Read Zetor%20Major%203320-7340.pdf text version

3320 3340 4320 4340 5320 5340 6320 6340 7320 TURBO 7340

TURBO

1/2003 Katalog náhradních dílù / Major 2002 Ersatzteilkatalog / Major 2002 Spare parts catalog / Major 2002 Catalogue des pièces détachées / Major 2002 Catálogo de piezas de repuesto / Major 2002

Typ traktoru Typ des Traktors Tractor type Type du tracteur Tipo del tractor Z 3320-3340 Z 4320-4340 Z 5320-5340 Z 6320-6340 Z 7320-7340

Od výrobního císla Ab Erzeugungsnummer From prod No. A partier de No de fabrication Número de fábrica del tarctor 8966 6796 5333 11418 5478

2

OBSAH Skupina Název Strana VYSVTLIVKY K PEDKLÁDANÉMU KATALOGU 13 002 KLIKOVÁ SKÍ........................................................................................................................................... 18 003 KLIKOVÉ ÚSTROJÍ......................................................................................................................................... 26 04 ROZVOD................................................................................................................................................. ....... 28 005 HLAVA VÁLCE............................................................................... ................................................................ 31 07 MAZACÍ SYSTÉM........................................................................................................................................... 35 009 PALIVOVÝ SYSTÉM ...................................................................................................................................... 38 09 KOMPRESOR ................................................................................................. .............................................. 54 11 SPOJKA DVOJITÁ .......................................................................................................................... .............. 56 011 PÍVOD VZDUCHU......................................................................................................................... .............. 58 013 CHLADÍCÍ SYSTÉM ....................................................................................................................................... 60 014 VÝFUK ............................................................................................................................................ .............. 62 15 PEPLOVÁNÍ............................................................................................................................................... 64 017 VODNÍ CERPADLO .......................................................................................................................... ............ 66 17 OHÍVAC CHLADÍCÍ KAPALINY................................................................................................ 67 18,120 SKÍ PEVODOVKY A ZPTNÝ CHOD........................................................ ................................ ........... 68 19 PEVODOVÉ ÚSTROJÍ .................................................................................................................. ............. 70 122 PEVODOVÉ ÚSTROJÍ .................................................................................................................. ............. 76 20 AZENÍ PEVODOVKY .................................................................................................................. ............. 82 147 AZENÍ PEVODOVKY .................................................................................................................. ............. 86 21 RUCNÍ VYPÍNÁNÍ SPOJKY VÝVODOVÉHO HÍDELE -MECHANICKÉ............................................ ........... 88 21a RUCNÍ VYPÍNÁNÍ SPOJKY VÝVODOVÉHO HÍDELE - PNEUMATICKÉ ........................................ ........... 90 21b PNEUMATICKÝ VYPÍNACÍ VÁLEC NÁSOBICE............................................................................................. 93 22 NÁSOBIC TOCIVÉHO MOMENTU................................................................................................................. 94 23 REVERZACE .................................................................................................................................. .............. 97 23a REDUKTOR PRO PLAZIVÉ RYCHLOSTI...................................................................................................... 101 24 SYNCHRONIZACNÍ SPOJKA......................................................................................................................... 104 25 ROZVODOVKA ............................................................................................................................... .............. 105 26a NOZNÍ BRZDA.DISKOVÁ................................................................................................................. ............. 108 27 PEDÁLY .......................................................................................................................................... .............. 112 28 ZADNÍ POLOOSA S PORTÁLEM................................................................................................................... 117 29 RUCNÍ BRZDA................................................................................................................. .............................. 119 185,186 VÝVODOVÝ A KLOUBOVÝ HÍDEL ...................................................................... ..................................... 121 172 PEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO............................................................................................. ........... 125 275 PEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA - HYDROSTATICKÉ ÍZENÍ .CARRARO.......................................................... 132 33 PEDNÍ NÁPRAVA S KONZOLOU ............................................................................................................... 134 203 KONZOLA PEDNÍ NÁPRAVY CARRARO .................................................................................................. 136 34 NÁSTAVCE PEVNÉ ...................................................................................................................................... 137 35S ÍZENÍ A REGULACE PALIVA...................................................................................................................... 139 275S HYDROSTATICKÉ ÍZENÍ 4X4....................................................................................................................... 142 276S HYDROSTATICKÉ ÍZENÍ .2X2...................................................................................................................... 146 83 CERPADLO HYDROSTATICKÉHO ÍZEN..................................................................................................... 150 422 NEZÁVISLÉ CERPADLO HYDRAULIKY........................................................................................................ 151 42 DOLNÍ TÁHLA S VÝSUVNÝMI KONCOVKAMI ............................................................................................. 155 44a TELESKOPICKÁ VZPRA ................................................................................................................ ........... 156 45a FILTRACE OLEJE HYDRAULIKY................................................................................................................... 157 48 VNJSÍ VÝVODY REGULACNÍ HYDRAULIKY.............................................................................................. 158 49 OVLÁDÁNÍ ZVEDACÍHO TÁHLA Z KABINY ............................................................................. .............. 159 50 TÍBODOVÝ ZÁVS ....................................................................................................................... ............. 163 51a ZÁVS PRO PÍVSY ETÁZOVÝ ................................................................................................................ 167 458 ZÁVS PRO PÍVSY ETÁZOVÝ ................................................................................................................ 168 302S KAPOTOVÁNÍ ................................................................................................................................................ 169 312S NÁDRZ PALIVA.............................................................................................................................................. 172 54 SEDADLO.IDICE.......................................................................................................................................... 174 55S ZADNÍ BLATNÍKY A PODLAHA...................................................................................................................... 177 354 ELEKTROINSTALACE, PÍSTROJOVÁ DESKA........................................................................................... 179 353 ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALACE................................................................................................................. 186 58 ELEKTROINSTALACE KABINY ................................................................................................................... 192 -1 196 59 VÝVODOVÝ HÍDEL PRO OTÁCKY 540 A 1000 MIN ................................................................................ 60 PEDNÍ VÝVODOVÝ HÍDEL ............................................................................................................... ...... 199 62 ZÁVAZÍ ZADNÍCH KOL.................................................................................................................................. 204 63,246 ZÁVAZÍ PEDNÍ NÁPRAVY .......................................................................................................................... 206 64 PEVNÁ A VÝKYVNÁ LISTA .......................................................................................................................... 208 452 PEVNÁ A VÝKYVNÁ LISTA .......................................................................................................................... 209 66 ZVLÁSTNÍ VYBAVENÍ.KABINY...................................................................................................................... 210 67,258 MONTÁZ ODLISNÝCH KOL........................................................................................................................... 212 68 VZDUCHOVÉ BRZDY ..................................................................................................................... ............. 225 69 OVLÁDÁNÍ PEDNÍHO VÝVODOVÉHO HÍDELE....................................................................................... 230 70 PEDNÍ BLATNÍKY........................................................................................................................................ 233 3

Skupina 71 448 73 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 87 89 802 INDEX

Název KONZOLA ÍZENÍ.......................................................................................................................................... PEDNÍ TÍBODOVÝ ZÁVS.......................................................................................................... ............. SEDADLO PRO SPOLUJEZDCE ..................................................................................................... ............ HYDRAULICKÉ BRZDY PÍVS ................................................................................................................ ZÁVS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PÍVS ......... .......................................................................... ............ OCHRANNÝ RÁM........................................................................................................................... ............... TEPLOVODNÍ VYTÁPNÍ KABINY ................................................................................................... ........... BEZPECNOSTNÍ KABINA................................................................................................................... .......... ZVEDACÍ MECHANISMUS................................................................................................................ ............ ROZVÁDC HYDRAULIKY............................................................................................................... ............ OVLÁDÁNÍ.HYDRAULIKY................................................................................................................. ............ BEZPECNOSTNÍ KABINA.............................................................................................................................. NORMÁLNÍ VÝSTROJ A NÁHRADNÍ DÍLY.................................................................................................... PODLAHA....................................................................................................................................................... RZNÉ DROBNÉ DOPLKY......................................................................................................................... NÁPISY...........................................................................................................................................................

Strana 239 241 244 245 247 250 252 254 265 270 273 279 281 283 286 287 289

4

INHALT Gruppe Benennung . Seite ERLÄUTERUNGEN ZUR VORLIEGENDEM ERSATSTEILKATALOG......................................................... 14 002 KURBELKASTEN ........................................................................................................................................ 18 003 KURBELMECHANISMUS ........................................................................................................... .................. 26 04 STEUERUNG ............................................................................................................................ ................... 28 005 ZYLINDERKOPF...................................................................................................................... ..................... 31 07 SCHMIERSYSTEM ....................................................................................................................................... 35 009 KRAFTSTOFFSYSTEM ................................................................................................................................. 38 09 LUFTVERDICHTER.................................................................................................................... ................... 54 11 DOPPELKUPPLUNG................................................................................................................... .................. 56 011 LUFTZUFÜHR...................... ...................................................................................................... .................. 58 013 KÜHLSYSTEM............................................................................................................................. .................. 60 014 AUSPUFF.................................................................................................................................... .................. 62 15 AUFLADUNG............................................................................................................................... .................. 64 017 WASSERPUMPE........................................................................................................................................... 66 17 KÜHLFLÜSSIGKEITS-ERWÄRMEGERÄT.................................................................................... 67 18,120 GETRIEBEKASTEN.UND RÜCKWÄRTSGANG............................................................................................ 68 19 ÜBERSETZUNGSGETRIEBE................................................................................................................... ..... 70 122 ÜBERSETZUNGSGETRIEBE................................................................................................................... ..... 76 20 SCHALTUNG ........................... ............................................................................................................. ....... 82 147 SCHALTUNG ......................................................................................................................................... ....... 86 21 MECHANISCHES HANDAUSRÜCKEN DER KUPPLUNG DER ZAPFWELLE .................................... ........ 88 21a PNEUMATISCHES BETÄTIGTES AUSRÜCKEN DER KUPPLUNG DER ZAPFWELLE ............................. 90 21b PNEUMATISCHER AUSRÜCKZYLINDER DES DREHMOMENTWANDLERS.............................................. 93 22 DREHMOMENTWANDLER............................................................................................................................ 94 23 REVERSIERUNGSANLAGE ................................................................................................................... ...... 97 23a REDUKTOR FÜR DIE KRIECHGÄNGE.......................................................................................................... 101 24 SYNCHONISIERUNGSKUPPLUNG............................................................................................................... 104 25 AUSGLEICHGETRIEBEKASTEN .................................................................................................................. 105 26a SCHEIBENFUSSBREMSE...................................................................................................... ...................... 108 27 FUSSHEBEL ........................................................................................................................................... ...... 112 28 HINTERE HALBACHSE MIT PORTAL........................................................................................................... 117 29 HANDBREMSE ....................................................................................................................................... ...... 119 185,186 ZAPF UND GELENKWELLE.................................................................................................................... ..... 121 172 ANTRIEBSVORDERACHSE.CARRARO....................................................................................................... 125 275 ANTRIEBSVORDERACHSE - HYDROSTATISCHE LENKUNG CARRARO................................................. 132 33 ANTRIEBSVORDERACHSE - HYDROSTATISCHE LENKUNG CARRARO................................................. 134 203 VORDERACHSE MIT KONSOLE................................................................................................................... 136 34 VORDERACHSENKONSOLE.CARRARO..................................................................................................... 137 35S FESTE ANSÄTZE.......................................................................................................................................... 139 275S LENKUNG UND KRAFTSTOFFREGELUNG................................................................................................. 142 276S HYDROSTATISCHE LENKUNG............................................................................................................... ..... 146 83 PUMPE DER HYDROSTATISCHE LENKUNG............................................................................................... 150 422 UNABHÄNGIGE HYDRAULIKPUMPE............................................................................................................ 151 42 UNTERE ZUGSTANGEN MIT AUSSCHIEBBAREN ENDSTÜCKEN ............................................................ 155 44a TELESKOPISCHE STREBE.................................................................................................................... ...... 156 45a ÖLFILTERUNG DER HYDRAULIKANLAGE................................................................................................... 157 48 ÄUSSERE AUSFÜHRUNG DER HYDRAULIK....................................................... ....................................... 158 49 BETÄTIGUNG DER HEBEZUGSTANGE VON DER KABINE AUS........................................................... 159 50 DREIPUNKTAUFHÄNGUNG ......................................................................................................................... 163 51a ANHÄNGEVORRICHTUNG FÜR ANBAUGERÄTE-SCHWENKBAR............................................................. 167 458 ANHÄNGEVORRICHTUNG FÜR ANBAUGERÄTE-SCHWENKBAR............................................................. 168 302S KRAFTSTOFF BEHÄLTER............................................................................................................................. 169 312S MOTORVERKLEIDUNG ................................................................................................................................ 172 54 SITZ ............................................................................................................................................................... 174 55S HINTERE KOTFLÜGEL.UND FUSSBODEN........... ...................................................................................... 177 354 ELEKTROINSTALLATION, INSTRUMENTENBRETT.................................................................................... 179 353 ELEKTROINSTALLATION.............................................................................................................................. 186 58 ELEKTROINSTALLATION DER KABINE ...................................................................................................... 192 59 ZAPFWELLE FÜR 540 UND 1000 U/MIN .................................................................................................... 196 60 VORDERE ZAPFWELLE ................................................. ............................................................................ 199 62 BELASTUNGSGEWICHTE DER HINTERRÄDER.......... ............................................................................. 204 63,246 BELASTUNGSGEWICHTE DER HINTERRÄDER.......... ............................................................................. 206 64 VORDERACHSENGEWICHTE ...................................................................................................................... 208 452 FESTER UND SCHWINGRAHMEN ............................................................................................................... 209 66 SPEZIELLE AUSRÜSTUNG DES FAHRERHAUSES............... .................................................................... 210 67,258 MONTAGE UNTERSCHIEDLICHER RÄDER.................................................................... .......................... 212 68 LUFTBREMSEN ............................................. ............................................................................................... 225 69 BETÄTIGUNG DER VORDEREN ZAPFWELLE............................................................................................. 230 70 VORDERE KOTFLÜGEL ............................................................................................................................... 233 5

Gruppe 71 448 73 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 87 89 802 INDEX

Benennung . LENKUNGSKONSOLE........................................................................................................................... ....... VORDERE DREIPUNKTAUFHÄNGUNG ............................................................ ......................................... MITFAHRERSITZ ............ ............................................................................................................................. HYDRAULIKBREMSE FÜR ANHÄNGER....................................................................................................... AUFHÄNGUNG FÜR EINACHSANHÄNGER........................................................ ........................................ SCHUTZRAHMEN ..................................... ................................................................................................... HEISSWASSERHEIZUNG DES FAHRERHAUSES................................................................... ................... SICHERHEITKABINE ......................................................................................... .......................................... HEBEMECHANISMUS............................................................ ...................................................................... HYDRAULISCHE VERTEILER..................................................................................... ................................. BETÄTIGUNG DER HYDRAULIKANLAGE...................... ............................................................................. SICHERHEITKABINE..................................................................................................................................... NORMALE AUSRÜSTUNG UND ERSATZTEILE.......................................................................................... FUSSBODEN.................................................................................................................................................. VERSCHIEDENES KLEINZUBEHÖR............................................................................................................ SCHLEPPERBEZEICHNUNGEN...................................................................................................................

Seite 239 241 244 245 247 250 252 254 265 270 273 279 281 283 286 287 289

6

CONTENTS Group 002 003 04 005 07 009 09 11 011 013 014 15 017 17 18,120 19 122 20 147 21 21a 21b 22 23 23a 24 25 26a 27 28 29

185,186

172 275 33 203 34 35S 275S 276S 83 422 42 44a 45a 48 49 50 51a 458 302S 312S 54 55S 354 353 58 59 60 62 63,246 64 452 66 67,258 68 69 70

Designation Page EXPLANATORY NOTES TO THE PRESENT SPARE PARTS CATALOG..................................................... 15 CRANKCASE.II................................................................................................................................................ 18 CRANKSHAFT MECHANISM........................................................................................................................... 26 VALVE GEAR................................................................... ............................................................................... 28 CYLINDER HEAD....................................................... ..................................................................................... 31 LUBRICATING SYSTÉM.......................................................................................................................... ....... 35 FUEL SYSTÉM........................................................................................................................................ ........ 38 COMPRESSOR....................................................................................................................................... ........ 54 DUAL CLUTCH........................................................................................................................................ ........ 56 AIR SUPPLY.................................................................................................................................................... 58 COOLING SYSTÉM.......................................................................................................................... .............. 60 EXHAUST..................................................................................... .................................................................. 62 TURBOCHARGING................................... ..................................................................................................... 64 WATER PUMP.................................................. .............................................................................................. 66 COOLING LIQUID HEATER ...................................................................................................... 67 GEARBOX............................... ....................................................................................................................... 68 TRANSMISSION MECHANISM......................................................................................................... ............. 70 TRANSMISSION MECHANISM......................................................................................................... ............. 76 GEAR SHIFTING MECHANISM.......................................................................................... ............................ 82 GEAR SHIFTING MECHANISM.......................................................................................... ........................... 86 MECHANICAL HAND CONTROLLED DECLUTCHING OF PTO.................................................................... 88 PNEUMATICALLY OPERAD DECLUTCHING OF PTO.................................................................................. 90 PNEUMATICALLY OPERATED TORQUE CONVERTER DISENGAGING CYLINDER.................................. 93 TORQUE CONVERTER................................................................................................................................... 94 REVERSING EQUIPMENT..................................................................................................................... ........ 97 GRAWLING GEARS REDUCER..................................................................................................................... 101 SYNCHONIZING CLUTCH.............................................................................................................................. 104 FINAL DRIVE HOUSING..... ........................................................................................................................... 105 DISK TYPE FOOT BRAKE............................................................................................................................... 108 PEDALS ............................................................................. ............................................................................ 112 REAR HALF - AXLE VITH PORTAL................................................................................................................. 117 HAND BRAKE ................................................................................................................................................. 119 DRIVE AND CARDAN SHAFT............................... ......................................................................................... 121 FRONT WHEEL AXLE.CARRARO................................................................................... .............................. 125 FRONT WHEEL AXLE - HYDROSTATIC STEERING.CARRARO.................... ............................................. 132 FRONT AXLE WITH BRACKET...................................................................................................................... 134 FRONT AXLE WITH BRACKET CARRARO.................................................................................................... 136 RIGID EXTENSIONS ...................................................................................................................................... 137 STEERING AND THROTTLE CONTROL........................................................................................................ 139 HYDROSTATIC STEERING.......................................................................... ................................................. 142 HYDROSTATIC STEERING.......................................................................... ................................................. 146 POWER STEERING HYDROSTATIC PUMP.................................................................................. 150 INDEPENDENT HYDRAULIC PUMP............................................................................................................... 151 LOWER TIE RODS WITH SLIPPING OUT ENDPIECES........................ ........................................................ 155 TELESCOPIC STRUT..................................................................................................................... ................ 156 OIL FILTERING OF HYDRAULIC POWER LIFT SYSTEM............................................................................. 157 HYDRAULIC OUTER CIRCUIT TAPING......................................................................................................... 158 LIFTING TIE ROD OPERATED FROM CAB.......................................... ...................................................... 159 THREE-POINT LINKAGE..................................................................................................................... ........... 163 TRAILER COUPLING MULTISTAGE SUSPENSION LINKAGE...................................................................... 167 TRAILER COUPLING MULTISTAGE SUSPENSION LINKAGE...................................................................... 168 FUEL TANK...................................................................................................................................................... 169 ENGINE BONNET............................................................................................................................................ 172 SEAT................................................................................................................................................................ 174 REAR MUNGUARDS AND FLOOR............. ................................................................................................... 177 ELECTRICAL EQUIPMENT.DASHBOARD..................................................................................................... 179 ELECTRICAL EQUIPMENT............................................................................................................................. 186 CAB ELECTRICAL EQUIPMEMT.................................................................................................................... 192 PTO SHAFT FOR 540 AND 1000 R.P.M...................................... ................................................................. 196 FRONT PTO SHAFT........................................................................................................................................ 199 REAR WHEEL BALLAST WEIGHTS............................................................................................................... 204 REAR WHEEL BALLAST WEIGHTS............................................................................................................... 206 FRONT AXLE BALLAST WEIGHTS................................................................................................................ 208 FIXED AND SWINGING DRAWBAR............................................................................................ .................. 209 SPECIAL EQUIPEMENT OF THE DRIVER'S CAB ......................................................................................... 210 ASSEMBLY OF DISPARATE .WHEELS......................................................................................................... 212 AIR BRAKES........................ ........................................................................................................................... 225 FRONT PTO SHAFT CONTROL...................................................................................................................... 230 FRONT MUDGUARDS.................................................................... ................................................................ 233 7

Group 71 448 73 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 87 89 802 INDEX

Designation STEERING BRACKET..................................................................................................................................... FRONT THREE-POINT HITCH........................................................................................................ ............... MATE'S SEAT................ ................................................................................................................................. HYDRAULIK TRAILER BRAKES .................................................................................................................... COUPLING FOR SEMI-TRAILER............................................................................. ...................................... SAFETY FRAME....................................... ...................................................................................................... CAB WARM - WATER HEATING EQUIPMENT.............................................................................................. SAFETY CAB................................................................................................ .................................................. LIFTING MECHANISM.................................................................................................................................... DISTRIBUTOR OF HYDRAULIC.......................................................................................................... .......... CONTROLS.OF THE HYDRAULIC.............................. ................................................................................... SAFETY CAB................................................................................................................................................... STANDARD EQUIPMENT AND SPARE PARTS............................................................................................. FLOOR ............................................................................................................................................................ SMALL SUPPLEMENTS.................................................................................................................................. PLATES WITH TRACTOR MARK....................................................................................................................

Page 239 241 244 245 247 250 252 254 265 270 273 279 281 283 286 287 289

8

TABLE DES MATIERES Groupe 002 003 04 005 07 009 09 11 011 013 014 15 017 17 18,120 19 122 20 147 21 21a 21b 22 23 23a 24 25 26a 27 28 29

185,186

172 275 33 203 34 35S 275S 276S 83 422 42 44a 45a 48 49 50 51a 458 302S 312S 54 55S 354 353 58 59 60 62 63,246 64 452 66 67,258 68 69 70

Désignation Page ANNOTATIONS CONCERNANT LE PRÉSENT CATALOGUE...................................................................... 16 CARTER MOTEUR ...................................................................................................................................... 18 EMBIELLAGE .......................................................................................................................................... ....... 26 DISTRIBUTION ........................................................................................................................................ ...... 28 CULASSE .............................................................................................................................................. ......... 31 SYSTÈME DE GRAISSAGE ..................................................................................................................... ..... 35 SYSTÈME D'ALIMENTATION .................................................................................................................. ...... 38 COMPRESSEUR D'AIR ........................................................................................................................... ...... 54 EMBRAYAGE À DOUBLE EFFET ............................................................................................................ ...... 56 ADMISSION D'AIR.................................................................................................................................. ........ 58 SYSTÉME DE REFROIDISSEMENT ........................................................................................................ ..... 60 ÉCHAPPEMENT ..................................................................................................................................... ....... 62 SURALIMENTATION .............................................................................................................................. ....... 64 POMPE À EAU ........................................................................................................................................ ....... 66 RÉCHAUFFEUR DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.................................................................. 67 BOITE DE VITESSES ........................................................................................................................ ............ 68 MÉCANISME DE TRANSMISSION .................................................................................................... ............ 70 MÉCANISME DE TRANSMISSION .................................................................................................... ............ 76 MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES .................................................................................... ..... 82 MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES .................................................................................... ..... 86 DÉBRAYAGE Á MAIN MÉCANIQUE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE .................................................. 88 DÉBRAYAGE PNEUMATIQUE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE ................................................. ......... 90 CYLINDRE PNEUMATIQUE DU CONVERTISSEUR DU COUPLE................................................................ 93 CONVERTISSEUR DU COUPLE.................................................................................................................... 94 REVERSEMENT DE MARCHE ......................................................................................................... ............. 97 RÉDUCTEUR POUR LES VITESSES RAMPANTES...................................................................................... 101 EMBRAYAGE DE SYNCHONISATION........................................................................................................... 104 CARTER DE PONT ................................................................................................................................. ...... 105 FREIN À PÉDALE Á DISQUE....................................................................................... .................................. 108 PÉDALES ........................................................................................................................................ .............. 112 DEMI-ARBRE ARRIÉRE AVEC PORTIQUE................................................................................................... 117 FREIN À MAIN ................................................................................................................................. .............. 119 ARBRE DE PRISE DE FORCE ET ARBRE ARTICULÉ .......................................................................... ...... 121 TRACTION AVANT .CARRARO............................................ ......................................................................... 125 PONT AVANT D'ENTRAINEMENT - DIRECTION HYDROSTATIQUE CARRARO............................... ......... 132 ESSIEU AVANT ET MAIN SUPPORT ............................................................................................................ 134 ESSIEU AVANT ET MAIN SUPPORT CARRARO.......................................................................................... 136 EMBOUTS RIGIDES....................................................................................................................................... 137 DIRECTIÓN ET ACCÉLÉRATION................................................................................................................... 139 DIRECTION HYDROSTATIQUE......................................................................................................... ............ 142 DIRECTION HYDROSTATIQUE......................................................................................................... ............ 146 POMPE DE LA DIRECTION HYDROSTATIQUE.............................................................................. 150 POMPE L'HYDRAULQUE INDÉPENDANTE................................................................................................... 151 BIELLES INFÉRIEURES AVEC LES EMBOUTS RÉTIRABLES...................................................................... 155 BÉQUILLE TÉLESCOPIQUE .............................................................................................................. ........... 156 FILTRAGE DE L'HUILE DU SYSTÉME HYDRAULIGUE DE RELEVAGE....................................................... 157 SORTIE DU CIRCUIT EXTÉRIEUR DE RELEVAGE HYDRAULIQUE............................................................ 158 COMMANDE DU TIRANT À LEVER DE LA CABINE............................................................................... ... 159 ATTELAGE TROIS POINTS ............................................................................................................... ............ 163 ATTELAGE Á ÉTAGES DE REMORQUES..................................................................................................... 167 ATTELAGE Á ÉTAGES DE REMORQUES..................................................................................................... 168 RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE.................................................................................................................... 169 CARÉNAGE .................................................................................................................................................... 172 SIÉGE ............................................................................................................................................................. 174 AILES ARRIERE ET PLANCHERS.......................................................................................................... ....... 177 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, TABLEAU DE BORD...................................................................................... 179 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE.......................................................................................................................... 186 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LA CABINE ............................................................................................... 192 ARBRE DE PRISE DE FORCE POUR 540 ET 1000 TR/MN .............................................................. ........... 196 ARBRE DE PRISE DE FORCE AVANT ................................................................................................... ...... 199 GUEUSES POUR ROUES ARIÉRE................................................................................................................ 204 GUEUSES POUR ROUES ARIÉRE................................................................................................................ 206 GUEUSES DE L'ESSIEU AVANT.................................................................................................................... 208 BARRE FIXE ET FLOTTANTE ................................................................................................................ ....... 209 ÉQUIPEMENT PARTICULIER DE LA CABINE............................................................................................... 210 MONTÁGE DE ROUES DIFFÉRENTES.......................................................................................................... 212 ÉQUIPEMENT DE FREINS À AIR..................................................................................................... ............. 225 COMMANDE D' ARBRE DE PRISE DE FORCE AVANT................................................................................ 230 AILES AVANT............................................................................................. .................................................... 233 9

Groupe Désignation Page 71 CONSOLE DE DIRECTION............................................................................................................... .............. 239 448 ATTELAGE TROIS POINTS AVANT ....................................................................................................... ...... 241 73 SIÉGE DE COÉQUIPIER ................................................................................................................... ............ 244 74 HYDRAULIQUES FREINS POUR LE REMORQUES...................................................................................... 245 75 ATTELAGE DE SEMI-REMORQUE .................................................................................................. ............. 247 77 CADRE PROTECTEUR....................................................................................................................... ............ 250 78 ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE PAR L'EAU CHAUDE DE LA CABINE ................................................. ..... 252 79 CABINE DE SURETÉ....................................................................................................................... ............... 254 80 MÉCANISME DE RELEVAGE HYDRAULIQUE ................................................................................... ......... 265 81 DISTRIBUTEUR .HYDRAULIQUE................................................................................... ............................... 270 82 MÉCANISME DE COMMANDE.DE L'HYDRAULIQUE............................... .................................................... 273 84 CABINE DE SURETÉ...................................................................................................................................... 279 85 ÉQUIPEMENT SÉRIE ET PIÉCES DÉTACHÉES........................................................................................... 281 87 PLANCHER..................................................................................................................................................... 283 89 PETITS SUPLÉMENTS DIVERS..................................................................................................................... 286 802 DÉSIGNATIONS DU TRACTEUR................................................................................................................... 287 INDEX 289

10

INDICE Grupo 002 003 04 005 07 009 09 11 011 013 014 15 017 17 18,120 19 122 20 147 21 21a 21b 22 23 23a 24 25 26a 27 28 29

185,186

172 275 33 203 34 35S 275S 276S 83 422 42 44a 45a 48 49 50 51a 458 302S 312S 54 55S 354 353 58 59 60 62 63,246 64 452 66 67,258 68 69 70

Denominación Página NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESENTE CATÁLOGO DE LOS REPUESTOS.............................................. 17 BLOQUE MOTOR.......................................................................................................................................... 18 MECANISMO DEL ÁRBOL CIGUEAL........................................................................................................... 26 DISTRIBUCIÓN............................................................................................................................................... 28 CULATA........................................................................................................................................................... 31 SISTEMA DE LUBRICACION .......................................................................................................................... 35 SISTEMA DE COMBUSTIBLE......................................................................................................................... 38 COMPRESOR.................................................................................................................................................. 54 EMBRAGUE DE DOBLE EFECTO.................................................................................................................. 56 DEPURADOR DE AIRE ...........................................¨...................................................................................... 58 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN..................................................................................................................... 60 ESCAPE........................................................................................................................................................... 62 SOBREALIMENTACIÓN Z 7320, 7340............................................................................................................ 64 BOMBA DE AGUA............................................................................................................................................ 66 CALENTADOR DEL LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO......................................................................... 67 CAJA DE CAMBIOS.CON RUEDA DE MARCHA ÁTRAS............................................................................... 68 MECANISMO DE TRANSMISIÓN.................................................................................................................... 70 MECANISMO DE TRANSMISIÓN.................................................................................................................... 76 MECANISMO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES............................................................................................ 82 MECANISMO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES............................................................................................ 86 DESEMBRAGUE MANUAL DEL ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA MECÁNICO.............................................. 88 DESEMBRAGUE NEUMÁTICO DEL ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA............................................................ 90 CILINDRO NEUMÁTICO DE DESACOPLE DEL CONVERTIDOR DEL PAR MOTOR.................................... 93 CONVERTIDOR DEL PAR MOTOR................................................................................................................ 94 97 INVERSIÓN DE LA MARCHA.......................................................................................................... REDUCTOR PARA VELOCIDADES REDUCIDAS.......................................................................................... 101 EMBRAGUE SINCHRONIZADO...................................................................................................................... 104 CAJA DEL DIFERENCIAL............................................................................................................................... 105 FRENO DE PEDAL DE DISCO........................................................................................................................ 108 PEDALES......................................................................................................................................................... 112 SEMI-EJE TRASERO CON PORTAL.............................................................................................................. 117 FRENO DE MANO........................................................................................................................................... 119 ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA Y EJE ATRICULADO.................................................................................... 121 EJE DE MANDO CARRARO............................................................................................................................ 125 DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA CARRARO....................................................................................................... 132 EJE DELANTERO CON CONSOLA................................................................................................................. 134 EJE DELANTERO CON CONSOLA CARRARO.............................................................................................. 136 EXTENSIONES RIGIDAS CON RUEDAS....................................................................................................... 137 DIRECCIÓN Y REGULACIÓN DE COMBUSTIBLE......................................................................................... 139 DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA.......................................................................................................................... 142 DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA.......................................................................................................................... 146 BOMBA DE LA HIDROSTATICA DIRECCION................................................................................. 150 BOMBA DEL DISPOSITIVO HIDRAULICO...................................................................................................... 151 TIRANTES INFERIORES CON TERMINELES DESPLAZABLES.................................................................... 155 PUNTAL TELESCÓPICO................................................................................................................................. 156 FILTRAJE DEL ACIETE DEL SISTEMA HIDRAULICO ALZADOR.................................................................. 157 SALIDA DEL CIRCUITO EXTERIOR............................................................................................................... 158 MANO DEL TIRANTE ALZADOR DESDE LA CABINE............................................................................... 159 SUSPENSIÓN EN TRES PUNTOS.................................................................................................................. 163 SUSPENSIÓN ESCALONADA DE REMOLQUES........................................................................................... 167 SUSPENSIÓN ESCALONADA DE REMOLQUES........................................................................................... 168 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE....................................................................................................................... 169 CAPOTAJE DEL MOTOR................................................................................................................................ 172 ASIETO............................................................................................................................................................ 174 GUARDABARROS Y PISO.............................................................................................................................. 177 INSTALACIÓN ELÉCTRICA-TABLERO DE INSTRUMENTOS........................................................................ 179 INSTALACIÓN ELECTRICA............................................................................................................................. 186 INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA CABINA.............................................................................................. 192 EJE DE TOMA DE FUERZA PARA 540 Y 1000 r.p.m................................................................................ 196 ÁRBOL DELANTERO DE TOMA..................................................................................................................... 199 PESOS ADICIONALES DE LAS RUEDAS TRASERAS.................................................................................. 204 PESOS ADICIONALES DEL EJE DELANTERO.............................................................................................. 206 BARRA DE TIRO FIJA Y PRIVOTANTE.......................................................................................................... 208 BARRA DE TIRO FIJA Y PRIVOTANTE.......................................................................................................... 209 EQUIPO PARTICULAR DE LA CABINA DEL CONDUCTOR.......................................................................... 210 MONTAJE DE LAS RUEDAS DIFERENTES................................................................................................... 212 ERENOS DE AIRE.......................................................................................................................................... 225 MANDO DEL ÁRBOL DELANTERO DE TOMA............................................................................................... 230 GUARDABARROS DELANTEROS.................................................................................................................. 233 11

Grupo Denominación Página 71 CONSOLA DE DIRECCIÓN............................................................................................................................. 239 448 SUSPENSIÓN DELANTERA EN TRES PUNTOS........................................................................................... 241 73 ASIENTO DEL SOCIO DEL CONDUCTOR..................................................................................................... 244 74 FRENOS DE HIDRAULICO REMOLQUES...................................................................................................... 245 75 SUSPENSIÓN PARA SEMI-REMOLQUES...................................................................................................... 247 77 BASTIDOR DE LA CABINA.............................................................................................................................. 250 78 CALENTAMIENTO DE LA CABINA POR AGUA CALIENTE Y UNIDAD DE VENTILACIÓN........................... 252 79 CABINA DEL CONDUCTOR DE SEGURIDAD................................................................................................ 254 80 MECANIZMO ALZADOR................................................................................................................................. 265 81 DISTRIBUIDOR DE ACEITE............................................................................................................................ 270 82 MANEJO.......................................................................................................................................................... 273 84 CABINA DEL CONDUCTOR DE SEGURIDAD................................................................................................ 279 85 EQUIPO CORRIENTE DEL TRACTOR Y PIEZAS DE REPUESTO............................................................... 281 87 PISO................................................................................................................................................................ 283 89 VARIOS COMPLEMENTOS PEGUEOS....................................................................................................... 286 802 RÓTULOS........................................................................................................................................................ 287 INDEX 289

12

VYSVTLIVKY K PEDKLÁDANÉMU KATALOGU Katalog náhradních díl je zpracován pro traktory Zetor 3320 - 7340 TURBO. Obsahuje soubor náhradních díl seazených podle konstrukcních skupin. Katalog je aktuální ke dni zpracování a dalsí zmny jsou publikovány v servisních zprávách Zetor. TEXTOVÁ CÁST Obsah na zacátku katalogu slouzí ke snadnjsímu vyhledávání soucástek. Text je psán ve sloupcích: sloupec 1 - císlo skupiny sloupec 2 - císlo obrázku sloupec 3 - císlo pozice sloupec 4 - objednací císlo sloupec 5 - název soucástky, typ traktoru sloupec 6 - pocet kus sloupec 7 - rozmr, norma, poznámka, upesnní alternativ je v poznámce na konci textu. ZNAMÉNKA VYSKYTUJÍCÍ SE VE SLOUPCI ,,POZNÁMKA": + BK BO BT CA CAB CZ D GR JD KO L ND OS PTO RB S T W X XY Z > < Na zvlástní pání zákazníka Není náhradní díl Bezpecnostní kabina Bezazbestové oblození Bezazbestové tsnní Pední náprava CARRARO Kabriolet Ceská republika Pocet drázek Sedadlo GRAMMER JOHN DEERE Kovokeramické oblození Délka Soucástka zrusena v serii a bude dodávána pouze do vycerpání skladových zásob Ovovací serie Vývodový hídel Rucní brzdy Síla (tlouska) Tisková chyba Síka (zub) Soucástka zrusena, není ve skupin dále montována Soucástka nebyla zavedena do výroby Pocet zub Do výrobního císla motoru (traktoru, data) Od výrobního císla motoru (traktoru, data)

OBRAZOVÁ CÁST Na obrázcích je v horním rohu uvedena skupina a císlo obrázku: 01 císlo skupiny 1 císlo obrázku Díly bez císla jsou nakresleny pouze pro lepsí orientaci. POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍL K opravám pouzívejte výhradn pvodní náhradní díly pro traktory Zetor. Objednávkám náhradních díl vnujte mimoádnou péci. Aby se pedeslo zbytecným nedorozumním a casovým ztrátám, uvete v objednávce díl následující údaje: 1. Pesnou adresu objednavatele, postovní úad vcetn postovního smrovacího císla a pop. nádrazní stanici. 2. Pesný název a objednací císlo pozadovaného náhradního dílu. 3. Pocet pozadovaných náhradních díl. 4. Výrobní císlo traktoru uvedené na továrním stítku, který je umístn na pravé stran pod pístrojovou deskou. 5. Zpsob odeslání. 6. Identifikacní císlo organizace - ICO a DIC. 7. Bankovní spojení.

13

ERLÄUTERUNGEN ZUR VORLIEGENDEM ERSATZTEILKATALOG Der Ersatzteilkatalog wurde für Zetor 3320 - 7340 TURBO -ausgearbeitet. Er enthält alle Ersatzteile nach den Baugruppen geordnet, die dem aktuelen Stand der Bearbeitung entsprechen. Alle künftigen Änderungen werden in den Zetor - Kundendienstberichten veröffentlicht. TEXTTEIL Am Anfang des Ersatzteilkatalogs dient befindlicher Inhalt zum leichteren Aufsuchen der Bestandteile. Text ist in Spalten geschrieben: Spalte Nr.1 - Gruppenummer Spalte Nr.2 - Abbildungsnummer Spalte Nr.3 - Positionsnummer Spalte Nr.4 - Bestellnummer Spalte Nr.5 - Benennung des Bestandteiles, Traktorentype Spalte Nr.6 -. Stückzahl Spalte Nr.7 - Abmessung, Standard, Anmerkung, Genauere Angaben über mögliche Alternativen befinden sich am Ende des Textes VORKOMMENDE ZEICHEN IN DER KOLONNE ,,ANMERKUNG" + BK BO BT CA CAB CZ D GR JD KO L ND OS PTO RB S T W X XY Z > < BILDTEIL An den Abbildungen an der oberen Ecke sind die Gruppe und Abbildugsnummer bezeichnet. 01 Nummer der Baugruppe 1 Abbildungsnummer Die Teille ohne Positionnummer sind nur wegen besserer Orientierung dargestellt. HINWEISE ZUR BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN Zu den Reparaturen sind ausschliesslich nur Originalersatzteile für die Traktoren Zetor anzuwenden. Den Ersatzteilbestellungen ist eine ausserordentliche Sorgfalt zu widmen. Um unnötigen Missverständnissen und Zeitverlusten vorzubeugen, folgende Angaben sind in den Ersatzteilbe-stellungen anzuführen: 1. Genaue Anschrift des Bestellers, Postamt samt Postleitzahl, eventuell Bahnstation. 2. Genaue Benennung und Bestellnummer des geforderten Ersatzteiles. 3. Stückzahl der geforderten Ersatzteile. 4. Erzeugungsnummer des Traktors, die sich auf dem Fabriksschild auf der rechten Seite unter dem Instrumentenbrett befindet. 5. Versanweise. Der Ersatzteil wird nur auf Sonderwunsch des Kunden geliefert Der Ersatzteil wird nicht selbständig als Ersatzteil geliefert Sicherheitskabine Asbestfreier Belag Asbestosfreidichtung CARRARO Kabriolett Tschechische Republic Anzahl der Falze Sitz GRAMMER JOHN DEERE Metall-keramischer Belag Länge Diese Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt und sind nur bis Erschöpfung des Lagervorrats lieferbar Überprüfungsserie Zapfwelle Handbremse Dicke Druckfehler Breite Ersatzteil aufgelöst Teil wurde nicht in die Produkion eineführt Anzahl der Scharten Ab Erzeugungsnummer Motor (Schlepper, Date) Bis Erzeugungsnummer Motor (Schlepper, Date)

14

EXPLANATORY NOTES TO THE PRESENT SPARE PARTS CATALOG The Spare Parts Catalog lists items of spare parts composing Zetor tractor models 3320 - 7340 TURBO. Items forming the tractor are grouped into section (Engine, Gearbox) composed of groupes formed by one ore more sheets. All information, illustrations and specifications in this catalog are based on the latest information available at the time of publication. The up-dating of the catalog will take place by including information in ZETOR SERVICE REPORTS published regularly. TEXT SECTION The section index and alphabetical index of groupes hepls to identity easy a part. In the text section you will find six columns on each text page: column 1 - contains the group nubber column 2 - contains the drawing number column 3 - contains the item number column 4 - contains the part ordering number column 5 - contains parts name, tractor model column 6 - shows quantity of parts used on tractor column 7 - contains additional explanatory notes: dimension, standard, note Additional information coucerning options are given at the end of the group. CODES USED IN ,,NOTE" COLUMN + BB BK BT CA CAB CZ D GR JD KO L ND OS PTO RB S T W X XY Z > < Application in optional group only Not supplied separately Drum type foot brake Safety cab Asbestosfree gasket CARRARO Open station Czech Republic Spline number Seat GRAMMER JOHN DEERE Ceramo-metallic lining Length Not used on the current production Tested serie Power také off shaft Hand brake Thickness Print error Teeth thickness Cancelled as spare part The part wasn't implemented to the production Gear teeth number From serial number for engine (tractors, date) To serial number for engine (tractors, date)

ILLUSTRATION SECTION The group an darwing number are showed in the upper corner: 01 Group number 1 Drawing number Parts without item number are shown for better orientation only. INSTRUCTION FOR SPARE PARTS ORDERS For repairs use original spare parts Zetor only. A particular attention should be paied to spare parts orders. To prevent unnecessary misunderstandings and time losses following data in spare parts orders are to be quoted: 1. Exact addres of the ordering party, post office together with the postal code and railway station eventually. 2. Exact order number and spare part name. 3. Spare parts quantity required. 4. Serial number of the tractor shown on factory plate placed on the RH side under the dashboard. 5. Way of dispatch.

15

ANNOTATIONS CONCERNANT LE PRÉSENT CATALOGUE Ce catalogue des piéces détachées est élaboré pour les tracteurs Zetor type 3320 - 7340 TURBO. Il comprend l' ensemble des piéces détachées divisées par groupes de construction, et est valable au jour de son édition. Des modifications qui peuvent suivre seront publiées dans les rapports du service aprés-vente Zetor. PARTIE TEXTUELLE La table de matiére sert á faciliter la recherche des piéces Le texte est divisé en colonnes: colonne 1 - numéro de groupe colonne 2 - numéro du dessin colonne 3 - numéro de la position colonne 4 - référence colonne 5 - dénomination de la piéce, type du tracteur colonne 6 - quantité colonne 7 - dimensions, norme, note Des alternatives sont précisées dans la note á la fin du texte SIGNES SE TROUVANT DANS LA COLONNE ,,NOTE" + BK BO BT CA CAB CZ D GR JD KO L ND OS PTO RB S T W X XY Z > < Piéce livrée en option Ne peut etre livrée comme piéce détachée Cabine Garniture sans amiante Joint d' étanchéité sans amiante CARRARO Cabriolet République Tchéque Nombre des cannelures Siége GRAMMER JOHN DEERE Garniture métallocéramique Longueur Piéce supprimée - sera livrée jusqu´á l´épuisement du stock Série vérificative Arbre de prise de force Frein á main Épaisseur Faute d' impression Largeur (dents) Piéce supprimée - n' est plus montée dans le groupe C'est piéce on neffabiquerpas encore Nombre des dents Depuis quel nº de fabrication du moteur (tracteur, date) Jusqu'à quel nº de fabrication du moteur (tracteur, date)

PARTIE ILLUSTRÉE En haut de chaque dessin sont marqués les numéros du groupe et du dessin: 01 No. du groupe 1 No. du dessin Pour une meilleure orientation, nous avons inclus également des dessins des piéces n' ayant pas de numéro. INSTRUCTIONS POUR LES COMMANDES DES PIÉCES DÉTACHÉES Pour des réparations des tracteurs Zetor, il faut utiliser exclusivement les piéces détachées d' origine. Le plus grand soin doit etre apporté aux commandes des piéces détachées. Pour prévenir les malentendus et pertes de temps inutiles, chaque commande doit comporter les renseignements suivants: 1. Adresse exacte du client, l' indication du bureau de poste y compris le code postal et la gare locale éventuellement 2. Dénomination et référence exactes de la piéce commandée 3. Quantité des piéces commandées 4. Numéro de série du tracteur figurant sur la plaque du constructeur qui se trouve sur le coté droit du carénage, au-dessous du tableau de bord 5. Mode d' expédition

16

NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESENTE CATÁLOGO DE LOS REPUESTOS El presente catálogo está elaborado para los tractores Zetor 3320 7340 TURBO de tal manera para que ofrezca una orientación fácil y clara en los repuestos comunes y distintos de modelos de tractores asegurando así la economía de los pedidos de repuestos. PARTE DEL TEXTO El indice incorporado al principio del catálogo de repuestos sirve para la búsqueda más fácil de las piezas. en la columna 1 - el número groupo en la columna 2 - el número de la ilustración en la columna 3 - el número del item en la columna 4 - el número de la pieza en la columna 5 - se encuentra escrita la denominación de la pieza en la columna 6 -.piezas en la columna 7 - notas NOTAS EXPLICATIVAS EN COLUMNA ,, NOTA" + BK BO BT CA CAB CZ D GR EKO G JD KO L ND MK OS PTO RB S T W X XY Z > < Segun pedido extra del cliente No existe como repuesto Cabina de seguridad Revestemiento sin amianto Junta sin amianto CARRARO Cabriolet Republica Checa Número de las ranuras Asiento GRAMMER Eco motor GRAZIANO JOHN DEERE Revestimento metalo-cerámico del embrague Longitud Los repuestos estan suprimidos y suministraremos los hasta liquidación de las existencias Convertidor del par motor Serie cero Árbol de toma de fuerza Freno de mano Grueso Falta de impresión Anchura de los dientes Pieza suprimida La pieza no entró la producción Número de los dientos Desde cual número de serie del motor (tractor, data) Hasta cual número de serie del motor (tractor, data)

PARTE ILUSTRATIVA Sobre las ilustraciones en su rincón superior se encuentra citada la designación del grupo y el número de la ilustración. 002 01 número grupo número ilustrada

Los números de los pedidos del material de empaque tipo LOCTITE y RHODORSEAL son diferentes (según de la cantidad aplicable) y son mencionados solo para necesidad del reclamo INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE LOS REPUESTOS Para las reparaciones de los tractores Zetor hay que emplear únicamente los repuestos originales. Para prevenir a los malentendidos y a las perdidas de tiempo, hay que mencionar en los pedidos de las piezas los informes siguintes: 1o Dirección exacta del comitente, estafeta de correos con el codigo postal y la estación de ferrocarril eventualemente 2o Denominación exacta y el número de pedido preciso del repuesto requerido. 3o Cantidad de los repuestos requeridos. 4o Número de serie del tractor indicado sobre el rótulo de fábrica ubicado, a su vez, al lado derecho del capó, debajo del tablero de instrumentos. 5o Modo de expedición.

17

002 01

002

Skupina Gruppe Group Groupe Groupo Tab. Tab. Fig. Fig. Fig.

KLIKOVÁ SKÍ - KURBELKASTEN - CRANKCASE - CARTER MOTEUR - BLOQUE MOTOR (53.002.000/14,15,16,17,19)

Poz. Pos. Item. Pos. Item. Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza Název Benennung Designation Désignation de la piéce Denominación de la pieza Kusy Stück Pcs Qté Piezas Poznámka Anmerkung Note Note Nota

002

1

002 002 002 002 002 002 002 002 02 02 01 01 01 02 01 01

2

3

1 1 2 3 4 4a 5 6

4

5

6

1 1 1 1 1 1 4 4

7

53.002.060 Pední víko Z 7320, 7340-- Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant - Tapa delantera 53.002.071 Pední víko Z 3320 - 6340 - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant Tapa delantera 53.002.015 Drzák alternátoru - Halter des Alternators - Alternator holder - Support de l'alternateur - Porta del alternador 53.002.016 Vzpra alternátoru - Strebe des Alternators - Alternator strut - Bras de l'alternateur - Soporte del alternador 53.002.017 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 5201-0230 Bocní vícko Z 3320, 3340- Seitendeckel - Side cover - Couvercle latéral - Tapa lateral 5501-0106 Pánev loziska horní Z 7320, 7340-- Obere Lagerschale - Plain bearing top liner - Coussinet du palier, pièce supérieure - Casquillo superior del cojinete 5501-0107 Pánev loziska spodní Z 7320, 7340-- Untere Lagerschale - Plain bearing bottom liner - Coussinet du palier, pièce inférieure - Casquillo inferior del cojinete

Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 3x

18

002 02

002 1

002 01

002 2 3

7

4

5

6

1

7

5501-0108 Pánev zadního loziska horní - Obere Lagerschale des rückwärtigen Lagers Rear plain bearing top liner - Coussinet du palier arrière, pièce supérieure Casquillo superior del cojinete trasero 5501-0109 Pánev zadního loziska spodní - Untere Lagerschale des rückwärtigen Lagers Rear plain bearing bottom liner - Coussinet du palier arrière, pièce inférieure Casquillo inferior del cojinete trasero 5501-0110 Axiální lozisko horní úzké - Oberes Drucklager (schmal) - Top thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée supérieur (étroit) - Cojinete axial superior (estrecho) 5501-0111 Axiální lozisko spodní úzké - Unteres Drucklager (schmal) - Bottom thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée inférieur (étroit) - Cojinete axial inferior (estrecho) 5501-0112 Axiální lozisko horní siroké - Oberes Drucklager (breit) - Top thrust plain bearing (wide) - Palier de butée supérieur (large) - Cojinete axial superior (ancho) 5501-0113 Axiální lozisko spodní siroké - Unteres Drucklager (breit) - Bottom thrust plain bearing (wide) - Palier de butée inférieur (large) - Cojinete axial inferior (ancho) 5501-0114 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5501-0115 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5501-0116 Mrka oleje - Ölstandzeiger - Oil dipstick - Jauge d'huile - Indicador del nivel del aceite 5501-0120 Sroub hlavy Z 4320 - 7340-- Kopfschraube - Cylinder head bolt - Vis de culasse - Espárrago de la culata 5501-0122 Zátka olejového kanálu Z 4320 - 7340-- Ölkanalstopfen - Oil passage plug Bouchon du canal de graissage - Tapón del canal de acceite 5501-0208 Centracní trubka - Zentrierrohr - Centering tube - Tube de centrage - Tubo de centraje 5501-0211 Víko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa

002

01

8

1

002

01

9

1

002

01

10

1

002

01

11

1

002 002 002 002 002 002 002 002

01 01 01 01 01 01 02 02

12 13 14 15 16 18 19 20

1 6 2 1 16 2 2 1 Z 3320, 3340 - 12x Z 3320, 3340 - 1x

19

002 03

002 1

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 03 02 01 02,03 02 01,04 01 01 01,04 01,04 01 02 03 03 03 03 02

002 2 3

21 22 23 24 24a 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34

4

5

6

1 4 5 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1

7

5501-0219 Kuzelová zátka - Kegelstopfen - Conical plug - Bouchon conique - Tapón cónico 10.002.022 Tryska Z 7320, 7340-- Enspritzdüse - Nozzle - Injecteur - Tobera de inyección 6701-0127 Tsnicí krouzek Z 4320 - 7340-- Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 6701-0242 Tsnní bocního vícka Z 4320 - 7340-- Seintendeckel Dichtung - Side cover gasket - Joint d'étanchéité du couvercle latéral - Junta de la tapa lateral 4701-0241 Tsnní bocního vícka Z 3320, 3340 - Seintendeckel Dichtung - Side cover gasket - Joint d'étanchéité du couvercle latéral - Junta de la tapa lateral 6901-0155 Plechová zátka - Blechstopfen - Sheet metal plug - Bouchon de tôle - Tapón de chapa 6901-0168 Vlozený válec Z 4320 - 7340-- Zylinderlaufbuchse - Cylinder liner - Chemise Camisa de cilindro 6901-0171 Závsné oko - Aufhängeöse - Suspension eye - Oeillet de suspension - Anillo de suspensión 6901-0178 Víko stedního loziska - Deckel des mittleren Lagers - Center bearing cap Chapeau du palier central - Tapa del cojinete central 6901-0179 Víko zadního loziska - Deckel des rückwärtigen Lagers - Rear bearing cap Chapeau du palier arrière - Tapa del cojinete trasero 6901-0181 Sroubení - Verschraubung - Pipe union - Tubulure de raccord - Tubuladura de racor 6901-0275 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 4701-0213 Spodní víko Z 3320, 3340 - Unterer Deckel - Oil pan - Couvercle inférieur Tapa inferior del bloque motor 6901-0282 Spodní víko Z 4320 - 7340-- Unterer Deckel - Oil pan - Couvercle inférieur Tapa inferior del bloque motor 4904-0263 Krycí plech Z 3320, 3340 - Abdeckblech - Sheet metal cover - Tôle de protection - Chapa de protección 6901-0283 Krycí plech Z 4320 - 7340-- Abdeckblech - Sheet metal cover - Tôle de protection - Chapa de protección 6901-0287 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón

Z 3320, 3340 - 4x

Z 3320, 3340 - 3x

20

002 04

002 1

002 002 002 03 01 01

002 2 3

35 36 37

4

5

6

1 8 1

7

53.800.004 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 7101-0102 Tsnní válce Z 4320 - 7340-- Zylinderdichtung - Cylinder liner gasket - Joint de la chemise - Junta de la camisa de cilindro 7101-0103 Sroub mazání rozvodu - Schmierschraube der Steuerung - Valve gear lubrication bolt - Vis de graissage de la distribution - Tornillo de engrase del sistema de distribción 5201-0119 Kliková skí s víky lozisek Z 3320, 3340 - Kurbelkasten mit Lagerdeckeln Crankcase with bearing caps - Carter moteur avec chapeaux des paliers Bloque del motor con tapas de cojinetes 7101-0169 Kliková skí s víky lozisek Z 4320 - 6340 - Kurbelkasten mit Lagerdeckeln Crankcase with bearing caps - Carter moteur avec chapeaux des paliers Bloque del motor con tapas de cojinetes 7901-0109 Kliková skí s víky lozisek Z 7320 - 7340 - Kurbelkasten mit Lagerdeckeln Crankcase with bearing caps - Carter moteur avec chapeaux des paliers Bloque del motor con tapas de cojinetes 7201-0177 Víko pedního loziska - Deckel des vorderen Lagers - Front bearing cap Chapeau du palier avant - Tapa del cojinete delantero 7201-0206 Tsnní pedního víka - Dichtung des vorderen Deckels - Front cover gasket Joint d'étanchéité du couvercle avant - Junta de la tapa delantera 7201-0207 Tsnní zadního víka - Dichtung des rückwärtigen Deckels - Rear cover gasket - Joint d'étanchéité du couvercle arriére - Junta de la tapa trasera 4904-0264 Tsnní spodního víka Z 3320, 3340 - Dichtung des unteren Deckels - Oil pan gasket - Joint d'étanchéité du couvercle inférieur - Junta de la tapa inferior del bloque motor 7201-0208 Tsnní spodního víka Z 4320 - 7340- Dichtung des unteren Deckels - Oil pan gasket - Joint d'étanchéité du couvercle inférieur - Junta de la tapa inferior del bloque motor 7201-0262 Bocní vícko Z 4320 - 7340- Seitendeckel - Side cover - Couvercle latéral Tapa lateral 5011-0093 Sada hlavních lozisek motoru Z 3320, 3340 - Satz der Hauptlager für Motor Set of main bearings for engine - Jeu des paliers principaux pour le moteur Juego de cojinetes principales para el motor 6011-0093 Sada hlavních lozisek motoru Z 4320 - 7340-- Satz der Hauptlager für Motor Set of main bearings for engine - Jeu des paliers principaux pour le moteur Juego de cojinetes principales para el motor 7901-0228 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 5201-0232 Trubka Z 3320, 3340 - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7901-0232 Trubka Z 4320 - 7340-- Rohr - Tube - Tube - Tubo 7901-0233 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación

Z 3320, 3340 - 6x

002

01,04

38

1

102x110 mm

002

01,04

38

1

102x120 mm

002

01,04

38

1

102x120 mm

002 002 002 002

01,04 02 03 03

39 40 40a 41

1 1 1

002

03

41

1

002 002

02 05

42 43

1 1

002

05

43

1

002 002 002 002

03 03 03 03

45 46 46 47

1 1 1 1

21

002 05

002 1

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

002 2

02,03 03 03 03 01,04 01 01 01 01 01,04 01,02 01 02 02 03 02 02,03 02 02 01 03 01 01 01 01 02 02 01 01,02 03 03 03 01,03 02

3

48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 62a 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 81a

4

5

6

1 1 1 10 1 1 1 4 10 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 6 2 2 1 2 6 2 8 3 2 6 3 21 4

7

7901-0249 Bocní vícko Z 4320 - 7340-- Seitendeckel - Side cover - Couvercle latéral Tapa lateral 7901-0281 Zadní víko - Rückwärtiger Deckel - Rear cover - Couvercle arrière - Tapa trasera 53.002.022 GUFERO 7901-0282 GUFERO 95-0105 Matice Z 4320 - 7340-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 95-0115 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 95-0118 Výpustný kohout - Ablasshahn - Drain cock - Robinet de vidange - Grifo (Ilave) de purga 95-0122 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 95-0124 Zátka klikové skín Z 4320 - 7340-- Kurbelkastenstopfen - Crankcase plug Bouchon du carter moteur - Tapón del bloque motor 95-0132 Sroub loziska Z 4320 - 7340-- Lagerschraube - Bearing bolt - Vis de palier Tornillo del cojinete 97-2140 Tsnicí krouzek Z 4320 - 7340-- Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2563 Zátka se záezem - Stopfen mit Kerbe - Plug with groove - Bouchon cranté Tapón roscado con muesca 97-4240 GUFERO 97-4265 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-4502 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-0335 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0336 Sroub Z 4320 - 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0484 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0485 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0695 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1225 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1477 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2549 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2550 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2566 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2625 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2627 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3646 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4457 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4651 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4636 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4635 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

120x140x13 BAUMSL X BASLFDRLX 7 120x140x15 VMQ M 14x1,5 Z 3320, 3340 - 3x

Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 8x 18x24 CSN 02 9310.3 Z 3320, 3340 - 1x M 18x1,5 GPDPV 52x72x12 MVQ 50x40 CSN 02 9280 10x2 CSN 02 1101.15 M 10x50 CSN 02 1101.55 M 10x55 CSN 02 1101.55 Z 3320, 3340 - 3x M 16x85 CSN 02 1101.55 M 16x90 CSN 02 1101.15 M 10x140 CSN 02 1101.19 M 10x16 CSN 02 1103.10 M 12x25 CSN 02 1103.55 M 10x35 CSN 02 1176.25 M 10x28 CSN 02 1176.25 M 8x30 CSN 02 1176.55 M 14x40 CSN 02 1176.55 M 14x 50 CSN 02 1176.55 M 16 CSN 02 1401.55 10,5 CSN 02 1702.15 10,5 CSN 02 1702.11 10,5 CSN 02 1744.01 8,4 CSN 02 1744.05 10,5 CSN 02 1744.05 10 CSN 02 1741.05

22

002 06

002 1

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 02 01 01 03 03 02 03 03 02 01 03 01 01 06

002 2 3

82 83 84 85 86 87 88 89 90 76 91 92 92a 93

4

5

6

4 2 5 2 1 2 5 3 4 1 21 2 2 1

7

10 CSN 02 1740.05 12 CSN 02 1740.05 16 CSN 02 1741.05 8mx6x16 CSN 02 2150.2 M 8x30 CSN 02 1101.15 M 10x45 CSN 02 1101.55 M 8x25 CSN 02 1103.15 M 8x30 CSN 02 1103.15 M 10x20 CSN 02 1103.15 M 10 CSN 02 1403.20 M 10x28 CSN 02 1103.15 M 10x35 CSN 02 1103.15 M 10x40 CSN 02 1103.15

99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4808 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4777 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-6496 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-8652 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0560 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9027 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3771 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-9030 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9032 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9033 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 3320-0093 Sada tsnní skín motoru Z 3320 3340 - Satz der Dichtungen für Kurbelgehäuse - Set of sealing parts for crankcase - Jeu de piéces étanchage pour le carter moteur - Juego de juntas para el cárter 4320-0093 Sada tsnní skín motoru Z 4320 - 7340-- Satz der Dichtungen für Kurbelgehäuse - Set of sealing parts for crankcase - Jeu de piéces étanchage pour le carter moteur - Juego de juntas para el cárter 1. pebrousení - 1. Nachschliff - 1st crankshaft regrind - 1ére rectification 1o rectificado del cigüeal

002

06

93

1

002 002 002

01 01 01

6 8 11

5501-0167 Pánev loziska spodní Z 4320 - 7340-- Untere Lagerschale - Plain bearing bottom liner - Coussinet du palier, pièce inférieure - Casquillo inferior del cojinete 5501-0192 Axiální lozisko spodní siroké - Unteres Drucklager (breit) - Bottom thrust plain bearing (wide) - Palier de butée inférieur (large) - Cojinete axial inferior (ancho) 5501-0193 Axiální lozisko horní siroké - Oberes Drucklager (breit) - Top thrust plain bearing (wide) - Palier de butée supérieur (large) - Cojinete axial superior (ancho) 5501-0194 Axiální lozisko spodní úzké - Unteres Drucklager (schmal) - Bottom thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée inférieur (étroit) - Cojinete axial inferior (estrecho) 5501-0195 Axiální lozisko horní úzké - Oberes Drucklager (schmal) - Top thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée supérieur (étroit) - Cojinete axial superior (estrecho) 5501-0196 Axiální lozisko spodní siroké - Unteres Drucklager (breit) - Bottom thrust plain bearing (wide) - Palier de butée inférieur (large) - Cojinete axial inferior (ancho) 5501-0197 Pánev zadního loziska horní - Obere Lagerschale des rückwärtigen Lagers Rear plain bearing top liner - Coussinet du palier arrière, pièce supérieure Casquillo superior del cojinete trasero 5501-0197 Pánev zadního loziska horní - Obere Lagerschale des rückwärtigen Lagers Rear plain bearing top liner - Coussinet du palier arrière, pièce supérieure Casquillo superior del cojinete trasero 5501-0199 Pánev loziska horní Z 7320, 7340-- Obere Lagerschale - Plain bearing top liner - Coussinet du palier, pièce supérieure - Casquillo superior del cojinete 5011-0083 Sada hlavních lozisek motoru Z 3320, 3340 - Satz der Hauptlager für Motor Set of main bearings for engine - Jeu des paliers principaux pour le moteur Juego de cojinetes principales para el motor

4 1 1

Z 3320, 3340 - 3x

002

01

10

1

002

01

9

1

002 002

01 01

12 7

1 1

002

01

7

1

002 002

01 05

5 43

4 1

Z 3320, 3340 - 3x

23

002 06a

002 1

002 05

002 2 3

43

4

5

6

1

7

6011-0083 Sada hlavních lozisek motoru Z 4320 - 7340-- Satz der Hauptlager für Motor Set of main bearings for engine - Jeu des paliers principaux pour le moteur Juego de cojinetes principales para el motor 2. pebrousení - 2. Nachschliff - 2nd crankshaft regrind - 2éme rectification - 2o.rectificado del cigüeal

002 002

01 01

12 11

5501-0184 Axiální lozisko spodní siroké - Unteres Drucklager (breit) - Bottom thrust plain bearing (wide) - Palier de butée inférieur (large) - Cojinete axial inferior (ancho) 5501-0185 Axiální lozisko horní siroké - Oberes Drucklager (breit) - Top thrust plain bearing (wide) - Palier de butée supérieur (large) - Cojinete axial superior (ancho) 5501-0186 Axiální lozisko spodní úzké - Unteres Drucklager (schmal) - Bottom thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée inférieur (étroit) - Cojinete axial inferior (estrecho) 5501-0187 Axiální lozisko horní úzké - Oberes Drucklager (schmal) - Top thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée supérieur (étroit) - Cojinete axial superior (estrecho) 5501-0188 Axiální lozisko spodní siroké - Unteres Drucklager (breit) - Bottom thrust plain bearing (wide) - Palier de butée inférieur (large) - Cojinete axial inferior (ancho) 5501-0189 Pánev zadního loziska horní - Obere Lagerschale des rückwärtigen Lagers Rear plain bearing top liner - Coussinet du palier arrière, pièce supérieure Casquillo superior del cojinete trasero 5501-0190 Pánev loziska spodní Z 4320 - 7340-- Untere Lagerschale - Plain bearing bottom liner - Coussinet du palier, pièce inférieure - Casquillo inferior del cojinete 5501-0191 Pánev loziska horní Z 7320, 7340-- Obere Lagerschale - Plain bearing top liner - Coussinet du palier, pièce supérieure - Casquillo superior del cojinete 5011-0081 Sada hlavních lozisek motoru Z 3320, 3340 - Satz der Hauptlager für Motor Set of main bearings for engine - Jeu des paliers principaux pour le moteur Juego de cojinetes principales para el motor 6011-0081 Sada hlavních lozisek motoru Z 4320 - 7340-- Satz der Hauptlager für Motor Set of main bearings for engine - Jeu des paliers principaux pour le moteur Juego de cojinetes principales para el motor 3. pebrousení - 3. Nachschliff - 3rd crankshaft regrind- 3éme rectification 3orectificado del cigüeal

1 1

002

01

10

1

002

01

9

1

002 002

01 01

8 7

1 1

002 002 002

01 01 05

6 5 43

4 4 1

Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 3x

002

05

43

1

002 002 002

01 01 01

6 5 7

5501-0183 Pánev loziska spodní Z 4320 - 7340-- Untere Lagerschale - Plain bearing bottom liner - Coussinet du palier, pièce inférieure - Casquillo inferior del cojinete 5501-0182 Pánev loziska horní Z 7320, 7340-- Obere Lagerschale - Plain bearing top liner - Coussinet du palier, pièce supérieure - Casquillo superior del cojinete 5501-0181 Pánev zadního loziska horní - Obere Lagerschale des rückwärtigen Lagers Rear plain bearing top liner - Coussinet du palier arrière, pièce supérieure Casquillo superior del cojinete trasero 5501-0180 Axiální lozisko spodní siroké - Unteres Drucklager (breit) - Bottom thrust plain bearing (wide) - Palier de butée inférieur (large) - Cojinete axial inferior (ancho) 5501-0179 Axiální lozisko horní úzké - Oberes Drucklager (schmal) - Top thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée supérieur (étroit) - Cojinete axial superior (estrecho) 5501-0178 Axiální lozisko spodní úzké - Unteres Drucklager (schmal) - Bottom thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée inférieur (étroit) - Cojinete axial inferior (estrecho) 522.940.069 Polomotor Z 5202 - Halbmotors - Schortblocks - Bloc embielle ­ Semi motor

4 4 1

Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 3x

002 002

01 01

8 9

1 1

002

01

10

1

002

06a

200

1

24

002 1

002 002 002 002 002 002

002 2

06a 06a 06a 06a 06a 06a

3

200 200 200 200 200 200

4

5

6

1 1 1 1 1 1 sk. 010 sk. 010 EKO sk. 010 EKO

7

523.940.004 Polomotor Z 5203 - Halbmotors - Schortblocks - Bloc embielle ­ Semi motor 772.940.096 Polomotor Z 7702 ­ Halbmotors - Schortblocks - Bloc embielle - Semi motor 772.940.097 Polomotor Z 7702 ­ Halbmotors - Schortblocks - Bloc embielle - Semi motor 773.940.005 Polomotor Z 7303 - Halbmotors - Schortblocks - Bloc embielle - Semi motor 732.940.097 Polomotor Z 7302 - Halbmotors - Schortblocks - Bloc embielle - Semi motor 732.940.098 Polomotor Z 7302 - Halbmotors - Schortblocks - Bloc embielle - Semi motor

sk.010 - Montuje se se skupinou 010 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 010 - Mounted in case the group 010 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 010 - Montado en caso del montaje del grupo 010

25

003 07

003 1

003 003 003 003 003 07 07 07 07 07

KLIKOVÉ ÚSTROJÍ - KURBELMECHANISMUS - CRANKSHAFT MECHANISM - EMBIELLAGE MECANISMO DEL ÁRBOL CIGUEAL (33.003.000/01, 43.003.000/01,08,11, 53.003.000/9) 2 3

1 1 2 3 4

003 6

1 X 8 4 8 Z 3320, 3340 - 6x Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 6x

4

5

7

53.003.015 emenice motoru - Motorriemenscheibe - Engine belt pulley - Poulie sur vilebrequin - Polea del motor 53.003.016 emenice motoru - Motorriemenscheibe - Engine belt pulley - Poulie sur vilebrequin - Polea del motor 5501-0304 Pánev ojnice Z 4320 - 7340-- Pleuelstangenschale - Connecting rod big end liner - Coussinet de tête de bielle - Casquillo de cojinete de la biela 6701-0332 Pístní cep Z 4320 - 7340-- Kolbenbolzen - Gudgeon pin - Axe de piston - Perno del pistón 6901-0373 Matice sroubu ojnice Z 4320 - 7340-- Mutter der Pleuelstangenschraube Connecting rod bolt nut - Ecrou du boulon de bielle - Tuerca del tornillo de la biela 6901-0386 Sroub ojnice Z 4320 - 7340-- Pleuelstangenschraube - Connecting rod bolt Boulon de bielle - Tornillo de la biela 6901-0393 Kuzelová vlozka - Kegelförmige Einlage - Tapered insertion pièce - Cale conique - Pieza intercalada cónico 5501-0310 Matice -.Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6901-0395 Matice -.Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 43.003.003 Píst Z 4320, 4340 - Kolben- Piston - Piston - Pistón 7201-0303 Píst Z 5320, 5340 - Kolben- Piston - Piston - Pistón 7101-0303 Píst Z 6320, 6340 - Kolben- Piston - Piston - Pistón 7901-0304 Píst Z 7320, 7340-- Kolben- Piston - Piston - Pistón 7101-0304 Pístní krouzek Z 4320 - 6340 - Kolbenring - Piston ring - Segment de piston Aro de pistón 5202-0304 Pístní krouzek Z 7320, 7340-- Kolbenring - Piston ring - Segment de piston Aro de pistón 6901-0381 Pístní krouzek Z 4320 - 6340 - Kolbenring - Piston ring - Segment de piston Aro de pistón 7901-0302 Pístní krouzek Z 7320, 7340-- Kolbenring - Piston ring - Segment de piston Aro de pistón 6901-0380 Pístní krouzek Z 4320 - 7340-- Kolbenring - Piston ring - Segment de piston Aro de pistón 7101-0309 Ojnice úplná Z 4320 - 7340-- Vollst. Pleuelstange - Connecting rod assy - Bielle compléte - Biela completa 7101-0311 Setrvacník - Schwungrad - Flywheel - Volant moteur - Volante

003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13

8 1 1

Z 3320, 3340 - 6x

X 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 Ø 102 mm Ø 102 mm Z 3320, 3340 - 3x Ø 102 mm Ø 102 mm 102x3 Z 3320, 3340 - 3x 102x3 102x3 Z 3320, 3340 - 3x 102x3 102x5 Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 3x

26

003 08

003 1

003 07

003 2 3

14

4

5

6

1

7

7101-0312 Setrvacník s vncem - celek - Vollst. Schwungrad mit Zahn-kranz - Flywheel with geared ring assy - Volant moteur avec couronne de démarrage complet Volante con corona dentada completo 3001-0399 Klikový hídel úplný Z 3320, 3340 - Vollst. Kurbelwelle - Crankshaft assy Vilebrequin complet - Árbol cigueal completo 43.003.001 Klikový hídel úplný Z 5320, 5340 -- Vollst. Kurbelwelle - Crankshaft assy Vilebrequin complet - Árbol cigueal completo 53.003.001 Klikový hídel úplný Z 4320,4340, 6320 - 7340-- Vollst. Kurbelwelle Crankshaft assy - Vilebrequin complet - Árbol cigueal completo 7201-0304 Pední odstikovací krouzek - Vorderer Abspritzring - Front oil slinger ring Anneau de rejet d'huile avant - Anillo escurridor de aceite, delantero 5211-0099 Sada (tsnní válce, válec, píst, pístní krouzky a pístní cep) ) Z 3320, 3340 Satz (Zylinderdichtung, Zylinderlauf-buchse, Koben, Kolbenring und Kolbenbolzen) - Set (cylinder liner gasket, cylinder liner, piston, piston ring and axe de piston) - Jeu (joint de la chemise, chemise, piston, segment de piston et l'axe de piston) - Juego (Junta de la camisa de cylindro, camisa de cylindro, pistón,aros de pistón y perno del pistón) 7211-0099 Sada (tsnní válce, válec, píst, pístní krouzky a pístní cep) Z 4320 - 6340 Satz (Zylinderdichtung, Zylinderlauf-buchse, Koben, Kolbenring und Kolbenbolzen) - Set (cylinder liner gasket, cylinder liner, piston, piston ring and axe de piston) - Jeu (joint de la chemise, chemise, piston, segment de piston et l'axe de piston) - Juego (Junta de la camisa de cylindro, camisa de cylindro, pistón,aros de pistón y perno del pistón 7201-0305 Rozvodové kolo - Steuerrad - Timing gear - Pignon de distribution - Rueda de distribución 7911-0099 Sada (tsnní válce, válec, píst, pístní krouzky a pístní cep) Z 7320, 7340 Satz (Zylinderdichtung, Zylinderlauf-buchse, Koben, Kolbenring und Kolbenbolzen) - Set (cylinder liner gasket, cylinder liner, piston, piston ring and axe de piston) - Jeu (joint de la chemise, chemise, piston, segment de piston et l'axe de piston) - Juego (Junta de la camisa de cylindro, camisa de cylindro, pistón,aros de pistón y perno del pistón 5211-0096 Sada pístních krouák ( 1 válec) Z 3320-6340 - Satz der Kolbenrings - Set of piston rings - Jeu des segments de piston - Juego de aros de pistón 7901-0096 Sada pístních krouák ( 1 válec) Z 7320, 7340 - Satz der Kolbenrings - Set of piston rings - Jeu des segments de piston - Juego de aros de pistón 95-0301 Zátka klikového hídele - Pfropfen der Kurbelwelle - Crankshaft plug - Bouchon du vilebrequin -Tapón del cigueal 95-0302 Protizávazí - Gegengewicht - Counterweight - Contre poids du vilebrequin Contrapeso del cigueal 95-0303 Sroub protizávazí - Gegengewichtsschraube - Counterweight bolt - Vis de contrepoids du vilebrequin - Tornillo del contrapeso del cigueal 95-0304 Podlozka sroubu protizávazí - Unterlegscheibe der Gegengewichtsschraube Counterweight bolt washer - Cale de sûreté de la vis de contrepoids - Arandela de los tornillos del contrapeso 95-0311 Pouzdro ojnice Z 4320 - 7340-- Pleuelstangenbuchse - Connecting rod big end bush - Manchon de bielle - Cojinete del pie de la biela 95-0316 Vnec setrvacníku - Schwungradkranz - Flywheel ring gear - Couronne de démarrage - Corona dentada del volante 95-0317 Sroub setrvacníku - Schwungradschraube - Flywheel bolt - Vis du volant moteur - Tornillo del volante

003 003 003 003 003

07 07 07 07 08

15 15 15 16 18

1 1 1 1 1 (6901-0168-1x, 7201-0303-1x, 7901-0302-1x; 5202-0304-1x; 6901-0380-1x, 6701-0332-1x, 7101-0102-1x, 97-0288-2x)

003

08

18

1

003 003

07 08

17 18

1 1

Z=22 ,W=23 mm

003 003 003 003 003 003

07 07 07 07 07 07

18a 18a 19 20 21 22

1 1

(7101-0304-1x; 6901-0381-1x; 6901-0380-1x) (7901-0302-1x; 5202-0304-1x; 6901-0380-1x)

003 003 003

07 07 07

23 24 25

4 1 3

Z 3320, 3340 - 3x Z=120, W=20 mm

27

003 09

003 1

003 07

003 2 3

26

4

5

6

1

7

95-0318 Podlozka sroubu setrvacníku - Unterlegscheibe der Schwungradschraube Flywheel bolt washer - Rondelle de vis du volant moteur - Arandela del tornillo del volante 97-0288 Pojistný krouzek Z 4320 - 7340-- Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue Anillo de seguridad 97-0297 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1110 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-4513 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-6511 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-7908 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 6011-0094 Sada ojnicních lozisek - Satz der Pleuelstangenlager - Set of connecting rod bearings - Jeu des roulements pour les bielles - Juego de rodamientos de las bielas 90-7726 LOCTITE 1. pebrousení - 1. Nachschliff rectificado del cigüeal 1st crankshaft regrind 1ére rectification 1o

003 003 003 003 003 003 003

07 07 07 07 07 07 09

27 28 29 30 31 32 33

8 1

35 CSN 02 2931 3320, 3340 - 3x 52 CSN 02 2931

Z

1 6304 2RS/C3 TMA CSN 02 4640 1 2 1 1 42x2 CSN 02 9281.2 12x30 CSN 02 2150.9 10h 9x8x56 CSN 02 2562 spolu s 7201-0307

003

07

34

2

003 003

07 09

2 33

5501-0399 Pánev ojnice Z 4320 - 7340-- Pleuelstangenschale - Connecting rod big end liner - Coussinet de tête de bielle - Casquillo de cojinete de la biela 6011-0084 Sada ojnicních lozisek - Satz der Pleuelstangenlager - Set of connecting rod bearings - Jeu des roulements pour les bielles - Juego de rodamientos de las bielas 2. pebrousení - 2. Nachschliff - 2nd crankshaft regrind - 2éme rectification 2o.rectificado del cigüeal

8 1

Z 3320, 3340 - 6x

003 003

07 09

2 33

5501-0398 Pánev ojnice Z 4320 - 7340-- Pleuelstangenschale - Connecting rod big end liner - Coussinet de tête de bielle - Casquillo de cojinete de la biela 6011-0082 Sada ojnicních lozisek - Satz der Pleuelstangenlager - Set of connecting rod bearings - Jeu des roulements pour les bielles - Juego de rodamientos de las bielas 3. pebrousení - 3. Nachschliff - 3rd crankshaft regrind- 3éme rectification 3orectificado del cigüeal

8 1

Z 3320, 3340 - 6x

003

07

2

5501-0397 Pánev ojnice Z 4320 - 7340-- Pleuelstangenschale - Connecting rod big end liner - Coussinet de tête de bielle - Casquillo de cojinete de la biela

8

Z 3320, 3340 - 6x

28

04 05

04 1

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

ROZVOD - STEUERUNG - VALVE GEAR - DISTRIBUTION - DISTRIBUCIÓN 0400/01, 7101-0450/01, 7201-0400/01) 2 3

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 17 18

(52016

8 8 8 1 1 2 6 6 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 Z=51, W=23 mm M 8x50 CSN 02 1101.50 3 CSN 13 7993.22 8x12 CSN 02 9310.3 6h 9x6x20 CSN 02 2562 Z=44, W=23 mm M 8x14 CSN 02 1103.10 8 CSN 02 1740.00 M 18x1,5 CSN 02 1403.20

04 7

Z 3320, 3340 - 6 x Z 3320, 3340 - 6 x

4

5

7101-0405 Zdvihátko ventilu Z 4320 - 7340 - Ventilstössel - Valve tappet - Poussior de soupape 95-0406 Rozvodová tycka Z 4320-6340 - Steuerstange - Push rod - Tige de commande - Varilla levanta 7101-0406 Rozvodová tycka Z 7320,7340-- Steuerstange - Push rod - Tige de commande - Varilla levanta 99-3792 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 95-0404 Podlozka pítazné matice - Unterlegscheibe der Anziehmutter - Lock nut washer - Rondelle de contre-écrou - Arandela de la tuerca de apriete 5501-0421 Kolo rozvodu - Steuerrad - Timing gear - Pignon de distribution - Rueda de dirtribución 99-1202 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4606 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-0402 Pílozka vackového hídele - Nockenwellenlasche - Camshaft adapter - Cale de l'arbre à cames - Cara del árbol de levas 95-0401 Podlozka vackového hídele - Unterlegscheibe der Nockenwelle - Camshaft pad - Rondelle de l'arbre à cames - Arandela del árbol de levas 99-7873 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 4904-0411 Vackový hídel Z 3320, 3340 - Nockenwelle - Camshaft - Arbre à cames - Árbol de levas 5501-0419 Vackový hídel Z 4320-7340-- Nockenwelle - Camshaft - Arbre à cames - Árbol de levas 97-2461 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2125 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 7101-0428 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 99-0557 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5501-0403 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 5501-0424 Horní vlozené kolo - Oberes Zwischenrad - Top intermediate gear - Pignon intercalé supérieur - Rueda intercalada superior

29

04 1

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

04 2 3

19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4

5501-0423 Cep 1 - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-1467 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 CSN 02 2930 sk.41 M 20x1,5

7

M 10x22 CSN 02 1103.55 30304 CSN 02 4720 52 Z=30, W=22 mm

7201-0411 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1422 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 7201-0425 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7201-0401 Spodní vlozené kolo - Unteres Zwischenrad - Bottom intermediate gear Pignon intercalé inférieur - Rueda intercalada inferior 5501-0434 Cep vlozeného kola - Zwischenradbolzen - Intermediate gear pin - Axe du pignon intercalé - Perno de la rueda intercalada 7201-0402 Cep vlozeného kola - Zwischenradbolzen - Intermediate gear pin - Axe du pignon intercalé - Perno de la rueda intercalada 7201-0426 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5501-0406 Podlozka pítazné matice - Unterlegscheibe der Anziehmutter - Lock nut washer - Rondelle de contre-écrou - Arandela de la tuerca de apriete 7101-0408 Píchytka loziska - Lagerschelle - Bearing retainer - Attache de roulement Fijador del cojinete 97-0777 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1141 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 95-0410 Pouzdro loziska - Lagerbuchse - Bearing bushing - Anneau de roulement - Buje del cojinete 97-0239 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1008 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 5501-0427 Hídel náhonu vstikovacího cerpadla - Antriebswelle der Einspritzpumpe Injection pump drive shaft - Arbre de commande de la pompe d'injection - Eje de mando de la bomba de inyección 97-1325 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 7201-0404 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0405 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0406 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0407 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0408 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0403 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0412 Vlozené kolo 2 - Zwischenrad - Intermediante gear - Pignon intermédiaire Rueda intercalada 7201-0424 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-4423 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7201-0413 Cep vlozeného kola 2 - Zwischenradbolzen - Intermediate gear pin - Axe du pignon intercalé - Perno de la rueda intercalada 99-0484 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7201-0415 Cep 3 - Bolzen - Pin - Axe - Perno 97-4523 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-1326 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 7201-0417 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0418 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0421 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0422 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0423 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0416 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7201-0414 Vlozené kolo 3 - Zwischenrad - Intermediate gear - Pignon intercalé - Perno de la rueda intercalada

62/1,60 CSN 02 4605 6305 N CSN 02 4640

6007 CSN 02 4630

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

35 36 36 36 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 46 46 46 47 48

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

30204 CSN 02 4720 20x0,1 20x0,16 20x0,2 20x0,3 20x0,5 20 Z=24, W=38 mm 47 16x2 CSN 429281

M 16x85 CSN 02 1101.55 75x2 CSN 02 9281 30205 E CSN 02 4720 25x0,1 25x0,16 25x0,2 25x0,3 25x0,5 25x6,2 Z=27, W=20 mm

sk.41 - Montuje se se skupinou 41 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 41- Mounted in case the group 41 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 41 - Montado en caso del montaje contémporaneo del grupo 41

30

005 11

005 1

005 005 005 005 12 12 12 11

HLAVA VÁLCE - ZYLLINDERKOPF - CYLINDER HEAD - CULASSE - CULATA (33.005.000/01, 43.005.000/01, 7901-0500/01) 2 3

1 1 2 3

005 6

1 1 1 4 Z 3320, 3340 - 3x

4

5

7

4901-0593 Výfuková píruba Z 3320, 3340 - Auspufflansch - Exhaust flange - Bride d'échappement - Brida de escape 43.005.003 Výfuková píruba Z 4320 - 6340 - Auspufflansch - Exhaust flange - Bride d'échappement - Brida de escape 43.005.004 Sací potrubí Z 3320 - 6340 - Saugleitung - Suction pipe - Tuyau d'aspiration Tubo de aspiración 7101-0501 Hlava válce se zátkami a pouzdry Z 4320 - 6340 - Zylinderkopf mit Stopfen und Buchsen - Cylinder head with plugs and bushings - Culasse bouchonnée et baguée - Culata de cilindro con tapónes y bujes 5202-0521 Hlava válce se zátkami, sedly a pouzdry Z 7320, 7340-- Zylinderkopf mit Stopfen und Buchsen - Cylinder head with plugs and bushings - Culasse bouchonnée et baguée - Culata de cilindro con tapónes y bujes 5202-0505 Sedlový krouzek výfukový Z 7320, 7340-- Satterlartiger Auslassring - Saddle type outlet ring - Anneau échappement de siège - Anillo de escape de asiento 5202-0511 Sedlový krouzek sací Z 7320, 7340-- Satterlartiger Einlassring - Saddle type inlet ring - Anneau admission de siège - Anillo de admisión asiento 6901-0554 Výfukový ventil Z 4320 - 6340 - Ausslassventil - Exhaust valve - Soupape d'échappement - Válvula de escape 5202-0507 Výfukový ventil Z 7320, 7340-- Ausslassventil - Exhaust valve - Soupape d'échappement - Válvula de escape

