Read VPR_COV_1.pdf text version

89

BRIELL E

Openbaar

vervoer

De wandelroute is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de bushaltes staan op de kaart aangegeven. De belangrijkste lijnen en tijden zijn hier vermeld. Voor verdere informatie kunt u het algemene informatienummer voor openbaar vervoer bellen (0900-9292) of kijken op www.9292ov.nl.

Route

Van Schiedam naar Brielle via o.a. Rozenburg Van Rozenburg naar Brielle Van Spijkenisse, via Zwartewaal, Brielle en Oostvoorne naar Rockanje Van Spijkenisse via Hellevoetsluis en Nieuwenhoorn naar Brielle

Handige

adressen

Overnachtingsmogelijkheden

Op Voorne is een groot en divers aanbod van overnachtingsmogelijkheden: trekkershutten, campings, bed-en breakfasts, en hotels. Bij de VVV's kunt u informatie vinden over deze overnachtingsmogelijkheden. Op het kaartmateriaal in deze gids staan alleen de overnachtingsmogelijkheden langs de route. Dit geldt ook voor andere informatie, zoals horecagelegenheden, bushaltes etc.

WANDELROUTE 01

Zuid-Hollandse eilanden

Startpunt Voornepad

De route begint en eindigt bij het busstation Brielle.

Lengte

Het Voornepad is 70 km lang. De route is in te korten en uit te breiden. Hiervoor worden in deze gids vier suggesties uitgewerkt.

Adressen

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Overschieseweg 204 3112 NB Schiedam 010-2981010 www.gzh.nl VVV Ouddorp aan Zee 0187-681789 [email protected] www.ouddorpaanzee.info TeVoet, Vereniging van wandelaars Stoofdijk 46 4671 CS Dinteloord 0167-523486 www.tevoet.nl Vereniging Natuurmonumenten Beheerseenheid Deltakust Oostdijkseweg 81 A 3252 LM Goedereede 0187-499281 Staatsbosbeheer District Benedenrivieren James Wattstraat 6 3281 NK Numansdorp 0186-658282 Stichting het Zuid-Hollands Landschap Nesserdijk 368 3063 NE Rotterdam 010-2722222 www.zuidhollandslandschap.nl

Markering

De route is met geel-rood-geel markeringen aangeduid. Op veel van deze markeringen staat de naam van de route aangegeven. Natuurlijk zijn alle trajecten twee kanten op te lopen.

89

Schiedam NS Metro Maassluis NS (veer naar Rozenburg) zondag

89

Station Maassluis NS (veer naar Rozenburg)

103

Spijkenisse Metro

106

Spijkenisse Metro

Aansluiting

Regio VVV Zuid Hollandse Eilanden:

VVV/ANWB Middelharnis 0187-484870 [email protected] VVV/ANWB Hellevoetsluis 0181- 321318 [email protected] VVV Brielle 0181-475475 [email protected] VVV Oostvoorne 0181-482749 [email protected] VVV Rockanje 0181-401600 [email protected]

1

zaterdag

2 2 4

1 x per 2 uur 1 2

2

maandag t/m vrijdag

2

2

www.zuid-hollandse-eilanden.nl

Tekst Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Foto's Dhr. H. Trouwborst, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Vormgeving Buro Kloeg bv, Bunnik

Maak kennis met alle aspecten van Voorne!

In deze gids vindt u suggesties om de prachtige wandelroute Voornepad in 4 trajecten te volgen.

www.zuid-hollandse-eilanden.nl

25 26

Cartografie Viaplan, Houten

Voornepad

Ritten per uur

Lijn

LEGENDA

HORECA HOTEL / B&B CAMPING

12

BEZOEKERSCENTRUM

16

OOSTVOORNSE MEER

BRIELSE MEER

Kruiningerrak

13

N 218

TT KA EW EG

Breede

Helhoek

ACHT ER ST

WEG RIJPSE

MID DE LW EG

SPA N

11

RIE TD

IJK

P

WE ST

ERL

AN D

I GE ND IJK

JAA RD SW

Het Voornepad is een afwisselende route die u kennis laat maken met alle aspecten van het eiland Voorne. Een belangrijk onderdeel zijn de vestingwerken en forten. Maar niet alleen deze verdedigingswerken zijn interessant. Het landschap op Voorne is buitengewoon gevarieerd. Behalve door het Hollandse polderlandschap gaat de route door de schitterende natuurgebieden in de binnenduinrand, kunt u doorsteken naar zee en strand maar ziet u in de verte ook het nadrukkelijk aanwezige `industrielandschap' van het Rotterdamse havengebied.

