Read absolwenci_technikum_zawodowego_5_letniego text version

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego

ABSOLWENCI TECHNIKUM ZAWODOWEGO 5 ­ LETNIEGO

Rok ukoczenia 1973 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr in. Halina Olesiska Borny Krzysztof Braun Andrzej Ciemski Kazimierz Czachorowska Krystyna Golbiowska Elbieta Handze Dariusz Kacprzak Zofia Kaczorowski Stanislaw Kaleta Cezary Kessling Henryka Kozlowski Janusz Lewandowski Jan Rok ukoczenia 1974 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Józefa Nowak Bujalski Jerzy Cendlewska Ewa Filanowska Teresa Galdek Ewa Gawecka Halina Gmachowski Janusz Górski Roman Grabowski Krzysztof Jamrowski Lech Jadyk Henryk Jdrzejak Miroslawa Kobus Krystyna Kobyliski Adam Majchrzak Teresa Malinowski Bogdan Rok ukoczenia 1975 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Kazimiera Borawska Brzuska Anna Frydrysiak Anna Jassa Marianna Kowalska Barbara Lis Wieslawa Ostrowska Malgorzata Maliszewski Krzysztof Mroczkowska Wieczyslawa Murczek Piotr Nidziski Grzegorz Olejarz Krystyna Proskura Krzysztof Przybylski Grzegorz Sarwiski Miroslaw Skowski Wieslaw Sroczyski Janusz Stupecki Andrzej Tarka Jerzy Ugniewski Marek Zyznowska Barbara ywiczyski Wlodzimierz Lukowski Krzysztof Makowski Zdzislaw Misztalski Andrzej Modrzejewska Miroslawa Piotrowska Danuta Róaska Wanda Rybicka Teresa Szaruga Grayna Sztupecki Andrzej Szymczak Mieczyslaw Wilczyski Michal

Zawadewicz Jolanta Blaszczyk Zenon Dwojakowski Wojciech Gsiorowski Bogdan Gil Andrzej Grabowski Jerzy Jabloski Jan Jaroszewski Marek Karbowiak Bogdan Kowalski Lech Krzemiski Maciej Liszewski Andrzej Mikolajczak Marek Rok ukoczenia 1976 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Leon Tomczyk Ambroziak Alina Fijalkowska Natalia Gociniak Romana Górska Aleksandra Jabloska Wanda Jankowska Boena Koncewicz Aleksandra Lipiska Boena Maciejewska Jadwiga Majchrzak Jolanta Tomaszewska Boena Tomczak Jadwiga Rok ukoczenia 1977 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Stanislawa Kwiatkowska Borawska Danuta Cigarlak Ewa Czerwiska Bogumila DuklasTeresa Grzelak Jolanta Grzda Ewa Karbowska Anna Kowalska Ewa Krawczyk Elbieta Kucharska Lucyna Marzec Jolanta Ochmaska Anna Róaska Maria Rybicka Danuta Ujas Elbieta Wyrzykowska Halina

Nowakowski Krzysztof Piasta Wlodzimierz Piotrowski Marek Przybylski Kazimierz Przybylski Zbigniew Przygoda Józef Purgal Henryk Smoliski Andrzej Szczepaski Marek Tomaszewski Slawomir Umiski Pawel Wydrzyski Marek

Ambroziak Andrzej Boszko Jacek Foksiski Jan Gronczewski Wlodzimierz Karpiski Waldemar Kowalski Kazimierz Kowalski Wieslaw Mrozowski Andrzej Nidziski Slawomir Popieszyski Edward Wojtewicz Janusz

Adamowski Stanislaw Bedyk Ireneusz Bilski Roman Chudzik Zdzislaw Dobros Marian Grzeszczak Mieczyslaw Kamiski Zbigniew Koper Andrzej Kowalski Marek Krzywkowski Jan Lopatowski Marek Matysiak Leszek Ostrowski Janusz Skwarski Boguslaw witalski Janusz Szymczak Marek

