Read sf1_ukol_5_zroutik.pdf text version

STAVEBNÍ FYZIKA I AKUSTIKA - SÍENÍ ZVUKU V UZAVENÉM PROSTORU - 5. ÚKOL Eva Fricová, skupina 109 ZS 2009/2010

ZADÁNÍ: Stanovte dobu dozvuku a hladinu akustického tlaku A na pracovisti v poli odrazených vln v díln. Zdrojem zvuku je ventilátor s hladinami akustického výkonu Lw (dB) v oktávových pásmech. Výpocet provete pro místnost bez akustických úprav a pro místnost opatenou zvuk pohlcujícím podhledem. Posute, zda pracovist je dostatecn chránno ped hlukem ventilátoru.

Dílna má pdorysný rozmr 12 x 7 m a svtlou výsku 4 m. Je osvtlena sesti okny 1,5 x 2,0 m. Dvee jsou rovnz prosklené. Podlahu tvoí betonová mazanina, stny a strop jsou opateny omítkou. Dílna je po obvod do výsky parapetu 1,5 oblozena obkladem. ZÁVR: Výpoctem byla zjistna hodnota hladiny kustického tlaku La (dB) v poli odrazených vln, hodnoty dozvukové vzdálenosti Ra (m) pro jednotlivá oblohová pásma jsou uvedeny v tabulce.

f[Hz] S [m2] alfa 84,00 84,00 57,00 56,00 21,00 302,00

125 A 0,02 0,10 0,02 0,01 0,30 1,68 8,40 1,14 0,56 6,30 18,08 alfa

250 A 0,02 0,01 0,02 0,01 0,20 1,68 1,18 1,14 0,56 4,20 8,76 alfa

500 A 0,02 0,02 0,02 0,02 0,15 1,68 1,34 1,14 1,12 3,15 8,43 alfa

1000 A 0,03 0,02 0,03 0,02 0,10 2,52 1,43 1,71 1,12 2,10 8,88 alfa

2000 A 0,04 0,02 0,04 0,03 0,06 3,36 1,51 2,28 1,68 1,26 10,09 alfa

4000 A 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 3,36 1,68 2,28 2,24 0,84 10,40

strop podlaha stny obklad otvory suma

Q 2

alfa m rk [m] Lw [dB] L [dB] KA [dB] L+KA [dB] 10^ LA [dB]

0,06 0,77 95,30 88,48 -16,10 72,38 17300179,47

0,87

0,03 0,36 87,30 83,77 -8,60 75,17 32883378,42

0,60

0,03 0,35 80,80 77,44 -3,20 74,24 26529264,34

0,59

0,03 0,36 91,80 88,21 0,00 88,21 661890766,91

0,60

0,03 0,42 94,10 89,93 1,20 91,13 1298140812,21

0,64

0,03 0,43 86,50 82,20 1,00 83,20 208836895,60 2245581296,96 93,51

0,65

f [Hz] S [m2] alfa strop (rokfon) 84 podlaha 84 stny 49,4 obklad 56 otvory 21 suma 294,4 Q 2 alfa m rk [m] Lw [dB] L [dB] KA [dB] L+KA [dB] 10^ LA [dB]

125 A 0,45 0,1 0,02 0,01 0,3 37,8 8,4 0,988 0,56 6,3 54,048 alfa

250 A 0,7 0,014 0,02 0,01 0,2 58,8 1,176 0,988 0,56 4,2 65,724 alfa

500 A 0,75 0,016 0,02 0,02 0,15 63 1,344 0,988 1,12 3,15 69,602 alfa

1000 A 0,8 0,017 0,03 0,02 0,1 67,2 1,428 1,482 1,12 2,1 73,33 alfa

2000 A 0,9 0,018 0,04 0,03 0,06 75,6 1,512 1,976 1,68 1,26 82,028 alfa

4000 A 0,85 0,02 0,04 0,04 0,04 71,4 1,68 1,976 2,24 0,84 78,136

0,18 2,63 95,30 83,11 -16,10 67,01 5025627,53

1,62

0,22 3,37 87,30 74,05 -8,60 65,45 3504441,27

1,83

0,24 3,63 80,80 67,22 -3,20 64,02 2525183,31

1,90

0,25 3,89 91,80 77,92 0,00 77,92 61996948,20

1,97

0,28 4,52 94,10 79,56 1,20 80,76 119194802,93

2,13

0,27 4,23 86,50 72,25 1,00 73,25 21147315,39 213394318,62 83,29

2,06

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

682131


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531