Read Freight rolling stock catalogue 2010 text version

Technické údaje vozov zaradených do parku ZSSK CARGO

Rad Interval Dzka Interoperabilita voza [m] Hmotnos voza [t] Lozná hmotnos "C" [t] Lozná dzka [m] Lozná sírka [m] Lozná plocha 2 [m ] Lozná výska [m] Lozný objem 3 [m ]

Poznámka

Tdgns Tbis Tds Tds Tms-u Tams Tams-u Taes Taes Taems Gbs Gbgkks Gbkks Gbkkqs Gbqs Gbs Gbgkks Gbgs Gags Gags Gags Hbis Hbis Hbbillns Hbbins Hadgs Hadgs Has Habis Habbins Habbillns Heirrs Hirrs Kns Kbs Kbkks Kbkks Rilhs Rils Rils Rilns Res Res Res Res Res Lcmp Laas Lgs Sdgnss Sgs Sgnss Shimmns Scmms Sps Sps Smmps Snps Shimms Shimmns Sammp Sammp Sggmrss Eaos Eanos Eanos Eas Es Es Eamos Eas Eas Eas Eas Eas Fals Falls Falls Falns Faccs Faccs Faccs Zkks Zekks Zas Zas Zaes Zaces Zaes Zaes Zaes Zaes Zaes Zaces

0147 0715 0730 0732 0756 0807 001 - 499 0807 500 - 999 0811 0814 0851 1502 1533-1534 1537 1538 1542 1543 1547-1549 1573-1575 1950 1960, 1962 1990-1991 2245 2250 2457 2469 2600-2605 2602 2700-2704 2752 2770, 2772 2780 2918 2920 3300 3331 3415-3416 3414 3536 3537- 3538 3540 3552 3936-3939 3941-3944 3945 3946 3947 4018 4305 4425 4511 4540-4541 4575 4668 4708-4709 4717, 4719 4720 4722 4723 4771 4777 4821 4822 4962 5301, 5330 5375, 5377 5376 5420 5540 5541-5543, 5555-5558 5941 5947, 5949 5948 5950-5964 5968-5969 5970-5979 6650 6675-6677 6682-6683 6633 6992 6994 6996-6999 7400-7401 7449 7850,7852 7851 7874 7874 7880-7881 7882-7884 7981 7983 7986-7987 7987

21 21 21 21 21 31 31 31 31 31, 82 21 21 21 42 40, 42 21 21 21 31 31 31 21 21 21 21 31 31 31 31 31 31 21, 41 21, 41 21 21 41 41 31 31 31 31 31 31, 81 31 31 31 42 21 21 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31, 82 31, 82 31 31 31 31 31 21 21 31 31 81, 82 31 31 31 31 31, 82 31, 82 31 31 82 31 21 21 31, 82 31, 82 31 31 31 31 31 31 31 31

9,64 14,00 9,64 9,64 10,00 14,04 14,04 16,52 16,52 14,04 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 16,52 16,52 16,52 14,02 14,02 15,50 15,50 16,52 16,52 16,52 21,45 23,26 23,26 42,06 28,04 13,86 13,90 16,24 16,24 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 20,04 19,90 20,04 20,04 11,24 27,72 14,02 19,74 20,04 19,74 12,04 15,24 20,04 20,04 15,24 20,84 14,04 12,56 15,20 15,24 29,59 14,04 15,74 15,74 14,04 10,00 10,00 12,54 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 12,54 13,50 13,50 13,50 12,74 12,74 12,74 9,54 9,54 13,24 13,35 12,64 12,64 13,24 13,65 12,79 12,64 12,64 12,64

14,50 14,47 12,80 12,60 13,50 23,00 23,00 24,00 24,00 22,50 15,50 15,50 14,80 15,00 14,50 15,50 15,50 15,50 22,60 23,50 23,50 15,50 14,00 16,00 15,00 25,00 25,00 23,46 27,50 26,50 28,80 47,30 30,75 14,01 12,50 13,00 10,90 25,20 24,00 25,00 26,00 25,00 25,50 24,00 24,95 25,00 10,50 26,20 10,80 26,50 24,00 19,80 21,50 24,50 26,70 26,50 24,00 24,00 25,00 23,70 27,40 27,40 29,00 21,50 24,40 24,90 22,70 12,80 13,00 20,80 22,70 22,70 22,70 23,00 23,50 22,85 26,80 26,80 26,50 21,80 23,50 23,00 11,60 12,00 23,20 22,70 26,00 26,00 26,00 25,00 27,00 26,40 26,00 26,00