005

11

3

4

005 005 005 005

11 11 11 11

4 5 6 6

4 4 4 4 Z 3320, 3340 - 3x

31

005 12

005 1

005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

005 2 3

7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12

4

5

6

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4

7

Z 3320, 3340 - 6x

95-0507 Pruzina ventilu vnitní Z 4320 - 6340 - Innere Ventilfeder - Valve inner spring Ressort de soupape, pièce intérieure - Resorte interior de la válvula 5202-0508 Pruzina ventilu vnitní Z 7320, 7340-- Innere Ventilfeder - Valve inner spring Ressort de soupape, pièce intérieure - Resorte interior de la válvula 95-0508 Pruzina ventilu vnjsí Z 4320 - 6340 - Äussere Ventilfeder - Valve outer spring - Ressort de soupape, pièce extérieure - Resorte exterior de la válvula 5202-0509 Pruzina ventilu vnjsí Z 7320, 7340-- Äussere Ventilfeder - Valve outer spring - Ressort de soupape, pièce extérieure - Resorte exterior de la válvula 6901-0556 Miska pruziny ventilu Z 4320 - 6340 - Ventilfederschale - Spring retainer cup Cuvette du ressort de soupape - Platillo del resorte de la válvula 5202-0510 Miska pruziny ventilu Z 7320, 7340-- Ventilfederschale - Spring retainer cup Cuvette du ressort de soupape - Platillo del resorte de la válvula 6901-0553 Vedení ventilu Z 4320 - 6340 - Führung des Ventils - Valve guide - Guide de soupape - Guía de la válvula 5202-0553 Vedení ventilu Z 7320, 7340-- Führung des Ventils - Valve guide - Guide de soupape - Guía de la válvula 6901-0555 Sací ventil Z 4320 - 6340 - Einlassventil - Inlet valve - Soupape d'admission Válvula de admisión 5202-0555 Sací ventil Z 7320, 7340-- Einlassventil - Inlet valve - Soupape d'admission Válvula de admisión 7101-0571 Tsnní hlavy Z 4320 - 6340 - Kopfdichtung - Cylinder head gasket - Joint d'étanchéité de la culasse - Junta de la culata de cilindro 7101-0572 Tsnní hlavy Z 4320 - 6340 - Kopfdichtung - Cylinder head gasket - Joint d'étanchéité de la culasse - Junta de la culata de cilindro 5202-0572 Tsnní hlavy Z 7320, 7340-- Kopfdichtung - Cylinder head gasket - Joint d'étanchéité de la culasse - Junta de la culata de cilindro

Z 3320, 3340 - 6x

Z 3320, 3340 - 6x

Z 3320, 3340 - 6x

Z 3320, 3340 - 6x

S=1,2 mm Z 3320, 3340 - 3x S=1,5 mm Z 3320, 3340 - 6x S=1,5 mm

32

005 13

005 1

005 005 005 005 005 005 12 11 12 11 11 11

005 2 3

13 15 16 17 18 19

4

5

6

1 16 4 16 4 4

7

Z 3320, 3340 - 12x Z 3320, 3340 - 3x M 16x1,5 Z 3320, 3340 - 12x Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 3x

5202-1503 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d' étanchéité - Junta 5501-0504 Podlozka Z 4320 - 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5501-0508 Tsnní Z 4320 - 7340-- Dichtung - Gasket - Joint d' étanchéité - Junta 5501-0517 Matice Z 4320 - 7340-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5501-0527 Tsnní krytu Z 4320 - 7340-- Abdeckungsdichtung - Valve-cover gasket - Joint d'étanchéité de couvre-culbuterie - Junta del cubreválvulas 6901-0557 Pouzdro drzáku vstikovace Z 4320 - 7340-- Buchse des Einspritzdüsenhalter - Injector holder bush - Manchon de support de l'injecteur - Buje de la portatobera de inyección 6901-0559 Rýhovaná kuzelka ventilu Z 4320 - 7340-- Rillenkegelstück - Scored cone Cône rayé - Cobo ranurado 6901-0562 Miska pruziny vnitní Z 4320 - 7340-- Innere Federschale - Inner spring cup Cuvette de ressort, pièce intérieure - Platillo del resorte interior 6901-0565 Vahadlo výfukového ventilu úplné Z 4320 - 7340-- Vollst. AusslassventilKipphebel - Exhaust valve rocker arm assy - Culbuteur de soupape d'échappement complet - Balancín de la válvula de escape completo 6901-0566 Vahadlo sacího ventilu úplné Z 4320 - 7340-- Vollst. Einlassventil-Kipphebel Inlet valve rocker arm assy - Culbuteur de soupape, d'admission complet Balancín de la válvula de admisión completo 33.005.005 Odtokové potrubí Z 3320, 3340 - Ablaufrohrleitung - Outlet pipe - Conduite de départ - Turbo de salida 43.005.006 Odtokové potrubí Z 4320 - 7340-- Ablaufrohrleitung - Outlet pipe - Conduite de départ - Turbo de salida 7101-0506 Tsnní Z 4320 - 7340-- Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 7101-0507 Kozlík s vahadly Z 4320 - 7340-- Kipphebelbock mit Kipphebls - Rocker arm bracket with rocker arms - Support de l'axe de culbuteurs avec culbuteurs Caballete sin balancines 7101-0510 Tsnní Z 4320 - 7340-- Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 5202-1501 Sací potrubí Z 3320, 3340 - Saugleitung - Suction pipe - Tuyau d'aspiration Tubo de aspiración 7701-1514 Sací potrubí Z 4320 - 6340 - Saugleitung - Suction pipe - Tuyau d'aspiration Tubo de aspiración 7320-0097 Sada tsnní hlav válc Z 7320,7340 - Satz der Dichtungen für Zylinderköpfe Set of sealing parts for the cylinder head - Jeu des pièces d'étanchage pour les culasses - Jeu de juntas de la culata de cilindro 3320-0097 Sada tsnní hlav válc Z 3320, 3340 - Satz der Dichtungen für Zylinderköpfe Set of sealing parts for the cylinder head - Jeu des pièces d'étanchage pour les culasses - Jeu de juntas de la culata de cilindro

005 005 005

11 11 11

20 21 22

16 8 4

Z 3320, 3340 - 12x Z 3320, 3340 - 6x Z 3320, 3340 - 3x

005

11

23

4

Z 3320, 3340 - 3x

005 005 005 005

12 12 12 11

24 24 26 27

1 1 4 4 Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 3x

005 005 005 005

12 12 12 13

28 29 29 30

4 1 1 1

Z 3320, 3340 - 3x

TERMOSTART S= 1,5 mm BT (5202-0572, 55010527, 7101-0506, 5501-0508, 7101-0510, 68.022.025) S= 1,2 mm BT (7101-0571, 55010527, 7101-0506, 5501-0508, 7101-0510, 6901-1443, 70011434, 7201-1411)

005

13

30a

1

33

005 1

005 13

005 2 3

30a

4

5

6

1

7

S= 1,2 mm BT (7101-0571, 55010527, 7101-0506, 5501-0508, 7101-0510, 6901-1443, 70011434, 7201-1411) S= 1,5 mm BT (7101-0572, 55010527, 7101-0506, 5501-0508, 7101-0510, 6901-1443, 70011434, 7201-1411) S= 1,5 mm BT (7101-0572, 55010527, 7101-0506, 5501-0508, 7101-0510, 6901-1443, 70011434, 7201-1411) Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 3x

4320-0097 Sada tsnní hlav válc Z 4320-6340 - Satz der Dichtungen für Zylinderköpfe Set of sealing parts for the cylinder head - Jeu des pièces d'étanchage pour les culasses - Jeu de juntas de la culata de cilindro 3320-0096 Sada tsnní hlav válc Z 3320, 3340 - Satz der Dichtungen für Zylinderköpfe Set of sealing parts for the cylinder head - Jeu des pièces d'étanchage pour les culasses - Jeu de juntas de la culata de cilindro 4320-0096 Sada tsnní hlav válc Z 4320-6340 - Satz der Dichtungen für Zylinderköpfe Set of sealing parts for the cylinder head - Jeu des pièces d'étanchage pour les culasses - Jeu de juntas de la culata de cilindro 95-0503 Tsnicí podlozka Z 4320 - 7340-- Dichtungsunterlage - Sealing washer Rondelle d'étanchéité - Arandela de junta 95-0511 Sroub kozlíku vahadel Z 4320 - 7340-- Kipphebelbockschraube - Rocker arm bracket bolt - Vis de support de l'axe de culbuteurs - Tornillo de caballete de balancines 95-0512 Kozlík vahadel Z 4320 - 7340-- Kipphebelbock - Rocker arm bracket - Support de l'axe de culbuteurs - Caballete de balancines 95-0516 Seizovací sroub Z 4320 - 7340-- Stellschraube - Adjusting screw - Vis de réglage - Tornillo de ajuste 95-0517 Matice seizovacího sroubu Z 4320 - 7340-- Stellschraubenmutter - Adjusting screw nut - Ecrou de vis de réglage - Tuerca del tornillo de ajuste 95-0518 Podlozka vahadla Z 4320 - 7340-- Kipphebel-Unterlegscheibe - Rocker arm washer - Rondelle de culbuteur - Arandela del balancín 95-0521 Kryt ventilu Z 4320 - 7340-- Ventilabdichtung - Valve-cover - Couvre culbuterie Cubreválvulas 43.005.005 Pouto - Schelle - Clamp - Attache - Lazo 95-0535 Pouzdro vahadla Z 4320 - 7340-- Kipphebelbuchse - Rocker arm bush Manchon de culbuteur - Buje del balancín de la válvula 97-0225 Pojistný krouzek Z 4320 - 7340-- Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue Anillo de seguridad 97-2311 Plechová zátka Z 4320 - 7340-- Blechstopfen - Sheet metal plug - Bouchon de tôle - Tapón de chapa 99-0340 Sroub Z 4320 - 6340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1569 Sroub Z 4320 - 6340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2216 Sroub Z 4320 - 6340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2546 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2571 Sroub Z 4320 - 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3772 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4011 Matice Z 4320 - 7340-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4608 Podlozka Z 4320 - 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4636 Podlozka Z 4320 - 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4895 Podlozka Z 4320 - 6340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-6289 Kolík Z 4320 - 7340-- Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-8655 Sroub Z 4320 - 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0325 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8657 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0328 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8660 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5211-0090 Sada výfukových ventil Z 3320, 3340 - Satz der Auspuffventile - Set of exhaust valves - Jeu des soupapes d'échappement - Juego de las válvulas 6211-0090 Sada výfukových ventil Z 4320 - 6340 - Satz der Auspuffventile - Set of exhaust valves - Jeu des soupapes d'échappement - Juego de las válvulas 5211-0091 Sada sacích ventil Z 3320, 3340 - Satz der Einlassventile - Set of inlet valves Jeu des soupapes d'admission - Juego de las válvulas de admisión 6211-0091 Sada sacích ventil Z 4320 - 6340 - Satz der Einlassventile - Set of inlet valves - Jeu des soupapes d'admission - Juego de las válvulas de admisión

005

13

30b

1

005

13

30b

1

005 005

11 11

31 32

4 4

005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005

11 11 11 11 11 12 11 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12

32a 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 56 00 00 00 00

4 8 8 8 4 1 8 8 16 3 5 2 4 8 4 4 4 16 8 2 8 8 3 4 3 4 1 1 1 1

Z 3320, 3340 - 3x Z 3320, 3340 - 6x Z 3320, 3340 - 6x Z 3320, 3340 - 6x Z 3320, 3340 - 3x

Z 3320, 3340 - 6x 16 CSN 02 2930 3320, 3340 - 6x 30 CSN 30 1399.16 3320, 3340 - 12x M 10x80 CSN 02 1101.55 M 10x30 CSN 02 1103.55 M 8x30 CSN 02 1143 M 10x25 CSN 02 1176.55 M 8x55 CSN 02 1176.25 3320, 3340 - 6x M 12 CSN 02 1403.20 M 8 CSN 02 1431.25 3320, 3340 - 3x 12 CSN 02 1740.00 3320, 3340 - 3x 8,4 CSN 02 1744.05 3320, 3340 - 12x 10 CSN 02 1740.05 8,4 CSN 02 1740.05 6m 6x14 CSN 02 2150.1 3320, 3340 - 6x M 8x45 CSN 02 1101.15 3320, 3340 - 6x M 8x55 ISO 4014 M 8x55 CSN 02 1101.15 M 8x70 ISO 4014 M 8x70 CSN 02 1101.15 Z Z Z Z Z Z Z Z

34

07 14

07 1

07 07 07 07 07 07 07 14 14 14 14 14 14 14

MAZACÍ SYSTÉM - SCHMIERSYSTEM - LUBRICATING SYSTÉM - SYSTÈME DE GRAISSAGE SISTEMA DE LUBRICACION (7701-0700/01,02, 7901-0720/01) 2 3

1 1 2 2 3 4 6

07 7

1 1 1 1 1 1 1 Z=12, W=30 mm Z=10, W=30 mm Z=12, W=30 mm Z=10, W=30 mm

4

5

6

4001-0704 Cerpací kolo hnací Z 3320- 6340 - Antriebspumpenrad - Pump drive gear Pignon de pompe-menant - Rueda motriz de la bomba de aceite 5501-0702 Cerpací kolo hnací Z 7320, 7340-- Antriebspumpenrad - Pump drive gear Pignon de pompe-menant - Rueda motriz de la bomba de aceite 4001-0705 Cerpací kolo hnané Z 3320- 6340 - Antriebenes Pumpenrad - Pump driven gear - Pignon de pompe, mené - Rueda impulsada de la bomba de aceité 5501-0701 Cerpací kolo hnané Z 7320, 7340-- Antriebenes Pumpenrad - Pump driven gear - Pignon de pompe, mené - Rueda impulsada de la bomba de aceité 4001-0708 Cep cerpacího kola - Pumpenradbolzen - Pump gear pin - Axe du pignon de pompe - Perno de la rueda motriz de la bomba de aceite 4001-0713 Hídel cerpadla - Pumpenwelle - Pump shaft - Arbre de pompe - Árbol de la bomba de aceité 4001-0710 Stední cást skín olejového cerpadla Z 3320- 6340 - Mittelteils des Ölpumpengehäuses - Middle part of oil pump housing - Corps de la pompe à huile, pièce centrale - Parte central de la caja de la bomba de aceite 5501-0713 Stední cást skín olejového cerpadla Z 7320, 7340-- Mittelteils des Ölpumpengehäuses - Middle part of oil pump housing - Corps de la pompe à huile, pièce centrale - Parte central de la caja de la bomba de aceite 4901-0732 Olejové cerpadlo úplné Z 3320- 6340 - Vollst. Ölpumpe - Oil pump assy Pompe à huile complète - Bomba de aceite, completa 7201-0710 Olejové cerpadlo úplné Z 7320, 7340-- Vollst. Ölpumpe - Oil pump assy Pompe à huile complète - Bomba de aceite, completa 5202-0751 Dutý sroub Z 7320, 7340-- Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 5203-0710 Redukcní ventil úplný Z 3320- 6340 - Vollst. Reduktionsventil - Reduction valve assy - Clapet de réduction, complet - Válvula de reducción, completa 6701-0731 Redukcní ventil úplný Z 7320, 7340-- Vollst. Reduktionsventil - Reduction valve assy - Clapet de réduction, complet - Válvula de reducción, completa 5501-0714 Trubka sacího kose úplná - Vollst. Saugkorbrohr - Suction strainer tube assy Tube de crépine d'aspiration complet - Tubo de la alcachofa, completo 5501-0716 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 5501-0728 Trubka olejového cistice úplná - Ölfilterrohr - Oil filter tube - Tube du filtre à huile - Tubo del purificador de aceite 6701-0737 Píst redukcního ventilu - Kolben des Druckreduktionsventils - Piston of the reduction valve - Piston du clapet de réduction - Pistón de la válvula de reducción

07

14

6

1

07 07 07 07 07 07 07 07 07

14 14 16 14 14 14 14 15, 16S 14

7 7 8 9 9 10 11 12 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1

35

07 15

07 1

07 14

07 2 3

16

4

5

6

1

7

6701-0738 Pruzina redukcního ventilu - Feder des Druckreduktionsventils - Spring of the reduction valve - Ressort du clapet de réduction - Resorte de la válvula de reducción 6701-0739 Miska pruziny - Federschale - Spring cup - Cuvette de ressort - Platillo del resorte 68.016.094 Výmník tepla Z 7320, 7340-- Wärmeaustauscher - Heat exchanger Echanguer de chaleur - Radiador 6901-0735 Kolo náhonu olejového cerpadla - Rad des Ölpumpenantriebes - Oil pump driving gear - Pignon moteur de la pompe à huile - Rueda de accionamiente de la bomba de aceite 6901-0746 Sací kos - Saugkorb - Suction strainer - Crépine d'aspiration - Alcachofa 53.800.003 Hadicová spona Z 7320, 7340-- Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau - Abrazadera de la manguera 7201-0714 Víko olejového cerpadla - Ölpumpendeckel - Oil pump cover - Couvercle de la pompe a huile - Tapa de la bomba de aceite 7201-0720 Výtlacná trubka úplná - Vollst. Druckrohr - Delivery pipe assy -Tube de refoulement, complet - Tubo de presión completo 7701-0701 Sroub Z 3320 - 6340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7701-0793 Cistic oleje Z 3320 - 7340 - Ölfilter - Oil filter - Filtre á huile - Purficador de aceite 7901-0721 Hadice vstupní Z 7320, 7340-- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 7901-0727 Tleso cistice - Filterkörper - Filter body - Corps de filtre - Cuerpo del filtro 7901-0733 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-0708 Pední cást skín olejového cerpadla - Vorderteil des Ölpumpengehäuses Front part of oil pump housing - Corps de la pompe à huile, pièce avant - Parte delantera de la caja de la bomba de aceite 95-0710 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-0712 Centracní trubka olejového cerpadla - Zentrierrohr der Ölpumpe - Oil pump centering tube - Tube de centrage de la pompe à huile - Tubo de centraje de la bomba de aceite 95-0715 Hrdlo k zasroubování - Einschraubstutzen - Neck for screwing in (screw connector) - Tubulure filetée - Tubuladura roscada ( boca de admisión) 95-8013 Centracní vedení - Zentrierführung - Centering guide - Guide de centrage Guía de centraje 97-0221 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad

07 07 07

14 16S 14

17 18 19

1 1 1 Z=22, W=17,5 mm

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

14 16S 14 14 15 15, 16S 16S 15, 16S 16S 14

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 16-25/9

07 07

14 14

30 31

1 2

07 07 07

14 15, 16S 14

32 34 35

1 2 1 12 CSN 02 2930

36

07 16S

07 1

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 14 14 14 15, 16S 14 15, 16S 15, 16S 14 14 14 14 14 15, 16S 15, 16S 14 14 14 14 15, 16S

07 2 3

36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54

4

5

6

2 2 1 4 1 4 2 4 2 1 1 4 4 4 1 2 1 1 4 14 CSN 02 2930

7

97-0223 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-2140 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2151 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2185 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-4389 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-4616 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2473 Dutý sroub Z 4320 - 6340 - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 99-0156 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0194 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4636 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4706 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4668 Podlozka Z 7320, 7340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4807 Podlozka Z 3320 - 6340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5062 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-6360 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-7842 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 99-7846 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 99-8678 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

18x24 CSN 02 9310.3 26x32 CSN 02 9310.3 18x24 CSN 02 9310.3 22x18 CSN 02 9280.9 14x2 CSN 02 9281.9 13 CSN 13 7993.22 M 8x50 CSN 02 1101.10 M 10x130 CSN 02 1101.10 M 8 CSN 02 1401.25 8,4 CSN 02 1744.05 8,4 CSN 02 1751.00 10,5 CSN 02 1745.05 10 CSN 02 1740.05 3,2x32 CSN 02 1781.09 6m 6x45 CSN 02 2150.2 4h 9x4x12 CSN 02 2562 4h 9x4x20 CSN 02 2562 M 10x35 CSN 02 1101.15

37

009 17

38

009 1

009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,18 17,18 17 17 17,18 17

PALIVOVÝ SYSTÉM - KRAFTSTOFFSYSTEM - FUEL SYSTEM - SYSTÈME D'ALIMENTATION SISTEMA DE COMBUSTIBLE (53.009.000/12) 2 3

1 1 1 1 1 1 1a 1b 2 2a 2b 3 4 4 4a 5 5a 5b 5c 5d 6

009 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 EKO 11.728.107 M 6x16 EKO VA 2685 Z 3321, 3341 - 3x Z

4

5

7

EKO PP3M10P3f - 3449 TURBO EKO PP3M10P3f - 3426 EKO PP4M10P1f - 3463 EKO PP4M10P1f - 3464 EKO PP4M10P1f - 3465 EKO PP4M10P1f - 3466 EKO EKO M 10-5HR EKO EKO EKO

33.009.905 Palivová souprava Z 3321, 3341 - Kraftstoffgarnitur - Fuel unit - Ensemble d'alimentation - Unidad alimentadora 33.009.906 Palivová souprava Z 3321, 3341 - Kraftstoffgarnitur - Fuel unit - Ensemble d'alimentation - Unidad alimentadora 53.009.905 Palivová souprava Z 4321, 4341 - Kraftstoffgarnitur - Fuel unit - Ensemble d'alimentation - Unidad alimentadora 53.009.906 Palivová souprava Z 5321, 5341 - Kraftstoffgarnitur - Fuel unit - Ensemble d'alimentation - Unidad alimentadora 53.009.907 Palivová souprava Z 6321, 6341 - Kraftstoffgarnitur - Fuel unit - Ensemble d'alimentation - Unidad alimentadora 53.009.908 Palivová souprava Z 7321, 7341 - Kraftstoffgarnitur - Fuel unit - Ensemble d'alimentation - Unidad alimentadora 53.009.001 Drzák ventilu termostartu - Ventilhalter - Valve holder - Support de soupape Soporte de la válvula 53.009.002 Matice Z 3321, 3341 - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7201-0887 Pívod I Z 4321 - 7341-- Kraftstoff-Zuleitungsrohr - Fuel delivery pipe - Tube d'arrivée de combustible - Tubo alimentador de combustible 53.009.109 Pívod 1Termostart - Kraftstoff-Zuleitungsrohr - Fuel delivery pipe - Tube d'arrivée de combustible - Tubo alimentador de combustible 53.009.119 Pívod termostartu - Kraftstoff-Zuleitungsrohr - Fuel delivery pipe - Tube d'arrivée de combustible - Tubo alimentador de combustible 53.009.019 Pívod II - Kraftstoff-Zuleitungsrohr - Fuel delivery pipe - Tube d'arrivée de combustible - Tubo alimentador de combustible 33.009.029 Odpad paliva Z 3321, 3341 - Abfalleitung - Fuel return piping - Conduite d'écoulement - Multiple de bajada del combustible 53.009.029 Odpad paliva Z 4321 - 7341-- Abfalleitung - Fuel return piping - Conduite d'écoulement - Multiple de bajada del combustible 33.275.013 Drzák Z 4321 - 7341-- Halter - Holder - Support - Soporte 7101-0884 Vstikovací ventil Z 4321 - 7341-- Einspritzventil - Injection valve - Soupape d'injection - Válvula de inyección 53.009.911 Vstikovací ventil Z 4321 - 7341-- Einspritzventil - Injection valve - Soupape d'injection - Válvula de inyección 5202-0805 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 53.009.915 Elektromagnetický ventil - Elektromagnetisches Ventil - Electromagnetic valve - Soupape de électromagnetique - Válvula electromagnética 53.009.917 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7101-0894 Vstikovací trubka 1. válce Z 3321, 3341 - Einspritzrohr des 1. Zylinders Injection pipe of lst cylinder - Tube d'injection du 1er cylindre - Tubo de inyección al 1r cilindro 5203-0894 Vstikovací trubka 1. válce Z 3321 - 3341-- Einspritzrohr des 1. Zylinders Injection pipe of lst cylinder - Tube d'injection du 1er cylindre - Tubo de inyección al 1r cilindro 5203-0894 Vstikovací trubka 1. válce Z 4321 - 7341-- Einspritzrohr des 1. Zylinders Injection pipe of lst cylinder - Tube d'injection du 1er cylindre - Tubo de inyección al 1r cilindro 7001-0883 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 7001-0885 Pívod oleje - Ölzuführ - Oil inlet - Amenée d'huile - Alimentación de aceite 7001-0893 Drzák Z 4321 - 7341-- Halter - Holder - Support - Soporte 5001-0834 Drázková spojka Z 3321, 3341 - Nutenkupplung - Grooved coupling Asuplement cannelé - Acoplamiento ranurado 7101-0834 Drázková spojka Z 4321 - 7341-- Nutenkupplung - Grooved coupling Asuplement cannelé - Acoplamiento ranurado 7101-0898 Vstikovací trubka 4. válce Z 4321 - 7341-- Einspritzrohr des 4. Zylinders Injection pipe of 4th cylinder - Tube d'injection du 4ème cylindre - Tubo de inyección al 4o cilindro 53.009.913 Jednostupový cistic paliva - Einstuffiger Kraftstoffilter - One-stage fuel filter Filtre à combustible à un seul étage - Purificador de combustible de uno solo grado 78.800.108 Krouzek Z 4321-7341-- Ring - Ring - Anneau - Anillo 78.800.112 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 53.009.914 Cidlo termostartu - Thermostartgeber - Thermostarting device sensor Sensible de thermostart - Sensor del termóstarto 7201-0801 Drzák palivového cistice Z 4321 - 7341-- Halter - Holder - Support - Soporte

EKO VA 78 S250-3016 3321, 3341 - 3x

009

17

6

1

TURBO EKO

009

17

6

1

009 009 009 009 009 009

17 17 17 17 17 17

7 8 9 10 10 11

1 1 6 1 1 1 Z 3321, 3341 - 4x Z=26, W=7,5 mm Z=26, W=7,5 mm

009

17

12

1

009 009 009 009

17,18 17 17 17

13 14 14a 15

16 4 1 1

PKV 9,5 Z 3321, 3341 - 12x PKV 14 EKO AET 11720324 EKO

39

009 18

009 1

009 17

009 2 3

16

4

5

6

1

7

5203-0896 Vstikovací trubka 2. válce Z 3321, 3341 - Einspritzrohr des 2. Zylinders Injection pipe of 2nd cylinder - Tube d'injection du 2ème cylindre - Tubo de inyección al 2o cilindro 7901-0896 Vstikovací trubka 2. válce Z 4321 - 7341-- Einspritzrohr des 2. Zylinders Injection pipe of 2nd cylinder - Tube d'injection du 2ème cylindre - Tubo de inyección al 2o cilindro 5203-0897 Vstikovací trubka 3. válce Z 3321, 3341 - Einspritzrohr des 3. Zylinders Injection pipe of 3rd cylinder - Tube d'injection du 3ème cylindre - Tubo de inyección al 3o cilindro 7901-0897 Vstikovací trubka 3. válce Z 4321 - 7341-- Einspritzrohr des 3. Zylinders Injection pipe of 3rd cylinder - Tube d'injection du 3ème cylindre - Tubo de inyección al 3o cilindro 93-0502 Tlacný cep Z 4321 - 7341-- Druckbolzen - Thrust pin - Poussoir - Perno de presión 93-0505 Matice Z 4321 - 7341-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0508 Pruzina Z 4321 - 7341-- Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0511 Dutý sroub Z 4321 - 7341-- Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 93-0516 Miska tlacného cepu - Druckbolzenschale - Thrust pin cup - Cuvette de poussoir - Platillo del perno de presión 93-0517 Podlozka Z 4321 - 7341-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0551 Petlakový ventil - Überdruckventil - Overpressure valve - Soupape de surpression - Válvula de sobre-presión 93-0558 Tryska Z 4321 - 7341-- Einspritzdüse - Nozzle - Injecteur - Tobera de inyección 95-0825 Tmen Z 4321 - 7341-- Bügel - Stirrup - Etrier - Estribo 95-0836 Drázková objímka - Muffe mit Nuten - Grooved sleeve Manchon cannelé Abrazadera ranurada 97-0290 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-2180 Tsnicí krouzek Z 4321 - 7341-- Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2134 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta

009

17

16

1

009

17

17

1

009

17

17

1

009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009

18 18 18 17,18 18 18 17 18 17 17 17 17 17 17

18 19 20 21 22 23 23a 24 25 26 27 28 28a 28b

4 4 4 4

Z 3321, 3341 - 3x Z 3321, 3341 - 3x Z 3321, 3341 - 3x Z 3321, 3341 - 3x *

8 1 4 4 1 1 8 1 1

Z 3321, 3341 - 6x

DOP 160 S 430 - 1436 3321, 3341 - 3x Z 3321, 3341 - 3x Z=26, W=16 mm 37 CSN 02 2931 12x18 CSN 02 9310.2 3321, 3341 - 3x EKO 10x14 CSN 02 9310.2 14x20 CSN 02 9310.2

Z

Z

40

009 1

009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

009 2 3

28c 29 29a 30 31 32 32a 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41a 42 43 43a 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

4

5

6

1 1 2 2 1 3 2 3 8 3 3 1 2 5 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

6 CSN 13 7993.92 3 CSN 13 7993.22 EKO 4 CSN 13 7993.22 6 CSN 13 7993.22 75x3 CSN 02 9281.2 M 5x16 CSN 02 1103.19 3321, 3341 - 2x EKO M 6x12 ISO 4017 M 5 CSN 02 1409.29 3321, 3341 - 2x M8 CSN 02 1401.25 3321, 3341 - 3x M 10 CSN 02 1401.25 10,5 CSN 02 1702.15 12 CSN 02 1741.50 8 CSN 02 1740.05 10 CSN 02 1740.05 M 8x18 CSN 02 1103.15 M 10x22 CSN 02 1103.15 EKO M 10x25 ISO 4017 M 12x1,5 CSN 02 1402.50 DOP 160 S 428 - 4144 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO s=1 Z 3321, 3341 - 3x EKO 8x12 CSN 02 9310.2 3321, 3341 - 6x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO S=1mm EKO S=1,02mm EKO S=1,04mm EKO S=1,06mm EKO S=1,08mm EKO S=1,10mm EKO S=1,12mm EKO S=1,14mm EKO S=1,16mm EKO S=1,18mm EKO S=1,20mm EKO S=1,22mm EKO S=1,24mm Z EKO Z Z Z Z

97-2452 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2461 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2464 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2467 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-4524 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-0968 Sroub Z 4321 - 7341-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0986 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3508 Matice Z 4321 - 7341-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3610 Matice Z 4321 - 7341-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4753 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9006 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9028 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9029 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9767 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-1036 Tryska Z 4321 - 7341- Einspritzdüse - Nozzle - Injecteur - Tobera de inyección 93-1037 Tleso vstikovace Z 4321 - 7341-- Einspritzventilkörper - Injection valve body Corps du soupape d'injection - Cuerpo de la válvula de inyección 93-1038 Tlacný cep Z 4321 - 7341-- Druckbolzen - Thrust pin - Poussoir - Perno de presión 93-1039 Pruzina Z 4321 - 7341-- Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-1040 Hrdlo Z 4321 - 7341-- Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura 93-1041 Podlozka Z 4321 - 7341-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-2176 Tsnicí krouzek Z 4321 - 7341-- Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 93-0511 Dutý sroub Z 4321 - 7341-- Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 93-1043 Upínací matice Z 4321 - 7341-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-1044 Vlozka úplná Z 4321 - 7341-- Vollst. Einlage - Insertion piece assy - Piéce intercalée complet - Imposición completa 93-1045 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1046 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1047 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1048 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1049 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1050 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1051 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1052 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1053 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1054 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1055 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1056 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1057 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora

41

009 1

009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

009 2 3

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EKO S=1,26mm EKO S=1,28mm EKO S=1,30mm EKO S=1,32mm EKO S=1,34mm EKO S=1,36mm EKO S=1,38mm EKO S=1,40mm EKO S=1,42mm EKO S=1,44mm EKO S=1,46mm EKO S=1,48mm EKO S=1,50mm EKO S=1,52mm EKO S=1,54mm EKO S=1,56mm EKO S=1,58mm EKO S=1,60mm EKO S=1,62mm EKO S=1,64mm EKO S=1,66mm EKO S=1,68mm EKO S=1,70mm EKO S=1,72mm EKO S=1,74mm EKO S=1,76m EKO S=1,78mm EKO S=1,80mm EKO S=1,82mm EKO S=1,84mm EKO S=1,86mm EKO S=1,88mm EKO S=1,90mm

7

93-1058 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1059 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1060 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1061 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1062 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1063 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1064 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1065 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1066 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1067 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1068 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1069 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1070 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1071 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1072 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1073 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1074 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1075 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1076 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1077 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1078 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1079 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1080 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1081 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1082 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1083 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1084 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1085 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1086 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1087 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1088 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1089 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1090 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora

42

009 1

009 009 009 009 18 18 18 18

009 2 3

52 52 52 52

4

5

6

1 1 1 1 EKO S=1,92m EKO S=1,94mm EKO S=1,96mm EKO S=1,98mm

7

93-1091 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1092 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1093 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-1094 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora

43

009a 19

009a 1

009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 19 19 19 19 19 19 19 19

VSTIKOVACÍ CERPADLO - EINSPRITZPUMPE - INJECTION PUMP - POMPE D'INJECTION BOMBA DE INYECCIÓN 2 3

1 2 2 3 3 4 4 5

009a 6

4 1 1 4 4 1 1 8 S=2,00 Z 3321, 3341 - 6x EKO EKO EM 10 Pf-31 - EKO 3321, 3341 - 3x EM 9 Ke - 18 Z

4

5

7

EKO Z 3321, 3341 - 3x

93-3722 Plnic Z 4321 - 7341-- Füller - Filler - Téton de remplissage - Elemento de relleno 93-3741 Vackový hídel Z 3321, 3341 - Nockenwelle - Camshaft - Arbre à cames - Árbol de levas 93-3735 Vackový hídel Z 4321 - 7341-- Nockenwelle - Camshaft - Arbre à cames Árbol de levas 93-3731 Element Z 4321 - 7341-- Element - Element - Elément - Elemento de bombeo 93-0470 Element Z 6321 - 7341-- Element - Element - Elément - Elemento de bombeo 93-0532 Regulacní tyc Z 3321, 3341 - Regelstange - Governor rod - Tige de réglage Barra de regulación 93-0471 Regulacní tyc Z 4321 - 7341-- Regelstange - Governor rod - Tige de réglage Barra de regulación 93-0524 Podlozka Z 4321 - 7341-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

44

009a

1

009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

009a

2 3

6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4

5

6

4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x

93-0526 Výtlacný ventil Z 4321 - 6341 - Druckventil - Delivery valve - Soupape de refoulement - Válvula de presión 93-3724 Výtlacný ventil Z 4321 - 7341-- Druckventil - Delivery valve - Soupape de refoulement - Válvula de presión 93-3703 Výtlacný ventil Z 7321, 7341-- Druckventil - Delivery valve - Soupape de refoulement - Válvula de presión 93-3704 Tsnní Z 4321 - 7341-- Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-3723 Pruzina Z 4321 - 7341-- Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-3708 Regulacní objímka Z 4321 - 7341-- Regelhülse - Governor sleeve - Manchon de réglage - Manguito de regulación 93-0543 Podlozka pruziny Z 4321 - 7341-- Federunterlegsheibe - Spring washer Rondelle de ressort - Arandela del resorte 93-3709 Pruzina Z 4321 - 7341-- Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-3727 Dolní miska pruziny Z 4321 - 7341-- Untere Federschale - Spring bottom cup Cuvette inférieure de ressort - Platillo inferior del resorte 93-3733 Stedící víko - Zentrierdeckel - Centering cover - Couvercle de centrage - Tapa de centar 93-0549 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 93-0550 Závrný sroub - Verschlusschraube - Lock bolt - Vis d'obturation - Tornillo de cierre 93-0551 Petlakový ventil - Überdruckventil - Overload relief valve - Clapet de sûrete Válvula de sobre-presión 93-0553 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0557 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-3740 Zvedák Z 4321 - 7341-- Stössel - Plunger tappet - Poussoir - Botador 93-0562 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0563 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0564 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0565 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0566 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0567 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0568 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0569 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0570 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0571 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0572 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0573 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0574 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0575 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0576 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0577 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0578 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0579 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0580 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0581 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora

EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO Z 3321, 3341 - 3x EKO 3x6,5 CSN 30 1385.11

EKO Z 3321, 3341 - 3x S=1,50mm S=1,55mm S=1,60mm S=1,65mm S=1,70mm S=1,75mm S=1,80mm S=1,85mm S=1,90mm S=1,95mm S=2,00mm S=2,05mm S=2,10mm S=2,15mm S=2,20mm S=2,25mm S=2,30mm S=2,35mm S=2,40mm S=2,45mm

45

009a

1

009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

009a

2 3

20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 28 28 29 30 31 31a 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 12 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 2 4 4 1 2 13 2 2 3 3 8 4 47 CSN 02 2931 S=0,05mm S=0,10mm S=0,20mm S=0,30mm EKO EKO EKO S=2,50mm S=2,55mm S=2,60mm S=2,65mm S=2,70mm S=2,75mm S=2,80mm S=2,85mm

7

93-0582 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0583 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0584 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0585 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0586 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0587 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0588 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0589 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-2721 Hrdlo sroubení Z 43321 - 7341-- Verschraubungsstutzen - Pipe union neck Tubulure de raccord - Tubuladura (racor de empalme) 93-0594 Odvzdusovací sroub - Entlüftungsschraube - Bleeder bolt - Vis de purge Tornillo purgador de aire 93-0534 Zátka Z 3321, 3341 - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-3732 Zátka Z 3321 - 7341-- Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-0685 Tsnní Z 4321 - 7341-- Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-0692 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-3742 Tleso cerpadla úplné Z 3321, 3341 - Vollst. Pumpenkörper - Pump body assy - Corps de pompe, complet - Caja de la bomba de inyección, completa 93-3736 Tleso cerpadla úplné Z 4321 - 7341-- Vollst. Pumpenkörper - Pump body assy - Corps de pompe, complet - Caja de la bomba de inyección, completa 93-3718 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-3140 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-3139 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-3138 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-3137 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-3147 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0294 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1056 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-3712 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-2175 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2176 Tsnicí krouzek 3321, 3341 - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2182 Tsnicí krouzek 4321 - 7341-- Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2452 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-4247 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-3801 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-4503 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 93-3734 GUFERO 93-3716 Hrdlo pípojky - Zuleitungsstutzen - Fuel inlet neck - Tubulure d'alimentation Tubuladura de admisión 93-3707 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-3717 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 93-3706 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-3719 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 99-3339 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-3726 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-3715 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

EKO Z 3321, 3341 - 3x

Z 3321, 3341 - 9x

EKO 6305 A CSN 02 4630 EKO NJ 204 E CSN 02 4670 6x10 CSN 02 9310.2 8x12 CSN 02 9310.2 12x16 CSN 02 9310.2 6 CSN 13 7993.92 16x12 CSN 02 9280.2 M 6 CSN 02 1402.54 EKO 6 CSN 02 1740.05 14x2 CSN 02 9281.2 17x28x7 CSN 02 9401.0 EKO EKO EKO EKO M 6x22 CSN 02 1207.54 EKO M 6x14 CS 02 1207.52 EKO EKO M 6x16 CS 02 1207.52

46

009a 1

009a 19

009a 2 3

00

4

5

6

1

7

93-3439 Sada tsnní vstikovacího cerpadla - Satz der Dichtungen für Einspritzpumpe - Set of sealing parts for injection pump - Jeu de pièces d'étanchage pour le pompe d'injection - Junta de juntas para la bomba de inyección

47

009b 20

009b

MECHANICKÝ VÝKONNOSTNÍ REGULÁTOR - MECHANISCHER LEISTUNGSREGLER MECHANICAL OUTPUT GOVERNOR - RÉGULATEUR MÉCANIQUE DE PUISSANCE REGULADOR Y LIMITADOR DE REVOLUCIONES MECÁNICO 2 3

00

009b

1

009b

4

5

6

1 EKO

7

RV3M 350/1100 - 3367 1 EKO RV3M 350/1100 - 3366 1 EKO RV3M 350/1100 - 3367 1 RV3M 300/1100 - 3300

93-1026 Mechanický regulátor Z 3321, 3341 - Mechanischer Leistungsregler Mechanical output governor - Régulateur mécanique de puissance - Regulador y limitador de revoluciones, mecánico 93-1025 Mechanický regulátor Z 4321, 4341 - Mechanischer Leistungsregler Mechanical output governor - Régulateur mécanique de puissance - Regulador y limitador de revoluciones, mecánico 93-1026 Mechanický regulátor Z 5321, 5341 - Mechanischer Leistungsregler Mechanical output governor - Régulateur mécanique de puissance - Regulador y limitador de revoluciones, mecánico 93-0473 Mechanický regulátor Z 6321, 6341 - Mechanischer Leistungsregler Mechanical output governor - Régulateur mécanique de puissance - Regulador y limitador de revoluciones, mecánico 93-1027 Mechanický regulátor Z 6321 - 7341-- Mechanischer Leistungsregler Mechanical output governor - Régulateur mécanique de puissance - Regulador y limitador de revoluciones, mecánico 93-0639 Úplný rotor - Vollst. Rotor - Rotor assy - Rotor complet - Rotor completo 93-3739 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-0475 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0476 Pruzina Z 3321 - 6341 - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0476 Pruzina Z 7321, 7341-- Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0478 Hlavní páka -Haupthebel - Main lever - Levier principal - Palanca principal 93-0479 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tringle - Tirante 93-0480 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-0482 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0484 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-4015 Úplná dvojitá páka Z 4321, 4341 - Vollst. Doppelarmhebel - Double lever assy Levier à deux bras complet - Palanca doble completa 93-4013 Úplná dvojitá páka Z 3321, 3341, 5321, 5341 - Vollst. Doppelarmhebel - Double lever assy - Levier à deux bras complet - Palanca doble completa 93-0486 Úplná dvojitá páka Z 6321, 6341, 7321, 7341-- Vollst. Doppelarmhebel Double lever assy - Levier à deux bras complet - Palanca doble completa 93-0481 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón

009b

00

009b

00

009b

00

009b

00

1

EKO RV3M 350/1100 - 3365

009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21

00 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9a 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 M 6x20 CSN 02 1207.54 EKO EKO EKO EKO EKO S=0,05

009b

21

10

2

48

009b 21

009b 1 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 21 21 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 2 3 11 12 13 14 15 17 18 19 20 20a 22 23 24 25 25 25 26 26 26 26 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 S=0,1mm S=0,2mm S=0,5mm S=0,6mm S=0,5mm S=0,4mm S=0,3mm EKO EKO S=1 mm 6x16x11,7 7 93-0488 Nosic závazí úplný - Vollst. Gewichtsträger - Weight carrier assy - Portemasselottes complet - Porta-pesos, completa 93-0591 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-1022 Skí regulátoru - Reglergehäuse - Governor housing - Corps du régulateur Caja del regulador 93-0598 Víko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 93-0637 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0647 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0648 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0649 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0650 Nosný cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-0651 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0653 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-3738 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-0656 Pouzdro - Buchse - Bush - Manchon - Buje 93-0657 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0658 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0659 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0669 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0670 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0671 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0672 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora

009b

49

009b 1

009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 20 21 21 20 21 21 21 21 20 21 21 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20,21 21 20,21 20 21 20 21 21 21 21

009b 2 3

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 1 1 2 1 11 1 2 2 2 2 1 1 EKO EKO EKO S=0,3 mm 11x19x5 S=0,50 mm EKO S=0,2mm

7

93-0673 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 93-0661 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0662 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0689 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-0664 Pouzdro - Buchse - Bush - Manchon - Buje 93-4011 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-0674 Objímka - Muffe - Cuff - Manchon - Manchón 93-0676 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-0682 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0683 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0684 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0685 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-0493 Cep Z 4321, 4341 - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-0686 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-0688 Výstedný hídel Z 3321, 3341, 5321 - 7341-- Exzenterwelle - Eccentric shaft Arbre excentré - Árbol excéntrico 93-1022 Výstedný hídel Z 4321, 4341 - Exzenterwelle - Eccentric shaft - Arbre excentré - Árbol excéntrico 93-0663 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-0690 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-3756 GUFERO 93-0692 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0693 Dorazový palec - Anschlagdaumen - Stop dog - Doigt de butée - Perno de tope 93-0694 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-0695 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 93-0696 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0698 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-4010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-0207 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-0215 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 99-0990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1493 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3522 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3523 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3524 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4648 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5071 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-0489 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0494 Krouzek Z 4321, 4341 - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-0679 Táhlo Z 4321, 4341 - Zugstange - Tie rod - Tringle - Tirante 93-0680 Cep Z 4321, 4341 - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-3774 Oprka Z 4321, 4341 - Stütze - Rest - Piéce d'appui - Apoyo

EKO 6200A - 2RSR

EKO 6x14x11 CSN 02 2112.0

M 6x30 CSN 02 1143.54 4 CSN 02 2929.02 15 CSN 02 2929.02 10x14 CSN 02 9310.2 M 6x14 CSN 02 1103.19 M 6x18 CSN 02 1103.24 M 5 CSN 02 1401.24 M 6 CSN 02 1401.24 M 6 CSN 02 1401.22 6,4 CSN 02 1702.15 6 CSN 02 1741.09 6,4 CSN 02 1744.09 1,6x12 CSN 02 1781.05 EKO M 6x20 CSN 02 1208.54 EKO 6 CSN 02 2929.02 EKO EKO EKO

50

009c 22

009c 1

009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

HRUBÝ CISTIC PALIVA - KRAFTSTOFF-ROBFILTER - COARSE FUEL FILTER - FILTRE À COMBUSTIBLE GROS - PURIFICADOR GRUESO (PRIMERO) DEL COMBUSTIBLE 2 3

1 1a 1a 2 2a 2a 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10

009c 6

1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FJ 2R-1252 EKO FJ 3R-1257 EKO 8 CSN 13 7993.92 EKO 6 CSN 13 7993.92 12x18 CSN 02 9310.2 14x18 CSN 02 9310.2 EKO 12x16 CSN 02 9310.2

4

5202-0805 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

7

97-2466 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2452 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2180 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2133 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2182 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 93-3230 Tleso cistice - Filterkörper - Filter body - Corps de filtre - Cuerpo del filtro 93-3235 Tleso cistice - Filterkörper - Filter body - Corps de filtre - Cuerpo del filtro 93-3227 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-3221 Sítko cistice - Filtersieb - Filter strainer - Tamis de filtre - Tamiz del purificador 93-3226 Pruzina - Feder - Spring - Ressort . Resorte 93-3224 Sklenka cistice - Filterkolben - Filter glass bowl - Cuve de filtre - Ampolla de vidrio del filtro, de combustible 93-3487 Úplný tmen - Vollst. Bugel - Yoke assy - Etrier complet - Estribo completo 93-0611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-3271 Hrubý cistic paliva - Kraftstoffgrobfilter - Coarse fuel filter - Filtre à combustible gros - Purificador grueso (primero) del combustible 93-3234 Hrubý cistic paliva - Kraftstoffgrobfilter - Coarse fuel filter - Filtre à combustible gros - Purificador grueso (primero) del combustible

51

009d 23

009d 1

009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

DOPRAVNÍ CERPADLO - FÖRDERPUMPE - FUEL DELIVERY PUMP - POMPE D'ALIMENTATION BOMBA ALIMENTADORA 2 3

1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 17 17a 18 19

009d 7

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 16 EKO CD 1 M - 2291

93-3290 Dopravní cerpadlo - Förderpumpe - Fuel delivery pump - Pompe d'alimentation - Bomba alimentadora 93-3295 Dopravní cerpadlo - Förderpumpe - Fuel delivery pump - Pompe d'alimentation - Bomba alimentadora 93-3286 Úplné rucní cerpadlo - Vollst. Handpumpe - Hand pump assy - Pompe à main complète - Bomba auxiliar de mano, completa 97-4508 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-3278 Tleso cerpadla úplné - Vollst .Pumpenkörper - Pump body assy - Corps de pompe complet - Cuerpo de la bomba completo 93-3296 Tleso cerpadla úplné - Vollst .Pumpenkörper - Pump body assy - Corps de pompe complet - Cuerpo de la bomba completo 93-3203 Úplný píst - Vollst. Kolben - Plunger assy - Piston complet - Pistón completo 93-3216 Pruzina pístu - Kolbenfeder - Plunger spring - Ressort de piston - Resorte del pistón 93-3209 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-3205 Sací ventil - Saugventil - Intake valve - Soupape d'aspiration - Válvula de succión 97-4253 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-3262 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-3292 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-3291 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord - Racor 97-2182 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2182 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 93-3297 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-2452 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 93-3284 Hrdlo Z 3321 - 6341 - Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura

EKO CD 3 M - 3552 BOSCH 28x2 CSN 02 9281.2

25x21 CSN 02 2980.2

12x16 CSN 02 9310.2 EKO 12x16 CSN 02 9310.2 EKO USIT 14x18,7x1,5 6 CSN 13 7993.92

52

009e 24

009e

1

009e 24

JEDNOSTUPOVÝ CISTIC PALIVA - EINSTUFFIGER KRAFTSTOFFILTER - ONE-STAGE FUEL FILTER FILTRE Á COMBUSTIBLE Á UN SEUL ÉTAGE - PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE DE UN SOLO GRADO

009e

6

1

2

3

1

4

5

7

53.009.913 Jednostupový cistic paliva - Einstuffiger Kraftstoffilter - One-stage fuel filter Filtre à combustible à un seul étage - Purificador de combustible de un solo grado 93-1262 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-1264 Pruzina s podlozkou - Feder mit Unterlegscheibe - Spring with washer Ressort avec rondelle - Resorte con arandela 93-1265 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-1266 Vypoustcí matice - Ablassmutter - Draining nut - Ecrou évacuation - Tuerca de evacuación 93-1270 Víko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 93-1271 Baka se svorníkem - Kolben mit Shaft - Flask with stem - Cuve avec cheville centrale - Recipiente con vástago 93-1272 Odvzdusovací sroub - Entlüftungsschraube - Bleeder bolt - Vis de purge Tornillo de purgador de aire 93-1273 Filtracní vlozka paliva - Kraftstoff-Filtrierungseinsatz - Fuel filter filtering element - Cartouche filtrante le combustible - Cartucho filtrante de combustible 93-1274 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-1275 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-4535 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta

009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 20x2 CSN 02 9281.9

53

09 21S

09 1

09

KOMPRESOR - LUFTVERDICHTER - COMPRESSOR - COMPRESSEUR D'AIR - COMPRESOR (7201-0900/02) 2

21S

09 6

1

3

1

4

5

7

Znak tídní A,B,C - Sortierung Sorting - Classement Classificación 18x56 18 CSN 02 2931 10x14 CSN 02 9310.3

95-0949 Píst kompresoru - Luftverdichterkolben - Compressor piston - Piston du compresseur - Pistón del compresor 95-0940 Pístní cep - Kolbenbolzen - Piston pin - Axe de piston - Bulón del pistón - Perno del pistón 97-0277 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-2127 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 95-0915 Pojistka pesouvací - Schaltsicherung - Shifter interlock - Bonhomme de verrouillage - Fiador del cambio 95-0941 Tsnní válce - Zylinderdichtung - Cylinder gasket - Joint de cylindre - Junta del cilindro 6911-6831 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 78.010.024 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4573 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2579 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 53.010.003 Válec kompresoru - Luftverdichterzylinder - Compressor cylinder - Cylindre de compresseur - Cilindro del compresor 5501-0905 Pístní krouzek - Kolbenring - Piston ring - Segment de piston - Aro del pistón del compresor 5501-0905 Pístní krouzek - Kolbenring - Piston ring - Segment de piston - Aro del pistón del compresor

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S

2 3 4 5 6 8 17 18 19a 20 24

1 2 1 1 1 1 1 6 4 4 1

BM 22x1,5 M 8 CSN 02 1401.25 8,4 CSN 02 1733.05 M 8x100 CSN 02 1176.25 Znak tídní A,B,C - Sortierung Sorting - Classement Classificación I II

09 09

21S 21S

29 30

1 1

54

09 1

09 09 09 09 09 09 09 09

09 2

21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S

3

31 32 33 34 35 36 37 38

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1

7

III - 65x4 CSN 02 7020.30 M 6 CSN 02 1403.20 M 6x12 CSN 02 1183.22

97-3314 Pístní krouzek - Kolbenring - Piston ring - Segment de piston - Aro del pistón del compresor 99-3769 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-2792 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7201-0944 Zasouvací páka - Einrückhebel - Engaging lever - Levier de mise en marche Palanca de embrague del compresor 97-4244 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 95-0945 Pesouvací vidlice - Schaltgabel - Shifting fork - Fourchette de commande Horquilla de embrague del compresor 95-0928 Pesouvací objímka - Umschaltungsmuffe - Shifting sleeve - Manchon de débrayeur - Manchó desembragador 95-0937 Ojnice kompresoru úplná - Vollst. Luftverdichter-Pleuel-stange - Compressor connecting rod assy - Bielle complete de compresseur - Biela del compresor, completa 95-0935 Excentr úplný - Vollst. Exzenter - Eccentric assy - Excentrique complet Excéntrica completa 7201-0905 Hlava kompresoru - Luftverdichterkopf - Compressor head - Culase de compresseur - Culata del compresor 7201-0904 Tsnní pod hlavu - Zylinderkopfdichtung - Cylinder head gasket - Joint sous culasse - Junta de la culata del compresor 7201-0903 Lamelový ventil - Lamellenventil - Plate valve - Discue soupape - Válvula 7201-0902 Tsnní pod lamelový ventil - Lamelleventildichtung - Plate valve gasket - Joint sous discue soupape - Junta de válvula 99-3694 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 90-7724 LOCTITE 243 90-7725 LOCTITE 648

12x8 CSN 02 9280.2

09 09 09 09 09 09 09 09

21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S

39 41 42 43 44 60 61 62

1 1 1 1 1 1 4 1 M 22x1,5 CSN 02 1403.25

55

11 23

11 1

11 23

SPOJKA DVOJITÁ - DOPPELKUPPLUNG - DUAL CLUTCH - EMBRAYAGE À DOUBLE EFFET EMBRAGUE DE DOBLE EFECTO (7901-1100/01,03) 2 3

1

11 7

*

4

5

6

7901-1105 Unásec lamely pojezdu Z 3320 - 7340-- Mitnehmer der Fahrkupplungslamelle Travelling plate carrier - Etoile de disque de l'embrayage moteur - Arrastrador del disco 7901-1120 Lamela pojezdové spojky axiáln odpruzená Z 3320, 3340, 5320 ­ 7340 - Fahrkupplungslamelle - Travelling clutch plate - Disque de l'embrayage de marche - Disco del embrague (de la marcha del tractor) 7901-1140 Lamela pojezdové spojky axiáln odpruzená Z 4320, 4340 Fahrkupplungslamelle - Travelling clutch plate - Disque de l'embrayage de marche - Disco del embrague (de la marcha del tractor) 7001-1168 Vypínací sroub - Ausrückschraube - Release screw - Vis de débrayage Tornillo de desembrague 7901-1111 Tlacný vnec spojky pojezdu Z 4320-7340-- Fahrkupplungs-Druckscheibe Travel clutch pressure ring - Plateau de pression de l'embrayage de marche Corona de la presión del embrague de marcha 7001-1179 Talíová pruzina -Tellerfeder - Plate spring - Rondelle belleville - Resorte (tipo platillo) de disco 7001-1172 Tlacný vnec spojky náhonu - Zapfwellenkupplung-Druckscheibe - PTO clutch pressure ring - Plateau de pression de l'embrayage de prise de force - Corona del embrague de toma de fuerza 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0551 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-1123 Vypínací kolík - Ausrückstift - Release pin - Goupille de débrayage - Clavija de desembrague 7001-1194 Vypínací pácka pomocného náhonu - Zapfwellenkupplung-Ausrückhebel PTO release lever - Levier de débrayage de la prise de force - Palanquita de desembrague de toma de fuerza 1

11

23

2

BO 310 KO 310

11

23

2

1

11 11

23 23

3 4

3 1

11 11

23 23

5 6

1 1

11 11 11 11

23 23 23 23

7 8 9 10

12 12 3 3

8 CSN 02 1740.05 M 8x35 CSN 02 1101.55

56

11 1

11 23

11 2 3

11

4

5

6

12 18 1

7

7001-1184 Unásec lamely pomocného náhonu - Mitnehmer der Zapfwellenkupplungs lamelle - PTO clutch plate carrier - Etoile de disque de l'embrayage de prise de force - Arrastrador del disco del embrague (del árbol de toma de fuerza) 99-7091 Nýt - Niet - Rivet - Rivet - Remache 99-7518 Nýt - Niet - Rivet - Rivet - Remache 7201-1150 Lamela pomocného náhonu - Zapfwellenkupplungs lamelle - PTO clutch plate - Disque de l'embrayage de prise de force - Disco del embrague (del árbol de toma de fuerza) 7201-1151 Oblození - Kupplungsbelag - Clutch lining - Garniture d'embrayage Revestimiento de embrague 95-1110 Unásecí sroub - Mitnehmerschraube - Driver screw - Vis entraineur - Tornillo arrastrador 7001-1190 Kryt spojky - Kupplungsabdeckung - Clutch guard - Couvercle d'embrayage Cubierta del embrague 95-1122 Oprný kolík - Abstützstift - Thrust pin - Goupille d'appui - Espiga de apoyo 7901-1182 Oprná vlozka - Stützeinlage - Buttress - Chapeau d'appui - Guarnición de apoyo 5501-1112 Vodicí kolík - Führungsstift - Leading pin - Cheville de guidage - Espiga de guía 7901-1104 Napínací pruzina - Spannfeder - Tension spring - Ressort tendeur - Resorte tensor 7901-1181 Vypínací pácka pojezdu - Fahrkupplungs-Ausrückhebel - Travel release lever - Levier de débrayage de la marche - Palanquita de desembrague de la marcha del tractror 95-1118 Podlozka s nosem - Unterlegscheibe mit Nase - Nosed pad - Rondelle à bec Arandela con nariz 7901-1115 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

11 11 11

23 23 23

12 13 14

8x22 CSN 02 2301.1 5x10 CSN 02 2381.70 BO 280 BO 280

11 11 11 11 11 11 11 11

23 23 23 23 23 23 23 23

15 16 17 18 19 20 21 23

2 3 1 3 3 6 6 3

11 11

23 23

24 25

6 12 M 10x1

57

011 27E

011

PÍVOD VZDUCHU - CISTIC VZDUCHU SUCHÝ - LUFTZUFÜHR, LUFTTROCKEN-FILTER - AIR SUPPLY, DRY AIR CLEANER - ADMISSION D'AIR, FILTRE À AIR SEC - ADMISIÓN DE AIRE DEPURADOR DE AIRE SECO (43.011.000/01, 53.011.000/01) 2

27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E

011

1

011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 13a

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 1 1 1 L=265 mm L=60 mm L=375 mm L=350 mm L=450 mm L=75 mm

7

10.012.016 Hadice Z 7320, 7340-- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 43.011.002 Hadice Z 3320 - 6340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 5202-1222 Hadice Z 3320 - 6340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.011.002 Hadice -- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 43.011.003 Plastové koleno Z 3320 - 6340 - Knie - Elbow - Coude - Codo 53.011.001 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.011.003 Plastová trubka -- Saugrohr - Suction tube - Tube d'aspiration - Tubo 53.011.004 Plastová trubka Z 3320 - 6340 - Saugrohr - Suction tube - Tube d'aspiration Tubo 53.011.005 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.011.902 Cistic vzduchu suchý - Lufttrockenfilter - Dry air cleaner - Filtre à air sec Depurador de aire seco 53.011.906 Cistic vzduchu - Lufttrockenfilter - Dry air cleaner - Filtre à air sec - Depurador de aire seco 53.800.008 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 53.800.003 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 7101-1295 Indikátor znecistní - Indikator - Indicator - Indicateur - Indicador 10.011.908 Indikátor znecistní - Indikator - Indicator - Indicateur - Indicador 7211-3913 Trubicková spirála Z 3320 - 6340 - Rohrförmige Blechabdeckungs-spirale Tube type sheet spiral guard - Spirale de tôle en forme du tube de protection Espiral de chapa en forma del tubo protector 7901-1284 Filtracní vlozka I - Filtereinsatz I - Filtre element I - Cartouche de filtration I Cartucho filtrante I 7901-1295 Filtracní vlozka I - Filtereinsatz I - Filtre element I - Cartouche de filtration I Cartucho filtrante I

8" Ø203 mm WOODGATE-WGCS 1175 6" Ø165 mm WOODGATE WGCS 1147 ECOPLAST+DIAVIA 70-90/9 16-25/9 (53.011.902) (53.011.906)

011 011

27E 27E

14 14

1 1

WOODGATE WGA - 1008 K - 8" (53.011.906) - WGA 1091K - 6"

58

011 1

011 011 011 011 011 011 011

011 2

27E 27E 27E 27E 27E 27E 27E

3

15 15 16 17 18 19 20

4

5

6

1 1 1 2

7

WOODGATE WGA - 1008 S 8" (53.011.906) WGA 1091S - 6"

7901-1285 Filtracní vlozka II - Filtereinsatz II - Filtre element II - Cartouche de filtration II Cartucho filtrante II 7901-1296 Filtracní vlozka II - Filtereinsatz II - Filtre element II - Cartouche de filtration II Cartucho filtrante II 7901-1286 Ventil cistice - Luftfilter Ventil - Valve air cleaner- Soupape filter à air - Boquilla 7901-1287 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-0909 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4309 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

M 8x25 ISO 4017 4 4 8,4 CSN 02 1702.15 8 CSN 02 1740.09

59

013 28S

013 1

013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013

CHLADICÍ SYSTÉM - KÜHLSYSTEM - COOLING SYSTEM - SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (53.013.000/01,03,07) 2

28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S

013 7

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Z 53 ROMRADIATORE AVX 10x1113 LA emenice 113 mm l = 615 mm 60 6 L - 35° 6 L - 40°

3

1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 19 20

4

5

6

53.013.008 Hadice horní - Obere Schlauch - Top hose - Tuyau superieure - Manguera superior 53.013.009 Kryt levý - Linke Abdeckung - LH Guard - Couvre gauche - Cubierta izquierda 6001-1360 Ventilátor - Lüfter - Fan - Ventilateur - Ventilador 7201-1360 Ventilátor - Lüfter - Fan - Ventilateur - Ventilador 5501-1315 Sbrac Z 3320-6340 - Luftsammler - Air collector - Collecteur d'air - Colector de aire 53.013.013 Sbrac Z 7320 - 7340-- Luftsammler - Air collector - Collecteur d'air - Colector de aire 53.013.016 Drzák krytu - Halter - Holder ­ Support - Soporte 53.013.017 Kryt levý - Linke Abdeckung - LH Guard - Couvre gauche - Cubierta izquierda 53.013.018 Kryt pravý - Rechte Abdeckung - RH Guard - Couvre droite - Cubierta derecha 53.013.019 Kryt pravý - Rechte Abdeckung - RH Guard - Couvre droite - Cubierta derecha 53.013.034 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquille de paso 7047-1303 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 53.013.037 Tsnní- Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 53.013.038 Clona - Blende - Blind - Rideau - Persiana 53.013.039 Clona chladice úplná - Vollst. Blende - Blind assy - Rideau complet - Persiana arrollable del radiador completa 53.013.917 Chladic - Kühler - Radiator - Radiateur - Radiador 53.013.903 Klínový emen Z 6320 - 7340-- Keilrieimen - V-belt - Courroire trapezoidale Correa trapezoidal

60

013 1

013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013

013 2

28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S 28S

3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4

5

6

2 1 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 2 4 6 2 6 8 12 8 8 6 6 2 4 40 32 S 4030.78

7

AVX 10x1125 LA emenice 128 mm TYP N.F.R 13-0,4 ROMRADIATORE 32-50/9

53.013.904 Klínový emen Z 3320 - 5340 - Keilrieimen - V-belt - Courroire trapezoidale Correa trapezoidal 53.013.914 Uzávr - Verschluss - Filter cap - Fermetura - Cierre 53.800.005 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 5511-5205 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6001-1301 Tleso termostatu - Thermostatgehäuse - Thermostat housing - Boîtier du thermostat - Caja del termostato 7001-0679 Mezikus - Zwischenstück - Spacer - Pièce intercalarie - Pieza intercalada 7001-1302 Hrdlo - Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura 7001-1306 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 7001-1307 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 7001-1316 Termostat - Wärmeregler - Thermostat - Thermorégulateur - Termoregulador 7201-1303 Tsnní termostatu - Dichtung des Wärmeregler - Gasket termostat - Joint de thérmoregulateur - Junta de termoregulador 7201-1310 Hadice spodní - Untere Schlauch - Bottom hose - Tuyau inférieur - Manguera inferior 95-0118 Výpustný kohout - Ablasshahn - Drain cock - Robinet de vidange - Grifo (Ilave) de purga 99-0985 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0994 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1003 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4308 Podlozka Z 7320 - 7340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4535 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4655 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4670 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4834 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8657 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M 6x10 CSN 02 1103.19 M 6x25 ISO 4017 M 8x14 CSN 02 1103.19 M 8x16 ISO 4017 M 6 ISO 4032 M 8 ISO 4032 6,4 CSN 02 1702.15 8,4 CSN 02 1702.19 6 CSN 02 1740.09 8 CSN 02 1740.09 6,4 CSN 02 1726.19 6,4 CSN 1745.09 8,4 CSN 02 1745.09 9 CSN 02 1727.19 M 8x55 ISO 4017

61

014 29

014 1

014 014 014 014 014 014 29 29 29 29 29 29

VÝFUK - AUSPUFF - EXHAUST - ÉCHAPPEMENT - ESCAPE (13.014.000/01, 43.014.00/01, 53.014.000/01, 16.014.009/01) 2 3

1 1 2 2 3 4

014 6

1 1 1 1 1 1 BK

4

5

7

33.014.001 Výfukové koleno Z 3320, 3340 - Auspuffkniestück - Exhaust elbow - Coude d'échappement - Codo del tubo del escape 43.014.001 Výfukové koleno Z 4320 - 6340 - Auspuffkniestück - Exhaust elbow - Coude d'échappement - Codo del tubo del escape 6901-1443 Tsnní Z 3320, 3340 - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 43.014.002 Tsnní Z 4320 - 6340 - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 68.022.103 Tsnní Z 7320, 7340-- Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 43.014.010 Tlumic výfuku prodlouzený Z 3320 - 6340 - Verlängerter oberer Auspuffdämpfer - Extended top exhaust silencer - Silencieux d'échappement vertical allongé - Silenciador del escape superior extendido 7901-1401 Tlumic výfuku prodlouzený Z 7320, 7340-- Verlängerter oberer Auspuffdämpfer - Extended top exhaust silencer - Silencieux d'échappement vertical allongé - Silenciador del escape superior extendido 43.014.020 Tlumic výfuku krátký Z 3320 - 6340 - Auspuffdämpfer kurze - Exhaust silencer short - Silencieux d'échappement court. - Silenciador del escape 7901-1404 Tlumic výfuku krátký Z 7320, 7340-- Auspuffdämpfer kurze - Exhaust silencer short - Silencieux d'échappement court - Silenciador del escape 53.014.001 Koleno Z 7320, 7340-- Knie - Elbow - Coude - Codo 16.014.009 Klapka úplná Z 3320 - 7340 - Vollst. Klappe - Flap assy - Registre complet Tapa completa 7001-1470 Lapac jisker úplný Z 3320 - 6340 - Vollst. Auspuffblende - Spark arrester assy Pare-étincelles complet - Parachispas completo 78.014.030 Pídavný tlumic Z 3320 - 6340 - Auspuffdämpfer - Exhaust silencer - Silencieux d'échappement - Silenciador del escape 99-0551 Sroub Z 7320, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0653 Sroub Z 3320 - 6340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2554 Sroub Z 7320, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

014

29

5

1

BK

014 014 014 014 014 014 014 014 014

29 29 29 29 29 29 29 29 29

6 7 9 11 12 13 14 15 16

1 1 1 1 1 1 1 1 2

CAB CAB

M 8x35 CSN 02 1101.55 M 8x35 CSN 02 1101.19 M 8x80 CSN 02 1176.55

62

014 1

014 014 014 014 014 014 014 014 014 29 29 29 29 29 29 29 29 29

014 2 3

16a 17 18 19 20 20a 21 22 23

4

5

6

4 1 2 4 1 4 4 4 1

7

M 10x28 CSN 02 1207.55 M 8 CSN 02 1401.29 M 8 CSN 02 1401.55 M 10 CSN 02 1401.55 8 CSN 02 1740.09 10 CSN 02 1740.09 10 CSN 02 1741.09 8 CSN 02 1740.05 1.5.2003 PZ 9259

99-3019 Sroub Z 3320, 3340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice Z 3320 - 6340 - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3641 Matice Z 7320, 7340-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3642 Matice Z 4320 - 6340 - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4506 Podlozka Z 4320 - 6340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4507 Podlozka Z 3320, 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4791 Podlozka Z 3320 - 6340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4806 Podlozka Z 7320, 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 43.014.005 Spona výfuku - Schelle - Clip - Collier - Hebilla

63

15 28

15 1

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

PEPLOVÁNÍ Z 7320,7340-- AUFLADUNG - TURBOCHARGING - SURALIMENTATION SOBREALIMENTACIÓN (7701-1500/01) 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15 6

1 4 10 4 4 4 8 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 4 M 8x20 CSN 02 1176.55 50-70/9 BT M 8 CSN 02 1401.55 BT C 14-03 M 8x55 CSN 02 1101.55 M 8x30 CSN 02 1101.55 8 CSN 02 1740.05 M 8x70 CSN 02 1101.55 8,4 CSN 02 1744.05

4

5

7

7701-1508 Plnící potrubí - Fülleitung - Charging piping - Tuyauterie d'alimentation - Tuberia de alimantación 99-0328 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4636 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5501-0508 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 99-0325 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0553 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5202-1506 Pívod oleje - Ölzuführ - Oil supply - Amenée d'huile - Entrada de aceite 10.022.121 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 7701-1524 Turbodmychadlo s komorou - Turbogebläse mit Kammer - Turbo-blower with chamber - Turbosoufflante avec chambre - Turbosoplante con cámara 5202-1503 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 5202-1502 Sací potrubí - Saugleitung - Suction pipe - Tuyau d'aspiration - Tubo de aspiración 68.022.012 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.800.007 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 10.022.104 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 99-3641 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 68.022.025 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 99-2556 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7101-0510 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta

64

15 1

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

15 2 3

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

4

99-1569 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0340 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

8 5 3 1 2 1 2 1 1 1 20-32/9

7

10 CSN 02 1740.05 M 10x30 CSN 02 1103.55 M 10x80 CSN 02 1101.55

99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

5202-1507 Odpad oleje - Ölabfall - Oil drain - Sortie d'huile - Salida de aceite 53.800.004 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 5202-1513 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 99-1462 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7701-1504 Výfuková píruba - Auspufflansch - Exhaust flange - Bride d'échappement Brida de escape 5202-1509 Píchytka - Schelle - Clamp - Attaché - Sujetador 43.005.005 Píchytka - Schelle - Clamp - Attaché - Sujetador

M 8x22 CSN 02 1103.55

65

017 28S

017 1

017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017

VODNÍ CERPADLO - WASSERPUMPE - WATER PUMP - POMPE À EAU - BOMBA DE AGUA (53.017.000/01,02,03) 2

28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s 28s

017 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 55 CSN 02 2931 10 CSN 02 1740.05 M 10x35 CSN 02 1101.15 Ø 90 Ø 128/163 Ø 113/144 Ø 128/163 Ø 113/144 Ø 113/144 R 042

3

1 1 2 2 3 3 3 4 6 7 8 9 10 11

4

5

7

53.017.012 Tleso vodního cerpadla Z 3320- 6340 - Wasserpumpengehäuse - Water pump housing - Corps de la pompe à eau - Cuerpo bomba de aqua 53.017.010 Tleso vodního cerpadla Z 7320, 7340-- Wasserpumpengehäuse - Water pump housing - Corps de la pompe à eau - Cuerpo bomba de aqua 53.017.015 emenice vodního cerpadla Z 3320 - 5340 - Wasserpumpen-Riemenscheibe Water pumpbelt pulley - Poulie de la pompe à eau - Polea de la bomba de agua 53.017.014 emenice vodního cerpadla Z 6320 - 7340-- Wasserpumpen-Riemenscheibe Water pumpbelt pulley - Poulie de la pompe à eau - Polea de la bomba de agua 53.017.029 Vodní cerpadlo - celek Z 3320 - 5340 - Vollst. Wasserpumpe - Water pump assy - Pompe à eau complet - Bomba de agua completa 53.017.039 Vodní cerpadlo - celek Z 6320, 6340 - Vollst. Wasserpumpe - Water pump assy - Pompe à eau complet - Bomba de agua completa 53.017.019 Vodní cerpadlo - celek Z 7320, 7340- - Vollst. Wasserpumpe - Water pump assy - Pompe à eau complet - Bomba de agua completa 53.017.093 Lozisko s hídelem - Lager mit Welle - Bearing with shaft - Roulement avec de arbre - Árbol de cojinete 68.017.091 Hídelové axiální tsnní - Wellendichtung - Shaft seal - Joint d'étanchéité de l'arbre - Anillo obturador 7101-0612 Odstedivé kolo - Zentrifugalrad - Impeller wheel - Roue á palettes - Rodete de la bomba de agua 7101-0618 Tsnní skín - Gehäusedichtung - Housing gasket - Joint d'étanchéité du corps de la pompe à eau - Junta de la caja de los bomba de agua 97-0305 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8678 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

66

17 28a

17

OHÍVAC CHLADÍCÍ KAPALINY - KÜHLFLÜSSIGKEITS-ERWÄRMEGERÄT - COOLING LIQUID HEATER - RÉCHAUFFEUR DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT - CALENTADOR DEL LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO 1 2

28a

17

3

1

4

5

6

1

7

4619/220 V/100 W

17

6901-1730 Ohívac chladící kapaliny - Kühlflüssigkeits-Erwärmegerät - Cooling liquid heater - Réchauffeur du liquide de refroidissement - Calentador del liquido de enfriamiento

67

18,120 29S

18, 120

SKÍ PEVODOVKY A ZPTNÝ CHOD - GETRIEBEKASTEN UND RÜCKWÄRTSGANG GEARBOX AND REVERSE GEAR - BOÎTE DE VITESSES ET MARCHE - AJE DE CAMBIOS CON RUEDA DE MARCHA ATRÁS (6011-1800, 60.120.000) 2

29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S

18, 120

1

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

3

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11

4

5

6

1 1 12 4 2 4 1 1 1 17 9 1 11 sk.22

7

6011-1801 Skí pevodovky - Getriebtekasten - Gearbox - Bôite de vitesses - Caja de cambios de volocidades 6011-1804 Skí pevodovky - Getriebtekasten - Gearbox - Bôite de vitesses - Caja de cambios de volocidades 99-2584 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2647 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2581 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-1917 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 5511-1804 Trubka - Rohr - Pipe - Tube - Tubo 6011-1803 Kolo zptného chodu Z 3320-7340-- Rad des Rückwätsganges - Reverse speed gear - Pignon de la marche arrière - Reuda de marcha atrás 4011-1806 Pojisovací sroub - Sicherungsschraube - Lock screw - Vis de verrouillage Tornillo prisionero 99-4774 Podlozka Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 99-4774 Podlozka Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 - Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 4011-1805 Cep kola zptného chodu - Zapfen des Rückwärtsgangrades - Reverse gear pin - Axe du pignon de marche arrière - Perno de la rueda de marcha atrás 99-4775 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

M 10x28 CSN 02 1176.55 M 10x22 CSN 02 1176.55 M 10x20 CSN 02 1176.55 K 28x33x13

Z=19/22, W=21/21 mm

10 CSN 02 1741.05 10 CSN 02 1741.05

12 CSN 02 1741.05

sk.22 - Montuje se se skupinou 22 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 22- Mounted in case the group 22 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 22 - Montado en caso del montaje contémporaneo del grupo 22

68

18, 120 1

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

18,120 2

29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S 29S

3

12 12 13 14a 15 16 17 18 19 20 21 24 24 25 26 27 28 29 29a 30 31

4

99-3383 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3384 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3360 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 90-5707 RHODORSEAL

5

6

2 5 2 1 1 1 1 1 1 6 2 16 8 2 1 2 2 2 1 1 1

7

M 12x40 CSN 02 1207.55 M 12x42 CSN 02 1207.55 M 12x50 CSN 02 1207.75 20x26 CSN 02 9310.5 M 20x1,5 CSN 02 1914.15 12x18 CSN 02 9310.5

97-2143 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-2703 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 6711-1803 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-2082 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 95-1814 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 99-2555 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-1806 Centracní vedení - Zentrieführung - Centering guide - Guide de centrage - Guita de centrar 99-1467 Sroub Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1467 Sroub Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-1818 Víko spodní - Unterer Deckel - Bottom cover - Couvercle inférieur - Tapa inferior 53.122.003 Vícko s trubkou - Deckel mit Rohr - Cover with tube - Couvercle avec tube Tapa con tubito 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8985 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2605 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9050 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-1805 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 4511-9053 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón

M 8x22 CSN 02 1176.55

M 10x22 CSN 02 1103.55 M 10x22 CSN 02 1103.55

6 CSN 02 1740.05 M 6x10 CSN 02 1103.15 M 12x25 CSN 02 1176.25 M 12x20 CSN 02 1103.15

69

19 30S

19 1

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

PEVODOVÉ ÚSTROJÍ - ÜBERSETZUNGSGETRIEBE - TRANSMISSION MECHANISM MÉCANISME DE TRANSMISSION - MECANISMO DE TRANSMISIÓN (7211-1900/46) 2

30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S 30S

19 6

6 6 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 6209 A CSN 02 4630 85 CSN 02 2931 45 CSN 02 2930 6305 A CSN 02 4630 62 CSN 02 2931 M 8x35 CSN 02 1101.55 8 CSN 02 1740.00 Z=13, W=29 mm K 28x33x13 WAS 28x35x5 M 8 ISO 4032

3

1 2 3 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4

99-3641 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

7

60.147.901 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-1921 Pední víko - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant - Tapa delantera 90-5707 RHODORSEAL 53.129.901 GUFERO 7211-1912 GUFERO 4011-1803 Pojistný krouzek.-.Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5511-1902 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1917 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 4011-1804 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1056 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0302 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 99-0551 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4606 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-1919 Dutý hídel spojkový - Kupplungshohlwelle - Hollow clutch shaft - Arbre creux d'embrayage - Eje hueco del embrague 5911-1904 Horní vícko - Oberdeckel - Top cap - Couvercle supérieur - Tapa superior 97-1040 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0310 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0244 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad

70

19 31S

19 1

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 2

30S 30S 30S 30S 30S 30S, 31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S

3

20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38

4

5

6

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 35 CSN 02 2930 Z=20, W=20 mm 50 CSN 02 2930 90-CSN 02 4605

7

97-0246 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0783 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1129 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6011-1902 Spojkový hídel - Kupplungswelle - Clutch shaft - Arbre d'embrayage - Árbol del embrague 78.121.041 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0172 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6011-2405 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage 6011-1903 Vlozka - Einlage - Insertion piece - Pièce intercalée - Pieza intercalada 6011-1909 adící objímka - Schaltmuffe - Shifting sleeve - Douille de changement des vitesses - Manguito de cambio de velocidades 97-0239 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6711-2402 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 6011-1908 Náboj - Nabe - Hub - Moyeu - Cubo 6011-1907 Kolo IV. rychlosti - Rad des IV. Gangstufe - 4th speed gear - Pignon de la 4éme vitesses - Rueda de la 4a velocidad 4011-1909 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-0248 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5511-1930 Pesuvné kolo II. a III. rychlosti - Schaltrad des II. und III. Ganges - 2nd and 3rd speed sliding gear - Pignon baladeur de la 2éme et de la 3éme vitesses 6011-1906 Pesuvné kolo II. a III. rychlosti - Schaltrad des II. und III. Ganges - 2nd and 3rd speed sliding gear - Pignon baladeur de la 2éme et de la 3éme vitesses - Rueda desplazable de la 2a y 3a velocidad

6210 A N CSN 02 4640 Z=16/18, W=21,5/18,5 mm 45x35 45 CSN 02 2905.2

1 1 1 2 1 1

Z=20, W=25,5 mm Z=20, W=36 mm

55 CSN 02 2930 Z=25/30, W=19/18,7 mm Z=34, W=23 mm

71

19 32S

19 1

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 2

31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S 31S 32S 32S 32S 32S 32S 32S 32S

3

40 41 42 43 44a 44 45 47 48 49 49 49 50 51 52

4

5

6

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7

UR 6311 CSN 02 4630 120 CSN 02 2931 Z=13/22, W=22/8,85 mm KA 35x45x20 INA 35x45x20 45x35 Z=44/32, W´=27/8 mm 35 CSN 02 2925.2 35x42x0,3 35x42x1 35x42x0,5 Z=48, W=24 mm

5511-1924 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1063 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0317 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7211-1955 Drázkový hídel - Nutenwelle - Splined shaft - Arbre cannelé - Árbol ranurado 6011-1922 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 97-1923 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 78.121.041 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7211-1908 Pesuvné kolo redukce - Schaltrad der Reduktion - Reduction sliding gear Rueda baladeur du démultiplicateur - Pion desplazable de la reducción 97-0239 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1813 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1814 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1815 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 6711-1907 Kolo náhonu - Antriebsrad - Drive gear - Pignon de commande - Rueda de mando 5511-1919 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 97-0248 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad

55 CSN 02 2925.2

72

19 33S

19 1

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 2

32S 32S 31S, 32S 32S 32S 32S 32S 32S 32S, 33S 32S 32S 32S 32S, 33S 33S

3

53 53 53 55 56 57 58 59 60 61 61 63 64 65

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 sk.22 55x68x0,3 55x68x0,5 55x68x1

7

97-1832 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1833 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1834 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 6011-1913 Kolo stálého zábru - Dauereingriffsrad - Constant mesh gear - Pignon en prise constante - Rueda de engrane constante 5511-1932 Trubka I - Rohr - Tube - Tube - Tubo 6011-1912 Kolo IV.a III. rychlosti - Rad der IV. und III. Gangstufe - 4th and 3rd speed gear Pignon de la 4éme et de la 3éme vitesses - Rueda de la 4a y 3a velocidad 5511-1933 Trubka II - Rohr - Tube - Tube - Tubo 6011-1911 Kolo I.a II. rychlosti - Rad der I. und II. Gangstufe - 1st and 2nd speed gear Pignon de la 1ére et de la 2éme vitesses - Rueda de la 1a y 2a velocidad 99-8193 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 5511-1995 Pedlohový hídel úplný - Vollst. Vorgelegewelle - Layshaft assy - Arbre intermédiaire, complet - Eje de la contarmarcha, completo 6711-2299 Pedlohový hídel úplný - Vollst. Vorgelegewelle - Layshaft assy - Arbre intermédiaire, complet - Eje de la contarmarcha, completo 5511-1914 Pítlacný krouzek - Druckring - Thrust ring - Anneau de pression - Anillo de presión 97-1042 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 60.122.008 Kolo stálého zábru redukce - Dauereingriffsrad der Reduktion - Constant mesh reduction gear - Pignon en prise constante du démultiplicateur - Rueda de engrane constante de la reducción 7245-3014 Hídel redukce úplný - Vollst. Welle der Reduktion - Reduction shaft assy Arbre du démultiplicateur, complet - Eje hueco de la reducción completo 97-1862 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1863 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

Z=45, W=19,5 mm

Z=41/36, W=19,5/19 mm

Z=31/27, W=21,5/22,5 mm 16x10x50 CSN 30 1382.12

6211A CSN 02 4630 Z=36, W=20 mm

19 19 19

33S 33S 33S

67 68 68

1 2 2

Z=17, W=35 mm 85x100x0,2 85x100x0,3

73

19 33aS

19 1

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 2

33S 33S 33S 33S 33S 33S 33S 33S 33S 33S 33S 33S 33S 33aS 33aS 33aS 33aS 33aS

3

68 69 70 71 72 73 74 77 78 79 80 81 81 82 83 84a 85 86

4

5

6

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 80 CSN 02 2931 Z=24, W=38 mm 85x100x0,5

7

97-1864 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-1914 Pítlacný krouzek - Druckring - Thrust ring - Anneau de pression - Anillo de presión 6711-1912 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 6711-1999 Vývodový hídel úplný (poz. 72,73) - Vollst. Zapfwelle - PTO shaft assy - Arbre de prise de force, complet - Eje de toma de fuerza, completo 5511-1916 Vývodový hídel I - Zapfwelle - PTO shaft - Arbre de prise de force - Eje de toma de fuerza 6711-1906 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 60.122.017 Zubová spojka - Zahnkupplung - Claw clutch - Embrayage á griffes Acoplamiento de dientes 60.122.016 Vývodový hídel II - Zapfwelle - PTO shaft - Arbre de prise de force - Eje de toma de fuerza 6711-1910 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 97-0309 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1039 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1847 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1849 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0242 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5911-1928 GUFERO 90-5709 RHODORSEAL 6711-1909 Vícko - Deckel - Cap - Couvercle - Tapa 5911-1910 Kryt vývodového hídele ISO úplný - Vollst. Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard assy - Tôle de protection de l'arbre de prise de force, complet - Cubre-eje de toma de fuerza completo 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-9094 Kryt vývodového hídele plechový - Blecherne Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard of sheet metal - Protection de l'arbre de prise de force en tôle Chapa de cubre-eje de toma de fuerza 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

Z=36/22, W=26/40 mm

6208 A CSN 02 4630 70x80x0,2 70x80x0,5 40 CSN 02 2930 WAS 40x72x12 HNBR

19 19 19

33aS 33aS 33aS

87 88 89

4 4 1

10 CSN 02 1740.05 M 10x55 CSN 02 1201.25

19

33aS

90

2

6 CSN 02 1740.05

sk.22 - Montuje se se skupinou 22 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 22- Mounted in case the group 22 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 22 - Montado en caso del montaje contémporaneo del grupo 22

74

19 1

19 19

19 2

33aS 33aS

3

91 92

4

99-8985 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

2 1

7

M 6x10 CSN 02 1103.15

5911-1930 Kryt vývodového hídele plechový (poz.89-91)- Blecherne Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard of sheet metal - Protection de l'arbre de prise de force en tôle - Cubre-eje de toma de fuerza de material metal - Chapa de cubre-eje de toma de fuerza 95-1906 Kryt vývodového hídele z umlé hmoty - Kunststoffzapfwellenabdeckung PTO shaft guard of plastic - Protection de l'arbre de prise de force en plastique Cubre-eje de toma de fuerza de material plástico 5911-1920 Kryt vývodového hídele z umlé hmoty - celek (poz. 90,91,93) Kunststoffzapfwellenabdeckung - PTO shaft guard of plastic - Protection de l'arbre de prise de force en plastique - Cubre-eje de toma de fuerza de material plástico completo 6911-5957 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7211-1960 adicí objímka - Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Schaltmuffe - Shifting sleeve - Douille de changement des vitesses - Manguito de cambio de velocidades 7211-1957 Spojka - Kupplung - Clutch - Embrayage - Embrague 7211-1931 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 7211-1915 Pesouvací vidlice redukce - Schaltgabel der Reduktion - Reduction shifting fork - Fourchette de commande de démultiplicateur - Horquilla cambiaengrane de la reducción 97-1935 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 78.121.026 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 60.121.024 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