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego

Turkiewicz Wieslaw Rok ukoczenia 1978 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Kazimiera elazna Bloch Iwona Cyliska Sabina Dergowska Zofia Domaszczyska Janina Kobrzyska Aleksandra Markiewicz Ewa Poplawska Maria Raczyska Grayna Strzeniewska Anna Gtka Grzegorz Rok ukoczenia 1979 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Józefa Nowak Adamska Bogumila Beiman Maria Bkowska Teresa Buciak Dorota Chtnik Ewa Dymowska Hanna Dynaburska Ewa Jabloska Urszula Kpczyska Cyryla Kolodziejska Krystyna Kosowska Zofia Krawczyska Boena Skierkowska Alicja liwowska Lidia abka Elbieta Rok ukoczenia 1980 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Boleslaw Gorzelewski Mierzejewska Danuta Moderacka Krystyna Mucha Jadwiga Rynarzewska Hanna Seklecka Boena Sieradzka Teresa Bartnicki Jan Bieda Andrzej

Zielonka Juliusz

Kobierecki Zdzislaw Kozlowski Bogdan Lopuski Andrzej Milczarek Marek Pankowski Jan Pokrzywnicki Zbigniew Pulawski Ryszard Stoparczyk Pawel elechowski Jerzy óltowski Krzysztof

Baraski Wieslaw Czarnomski Tomasz Durmaj Bogdan Dynaburski Roman Figurski Tomasz Karczewski Jaroslaw Komendarek Krzysztof Kowalski Miroslaw Lewicki Dariusz Michalski Kazimierz Osicki Dariusz Podgajny Krzysztof Rogowski Jacek Tomaszewski Edward óltowski Krzysztof

Czaja Jaroslaw Dbski Krzysztof Glowacki Witold Jakubowski Waldemar Kobialka Zbigniew Kowalczyk Dariusz Kleczkowski Jan Sokolowski Janusz

Szymczak Arkadiusz Szymczak Stefan Rok ukoczenia 1981 zawód: technik chemik specjalno technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Wladyslaw Lakomski Borowska Anna Borkowska Agnieszka Chojecka Krystyna Jdrzejewska Maria Maraszkiewicz Zenona Miakiewicz Wieslawa Nowacka Dorota Walsa Zofia Wojtasiak Maria elichowska Agnieszka Bandych Andrzej Bk Leszek Dziarnowski Janusz Rok ukoczenia 1982 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Stanislawa Kwiatkowska Cichocka Elbieta Czerwiska Beata Ignaczewska Grayna Kochaczyk Jadwiga Korytek Anna Krysztofiak Marianna Laskowska Boena Panek Elbieta Rosol Malgorzata Rydz Marzena Tomczak Renata Rok ukoczenia 1983 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Janina Kawalczewska Brudzyska Danuta Bujalska Ewa Ciarka Maria Ciarkowska Bogumila Czemerys Anna Fabiszewska Elbieta Filiska Grayna Gaworska Elbieta

Wasilczuk Krzysztof Szymaski Robert

Jakubowski Ireneusz Jaworski Andrzej Kajkowski Marek Kwiatkowski Slawomir Jatczak Bogdan Lewandowski Maciej Ogieniewski Andrzej Piotrowski Miroslaw Piotrowski Dariusz Tomes Józef Winiewski Adam Zadrony Krzysztof urawski Bogumil

Woniak Boena Bielicki Zbigniew Czaplejewicz Tomasz Fol Ireneusz Majchrzak Pawel Szulc Ireneusz Wroski Marek elaziski Jerzy uchowski Boguslaw

Jdrzejewska Irena Karowska Jolanta Lewandowska Marzena Muratow Hanna Orysiak Marianna Osiecka Maria Pokorska Joanna Rdzikowska Malgorzata

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego

Szulc Monika Gawda Andrzej Gliski Grzegorz Jankowski Bogdan Jówiak Tomasz Kamiski Tadeusz Rok ukoczenia 1984 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Józefa Nowak Bartosiewicz Ewa Biliska Emilia Jagielska Marzena Jankowska Boena Pluskota Malgorzata Sochocka Marzena witkiewicz Urszula Wolna Jolanta Rok ukoczenia

Sobczak Dariusz Sobolewski Slawomir piegowski Grzegorz Zajdel Mariusz Zgorzelski Piotr