25,50 / 30,50 25,50 27,00 27,00 26,50 56,50 56,50 55,50 50,00 57,50 24,50 24,50 25,00 25,00 25,50 24,50 24,50 21,00 (25,00) 57,00 56,50 56,50 24,50 26,00 25,00 / 29,00 26,00 / 30,00 47,00 (55,00) 47,00 (55,00) 48,50 (56,50) 52,00 55,50 / 63,50 53,20 / 61,20 72,50 49,00 25,50 / 30,50 27,50 23,00 25,00 54,50 56,00 55,00 56,00 / 64,00 55,00 46,50 (54,50) 56,00 55,00 55,00 29,50 53,00 / 63,00 29,20 55,50 / 63,50 48,00 (56,00) 62,20 / 70,20 60,40 / 68,40 47,50 (55,50) 53,00 53,50 48,00 (56,00) 57,00 / 65,00 55,00 58,30 / 66,30 81,00 + 81,00 + 94,00 / 106,00 58,50 57,60 / 65,60 57,10 / 65,10 57,00 26,50 27,00 61,00 / 69,00 57,00 57,00 57,00 57,00 56,50 56,50 45,00 (53,00) 45,00 (53,00) 55,50 / 63,50 50,00 48,50 (56,50) 49,00 (57,00) 24,50 24,00 48,50 (56,50) 49,00 (57,00) 54,00 54,00 46,00 (54,00) 47,00 (55,00) 45,00 (53,00) 53,50 54,00 54,00

12,77 8,76 12,80 12,80 15,28 15,28 12,30 12,70 12,73 12,73 12,73 12,73 12,70 12,73 12,70 15,28 15,20 15,28 12,76 12,70 14,24 14,26 15,28 15,28 15,28 19,30 22,00 21,20 3x12,76 2x12,76 12,52 12,50 14,94 14,90 18,53 18,53 18,50 18,50 18,50 18,68 18,53 18,68 18,68

2,67 2,76 2,76 2,76 2,60 2,60 2,62 2,60 2,63 2,63 2,63 2,63 2,60 2,63 2,60 2,60 2,60 2,60

34,00 24,00 36,00 36,00 40,00 40,00 32,50 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 40,00 40,00 40,00

2,26 1,62 2,00 2,00 2,38 2,38 2,23 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,50 2,07 2,67 2,90 2,90 2,40 2,40 2,38 2,79 2,80 2,80

38,00 86,00 38,00 48,00 39,00 72,00 72,00 95,00 95,00 72,50 80,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 80,00 100,00 100,00 100,00 98,00 76,00 114,60 114,60 95,00 95,00 95,00 128,00 167,40 161,40 3 x 98,0 2 x 98,0 104,00 99,00 100,00 104,00 -

výsypný voze na prepravu obilnín odsuvná strecha, posuvné steny, dvere 4,35 x 2,10, drevená podlaha výsypný voze na prepravu hnojív výsypný voze na prepravu hnojív prekrytie plachtou, drevená podlaha Eas s rolovacou plachtovou strechou, kovová podlaha Eas s rolovacou plachtovou strechou, kombinovaná podlaha posuvná plachtová strecha - podvozky Y25 posuvná plachtová strecha - podvozky 26.2.8 otváratená strecha, na prepravu azkého tovaru, drevená podlaha

dvere 2,5x2,15, 2 stropné otvory priemer 0,6 m preprava priemyselnej soli 8 vetracích otvorov, výsypné klapky na dverách 8 vetracích otvorov, na prepravu obilia a potravín výsypné klapky na dverách plachtové odsuvné steny 6,25 x 2,60, 35 paliet kovové odsuvné steny 6,23 x 2,07, 31 paliet odsuvné steny 7,43x2,85; posuvné priecky, 40 paliet vekopriestorový voze, odsúvatené steny 7,43 x 2,85, 40 paliet podlahové výsypky, na zrniny, 3 stresné otvory s priemerom 0,6 m podvozky Y25, podlah. výsypky, na zrniny, 3 stresné otv. s priem. 0,6 m odsuvná kovová strecha vekopriestorový voze, 4 otváratené steny 4,90 x 2,20, 48 paliet vekopriestorový voze vekopriestorový voze, odsúvatené steny, posuvne priecky, 61 paliet napevno spriahnutá trojicka, 3 x 35 paliet napevno spriahnutá dvojicka, 2 x 35 paliet

2,90 37,00 2,67 34,00 2,95 42,00 2,95 42,00 2,60 40,00 2,60 40,00 2,60 40,00 2,52 50,00 2,84 62,40 2,84 60,30 2,90 3 x 37,0 2,90 2 x 37,0 2,82 2,75 2,82 2,83 2,66 2,66 2,69 2,74 2,64 2,78 2,66 2,78 2,78 35,30 34,60 42,00 42,00 49,30 49,30 49,30 51,00 49,00 51,93 49,28 51,93 51,93