19

33aS

93

1

19

33aS

94

1

19 19 19 19 19

30S 31S 31S 31S 31S

98 99 100 101 102

1 1 1 2 1 Z=32, W=34 mm Z=32/32/18, W=3,5/7,8/3,5 mm

19 19 19

31S 31S 33S

104 105 106

1 1 1

K 55x60x30 CSN 02 4683

75

122 38aS

122 1

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

PEVODOVÉ ÚSTROJÍ - ÜBERSETZUNGSGETRIEBE - TRANSMISSION MECHANISM MÉCANISME DE TRANSMISSION - MECANISMO DE TRANSMISIÓN (60.122.000/01) 2

38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS,3 8cS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38aS 38bS 38aS

122 6

6 6 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 6209 A CSN 02 4630 85 CSN 02 2931 45 CSN 02 2930 50 CSN 02 2930 6305 A CSN 02 4630 62 CSN 02 2931 M 8x35 CSN 02 1101.55 8 CSN 02 1740.00 Z=13, W=29 mm K 28x33x13 WAS 28x35x5 AS DPH HNBR 50x80x13

3

1 2 3 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4

99-3529 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

7

M 8 CSN 02 1401.35

60.147.901 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-1921 Pední víko - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant - Tapa delantera 90-5707 RHODORSEAL 53.129.901 GUFERO 6911-5957 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7211-1912 GUFERO 4011-1803 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5511-1902 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1917 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 4011-1804 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1056 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0302 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 99-0551 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4606 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-1919 Dutý hídel spojkový - Kupplungshohlwelle - Hollow clutch shaft - Arbre creux d'embrayage - Eje hueco del embrague 5911-1904 Horní kolo - Oberes Rad - Top gear - Pignon supérieur - Rueda superior 97-1040 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0310 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0244 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0246 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad

76

122 38bS

122 1

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

122 2

38aS 38aS 38aS 38aS 38bS 38aS 38bS 38aS 38aS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS

3

22 23 24 25a 25 26 27 28 29 30 32 33 33a 35 35 35 37 38

4

5

6

1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 10 45x55x0,2 45x55x0,5 45x55x1 90-CSN 02 4605

7

97-0783 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1129 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6011-1902 Spojkový hídel - Kupplungswelle - Clutch shaft - Arbre d'embrayage - Árbol del embrague 6011-1922 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1923 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 78.121.041 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0172 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 60.121.017 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 60.121.015 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 60.121.016 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 60.121.118 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 60.121.901 Synchronizacní spojka - Synchronisierungskupplung - Synchronizing clutch Embrayage de synchronisation - Embrague sincronizador 60.121.902 Synchronizacní spojka - Synchronisierungskupplung - Synchronizing clutch Embrayage de synchronisation - Embrague sincronizador 97-1794 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1798 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1799 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 60.122.022 Kolo IV. rychlosti - Rad der IV. Gangstufe - 4th speed gear - Pignon de la 4éme vitesses - Rueda de la 4a velocidad 97-1937 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas

6210 A N CSN 02 4640 Z=16/18, W=21,5/18,5 mm K 35x45x20 K 35x45x20 45x35 45 CSN 02 2925.2

Z=38/21, W=9,35/19,9 mm INA 55x60x17

77

122 38cS

122 1

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

122 2

38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS

3

39 40 41 41a 42 43 44 45 45a 46 46a 47 48 49

4

60.121.011 Drát - Draht - Wire - Fil - Alambre

5

6

5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

7

60.121.003 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 78.121.027 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 60.122.024 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 60.121.112 Kolo 3. rychlosti - Rad der 3. Gangstufe - 3rd speed gear - Pignon de la 3éme vitesse - Rueda de la 3-a velocidad 60.121.034 Náboj - Nabe - Hub - Moyeu - Cubo 60.122.003 Kolo 2. rychlosti - Rad der 2. Gangstufe - 2nd speed gear - Pignon de la 2éme vitesse - Rueda de la 2a velocidad 60.121.033 Kolo 1. rychlosti - Zahnrad des 1 Gangtufe - 1st speed gear - Pignon de la 1ere vitesse - Rueda de la 1a velocidad 60.122.001 Kolo zptného chodu - Rad des Rückwätsganges - Reverse speed gear Pignon de la marche arrière -Reuda de maercha atrás 60.121.035 Spojka - Vorbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 60.121.036 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 60.121.005 Drát - Draht - Wire - Fil - Alambre 7211-1931 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 7211-1915 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla

30 km Z=38/29,W=9/18 mm Z=28,W=19 mm Z=33,W=19,5 mm Z=38/28,W=22,5/4,4 mm sk.23 Z=34,W=22,5 mm Z=28,W=24 mm

78

122 38dS

122 1

122 122 122 122 122 122 122 122 122

122 2

38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS 38bS

3

50 51 52 53 58 59 60 61 62

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 K 55x60x30 Z=43,W=27 mm sk.23

7

UR 6311 CSN 02 4630 120 CSN 02 2931 Z=22,W=22 mm Z=32/32/18,W=3,5/7,8/3,5mm Z=32/32/18,W=3,5/7,8/3,5mm

60.121.002 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1063 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0317 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 60.122.113 Drázkový hídel - Nutenwelle - Splined shaft - Arbre cannelé - Árbol ranurado 7211-1957 Spojka - Vorbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 7211-1960 adící objímka - Schaltmuffe - Shifting sleeve - Douille de changement de vitesses - Manguito de cambio de velocidades 78.121.026 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1935 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 60.122.011 Pesuvné kolo redukce Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Schaltrad der Reduktion - Reduction sliding gear - Rueda baladeur du démultiplicateur - Pion desplazable de la reducción 97-0239 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1813 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1814 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1815 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 6711-1907 Kolo náhonu - Antriebsrad - Drive gear - Pignon de commande - Rueda de mando 5511-1919 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 97-0248 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad

122 122 122 122 122 122 122

38cS 38cS 38cS 38cS 38cS 38cS 38cS

63 64 64 64 65 66 67

1 1 1 1 1 1 3

35 CSN 02 2530 35x42x0,3 35x42x1 35x42x0,5 Z=48, W=24 mm

55 CSN 02 2925.2

sk.23- Montuje se se skupinou 23 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 23- Mounted in case the group 23 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 23

79

122 38eS

122 1

122 122 122 122 122 122 122 122 122

122 2

38cS 38cS 38cS 38cS 38cS 38cS, 38dS 38cS 38cS 38cS

3

68 68 68 69 70 71 72 73 74

4

5

6

1 1 1 3 1 2 1 1 1 55x68x0,3 55x68x0,5 55x68x1

7

97-1832 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1833 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1834 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-1042 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6011-1913 Kolo stálého zábru - Dauereingriffsrad - Constant mesh gear - Pignon en prise constante 60.121.024 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 60.122.021 Kolo IV.a III. rychlosti - Rad der IV. und III. Gangstufe - 4th and 3rd speed gear Pignon de la 4éme et de la 3éme vitesses - Rueda de la 4a y 3a velocidad 60.122.005 Kolo 2. rychlosti - Rad der 2. Gangstufe - 2nd speed gear - Pignon de la 2éme vitesse - Rueda de la 2a velocidad 60.121.021 Pesuvné kolo I. a zpátecní rychlosti - Schaltrad des I. und Rückwärtsganges - 1st and reverse gear sliding speed - Pignon baladeur de première vitesse et de marche arrière - Rueda desplazable de la 1a velocidad y de la marcha átras 60.121.021 Kolo 1. rychlosti - Rad der 1. Gangstufe - 1nd speed gear - Pignon de la 1éme vitesse - Rueda de la 1a velocidad 99-8193 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 99-8036 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 5511-1995 Pedlohový hídel - Vorgelegewelle - Layshaft - Arbre intermédiaire - Eje de la contramarcha 6711-2299 Pedlohový hídel - Vorgelegewelle - Layshaft - Arbre intermédiaire - Eje de la contramarcha 5511-1924 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-1914 Pítlacný krouzek - Druckring - Thrust ring - Anneau de pression 60.122.002 Vlozené kolo zptného chodu - Zwischenrad des Rückganges - Backward speed idle gear - Roue intermédiaire de la marche arriére - Rueda intercalada de la marcha atrás 60.122.008 Kolo stálého zábru redukce Z 3320, 4320, 5320, 6320,7320-Dauereingriffsrad der Reduktion - Constant mesh reduction gear - Pignon en prise constante du démultiplicateur 60.122.010 Hídel redukce úplný Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320-- Vollst. Welle der Reduktion - Reduction shaft assy - Arbre du démultiplicateur, complet 97-1862 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1863 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1864 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-1912 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada

6211-A CSN 02 4630 Z=45, W=19,5 mm

Z=37/32,W=17,5/18mm Z=28, W=22 mm Z=28/23, W=17/25 mm

122 122 122 122 122 122 122 122

38cS 38cS, 38dS 38cS 38cS 38cS 38cS 38cS, 38dS 38cS

74 75 75a 76 76 78 80 81

1 4 1 1 1 1 2 1

Z=23, W=25 mm sk.23 16x10x50 CSN 30 1382.22 16x10x43 CSN 30 1382.12

sk.22

Z=22, W=60 mm

122

38dS

83

1

Z=36, W=20 mm

122 122 122 122 122

38dS 38dS 38dS 38dS 38dS

85 87 87 87 89

1 2 2 2 1

Z=18, W=35 mm 85x100x0,2 85x100x0,3 85x100x0,5

80

122 1

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

122 2

38dS 38dS 38dS 38dS 38dS 38dS 38dS 38dS 38dS 38dS 38dS 38eS 38eS 38eS 38eS

3

90 91 92 94a 96a 97 98 99 100 100 101 102 103a 104 105

4

5

6

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 80 CSN 02 2931 Z=24, W=53 mm

7

6711-1999 Vývodový hídel úplný (poz.91,92) - Vollst. Zapfwelle - PTO shaft assy - Arbre de prise de force, comple - Árbol de toma de fuerza completo 5511-1916 Vývodový hídel I - Zapfwelle - PTO shaft - Arbre de prise de force - Árbol de toma de fuerza 6711-1906 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 60.122.016 Zubová spojka - Zahnkupplung - Claw clutch - Embrayage à griffes Acoplamiento de dientes 60.122.017 Vývodový hídel II - Zapfwelle - PTO shaft - Arbre de prise de force - Árbol de toma de fuerza 6711-1910 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 97-0309 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1039 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1847 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1849 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0242 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5911-1928 GUFERO 90-5709 RHODORSAL 6711-1909 Vícko - Deckel - Cap - Couvercle - Tapa 5911-1910 Kryt vývodového hídele ISO úplný - Vollst. Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard assy - Tôle de protection de l'arbre de prise de force, complet - Cubre-eje de toma de fuerza completa 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-9094 Kryt vývodového hídele plechový - Blecherne Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard of sheet metal - Protection de l'arbre de prise de force en tôle Chapa de cubre-eje de toma de fuerza 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8985 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-1930 Kryt vývodového hídele plechový (poz.108-110) - Blecherne Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard of sheet metal - Protection de l'arbre de prise de force en tôle - Chapa de cubre-eje de toma de fuerza 95-1906 Kryt vývodového hídele z umlé hmoty - Kunststoffzapfwellenabdeckung PTO shaft guard of plastic - Protection de l'arbre de prise de force en plastique Cubre-eje de toma de fuerza de material plástico 5911-1920 Kryt vývodového hídele z umlé hmoty - celek (poz. 109,110,112) - Vollst. Kunststoffzapfwellenabdeckung - PTO shaft guard of plastic assy - Protection de l'arbre de prise de force en plastique completo - Cubre-eje de toma de fuerza de material plástico completa 5511-1804 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo

Z=36/22, W=26/40 mm

6208 A CSN 02 4630 70x80x0,2 70x80x0,5 40 CSN 02 2930 40x72x12 WDR HNBR

122 122 122

38eS 38eS 38eS

106 107 108

4 4 1

10 CSN 02 1740.05 M 10x55 CSN 02 1201.25

122 122 122

38eS 38eS 38eS

109 110 111

2 2 1

6 CSN 02 1740.05 M 6x10 CSN 02 1103.15

122

38eS

112

1

122

38eS

113

1

122

38cS

117

1

sk.22- Montuje se se skupinou 22 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 22- Mounted in case the group 22 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 22 sk.23- Montuje se se skupinou 23 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 23- Mounted in case the group 23 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 23

81

20 39S

20

AZENÍ PEVODOVKY - SCHALTUNG DES GETRIEBES - GEARBOX SHIFTING MECHANISM MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES - MECANISMO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES (6011-2000/01) 1 2

39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S

20

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 10

4

5

6

1 1 1 1 1 3 7 1 2 1

7

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6011-2030 Páka azení rychlosti - Schalthebel - Gear shift lever - Levier de changement de vitesses - Palanca de cambio de velocidades 99-0658 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-2005 Mch - Balg - Dust boot - Soufflet pare-poussiére 53.800.007 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 5911-2026 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-0551 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5911-2041 Lozisko azení - Schaltlager - Gear shift bearing - Logement du mécanisme de changement de vitesses 90-5707 RHODORSEAL 5911-2001 Vedení - Führung - Guide - Guidage - Guía

M 10x35 CSN 02 1101.59

M 8x35 CSN 02 1101.55 8 CSN 02 1740.05

82

20 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 2

39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39aS 39aS 39aS 39aS 39aS 39aS 39S 39S 39S 39S 39S 39S 39aS 39S 39S 39aS

3

11 12 13 14 15 16 17 18 18 19a 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32a 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

4

5911-2013 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca

5

6

1 1 1 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 3 3 1

7

4x32 CSN 02 1781.09 3m 6x20 CSN 02 2150.2 6x20 CSN 02 2150.2 10 CSN 02 1740.09 sk. 7211-2300, sk.6911-5900 sk. 6211-2300, 6911-5950

99-5075 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-6334 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5911-2012 Kámen - Gleitstück - Slide block - Glisseur 99-6469 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-0241 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 60.147.016 Víko pevodovky - Getriebekastendeckel - Gearbox cover - Couvercle de la boite de vitesses - Tapa de la caja de cambios 60.147.015 Víko pevodovky - Getriebekastendeckel - Gearbox cover - Couvercle de la boite de vitesses - Tapa de la caja de cambios 90-5711 RHODORSEAL 6011-2008 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola 99-3511 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4345 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5911-2004 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5911-2025 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 99-0328 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-2003 Miska pruziny - Federschale - Spring cap - Calotte de ressort - Platillo de resorte 5911-2015 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 97-0217 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 5911-2002 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-3512 Drzadlo - Handgriff - Handle - Poignée - Mango 60.147.040 Drzadlo - Handgriff - Handle - Poignée - Mango 4911-2053 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 5911-2008 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-1806 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-2022 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0244 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-2011 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5911-2033 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 5911-2037 Kulisa - Kulisse - Device body - Coulisse - Colisa 5911-2032 Mrka oleje - Ölstandzeiger - Oil dipstick - Jauge d'huile - Indicador del nivel del aceite 97-4507 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7211-2354 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 99-9007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 4011-2023 Pesouvací vidlice redukce Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320- Schaltgabel der Reduction - Reduction shifting fork - Fourchette de commande de demultiplicateur - Horquilla cambraengrane de la reducción 7211-1915 Pesouvací vidlice redukce - Schaltgabel der Reduction - Reduction shifting fork - Fourchette de commande de demultiplicateur - Horquilla cambraengrane de la reducción 5911-2035 Pesouvací vidlice 1. a zptné rychlosti - Schaltgabel der I. und Rückwärtsgangstufe - Shifting fork of 1st and reverse gear - Fourchette de commande de la premiére vitesses de marche arrière - Horquilla cambraengrane de la 1a velocidad y de la marcha atrás

10 M 10x1,25x35 CSN 02 1101. 75

10 CSN 02 1401.29 21 CSN 02 1702.19

M 8x70 CSN 02 1101.55

6 CSN 02 2929.02 10x14 CSN 02 9310.2

M 6x15 CSN 02 1115 M 10x1,25x50 CSN 02 1101.75

25x2 CSN 02 9281.2 sk.59 M 8x20 CSN 02 1103.15 sk.59 8 CSN 02 1740.05 sk.24

20

39aS

46

1

20

39aS

47

1

6211-2300 - REDUKTOR PRO PLAZIVÉ RYCHLOSTI -REDUKTOR FÜR DIE KRIECHGÄNGE - GRAWLING GEARS REDUCER - RÉDUCTEUR POUR LES VITESSES RAMPANTES - REDUCTOR PARA VELOCIDADES REDUCIDAS 7211-2300 - REVERZACE - REVERSIERUNGS-ANLAGE - REVERSING EQUIPMENT - REVERSE-MENT DE MARCHE - INVERSIÓN DE LA MARCHA 6911-5900 - VÝVODOVÝ HÍDEL PRO OTÁCKY 540 A 1000 MIN-1 - ZAPFWELLE FÜR 540 UND 1000 U/MIN - PTO SHAFT FOR 540 AND 1000 R.P.M. - ARBRE DE PRISE DE FORCE POUR 540 ET 1000 TR/MN - EJE DE TOMA DE FUERZAPARA 540 Y 1000 R.P.M. 6911-5950 - VÝVODOVÝ HÍDEL PRO OTÁCKY 540 A 1000 MIN-1 - ZAPFWELLE FÜR 540 UND 1000 U/MIN - PTO SHAFT FOR 540 AND 1000 R.P.M. - ARBRE DE PRISE DE FORCE POUR 540 ET 1000 TR/MN - EJE DE TOMA DE FUERZAPARA 540 Y 1000 R.P. M. (Montuje se pouze pro azení bez výmnných koncovek - Wird nur für Schaltung ohne auswechselbaren Endstücke montiert - Mounted for shifting in out without interchangeable end pieces - Monté seulement pour la commande de l'arbre de prise de force non pourvu des extrémités interchangeables)

83

20 39aS

20 1

20

20 2

39aS

3

48

4

5

6

1

7

5911-2034 Pesouvací vidlice II. a III. rychlosti - Schaltstgabel der II. und III. Gangstufe Shifting fork of 2nd and 3rd speed - Fourchette de commane des 2 éme et 3 éme cinquiéme vitesses - Horquilla cambraengrane de la 2a y 3a velocidad 6011-2001 Pesouvací vidlice IV. a V. rychlosti - Schaltgabel der IV. und V. Gangstufe Shifting fork of 4th and 5th speed - Fourchette de commande des 4 éme et 5 éme cinquiéme vitesses - Horquilla cambraengrane de la 4a y 5a velocidad 5911-2028 Pesouvací vidlice IV. a V. rychlosti Z 3320,3340- Schaltgabel der IV. und V. Gangstufe - Shifting fork of 4th and 5th speed - Fourchette de commande des 4 éme et 5 éme cinquiéme vitesses - Horquilla cambraengrane de la 4a y 5a velocidad 5511-2003 Pesouvací tyc hydrauliky - Schaltstange drer Regelhydraulik - Hydraulic power lift shifting rod - Axe de fourchette du relevage hydraulique - Perno de la horquilla cambraengrane para el sistema hidráulico alcador 95-2021 Páka redukce úplná - Vollst. Untersetzungshebel - Gearing-down lever assy Levier complet de démultiplication - Palanca completa de desmultiplication Palanca de la reducción, completa 95-2020 Páka náhon úplná - Vollst. Zapfwellen Antriebshebel - PTO levere assy Levier de commande de l'arbre de prise de force, complet - Palanca de mando del árbol de toma de fuerza, completa 97-4247 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 99-4706 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-2013 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-2016 Vidlice vypínání hydrauliky - Ausrückgabel der Regelhydraulik - Hydraulic power lift disengaging fork - Fourchette de débrayage du relevage hydraulique Horquilla para el desembrague del sistema hidráulico alzador 6711-2410 Vícko Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320-- Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 99-9002 Sroub Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

20

39aS

49

1

sk.24

20

39aS

49

1

20

39aS

50

1

sk.59

20

39aS

51

1

20

39aS

52

1

sk.59

20 20 20 20

39aS 39aS 39aS 39aS

53 54 55 56

2 1 1 1

16x12 CSN 02 9380.1 8,4 CSN 02 1751.00

20 20

39S 39S

57 58

1 3 M 8x14 CSN 02 1103.15

sk.59- Montuje se se skupinou 6911-5900, 6911-5950 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 6911-5900, 6911-5950 - Mounted in case the group 6911-5900, 6911-5950 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 6911-5900, 6911-5950 sk.24- Montuje se se skupinou 24 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 24- Mounted in case the group 24 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 24

84

147 39bS

147

AZENÍ PEVODOVKY - SCHALTUNG DES GETRIEBES - GEARBOX SHIFTING MECHANISM MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES - MECANISMO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES (60.147.000/02) 2

39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS

147

1

147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

3

1 2 3 4 5 6 7 8a 9 10 11 12 13 14

4

5

6

1 1 1 1 3 4 1 2 1 1 2 1 2 10

7

5911-2030 Páka azení rychlosti - Schalthebel - Gear shift lever - Levier de changement de vitesses - Palanca de cambio de velocidades 99-0658 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 60.147.026 Mch - Balg - Dust boot - Soufflet pare-poussiére - Fuelle guarda-polvo 53.238.905 Hadicová spona - Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 99-0551 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 60.147.018 Lozisko azení - Schaltlager - Gear shift bearing - Logement du mécanisne de changement de vitesses - Cojinete del cambio de velocidades 90-5707 RHODORSEAL 5911-2001 Vedení - Führung - Guide - Guidage - Guía 60.147.020 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 99-6334 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5911-2012 Kámen - Gleitstück - Slide block - Glisseur - Dedo deslizante 99-6469 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-0241 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M 10x35 CSN 02 1101.59

M 8x35 CSN 02 1101.55 8 CSN 02 1740.05

3m 6x20 CSN 02 2150.2 6x20 CSN 02 2150.2 M 10x1,25x35 CSN 02 1101. 75

85

147 1

147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

147 2

39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39cS 39cS 39cS 39cS 39cS 39cS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39bS 39cS 39bS 39bS 39cS

3

15 16 16 17a 18 19 21 22 23 24 25 26 27 27a 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45

4

5

6

12 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 1

7

10 CSN 02 1740.09 sk. 7211-2300, sk.6911-5900 sk. 6211-2300, 6911-5950

99-4791 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 60.147.016 Víko pevodovky - Getriebekastendeckel - Gearbox cover - Couvercle de la boite de vitesses - Tapa de la caja de cambios 60.147.015 Víko pevodovky - Getriebekastendeckel - Gearbox cover - Couvercle de la boite de vitesses - Tapa de la caja de cambios 90-5711 RHODORSEAL 6011-2008 Koule - Kugel - Ball - Boule - Bola 99-3511 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-0328 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-2003 Miska pruziny - Federschale - Spring cup - Cuvette de ressort - Platilo del resorte 5911-2015 Pruzina - Feder - Spring - Resort - Resorte 97-0217 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 5911-2002 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-3512 Drzadlo - Handgriff - Handle - Poignée - Mango 60.147.040 Drzadlo - Handgriff - Handle - Poignée - Mango 4911-2053 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 5911-2008 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-1806 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-2022 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0244 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 60.147.025 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5911-2033 Trubka - Rohr - Pipe - Tube - Tubo 97-2723 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-2135 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 5911-2060 Kulisa - Kulisse - Device body - Coulisse 5911-2032 Mrka oleje - Ölstandzeiger - Oil dipstick - Jauge d'huile - Indicador del nivel del aceite 97-4507 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7211-2354 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 99-9007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 60.147.010 Pesouvací vidlice 1. a zptné rychlosti - Schaltgabel der I. und Rückwärtsgangstufe - Shifting fork of 1st and reverse gear - Fourchette de commande de la premiére vitesses de marche arrière - Horquilla cambraengrane de la 1a velocidad y de la marcha atrás 60.147.103 Pesouvací vidlice II. a III. rychlosti - Schaltstgabel der II. und III. Gangstufe Shifting fork of 2nd and 3rd speed - Fourchette de commane des 2 éme et 3 éme cinquiéme vitesses - Horquilla cambraengrane de la 2a y 3a velocidad 60.147.104 Pesouvací vidlice IV. a V. rychlosti - Schaltgabel der IV. und V. Gangstufe Shifting fork of 4th and 5th speed - Fourchette de commande des 4 éme et 5 éme cinquiéme vitesses - Horquilla cambraengrane de la 4a y 5a velocidad 60.147.102 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-9002 Sroub Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 6711-2410 Vícko Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa

10 CSN 02 1401.25 M 8x70 CSN 02 1101.55

6 CSN 02 2929.02 10x14 CSN 02 9310.2

M 6x15 CSN 02 1115 M 10x1,25x50 CSN 02 1101.75

M 16x1,5 CSN 02 1915.15 16x20 CSN 02 9310.2

25x2 CSN 02 9281.2 sk.59 M 8x20 CSN 02 1103.15 sk.59 8 CSN 02 1740.05

147

39cS

46

1

147

39cS

47

1

147 147 147 147

39cS 39bS 39bS 39bS

48 49 50 51

1 3 3 1 M 8x14 CSN 02 1103.15 8 CSN 02 1740.05

sk.59- Montuje se se skupinou 59 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 59- Mounted in case the group 59 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 59 6211-2300 - Reduktor pro plazivé rychlosti -Reduktor fÜr die kriechgÄnge - Grawling gears reducer - Réducteur pour les vitesses rampantes - reductor para velocidades reducidas 7211-2300 - Reverzace - Reversierungs-anlage -Rreversing equipment - Reverse-ment de marche - Inversión de la marcha 6911-5900 - Vývodový hídel pro otácky 540 a 1000 min-1 - Zapfwelle für 540 und 1000 u/min - PTO shaft for 540 and 1000 r.p.m. - Arbre de prise de force pour 540 et 1000 tr/mn - Eje de toma de fuerzapara 540 y 1000 r.p.m. 6911-5950 - Vývodový hídel pro otácky 540 a 1000 min-1 - Zapfwelle für 540 und 1000 u/min - PTO shaft for 540 and 1000 r.p.m. - Arbre de prise de force pour 540 et 1000 tr/mn ­ Eje de toma de fuerzapara 540 y 1000 r.p.m. (Montuje se pouze pro azení bez výmnných koncovek - Wird nur für Schaltung ohne auswechselbaren Endstücke montiert - Mounted for shifting in out without interchangeable end pieces - Monté seulement pour la commande de l'arbre de prise de force non pourvu des extrémités interchangeables)

86

147 39cS

147 1

147

147 2

39cS

3

53

4

5

6

1

7

95-2021 Páka redukce úplná - Vollst. Untersetzungshebel - Gearing-down lever assy Levier complet de démultiplication - Palanca completa de desmultiplication Palanca de la reducción, completa 5511-5919 Páka náhon úplná - Vollst. Zapfwellen Antriebshebel - PTO levere assy Levier de commande de l'arbre de prise de force, complet - Palanca de mando del árbol de toma de fuerza, completa 97-4247 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 99-1466 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 60.147.901 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 60.147.101 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-4706 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-2013 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-2016 Vidlice vypínání hydrauliky - Ausrückgabel der Regelhydraulik - Hydraulic power lift disengaging fork - Fourchette de débrayage du relevage hydraulique Horquilla para el desembrague del sistema hidráulico alzador 60.147.030 Pesouvací tyc hydrauliky - Schaltstange der Regelhydraulik - Hydraulic power lift shifting rod - Axe de fourchette de relevage hydraulique - Perno de la horquilla cambiaengrane para el sistema hidráulico 5511-5917 Pesouvací tyc hydrauliky - Schaltstange der Regelhydraulik - Hydraulic power lift shifting rod - Axe de fourchette de relevage hydraulique - Perno de la horquilla cambiaengrane para el sistema hidráulico

147

39cS

54

1

147 147 147 147 147 147 147

39cS 39cS 39cS 39cS 39cS 39cS 39cS

55 56 57 59 60 61 62

2 4 4 1 1 1 1

16x12 CSN 02 9280.1 M 8x25 CSN 02 1103.50

8,4 CSN 02 1751.00

147

39cS

64

1

147

39cS

64

1

sk.59

sk.59- Montuje se se skupinou 59 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 59- Mounted in case the group 59 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 59

87

21 40S

21

MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ VÝVODOVÉHO HÍDELE - MECHANISCHES BETÄTIGUNG DER ZAPFWELLE - PTO SHAFT MECHANICAL CONTROL - COMMANDE MÉCANIQUE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE - DESEMBRAGUE MANUAL DEL ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA MECÁNICO 1 2

40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S

21

3

1 2 4 5 6a 7a 8a 9 10a 11a 12a 13 14 15 16 17

4

5

6

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

7

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

6211-2166 Vypínací lozisko s objímkou - Ausrücklager mit Muffe - Release bearing with collar - Butée de débrayage avec manchon - Rodamiento de desembrague 7011-2114 Vodicí pouzdro - Führungsbuchse - Guiding sleeve - Manchon de guidage Buje de guía 6911-7510 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-0210 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6211-2157 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 7011-2903 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 6211-2161 Drzadlo - Handgriff - Handle - Poignée - Mango 5511-2706 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 78.231.034 Knoflík -Druckknopf - Push button - Bouton 7011-2904 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 6211-2162 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6911-2107 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 6911-2105 Bovden - Bowden - Bowden - Bowden 99-3628 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6911-2101 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6911-2106 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante

6 CSN 02 2929.05

M 12x1,25 CSN 02 1401.25

88

21 1

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

21 2

40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S 40S

3

19 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4

5

6

1 2 1 1 1 1 1 2 2 2

7

5711-2737 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 6911-2112 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-5056 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4309 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-2141 Páka rucní spojky - Handkupplungshebel - Hand clutch lever - Levier de débrayage à main - Palanca 6211-2164 Vysouvací páka II - Ausrückhebel - Release lever - Levier de débrayage Palanca de desembrague 6211-2102 Hídel spojky - Kupplungswelle - Clutch shaft - Arbre d'embrayage - Eje del embrague 99-4905 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5697 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno

3,2x16 CSN 02 1781.09 8,4 CSN 02 1702.15

3,2x20 CSN 02 1781.05 10,5 CSN 02 1702.15 10x22x18,5 CSN 02 2111.05

89

21a 40aS

21a

PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ VÝVODOVÉHO HÍDELE - PNEUMATISCHES BETÄTIGUNG DER ZAPFWELLE - PTO SHAFT PNEUMATICAL CONTROL - COMMANDE PNEUMATIQUE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE - DESEMBRAGUE NEUMÁTICO DEL ÁRBOL DE FUERZA 2 3 4 5

Tato skupina se montuje pouze pi montázi skupiny 22 - Diese Groupe wird nur mit Grouppe 22 montiert - This group is mounted only with the group 22 Monte seulement avec le groupe 22

21a

1

6

7

21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a

40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS

1 2 3a 4a 5 6a 7a 8 9a 10 11 12 13 14a 15 16 17 18 19 20 21 22

99-4166 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-0210 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6211-2157 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 6211-2162 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5711-2737 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7011-2903 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 6211-2161 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 5511-2706 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 78.231.034 Knoflík - Knopf - Button - Bouton - Botón 6911-7510 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-2120 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5911-2119 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 6911-2107 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 7011-2904 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquetage - Trinquete 6211-2166 Vypínací lozisko s objímkou - Ausrücklager mit Muffe - Release bearing with collar - Butée de débrayage avec manchon - Rodamiento de desembrague 5213-2132 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7011-2114 Vodicí pouzdro - Führungsbuchse - Guiding sleeve - Manchon de guidage Buje de guía 6911-2112 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5911-2107 Objímka - Muffe - Collar - Manchon - Manchón 5911-2106 Ventil - Ventil - Valve - Clapet - Válvula 5911-2128 Ventil - Ventil - Valve - Clapet - Válvula 5911-2113 Trubka k válci - Rohr - Tube - Tube - Tubo

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M 12 CSN 02 1492.25 6 CSN 02 2929.05

90

21a 40b

21a

1

21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a

21a

2

40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40aS 40b 40b 40b 40b 40b 40b 40b

3

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

4

5911-2109 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo

5

6

1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 sk.68

7

5911-2125 Trubka k válci - Rohr - Tube - Tube - Tubo 6911-2105 Bovden - Bowden - Bowden - Bowden - Bovden 6211-2164 Vysouvací páka II - Ausrückhebel - Release lever - Levier de débrayage Palanca de desembrague 6211-2102 Hídel spojky - Kupplungswelle - Clutch shaft - Arbre d'embrayage - Árbol del embrague 99-5733 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-4905 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-2106 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-2102 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 7011-2107 Vidlice levá - Linke Gabel - LH fork - Fourchette gauche - Horquilla derecha 99-5705 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5911-2103 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 95-2732 Pruzina rucní brzdy - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5911-2118 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 95-2716 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 99-5697 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6911-2101 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-3628 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-2104 Konzola úplná - Vollst. Konsole - Bracket assy - Console complet - Consola completa 5911-2123 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 99-4508 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1054 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4311 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1050 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8685 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-2121 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord - Conectador 99-8686 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

10x28x25 CSN 02 2111.05 3,2x20 CSN 02 1781.05 10,5 CSN 02 1702.15 M 8 CSN 02 1401.25

10x36x30 CSN 02 2111.05

10x22x18,5 CSN022111.05 M 12x1,25 CSN 02 1401.25

12 CSN 02 1740.09 M 12x30 CSN 02 1103.19 13 CSN 02 1702.15 M 12x20 CSN 02 1103.19 10 CSN 02 1740.05 M 10x70 CSN 02 1101.15 M 10x75 CSN 02 1101.15

sk.68 - Montuje se se skupinou 68 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 68 - Mounted in case the group 68 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 68

91

21a 1

21a 21a 21a

21a 2

40b 40b 40b

3

52 53 55

4

7011-2141 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca

5

6

1 1 1

7

3,2x16 CSN 02 1781.09

99-5056 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 5911-2139 Vzduchový válec - Luftzylinder - Air cylinder - Cylindre air - Cilindro de aire

92

21b 40c

21b

PNEUMATICKÝ VYPÍNACÍ VÁLEC NÁSOBICE - PNEUMATISCHER AUSRÜCKZYLINDER DES DREHMOMENTWANDLERS - PNEUMATICALY OPERATED TORQUE CONVERTER DISENGAGING CYLINDER - CYLINDRE PNEUMATIQUE DU CONVERTISSEUR DU COUPLE CILINDRO NEUMÁTICO DE DESACOPLE DEL CONVERTIDOR DEL PAR MOTOR 2

40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c 40c

21b

1

21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4

99-0989 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

7

M 6X20 CSN 02 1103.19 6 CSN 02 1740.09

99-4505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-2154 Víko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 7011-2156 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7011-2155 Pístnice - Kolbenstange - Piston rod - Tige de piston - Biela de pistón 7011-2157 Hrdlo - Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura 97-2181 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-2153 Píst - Kolben - Piston - Piston - Pistón 97-4458 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 97-4456 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 7011-2152 Válec - Zylinder - Cylinder - Cylindre - Cilindro 7011-2159 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-2158 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-2160 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 7011-2151 Vzduchový válec kompletní - Vollst.Druckluftzylinder - Complete pressure air cylinder - Cylindre á air comprimé complet - Cilindro completo para el aire comprimido

10x14 CSN 02 9310.2 U 55x75 CSN 02 9260.3 U 28x45 CSN 02 9260.3

93

22 41

22 1

22 22 22 22 22 41 41 41 41 41

NÁSOBIC TOCIVÉHO MOMENTU - DREHMOMENTWANDLER - TORQUE CONVERTER CONVERTISSEUR DU COUPLE - CONVERTIDOR DEL PAR MOTOR 2 3

1 2 3 4 5

22 6

1 1 1 1 1 3x18 CSN 02 2156

4

5

7

6711-2248 Pruzina - Feder - Spring - Resort - Resorte 6711-2247 Vlozka - Einlage - Insertion piece - Pièce intercalée - Pieza intercalada 99-6695 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 6711-2246 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 6011-2204 adící páka úplná - Vollst.Schalthebel - Speed gear shift lever assy - Levier de changement des vitesses, complet - Palanca de cambio de velocidades completo 6918-2202 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5611-2719 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 99-3806 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5511-2727 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 6718-2203 Páka úplná - Vollst. Hebel - Lever assy - Levier complet - Palanca completo 99-5655 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-5072 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4443 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-2707 Pruzina vypínací páky - Feder der Ausruckhebel - Release lever spring Ressort du levier de désaccouplement - Resorte de la palanca de dembrague 6711-2229 Drzák úplný - Vollst.Halter - Holder assy - Support complet - Soporte completo 99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe0 - Washer - Rondelle - Arandela 99-5733 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 8x16 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09 10x28x25 CSN 02 2111.05 6x20x17,5CSN 02 2111.09 1,6x10 CSN 02 1781.09 6,4 CSN 02 1702.19 M 10 CSN 02 1402.29

94

22 42

22 1

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

22 2 3

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10 1 1 1 1 1 1 1 sk.68 8-16/9 15 CSN 02 2930

7

10,5 CSN 02 1702.15 3,2x20 CSN 02 1781.05

99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4905 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 6711-2224 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 97-0224 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6711-2225 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6711-2223 Píst - Kolben - Piston - Piston - Pistón 6711-2222 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 97-4247 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6711-2221 Tleso ventilu - Ventilkörper - Valve body - Corps de clapet - Cuerpo de la válvula 6711-2226 Uzávr s tsnním - Verschlusstück mit Dichtung - Sealed stropper - Fermeture pourvure d'un joint d'étancheité - Cierre juntado 6711-2271 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 97-2150 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6711-2227 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 6011-2203 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.800.002 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 97-2464 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6011-2202 Spojovací trubka - Verbindungsrohr - Union pipe - Tube d'union - Tubo de conexión 5911-2207 Pívodní trubka - Zuführungsrohr - Inlet tube - Tuyau d' admission - Tubo de alimentación 5911-2210 Pívodní trubka - Zuführungsrohr - Inlet tube - Tuyau d' admission - Tubo de alimentación 6711-2231 Trubka západky - Rohr der Klinke - Catch tube - Tube de cliquet - Tubo de trinquete 99-3691 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4810 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-2072 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

16x12 CSN 02 9280.1

24x32 CSN 02 9310.3

4 CSN 13 7993.22 10x14 CSN 02 9310.2

M 16x1,5 CSN 02 1403.25 16 CSN 02 1740.05 16x22 CSN 02 9310.2

sk.59- Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 59 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 59 wird nicht montiert - Not mounted when simultanéously the group 59 has been mounted - No se monté en cas du montage simultané du groupe 59

95

22 1

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41

22 2 3

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

4

6711-2232 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 sk.59 sk.59 sk.59

7

Z=48,W=24

6711-2206 Kolo násobice - Zahnrad des Drehmomentwandlers - Torque conveter gear Pignon du convertisseur du couple - Pion del convertidor del par motor 6711-2205 Vlozka - Einlage - Insertion piece - Pièce intercalée - Pieza intercalada 99-5804 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-6422 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 6711-2216 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6711-2275 Vlozka - Einlage - Insertion piece - Pièce intercalée - Pieza intercalada 6711-2256 Deska - Platte - Plate - Plaque - Placa 6711-2214 Píst západky - Klinkenkolben - Catch piston - Pistón du cliguet - mbolo del trinquete 53.126.001 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 6711-2212 Tleso - Körper - Body - Corps - Cuerpo 6711-2210 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 6711-2209 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6711-2208 Podlozka 1- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-2298 Vývodový hídel úplný - Vollst. Zapfwelle - PTO shaft assy - Arbre de prise de force complet - Árbol de toma de fuerza completo 99-0155 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4606 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-2274 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 6711-2265 Ventil násobice úplný - Vollst.Ventil - Valve assy - Clapet complet - Válvula completa

10x25x22 CSN 02 2111.00 2,5x16 CSN 02 2150.2

M 8x45 CSN 02 1101.10 8 CSN 02 1740.00

sk.59- Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 59 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 59 wird nicht montiert - Not mounted when simultanéously the group 59 has been mounted - No se monté en cas du montage simultané du groupe 59

96

23 42aS

23 1

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

REVERZACE - REVERSIERUNGSANLAGE - REVERSING EQUIPMENT - REVERSEMENT DE MARCHE - INVERSIÓN DE LA MARCHA (7211-2300/07) 2

42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS 42aS

23 7

3

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 13b

4

97-5308 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1

40 CSN 02 5181.21 USA levostranná GR M 10x35 CSN 02 1101.59 9 CSN 02 2751.9 9x490-CSN 02 2757 M 10 CSN 02 1401.29

7211-2380 Páka reverzace - Schalthebel - Gear shifting lever - Levier de changement des vitesses - Palanca 7211-2336 Páka reverzace - Schalthebel - Gear shifting lever - Levier de changement des vitesses - Palanca 99-0658 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-6022 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 97-6053 Páska - Band - Band - Bande - Cinta 7211-2307 Mch - Balg - Dust boot - Soufflet pare-pousiére - Fuelle 99-3511 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7211-2305 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7211-2304 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 99-9007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7211-2303 Píruba - Flansch - Flange - Bride - Brida 90-5710 RHODORSEAL 7211-2354 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro

M 8x20 CSN 02 1103.15 8 CSN 02 17402.05

97

23 42bS

23 1

23 23

23 2

42aS 42aS

3

15 16

4

5

6

1 1

7

7211-2328 Tyc ízení - Steuerungsstange - Steering rod - Barre de commande - Barra de dirección 7211-2329 Pesouvací vidlice 1. a zptné rychlosti - Schaltsgabel der I. und Rückwärtsgangstufe - Shifting fork of 1st and reverse gear - Fourchette de commande de la première vitesse et de marche arrière 5511-5917 Pesouvací tyc hydrauliky - Schaltstange der Regelhydraulik - Hydraulic power lift shifting rod - Axe de fourchette du relevage hydraulique 7211-2334 Skí pevodovky - Getriebtekasten - Gearbox - Bôite de vitesses - Caja de cambios de volocidades 99-9024 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 7211-1912 GUFERO 4011-1803 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5511-1902 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1917 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 4011-1804 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 7211-2353 Pední víko - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant - Tapa delantera

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

42aS 42aS 42aS 42aS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS

16a 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oo K 28x33x13 CSN 02 4683 M 10x12 CSN 02 1103.15 10x14 CSN 02 9310.2 WAS 28x35x5

98

23 1

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

23 2

42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS

3

26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 60a 61 61 61 61 61 62 63

4

53.129.901 GUFERO

5

6

1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 60x72x0,2 60x72x0,3 60x72x0,5 60x72x1 60x72x2 Z=16, W=20 mm 80x90x0,2 80x90x0,5

7

AS DPH HNBR 50x80x13

97-1867 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1869 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1041 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 7211-2331 Dutý hídel spojkový - Kupplungshohlwelle - Hollow clutch shaft - Arbre creux d'embrayage 97-0433 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7211-2315 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle 97-1914 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 7211-2313 Vlozené kolo - Zwischenrad - Idler gear - Pignon intermédiaire - Rueda intermedia 7211-2314 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-6796 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7211-2312 Víko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 7211-2324 Spojkový hídel - Kupplungswelle - Clutch shaft - Arbre d'embrayage - Árbol del embrague 7211-2323 adící objímka - Schaltmuffe - Shifting sleeve - Douille de changement de vitesses - Manguito de cambio de velocidades 97-1994 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 97-0239 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7211-2360 Náboj - Nabe - Hub - Moyeu - Cubo 97-0783 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7211-2311 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-1144 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 7211-2309 Hnací hídel - Treibende Welle - Driving shaft - Arbre moteur - Árbol motriz 6011-1922 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 78.121.041 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-0172 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1921 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 7211-2332 Distancní krouzek - Distanzring - Adjusting ring - Anneau de réglage - Anillo distanciador 97-0162 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7211-2326 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 7211-2325 Pastorek - Ritzel - Pinion - Pignon - Pion 97-1925 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-5938 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 90-5709 RHODORSEAL 97-1837 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1838 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1839 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1840 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1842 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1057 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 7211-2327 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada

6210 A CSN 02 4630 Z=13, W=25 mm 25 CSN 02 2930

K 25x30x13 CSN 02 4683 Z=17, W=20 mm

4x20 CSN 02 2156 Z=16/18, W=26/54,5 mm Z=16, W=21 mm K 20x26x20 CSN 02 4683 35 CSN 02 2930 Z=16, W=15,4mm 90/2,36 CSN 02 4605 6308 N CSN 02 4640 Z=16/22, W=21,5/18,5 mm K 35x45x20

45 CSN 02 2925.2 K 30x35x20 CSN 02 4683

35 CSN 02 2925.2

K 40x45x17 CSN 02 4683 M 8x16 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09

6306 A CSN 02 4630

oo - Montuje se pi soucasné montázi souc.4011-1914 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Bestandteil 4011-1914 - Mounte in case the part 4011-1914 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané la piéce 4011-1914

99

23 1

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

23 2

42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42bS 42aS,4 2bS 42aS 42bS 42bS 42bS

3

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79

4

5

6

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 1 1 1 Z=20, W=8 mm

7

K 60x65x20 CSN 02 4683

7211-2322 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 97-1936 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 10.121.025 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 7211-2321 Kolo - Rad - Gear - Pignon - Rueda 97-0257 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7211-2318 Objímka - Muffe - Sleeve - Manchon - Manchón 7211-2319 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 7211-2317 Spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 7211-2308 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 5511-5999 Vývodový hídel úplný - Vollst. Zapfwelle - PTO shaft assy - Arbre de prise de force, comple - Eje de toma 99-0241 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-1907 Kolo náhonu - Antriebsrad - Drive gear - Pignon de commande - Rueda de mando 6711-2299 Pedlohový hídel - Vorgelegewelle - Layshaft - Arbre intermédiaire - Árbol de la contramarcha 6711-5911 Oprka - Stütze - Rest - Piéce d'appui - Apoyo

Z=41/20, W=20/15 mm 85 CSN 02 2930 Z=20, W=21 mm

Z=36/22, W=26/61 mm M 10x1,25x35 CSN 02 1101.75 10 CSN 02 1740.09 Z=48, W=24 mm

100

23a 42c

23a

REDUKTOR PRO PLAZIVÉ RYCHLOSTI -REDUKTOR FÜR DIE KRIECHGÄNGE - GRAWLING GEARS REDUCER - RÉDUCTEUR POUR LES VITESSES RAMPANTES - REDUCTOR PARA VELOCIDADES REDUCIDAS (6211-2300/01) 2

42c 42c 42c

23a

1

23a 23a 23a

3

1 2 3

4

5

6

1 1 1

7

60.147.015 Víko pevodovky - Getriebekastendeckel - Gearbox cover - Couvercle de la boite de vitesses - Tapa de la caja de cambios 5511-5919 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 6211-2318 Tyc 1. a zpátecní rychlosti s blokováním - Schaltstange der I. und Rückwärtsgangstufe - Shifting rod of 1st and reverse speed - Axe de fourchette de première vitesse et de marche arrière 6211-2317 Tyc 2. a 3. rychlosti s blokováním - Schaltstange der 2. und 3 Gangstufe Shifting rod of 2nd and 3rd speed - Axe de fourchette des deuxiéme et troisiéme vitesses 6711-5930 Pesouvací tyc náhonu úplná - Antrieb-Schaltstange - Drive shifting rod - Axe de fourchette de commande - Barra cambiaengrane de mando 6211-2314 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 6211-2319 Skí pevodovky - Getriebtekasten - Gearbox - Bôite de vitesses - Caja de cambios de volocidades 7211-2354 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 5511-5947 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 97-5305 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola 6911-5952 Páka azení náhonu - Antriebeschalthebel - Gear shift lever - Levier de changement des commandes - Palanca del cambio de mandos

23a

42c

4

1

23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a

42c 42c 42c 42c 42c 42c 42c

5 6 7 8 9 10 11

1 1 1 1 1 1 1 25 CSN 02 5181.21

101

23a 1

23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a

23a 2

42c 42c 42c 42c 42c 42c 42c 42c 42c 42c 42c

3

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4

97-4253 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-9007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 CSN 02 1702

7

25x21 CSN 02 9280.2 M 8x20 CSN 02 1103.15 8 CSN 02 1740.05

99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-5946 Vedení úplné - Vollst.Führung - Guide assy - Guidage complet - Guía completa 99-4316 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-4388 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-6472 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5511-5944 adící segment - Schaltsegment - Shifting segment - Segment d'accouplement - Segment de acoplamiento 99-4706 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-2013 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-5917 Pesouvací tyc hydrauliky - Schaltstange der Regelhydraulik - Hydraulic power lift shifting rod - Axe de fourchette du relevage hydraulique - Perno de la horquilla cambiangrane para el sistema hidráulico 7211-1912 GUFERO 4011-1803 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5511-1902 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1917 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 4011-1804 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 7211-2353 Pední víko - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant - Tapa delantera 53.129.901 GUFERO 97-1867 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1869 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1041 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 7211-2331 Dutý hídel spojkový - Kupplungshohlwelle - Hollow clutch shaft - Arbre creux d'embrayage - Eje hueco del embrague 97-1921 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 7211-2332 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 97-0162 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6211-2305 Tecí podlozka - Reibunterlegscheibe ¨- Friction washer - Rondelle de friction Arandela 6211-2304 Spojkový hídel - Kupplungswelle - Clutch shaft - Arbre d'embrayage - Árbol del embrague 97-1035 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-5938 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 90-5709 RHODORSEAL 97-0239 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6211-2308 Náboj - Nabe - Hub - Moyeu - Cubo 6211-2309 Objímka - Muffe - Sleeve - Manchon - Manchón 97-1920 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 6211-2307 Hnané kolo - Getriebenes Rad - Driven gear - Pignon mené - Rueda acionada 78.108.023 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0246 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6211-2310 Pílozka - Lasche - Shim - Cala - Cara 97-0783 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-1129 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6211-2306 Hnací hídel - Antriebs Welle - Driving shaft - Arbre d' entrainement - Árbol de mando 6011-1922 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement à aiguilles Cojinete de agujas 78.121.041 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo

22x18 CSN 02 9280.9 6x30 CSN 02 2150.2

8,4 CSN 02 1751

23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a

42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS

23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42a 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

WAS 28x35x5

K 28x33x13 CSN 02 4683

AS DPH HNBR 50x80x13 80x90x0,2 80x90x0,5 UR 6210 A CSN 02 4630 Z=13, W=25 mm K 30x35x20 CSN 02 4683

35 CSN 02 2925.2

Z=25/18, W=20/54,5 mm 6204 CSN 02 4630 M 8x16 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09

35 CSN 02 2930 Z=22, W=28 mm K 35x40x13 CSN 02 4683 Z=47/25, W=10/7 mm 50 CSN 02 2930

90/2,36 CSN 02 4605 UB 6210 AN CSN 02 4640 Z=16, W=21,5 K 35x45x20

102

23a 42dS

23a 1

23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a

23a 2

42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS 42dS

3

56 57 57 57 57 57 58 59 60 61 62 63

4

5

6

1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Z=48, W=24 mm

7

45 CSN 02 2925.2 60x72x0,2 60x72x0,3 60x72x0,5 60x72x1 60x72x2 UR 6306 CSN 024630

97-0172 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1837 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1838 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1839 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1840 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1842 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1057 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6211-2313 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 6711-1907 Kolo náhonu - Antriebsrad - Drive gear - Pignon de commande - Rueda de mando 6711-5911 Oprka - Stütze - Rest - Piéce d'appui - Apoyo 6211-2311 Dvojkolo úplné - Vollst.Doppelzahnrad - Double gear assy - Pignon doublé complet 5511-5999 Vývodový hídel úplný - Vollst. Zapfwelle - PTO shaft assy - Arbre de prise de force, complet - Eje de toma de fuerza completa

Z=74/15, W=10/14 mm Z=36/22, W=26/61 mm

103

24 43S

24 1

24 24 24 24 24 24 24 24 43 43 43 43 43 43 43 43

SYNCHRONIZACNÍ SPOJKA - SYNCHRONISIERUNGSKUPPLUNG - SYNCHRONIZING CLUTCH EMBRAYAGE DE SYNCHRONISATION - EMBRAGUE SINCHRONIZADOR (6011-2400/01) 2 3

1 2 3 4 5 6 7 12

24 7

4

5

6

1 1 3 6 3 1 2 1

6011-2403 Tyc ízení - Steuerungsstange - Steering rod - Barre de commande - Barra de dirección 6011-2402 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-4409 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1466 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4606 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-2404 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 6011-2405 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 6011-2410 Kuzel 5. rychlosti - úplný Z 3320, 3340 - Vollst.Kegel der 5. Gangstufe - 5th speed taper-assy - Cône de la 5éme vitessecomplete - Rueda de la 5a velocidad-complta 6711-2419 Pesouvací objímka - Umschaltmuffe - Shifting sleeve - Manchon de déplacement - Abrazadera desemplazadora 6711-2416 Jádro synchronu - Innen Teil des Synchrons - Inner part of synchomesh gear Roues intérieures du dispositiv synchronisé - Ruedas interiores del sinerodispositivo 6711-2418 Kámen - Gleitstück - Slide block - Glisseur - Dedo deslizante 5911-2406 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6011-2409 Kolo 4. rychlosti - úplné - Vollst.Rad der 4.Gangstufe - 4th speed gear-assy Pignon de la 4éme vetesse complet - Rueda de la 4a velocidad-completa 6011-2408 Vidlice synchronu úplná - Vollst.Gabel des Synchrons - Synchromesh fork assy - Frouchette compléte du dispositiv synchonisé - Horquilla completa del sinecro-dispositivo 6011-2407 Synchronizacní spojka úplná - Vollst.Synchronisierungskupplung Synchronizing clutch assy - Embrayage de synchronisation complet - Embrague sinchronizador complet

8,4 CSN 02 1702.10 M 8x25 CSN 02 1103.55 8 CSN 02 1740.00 S=2,7-0,2mm S=0,8 mm Z=16, W=5 mm

24 24

43 43

13 14

1 1

24 24 24 24

43 43 43 43

15 16 17 19

3 3 1 1 Z=20/33, W=18/5 mm

24

43

20

1

104

25 44S

25 1

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ROZVODOVKA - AUSGLEICHGETRIEBE-KASTEN - FINAL DRIVE HOUSING - CARTER DE PONT - CAJA DEL DIFERENCIAL (6245-2500/02) 2

44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S

25 7

3

1 2 3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11

4

5

6

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 S=0,1 mm S=0,2 mm S=0,3 mm S=0,5 mm

7211-2506 Hídel pastorku - Ritzelwelle - Bevel pinion shaft - Arbre du pignon d'attaque Eje de pión 97-1433 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 3711-2505 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1793 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1794 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1798 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 5911-2508 Rozprný krouzek - Spreitzring - Spacing ring - Anneau entretoise - Anillo ditanciador 4011-2528 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 4011-2505 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 4011-2506 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 4011-2507 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim -Rondelle de réglage Arandela distanciadora 5911-2503 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 97-1433 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6711-2505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4990 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas

Z=18/16, W=29/40 30309 E CSN 02 4720 S=0,14 mm 45x55x0,1 45x55x0,2 45x55x0,5

30309 E CSN 02 4720 5x45 CSN 02 1781.00

105

25 1

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

25 2

44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 44S 45S 44S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S

3

12 13 14 19 20 20a 21 22a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32a 33 34 35 36 37

4

99-3982 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

1 3 3 2 9 3 8 1 2 2 1 6 12 1 7 12 1 3 2 2 1 1 1 15 CSN 02 2930 VIAG 58x80x13 M 14 M 16

7

M 24x2 CSN 02 1412.20 10 CSN 02 1740.00 M 10x22 CSN 02 1103.10 M 14x50 CSN 02 1101.55 15 CSN 02 1703.19 M 14x40 CSN 02 1207.55 M 14 CSN 02 1401.55 M 14x60 CSN 02 1101.55

99-4607 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1228 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0354 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 13.191.024 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4692 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3030 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 90-5709 RHODORSEAL 99-3645 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-0459 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-2511 Skí rozvodovky - Huptgetriebekasten - Main transmission housing - Carter du pont arrière - Caja de la transmisió principál 95-2537 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 95-2538 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 5511-2534 Trubka - Rohr - Pipe - Tube - Tubo 99-9031 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-2505 Víko uzávrky - Deckel der Ausgleichgetriebesperre Differential lock cover Couvercle du mécanisme de blocage - Tapa del fiador del diferencial 90-5707 RHODORSEAL 6245-2506 GUFERO 95-2509 Kámen vidlice - Gabel-Gleitstein - Fork block - De d'appui de fourchete - Bloque de la horquilla 95-2522 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 97-0224 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5511-2517 Objímka uzávrky - Hülse der Ausgleichgetriebesperre - Differential lock socket - Manchon baladeur de blocage du différentiel - Obrazadera del fiador del diferencial 4011-2533 Seizovací matice - Stellmutter - Adjusting nut - Ecrou de réglage - Tuerca de juste 4011-2515 Píruba - Flansch - Flange - Bride - Brida 97-1337 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 99-7096 Nýt - Niet - Rivet - Rivet - Remache 97-4246 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-4250 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-0229 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5511-2530 Pruzina uzávrky - Feder der Ausgleichgetriebesperre - Differential lock spring Ressort de blocage du différentiel - Resorte del liador del diferencial 5511-2532 Vypínací páka uzávrky - Ausrückhebel der Ausgleichgetriebesperre Differential lock lever - Levier de blocage du différentiel - Palanca de desembrague del fiador del deferencial 99-8011 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 95-2914 Regulacní matice - Reguliermutter - Regulating nut - Ecrou de réglage - Tuerca de regulación 6918-2502 Tyc - Stange - Bar - Barra - Barra 99-3652 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6211-2912 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 6211-2913 Rozprný krouzek - Spreitzring - Spacing ring - Anneau entretoise - Anillo distanciador 4918-2503 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 5911-2524 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6011-2510 Táhlo uzávrky - Zugstange der Ausgleichgetriebesperre - Lock tie rod - Tringle de blocage 99-5733 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4905 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 5911-2522 Kulová podlozka - Kugelförmige Unterlage - Spherical pad - Rondelle sphérique - Arandela esférica circular 5911-2510 Satelit - Planetenrad - Satellite - Satéllite - Satélite 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M 10x30 CSN 02 1103.15 10 CSN 02 1740.05

25 25 25 25 25 25 25 25 25

45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S

38 39 41 42 43 44 45 46 47

2 2 2 12 1 1 1 1 1 30216 E CSN 02 4720 8x38 CSN 02 2301.1 15x11 CSN 02 9280.2 20x16 CSN 02 9280.2 20 CSN 02 2930

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5

5x5x47 CSN 30 1382.12

M 8 CSN 02 1401.25 - levá

10x28x25 CSN 02 2111.05 10,5 CSN 02 1702.15 3,2x20 CSN 02 1781.05

M 10x25 CSN 02 1103.55

106

25 45S

25 1

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

25 2

45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S 45S

3

63 64 65 66 67 68 69 70 73 74 75

4

5

6

2 2 2 2 2 2 6 6 1 * 1

7

6 CSN 02 1740.00 M 6x12 CSN 02 1103.10

95-2503 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 99-4605 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1186 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-2523 Cep satelit - Umlaufradbolzen - Planet pin - Axe de satellite - Perno de los satélites 4011-2538 Planetové kolo - Planetenrad - Sun wheel - Planétaire - Pion satélite 4011-2523 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 4011-2514 Pojistný plech - Sicherungsblech - Safety sheet metal part - Plaquette d'arret Platina de fijación 99-0561 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6245-2504 Víko - Deckel . Cover - Couvercle - Tapa 5911-2533 Talíové kolo s pastorkem - Tellerrad mit Ritzel - Crown wheel and bevel pinion - Grande couronne et pignon d'attaque - Rueda de corona y pión 5911-2597 Tleso diferenciálu s talíovým kolem, pastorkem a srouby Ausgleichgetriebekörper mit Tellerrad und Ritzel und Schrauben - Differential body with crown wheel, bevel pinion and bolts - Corps du différentiel avec grande couronne, pignon attaque et vis - Rueda de corona y pión

Z=20, W=21,36 mm

M 10x40 CSN 02 1101.50 Z=53/13, W=40/40 mm

107

26a 48

26a 1

26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

NOZNÍ BRZDA DISKOVÁ - SCHEIBENFUSSBREMSE - DISK TYPE FOOT BRAKE - FREIN À PÉDALE À DISQUE - FRENO DE PEDAL DE DISCO (7245-2600/08) 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26a 6

2 2 2 1 1 4 4 12 8 4 , 22,225-40 CSN 02 3680 BO 45 CSN 02 2930

4

5

7

97-0244 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 4011-2620 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 4011-2607 Profilové tsnní - Profildichtung - Moulded gasket - Joint profilé - Junta perfilada 7211-2637 Deska levá - Linke Platte - LH plate - Plaque gauche - Placa izquierda 7211-2602 Deska pravá - Rechte Platte - RH plate - Plaque droite - Placa derecha 7211-2680 Brzdová lamela s oblozením - Bremslamelle mit Belag - Brake disc with linie Plateau de frein avec la garniture - Disco de freno con revestimiento 7245-2695 Tlacný disk - Druckscheibe - Pressure disc - Disque á pousser - Disco de empuje 97-0945 Kulicka - Kugel - Ball - Bielle - Bolita 78.227.051 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7211-2606 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante

108

26a 49

26a 1

26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 48 48 48,50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

26a 2 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4

5

6

1 1 12 10 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 LJF 12 CSN 02 2930

7

7245-2624 Kos brzdy pravý - Rechter Bremskorb - RH brake cape - Cage droite de frein Jaula derecha de freno 7245-2623 Kos brzdy levý - Linker Bremskorb - LH brake cape - Cage gauche de frein Jaula izquierda de freno 99-4775 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0595 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7211-2608 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-0221 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7211-2607 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 7211-2609 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-3685 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7245-2604 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7245-2601 Náboj lamel - Lamellennabe - Hub of plates - Moyeu de disques - Arrastrador de los discos 33.227.908 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 5511-2604 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0172 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

12 CSN 02 1741.05 M 12x130 CSN 02 1101.55

M 10x1,25 CSN 02 1403.,25

45 CSN 02 2925.2

109

26a 50

26a 1

26a 26a 48 49

26a 2 3

24a 25

4

5

6

2 1

7

7245-2680 Disková brzda celek - Vollst. Schreibenbremse - Disc brake assy - Frein á disque complet - Freno de disco 7211-2615 Konzola brzdového válecku pravá - Rechte Konsole des Bremszylinders - RH bracket of brake cylinder - Console droite du cylindre de frein - Consola derecha del cilindro de freno 7211-2618 Konzola brzdového válecku levá - Linke Konsole des Bremszylinders - LH bracket of brake cylinder - Console gauche du cylindre de frein - Consola izquieda del cilindro de freno 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-5101 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 97-5113 Odvzdusovací sroub - Entlüftungschraube - Bleeder bolt - Vis de purge Tornillo purgador de aire 7245-2616 Brzdový válecek pravý - Rechter Bremszylinder - RH brake cylinder - Cylindre de frein droit - Cilindro de freno completo derecho 7245-2615 Brzdový válecek levý - Linker Bremszylinder - LH brake cylinder - Cylindre de frein gauche - Cilindro de freno completo izquierdo 7211-2621 Drzák pruziny - Halter der Feder - Spring holder - Porta-ressort - Porta-resorte 97-2180 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-5171 Stavitelná pípojka - Einstellbares Anschlusstück - Adjustable connector Raccord ajustable - Conectador ajustable 97-5091 Pívodní sroub - Zuleitungschraube - Supply hollow screw - Vis creuse d' alimentation - Tornillo hueco alimentador 99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8984 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-0223 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7011-2706 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 7211-2630 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-1467 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0779 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 7211-2613 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 7211-2619 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7211-2627 Rozprná trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador

26a

49

26

1

26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

6 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 2 2 2

10 CSN 02 1742.05

22 22

12x18 CSN 02 9310.2 M 12x1 M 12x1 6,4 CSN 02 1702.15 6 CSN 02 1740.05 M 6x14 CSN 02 1103.15 14 CSN 02 2930 PSKU 1412 M 10x22 CSN 02 1103.55

110

26a 1

26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 48 48 50 50

26a 2 3

47 48 49 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 00

4

99-5706 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno

5

6

2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4 4 2 2 4 4 1 sk. 74 19

7

10x40x35,5 CSN022111.25 2,5x16 CSN 02 1781.05 M 12 CSN 02 1492.25

99-5041 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4166 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7211-2620 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7245-2618 Pácka levá úplná - Vollst. Linke Hebel - LH lever assy - Levier gauche complet Palanca izquierda completa 7245-2619 Pácka pravá úplná - Vollst. Rechte Hebel - RH lever assy - Levier droite complet - Palanca derecha completa 80.227.024 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 7245-2620 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-1467 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7245-2602 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7211-2625 Kryt pravý - Rechter Abdeckung - RH cover - Couvercle droit 7211-2626 Kryt levý - Linker Abdeckung - LH cover - Couvercle gauche 7211-2611 Trubka pravá - Rechtes Rohr - RH pipe - Tube droit 6911-2619 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 6911-2611 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 7211-2612 Trubka levá - Linkes Rohr - LH pipe - Tube gauche 6911-2601 Trubka pravá - Rechtes Rohr - RH pipe - Tube droit 6911-2602 Trubka levá - Linkes Rohr - LH pipe - Tube gauche 6911-2621 Tleso vyrovnávace - Körper des Druckaugleichers - Compensator body Corps de compensateur 97-4390 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6911-2609 Píst - Kolben - Piston - Piston - Pistón 6711-2617 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6711-2634 Závrný sroub - Verschlusschraube - Lock bolt - Vis d'obturation - Tornillo de cierre 97-4087 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6911-2610 Pruzina vyrovnávace - Feder des Druckausgleichers - Compensator spring Ressort de compensateur 6911-2620 Vyrovnávac tlaku - Druckausgleichsvorrichtung - Pressure compensator Compensateur de pression 99-3612 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6911-2626 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9004 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-2645 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7211-2643 Trubka - Rohr - Pipe - Tube 7211-2644 Válecek - Zylinderrolle - Cylindrien roller - Roveau - Rodillo 6911-2622 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 7245-2612 Brzdová lamela s bezazbestovým oblozením-sada (7211-2680-4x) Bremslamelle mit Asbestossbelag-Satz - Brake disk with asbestosless lining-set - Plateau de frein avec garniture sans amiante-garniture

M 10x22 CSN 02 1103.55

25x1 CSN 02 9280.9

M 12 CSN 02 1401.25 8 CSN 02 1740.05 M 8x16 CSN 02 1103.15

sk.74 - Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 74 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 74 wird nicht montiert - Not mounted when simultané-ously the group 74 has been mounted - No se mon-té en cas du montage simultané du groupe 74

111

27 51S

27 1

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

PEDÁLY - FUSSHEBEL - PEDALS - PÉDALES - PEDALES 6245-2700/01) 2

51S, 54S 51S 54S 51S 51S 51S 51S 51S 51S, 52S 51S, 54S 51S 51S, 54S 51S 51S, 54S 51S 51S, 52S, 54S 51S 54S 54S 54S

27 6

3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 4 2 14 8 CSN 02 1740.05 M 8x20 CSN 02 1103.15 12x18 CSN 02 9310.2 19 M 10x16 CSN 02 1103.15 M 12x1

3

1 2 3 3d 3e 3f 3g 4 5 6a 7 8 9 10 11 13

4

5

7

97-5091 Pívodní sroub - Zuleitungschraube - Supply hollow screw - Vis creuse d' alimentation - Tornillo hueco alimentador 7011-2746 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 6245-2730 Konzola nádrzky - Konsole - Bracket - Console - Consola 6245-2711 Hlavní válec úplný - Vollst.Hauptzylinder - Master cylinder assy - Maitre cylindre complet - Cilindro maestro completo 93-0775 Píst se záklopkou - Kolben mit Klappe - Piston with safety valve - Piston avec clapet 93-0727 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 93-0777 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 99-9023 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-2733 Konzola brzdových pedal - Konsole der Bremsfusshebels - Brake pedals bracket - Console de pedáles de frein - Soporte de los pedales 6245-2731 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 5511-3908 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 97-2180 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6245-2718 Pívod k hlavním válcm - Zuleitung zu den Bremszylindern - Supply to brake cylinders - Amenné aux cylindres de frein 99-9007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 4911-2731 Objímka - Muffe - Sleeve - Manchon - Manchón 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

27 27 27 27

14 15 16 17

6911-2797 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 93-0772 Tsnní ventilu - Ventildichtung - Valve gasket - Joint 93-0769 Ventil - Ventil - Valve - Clapet - Válvula 53.255.909 Trubicková spirála - Rohrförmige Blechabdeckungs-spirale - Tube type sheet spiral guard - Spirale de tôle en forme du tube de protection - Espiral de chapa en forma del tubo protector 93-0778 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0777 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 93-0768 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 93-0775 Píst se záklopkou úplný - Vollst. Kolben mit Klappe - Piston with safety valve assy - Piston avec clapet complet - Pistón completo d' étanchéité du clapet

2 1 1 1

27 27 27 27

54S 54S 51S 54S

17a 18a 19 19a

1 1 1 1 AT 19

112

27 52S

27 1

27 27 27

27 2

54S 54S 51S, 52S, 54S 52S, 54S 52S 52S 52S 52S 52S 52S 52S 52S, 54S 52S, 54S 52S 52S 52S 52S 52S 52S

3

19c 20a 21

4

5

6

1 1 2

7

6245-2712 Hlavní válec úplný FAG - Vollst. Hauptzylinder - Master cylinder assy - Maitre cylindre complet. - Cilindro maestro completo 93-0727 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 99-1806 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M 6x15 CSN 02 1115

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

6911-2705 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 7011-2734 Hídel brzdových pedal - Bremsfusshebelwelle - Brake pedals shaft - Arbre des pédales de frein - Eje de los pedales de freno 6911-2726 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7011-2732 Pedál brzdy vnjsí - Äussenbremspedal - Outer brake pedal - Pédale de frein extérieure - Pedal de freno, exeterior 7011-2736 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 7011-2735 Zástrcka - Klinke - Catch - Doigt d'encliguetage - Gatillo 99-6883 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-1009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3609 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-8984 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-2768 Pístní tyc - Kolbenstange - Piston rod - Tige de piston - Biela 6911-2769 Cep pístnice - Kolbenstangenbolzen - Piston rod pin - Axe de tige de la piston Perno de la biela 7011-2731 Pedál brzdy vnitní - Innenbremspedal - Inner brake pedals - Pédale de frein intérieure - Pedal de la interior 7011-2737 Seizovací matice - Stellmutter - Adjusting nut - Ecrou de réglage - Tuerca de juste 5911-3517 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 97-0934 Kulicka - Kugel - Ball - Bielle - Bolita

6 1 2 1 1 1 1 4 2 7 2 2 1 2 1 1

PSDU 1820

3x20 CSN 02 2156 M 8x25 CSN 02 1103.19 M 6 CSN 02 1401.25 M 6x14 CSN 02 1103.15

IV 7,938 CSN 02 3680

113

27 53S

27 1

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

27 2

51S, 52S 52S 52S 52S 52S 52S 52S 52S 52S 52S 52S 53S 53S 53S 53S 53S 53S

3

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53a

4

5

6

5 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 1 12 CSN 02 2930

7

10 CSN 02 1741.05 10,5 CSN 02 1702.15 M 10 CSN 02 1401.25

99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5611-2719 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 4918-2727 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 4918-2736 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 4918-2728 Páka pevodná - Überzetzungshebel - Shifting lever - Levier de transmission Palanca 97-0221 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 99-4441 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4902 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 4918-2729 Pedál uzávrky - Verschlusshebel - Lock pedal - Pédale de blocage - Pedal de fiador 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 97-2822 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 53.256.020 Hídel spojkového pedálu - Kupplungsfusshebelwelle - Clutch pedal shaft Arbre de pédale d'embrayage - Eje de embrague 99-8020 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 7011-2728 Vypínací lozisko Ausrücklager - Release bearing - Butée de débrayage Cojinete de desembrague 7011-2727 Vypínací lozisko s objímkou - Ausrücklager mit Muffe - Release bearing with collar - Butée de débrayage avec manchon - Cojinete de desembrague con manchon 5711-2101 Vysouvací objímka - Ausrückemuffe - Release sleeve - Manchon de débrayage - Manguito de desenganche 7011-2726 Vysouvací páka loziska - Lagerausrückhebel - Bearing release lever - Levier de commande de la butée de débrayage - Palanca ahorquillada del cojinete de desembrague 99-4318 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

10,5 CSN 02 1702.19 3,2x20 CSN 02 1781.09

8x7x57 CSN 30 1382.12

27 27

53S 53S

54 55

1 1

27

53S

56

2

26 CSN 02 1702.15

114

27 54S

27 1

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

27 2

53S 53S 53S 53S 53S 53S 53S 53S 53S 54S 54S

3

57 58 58 59 64 65 72 73 73a 74 75

4

5

6

3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 25 CSN 02 2930 25x32x1 25x32x2

7

97-0433 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1772 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1773 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 5711-2733 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 97-4253 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6245-2725 Hídel - Welle - Shaft - Arbre - Árbol 97-4198 GUFERO 7011-2767 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 5711-2703 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 99-8984 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

25x21 CSN 02 9280.2

25x35x7 CSN 02 9401.1

M 6x14 CSN 02 1103.15 6,4 CSN 02 1702.15

115

27 1

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

27 2

54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S 54S

3

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85a 86 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 101 104 106 107 126a 127a 128a 129a 130a 131a 133 134 135 136 137 138

4

5

6

1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 oo PSKU 1412 oo 14x45x40 sk.21 10-16/9 10-16/9

7

7011-2712 Kapalinová nádrzka - Flüssigkeitsgefäss - Tank for liquid - Réservoir pour le liquide - Tanque para el liquido 93-0745 Vícko nádrzky - Schölterkappe - Tank cap - Chapeau du réservoir - Caperuza del tangue 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7011-2705 Pístní tyc - Kolbenstange - Piston rod - Tige de piston - Biella 7011-2703 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 6911-2749 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-2702 Pedál spojky - Kupplungsfusshebel - Clutch pedal - Pédale de l'embrayage Pedal de embrague 7011-2704 Hídel spojkového pedálu - Kupplungsfusshebelwelle - Clutch pedal shaft Arbre de pédale d'embrayage - Eje del pedal del embrague 53.800.002 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 53.800.002 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 6245-2732 Hadice pívodu spojky - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 6245-2733 Hadice pívodu spojky - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 7011-2743 Pívodní trubka - Zuführungrohr - Inlet tube - Tuyau d'admission - Tubo alimentador 7011-2774 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 7011-2706 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 99-5854 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-5070 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7011-2742 Drzák pruziny spojky - Halter der Kupplungsfeder - Clutch spring holder Porte-ressort de l' embrayage - Porta-resorte del embrague 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-9010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-2741 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-4696 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-5092 Pívodní sroub - Zuleitungschraube - Supply hollow screw - Vis creuse d' alimentation - Tornillo hueco alimentador 97-5101 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 97-5113 Odvzdusovací sroub - Entlüftungschraube - Bleeder bolt - Vis de purge Tornillo purgador de aire 53.256.908 Vypínací válec spojky - Ausrückzylinder der Kupplung - Clutch release cylinder - Cylindre de dégagement de l'embrayage - Cilindro de desengrane 93-0944 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 93-0941 Píst - Kolben - Piston - Piston - Pistón 93-0942 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-0943 Stírací krouzek - Reibungsring - Stearing ring - Segment de raclage - Segmento rascador 7011-2768 Tsnící krouzek (manzeta) - Dichtungsring (Manschette) - Sealing ring (cuff) Anneau d'étanchéité (gaine) - Anillo de junta (manguito) 99-5045 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 6245-2720 Konzola úplná - Vollst.Konsole - Bracket assy - Console complet - Consola completa 97-2069 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 53.256.302 Oprný cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-3642 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0945 Vodící krouzek - Führungsring - Guide ring - Anneau de guidage - Anillo

6 CSN 02 1740.05 M 6 CSN 02 1401.29 oo

oo 4x22 CSN 02 1781.2

M 8 CSN 02 1401.25 M 8x30 CSN 02 1103.15 13 CSN 02 1703.15 M 10x1

FRAGOKOV < 20.3.2001 (53.256.908) (53.256.908) (53.256.908) (53.256.908) (53.256.908) 2,5x32 CSN 02 1781.09

10x16 CSN 02 9310.2

M 10 ISO 4032 < 20.3.2001 (53.256.908)

sk.21 - Montuje se se skupinou 7011-2150 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 7011-2150 - Mounted in case the group 7011-2150 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 7011-2150 oo - Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 7011-2150 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 7011-2150 wird nicht montiert - Not mounted when simultané-ously the group 7011-2150 has been mounted - No se mon-té en cas du montage simultané du groupe 7011-2150

116

28 55S

28

ZADNÍ POLOOSA S PORTÁLEM - HINTERE HALBACHSE MIT PORTAL - REAR HALF-AXLE WITH PORTAL - DEMI-ARBRE ARRIÈRE AVEC PORTIQUE - SEMI-EJE TRASERO CON PORTAL (6211-2800/14) 1 2

55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S

28

3

1 2 3 4a 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16a 17 17 18 19 20

4

99-1467 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

8 34 2 1 4 2 2 4 2 2 12 4 6 6 1 1 1 8 2 2 30 km DB 30 km DB M 18x1,5x44 M 18x50 30 km 50x72x12

7

M 10x22 CSN 02 1103.55 10 CSN 02 1740.05

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5711-2819 Vícko horní - Oberdeckel - Top cap - Couvercle supérieur - Tapa superior 90-5709 RHODORSEAL 97-1078 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6211-2805 Hídel diferenciálu - Ausgleichgetriebewelle - Differential shaft - Arbre du différentiel - Eje del diferencial 5511-2804 Krycí plech - Deckblech - Protection sheet metal piece - Tôle de protection Chape de protectión 6011-2807 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-2801 Portál - Portal - Portal - Portique - Portal 6211-2811 GUFERO 6211-2818 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9762 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-0385 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1319 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 90-7724 Loctite 243 6211-2802 Pouzdro zadní nápravy - levé - Linker Hinterachsegehäse - LH rear axle housing - Trompette du pont arrière, gauche - Caja del puento trasero izquierdo 6211-2803 Pouzdro zadní nápravy - pravé - Rechter Hinterachsegehäse - RH rear axle housing - Trompette du pont arrière, droite - Caja del puento trasero derecho 6011-2806 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-2804 Ozubené kolo - Zahnrad - Gear wheel - Pignon - Rueda dentada 3711-2804 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte

6410 CSN 02 4630 30 km Z=12, W=70,2 mm

M 18 CSN 02 1402.65 M 14x45 CSN 02 1101.75 M 14x35 CSN 02 1103.55

30 km Z=61, W=61 mm

117

28 1

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28 2

55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 56S 56S 56S 56S 56S 56S 56S 56S 56S 56S 56S 55S

3

21 22 23 24 25 26a 27 28 29a 30 31 32 33 34 35 35 39 39 40 41 48 49 51 52 53 54

4

5

6

2 2 2 4 4 1 2 6 1 20 1 1 4 4 16 16 16 2 2 8 8 2 2 2 2

7

5511-2812 Pojistná vlozka - Sicherungseinlage - Safety insert - Pièce intercalée de sureté - Imposición de seguridad 97-1418 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 5511-2807 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 5711-2811 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 97-0710 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 90-5710 RHODORSEAL 6011-2808 Víko zadní - Rückwärtiger Deckel - Rear cover -Couvercle arrière - Tapa trasera 99-2984 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 90-5707 RHODORSEAL 99-8442 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-2803 Víko portálu levé - Linker Portaldeckel - LH portal cover - Couvercle de portique, côté gauche - Tapa del portal, izguierdo 6011-2804 Víko portálu pravé - Rechter Portaldeckel - RH portal cover - Couvercle de portique, côté droit - Tapa del portal, derecha 97-2143 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-2727 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-3641 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-3645 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 4011-2815 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 10.161.901 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-2801 Hídel kola - Radwelle - Wheel shaft - Arbre de roue - Eje de la rueda 95-2801 Víko pední - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant - Tapa delantera 99-2116 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-2810 GUFERO 97-1335 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0254 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 90-7729 LOCTITE 277

32211 E CSN 02 4720

KM 11 CSN 02 3630

M 10x30 CSN 02 1201.25 M 10x30 CSN 02 1201.75

20x26 CSN 02 9310.3 M 20x1,5 CSN 02 1915.15 M 22x1,5 CSN 30 375165 X X Z=26, W=76,5 mm M 8x20 CSN 02 1143.55 8 CSN 02 1740.05 80x100x13 30214 E CSN 02 4720 70 CSN 02 2930

118

29 57S

29 1

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

RUCNÍ BRZDA - HANDBREMSE - HAND BRAKE - FREIN À MAIN - FRENO DE MANO (72452900/01) 2

57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S, 58S 57S 57S 57S, 58S 57S, 58S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S 57S

29 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 M 10x20 CSN 02 1103.15 3,2x20 CSN 02 1781.09 13 CSN 02 1703.19 M 12x1,25 CSN 02 1401.25 3,2x20 CSN 02 1781.05 8,4 CSN 02 1702.15 M 8 CSN 02 1401.25 M 12 CSN 02 1492.25 6 CSN 02 2929.05

3

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31a 32 33 34 35

4

5

7

78.231.034 Knoflík - Knopf - Button - Bouton-poussoir - Botón 5511-2706 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6211-2161 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 7011-2903 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 7011-2904 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 5711-2737 Cep II - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6211-2157 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 97-0210 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6211-2162 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-2914 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 99-4166 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6911-7510 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6911-2753 Píchytka pruziny - Schelle der Feder - Spring clamp - Attache du Ressort Resorte 6911-2752 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-4905 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4309 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-2915 Páka rucní brzdy - Handbremsehebel - Hand brake lever - Levier à main de frein - Palanca del freno de mano 7011-2913 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5711-2735 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 6211-2911 Náboj brzdy - Bremsnabe - Brake hub - Moyau de frein - Cubo de freno 6211-2015 Bovden - Bowden - Bowden - Bowden - Bowden 99-4902 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4691 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3628 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7011-2906 Základna - Basis - Base - Base - Base completa 99-9027 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

119

29 1

29 29 29 29 29 29 29 29

29 2

57S, 58S 58S 58S 58S 58S 58S 58S 58S

3

36 54 55 56 57 58 59 63

4

5

6

10 2 2 2 2 2 2 2

7

10 CSN 02 1742.05

99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-2906 Pruzný clen - Elastiches Glied - Elastic element - Élement flexible - Elemento elástico 6211-2912 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 6211-2913 Rozprný krouzek - Spreitzring - Spacing ring - Anneau entretoise - Anillo ditanciador 6211-2914 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 6211-2909 Tyc - Stange - Rod - Barre - Barra 99-4174 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6211-2905 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante

M 8 CSN 02 1492.29

120

185,186 62aS

185, 186

1

185 185

VÝVODOVÝ A KLOUBOVÝ HÍDEL CARRARO Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- ZAPF UND GELENKWELLE - DRIVE AND CARDAN SHAFT - ARBRE DE PRISE DE FORCE ET ARBRE ARTICULÉ - ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA Y EJE ARTICULADO (53.185.000/15) 3

5 9

185,186

6

1 1 Z=29, W=34 mm Z=36, W=20 mm

2

62aS 62aS

4

5

7

7245-3058 adicí spojka - Schaltkupplung - Shifting clutch - Embrayage d'accouplement Embrague de acoplamiento 53.185.014 Kolo stálého zábru redukce - Dauereingriffsrad der Reduktion - Constant mesh reduction gear - Pignon en prise constante du démultiplicateur - Rueda de reducción de engrane constante 7245-3022 Vlozené kolo - Zwischenrad - Intermediate gear - Pignon intermédiaire - Rueda intercalada 97-1952 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 7245-3023 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6045-3010 Tecí krouzek - Reibring - Friction ring - Anneau de friction - Anillo de fricción 97-0257 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 53.185.012 Pojistný plech - Sicherungsblech - Safety sheet metal part - Plaquette d'arret Platina de fijación 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0986 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-6496 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 90-5707 RHODORSEAL 5945-3010 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 6045-3006 Páka volící - Wählerhebel - Selector lever - Levier-sélecteur - Palanca de silección 95-2717 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6045-3005 Drzák pruziny - Halter der Feder - Spring holder - Porte ressort - Porta resorte 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6045-3004 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3019 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-2509 Kámen vidlice - Gabel-Gleitstein - Fork block - De d'appui de fourchete - Bloque de la horquilla 99-8011 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 99-3806 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5611-2719 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 53.185.002 Vlozené kolo - Zwischenrad - Intermediante gear - Pignon intermédiaire - Rueda intercalada 6045-3013 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 99-8436 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

62aS 62aS 62aS 62aS 62aS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS, 62cS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS

10 11 11a 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 37

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 1 3 6 2 1 2 1 1 1 4

Z=33, W=47 mm INA 85x92x20

85 CSN 02 2930

6 CSN 02 1740.05 M 6x12 CSN 02 1103.19

10 CSN 02 1741.05 10,5 CSN 02 1702.15 M 10x28 CSN 02 1207.55

5x5x47 CSN 30 1382.12 M 10 CSN 02 1402.29 Z=25, W=21 mm

M 10x140 CSN 02 1201.55

121

185,186 62bS

185 1

185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

185 2

62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62cS 62bS,c 62bS,c 62bS,c 62cS 62bS,c

3

38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54

4

97-4251 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 53.185.008 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 53.185.080 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca

5

6

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

7

22x18 CSN 02 9280.2

95-2522 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla

99-5061 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4311 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 53.185.015 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-1461 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1788 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1787 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 53.185.018 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 99-6809 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 97-0297 Pojistný krouzek.-.Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 53.185.903 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5745-3011 Vícko - Kappe - Cover - Chapeau - Tapadera 97-4521 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 53.185.901 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d' étancheité - Junta 53.185.909 Spojka úplná - Vollst.Kupplung - Clutch assy - Embrayage complet - Embrague completa 97-1328 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete

3,2x28 CSN 02 1781.09 13 CSN 02 1702.15 32304 A CSN 02 4720 40x52x0,2 40x52x0,1 40x52x0,14 6x18 CSN 02 2156 52 CSN 02 2931 8x45 65x3 CSN 02 9281.2 COMBI SF 6 35-60-18,5

