Read huiswerkbladen groep 6 text version

Taal op maat - spelling

(huis)werkbladen

groep 6

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Vermenigvuldiging van de kopieerbladen voor eigen gebruik (vrij van kopieerrechten) is uitsluitend toegestaan aan scholen die werken met deze methode.

Auteur: Paul van den Wijngaart © 2006, Wolters-Noordhoff BV, Groningen / Houten

Versie 1.0 september 2006

inhoud:

bladzijde: behorend bij: grondwoord: blok: les: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 toren - stam torren - stam toren ­ torren - stam t.t. knabbelen honderd t.t. papegaai citroen t.t. clown t.t. t.t. t.t. politie v.t. (zwak) gladheid v.t. (zwak) v.t. (zwak) majesteit v.t. (zwak) t.t. ­ v.t (zwak) telefonisch t.t. ­ v.t (zwak)

2

© Wolters-Noordhoff BV

De stam van een werkwoord is de ik-vorm.

stuur ­ zal ­ moet ­ vertel ­ rijd ­ zonen ­ toneel ­ zeg ­ uren ­ gele ­ strepen ­ muren ­ straten ­ graden ­ boze ­ rode ­ ramen ­ brutale

Zet de volgende woorden in het meervoud: uur baas been dag draad beer haak raam __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ aap brood boom dak avontuur blad haar streep __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Schrijf de stam op: eten koken slaan laden durven stoten ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ zitten roepen lezen horen reizen tekenen ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________

3

© Wolters-Noordhoff BV

De stam van een werkwoord is de ik-vorm.

dikke ­ mannen ­ volle ­ kratten ­ zakken ­ kapotte ­ kratten ­ vlekken ­ snelle ­ botte ­ messen ­ katten ­ dorre ­ hutten ­ spuug ­ vlecht ­ lust ­ word ­ verf

Zet de volgende woorden in het meervoud: bak zak bel bos bom jas __________ __________ __________ __________ __________ __________ bal bed blik bron bus lok __________ __________ __________ __________ __________ __________

Schrijf de stam op: zagen schrijven drijven kloppen spelen gooien bieden ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ suffen breken slagen zweten graven lachen bloeien ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________

4

© Wolters-Noordhoff BV

De stam van een werkwoord is de ik-vorm.

wil ­ ga ­ vind ­ hark ­ bemest ­ antwoord ­ praat ­ schoffel ­ maai ­ geef ­ zie ­ geniet ­ heb ­ pak ­ groet ­ lees ­ vis Zet de volgende woorden in het meervoud: hak spar pen boot vis ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ haak wet peen rok bed ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Schrijf de stam op: hakken braden blazen spelen rennen branden praten snijden vinden zitten ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ weten spugen liggen slapen vrezen vinden koken worden groeten rusten ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________

5

© Wolters-Noordhoff BV

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat je kunt doen. De stam van een werkwoord is de ik-vorm. Behalve ­en eraf halen, moet je vaak nog meer regels toepassen.

speel ­ speelt ­ spelen voetbal ­ voetbalt ­ voetballen kniel ­ knielt ­ knielen klop ­ klopt ­ kloppen knoei ­ knoeit ­ knoeien hak ­ hakt ­ hakken

krab ­ krabt ­ krabben maak ­ maakt ­ maken werk ­ werkt ­ werken zaag ­ zaagt ­ zagen reis ­ reist ­ reizen schommel ­ schommelt ­ schommelen

Vul in: reizen graven bellen bonzen wonen rillen kluiven strijken graven vertrekken koken fietsen plukken blozen leven fluisteren winkelen wuiven beloven verven ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________

6

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden die eindigen op ­elen, -eren, -enen. In sommige woorden hoor je achteraan twee keer een ­u, maar schrijf je een ­e..

kinderen ­ bibberen ­ mopperen ­ verbeteren ­ schommelen ­ winkelen ­ openen ­ hakkelen ­ vliegeren ­ wiebelen ­ oefenen

Zet de woorden in de goede rij: kinderen ­ aarzelen ­ bengelen ­ metselen ­ hameren ­ wapenen ­ knikkeren ­ toveren ­ zegenen ­ kietelen ­ rammelen ­ daveren ­ oefenen ­ regenen ­ ordenen ­ hersenen ­ luieren ­ trappelen -enen __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ -elen __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ -eren __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