2,40 2,40 2,92 2,40 -

na prepravu 40 stopových kontajnerov plosinový voze prekrytý odsúvatenou plachtou, upev. prvky plosinový voze prekrytý odsúvatenou plachtou plosinový voze prekrytý odsúvatenou plachtou, s klanicami plosinový voze prekrytý odsúvatenou plachtou, s klanicami sklopné klanice, výska 1,30 m výska klaníc 1,43 m sklopné klanice, výska 1,30 m zosilnené klanice na prepravu dreva, bez bocných stien zosilnené klanice na prepravu dreva, bocné steny oplenový voze drevená podlaha, 4-nápravový dvojclánkový nákladný voze na prepravu 40 stopových ISO kontajnerov, bez podlahy (rost) kosový voze - kôs je odnímatený, obil. nadstavba voze pre VK, drevená podlaha pre VK a výmenné nadstavby, bez podlahy (rost) na prepravu zvitkov plechov na lezato s 5 lôzkami oplen rekonstruovaný voze, podvozky Y25 rekonstruovaný voze so samoupínacím zariadením, podvozky Y25 9 párov klaníc 31,5 kNm, samoupínacie zariadenie na prepravu zvitkov plechov na lezato s 5 lôzkami na prepravu zvitkov plechov na lezato so 7 lôzkami + max. rýchlos 80 km/h + max. rýchlos 80 km/h voze na prepravu 20´, 30´, 40´, 45´ ISO kontajnerov a výmenných nadstavieb pevné celné steny kovová podlaha kombin. podlaha (drevo/kov), 4 dvojité bocné dvere, vekopriestorový voze drevená podlaha, dvojité bocné dvere kombin. podlaha (drevo/kov), dvojité bocné dvere kovová podlaha kombinovaná a kovová podlaha preprava ruda - uhlie kombinovaná a kovová podlaha kovová podlaha kovová podlaha výsypný voze, 4 klapky rad 6676 podvozok 26-2.8, rad 6677 s podvozkami Y25 Lsd1

10,00 2,81 28,10 2 x12,52 2,74 2 x 34,3 12,780 2,820 18,500 2,598 18,680 2,780 18,500 2,438 14,00 3,10 18,68 2,78 18,44 2,78 14,00 3,10 19,60 2,73 14,00 3,10 14,00 3,10 2x13,80 2,60 12,80 14,49 14,49 12,80 8,76 8,76 11,29 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 2,76 2,72 2,72 2,76 2,76 2,76 2,72 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 51,93 44,00 43,40 51,93 51,26 43,40 43,40 43,40 35,50 39,40 39,40 36,00 24,00 24,00 30,70 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 -

2,591 2.03 2,10 2,03 2,03 1,50 1,50 2,10 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 -

112,00 71,50 82,50 82,70 72,00 36,00 36,00 64,50 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 75,00 75,00 75,00 83,00 38,00 36,00 38,00 24,00 23,30 61,00 63,00 61,00 61,30 60,00 61,60 40,00 52,00 61,00 61,30

vyclenené na prepravu peliet výsypný voze, 4 násypné otvory 0,5x1,8 m výsypný voze, 4 klapky hliníkový kotol hliníkový kotol, parné vykurovanie oceový kotol oceový kotol na metanol, oceový kotol, parné vykurovanie na metanol, oceový kotol, parné vykurovanie oceový kotol, parné vykurovanie oceový kotol, parné vykurovanie izolovaný oceový kotol, parné vykurovanie izolovaný oceový kotol, parné vykurovanie oceový kotol, parné vykurovanie na metanol, oceový kotol, parné vykurovanie

Upps Uadds Uadgs Uagps Ux Uaaikk Uaaik Uaais Uaaikks Uaai Uaai

9141 9348 9329 9332,3,4,6 9613-9625 99310 99320 99450 99460 99501 99503

21 31 31 31 42, 82 31 31 31 31 31 31

9,64 12,74 16,52 14,84 24,40 24,60 23,82 30,68 27,65 26,68

13,50 23,00 26,00 23,50 49,00 47,00 50,00 70,00 64,70 62,80

26,50 49,00 (57,00) 54,00 57,70 55,00 + 40,00 + 110,00 55,00 85,00 + 120,00 +

12,00 9,00 7,40 12,00 9,00 8,00

2,10 2,90 2,98 2,40 2,30 2,20

25,20 26,10 28,80 20,70 17,60

-

40,00 36,00 80,00 75,00 -

výsypný voze na prepravu hnojív, 2 nás. otvory priemeru 0,6 m výsypný voze na prepravu hnojív, 3 nás. otvory priemeru 0,6 m výsypný voze na prepravu obilnín; 5 násypných otvorov priemeru 0,6 m výsypný voze na prepravu obilnín spojovací voze + maximálna rýchlos 80 km/h, 6 nápravový hlbinný voze + maximálna rýchlos 80 km/h, 6 nápravový hlbinný voze 8 nápravový vaový voze 8 nápravový hlbinný voze + maximálna rýchlos 80 km/h, 10 nápravový vaový voze + maximálna rýchlos 80 km/h, 10 nápravový hlbinný voze

Údaje o loznej hmotnosti v zátvorke platí pre rýchlos 90 km/h na zelezniciach uvedených na dodatkovej tabuke (raster) Údaje o loznej hmotnosti za lomkou platia pre traové triedy D

Information

Freight rolling stock catalogue 2010

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

518731