Wawer Ewa Kawulski Bogdan Kozakowski Jacek Lubarski Leszek Stefaski Szymon Tomkielski Jerzy Turowski Roman Winoslawski Andrzej

1985

zawód: technik chemik

specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Elbieta Paczkowska Bogucka Marzena Dobro Malgorzata Dymek Dorota Jdrzejewska Lidia Jówiak Hanna Latuszek Edyta Marczewska Boguslawa Rychter Danuta Staszewska Malgorzata Stpniak Elbieta wider Aldona Rok ukoczenia 1986 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Anna Wejman Dmochowska Urszula Kisieliska Urszula Koper Jadwiga Kruk Zofia Lewandowska Elbieta Lewicka Wioletta Lipiska Barbara Mokok Jadwiga Nowakowska Edyta Owczarska Grayna Pesta Aldona Redliska Boena Szczepaska Marzena Wichrowska Mariola Wieska Danuta Ambroziak Jerzy Blaszczyk Marek Falkowski Cezariusz Wójtka Anna Zaborowska Beata Zalewska Malgorzata Zecer Ewa Grudziski Zbigniew Krzemiski Dariusz Pawlak Ireneusz Przyborowski Dariusz Szczsny Bogdan Winiewski Zbigniew uchewicz Krzysztof

Jdraszczak Jacek Kamiski Jaroslaw Rokicki Jacek Rutecki Dariusz Rok ukoczenia 1987 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Stanislawa Kwiatkowska Dbrowska Malgorzata Golbek Monika Jówiak Grayna Kowalczyk Beata Misiak Ewa Niedzielak Grayna Olechowska Renata Olejniczak Dorota Walmund Iwona

Rutkowski Ireneusz Sdzicki Zbigniew Skierski Leszek Winiewski Janusz

Warzywoda Malgorzata Wichrowska Wioletta Winiewska Elbieta Wlodarczyk Beata Andrulewicz Jacek Jankowski Slawomir Jaworski Grzegorz Ossowski Piotr Skupiski Tomasz

Rok ukoczenia 1988 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: mgr Barbara Piechowicz Beczak Aldona Borowski Krzysztof Chojnacki Slawomir Hajdamowicz Beata Jankowski Slawomir Konopiski Mariusz Korsak Andrzej Koziol Malgorzata Laciak Anna Laszewska Katarzyna Makowska Iwona Rok ukoczenia 1989 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Jadwiga Lewandowska Binczarska Wioletta Ejman Lucja Kacprzak Wioletta Karda Dorota Kaska Renata Kdziolka Anna Kosakowska Malgorzata Kowalska Ewa Kowalska Joanna Lipczyska Malgorzata Pajor Marzanna Sztupecka Marzena Roszko Ewa Witkowska Iga Woniak Iwona aglewska Anna Antos Dariusz Gociniecki Krzysztof Malarski Jaroslaw Naguszewski Dariusz Marcinkowski Artur Naguszewski Robert Nowak Alicja Piasecka Anna Pilat Agata Przygórski Krzysztof Rosiak Renata Siarkowski Andrzej Stanislawska Agnieszka Turkowska Katarzyna

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego

Sawicki Bogdan Rok ukoczenia 1990 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej wychowawca: mgr Elbieta Paczkowska Andzelm Iwona Ciarkowska Renata Domina Renata Kalinowska Renata Kaszanek Beata Kokosiska Malgorzata Kraszewska Katarzyna Kwiatkowska Aleksandra Pachelska Anna Rozwora Ewa Sobczak Malgorzata witalska Magdalena

Wowk Robert

Szwajkowska Lidia Winiewska Iwona Zalewska Katarzyna urawska Jolanta Chabowski Robert Jeziórski Piotr Koper Przemyslaw Lendzion Krzysztof Siwiski Robert Tymeczko Jaroslaw uchowski Tomasz

Rok ukoczenia 1991 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: mgr Anna Wejman Borowski Waldemar Braka Agnieszka Czubak Marzena Dbkowski Piotr Dergowska Anida Dyk Beata Fedryna Joanna Jówiak Maciej Kozakiewicz Anna Lewandowska Malgorzata Maciejewska Anna Maciejewska Iwona Makowska Renata Nawrocka Agnieszka Paradowska Barbara Pietruszka Anna Pietrzak Piotr Pisarska Irena Sieradzka Agnieszka Sobiecka Marzena Tymiska Dorota Waszczuk Iwona Woniak Renata Zakrzewska Lena Zasoska Iwona

