Read testnev text version

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Óravázlat

Tisztelt Kollégák! Engedjétek meg, hogy megköszönjük megtiszteli jelenléteket, és röviden bemutassuk a Zipernowsky Károly Általános Iskola sport törekvéseit, amelyek egyben a mai bemutató óra szakmai hátterét is meghatározzák. Intézményünk az elmúlt tanévtil felmeni rendszerben közoktatási sportiskolai feladatokat is ellát. A program keretében együttmködési szerzidést kötöttünk sportegyesületekkel és szövetségekkel, így a kosár, a nii röplabda és az aerobik utánpótlás ­ nevelés érdekében. Vállaltuk továbbá, hogy a sportosztályokban speciális közoktatási sportiskolai kerettanterv alapján folytatjuk az oktatást. Célul tztük ki azt is, hogy valamennyi alsós osztályunkban szaktanár vagy sport mveltség területen végzett pedagógus tanítsa a testnevelést. Tornatermünk mérete és felszereltsége lehetivé teszi, hogy az azonos évfolyamra járó tanulók egy idiben, több szaktanár irányításával is végezhessék feladataikat. Így lehetiség nyílik arra, hogy a tantervi követelményeken túl sportági elikészítés is történjen a tanórákon. A mai alkalommal a 2.a (angol tagozatos) és a 2.s (sportosztály) mutatkozik be elittetek Albert Éva tanítóni, aerobik edzi kollégani és Pálfi Jeni testneveli tanár, kosárlabda edzi vezetésével. Az óra részletes leírását a mellékelt óravázlatban láthatjátok. A testnevelés órák iskolánkban egyébként már szinte minden évfolyamon ezzel a tanítási és óraszervezési módszerrel zajlanak. Azok a tisztelt kollégák, akik már az elmúlt évben is jártak nálunk látták az elsi sportiskolai tanév szakági elikészíti munkáját. Az i számukra a mai napon az is kiderül, hogy tanítványaink mennyit fejlidtek az újabb tanévben, hogyan gazdagodtak újabb technikai elemekkel, melyeket már a gyakorlatban is képesek alkalmazni.

Budapest, 2010. március 9.

Köszönjük érdeklidéseteket, a Zipernowsky Károly Általános Iskola nevében: Horváth Bors Rudolfné igazgató

1

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Óravázlat

Óravázlat

Az óra típusa: TESTNEVELÉS Dátum: 2010-03-09 (8:00-8:45) Osztály: 2.a és 2.s (leányok és fiúk bontásban)

Célok és feladatok:

Kéziszerek helyes használatának továbbfejlesztése technikai elemekkel Képességfejlesztés: mozgáskoordináció és ügyességfejlesztés

Az óra anyaga: AEROBIC: ,,CHALLANGE" gyakorlat mozgásanyagának elikészítése, gyakorlása

- Kartartások, kartartás cserék - Alaplépések, lépéskombinációk - Irányváltások, testfordulatok - Esztétikus kivitelezés

KOSÁRLABDA: Technikai elemek elikészítése és gyakorlása:

Labda fogása, elfogása, birtoklása, labdakezelés, labdás ügyességfejlesztés Labdavezetés/irányváltásoktest elitt, hát mögött, lábak között és lepördülés/ Fektetett dobás(ziccer dobás)

-

-

Szükséges eszközök: kosárlabda, bója, szalag, ugrókötél

2

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Óravázlat

Az óra menete

I. Bevezeti rész (elikészíti) 1. Szervezési feladatok:

Sorakozó A felszerelés ellenirzése Az óra anyagának ismertetése (célkitzés)

2. Bemelegíti rész(15')

Futás feladatokkal, irányváltásokkal, sípszóra: hason fekvés, törökülés, nyújtott ülés

Gimnasztikai feladatok (gyakorlatok)