30207 E CSN 02 4720

122

185,186 62cS

185 1

185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

185 2

62bS,c 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62bS 62cS 62cS

3

55 56 57 57 58 59 60 60 60 60 62 64 67 68

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 Z=23, W=22 mm Z=22, W=22 mm

7

Z=22/16, W=40/61,4 mm

53.185.017 Hídel vývodu - Antriebswelle - Drive shaft - Arbre d' entrainement - Eje de mando 6745-3006 Spojka - Kupplung - Gear bush - Manchon - Embrague 53.185.003 Kolo vývodu - Antriebsrad - Drive wheel - Pignon d'entrainement - Rueda del mando 53.185.022 Kolo vývodu - Antriebsrad - Drive wheel - Pignon d'entrainement - Rueda del mando 6745-3070 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 97-1413 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1801 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1802 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1803 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1805 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 5545-3010 Krycí vícko - Abdeckkape - Covering cap - Chapeau couvrant - Tapadera de cubrir 99-9006 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2811 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 53.185.060 Spojovací hídel s úplným unásecem Z 4340, 5340, 6340,7340-Verbindungswelle mit vollständiger Mitnehmer - Connecting shaft carrier assy Arbre de jonction avec entraineur complet - Árbol de union con arrastrador completo 53.185.070 Spojovací hídel s úplným unásecem Z 3340 - Verbindungswelle mit vollständiger Mitnehmer - Connecting shaft carrier assy - Arbre de jonction avec entraineur complet - Árbol de union con arrastrador completo 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 53.185.001 Skí vývodu - Antriebkasten - Drive box - Boite d'entrainement - Caja del mando 97-2143 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-2703 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 53.186.020 Kryt Z 3340 - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 53.186.010 Kryt Z 4340,5340,6340,7340-- Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 99-1414 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

32206 E CSN 02 4720 50x61x0,1 50x61x0,2 50x61x0,3 50x61x0,5

M 8x18 CSN 02 1103.15 KM 6 CSN 02 1470

185

62cS

68

1

185 185 185 185 185 185 185

62cS 62bS,c 62bS 62bS 62cS 62cS 62cS

70 76 77 78 80 80 81

1 1 1 1 1 1 4 M 8x16 CSN 02 1103.25 ODH 20x26 CSN 02 9310.3 M 20x1,5 CSN 02 1914.15

123

Pehled montáze kola vývodu ve vývodové skíni pi montázi rzných rozmr kol - Montageübersich des Antriebrades im Antriebskasten bei der Montage der Räder mit verschriedenen Dimensionen - Assembly survey drive gear in outlet housing at assembly of disparate wheels - Résumé du montage de pignon dans la boité d'entraivement quand on monte des différentes types des pneus 53.185.003 53.185.022 Ozubené kolo 23 zub Ozubené kolo 22 zub Zahnrad 23 Zahn Zahnrad 22 Zahn Geare wheel 23 Cogs Geare wheel 22 Cogs Pignon 23 Dents Pignon 22 Dents Rueda dentada 23 Rueda dentada 22

ZETOR 3340,4340,5340,6340,7340-CARRARO Zadní pneu Hinterräder Rear weel Roue árriére Pední pneu - Vorderrad - Front weel - Roue avant

9,5-24 25 km 30 km 12,4-32 12,4-36 13,6-36 14,9-28 16,9-28 16,9-30 18,4-30 16,9-34 13,6-38 53.185.003 53.185.022 -53.185.003 53.185.003 (53.185.022) 53.185.022 -----

11,2-24 25 km 30 km -53.185.003 53.185.022 -53.185.003 -53.185.003 (53.185.022) ----

12,4-24 25 km 30 km --53.185.003 ---53.185.003 -53.185.003 53.185.022 53.185.022

13,6-24 25 km 30 km ---------53.185.003 53.185.003

Hodnoty v závorkách udávají, ze náprava spluje pedbh do 5% - Angaben in Klammern führen an, daß die Achse erfüllt den Überlauf bis 5 % - Valve in bracket inform, that axle perform over drive to 5% - Les données entre parenthéses indiquent que l' essieuremplit le dépassement jusqu'a 5 %

124

172 72a

172

PEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- ANTRIEBSVORDERACHSE - FRONT WHEEL AXLE - PONT AVANT D'ENTRAINEMENT - EJE DE MANDO 2

72a 72a 72a

172

1

172 172 172

3

00 00 00

4

5

6

1 1 1

7

25 km ref. 139783 30 km ref. 139784 40 km ref. 139785

53.172.912 Pední hnací náprava - celek - Vollst. Antriebsvorderachse - Front wheel axle assy - Pont avant entrainement complet - Eje de mando completa 53.172.913 Pední hnací náprava - celek - Vollst. Antriebsvorderachse - Front wheel axle assy - Pont avant entrainement complet - Eje de mando completa 53.172.914 Pední hnací náprava - celek - Vollst. Antriebsvorderachse - Front wheel axle assy - Pont avant entrainement complet - Eje de mando completa

125

172a 72b

172a 1

172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a

TLESO NÁPRAVY CARRARO Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 - ACHSKÖRPER - AXLE BODY CORPS DE L'ESSIEU - CUERPO DEL EJE 2

72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b 72b

172a 7

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 4 4 1 2 1 1 1 OR 107,67x1,78 M 24 M 14x75 15x35 M 10x1 M 6x1

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4

5

6

93-0101 Drzák pední - Vorderer Halter - Front holder - Support avant - Soporte delantero 93-0102 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 93-0103 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0104 Odvzdusovací zátka - Entlüftungsstopfen - Bleeder plug - Bouchon de purge Tapón purgador de aire 93-0105 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 93-0106 Talíová podlozka - Tellerunterlegscheibe - Plate washer - Rondelle belleville Arandela de disco 93-0107 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-0108 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 93-0109 Tleso nápravy - Achskörper - Axle body - Corps de l'essieu - Cuerpo del eje 93-0110 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-0111 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 93-0112 Výrobní stítek - Erzeugungsnummerschild - Production number plate - Plaque de constructeur - Rótulo de la fabricación 93-0113 Nýt - Niet - Rivet - Rivet - Remache 93-0114 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 93-0115 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-0116 Talíová podlozka - Tellerunterlegscheibe - Plate washer - Rondelle belleville Arandela de disco 93-0117 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0118 Centracní vedení - Zentrierführung - Centering guide - Guide de centrage Guita de centrar 93-0119 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 93-0120 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-0121 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0122 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 93-0123 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau étancheité - Anillo de junta

126

172a 1

172a 172a 172a

172a 2

72b 72b 72b

3

24 25 26

4

93-0125 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0188 GUFERO COMBI

5

6

1 10 2 M 12x33 30x44x14

7

93-0124 Drzák zadní - Hinterer Halter - Rear holder - Support arrière - Soporte trasero

127

172b 72cS

172b

PASTOREK S TALÍOVYM KOLEM CARRARO Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 - TELLERRAD MIT RITZEL - CROWN GEAR WITH BEVEL PINION - COURONNE D'ANGLE AVEC PIGNON D'ATTAQUE - PIÓN CON RUEDA DE CORONA 2

72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS 72cS

172b

1

172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b

3

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 30x44x14 8x45 M 35x1,5 25 km Z=32/9 30 km Z=32/10 S=2,50 mm S=2,60 mm S=2,70 mm S=2,80 mm S=2,90-mm S=3,00 mm S=3,20 mm S=3,30 mm S=3,40 mm 31307

7

93-0162 Talíové kolo s pastorkem - Tellerrad mit Ritzel - Crown gear with bevel pinion - Couronne d'angle avec pignon d'attaque - Rueda de corona con pión 93-0163 Talíové kolo s pastorkem - Tellerrad mit Ritzel - Crown gear with bevel pinion - Couronne d'angle avec pignon d'attaque - Rueda de corona con pión 93-0164 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0165 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0166 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0167 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0168 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0169 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0171 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0172 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0173 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0174 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-0175 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 93-0176 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 93-0177 Korunová matice - Kronnemutter - Crown nut - Couronne ecrou - Corona tuerca 93-0178 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 53.185.903 Kolík - Stift - Pin - Axe - Perno 53.185.909 Spojka úplná - Vollst.Kupplung - Coupling assy - Embrayage compléte 93-0189 Víko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 93-0188 GUFERO COMBI

128

172c 72dS

172c 1

172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c

DIFERENCIÁL CARRARO Z 3340,4340, 5340, 6340, 7340 - DIFERENTIAL - DIFFERENTIAL DIFFÉRENTIEL - DIFERENCIAL 2

72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS 72dS

172c 6

2 2 2 2 10 8 2 2 2 2 12 1 1 1 1 6x40 30209 M 10x1,5x75 M 6x10

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17

4

5

7

93-0191 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0192 Satelit - Umlaufrad - Planet - Satellite - Satelite 93-0193 Planetové kolo - Planetenrad - Sun wheel - Planétaire - Pinón satélite 93-0194 Oprka - Stütze - Support - Pièce d'appui - Anillo de apoyo 93-0195 Lamela vnjsí - Aussenlamelle - External clutch plate - Disque extérieur - Platillo exterior 93-0196 Lamela vnitní - Innenlamelle - Inner plate - Lamelle intérieure - Lámina interior 93-0197 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0198 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 93-0199 Pojistná matice - Sicherungsmutter - Tab nut - Ecrou de sûreté - Tuerca de seguridad 93-0201 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-0202 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0203 Diferenciál úplný - Vollst. Diferential - Differential assy - Différentiel complet Diferencial completo 93-0157 Diferenciál, sada - Diferential, satz - Differential, kit - Différentiel, set Diferencial, juego 93-0158 Cep satelit - Umlaufbolzen - Planet pin - Axe de satellites - Perno de los satélites 93-0159 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador

129

172d 72eS

172d 1

172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d

NÁBOJ KOLA CARRARO - Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 - RADNABE - WHEEL HUB - MOYEU DE ROUE - ÁROL ARTICULADO 2

72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS 72eS

172d 7

2 2 2 2 2 12 12 6 6 18 6 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 16 M 18x1,5 CSN 30 3751.55 D 45 TSPE 10.9 M 8x20 5933 M 10x45 D.34 DIN 471 2-173

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13a 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4

93-0211 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

16

93-0212 Náboj kola - Radnabe - Wheel hub - Moyeu de la roue - Cubo de la rueda 93-0213 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-0214 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 93-0215 Ozubené kolo - Zahnrad - Gear wheel - Pignon - Rueda dentada - Rueda dentada 93-0216 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0217 Centracní vedení - Zentrierführung - Centering guide - Guide de centrage Guita de centrar 93-0218 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0219 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-0206 Planetové kolo - Planetenrad - Sun wheel - Planétaire - Pion satélite 93-0207 Jehla - Nadel - Needle roller - Rouleau á aiguille - Rodillo aguja 93-0222 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0252 Kolík - Stift - Pin - Axe - Perno 93-0208 Reduktor úplný - Vollst. Reduktor - Reduction gear assy -Réducteur complète Reductor complet 93-0225 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-0226 Sroub - Schraube - Bolt -Vis - Tornillo 93-0205 Korunové kolo - Kronenrad - Crown gear - Couronne dentée - Rueda de corona 93-0228 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0229 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 93-0230 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0231 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-0232 GUFERO 97-3636 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

130

172e 72fS

172e 1

172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e 172e

KLOUBOVÝ HÍDEL CARRARO - Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 - GELENKWELLE - CARDAN SHAFT - ARBRE ARTICULÉ - COBO DE LA RUEDA CON FRENO 2

72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS 72fS

172e 6

2 2 2 4 16 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 8 M 16 45x65x12 M 6x1 M 12x1,75x30

3

1 2 3 4 7 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4

5

7

93-0241 Úplný hnací hídel - Vollst. Antriebswelle - Drive shaft assy - Arbre moteur complet - Arbol impulsor completo 93-0243 Hídel diferenciálu - Ausgleichgetriebewelle - Differential shaft - Arbre du différentiel - Arbol del diferencial 93-0245 Unásec - Mitnehmer - Carrier - Entraîneur - Arrastrador 93-0247 Kízový cep úplný - Vollst. Kreuzzapfen - Cross pin assy - Axe de croisillon complet - Muón de cruceta complet 93-0140 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0249 Hídel kola - Radwelle - Wheel shaft - Arbre de roue - Eje de la rueda 93-0141 Otocný cep - Drehbolzen - Hand pivot - Pivot de fuseé - Pivote giratorio 93-0142 Tleso pravé - Rechter Achskörper - RH axle body - Corps de l'essieu droit Cuerpo derecho del eje 93-0143 Otocný cep - Drehbolzen - Hand pivot - Pivot de fuseé - Pivote giratorio 93-0105 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 93-0146 Tleso levé - Linke Achskörper - LH axle body - Corps de l'essieu gauche Cuerpo izquierdo del eje 93-0147 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 93-0148 GUFERO COMBI 93-0149 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0150 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0127 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón

131

275 72g

275

HYDROSTATICKÉ ÍZENÍ CARRARO - Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 - HYDROSTATISCHE LENKUNG - HYDROSTATIC STEERING - DIRECTION HYDROSTATIQUE - DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA 2

72g 72g 72g 72g 72g 72g 72g 72g 72g 72g 72g

275

1

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4

5

6

1 2 2 1 6 1 1 1 2 2 1 M 18x1,5 M 16x1,5x70 16 M 18x1,5

7

93-0131 ídící tyc levá - Linke Steerungsstange - LH steering rod - Barre de commande gauche - Bara de dirección izquierda 93-0132 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0129 Kloub ídící tyce - Steuerungsstangegelenk - Joint steering rod - Articulé de barre de commande - Articulado de barra de dirección 93-0134 ídící tyc levá úplná - Vollst.Linke Steerungsstange - LH Steering rod assy Barre de commande gauche complet - Bara de dirección izquierda completa 93-0135 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0136 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0137 ídící tyc pravá - Rechte Steerungsstange - RH steering rod - Barre de commande droite - Bara de dirección derecha 93-0128 ídící tyc pravá - úplná - Vollst.Rechte Steerungsstange - RH steering rod assy - Barre de commande droite complet - Bara de dirección derecha completa 93-0139 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0145 Hlava válce - Zylinderkopf - Cylinder head - Culasse - Culata de cilindro 93-0151 Kompletní válec hydrostatického ízení - Vollst. Zylin-der der hydrostatischen Lenkung - Hydrostatic steering cylinder assy - Cylindre de la direction hydrostatique complet - Cilindro completo de la dirección hidrostática 93-0152 Sada tsnní - Satz der Dichtungen - Set of seals - Jeu de joints étanchéité Juego de juntas - Juego de juntas 93-0155 Sada tsnní - Satz der Dichtungen - Set of seals - Jeu de joints étanchéité Juego de juntas - Juego de juntas 93-0153 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d' étancheité - Junta 93-0154 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d' étancheité - Junta

275 275 275 275

72g 72g 72g 72g

12 13 14 15

1 1 2 2 36x44x8 PW 36/f

132

275 1

275 275

275 2

72g 72g

3

16 17

4

93-0130 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

2 2 M 16x1,5x90

7

93-0156 Pouzdro - Buchse - Bush - Anneau - Buje

133

33 73S

33

PEDNÍ NÁPRAVA S KONZOLOU Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - VORDERACHSE MIT KONSOLE - FRONT AXLE WITH BRACKET - ESSIEU AVANT ET MAIN SUPPORT - EJE DELANTERO CON CONSOLA (7211-3300/03) 1 2

70 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S 73S

33

3

1 2 3 4 4 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22

4

5

6

2 1 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 8 MB 6060 DX 4 - 0,05 mm 4,1 - 0,05 mm 4,3 - 0,05mm

7

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

5511-3303 Centracní trubka pední - Vordere Zentrierrohr - Front centering tube - Tube de centrage avant - Tubo de centraje delantero 5511-3313 Pojistný sroub - Sicherungschraube - Safety screw - Vis d'arret - Tornillo de seguridad 5511-3314 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-3306 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-3307 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-3308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-3309 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 6211-3311 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 7211-3301 Pední náprava - Vorderachse - Front axle - Essieu avant - Eje delantero 6711-3301 Pouzdro - Buchse - Bush - Manchon - Buje 6711-3302 Svislý cep - Achsschenkelbolzen - King pin - Pivot de roue - Pivote vertical 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 7211-3306 Drzák levý - Linker Halter - LH holder - Support gauche - Soporte izquierdo 7211-3307 Drzák pravý - Rechter Halter - RH holder - Support droit - Soporte derecho 7211-3321 Konzola pední nápravy - Vorderachsenkonsole - Front axle bracket - Main support de esieu avant - Consola del eje delantero 97-0165 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0173 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-2832 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3536 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3645 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

65 CSN 02 2925.2 48 CSN 02 2925.2 KM 10x1 CSN 23 1472 M 10x25 CSN 02 1103.55 M 18x1,5 CSN 02 1401.29 M 14 CSN 02 1401.55

134

33 1

33 33 33 33

33 2

73S 73S 73S 70

3

23 24 25 26

4

99-3807 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

1 4 8 4

7

M 14x1,5 CSN 02 1402.29 10 CSN 02 1704.05 14 CSN 02 1740.05 18 CSN 02 1740.05

99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4809 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4811 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

135

203 73a

203

KONZOLA PEDNÍ NÁPRAVY CARRARO Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340 VORDERACHSENKONSOLE CARRARO - FRONT AXLE BRACKET CARRARO - MAIN SUPPORT DE L'ESSIEU AVANT CARRARO - RUEDA DE MANDO DELANTERA CARRARO (53.203.000/01) 2

73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a 73a

203

1

203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4

5

6

1 1 4 4 1 8 8 2 2 2 2 2 2 2 sk.41 sk.41

7

5511-3305 Drzák levý - Linker Halter - LH holder - Support gauche - Soporte izquierdo 5511-3306 Drzák pravý - Rechter Halter - RH holder - Support droit - Soporte derecho 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 53.203.011 Konzola pední nápravy - Vorderachsenkonsole - Front axle bracket - Main support de esieu avant - Consola del eje delantero 99-3645 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4809 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-3303 Centracní trubka pední - Vordere Zentrierrohr - Front centering tube - Tube de centrage avant - Tubo de centraje delantero 53.203.003 Centracní trubka zadní - Hintere Zentrierrohr - Rear centering tube - Tube de centrage arrière - Tubo de centraje trasero 53.203.002 Centracní trubka pední - Vordere Zentrierrohr - Front centering tube - Tube de centrage avant - Tubo de centraje delantero 99-2642 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2649 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3746 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3749 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

M 10x25 CSN 02 1103.55 10 CSN 02 1704.05

M 14 CSN 02 1401.55 14 CSN 02 1740.05

M 16x1,5x75 CSN 02 1176.59 M 18x1,5x75 CSN 02 1176.59 M 16x1,5 CSN 02 1401.59 M 18x1,5 CSN 02 1401.59

sk.41- Montuje se se skupinou 41 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 41- Mounted in case the group 41 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 41

136

34 75S

34 1

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 72 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S

NÁSTAVCE PEVNÉ Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - FESTE ANSÄTZE - RIGID EXTENSIONS EMBOUTS RIGIDES - EXTENSIONES RIGIDAS (7211-3400/01) 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 00 00

34 6

2 2 1 2 2 2 2 12 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 M 14x1,5x8x48

4

5511-3405 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

5

7

5511-3401 Otocný cep - Drehbolzen - Pivot - Pivot de fusée - Pivote giratorio 5511-3410 Hlava ízení pravá - Rechte Lenkkopf - RH steering head - Tête de direction droite - Cabezal de dirección derecho 5511-3411 Nákruzek - Bundring - Collat - Collet - Anillo 5511-3412 Náboj pedního kola - Vorderradnabe - Front wheel hub - Moyeu de la roue avant - Cubo de la rueda delantera 5511-3413 Víko loziska - Lagerdeckel - Bearing cover - Chapeau du roulement - Tapa del cojinete 5511-3629 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5711-3413 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6711-3402 Svislý cep - Achsschenkelbolzen - King pin - Pivot de roue - Pivote vertical 6711-3403 Pouzdro - Buchse - Bush - Manchon - Buje 6711-3405 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 7211-3401 Nástavec levý - Linker Ansatz - LH extension -Embout gauche - Extensión izquierda 7211-3402 Nástavec pravý - Rechter Ansatz - RH extension -Embout droit - Extensión derecha 7211-3403 Páka ízení levá - Linke Lenkhebel - LH steering arm - Levier de direction, côté gauche - Palanca izquierda de dirección 7211-3407 Páka ízení levá - Linke Lenkhebel - LH steering arm - Levier de direction, côté gauche - Palanca izquierda de dirección 7211-3408 Páka ízení pravá - Rechter Lenkhebel - RH steering arm - Levier de direction, côté droit - Palanca derecha de dirección 7211-3485 Nástavec pevný levý úplný - Vollst. linker festen Ansatz - LH rigid extension assy - Embout rigide gauche complet - Extensión rigida izquierda completa 7211-3486 Nástavec pevný pravý úplný - Vollst. rechter festen Ansatz - RH rigid extension assy - Embout rigide droit complet - Extensión rigida derecha completa

137

34 1

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

34 2

75S 75S 75S 72 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S 75S

3

18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

4

5

6

2 2 2 2 2 4 2 4 12 2 2 12 2 2 2 2 2

7

95-3417 Pítazná matice - Klemmutter - Lock nut - Ecrou de serrage - Tuerca de presión 95-3419 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1429 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1433 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1510 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1825 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1826 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-2814 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 97-3637 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-4026 GUFERO 97-4273 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-0388 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3881 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4977 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-5091 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-6520 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-8026 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta

30305 E CSN 02 4720 30309 E CSN 02 4720 51109 CSN 02 4730 45x55x0,5 45x55x1 KM 10x1 CSN 02 7421 M 14x1,5 CSN 30 3751.25 GP 90x110x13 CSN 02 9401.1 70x60 CSN 02 9280.2 M 14x1,5x75 CSN 02 1101.75 M 24x2 CSN 02 1412.25 4x36 CSN 02 1781.00 5x45 CSN 02 1781.09 12x80 CSN 02 2150.2 12x8x27 CSN 30 1382.12

138

35S 76S

35S

ÍZENÍ A REGULACE PALIVA - LENKUNG UND KRAFTSTOFFREGELUNG - STEERING AND THROTTLE CONTROL - DIRECTION ET ACCÉLÉRATION - DIRECCIÓN Y REGULATIÓN DE COMPUSTIBLE (63.272.000/1) 2

76S 76S 76S 76S

35S

1

35S 35S 35S 35S

3

1 2 3 4

4

5

6

1 1 1 1 175-400

7

53.272.905 Volant - Lenkrad - Steering wheel - Volant de direction -Volante de dirección 53.272.906 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 63.272.001 Hídel volantu - Lenkradwelle - Steering wheel shaft - Arbre du volant de direction - Eje del volante de dirección 63.272.010 Drzák hídele volantu úplný - Vollst. Lenkradwellenhalter - Steering wheel shaft holder assy - Porte-arbre complet du volant de direction - Porta-eje completo del volante de dirección 7011-3512 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-3521 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 7011-3523 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 78.272.011 Vícko konzoly 97-0233 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0294 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1006 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 99-1473 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2123 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3744 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3691 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4313 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4792 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9540 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-4396 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S 35S

76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S 76S

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 7 1 25 CSN 02 2930 47 CSN 02 2931 6005 CSN 02 4630 M 12x30 ISO 4017 M 10x20 ISO 4762 M 12 CSN 02 1401.59 M 16x1,5 ISO 8675 17 CSN 02 1702.15 10 CSN 02 1740.09 12 CSN 02 1741.09 B 4,2x13 18x14 CSN 02 9280.2

139

35 79S

35 1

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

REGULACE PALIVA - KRAFTSTOFFREGELUNG - THROTTLE CONTROL - ACCÉLÉRATION REGULATIÓN DE COMPUSTIBLE (4911-3510/01, 5911-3510/30) 2

79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S

35 6

6 X X 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 M 6 levá CSN 02 1401.25 M 6 CSN 02 1401.25 4x4x12 CSN 30 1382.12

3

29 80 81 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 110 111 112

4

99-2271 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

7

6 CSN 02 1740.05

99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5911-3502 Konzola slapky - Konzole - Bracket - Support - Soporte 5911-3566 Unásec s pákou - Mitnehmer mit Hebel - Carrier with lever - Entraineur avec levier - Arrastrador con palanca 99-8004 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 5911-3513 Tecí podlozka - Reibungsunterlage - Friction pad - Piéce intercalaire de friction - Arandela de fricción 5911-3514 Pruzina talíová - Tallerfeder - Plate spring - Rondelle bellevile - Resorte (tipo plastilo) de disco 5911-3567 Kolík - Stift - Pin - Axe - Perno 5911-3517 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5911-3571 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 5911-3515 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6711-3515 Kulová pánev - Kugelschalle - Ball bushing - Coussinet de rotule - Casco de rotula 99-3609 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 95-3542 Stavcí matice - Stellmutter - Adjusting nut - Ecrou de reglage - Tuerca de fricción 4911-3503 Táhlo Z 3320, 3340 - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 5911-3556 Táhlo Z 4320-7340-- Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 4011-3514 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 99-3653 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

140

35 1

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

35 2

79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S 79S

3

113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

4

5

6

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1

7

6,4 CSN 02 1702.15 1,6x10 CSN 02 1781.05

99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5071 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 95-3549 Oko - Ose - Eye - Osillet - Ojal 5911-3512 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 5911-3541 Svorka - Schelle - Clamp - Pince - Grapa 5911-3563 Svrací koncovka - Schelle - Clamp - Pince - Grapa 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9002 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-3544 Lanko - Seil - Cable - Cable - Cable 5911-3559 Slapka s pákou úplná - Pedal - Pedal - Pédale - Pedal 5911-3501 Slapka s dorazem - Pedal - Pedal - Pédale - Pedal 99-2276 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-3504 Víko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 5911-3503 Deska - Platte - Plate - Plaque - Placa 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-3564 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5911-3505 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5041 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 5911-3506 Pevádcí hídel - Übertragungswelle - Transfer shaft - Arbre de transmissión Árbol de transmisión 5911-3507 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante

8 CSN 02 1740.05 M 8x14 CSN 02 1103.15

M 6x25 CSN 02 1151.25

M 6 CSN 02 1401.29

10,5 CSN 02 1702.15 2,5x18 CSN 02 1781.05

141

275S 106S

275S

HYDROSTATICKÉ ÍZENÍ 4K4 CARRARO Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340--HYDROSTATISCHE LENKUNG DER ANGETRIEBENEN VORDERACHSE - HYDROSTATIC STEERING OF THE FRONT DRIVEN AXLE - DIRECTION HYDROSTATIQUE DE L'ESSIEU AVANT ENTRAINÉ - DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA (63.275.000/03) 2

109S 106S 106S 106S, 110S 106S, 110S 106S

275S

1

275S 275S 275S 275S 275S 275S

3

2 5 5 6 6 7

4

5

6

1 1 1 2 2 1

7

16.275.901 Nádrzka - Behälter - Tank - Réservoir - Reservoir 63.275.906 Hadice T Z 3340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.902 Hadice T Z 4340, 5340, 6340, 7340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.905 Hadice L,R Z 3340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.901 Hadice L,R Z 4340, 5340, 6340, 7340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 33.275.921 Trubicková spirála - Rohrförmige Blechabdeckungs-spirale - Tube type sheet spiral guard - Spirale de tôle en forme du tube de protection - Espiral de chapa en forma del tubo protector 63.275.906 Hadice P Z 3340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.907 Hadice P Z 3340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.902 Hadice P Z 4340, 5340, 6340, 7340 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.903 Hadice P 4340, 5340, 6340, 7340 -- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 33.275.001 Adaptér - Adapter - Adapter - Adapteur - Adapter 33.275.002 Adaptér - Adapter - Adapter - Adapteur - Adapter 33.275.004 Upevovací pás nádrzky - Behälter Band - Tank bande - Band de réservoir 63.275.002 Drzák T,P Z 4340, 5340, 6340, 7340 - Halter - Holder - Support - Soporte 63.275.011 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 7245-3786 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 63.275.001 Drzák R,L - Halter - Holder - Support- Soporte 33.275.030 Sací trubka úplná -Vollst. Saugleitung - Suction pipe assy - Tuyau d'aspiration complet - Tubo de aspiración completo 33.275.080 Trubka nádrzky úplná - Vollst. Rohr -Tube assy - Tube complet - Tubo completo 33.275.110 Trubka úplná P - Vollst. Rohr -Tube assy - Tube complet - Tubo completo 33.275.090 Trubka úplná T - Vollst. Rohr -Tube assy - Tube complet - Tubo completo 33.275.911 ídící jednotka - Lenkungseinheit - Steering unit - Unité de direction - Unidad de dirección 33.275.906 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 33.275.907 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 33.275.917 Hadice L,R - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.800.016 Hadicová spona - Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera

275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275 275 275 275S 275S

106S 106S 106S 106S 106S 106S 109S 106S 109S 109S 106S 109S 109S 109S 109S 106S 109S 109S 109S 109S

8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

1 X 1 X 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 DANFOSS - OS PC 100 ON-150 N 1173

142

275S 109S

275S 1

275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S

275S 2

110S 110S 110S 110S 110S 109S 109S 109S 109S 109S 109S 106S 106S 106S 106S 109S 109S 110S 110S 110S 110S 110S

3

28a 29 30 31 32 33 34 35 35 35 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

4

5215-3767 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara

5

6

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 2 1 2 6 1 2 M 18x1,5 M 16x1,5x90 PK M14 PK M27 ··24 mm ··25 mm ··26 mm ··27 mm 20-32/12 30 km 30 km

7

53.275.004 Kryt pravý - Rechter Abdeckung - RH cover - Couvercle droit - Cubierta derecha 53.275.005 Kryt levý - Linker Abdeckung - LH cover - Couvercle gauche - Cubierta izquierda 53.275.030 Trubka válce L úplná - Vollst. Linke Zylinderrohr -LH cylinder tube assy - Tube de cylindre gauche complet 53.275.040 Trubka válce P úplná - Vollst. Rechte Zylinderrohr -RH cylinder tube assy Tube de cylindre droite complet 53.800.015 Hadicová spona - Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 7011-3905 Spojka - Kupplung - Clutch - Embrayage - Embrague 7011-3924 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 7011-3925 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 7011-3926 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 7011-3927 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 63.275.501 Drzák Z 3340 - Halter - Holder - Support - Soporte 7211-3717 Drzák Z 4340,5340,6340,7340-- Halter - Holder - Support - Soporte 7245-3786 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 78.800.192 Krouzek centrický - Ring - Ring - Anneau - Anillo 78.800.915 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 78.800.927 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 93-0128 ídící tyc pravá - úplná - Vollst.Rechte Steerungsstange - RH steering rod assy - Barre de commande droite complet - Bara de dirección derecha completa 93-0129 Kloub ídící tyce - Steuerungsstangegelenk - Joint steering rod - Articulé de barre de commande - Articulado de barra de dirección 93-0130 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-0131 ídící tyc levá - Linke Steerungsstange - LH steering rod - Barre de commande gauche - Bara de dirección izquierda 93-0132 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

RSGU 1.20/15-W1

·· - Montuje se pouze jedno provedení spojky; podle namené hodnoty - Nur eine einzige Ausführung in Abhängigkeit auf dem Abdemessenen Wert montiert wird One execution is to be mounted only in dependance on the value optained by measurement - Le faut monter seulement une seule exécution en dependance à la valeur obtenue par le mésurage

143

275S 110S

275S 1

275S 275S 275S 275S 275S 275S

275S 2

110S 110S 110S 110S 110S 110S

3

46 47 48 49 50 51

4

5

6

1 1 1 2 2 1 M 18x1,5 16

7

93-0134 ídící tyc levá úplná - Vollst.Linke Steerungsstange - LH Steering rod assy Barre de commande gauche complet - Bara de dirección izquierda completa 93-0136 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-0137 ídící tyc pravá - Rechte Steerungsstange - RH steering rod - Barre de commande droite - Bara de dirección derecha 93-0139 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-0145 Hlava válce - Zylinderkopf - Cylinder head - Culasse - Culata de cilindro 93-0151 Kompletní válec hydrostatického ízení - Vollst. Zylin-der der hydrostatischen Lenkung - Hydrostatic steering cylinder assy - Cylindre de la direction hydrostatique complet - Cilindro completo de la dirección hidrostática 93-0152 Sada tsnní - Satz der Dichtungen - Set of seals - Jeu de joints étanchéité Juego de juntas 93-0153 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-0154 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-0155 Sada tsnní - Satz der Dichtungen - Set of seals - Jeu de joints étanchéité Juego de juntas 93-0288 Odvzdusnní - Entlüftungskappe - Bleeder cap - Chapeau de purge - Tornillo purgador de aire 93-0290 Zátka oleje - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-0292 Válec -Zylinder - Cylinder - Cylindre - Culata 93-0293 Tyc - Stange - Rod - Barre - Barra 93-0294 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-1154 Filtracní vlozka - Filtereinsatz - Filter element - Cartouche de filtre - Cartucho del filtro 93-1155 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d' étanchéité - Junta 93-1157 Olejoznak - Östanzzeiger - Oil lever indicator - Jague d' huille - Indicator del nivel de aceite 97-0233 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-2072 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2177 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta

275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S

110S 110S 110S 110S 110S 110S 110S 110S 110S 109S 109S 109S 109S 109S 110S

52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 63a 64 65 66

1 2 2 1 2 8 1 1 2 1 1 1 1 2 4

CARRARO 36x44x8 PW 36/f CANADA

25 CSN 02 2930 16x22 CSN 02 9310.2 14x20 CSN 02 9310.2

144

275S 1

275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S

275S 2

109S 109S,1 10S 109S 109S 109S 109S 110S 109S 106S109S,1 10S 106S, 109S 106S 109S 109S 110S 110S 106S109S 110S 106S 109S 106S 106S, 109S 109s 109S 109S

3

67 68 69 70 71 73 74 75 76

4

5

6

1 3 1 1 1 3 7 4 6

7

20 CSN 13 7993.22 8 CSN 13 7993.22

97-2450 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2466 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2472 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-7330 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquille de paso 99-0631 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1461 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1475 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4173 Matice - Mutter - Nut - Ecrou -Tuerca

M 6x60 CSN 02 1101.19 M 8x20 CSN 02 1103.55 M 12x28 CSN 02 1103.55 M 8 CSN 02 1401.29 M 6 CSN 02 1492.29

275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S 275S

77 78 79 80 81 82 83 84 85 85a 86 87 88 89 90

99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4310 Podlozka Z 4340, 5340, 6340, 7340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4605 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4608 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8625 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8994 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1004 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8679 Sroub Z 4340, 5340, 6340, 7340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8984 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9027 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8627 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5 2 2 4 4 6 4 1 3 2 2 4 4 2 2

6,4 CSN 02 1702.15 10,5 CSN 02 1702.15 8 CSN 02 1740.09 10 CSN 02 1740.09 6 CSN 02 1740.00 12 CSN 02 1740.00 6 CSN 02 1740.05 M 6x30 ISO 4014 M 6x30 ISO 4017 M 6x40 CSN 02 1101.15 M 10x40 CSN 02 1101.15 M 6x14 CSN 02 1103.15 M 10x20 CSN 02 1103.15 8 CSN 02 1740.05 M 6x40 CSN 02 1101.15

145

276S 111S

276S

HYDROSTATICKÉ ÍZENÍ 4K2 Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - HYDROSTATISCHE LENKUNG HYDROSTATIC STEERING - DIRECTION HYDROSTATIQUE - DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA (63.276.000/0. 63.276.500/0) 2

111S 111S 111S 111S 114S 114S 114S 114S 114S 114S 111S 114S 114S 114S 114S 111S 111S 111S 111S 111S 111S 111S, 115S 111S, 115S 114S

276S

1

276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S

3

1 2 3 3a 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14a 15a 16 16 16a 16a 16a 16a 17 17 18

4

5

6

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 X 2 2 1 21.8.2001 21.8.2001 X 21.8.2001 DANFOSS 21.8.2001 21.8.2001

7

33.275.001 Adaptér - Adapter - Adapter - Adapteur - Adapter 33.275.002 Adaptér - Adapter - Adapter - Adapteur - Adapter 63.275.002 Drzák T,P - Halter - Holder - Support - Soporte 63.275.001 Drzák R,L - Halter - Holder - Support - Soporte 63.275.011 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 7245-3786 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 33.275.030 Sací trubka úplná -Vollst. Saugleitung - Suction pipe assy - Tuyau d'aspiration complet - Tubo de aspiración completo 33.275.080 Trubka nádrzky úplná - Vollst. Rohr -Tube assy - Tube complet - Tubo completo 33.275.090 Trubka úplná T - Vollst. Rohr -Tube assy - Tube complet- Tubo completo 33.275.110 Trubka úplná P - Vollst. Rohr -Tube assy - Tube comple- Tubo completo t 33.275.911 ídící jednotka - Lenkungseinheit - Steering unit - Unité de direction - Unidad de dirección 33.275.906 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 33.275.907 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 16.275.901 Nádrzka - Behälter - Tank - Réservoir - Reservoir 33.275.004 Upevovací pás nádrzky - Behälter Band - Tank bande - Band de réservoir 63.275.906 Hadice T Z 3320 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.902 Hadice T Z 4320, 5320, 6320, 7320-- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.906 Hadice P Z 3320 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.907 Hadice P Z 3320 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.902 Hadice P Z 4320, 5320, 6320, 7320-- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.903 Hadice P Z 4320, 5320, 6320, 7320-- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.905 Hadice L,R Z 3320 - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 63.275.901 Hadice L,R Z 4320, 5320, 6320, 7320-- Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 33.275.917 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera

146

276S 114S

276S 1

276S

276S 2

111S

3

18a

4

5

6

3

7

33.275.921 Trubicková spirála - Rohrförmige Blechabdeckungs-spirale - Tube type sheet spiral guard - Spirale de tôle en forme du tube de protection - Espiral de chapa en forma del tubo protector 43.276.007 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 53.800.016 Hadicová spona - Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 53.800.015 Hadicová spona - Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 7011-3905 Spojka - Kupplung - Clutch - Embrayage - Embrague 7011-3924 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 7011-3925 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 7011-3926 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 7011-3927 Náboj spojky - Kupplungsnabe - Coupling hub - Moyeu d'émbrayage - Cubo del embrague 7211-3701 Válec hydrostatiky -Zylinder der Hydrostatischen Lenkung - Hydrostatic steering cylinder - Cylindre de la direction hydrostatique 7211-3702 Pracovní válec - Arbeitzylinder - Working barrel - Cylindre hydraulique - Cilindro hidráulico 7211-3703 Kloub - Gelenk - Joint - Rotule - Articulado 7211-3704 Tyc - Stange - Rod - Barre - Barra 7211-3705 Tyc - Stange - Rod - Barre - Barra 7211-3706 Tyc - Stange - Rod - Barre - Barra 7211-3710 Trubka válce levá úplná - Vollst. Linke Zylinderrohr - LH cylinder tube assy Tube de cylindre droite complet 7211-3712 Trubka válce pravá úplná - Vollst Rechte Zylinderohr -RH cylinder tube assy Tube de cylindre gauche completo 7211-3714 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación

276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S

115S 114S 114S 114S 114S 114S 114S 114S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S

19 20 20a 21 22 22 22 22 23 24 25 26 26 26 27 28 29

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1425 mm 1500 mm 1800 mm ·· 24 mm ·· 25 mm ·· 26 mm ·· 27 mm

·· - Montuje se pouze jedno provedení spojky; podle namené hodnoty - Nur eine einzige Ausführung in Abhängigkeit auf dem Abdemessenen Wert montiert wird One execution is to be mounted only in dependance on the value optained by measurement - Le faut monter seulement une seule exécution en dependance à la valeur obtenue par le mésurage

147

276S 115S

276S 1

276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S

276S 2

111S 115S 115S 111S 111S 114S 114S 114S 114S 114S 114S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 114S

3

30 31 31a 32 33 34 35 36 36a 36b 36c 37 38 39 40 41 42 43 43a 43b 43c 44

4

5

6

1 2 1 6 8 2 6 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 25 CSN 02 2930 10x1,5 PTFE 20 401/2 E1 42x3 50x40x12,5 30x38x6,3 30x38,6x7 PK M 14 PK M 16 PK M 27

7

7211-3717 Drzák Z 4320, 5320, 6320, 7320 - Halter - Holder - Support - Soporte 7211-3720 Hlavice úplná - Vollst. Kopf - Head assy - Tete compléte - Cabezal completo 7211-3723 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 7245-3786 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 78.800.192 Krouzek centrický - Ring - Ring - Anneau - Anillo 78.800.915 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 78.800.916 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 78.800.927 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 93-1154 Filtracní vlozka - Filtereinsatz - Filter element - Cartouche de filtre - Cartucho del filtro 93-1155 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d' étanchéité - Junta 93-1157 Olejoznak - Östanzzeiger - Oil lever indicator - Jague d' huille - Indicator del nivel de aceite 93-1172 Tsnní pístnice - Kolbenstange Dichtung - Piston rod gasket - Joint de tige de piston 93-1175 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 93-1176 Stírací krouzek - Reibungsring - Stearing ring - Segment de raclage - Segmento rascador 93-1177 Sada tsnní pracovního válce - Satz der Dichtungen - Set of seals - Jou de joints étanchéité - Juego de juntas 93-1178 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-1179 Pístnice - Kolbenstange - Piston rod - Tige de piston - Biela de pistón 93-1180 Pouzdro - Buchse - Bush - Manchon - Buje 93-1181 Vodící krouzek - Führungsring - Guiding ring - Anneau de guidage - Aro de guía 93-1182 Pojistka - Sicherung - Lock - Sureté - Fiador 93-1183 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0233 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad

RSGU 1.20/15-W1

148

276S 1

276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S

276S 2

114S 114S 114S 114S,1 15S 115S 114S 114S 114S 115S 114S 111S114S 115S 115S 115S 111S,1 14S 111S114S 115S 111S 115S 114S 111S,1 14S 115S 111S114S 115S 115S 114S 111S 111S114S 115S 114S

3

44a 45 46 47 48 49 49a 50 51 52 53 54 55 56 56a 57

4

5

6

2 1 1 3 4 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 5

7

16x22 CSN 02 9310.2 20 CSN 13 7993.22 8 CSN 13 7993.22 10 CSN 13 7993.22 45x2 M 6x60 CSN 02 1101.19 M 8x20 CSN 02 1102.50 M 16x30 CSN 02 1103.59 M 8 CSN 02 1401.29 M 6 CSN 02 1401.25 M 18x1,5 CSN 02 1403.25 M 18x1,5 CSN 02 1401.25 M 16x1,5 CSN 02 1412.29 M 6 CSN 02 1492.29 6,4 CSN 02 1702.15

97-2072 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-2450 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2466 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2472 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-4424 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-7330 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquille de paso 99-0631 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1461 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1592 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3609 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3663 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3692 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3978 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4173 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4313 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4794 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5076 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-8622 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8627 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8679 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8984 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8985 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9027 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

2 2 2 4 2 4 2 1 3 2 4 1 4

10,5 CSN 02 1702.15 17 CSN 02 1702.15 8 CSN 02 1740.09 10 CSN 02 1740.09 16 CSN 02 1741.09 6 CSN 02 1740.05 4x32 CSN 02 1781.05 M 6x22 CSN 02 1101.15 M 6x40 CSN 02 1101.15 M 10x40 CSN 02 1101.15 M 6x14 CSN 02 1103.15 M 6x10 CSN 02 1103.15 M 10x20 CSN 02 1103.15

149

83 88S

83

CERPADLO HYDROSTATICKÉHO ÍZENÍ - PUMPE DER HYDROSTATISCHE LENKUNG POWER STEERING HYDROSTATIC PUMP - POMPE DE LA DIRECTION HYDROSTATIQUE ­ BOMBA DE LA HIDROSTATICA DIRECCION (7211-8300/01) 1 2

88S 88S 88S 88S 88S 88S

83

3

1 2 3 4 5 6

4

5

6

2 1 1 1 1 6 25x35x7

7

83 83 83 83 83 83

7011-4629 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 7011-4647 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 7211-8300 Cerpadlo hydrostatického ízení - Pumpe der Hydrostatische Lenkung - Power steering hydrostatic pump - Pompe de la direction hydrostatique 7011-8309 GUFERO 97-4522 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-2215 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

70x2 CSN 02 9281.2 M 8x30 CSN 02 1143.52

150

422 89g

422

CERPADLO A FILTRACE HYDRAULICKÉHO OKRUHU - ZAHNRADPUMPE DES HYDRAULIKKREISSES I - GEAR PUMP OF HYDRAULIC CIRCUIT I - POMPE Á ENGRENAGES DU I CIRCUIT HYDRAULIQUE - BOMBA DE ENGRANAJE DE I CIRCUITO HIDRÁULICO (53.422.000/01) 2

89hS 89g,i 89g,i 89hS 89hS 89hS 89hS 89g 89hS 89g 89g 89g 89g 89hS 89hS 89hS 89hS 89hS 89hS 89hS 89hS

422

1

422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

3

1 2 2 3 4 5 7 8 9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27

4

5

6

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 22x1,5-56,5mm 40-60/12 UC 20.02 V UC 16.02 V sk.415 22x1,5

7

53.800.014 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 53.420.910 Cerpadlo - Pumpe - Pump - Pompe - Bomba 78.420.915 Cerpadlo - Pumpe - Pump - Pompe - Bomba 53.421.038 Víko - Deckel - Cap - Couvercle - Tapa 53.421.901 Pojistný ventil - Sicherheitsventil - Safety valve - Clapet de sureté - Válvula de seguridad 53.422.001 Hrdlo víka - Deckel Stutzen - Connector of cab - Tubulure du couvercle 53.422.019 Víko úplné s ventilem - Vollst. Deckel - Cap assy - Couvercle complete - Tapa completa 7011-4632 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7011-4634 Centracní vedení - Zentrierführung - Centering guide - Guide de centrage Guita de centrar 7245-4111 Koleno výtlaku - Knie - Elbow - Coude - Codo 7245-4112 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 7245-4113 Miska - Schale - Cap - Cuvette - Cuveta 7245-4114 Vícko - Deckel - Cap - Couvercle - Tapa 7245-4123 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 7245-4124 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 7245-4125 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 7245-4126 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7245-4127 Trubka Z 4320-- 7340-- Rohr - Tube - Tube - Tubo 7245-4128 Trubka Z 3320, 3340 - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7245-4129 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 7245-4131 Trubka Z 4320-- 7340-- Rohr - Tube - Tube - Tubo

sk.415 - Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 415 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 415 wird nicht montiert - Not mounted when simultaneously the group 415 has been mounted - No se monté en cas du montage simultané du groupe 415

151

422 89hS

422 1

422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

422 2

89hS 89hS 89hS 89hS 89hS 89hS 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89hS 89g 89hS 89i

3

27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 40 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 55 56 57

4

7245-4133 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 38x2 UC 16 (32 litr) UC 20 (40 litr) sk.74

7

7245-4132 Trubka Z 3320, 3340 - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7245-4135 Drzák pryzový - Halter - Holder - Soport - Soporte 7245-4136 Tmen - Bügel - Stirrup - Etrier - Estribo 7245-4137 Spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 7245-4138 Drzák - Halter - Holder - Soport - Soporte 7245-4143 Kolo náhonu - Antriebsrad - Drive gear - Pignon de commande - Rueda de mando 7245-4144 Hídel - Welle - Shaft - Arbre - Árbol 7245-4145 adící objímka - Schaltmuffe - Shifting sleeve - Douille de changement des vitesses - Manguito de cambio de velocidades 7245-4146 Víko - Deckel - Cap - Couvercle - Tapa 7245-4153 Náhon - Antrieb für die Hydraulik-Pumpe - Hydraulic pump with drive Commande de pompe hydraulique 7245-4154 Náhon - Antrieb für die Hydraulik-Pumpe - Hydraulic pump with drive Commande de pompe hydraulique 7245-4161 Víko cistice úplné- Vollst.Deckel Filter - Cap cleaner assy - Couvercle de filtre complet - Tapa completa 7245-4162 Víko cistice - Deckel Filter - Cap cleaner - Couvercle de filtre - Tapa 7245-4163 Mezikus - Zwischenstück - Spacer - Pièce intercalarie - Pieza intercalada 7245-4166 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7245-4167 Tsnní oprky - Dichtung - Gasket - Joint d' étanchéité - Junta 7245-4168 Tsnní cistice - Dichtung Filter - Gasket cleaner - Joint d' étanchéité de filtre 7245-4170 Vlozka cistice - Filtereinsatz - Cleaner element - Tamis de filtre - Pieza intercalada 7245-4181 Skí náhonu - Antrebskasten - Drive box - Boite de commande 7245-4182 Oprka vlozky úplná - Lechte - Arm rest - Accoudoir 78.420.008 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 90-5702 RHODORSEAL 90-5703 RHODORSEAL 90-7727 LOCTITE480 90-7745 LOCTITE 93-8051 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta

sk.74 - Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 74 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 74 wird nicht montiert - Not mounted when simultaneously the group 74 has been mounted - No se monté en cas du montage simultané du groupe 74

152

422 89i

422 1

422 422 422 89i 89i 89i

422 2 3

58 59 60

4

5

6

2 1 1 80x2 WDR A 22x32x7 UN 16.02+20.02

7

93-8052 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 93-8053 GUFERO 93-8050 Sada tsnní cerpadla hydrauliky - Satz der Dichtungen für Hydraulikpumpe Set of sealing parts for hydraulic power lift pump - Jeu des piéces d'étanchage pour pompe de relevage hydraulique 93-8060 Sada tsnní cerpadla hydrauliky - Satz der Dichtungen für Hydraulikpumpe Set of sealing parts for hydraulic power lift pump - Jeu des piéces d'étanchage pour pompe de relevage hydraulique 93-8061 Pílozka - Lasche - Adapter - Cale - Cara 93-8062 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 95-1806 Centracní vedení - Zentrierführung - Centering guide - Guide de centrage Guita de centrar 95-8019 Magnet - Magnet - Magnet - Aimant 97-0230 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0235 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0302 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1037 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-1038 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-2073 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-2183 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-2703 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-2727 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-4251 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-4264 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-4426 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-4433 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-4614 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-4514 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta

422

89i

60

1

UC 16.02+20.02

422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

89i 89i 89hS 89g 89g 89g 89g 89g 89g 89g,h 89hS 89hS 89g 89g 89hS 89g 89g 89hS 89g

61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 73 74 75 78 79 80 81 82 83

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 CSN 02 2930 28 CSN 02 2930 62 CSN 02 2931 6206 CSN 02 4630 6207 CSN 02 4630 20x24 CSN 02 9310.2 18x22 CSN 02 9280.2 M 20x1,5 CSN 02 1914.15 M 20x1,5 CSN 02 1915.15 22x18 CSN 02 9280.2 46x38 CSN 02 9280.2 80x2 CSN 02 9281.2 95x3 CSN 02 9281.2 14x2 PN 02 9281.2 26x2 CSN 02 1103.15

153

422 1

422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

422 2

89g,i 89g 89hS 89g 89hS 89g 89g,h 89g 89g 89hS 89g,h 89g 89g 89g 89hS 89hS 89hS

3

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101

4

5

6

1 1 1 3 4 2 6 2 9 11 8 4 2 5 2 8 1

7

55x3 CSN 02 9281.2 60x2 CSN 02 9281.2 75x2 CSN 02 9281.2 M 6x20 CSN 02 1131.25 M 8x20 CSN 02 1176.25 M 8x14 CSN 02 1178.25 M 8 CSN 02 1401.25 8,4 CSN 02 1702.15 6 CSN 02 1740.02 10 CSN 02 1741.05 8 CSN 02 1740.05 M 6x22 CSN 02 1101.15 M 8x35 CSN 02 1101.25 M 8x25 CSN 02 1103.15 M 10x25 CSN 02 1103.15 M 10x35 CSN 02 1103.15 M 10x40 CSN 02 1103.15

97-4519 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-4520 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 97-4523 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 99-1927 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2536 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2669 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4309 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4628 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8622 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0153 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9029 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9032 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9033 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

154

42 89eS

42

DOLNÍ TÁHLA S VÝSUVNÝMI KONCOVKAMI - UNTERE ZUGSTANGEN MIT AUSSCHIEBBAREN ENDSTÜCKEN - LOWER TIE RODS WITH SLIPPING OUT ENDPIECES - BIELLES INFÉRIEURES AVEC LES EMBOUTS RÉTIRABLES - TIRANTES INFERIORES CON TERMINALES DESPLAZABLES (7011-4200/01) 1 2

89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS 89eS

42

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

2 2 2 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1

7

M 8x16 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-4211 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 7011-4210 Plochá pruzina - Flanchfeder - Plate spring - Ressort plat - Resorte plano 99-5073 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-5087 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7011-4212 Cep -Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-4213 Cep -Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-4209 Tmen úplný - Vollst. Bügel - Stirrup assy - Etrier complet - Estribo completo 7011-4201 Táhlo pravé úplné - Vollst. Rechte Zugstange - RH tie rod assy - Bielle droite compléte - Tirante derecho completo 7011-4202 Táhlo levé úplné - Vollst. Linke Zugstange - LH tie rod assy - Bielle gauche compléte - Tirante izquierdo completo 7011-4205 Výsuvná koncovka pravá - Rechtes ausschiebarres Endstück - RH slipping out endpiece - Embout droite rétirable - Terminal desplazable derecho 7011-4206 Výsuvná koncovka levá - Linkes ausschiebarres Endstück - LH slipping out endpiece - Embout gauche rétirable - Terminal desplazable izquierdo

4x25 CSN 02 1781.09 5x32 CSN 02 1781.09

155

44a 91S

44a 1

44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a 44a

TELESKOPICKÁ VZPRA - TELESKOPISCHE STREBE - TELESCOPIC STRUT - BÉQUILLE TÉLESCOPIQUE - PUNTAL TELESCÓPICO (6245-4400/01) 2

91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S 91S

44a 6

8 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 M 22x1,5 M 22x1,5 8

3

5 6 7 8 10 12 13a 14 15 16 17 18 19 20 21

4

99-4692 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-4406 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-4408 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno

5

7

4x25 CSN 02 1781.09 15 CSN 02 1703.19

99-5073 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas

7011-4409 Doraz - Anschlang - Stop - Butée - Tope 6211-4401 Táhlo pední - Vordere Zugstange - Front tie rod - Tringle de commande avant Tirante delantero 6245-4403 Táhlo zadní stavitelné - Hintere Zugstange - Rear tie rod - Tringle de commande arriére - Tirante trasero 97-6069 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 7011-4407 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-4405 Oko - Öse - Eye - Oeillet - Ojal 6245-4404 Tyc - Stange - Bar - Barre - Bara 78.444.050 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 78.444.015 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3577 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3657 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

156

45a 92a

45a

FILTRACE OLEJE HYDRAULIKY - ÖLFILTERUNG DER HYDRAULIKANLAGE - OIL FILTERING OF HYDRAULIC POWER LIFT SYSTEM - FILTRAGE DE L' HUILE DU SYSTEME HYDRAULIQUE DE RELEVAGE - FILTRAJE DEL ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO ALZADOR (6245-4500/01) 2

92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a 92a

45a

1

45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a 45a

3

1 2 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4

5

6

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 JS 15 M 22x1.5/G3/4"

7

AMF 15 E 230/1 EFD 1 AMF 15 E 230 CA 151 EF D 1

50.425.002 Hrdlo - Stutzen - Connector - Tubulure - Tubuladura 50.425.901 Olejový cistic - Ölfilter - Oil cleaner - Filtre á huile - Depurador del aceite 50.425.902 Hlavice cístice - Kopffilter - Filtre head - Tête d'épurateur d'huile - Filtro cabezal 50.425.903 Filtracní vlozka - Filteriensatz - Filter element - Cartouche de filtre - Cartucho del filtro 6245-4503 Trubka odpadní - Rohr - Tube - Tube - Tubo 6245-4504 Trubka k filtru - Rohr - Tube - Tube - Tubo 6245-4505 Konzola filtru - Konsole - Bracket - Console - Consola 6245-4506 Distancní trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 6245-4508 Vzpra - Strebe - Strut - Etai - Riostra 7211-7411 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 99-9008 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4309 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8683 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M8x25 CSN 02 1103.15 8,4 CSN 02 1702.15 10,5 CSN 02 1702.15 8 CSN 02 1740.09 10 CSN 02 1741.05 M 10x60 ISO 4014

157

48 97S

48

VNJSÍ VÝVODY REGULACNÍ HYDRAULIKY - ÄUSSERE AUSFÜHRUNG DER HYDRAULIK HYDRAULIC OUTER CIRCUIT TAPPING - SORTIE DU CIRCUIT EXTÉRIEUR DE RELEVAGE HYDRAULIQUE - SALIDA DEL CIRCUITO EXTERIOR (7211-4800/01, 7211-4890) 1 2

97S 97S 97S 97S 97S 97S 97S 97S 97S 97S 97S

48

3

1 2 3 4 5 6 7a 7a 9b 10 11

4

7011-4803 Trubka I - Rohr - Tube - Tube - Tubo

5

6

1 4 2 1 1 1 3 3 3 2 2 ISO 12,5 POLSKO

7

18x22 CSN 02 9310.2

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

97-2183 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 7211-4899 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-4804 Trubka II - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7011-4805 Trubka odpadu - Abfallrohr - Waste tube - Tube d'écoulement - Tubo de purga 7011-4802 Panel - Paneel - Panel - Panneau 7211-4821 Rychlospojka -zásuvka - Schnellkupplung Steckdose - Quick coupling-socket Raccord rapide-boite - Acoplamiento rápido - caja de conexión 7211-4898 Rychlospojka -zásuvka - Schnellkupplung Steckdose - Quick coupling-socket Raccord rapide-boite - Acoplamiento rápido - caja de conexión 53.408.906 Prachovka rychlospojky - Schnellkuplungsbalgschutz - Quick coupling of dust cap - Pare-poussiére de raccord rapide - Guarda-polvo rápido 99-1470 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4311 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

ISO 12,5 - vnitní gumová M 12x40 CSN 02 1103.55 13 CSN 02 1702.15

158

49 98

49

OVLÁDÁNÍ ZVEDACÍHO TÁHLA Z KABINY - BETÄTIGUNG DER HEBEZUGSTANGE VON DER KABINE AUS - LIFTING TIE ROD OPERATED FROM CAB - COMMANDE DU TIRANT À LEVER DE LA CABIN - MANDO DEL TIRANTE ALZADOR DESDE LA CABINA (7211-4900/01, 70114900/01) 1 2

98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98,99 98,99 98,99 98

49

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14

4

5911-4922 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

5

6

1 1 1 1 3 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1

7

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

5911-4903 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 5911-4923 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 5911-4901 Konzola s klikou - Konsole mit Klinke - Bracket with handle - Console avec poignée - Soporte con picaporte 99-1002 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5077 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 5911-4910 Kámen - Gleistück - Slide block - Glisseur - Dedo deslizante 5911-4911 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-4912 Hídel vnjsí - Aussenwelle - Outer shaft - Arbre extérieur - Árbol exterior 7011-4913 Hídel vnitní - Innenwelle - Inner shaft - Arbre intérieur - Árbol interior 5911-4916 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 7011-4902 Tleso zvedacího táhla Z 3320-6340 - Körper der Hebezugstange - Lifting rod body - Corps de la bielle de traction - Cuerpo del tirante alzador 7211-4902 Tleso zvedacího táhla Z 7320,7340-- Körper der Hebezugstange - Lifting rod body - Corps de la bielle de traction - Cuerpo del tirante alzador 5911-4909 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro

M 8x10 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09 4x36 CSN 02 1781.09

159

49 99

49 1

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

49 2 3

15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 27

4

5

6

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 40 CSN 02 3655

7

KM 8x1 CSN 23 1470

97-2816 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 5911-4919 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 97-1507 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 5911-4917 Pastorek úplný - Vollst. Ritzel - Bevel pinion assy - Pignon d'attaque complet Pion completo 99-6754 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5911-4918 Ozubené kolo Z 3320-6340 - Zahnrad - Gear wheel - Pignon - Rueda dentada 78.450.062 Ozubené kolo Z 7320,7340-- Zahnrad - Gear wheel - Pignon - Rueda dentada 97-0845 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 5911-4920 Skíka Z 3320-6340 - Kasten - Housing - Boîte - Caja 78.450.063 Skíka Z 7320,7340-- Kasten - Housing - Boîte - Caja 5911-4921 Vidlice zvedacího táhla Z 3320-6340 - Gabel der Hebezugstange - Lifting drawbar fork - Fourchette de la tige de traction - Hrquilla del tirante alzador 7211-4904 Vidlice zvedacího táhla Z 7320,7340-- Gabel der Hebezugstange - Lifting drawbar fork - Fourchette de la tige de traction - Hrquilla del tirante alzador 99-8445 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4808 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-4901 Pravé zvedací táhlo úplné Z 3320-6340 - Vollst. Rechte Ständige HubZugstange - RH lifting tie rod assy - Tirant complet droit de relevage - Tirante alzador derecho completo 7211-4901 Pravé zvedací táhlo úplné Z 7320,7340-- Vollst. Rechte Ständige HubZugstange - RH lifting tie rod assy - Tirant complet droit de relevage - Tirante alzador derecho completo 7011-4935 Konzola s klikou a vnjsím hídelem (poz. 4,7-1x,8-1x,9-2x,10) - Konzole mit Kurbel und Aussenwelle - Bracket with crank and outer shaft - Konzole avec manivelle et l' arbre extérieur - Consola con manivela y con el eje exterior

51107 CSN 02 4730

6x25 CSN 02 2171

M 12x30 CSN 02 1201.75 12 CSN 02 1740.05

49

99

27

1

49

99

00

1

160

49 1

49 99

49 2 3

00

4

5

6

1

7

7011-4940 Pravé zvedací táhlo s vnitním hídelem (poz. 7-1x, 8-1x, 9-2x, 11, 27) Z 3320-6340 - Rechte Hub-Zugstange mit Innenwelle - RH lifting tie rod with inner shaft - Tirant droit de relevege avec l' arbre intérieur - Tirante alzador derecho con el eje interior 7211-4940 Pravé zvedací táhlo s vnitním hídelem (poz. 7-1x, 8-1x, 9-2x, 11, 27) Z 7320,7340-- Rechte Hub-Zugstange mit Innenwelle - RH lifting tie rod with inner shaft - Tirant droit de relevege avec l' arbre intérieur - Tirante alzador derecho con el eje interior

49

99

00

1

161

50 100S

50

TÍBODOVÝ ZÁVS - DREIPUNKTAUFHÄNGUNG - THREE-POINT LINKAGE ATTELAGE TROIS POINTS - SUSPENSIÓN EN TRES PUNTOS (7211-5000/01, 7245-5000/01) 1 2

100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S, 102 100S, 101 100S 100S 100S 100S 100S 100S

50

3

1 2 3 4 5 5a 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17

4

99-3646 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

8 8 4 8 4 4 8 12 1 1 2 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1

7

M 16 CSN 02 1401.55 16 CSN 02 1740.05 M 16x50 CSN 02 1103.95-10K M 16x45 CSN 02 1103.55 M 16x50 CSN 02 1103.55 16 CSN 02 1741.05 16 CSN 02 1741.05

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

99-4810 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 4011-5016 Deska - Platte - Plate - Plaque - Placa 99-1541 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1482 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1483 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4777 Podlozka Z 3320, 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4777 Podlozka Z 4320-7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-5001 Konzola levá Z 4320-7340-- Linke Konsole - LH bracket - Console gauche Consola izquierda 7011-5002 Konzola pravá Z 4320-7340-- Rechte Konsole - RH bracket - Console droite Consola derecha 5011-5003 Konzola Z 3320, 3340 - Konsole - Bracket - Console - Consola 99-5089 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7011-5004 Cep pravý Z 4320-7340-- Rechter Bolzen - RH pin - Axe droit - Perno derecho 97-0358 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7011-5003 Cep levý Z 4320-7340-- Linker Bolzen - LH pin - Axe gauche - Perno izquierdo 4511-6410 Kolík s krouzkem - Stift mit Ring - Pin with ring - Goupille cylindrique avec anneau - Pasador con anillo 7011-5006 Sroub vzpry Z 3320-- 6340 - Strebenschraube - Strut screw - Vis du tirant de relevage - Tornillo de suspension 7245-5009 Sroub vzpry Z 7320, 7340-- Strebenschraube - Strut screw - Vis du tirant de relevage - Tornillo de suspension 7011-5008 Sroub pravý úplný Z 3320-6340 - Vollst. Rechte Schraube - RH bolt assy -Vis droite compléte - Tornillo derecho completo 7245-5012 Sroub pravý úplný Z 7320, 7340-- Vollst. Rechte Schraube - RH bolt assy -Vis droite compléte - Tornillo derecho completo 5911-5008 Vzpra levá Z 3320-6340 - Linke Strebe - LH strut - Tirant de relevage, côte gauche - Suspensión izquierdo 7245-5006 Vzpra levá Z 7320, 7340-- Linke Strebe - LH strut - Tirant de relevage, côte gauche - Suspensión izquierdo

5x40 CSN 02 1781.09 28 CSN 02 2925.2

162

50 101S

50 1

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 2

100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S

3

18 18 21a 22 23 23 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31 31

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 6 4

7

7011-5009 Matice Z 3320-6340 - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 78.450.230 Matice Z 7320, 7340-- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7011-5015 Tyc vratidla - Drehkreuzstange - Turning device rod - Barre du levier de commande - Barra de la palanca de mando 99-6258 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7011-5010 Trubka zvedacího táhla Z 3320-6340 - Rohr der Hebestange - Lifting tie rod tube - Tuyau de la bielle de relevage - Tubo del tirante elevador 7245-5011 Trubka zvedacího táhla Z 7320, 7340-- Rohr der Hebestange - Lifting tie rod tube - Tuyau de la bielle de relevage - Tubo del tirante elevador 7011-5011 Vzpra pravá Z 3320-6340 - Rechte Strebe - RH strut - Tirant de relevage, côte droit - Suspensión derecha 7245-5013 Vzpra pravá Z 7320, 7340-- Rechte Strebe - RH strut - Tirant de relevage, côte droit - Suspensión derecha 4911-5007 Pojistný plech - Sicherungsblech - Safety sheet metal part - Plaquette d'arret Platina de fijación 5911-5021 Cep konzoly - Konsolenbolzen - Bracket pin - Axe de patte d'attache - Perno de la consola 5911-5011 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-5076 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4904 Závlacka Z 3320, 3340 - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4904 Závlacka Z 4320-7340-- Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-3880 Matice Z 3320, 3340 - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4315 Podlozka Z 3320, 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4315 Podlozka Z 4320-7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

6mx6x40 CSN 02 2150.2

4x32 CSN 02 1781.05 4x36 CSN 02 1781.05 4x36 CSN 02 1781.05 M 20x1,5 CSN 02 1412.25 21 CSN 02 1702.15 21 CSN 02 1702.15

163

50 102

50 1

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 2

100S 100S 100S 100S102 100S, 102 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S, 102 100S, 102 100S, 102 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S, 101S 100S 101S 101S 101S

3

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

4

99-0614 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 1 1 1 25,5 22,3 28

7

M 16x80 CSN 02 1101.79

5511-5008 Distancní trubka Z 3320, 3340 - Distanzrohr - Spacing tube - Tube de entretoise - Tubo distanciador 5911-5004 Cep Z 3320, 3340 - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 97-2831 Mazací hlavice Z 4320-7340-- Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression - Cabezal engrasador 99-3845 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5511-5091 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-5090 Tmen - Bügel - Stirrup - Etrier - Estribo 5511-5092 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 99-3878 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5511-5087 Výztuha pední - Vordere Versteifung - Front brace - Raidisseur avant Refuerzo delantero 97-2814 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 5511-5096 Napínací matice - Spannmutter - Tension nut - Ecrou tendeur - Tuerca tensora 5511-5086 Výztuha zadní - Rückwärtige Versteifung - Rear brace - Raidisseur arriére Refuerzo trasero 7211-5010 Táhlo spodní Z 4320-7340-- Untere Zugstange - Lower link - Bielle de traction inférieure - Tirante inferior 5511-5085 Táhlo spodní Z 3320-7340-- Untere Zugstange - Lower link - Bielle de traction inférieure - Tirante inferior 5511-5093 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola 5511-5094 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola 6711-8906 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola 5511-5099 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1029 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-5013 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 5911-5016 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

KM 8x1 CSN 02 7423 M 20x1,5 CSN 02 1411.25 M 16x1,5x70

M 16x1,5 CSN 02 1412.25

KM 10x1 CSN 02 7421

L= 900 mm sk.44

8 CSN 02 1740.09 M 8x25 CSN 02 1207.55 M 10x25 CSN 02 1103.19 CAB

164

50 1

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 2

101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 102 102 102 102 102 102 102 101S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S 100S

3

56 57 58 59 60 60 61 62 63 63 64 64 65 65 66 67 68 69 70 71 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86a 87 88 88 89a 89a 90 90 91

4

99-4165 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 6 2 1 2 2 1 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 28 BK

7

M 10 CSN 02 1492.25 9 CSN 02 1729.19 M 8 CSN 02 1401.29

5911-5022 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 99-4542 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-5015 Závs - Aufhängung - Hinge - Charniére - Suspensión 5911-5012 Závs - Aufhängung - Hinge - Charniére - Suspensión 97-2814 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 97-0228 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 4011-5011 Konzola Z 3320-6340 - Konsole - Bracket - Console - Consola 7245-5007 Konzola Z 7320, 7340-- Konsole - Bracket - Console - Consola 6745-5030 Táhlo horní celek Z 3320-- 6340 - Vollst. Obere Zugstange - Upper link assy Bille de poussée spérieure complete - Parte tenzora del tirante superiór 7245-5014 Táhlo horní celek Z 7320, 7340-- Vollst. Obere Zugstange - Upper link assy Bille de poussée spérieure complete - Parte tenzora del tirante superiór 5511-5084 Cep konzoly Z 3320-- 6340 - Konsolenbolzen - Bracket pin - Axe de patte d'attache - Perno de la consola 7245-5008 Cep konzoly Z 7320, 7340-- Konsolenbolzen - Bracket pin - Axe de patte d'attache - Perno de la consola 99-1010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0654 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-6981 Heb - Nagel - Nail - Clou - Clavo 95-5032 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 95-5026 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 97-0162 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5911-5005 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-0578 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-5307 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola 7211-5002 Konzola pravá - Rechte Konsole - RH bracket - Console droite - Consola derecha 99-5089 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7211-5008 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7211-5001 Konzola levá - Linke Konsole - LH bracket - Console gauche - Consola izquerda 99-5087 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7211-5006 Výztuha pední - Vordere Versteifung - Front brace - Raidisseur avant Refuerzo delantero 7211-5004 Cep pravý - Rechter Bolzen - RH pin - Axe droit - Perno derecho 95-6407 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 5911-5010 Cep konzoly - Konsolenbolzen - Bracket pin - Axe de patte d'attache - Perno de la consola 5911-5050 Spodní táhlo úplné Z 3320-7340-- Vollst. Untere Zugstange - Lower link assy Bielle de traction inférieure compléte - Tirante inferior completo 7211-5011 Spodní táhlo úplné Z 4320-7340-- Vollst. Untere Zugstange - Lower link assy Bielle de traction inférieure compléte - Tirante inferior completo 7011-5017 Vzpra pravá úplná Z 3320-6340 - Vollst. Rechte Strebe - RH strut assy - Tirant de relevage, côte droit, complet - Suspensión derecha completa 7245-5010 Vzpra pravá úplná Z 7320,7340-- Vollst. Rechte Strebe - RH strut assy - Tirant de relevage, côte droit, complet - Suspensión derecha completa 7011-5005 Vzpra levá úplná Z 3320-6340 - Vollst. Linke Strebe - LH strut assy - Tirant de relevage, côte gauche, complet - - Suspensión izquierda completa 7245-5005 Vzpra levá úplná Z 7320,7340-- Vollst. Linke Strebe - LH strut assy - Tirant de relevage, côte gauche, complet - Suspensión izquierda completa 5511-5097 Napínák spodních táhel Z 3320-6340 - Spanneinrichtung der Unteren Zugstangen - Tension device of the lower links - Tendeur des bielles de traction inférieures - Tensor de los tirantes inferiores 7211-5005 Napínák spodních táhel Z 7320,7340-- Spanneinrichtung der Unteren Zugstangen - Tension device of the lower links - Tendeur des bielles de traction inférieures - Tensor de los tirantes inferiores 6745-5017 Tyc táhla pední Z 3320-6340 - Vordere Zugstange - Front bar of the link - Tige avant de la bielle - Barra del tirante delantera

KM 10x1 CSN 02 7421 19 CSN 02 2930

BK M 8x30 CSN 02 1103.19 CAB M 8x40 CSN 02 1101.19 5x10 CSN 02 2195.04

35 CSN 02 2925.2

M 16x50 CSN 02 1101.55 32 CSN 02 5181.21

5x40 CSN 02 1781.09

5x32 CSN 02 1781.09

L = 900 mm 28 sk.44

50

102

92

2

50

101S

93

1

sk.44 - Montuje se pi soucasné montázi sk 7211-4400 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage die Gruppe 7211-4400 - Mounted in case the group 7211-4400 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 7211-4400.

165

50 1

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 2

101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S 101S

3

93 94 94 95 96 97 97 00 00 00 00

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ø 19 Ø 28,5

7

78.450.150 Tyc táhla pední Z 7320,7340-- Vordere Zugstange - Front bar of the link - Tige avant de la bielle - Barra del tirante delantera 78.450.170 Pojistná matice Z 3320-6340 - Sichrungsmutter - Safety nut - Ecrou d'arret Tuerca de seguridad 78.450.190 Pojistná matice Z 7320,7340-- Sichrungsmutter - Safety nut - Ecrou d'arret Tuerca de seguridad 6745-5031 Táhlo horní - Obere Zugstange - Upper drawbar - Tige de traction superieure Parte tensora del tirante superior 78.450.170 Pojistná matice Z 7320,7340- - Sichrungsmutter - Safety nut - Ecrou d'arret Tuerca de seguridad 6745-5022 Tyc táhla zadní Z 3320-6340 - Rückwärtige Zugstange - Rear bar of the link Tige arriére de la bielle - Barra del tirante trasera 78.450.180 Tyc táhla zadní Z 7320,7340-- Rückwärtige Zugstange - Rear bar of the link Tige arriére de la bielle - Barra del tirante trasera 5911-5020 Táhlo horní celek - Vollst. Obere Zugstange - Upper drawbar assy - Tige de traction superieure complet - Parte tensora del tirante superior complet 6911-5010 Táhlo horní celek - Vollst. Obere Zugstange - Upper drawbar assy - Tige de traction superieure complet - Parte tensora del tirante superior complet 5911-5030 Spodní táhla úplná - celek - Vollst. Untere Zugstange - Lower links assy Bielle de traction inférieure compléte - Tirante inferior completo 7211-5020 Spodní táhla úplná - celek - Vollst. Untere Zugstange - Lower links assy Bielle de traction inférieure compléte - Tirante inferior completo

Ø 28 Koule - Kugel - Ball - Bille Bola Ø 28, L = 900 mm sk.44 Koule Kugel - Ball - Bille - Bola

sk.44 - Montuje se pi soucasné montázi sk 7211-4400 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage die Gruppe 7211-4400 - Mounted in case the group 7211-4400 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 7211-4400.