7

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden die eindigen op ­erd, -aard. Woorden die eindigen op ­erd en ­aard krijgen achteraan een ­d.

dikkerd ­ grijsaard ­ goeierd ­ gierigaard ­ flauwerd ­ sufferd ­ engerd ­ lafaard ­ viezerd ­ lelijkerd ­ valsaard ­ Spanjaard Maak de woorden af. Ze eindigen op ­erd of -aard en schrijf ze in de goede rij: bang ­ dik ­ dom ­ eng ­ gierig ­ grijs ­ knap ­ lui ­ lief ­ stom ­ rijk ­ vals ­ gulzig ­ vies ­ knap ­ lelijk ­ leuk -erd: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ -aard: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

8

© Wolters-Noordhoff BV

t.t. ik stam een ander stam + t wij/anderen hele werkwoord Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is een ander, dus komt er een t achter de stam

Vul in: reizen graven bellen bonzen wonen rillen kluiven strijken graven vertrekken koken fietsen plukken blozen leven fluisteren winkelen wuiven beloven verven ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________

9

© Wolters-Noordhoff BV

Bij deze woorden hoor je wel een korte klinker, maar je schrijft toch maar één medeklinker. Deze woorden moet je onthouden.

apart ­ kanarie ­ papegaai ­ banaan ­ kameel ­ papier - -kapitein ­ familie ­ lawaai ­ manier ­ tabak ­ kanon ­ kabouter ­ natuurlijk ­ agent

Schrijf de volgende woorden zonder fout over: adres agent apart april banaan baron papier patroon talent natuur ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ fabriek familie jaloers kanon katoen paniek paleis tabel tapijt matroos ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

10

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden met een c. In deze woorden hoor je een s maar schrijf je een c.

feliciteren ­ centrum ­ cirkel ­ precies ­ centimeter ­ cijfer ­ centen ­ citroen ­ speciaal ­ december ­ officier ­ recept ­ cement ­ lucifer ­ procent

Schrijf de volgende woorden zonder fout over: cel cement cent centrum cijfer financieel oceaan officieel precies provincie citroen ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ cirkel procent speciaal sociaal december cilinder concert celstraf principe centimeter feliciteren ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

11

© Wolters-Noordhoff BV

t.t. ik stam een ander stam + t wij/anderen hele werkwoord Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is een ander, dus komt er een t achter de stam

Vul in: barsten begroeten benutten haasten hechten heten kosten letten ontmoeten praten putten richten rusten schatten spotten starten stichten storten tasten trachten verplichten verwachten wachten zetten zuchten ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________

12

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden met een c. In deze woorden hoor je een k, maar schrijf je een c.

clown ­ camping ­ club ­ caravan ­ compleet ­ respect ­ risico ­ succes ­ computer ­ actief ­ cake ­ cola ­ cabine ­ cactus ­ contact ­ cultuur Schrijf de volgende woorden zonder fout over: actie actief café clown collectie combinatie computer concurrent conflict contract creatie cultuur dictee factor plastic ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ bioscoop ___________ cadeau ___________ camera ___________ club ___________ collega ___________ commentaar ___________ conclusie ___________ conducteur ___________ congres ___________ controle ___________ crisis ___________ democratie ___________ direct ___________ functie ___________ respect ___________

13

© Wolters-Noordhoff BV

t.t. ik stam een ander stam + t wij/anderen hele werkwoord Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is een ander, dus komt er een t achter de stam

Vul in: antwoorden besteden bevrijden branden doden kleden laden leiden luiden melden raden redden schaden schelden schudden scheiden verbranden vermelden vermoeden vermoorden verraden verspreiden verwonden voeden wenden ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________

14

© Wolters-Noordhoff BV

t.t. ik stam een ander stam + t wij/anderen hele werkwoord Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is een ander, dus komt er een t achter de stam

Vul in: braden redden schudden branden stranden vermoeden kleden kruiden berijden lijden vinden houden kneden verbieden snijden scheiden leiden zenden spoeden wieden antwoorden melden worden verwonden wenden ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________

15

© Wolters-Noordhoff BV

t.t. ik stam een ander stam + t wij/anderen hele werkwoord Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is een ander, dus komt er een t achter de stam