1. Vállízületet lazító gyakorlat Kh. Terpeszállás, vállra tartás 1-4. ü. Vállkörzés elire 1-4. ü. Vállkörzés hátra 2. Kar és váll gyak. Kh. Terpeszállás, karok magastartásban 1-4. ü. Karkörzés befelé, lefelé 1-4. ü. Karkörzés kifelé lefelé Ismétlés 4x Ismétlés 4x 3. Törzsizom nyújtó gyak. 4. Törzsizom nyújtó gyak. Kh: Terpeszállás, tarkóra tartás Kh: Terpeszállás, összekulcsolt ujjakkal, 1-2. ü. Törzsfordítás jobbra magas tartás 3-4. ü. Törzsfordítás balra 1-2. ü. Törzskörzés jobbra Ismétlés 4x 3-4. ü. Törzskörzés balra Ismétlés 4x 5. Kar és váll gyak törzsizom lazító gyak. 6. Láb-, karizom erisíti, keringésfokozó Kh.: Terpeszállás, karok magastartásban gyak. 1-2. ü. Karkörzés elire 2x Kh: Szögállás 3-4. ü. Törzshajlítás elire 2x 1.ü. Szökkenés terpeszállásba, karlendítés 5-6. ü. Karkörzés hátra 2x oldalsó középtartásba 7-8. ü. Törzshajlítás hátra 2x 2. ü. Kh. Ismétlés 2x Ismétlés 8x 7. 6. Láberisíti, keringésfokozó gyak. 8. Térd lazító gyak. Kh: Zárt állás, csípire tartás Kh. Kisterpeszállás kéztámasz a térden 1. ü. Szökkenés jobb harántterpeszbe 1-4. ü. Térdkörzés befelé 2. ü. Lábtartás csere 1-4. ü. Térdkörzés kifelé Ismétlés 8x Ismétlés 4x 9. Bokalazító gyak. 10. Hasizom erisíti gyak. Kh. : Hajlított ülés, kéztámasz a test mögött Kh.: Terpeszülés, könyöktámasz a test mögött 1-4. ü. Lábfejkörzés befelé 4x 1-7. ü. Lábemelés, ,,ollózás" vízszintesen 1-4. ü. Lábkörzés kifelé 4x 8. ü. Kh Ismétlés 2x 1-7. ü. Lábemelés, ,,ollózás" függilegesen 8. ü. Kh. 11. Hátizom erisíti gyak. 12. Hasizom és hátizom nyújtó gyak. Kh. :Hasonfekvés, karok magas tartásban Kh. : Térdelitámasz 1. ü. Bal kar és jobb lábemelés ,,Cicahát" 2.ü. Kh. 3. ü. Bal kar és jobb lábemelés Ismétlés 8x 4. ü. Kh. Ismétlés4x

3

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Óravázlat

II. Fi rész (20'): AEROBIC

I. Feladatok párokban 1. aerobic alapformák Terpesz/zár ,,jumping". Jobb (haránt)/zár. Bal (haránt)/zár. Jobb-bal (haránt)/zár. Jobb-bal térd/zár. Oldalsasszé mindkét irányba. 2. természetes alapform.gyak. Pók járás. Rák járás. Indián szökdelés. Talicskázás. Matróz járás. II. Feladatok frontális formában Egyszer kartartás cserék. Alaplépések. Fordulatok. Erielemek. III. Feladatok csoportokban 1. csoport III. Befejezi rész Egyszer lépések, kartartások. Egyszer ,,Négy-színcsere" Játék: elemkombinációk. (tanári bemutatás, irányítás) ,,Helikopter" 2. csoport Több elem összekapcsolása. Összetett elemkombinációk. III. Gyakorlatrészek. Befejezi rész(10') (önálló csoportmunka) 3. csoport Gyakorlatrészek. Teljes aerobic gyakorlat bemutatása. (önálló csoportmunka) Egyéni hibajavítás.

KOSÁRLABDA

Labdás ügyességfejlesztés: 1. Kh.: alapállás. A labda tekerése jobb térd, majd bal térd körül, nyolcas alakban elölril hátra, majd hátulról elire. 2. Kh: alapállás. A labda leütése hátulról elire jobb láb, majd bal láb körül, illetve nyolcas alakban. I. Fektetett dobás (ziccer) 3. Kidobott labda, együtem megállás, rövid-, hosszú indulás, egy leütés, jobb láb, bal láb, dobás, lepattanó II. Labdavezetés/irányváltások 4. ,,Szlalom" labdavezetés feladatokkal: Irányváltások közben test elitt, hát mögött, láb között átütés és lepördülés. III. Fektetett dobás (ziccer) 5. Dobóverseny: (nyertes az a csapat, akik hamarabb elérik a 10 bedobott ziccert). Egyéni hibajavítás a gyerekek fejlettségi szintjéhez igazodva.

4

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Óravázlat

Játék: ,, Négy-szín helycsere" ,,Helikopter" Mindkét játéknál gyakorlás): - játéktér megjelölése - fogók kiválasztása - szabályok ismertetése - játék irányítása - dicséret játék közben - értékelés a játék végén (csoportos

1. Sorakozó kör alakban 2. Az óra értékelése egyéni szempontok és az osztály szempontjából: - aktivitás - fejlidés - fegyelem

Egészségetekre!

Készítette: Albert Éva 2 s tanítónije

Készítette: Pálfi Jeni Testneveli tanár

a Zipernowsky Károly Általános Iskola pedagógusai

5

Information

testnev

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

3088


Notice: fwrite(): send of 223 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531