Rok ukoczenia 1992 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: mgr Stanislawa Kwiatkowska Bratkowska Teresa Chciska Edyta Figura Anna Kowalska Agnieszka Kozakiewicz Danuta Krajewska Agnieszka Kwiatkowska Iwona Murawska Krystyna Nowak Ilona Pilkowska Lidia Ptasiska Beata Salaciska Krystyna Wojtalewicz Agnieszka Wronka Elbieta Zieliska Agnieszka akieta Ewa

Blinkiewicz Marek Gugala Slawomir Ksicki Dariusz Leniewski Pawel Rydzyski Dariusz

Ryziski Pawel Sapiski Piotr Siuba Tomasz Stachowicz Adam

Rok ukoczenia 1993 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: in. Ewa Adasiewicz Blauciak Piotr Gazda Aneta Gajewski Jacek Gronczewski Krzysztof Kacperska Malgorzata Leszczyski Marcin Mustwillo Radoslaw Olejniczak Zbigniew Paczkowska Katarzyna Przedziecki Jacek Raszka Jacek Rode Piotr Rutkowska Beata Szwajkowska Edyta Trafny Daniel Zawiasa Agnieszka Ziemkiewicz Iwona

Rok ukoczenia 1994 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: mgr Irena Nehring-Badziukiewicz Chojnacka Agnieszka Ciosek Monika Filipek Malgorzata Glowacka Agnieszka Kalita Norman Korzeniewska Jadwiga Kowalska Monika Lobocki Maciej Majewska Ewa Murawska Aneta Piotrowska Maria Serek Katarzyna Sikorska Aneta Szost Magdalena Trojanowski Tomasz Woniak Katarzyna Ziólkowska Katarzyna óltowska Malgorzata

Rok ukoczenia 1995 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: mgr Elbieta Cielik Baka Iwona Baraska Agnieszka Dymowska Agnieszka Glonkowska Emilia Gruchala Aneta Ignatowski Mariusz Janicki Marek Jankowska Sylwia Krawczyk Marek Lewandowska Joanna Maciak Monika Nowak Rafal Nowakowska Renata Oraczyska Agnieszka Paluszewski Rafal Papis Marek Pindor Krzysztof Róycka Marzena Rygielska Agnieszka Siuda Rafal Skowroska Agnieszka Szpejna Jaroslaw

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego

Szymczuk Radoslaw

Truszkowski Mariusz

Rok ukoczenia 1996 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: mgr Barbara Piechowicz Amrozy Adam Arceusz Joanna Biernacka Monika Chyyska Iwona Cytacki Dawid Dymowska Agnieszka Figura Joanna Gzylewski Michal Jówiak Marek Lukjanow Dariusz Morgulska Monika Owczarzak Iwona Piwowarczyk Agnieszka Przybysz Arkadiusz Slawiski Leszek Soldaska Marlena Sulkowska Agnieszka Sulkowska Boena Traczykowska Magdalena Waclawek Krzysztof Walecki Krzysztof Winiewski Tomasz Wojciechowski Krzysztof Wróblewska Iwona Ziólkowski Jaroslaw

Rok ukoczenia 1997 zawód: technik chemik specjalno: technologia przerobu ropy naftowej i gazu wychowawca: mgr Lidia Wasilewska Ambroziak Aleksandra Blonkowski Grzegorz Broniszewski Miroslaw Budek Bogumila Chrobociska Katarzyna Chrobot Grzegorz Chyyski Robert Dulski Tomasz Goslawski Arkadiusz Gronczewski Piotr Jdrzejewska Malgorzata Kamiski Krzysztof Kolczyska Anna Kolodziejska Anna Kowalska Magdalena Rok ukoczenia 1997 zawód: technik elektronik specjalno: elektronika ogólna wychowawca: mgr Stanislawa Kwiatkowska Andruszkiewicz Bartlomiej Andrzejewski Krzysztof Atlak Mariusz Bielecki Witold Budka Krzysztof Chrustowski Marek Dylewski Marek Gizelski Mariusz Jarosz Marcin Jastrzbski Slawomir Krajewski Michal Kumiska Agnieszka Lubiszewska Anna Madejczyk Sylwia Mikolajczyk Mariusz Orliski Piotr Paprocki Artur Piechowski Tomasz Ploskoski Michal Rutkowski Krzysztof Sieradzki Szymon Stachewicz Marcin Wójcik Juliusz Ziemiski Maciej aglewski Tadeusz