166

51 104S

51

ZÁVS PRO PÍVSY ETÁZOVÝ - ANHÄNGEVORRICHTUNG ETAGENAUFHÄNGUNG - TRAILER COUPLING MULTISTAGE SUSPENSION LINKAGE - ATTELAGE Á ÉTAGES DE REMORQUES SUSPENSIÓN ESCALONADA DE REMOLQUES (7011-5100/01) 1 2

104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S

51

3

1 1a 4 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21

4

5

6

1 1 6 6 6 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1

7

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

5911-5101 Konzola Z 3320-6340 - Konsole - Bracket - Console - Consola 6245-5101 Konzola Z 7320,7340-- Konsole - Bracket - Console - Consola 99-4810 Podlozka Z 3320-6340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4777 Podlozka Z 7320,7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1481 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-5023 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 5511-5104 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5511-5108 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-5103 Nosic závsu - Anhänger-Träger - Trailer carrier - Porte-remolque - Portaremolque 4511-5106 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 7011-5102 Cep úplný - Vollst. Bolzen - Pin assy - Axe complet - Perno completo 4511-5104 Závrný cep s pojistkou - Verschlussbolzen mit Sicherung - Lock pin with clip - Axe de fermeture avec sureté - Perno de cierre con seguro 95-5111 Pruzina pojistky - Feder der Sicherung - Lock spring - Ressort de sureté Resorte del seguro 99-6145 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 95-5110 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 4511-5103 Hubice závsu - Zugmaul - Trailer mouthpiece - Chape d'attelage - Boquilla del remolque 99-0578 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-5110 Závs pro pívsy nesroubovaný - Nicht geschraubte Anhängerkupplung Not bolted coupling for trailers - Attelage pour les remorques non vissé Enganche para los remolques no atornillado

16 CSN 02 1740.05 16 CSN 02 1741.05 M 16x40 CSN 02 1103.55 8x71 CSN 02 1781.09

8x36 CSN 02 2140.1

M 16x50 CSN 02 1101.55

167

458 104S

458

ZÁVS PRO PÍVSY ETÁZOVÝ - ANHÄNGEVORRICHTUNG ETAGENAUFHÄNGUNG - TRAILER COUPLING MULTISTAGE SUSPENSION LINKAGE - ATTELAGE Á ÉTAGES DE REMORQUES SUSPENSIÓN ESCALONADA DE REMOLQUES (53.458.000/03) 2

104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S 104S

458

1

458 458 458 458 458 458 458 458 458

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

5

6

2 4 1 4 4 4 6 4 4

7

4511-5106 Pojistka - Sicherung - Lock - Sureté - Fiador 7011-5102 Cep úplný - Vollst. Bolzen - Pin assy - Axe complete - Perno completo 53.458.010 Konzola úplná - Vollst. Konsole - Bracket assy - Console complete - Consola completa 99-0578 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1395 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1474 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1481 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3649 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4813 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

M 16x50 CSN 02 1101.55 M 20x55 CSN 02 1103.55 M 12x30 CSN 02 1103.55 M 16x40 CSN 02 1103.55 M 20 CSN 02 1401.55 20 CSN 02 1740.05

168

302S 122S

302S 1

302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S

KAPOTOVÁNÍ - MOTORVERKLEIDUNG - ENGINE BONNET - CARÉNAGE - CAPOTAJE DEL MOTOR (52.302.000/01) 2

122S 123S 123S 123S 123S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 122S,1 23S 123S 123S 122S 122S

302S 6

1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 6 6 1 1

3

1 2 2 3 4 5 6 7 8 11 11a 12 13 14 16a 17 17a 18 19 21a 21b

4

4511-5302 Hák - Haken - Hook - Crochet - Cubo

5

7

32.302.930 Kapota Z 3320, 3340 - Motorhaube - Hoods - Capot - Capó 52.302.930 Kapota Z 4320 - 7340-- Motorhaube - Hoods - Capot - Capó 53.302.110 Konzola závsu - Konsole - Bracket - Console - Consola 53.302.013 Závs - Aufhängung - Hinge - Accorocheur - Suspensión 53.302.015 Kryt vany - Abdeckung Wanne - Guard pan - Couvercle cuve - Cubierta cubo 53.302.016 Tsnní vany - Dichtung Wanne - Gasket pan - Joint d'étanchéité cuve - Junta de cubo 53.302.018 Tsnní kapoty - Dichtungmotorrhaube - Gasket hoods - Joint etanchéité capot - Junta del capó 53.302.020 Maska traktoru - Schlepperverkleidung - Tractor mask - Grille de radiateur (masque) - Máscara del tractor 52.302.050 Drzák zadní - Hinterer Halter - Rear holder - Support arrière - Soporte trasero 52.302.001 Vzduchová clona - Blende - Blind - Rideau - Parasol 53.302.057 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 53.302.120 Úchyt kapoty pední - Vordere Klemme der Motorhaube - Front fixture of hoods - Porte capot de capot avant 53.302.130 Úchyt kapoty zadní - Hintere Klemme der Motorhaube - Rear fixture of hoods Porte capot de capot arriére 53.302.082 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 53.302.090 Záchyt bocnice - Seitenwand Klinke - Clamp side part - Attache de piéce latérale 53.302.140 Záchyt bocnice - Seitenwand Klinke - Clamp side part - Attache de piéce latérale 53.302.095 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 53.302.096 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 53.302.105 Zadní drzák levý - Linker Rückwärtiger Halter - LH rear holder - Porte capot arriére gauche - Soporte izquierdo trasero 53.302.106 Zadní drzák pravý - Rechter Rückwärtiger Halter - RH rear holder - Porte capot arriére droite - Soporte derecho trasero

169

302S 123S

302S 1

302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S

302S 2

123S 123S 123S 123S 123S 123S 123S 122S 122S 122S 122S 123S 122S 122S 122S 122S,1 23S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 122S 123S 122S 122S, 123S

3

22 22 22a 23 23 23a 24 25 27 27 28 30 31 32 33 35 36 37 37a 38 39 40 41 43 44

4

5

6

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 6 1 2 2 16 4 2 5 4 2 2 6 6 2

7

32.302.910 Bocnice pravá Z 3320, 3340 - Rechte Seitenwand - RH side part - Piéce latérale, côté droit - Pieza lateral derecha 52.302.910 Bocnice pravá Z 4320 - 7340-- Rechte Seitenwand - RH side part - Piéce latérale, côté droit - Pieza lateral derecha 53.302.004 Mízka pravá - Rechte Gitter - RH Grill - Grille droit - Réjilla derecha 32.302.920 Bocnice levá Z 3320, 3340 - Linke Seitenwand - LH side part - Piéce latérale, côté gauche - Pieza lateral izquierda 52.302.920 Bocnice levá Z 4320 - 7340-- Linke Seitenwand - LH side part - Piéce latérale, côté gauche - Pieza lateral izquierda 53.302.005 Mízka levá - Linke Gitter - LH Grill - Grille gauche - Réjilla izquierda 53.302.085 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5511-5362 Lzko - Sitz - Bed - Siége - Asiento 6245-5325 Vana Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Wanne - Pan - Cuve - Vaso 7011-5301 Vana Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Wanne - Pan - Cuve - Vaso 6911-5392 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 78.302.445 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 78.302.478 Znak Zetor - Fabriktypenschild - Factory emblem - Embléme du constructeur 97-4565 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-0356 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 53.302.086 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1025 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1048 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1471 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4443 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

645 CSN 63 5813 M 14x65 CSN 02 1101.55 M 5x20 M 6x14 CSN 02 1103.19 M 8x20 CSN 02 1103.19 M 8x25 CSN 02 1103.19 M 10x14 CSN 02 1103.19 M12x16 CSN 02 1103.19 M 12x45 CSN 02 1103.55 M 8 CSN 02 1401.29 8,4 CSN 02 1702.19 6,4 CSN 02 1726.19

170

302S 1

302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S

302S 2

122S 122S, 123S 122S 122S 122S 122S, 123S 123S 123S 122S 122S

3

45 46 46a 47 48 50 51 52 53 54

4

5

6

2 6 4 2 5 6 6 6 2 3

7

9 CSN 02 1727.19 8 CSN 02 1740.09 6,4 CSN 02 1726.19 12 CSN 02 1741.05 14 CSN 02 1741.05 9 CSN 02 1727.19 11 CSN 02 1727.19 3x20 CSN 02 2173 M 12x35 CSN 02 1143.55 M 14x30 CSN 02 1103.15

99-4839 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4535 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4775 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4776 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4834 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4835 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-6883 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-8865 Sroub Z 4340,5340,6340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9064 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

171

312S 125S

312S 1

312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S

NÁDRZ PALIVA - KRAFTSTOFFBEHÄLTER - FUEL TANK - RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE TANQUE DE COMBUSTIBLE (52.312.000/3) 2

125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s

312S 6

1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 2 2 1 2 EKO 14,7/21x1,5 M 10x20 ISO 4017 M 10x25 ISO 4017 EKO 85 litr 95 litr 1.7.2003

3

1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9a

4

5

7

6011-5206 Hadice odvodu Z 3320,3340 - Ableitungsschlauch - Discharge hose - Tuyau de trop-plein - Manguera de evacuación 52.312.002 Hadice odvodu Z 4320-7340 - Ableitungsschlauch - Discharge hose - Tuyau de trop-plein - Manguera de evacuación 6011-5210 Hadice pívodní Z 3320,3340 - Zuführungsschlauch - Inlet hose - Tuyau d'admission - Manguera alimentador 52.312.001 Hadice pívodní Z 4320-7340 - Zuführungsschlauch - Inlet hose - Tuyau d'admission - Manguera alimentador 52.312.909 Nádrz paliva kompletní - Vollst. Kraftstoffbehälter - Fuel tank assy - Réservoir de combustible complete - Tanque de combustible completo 7211-5210 Nádrz paliva kompletní - Vollst. Kraftstoffbehälter - Fuel tank assy - Réservoir de combustible complete - Tanque de combustible completo 5511-5730 Knoflík - Knopf - Button - Bouton - Botón 53.800.002 Hadicová spona - Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 7101-0852 Hadicová pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord - Racor 17.009.907 Hadicová pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord - Racor 6011-5219 Drovaná páska - Perforiertes Igelitband - Punched plastic band - Bande plastique perforée - Cinta perforda 78.800.112 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 17.009.917 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 99-1027 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1029 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

172

312S 1

312S 312S 312S 312S 312S

312S 2

125s 125s 125s 125s 125s

3

10 11 12 13 14

4

5

6

3 3 1 1 1

7

11 CSN 02 1729.19 10 CSN 02 1740.09

99-4543 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-4050 Rám nádrze - Rahmen - Frame - Cadre - Bastidor 53.312.080 Pás - Band - Band - Bande - Banda 93-4051 Plovákové zaízení - Kraftstoffvorratszeigerschwimmer - Float type fuel level device - Dispositif d'indication du niveau de carburant par flotteur - Dispositivo flotador de indicación del nivel del carburante 99-1007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-2721 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 16.312.902 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-2129 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 97-4714 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étanchéité - Anillo de junta 6011-5226 Uzávr nádrze - Behalterverschluss - Fuel tank filler cap - Fermeture de reservoir - Cierre del tanque 93-4052 Uzávr nádrze - Behalterverschluss - Fuel tank filler cap - Fermeture de reservoir - Cierre del tanque 93-4053 Nádrz paliva - Kraftstoffbehälter - Fuel tank - Réservoir - Tanque

312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S 312S

125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s 125s

15 16 17 18 18 19 19 20 20 21

2 2 6 1 1 1 1 1 1

M 8x20SO 4014 8,4 M 8 CSN 02 1401.29 M 12x1,5 DIN 908 7211-5210 M 16x1,5 DIN 908 12x16 CSN 02 9310.3 7211-5210 M 15x2,65 PN 02 9283.2 7211-5210

85 litr

173

54 111

54 1

54 54 54 54 54 54

SEDADLO IDICE - SITZ - SEAT - SIEGE - ASIENTO 2

111 111 111 111 111 111

54 5 6

1 1 1 1 1 1 TP LO LO+TP BP+TP+LO

3

0 0 0 0 0 0

4

7

7211-5401 Sedadlo úplné MARS - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet - Asiento completo 7211-5402 Sedadlo úplné MARS - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet - Asiento completo 7211-5403 Sedadlo úplné MARS - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet - Asiento completo 7211-5404 Sedadlo úplné MARS - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet - Asiento completo 7211-5405 Sedadlo úplné MARS Z 5340H - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet Asiento completo 7211-5411 Sedadlo úplné MARS Z 5340H - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet Asiento completo

TP - Textilní polstáe - Textilpolster - Textile upholstery - Coussin ets en textiles LO - Loketní oprky - Elbogenstützen - Elbow rests - D'appui de coudes

174

54 1

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

54 2

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

3

0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 34 35

4

5

6

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 5 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 + + M 16x1,5 BP+LO BP LO LO LO+BP

7

7211-5416 Sedadlo úplné MARS Z 5340H - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet Asiento completo 7211-5431 Mechanismus úplný - Vollst. Sitzmechanismus - Seat mechanism assy Mécanisme de siége complet - Mecanismo del aciento completo 7211-5452 Mechanismus úplný - Vollst. Sitzmechanismus - Seat mechanism assy Mécanisme de siége complet - Mecanismo del aciento completo 7211-5453 Mechanismus úplný Z 5340H - Vollst. Sitzmechanismus - Seat mechanism assy - Mécanisme de siége complet - Mecanismo del aciento completo 7211-5456 Mechanismus úplný Z 5340H - Vollst. Sitzmechanismus - Seat mechanism assy - Mécanisme de siége complet - Mecanismo del aciento completo 6211-5440 Pryzová patka - Gummigriff - Rubber base for hands - Butée de caoutchouc pour les mains - Cogedero de goma pare manos 6211-5439 Oprka pravá - Rechte Lehne - RH arm rest - Accoudoir droit - Apoyo derecho para el codo 7211-5440 Nosic - Träger - Carrier - Support - Soporte 7211-5439 Nosic - Träger - Carrier - Support - Soporte 6211-5438 Oprka levá - Linke Lehne - LH arm rest - Accoudoir gauche - Apoyo izquierdo para el codo 6211-5436 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 6918-5440 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 99-2224 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-5433 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Liave 6918-5444 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6211-5434 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6918-5435 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 6918-5417 Miska - Sitzschale - Pan - Couvette - Cuvete 6918-5439 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 5911-5418 Mrka - Gewichtsskala - Weight scale - Echelle de poids - Escala de peso 5911-5419 Miska - Sitzschale - Pan - Couvette - Cuvete 5911-5422 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-1975 Labyrintové tsnní - Labyrintdichtung - Labyrinth packing - Garniture d'étanchéité á labyrinthe - Empaquetadura de laberinto 6211-5437 Tlumic úplný - Vollst. Dämpfer - Silencer assy - Amortisseur complet Amortiguador completo 5911-5423 Vodítko - Führung - Guide - Guide - Guía 5911-5434 Objímka - Muffe - Sleeve - Manchon - Manguito 7211-5435 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 6918-5420 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6918-5428 Pruzina I- Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-4638 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6918-5419 Cep II - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-0986 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-6887 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-6442 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 97-1192 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 5911-5417 Kluzký cep - Gleitstück - Gliding pin - Axe de guidage - Perno resbaladero 6918-5429 Pruzina II - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6918-5422 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 7211-5442 Polstá kozenkový 2 - Kunstlederpolster - Synthetic leather upholstery Coussin en cuir syntétique - Cojín plástico 7211-5444 Polstá textilní 2 - Textilpolster - Textil upholstery - Coussin en textile - Cojín de textil 7211-5441 Polstá kozenkový 1 - Kunstlederpolster - Synthetic leather upholstery Coussin en cuir syntétique - Cojín plástico 7211-5443 Polstá textilní 1 - Textilpolster - Textil upholstery - Coussin en textile - Cojín de textil 6918-5432 Kluzký cep - Gleitstück - Gliding pin - Axe de guidage - Perno resbaladero

M 5x30 CSN 02 1151.29

6,4 CSN 02 1744.09 M 6x12 CSN 02 1103.19 4x16 CSN 02 2156 4x16 CSN 02 2150 6202 - 2Z CSN 02 4640

TP - Textilní polstáe - Textilpolster - Textile upholstery - Coussin ets en textiles LO - Loketní oprky - Elbogenstützen - Elbow rests - D'appui de coudes BP - Provedení pro montáz bezpecnostních pás - Ausführung für die Montage der Sicherheitsgurte - Execution for mounting of safety belts - exécution pour le montage des ceitures de sureté

175

54 111a

54 1

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

54 2

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111a

3

36 37 38 39 40 42 43 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

4

5

6

1 4 1 1 1 6 6 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 + 16 CSN 02 2930

7

7211-5432 Nosic - Träger - Carrier - Support - Soporte 6918-5431 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6918-5408 Rameno - Arm - Arm - Bras - Brazo 6918-5418 Cep I - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7211-5433 Stojan - Ständer - Stand - Bati tubulaire - Soporte 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0653 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7211-5434 Loze - Führungsschiene - Gliding bar - Glissiére - Resbaladera 6211-5432 Kluzná vlozka - Gleiteinlage - Gliding insert - Piéce de glissement 7211-5437 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 97-0225 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 5911-5420 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 99-5033 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 5911-5421 Vodítko - Führung - Guide - Guide 99-6766 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7211-5436 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7211-5438 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 7211-5460 Bezpecnostní pásy - Sicherungsgurte - Safety belts - Ceinture de sureté 6211-5460 Sedadlo úplné GRAMMER - Vollst. Sitz - Seat assy - Siége complet

8 CSN 02 1740.09 M 8x35 CSN 02 1101.19

2x20 CSN 02 1781.09 4x20 CSN 02 2156

176

55S 112S

55S

ZADNÍ BLATNÍKY A PODLAHA - HINTERE KOTFLÜGEL UND FUSSBODEN - REAR MUNGUARDS AND FLOOR - AILES ARRIÉRE ET PLANCHERS - GUARDABARROS Y PISO (6211-5500/01) 2

112S 112S 112S 112S 112 112 112 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S

55S

1

55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S

3

1 1 2 2 3 4 4a 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10

4

5

6

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OR MANSILA OR MANSILA Plastová OR MANSILA

7

5211-5521 Podlahová krytina levá - Linkes Fussbodenbalag - LH floor covering material Couvre-plancher gauche - Teja de piso izquierda 5211-5563 Podlahová krytina levá - Linkes Fussbodenbalag - LH floor covering material Couvre-plancher gauche - Teja de piso izquierda 5211-5522 Podlahová krytina pravá - Rechte Fussbodenbalag - RH floor covering material - Couvre-plancher droit - Teja de piso derecha 5211-5564 Podlahová krytina pravá - Rechte Fussbodenbalag - RH floor covering material - Couvre-plancher droit - Teja de piso derecha 5711-5514 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 5911-6643 Skíka na náadí - Werzengkasten - Tool box - Boite á outils 5911-6643 Skíka na náadí - Werzengkasten - Tool box - Boite á outils 6211-5511 Blatník levý - Linker Kotflügel - LH mudguard - Aile gauche - Guaradabarros izguerda 6211-5555 Blatník levý - Linker Kotflügel - LH mudguard - Aile gauche - Guaradabarros izguerda 6211-5561 Blatník levý úzký bez madel - Linker Kotflügel - LH mudguard - Aile gauche Guaradabarros izguerda 6211-5512 Blatník pravý - Rechter Kotflügel - RH mudguard - Aile droite - Guardabarros derecho 6211-5556 Blatník pravý - Rechter Kotflügel - RH mudguard - Aile droite - Guardabarros derecho 6211-5562 Blatník pravý úzký bez madel - Rechter Kotflügel - RH mudguard - Aile droite Guardabarros derecho 6211-5513 Výztuha blatníku levá - Linker Halter - LH holder - Support gauche - Soporte izquierdo 6211-5514 Výztuha blatníku pravá - Rechter Halter - RH holder - Support droit - Soporte derecho 6211-5515 Drzák smrovky levý - Linker Halter - LH holder - Support gauche - Soporte izquierdo 6211-5516 Drzák smrovky pravý - Rechter Halter - RH holder - Support droit - Soporte derecho

Plastová OR MANSILA 6211-5551+7245-8702 6211-5551+7245-8709 ROPS 6211-5552+7245-8702 6211-5551+7245-8702 6211-5551+7245-8709 ROPS 6211-5552+7245-8702

177

55S 1

55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S

55S 2

112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S 112S

3

11 11 11a 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4

5

6

1 1 1 1 1 1 4 4 10 6 12 2 17 4 8 10 2 27 4 26 CAB sk.77 ROPS ORLOV OR MANSILA

7

6211-5551 Rám - Rahmen - Frame - Carde - Cuadro 6211-5552 Rám - Rahmen - Frame - Carde - Cuadro 6211-7925 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 6911-5510 Vícko - Kappe - Couver - Chapeau - Tapa 7211-8709 Pemostní - Überbrücken - Floor bridging - Plancher du pont arriére - Piso del puente trasero 7245-8702 Pemostní - Überbrücken - Floor bridging - Plancher du pont arriére - Piso del puente trasero 99-0652 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1004 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1008 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2012 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4309 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4834 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

M 8x30 ISO 4017 OR MANSILA M 8x12 CSN 02 1103.19 M 8x20 ISO 4017 M 8x22 CSN 02 1103.19 M 8x30 ISO 4017 M 6x12 CSN 02 1131.29 M 8 CSN 02 1401.29 M 8 CSN 02 1401.25 OR MANSILA 8,4 CSN 02 1702.15 OR MANSILA 8,4 CSN 02 1702.19 6 CSN 02 1740.09 8 CSN 02 1740.05 8 CSN 02 1740.09 OR MANSILA 9 CSN 02 1727.19

178

353 115S

353

353 353 353 353 353 353 353 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S

ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALACE - ELEKTROINSTALLATION - ELECTRICAL EQUIPMENT ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE - INSTALACIÓN ELECTRICA (53.353.000/4)

3 7 9 10 11 12 13 97-7034 Zárovka - Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 53.353.090 Kabel svtlomet, celek - Vollst. Kabel des Scheinwer-ters - Headlamp cable assy - Cable du phare complete - Cable de pharo completo 99-4637 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer ­ Rondelle - Arandela 53.350.210 Vodic kostení baterie - Erdungsleiter der Batterien - Batteries earthing cable Cable de mise à la masse des batteries - Cable de toma de tierra de batería 5511-5730 Knoflík - Knopf - Button - Bouton-poussoir - Botón 6711-5708 Drovaná páska - Perforiertes igelitband - Pucher plastic band - Bande plastique perforée - Banda plastica 53.350.297 Drzák odpojovace baterie - Halter der Batterienabschalter - Holder of battery disconnector - Support de sectionneur de batterie - Soporte de la desconectador de las baterías 53.350.310 Kabel od odpojovace baterie ke spoustci Z 4320 - 7340 - Kabel vom Batterieabschalter zu Anlasser - Cable from battery disconnect switch to starter Cable allant du sectionneur de batterie au démarreur - Cable de interconexión de la motor de la arranque eléctrico 53.350.340 Kabel od odpojovace baterie ke spoustci Z 3320, 3340 - Kabel vom Batterieabschalter zu Anlasser - Cable from battery disconnect switch to starter Cable allant du sectionneur de batterie au démarreur - Cable de interconexión de la motor de la arranque eléctrico 93-1895 Krycí sklo ­ Deckglass ­ Glass screen ­ Varre de protection - Vidrio de protección 53.350.315 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 97-7016 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 2 1 4 1 6 3 1 5,3 CSN 02 1744.09 H4 12V/60/55 W P43t

353

353

121S

14

1

353

121S

14

1

353 353 353

115S 121S 115S

14a 15 15a

2 1 4 12V/21 W BA 15S CSN 36 0183

179

353 119S

353 1

353

353 2

115S

3

16

4

5

6

2

7

93-1809 Krouzek jednovláknové zárovky - Unterlegscheibe der Einfaden-Glühlampe Single filament bulb washer - Cale de l'ampule á un filament - Arandela de la bombilla a sólo filamento 93-1808 Krouzek dvouvláknové zárovky - Unterlegscheibe der Zweifaden-Glühlampe Twein filament bulb washer - Cale de la lampe á deux filament - Arandela de la bombilla de dos filamentos 99-4638 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer ­ Rondelle - Arandela 53.350.934 Odpojovac baterie - Batterieabschalter - Battery disconnector - Sectionneur de batterie - Desconectador de las baterías 93-1896 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 97-7054 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 6211-5716 Vodic pední svítilny pravý - Rechter Leiter des vordere Leuchte- RH front wire of front lamp - Cable droit du lampe avant 6211-5803 Pední skupinová svítilna - Vordere Gruppen Leuchte - Front tail lamp Lanterne avant combinée 6211-5718 Pední svítilna pravá - Rechte Vordere Leuchte - RH front lamp - Lampe avant droite 6211-5717 Pední svítilna levá - Linke Vordere Leuchte - LH front lamp - Lampe avant gauche

353

115S

16a

2

353 353 353 353 353 353 353 353

115S,1 19S 121s 115S 115S 115S 115S 115S 115S

17 18a 19 20 21 22 23 24

10 1 2

6,4 CSN 02 1744.09 2000 A

2 12V/10 W BA 15S CSN 36 0185 1 2 1 1 CAB CAB

180

353 119aS

353 1

353 353 353 353 353 353 353 353 353

353 2

115S 115S 115S,1 21s 115S 115S 115S 115S 115S 115S

3

25 18 26 27 27a 28 29 30 31

4

5

6

1 10 2 1 1 1 2 1 1

7

6211-5715 Vodic pední svítilny levý - Linker Leiter des vordere Leuchte- LH front wire of front lamp - Cable gauche du lampe avant 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-7017 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 6711-5711 Zadní svítilna pravá - Hintere rechte Leuchte - RH rear lamp cluster - Lanterne arriére droite - Faro trasero derecho 6011-5712 Kryt vodice starteru - Abdeckung - Guard - Couvercle 93-1886 Krycí sklo pravé ­ Rechtes Deckglass ­ RH glas screen ­ Varre de protection droit - Vidrio de protección derecho 93-1881 Tvarové tsnní - Profildichtung - Moulding strip - Joint d'étanchéité profilé Junta perfilada 93-1885 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 6211-5832 Vodic zadní svítilny pravý - Leiter zur Rechten hinteren Leuchte - RH rear cluster cable - Cable de lanterne droite arriére - Cable de la lámparacombinada trasera derecha 6211-5816 Zadní svítilna pravá - Hintere Rechte Leuchte - RH lamp cluster - Lanterne arriére droite 6211-5821 Vodic zadní svítilny pravý - Leiter zur Rechten hinteren Leuchte - RH rear cluster cable - Cable de lanterne droite arriére - Cable de la lámparacombinada trasera derecha 78.013.023 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-5712 Zadní svítilna levá - Hintere Linke Leuchte - LH lamp cluster - Lanterne arricre gauche - Lámpara combinada trasera izquierda 6211-5815 Vodic zadní svítilny levý - Leiter zur Linken hinteren Leuchte - LH rear cluster cable - Cable de lanterne gauche arriére 6711-5713 Zadní svítilna s osvtlením císelné tabulky - Rückwärtige Leuchte mit Beleuchtung der Kennzeichntafel - Tail lamp with number plate light - Lanterne arriére avec éclairage de la plaque d'immacrilation 6711-5723 Vodic k osvtlení poznávací znacky - Leiter zum Kennzeichentafelbelbelouchtung - Wire to the number plate light - Conducteur de l'éclairage de la plaque d'immatriculation 97-7019 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 93-1888 Tvarové tsnní - Profildichtung - Moulding strip - Joint d'étanchéité profilé Junta perfilada

M 6 CSN 02 1401.29 12V/21/5 W BAY 15D

353 353

115S 115S

32 33

1 1

353 353 353 353 353

115S 115S 115S 115S 115S

34 35 36 37 38

2 2 1 1 1 6,4 CSN 02 1702.19

353

115S

39

1

353 353

115S 115S

40 41

2 1

12V/5 W S 8,5 CSN360187

181

353 121S

353 1

353 353 353 353

353 2

115S 115S 115S 115S

3

42 43 44 45

4

5

6

1 2 1 1

7

93-1887 Krycí sklo ­ Deckglass ­ Glass screen ­ Varre de protection - Vidrio de protección 6718-5814 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 93-1880 Krycí sklo levé ­ Linker Deckglass ­ LH glass screen ­ Varre de protection gauche - Vidrio de protección izquierdo 78.351.440 Vodic pracovního svtlometu - Leiter zum Arbeitsscheinwerfer - Wire to working flood-light - Conducteur pour le phare de labour- Cable de faro para la marcha atrás 6245-5767 Vodic kostení pracovního svtlometu - Erdungsleiter - Earthing cable Conducteur de mise - Cable de toma 97-7033 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 5911-5848 Pracovní svtlomet - Arbeitsscheinwerfer - Working flood-light - Phare de labour - Faro para la marcha atrás 78.351.539 Pracovní svtlomet celek ­ Vollst. Arbeitsscheinwerfer ­ Working flood-light assy - Phare de labour complet 95-9005 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 99-3512 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5611-5827 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 99-0681 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 53.359.985 Alternátor - Alternator - Alternator - Alternateur - Alternador 78.350.283 Alternátorová cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Tapa

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

115S 115S 115S 115S 115S 115S 115S 121S 121S 119S,1 21S 121S 121S

45a 46 47 47a 48 49 50 51 52 55 57 57a

1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 M 10x50 CSN 02 1101.19 M 8 CSN 02 1401.29 M 6 CSN 02 1401.29 14V/55A (443 113 516 655) M 12 CSN 02 1401.29 H 3 12V/55 W

182

353 1

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

353 2

121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 119aS1 21S 121S 119aS1 21S 119aS1 21S 119aS1 21S 121S 119S

3

58 59 60 62 62 63 64 71 72 76 77 77 77 78 86

4

99-0989 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

2 2 1 1 1 1 5 3 1 2 1 1 1 2 1

7

10 CSN 02 1740.09 M 6x20 CSN 02 1103.19

99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 53.350.001 emenice alternátoru - Riemenscheibe des Alternators - Alternator pulley Poulie de l'alternateur - Polea del alternador 53.013.903 Klínový emen - Keilriemen - V-belt - Courroie trapézoidale - Correa trapezoidal 53.013.904 Klínový emen - Keilriemen - V-belt - Courroie trapézoidale - Correa trapezoidal 78.350.916 Houkacka - Signalhorn - Horn - Avertisseur - Bocina eléctrica 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3019 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6918-5771 Spoustc - Anlasser - Starter motor - Démarreur 99-4505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 53.350.944 Baterie - Batterie - Battery - Batterie - Batéria 53.350.968 Baterie - Batterie - Battery - Batterie - Batéria 53.350.982 Baterie - Batterie - Battery - Batterie - Batéria 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-5721 Perusovac smrových svtel - Elektronischer Unterbrecher der Fahrtrichtungsleuchten - Directional light choper - Rupteur électronique des clignotants - Ruptor electrónico de indicadores de dirección 6211-5728 Drzák spínace varovných svtel - Halter - Holder ­ Support - Soporte 78.350.935 Spínac kontrolky rucní brzdy - Schalter der Kontrollampe der Handbremse Parking brake indicator - Rupteur-témoin de frein a main - Contacto electromagnético del freno del mano 78.350.931 Spínac PTO - Schalter der Kupplungsausrückung der Zapfwelle - PTO shaft clutch switch - Rupteur de la embrayage de prise de force - Interuptor 5911-5775 Spínac brzdových svtel - Schalter der Bremsen-leuchten - Stop brake lights switch - Rupteur de feux de freins - Interruptor de las luces de parada 99-3507 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4541 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-5739 Kabel spínání rucní brzdy a vývodového hídele - Leiter - Cable - Cable 99-2103 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-5748 Píchytka brzdového spínace - Bremsschalterschelle - Brake switch clip Attache de rupteur du frein - Fijación 6918-5726 Pruzina jistní startu - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5911-5785 Tlacítkový vypínac jistní startu - Tasterschalter - Pusch button switch Interrupteur á poussier - Interruptor 97-2134 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Joint d'étancheité - Anillo de junta 6011-5748 Píchytka spínace jistní startu - Schalterschelle - Switch clamp - Attache de rupteur - Fijación 6211-5612 Spínac spojky vývodového hídele - Schalter der Kupplungsausrückung der Zapfwelle - PTO shaft clutch switch - Rupteur de la embrayage de prise de force - Interruptor 99-0988 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-5511 Drzák odrazky dlouhý - Halter - Holder - Support - Soporte 3511-5810 Drzák odrazky krátký - Halter - Holder - Support - Soporte 6245-5703 Kabel sedmipólové zásuvky - Siebenpolesteckdosenkabel - Seven pole socket cable - Cable de prise de courant á sept poles - Cable 6918-5720 Panel sedmipólové zásuvky - Siebenpolesteckdosen- paneel - Seven pole socket panel - Panneau de prise de courant á sept poles - Cuadro 6711-5765 Kostící vodic sedmipólové zásuvky - Siebenpolesteck-dosenerdungsleiter Seven pole socket earthing cable - Cable de mise á la mase de prise de courant á sept poles - Cable 78.350.933 Zásuvka 7 pólová - 7-polige Steckdose - 7-pole socket - Prise de courant a 7poles - Enchufe de 7 connector 99-2074 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-7384 Odrazové sklo - Rückstrahler - Rubby reflector - Catadioptre - Vidrio de reflexión 99-1910 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-5829 Drzák poznávací znacky - Halter - Holder - Support - Soporte 53.353.020 Hlavní kabel - Hauptkabel - Main cable - Cable principal - Cable principal

AVX 10X1113 LA AVX 10X1125 LA 12V/335 Hz M 8 CSN 02 1401.29 M 10x28 CSN 02 1207.55 12V/2,9 kW 6 CSN 02 1740.19 12V/135 Ah VARTA 12V/135 Ah VESNA 12V/135 Ah TORNÁDO 10 CSN 02 1740.09 AEV 3004.01

353 353

119S 119S

90 91

1 1

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

119S, 121S 119S 119S 119S 119S 119S 119S 119S 119S, 119aS 119S 119S 119S

93 94a 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105

1 2 14 4 1 4 1 1 1 1 1 1 14x20 CSN 02 9310.3 M 4x14 CSN 02 1143.59 M 4 CSN 02 1401.29 6,6 CSN 02 1729.19

353 353 353 353 353 353

119S 115S 115S 121S 121S 121S

111 115 116 117 118 119

2 2 2 1 1 1

M 6x16 CSN 02 1103.19 CAB BK

sk.74

353 353 353 353 353 353

121S 121S 115S 115S 115S 119aS

120 121 122 123 124 125

1 3 2 2 1 1 BK termostart M 4x14 CSN 02 1131.29 M 5x30 CSN 02 1131.29

183

353 1

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

353 2

119aS 119S 119S 119aS 119aS 115S, 119aS 119S 119S 119S, 119aS 119S 119S 119S 119S, 119aS 119S 119S 119S

3

125 126 127 128 128a 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

4

5

6

1 4 6 11 2 2 1 2 1 1 1 1 8 5 2 1 2 CSN 30 4480 16 A CAB

7

53.353.030 Hlavní kabel - Hauptkabel - Main cable - Cable principal - Cable principal 6211-5863 Spínací relé - Regelrelais - Switch relay - Relais de connection - Interuptor relé 99-3508 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4504 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4442 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0986 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-7305 Pojistková skíka - Sicherungskasten - Fuse box - Boîte á fusibles 99-1920 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0968 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6245-5737 Kabel pro pipojení kabiny - Kabinenverkabelung - Cab cable connestion Couplage de la cabine - Cable 6245-5707 Svazek rozvodu - Verteilungsbündel des Instrumentenbretts - Dashboard wire harness - Faisceau du tableau du bord - Haz del tablero de instrumentos 97-7302 Pojistková skíka - Sicherungskasten - Fuse box - Boîte á fusibles - Caja de fusibles 78.350.929 Pojistka - Sicherung - Lock - Arrétoir - Seguro 99-3568 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4637 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-1420 Vícko pojistkové skíky se sroubem - Deckel der Sicherungsdose mit Schraube - Fuse box lid with bolt - Couvercle de la boite á fusibles avec la vis Tapa 5911-5734 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 97-6408 Zásuvka montázní lampy - Steckdose der Arbeitsscheinwerfer - Working light socket - Prise de courant des feux de travail 99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-5767 Vodic palivomru - Kraftstoffmesserleiter - Fuel level indicator wire Conducteur du jause de niveau de combustible - Cable 17.350.222 Krytka cívky spoustce - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 53.350.969 Páska - Band - Band - Bande - Cinta 6245-5758 Kabel jistní startu od rucního vypínání spojky vývodového hídele - Leiter Wire - Conducteur - cable 6245-5728 Regulacní relé termostartu - Relais des thermostart - Relay of thermostart Relais de thermostart - Relé de thérmostarto 6245-5736 Plochá pojistka - Sicherung - Fuse - Fusible - Fusible 78.350.937 Spínací relé - Regelrelais - Regulation relay - Regulateur de tension - Rele 6245-5724 Svazek termostartu - Verteilungsbündel der Thermostart - Dashboard wire thermostart - Faisceau du tableau du thermostrart - Haz del tablero de termóstarto 99-4655 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 78.350.938 Svícka termostartu - Glühkerzen - Glow plugs - Bouige á icadescence - Bujías de precalentamiento 53.009.915 Elektromagnetický ventil - Elektromagnetisches Ventil - Electromagnetic valve - Soupape de électromagnetique - Válvula electromagnética 6245-5624 Kontrolka zhavení - Kontrolleuchte - Pilot lamp - Témoin - Luz piloto 16.350.911 Olejový tlakový spínac - Öldruckschalter - Oil pressure-switch - Manocontact de pression d'huille - Interuptor por presión de aceite 53.342.002 Vymezovací podlozka - Ausgleichunterlegscheibe - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 53.350.006 Drzák baterie pravý - Rechte Batterienaufnahme - RH battery clapming Fixation de la batterie droit - Soporte 53.350.007 Drzák baterie levý - Linke Batterienaufnahme - LH battery clapming - Fixation de la batterie gauche - Soporte 53.350.033 Krycí plech alternátoru - Abdeckblech - Sheet metal cover - Tôle de protection - Chapa de protección 53.350.240 Vodic spoustce Z 4320 - 7340-- Leiter des Anlassers - Starter wire Conducteur de démarreur 53.350.490 Vodic spoustce Z 3320 - 3340-- Leiter des Anlassers - Starter wire Conducteur de démarreur 53.350.351 Asymetrický svtlomet obdélníkový - Assymmetrischer Scheinwerfer Asymmetrical headlamp - Phare asymétrique - Faro asimétrico

M 5 CSN 02 1401.29 5 CSN 02 1740.09 5,3 CSN 02 1740.05 M 6x12 CSN 02 1103.19 8/98 CSN 30 4480 M 5x16 CSN 02 1131.29 M 5x16 CSN 02 1103.19 BK ELPLAST

M 5 CSN 02 1403.29 5,3 CSN 02 1744.09

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

119S 119S 115S 119S 121S 121S 119S 119aS 119aS 119aS 119aS

143 144 145 146 147 148 151 152 153 155 156

1 1 CSN 30 4442

1 1 1 1 1 TERMOSTART 2 1 1 20A EKO TERMOSTART 12V/30A TERMOSTART TERMOSTART SCHLEMMER TSL 300-I

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

119aS 119aS 119aS 119aS 121S 121S 121S 121S 121S 121s 121S 121S

157 158 159 160 200 201 202 203 204 205 205 206

2 1 1

6,4 CSN 02 1745.09 TERMOSTART TERMOSTART 11.728.107 TERMOSTART

1 1 1 1 1 1 1 2

184

353 1

353 353

353 2

119S 121S

3

149 207

4

5

6

1 1 Pro KMGY

7

5911-5712 Vodic kostení cidla otáckomru a rucní brzdy - - Erdungsleiter - Earthing cable - Conducteur de mise - Cable de toma 53.359.931 Cidlo teplomru - Wasserthermometerfühler - Water thermometer sensor Organe sensible du thermomètre de l'eau- Elemento sensible del thermómetro de agua 99-1010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2174 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3056 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4531 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4803 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0693 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 78.350.573 Kryt - Abdeckung - Guard - Couvercle - Tapa 78.350.928 Páska - Band - Band - Bande - Cinta 99-1007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2133 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-7428 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 97-7430 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 99-4668 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S 121S

208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 222 223 224

1 4 1 8 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1

M 8x30 CSN 02 1103.19 M 4x30 M 3,5x9,5 CSN 02 1238.09 8 CSN 02 1740.09 4,3 CSN 02 1726.19 4 CSN 02 1740.05 8,4 CSN 02 1702.19 M 10x120 CSN 02 1101.19

M 8x20 CSN 02 1103.19 14x18 CSN 02 9310.3 15x4 CSN 63 3881.1 22x4 CSN 63 3881.1 10,5 CSN 02 1745.05

185

354 113S

354 1

354 354 354 354 354 354 354 354

PÍSTROJOVÁ DESKA - INSTRUMENTENBRETT - DASHBOARD - TABLEAU DE BORD ­ TABLERO DE INSTRUMENTOS (53.354.000/3, 53.353.010/3) 2

113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S

354 6

1 1 1 1 1 5 1 1 60,5 POLLAK 30 km

3

1 2 3 4 5 6 7 8

4

5

7

53.354.020 Kabel pístrojové desky - Kabel des Instrumentenbretts - Dashboard cable Cable du tableau du bord - Cable de tablero de instrumentos 53.359.982 Otáckomr - Drehzahlmesser - Revolution indicator - Compte-tours - Tacométro 53.359.983 Teplomr vody - Thermometer - Thermometer -Thermométre - Termómetro 53.359.984 Kontrolkový pístroj - Kontrolleuchtenagregät - Instrument of pilot lamps Appareil de controle des indicateurs - Instrumento de las luces testigo 5911-5609 Kostící vodic - Erdungsleiter - Earthing cable - Cable de mise á la masse Cable de toma a tierra 5911-5612 Objímka zárovky - Fassung - Socket - porte-Ampoule - Bombilla - Abrazadera 5911-5621 Palivomr - Kraftstoffmesser - Fuel gauge - Controleur du combustible Medidor de combustible 5911-5635 Kryt otvoru pro tlakomr vzduchu - Deckel - Cover - Couvercle - Cubierta

186

354 1

354

354 2

113S

3

9

4

5

6

1

7

5911-5636 Pepínac osvtlení traktoru - Schalter für die Traktorbeleuchtung - Changeover switch of tractor lichting - Commutateur d'éclairage du tracteur del alumbrado del tractor - Commutador de las luces 5911-5652 Sted krytu - Mittelteil des Deckels - Centre of the cover - Piéce centrale du couvercle - Centro de la cubierta 5911-5662 Kryt otvoru kontrolky - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 5911-5675 Kontrolka smrových svtel - Kontrolleuchte - Pilot light - Lampe témoin - Luz testiga 5911-5677 Záslepka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 5911-5678 Pásek - Band - Band - Bande - Banda 6011-5611 Spínac svtel stechy kabiny - Schalter der Scheinwerfer im Kabinendach Switch of headlights on the cab roof ­ Rupteur-feux de croisement de pavillon de la cabine - Commutador de las luces delanteras ubicadas debajo del techo 6011-5613 Kontrolka minimálního tlaku vzduchu - Kontrolleuchte des minimalen Lufteruckes - Minimum air pressure pilot lamp - Témoin de la pressión mini de air - Luz piloto del eje de toma de fuerza 6011-5615 Záslepka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 6011-5619 Drzák pepínace ­ Halter des Umschalters ­ Switch holder ­ Support de l'interrupteur - Soporte del commutador 6011-5645 Tlakomr vzduchu - Druckmesser - Air pressure gauge - Manometre Manómetro 6011-5748 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 6211-5604 Mch - Balg - Dust boot - Soufflet pare-pousiére - Fuelle guarda-polvo 16.350.911 Olejový tlakový spínac - Öldruckschalter - Oil pressure-switch - Manocontact de pression d'huille - Interuptor por presión de aceite 6211-5612 Spínac zapínání spojky vývodového hídele - Schalter - Switch - Conjecteur 6211-5727 Svazek rozvodu zhavení - Verteilungsbündel des InstrumentenbrettsDashboard wire harness - Faisceau du tableau du bord - Haz del tablero de instrumentos 6211-5774 Kontrolka varovných svtel - Kontrollampe der Warnleuchten - Hazard signal control lamp - Témoin-feux de détresse - Luz testiga 6245-5615 Kombinovaný pepínac smrových svtel - Umschalter der Richtungsanzeiger, Leuchten und der Hupe ­ Light control switch (headlights, direction indicators, headlamp flasher) ­ Inverseur-clignotants, feux et avertisseurs - Commutador de palanquita 6245-5618 Panel pístrojové desky - výlisek - Paneel - Panel - Panneau de tableau de bord - Tablero de instrumentos 6245-5624 Kontrolka zhavení - Kontrolleuchte - Pilot lamp - Témoin - Luz piloto 6245-5673 Kontrolka vývodového hídele - Zapfwellenkontrolleuchte - PTO lichts pilot Lampe témoin de l'arbre de prise de force - Luz testiga del eje de toma de fuerza 6245-5770 Klícek spínací skíky - Schaltschlüssel - Switch key - Clef de contact - Caja de distribución 6245-5771 Spínací skíka s klícky - Vertailungskasten mit Schlüssel - Switch box with key - Boite de contact avec cief - Caja de distribución con hlave 6245-5772 Propojka - - Kabel - Wire - Faisceau - Haz de los cables 97-2151 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 78.358.905 Kontrolka varovných svtel - Kontrollampe der Warnleuchten - Hazard signal control lamp - Témoin-feux de détresse - Luz testiga 78.358.925 Kontrolka svtel stechy kabiny - Kontrolleuchte der Kabinenlichter - Cab lichts pilot lamp - Témoin des feus de la cabine - Luz testiga de lámparas de la cabina 78.358.944 Spínac pracovních svtel - Schalter des Arbeitsscheinwerfers - Work headlights switch ­ Rupteur-phares de labour - Commutador de las luces 78.358.945 Kontrolka zadní mlhovky - Kontrollampe des hinteren Nebelscheinwerfers Rear fog lamp control light - Témoin - feu antibrouillard arriére 78.358.946 Spínac varovných svtel - Warnlichtschalter - Warning lights switch ­ Rupteurfeux de secours - Interruptor de luces de avertencia 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-7082 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 97-7088 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 97-7331 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 99-2085 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2103 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3508 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4442 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

354 354 354 354 354 354

113S 113S 113S 113S 113S 113S

9a 10 11 12 14 15

1 3 1 3 1 1

354

113S

16

1

354 354 354 354 354 354 354 354

113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S

17 18 18a 19 20 21 22 23

1 1 1 2 1 1 1 1

354 354

113S 113S

24 25

1 1

354 354 354 354 354 354 354 354 354

113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S

26 27 28 28a 29 30 31 32 33

1 1 1 2 1 1 1 1 1

POLLAK

POLLAK POLLAK

26x32 CSN 02 9310.3 zlutá -

354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354

113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S 113S

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 1 1 1 10 1 1 4 4 4 4 10x14 CSN 02 9310.2 12V/2W BA 9S CSN360186

12V/4W BA 9S CSN EN 60809

9x2 CSN 63 3881.3 M 6x40 CSN 02 1131.29 M 4x14 CSN 02 1143.59 M 5 CSN 02 1401.29 5,3 CSN 02 1702.19

187

354 1

354 354 354

354 2

113S 113S 113S

3

45 46 47

4

99-9354 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9540 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

6 2 1 ST 4,8x16 - A4L

7

5,3 CSN 02 1745.09 M3,5x12 CSN 02 1238.09

99-4660 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

188

57a 120

57a 1

57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a

SPOUSTC - ANLASSER - STARTER MOTOR - DÉMARREUR - MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO 2

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

57a 6

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 104x4 8 38x2 M 6x16 CSN 02 1303.05 6 CSN 02 1740.02

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13a 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4

5

7

93-2250 Samomazné lozisko - Selbstschmierendes Lager - Self-lubricating bearing Palier autograisseur - Cojinete autolubricante 93-2280 Bemenové víko úplné - Vollst. Lastendeckel - Drive end shield assy - Flasque côté entrainement complet - Tapa de carga completa 99-2317 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4628 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-2282 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-2295 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 93-2205 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 93-2206 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 93-2209 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-2208 Volnobzka úplná - Vollst. Freilaufkupplung - Starter pinion assy - Roue libre complete - Pión libre, completo 93-2212 Zapínací páka - Schalthebel - Operation lever - Levier de misse en marche Palanca de mando 93-2308 Jádro elektromagnetu - Elektromagnetkern - Solenoid core - Noyau d'electroaimant - Núclo del electroimán 93-2316 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-2319 Víko spínace úplné - Vollst.Schalterdeckel - Switch cover assy - Couvercle de conjecteur, complet - Tapa contacto completo 93-2301 Spínac úplný - Vollst. Schalter - Starter switch assy - Conjoncteur complet Contacto electromagnético, completo 93-2283 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 93-2303 Rotor - Rotor - Rotor - Rotor - Rotor 93-2273 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-2257 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-2304 Stator úplný - Vollst. Stator - Stator assy - Stator complet - Estator del motor de arranque, completa 93-2314 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 93-2290 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-2327 Samomazné lozisko - Selbstschmierendes Lager - Self-lubricating bearing Palier autograisseur - Cojinete autolubricante

189

57a 1

57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a

57a 2

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

3

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4

5

6

1 1 1 1 1 8 4 1 4 1 2 1 7,2 12V/2,9 kW M7

7

93-2260 Samomazné lozisko - Selbstschmierendes Lager - Self-lubricating bearing Palier autograisseur - Cojinete autolubricante 93-2261 Mezistna - Trennwand - Partition - Cloison - Tabique 93-2238 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-2226 Lamela - Lamelle - Plate - Plateau - Plato 93-2240 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-2306 Pruzina uhlíku - Bürstenfeder - Carbon brush spring - Ressort de balai Resorte de presión de la escobilla 93-2328 Uhlík - Bürste - Carbon brush - Balai - Escobilla del motor de arranque 93-2292 Kolektorové víko úplné - Vollst. Kollektordeckel - Collector end shield assy Flasque côté collecteur, complet - Tapa del colector, completa 93-2269 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-2294 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 93-2302 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6918-5771 Spoustc úplný - Vollst. Anlasser - Starter motor assy - Démarreur complet Motor de arranque eléctrico, completo

190

57b 121b

57b 1

57b 57b 57b 57b 57b 57b 57b 57b 57b

ALTERNÁTOR - ALTERNATOR - ALTERNATOR - ALTERNATEUR - ALTERNADOR 2

121b 121b 121b 121b 121b 121b 121b 121b 121b

57b 6

1 2 1 1 1 1 1 1 1 6201

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

5

7

14V/55A (443 113 516 655)

53.359.985 Alternátor - Alternator - Alternator - Alternateur - Alternado 93-9934 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 93-9935 Ventilátor - Ventilator - Fan - Ventilateur -Ventilador 93-9930 Pední víko úplné - Vollst. Vorderer Deckel - Front cover assy - Couvercle avant complet - Tapa delantera completa 93-9903 Rotor sestavený - Zussammengesetzte Rotor - Rotor asembled - Rotor assemblée - Rotor complet 93-9905 Stator sestavený - Zussammengesetzte Stator - Stator asembled - Stator assemblée - Estator complet 93-9932 Usmrovací blok - Stromrichter - Rectifying block - Redresseur - Rectificador 93-9931 Zadní víko sestavené - Zussammengesetzte Rückwärtiger Deckel - Rear cover asembled - Couvercle arriére assemblée - Tapa trasera completa 93-9927 Drzák uhlík s regulátorem - Bürstenhalter mit Regler - Carbon brush holder with regulator - Porte-carbone avec régulateur - Porta escobilla con regulador

191

58a 123aS

58a

ELEKTROINSTALACE KABINY (BK 6245-PRESOV) - ELEKTROINSTALLATION DER KABINE CAB ELECTRICAL EQUIPMEMT - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LA CABINE ELECTROINSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA CABINA !6245-5800/15) 2

123a 123a

58a

1

58a 58a

3

0 1

4

5

6

2 1

7

6211-5843 Vodic ukostení pedního smrového svtla - Erdungsleiter - Earthing cable Cable de mise á la masse - Cable 78.351.944 Pepínac pedního stírace - Umschalter des vorderen Scheibenwischers Front windschield wiper switch ­ Interrupteur de l'essuie-glace avant - Interuptor del limpiaparabrisas delantero 93-8255 Pepínac zadního stírace - Umschalter des hinteren Scheibenwischers - Rear windschield wiper switch - Interrupteur de l'essuie-glace arriére- Interuptor del limpiaparabrisas trasero 93-8259 Spínac topení - Umschalter der Heizung - Heater Change-over switch Commutateur de chauffage 6011-5802 Kryt stírace zadního - Abdeckung des Hinteren Scheibenwischers - Rear windshield cover - Couvercle de l'essuie-glace arriëre - Tapa del limpiaparabrisas trasera 6246-5850 Stírac zadní celek ­ Vollst. Motor des hinteren Scheibenwischers - Rear windshield wiper motor assy - Moteur de l'essieu glace arriére complet - Motor del limpiaparabrisas trasero completo 6246-5840 Konzola stírace zadního - Konsole des hinteren Scheibenwischers - Rear widishield wiper bracket - Console de l'essuie-glace arriére 6011-5811 Stírací raménko zadního stírace - Wischerarm des hinteren Scheibenwischers - Wiping arm of the rear wind-shield wiper - Lame de l'essuie-glace arriëre 93-8245 Gumicka stírace - Gummi des Scheinbevischers - Windshieled wiper rubber Gomme de l'essuie-glace 6211-5863 Spínací relé - Regelrelais - Regulation relay - Regulateur de tension 93-8257 Pákový náhon stírátka - Hebelantrieb - Lever drive - Commande á levier Mando de palanca

58a

123a

2

1

58a 58a

123a 123a

3 4

1 1

58a

123a

5

1

58a 58a 58a 58a 58a

123a 123a 123a 123a 123a

6 7 7a 8 9

1 1 1 3 1 L=330 mm

192

58a 1

58a 58a 58a 58a 58a 58a p58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a

58a 2

123a 123a 123a 123a 123a 123a 123b 123b 123b 123b 123b 123b 123a 123a 123a 123b 123b 123b

3

10 11 12 12a 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4

5

6

2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 12V/2 W H3 H 3 12V/55 W L=550 mm CZ PL

7

12V/5W S 8,5CSN 360187

97-7019 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 6211-5824 Stropní svítilna - Deckenleuchte - Ceiling lamp - Lampe de plancher - Lampara de techo 6211-5851 Stírací raménko pední - Wischerarm des vorderen Scheibenwischers ­ Wiping arm of the front wind-shield wiper - Essuie-glace avant 93-8247 Gumicka stírace - Gummi des Scheinbevischers - Windshieled wiper rubber Gomme de l'essuie-glace 78.351.942 Stírac pední dvourychlostní - Vorder Scheibenwischer - Front wind- shield wiper - Essuie-glace avant - Limpiaparabrisas delantero 93-8258 Stírac pední dvourychlostní - Vorder Scheibenwischer - Front wind- shield wiper - Essuie-glace avant - Limpiaparabrisas delantero 6246-5870 Asymetrický svtlomet - Asymmetrischer Scheinwerfer ­ Asymmetrical headlamps ­ Phare asymétrique - Faro asimétrico 97-7034 Zárovka - Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 5911-5771 Zásuvka asymetrické zárovky - Stecdose für die asymetrische Glühlampe Asymetrical bulb socket - Douille de l'Ampoule - Bombilla de phare asymetrique 6246-5804 Svazek stechy - Dachteilungsbündel - Roof wire bundle - Faisceau de conducteurs du toit 6245-5809 Zadní svítilna - Hintere Leuchte - Rear lamp - Lanterne arriére - Faro trasero 97-7033 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 93-8256 Kontrolka zadních pracovních svtlomet - Kontrolleuchte - Pilot light Lampe temoin 93-8239 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 93-8233 Spínac zadních svtlomet - Schalter für die rückwertige Arbeitslampe - Tail light switch of the head light - Commutateur du phare de travail arriére 93-1895 Krycí sklo - Deckglass - Glass screen - Verre de protection - Vidrio de protección 97-7016 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 93-1809 Krouzek jednovláknové zárovky - Unterlegscheibe der Einfaden-Glühlampe Single filament bulb washer - Cale de l'ampule á un filament - Arandela de la bombilla a sólo filamento 93-1808 Krouzek dvouvláknové zárovky - Unterlegscheibe der Zweifaden-Glühlampe Twein filament bulb washer - Cale de la lampe á deux filament - Arandela de la bombilla de dos filamentos 99-4638 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 93-1896 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 97-7054 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 6211-5805 Vodic pední svítilny pravý - Rechter Leiter des vorderen Leuchte - Wire of RH front lamp - Cable droit du lampe avant - Cable derecho de la lámpara delantera 6211-5803 Pední skupinová svítilna - Vordere Gruppen-leuchte - Front tail lamp cluster Lanterne avant combinée - Lámpara combinada delantera 6211-5842 Pední svítilna pravá - Rechte vordere Leuchte - RH front lamp - Lampe avant droite - Lámpara derecha delantera 6211-5841 Pední svítilna levá - Linke vordere Leuchte - LH front lamp - Lampe avant gauche - Lámpara de dirección izquierda delantera 6211-5807 Vodic pední svítilny levý - Linker Leiter des vorderen Leuchte - Wire of LH front lamp - Cable gauche du lampe avant - Cable izquierdo de la lámpara delantera 97-7017 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 6711-5711 Zadní svítilna pravá - Hintere rechte Leuchte - RH rear lamp cluster - Lanterne arriére droite - Faro trasero derecho 93-1886 Krycí sklo pravé - Rechter Deckglass ­ RH glass screen ­ Varre de protection droite - Vidrio de protección derecho 93-1881 Tvarové tsnní - Profildichtung - Moulding strip - Joint d'étanchéité profilé Junta perfilada 93-1885 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 6211-5832 Vodic zadní svítilny - Leiter zur Hinteren Leuchte - Rear cluster cable - Cable de lanterne arriére - Cable de la lámpara trasera 6211-5816 Zadní svítilna pravá - Hintere rechte Leuchte - RH rear lamp cluster - Lanterne arriére droite - Faro trasero derecho 6211-5817 Vodic zadní svítilny pravý - Leiter zur rechten hinteren Leuchte - RH rear lamp cluster cable - Cable de lanterne droite arriére - Cable derecho de la lámpara trasera PL - Made in Poland

H4 12V/60/55 W P43t

6 12V/21 W BA 15S CSN 36 0183 2

58a

123b

26

2

58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a

123b 123b 123b 123b 123b 123b 123b 123b 123b

27 28 29 30 31 32 33 34 35

4 4 2

6,4 CSN 02 1744.09 M 6 CSN 02 1401.29

2 12V/10 W BA 15S CSN 36 0185 1 2 1 1 1

58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a

123b 123b 123b 123b 123b 123b 123b 123b

36 37 38 39 40 41 42 43

2 1 1 2 1 2 1 1

12V/21/5W BAY 15 D

CZ - Made in Czech Republic

193

58a 123b

58a 1

58a 58a 58a 58a

58a 2

123b 123b 123b 123b

3

44 45 46 47

4

5

6

2 2 1 1

7

6,4 CSN 02 1702.15

78.013.023 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-5712 Zadní svítilna levá - Hintere linke Leuchte - LH rear lamp cluster - Lanterne arriére gauche - Faro trasero izquierdo 6211-5815 Vodic zadní svítilny levý - Leiter zur linken hinteren Leuchte - Wirw LH rear lamp cluster - Cable de lanterne arriére gauche - Cable izquierdo de la lámpara trasera 6711-5713 Svítilna osvtlení státní poznávací znacky, celek - Vollst. Beleuchtung der Registriernummer - Licence label illumination assy - Eclairage de la plaque de police complete - Lámpara del alumbrado de la placa matrícula completa 6711-5723 Vodic osvtlení státní poznávací znacky - Leiter der Registriernummer Licence label cable - Cable de la plaque de police- Cable del alumbrazado de la placa matrícula 97-7019 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla 93-1888 Tvarové tsnní - Profildichtung - Moulding strip - Joint d'étanchéité profilé Junta perfilada

58a

123b

48

1

58a

123b

49

1

58a 58a

123b 123b

50 51

2 1

12V/5W S 8,5CSN 360187

194

58a 1

58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a

58a 2

123b 123b 123b 123a 123b 123b 123b

3

52 53 54 55 56 57 58

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 xxx

7

93-1887 Krycí sklo - Deckglass - Glass screen - Verre de protection - Vidrio de protección 6718-5814 Drzák - Halter - Holder ­ Support - Soporte 93-1880 Krycí sklo levé ­ Linker Deckglass ­ LH glass screen ­ Varre de protection gauche - Vidrio de protección izquierdo 89.373.091 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 5911-5848 Pracovní svtlomet - Arbeitsscheinwerfer ­ Working flood-light - Phare de labour - Faro para la marcha atrás 6245-5760 Drzák - Halter - Holder ­ Support - Soporte 78.351.440 Vodic pracovního svtlometu - Leiter zum Arbeits-scheinwerfer - Wire to working flood-light - Conducteur pour le phare de labour - Cable de faro para la marcha atrás 5611-5827 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 99-3512 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 78.351.539 Pracovní svtlomet celek - Vollst. Arbeitsscheinwerfer - Working flood-light assy - Phare de labour complet - Faro para la marcha atrás completa 95-9005 Zátka - Stopfen - Bouchon -Tapon 16.359.934 Spínac - Schalter - Switch - Conjecteur 16.359.944 Symbol pracovního svtla ­ Symbol Vordere kombinierte Leuchten ­ Symbol Front combined headlamps ­ Symbôle Feux combinés avant 16.359.945 Symbol stírace - Symbol des Scheibenwischers - Symbol windschield ­ Symbole de l'essuie-glace - Signo del limpiaparabrisas 97-7082 Zárovka ­ Glühlampe - Bulb - Ampoule - Bombilla

58a 58a 58a 58a 58a v58a 58a 58a

123b 123b 123b 123b 123b 123b 123b 123b

59 60 61 62 63 64 65 66

1 2 1 1 2 1 1 2 COBO COBO COBO 12V/2W BA 9S CSN360186 M 12 CSN 02 1401.29

xxx- Montuje se spolu s pracovním svtlometem a krátkým nástavcem blatníku - Wird montiert zussammen mit Arbeitsscheinwerter und kurzen Kotfflügelaufsatz Mounted together with operation headlamp and short mudguard extension - Monté ensemble avec phare de travail et la rellonge courte des garde-boues

195

59 125S

59

VÝVODOVÝ HÍDEL PRO OTÁCKY 540 A 1000 MIN-1 - ZAPFWELLE FÜR 540 UND 1000 U/MIN PTO SHAFT FOR 540 AND 1000 R.P.M. - ARBRE DE PRISE DE FORCE POUR 540 ET 1000 TR/MN - EJE DE TOMA DE FUERZAPARA 540 Y 1000 R.P.M. (6911-5900/29) 1 2

125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S

59

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4

5

6

1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 II - 1000 min-1 sk. 23a

7

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

60.147.015 Víko pevodovky - Getriebkastendeckel - Gearbox cover - Couvercle de la boite de vitesses - Tapa de la caje de cambios 7211-2354 Pojistka - Sicherung - Lock - Sureté - Fiador 5511-5947 Pojistka - Sicherung - Lock - Sureté - Fiador 5511-5942 Koncovka - Endverschlus - End piece - Embout de changement - Extremidad 6911-5910 Kryt úplný - Vollst.Abdeckung - Guard assy - Couvercle complet - Tapa completa 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-5305 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 6911-5952 Páka azení náhon - Antriebeschalthebel - Gear shift lever - Levier de changement des commandes - Palanca del cambio de mandos 97-4253 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-4388 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-4316 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-5944 adící segment - Schaltsegment - Shifting segment - Segment d'accouplement - Segment de acoplamiento 99-6472 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador

M 8 CSN 02 1401.29 8 CSN 02 1740.05 xxx xxx xxx 25x21 CSN 02 9280.1 22x18 CSN 02 9280.9 23 CSN 02 1702.15

6x30 CSN 02 2150.2

xxx - Montuje se pouze pro azení bez výmnných koncovek - Wird nur für Schaltung ohne auswechselbaren Endstücke montiert - Mounted for shifting in out without interchangeable end pieces - Monté seulement pour la commande de l'arbre de prise de force non pourvu des extrémités interchangeables sk.23a- Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 6211-2300 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 6211-2300 wird nicht montiert - Not mounted when simultanéously the group 6211-2300 has been mounted - No se monté en cas du montage simultané du groupe 6211-2300 - No se monta en caso del montaje simultaneo del grupo 6211-2300

196

59 1

59 59

59 2

125S 125S

3

15 16

4

5

6

1 1

7

5511-5919 Pácka úplná - Vollst. Hebel - Lever assy - Levier complet - Palanca completa 5511-5917 Pesouvací tyc hydrauliky - Schaltstange drer Regelhydraulik - Hydraulic power lift shifting rod - Axe de fourchette du relevage hydraulique - Perno de la horquilla cambiaengrane para el sistema hidráulico 5511-5943 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-4706 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-2013 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6711-5901 Pední víko - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle avant - Tapa delantera 53.129.901 GUFERO 6711-5930 Pesouvací tyc náhonu - Antrieb-Schaltstange - Drive shifting rod - Axe de fourchette de commande - Barra cambiaengrane de mando 6911-5957 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6911-5958 Dutý spojkový hídel - Kupplungshohlwelle - Hollow clutch shaft - Arbre creux d'embrayage 5511-1919 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 6711-1912 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 5511-1918 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 5511-5999 Vývodový hídel úplný I - Vollst. Zapfwelle I - PTO shaft I assy - Arbre de prise de force I complet - Eje de toma de fuerza completa 99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-5938 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 97-1837 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1838 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1839 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1840 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1842 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-1057 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 53.131.013 Kolo vývodu II - Antriebsrad II - Drive wheel II - Pignon entrainement II Rueda del mando 53.131.011 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 6711-5911 Oprka - Stütze - Circular support - Pièce d'appui - Anillo de apoyo 5511-5998 Kolo vývodu úplné I- Vollst. Antriebsrad I - Drive wheel I assy - Pignon d'entrainement I complet - Rueda del mando completo 6711-5999 Kolo násobice úplné - Vollst.Zahnrad des Drehmomentwandlers - Torque conveter gear assy - Pignon du convertisseur du couple complet 5511-5939 Vývodový hídel - Zapfwelle - PTO shaft - Arbre de prise de force - Eje de toma de fuerza 6911-5901 Vývodový hídel - Zapfwelle - PTO shaft - Arbre de prise de force - Eje de toma de fuerza 6711-5903 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 5511-5941 Koncovka - Endverschlus - End piece - Embout de changement - Extremidad 99-4507 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-5910 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-5929 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 5511-5950 Kryt vývodového hídele - Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard - Tôle de protection de l'arbre de prise de force - Cubre-eje de toma de fuerza 99-4505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-5946 Vedení - Führung - Guide - Guidage - Guía 97-1039 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6711-1910 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 90-5709 RHODORSEAL 5911-1928 GUFERO

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 33 33 33 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a 53

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 WAS 40x72x12 HNBR UR 6208 A CSN 02 4630 6 CSN 02 1740.09 M 6x14 CSN 02 1103.19 I - 540 min-1 10 CSN 02 1740.09 Z=48/26, W=23/10 mm sk.22 Z=48/26, W=24/10 mm Z=24/26, W=38/21 mm sk.41 Z=24/26, W=53/21 mm 60x72x0,2 60x72x0,3 60x72x0,5 60x72x1 60x72x2 UR 6306 A CSN 02 4630 Z=41, W=15 mm Z=32, W=66,8 mm Z=36/22, W=26/61 mm M 8x16 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09 sk.22 Z=13/20, W=27/16 mm AS DPH HNBR 50x80x13 8,4 CSN 02 1751.00

sk.22- Montuje se se skupinou 22 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 22- Mounted in case the group 22 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 22 sk.41- Montuje se se skupinou 41 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 41- Mounted in case the group 41 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 41

197

59 1

59 59 59 59 59 59 59

59 2

125S 125S 125S 125S 125S 125S 125S

3

54 55 56 57 58 59 60

4

99-2990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

4 4 1 1 1 5 1 K 28x33x13

7

10 CSN 02 1740.05 M 10x55 CSN 02 1201.25

99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 4011-1803 Pojistný krouzek.-.Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 4011-1804 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 5511-1902 Oprný krouzek - Stützring - Thrust ring - Anneau d'appui - Anillo de apoyo 97-1917 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing - Roulement á aiguilles - Cojinete de agujas 97-1040 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete

6209 A CSN 02 4630

198

60 126S

60 1

60 60 60 60

PEDNÍ VÝVODOVÝ HÍDEL - VORDERE ZAPFWELLE - FRONT PTO SHAFT - ARBRE DE PRISE DE FORCE AVANT - ARBOL DELANTERO DE TOMA (6011-6000/13) 2

126S 126S 126S 126S, 128S, 130 126S 126S 126S 126S 126S 126S 126S 126S 126S

60 7

3

1 2 3 4

4

5

6

1 1 5 17

97-2732 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-2127 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 99-9009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

M 10x1 CSN 02 1915.19 10x14 CSN 02 9310.3 M 8x25 CSN 02 1103.15 8 CSN 02 1740.05

60 60 60 60 60 60 60 60 60

5 6 6 7 8 9 10 11 12

6011-6003 Celní víko - Vorderdeckel - Front cover - Couvercle frontal - Tapa frontal 6011-6071 Vana Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320-- Wanne - Tray - Cuve - Vaso 6011-6081 Vana Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Wanne - Tray - Cuve - Vaso 97-2141 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-2703 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 6011-6030 Kryt ISO - Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard - Tôle de protection de l'arbre de prise de force - Cubre-eje de toma de fuerza 99-8656 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2022 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2112 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta

1 1 1 2 2 1 4 1 1 M 8x50 CSN 02 1101.15 M 8x12 CSN 02 1131.25 8x12 CSN 02 9310.8 CA 20x24 CSN 02 9310.3 M 20x1,5 CSN 02 1914.15

199

60 127

60 1

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

60 2

126S 126S 126S 126S 126S 130S 126S, 130S 126S 126S 126S 126S 126S 126S 126S, 130S 126S 126S 126S 126S 126S 127

3

13 14a 15a 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4

90-5712 RODORSEAL 90-5709 RODORSEAL

5

6

4 5 1 1 7 7 4 4 1 2 2 1 8 10 2 2 1 1 1

7

10x20 CSN 02 2150.2

99-6501 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador

6011-6026 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8984 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4441 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-6010 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 99-8985 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4308 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-1906 Kryt vývodového hídele - Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard - Tôle de protection de l'arbre de prise de force - Cubre-eje de toma de fuerza 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0332 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3642 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6011-6052 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-6002 Spodní víko - Unterer Deckel - Bottom cover - Couvercle inférieur - Tapa inferior 97-5841 Kryt vývodového hídele - Zapfwellenabdeckung - PTO shaft guard - Tôle de protection de l'arbre de prise de force - Cubre-eje de toma de fuerza 6011-6034 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno

6 CSN 02 1740.05 M 6x14 CSN 02 1103.15 M 10x25 CSN 02 1103.55 10,5 CSN 02 1702.19 M 6x10 CSN 02 1103.15 6,4 CSN 02 1702.15

10 CSN 02 1740.05 M 10x35 CSN 02 1101.55 M 10 CSN 02 1401.55

200

60 128S

60 1

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

60 2

127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128S 128S 128S 128S 128S 128S 128S 128S 128S 128S 128S 128S 128S

3

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

4

6011-6035 Miska - Schale - Pan - Assiette - Plato

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 28 CSN 02 2930

7

6011-6043 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 97-4463 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 6011-6025 Píst spojky - Kupplungskolben - Clutch piston - Piston d'embrayage - Embole de embrague 6011-6032 Pouzdro loziska - Lagerbuchse - Bearing bushing - Anneau de roulement Casquillo de cojinete 97-0869 Jehla - Nadel - Needle - Aiguille - Aguja 97-0221 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1095 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6011-6024 Pítlacný kotouc - Druckscheibe - Thrust ring - Couronne de pression - Corona de prsión 97-0235 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6011-6017 Lamela vnjsí - Aussenlamelle - External clutch plate - Voile extérieur - Platillo exterior 6011-6020 Lamela spojky úplná - Vollst. Kupplungslamelle - Clutch plate assy - Voile d'embrayage complet - Platillo completo de acoplamiento 6011-6004 Hnací buben - Treibende Trommel - Driving drum - Tambour moteur - Tambor motriz 97-0709 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-4201 GUFERO 6011-6041 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-6005 Hnaný buben - Getriebene Trommel - Driven drum - Tambour mené - Tambor accionado 6011-6023 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 97-4232 GUFERO 97-1146 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 99-7889 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 97-1014 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0740 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 97-0162 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-1921 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing Roulement à aiguilles - Cojinete de agujas 99-9007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

U 125x155 CSN 02 9260.3

3x11,8 A 5 CSN 02 3695 12 CSN 02 2930 6211-- 2 RS CSN 02 4640

Z=17, W= 28 mm KM 10 CSN 02 3630 30x40x7 CSN 02 9401.1

65x90x13 CSN 02 9401.0 6310 N CSN 02 4640 8H9x7x32 CSN 02 2562 6013 CSN 02 4630 MB 10 CSN 02 3640 35 CSN 02 2925.2 K 30x35x20 M 8x20 CSN 02 1103.15

201

60 129

60 1

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

60 2

128S 128S 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130S 130S 130S 130S 130S 130S 130S 130S 130S

3

58a 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81a 82 83 84

4

90-5712 RHODORSEAL 97-0786 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

5

6

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

7

110 CSN 02 4605 Z=22, W=17 mm oo-Z=23, W=17 mm 45 CSN 02 2930 45x55x2 85 CSN 02 2931 6209 - 2 RS CSN 02 4640 Z=21, W=65 mm 10x8x43 CSN 30 1382.12 50x80x13 CSN 02 9401.0 6307 CSN 02 4630 Z=40, W=18 mm oo Z=43, W=18 mm 35 CSN 02 2930 Z=23, W=19 mm INA K 35x45x20

6011-6006 Hnací kolo - Treibvendes Rad - Driving gear - Pignon moteur - Rueda motriz 7011-6012 Hnací kolo - Treibvendes Rad - Driving gear - Pignon moteur - Rueda motriz 97-0244 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1797 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage Arandela distanciadora 97-0310 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-1083 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6011-6015 Vývodový hídel - Ausgangswelle - PTO shaft - Arbre de prise de force - Árbol de toma 99-8024 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 97-4010 GUFERO 6011-6027 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-1058 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 6011-6007 Hnané kolo - Getriebenes Rad - Driven gear - Pignon mené - Rueda accionada 7011-6013 Hnané kolo - Getriebenes Rad - Driven gear - Pignon mené - Rueda accionada 97-0239 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6011-6011 Vlozené kolo - Zwischenrad - Intermediante gear - Pignon intermédiaire - Rueda intercalada 97-1923 Jehlové lozisko - Nadellager - Needle bearing Roulement à aiguilles - Cojinete de agujas 6011-6014 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 97-4520 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6011-6016 Hnací hídel - Antriebs Welle - Driving shaft - Arbre d' entrainement - Árbol de mando 99-7876 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 97-1007 Lozisko - Lager - Bearing - Roulement - Cojinete 97-0305 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-4227 GUFERO 90-5710 RHODORSEAL 6011-6022 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 6011-6062 Unásec - Mitnehmer - Driver - Entraineur - Arrastrador 78.135.025 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

60x2 CSN 02 9281.2 Z=17, W=34 mm 6 H 9x6x32 CSN 02 2562 6006 CSN 02 4630 55 CSN 02 2931 45x72x12 CSN 02 9401.0

oo - Opacný smysl otácení - Gegensinn - Anti-clockwise rotation - Sans contraire de la rotation - Revoluciones en el sentido contrario

202

60 130S

60 1

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

60 2

130S 130S 130S 130S 130S 130S 130S 130S 130S 126S 126S 126S 126S

3

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

4

5

6

1 1 8 1 12 1 4 8 2 1 2 1 1 CA

7

MB 3 CSN 02 3640 KM 3 CSN 02 3630 M 10x20 CSN 02 1207.55 M 8x30 CSN 02 1103.55

97-0733 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 97-0702 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3378 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-6039 Kloubový hídel - Gelenkwelle - Joint shaft - Arbre articulé - Arbol articulado 99-1566 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-6061 Unásecí deska - Mitnehmerplatte - Driving plate - Plaque d'entrainement - Placa arrastradora 99-6501 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 6011-6057 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6011-6056 Kízový cep úplný - Vollst. Kreuzbolzen - Cross pin assy - Axe de croisillon complet - Muón de cruceta completo 6011-6096 Podlozka Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 99-4808 Podlozka Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 99-1478 Sroub Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0446 Sroub Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340- - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

10x20 CSN 02 2150.2

CA 12 CSN 02 1740.05 CA M 12x50 CSN 02 1103.55 CA M 12x35 CSN 02 1103.55

oo - Opacný smysl otácení - Gegensinn - Anti-clockwise rotation - Sans contraire de la rotation - Revoluciones en el sentido contrario

203

62 131

62

ZÁVAZÍ ZADNÍCH KOL - BELASTUNGSGEWICHTE DER HINTERRÄDER - REAR WHEEL BALLAST WEIGHTS - GUEUSES POUR ROUES ARRIERE - PESOSO ADICIONALES DE LAS RUEDAS TRASERAS (6911-6250/6) 1 2

131 131 131 131 131 131, 131a 131, 131a 131a 131 131 131 131a 131

62

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

5

6

2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1

7

17 CSN 02 1702.19 16 CSN 02 1740.09

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

6911-6296 Drzák - Halter - Bracket - Support - Soporte 99-4343 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4510 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0401 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-6252 Závazí - Gewicht - Ballast weight - Gueuse - Peso adicional 99-4342 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4793 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0743 Sroub Z 3340, 5340 ,6340, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0741 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0736 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0731 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7047-6203 Závazí Z 3340, 5340 ,6340, 7340-- Gewicht - Ballast weight - Gueuse - Peso adicional 6911-6280 Závazí zadních kol - Belastungsgewichte der Hinterräd - Rear wheel ballast weights - Gueuses pour roues arriére - Pesos adicionales de las ruedas traseras

8 (2+4)M 16x1,5x50 CSN 021101.79 15 CSN 02 1702.19 14 CSN 02 1741.09 BK M 14x130 CSN 02 1101.59 (2+8)M 14x125 CSN 02 1101.59 (2+4)M 14x70 CSN 02 1101.59 (2+2)M 14x45 CSN 02 1101.59 BK 2+2

204

62 131a

62

1

62 62 62

62

2

131 131 131

3

14 15 16

4

5

6

1 1 1 2+4 2+8

7

6911-6270 Závazí zadních kol - Belastungsgewichte der Hinterräd - Rear wheel ballast weights - Gueuses pour roues arriére - Pesos adicionales de las ruedas traseras 6911-6260 Závazí zadních kol - Belastungsgewichte der Hinterräd - Rear wheel ballast weights - Gueuses pour roues arriére - Pesos adicionales de las ruedas traseras 6911-6290 Závazí zadních kol Z 4320-7340-- Belastungsgewichte der Hinterräd - Rear wheel ballast weights - Gueuses pour roues arriére - Gueuses pour roues arriére - Pesos adicionales de las ruedas traseras 7047-6240 Závazí zadních kol Z 3340, 5340 ,6340, 7340-- Belastungsgewichte der Hinterräd - Rear wheel ballast weights - Gueuses pour roues arriére - Pesos adicionales de las ruedas traseras

2+4 ,pneu 16,9-34

62

131a

17

1

BK 2+6

205

63,246 132

63, 246 1

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

ZÁVAZÍ PEDNÍ NÁPRAVY - VORDERACHSENGEWICHTE - FRONT AXLE BALLAST WEIGHTS GUEUSES DE L'ESSIEU AVANT - PESOS ADICIONALES DEL EJE DELANTERO 2

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

63,246 7

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16

4

5

6

1 2 2 2 2 1 8 2 10 10 10 2 2 2 8 8 8 8 8 I II

7011-6301 Nosník závazí - Zusatzgewichtsträger - Ballast weight carriser - Poutre de gueuses - Viga de contrapesos 99-2175 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4504 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1011 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6745-6305 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 6745-6302 Závazí pední - Vorderes BelastungsgewichtI - Front balast weight - Gueuse avant - Peso adicional delantero 6745-6303 Závazí pední - Vorderes BelastungsgewichtI - Front balast weight - Gueuse avant - Peso adicional delantero 6745-6304 Pílozka - Lasche - Shim - Cale - Cara 99-4509 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1588 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3512 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4508 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4792 Podlozka Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 99-4342 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4312 Podlozka Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 99-4793 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4776 Podlozka Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 99-1586 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M 5x10 CSN 02 1146.29 5 CSN 02 1740.09 M 8x16 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09

14 CSN 02 1740.09 M 14x45 CSN 02 1103.55 M 12 CSN 02 1401.29 12 CSN 02 1740.09 CA 12 CSN 02 1741.09 15 CSN 02 1702.19 CA 15 CSN 02 1702.15 14 CSN 02 1741.09 CA 14 CSN 02 1741.05 M 14x35 CSN 02 1103.59

206

63, 246 1

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

63, 246 2

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

3

16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 23 23 24

4

5

6

8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 1 1 CA * CA I CA II CA M 14x35 1103.55

7

CSN 02

99-1587 Sroub Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4794 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4777 Podlozka Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer Rondelle - Arandela 99-1593 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1538 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5647-6304 Sroub úplný - Vollst. Schraube - Bolt assy - Vis - Tornillo compléte 53.246.020 Sroub úplný Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Vollst. Schraube - Bolt assy - Vis - Tornillo compléte 5647-6303 Závazí - Gewicht - Ballast weight - Gueuse - Peso adicional 6745-6306 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 5647-6302 Závazí Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Gewicht - Ballast weight - Gueuse Peso adicional 6745-6301 Rám - Rahmen - Frame - Cadre - Cuadro 53.246.010 Rám Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Rahmen - Frame - Cadre - Cuadro 53.246.209 Závazí pod vanou kapoty Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Gewichte der Vorderachse der Wanne der Motorverkleidung - Front axle ballast weights under the bonnet pan - Poids de l'essieu avant au dessous du bac du capot - Peso adicional 6745-6397 Rám závazí pední nápravy (poz. 14-18,23) - Rahmen führ Gewichte der Vorderachse - Frame for front axle ballast weights - Cadre pour le poids de l'essieu avant - Cuadro del pesos del enchange delantero 53.246.109 Rám závazí pední nápravy (poz. 14-18,23) - Rahmen führ Gewichte der Vorderachse - Frame for front axle ballast weights - Cadre pour le poids de l'essieu avant - Cuadro del pesos del enchange delantero 6745-6398 Závazí pod vanou kapoty (poz.12,13,19,20,22) - Gewichte der Vorderachse der Wanne der Motorverkleidung - Front axle ballast weights under the bonnet pan - Poids de l'essieu avant au dessous du bac du capot - Peso adicional 4911-6397 Závazí pod vanou kapoty (poz.12,13,19,22-6x) - Gewichte der Vorderachse der Wanne der Motorverkleidung - Front axle ballast weights under the bonnet pan - Poids de l'essieu avant au dessous du bac du capot - Peso adicional 6745-6399 Závazí ped maskou kapoty -(poz.2-11) Gewichte vor der Maske der Schlepperverkleidung - Ballast weights in front of the bonnet mask - Poids devant la calandre du capot - Peso adicional 6745-6394 Závazí ped maskou kapoty (poz.2-6,7-4x,8-11-6x) - Gewichte vor der Maske der Schlepperverkleidung - Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 Ballast weights in front of the bonnet mask - Poids devant la calandre du capot - Peso adicional 7011-6320 Závazí pedního tíbodového závsu (poz. 1,7-12x,9-11 12x) - Gewichte der vorderen Dreipunktaufhängung - Three-point front suspension weights - Poids de l'attelage trois points avant - Peso del enchange delantero de tres puntos

16 CSN 02 1741.09 CA 16 CSN 02 1741.55 M 16x35 CSN 02 1103.59 CA M 16x35 1103.75 10K CSN 02

63

132

00

*

63

132

00

* CA

63

132

00

*

63

132

00

*

63

132

00

*

63

132

00

*

63

132

00

*

207

64 133S

64

PEVNÁ A VÝKYVNÁ LISTA 6 kN Z 3320-6340 - FESTER UND SCHWINGRAHMEN - FIXED AND SWINGING DRAWBAR - BARRE FIXE ET FLOTTANTE - BARRA DE TIRO FIJA Y PIVOTANTE (5911-6400/1,7011-6400/11) 1 2

133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S 133S

64

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4

5

6

1 4 4 5 5 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 2 1

7

12 CSN 02 1740.05 M 12x30 CSN 02 1103.55 M 10x25 CSN 02 1103.55 10 CSN 02 1741.05

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

5911-6401 Pevná lista - Fester Rahmen - Fixed drawbar - Barre fixe - Barra de tiro fija 99-4808 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1474 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 4511-6404 Cep výkyvné listy - Schwingrahmenbolzen - Swinging drawbar pin - Axe de barre flottante - Pivote de la barra de tiro pivotante 4511-6410 Kolík s krouzkem - Stift mit Ring - Pin with ring - Goupille cylindrique avec anneau - Pasador con anillo 7011-6402 Pícka - Qurwand - Brace - Montant - Soporte 99-4777 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1481 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3614 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3048 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 4911-6407 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-6413 Výkyvná lista - Schwingrahmen - Swinging drawbar - Barre flottante - Barra de tiro pivotante 99-5069 Závlacka - Splint pin - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-9716 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7011-6414 Lista - Rahmen - Drawbar - Barre - Barra

16 CSN 02 1741.05 M 16x40 CSN 02 1103.55 M 16 CSN 02 1401.25 M 16x1,5x65 CSN 02 1203.55

4x28 CSN 02 1781.05 M 16x1,5 CSN 02 1413.55

208

452 221S

452

PEVNÁ A VÝKYVNÁ LISTA - FESTER UND SCHWINGRAHMEN - FIXED AND SWINGING DRAWBAR - BARRE FIXE ET FLOTTANTE - BARRA DE TIROFIJA Y PIVOTANTE (53.452.000/4) 1 2

221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S 221S

452

3

1 2 3a 4a 5 6 7 7a 8b 8c 9 10 11 12 14

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 1 5

7

452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452

4511-6410 Kolík s krouzkem - Stift mit Ring - Pin with ring - Goupille cylindrique avec anneau - Pasador con anillo 53.452.001 Cep výkyvné listy - Schwingrahmenbolzen - Swinging drawbar pin Axe de barre flottante - Pivote de la barra de tiro pivotante 53.452.031 Výkyvná lista - Schwingrahmen - Swinging drawbar - Barre flottante - Barra de tiro pivotante 53.452.033 Lista - Leiste - Strip - Bande - Cinta 53.452.009 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 53.452.010 Pevná lista - Fester Rahmen - Fixed drawbar - Barre fixe - Bara de tiro fija 53.452.020 Pícka - Leiste - Stay - Montant - Soporte 53.452.032 Distancní podlozka - Distanzunterlage - Adjusting shim - Rondelle de réglage - Arandela distanciadora 99-0898 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0792 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1474 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1481 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3646 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3649 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M 20x150 ISO 4014 M 16x150 ISO 4014 M 12x30 CSN 02 1103.55 M 16x40 CSN 02 1103.55 M 16 ISO 4032 M 20 ISO 4032 M 10x25 ISO 4017

209

66 134S

66

ZVLÁSTNÍ VYBAVENÍ KABINY - SPETZIELLE AUSRÜSTUNG DES FAHRERHAUSES - SPECIAL EQUIPEMENT OF THE DRIVER'S CAB - EQUIPEMENT PARTICULIER DE LA CABINE - EQUIPO PARTICULAR DE LA CABINA DEL CONDUCTOR (52.802.000/4) 1 2

134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S

66

3

2 3 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21

4

5

6

2 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 2 1 1

7

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

53.368.914 Zptné zrcadlo - Rückblickspiegel- Driving mirror - Rétrovisseur - Espejo retrovisor 5911-6643 Skíka na náadí - Werkzeugkasten - Tool box - Boîte á outils -Caja para herramientas 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5711-5514 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 99-4540 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-7331 Prchodka - Tülle - Grommet - Traversée - Boquilla de paso 6211-6615 Hadicka sání - Saugschlauch - Suction hose - Tuyau d'aspiration - Manguera 6211-6622 Vodic ostikovace - Leiter zum Schiebenwasher - Wire to windshield washer Cable du lave-glace de la fenetre - Cable del aspejador del vidrio 6211-6613 Tmen - Bügel - Stirrup - Etrier - Estribo 6211-6614 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 99-4505 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9629 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-6613 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 5911-6615 Vícko nádrzky - Behälterkappe - Tank cap - Chapeau de réservoir - Casquillo del tanque

M 8 CSN 02 1401.29 8 CSN 02 1740.19 M 8x30 CSN 02 1103.09

8 CSN 02 1726.09 9x2 CSN 63 3881.3

6 CSN 02 1740.09 M 6x16 CSN 02 1140.19

210

66 135S

66 1

66

66 2

134S

3

22

4

5

6

1

7

5911-6614 Nádrzka ostikovace - Vorderscheiben-Washerbehälter - Front windshield washer tank - Réservoir du laveglace de la fenetre avant - Déposito del dispositivo asperjador del vidrio delantero 6211-6618 Upevovací zátka - Befestigungsstopfen - Fixing plug - Bouchon de fixation Tapa fijación 78.345.215 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 6211-6619 Tryska úplná - Vollst. Düse - Nozzle assy - Cicleur complet - Tobera completa 6211-6623 Upevovací páska - Befestigungsband - Fixing band - Bande de fixation - Tapa fijadora 5511-5730 Knoflík - Knopf - Button - Bouton-poussoir - Botón 6245-6613 Hadicka výtlaku - Druckschlauch - Delivery hose - Tuyau de refoulement Manguera 6211-6617 Cerpadlo - Pumpe - Pump - Pompe - Bomba 99-0990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-6612 Konzolka - Konsole - Bracket - Console - Consola 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4647 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9624 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 15.802.022 Stítek ,,Svahové dostupnosti" Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Schild der Abhangszugänglichkeit - Slope applicability plate - Plaque d'accés de la pante Rótulo de accesilibidad de pendientes 15.802.021 Stítek ,,Svahové dostupnosti" Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320-- Schild der Abhangszugänglichkeit - Slope applicability plate - Plaque d'accés de la pante Rótulo de accesilibidad de pendientes 5911-6684 Stítek ,,Hmotnost pívsu" Z 3320-- Schild über Anhängergewicht - Implement weight plate - Plaque de poids de remorque - Rótulo de peso de la suspensión 6918-6613 Stítek ,,Hmotnost pívsu" Z 3340 - Schild über Anhängergewicht - Implement weight plate - Plaque de poids de remorque - Rótulo de peso de la suspensión 5911-6685 Stítek ,,Hmotnost pívsu" Z 4320,5320,6320,7320-- Schild über Anhängergewicht - Implement weight plate - Plaque de poids de remorque Rótulo de peso de la suspensión 5911-6683 Stítek ,,Hmotnost pívsu" Z 4340,5340,6340,7340-- Schild über Anhängergewicht - Implement weight plate - Plaque de poids de remorque Rótulo de peso de la suspensión 6211-6610 Ostikovac celního skla úplný - Vollst.Vorderscheibenwascher - Front windshield washer assy - Lave-glace de la fenetre avant, complet t - Dispositivo asperjador del vidrio delantero

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S 134S

23 23a 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 M 6 CSN 02 1401.29 4,3 CSN 02 1744.09 M 4x12 CSN 02 1147.29 12o M 6x14 CSN 02 1103.19 1.4.2002

66

135S

36

1

11o

66 66 66

135S 135S 135S

38 38 38

1 1 1

66

135S

38

1

66

134S

39

1

211

67,258 136

67, 258

MONTÁZ ODLISNÝCH KOL - MONTAGE UNTERSCHIEDLICHER RÄDER - ASSEMBLY OF DISPARATE WHEELS - MONTAGE DE ROUES DIFFÉRENTES - MONTAJE DE LAS RUEDAS DIFERENTES 2

136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

67,258

1

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

3

1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

4

5

6

* * * * * 2 2 2 2 * * * *

7

6,00-16 6 PR TP 8 6,50-16 6 PR TP 8 7,50-16 6 PR TP 8 7,50-20 6 PR TP 8 9,00-16 6 PR TP 8 BARUM 4,50Ex16 5,50Fx16 5,50Fx20 W 8-16 6,00/6,50-16 7,00/7,50-16 7,50/8,00-20 9,00-16 BARUM

97-3933 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3833 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3837 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3840 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6211-6783 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 5711-3405 Diskové kolo -- Scheibenrad - Disc wheel - Roue à voile - Rueda de disco Rueda de disco Rueda de la disco 5511-3414 Diskové kolo -- Scheibenrad - Disc wheel - Roue à voile - Rueda de disco Rueda de disco Rueda de la disco 78.258.901 Diskové kolo -- Scheibenrad - Disc wheel - Roue à voile - Rueda de disco Rueda de disco Rueda de la disco 58.259.907 Diskové kolo -- Scheibenrad - Disc wheel - Roue à voile - Rueda de disco Rueda de disco Rueda de la disco 97-3920 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3738 Vzdusnice -- Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3740 Vzdusnice -- Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3739 Vzdusnice -- Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire

Pední kola celek - Vollst. Vorderräder - Front wheels assy - Roues avant, complete - Ruedas delanteras completo Poz. Objedn. císlo Název 3320 3340 4320 4340 5320 Pos. Bestellnummer Benennung Item. Part No. Designation Pos. Référence Désignation de la piéce Item. No de la pieza Denominación de la pieza 00 00 00 00 00 6011-6750 6011-6760 6711-6750 78.258.000 6211-6781 6,00-16 7,50-16 6,50-16 7,50-20 9,00-16 X X X X X X X X

5340

6320

6340

7320

7340

X X X

X X X

212

67 1

A B C D E F

67 2 3 4 5 6 7

Pední kolo levé - celek - Vollst. Linkes Vorderrad - LH front wheel assy - Roue avant gauche complète - Rueda delantera izquierda completa Pední kolo pravé - celek - Vollst. Rechtes Vorderrad - RH front wheel assy - Roue avant droite complète - Rueda delantera derecha completa Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Camára de aire Diskové kolo - Scheibenrad - Disc wheel - Roue à voile - Rueda de disco Pední kola bez pneu celek - Vollst. Vorderräder ohne Reifen - Front wheels without tyre assy - Roues avant complète sans pneu - - Ruede delantera sin neumático completo

Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza 6011-6750 6011-6760 6711-6750 78.258.000 6211-6781

A

3711-3430 5511-3431 5711-3431 78.258.009 6211-6782

B

3711-3430 5511-3430 5711-3430 78.258.009 6211-6782

C

97-3933 97-3837 97-3833 97-3840 6211-6783

D

97-3920 97-3738 97-3920 97-3740 6211-6784

E

5711-3405 5511-3414 5711-3405 78.258.901 58.259.907

F

6011-6701 6011-6702 6011-6701 6011-6703 78.269.009

Pední kola bez pneu celek - Vollst. Vorderräder ohne Reifen - Front wheels without tyre assy - Roues avant complète sans pneu - Ruede delantera sin neumático completo Poz. Objedn. císlo Název 3320 3340 4320 4340 5320 5340 6320 6340 7320 7340 Pos. Bestellnummer Benennung Item. Part No. Designation Pos. Référence Désignation de la piéce Item. No de la pieza Denominación de la pieza 00 00 00 00 6011-6701 6011-6702 6011-6703 78.269.009 6,00-16; 6,50-16 7,50-16 7,50-20 9,00-16; 10,00-16 X X X X X X X X X X X X X X X X X

213

67a 136a

67a 1

67a 67a 67a 67a 67a 67a 67a 67a

67a 2

136a 136a 136a 136a 136a 136a 136a 136a

3

4 4 4 5 6 6 6 0

4

5

6

* * * 2 * * * 1

7

9,5/9-24 8 PR TZ 13 11,2-24 8 PR TZ 13 11,2R24 RADIALTAURUS W 9x24 8,3/8, 9,5/9-24 11,2/10-24 11,2/10-24 9,5-24, 11,2-24

97-3995 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3757 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6045-6742 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6045-6702 Diskové kolo - Scheibenrad - Disc wheel - Roue à voile - Rueda de disco 97-3790 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3788 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3788 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 6011-6705 Pední kola bez pneu celek Z 3340, 4340, 5340, 6340, 7340-- Vollst. Vorderräder ohne Reifen - Front wheels without tyre assy - Roues avant complète sans pneu - Roues avant complète sans pneu

Pední kola celek - Vollst. Vorderräder - Front wheels assy - Roues avant, complete Ruedas delanteras completo Poz. Objedn. císlo Název 3320 3340 4320 4340 5320 Pos. Bestellnummer Benennung Item. Part No. Designation Pos. Référence Désignation de la piéce Item. No de la pieza Denominación de la pieza 00 00 00 5045-6720 9,5-24 6045-6730 11,2-24 6045-6740 11,2R24 TAURUS X X X X X

5340

6320

6340

7320

7340

X X

X X

X X

A B C D E

Pední kolo levé-celek - Vollst. Linkes Vorderrad - LH front wheel assy - Roue avant gauche complète - Rueda delantera izquierda completo Pední kolo pravé-celek - Vollst. Rechtes Vorderrad - RH front wheel assy - Roue avant droite complète - Rueda delantera derecha completo Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Camára de aire Diskové kolo - Scheibenrad - Disc wheel - Roue à voile - Rueda de disco

Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza 5045-6720 6045-6730 6045-6740