Voornepad

STR

AND

WEG

15

DIJK HEIN

P

SC

EWEG EEKS HEITW

ZEEW

INZ OO M

EG

0

1 km

VV V

WE G

14

VLE E

DU

DUINEN VAN VOORNE

G FWE HOE

VA LW EG

RU GG E

G WE

KO

BR IEL SE GA T

STR

A. J.

.

BO

PAD OT

KW

AE LB RE

CHTS

EG

IN DU

P

IJS NR KE ER

MOLEND IJK

G WE

O LH

S

R CH

OE KW EG

Oostvoorne

HO O

KL EID IJK

FD

OE

EN

WE G

12

Tenella plas

P

WIND GATSEW EG

B

BE RK

GROENEW EG

RIJ SW EG

GRO ENE W

PAN N

04

EW EG

RU

SEW

EG

P

EG

Brielle

DE RIK

P

RO

L AN DSW EG

NG RI VE HE

SE

EG

EG EW NN KO

Water

DA MM EN

RSW EG

DW A

RIETDI JK

ZEK EN WE I

EG BO OM W

NDSEWE G

D I JK

S LIKLA

INS L

Brielle

VOORNES DUIN

P

LANGEWEG

EG

NO

IJK DD OR

TORENWE G

NE W

OE

C OL

GR

WE G

BL

IN

PELT

DE LW EG

2E SLAG

Vierpolders

D

DI PS OR

JK

KLINKERSEWE

VL

IJK SERD

05

MID

G

E

MS DA ER

W

STRYPSEDIJK

SE W EG

WEG

He

IJ ED

BO

K

E

V ST

WE

AC HT ER

KE RK W

G WE DE

tS pu

N

N DUIN RA

D

OG

N 57

Strypse W atering

Tinte

K A DE

EG DSEW WOU

E RD

LA N UR ZU

DIJK DSE

V OO

RW

EG

BO

SW EG

Stu uifakker

V.D.

EG EW RN OO

VL

EG

i

De Waal

CH

G

Sluisw ate ri

PANCRAS GORSEDIJK

EG EW NG LA

GORS

ng

VAA RSD I

PANC RAS

MEELZAKSEWEG

XWEG WALIN

LD WE G

KRAAGWEG OF ET VO

NWEG DAMME

P

04

E RAVENSE HOUT

W ALLEL PAR

WI LLE M

P

RO Z

IK SL

EN

ANNABOS

EL HIPP

L

W

EG

04

P

SEW

EWEG BRED

EG HILSEW

te Wa

g rin

MOS TER DIJK

De rry Vliet

RI J SW AA RD

D SE

IJK

JK

Middelhoeks e

EG EW DS AN

VE WER ABBE

ES BETJ

WEG

WE G

KA

NA

AL

T OS KO DIJ

GE

fdwaterng

NV

De hoofdroute is een echte dagtocht, want over de route loopt u, de rustmomenten niet meegerekend, ongeveer zeven uur. U kunt de wandeling verkorten, of juist verlengen, door gebruik te maken van alternatieve verbindingen. Deze zijn, evenals de hoofdroute, in het veld uitgezet. In deze gids worden vier suggesties gedaan voor mogelijke trajecten. Deze zijn op aparte kaartjes gezet. U kunt het wandelen van het Voornepad natuurlijk ook in twee of meer dagtochten doen. Er is in de omgeving genoeg te zien. In deze gids vindt u een korte beschrijving van bezienswaardigheden onderweg en informatie over het gebied. De nummers die daarbij staan kunt u terugvinden op de deelkaarten en op de uitklapbare overzichtskaart van de totale route.