Jaworski Artur Jeewski Rafal Kuciski Piotr Kulczakiewicz Kamil Leszczyski Jakub Lugowski Tomasz Majewski Marcin Matusiak Tomasz Milewski Piotr Olczyk Jan Ostrowski Michal Ostrowski Sebastian Piotrowski Rafal Rok ukoczenia 1998 zawód: technik chemik specjalno: chemiczne procesy technologiczne wychowawca: in. Ewa Adasiewicz Agaciski Lukasz Atlak Pawel Benirowska Beata Gawinowska Anna Gostomski Mariusz Górecki Marek Kosowski Michal Kramarski Piotr Krupiski Mariusz Kuliski Tomasz Lipowski Jacek Natkowski Piotr Rok ukoczenia 1998 zawód: technik chemik specjalno: technologia ropy naftowej wychowawca: mgr Grzegorz Markiewicz Dusio Cezary Falkowski Przemyslaw Gsiorowski Krzysztof Kacperski Konrad Kopczyski Pawel Kossakowski Radoslaw Kroczek Alicja Kuwik Karol Kutz Marcin Lorek Aleksandra Maciejewski Dominik Olenderek Michal

Piórkowski Lukasz Sobczak Dariusz Stellak Michal Szwch Jacek Walczak Przemyslaw Waruszewski Piotr Waniewski Krzysztof Wonica Tomasz Wróbel Jaroslaw Wujcik Mariusz Wyszyski Krzysztof Zieliski Tomasz mijewski Pawel

Nowak Pawel Ostrowski Radoslaw Oziemkowska Gabriela Rosól Arkadiusz Sabalska Aleksandra Sawczuk Piotr Stawicki Jaroslaw Tobera Michal Tomaszewski Zbigniew Wrzeszczyski Andrzej Zgorzelski Marcin

Przybylowski Mariusz Róalski Marcin Stanczewski Piotr Stawicki Witold Suwala Krzysztof witala Dariusz Trzewikowski Maciej Walerysiak Marek Walkiewicz Adam Zalewski Krzysztof Zaborowski Piotr aglewski Arkadiusz

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego Rok ukoczenia 1999 zawód: technik chemik specjalno: technologia ropy naftowej wychowawca: mgr in. Ewa Zieliska Banach Marcin Bartosiak Marcin Bubniak Piotr Giyski Przemyslaw Gzylewski Piotr Jakubowski Hubert Kacprzak Tomasz Kamiski Krzysztof Kapela Artur Krupski Mariusz Lisowski Dariusz Nowak Michal Obidowski Pawel Przybyliski Pawel Rok ukoczenia 1999 zawód: technik chemik specjalno: chemiczne procesy technologiczne wychowawca: mgr in. Jolanta Suchta Bednarczuk Bartosz Bieniek Michal Cicha Dorota wiek Dariusz Filipkowski Wojciech Górecki Robert Kamiski Krzysztof Karasiewicz Sebastian Kopera Krzysztof Kujawa Rafal Lewandowski Marek Ludwikowski Pawel Lazarz Zbigniew Malesa Paulina Mariaski Mariusz Matlga Malgorzata Rok ukoczenia 2000 zawód: technik chemik specjalno: chemiczne procesy technologiczne wychowawca: mgr in. Henryka Pszczoliska Adamska Aneta Bartosiak Justyna Borowski Dariusz Chmielewski Jerzy Fligiel Zbigniew Frankowski Adam Gawliski Mariusz Gronczewski Krzysztof Latek Piotr Majewska Boena Mulczyski Piotr Multon Piotr Olichwiruk Marcin Pankowski Piotr Matusiewicz Krzysztof Matuszyk Rafal Milewska Joanna Piwowarski Tomasz Róycka Monika Sieciski Arkadiusz Siejka Tomasz Szczawiski Mariusz Szumski Dominik Tomkiewicz Aneta Tyburska Sylwia Walczak Dominik Winiewska Katarzyna Woliski Robert Wroski Mariusz Zablotowicz Ilona Przybyliski Piotr Róycki Dariusz Sadowski Mariusz Skonieczny Marcin Staczak Marcin Swat Michal Szatkowski Michal Szymborski Mariusz Weresiski Bartlomiej Wielgócki Robert Wróblewski Ryszard Zaborowski Pawel Zbierzchowski Pawel órawski Andrzej