A

5045-6711 6045-6705 6045-6741

B

5045-6715 6045-6715 6045-6743

C

97-3995 97-3757 6045-6742

D

97-3790 97-3788 97-3788

E

6045-6702 6045-6702 6045-6702

,

214

67b,266 136b

67b,266 1

67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b 67b

MONTÁZ ODLISNÝCH KOL - MONTAGE UNTERSCHIEDLICHER RÄDER - ASSEMBLY OF DISPARATE WHEELS - MONTAGE DE ROUES DIFFÉRENTES 2

136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b 136b

67b,266 6

* * * * * * * * 2 2 2 2

3

4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7

4

5

7

* 11,2R24 TZ R 2 BARUM RADIAL 11,2R24 TAURUS 13,6R24 TAURUS 11,2-24 8 PR TZ 13 9,5/9-24 8 PR TZ 13 12,4-24, 11,2/10-24 8,3/8, 9,5/9-24 13,6/14,9-24 W 9x24 W 9x24 W 9x24 rozchod 1540 mm W 12x24

10.266.903 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6045-6742 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 7011-6757 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3757 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3852 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3995 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3787 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3788 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3790 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 7011-6753 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 6745-3220 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 6911-6752 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 6911-6780 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded, wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 7011-6764 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda

* 12,4-24 6 PR TZ 13 rozcho 1510 mm

67b 67b

67b

136b 136b

136b

8 8

9

15.211.911 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0545 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

97-3762 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada

12

*

M 16x1,5

X 10-24 WB

67b 67b 67b 67b 67b

136b 136b 136b 136b 136b

19 21 21 22 22

99-4794 15.211.912 99-3746 15.211.913 5711-2818

Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

12 12

X M 16x1,5

X X

Pední kola celek - Vollst. Vorderräder - Front wheels assy - Roues avant, complete Ruedas delanteras completo

215

Poz. Pos. Item. Pos. Item. 00 00 00 00 00 00 00 00

Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza 6045-6710 6045-6720 6045-6750 6045-6770 6211-6764 6911-6720 6911-6785 7011-6755

Název Benennung Designation Désignation de la piéce Denominación de la pieza 9,5-24 11,2-24 11,2R24 TAURUS 12,4-24 rozchod 1510 mm 11,2R24 BARUM RADIAL 12,4-24 12,4-24 rozchod 1540 mm 13,6R24 TAURUS

3320

3340

4320

4340

5320

5340

6320

6340

7320

7340

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza

A

6045-6709 6045-6729 6045-6751 6045-6771 6211-6765 6911-6711 6911-6784 7011-6756 7011-6768

B

6045-6719 6045-6739 6045-6752 6045-6772 6211-6766 6911-6715 6911-6782 7011-6758 7011-6769

C

97-3995 97-3757 6045-6742 97-3852 10.266.903 97-3852 97-3788 7011-6767 10.266.901

D

97-3790 97-3788 97-3788 97-3787 97-3788 97-3787 97-3788 97-3786 97-3786

F

6745-3220 6745-3220 6745-3220 6745-3220 6745-3220 6911-6752 6911-6780 7011-6764 6745-3220

G

99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545

H

99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746

CH

6045-6710 6045-6720 6045-6750 6045-6770 6211-6764 6911-6720 6911-6785 7011-6755 7011-6767

97-3762 97-3762 97-3762 97-3762 97-3762

A B C D F G H CH

Pední kolo levé-celek - Vollst. Linkes Vorderrad - LH front wheel assy - Roue avant gauche complète - Rueda delantera izquierda completo Pední kolo pravé-celek - Vollst. Rechtes Vorderrad - RH front wheel assy - Roue avant droite complète - Rueda delantera derecha completo Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Camára de aire Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim - Jante avec pattes - Llanta con patas Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca Vlozka - Felgenband - Protecting band - Bande de protection - Protector de la cámara

216

67c,266,267 136c

67c,266, 267 1

67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c

MONTÁZ ODLISNÝCH KOL - MONTAGE UNTERSCHIEDLICHER RÄDER - ASSEMBLY OF DISPARATE WHEELS - MONTAGE DE ROUES DIFFÉRENTES 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 7a 7a 7a 8 8 9 19 21 21 22 22 26 7a 8 8 19

67c,266,267 7

* * * * * * * * * * * * 2 2 2 12 * 12 12 X 2 2 12 24" W 9-24 M 16x1,5 X X 13,6R24 BARUM 12,4R24 TZR2 BARUM 12,4R24 TAURUS 11,2R24 8PRTZ13 TAURUS 13,6R24 TAURUS 11,2-24 8 PR TZ 13 12,4-24 8 PR TZ 13 9,5/9-24 8 PR TZ 13 13,6/14,9-24 12,4/11-24, 11,25-24 11,2/10-24 8,3/8, 9,5/9-24 W 9x24 W 12x24 W 10-24 M 16x1,5 X 10-24 WB X M 16x1,5 X * 11,2R24 TZ R 2 BARUM RADIAL

2

136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136c 136c 136 136 136c 136c 136c 136c 136 136 136c 136c 136c

4

5

6

10.266.901 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 10.266.903 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 10.266.904 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 13.266.901 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6045-6742 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 7011-6757 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3757 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3952 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3995 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3786 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3787 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3788 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3790 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 6745-3220 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 7011-6764 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 78.267.910 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 15.211.911 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0545 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-3762 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 99-4794 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 15.211.912 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3746 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 15.211.913 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5711-2818 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 53.261.002 Pestavitelný disk - Scheibe - Dise - Voile de roue - Disco de la rueda 6745-3220 Ráfek s patkami Z 3340, 5340 - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes - Llanta con patas de la rueda 15.211.911 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0545 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4794 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

217

67c,266, 267 1

67c 67c 67c 67c 67c 67c 67c

67c,266,267 3

21 21 22 22 26 0 0

2

136c 136c 136c 136c 136 136 136

4

15.211.912 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3746 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

12 12 X 2 1 1 24" 9,5-24 9,5-24 M 16x1,5 X

7

15.211.913 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5711-2818 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 53.261.002 Pestavitelný disk - Scheibe - Dise - Voile de roue - Disco de la rueda 7340-6704 Pední kola bez pneu celek- Z 3340, 5340 - Vollst. Vorderräder ohne Reifen Front wheels unit without tyre - Roues avant complète avec pneu 7340-6705 Pední kola bez pneu s diskem Z 3340, 5340 - Vorderräder ohne Reifen mit Scheibe - Front wheels without tyre with disc - Roues avant sans pneu voile de roue 93-8366 Sada Satz - Set - Jeau - Juego

67c

00

00

1 (15.211.911,15.211.912,15.211.913)

Pední kola celek - Vollst. Vorderräder - Front wheels assy - Roues avant, complete Ruedas delanteras completo Poz. Objedn. císlo Název 3320 3340 4320 4340 5320 Pos. Bestellnummer Benennung Item. Part No. Designation Pos. Référence Désignation de la piéce Item. No de la pieza Denominación de la pieza 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7011-6767 13,6R24 7340-6701 9,5-24 7340-6706 11,2-24 7340-6709 11,2R24 BARUM RADIAL 7340-6712 11,2R24 TAURUS 7340-6717 12,4-24 7340-6720 12,4R24 BARUM RADIAL 7340-6723 12,4R24 TAURUS 7340-6727 13,6R24 BARUM RADIAL 7340-6730 13,6R24 TAURUS X X X X X X X X X X X X X X

5340

6320

6340

7320

7340

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X

Pední kola celek - Vollst. Vorderräder - Front wheels assy - Roues avant, complete Ruedas delanteras completo

Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza

A

7011-6768 6045-6709 78.267.009 10.266.219 13.266.219 78.266.009 10.266.119 13.266.119 10.266.319 7011-6756

B

7011-6769 6045-6719 78.267.019 10.266.229 13.266.229 78.266.019 10.266.129 13.266.129 10.266.329 7011-6758

C

10.266.901 97-3995 97-3757 10.266.903 6045-6742 97-3952 10.266.904 13.266.901 10.266.901 7011-6757

D

97-3786 97-3790 97-3788 97-3788 97-3788 97-3787 97-3787 97-3787 97-3786 97-3786

E

53.261.002 53.261.002 53.261.002 53.261.002 53.261.002 53.261.002 53.261.002 53.261.002 53.261.002

F

6745-3220 78.267.910 7011-6764 78.267.910 78.267.910 78.267.910 78.267.910 7011-6764 7011-6764

G

99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545 99-0545

H

99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746

CH

7011-6767 7340-6701 7340-6706 7340-6709 7340-6712 7340-6717 7340-6720 7340-6723 7340-6727 7340-6730

53.261.002 6745-3220

97-3762

A B C D E F G H CH

Pední kolo levé-celek - Vollst. Linkes Vorderrad - LH front wheel assy - Roue avant gauche complète - Rueda delantera izquierda completo Pední kolo pravé-celek - Vollst. Rechtes Vorderrad - RH front wheel assy - Roue avant droite complète - Rueda delantera derecha completo Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Camára de aire Pestavitelný disk - Scheibe - Disc - Disque - Disco Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim - Jante avec pattes - Llanta con patas Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca Vlozka - Felgenband - Protecting band - Bande de protection - Protector de la cámara

218

67d 137

67d

MONTÁZ ODLISNÝCH KOL - MONTAGE UNTERSCHIEDLICHER RÄDER - ASSEMBLY OF DISPARATE WHEELS - MONTAGE DE ROUES DIFFÉRENTES - MONTAJE DE LAS RUEDAS DIFERENTES 2

137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137

67d

1

67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d 67d

3

11 13 13 13 14a 16 19 20 20 21 21 22 22 0 0

4

5

6

* * * * 2 2 16 16 16 16 X 1 16,9-34 X 13,6-36

7

16,9/14, 18,4/15-34 16,9R34 TAURUS 16,9R34 TZ R2 BARUM 16,9-34 8 PR TZ 17 W 15Lx34 34ý 16 CSN 02 1741.09 M 16x1,5 X M 16x1,5 X

97-3882 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire Cámara de aire 6211-6704 Plást -eifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3658 Plást -eifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3959 Plást -eifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6911-6764 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda - Llanta con patas de la rueda 6911-6702 Disk - Scheibe - Disc - Voile de roue - Disco de la rueda 99-4794 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 15.211.911 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0542 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 15.211.912 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3746 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 15.211.913 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5711-2818 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011- 6727 Zadní kola bez pneu Z 4320-7340-- Hinterräder ohne Reifen - Rear wheels without tyres - Roues arrière sans pneu - Rueda trasera sans pneu voile de roue 6011- 6725 Zadní kola bez pneu - Hinterräder ohne Reifen - Rear wheels without tyres Roues arrière sans pneu - Rueda trasera sans pneu voile de roue

67c

00

00

93-8366 Sada Satz - Set - Jeau - Juego

1 (15.211.911,15.211.912,15.211.913)

Zadní kola se stupovitou regulací rozchodu -celek - Vollst. Hinterräder - Rear wheels assy- Roues arrière, complete - Ruedas traseras Poz. Objedn. císlo Název 3320 3340 4320 4340 5320 5340 6320 Pos. Bestellnummer Benennung Item. Part No. Designation Pos. Référence Désignation de la piéce Item. No de la pieza Denominación de la pieza 00 00 00 00 00 00 00 00 6211-6730X 63.211.120 73.211.120 6211-6770X 6711-6710X 63.211.110 73.211.110 6911-6760X 16,9R34 TAURUS 16,9R34 TZ R 2 BARUM 16,9R34 TZ R 2 BARUM 16,9R34 TZ R 2 BARUM 13,6-36 16,9-34 16,9-34 16,9-34 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6340

7320

7340

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

219

Zadní kola se stupovitou regulací rozchodu -celek - Vollst. Hinterräder - Rear wheels assy- Roues arrière, complete - Ruedas traseras

Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza 6211-6730X 63.211.120 73.211.120 6211-6770X 6711-6710X 63.211.110 73.211.110 6911-6760X

A

6211-6717X 63.211.121 73.211.121 6211-6771 6711-6715 63.211.111 73.211.111 6911-6761

B

6211-6716X 63.211.122 73.211.122 6211-6772 6711-6711 63.211.112 73.211.112 6911-6765

C

6211-6704 97-3658 97-3658 97-3658 10.266.903 97-3959 97-3959 97-3959

D

97-3882 97-3882 97-3882 97-3882 97-3788 97-3882 97-3882 97-3882

I

6911-6702 6911-6702 6911-6702 6911-6702 6911-6702 6911-6702 6911-6702 6911-6702

F

6911-6764 6911-6764 6911-6764 6911-6764 6911-6764 6911-6764 6911-6764 6911-6764

G

99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542

H

99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746

A B C D F G H I

Pední kolo levé-celek - Vollst. Linkes Vorderrad - LH front wheel assy - Roue avant gauche complète - Rueda delantera izquierda completo Pední kolo pravé-celek - Vollst. Rechtes Vorderrad - RH front wheel assy - Roue avant droite complète - Rueda delantera derecha completo Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Camára de aire Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim - Jante avec pattes - Llanta con patas Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca Disk - Scheibe - Disc - Disque - Disco

220

67e 137a

67e

MONTÁZ ODLISNÝCH KOL - MONTAGE UNTERSCHIEDLICHER RÄDER - ASSEMBLY OF DISPARATE WHEELS - MONTAGE DE ROUES DIFFÉRENTES - MONTAJE DE LAS RUEDAS DIFERENTES 2

137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a 137a

67e

1

67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e 67e

3

11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 17 17 17 19 20 20 21 21 22 22 0

4

5

6

* * * * * * * * * * * * * 2 2 2 2 2 15-30 16,9-28 16,9/14-30 12,4-28 14,9/13-28

7

6211-6760 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3781 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3782 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3791 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3792 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 6211-6703 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6211-6708 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 6211-6728 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3753 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3754 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3850 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3858 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3859 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 5211-6704 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas 5711-2861 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas 6211-6712 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas 5711-2814 Disk - Scheibe - Disc - Voile de roue - Disco de la rueda 6211-6713 Disk - Scheibe - Disc - Voile de roue - Disco de la rueda 5211-6703 Disk - Scheibe - Disc - Voile de roue - Disco de la rueda 99-4794 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 15.211.911 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0542 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 15.211.912 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3746 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 15.211.913 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5711-2818 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-6724 Zadní kola bez pneu Z 3320, 3340, 4320, 5320, 6320, 7320-- Hinterräder ohne Reifen - Rear wheels without tyres - Roues arrière sans pneu - Rueda trasera sans pneu voile de roue 6011-6726 Zadní kola bez pneu Z 3320-7340-- Hinterräder ohne Reifen - Rear wheels without tyres - Roues arrière sans pneu - Rueda trasera sans pneu voile de roue 6011-6720 Zadní kola bez pneu Z 3320-- Hinterräder ohne Reifen - Rear wheels without tyres - Roues arrière sans pneu - Rueda trasera sans pneu voile de roue 6011-6723 Zadní kola bez pneu Z 3320-6340 - Hinterräder ohne Reifen - Rear wheels without tyres - Roues arrière sans pneu - Rueda trasera sans pneu voile de roue

16,9R30 TAURUS 16,9R30 TZ R 2 BARUM 14,9R28 TAURUS 14,9-28 8 PR TZ 13 12,4-28 6 PR TZ 13 18,4-30 16,9-28 6 PR TZ 13 16,9-30 8 PR TZ 17 W 10x28 W 12x28 W 15Lx30 28" 30" X X

12 12 12

M 16x1,5 X M 16x1,5 X X

1

14,9-28, 16,9-28

67e 67e 67e

137a 137a 137a

0 0 0

1 1 1

16,9-30 12,4-28 12,4-36, 13,6-36

221

Zadní kola celek - Vollst. Hinterräder - Rear wheels assy- Roues arrière, complete - Ruedas traseras Poz. Objedn. císlo Název 3320 3340 4320 4340 Pos. Bestellnummer Benennung Item. Part No. Designation Pos. Référence Désignation de la piéce Item. No de la pieza Denominación de la pieza 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63.211.010 73.211.010 5211-6710X 63.211.020 73.211.020 5711-2870X 63.211.060 73.211.060 6211-6720X 63.211.030 73.211.030 6211-6726X 63.211.090 73.211.090 6211-6735X 6211-6740X 63.211.070 73.211.070 6211-6750X 6711-6790X 12,4-28 (Mefro) 12,4-28 (Pronar) 12,4-28 14,9-28 (Mefro) 14,9-28 (Pronar) 14,9-28 16,9-30 (Mefro) 16,9-30 (Pronar) 16,9-30 14,9R28 (Mefro) 14,9R28 (Pronar) 14,9R28 TAURUS 18,4-30 (Mefro) 18,4-30 (Pronar) 18,4-30 16,9R30 TAURUS 16,9R30 (Mefro) 16,9R30 (Pronar) 16,9R30 BARUM 16,9/14-28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5320

5340

6320

6340

7320

7340

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

Zadní kola - celek - Vollst. Hinterräder - Rear wheels assy- Roues arrière, complete - Ruedas traseras

Objedn. Císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza 63.211.010 73.211.010 5211-6710X 63.211.020 73.211.020 5711-2870 63.211.060 73.211.060 6211-6720X 63.211.030 73.211.030 6211-6726X 63.211.090 73.211.090 6211-6735X 6211-6740X 63.211.070 73.211.070 6211-6750X 6711-6790X A B C D F G H I

A

63.211.011 73.211.011 5211-6705X 63.211.021 73.211.021 5711-2865X 63.211.061 73.211.061 6211-6711X 63.211.031 73.211.031 6211-6727X 63.211.091 73.211.091 6211-6736X 6211-6706X 63.211.071 73.211.071 6211-6707X 5745-2854X

B

63.211.012 73.211.012 5211-6701X 63.211.022 73.211.022 5711-2860X 63.211.062 73.211.062 6211-6715X 63.211.032 73.211.032 6211-6729X 63.211.092 73.211.092 6211-6737X 6211-6705X 63.211.072 73.211.072 6211-6709X 5745-2853X

C

97-3754 97-3754 97-3754 97-3753 97-3753 97-3753 97-3859 97-3859 97-3859 6211-6728 6211-6728 6211-6728 97-3850 97-3850 97-3850 6211-6703 6211-6708 6211-6708 6211-6708 97-3858

D

97-3791 97-3791 97-3791 97-3792 97-3792 97-3792 97-3782 97-3782 97-3782 97-3792 97-3792 97-3792 6211-6760 6211-6760 6211-6760 97-3782 97-3782 97-3782 97-3782 97-3781

I

5711-2814 5711-2814 5711-2814 5711-2814 5711-2814 5711-2814 6211-6713 6211-6713 6211-6713 5711-2814 5711-2814 5711-2814 6211-6713 6211-6713 6211-6713 6211-6713 6211-6713 6211-6713 6211-6713 5711-2814

F

5211-6704 5211-6704 5211-6704 5711-2861 5711-2861 5711-2861 6211-6712 6211-6712 6211-6712 5711-2861 5711-2861 5711-2861 6211-6712 6211-6712 6211-6712 6211-6712 6211-6712 6211-6712 6211-6712 5711-2861

G

99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542

H

99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746

Pední kolo levé-celek - Vollst. Linkes Vorderrad - LH front wheel assy - Roue avant gauche complète - Rueda delantera izquierda completo Pední kolo pravé-celek - Vollst. Rechtes Vorderrad - RH front wheel assy - Roue avant droite complète - Rueda delantera derecha completo Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Camára de aire Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim - Jante avec pattes - Llanta con patas Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca Disk - Scheibe - Disc - Disque - Disco

222

67f 137b

67f 1

67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f 67f

67f 2

137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b 137b

3

10 10 11 11 12 13 13 17 17 19 20 20 21 21 22 22 0

4

5

6

2 2 * * 2 * * 2 2 12 12 12 X 1 12,4-32 W 11x32 W 11x36 12,4/11, 13,6-36 12,4-32

7

5211-6712 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 5211-6732 Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim- Jante avec pattes Llanta con patas de la rueda 97-3783 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 97-3785 Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámare de aire 93-0940 Ventilek - Ventil - Valve - Valve - Válvula 97-3857 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 97-3856 Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático (cubierta) 5211-6713 Disk Z 3320, 3340 - Scheibe - Disc - Voile de roue - Disco de la rueda 5211-6733 Disk Z 3320-6340 - Scheibe - Disc - Voile de roue - Disco de la rueda 99-4794 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0542 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0542 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3746 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3746 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5711-2818 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5711-2818 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

12,4-36 6PR TZ 13 12,4-32 6 PR TZ 13 32" 36" X M 16x1,5 X M 16x1,5 X

6011-6722 Zadní kola bez pneu Z 3320, 3340 - Vollst. Hinterräder ohne Reifen - Rear wheels without tyres - Roues arrière sans pneu - Rueda trasera sans pneu voile de roue Zadní kola celek - Vollst. Hinterräder - Rear wheels assy- Roues arrière, complete - Ruedas traseras Poz. Objedn. císlo Název 3320 3340 4320 4340 5320 5340 Pos. Bestellnummer Benennung Item. Part No. Designation Pos. Référence Désignation de la piéce Item. No de la pieza Denominación de la pieza 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63.211.170 73.211.170 5211-6740X 63.211.160 73.211.160 5211-6730X 63.211.100 73.211.100 5211-6720X 13,6-36 13,6-36 13,6-36 12,4-36 12,4-36 12,4-36 12,4-32 12,4-32 12,4-32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6320

6340

7320

7340

X X X X X X

X X X X X X

Zadní kola - celek - Vollst. Hinterräder - Rear wheels assy- Roues arrière,

complete - Ruedas traseras 223

Objedn. císlo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza 63.211.170 73.211.170 5211-6740X 63.211.160 73.211.160 5211-6730X 63.211.100 73.211.100 5211-6720X

A

63.211.171 73.211.171 5211-6742X 63.211.161 73.211.161 5211-6734X 63.211.101 73.211.101 5211-6714X

B

63.211.172 73.211.172 5211-6741X 63.211.162 73.211.162 5211-6731X 63.211.102 73.211.102 5211-6711X

C

97-3957 97-3957 97-3957 97-3857 97-3857 97-3857 97-3856 97-3856 97-3856

D

97-3783 97-3783 97-3783 97-3783 97-3783 97-3783 97-3785 97-3785 97-3785

I

5211-6733 5211-6733 5211-6733 5211-6733 5211-6733 5211-6733 5211-6713 5211-6713 5211-6713

F

5211-6732 5211-6732 5211-6732 5211-6732 5211-6732 5211-6732 5211-6712 5211-6712 5211-6712

G

99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542

H

99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746

Zadní kola - celek - Vollst. Hinterräder - Rear wheels assy- Roues arrière, complete - Ruedas traseras

A B C D F G H I

Pední kolo levé-celek - Vollst. Linkes Vorderrad - LH front wheel assy - Roue avant gauche complète - Rueda delantera izquierda completo Pední kolo pravé-celek - Vollst. Rechtes Vorderrad - RH front wheel assy - Roue avant droite complète - Rueda delantera derecha completo Plást - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático Vzdusnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Camára de aire Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim - Jante avec pattes - Llanta con patas Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca Disk - Scheibe - Disc - Disque - Disco

224

68 139

68 1

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

VZDUCHOVÉ BRZDY - LUFTBREMSEN - AIR BRAKES - ÉQUIPEMENT DE FREINS Á AIR FRENOS DE AIRE (6211-6800/6) 2

139, 140 139, 140 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

68 6

3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ooo 10x14 CSN 02 9310.2 ooo M 10x1CSN 13 7964.1 ooo ooo ooo xxx M 22x1,5 M 22x1,5

3

1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10

4

6911-6850 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 6911-6829 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

7

7245-6920 Trubka k regulátoru tlaku - Rohr zum Druckregler - Tube to pressure regulator - Tube au régulateur de pression - Tubo hasta el regulador de presión 4911-6801 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 7245-6903 Drzák Z 3320, 3340 - Halter - Holder - Support - Soporte 7245-6902 Drzák Z 4320-7340-- Halter - Holder - Support - Soporte 6911-6824 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-2658 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 6911-6822 Ventil - Ventil - Valve - Clapet - Válvula 6911-6823 Píchytka - Schelle - Clamp - Attache - Fijación 6911-6821 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo

xxx - Montuje se se skupinou 21,22,35,69 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 21,22,35,69 - Mounted in case the group 21,22,35,69 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 21,22,35,69

225

68 1

68 68 68 68 68 68

68 2

139 139 139, 140 139, 140 139 139

3

11 11a 12 13 13a 14

4

5

6

2 2 2 8 1 1 xxx M 22x1,5

7

6911-6802 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord 7011-6902 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord 6911-6828 Dvojité hrdlo - Doppelstutzen - Dual connector - Tubulure double - Tubuladura doble 95-6804 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-2186 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6245-6801 Trubka od regulátoru ke vzduchojemu Z 3320, 3340 - Rohr vom Regler zu dem Luftbehälter - Tube going from the regulátor to the pressure air tank - Tube allant du régulateur au réservoir air comprimé - Tubo desde regulador hasta el deposito de aire comprimido 7011-6901 Trubka od regulátoru ke vzduchojemu Z 3320, 3340 - Rohr vom Regler zu dem Luftbehälter - Tube going from the regulátor to the pressure air tank - Tube allant du régulateur au réservoir air comprimé - Tubo desde regulador hasta el deposito de aire comprimido 7245-6906 Trubka od regulátoru ke vzduchojemu Z 3320, 3340 - Rohr vom Regler zu dem Luftbehälter - Tube going from the regulátor to the pressure air tank - Tube allant du régulateur au réservoir air comprimé - Tubo desde regulador hasta el deposito de aire comprimido 6211-6802 Trubka od regulátoru ke vzduchojemu Z 4320-7340-- Rohr vom Regler zu dem Luftbehälter - Tube going from the regulátor to the pressure air tank - Tube allant du régulateur au réservoir air comprimé - Tubo desde regulador hasta el deposito de aire comprimido 5911-2208 Trubka od regulátoru ke vzduchojemu Z 4320-7340-- Rohr vom Regler zu dem Luftbehälter - Tube going from the regulátor to the pressure air tank - Tube allant du régulateur au réservoir air comprimé - Tubo desde regulador hasta el deposito de aire comprimido 5718-6803 Trubka od T spojky k brzdovému ventilu - Rohr von der T- Verbindungsstück zum Bremmsventil - Tube from the T-connector to the brake valve - Tube allant du raccord en T á soupape de frein - - Tubo desde de racor en T hasta la válvula de freno 5718-6805 T-spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor en T 43.234.901 Regulátor tlaku Z 3320-7340-- Druckregler - Pressure regulator - Régulateur de pression - Regulador de presión 5711-6807 Regulátor tlaku Z 3320-7340-- Druckregler - Pressure regulator - Régulateur de pression - Regulador de presión 99-4670 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9306 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8660 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka Z 3320, 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9306 Podlozka Z 4320-7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0646 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9008 Sroub Z 3320, 3340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1003 Sroub Z 4320-7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-6909 Pás vzduchojemu - Druckluft behälterband - Pressure air tank band - Bande de réservoir á air comprimé 99-3611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7211-6801 Konzola vzduchojemu zadní - Rückwärtige Konsole des Luftbehälters Pressure air tank rear bracket - Support arriére du réservoir d'air comprimé 95-6802 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7011-6806 Spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 5911-2216 Spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 5718-6804 Trubka od vzduchojemu k T-spojce - Rohr vom Luftbehälter zu der TKupplung - Tube from pressure air tank to T-coupling - Tube allant du réservoir air comprimé au raccord en T - - Tubo desde el deposito de aire comprimido hasta el racor en T 97-5243 Vzduchojem - Luftbehälter - Air reservoir - Réservoir d'air - Tanque de aire

22x27 CSN 02 9310.2

68

139

14

1

ooo

68

139

14

1

xxx

68

139

14

1

68

139

14

1

ooo

68

139

15

1

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

139 139 139 139 139 139 139, 140 139, 140 139 139 139 140 139 139 139 139 139 139 139 139

16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 2 1 1 1 1 1 ooo M 22x1,5 BK M 10 CSN 02 1401.25 CAB M 10 CSN 02 1401.25 GRAU 0.6 MPa xxx 8,4 CSN 02 1745.09 ooo 8,4 CSN 02 1751.09 M 8x70 CSN 02 1101.15 8 CSN 02 1740.05 8,4 CSN 02 1151.09 ooo M 8x80 CSN 02 1101.29 M 8x22 CSN 02 1103.15 M 8x14 CSN 02 1103.19 10 CSN 02 1741.05

68

139

29

1

20 CE - 1 MPa

ooo - Montuje se se skupinou 21,22,69 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 21,22,69 - Mounted in case the group 21,22,69 has been mounted too Monté en cas du montage simultané du groupe 21,22,69 xxx - Montuje se se skupinou 21,22,35,69 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 21,22,35,69 - Mounted in case the group 21,22,35,69 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 21,22,35,69

226

68 140

68 1

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 2

139 139 139 139 139 140, 141 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

3

30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

4

5

6

1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 4 1 1 2 2 2 10x40x36

7

22x27 CSN 02 9310.3 xxx

97-2145 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 95-6906 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6911-6839 Vypoustcí sroub - Ablasschraube - Drain plug - Vis de vidange - Tornillo de purga 6911-6818 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 99-9028 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4902 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 6911-6816 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6911-6817 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 6911-6805 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-9028 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-6803 Drzák brzdice - Bremsventilhalter - Brake valve bracket - Support de robinet commande de freine - Porta-frenador 99-5714 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5711-2725 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-4902 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

M 10x22 CSN 02 1103.15 3,2x20 CSN 02 1781.09

M 8 CSN 02 1401.29

M 10x22 CSN 02 1103.15

3,2x20 CSN 02 1781.09 10 CSN 02 1741.05

xxx - Montuje se se skupinou 21,22,35,69 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 21,22,35,69 - Mounted in case the group 21,22,35,69 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 21,22,35,69 ooo - Montuje se se skupinou 21,22,69 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 21,22,69 - Mounted in case the group 21,22,69 has been mounted too Monté en cas du montage simultané du groupe 21,22,69

227

68 141

68 1

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 2

140 140 140 140, 141 140, 141 140 140 140 140 140 140 140 140 140

3

45 46 47 48 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56

4

99-0663 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

M 10x65 CSN 02 1101.19

95-6828 Brzdový ventil - Bremsventil - Brake valve - Soupape de frein - Válvula de freno 7211-6804 Trubka ke vzduchojemu - Rohr zum Luftbehälter - Pipe de air reservoir - Tube á reservoir á air - Tubo de tanque aire 99-4441 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4441 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5697 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7211-6807 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 6211-6801 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 7211-6805 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 7211-6806 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4901 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-5641 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 97-5262 Spojovací hlavice se záklopkou - Anschlusskopf mit Klappe - Connection head with safety cap - Tete d'accouplement avec clapet - Cabezal de acoplamiento con válvula 6911-6842 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 6911-6827 Tmen - Bugel - Stirrup - Etrier - Estribo 6711-2634 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-4390 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6911-2621 Tleso vyrovnávace - Körper des Druckaugleichers - Compen-sator body Corps de compensateur - Cuerpo del compensador 97-4087 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6911-2609 Píst - Kolben - Piston - Piston - Pistón 7011-6831 Píst - Kolben - Piston - Piston - Pistón

BK 10,5 CSN 02 1702.19 CAB 10,5 CSN 02 1702.19 10x22x18,5 CSN 02 2111.05 DB

8,4 CSN 02 1702.19 2x14 CSN 02 1781.09 8x18x15 CSN 02 2111.09

68 68 68 68 68 68 68 68

140 140 141 141 141 141 141 141

57 58 59 60 61 62 63 64

1 1 1 2 1 2 1 1 H 19 25x21 CSN 02 9280.9

228

68 142

68 1

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 2

141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 141

3

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

4

7011-6832 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-2622 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-6820 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6911-6808 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 97-0212 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

5

6

1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 U 30x40

7

7 CSN 02 2929.02

7011-6813 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 6911-6813 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo 97-0987 Jehla - Nadel - Needle - Aiquilles - Aguja 99-5731 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 7011-6807 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 93-1937 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 93-1936 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 93-1935 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-1934 Záklopka - Klappe - Safety valve - Clapet - Válvula 99-3609 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4885 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 93-1942 Sitko - Sieb - Small sieve - Petit tamis - Tamiz 93-1947 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 93-1928 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 93-1946 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 93-1940 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 99-0626 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-1938 Sitko - Sieb - Small sieve - Petit tamis - Tamiz 93-1939 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4911 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7011-6830 Vyrovnávac tlaku - Druckausgleichvorrichtung - Pressure com-pensator Compensateur de pression - Compensador de presión

III 2,5x19,8 CSN 02 3685 10x32x28 CSN 02 2111.09

M 6 CSN 02 1401.25 6,1

M 6x35 CSN 02 1101.19

3,2x18 CSN 02 1781.05 sk. 74

sk.74 - Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 74 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 74 wird nicht montiert - Not mounted when simultaneously the group 74 has been mounted - No se monté en cas du montage simultané du groupe 74

229

69 143

69

OVLÁDÁNÍ PEDNÍHO VÝVODOVÉHO HÍDELE - BETÄTIGUNG DER VORDEREN ZAPFWELLE - FRONT PTO SHAFT CONTROL - COMMANDE D'ARBRE DE PRISE DE FORCE AVANT - MANDO DEL ÁRBOL DELANTERA DE TOMA (6011-6900/6) 1 2

143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

69

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11

4

97-2467 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

2 4 2 1 1 2 1 2 1 4 4 1 sk.22

7

6 CSN 13 7993.22 12x16 CSN 02 9310.3

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

97-2129 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6011-6902 Pípojka - Anschlusstück - Connection - Raccord - Acometida 6011-6951 Samojistící vzduchový ventil - Betatigungsluftventil - Control air valve - Clapet á air de commande - Válvula de aire de maniobra 6011-6906 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau flexible 6011-6903 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2464 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2181 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6011-6901 Pípojka - Anschlusstück - Connection - Raccord 6011-6910 Hadicová spona Z 3320, 3340 - Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau - Abrazadera de la manguera 53.800.002 Hadicová spona Z 4320-7340-- Schelle des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau - Abrazadera de la manguera 6011-6907 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau flexible

4 CSN 13 7993.22 10x14 CSN 02 9310.2 sk.22

sk.22 - Montuje se se skupinou 22 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 22- Mounted in case the group 22 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 22

230

69a 143a

69a

VZDUCHOVÉ ZAÍZENÍ PRO OVLÁDACE - LUFTEINRICHTUNG FÜR BETÄTIGUNGSSTELLER AIR EQUIPMENT FOR OPERATING DEVICES - DISPOSITIF D'AIR POUR LES COMMUTATEURS DE COMMANDE - DISPOSITIVOS DE AIRE PARA LOS CONMUTADORES DE MANDO (72456900/0) 2

143a 143a 143a 143a 143a

69a

1

69a 69a 69a 69a 69a

3

1 2 3 3 4

4

5

6

1 2 1 1 1

7

7245-6920 Trubka k regulátoru tlaku - Rohr zum Druckregler - Pipe to pressure regulator Tube au régulateur de pression - Tubo hasta el regulador de presión 99-4806 Podlozka Z 3320, 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7245-6903 Drzák Z 3320, 3340 - Halter - Holder - Support - Soporte 7245-6902 Drzák Z 4320-7340-- Halter - Holder - Support - Soporte 7245-6906 Trubka od regulátoru ke vzduchojemu Z 3320, 3340 - Rohr vom Regler zu dem Luftbehälter - Tube going from the regulator to the pressure air tank - Tube allant du régulateur au réservoir air comprimé - Tubo desde regulador hasta el deposito de aire comprimido 7245-6905 Trubka od regulátoru ke vzduchojemu Z 4320-7340-- Rohr vom Regler zu dem Luftbehälter - Tube going from the regulator to the pressure air tank - Tube allant du régulateur au réservoir air comprimé - Tubo desde regulador hasta el deposito de aire comprimido 95-6804 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6911-6850 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 97-5240 Vzduchojem - Druckluftbehälter - Pressure air tank - Réservoir à air comprimé Deposito de aire comprimido 95-6909 Pás vzduchojemu - Druckluftbehälterband - Pressure air tank band - Bande de réservoir á air comprimé - Cinta del depósito de aire comprimido 5911-2216 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord

8 CSN 02 1740.05

69a

143a

4

1

69a 69a 69a 69a 69a

143a 143a 143a 143a 143a

5 6 7 8 9

8 3 1 2 2 sk.22 M 22x1,5 12 CE CSN 30 3571.0

sk.22 - Montuje se se skupinou 22 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 22- Mounted in case the group 22 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 22

231

69a

1

69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a 69a

69a

2

143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a 143a

3

9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4

5

6

2 2 2 2 2 2 1 5 4 1 1 1 2 3 1 1 sk.21

7

6911-6824 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord 7011-6902 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord 99-1007 Sroub Z 3320, 3340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1006 Sroub Z 4320-7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8660 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4670 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 43.234.901 Regulátor tlaku - Druckregler - Pressure regulator - Régulateur de pression 99-3611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6911-6818 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 6911-6839 Vypoustcí sroub - Ablasschraube - Drain plus - Vis de vidange 97-2145 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 99-9028 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-6829 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-2186 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6911-6828 Dvojité hrdlo - Doppelstutzen - Dual connector - Tubulure double

M 8x20 CSN 02 1103.15 M 8x16 CSN 02 1103.19 M 8x70 CSN 02 1101.15 8,4 CSN 02 1745.09 GRAU 0.6 MPa M 10 CSN 02 1401.25 10 CSN 02 1741.05

22x27 CSN 02 9310.3 M 10x22 CSN 02 1103.15 M 22x1,5 22x27 CSN 02 9310.2 M 22x1,5

sk.21 - Montuje se se skupinou 21 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 21- Mounted in case the group 21 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 21

232

70 144S

70

1

70

PEDNÍ BLATNÍKY Z 3320, 4320-- VORDERE KOTFLÜGEL - FRONT MUDGUARDS - AILES AVANT - GUARDABARROS DELANTEROS (5011-7000/2) 2 3 4 5

Tato skupina platí pouze pro pneumatiky 6,00-16, 6,50-16 - Diese Gruppe ist nur für Reifen 6,00-16, 6,50-16 gültig - This group is valid only for tyres 6,0016, 6,50-16 - Ce groupe n'est valable que pour pneus 6,00-16, 6,50-16. 144S 144S 144S 144S 144S 144S 144S 144S 144S 144S 1a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9 11a 13a 5011-7002 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 99-4542 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4839 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0909 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-7011 Plás blatníku - Mantel des Kotflügels - Mudguard casing - Revetement de tôle de l'aile - Chapa del guardabaros 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5011-7004 Pravá vzpra úplná - Vollst. Rechte Strebe - RH strut assy - Tirant de relevage, côté droit complet - Soporte derecho completo 99-0389 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5011-7003 Levá vzpra úplná - Vollst. Linke Strebe - LH strut assy - Tirant de relevage, côté gauche, complet - Soporte izquierdo completo 95-3410 Pojistná podlozka - Sicherungsunterlage - Tab washer - Rondelle de sûreté Arandela de seguridad 2 8 8 4 2 8 1 4 1 2 M 14x1,5x80 CSN 02 1101.79 M 8 CSN 02 1401.29 sk.34 9 CSN 02 1729.19 9 CSN 02 1727.19 M 8x25 CSN 02 1103.19

70

6 7

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

sk.34 (36) - Montuje se se skupinou 34 (36) - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 34 (36) - Mounted in case the group 34 (36) has been mounted too Monté en cas du montage simultané du groupe 34 (36)

233

70a 145S

70a

1

70a

PEDNÍ BLATNÍKY Z 3320, 4320, 5320, 6320 7320-- VORDERE KOTFLÜGEL - FRONT MUDGUARDS - AILES AVANT - GUARDABARROS DELANTEROS (7011-7000/13) 2 3 4 5

Tato skupina platí pouze pro pneumatiky 7,50-16 - Diese Gruppe ist nur für Reifen 7,50-16 gültig - This group is valid only for tyres 7,50-16 - Ce groupe n'est valable que pour pneus 7,50-16. 145S 145S 145S 145S 145S 145S 145S 145S 145S 1a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9 11a 6011-7002 Drzák I - Halter - Holder - Support - Soporte 6011-7011 Plás blatníku - Mantel des Kotflügels - Mudguard casing - Revetement de tôle de l'aile - Chapa del guardabaros 99-4542 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0909 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4839 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6011-7004 Pravá vzpra úplná - Vollst. Rechte Strebe - RH strut assy - Tirant de relevage, côté droit complet - Soporte derecho completo 99-0389 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-7003 Levá vzpra úplná - Vollst. Linke Strebe - LH strut assy - Tirant de relevage, côté gauche, complet - Soporte izquierdo completo 2 2 8 4 8 8 1 6 1 9 CSN 02 1729.19 M 8x25 CSN 02 1103.19 9 CSN 02 1727.19 M 8 CSN 02 1401.29 sk.34

70a

6 7

70a 70a 70a 70a 70a 70a 70a 70a 70a

M 14x1,5x80 CSN 02 1101.79

sk.36 - Montuje se se skupinou 36 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 36 - Mounted in case the group 36 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 36

234

70b 146S

70b

1

70b

PEDNÍ BLATNÍKY PRYZOVÉ Z 4320, 5320, 6320, 7320-- GUMMIKOTFLÜGEL - RUBBER MUDGUARDS - GARDE-BOUES DE CAOUTCHOUC - GUARDABARROS DELANTEROS (70117000/13) 2 3 4 5

Tato skupina platí pouze pro pneumatiky 7,50-20 - Diese Gruppe ist nur für Reifen 7,50-20 gültig - This group is valid only for tyres 7,50-20 - Ce groupe n'est valable que pour pneus 7,50-20. 146S 146S 146S 146S 146S 146S 146S 146S 146S 1 2 4 5 6 7 8 9 10 7011-7012 Plás blatníku - Mantel des Kotflügels - Mudguard casing - Revetement de tôle de l'aile - Chapa del guardabaros 99-0909 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-7004 Drzák I - Halter - Holder - Support - Soporte 99-0389 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-7003 Pravá vzpra úplná - Vollst. Rechte Strebe - RH strut assy - Tirant de relevage, côté droit complet 7011-7002 Levá vzpra úplná - Vollst. Linke Strebe - LH strut assy - Tirant de relevage, côté gauche, complet - Soporte izquierdo completo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4839 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4542 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 2 8 2 6 1 1 8 8 8 M 8 CSN 02 1401.29 9 CSN 02 1727.19 9 CSN 02 1702.19 M 8x25 CSN 02 1103.19 sk.34

70b

6 7

70b 70b 70b 70b 70b 70b 70b 70b 70b

M 14x1,5x80 CSN 02 1101.79

sk.34 (36) - Montuje se se skupinou 34 (36) - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 34 (36) - Mounted in case the group 34 (36) has been mounted too Monté en cas du montage simultané du groupe 34 (36)

235

70c 147

70c

1

70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c 70c

PEDNÍ BLATNÍKY PRYZOVÉ Z 3340 - GUMMIKOTFLÜGEL - RUBBER MUDGUARDS - GARDEBOUES DE CAOUTCHOUC - GUARDABARROS DELANTEROS DE GOMA (5045-7000/8) 2

147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

70c

7

8 8 2 1 8 4 1 2 4 4 4 1 1 4 4 9 CSN 02 1729.19 12 CSN 02 1740.09 M 12x45 CSN 02 1101.19 M 16x1,5x60 CSN 02 1201.55 M 12 CSN 02 1401.29 M 8 CSN 02 1401.29 M 16x1,5x70 CSN 02 1201.55 M 8x30 CSN 02 1103.19 9 CSN 02 1727.19

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 11

4

99-0910 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

6

99-4839 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5045-7010 Plás blatníku - Mantel des Kotflügels - Mudguard casing - Revetement de tôle de l'aile - Chapa del guardabaros 5045-7012 Pravá horní vzpra - Rechte Strebe - RH strut - Tirant de relevage, côté droit Riostra derecha superior 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-8487 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5045-7003 Pravá vzpra úplná - Vollst. Rechte Strebe - RH strut assy - Tirant de relevage, côté droit complet - Soporte derecho completo 5045-7006 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 99-0703 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-8420 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3512 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5045-7011 Levá vzpra horní - Linke Strebe - LH strut - Tirant de relevage, côté gauche Riostra izquierda superior 5045-7002 Levá vzpra úplná - Vollst. Linke Strebe - LH strut assy - Tirant de relevage, côté gauche, complet - Soporte izquierdo completo 99-4542 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4508 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

236

70e 148a

70e

1

70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e

PEDNÍ BLATNÍKY Z 3340, 4434, 5340, 6340, 7340- CARRARO - VORDERE KOTFLÜGEL FRONT MUDGUARDS - AILES AVANT - GUARDABARROS DELANTEROS (6245-7000/6, 5245-7000/2) 2

148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a

70e

7

3

1 1a 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10a 11

4

5

6

4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 8 pneu 11,2-24 pneu 11,2-24

10.383.006 Podlozka Z 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle Arandela 10.383.006 Podlozka Z 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 78.383.901 Plás blatníku - Mantel des Kotflügels - Mudguard casing - Revetement de tôle de l'aile - Chapa del guardabaros 5245-7013 Plás blatníku Z 3340 - Mantel des Kotflügels - Mudguard casing - Revetement de tôle de l'aile - Chapa del guardabaros 5245-7009 Plás blatníku Z 3340 - Mantel des Kotflügels - Mudguard casing - Revetement de tôle de l'aile - Chapa del guardabaros 13.384.010 Drzák pravý Z 4340, 5340, 6340, 7340- Rechte Halter - RH holder - Support droit - Soporte derecho 6245--7002 Drzák pravý Z 3340 - Rechte Halter - RH holder - Support droit - Soporte derecho 13.384.020 Drzák levý Z 4340, 5340, 6340, 7340- Linke Halter - LH holder - Support gauche - Soporte izquierdo 6245-7003 Drzák levý Z 3340 - Linke Halter - LH holder - Support gauche - Soporte izquierdo 6245-7004 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 6245-7005 Drzák Z 4340, 5340, 6340, 7340-- Halter - Holder - Support - Soporte 5245-7008 Drzák Z 3340 - Halter - Holder - Support - Soporte 99-0484 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1055 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1481 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1590 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3246 Sroub Z 4340, 5340, 6340, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0910 Sroub Z 3340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3246 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

TRANS TECH 11,2-24; 12,4-24

M 16x85 CSN 02 1101.55 M 12x35 CSN 02 1103.19 M 16x40 CSN 02 1103.55 M 14x45 CSN 02 1103.59 M 8x30 CSN 02 1319 M 8x30 CSN 02 1103.19 M 8x30 CSN 02 1319 M 8 CSN 02 1401.29

237

70e

1

70e 70e 70e 70e 70e 70e 70e

70e

2

148a 148a 148a 148a 148a 148a 148a

3

12 13 14 15 16 17 18

4

99-3512 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3647 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

4 4 4 4 8 4 8

7

M 12 CSN 02 1401.29 M 14 CSN 02 1401.59 12 CSN 02 1741.09 14 CSN 02 1741.09 9 CSN 02 1727.19 9 CSN 02 1727.19 ZN 12 8,4 CSN 02 1745.09

99-4792 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4793 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4834 Podlozka Z 4340, 5340, 6340, 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle Arandela 99-4839 Podlozka Z 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4670 Podlozka Z 3340 - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

238

71 149S

71

1

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

KONZOLA ÍZENÍ - LENKUNGSKONSOLE - STEERING BRACKET - CONSOLE DE DIRECTION CONSOLA DE DIRECCIÓN (6211-7100/13) 2

149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S 149S

71

7

1 1 1 1 8 1 4 6 4 2 1 1 1 1 1 2 1 9 CSN 02 1727.19 8 CSN 02 1740.19 8,4 CSN 02 1702.19 M 8x20 CSN 02 1103.19 POLLAK (6425-5771) sk. 60 POLLAK (6425-5771)

3

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4

5

6

6211-7112 Konzola ízení - Lenkungskonsole - Steering bracket - Console de direction Consola de dirección 6211-7113 Konzola ízení - Lenkungskonsole - Steering bracket - Console de direction Consola de dirección 6011-7124 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-7125 Plech pravý - Rechtes Blech - RH sheet - Tôle droite 99-4834 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-5353 Pruzná vlozka - Elastische Einlage - Elastic insertion - Piéce intercalée élastique - Imposición elástica 6011-7134 Tsnící pás - Dichtungsband - Sealing band - Bande d'étancheité - Cinta de junta 6011-7123 Pícka - Leiste - Slat - Piéce transversale - Pieza transversal 6011-7122 Plech levý - Linkes Blech - LH sheet - Tôle gauche - Chapa izquierda 6011-7129 Bocnice levá - Linke Seitenwand - RH side part - Piéce latérale, côté gauche Pieza lateral izquierda 6011-7128 Bocnice pravá - Rechte Seitenwand - LH side part - Piéce latérale, côté droit Pieza lateral derecha 6011-7126 Kryt stední - Hintere Abdeckung - Middle cover - Couvercle central - Tapa central 6011-7133 Tsnící pás - Dichtungsband - Sealing band - Bande d'étancheité - Cinta de junta 6011-7137 Kryt konzoly pední - Vordere Abdeckung der Konsole - Bracket guard frond Couvercle de la console avant - Cubierta de la consola delantera 99-4443 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0986 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4535 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0991 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-5305 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-6762 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador

12 12 4 4 4 4

6,4 CSN 02 1702.19 M 6x12 CSN 02 1103.19 6,4 CSN 02 1702.09 M 6x18 CSN 02 1103.19 3x14 CSN 02 2173.25

sk.60- Montuje se se skupinou 60 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 60- Mounted in case the group 60 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 60

239

71

1

71 71 71 71 71

71

2

149S 149 149S 149S 149S

3

23 25 26 27 30

4

5

6

4 1 1 1 1 CAB CAB sk. 37

7

6911-5306 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6211-7108 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 5911-7994 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 95-9005 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 6211-7117 Výpl kapotování - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa

sk.37- Montuje se se skupinou 37 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 37- Mounted in case the group 37 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 37

240

448 214

448

1

448 448 448 448 448 448

PEDNÍ TÍBODOVÝ ZÁVS - VORDERE DREIPUNKTAUFHÄNGUNG - FRONT THREE-POINT HITCH - ATTELAGE TROIS POINTS AVANT - SUSPENSIÓN DELANTERA EN TRES PUNTOS (53.448.000/7) 2

215S 215S 215S 215S 214 215S

448

6

1 2 2 1 1 1 Js 12 Js 12 Js 10/M 18x1,5

3

1 1a 1a 2 2a 2b

4

5

7

10.409.030 Zátka Z 3320, 3340 - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 10.800.908 Hrdlo Z 3320, 3340 - Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura 10.800.913 Hrdlo Z 4320 - 7340-- Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura 10.800.911 Hrdlo - Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura 4511-6410 Kolík s krouzkem - Stift mit Ring - Pin with ring - Goupille cylindrique avec anneau - Pasador con anillo 53.408.905 Rychlospojka-zásuvka Z 3320, 3340 - Schnellkupplung-Steckdose - Quick coupling-socket - Raccord rapide-boite de jonction - Acoplamiento rápido - caja de conexión 53.408.906 Prachovka rychlospojky Z 3320, 3340 - Schnell-kupplungsbalgschutz - Quick coupling of dust cap - Pare-poussiére de raccord rapide - Guarda-polvo de acoplamiento rápido 53.415.903 Hadice rychlospojky Z 3320, 3340 - Schnell-kupplungsschlauch - Quick coupling hose - Tuyau de raccord rapide - Manguera del acoplamiento rápido 53.448.004 Pojistka cepu - Sicherung des Bolzen - Lock of pin - Sureté du axe - Fijador del perno 53.448.006 Cep válce - Bolzen Zylinder - Pin cylinder - Axe cylindre - Perno ciliondro 53.448.010 Cep nosice - Trägerbolzen - Carrier pin - Axe du porte-remorque - Pasador de portado 53.448.020 Nosic pravý - Rechter Träger - RH carrier - Porte-remorque droit - Porta derecha 53.448.030 Nosic levý - Linker Träger - LH carrier - Porte-remorque gauche - Porta izquierda 53.448.032 Drzák ventilu - Ventilhalter - Valve holder - Support de clapet - Soporte de la válvula 53.448.040 Celo úplné - Vollst. Stirnwand - Face wall assy - Hayon complet - Tapa completa 53.448.090 Nosic úplný - Vollst.Träger - Carrier assy - Porte-remorque complet - Porta completa 53.448.100 Táhlo pravé úplné - Vollst. Rechte Zugstange - RH tie link assy - Bielle droite compléte - Tirante derecho completo 53.448.110 Táhlo levé úplné - Vollst. Linke Zugstange - LH link assy - Tringle de commande compléte - Tirante izquierdo completo 53.448.089 Cep táhla úplný - Vollst. Zugstangenbolzen - Draw bar pin assy - Axe de tringle de commande complet - Perno completo

448

215S

2c

1

448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448

215S 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214

2d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 < 3.10.2000 (53.443.100, 53.443.110) < 3.10.2000 (53.443.090) < 3.10.2000 (53.443.090)

241

448 215S

448

1

448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448

448

2

214 214 214 215S 215S 215S 215S 215S 215S 215S 215S 214 215S 214 214 214 215S

3

14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 26a 27 29 30 31

4

5

6

2 1 1 2 TS 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 32-50/9 63/32/200 VSRU 18

7

53.448.901 Válec - Zylinder - Cilinder - Cylindre - Cilindro 53.448.902 Skrtící ventil - Rückschlagdrossel Ventil - Return reduction valve - Clapet limiteur de debit 53.448.905 Kulový ventil - Ventil - Valve - Soupape - Válvula 53.448.906 Pípojka - Anschlusstück - Conection - Raccord - Racor 53.448.917 Hadice IX. - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.448.120 Pívodní trubka - Zuführungsrohr - Inlet tube - Tuyau d' admission - Tubo alimentador 53.448.916 Hadice VIII. - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.448.918 Hadice X. - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.448.913 Hadice V. - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.448.914 Hadice VI. - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.448.915 Hadice VII. - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 53.448.911 Pouzdro - Buchse - Bush - Manchon - Buje 53.800.005 Hadicová spona - Band des Schlauchs - Hose clip - Collier du tuyau Abrazadera de la manguera 5511-5084 Cep konzoly - Konsolenbolzen - Bracket pin - Axe depatte d'attache - Perno de la consola 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 7011-7206 Pojistný cep - Sicherungsbolzen - Safety pin - Axe de blocage - Perno de seguridad 7011-8037 Trubicková spirála - Rohrförmige Blechabdeckungs-spirale - Tube type sheet spiral guard - Spirale de tôle en forme du tube de protection - Espiral de chapa en forma del tubo protector 78.448.079 Táhlo horní celek - Vollst. Obere Zugstange - Upper link assy - Bielle de poussée spérieure complete - Parte tensora del tirante superior

448

214

33

1

242

448

1

448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448

448

2

214 214 214 214 214 214 215S 215S 215S 214 214 214 214 214 214 214 214 215S 215S 215S 215S 215S 215S 215S

3

33a 33b 33c 33d 34 34a 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

4

5

6

1 1 1 1 1 1 8 4 4 2 8 8 8 2 1 1 2 1 1 1 38 CSN 02 2930

7

78.450.150 Tyc táhla pední - Vordere Zugstange - Front bar of the link - Tige avant de la bielle - Barra del tirante delantera 78.448.160 Matice horního táhla - Zugstangenmutter - Drawbar nut - Ecrou de la tige de traction 78.450.170 Pojistná matice - Sicherungsmutter - Tab nut - Ecrou de sûreté - Tuerca de seguridad 78.450.180 Tyc táhla zadní - Rückvartige Zugstange - Rear bar of the link - Tige arriére de la bielle - Barra del tirante trasera 78.800.901 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-0441 Pojistný krouzek Z 3320, 3340 - Sicherungsing - Circlip - Anneau de retenue Anillo de seguridad 97-2179 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau étanchéité - Anillo de junta 97-2405 Pípojka - Anschlusstück - Conection - Raccord - Racor 97-2466 Dutý sroub - Hohlschraube - Hollow screw - Vis creuse - Tornillo hueco 97-2811 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 99-1393 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1488 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1595 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0324 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4178 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-6716 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 99-9027 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 10.800.912 Hrdlo - Stutzen - Neck - Tubulure - Tubuladura 33.275.921 Trubicková spirála - Abdeckungs-spirale - Hose guard - Protection du flexible Tubo protector 43.448.901 Hadice rychlospojky - Schnell-kupplungsschlauch - Quick coupling hose Tuyau de raccord rapide - Manguera del acoplamiento rápido 53.236.917 Kabelová spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 5511-3908 Objímka - Muffe - Collar - Manchon - Manchón 7211-4812 Rychlospojka-zásuvka - Schnellkupplung-Steckdose - Quick coupling-socket Raccord rapide-boite de jonction - Acoplamiento rápido - caja de conexión 7211-4815 Prachovka rychlospojky - Schnell-kupplungsbalgschutz - Quick coupling of dust cap - Pare-poussiére de raccord rapide - Guarda-polvo de acoplamiento rápido

14x18 CSN 02 9310.2 8 CSN 13 7972.02 8 CSN 13 7993.22 M 6 CSN 23 1470 M 20x45 CSN 02 1103.55 M 14x40 CSN 02 1103.55 M 16x45 CSN 02 1103.55 M 8x50 ISO 4014 M 24 8x22 CSN 02 2156 M 10x20 CSN 02 1103.15 Js 12 sk.74 sk.74 sk.74 sk.74 sk.74 sk.74 sk.74

243

73 153

73

1

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

SEDADLO PRO SPOLUJEZDCE - MITFAHRERSITZ - MATE'S SEAT - SIÉGE DE CO ÉQUIPIER ASIENTO DEL SOCIO DEL CONDUCTOR 2

153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153

73

7

1 1 1 1 8 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 TP 6,4 CSN 02 1744.09 M 6 CSN 02 1401.29 M 8 CSN 02 1412.29 2x16 CSN 02 1781.09 M 6x25 CSN 02 1131.29 M 8 CSN 02 1401.29 M 8x25 8,4 CSN 02 1744.09 M 8x14 CSN 02 1103.19 TP

3

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19

4

5

6

5911-7313 Polstá - Sitzpolster - Seat upholstery - Coussinet de siege - Cojín del asiento 5911-7315 Polstá - Sitzpolster - Seat upholstery - Coussinet de siege - Cojín del asiento 5911-7312 Polstá - Sitzpolster - Seat upholstery - Coussinet de siege - Cojín del asiento 5911-7301 Rám - Ramen - Frame - Cadre - Cuadro 99-4639 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1003 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-7305 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 5911-7306 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-7309 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5718-7917 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 5911-7307 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 5911-7308 Oprka - Stutze - Rest - Piéce d appui - Anillo de apoyo 99-3991 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4949 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-2087 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5718-7957 Doraz zadní - Hinterer Anschlag - Back stop - Butée arriére - Tope trasero 99-4638 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-7330 Polstá celek - Vollst. Sitzpolster - Seat upholstery assy - Coussinet de siege complet - Cojín del asiento complet 5911-7320 Polstá celek - Vollst. Sitzpolster - Seat upholstery assy - Coussinet de siege complet - Cojín del asiento complet

TP - Textilní polstáe - Textilpolster - Textile upholstery - Textiles coussinets

244

74 153S

74

1

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

HYDRAULICKÉ BRZDY PÍVS - HYDRAULIKBREMSE FÜR ANHÄNGER - HYDRAULIK TRAILER BRAKES - HYDRAULIQUE FREINS POUR LE REMORQUES - FRENOS DE HIDRAULICO REMOLQUES (7211-7400/4) 2

153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S

74

6

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 JS 12 18x24 CSN 02 9310.2 BOSCH JS 15 DN 10/13

3

1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 16 17

4

5

7

7211-7401 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 7211-7402 Pípojka - Anschlusstück - Connector - Raccord 7211-7403 Trubka ,,B" ke spojkové hlav - Rohr zum Kupplungskopf - Pipe to coupling head - Tube allant au demiaccouplement - Tubo al cabezal de acoplamiento 7211-7404 Trubka P 1 - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7211-7405 Trubka N - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7211-7408 Trubka výtlaku ,,P II" - Rohr - Tube - Tube - Tubo de purga 7211-7410 Brzdový ventil - Bremsventil - Brake valve - Soupape de frein robinet de commande des freins - Válvula de freno 7211-7411 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 7211-7443 Trubka Y - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7211-7414 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 7211-7415 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 7211-7440 Rychlospojka - Schnellkupplung - Quick coupling - Raccord rapide Acoplamiento rápido 7245-4137 Spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racord 97-2185 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau étancheité - Anillo de junta

245

74

1

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

74

2

153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S 153S

3

18 19 20 21 22 24 25 26 26a 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

4

97-2473 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-4390 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-3641 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 sk.68 Js 15 19 H sk.68

7

13 CSN 13 7993.22 25x21 CSN 02 9280 M 8 CSN 02 1401.55 8 CSN 02 1740.09 M 8x65 CSN 02 1101.15 19x15

99.4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8659 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 93-1980 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6711-2617 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-2634 Závrný sroub - Verschlusschraube - Lock bolt - Vis d'obturation - Tornillo de cierre 7011-6832 Závrný sroub - Verschlusschraube - Lock bolt - Vis d'obturation - Tornillo de cierre 6911-2609 Pístek - Kolben - Piston - Pistón 6911-2610 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6911-2621 Tleso vyrovnávace - Körper des Druckausgleichers - Compensator body Corps de compensateur 6911-2622 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 97-4087 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7211-7420 Vyrovnávac tlaku - Druckausgleichvorrichtung - Pressure compensator Compensateur de pression - Compensador de presión 7211-7430 Vyrovnávac tlaku - Druckausgleichvorrichtung - Pressure compensator Compensateur de pression - Compensador de presión 7211-7412 T-spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor en T 7211-7406 Trubka odpadu ,,R I" - Rohr - Tube - Tube - Tubo de purga 7211-7447 Trubka odpadu ,,R II" - Rohr - Tube - Tube - Tubo de purga 7011-7441 Prachovka - Staubkappe - Dust cap - Pare-poussière - Guarda-polvo

sk.68- Montuje se se skupinou 68 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 68- Mounted in case the group 68 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 68

246

75 154

75

1

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

ZÁVS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PÍVS - AUFHÄNGUNG FÜR EINACHSANHÄNGER COUPLING FOR SEMI-TRAILER - ATTELAGE DE SEMI-REMORQUE - SUSPENSIÓN PARA SEMIREMOLQUES (5911-7500/12) 2

154 154 154 154, 155 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155

75

7

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21a 21a 22

4

6911-7505 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 5711-2725 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-4166 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca

5

6

1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 sk.77

6911-7513 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo

M 12 CSN 02 1492.25

95-8235 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6911-7510 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1012 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6911-7509 Trubka - Rohr - Tube -Tube - Tubo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6911-7504 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 5911-7515 Lanko s koncovkou - Seil mit Schluss - Cable with lug - Cable avec boucle Cable con terminal 5911-7580 Lanko s koncovkou - Seil mit Schluss - Cable with lug - Cable avec boucle Cable con terminal 99-4905 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4311 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6911-7507 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-2814 Mazací hlavice - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression Cabezal engrasador 7011-2762 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 5911-7504 Hák levý - Linker Haken - LH hook - Crochet gauche 99-4312 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8706 Sroub Z 3320-6340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0480 Sroub Z 7320, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0479 Sroub Z 7320, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-5070 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas

M 8x35 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09 M 8 CSN 02 1401.29

3,2x20 CSN 02 1781.05 13 CSN 02 1702.15 M 6 CSN 02 1401.29 KM 10x1 CSN 02 7421

15 CSN 02 1702.15 M 12x60 CSN 02 1101.15 M 16x65 CSN 02 1101.55 X 4x22 CSN 02 1781.05

sk.77- Montuje se se skupinou 77 - Wird montiert bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 77- Mounted in case the group 77 has been mounted too - Monté en cas du montage simultané du groupe 77

247

75 155

75

1

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

75

2

155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

3

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40a 40b 41 42 42 43 44 45 46 47

4

5

6

2 2 1 1 1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 X X 1 1 1 1

7

16 CSN 02 1740.05

99-4810 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-7507 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5511-7506 Cep pruzin II - Bolzen der Feder - Pin of springs - Axe des ressorts - Perno de resorte 5511-7505 Cep pruzin I - Bolzen der Feder - Pin of springs - Axe des ressorts - Perno de resorte 5911-7512 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4774 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5511-7515 Cep nosice - Trägerbolzen - Carrier pin - Axe du support - Perno de soporte 5911-7501 Nosic - Träger - Carrier - Porte-remorque - Soporte 5511-7516 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 5911-7505 Pojistná páka - Sicherungshebel - Safety lever - Levier de sureté ­ Palanca de seguridad 99-3646 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-6170 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 5911-7503 Hák pravý - Rechter Haken - RH hook - Crochet droit - Gancho derecho 99-4317 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3695 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-7519 Kámen - Gleistück - Slide block - Glisseur - Dedo deslizante 5911-7516 Teleskop - Teleskopische Strebe - Telescopic strut - Béquille télescopique Puntal telescópico 5911-7518 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 5911-7514 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 99-4382 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 4511-6410 Kolík s krouzkem - Stift mit Ring - Pin with ring - Goupille cylindrique avec anneau - Pasador con anillo 99-6827 Kolík s krouzkem - Stift mit Ring - Pin with ring - Goupille cylindrique avec anneau - Pasador con anillo 99-6828 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 5511-7509 Cep háku - Hakenbolzen - Hook pin - Axe du crochet - Perno del soporte 5911-7502 Hák úplný - Vollst. Haken - Hook assy - Crochet complet - Gancho completo 99-4322 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-5004 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas

M 10x25 ISO 4017 10 CSN 02 1740.05

M 16 CSN 02 1401.25 12x50 CSN 02 2140.01 25 CSN 02 1702.15 M 24x2 CSN 02 1403.25

22 CSN 02 1702.05

31 CSN 02 1702.15 6,3x36 CSN 02 1781.05

248

75

1

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

75

2

155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

3

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

4

5911-7511 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 4911-6407 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno

5

6

2 2 1 1 1 1 2 1 4 4 8 4 4 2

7

5x45 CSN 02 1781.05

99-5090 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas

6711-8805 Nástavec - Ansatz - Adapter - Embout - Extensión 5511-7513 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5511-5118 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 5911-7521 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 7011-7551 Konzola Z 7320, 7340-- Konsole - Bracket - Console - Consola 99-0578 Sroub Z 7320, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1481 Sroub Z 7320, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4777 Podlozka Z 7320, 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1474 Sroub Z 7320, 7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4775 Podlozka Z 7320, 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4313 Podlozka Z 7320, 7340-- Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

M 16x50 CSN 02 1101.55 M 16x40 CSN 02 1103.55 16 CSN 02 1741.05 M 12x30 CSN 02 1103.55 12 CSN 02 1741.05 17 CSN 02 1702.15

249

77 155a

77

1

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

OCHRANNÝ RÁM - SCHUTZRAHMEN - SAFETY FRAME - CADRE PROTECTEUR ­ CADRE DE MONTAS (7211-7700) 2

155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a 155a

77

6

1 6 6 6 12 1 2 4 2 2 2 2 1 1 10 8 8 8 10 2 2 2 2 2 16 CSN 02 1741.05 M 16 CSN 02 1401.55 14 CSN 02 1741.05 M 14x50 CSN 02 1103.55 M 16x55 CSN 02 1103.55 M 16 CSN 02 1401.59 M 16 CSN 02 1403.29 17 CSN 02 1702.19 10,5 CSN 02 1702.19 10 CSN 02 1741.09 M 10x75 CSN 02 1101.19 M 10x120 CSN 02 1101.19 M 10 CSN 02 1401.29 M 16x150 CSN 02 1101.59 M 8x25 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09 9 CSN 02 1727.19

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4

99-1009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

7

7211-7706 Stecha - Dach - Roof - Pavillon - Techo 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4834 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-6653 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7211-7703 Dvousloupkový rám - Doppelsäuliger Rahmen - Two-coluamn frame - Cadre á deux montanas 99-4441 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4791 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0686 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0693 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3511 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-0792 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7211-7701 Konzola levá - Linke Konsole - LH bracket - Console gauche - Consola izquierda 7211-7702 Konzola pravá - Rechte Konsole - RH bracket - Console droit - Consola derecha 99-4777 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3646 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4776 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1490 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1484 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3648 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3574 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4343 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7211-7704 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 7211-7705 Konzola stechy - Dachkonzole - Roof Bracket - Support de pavillon - Consola de la techo

250

77

1

77 77

77

2

155a 155a

3

0 0

4

5

6

1 1

7

7211-0040 Stecha pro ochranný rám (poz. 1-5,7-11,24) - Dach für Schutzrahmen - Roof for safety frame - Pavillon pour le cadre protecteur - Techo 7211-0041 Ochranný rám 7211-se stechou (sestává z 7211-7700,7211-7706,70118250,7011-8251,7011-8252, 99-2013-2x,99-4805-2x) - Schutzrahmen 7211-mit dach - Safety frame 7211-with roof - Cadre protecteur avec pavillon 7211-0042 Ochranný rám 7211-bez stechy (sestává z 7211-7700,7011-8250,70118251,7011-8252,99-2013-2x,99-4805-2x) - Schutzrahmen 7211-ohne dach Safety frame 7211-without roof - Cadre protecteur sans pavillon

77

155a

0

1

251

78 156S

252

78

1

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

TEPLOVODNÍ VYTÁPNÍ - HEISSWASSERHEIZUNG - WARM-WATER HEATING EQUIPMENT ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE PAR DE L'EAU CHAUDE - SISTEMA DE CELEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE DE LA CABINA (6245-7850/0) 2

156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S

78

7

2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 2 12 4 4 1 M 6X14 SN 02 1103.19 M 8 ISO 4032 8,4 SN 021702.19 14x20 CSN 02 9310 6 SN 02 1740.09

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

4

5

6

5911-7893 Topné tleso - Heizungskörper - Heating element - Corps de chauffage Elemento de calefacción 6211-7853 Hadice pívodu - Zuleitungsschlauch - Delivery hose - Tuyau d'arriére Manguera alimentadora 6211-7854 Hadice odvodu - Ableitungsschlauch - Outlet hose - Tuyau d'évacutation (de l'eau) - Manguera de evacuación de agua 5911-7862 Trubka pívodu - Zuleitungsrohr - Intake pipe - Tube de admission - Tubo de admisión 99-4505 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0631 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo 5911-7896 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 6211-7867 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 97-2113 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6911-6828 Spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 90-7733 LOCTITE 577 5911-7858 Koleno pívodu - Zufuhrkniestück - Inlet elbow - Coude de l'adduction - Codo de la admisión 6211-7856 Hadice odvodu - Ableitungsschlauch - Outlet hose - Tuyau d'évacutation (de l'eau) - Tubo de evacuación (del agua) 6211-7855 Hadice pívodu - Zuleitungsschlauch - Delivery hose - Tuyau d'arriére Manguera alimentadora 5911-7859 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 53.800.003 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 5911-7854 Tsnící krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 5911-7853 Kohout - Hahn - Cock - Robinet - Robinete 6211-7807 Kryt topného tlesa - Beheizungskörper abdeckung - Heating body cover Couvercle du corps de chaufage - Tapa del cuerpo de calefacción 99-0990 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4440 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-7804 Panel stropní úplný - Vollst. Deckenpaneel - Cab ceiling panel assy - Panneau de plafound complet - Panel de techo de la cabina completo 6211-7814 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1939 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo 5911-7834 Clona proti slunci - Sonnenblende - Shade - Ecran contre de soleil - Parasol 99-9555 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 5911-7866 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 5911-7864 Trubka odvodu - Wasserableitungsrohr - Water outlet tube- Tube d'évacuation de l'eau - Tubo de evacuación del agua 5911-7875 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 5911-7869 Ovládací panel - Betätigungspaneel - Control panel - Panneau de commande Panel de control 5911-7870 Drzák vlozky úplný - Vollst. Halter des Filtereinsatzen - Filter element holder assy - Porte-cartouche complet de filtration - Porta cartucho completo de filtración - Porta-cartucho completo de filtración 5911-7855 Stít panelu - Abdeckung - Cover - Couvercle - Tapa 95-5319 Pojistka 5911-7844 Stítek - Schild - Plate - Plaque - Rótulo 5911-7843 Miska - Schale - Cup - Assiette - Platillo 99-9648 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo 5911-7812 Hubice - Düse - Mouthpiece - Buse - Boquilla 5911-7828 Deska s odporem - Platte mit Widerstand - Plate with - resistance - Plaque avec resistance - Placa con resistencia 5911-7852 Rozvodka - Vertiler - Branchig piéce - Raccord de distribution - Racor de distribución 5911-7846 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 5911-7827 Elektromotor s drzákem - Elektromotor mit Halter - Elektric motor with holder Electormoteur avec support - Motor eléctrico con soporte

4 6 1 2 4 1 1 1 1 2

8 SN 02 1740.09 M 8X28 SN 02 1103.29 B 3,9X16 M 6 DIN 934

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 1 1 2 6 1 1 1 2

253

78

1

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

78

2

156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S 156S

3

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

4

99-9601 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo 99-2035 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo

5

6

2 4 1 6 2 6 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1.4.2002 M 3 DIN 934

7

5911-7836 Objímka - Muffe - Leeve - Manchon - Manchón

M 3X12 ISO 1207 3 SN 02 1740.09

99-4502 Podlozka - Unterlagscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-7808 Sací hrdlo - Saugstutzen - Suction branch - Tubulure d'aspiration - Tubuladura de aspiración 99-3505 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6211-7804 Propojka - Stück - Connector - Connexión - Conexión 99-0998 Sroub - Schraube - Bplt - Vis - Tornillo 6245-7807 Filtr vzduchový kazetový - Filter - Filter - Filtre - Elemento filtrante 6245-7801 Mízka levá - Linke Gitter - LH grill - Grille gauche - Rejila izquierda 6245-7802 Mízka pravá - Rechte Gitter - RH grill - Grille droit - Rejila derecha 6245-7803 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 53.371.110 Koleno - Knie - Elbow - Coude - Codo 43.011.002 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 5911-7865 Hadice odvodu Z 4320-7340-- Ableitungsschlauch - Outlet hose - Tuyau d'évacutation (de l'eau) - Manguera de evacuación de agua 6211-7859 Hadice výstupní - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera

M 4X40 ISO 4017

254

78b 157a

78b

1

78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b

TEPLOVODNÍ VYTÁPNÍ (BK 6245-VAD PRESOV) - HEISSWASSERHEIZUNG - WARM-WATER HEATING EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE PAR DE L'EAU CHAUDE - SISTEMA DE CELEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE (6245-7800)

78b

7

1 1 1 1 2 1 1

2

157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a

3

1 2 3 4 5 6 7

4

5

6

6246-7851 Panel stropní úplný - Vollst. Deckenpaneel - Cab ceiling panel assy - Panneau de plafound complet - Panel de techo de la cabina completo 6246-7855 Drzák ventilátoru - Lufterbasis - Fan base - Base de ventilateur - Soporte de la ventilador 6246-7875 Tsnní pravé - Rechte Dichtung - RH sealing - Garniture droit - Junta derecha 6246-7876 Tsnní levé - Linke Dichtung - LH sealing - Garniture gauche - Junta izquierda 6246-7877 Drzák radiátoru - Halter - Holder - Support - Soporte 6246-7878 Topné tleso - Heizungskörper - Heating element - Corps de chauffage Radiador 6246-7879 Ventil topení - Heizungsventil - Heating valve - Valve du chauffage - Válvula de la radiador

255

78b

1

78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b

78b

2

157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a 157a

3

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

4

5

6

1 6 1 1 2 1 1 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6

7

6246-7880 Ventilátor topení - Heizungslüfter - Heating fan - Ventilateur du chauffage Ventilador 6246-7881 Hubice - Anblasdüse - Air nozzle - Gicleur d'air - Boquilla 6246-7861 Miska panelu - Paneelschale - Panel cup - Couvercle du filtre - Plate del panel 6246-7882 Ovládací panel - Betätigungspaneel - Control panel - Panneau de commande Panel 7245-7926 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6246-7862 Trubka pívodu - Zufuhrleitungsrohr - Inlet pipe - Tube l'adduction - Tubo de aducción del agua 6246-7863 Trubka odvodu - Ableitungsrohr - Outlet tube- Tube d'évacuation - Tubo de evacuación de agua 6246-7883 Venkovní podlozka - Auessere Unterlagscheibe - Outside pad - Rondelle Arandela exterieure - Arandela 6246-7884 Filtr - Filter - Filter - Filtre - Filtro 6246-7865 Tsnní filtru - Filterabdichtung - Filter sealing - Étanchange du filtre - Filtro de junta 6246-7864 Pítlacný rámecek - Druckrahmen - Holding rame - Cadre de pression - Marco pequeo se presión 99-1921 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4442 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6246-7885 Hadice - Schlauch - Hose - Tuyau - Manguera 99-2098 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4309 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle 99-2345 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle 99-2336 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3651 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-1167 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

M 5x20 CSN 02 1131.25 5,3 CSN 02 1702.15 M 8x50 CSN 02 1131.25 8,4 CSN 02 1740.15 M 4x12 CSN 02 1155.25 M 8 CSN 02 1401.25 8 CSN 02 1740.02 M 8x50 CSN 02 1151.25 M 5 CSN 02 1401.25 M 5x14 CSN 02 1103.25

78b 78b

157a 157a

31 32

6246-7893 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6246-7867 Lanko - Seil - Cable - Cáble - Cable

2 2

256

79b 166a

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

BEZPECNOSTNÍ KABINA (BK 6245-PRESOV) - SICHERHEITKABINE - SAFETY CAB - CABINE DE SURETÉ - CABINA DEL CONDUCTOR DE SEGURIDAD (6245-7900/26) 2

166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166d 166a, 166d 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a

79b

6

1 1 1 25 16 51 43 6 1 1 1 2 8 6 4 4 1 1 8,4 CSN 02 1726.09 B 6,3x22 6 CSN 02 1740.05 M 8x25 CSN 02 1103.19 M 8x30 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09 9 CSN 02 1727.19 KS

3

1 1 2 3 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 12 13 14

4

5

7

5911-7937 Sklo celní - Stirnscheibe - Windscreen - Parebrise - Parabrisas 6245-7975 Sklo celní - Stirnscheibe - Windscreen - Parebrise - Parabrisas 5611-7961 Tsnní pední - Vordere Dichtung - Front weather strip - Joint avant 99-1009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4834 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 95-6653 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-7960 Stecha kabiny úplná s poklopem - Vollst. Kabinendach - Cab roof assy Pavillon de la cabine complet - Techo de la cabina 6246-7811 Stecha kabiny pouze plech - Kabinendach l- Cab roof - Pavillon de la cabine Techo de la cabina 6246-7827 Poklop úplný - Vollst. Deckel - Cover assy - Couvercle complet - Tapa completa 6011-7960 Cep zadního okna - Hinterfensterbolzen - Rear window pin - Axe du fenetre arriére - Perno de la ventana trasera 99-9567 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4805 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 7211-7987 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4440 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-7930 Celní stna - Vorderwand - Front face - Paroi avant - Muro de frente - Muro del frente 6211-7961 Kryt cela pravý - Rechte Abdeckung der Stirnwand - RH cover of front part cab - Couvercle droit de la partie avant de la cabine - Tapa derecha de la parte delantera de la cabina 99-4505 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2373 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2081 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

79b 79b 79b

166a 166a 166a

15 16 16

4 8 4

6 CSN 02 1740.09 M 6x16 CSN 02 1155.42 M 6x16 CSN 02 1131.29

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

257

79b 166S

79b

1

79b

79b

2

166a

3

17

4

5

6

1

7

6211-7960 Kryt cela levý - Linke Abdeckung der Stirnwand - LH cover of front part cab Couvercle gauche de la partie avant de la cabine - Tapa izquierda de la delantera de la cabina 5911-7938 Sklo prhledu - Glasscheibe - Window glass - Glace de regard - Cristal de la ventana 6245-7979 Sklo prhledu - Glasscheibe - Window glass - Glace de regard - Cristal de la ventana 5911-7939 Tsnní prhledu - Dichtung der Durchblicks-cheibe - Window glass weather strip - Joint de la glace de regard - Junta de la ventana 6245-7986 Cep vzpry II - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5911-7703 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 5911-7701 Vícko - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 99-1919 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5718-7957 Gumový doraz - Gummianschlag - Rubber stop - Butée de caoutchouc - Tope de caucho 6211-7951 Oprka pravá - Rechte Stütze - RH stay - Support droit - Apoyo derecho 6211-7950 Oprka levá - Linke Stütze - LH stay - Support gauche - Apoyo izquierdo 99-2081 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6245-7950 Rám kabiny - Kabinenrahmen - Cab frame - Cadre de la cabine 6245-7970 Rám kabiny Z 5340H - Kabinenrahmen - Cab frame - Cadre de la cabine Bastidor de la cabina 5911-7950 Stední stna - Mittelwand - Midle wall - Paroi médiane - Pared intermadio 6211-7908 Zadní okno úplné - Vollst. Heckfenster - Read window assy- Fenetre postérieure compléte - Ventana trasera completa 5245-7914 Zadní okno úplné - Vollst. Heckfenster - Read window assy- Fenetre postérieure compléte - Ventana trasera completa 6211-7986 Sklo zadní - Rückwärtiges Glas - Rear window glass- Glace arriére - Cristal trasero

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166a 166S 166S 166S

18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 30 31

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 KS M 6x16 CSN 02 1131.29 M 5x14 CSN 02 1131.29 CN 2215 KS

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

258

79b 166c

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

79b

2

166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166ch 166S 166S 166S 166S 166S

3

31 32 33 34 35 36 37 38 39a 39 40 41 42 43

4

5

6

1 2 1 5 4 4 2 2 2 2 1 6 16 1 KS

7

6211-7978 Sklo zadní - Rückwärtiges Glas - Rear window glass- Glace arriére - Cristal trasero 6011-7915 Podlozka II - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-7985 Závs - Aufhängung - Suspension device - Dispositiv de suspension Dispositivo de suspensión 5911-7743 Podlozka I - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4540 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9608 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-0211 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6245-7951 Teleskop - Teleskopische Strebe - Telescopic strut - Béquille teléscopique Puntal telescópico 6245-7969 Cep madla - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6245-7990 Cep vzpry - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6011-7958 Tsnní zadní - Rückwärtige Dichtung - Rear weather strip - Joint arriére Junta trasera 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4506 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-7925 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte

8,4 CSN 02 1726.19 M 8x35

M 8 CSN 02 1401.29 8 CSN 02 1740.09

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

259

79b 166d

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

79b

2

166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S

3

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 59

4

5

6

1 1 1 1 1 3 4 4 10 10 2 2 2 1 1 1 KS M 8x80

7

6245-7943 Madlo úplné - Vollst Handgriff - Handle assy- Poignée compléte - Bara pasamano completo - Barra pasamano 99-4901 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-5684 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 5911-7742 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5911-7741 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 99-4174 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6011-7913 Podlozka II - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-7985 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-7745 Podlozka 2 - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 5911-7746 Podlozka 4 - Unterlegschiebe - 0Washer - Rondelle - Arandela 6245-7966 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 5911-7907 Sklo bocní - Seitenglasscheibe - Side window - Glace latérale - Cristal lateral 6245-7976 Sklo bocní - Seitenglasscheibe - Side window - Glace latérale - Cristal lateral 6245-7917 Výpl pravá - Rechte Füllung - RH filler - Capitonage droite - Panel derecho 6245-7916 Výpl levá - Linke Füllung - LH filler - Capitonage gauche - Panel izquierdo 5911-7908 Tsnní bocní levé - Linke Seitendichtung - LH side weather strip - Joint latéral gauche - Junta lateral izquierda

2x14 CSN 02 1781.09 8x40x37 CSN 02 2111.09

M 8 CSN 02 1492.29

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

260

79b 166e

79b

1

79b 79b 79b

79b

2

166S 166S 166S

3

60 61 62

4

5

6

1 2 1

7

5911-7909 Tsnní bocní pravé - Rechte Seitendichtung - RH side weather strip - Joint latéral droit - Junta lateral derecha 5911-7906 Tsnní blatníku - Kotfüngeldichtung - Mudguard gasket - Joint de garde Junta del guardabarros 6245-7903 Calounní levého blatníku - Polsterung des linken Kotflügels - LH mudguard upholstery - Rembourrage de l'aille gauche - Revestimiento del guardabarros izquierdo 6245-7905 Calounní pravého blatníku - Polsterung des rechten Kotflügels - RH mudguard upholstery - Rembourrage de l'aille droite - Revestimiento del guardabarros derecho 6011-7904 Blatník levý - Linker Kotflügel - LH mudguard - Aile gauche - Guardabarro izquierdo 6011-7907 Blatník pravý - Rechter Kotflügel - RH mudguard - Aile droite - Guardabarro derecho 6245-7904 Blatník calounný pravý - Rechter gepolster Kotflügel - RH mudguard upholstery - Aile droite bourrée - Guardabarro revestimiento derecho 6245-7902 Blatník levý calounný - Linker gepolster Kotflügel - LH mudguard upholstery Aile gauche bourrée - Guardabarro revestimiento izquierdo 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4834 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-7936 Nástavec blatníku pravý dlouhý - Rechter Langer Kotflügelansatz - RH long mudguard extension - Rallonge de l' aile droite longue - Pieza anadida derecha larga del guardabarros 5911-7935 Nástavec blatníku levý dlouhý - Linker Langer Kotflügelansatz - LH long mudguard extension - Rallonge de l' aile gauche longue - Pieza anadida izquierda larga del guardabarros 6911-5509 Nástavec blatníku pravý kratký - Rechter Kurzer Kotflügelansatz - RH short mudguard extension - Rallonge de l' aile droite courte - Pieza anadida derecha corta del guardabarros 6911-5508 Nástavec blatníku levý krátký - Linker Kurzer Kotflügelansatz - LH short mudguard extension - Rallonge de l' aile gauche courte - Pieza anadida izquierda corta del guardabarros 5911-7736 Nástavec blatníku pravý stední - Rechter mitlerer Kotflügelansatz - RH midle mudguard extension - Rallonge de l' aile droite moyene - Pieza anadida derecha mediana del guardabarros 5911-7735 Nástavec blatníku levý stední - Linker mitlerer Kotflügelansatz - LH midle mudguard extension - Rallonge de l' aile gauche moyene - Pieza anadida madiana izquierda del guardabarros

79b

166S

63

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S 166S

64 65 66 67 68 69 70 00

1 1 1 1 10 16 26 X M 8 CSN 02 1401.29 9 CSN 02 1727.19 M 8x30 CSN 02 1103.19 Kovový