E CK S QUA

G EWE OM M

DIJK

Nieuwenhoorn

RI JK SS T

NO O R

GR

AT RA

W

EG

BIJLWEG

ON

DW EG

EG DEW OU

WEST

DDIJK

LAAIJE

DIJ EG KW

VOORNES DUIN

KR

Quackjeswater

DU

06

IN

JK DI

N5

7

VING ERLIN GSEW EG

DIJ K

Natte Duinvallei

09

P

TUSS EN

ST

N KA

AA

LD

IJK

ID ZU STOO

IKKE

RSEW EG

GAAR WEG

HARI

WE

VOO RVOR SEW EG

NGVL IETW EG

KR

EE

KW

EG

P

LI

ET

M DA

WEG

KLEIWEG

BOU TWEG

Goeree- Overflakkee

HA RI

STOR M

VOOR

WEG

P

HELLEVOETSE ACHTERWEG

Hoo

Ou

de

Bo

ez em

Hellevoetslui is

NATIONAL LAAN AMNESTY INTER

LEGENDA

BEBOUWING INDUSTRIE SPORTTEREIN MOERAS WATER BOS / PARK

N 218

E WE G

PROVINCIALE WEG DOORGAANDE WEG VERHARDE WEGEN OVERIGE WEGEN FIETSPAD WEG BEBOUWDE KOM

WANDELPAD WANDELROUTE ALTERNATIEVE ROUTE GEMEENTEGRENS

08

P

QUACK-

ZUIDDIJK

NIEU WE

Ka n

Helius Haven

a al

07

VV V

doo r Vo

orn e

GORS

GR

AL

GROENEWEG

AS

IN

CI

W

EG

KR A

E UW NIE

EWEG

O GR

ND

OO IE

AK W EG

IJK

VA

HO G

10

E

JE S AN CK RO

OUD ED

TE NA

N

NA

EW

TE

A

EG

SL A 1E

NIE

UW

IJK ED

RS

ISW SLU

EG

TE R

P

EK HO EEL SCH AN KV RA

TU IN DE

DI JK

G

CH EA

WEG TER

IJK ED RS

W

E W EN SS TU

G

OU

DD

EWEG LAG

IJ K

HO LLE MA AR SE D

VV V V

S TR

RS

Rockanje

IN

SE

P

RTW HO

EG

NW EG

MO

DIJK LEN

MO L

K DIJ EN

PR

GO OT SE MI

W

EG

P

01

G

I

Bastion

BLIN

DEW EG

RLANDSEDIJK LODDE

KRABBE

Voornepad

route

WEG

Wandelroute

Wandel

BUSHALTE

VV V

P

PARKEERPLAATS

VVV

BEZIENSWAARDIGHEID

17

HA

P

RT

E LK

OO

AN

AA

ST ER L

L

AN

DS

CA LA ND KA NA AL

NI EU W EW AT E

P

BO

EG W RD AA ON HO

LL AA RS DIJ K

ER AK

RW EG

SL EE P

SE

W

EG

POLD ERW EG

P

EG RW

KLE EIN-OOSTERLAND

BRIE LSE RA K

DE KRABBEPLAAT

KR A

BB

EW

EG

IJK SD ER IJV

MIDDENPLAAT

01

BRIELSE MEER

ST AA LD IEP SE

KL OO

W

H RK KE

EG

G WE ER ST

VV V

KERKHOEK

N PA G WE NE

EN

EK

De Rik

HO SS EN BO

WE RU G ISW EG

WA TER

P

W

VIS

Neckar Haven

G

SD IJK

WE AK RIJ SE ER GS UR NB KE AN BL

EG

B U I TE

G

NG

RO ND EN

N 21 8

JK S DI SER PAN

EG SEW ND RLA ZUU

AN

DS

E

P

MAASDIJK

VLAARDINGE R

HILSEWE

DO OR EG NW

HART

GR OE NE

ME EL D

Zwartewaal

KR

UI SW EG

SLU IS W EG

ELKANA

VECKDI

AL

TOE P LOO

JK

IJK

02

M OL EN D IJ K

G

IET

K LDIJ WIE

E SEW TER NA G

03

le M Hol De IJK

are

DD ELW EG

G WE SEN AT SA ER eg MO tsenw WEG rsaa A AT oer Moe TRA

SS R IJK

Blanke Waal

AN

DU

INZ

M OO

KW OE RFH WE

DW

EG

EG LW DE MID

EIWEG RONDEW

GO

EG W SE OT

SC

HA

DIJ SE OR NG PE

K

EG

KREE

WEG WE NIEU

RAVE WEG NSE

EG KSEW

WEG

i

INW DU

PR

OV

T LIE GV RIN HA

EG

DIJK ZEE

24

H a r re g a t

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

240140


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531