Pasikowska Magdalena Pietrzyk Rafal Piwiski Tomasz Przeradzki Tomasz Rczkowski Krzysztof Serwiska Anna Sobiecka Joanna Sochacki Tomasz Stawicki Pawel Rok ukoczenia 2000 zawód: technik chemik specjalno: technologia ropy naftowej wychowawca: mgr Anna Kokoszczyska Antczak Artur Antczak Cezary Bukowski Marek Cegliski Przemyslaw Chelchowski Michal Chojnacki Cezary Cieszkowski Adam Dbrowski Hubert Figurski Arkadiusz Gapiski Jaroslaw Jeewski Tomasz Justyski Mariusz Kdracki Tomasz Kopczyski Marcin Rok ukoczenia 2001 zawód: technik chemik specjalno: technologia ropy naftowej wychowawca: mgr in. Barbara Kozera Adamski Tomasz Brokowski Lukasz Cegliski Andrzej Celmer Patryk Ciela Jacek Cytacki Maciej Flak Marcin Gorsiak Przemyslaw Jaworski Michal Lemanowicz Maciej Michalski Marcin Muszyski Piotr

Stawicki Radoslaw Szulc Pawel Stefaski Radoslaw Umiska Anna Wojda Mariusz Zgorzelski Artur aglewski Michal bikowski Rafal

Krysiak Radoslaw Marzec Pawel Pach Michal Romanowski Piotr Sawicki Jakub Sokól Fryderyk Stefaski Artur witczak Michal Topczewski Marcin Tyburski Piotr Wajszczak Tomasz Woniak Krzysztof Zybert Lukasz agu Mariusz

Niewiadomski Marcin Pawlak Robert Rajewski Konrad Rulka Marcin Rybka Krystian Szczepaski Jaroslaw Tomaszewski Mariusz Uciski Waldemar Wiciski Daniel Wituski Pawel Zych Arkadiusz

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego Rok ukoczenia 2001 zawód: technik chemik specjalno: chemiczne procesy technologiczne wychowawca: mgr Elbieta Cielik Grabowska Marzena Kraniewska MarlenA Leniewska Urszula Lewandowska Anna Mariaska Monika Nowakowska Joanna Stempiska Aleksandra Ziólkowska Renata Baranowski Piotr Bielski Michal Chtka Lukasz Chmielewski Rafal Cichosz Piotr Czarnecki Marcin Rok ukoczenia 2002 zawód: technik chemik specjalno: technologia ropy naftowej wychowawca: mgr Lidia Wasilewska Bbala Jan Chrobot Maciej Dbrowski Krzysztof Ddalski Piotr Falczyski Tomasz Figatowski Tomasz Frontczak Ilona Gsiarz Jakub Gugala Bogumila Janik Edyta Kamiski Jaroslaw Kamiski Radoslaw Karasiewicz Piotr Kpczyski Krzysztof Kierski Krzysztof Kotlarski Tomasz Rok ukoczenia 2003 zawód: technik technologii chemicznej wychowawca: mgr Ewa Zasada Bloch Grzegorz Brzeziski Konrad Duszyski Michal Flak Pawel Gsiorowski Andrzej Gociniak Lukasz Grabowski Pawel Gzowski Przemyslaw Jakubowski Przemyslaw Klimkiewicz Magdalena Kowalski Mariusz Kujawski Krystian Lewandowski Adam Lewandowski Piotr Krakowiak Krzysztof Lutowski Karol Lutowski Dariusz Miksa Marcin Moderacki Rafal Niewiadomski Jacek Pakowski Slawomir Rokicki Tomasz Stasiewicz Konrad Strzelczak Mariusz wigoski Piotr Wickowski Mariusz Winiewski Cezary Wojciechowski Krzysztof Kowalczyk Marcin Kowalewski Piotr Kowalkowski Pawel Kubaszewski Damian Lewandowski Dariusz Mickiewicz Dariusz Mikolajczyk Pawel Sochalewski Marcin Staczak Lukasz Stypulkowski Tomasz Szczepaski Daniel Wlosiski Tomasz yszkiewicz Marcin