79b

166S

00

X

Kovový

79b

166S

00

X

Kovový

79b

166S

00

X

Kovový

79b

166S

00

X

Kovový

79b

166S

00

X

Kovový

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

261

79b 166f

79b

1

79b 79b 79b

79b

2

166S 166c 166c

3

76a 77 78

4

5

6

2 2 1 Plastový L=3715 mm

7

6211-5573 Nástavec blatníku levý siroký - Linke Kotflügelansatz breit - LH mudguard extension wide - Gauche aile-part arriére large - Pieza anadida izquierda ancho 6245-7948 Tsnní dveí - Türdichtung - Door gasket - Joint de la porte - Junta de la puerta 6011-7962 Okenní tsnní dveí horní - Obere Fensterdichtung der Tür - Door window upper sealing - Étanchange supérieur de la fenetre de la porte - Junta superior de la ventana de la puerta 5245-7903 Sklo dveí - Türglass - Door glass - Glace de la porte - Cristal de la puerta 5245-7913 Sklo dveí - Türglass - Door glass - Glace de la porte - Cristal de la puerta 99-9607 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-7927 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 99-4174 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4805 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-7937 Klika úplná s vlozkou - Vollst. Klinke - Handle assy - Poignée compléte Picaporte con llave 6245-7998 Klika - Klinke - Handle - Poignée - Picaporte 6245-7999 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 6245-7939 Rameno tlacítka úplné - Arm - Arm - Bras 6245-7933 Konzola výpln - Konsole - Bracket - Console - Consola 7245-7926 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2241 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2013 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2276 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6245-7936 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4311 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-7938 Zámek levý-(pravé dvee) - Linke Schloss - LH lock - Fermeture gauche Cierre izquierda 6245-7946 Zámek pravý-(levé dvee) - Rechte Schloss - RH lock - Fermeture droite Cierre derecha

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c

79 79 80 83 85 86 87 88 88a 89 90 90a 91 92 93 94 95 96 96

2 2 4 2 4 6 2 2 2 2 2 6 1 1 2 2 1 1 1 5 M 6x12 CSN 02 1131.19 M 6x12 CSN 02 1103.19 M 6x25 CSN 02 1131.19 M 12x1 13 CSN 02 1702.05 M 8 CSN 02 1492.29 6 CSN 02 1740.05 KS M 8x30 CSN 02 1156.29

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

262

79b 166g

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

79b

2

166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c 166c

3

97 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 105 106 106 107 108 109 110 111 112 113 114

4

5

6

1 1 2 2 8 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 6x36x30 KS KS KS

7

6245-7942 Kryt zámku levý - Linker Schlossabdeckung - LH lock cover - Couvercle de ferneture gauche - Cubierta cierra izquierda 6245-7932 Kryt zámku pravý - Rechter Schlossabdeckung - RH lock cover - Couvercle de ferneture droit - Cubierta cierra derecha 99-2367 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7211-7926 Madlo - Handgriff - Handle - Poignée - Bara pasamano 99-4806 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2024 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-7963 Tsnní spodní levé - Linke untere Dichtung - LH bottom gasket - Joint gauche inférieur 5911-7982 Tsnní spodní pravé - Rechte untere Dichtung - RH bottom gasket - Joint droit inférieur 5911-7962 Sklo dveí spodní - Unteres Türglas - Door bottom glass - Vitre inferieure de la porte - Cristal de la puerta 6245-7981 Sklo dveí spodní - Unteres Türglas - Door bottom glass - Vitre inferieure de la porte - Cristal de la puerta 5245-7902 Dvee pravé úplné - Vollst.Rechte Tür - RH door assy- Porte droite compléte Puerta iderecha completa 5245-7912 Dvee pravé úplné - Vollst.Rechte Tür - RH door assy- Porte droite compléte Puerta iderecha completa 5245-7901 Dvee levé úplné - Vollst. Linke Tür - LH door assy- Porte gauche compléte Puerta izquierda completa 5245-7911 Dvee levé úplné - Vollst. Linke Tür - LH door assy- Porte gauche compléte Puerta izquierda completa 6245-7941 Rám dveí levý - Linker Türrahmen - LH door frame - Carde gauche de la porte - Marco izquierdo de la puerta 99-9606 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-7964 Konzola - Konsole - Bracket - Console - Consola 99-4687 Podlozka- Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-7931 Rám dveí pravý - Rechter Türrahmen - RH door frame - Carde droite de la porte - Marco derecha de la puerta 99-5665 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 6011-7993 Pácka levá - Linke Hebel - LH lever - Levier gauche - Palanca izquierda 6011-7994 Pácka pravá - Rechte Hebel - RH lever - Levier droit - Palanca derecha

M 5x25 CSN 02 1131.19 8 CSN 02 1740.02 M 8x18 CSN 02 1131.15

M 8x28 CSN 02 1156.29 6,4 CSN 02 1703.15

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

263

79b 166h

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

79b

2

166c 166c 166c 166c 166c 166c, 166ch 166c 166c 166c 166c 166c 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d

3

115 116 117 118 120 122 123 123a 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149

4

5

6

8 2 8 2 2 2 10 2 4 4 4 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 2 4 1 10 2 2 2 1 1 1 1 4 6 A10/M6 1 MV 390/34 6 3,9x13 PVA 160

7

2x14 CSN 02 1781.09 M 6x22 CSN 02 1156.20

99-4901 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 6011-7967 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-9510 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-7966 Krytka - Abdeckung - Cover - Couvercle - Cubierta 6245-7951 Teleskop - Teleskopische Strebe - Telescopic strut - Béquille teléscopique Puntal telescópico 6245-7991 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-4806 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2357 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-7980 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 97-0210 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 6245-7940 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 6246-7834 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 6246-7829 Pácka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 6246-7895 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 97-0915 Kulicka - Kugel - Ball - Bille - Bolita 99-9539 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6246-7870 Madlo - Handgriff - Handle - Poignée - Bara pasamano 99-4806 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4309 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1461 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-7990 Cepicka - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 93-8216 Kulový kloub - Kugelschalle - Ball bushing - Coussinet de rotule - Articulación esférica 99-4173 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6245-7955 Kryt pravý - Abdeckung Rechter - RH Cover - Couvercle droit - Cubierta derecha 99-0986 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4227 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4309 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1461 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6245-7956 Kryt filtru - Stirnwand - Cap front - Paroi avant - Tapa de la filtro 6245-7964 Kryt pedního svtla levého - Abdeckung der vorderen Leuchte - Front direction lamp cover - Couvercle de lampe avant - Tapa 6245-7965 Kryt pedního svtla pravého - Abdeckung der vorderen Leuchte - Front direction lamp cover - Couvercle de lampe avant - Tapa 6246-7823 Miska svtla pravá - Rechte Scheinwerferschalle - RH lamp cover - Support du phare droite - Platillo 97-0210 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

8 CSN 02 1740.05 M 5x16 CSN 02 1155.25 6 CSN 02 2929.05

8 CSN 02 1740.05 8,4 CSN 02 1740.05 M 8x20 CSN 02 1103.25

M 6 CSN 02 1492.29

M 6x12 CSN 02 1103.19 8,4 CSN 02 1740.05 8,4 M 8x20 CSN 02 1103.25

264

79b 166ch

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

79b

2

166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166d

3

150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

4

6246-7871 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno

5

6

2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 10 10 M 3,9x19 PVA 110

7

6246-7822 Miska svtla levá - Linke Scheinwerferschalle - LH lamp cover - Support du phare gauche - Platillo 6246-7821 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 6246-7872 Teleskop - Teleskopische Strebe - Telescopic strut - Béquille teléscopique Puntal telescópico 6246-7996 Okap (rýnka) - Waserableitung - Water eaves - Goutiére 99-4805 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4308 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6246-7819 Kryt - Deckel - Cover - Couvercle - Tapa 6245-7954 Kryt levý - Abdeckung Linker - LH Cover - Couvercle gauche - Cubierta izquierda 93-8218 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4306 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6246-7847 Výpl zadní pravá - Rechte hintere Fühlung - RH rear filing - Panneau tapissé droite zarriére - Tapa 99-3607 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4530 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6246-7842 Bocní výpl pravá - Rechte Seitenabdeckung - RH side cover - Couvercle latéral droit - Lateral panel derecho 6246-7837 Bocní výpl levá - Linke Seitenabdeckung - LH side cover - Couvercle latéral gauche - Lateral panel izquierdo 6246-7874 Vsák - Haenger - Hanger - Crochet 99-2321 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7211-7987 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2376 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

6 CSN 02 1740.05 6,4 CSN 02 1702.05

4,3 CSN 02 1702.15

M 4 CSN 02 1401.25 5,8 CSN 02 1729.15

M 4x14 CSN 02 1155.25 M 6x25 CSN 02 1151.29

265

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

79b

2

166d 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166f 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166e 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g 166g

3

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 184a 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 202 203 204 205 207 208 209 210 211 212 212 213 214 215 216 217

4

5

6

1 2 4 4 4 4 4 4 2 8 8 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 16 2 12 2 1 6 1 1 1 2 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

7

6246-7845 Zadní výpl levá - Linke hintere Fühlung - LH rear filing - Panneau tapissé gauche zarriére - Tapa 6245-7926 Drzák zptného zrcadla úplný - Vollst. Rückblikspiegelhalter - Rear-wiev mirror holder assy - Portemiroir rétroviseur - Porta-espejo retrovisor completa 99-0632 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5911-7979 Vlozka - Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 5911-7976 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 5911-7977 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 5911-7978 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4173 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6011-7974 Drzák zptného zrcadla úplný - Vollst. Rückblickspiegelhalter - Rear-view mirror assy - Portemiroir retroviseur complet - Porta-espejo retrovisor completa 99-4505 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-2373 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-7913 Clona proti slunci úplná - Vollst. Sonnenblende - Shade assy - Ecran contre de soleil complet - Parasol completo 6211-7920 Konzola clony - Blende Konsole - Blind bracket - Console rideau - Consola de la parasol 99-0988 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4443 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-0623 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-7918 Nosník clony - Blendeträger - Blind carriser - Poutre rideau - Porta-persiana del radiador 6211-7919 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 6211-7969 Konzola pravá - Rechte Konsole - RH bracket - Console droite - Consola derecha 6211-7968 Konzola levá - Linke Konsole - LH bracket - Console gauche - Consola izquierda 6211-7970 Krytka levá - Abdeckung Linker - LH Cover - Couvercle gauche - Cubierta izquierda 99-3509 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3063 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4505 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6211-7917 Vodící tyc - Stange - Bar - Barra- Barra 6211-7971 Krytka pravá ­ Abdeckung Rechter - RH Cover - Couvercle droit - Cubierta derecha 99-0986 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6211-7915 Clona úplná - Vollst. Blende - Blind assy - Rideau complet - Parasol completo 10.368.132 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 6211-7916 Tyc clony - Stange - Bar - Barra - Barra 6211-7966 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6211-7967 Bzec - Führung - Guide - Guidage 6245-7947 Zadní spodní okno úplné - Vollst. Untere Heckscheibe - Lover rear window assy - Glace postérieure inférieure complet - Ventana inferior trasera completa 6245-7987 Zadní spodní okno úplné - Vollst. Untere Heckscheibe - Lover rear window assy - Glace postérieure inférieure complet - Ventana inferior trasera completa 6245-7983 Zadní stna - Rückwand - Rear wall - Paroil arriére - Pared trasera 7011-7972 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 7011-7973 Rám - Rahmen - Frame - Cadre - Bastidor 6245-7929 Tsnní pro pevné sklo - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 99-9354 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6245-7928 Tsnní pro posuvné sklo - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité 7011-7977 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 6245-7945 Drzák - Halter - Holder - Support - Soporte 7011-7975 Sklo spodní pevné - Galss - Glass - Glace - Cristal 6245-7989 Sklo spodní pevné - Galss - Glass - Glace - Cristal 7011-7976 Drzák - Rahmen - Bar - Barre - Barra 6245-7927 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 6245-7963 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 99-7025 Nýt - Niet - Rivet - Rivet - Remache 99-4532 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela

M 6x65 CSN 02 1101.19

M 6 CSN 02 1492.29

6 CSN 02 1740.09 M 6x16 CSN 02 1155.42

M 6x16 CSN 02 1103.19 6,4 CSN 02 1702.19 M 6x25 CSN 02 1101.19

M 6 CSN 02 1401.29 M 4x12 CSN 02 1238.09 6 CSN 02 1740.09

M 6x12 CSN 02 1103.19

266

79b

1

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

79b

2

166g 166g 166g 166S 166S 166S 166g 166g 166S 166S 166d 166d 166d 166d 166d 166d 166h 166h 166h 166h 166h 166h 166h 166h 166d

3

218 218 219 221 222 223 224 225 226 227 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

4

5

6

ND ND ND 2 2 4

7

7011-7974 Sklo spodní posuvné - Galss - Glass - Glace 6245-7988 Sklo spodní posuvné - Galss - Glass - Glace 6245-7968 Krytka - Abdeckung - Cover - Couvercle - Cubierta 6245-7974 Kryt madla - Handgriffabdeckung - Hand rail guard - Couvre-glisse-main Cubremango 6245-7973 Kryt madlaII - Handgriffabdeckung - Hand rail guard - Couvre-glisse-main Cubremango 99-3059 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6245-7967 Západka - Klinke - Catch - Doigt d'encliquentage - Trinquete 6245-7945 Drzák - Rahmen - Bar - Barre 99-2566 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-2570 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-5353 Pruzná vlozka - Band - Bande - Band 6246-7886 Tsnní víka - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 99-0988 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6246-7840 Tsnní zástihu - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 6246-7836 Tsnní zástihu - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 6246-7849 Tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 6246-7831 Molitan víka - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Junta 6246-7832 Molitan víka - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité 6246-7833 Calounní víka - Polsterung des Deckels - Cover upholstery - Rembourrage de couvercle 6246-7814 Molitan stechy - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité 6246-7815 Molitan stechy pední - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité 6246-7816 Molitan bocní Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité 6246-7817 Molitan zadní - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité 6246-7818 Calounní stechy - Polsterung des Dach - Roof upholstery - Rembourrage de pavilon 6246-7887 Tsnní stechy - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

M 3,9x16 CSN 02 1238.05 ND ND M 8x30 CSN 02 1176.55 M 8x50 CSN 02 1176.55

ÿM 6x16 CSN 02 1103.19

I II

KS - Kouové sklo - Getente Glass -Tincted (dethermal) glase - Verre dethermal

267

80 167

80

1

80

ZVEDACÍ MECHANISMUS - HEBEMECHANISMUS - LIFTING MECHANISM - MÉCANISME DE RELEVAGE HYDRAULIQUE - MECANISMO ALZADOR (7211-8000/13) 2

167

80

6

1

3

1

4

5

7

7011-8024 Víko hydrauliky úplné - Vollst. Hydraulikdeckel - Hydraulic mechanism housing assy - Couvercle de relevage hydraulique complet - Tapa de dispositivo hidráulico completa 99-1474 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4810 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4808 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-8028 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-8015 Rameno pravé - Rechter Arm - RH arm - Bras droit - Brazo derecho 7011-8013 Cep ramene - Bolzen Arm - Pin arm - Axe bras - Perno de brazo 7011-8003 Rameno pravé úplné - Vollst. Rechter Arm - RH arm assy - Bras droit complet Brazo derecho completo 6711-8010 Rameno - Arm - Arm - Bras - Brazo 7211-8001 Rameno pravé úplné Z 4320-7340-- Vollst. Rechter Arm - RH arm assy - Bras droit complet - Brazo derecho completo 7011-8017 Cep ramene Z 4320-7340-- Bolzen Arm - Pin arm - Axe bras - Perno de brazo 4011-8012 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

167 168 167 167 167 167 167 167 167 167 167

2 3 3a 4 5 5a 5b 5c 5d 5e 6

2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4

M 12x30 CSN 02 1103.11 16 CSN 02 1740.05 12 CSN 02 1740.05

xxx xx oo

xxx - Montuje se se skupinou 50 a 75 - Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 50 und 75 montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 50 and 75 - Est monté en cas du montage simultané du groupe 50 et 75 xx - Delsí zdvih ramen - Der längere Hub der Arme - Hydraulic arm lift longer - La plus longue levée des bras

268

80

1

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

80

2

167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167, 169b 167 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

3

7 8 9 10 11 11a 11b 11c 12a 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21a 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32a 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42

4

5

6

2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 2 3 14 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 M 8 DIN 934 X Ø 90 mm oo xxx

7

70x60 CSN 02 9280.3

97-4373 Tsnicí krouzek - Dichtung - Gasket - Joint d'étanchéité - Anillo de junta 7011-8018 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 6711-8005 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 6711-8020 Hídel - Welle - Shaft - Arbre - Árbol 7011-8016 Rameno levé Z 4320-7340-- Linker Arm - LH arm - Bras gauche - Brazo izquierdo 7011-8017 Cep válce Z 4320-7340- Bolzen Zylinder - Pin cylinder - Axe cylindre - Perno de cilindro de trabajo 7011-8004 Rameno levé úplné Z 4320-7340-- Vollst. Linker Arm - LH arm assy - Bras gauche compléte - Brazo izquierdo completo 7011-8003 Rameno levé úplné Z 3320, 3340 - Vollst. Linker Arm - LH arm assy - Bras gauche compléte - Brazo izquierdo completo 90-5713 RHODORSEAL 5662 99-6802 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7011-8025 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 97-2473 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-8006 Spojovací trubka - Verbindungsrohr - Union pipe - Tube d'union - Tubo de conexión 97-2185 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6711-8015 Pojistný ventil - Sicherheitsventil - Safety valve - Clapet de sureté - Válvula de seguridad 7011-8005 Válec - Zylinder - Cylinder - Cylindre - Cilindro de trabajo 7011-8062 Vodící krouzek - Führungsring - Guiding ring - Anneau de guidage - Anillo 7011-8061 Skládané tsnní - Dichtung - Gasket - Joint d'étancheité - Junta 7011-8060 Sada osazení pístu - Satz der Dichtungen - Set of sealing parts - Jeu des piéces d'étanchange - Juego de juntas 7011-8051 Píst - Kolben - Piston - Piston - Pistón 6711-8014 Pístnice - Kolbenstange - Piston rod -Tige de piston - Biela 97-2179 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 97-2466 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-8014 Zátka Z 3320, 3340 - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 7011-8008 Trubka vnjsího válce - Rohr des Aussenzylinders - Outer cylinder tube Tuyau du cylindre extérieur - Tubo del cilindro exterior 97-4615 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 7011-8007 Trubka cistice - Filterrohr - Cleaner pipe - Tube du filtre - Tubo de purificador 99-9052 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-0281 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad 99-4808 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4666 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-8030 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-8008 Píruba - Flansch - Flange - Bride 97-4361 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 95-8004 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 95-8022 Pácka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 95-8024 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 7011-8036 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-8010 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-3610 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3804 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-4620 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta

6x56 CSN 02 2156 13 CSN 13 7993.22

18x24 CSN 02 9310.2

14x18 CSN 02 9310.2 8 CSN 13 7993.22

12x2 CSN 02 9281.9

M 12x25 CSN 02 1103.15 24 CSN 02 2931

13 CSN 02 1745.02

43x35 CSN 02 9280.3

20x2 CSN 02 9281.9

xxx - Montuje se se skupinou 50 a 75 - Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 50 und 75 montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 50 and 75 - Est monté en cas du montage simultané du groupe 50 et 75 oo - Montuje se se skupinou 50 a 75 + 7011-8045 2x Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 50 und 75 + 7011-8045 2x montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 50 and 75 + 7011-8045 2x - Est monté en cas du montage simultané du groupe 50 et 75 + 7011-8045 2x xx - Delsí zdvih ramen - Der längere Hub der Arme - Hydraulic arm lift longer - La plus longue levée des bras

269

80 168

80

1

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

80

2

168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

3

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

4

5

6

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

7

95-8037 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 95-8006 Torzní trubka - Drehrohr - Torsion tube - Tube de torsion - Tubo de torsion 95-8031 Torzní tyc - Drehstab - Torsion bar - Barre de torsion - Barrade torsion 95-8007 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 6711-8009 Centracní trubka - Zentrierrohr - Centering tube - Tube de centrage - Tubo de centraje 6711-8006 Náboj - Nabe - Hub - Moyeu - Cubo 99-1478 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-4627 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 95-8002 Pouzdro dorazu - Anschlagbuchse - Stop sleeve - Anneau de butée - Buje de tope 7011-8009 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 99-0456 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0457 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0596 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-0452 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-4551 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 6711-8017 Záchytný plech - Sicherungsblech - Lock sheet - Tôle de verouillage - Chapa de sujection 99-4806 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-8652 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1482 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1483 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-8012 Tleso rozvodu oleje úplné Z 3320, 3340 - Vollst. Ölverteilungskörper - Oil distribution body assy - Corps complet de distribution de l'huile - Cuerpo completo de la distribución del aceite

M 12x35 CSN 02 1103.55 30x2 CSN 02 9281.9

M 12x140 CSN 02 1101.55 M 12x150 CSN 02 1101.55 M 12x160 CSN 02 1101.55 M 12x95-CSN 02 1101.55 8x2 CSN 02 9281.2

8 CSN 02 1740.05 M 8x30 CSN 02 1103.15 M 16x45 CSN 02 1103.55 M 16x50 CSN 02 1103.55

270

80 169b

80

1

80

80

2

168

3

63

4

5

6

1

7

7011-8023 Tleso rozvodu oleje úplné Z 4320-7340-- Vollst. Ölverteilungskörper - Oil distribution body assy - Corps complet de distribution de l'huile - Cuerpo completo de la distribución del aceite 97-0926 Kulicka - Kugel - Ball - Bille de verouillage - Bola 97-2378 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 97-4617 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 99-0454 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 95-8013 Centracní vedení - Zentrierführung - Centering guide - Guide de centrage Guita de centrar 97-4616 Tsnicí krouzek - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta 99-5089 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7011-8037 Trubicková spirála Z 3320, 3340 - Abdeckungs-spirale - Hose guard Protection du flexible - Tubo protector 7011-8037 Trubicková spirála Z 4320-7340-- Abdeckungs-spirale - Hose guard Protection du flexible - Tubo protector 7011-8035 Hadice vysokotlaká Z 3320, 3340 - Hochdruckschlauch mit Endstück - Highpressure hose with end-piece - Tuyau a haute pression avec noix - Manguera de alta presion don terminal 7011-8035 Hadice vysokotlaká Z 4320-7340-- Hochdruckschlauch mit Endstück - Highpressure hose with end-piece - Tuyau a haute pression avec noix - Manguera de alta presion don terminal 7011-2762 Cepicka Z 3320, 3340 - Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 7011-2762 Cepicka Z 4320-7340-- Kappe - Cap - Chapeau - Caperuza 97-2814 Mazací hlavice Z 3320, 3340 - Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression - Cabezal engrasador 97-2814 Mazací hlavice Z 4320-7340-- Schmiernippel - Lubricating nipple - Graisseur à pression - Cabezal engrasador 97-2426 Pípojka Z 3320, 3340 - Anschlusstück - Connection - Raccord - Connectador 97-2426 Pípojka Z 4320-7340-- Anschlusstück - Connection - Raccord - Connectador

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

168 168 168 168 168 168 169b 169b 169b 169b

64 65 66 67 68 69 70 72 72 73

1 1 1 4 2 2 2 1 2 1

18,256-100 CSN 02 3680 M 13 16x2 CSN 02 9281.9 M 12x110 CSN 02 1101.55

14x2 CSN 02 9281.9 5x40 CSN 02 1781.9

80

169b

73

2

80 80 80 80 80 80

167 167 167 167 169b 169b

80 80 81 81 84 84

1 2 1 2 1 2 M 10x1 CSN 02 7421.5 M 10x1 CSN 02 7421.5 8 CSN 13 7974.22 8 CSN 13 7974.22

271

80

1

80 80 80 80 80 80

80

2

169b 169b 167 167 168 169b

3

85 85 86 87 88 93

4

5

6

1 2 1 1 1 1 8 8

7

97-2466 Sroub Z 3320, 3340 - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 97-2466 Sroub Z 4320-7340-- Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7211-8008 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7211-8011 Ventilek - Ventilchen - Small-valve - Petit clapet - Válvula 7011-8022 Odvzdusnní - Entlüfterschlauch - Drain tube - Tube de purge - Tubo de purga 7211-8026 Hadice vysokotlaká Z 4320-7340 - Hochdruck-chlauch mit Endstück - Highpressure hose with end-piece - Tuyau a haute pression avec noix - Manguera de alta presion don terminal 7211-8021 Trubka - Rohr - Tube - Tube - Tubo 7211-8019 T-spojka Z 4320-7340-- T-Verbindungsstück - T-connector - Raccord en T Connector T 5511-5730 Knoflík Z 4320-7340-- Knopf - Button - Bouton - Botón 6211-6623 Páska Z 4320-7340-- Igelitband - Plastic band - Bande plastique 93-8032 Manzeta - Manschette - Cuff - Gaine - Manguito 93-8033 Stírací krouzek - Reibungsring - Stearing ring - Segment de raclage - Segmento rascador 7011-8045 Hydraulický válec Z 3320, 3340 - Zylinder der Hydraulikanlage - Hydraulic power lift cylinder - Cylindre du relevage hydraulique - Cilindro de trabajo 7011-8045 Hydraulický válec Z 4320-7340-- Zylinder der Hydraulikanlage - Hydraulic power lift cylinder - Cylindre du relevage hydraulique - Cilindro de trabajo 7211-8025 Hadice vysokotlaká Z 3320, 3340 - Hochdruckschlauch mit Endstück - Highpressure hose with end-piece - Tuyau a haute pression avec noix - Manguera de alta presion don terminal 7211-8025 Hadice vysokotlaká Z 4320-7340-- Hochdruckschlauch mit Endstück - Highpressure hose with end-piece - Tuyau a haute pression avec noix - Manguera de alta presion don terminal 7211-8027 Trubicková spirála Z 3320, 3340 - Abdeckungs-spirale - Hose guard Protection du flexible - Tubo protector 7211-8027 Trubicková spirála Z 4320-7340-- Abdeckungs-spirale - Hose guard Protection du flexible - Tubo protector 7211-8028 Trubicková spirála Z 4320-7340-- Abdeckungs-spirale - Hose guard Protection du flexible - Tubo protector 93-8038 Vodící pásek - Führungsband - Guide band - Bande de guidage 97-4520 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo

80 80 80 80 80 80 80 80 80

169b 169b 169b 169b 169b 169b 169b 169b 169b

93 94 96 97 100 101 102 102 103

1 1 1 1 1 1 1 2 1

sk. 77

50x60x7,3 50x58x8 Ø 50x250 Ø 50x250

80

169b

103

2

80 80 80 80 80

169b 169b 169b 169b 169b

104 104 104 105 106

1 2 1 2 1 pro 7211-8026 10x1,5x160,5 60x2 CSN 02 9281.2

sk.77 - Montuje se se skupinou 77 - Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 77 montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 77 - Est monté en cas du montage simultané du groupe 77

272

81 170

81

1

81

ROZVÁDC HYDRAULIKY - HYDRAULISCHE VERTEILER - DISTRIBUTOR OF HYDRAULIC DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE - DISTRIBUIDOR DE ACEITE (7011-8100/10, 7011-8140/6)) 2

170

81

6

1

3

1

4

5

7

6918-8130 Pácka rychlosti reakce - Reaktionsgeschwindigkeits-hebel - Reaction speed control lever - Manette de la vitesse de réaction - Palanca de control de la rapidez de reacción 6918-8108 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 6918-8112 Pácka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 6918-8107 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 99-6765 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7011-8129 Pácka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 95-8145 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 99-4539 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-4394 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-6694 Kolík - Stift - Pin - Goupille cylindrique - Pasador 7011-8109 Kohout - Hahn - Cock - Robinet - Grifo 97-2659 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-2183 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-8116 Hrdlo rychlospojky - Schnellkupplungsstutzen - Quick coupling connection Tubulure de raccord du raccord rapide - Tubuladura acoplamiento rápido 97-2186 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-4396 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-8134 Pouzdro - Busche - Bush - Manchon - Buje 7011-8115 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 97-4397 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-8128 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-8106 Zátka zptného ventilu - Rückschlagventilstopfen - Non-return valve plug Bouchon du clapet de non-retour - Tapón de la válvula de retención 7011-8113 Pojisovací matice - Gegenmutter - Safety nut - Contre-écrou - Contra-tuerca

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170, 171 170, 171 170 170

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 * 2 6 3 1 1 20x16 CSN 02 9280.3 21 M 18x1,5 CSN 13 7964.1 18x22 CSN 02 9310.2 RS 1 22x27 CSN 02 9310.2 18x14 CSN 02 9280.3 8,4 CSN 02 1726.12 12x8 CSN 02 9280. 3 3x16 CSN 02 2173 3x20 CSN 02 2173

273

81 171

81

1

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

81

2

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170, 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

3

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4

5

6

1 1 1 3 1 1 1 1 1 * * 3 1 1 1 * 1 1 1 1 2 1 1 1 * 1 3 1

7

7011-8133 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 7011-8120 Kuzelka ventilu - Ventilkegel - Valve cone - Cône de soupape - Válvula de asiento cónico 7011-8119 Pouzdro zptného ventilu - Buchse des Rückschlagventils - Non-return valve bushing - Anneau du clapet de non-retour - Buje de la válvula de retroceso 97-4617 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-8117 Pruzina zptného ventilu - Rückschlagventilfeder - Non-return valve spring Ressort du clapet de non-retour - Resorte de la válvula de retroceso 7011-8130 Uzamykací a obtokový ventil - Absperrventil - Stop valve - Soupape d'arret Válvula de ciere 7011-8122 Pruzina uzamykacího ventilu - Absperrventilfeder - Stop valve spring - Ressort de la valve d'arret - Resorte de la válvula cierre 95-8124 Pruzina diferenciálního ventilu - Differentialventilfeder - Differential valve spring - Ressort du clapet différentiel - Resorte de la válvula diférencial 95-8107 Diferenciální ventil - Differentialventil - Differential valve - Clapet différentiel Válvula diferencial 7011-8121 Pístek dlice - Zerteilerkolben - Divider piston - Piston du diviseur - Émbolo del divisior 7011-8141 Tleso rozvádce úplné (slisovaný celek) - Vollst. Verteilerkörper - Distributor body assy - Corps de distributeur complet - Cuerpo del distribuidor de aceite 97-0917 Kulicka - Kugel - Ball - Bille - Bolita 97-0920 Kulicka - Kugel - Ball - Bille - Bolita 7011-8118 Oprka - Stütze - Reat - Piéce d'appui - Anillo de apoyo - Apoyo 7011-8124 Pruzina aretace - Arretierungsvorrichtungsfeder - Arrest- ment device spring Ressort du dispositif d'arretage - Resorte del dispositivo de detención 7011-8138 Soupátko vnjsího okruhu - Aussenkreisschieber - Outer circuit slide valve Tiroir du circuit extérieur - Válvula corredera del circuito exterior 7011-8125 Pílozka - Beilageplatte - Cover plate - Cale - Cara 7011-8123 Pruzina vnjsího okruhu - Aussenkreisfeder - Outer circuit spring - Ressort du circuit extérieur - Resorte del circuito exterior 7011-8126 Pílozka krajní - Aüssere Beilageplatte - Outer cover plate - Cale extréme Pieza adicional extrema 97-0157 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 97-0299 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7011-8114 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 99-3769 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-8989 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-8132 Soupátko - Schieber - Slide valve - Tiroir 7011-8104 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 97-4392 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-8111 Pouzdro obtoku - Umlaufbuchse - By-pass circulation bushing - Douille de la circulation by-pass - Buje de la circulación by-pass

16x2 CSN 02 9281.9

4,762-100 CSN 02 3680 IV - 10,319 CSN 02 3680

14 CSN 02 2925.2 27 CSN 02 2931

M 6 CSN 02 1430.20 M 6x16 CSN 02 1103.15

25x21 CSN 02 9280.3

274

81

1

81 81 81

81

2

171 171 170, 171

3

51 52 53

4

5

6

1 1 1

7

7011-8112 Podlozka dorazu - Anschlagsunterlege - Stop pad - Rondelle de butée Arandela del tope 7011-8103 Spojka - Verbindungsstück - Connector - Raccord - Racor 7011-8140 Rozvádc (seízený komplet) - Verteiler (eingestellte Einheit) - Distributor (set up assembly) - Distributeur (ensemble ajusté) - Distribuidor de aceite (unidad ajustada completa)

275

82 172S

82

1

82 82 82 82 82 82

OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY - BETÄTIGUNG DER HYDRAULIKANLAGE - CONTROLS OF THE HYDRAULICS - MÉCANISME DE COMMANDE DE HYDRAULIQUE - MANEJO (7011-8200/25) 2

172S 172S 172S 172S 172S 172S

82

6

1 2 2 1 2 1 sk.77 sk.77 M 6x12 sk.77 6 CSN 02 1740.05 sk.77

3

1 2 3 4 5 6

4

7011-8251 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 99-9732 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

7

99-4805 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-8250 Páka vnitního okruhu - Innenkreishebel - Inner circuit control lever - Manette du circuit intérieur - Palanca del circuito interior 6918-8211 Drzadlo - Handgriff - Handle - Poignée - Mango 7011-8214 Páka vnitního okruhu nástavec - Verlängerungsstück des InnenkreishebelsExtension of the inner circuit control lever - Allonge de la manette de commande du circuit intérieur - Extension de la palanca del circuito 7011-8226 Stítek regulacní hydrauliky - Schild der Ragelhydraulik - Hydraulic power lift plate - Plaque du relevage hydraulique - Rotulo del mecanismo hidraulico de regulación 99-3611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4807 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-8213 Pílozka III - Lasche - Attached plate - Rondelle - Arandela 7011-8212 Pácka vnjsího okruhu - Aussenkreishebel - Outer circuit control lever Manette de commande du circuit extérieur - Palanca del circuito exterior 7011-8252 Pácka vnjsího okruhu - Aussenkreishebel - Outer circuit control lever Manette de commande du circuit extérieur - Palanca del circuito exterior 6918-8222 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-8227 Stítek regulacní hydrauliky - Schild der Ragelhydraulik - Hydraulic power lift plate - Plaque du relevage hydraulique - Rotulo del mecanismo hidraulico de regulación 7011-8211 Pácka volící - Wählerhebel - Selector lever - Manette selectrice - Palanca de selección 99-3670 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 7011-8218 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo

82

172S

7

1

82 82 82 82 82 82 82

172S 172S, 173 172S 172S 172S 172S 172S

8 9 10 11 11 12 13

2 2 1 1 1 2 1

M 10 CSN 02 1401.25 10 CSN 02 1740.05

sk.77

82 82 82

172S 172S 172S

14 15 16

1 1 1 M 8 CSN 02 1403.25

sk.77 - Montuje se se skupinou 77 - Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 77 montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 77 - Est monté en cas du montage simultané du groupe 77

276

82 173

82

1

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

82

2

172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S

3

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4

99-2023 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-8221 Stítek - Schild - Plate - Plaque - Rotulo

5

6

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 6 13

7

8,4 CSN 02 1702.19 M 8x14 CSN 02 1131.25

99-4670 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

95-2537 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 6211-8202 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 7011-8215 Pílozka IV- Lasche - Attached plate - Cale - Arandela 99-5041 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4690 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0210 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6918-8214 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6918-8245 Pácka dorazu - Anschlaghebel - Stop lever - Levier de butée - Palanca del topé 7011-8225 Doraz - Anschlag - Stop - Butée - Tope 97-0219 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6211-8203 Vidlice - Gabel - Fork - Fourchette - Horquilla 6211-8201 Ojnice - Pleuelstange - Connecting rod - Bielle - Biela 99-4911 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 7011-8207 Páka pepínání - Umschalthebel - Change-over mechanism lever - Levier inverseur 7011-8217 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 97-5343 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-5733 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-3611 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4905 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-4310 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

2,5x18 CSN 02 1781.05 10,5 CSN 02 1703.19 6 CSN 02 2929.05

12 CSN 02 2929.02

3,2x18 CSN 02 1781.05

10x28x25 CSN 02 2111.05 M 10 CSN 02 1401.25 3,2x20 CSN 02 1781.05 10,5 CSN 02 1702.15

sk.77 - Montuje se se skupinou 77 - Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 77 montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 77 - Est monté en cas du montage simultané du groupe 77

277

82 174S

82

1

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

82

2

172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S, 174 172S 172S 172S 172S 172S 172S 172S 173, 176 173, 176 173 173 173 173 173

3

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1

7

6918-8204 Ojnice I - Pleuelstange - Connecting rod - Bielle - Biela 6918-8205 Pácka úplná - Vollst. Hebel - Lever assy - Levier complet - Palanca completa 97-4383 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 99-4696 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3692 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4811 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 97-0224 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7011-8206 Páka vnitního okruhu - Innenkreishebel - Inner circuit control lever - Manette du circuit intérieur - Palanca del circuito interior 97-0212 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 7011-8242 Páka vnjsího okruhu - Aussenkreishebel - Outer circuit control lever - Manette du circuit exterieur - Palanca del circuito exterior 6711-8214 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6711-8229 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 95-8259 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-8219 Vodítko - Führung - Guide - Guide - Guía 7011-8205 Nosná trubka - Tragrohr - Carrying tube - Tube portant - Tubo de soporte 97-0210 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 99-5040 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 99-3863 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6711-8230 Pruzina pepínání - Umschaltfeder - Change-over mechanism spring - Ressort inverseur - Resorte de conmutación - Resorte de fiador 95-8207 Lamela - Lamelle - Plate - Lamelle - Lámina 99-1468 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 7011-8202 Tleso volicí páky - Wählerhebelkörper - Selector lever body - Corps de la manette sélectrice - Cuerpo de la palanca de selección 7011-8216 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip - Anneau de retenue - Anillo de seguridad

16x12 CSN 02 9280.03 13 CSN 02 1703.15 M 18x1,5 CSN 02 1403.25 18 CSN 02 1740.05 15 CSN 02 2930

7 CSN 02 2929.02

6 CSN 02 2929.05 2,5x22 CSN 02 1781.05 M 10 CSN 02 1412.25

M 10x25 CSN 02 1103.55

278

82 175

82

1

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

82

2

173 173 173 173 173 173 173 173 173 173, 176 173, 174 173 173, 174 174 174 174 174 174 174 174 174, 176 174 174 174

3

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90

4

5

6

2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 20 CSN 02 2930

7

97-0429 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-4397 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 7011-8229 Kyvadlo - Pendel - Pendulum - Balancier - Péndulo 7011-8204 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 7011-8209 Oprka - Stütze - Rest - Cale d'apui - Apoyo 99-0332 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-9207 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-8258 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 95-8225 Cep kyvadla - Pendelbolzen - Pendulum pin - Axe de balancier - Perno del pendulo 95-8224 Kladicka II - Rolle - Roller - Galet - Rodillo 97-0217 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 97-0221 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6711-8220 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 99-8006 Pero - Feder - Key - Clavette - Chaveta 53.402.070 Pevná kulisa - Feste Kulisse - Change-over device body - Coulisse fixe - Coisa fija 97-0154 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 95-8216 Cep volicího ramínka - Wählerarmbolzen - Selector arm pin - Axe de bras sélecteur - Perno del brazo de selección 95-8239 Pruzina - Feder - Spring - Ressort - Resorte 95-8240 Vedení - Führung - Guide - Guidage - Guía 95-8241 Kostka - Würfel - Block - Cube - Taco 99-6693 Kolík - Stift - Pin - Coupille cylindrique - Pasador 95-8243 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 95-8242 Válecek - Zylinderrolle - Cylindrien roller - Roveau - Rodillo 95-8250 Cep pevné kulisy - Bolzen der festen Kulisse - Change-over device pin - Axe de coulisse fixe - Perno de la colisa fija

20x16 CSN 02 9280.03

M 10x35 CSN 02 1101.55 10,5 CSN 02 1751.05

6 CSN 02 2929.02 12 CSN 02 2930

5x5x22 CSN 30 1382.12

8 CSN 02 2925.2

2x12 CSN 02 2156

279

82 176

82

1

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

82

2

174 174 174 174 174 174 174 174, 176 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

3

91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

4

5

6

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

7

7011-8231 Kuzel pojistky - Sicherungskegel - Lock cone - Cône de verrou - Cono del fiador 95-8220 Pruzina pojistky - Sicherungsfeder - Lock spring - Ressort de verrou 95-8218 Cep pojistky - Sicherungsbolzen - Lock pin - Axe de verrou - Perno del fiador 95-8249 Distancní krouzek - Distanzring - Distance ring - Anneau d'écartement - Anillo distanciador 95-8217 Volicí ramínko - Wählerarm - Selector arm - Bras sélecteur - Brazo de selección 6711-8221 Hlavice úplná - Vollst. Kopf - Head assy - Tete compléte - Cabezal completo 7011-8245 Ojnice s cepem - Pleuelstange mit Bolzen - Connecting rod with pin - Bielle avec axe - Biela con perno 97-0216 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6711-8262 Úhlová páka - Winkelhebel - Angular lever - Levier coudé - Palanca angular 95-4953 Kladicka - Rolle - Roller - Galet - Rodillo 95-8234 Cep kladicek - Rollenbolzen - Roller pins - Axe de galets - Perno de los rodillos 95-8235 Pruzina tazná - Zugfeder - Draw spring - Ressort tendeur - Resorte de tensión 95-8256 Cep pepínacího kyvadla - Bolzen des Umschaltpendels - Change-over pendulum pin - Axe de balancier inversion - Perno del péndulo conmutador 7011-8228 Pepínací kyvadlo - Umschaltpendel - Change-over pendulum - Balancier d'inversion - Péndulo conmutación 95-8221 Vypínací rameno - Ausschaltarm - Disengaging arm - Bras de déclanchement Brazo de desembrague 7011-8203 Hídel pepínání - Umschaltwelle - Change-over mechanism shaft - Arbre inverseur - Eje de inversión 95-8229 Cep ovládacího ramínka - Bolzen des Betätigungsarmes - Control arm pin Axe de bras de commande - Perno del brazo de control 95-8238 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 95-8236 Dorazový cep - Anschlagbolzen - Stop pin - Axe a butée - Perno de rebotar 95-8237 Cep dorazu - Bolzen des Anschlags - Pin stop - Axe de butée - Perno del tope 95-8230 Táhlo - Zugstange - Tie rod - Tirant - Tirante 95-8255 Cep páky - Hebelbolzen - Lever pin - Axe de levier - Perno de la palnca 95-8248 Ojnice II - Pleuelstange - Connecting rod - Bielle - Biela 97-4382 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 95-8222 Ovládací ramínko - Betätigungsarm - Control arm - Bras de commande - Brazo de control

5 CSN 02 2929.02

14x10 CSN 02 9280.03

280

82

1

82 82 82 82

82

2

175 176 176 176

3

117 118 119 120

4

5

6

1 1 1 1

7

6711-8216 Pepínací vacka - Umschaltnocke - Change-over cam - Came d'inversion - Leva de conmutación 95-4932 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 95-4944 Krouzek - Ring - Ring - Anneau - Anillo 95-8227 Cep pácky vnjsího okruhu - Bolzen des Aussenkreishebels - Outer circuit control lever pin - Axe de la manette de commande du circuit extérieur - Perno dde la palanca de contriol del circuito exterior 7011-8241 Pácka vnjsího okruhu - Aussenkreishebel - Outer circuit control lever Manette de commande du circuit extérieur - Palanca del circuito exterior 97-0228 Pojistný krouzek - Sicherungsring - Circlip -Anneau de retenue - Anillo de seguridad 6711-8206 Ovládací klika - Betätigungskurbel - Control crank - Manivelle de commande Manivela de maniobra 95-8226 Cep kladicky II - Rollenbolzen - Roller pin - Axe de galet - Perno de los rodillos 95-8223 Cep kliky - Kurbelbolzen - Crank pin - Axe de manivelle - Perno de la manivela 95-4926 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 95-8228 Táhlo vnjsího okruhu - Zugstange des Aussenkreises - Outer circuit control mechanism tie rod - Tirant de commande du circuit extérieur - Tirante del circuito exterior 99-4441 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela

82 82 82 82 82 82 82

176 176 176 176 176 176 176

121 122 123 124 125 126 127

1 1 1 1 1 1 2 19 CSN 02 2930

82

172

128

2

10,5 CSN 02 1702.19

281

84 177

84

1

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

BEZPECNOSTNÍ KABINA - SICHERHEIT-KABINE - SAFETY CAB - CABINE DE SURETÉ CABINA CONDUCTOR DE SEGURIDAD 2

177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177

84

6

4 4 4 8 2 2 2 2 1 1 12 2 2 1 1 1 1 1 3 3 4 2 12 CSN 02 1740.05 M 12x25 CSN 02 1103.55 (29.5.2001) (29.5.2001) (29.5.2001) 17 CSN 02 1744.05 (29.5.2001) M 16x180 CSN 02 1101.55 M 16x25 CSN 02 1103.55 16 CSN 02 1740.09 18 CSN 02 1729.19

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4

99-1569 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo

5

7

M 10x30 ISO 4017 10 CSN 02 1740.00 M 14 CSN 02 1401.29 M 16 CSN 02 1401.55 M 16 CSN 02 1403.29 17 CSN 02 1702.19

99-4607 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3513 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3646 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-3574 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 99-4343 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 53.361.907 Miska 2 - Schale - Cup - Assiette - Platillo 53.361.905 Pryzová pruzina - Gummifeder - Rubber spring - Ressort de caoutchouc Resorte de goma 6011-8417 Konzola levá - Linke Konsole - LH bracket - Console gauche - Conzola izquierda 6011-8418 Konzola pravá - Rechte Konsole - RH bracket - Console droite - Consola derecha 99-4643 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 53.361.906 Miska 1 - Schale - Cup - Assiette - Platillo 99-0497 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1480 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4510 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4547 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-8425 Distancní trubka - Distanzrohr - Spacing tube - Tube entretoise - Tubo distanciador 6011-8424 Nosná trubka - Tragrohr - Supporting tube - Tube-porte - Tubo portador 99-4808 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-1477 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-8422 Pryzová vlozka II - Gummieinlage - Rubber insertion - Elément intercalée de caoutchouc - Pieza intercalada de caucho 5911-8411 Doraz - Anschlag - Stop - Sutée - Tope

282

84 178S

84

1

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

84

2

177 177 177 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S 178S

3

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47

4

5

6

2 1 6 4 6 8 4 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 +

7

6011-8421 Pryzová vlozka I - Gummienlage - Rubber insertion - Elément intercalé de caoutchouc - Pieza intercalada de caucho 6011-8423 Tyc - Stange - Bar - Barre - Barra 99-1482 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1030 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4441 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4507 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3511 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6011-8411 Stupacka pravá - Rechtes Trittbrett - RH foot step - Manchepied droit 99-4543 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela 6011-8401 Skí baterie - Batterienkasten - Storage battery case - Boite á batterie 5911-8410 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 99-1027 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-5708 Cep - Bolzen - Pin - Axe - Perno 99-4902 Závlacka - Splint - Split pin - Goupille fendue - Pasador de aletas 5911-8426 Stupacka pravá - Rechtes Trittbrett - RH foot step - Manchepied droit 78.350.162 Uchycení baterie - Batterienaufnahme - Battery clamping - Fixation de la batterie - Sujección de la bateria 6011-8402 Podlozka baterie - Batterienunterlage - Battery pad - Cale elastique de la batterie 5911-8425 Stupacka levá - Linkes Trittbrett - LH foot step - Manchepied gauche 6011-8410 Stupacka levá - Linkes Trittbrett - LH foot step - Manchepied gauche 99-1031 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-8441 Stupacka levá - Linkes Trittbrett - LH foot step - Manchepied gauche 6011-8442 Stupacka pravá - Rechtes Trittbrett - RH foot step - Manchepied droit 99-1007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4506 Podlozka - Unterlegschiebe - Washer - Rondelle - Arandela

M 16x45 CSN 02 1103.55 M 10x28 CSN 02 1103.19 10,5 CSN 02 1702.19 10 CSN 02 1740.09 M 10 CSN 02 1401.29 + 11 CSN 02 1729.19

M 10x20 CSN 02 1103.19 10x50x44 CSN 02 2111.08 30,2x20 CSN 02 1781.09

BK M 10x30 CSN 02 1103.19 BK BK M 8x20 CSN 02 1103.19 8 CSN 02 1740.09

283

85 179S

85

1

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

NORMÁLNÍ VÝSTROJ A NÁHRADNÍ DÍLY - NORMALE AUSRÜSTUNG UND ERSATZTEILE STANDARD EQUIPMENT AND SPARE PARTS - ÉQUIPEMENT SÉRIE ET PIÉCES DÉTACHÉES EQUIPO CORRIENTE DEL TRACTOR Y PIEZAS DE REPUESTO 2

179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S 179S

85

7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24x27 CSN 23 0653.0 12 CSN 23 0659.0 8x10 CSN 23 0610.0 11x12 CSN 23 0610.0 14x17 CSN 23 0610.0 13x16 CSN 23 0610.0 18x21 CSN 23 0610.0 19x22 CSN 23 0610.0 24x27 CSN 23 0610.0 30x32 CSN 23 0610.0 34 CSN 23 0625.0

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4

97-7802 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7804 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7805 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7811 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7813 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7807 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7808 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7810 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7833 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave

5

6

95-9014 Hadice k plnní pneumatik - Schlauch für Reifenfüllung - Tyre air filling hose Tuyau de gonflage des pneus 97-7906 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7947 Rukoje - Handgriff - Gripe - Poignée - Puo 6911-8501 Výstrazný trojúhelník - Dreieck-Warnschild - Warning triangle - Triangle de signalisation - Triánglo de aviso 6911-8552 Hydraulický zvedák s pákou pro 5 MPa - Hydraulischer Wagenheber für 5 MPa - Hydraulic jack for 5 MPa - Élévateur hydraulique pour 5 MPa - Gato hidráulico capacidad 5 MPa con palanca 6911-8553 Hydraulický zvedák pro 5 MPa - Hydraulischer Wagenheber für 5 MPa Hydraulic jack for 5 MPa - Élévateur hydraulique pour 5 MPa - Gato hidráulico capacidad 5 MPa 6911-8554 Páka - Hebel - Lever - Levier - Palanca 53.250.029 Sada zárovek do osvtlovacích tles s pojistkami - Glühlampensatz für Beleuchtungskörper - Set of bulbs for electric lamp - Jeu de lampes pour appareil d'éclairage - Juego de bombillas para cuerpos de alumbrado 97-7975 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 6911-8551 Hadice k odvzdusnní brzd - Bremsen-Entlüftungsschlauch - Brake system bleeding hose - Tuyau pour désaérage des freins - Manguera para desaeración de los frenos 97-8007 Sroubovák oboustranný zástrcný - Schraubenzieher - Screw driver Tournevis - Destornillador 97-8132 Klest - Zange - Pliers - Pince - Tenzas 95-9010 Vodní ventil - Wasserventil - Water filling valve - Valve á eau - Válvula de agua 7101-0825 Vstikovací trubka rovná - Gerades Einspritzrohr - Straight injection pipe Tube d'injection droite - Tubo de inyección recto 6911-8504 Lékárnicka úplná - Vollst. Apotheke - First-aid kit assy - Pharmacie de premier secours compléte - Botiquin equipado 7101-0884 Vstikovací ventil úplný - Vollst. Einspritzventil - Injection valve assy - Soupape d'injection complet - Válvula de inyjección completa

85

179S

14a

1

85 85

179S 179S

14b 16

1 1

85 85

179S 181S

17 20

1 1

8 CSN 23 0710.1

85 85 85 85 85 85

181S 181S 181S 181S 181S 181S

23 26 27 29 30 33

1 1 1 1 1 1 180 CSN 23 0380

284

85 181S

85

1

85 85 85 85 85 85 85

85

2

181S 181S 181S 181S 181S 181S 181S

3

34a 35 37 38 0 0 0

4

5

6

1 1 19x24 24x27

7

78.250.011 Vlozka Z 4320,5320,6320,7320-- Einlage - Insert - Piéce intercalée - Pieza intercalada 6911-8502 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - llave 7211-3705 Tyc Z 4320,5320,6320,7320-- Stange - Bar - Barra 7211-3706 Tyc Z 4320,5320,6320,7320-- Stange - Bar - Barra 7211-3745 Tyce Z 4320,5320,6320,7320-(poz. 37,38) - Stangen - Bars - Barres - Barra 97-7971 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave 97-7973 Klíc - Schlüssel - Spanner - Clef - Llave

1 rozchod 1500 - spurweite 1500 - track of 1500 - voie 1500 1 rozchod 1800 - spurweite 1800 - track of 1800 - voie 1800 1 1 1 3 CSN 23 0710.1 5 CSN 23 0710.1

285

87 182S

87

1

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

PODLAHA - FUSSBODEN - FLOOR - PLANCHER - PISO 2

182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S

87

5 6

18 24 24 1 1 1 2 1 1 6 4 6 1 M 8x25 CSN 02 1103.19 M 8x22 CSN 02 1103.19 8,4 CSN 02 1702.19 BK BK

3

1 2 3 4 4 5 6 7 8 10 11 12 13

4

7

9 CSN 02 1729.19 8 CSN 02 1740.09 M 8 CSN 02 1401.29 BK CAB BK

99-4542 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3510 Matice - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca 6011-8712 Panel ovládání - Betätigungpaneel - Control panel - Tableau de commande Panel de mando 7211-8707 Panel ovládání - Betätigungpaneel - Control panel - Tableau de commande Panel de mando 6011-8711 Tsnící kryt panelu - Dichtungsabdeckung - Panel sealing cover - Couvercle étanchant du panneau - Cubierta juntadora del panel 5911-8716 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 5911-8737 Gumový kryt - Gummiabdeckung - Rubber cover - Couvercle de caoutchouc Tapa de goma 5911-8713 Zadní podlaha - Hintere Fussboden - Raer floor - Plancher arriére - Piso trasero 99-1009 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-1008 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 99-4440 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 6245-8706 Pemostní odhlucnné - Geräuscharmes Überbrücken - Noise eliminating floor bridging - Plancher insonorisé du pont arriére - Piso desonorizado del puente trasero 6245-8725 Pemostní odhlucnné - Geräuscharmes Überbrücken - Noise eliminating floor bridging - Plancher insonorisé du pont arriére - Piso desonorizado del puente trasero 7245-8703 Pemostní odhlucnné - Geräuscharmes Überbrücken - Noise eliminating floor bridging - Plancher insonorisé du pont arriére - Piso desonorizado del puente trasero

87

182S

13

1

pro mokré brzdy

87

182S

13

1

CAB

286

87 182a

87

1

87

87

2

182S

3

13a

4

5

6

1 sk.77

7

7211-8709 Pemostní odhlucnné - Geräuscharmes Überbrücken - Noise eliminating floor bridging - Plancher insonorisé du pont arriére - Piso desonorizado del puente trasero 6911-8706 Výpl II - Einlage - Insertion - Elément intercalé - Pieza intercalada 6911-8705 Výpl I - Einlage - Insertion - Elément intercalé - Pieza intercalada 6911-8707 Výpl III - Einlage - Insertion - Elément intercalé - Pieza intercalada

87 87 87

182S 182S 182S

14 15 16

1 1 1

o sk. 59 oo

sk.59 - Nemontuje se pi soucasné montázi skupiny 59 - Bei gleichzeitiger Montage der Gruppe 59 wird nicht montiert - Not mounted when simultanéously the group 59 has been mounted - No se monté en cas du montage simultané du groupe 59 - No se monta sólo sin el grupo 59 sk. 77 - Montuje se se skupinou 77 - Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 77 montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 77 - Est monté en cas du montage simultané du groupe 77 - Se monta sólo sin el grupo 77 oo - Montuje se pro azení skupiny 59 s výmnnými koncovkami - Wird nur für Schaltung der Gruppe 59 mit wechselbaren Endstücke montiert - Mounted for zhifting of the group 59 with interchangeable end pieces only - Monté seulement pour la commande du groupe 59 avec les embouts interchangeables - Montado solamente para el mando del grupo 59 con las extremidades intercambiables

287

87

1

87

87

2

182S

3

17

4

5

6

1 BK

7

5911-8723 Gumový kryt cela pemostní pravý - Rechte Gummiabdeckung der Überbrückungsstirnwand - RH rubber cover of floor bridge over front part Couvercle de caoutchouc droit de la partie avant du plancher du pont arriére Tapa de goma derecha de la parte delantera del piso del puenta trasero 5911-8740 Spona - Band - Clip - Collier - Abrazadera 5911-8724 Gumový kryt cela pemostní levý - Linke Gummiabdeckung der Überbrückungsstirnwand - LH rubber cover of floor bridge over front part Couvercle de caoutchouc gauche de la partie avant du plancher du pont arriére Tapa de goma izquierda de la parte delantera del piso del puenta trasero 5911-8708 Zátka - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón 5911-8720 Mch - Balg - Bellows - Soufflet - Fuelle 5911-8721 Rámecek - Rahmen - Small frame - Petit carde - Cuadrito 99-0990 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6011-8701 Podlaha sední odhlucnná - Mittlerer garäuscharmer Fussboden - Noise eliminating middle floor - Plancher central insonoriése - Piso central desonorizado 7245-8701 Podlaha sední - Mittlerer Fussboden - Middle floor - Plancher central - Piso central 6245-8701 Podlaha sední odhlucnná - Mittlerer garäuscharmer Fussboden - Noise eliminating middle floor - Plancher central insonoriése - Piso central desonorizado 7011-8701 Podlaha sední - Mittlerer Fussboden - Middle floor - Plancher central - Piso central 5911-8728 Podlahová krytina pravá - Rechte Fussbodenbelag - RH floor covering Couvre-sol droit complet - Cubre-piso derecho completo 6011-8705 Podlaha pravá odhlucnná - Rechter garäuscharmer Fussboden - Noise eliminating RH floor - Cubre-piso derecho desonorizado 7011-8703 Podlaha pravá - Rechter Fussboden - RH floor - Plancher droit - Piso derecha 5911-8725 Podlahová krytina pravá - Rechte Fussbodenbelag - RH floor covering Couvre-sol droit complet - Cubre-piso derecho completo 99-1008 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 6911-8712 Podlahová krytina pravá úplná - Vollst. Rechte Fussbodenbelag - RH floor covering assy - Couvre-plancher droit complet - Cubre-piso derecho completo 5911-7703 Zátka úplná - Vollst. Stopfen - Plug assy - Bouchon complet - Tapa completa 5911-7945 Zátka úplná - Vollst. Stopfen - Plug assy - Bouchon complet - Tapa completa 5911-8728 Podlahová krytina pravá - Rechte Fussbodenbelag - RH floor covering Couvre-sol droit complet - Cubre-piso derecho completo 6911-8711 Podlahová krytina levá úplná - Vollst. Linke Fussbodenbelag - LH floor covering assy - Cubre-piso izquierdo completo 6011-8703 Podlaha levá odhlucnná - Linke garäuscharmer Fussboden - Noise eliminating LH floor - Piso izquierdo desonorizado 7011-8702 Podlaha levá - Linke Fussboden - LH floor - Plancher gauche - Piso izquierdo 5911-8729 Podlahová krytina levá - Linke Fussbodenbelag - LH floor covering - Couvreplancher gauche - Revestemiento izquierdo de goma de piso 5911-8726 Podlahová krytina levá - Linke Fussbodenbelag - LH floor covering - Couvreplancher gauche - Revestemiento izquierdo de goma de piso 6245-8705 Gumová krytina tunelu - Tunnelgummibelag - Tunnel rubber covering Couverture de caoutchouc du tunnel - Revestemiento de goma del tonel 5911-8727 Gumová krytina tunelu - Tunnelgummibelag - Tunnel rubber covering Couverture de caoutchouc du tunnel - Revestemiento de goma del tonel

87 87

182S 182S

18 19

4 1

BK BK

87 87 87 87 87

182S 182S 182S 182S 182a

20 21 22 23 24

2 2 2 4 1 M 6x14 CSN 02 1103.19 BK

87 87

182a 182S

24a 24b

1 1

CAB BK+sk.121,122

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

182a 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182S 182a 182a

24c 25 26 26 27 28 29 30 30 25 31 32 32 33 34 35 35

1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAB+sk.121,122 BK BK CAB BK M 8x22 CSN 02 1103.19 BK BK CAB BK BK BK CAB BK BK BK + sk.121,122 CAB

sk. 121,122 - Montuje se se skupinou 121,122 - Wird bei gleichzeitiger montage der Gruppe 121,122 montiert - Has been mounted in case of simultaneous mounting the group 121,122 - Est monté en cas du montage simultané du groupe 121,122

288

89 183

89

1

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

RZNÉ DROBNÉ DOPLKY - VERSCHIEDENES KLEINZUBEHÖR - SMALL SUPPLEMENTS PETITS SUPPLÉMENTS DIVERS - VARIOS COMPLEMENTOS PEGUOS 2

183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183

89

6

1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 8 2 2 1 1 1 8 CSN 02 1740.09 M 8x25 CSN 02 1207.55 22,3 28,5 28/22 BRD 28,5 22 28,5 L= 860 mm 22,3 L= 860 mm L= 860 mm L= 860 mm BK BK

3

1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 00

4

5911-7611 Lapac necistot levý Z 3320-7340 5947-7611 Lapac necistot levý Z 5340H 5911-7612 Lapac necistot pravý Z 3320-7340 5947-7612 Lapac necistot pravý Z 5340H

5

7

6711-8901 Spodní táhlo (poz.5-8,10) - Untere Zugstange - Bottom tie rod - Bielle inférieure de traction - Tirante inferior 6711-8904 Spodní táhlo Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320-(poz.5-9) - Untere zugstange Bottom tie rod - Bielle inférieure de traction - Tirante inferior 6711-8902 Spodní táhlo - Untere Zugstange - Bottom tie rod - Bielle inférieure de traction Tirante inferior 6711-8902 Spodní táhlo - Untere Zugstange - Bottom tie rod - Bielle inférieure de traction Tirante inferior 5511-5099 Pílozka II - Lasche - Plate - Cale - Cara 99-4506 Podlozka - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela 99-3007 Sroub - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo 5511-5094 Koule Z 3320, 4320, 5320, 6320, 7320 - Kugel - Ball - Bille - Bola 6711-8906 Koule - Kugel - Ball - Bille - Bola 6711-8905 Lista - Lieste - Strip - Bande - Banda 95-8938 Lista - Lieste - Strip - Bande - Banda 95-8939 Lista - Lieste - Strip - Bande - Banda

289

802S 185S

802

1

802

NÁPISY - SCHLEPPERBEZEICHNUNGEN - PLATES WITH TRACTOR MARK - DÉSIGNATIONS DU TRACTEUR - RÓTULO 2

185

802

6

1

3

1

4

5

7

52.802.007 Nápis bocní pravý Z 3320-- Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.008 Nápis bocní pravý Z 3340 - Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.005 Nápis bocní pravý Z 4320-- Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.006 Nápis bocní pravý Z 4340 - Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.003 Nápis bocní pravý Z 5320 - Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.004 Nápis bocní pravý Z 5340 - Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.001 Nápis bocní pravý Z 6320 - Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.002 Nápis bocní pravý Z 6340 - Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.021 Nápis bocní pravý Z 7320-- Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.022 Nápis bocní pravý Z 7340-- Schlepperbezeichnung Rechts - RH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, droite - Rótulo con marca del tractor, derecho 52.802.017 Nápis bocní levý Z 3320-- Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.018 Nápis bocní levý Z 3340 - Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.015 Nápis bocní levý Z 4320-- Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.016 Nápis bocní levý Z 4340 - Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.013 Nápis bocní levý Z 5320 - Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.014 Nápis bocní levý Z 5340 - Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.011 Nápis bocní levý Z 6320 - Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.012 Nápis bocní levý Z 6340 - Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.031 Nápis bocní levý Z 7320-- Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo 52.802.032 Nápis bocní levý Z 7340-- Schlepperbezeichnung Links - LH plate with tractor mark - Désignation du tracteur, gauche - Rótulo con marca del tractor, izquierdo

802

185

1

1

802

185

1

1

802

185

1

1

802

185

1

1

802

185

1

1

802

185

1

1

802

185

1

1

802

185

1

1

802

185

1

1

802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

290

INDEX

291

Katalogové císlo Katalognummer Catalogue No. Numéro de repére 1

Skupina Gruppe Group Groupe 2

Poz. Pos. Item Pos. 3

Katalogové císlo Katalognummer Catalogue No. Numéro de repére 1

Skupina Gruppe Group Groupe 2

Poz. Pos. Item Pos. 3

Katalogové císlo Katalognummer Catalogue No. Numéro de repére 1

Skupina Gruppe Group Groupe 2

Poz. Pos. Item Pos. 3

Katalogové císlo Katalognummer Catalogue No. Numéro de repére 1

Skupina Gruppe Group Groupe 2

Poz. Pos. Item Pos. 3

10.002.022 10.011.908 10.012.016 10.022.104 10.022.121 10.121.025 10.266.901 10.266.903 10.266.903 10.266.904 10.368.132 10.383.006 10.383.006 10.409.030 10.800.908 10.800.911 10.800.912 10.800.913 13.191.024 13.266.901 13.384.010 13.384.020 15.211.911 15.211.911 15.211.911 15.211.911 15.211.911 15.211.912 15.211.912 15.211.912 15.211.912 15.211.912 15.211.913 15.211.913 15.211.913 15.211.913 15.211.913 15.802.021 15.802.022 16.014.009 16.275.901 16.275.901 16.312.902 16.350.911 16.350.911 16.359.934 16.359.945 17.009.907 17.009.917 17.350.222 3001-0399 32.302.910 32.302.920 32.302.930 33.005.005 33.009.029 33.009.905 * * * * *

002 011 011 15 15 23 67c 67c 67b 67c 79b 70e 70e 448 448 448 448 448 25 67c 70e 70e 67e 67b 67c 67c 67d 67b 67c 67c 67e 67d 67b 67c 67c 67e 67d 66 66 014 276S 275S 312S 353 354 58a 58a 312S 312S 353 003 302S 302S 302S 005 009 009

22 13 1 15 9 66 4 4 4 4 198 1a 1 1 1a 2 46 1a 20 4 3 3 20 8 8 8 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 36 36 11 14a 2 18 200 21 63 65 6 8 147 15 22 23 2 24 4 1

33.009.906 33.014.001 33.227.908 33.275.001 33.275.001 33.275.002 33.275.002 33.275.004 33.275.004 33.275.013 33.275.030 33.275.030 33.275.080 33.275.080 33.275.090 33.275.090 33.275.110 33.275.110 33.275.906 33.275.906 33.275.907 33.275.907 33.275.911 33.275.911 33.275.917 33.275.917 33.275.921 33.275.921 33.275.921 3320-0093 3320-0096 3320-0097 3511-5810 3711-2505 3711-2804 4001-0704 4001-0705 4001-0708 4001-0710 4001-0713 4011-1803 4011-1803 4011-1803 4011-1803 4011-1803 4011-1804 4011-1804 4011-1804 4011-1804 4011-1804 4011-1805 4011-1806 4011-1909 4011-2023 4011-2505 4011-2506 4011-2507

009 014 26a 276S 275S 275S 276S 275S 276S 009 275S 276S 275S 276S 275S 276S 276S 275S 276S 275 276S 275 276S 275 276S 275S 448 275S 276S 002 005 005 353 25 28 07 07 07 07 07 23 23a 122 59 19 19 122 23 23a 59 18 18 19 20 25 25 25

1 1 22 1 9 10 2 11 15a 4a 19 6 21 8 23 9 10 22 12 25 13 26 11 24 18 27 47 7 18a 93 30b 30a 116 3 20 1 2 3 6 4 21 24 8 56 7 10 11 24 27 57 10 8 35 46 7 7 7

4011-2514 4011-2515 4011-2523 4011-2528 4011-2533 4011-2538 4011-2607 4011-2620 4011-2815 4011-3514 4011-5011 4011-5016 4011-8012 43.003.001 43.003.003 43.005.003 43.005.004 43.005.005 43.005.005 43.005.006 43.011.002 43.011.002 43.011.003 43.014.001 43.014.002 43.014.005 43.014.010 43.014.020 43.234.901 43.234.901 43.276.007 43.448.901 4320-0093 4320-0096 4320-0097 4511-5103 4511-5104 4511-5106 4511-5106 4511-5302 4511-6404 4511-6410 4511-6410 4511-6410 4511-6410 4511-6410 4511-9053 4701-0213 4701-0241 4901-0593 4901-0732 4904-0263 4904-0264 4904-0411 4911-2053 4911-2053 4911-2731

25 25 25 25 25 25 26a 26a 28 35 50 50 80 003 003 005 005 005 15 005 78 011 011 014 014 014 014 014 69a 68 276S 448 002 005 005 51 51 51 458 302S 64 64 452 448 75 50 18 002 002 005 07 002 002 04 147 20 27

69 39 68 6 38 67 3 2 39 111 63 3 6 15 8 1 2 37 29 24 59 2 5 1 2 23 4 6 13 17 19 48 93 30b 30a 18 14 12 1 1 6 7 1 2a 42 14 31 32 24a 1 7 33 41 11 28 33 11

4911-3503 4911-5007 4911-6397 4911-6407 4911-6407 4911-6801 4918-2503 4918-2727 4918-2728 4918-2729 4918-2736 50.425.002 50.425.901 50.425.902 50.425.903 5001-0834 5011-0081 5011-0083 5011-0093 5011-5003 5011-7002 5011-7003 5011-7004 5045-7002 5045-7003 5045-7006 5045-7010 5045-7011 5045-7012 52.302.001 52.302.050 52.302.910 52.302.920 52.302.930 52.312.001 52.312.002 52.312.909 52.802.001 52.802.002 52.802.003 52.802.004 52.802.005 52.802.006 52.802.007 52.802.008 52.802.011 52.802.012 52.802.013 52.802.014 52.802.015 52.802.016 52.802.017 52.802.018 52.802.021 52.802.022 52.802.031 52.802.032

35 50 63 64 75 68 25 27 27 27 27 45a 45a 45a 45a 009 002 002 002 50 70 70 70 70c 70c 70c 70c 70c 70c 302S 302S 302S 302S 302S 312S 312S 312S 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

110 25 00 13 50 4 54 42 44 48 43 1 2 2a 2b 10 43 43 43 9 1a 11a 8a 14 7 8 3 13 4 11a 11 22 23 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

292

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5201-0119 5201-0230 5201-0232 5202-0304 5202-0505 5202-0507 5202-0508 5202-0509 5202-0510 5202-0511 5202-0521 5202-0553 5202-0555 5202-0572 5202-0751 5202-0805 5202-0805 5202-1222 5202-1501 5202-1502 5202-1503 5202-1503 5202-1506 5202-1507 5202-1509 5202-1513 5203-0710 5203-0894 5203-0894 5203-0896 5203-0897 5211-0096 5211-0099 5211-5521 5211-5522 5211-5563 5211-5564 5211-6703 5211-6704 5211-6712 5211-6713 5211-6732 5211-6733 5213-2132 5215-3767 522.940.06 9 523.940.00 4 5245-7008 5245-7009 5245-7013 5245-7901 5245-7902 5245-7903 5245-7911 5245-7912 5245-7913 5245-7914 53.002.015 53.002.016 53.002.017

002 002 002 003 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 07 009c 009 011 005 15 005 15 15 15 15 15 07 009 009 009 009 003 003 55S 55S 55S 55S 67e 67e 67f 67f 67f 67f 21a 275S 002 002 70e 70e 70e 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 002 002 002

38 4a 46 9 4 6 7 8 9 5 3 10 11 12 8 1 5b 3 29 12 13 11 8 23 28 25 9 6 6 16 17 18a 18 1 2 1 2 17 14 10 17 10 17 16 28a 200 200 5 2 2 106 105 79 106 105 79 30 2 3 4

53.002.060 53.002.071 53.003.001 53.003.015 53.003.016 53.009.001 53.009.002 53.009.019 53.009.029 53.009.109 53.009.119 53.009.905 53.009.906 53.009.907 53.009.908 53.009.911 53.009.913 53.009.913 53.009.914 53.009.915 53.009.915 53.009.917 53.010.003 53.011.001 53.011.002 53.011.003 53.011.004 53.011.005 53.011.902 53.011.906 53.013.008 53.013.009 53.013.013 53.013.016 53.013.017 53.013.018 53.013.019 53.013.034 53.013.037 53.013.038 53.013.039 53.013.903 53.013.903 53.013.904 53.013.904 53.013.914 53.013.917 53.014.001 53.017.010 53.017.012 53.017.014 53.017.015 53.017.019 53.017.029 53.017.039 53.017.093 53.122.003 53.126.001 53.129.901 53.129.901 53.129.901

002 002 003 003 003 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009e 009 009 353 009 009 09 011 011 011 011 011 011 011 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 353 013 353 013 013 013 014 017 017 017 017 017 017 017 017 18 22 59 23 23a

1 1 15 1 1 1a 1b 3 4 2a 2b 1 1 1 1 5a 1 12 14a 159 5c 5d 24 6 4 7 8 9 10 10 1 2 4 5 6 7 8 10 12 13 14 62 20 62 21 22 19 9 1 1 2 2 3 3 3 4 26 51 21 26 29

53.129.901 53.129.901 53.131.011 53.131.013 53.172.912 53.172.913 53.172.914 53.185.001 53.185.002 53.185.003 53.185.008 53.185.012 53.185.014 53.185.015 53.185.017 53.185.018 53.185.022 53.185.060 53.185.070 53.185.080 53.185.901 53.185.903 53.185.903 53.185.909 53.185.909 53.186.010 53.186.020 53.203.002 53.203.003 53.203.011 53.236.917 53.238.905 53.246.010 53.246.020 53.246.109 53.246.209 53.250.029 53.255.909 53.256.020 53.256.302 53.256.908 53.261.002 53.261.002 53.272.905 53.272.906 53.275.004 53.275.005 53.275.030 53.275.040 53.302.004 53.302.005 53.302.013 53.302.015 53.302.016 53.302.018 53.302.020 53.302.057 53.302.082 53.302.085 53.302.086 53.302.090

19 122 59 59 172 172 172 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 172b 185 172b 185 185 203 203 203 448 147 63 63 63 63 85 27 27 27 27 67c 67c 35S 35S 275S 275S 275S 275S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S

5 5 36 35 00 00 00 76 32 57 40 15 9 44 55 46 57 68 68 41 52 49 13 53 14 80 80 10 9 5 49 4 23 19 00 24 16 17 51 136 126a 26 26 1 2 29 30 31 32 22a 23a 4 5 6 7 8 12 16a 24 35 17

53.302.095 53.302.096 53.302.105 53.302.106 53.302.110 53.302.120 53.302.130 53.302.140 53.312.080 53.342.002 53.350.001 53.350.006 53.350.007 53.350.033 53.350.210 53.350.240 53.350.297 53.350.310 53.350.315 53.350.340 53.350.351 53.350.490 53.350.934 53.350.944 53.350.968 53.350.969 53.350.982 53.353.020 53.353.030 53.353.090 53.354.020 53.359.931 53.359.982 53.359.983 53.359.984 53.359.985 53.359.985 53.361.905 53.361.906 53.361.907 53.368.914 53.371.110 53.402.070 53.408.905 53.408.906 53.408.906 53.415.903 53.420.910 53.421.038 53.421.901 53.422.001 53.422.019 53.448.004 53.448.006 53.448.010 53.448.020 53.448.030 53.448.032 53.448.040 53.448.089 53.448.090

302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 302S 312S 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 354 353 354 354 354 57b 353 84 84 84 66 78 82 448 448 48 448 422 422 422 422 422 448 448 448 448 448 448 448 448 448

18 19 21a 21b 3 13 14 17a 13 201 60 202 203 204 10 205 13 14 15 14 206 205 18a 77 77 148 77 125 125 7 1 207 2 3 4 1 57 8 12 7 2 58 79 2b 2c 9b 2d 2 3 4 5 7 3 4 5 6 7 8 9 13 10

293

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

53.448.100 53.448.110 53.448.120 53.448.901 53.448.902 53.448.905 53.448.906 53.448.911 53.448.913 53.448.914 53.448.915 53.448.916 53.448.917 53.448.918 53.452.001 53.452.009 53.452.010 53.452.020 53.452.031 53.452.032 53.452.033 53.458.010 53.800.002 53.800.002 53.800.002 53.800.002 53.800.002 53.800.003 53.800.003 53.800.003 53.800.004 53.800.004 53.800.005 53.800.005 53.800.007 53.800.007 53.800.008 53.800.014 53.800.015 53.800.015 53.800.016 53.800.016 5501-0106 5501-0107 5501-0108 5501-0109 5501-0110 5501-0111 5501-0112 5501-0113 5501-0114 5501-0115 5501-0116 5501-0120 5501-0122 5501-0167 5501-0178 5501-0179 5501-0180 5501-0181 5501-0182

448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 452 452 452 452 452 452 452 458 22 312S 69 27 27 78 07 011 002 15 448 013 20 15 011 422 276S 275S 276S 275S 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

11 12 19 14 15 16 17 26 23 24 25 20 18 21 2 5 6 7 3a 7a 4a 3 33 5 10 85 85a 16 21 12 35 24 26a 23 4 14 11 1 20a 33 20 28 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 6 10 9 8 7 5

5501-0183 5501-0184 5501-0185 5501-0186 5501-0187 5501-0188 5501-0189 5501-0190 5501-0191 5501-0192 5501-0193 5501-0194 5501-0195 5501-0196 5501-0197 5501-0197 5501-0199 5501-0208 5501-0211 5501-0219 5501-0304 5501-0310 5501-0397 5501-0398 5501-0399 5501-0403 5501-0406 5501-0419 5501-0421 5501-0423 5501-0424 5501-0427 5501-0434 5501-0504 5501-0508 5501-0508 5501-0517 5501-0527 5501-0701 5501-0702 5501-0713 5501-0714 5501-0716 5501-0728 5501-0905 5501-0905 5501-1112 5501-1315 5511-1804 5511-1804 5511-1818 5511-1902 5511-1902 5511-1902 5511-1902 5511-1902 5511-1914 5511-1914 5511-1914 5511-1916 5511-1916

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 04 04 04 04 04 04 04 04 005 15 005 005 005 07 07 07 07 07 07 09 09 11 013 18 122 18 23 23a 59 19 122 19 19 122 122 19

6 12 11 10 9 8 7 6 5 8 11 10 9 12 7 7 5 19 20 21 2 7 2 2 2 17 27 11 5 19 18 34 25 15 4 16 17 18 2 1 6 10 11 12 29 30 20 4 6 117 25 22 25 58 8 9 63 69 80 91 72

5511-1918 5511-1919 5511-1919 5511-1919 5511-1924 5511-1924 5511-1930 5511-1932 5511-1933 5511-1995 5511-1995 5511-2003 5511-2016 5511-2016 5511-2517 5511-2530 5511-2532 5511-2534 5511-2604 5511-2706 5511-2706 5511-2706 5511-2727 5511-2804 5511-2807 5511-2812 5511-3303 5511-3303 5511-3305 5511-3306 5511-3313 5511-3314 5511-3401 5511-3405 5511-3410 5511-3411 5511-3412 5511-3413 5511-3414 5511-3629 5511-3908 5511-3908 5511-5008 5511-5084 5511-5084 5511-5085 5511-5086 5511-5087 5511-5090 5511-5091 5511-5092 5511-5093 5511-5094 5511-5094 5511-5096 5511-5097 5511-5099 5511-5099 5511-5104 5511-5108 5511-5118

59 19 122 59 122 19 19 19 19 122 19 20 20 147 25 25 25 25 26a 29 21a 21 22 28 28 28 33 203 203 203 33 33 34 34 34 34 34 34 67 34 27 448 50 448 50 50 50 50 50 50 50 50 50 89 50 50 50 89 51 51 75

27 51 66 25 78 40 37 56 58 76 61 50 56 62 37 46 47 28 23 2 8 9 9 7 23 21 1 8 1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 2 7 7 50 33 27 65 46 45 42 39 38 40 47 48 9 44 91 50 6 8 9 53

5511-5205 5511-5353 5511-5353 5511-5362 5511-5730 5511-5730 5511-5730 5511-5730 5511-5910 5511-5917 5511-5917 5511-5917 5511-5917 5511-5919 5511-5919 5511-5919 5511-5929 5511-5938 5511-5938 5511-5938 5511-5939 5511-5941 5511-5942 5511-5943 5511-5944 5511-5944 5511-5946 5511-5946 5511-5947 5511-5947 5511-5950 5511-5998 5511-5999 5511-5999 5511-5999 5511-7505 5511-7506 5511-7507 5511-7509 5511-7513 5511-7515 5511-7516 5545-3010 5611-2719 5611-2719 5611-2719 5611-5827 5611-5827 5611-7961 5647-6302 5647-6303 5647-6304 5711-2101 5711-2703 5711-2725 5711-2725 5711-2733 5711-2735 5711-2737 5711-2737 5711-2737

013 79b 71 302S 80 312S 66 353 59 147 23 23a 59 59 23a 147 59 59 23a 23 59 59 59 59 59 23a 59 23a 23a 59 59 59 23 23a 59 75 75 75 75 75 75 75 185 185 27 22 353 58a 79b 63 63 63 27 27 75 68 27 29 29 21 21a

24 301 8 25 96 4 26 11 44 64 16a 22 16 15 2 54 45 31 41 59 40 42 4 17 13 19 49 15 9 3 46 38 73 63 28 26 25 24 44 52 30 32 62 31 41 7 50 59 2 22 20 19 54 73a 3 42 59 24 6 19 5

294

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5711-2811 5711-2814 5711-2818 5711-2818 5711-2818 5711-2818 5711-2818 5711-2818 5711-2818 5711-2819 5711-2861 5711-3405 5711-3413 5711-5514 5711-5514 5711-6807 5718-6803 5718-6804 5718-6805 5718-7917 5718-7957 5718-7957 5745-3011 58.259.907 5911-1904 5911-1904 5911-1910 5911-1910 5911-1920 5911-1920 5911-1928 5911-1928 5911-1928 5911-1930 5911-1930 5911-2001 5911-2001 5911-2002 5911-2002 5911-2003 5911-2003 5911-2004 5911-2005 5911-2008 5911-2008 5911-2011 5911-2012 5911-2012 5911-2013 5911-2015 5911-2015 5911-2025 5911-2026 5911-2028 5911-2030 5911-2032 5911-2032 5911-2033 5911-2033 5911-2034 5911-2035

28 67e 67f 67b 67c 67c 67d 67e 67f 28 67e 67 34 55S 66 68 68 68 68 73 73 79b 185 67 122 19 122 19 122 19 122 59 19 122 19 20 147 147 20 20 147 20 20 147 20 20 20 147 20 147 20 20 20 20 147 147 20 147 20 20 20

24 17 22 22 22 22 22 22 22 3 14 2 8 3 8 17 15 28 16 10 16 24 50 2 17 16 105 86 113 94 102 53 83 111 92 10 9 26 31 27 22 24 3 29 34 38 14 12 12 23 28 25 5 49 1 40 41 34 39 48 47

5911-2037 5911-2041 5911-2060 5911-2102 5911-2103 5911-2104 5911-2106 5911-2107 5911-2109 5911-2113 5911-2118 5911-2119 5911-2120 5911-2121 5911-2123 5911-2125 5911-2128 5911-2139 5911-2207 5911-2208 5911-2210 5911-2216 5911-2216 5911-2406 5911-2503 5911-2508 5911-2510 5911-2522 5911-2523 5911-2524 5911-2533 5911-2597 5911-3501 5911-3502 5911-3503 5911-3504 5911-3505 5911-3506 5911-3507 5911-3512 5911-3512 5911-3512 5911-3513 5911-3514 5911-3515 5911-3517 5911-3517 5911-3541 5911-3544 5911-3556 5911-3559 5911-3563 5911-3564 5911-3566 5911-3567 5911-3571 5911-4901 5911-4903 5911-4909 5911-4910 5911-4911 *

20 20 147 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 21a 22 68 22 68 69a 24 25 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35 35 35 147 20 35 35 35 35 35 27 35 35 35 35 35 35 35 35 35 49 49 49 49 49

40 8 39 32 35 42 20 19 23 22 37 12 11 50 43 22 21 55 37 14 37 27 9 16 8 5 61 60 66 55 74 75 123 81 126 125 129 132 133 27 32 117 100 101 106 103 36 118 122 110 123 119 128 98 102 105 4 1 14 8 9

5911-4916 5911-4917 5911-4918 5911-4919 5911-4920 5911-4921 5911-4922 5911-4923 5911-5004 5911-5005 5911-5008 5911-5010 5911-5011 5911-5012 5911-5013 5911-5015 5911-5016 5911-5020 5911-5021 5911-5022 5911-5030 5911-5050 5911-5101 5911-5417 5911-5418 5911-5419 5911-5420 5911-5421 5911-5422 5911-5423 5911-5434 5911-5609 5911-5612 5911-5621 5911-5635 5911-5636 5911-5652 5911-5662 5911-5675 5911-5677 5911-5678 5911-5712 5911-5734 5911-5767 5911-5771 5911-5775 5911-5785 5911-5829 5911-5848 5911-5848 5911-6401 5911-6613 5911-6614 5911-6615 5911-6643 5911-6643 5911-6643 5911-6683 5911-6684 5911-6685 5911-7301

49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 54 54 54 54 54 54 54 54 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 353 353 353 58a 353 353 353 353 58a 64 66 66 66 66 55S 55S 66 66 66 73

12 19 21 17 23 24 2 3 34 75 17 87 27 60 54 60 55 00 26 56 00 88 1 30 14 15 50 52 16 19 20 5 6 7 8 9 9a 10 11 12 14 149 143 146 16 94a 102 124 47 56 1 20 22 21 3 4 4a 38 38 38 3

5911-7305 5911-7306 5911-7307 5911-7308 5911-7309 5911-7312 5911-7313 5911-7315 5911-7320 5911-7330 5911-7501 5911-7502 5911-7503 5911-7504 5911-7505 5911-7511 5911-7512 5911-7514 5911-7515 5911-7516 5911-7518 5911-7519 5911-7521 5911-7580 5911-7611 5911-7612 5911-7701 5911-7703 5911-7703 5911-7735 5911-7736 5911-7741 5911-7742 5911-7743 5911-7745 5911-7746 5911-7812 5911-7827 5911-7828 5911-7834 5911-7836 5911-7843 5911-7844 5911-7846 5911-7852 5911-7853 5911-7854 5911-7855 5911-7858 5911-7859 5911-7862 5911-7864 5911-7865 5911-7866 5911-7869 5911-7870 5911-7875 5911-7893 5911-7896 5911-7906 5911-7907

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 89 89 79b 79b 87 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79b 79b

6 7 11 12 9 2 1 2 19 19 31 45 36 19 33 49 27 40b 12 40 40a 39 54 12 1 2 22 21 30 00 00 48 47 34 52 53 41 45 42 28 46 39 38 44 43 18 17 36 12 15 4 32 60 31 34 35 33 1 7 61 55

