw) LVS, 1995 (oud) 1999 1994 Aarnoutse, 1996 SVT, 2005

uitgever CITO CITO CITO CITO Pearson Pearson Pearson Boom test uitgevers

versie LOVS, 2006 (nw) LVS, 1998 (oud) Aarnoutse, 1996 Aarnoutse, 1997 Aarnoutse, 1996 2001, herijkte versie 2001 2003 Aarnoutse 2006

uitgever CITO CITO Pearson Pearson Pearson 678 Onderwijsadvisering CITO A-Vision 678 Onderwijsadvisering

versie LOVS, 2006 (nw) LVS, 1995 (oud) 2000 Aarnoutse, 1996 2001, herijkte versie 2001 2003

uitgever CITO CITO Pearson Pearson 678 Onderwijsadvisering CITO A-Vision

versie LOVS, 2005 (nw) LVS, 1998 (oud) 2001, herijkte versie 2008 2001 2003

uitgever CITO CITO 678 Onderwijsadvisering Graviant CITO A-Vision

Versie 10-2010

1

Information

Lijst van toetsen die de CvI accepteert voor het meten van leervorderingen okt 2010

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

787735


You might also be interested in

BETA
Lijst van toetsen die de CvI accepteert voor het meten van leervorderingen okt 2010