Morawski Tomasz Owsik Krzysztof Peda Anna Poplawski Piotr Reszczyski Michal Sarzala Artur Rok ukoczenia 2004 zawód: technik technologii chemicznej wychowawca: mgr in. Jolanta Suchta Antczak Piotr Biekowski Adam Boszko Mariusz Czubak Janusz Dziubliski Mariusz Gapiski Piotr Jagiello Michal Karasiewicz Dawid Kolankiewicz Pawel Ksiak Marcin Kuciski Rafal Mako Adam Rok ukoczenia 2005 zawód: technik technologii chemicznej wychowawca: mgr Jan Parzniewski Biernacki Adrian Rafal Borasiski Piotr Branicka Marta Buczyski Krzysztof Ciski Arkadiusz Garstka Michal Gronczewski Pawel Jasiski Marcin Kazula Adrian Grzegorz Kotarska Aleksandra Kowalski Radoslaw Lagodziski Krzysztof Makowski Marcin Pietrzak Nina Magdalena Przyczka Krzysztof Rdziska Andelika Rutkowski Lukasz Sobczak Lukasz Sokolowski Rafal Struzik Malgorzata Torbicki Przemyslaw Wochowski Jakub Ziólkowska Iwona Ziólkowska Milena ochowski Maciej

Sieciski Konrad Szablewski Sylwester Tomaszewski Marek Wincenciak Cezary Zarba Grzegorz óltowski Maciej

Malankowski Lukasz Mendak Artur Myk Sebastian Osiecki Lukasz Rogieski Mariusz Starociski Marcin Sworobowicz Przemyslaw Szczepanik Marek Traczyk Kordian Truskowski Marcin Wróblewski Daniel

Absolwenci Technikum Zawodowego 5-letniego Rok ukoczenia 2006 zawód: technik technologii chemicznej wychowawca: mgr Anna Kokoszczyska Bahry Dorota Blaszczak Artur Bogdaska Ewelina Ciewierz Andrzej Stanislaw Haber Katarzyna Jakubowski Jaroslaw Pawel Kamierczak Dariusz Koper Anna Mariola Kowalski Sylwester Kruk Marcin Rok ukoczenia 2007 zawód: technik technologii chemicznej wychowawca: mgr Ewa Niedbala Adamska Anna Bartnik Lukasz Cak Michal Drajkowski Lukasz Jaroslaw Garwacki Sebastian Gerwatowska Iwona Goc Paulina Górska Kinga Grabowska Marzena Hejza Adam Jabloski Maciej Kaim Agnieszka Kalinowski Tomasz Karasek Grzegorz Karolkowski Piotr Lewandowski Filip Lewandowski Karol Miklaszewski Mateusz Andrzej Mikolajczak Maciej Mrowicki Piotr Pach Marek Panek Martyna Pawlak Aleksandra Sobiecka Izabela Barbara Sworobowicz Rafal Michal Szczepaniak Mateusz Szczepaska Ewelina Traczyk Agnieszka Trojanowska Monika Walecki Michal Zaleski Lukasz Zalewska Martyna Ziólkowski Mariusz Zych Patryk Józef Listkowski Marcin Mikolajczyk Mariusz Ogrzebacz Krzysztof Ostrowski Piotr Przybyszewska Marta Sporczyk Lukasz Jaroslaw Szymaski Jan Wójcik Tomasz Zadworny Pawel Zieliski Tomasz

Information

absolwenci_technikum_zawodowego_5_letniego

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

423691


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531