295

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5911-7908 5911-7909 5911-7935 5911-7936 5911-7937 5911-7938 5911-7939 5911-7945 5911-7950 5911-7962 5911-7963 5911-7976 5911-7977 5911-7978 5911-7979 5911-7982 5911-7994 5911-8410 5911-8411 5911-8425 5911-8426 5911-8708 5911-8713 5911-8716 5911-8720 5911-8721 5911-8723 5911-8724 5911-8725 5911-8726 5911-8727 5911-8728 5911-8728 5911-8729 5911-8737 5911-8740 5945-3010 5947-7611 5947-7612 60.121.002 60.121.003 60.121.005 60.121.011 60.121.015 60.121.016 60.121.017 60.121.021 60.121.021 60.121.024 60.121.024 60.121.033 60.121.034 60.121.035 60.121.036 60.121.112 60.121.118 60.121.901 60.121.902 60.122.001 60.122.002 60.122.003

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 87 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 71 84 84 84 84 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 185 89 89 122 122 122 122 122 122 122 122 122 19 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

59 60 00 00 1 18 19 30 29 104 102 175 176 177 174 103 26 33 22 40 37 20 8 6 21 22 17 19 27 34 35 25 25 33 7 18 20 1 2 50 39 47 40 29 30 28 74 74 106 71 45 43 46 46a 42 32 33 33a 45a 81 44

60.122.005 60.122.008 60.122.008 60.122.010 60.122.011 60.122.016 60.122.016 60.122.017 60.122.017 60.122.021 60.122.022 60.122.024 60.122.113 60.147.010 60.147.015 60.147.015 60.147.015 60.147.015 60.147.016 60.147.016 60.147.018 60.147.020 60.147.025 60.147.026 60.147.030 60.147.040 60.147.040 60.147.101 60.147.102 60.147.103 60.147.104 60.147.901 60.147.901 60.147.901 6001-1301 6001-1360 6011- 6725 6011- 6727 6011-0081 6011-0082 6011-0083 6011-0084 6011-0093 6011-0094 6011-1801 6011-1803 6011-1804 6011-1805 6011-1902 6011-1902 6011-1903 6011-1906 6011-1907 6011-1908 6011-1909 6011-1911 6011-1912 6011-1913 6011-1913 6011-1919 6011-1919

122 19 122 122 122 19 122 122 19 122 122 122 122 147 23a 147 20 59 147 20 147 147 147 147 147 147 20 147 147 147 147 147 19 122 013 013 67d 67d 002 003 002 003 002 003 18 18 18 18 19 122 19 19 19 19 19 19 19 122 19 19 122

73 65 83 85 62 77 94a 96a 74 72 37 41a 53 45 1 16 18 1 16 18 7 10 33 3 64 27a 32a 59 48 46 47 57 2 2 25 3 0 0 43 33 43 33 43 33 1 7 1 30 23 24 28 38 34 33 29 59 57 70 55 15 16

6011-1921 6011-1921 6011-1922 6011-1922 6011-1922 6011-1922 6011-2001 6011-2008 6011-2008 6011-2030 6011-2202 6011-2203 6011-2204 6011-2402 6011-2403 6011-2404 6011-2405 6011-2405 6011-2407 6011-2408 6011-2409 6011-2410 6011-2510 6011-2803 6011-2804 6011-2806 6011-2807 6011-2808 6011-5206 6011-5210 6011-5219 6011-5226 6011-5611 6011-5613 6011-5615 6011-5619 6011-5645 6011-5712 6011-5748 6011-5748 6011-5748 6011-5802 6011-5811 6011-6002 6011-6003 6011-6004 6011-6005 6011-6006 6011-6007 6011-6010 6011-6011 6011-6014 6011-6015 6011-6016 6011-6017 6011-6020 6011-6022 6011-6023 6011-6024 6011-6025 6011-6026

19 122 19 23 23a 122 20 20 147 20 22 22 22 24 24 24 19 24 24 24 24 24 25 28 28 28 28 28 312S 312S 312S 312S 354 354 354 354 354 353 353 353 354 58a 58a 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

3 3 44a 46 54 25a 49 20 18 1 36 32 5 2 1 6 27 7 20 19 17 12 56 31 32 18 8 27 1 2 7 20 15 16 17 18 18a 27a 100 104 19 4 7 29 5 44 48 60 70 21 72 74 65 76 42 43 82 49 40 35 16

6011-6027 6011-6030 6011-6032 6011-6034 6011-6035 6011-6039 6011-6041 6011-6043 6011-6052 6011-6056 6011-6057 6011-6061 6011-6062 6011-6071 6011-6081 6011-6096 6011-6705 6011-6720 6011-6722 6011-6723 6011-6724 6011-6726 6011-6901 6011-6902 6011-6903 6011-6906 6011-6907 6011-6910 6011-6951 6011-7002 6011-7003 6011-7004 6011-7011 6011-7011 6011-7122 6011-7123 6011-7124 6011-7125 6011-7126 6011-7128 6011-7129 6011-7133 6011-7134 6011-7137 6011-7904 6011-7907 6011-7913 6011-7915 6011-7927 6011-7958 6011-7960 6011-7962 6011-7964 6011-7966 6011-7967 6011-7974 6011-7985 6011-7993 6011-7994 6011-8401 6011-8402

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 67a 67e 67f 67e 67e 67e 69 69 69 69 69 69 69 70a 70a 70a 70a 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 84 84

68 9 36 31 32 88 47 33 28 93 92 90 83 6 6 94 0 0 0 0 0 0 9 3 6 5 11 10 4 1a 11a 8a 3a 6a 11 10 2 5 14 13 12 15 9 16 64 65 50 32 83 40 9 78 109 118 116 179 33 113 114 32 39

296

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

6011-8410 6011-8411 6011-8417 6011-8418 6011-8421 6011-8422 6011-8423 6011-8424 6011-8425 6011-8441 6011-8442 6011-8701 6011-8703 6011-8705 6011-8711 6011-8712 6045-3004 6045-3005 6045-3006 6045-3010 6045-3013 6045-6702 6045-6742 6045-6742 6045-6742 6211-2015 6211-2102 6211-2102 6211-2157 6211-2157 6211-2157 6211-2161 6211-2161 6211-2161 6211-2162 6211-2162 6211-2162 6211-2164 6211-2164 6211-2166 6211-2166 6211-2304 6211-2305 6211-2306 6211-2307 6211-2308 6211-2309 6211-2310 6211-2311 6211-2313 6211-2314 6211-2317 6211-2318 6211-2319 6211-2511 6211-2801 6211-2802 6211-2803 6211-2804 6211-2805 6211-2810 * * *

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 87 87 87 87 87 185 185 185 185 185 67a 67c 67a 67b 29 21a 21 21a 21 29 21 29 21a 29 21 21a 21a 21 21 21a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 25 28 28 28 28 28 28

41 30 9 10 23 21 24 18 17 44 45 24 32 26 5 4 25 23 21 12 35 5 4 4 4 30 26 27 3a 6a 7 8a 3 7a 11 12a 4a 25 26 1 15 37 36 53 47 44 45 50 62 59 6 4 3 7 25 9 17 17 19 6 51

6211-2811 6211-2818 6211-2905 6211-2906 6211-2909 6211-2911 6211-2912 6211-2912 6211-2913 6211-2913 6211-2914 6211-2915 6211-3306 6211-3307 6211-3308 6211-3309 6211-3311 6211-4401 6211-5432 6211-5433 6211-5434 6211-5436 6211-5437 6211-5438 6211-5439 6211-5440 6211-5460 6211-5511 6211-5512 6211-5513 6211-5514 6211-5515 6211-5516 6211-5551 6211-5552 6211-5555 6211-5556 6211-5561 6211-5562 6211-5573 6211-5604 6211-5612 6211-5612 6211-5715 6211-5716 6211-5717 6211-5718 6211-5727 6211-5728 6211-5774 6211-5803 6211-5803 6211-5805 6211-5807 6211-5815 6211-5815 6211-5816 6211-5816 6211-5817 6211-5821 6211-5824

28 28 29 29 29 29 25 29 25 29 29 29 33 33 33 33 33 44a 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 55S 79b 354 353 354 353 353 353 353 354 353 354 353 58a 58a 58a 353 58a 353 58a 58a 353 58a

11 12 63 54 58 25 52 55 53 56 57 22 4 4 4 5 6 12 47 8 10 5 18 4 2 1 57 5 6 7 8 9 10 11 11 5 6 5 6 76a 20 105 22 25 21 24 23 23 90 24 22 32 31 35 37 47 32 42 43 33 11

6211-5832 6211-5832 6211-5841 6211-5842 6211-5843 6211-5851 6211-5863 6211-5863 6211-6610 6211-6612 6211-6613 6211-6614 6211-6615 6211-6617 6211-6618 6211-6619 6211-6622 6211-6623 6211-6623 6211-6703 6211-6704 6211-6708 6211-6712 6211-6713 6211-6728 6211-6760 6211-6783 6211-6801 6211-6802 6211-7108 6211-7112 6211-7113 6211-7117 6211-7804 6211-7807 6211-7808 6211-7814 6211-7853 6211-7854 6211-7855 6211-7856 6211-7859 6211-7867 6211-7908 6211-7913 6211-7915 6211-7916 6211-7917 6211-7918 6211-7919 6211-7920 6211-7925 6211-7925 6211-7930 6211-7950 6211-7951 6211-7960 6211-7961 6211-7966 6211-7967 6211-7968 * * * * * *

353 58a 58a 58a 58a 58a 58a 353 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 66 67e 67d 67e 67e 67e 67e 67e 67 68 68 71 71 71 71 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 55S 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b

31 41 34 33 0 12 8 126 39 30 16 17 11 28 23 24 15 97 25 13 13 13 14 17 13 11 1 50 14 25 1 1 30 52 19 50 25 2 3 14 13 61 8 30 182 197 199 194 186 187 183 11a 43 13 26 25 17 14 200 201 189

6211-7969 6211-7970 6211-7971 6211-7978 6211-7986 6211-8201 6211-8202 6211-8203 6245-2504 6245-2505 6245-2506 6245-2711 6245-2712 6245-2718 6245-2720 6245-2725 6245-2730 6245-2731 6245-2732 6245-2733 6245-4403 6245-4404 6245-4503 6245-4504 6245-4505 6245-4506 6245-4508 6245-5101 6245-5325 6245-5615 6245-5618 6245-5624 6245-5624 6245-5673 6245-5703 6245-5707 6245-5721 6245-5724 6245-5728 6245-5736 6245-5737 6245-5739 6245-5758 6245-5760 6245-5767 6245-5770 6245-5771 6245-5772 6245-5809 6245-6613 6245-6801 6245--7002 6245-7003 6245-7004 6245-7005 6245-7801 6245-7802 6245-7803 6245-7804 6245-7807 6245-7902

79b 79b 79b 79b 79b 82 82 82 25 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 44a 44a 45a 45a 45a 45a 45a 51 302S 354 354 354 353 354 353 353 353 353 353 353 353 353 353 58a 353 354 354 354 58a 66 68 70e 70e 70e 70e 78 78 78 78 78 79b

188 190 195 31 31 33 21 31 73 31 33 3d 19c 9 134 65 3 6a 86 86 13a 17 3 4 5 6 7 1a 27 25 26 27 160 28 117 137 86 156 152 153 136 98 151 57 45a 28a 29 30 18 27 14 3 3 4 5 55 56 57 24 54 67

297

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

6245-7903 6245-7904 6245-7905 6245-7916 6245-7917 6245-7926 6245-7927 6245-7928 6245-7929 6245-7931 6245-7932 6245-7933 6245-7936 6245-7937 6245-7938 6245-7939 6245-7940 6245-7941 6245-7942 6245-7943 6245-7945 6245-7945 6245-7946 6245-7947 6245-7948 6245-7950 6245-7951 6245-7951 6245-7954 6245-7955 6245-7956 6245-7960 6245-7963 6245-7964 6245-7965 6245-7966 6245-7967 6245-7968 6245-7969 6245-7970 6245-7973 6245-7974 6245-7975 6245-7976 6245-7979 6245-7981 6245-7983 6245-7985 6245-7986 6245-7987 6245-7988 6245-7989 6245-7990 6245-7991 6245-7998 6245-7999 6245-8701 6245-8705 6245-8706 6245-8725 6246-5804

79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 87 87 87 87 58a

62 66 63 57 56 172 214 209 207 111 97 90 94 87 96 89 126 107 97 44 225 211 96 202 77 28 120 38 158 139 145 7 215 146 147 54 224 219 39a 28 222 221 1 55 18 104 203 51 20 202 218 212 39 122 88 88a 24b 35 13 13 17

6246-5840 6246-5850 6246-7811 6246-7814 6246-7815 6246-7816 6246-7817 6246-7818 6246-7819 6246-7821 6246-7822 6246-7823 6246-7827 6246-7829 6246-7831 6246-7832 6246-7833 6246-7834 6246-7836 6246-7837 6246-7840 6246-7842 6246-7845 6246-7847 6246-7849 6246-7851 6246-7855 6246-7861 6246-7862 6246-7863 6246-7864 6246-7865 6246-7867 6246-7870 6246-7871 6246-7872 6246-7874 6246-7875 6246-7876 6246-7877 6246-7878 6246-7879 6246-7880 6246-7881 6246-7882 6246-7883 6246-7884 6246-7885 6246-7886 6246-7887 6246-7893 6246-7895 6246-7996 63.272.001 63.272.010 63.275.001 63.275.001 63.275.002 63.275.002 63.275.011 63.275.011

58a 58a 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 79b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 79b 79b 79b 79b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 78b 79b 79b 78b 79b 79b 35S 35S 276S 275S 276S 275S 275S 276S

6 5 7a 310 311 312 313 314 157 152 151 148 8 128 307 308 309 127 305 166 304 165 171 162 306 1 2 10 13 14 18 17 32 132 150 153 167 3 4 5 6 7 8 9 11 15 16 21 302 315 31 129 154 3 4 3a 18 3 12 13 4

63.275.501 63.275.901 63.275.901 63.275.902 63.275.902 63.275.902 63.275.902 63.275.903 63.275.903 63.275.905 63.275.905 63.275.906 63.275.906 63.275.906 63.275.906 63.275.907 63.275.907 6701-0127 6701-0242 6701-0332 6701-0731 6701-0737 6701-0738 6701-0739 6711-1803 6711-1906 6711-1906 6711-1907 6711-1907 6711-1907 6711-1907 6711-1909 6711-1909 6711-1910 6711-1910 6711-1910 6711-1912 6711-1912 6711-1912 6711-1999 6711-1999 6711-2205 6711-2206 6711-2208 6711-2209 6711-2210 6711-2212 6711-2214 6711-2216 6711-2221 6711-2222 6711-2223 6711-2224 6711-2225 6711-2226 6711-2227 6711-2229 6711-2231 6711-2232 6711-2246 6711-2247

275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 002 002 003 07 07 07 07 18 19 122 19 23a 122 23 122 19 59 19 122 59 19 122 19 122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

36 17 6 16a 8 16 5 16a 8 17 6 16a 8 16 5 16a 8 23 24 3 9 15 16 17 17 73 92 50 60 65 77 104 85 51 78 97 26 70 89 71 90 44 43 55 54 53 52 50 47 27 25 24 21 23 28 31 15 38 42 4 2

6711-2248 6711-2256 6711-2265 6711-2271 6711-2274 6711-2275 6711-2298 6711-2299 6711-2299 6711-2299 6711-2402 6711-2410 6711-2410 6711-2416 6711-2418 6711-2419 6711-2505 6711-2617 6711-2617 6711-2634 6711-2634 6711-2634 6711-3301 6711-3302 6711-3402 6711-3403 6711-3405 6711-3515 6711-5708 6711-5711 6711-5711 6711-5712 6711-5712 6711-5713 6711-5713 6711-5723 6711-5723 6711-5765 6711-5901 6711-5903 6711-5911 6711-5911 6711-5911 6711-5930 6711-5930 6711-5999 6711-8005 6711-8006 6711-8009 6711-8010 6711-8014 6711-8015 6711-8017 6711-8020 6711-8206 6711-8214 6711-8216 6711-8220 6711-8221 6711-8229 6711-8230

22 22 22 22 22 22 22 23 122 19 19 147 20 24 24 24 25 26a 74 68 74 26a 33 33 34 34 34 35 353 353 58a 353 58a 58a 353 353 58a 353 59 59 59 23 23a 59 23a 59 80 80 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 82 82

1 49 60 29 59 48 56 78 76 61 32 51 57 14 15 13 10 67 25 59 26 68 9 10 9 10 11 107 12 27 37 36 46 48 38 39 49 119 20 41 37 79 61 22 5 39 9 48 47 5c 23 18 58 10 123 52 117 77 96 53 60

298

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

6711-8262 6711-8805 6711-8901 6711-8902 6711-8902 6711-8904 6711-8905 6711-8906 6711-8906 6718-2203 6718-5814 6718-5814 6745-3006 6745-3070 6745-3220 6745-3220 6745-3220 6745-5017 6745-5022 6745-5030 6745-5031 6745-6301 6745-6302 6745-6303 6745-6304 6745-6305 6745-6306 6745-6394 6745-6397 6745-6398 6745-6399 68.016.094 68.017.091 68.022.012 68.022.025 68.022.103 6901-0155 6901-0168 6901-0171 6901-0178 6901-0179 6901-0181 6901-0275 6901-0282 6901-0283 6901-0287 6901-0373 6901-0380 6901-0381 6901-0386 6901-0393 6901-0395 6901-0553 6901-0554 6901-0555 6901-0556 6901-0557 6901-0559 6901-0562 6901-0565 6901-0566

82 75 89 89 89 89 89 89 50 22 58a 353 185 185 67b 67c 67c 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 07 017 15 15 014 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 005 005 005 005 005 005 005 005 005

100 51 3 5 5 4 11 10 49 10 53 43 56 58 7 7a 7a 93 97 64 95 23 7 8 9 6 21 00 00 00 00 18 6 13 17 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 4 11 10 5 6 7 10 6 11 9 19 20 21 22 23

6901-0735 6901-0746 6901-1443 6901-1730 6911-2101 6911-2101 6911-2105 6911-2105 6911-2106 6911-2107 6911-2107 6911-2112 6911-2112 6911-2601 6911-2602 6911-2609 6911-2609 6911-2609 6911-2610 6911-2610 6911-2611 6911-2619 6911-2620 6911-2621 6911-2621 6911-2621 6911-2622 6911-2622 6911-2622 6911-2626 6911-2705 6911-2726 6911-2749 6911-2752 6911-2753 6911-2768 6911-2769 6911-2797 6911-2801 6911-5010 6911-5305 6911-5306 6911-5392 6911-5508 6911-5509 6911-5510 6911-5511 6911-5901 6911-5910 6911-5952 6911-5952 6911-5957 6911-5957 6911-5957 6911-5958 6911-6252 6911-6260 6911-6270 6911-6280 6911-6290 6911-6296

07 07 014 17 21 21a 21 21a 21 21a 21 21a 21 26a 26a 68 26a 74 74 26a 26a 26a 26a 26a 68 74 68 74 26a 26a 27 27 27 29 29 27 27 27 28 50 71 71 302S 79b 79b 55S 353 59 59 23a 59 19 59 122 59 62 62 62 62 62 62

19 20 2 1 16 40 14 24 17 13 13 18 22 62 63 63 66 27 28 70 60 59 71 64 61 29 66 30 79 73 22 24 82 19 18 32 33 14 40 00 21 23 28 00 00 12 115 40 5 11 9 98 23 6 24 5 15 14 13 16 1

6911-6702 6911-6752 6911-6764 6911-6780 6911-6802 6911-6803 6911-6805 6911-6808 6911-6813 6911-6816 6911-6817 6911-6818 6911-6818 6911-6820 6911-6821 6911-6822 6911-6823 6911-6824 6911-6824 6911-6827 6911-6828 6911-6828 6911-6828 6911-6829 6911-6829 6911-6831 6911-6839 6911-6839 6911-6842 6911-6850 6911-6850 6911-7504 6911-7505 6911-7507 6911-7509 6911-7510 6911-7510 6911-7510 6911-7510 6911-7513 6911-7980 6911-7990 6911-8501 6911-8502 6911-8504 6911-8551 6911-8552 6911-8553 6911-8554 6911-8705 6911-8706 6911-8707 6911-8711 6911-8712 6918-2202 6918-2502 6918-5408 6918-5417 6918-5418 6918-5419 6918-5420

67d 67b 67d 67b 68 68 68 68 68 68 68 69a 68 68 68 68 68 68 69a 68 69a 78 68 68 69a 09 68 69a 68 68 69a 75 75 75 75 21a 29 21 75 75 79b 79b 85 85 85 85 85 85 85 87 87 87 87 87 22 25 54 54 54 54 54

16 7 14a 7 11 40 38 68 71 35 37 16 32 67 10 8 9 5 9 58 22 10 12 2 20 8 31 17 57 1 6 11 2 15 9 10 15 4 6 1 124 136 13 35 30 20 14 14a 14b 15 14 16 31 29 6 50 38 12 39 25 22

6918-5422 6918-5428 6918-5429 6918-5431 6918-5432 6918-5435 6918-5439 6918-5440 6918-5444 6918-5720 6918-5726 6918-5771 6918-5771 6918-6613 6918-8107 6918-8108 6918-8112 6918-8130 6918-8204 6918-8205 6918-8211 6918-8214 6918-8222 6918-8245 7001-0679 7001-0883 7001-0885 7001-0893 7001-1168 7001-1172 7001-1179 7001-1184 7001-1190 7001-1194 7001-1302 7001-1306 7001-1307 7001-1316 7001-1470 7011-2106 7011-2107 7011-2114 7011-2114 7011-2141 7011-2141 7011-2151 7011-2152 7011-2153 7011-2154 7011-2155 7011-2156 7011-2157 7011-2158 7011-2159 7011-2160 7011-2645 7011-2702 7011-2703 7011-2704 7011-2705 7011-2706

54 54 54 54 54 54 54 54 54 353 353 353 57a 66 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 013 009 009 009 11 11 11 11 11 11 013 013 013 013 014 21a 21a 21a 21 21a 21 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 21b 26a 27 27 27 27 27

32 23 31 37 35 11 13 6 9 118 101 72 34 38 4 2 3 1 42 43 5 26 12 27 26 7 8 9 3 6 5 11 17 10 27 28 29 30 12 30 33 17 2 53 25 15 11 8 3 5 4 6 13 12 14 76 83 81 84 80 90

299

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

7011-2706 7011-2712 7011-2726 7011-2727 7011-2728 7011-2731 7011-2732 7011-2733 7011-2734 7011-2735 7011-2736 7011-2737 7011-2741 7011-2742 7011-2743 7011-2746 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2762 7011-2767 7011-2768 7011-2774 7011-2903 7011-2903 7011-2903 7011-2904 7011-2904 7011-2904 7011-2906 7011-2913 7011-2914 7011-3512 7011-3521 7011-3523 7011-3905 7011-3905 7011-3924 7011-3924 7011-3925 7011-3925 7011-3926 7011-3926 7011-3927 7011-3927 7011-4201 7011-4202 7011-4205 7011-4206 7011-4209 7011-4210 7011-4211 7011-4212 7011-4213 7011-4405

26a 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 49 75 185 80 33 448 50 80 34 27 27 27 27 29 21a 21 21 29 21a 29 29 29 35S 35S 35S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 275S 42 42 42 42 42 42 42 42 42 44a

40 76 55 53a 53 34 25 5 23 27 26 35 96 93 88 2 16 18 70 80 11 29 35 80 12 49 73 131a 89 4 6a 7a 11a 5 14a 34 23 12 5 6 7 21 34 22 35 22 35 22 35 22 35 10 11 12 13 9 4 3 7 8 16

7011-4406 7011-4407 7011-4408 7011-4409 7011-4629 7011-4632 7011-4634 7011-4647 7011-4802 7011-4803 7011-4804 7011-4805 7011-4901 7011-4902 7011-4912 7011-4913 7011-4935 7011-4940 7011-5001 7011-5002 7011-5003 7011-5004 7011-5005 7011-5006 7011-5008 7011-5009 7011-5010 7011-5011 7011-5015 7011-5017 7011-5102 7011-5102 7011-5103 7011-5110 7011-5301 7011-6012 7011-6013 7011-6301 7011-6320 7011-6402 7011-6413 7011-6414 7011-6753 7011-6757 7011-6757 7011-6764 7011-6764 7011-6806 7011-6807 7011-6813 7011-6830 7011-6831 7011-6832 7011-6832 7011-6901 7011-6902 7011-6902 7011-7002 7011-7003 7011-7004 7011-7012 * * *

44a 44a 44a 44a 83 422 422 83 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 458 51 51 302S 60 60 63 63 64 64 64 67b 67c 67b 67b 67c 68 68 68 68 68 68 74 68 68 69a 70b 70b 70b 70b

7 15 8 10 1 8 9 2 6 1 4 5 27 13 10 11 00 00 7 8 13 11 90 15 16 18 23 24 21a 89a 13 2 10 21 27 60 70 1 00 8 14 17 6 4 4 7 7a 27 74 70 90 64 65 26a 14 11a 9 7 6 4 1

7011-7206 7011-7441 7011-7551 7011-7972 7011-7973 7011-7974 7011-7975 7011-7976 7011-7977 7011-8003 7011-8003 7011-8004 7011-8005 7011-8006 7011-8007 7011-8008 7011-8009 7011-8012 7011-8013 7011-8014 7011-8015 7011-8016 7011-8017 7011-8017 7011-8018 7011-8022 7011-8023 7011-8024 7011-8025 7011-8028 7011-8035 7011-8035 7011-8036 7011-8037 7011-8037 7011-8037 7011-8045 7011-8045 7011-8051 7011-8060 7011-8061 7011-8062 7011-8103 7011-8104 7011-8106 7011-8109 7011-8111 7011-8112 7011-8113 7011-8114 7011-8115 7011-8116 7011-8117 7011-8118 7011-8119 7011-8120 7011-8121 7011-8122 7011-8123 7011-8124 7011-8125 *

448 74 75 79b 79b 79b 79b 79b 79b 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 448 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

30 37 55 204 205 218 212 213 210 11c 5b 11b 19 16 29 27 52 63 5a 26 5 11 5e 11a 8 88 63 1 14 4 73 73 39 72 31 72 102 102 22 21a 21 20 52 48 21 11 50 51 22 44 18 14 27 36 25 24 32 29 40 37 39

7011-8126 7011-8128 7011-8129 7011-8130 7011-8132 7011-8133 7011-8134 7011-8138 7011-8140 7011-8141 7011-8202 7011-8203 7011-8204 7011-8205 7011-8206 7011-8207 7011-8209 7011-8211 7011-8212 7011-8213 7011-8214 7011-8215 7011-8216 7011-8217 7011-8218 7011-8219 7011-8221 7011-8225 7011-8226 7011-8227 7011-8228 7011-8229 7011-8231 7011-8241 7011-8242 7011-8245 7011-8250 7011-8251 7011-8252 7011-8309 7011-8701 7011-8702 7011-8703 7047-1303 7047-6203 7047-6240 7101-0102 7101-0103 7101-0169 7101-0303 7101-0304 7101-0309 7101-0311 7101-0312 7101-0405 7101-0406 7101-0408 7101-0428 7101-0501 7101-0506 7101-0507 * * * *

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 87 87 87 013 62 62 002 002 002 003 003 003 003 003 04 04 04 04 005 005 005

41 20 6 28 47 23 17 38 53 33 63 107 68 56 49 35 69 14 11 10 6 22 64 36 16 55 19 29 7 13 105 67 91 121 51 98 4 1 11 4 24c 32 26 11 12 17 36 37 38 8 9 12 13 14 1 2 28 14 3 26 27

300

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

7101-0510 7101-0510 7101-0571 7101-0572 7101-0612 7101-0618 7101-0825 7101-0834 7101-0852 7101-0884 7101-0884 7101-0894 7101-0898 7101-1295 7201-0177 7201-0206 7201-0207 7201-0208 7201-0262 7201-0303 7201-0304 7201-0305 7201-0401 7201-0402 7201-0403 7201-0404 7201-0405 7201-0406 7201-0407 7201-0408 7201-0411 7201-0412 7201-0413 7201-0414 7201-0415 7201-0416 7201-0417 7201-0418 7201-0421 7201-0422 7201-0423 7201-0424 7201-0425 7201-0426 7201-0710 7201-0714 7201-0720 7201-0801 7201-0887 7201-0902 7201-0903 7201-0904 7201-0905 7201-0944 7201-1150 7201-1151 7201-1303 7201-1310 7201-1360 7211-0040 7211-0041

15 005 005 005 017 017 85 009 312S 85 009 009 009 011 002 002 002 002 002 003 003 003 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 07 07 07 009 009 09 09 09 09 09 11 11 013 013 013 77 77

19 28 12 12 7 8 29 10 6 33 5 6 11 13 39 40 40a 41 42 8 16 17 24 25 37 36 36 36 36 36 21 38 41 48 43 47 46 46 46 46 46 39 23 26 7 22 23 15 2 44 43 42 41 34 14 15 31 33 3 0 0

7211-0042 7211-0099 7211-1908 7211-1912 7211-1912 7211-1912 7211-1912 7211-1915 7211-1915 7211-1915 7211-1931 7211-1931 7211-1955 7211-1957 7211-1957 7211-1960 7211-1960 7211-2303 7211-2304 7211-2305 7211-2307 7211-2308 7211-2309 7211-2311 7211-2312 7211-2313 7211-2314 7211-2315 7211-2317 7211-2318 7211-2319 7211-2321 7211-2322 7211-2323 7211-2324 7211-2325 7211-2326 7211-2327 7211-2328 7211-2329 7211-2331 7211-2331 7211-2332 7211-2332 7211-2334 7211-2336 7211-2353 7211-2353 7211-2354 7211-2354 7211-2354 7211-2354 7211-2354 7211-2360 7211-2380 7211-2506 7211-2602 7211-2606 7211-2607 7211-2608 7211-2609

77 003 19 23 23a 19 122 20 19 122 19 122 19 19 122 122 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23a 23 23a 23 23 23 23a 23 23a 59 147 20 23 23 25 26a 26a 26a 26a 26a

0 18 47 20 23 6 7 46 102 49 101 48 43 100 58 59 99 12 9 8 6 72 45 43 36 33 34 31 71 69 70 67 64 38 37 55 52 63 15 16 29 32 50 34 17 2a 25 28 13b 8 2 42 43 41 2 1 5 10 17 15 18

7211-2611 7211-2612 7211-2613 7211-2615 7211-2618 7211-2619 7211-2620 7211-2621 7211-2625 7211-2626 7211-2627 7211-2630 7211-2637 7211-2643 7211-2644 7211-2680 7211-3301 7211-3306 7211-3307 7211-3321 7211-3401 7211-3402 7211-3403 7211-3407 7211-3408 7211-3485 7211-3486 7211-3701 7211-3702 7211-3703 7211-3704 7211-3705 7211-3705 7211-3706 7211-3706 7211-3710 7211-3712 7211-3714 7211-3717 7211-3717 7211-3720 7211-3723 7211-3745 7211-3913 7211-4812 7211-4815 7211-4821 7211-4898 7211-4899 7211-4901 7211-4902 7211-4904 7211-4940 7211-5001 7211-5002 7211-5004 7211-5005 7211-5006 7211-5008 7211-5010 7211-5011

26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 276S 276S 276S 276S 85 276S 85 276S 276S 276S 276S 276S 275S 276S 276S 85 011 448 448 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50

58 61 44 25 26 45 50 32 56 57 46 41 4 77 78 6 7 13 14 15 13 14 15 16 17 00 00 23 24 25 26 37 26 38 26 27 28 29 30 36 31 31a 0 13a 51 52 7a 7a 3 27 13 24 00 83 80 86 92 85 82 46 88

7211-5020 7211-5210 7211-5401 7211-5402 7211-5403 7211-5404 7211-5405 7211-5411 7211-5416 7211-5431 7211-5432 7211-5433 7211-5434 7211-5435 7211-5436 7211-5437 7211-5438 7211-5439 7211-5440 7211-5441 7211-5442 7211-5443 7211-5444 7211-5452 7211-5453 7211-5456 7211-5460 7211-6801 7211-6804 7211-6805 7211-6806 7211-6807 7211-7401 7211-7402 7211-7403 7211-7404 7211-7405 7211-7406 7211-7408 7211-7410 7211-7411 7211-7411 7211-7412 7211-7414 7211-7415 7211-7420 7211-7430 7211-7440 7211-7443 7211-7447 7211-7701 7211-7702 7211-7703 7211-7704 7211-7705 7211-7706 7211-7926 7211-7987 7211-7987 7211-8001 7211-8008

50 312S 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 68 68 68 68 68 74 74 74 74 74 74 74 74 45a 74 74 74 74 74 74 74 74 74 77 77 77 77 77 77 79b 79b 79b 80 80

00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 36 40 46 21 54 48 55 3 3 34 33 34 33 0 0 0 56 25 47 51 52 50 1 2 3 4 5 35 8 9 8 10 34 13 14 32 33 15 12 36 13 14 6 23 24 1 99 169 12 5d 86

301

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

7211-8011 7211-8019 7211-8021 7211-8025 7211-8025 7211-8026 7211-8027 7211-8027 7211-8028 7211-8300 7211-8707 7211-8709 7211-8709 7245-2601 7245-2602 7245-2604 7245-2612 7245-2615 7245-2616 7245-2618 7245-2619 7245-2620 7245-2623 7245-2624 7245-2680 7245-2695 7245-3014 7245-3022 7245-3023 7245-3058 7245-3786 7245-3786 7245-3786 7245-3786 7245-4111 7245-4112 7245-4113 7245-4114 7245-4123 7245-4124 7245-4125 7245-4126 7245-4127 7245-4128 7245-4129 7245-4131 7245-4132 7245-4133 7245-4135 7245-4136 7245-4137 7245-4137 7245-4138 7245-4143 7245-4144 7245-4145 7245-4146 7245-4153 7245-4154 7245-4161 7245-4162

80 80 80 80 80 80 80 80 80 83 87 55S 87 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 26a 19 185 185 185 276S 275S 275S 276S 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 74 422 422 422 422 422 422 422 422 422

87 94 93 103 103 93 104 104 104 3 4 13 13a 21 55 20 00 31 30 51 51 53 12 11 24a 7 67 10 11a 5 5 14 37 32 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 16 32 34 35 36 37 40 40 41 42

7245-4163 7245-4166 7245-4167 7245-4168 7245-4170 7245-4181 7245-4182 7245-5005 7245-5006 7245-5007 7245-5008 7245-5009 7245-5010 7245-5011 7245-5012 7245-5013 7245-5014 7245-6902 7245-6902 7245-6903 7245-6903 7245-6905 7245-6906 7245-6906 7245-6920 7245-6920 7245-7926 7245-7926 7245-8701 7245-8702 7245-8703 732.940.09 7 732.940.09 8 7320-0097 7340-6704 7340-6705 7701-0701 7701-0793 7701-1504 7701-1508 7701-1514 7701-1524 772.940.09 6 772.940.09 7 773.940.00 5 78.010.024 78.013.023 78.013.023 78.014.030 78.108.023 78.121.026 78.121.026 78.121.027 78.121.041 78.121.041 78.121.041 78.121.041 78.121.041

422 422 422 422 422 422 422 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 69a 68 69a 68 69a 68 69a 68 69a 78b 79b 87 55S 87 002 002 005 67c 67c 07 07 15 15 005 15 002 002 002 09 353 58a 014 23a 19 122 122 23 23a 19 19 122

43 44 45 46 47 49 50 90 17 63 65 15 89a 23 16 24 64 3 4 3 4 4 14 4 3 1 12 90a 24a 13 13 200 200 30 0 0 24 25 27 1 29 10 200 200 200 17 34 44 13 48 105 60 41 47 55 25 45 26

78.135.025 78.227.051 78.231.034 78.231.034 78.231.034 78.250.011 78.258.901 78.267.910 78.272.011 78.302.445 78.302.478 78.345.215 78.350.162 78.350.283 78.350.573 78.350.916 78.350.928 78.350.929 78.350.931 78.350.933 78.350.935 78.350.937 78.350.938 78.351.440 78.351.440 78.351.539 78.351.539 78.351.942 78.351.944 78.358.905 78.358.925 78.358.944 78.358.945 78.358.946 78.383.901 78.420.008 78.420.915 78.444.015 78.444.050 78.448.079 78.448.160 78.450.062 78.450.063 78.450.150 78.450.150 78.450.170 78.450.170 78.450.170 78.450.180 78.450.180 78.450.190 78.450.230 78.800.108 78.800.112 78.800.112 78.800.192 78.800.192 78.800.901 78.800.915 78.800.915 78.800.916

60 26a 21a 29 21 85 67 67c 35S 302S 302S 66 84 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 58a 353 353 58a 58a 58a 354 354 354 354 354 70e 422 422 44a 44a 448 448 49 49 448 50 448 50 50 448 50 50 50 009 312S 009 276S 275S 448 276S 275S 276S

84 9 9a 1 10a 34a 2 7a 8 30 31 23a 38 57a 217 63 218 139 93 120 91 155 158 58 45 47a 61 13 1 32 33 34 35 36 2 51 2 19 18 33 33b 21 23 33a 93 33c 94 96 33d 97 94 18 13 8 14 33 38 34 34 39 35

78.800.927 78.800.927 7901-0096 7901-0109 7901-0228 7901-0232 7901-0233 7901-0249 7901-0281 7901-0282 7901-0302 7901-0304 7901-0721 7901-0727 7901-0733 7901-0896 7901-0897 7901-1104 7901-1105 7901-1111 7901-1115 7901-1120 7901-1140 7901-1181 7901-1182 7901-1284 7901-1285 7901-1286 7901-1287 7901-1295 7901-1296 7901-1401 7901-1404 7911-0099 80.227.024 89.373.091 90-5702 90-5703 90-5707 90-5707 90-5707 90-5707 90-5707 90-5707 90-5707 90-5707 90-5709 90-5709 90-5709 90-5709 90-5709 90-5709 90-5709 90-5709 90-5710 90-5710 90-5710 90-5711 90-5711 90-5712 90-5712

276S 275S 003 002 002 002 002 002 002 002 003 003 07 07 07 009 009 11 11 11 11 11 11 11 11 011 011 011 011 011 011 014 014 003 26a 58a 422 422 18 185 28 19 122 147 20 25 122 25 23a 28 23 19 60 59 23 28 60 147 20 60 60

36 40 18a 38 45 46 47 48 49 50 10 8 26 27 28 16 17 21 1 4 25 2 2 23 19 14 15 16 17 14 15 5 7 18 52 55 53 54 14a 19 29a 4a 4a 8a 9a 32a 103a 22a 42a 4a 60a 84a 15a 52a 12a 26a 81a 17a 19a 58a 14a

302

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

90-5713 90-7724 90-7724 90-7725 90-7726 90-7727 90-7729 90-7733 90-7745 93-0101 93-0102 93-0103 93-0104 93-0105 93-0105 93-0106 93-0107 93-0108 93-0109 93-0110 93-0111 93-0112 93-0113 93-0114 93-0115 93-0116 93-0117 93-0118 93-0119 93-0120 93-0121 93-0122 93-0123 93-0124 93-0125 93-0127 93-0128 93-0128 93-0129 93-0129 93-0130 93-0130 93-0131 93-0131 93-0132 93-0132 93-0134 93-0134 93-0135 93-0136 93-0136 93-0137 93-0137 93-0139 93-0139 93-0140 93-0141 93-0142 93-0143 93-0145 93-0145

80 28 09 09 003 422 28 78 422 172a 172a 172a 172a 172a 172e 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172a 172e 275S 275 275 275S 275 275S 275 275S 275 275S 275 275S 275 275S 275 275S 275 275S 275 172e 172e 172e 172e 275 275S

12a 16a 61 62 34 55 54 11 56 1 2 3 4 5 11 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 17 41 8 3 42 16 43 1 44 2 45 4 46 5 47 6 48 7 49 9 7 8 9 10 10 50

93-0146 93-0147 93-0148 93-0149 93-0150 93-0151 93-0151 93-0152 93-0152 93-0153 93-0153 93-0154 93-0154 93-0155 93-0155 93-0156 93-0157 93-0158 93-0159 93-0162 93-0163 93-0164 93-0165 93-0166 93-0167 93-0168 93-0169 93-0171 93-0172 93-0173 93-0174 93-0175 93-0176 93-0177 93-0178 93-0188 93-0188 93-0189 93-0191 93-0192 93-0193 93-0194 93-0195 93-0196 93-0197 93-0198 93-0199 93-0201 93-0202 93-0203 93-0205 93-0206 93-0207 93-0208 93-0211 93-0212 93-0213 93-0214 93-0215 93-0216 93-0217

172e 172e 172e 172e 172e 275 275S 275S 275 275 275S 275 275S 275S 275 275 172c 172c 172c 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172b 172a 172b 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172c 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d

12 13 14 15 16 11 51 52 12 14 53 15 54 55 13 17 15 16 17 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 16 26 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 10 11 14 1 2 3 4 5 6 7

93-0218 93-0219 93-0222 93-0225 93-0226 93-0228 93-0229 93-0230 93-0231 93-0232 93-0241 93-0243 93-0245 93-0247 93-0249 93-0252 93-0288 93-0290 93-0292 93-0293 93-0294 93-0470 93-0471 93-0475 93-0476 93-0476 93-0478 93-0479 93-0480 93-0481 93-0482 93-0484 93-0486 93-0488 93-0493 93-0494 93-0502 93-0505 93-0508 93-0511 93-0511 93-0516 93-0517 93-0524 93-0526 93-0532 93-0534 93-0543 93-0549 93-0550 93-0551 93-0551 93-0553 93-0557 93-0558 93-0562 93-0563 93-0564 93-0565 93-0566 93-0567

172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172d 172e 172e 172e 172e 172e 172d 275S 275S 275S 275S 275S 009a 009a 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009 009 009 009 009 009 009 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009 009a 009a 009 009a 009a 009a 009a 009a 009a

8 9 12 15 16 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 13a 57 58 59 60 61 3 4 2 3 3 4 5 6 10 7 8 9 11 38 64 18 19 20 21 49 22 23 5 6 4 23 10 14 15 16 23a 17 18 24 20 20 20 20 20 20

93-0568 93-0569 93-0570 93-0571 93-0572 93-0573 93-0574 93-0575 93-0576 93-0577 93-0578 93-0579 93-0580 93-0581 93-0582 93-0583 93-0584 93-0585 93-0586 93-0587 93-0588 93-0589 93-0591 93-0594 93-0598 93-0611 93-0637 93-0647 93-0648 93-0649 93-0650 93-0651 93-0653 93-0656 93-0657 93-0658 93-0659 93-0661 93-0662 93-0663 93-0664 93-0669 93-0670 93-0671 93-0672 93-0673 93-0674 93-0676 93-0679 93-0680 93-0682 93-0683 93-0684 93-0685 93-0685 93-0686 93-0688 93-0689 93-0690 93-0692 93-0692

009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009b 009a 009b 009c 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009a 009b 009b 009b 009b 009b 009b 009a

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 22 14 9 15 17 18 19 20 20a 22 24 25 25 25 27 28 41 30 26 26 26 26 26 32 33 65 66 34 35 36 24 37 39 40 29 42 44 25

303

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

93-0693 93-0694 93-0695 93-0696 93-0698 93-0727 93-0727 93-0745 93-0768 93-0769 93-0772 93-0775 93-0775 93-0777 93-0777 93-0778 93-0779 93-0940 93-0941 93-0942 93-0943 93-0944 93-0945 93-1022 93-1022 93-1036 93-1037 93-1038 93-1039 93-1040 93-1041 93-1043 93-1044 93-1045 93-1046 93-1047 93-1048 93-1049 93-1050 93-1051 93-1052 93-1053 93-1054 93-1055 93-1056 93-1057 93-1058 93-1059 93-1060 93-1061 93-1062 93-1063 93-1064 93-1065 93-1066 93-1067 93-1068 93-1069 93-1070 93-1071 93-1072

009b 009b 009b 009b 009b 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26a 67f 27 27 27 27 27 009b 009b 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009

45 46 47 48 49 20a 3f 77 19 16 15 3e 19a 18a 3g 17a 43 12 128a 129a 130a 127a 138 13 40 43 43a 44 45 46 47 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

93-1073 93-1074 93-1075 93-1076 93-1077 93-1078 93-1079 93-1080 93-1081 93-1082 93-1083 93-1084 93-1085 93-1086 93-1087 93-1088 93-1089 93-1090 93-1091 93-1092 93-1093 93-1094 93-1154 93-1154 93-1155 93-1155 93-1157 93-1157 93-1172 93-1175 93-1176 93-1177 93-1178 93-1179 93-1180 93-1181 93-1182 93-1183 93-1262 93-1264 93-1265 93-1266 93-1270 93-1271 93-1272 93-1273 93-1274 93-1275 93-1420 93-1808 93-1808 93-1809 93-1809 93-1880 93-1880 93-1881 93-1881 93-1885 93-1885 93-1886 93-1886

009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 276S 275S 276S 275S 276S 275S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 276S 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 009e 353 353 58a 353 58a 353 58a 353 58a 353 58a 58a 353

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 36a 62 36b 63 36c 63a 37 38 39 40 41 42 43 43a 43b 43c 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 142 16a 26 16 25 44 54 29 39 30 40 38 28

93-1887 93-1887 93-1888 93-1888 93-1895 93-1895 93-1896 93-1896 93-1928 93-1934 93-1935 93-1936 93-1937 93-1938 93-1939 93-1940 93-1942 93-1946 93-1947 93-1975 93-1980 93-2205 93-2206 93-2208 93-2209 93-2212 93-2226 93-2238 93-2240 93-2250 93-2257 93-2260 93-2261 93-2269 93-2273 93-2280 93-2282 93-2283 93-2290 93-2292 93-2294 93-2295 93-2301 93-2302 93-2303 93-2304 93-2306 93-2308 93-2314 93-2316 93-2319 93-2327 93-2328 93-2721 93-3137 93-3138 93-3139 93-3140 93-3147 93-3203 93-3205

353 58a 353 58a 353 58a 353 58a 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 54 74 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 57a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009d 009d

42 52 41 51 14a 23 19 29 83 78 77 76 75 87 88 85 81 84 82 17 24 7 8 10 9 11 26 25 27 1 18 23 24 31 17 2 5 15 21 30 32 6 14 33 16 19 28 12 20 13a 13 22 29 21 28 28 28 28 29 5 8

93-3209 93-3216 93-3221 93-3224 93-3226 93-3227 93-3230 93-3234 93-3235 93-3262 93-3271 93-3278 93-3284 93-3286 93-3290 93-3291 93-3292 93-3295 93-3296 93-3297 93-3439 93-3487 93-3703 93-3704 93-3706 93-3707 93-3708 93-3709 93-3715 93-3716 93-3717 93-3718 93-3719 93-3722 93-3723 93-3724 93-3726 93-3727 93-3731 93-3732 93-3733 93-3734 93-3735 93-3736 93-3738 93-3739 93-3740 93-3741 93-3742 93-3756 93-3774 93-4010 93-4011 93-4013 93-4015 93-4050 93-4051 93-4052 93-4053 93-8032 93-8033

009d 009d 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009c 009d 009c 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009d 009a 009c 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009a 009b 009b 009a 009a 009a 009b 009b 009b 009b 009b 009b 312S 312S 312S 312S 80 80

7 6 5 7 6 4 3 10 3 10 10 4 19 2 1 16 15 1 4 17a 00 8 6 7 44 42 9 11 48 41 43 27 45 1 8 6 47 12 3 23 13 40 2 26 23 1 19 2 26 43 67 50 31 9 9a 12 14 20 21 100 101

304

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

93-8038 93-8050 93-8051 93-8052 93-8053 93-8060 93-8061 93-8062 93-8216 93-8218 93-8233 93-8239 93-8245 93-8247 93-8255 93-8256 93-8257 93-8258 93-8259 93-8366 93-8366 93-9903 93-9905 93-9927 93-9930 93-9931 93-9932 93-9934 93-9935 95-0105 95-0115 95-0118 95-0118 95-0122 95-0124 95-0132 95-0301 95-0302 95-0303 95-0304 95-0311 95-0316 95-0317 95-0318 95-0401 95-0402 95-0404 95-0406 95-0410 95-0503 95-0507 95-0508 95-0511 95-0512 95-0516 95-0517 95-0518 95-0521 95-0535 95-0708 95-0710

80 422 422 422 422 422 422 422 79b 79b 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 58a 67c 67c 57b 57b 57b 57b 57b 57b 57b 57b 002 002 013 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 04 04 04 04 04 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 07 07

105 60 57 58 59 60 61 62 137 160 22 21 7a 12a 2 20 9 13 3 00 00 5 6 9 4 8 7 2 3 51 52 35 53 54 55 56 19 20 21 22 23 24 25 26 9 8 4 2 31 31 7 8 32 32a 33 34 35 36 38 29 30

95-0712 95-0715 95-0825 95-0836 95-0915 95-0928 95-0935 95-0937 95-0940 95-0941 95-0945 95-0949 95-1110 95-1118 95-1122 95-1123 95-1806 95-1806 95-1814 95-1906 95-1906 95-1906 95-2013 95-2013 95-2013 95-2013 95-2020 95-2021 95-2021 95-2022 95-2022 95-2503 95-2509 95-2509 95-2522 95-2522 95-2537 95-2537 95-2538 95-2707 95-2716 95-2717 95-2732 95-2801 95-2914 95-3410 95-3417 95-3419 95-3542 95-3549 95-4926 95-4932 95-4944 95-4953 95-5026 95-5032 95-5110 95-5111 95-5319 95-6407 95-6653

07 07 009 009 09 09 09 09 09 09 09 09 11 11 11 11 422 18 18 60 122 19 59 23a 20 147 20 20 147 147 20 25 25 185 25 185 82 25 25 22 21a 185 21a 28 25 70 34 34 35 35 82 82 82 82 50 50 51 51 78 50 77

31 32 25 26 5 37 39 38 2 6 36 1 16 24 18 9 63 21 19 24 112 93 19 21 55 61 52 51 53 31 36 63 34 28 35 38 20 26 27 14 38 22 36 41 49 13a 18 19 109 116 126 118 119 101 70 69 17 15 37 86a 5

95-6653 95-6802 95-6804 95-6804 95-6828 95-6906 95-6909 95-6909 95-8002 95-8004 95-8006 95-8007 95-8008 95-8010 95-8013 95-8013 95-8019 95-8022 95-8024 95-8030 95-8031 95-8037 95-8107 95-8124 95-8145 95-8207 95-8216 95-8217 95-8218 95-8220 95-8221 95-8222 95-8223 95-8224 95-8225 95-8226 95-8227 95-8228 95-8229 95-8230 95-8234 95-8235 95-8235 95-8236 95-8237 95-8238 95-8239 95-8240 95-8241 95-8242 95-8243 95-8248 95-8249 95-8250 95-8255 95-8256 95-8258 95-8259 95-8938 95-8939 95-9005

79b 68 68 69a 68 68 68 69a 80 80 80 80 80 80 07 80 422 80 80 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 75 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 89 89 58a

6 26 13 5 46 30 23 8 51 36 44 46 34 40 34 68 64 37 38 33 45 43 31 30 7 61 81 95 93 92 106 116 125 74 73 124 120 127 108 112 102 5 103 110 111 109 82 83 84 87 86 114 94 90 113 104 72 54 12 00 62

95-9005 95-9005 95-9010 95-9014 95-9094 95-9094 97-0154 97-0157 97-0162 97-0162 97-0162 97-0162 97-0165 97-0172 97-0172 97-0172 97-0172 97-0172 97-0173 97-0207 97-0210 97-0210 97-0210 97-0210 97-0210 97-0210 97-0210 97-0211 97-0212 97-0212 97-0215 97-0216 97-0217 97-0217 97-0217 97-0219 97-0221 97-0221 97-0221 97-0221 97-0221 97-0223 97-0223 97-0224 97-0224 97-0224 97-0225 97-0225 97-0228 97-0228 97-0229 97-0230 97-0233 97-0233 97-0233 97-0235 97-0235 97-0239 97-0239 97-0239 97-0239

71 353 85 85 122 19 82 81 23a 60 23 50 33 19 23 23a 26a 122 33 009b 29 21a 21 82 82 79b 79b 79b 68 82 009b 82 147 20 82 82 07 60 27 82 26a 07 26a 22 25 82 54 005 82 50 25 422 276S 275S 35S 422 60 19 04 23 23a

27 48 27 10 108 89 80 42 35 55 51 71 16 26 48 56 24 27 17 51 9 2 5 25 57 125 149 37 69 50 52 99 24 29 75 30 35 38 45 76 16 36 39 22 36 48 49 39 122 62 45 66 44 64 9 67 41 31 32 40 43

305

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

97-0239 97-0239 97-0239 97-0242 97-0242 97-0244 97-0244 97-0244 97-0244 97-0246 97-0246 97-0246 97-0248 97-0248 97-0248 97-0254 97-0257 97-0257 97-0277 97-0281 97-0288 97-0290 97-0294 97-0294 97-0297 97-0297 97-0299 97-0302 97-0302 97-0302 97-0305 97-0305 97-0309 97-0309 97-0310 97-0310 97-0310 97-0317 97-0317 97-0358 97-0429 97-0433 97-0433 97-0441 97-0702 97-0709 97-0710 97-0733 97-0740 97-0777 97-0783 97-0783 97-0783 97-0783 97-0786 97-0845 97-0869 97-0915 97-0917 97-0920 97-0926

19 122 60 122 19 19 26a 122 60 19 122 23a 19 19 122 28 185 23 09 80 003 009 35S 009a 003 185 81 19 122 422 60 017 19 122 19 122 60 19 122 50 82 23 27 448 60 60 28 60 60 04 23 23a 19 122 60 49 60 79b 81 81 80

48 63 71 101 82 19 1 20 61 20 21 49 36 52 67 53 13 68 3 31 27 27 10 30 28 48 43 12 13 68 79 9 79 98 18 19 63 42 52 12 65 30 57 34a 86 45 25 85 54 29 42 51 21 22 59 22 37 130 34 35 64

97-0934 97-0945 97-0987 97-1006 97-1007 97-1008 97-1014 97-1035 97-1037 97-1038 97-1039 97-1039 97-1039 97-1040 97-1040 97-1040 97-1041 97-1041 97-1042 97-1042 97-1056 97-1056 97-1056 97-1057 97-1057 97-1057 97-1058 97-1063 97-1063 97-1078 97-1083 97-1095 97-1110 97-1129 97-1129 97-1129 97-1141 97-1144 97-1146 97-1192 97-1325 97-1326 97-1328 97-1335 97-1337 97-1413 97-1418 97-1422 97-1429 97-1433 97-1433 97-1433 97-1461 97-1507 97-1510 97-1772 97-1773 97-1787 97-1788 97-1793 97-1794

27 26a 68 35S 60 04 60 23a 422 422 59 19 122 19 122 59 23 23a 19 122 19 122 009a 59 23a 23 60 19 122 28 60 60 003 19 122 23a 04 23 60 54 04 04 185 28 25 185 28 04 34 25 25 34 185 49 34 27 27 185 185 25 122

37 8 72 11 78 33 53 38 69 70 50 80 99 17 18 60 28 31 64 69 11 12 31 34 58 62 69 41 51 5 64 39 29 22 23 52 30 44 51 29 35 45 54 52 41 59 22 22 20 2 9 21 45 18 22 58 58 46 46 4 35

97-1794 97-1797 97-1798 97-1798 97-1799 97-1801 97-1802 97-1803 97-1805 97-1813 97-1813 97-1814 97-1814 97-1815 97-1815 97-1825 97-1826 97-1832 97-1832 97-1833 97-1833 97-1834 97-1834 97-1837 97-1837 97-1837 97-1838 97-1838 97-1838 97-1839 97-1839 97-1839 97-1840 97-1840 97-1840 97-1842 97-1842 97-1842 97-1847 97-1847 97-1849 97-1849 97-1862 97-1862 97-1863 97-1863 97-1864 97-1864 97-1867 97-1867 97-1869 97-1869 97-1914 97-1917 97-1917 97-1917 97-1917 97-1917 97-1917 97-1920 97-1921

25 60 122 25 122 185 185 185 185 19 122 19 122 19 122 34 34 19 122 19 122 19 122 59 23a 23 59 23a 23 59 23a 23 59 23a 23 59 23a 23 122 19 122 19 19 122 19 122 19 122 23 23a 23 23a 23 23 23a 18 122 59 19 23a 23a

4 62 35 4 35 60 60 60 60 49 64 49 64 49 64 23 23 53 68 53 68 53 68 33 57 61 33 57 61 33 57 61 33 57 61 33 57 61 100 81 100 81 68 87 68 87 68 87 27 30 27 30 32 23 26 5 10 59 9 46 33

97-1921 97-1921 97-1923 97-1923 97-1923 97-1925 97-1935 97-1935 97-1936 97-1937 97-1952 97-1994 97-2069 97-2072 97-2072 97-2072 97-2073 97-2082 97-2112 97-2113 97-2125 97-2127 97-2127 97-2129 97-2129 97-2133 97-2133 97-2134 97-2134 97-2135 97-2140 97-2140 97-2141 97-2143 97-2143 97-2143 97-2145 97-2145 97-2150 97-2151 97-2151 97-2175 97-2176 97-2176 97-2177 97-2179 97-2179 97-2180 97-2180 97-2180 97-2180 97-2181 97-2181 97-2181 97-2181 97-2181 97-2181 97-2181 97-2181 97-2181 97-2181

23 60 19 60 122 23 19 122 23 122 185 23 27 22 276S 275S 422 18 60 78 04 09 60 312S 69 353 009c 009 353 147 07 002 60 18 185 28 69a 68 22 354 07 009a 009a 009 275S 80 448 009c 26a 27 009 21b 009 009b 23 147 20 354 68 22 69

49 56 44 73 25 56 104 61 65 38 11 39 135 41 44a 65 71 18 12 9 13 4 2 19 2 220 2a 28b 103 38 38 57 7 15 77 33 18 30 30 31 39 32 33 48 66 24 35 2 33 8 28 7 28a 53 19 25 30 37 6 35 8

306

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

97-2182 97-2182 97-2182 97-2182 97-2183 97-2183 97-2183 97-2185 97-2185 97-2185 97-2186 97-2186 97-2186 97-2311 97-2378 97-2405 97-2426 97-2426 97-2450 97-2450 97-2452 97-2452 97-2452 97-2452 97-2461 97-2461 97-2464 97-2464 97-2464 97-2466 97-2466 97-2466 97-2466 97-2466 97-2466 97-2466 97-2467 97-2467 97-2472 97-2472 97-2473 97-2473 97-2473 97-2563 97-2658 97-2659 97-2703 97-2703 97-2703 97-2703 97-2721 97-2723 97-2727 97-2727 97-2732 97-2811 97-2811 97-2814 97-2814 97-2814 97-2814

009d 009c 009d 009a 422 81 48 74 07 80 68 69a 81 005 80 448 80 80 276S 275S 009c 009 009a 009d 009 04 69 009 22 009c 276S 80 80 80 275S 448 009 69 275S 276S 80 74 07 002 68 81 18 422 185 60 312S 147 422 28 60 185 448 75 80 50 50

17 2a 17 34 73 13 2 17 40 17 13a 21 15 41 65 36 84 84 45 67 1a 28c 35 18 29 12 7 29a 34 1a 46 85 25 85 68 37 30 1 69 47 15 18 43 59 7 12 16 74 78 8 18 37 75 34 1 67 38 17 81 43 61

97-2814 97-2814 97-2816 97-2822 97-2831 97-2832 97-3314 97-3636 97-3637 97-3641 97-3645 97-3658 97-3712 97-3738 97-3739 97-3740 97-3753 97-3754 97-3757 97-3757 97-3757 97-3762 97-3762 97-3781 97-3782 97-3783 97-3785 97-3786 97-3787 97-3787 97-3788 97-3788 97-3788 97-3788 97-3790 97-3790 97-3790 97-3791 97-3792 97-3833 97-3837 97-3840 97-3850 97-3852 97-3856 97-3857 97-3858 97-3859 97-3882 97-3920 97-3933 97-3952 97-3959 97-3995 97-3995 97-3995 97-4010 97-4026 97-4087 97-4087 97-4087 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

80 34 49 27 50 33 09 172d 34 28 28 67d 009a 67 67 67 67e 67e 67c 67a 67b 67c 67b 67e 67e 67f 67f 67c 67c 67b 67c 67a 67a 67b 67c 67a 67b 67e 67e 67 67 67 67e 67b 67f 67f 67e 67e 67d 67 67 67c 67d 67c 67a 67b 60 34 74 26a 68

81 24 15 50 36 18 31 23 25 35 35 13 31a 3 3 3 13 13 4 4 4 9 9 11 11 11 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 1 1 1 13 4 13 13 13 13 11 3 1 4 13 4 4 4 67 26 31 69 62

97-4198 97-4201 97-4227 97-4232 97-4240 97-4244 97-4246 97-4247 97-4247 97-4247 97-4247 97-4250 97-4251 97-4251 97-4253 97-4253 97-4253 97-4253 97-4264 97-4265 97-4273 97-4361 97-4373 97-4382 97-4383 97-4388 97-4388 97-4389 97-4390 97-4390 97-4390 97-4392 97-4394 97-4396 97-4396 97-4397 97-4397 97-4423 97-4424 97-4426 97-4433 97-4456 97-4458 97-4463 97-4502 97-4503 97-4507 97-4507 97-4508 97-4513 97-4514 97-4519 97-4520 97-4520 97-4520 97-4521 97-4522 97-4523 97-4523 97-4524 97-4535

27 60 60 60 002 09 25 22 009a 20 147 25 422 185 59 23a 009d 27 422 002 34 80 80 82 82 59 23a 07 74 68 26a 81 81 35S 81 82 81 04 276S 422 422 21b 21b 60 002 009a 147 20 009d 003 422 422 80 60 422 185 83 04 422 009 009e

72 46 80 50 60 35 43 26 36 53 55 44 78 39 10 12 9 64 79 61 27 35 7 115 44 11 17 41 19 60 65 49 9 20 16 66 19 40 48 80 81 10 9 34 62 39 41 42 3 30 83 84 106 75 85 51 5 44 86 31 12

97-4551 97-4565 97-4614 97-4615 97-4616 97-4616 97-4617 97-4617 97-4620 97-4627 97-4714 97-5091 97-5091 97-5092 97-5101 97-5101 97-5113 97-5113 97-5171 97-5240 97-5243 97-5262 97-5305 97-5305 97-5307 97-5308 97-5343 97-5841 97-6022 97-6053 97-6069 97-6408 97-7016 97-7016 97-7017 97-7017 97-7019 97-7019 97-7019 97-7033 97-7033 97-7034 97-7034 97-7054 97-7054 97-7082 97-7082 97-7088 97-7302 97-7305 97-7330 97-7330 97-7331 97-7331 97-7384 97-7428 97-7430 97-7802 97-7804 97-7805 97-7807

80 302S 422 80 07 80 81 80 80 80 312S 26a 27 27 27 26a 27 26a 26a 69a 68 68 23a 59 50 23 82 60 23 23 44a 353 353 58a 353 58a 58a 353 58a 353 58a 58a 353 353 58a 354 58a 354 353 353 276S 275S 66 354 353 353 353 85 85 85 85

57 32 82 28 42 69 26 66 42 50 19 35 1 104 106 28 107 29 34 7 29 56 10 8 79 1 37 30 4 5 14 144 15a 24 26 36 10 40 50 46 19 15 3 20 30 38 66 39 138 133 49 70 10 40 122 222 223 1 2 3 6

307

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

97-7808 97-7810 97-7811 97-7813 97-7833 97-7906 97-7947 97-7971 97-7973 97-7975 97-8007 97-8132 99.4506 99-0153 99-0155 99-0156 99-0194 99-0241 99-0241 99-0241 99-0244 99-0244 99-0324 99-0325 99-0325 99-0328 99-0328 99-0328 99-0328 99-0332 99-0332 99-0335 99-0336 99-0340 99-0340 99-0354 99-0356 99-0385 99-0388 99-0389 99-0389 99-0389 99-0401 99-0446 99-0452 99-0454 99-0456 99-0457 99-0459 99-0479 99-0480 99-0484 99-0484 99-0484 99-0485 99-0489 99-0497 99-0542 99-0542 99-0542 99-0542

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 74 422 22 07 07 147 20 23 147 20 448 005 15 147 20 005 15 82 60 002 002 15 005 25 302S 28 34 70 70b 70a 62 60 80 80 80 80 25 75 75 04 002 70e 002 009b 84 67f 67d 67e 67f

7 8 4 5 9 11 12 0 0 17 23 26 21 97 57 44 45 14 16 74 32 37 42 55 5 21 26 56 2 70 26 62a 63 22 42 19 33 14 28 9 5 9 4 97 56 67 53 54 24 21a 21a 42 65 6 66 63 13 20 20 20 20

99-0545 99-0545 99-0545 99-0551 99-0551 99-0551 99-0551 99-0551 99-0551 99-0553 99-0557 99-0560 99-0561 99-0578 99-0578 99-0578 99-0578 99-0595 99-0596 99-0614 99-0623 99-0626 99-0631 99-0631 99-0631 99-0632 99-0646 99-0652 99-0653 99-0653 99-0654 99-0658 99-0658 99-0658 99-0663 99-0681 99-0686 99-0693 99-0693 99-0695 99-0703 99-0731 99-0736 99-0741 99-0743 99-0792 99-0792 99-0898 99-0909 99-0909 99-0909 99-0909 99-0910 99-0910 99-0968 99-0968 99-0985 99-0986 99-0986 99-0986 99-0986

67b 67c 67c 014 11 19 122 147 20 15 04 002 25 51 458 75 50 26a 80 50 79b 68 276S 275S 78 79b 68 55S 014 54 50 147 20 23 68 353 77 353 77 002 70c 62 62 62 62 452 77 452 70 70a 70b 011 70e 70c 353 009 013 185 79b 71 353

8 8 8 14 8 13 14 5 6 6 15 87 70 19 4 56 78 14 55 32 185 86 49a 71 6 173 21 14 15 43 67 2 2 3 45 51 9 215 10 67 9 11 10 9 8 8c 12 8b 5a 5a 2 18 10 1 135 32 36 17 141 18 131

99-0986 99-0986 99-0986 99-0988 99-0988 99-0988 99-0989 99-0989 99-0990 99-0990 99-0990 99-0990 99-0990 99-0990 99-0991 99-0994 99-0998 99-1002 99-1003 99-1003 99-1003 99-1004 99-1004 99-1006 99-1007 99-1007 99-1007 99-1007 99-1007 99-1007 99-1007 99-1008 99-1008 99-1008 99-1009 99-1009 99-1009 99-1009 99-1009 99-1010 99-1010 99-1010 99-1010 99-1010 99-1010 99-1011 99-1011 99-1011 99-1011 99-1011 99-1011 99-1011 99-1011 99-1012 99-1025 99-1027 99-1027 99-1029 99-1029 99-1030 99-1031

009 54 79b 353 79b 79b 353 21b 66 009b 78 59 87 302S 71 013 78 49 013 68 73 275S 55S 69a 55S 312S 302S 84 69a 353 71 87 87 55S 79b 27 87 77 302S 353 55S 79b 50 79b 66 22 42 63 59 23 013 23a 353 75 302S 312S 84 50 312S 84 84

32a 26 196 111 184 303 59 1 29 54 21 48 23 36 20 37 53 5 38 21 5 85a 15 10 16 15 37 46 10 219 4 28 11 17 3 29 10 2 37a 208 18 3 66 70 7 16 1 4 29 57 39 39 145 7 38 9 34 53 9a 26 43

99-1048 99-1050 99-1054 99-1055 99-1167 99-1186 99-1202 99-1225 99-1228 99-1319 99-1393 99-1395 99-1414 99-1461 99-1461 99-1461 99-1461 99-1462 99-1466 99-1466 99-1467 99-1467 99-1467 99-1467 99-1467 99-1467 99-1468 99-1468 99-1468 99-1468 99-1468 99-1468 99-1468 99-1468 99-1470 99-1471 99-1473 99-1474 99-1474 99-1474 99-1474 99-1474 99-1475 99-1477 99-1477 99-1478 99-1478 99-1480 99-1481 99-1481 99-1481 99-1481 99-1481 99-1481 99-1482 99-1482 99-1482 99-1483 99-1483 99-1484 99-1488

302S 21a 21a 70e 78b 25 04 002 25 28 448 458 185 79b 79b 276S 275S 15 147 24 18 26a 26a 28 18 04 82 60 33 203 452 75 64 25 48 302S 35S 80 64 458 452 75 275S 002 84 60 80 84 64 452 70e 75 51 458 80 50 84 80 50 77 448

39 47 45 7 29 65 6 68 14 15 39 5 81 135 144 50 73 26 56 4 24 54 42 1 24 20 62 19 20 3 14 28 4 62 10 40 12 2 3 6 9 59 74 69 20 96 49 14 10 10 8 57 5 7 61 5 25 62 5a 19 40

308

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

99-1490 99-1493 99-1538 99-1541 99-1566 99-1569 99-1569 99-1569 99-1586 99-1587 99-1588 99-1590 99-1592 99-1593 99-1595 99-1806 99-1806 99-1806 99-1910 99-1919 99-1920 99-1921 99-1927 99-1939 99-2012 99-2013 99-2022 99-2023 99-2024 99-2035 99-2074 99-2081 99-2081 99-2085 99-2087 99-2098 99-2103 99-2103 99-2116 99-2123 99-2174 99-2175 99-2215 99-2216 99-2224 99-2241 99-2271 99-2276 99-2276 99-2317 99-2321 99-2336 99-2345 99-2357 99-2367 99-2373 99-2373 99-2376 99-2536 99-2546 99-2549

77 009b 63 50 60 84 15 005 63 63 63 70e 276S 63 448 27 147 20 353 79b 353 78b 422 78 55S 79b 60 82 79b 78 353 79b 79b 354 73 78b 353 354 28 35S 353 63 83 005 54 79b 35 79b 35 57a 79b 78b 78b 79b 79b 79b 79b 79b 422 005 002

18 55 18 4 89 1 21 43 16 16 11 9 51 18 41 21 30 35 123 23 134 19 87 27 19 92 11 18 101 48 121 16 27 41 15 22 99 42 48 13 209 2 6 44 7 91 80 93 124 3 168 27 24 123a 98 16 181 170 88 45 70

99-2550 99-2554 99-2555 99-2556 99-2566 99-2566 99-2570 99-2571 99-2579 99-2581 99-2584 99-2605 99-2625 99-2627 99-2642 99-2647 99-2649 99-2669 99-2792 99-2984 99-2990 99-2990 99-2990 99-3007 99-3007 99-3019 99-3019 99-3019 99-3030 99-3048 99-3056 99-3059 99-3063 99-3246 99-3246 99-3339 99-3360 99-3378 99-3383 99-3384 99-3505 99-3507 99-3508 99-3508 99-3508 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3509 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510

002 014 18 15 002 79b 79b 005 09 18 18 18 002 002 203 18 203 422 09 28 122 59 19 50 89 353 014 185 25 64 353 79b 79b 70e 70e 009a 18 60 18 18 78 353 009 354 353 75 66 353 79b 73 27 35 58a 78 353 013 353 50 014 79b 55S

71 16 20 18 72 226 227 46 20 4 2 29 73 74 11 3 12 89 33 28 107 55 88 52 8 71 16a 27 21 12 210 223 192 10a 10 46 13 87 12 12 51 95 33 43 127 16 31 18 191 18 79 127 28 30 55 40 52 59 17 68 20

99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3510 99-3511 99-3511 99-3511 99-3511 99-3511 99-3512 99-3512 99-3512 99-3512 99-3512 99-3513 99-3522 99-3523 99-3524 99-3529 99-3536 99-3568 99-3574 99-3574 99-3577 99-3607 99-3609 99-3609 99-3609 99-3609 99-3610 99-3610 99-3610 99-3610 99-3610 99-3610 99-3610 99-3610 99-3610 99-3610 99-3611 99-3611 99-3611 99-3611 99-3611 99-3611 99-3611

75 013 276S 73 87 59 78 68 66 275S 353 312S 302S 79b 70e 70c 70 70a 70b 147 20 23 77 84 63 353 58a 70c 70e 84 009b 009b 009b 122 33 353 84 77 44a 79b 35 27 68 276S 21a 80 07 29 27 55S 78b 09 422 009 68 82 27 82 009 69a 68

10 41 52 8 3 6 22 36 5 75 64 17 41 41 11 5 7a 7a 8 19 21 7 11 29 12 49 60 12 12 3 56 57 58 1 21 140 5 21 20 163 108 30 79 53 31 41 46 16 94 21 25 18 90 34 24 39 40 8 35 14 24

99-3612 99-3614 99-3628 99-3628 99-3628 99-3641 99-3641 99-3641 99-3641 99-3642 99-3642 99-3642 99-3645 99-3645 99-3645 99-3646 99-3646 99-3646 99-3646 99-3646 99-3646 99-3647 99-3648 99-3649 99-3649 99-3651 99-3652 99-3653 99-3657 99-3663 99-3670 99-3685 99-3691 99-3691 99-3692 99-3692 99-3694 99-3695 99-3744 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3746 99-3749 99-3769 99-3769 99-3771 99-3772 99-3792 99-3801 99-3804 99-3806 99-3806 99-3807 99-3845 99-3863 99-3878

26a 64 21 29 21a 74 014 15 19 27 60 014 25 33 203 452 75 50 77 84 002 70e 77 452 458 78b 25 35 44a 276S 82 26a 35S 22 82 276S 09 75 35S 203 67f 67b 67c 67c 67d 67e 67f 203 09 81 002 005 04 009a 80 22 185 33 50 82 50

72 11 15 33 41 20 18 16 1 137 27 19 23 22 6 11 34 1 16 4 75 13 20 12 8 28 51 112 21 54 15 19 15 39 46 55 60 38 14 13 21 21 21 21 21 21 21 14 32 45 76 47 3 37 41 8 30 23 37 59 41

309

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

99-3880 99-3881 99-3978 99-3982 99-3991 99-4011 99-4165 99-4166 99-4166 99-4166 99-4166 99-4173 99-4173 99-4173 99-4173 99-4174 99-4174 99-4174 99-4178 99-4227 99-4306 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4308 99-4309 99-4309 99-4309 99-4309 99-4309 99-4309 99-4309 99-4309 99-4309 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4310 99-4311 99-4311 99-4311 99-4311 99-4311 99-4312 99-4312

50 34 276S 25 73 005 50 21a 29 26a 75 276S 79b 79b 275S 29 79b 79b 448 79b 79b 009b 35 60 353 26a 58a 79b 27 276S 275S 013 21 79b 78b 422 79b 45a 011 29 55S 22 25 35 45a 21 27 276S 275S 185 009 002 21a 82 185 21a 79b 48 75 75 63

30 29 56 12 13 48 57 1 14 49 4 56a 138 178 76 59 49 85 43 142 161 59 113 23 35 36 45 156 75 57 77 42 24 134 23 91 143 10 19 21 22 19 58 130 11 29 39 58 78 26 36 77 29 41 43 46 95 11 14 20 14

99-4313 99-4313 99-4313 99-4315 99-4315 99-4316 99-4316 99-4317 99-4318 99-4322 99-4342 99-4342 99-4343 99-4343 99-4343 99-4345 99-4382 99-4409 99-4440 99-4440 99-4440 99-4440 99-4440 99-4440 99-4440 99-4440 99-4440 99-4440 99-4441 99-4441 99-4441 99-4441 99-4441 99-4441 99-4441 99-4442 99-4442 99-4442 99-4443 99-4443 99-4443 99-4443 99-4457 99-4502 99-4504 99-4504 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4505 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506

35S 276S 75 50 50 59 23a 75 27 75 63 62 77 84 62 20 75 24 353 71 68 55S 312S 78 79b 87 302S 013 82 27 68 77 68 60 84 353 78b 354 22 71 302S 79b 002 78 353 63 009b 013 79b 55S 59 353 66 78 21b 79b 79b 22 014 79b 45a

16 59 61 31 31 12 16 37 56 46 14 6 22 6 2 22 41 3 214 3 53 23 16 23 12 12 43 43 128 46 48 7 48 20 27 128a 20 44 13 17 44 184a 78 49 128 3 60 44 193 24 47 76 18 5 2 15 180 17 20 42 12

99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4506 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4507 99-4508 99-4508 99-4508 99-4509 99-4510 99-4510 99-4530 99-4531 99-4532 99-4535 99-4535 99-4535 99-4539 99-4540 99-4540 99-4541 99-4542 99-4542 99-4542 99-4542 99-4542 99-4542 99-4543 99-4543 99-4547 99-4573 99-4605

42 63 276S 275S 84 87 55S 59 23 49 78 011 66 79b 77 23a 54 302S 71 353 013 50 89 59 20 23 353 353 312S 276S 275S 35S 014 84 21a 63 70c 63 84 62 79b 353 79b 71 302S 013 81 66 79b 353 50 87 70c 70b 70 70a 312S 84 84 09 25

2 5 60 79 47 2 25 30 58 6 26 20 6 4 3 40 42 46 7 211 45 51 7 43 17 75 58 78 11 61 80 17 20a 28 44 13 11 10 15 3 164 212 217 19 46a 46 8 9 35 96 58 1 15 10 3a 4a 10 31 16 19a 64

99-4605 99-4606 99-4606 99-4606 99-4606 99-4606 99-4607 99-4607 99-4608 99-4608 99-4628 99-4628 99-4635 99-4636 99-4636 99-4636 99-4636 99-4637 99-4637 99-4638 99-4638 99-4638 99-4638 99-4639 99-4643 99-4647 99-4648 99-4651 99-4655 99-4655 99-4660 99-4666 99-4668 99-4668 99-4670 99-4670 99-4670 99-4670 99-4670 99-4687 99-4690 99-4691 99-4692 99-4692 99-4696 99-4696 99-4706 99-4706 99-4706 99-4706 99-4706 99-4753 99-4774 99-4774 99-4774 99-4774 99-4774 99-4774 99-4774 99-4774 99-4774

275S 22 19 122 24 04 84 25 005 275S 57a 422 002 07 15 005 002 353 353 353 73 58a 54 73 84 66 009b 002 353 013 354 80 353 07 82 69a 68 013 70e 79b 82 29 25 44a 82 27 59 23a 20 147 07 009 422 18 185 45a 68 69a 68 002 75

81 58 14 15 5 7 2 13 49 82 4 92 81 47 3 50 80 141 9 17 17 27 24 4 11 32 61 79 157 47 45 32a 224 49 17 12 18 48 18 110 24 32 20a 6 45 101 18 20 54 60 48 37 93 9 24 13 44 15 22 81a 29

310

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

99-4774 99-4774 99-4774 99-4775 99-4775 99-4775 99-4775 99-4776 99-4776 99-4776 99-4777 99-4777 99-4777 99-4777 99-4777 99-4777 99-4777 99-4777 99-4791 99-4791 99-4791 99-4792 99-4792 99-4792 99-4793 99-4793 99-4793 99-4794 99-4794 99-4794 99-4794 99-4794 99-4794 99-4794 99-4794 99-4803 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4805 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806

27 64 18 18 26a 302S 75 302S 77 63 77 50 64 002 51 50 63 75 147 77 014 63 70e 35S 70e 63 62 67d 276S 63 67c 67b 67c 67e 67f 353 79b 185 122 18 82 26a 27 19 009a 276S 275S 79b 35 79b 60 23a 80 35 79b 79b 11 27 60 009 75

38 5 9 11 13 47 60 48 17 15 15 6 9 84 4 6 17 58 15 8 21 13 14 18 15 15 7 19 62 17 19 19 19 19 19 213 86 16 109 27 3 37 78 90 38 63 83 155 29 11 17 14 59 120 133 123 7 13 4 38 8

99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4806 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4807 99-4808 99-4808 99-4808 99-4808 99-4808 99-4808 99-4808 99-4809 99-4809 99-4810 99-4810 99-4810 99-4810 99-4810 99-4811 99-4811 99-4813 99-4834 99-4834 99-4834 99-4834 99-4834 99-4834 99-4834 99-4834

275S 69a 68 23 147 20 59 147 78b 55S 147 26a 014 20 15 28 422 79b 29 25 21a 82 28 017 122 33 203 59 002 19 07 009 26a 15 60 005 80 80 002 60 49 84 64 33 203 22 75 80 51 50 82 33 458 79b 013 55S 71 79b 77 302S 70e

89 2 20 11 44 45 7 50 26 26 6 74 22 7 7 49 94 100 36 30 48 9 2 10 106 24 4 54 82 87 49 39 27 20 25 51 32 3a 83 95 26 19 2 25 7 40 23 3 4 2 47 26 9 69 49 27 6 5 4 50 16

99-4835 99-4839 99-4839 99-4839 99-4839 99-4839 99-4839 99-4885 99-4895 99-4901 99-4901 99-4901 99-4902 99-4902 99-4902 99-4902 99-4902 99-4904 99-4904 99-4905 99-4905 99-4905 99-4905 99-4905 99-4905 99-4905 99-4911 99-4911 99-4949 99-4977 99-4990 99-5004 99-5023 99-5033 99-5040 99-5041 99-5041 99-5041 99-5045 99-5056 99-5056 99-5061 99-5062 99-5069 99-5070 99-5070 99-5071 99-5071 99-5072 99-5073 99-5073 99-5075 99-5076 99-5076 99-5077 99-5087 99-5087 99-5089 99-5089 99-5089 99-5090

302S 302S 70e 70c 70 70a 70b 68 005 79b 68 79b 29 27 68 84 68 50 50 75 22 25 29 21 82 21a 82 68 73 34 25 75 51 54 82 35 82 26a 27 21 21a 185 07 64 75 27 35 009b 22 42 44a 20 50 276S 49 42 50 50 80 50 75

51 45 17 2 4a 6a 9 80 52 45 54 115 31a 47 34 36 43 29 29 13 20 59 20 28 40 28 34 89 14 30 11 47 7 51 58 131 23 48 133 23 52 42 50 15 22 92 114 62 12 5 5 11 28 64 7 6 84 10 70 81 48

99-5091 99-5641 99-5655 99-5665 99-5684 99-5697 99-5697 99-5697 99-5705 99-5706 99-5708 99-5714 99-5731 99-5733 99-5733 99-5733 99-5733 99-5804 99-5854 99-6145 99-6170 99-6258 99-6289 99-6334 99-6334 99-6360 99-6422 99-6442 99-6469 99-6469 99-6472 99-6472 99-6496 99-6496 99-6501 99-6501 99-6511 99-6520 99-6693 99-6694 99-6695 99-6716 99-6754 99-6762 99-6765 99-6766 99-6796 99-6802 99-6809 99-6827 99-6828 99-6883 99-6883 99-6887 99-6981 99-7025 99-7091 99-7096 99-7518 99-7842 99-7846

34 68 22 79b 79b 21a 68 21 21a 26a 84 68 68 22 21a 25 82 22 27 51 75 50 005 20 147 07 22 54 147 20 59 23a 185 002 60 60 003 34 82 81 22 448 49 71 81 54 23 80 185 75 75 27 302S 54 50 79b 11 25 11 07 07

31 55 11 112 46 39 49 30 34 47 35 41 73 18 27 57 38 45 91 16 35 22 53 13 11 51 46 28 13 15 14 18 18 85 13 91 31 32 85 10 3 44 20 22 5 53 35 13 47 42 43 28 52 27 68 216 12 42 13 52 53

311

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

99-7873 99-7876 99-7889 99-7908 99-8004 99-8006 99-8011 99-8011 99-8020 99-8024 99-8026 99-8036 99-8193 99-8193 99-8420 99-8436 99-8442 99-8445 99-8487 99-8622 99-8622 99-8625 99-8627 99-8627 99-8652 99-8652 99-8655 99-8656 99-8657 99-8657 99-8659 99-8660 99-8660 99-8660 99-8678 99-8678 99-8679 99-8679 99-8683 99-8685 99-8686 99-8706 99-8865 99-8984 99-8984 99-8984 99-8984 99-8984 99-8984 99-8985 99-8985 99-8985 99-8985 99-8985 99-8989 99-8994 99-9002 99-9002 99-9002 99-9004 99-9006

04 60 60 003 35 82 185 25 27 60 34 122 19 122 70c 185 28 49 70c 276S 422 275S 275S 276S 80 002 005 60 013 005 74 69a 68 005 017 07 276S 275S 45a 21a 21a 75 302S 26a 27 276S 275S 60 27 276S 122 60 18 19 81 275S 35 147 20 26a 009

10 77 52 32 99 78 29 48 52 66 33 75a 60 75 10 37 30 25 6 65 96 84 90 66 60 86 54 10 50 55 22 11 19 56 11 54 67 86 14 49 51 21 53 38 74 68 87 18 31 69 110 22 28 91 46 85 121 49 58 75 40

99-9006 99-9007 99-9007 99-9007 99-9007 99-9007 99-9007 99-9008 99-9008 99-9009 99-9009 99-9009 99-9010 99-9010 99-9023 99-9024 99-9027 99-9027 99-9027 99-9027 99-9027 99-9028 99-9028 99-9028 99-9028 99-9029 99-9029 99-9030 99-9031 99-9032 99-9032 99-9033 99-9033 99-9050 99-9052 99-9064 99-9207 99-9306 99-9306 99-9354 99-9354 99-9510 99-9539 99-9540 99-9540 99-9555 99-9567 99-9601 99-9606 99-9607 99-9608 99-9624 99-9629 99-9648 99-9716 99-9732 99-9762 99-9767

185 23 23a 20 27 147 60 45a 68 60 002 422 002 27 27 23 29 448 276S 275S 002 69a 68 009 68 009 422 002 25 002 422 422 002 18 80 302S 82 68 68 354 79b 79b 79b 354 35S 78 79b 78 79b 79b 79b 66 66 78 64 82 28 009

64 10 13 44 10 43 57 9 21 3 88 98 89 95 4 18 35 45 70 88 90 19 33 41 39 41a 99 91 29 92 100 101 92a 29a 30 54 71 18 20 46 208 117 131 47 19 29 10 47 108 80 36 33 19 40 16 2 13 42 Katalog náhradních díl ZETOR 3320-7340 MODEL 2002 Císlo publikace: 22.22.12.376 Vydání: I. - 100 - 2003 ZETOR BRNO - Dokumentacn propagacní oddlení Ceská republika Ersatzteilkatalog ZETOR 33207340 MODEL 2002 Publikationsnummer: 22.22.12.376 Ausgabe: I. - 100 - 2003 ZETOR BRNO - Abteilung für Dokumentation und Propaganda Tschechise Republic Spare Parts Catalog ZETOR 33207340 MODEL 2002 Publication number: 22.22.12.376 Edition: I. - 100 - 2003 ZETOR BRNO - Documentation and Publicity Section Czech Republic Catalogue des piéces détachées ZETOR 3320-7340 MODEL 2002 Numéro respectif de la publication: 22.22.12.376 Edition: I. - 100 - 2003 ZETOR BRNO - Section de documentation et de publicité République Tchéque Catálogo de piezas de repuesto ZETOR 3320-7340 MODEL 2002 Número de la publicación: 22.22.12.376 Edición: I. - 100 - 2003 ZETOR BRNO - Sección de la documentación y de publicidad Republica Checa

312

Information

312 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

825600