Vul in: roepen zetten melden antwoorden laten zeggen zingen brengen zuchten worden houden broeden vluchten veranderen spreken schuiven leggen vinden pikken komen vliegeren zijn kunnen ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ ik __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________ wij __________

16

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden die eindigen op -tie. Als je in een woord "tsie" of "sie" hoort, schrijf je vaak "tie".

politie ­ advertentie ­ discriminatie ­ variatie ­ intelligentie ­ concentratie ­ organisatie ­ functie ­ sollicitatie - vakantie

Bedenk zelf een paar woorden die eindigen op ­tie: _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

17

© Wolters-Noordhoff BV

v.t. ik stam + te / de een ander stam + te / de wij/anderen stam + ten / den Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is enkelvoud, dus komt er te / de achter ..... is meervoud, dus komt er ten / den achter

Vul in: werkwoord: draaien beslissen spelen drukken likken verklaren proberen ontsnappen dreunen straffen vloeien wensen grommen fietsen versterken mompelen grinniken eindigen boeien schetsen trappen blaffen kloppen knippen stam: _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ik/een ander (v.t.:): ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ wij/anderen (v.t.): ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

18

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden die eindigen op ­heid krijgen achteraan een ­d. Die hoor je als je het woord langer maakt.

nieuwsgierigheid ­ droefheid ­ domheid ­ hoeveelheid ­ mogelijkheid ­ wijsheid ­ slimheid ­ onzekerheid ­ gezondheid ­ aardigheid

Bedenk zelf een paar woorden die eindigen op ­heid: _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

19

© Wolters-Noordhoff BV

v.t. ik stam+ te / de een ander stam + te / de wij/anderen stam + ten / den Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is enkelvoud, dus komt er te / de achter ..... is meervoud, dus komt er ten / den achter

Vul in: werkwoord: metselen tikken zeuren wandelen trappen verwoesten zuchten bezetten beloven bakken haten melden behandelen bewonderen besteden bevatten ontmoeten schudden wenden zetten verplichten stoten verwonden voeden stam: _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ik/een ander (v.t.:): ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ wij/anderen (v.t.): ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

20

© Wolters-Noordhoff BV

v.t. ik stam+ te / de een ander stam + te / de wij/anderen stam + ten / den Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is enkelvoud, dus komt er te / de achter ..... is meervoud, dus komt er ten / den achter

Vul in: werkwoord: broeden voeden landen leiden melden vermelden kleden branden doden schudden lijden vermoeden bevrijden verbranden besteden luiden bereiden schudden wenden laden redden besteden verwonden voeden stam: _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ik/een ander (v.t.:): ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ wij/anderen (v.t.): ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

21

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden die eindigen op ­teit. Deze woorden hebben niets met tijd te maken. Daarom schrijf je ­teit.

universiteit ­ elektriciteit ­ specialiteit ­ kwaliteit ­ majesteit ­ populariteit ­ activiteit ­ stommiteit ­ brutaliteit ­ capaciteit ­ sportiviteit Maak de woorden langer door er ­tijd of ­teit achter te zetten: zomer ­ sportief ­ nationaal ­ vakantie ­ creatief ­ school ­ winter ­ actief ­ brutaal ­ bed ­ oogst ­ muziek ­ rivaal ­ divers

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

22

© Wolters-Noordhoff BV

v.t. ik stam+ te / de een ander stam + te / de wij/anderen stam + ten / den Het hele werkwoord is: ..... De stam is : (ik) ..... ..... is enkelvoud, dus komt er te / de achter ..... is meervoud, dus komt er ten / den achter

Zet de woorden in de goede kolom. Krijgen ze in de verleden tijd ­te(n) of ­ de(n)? barsten ­ bouwen ­ dansen ­ grinniken ­ grommen ­ horen ­ leven ­ likken ­ luiden ­ maken ­ melden ­ ontdekken ­ planten ­ praten ­ raden ­ schetsen ­ schudden ­ schudden ­ sparen ­ stappen ­ starten ­ sturen ­ trouwen ­ vergoeden ­ verklaren ­ verlichten ­ vermelden ­ verwoesten ­ wassen ­ werken -te(n) ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ -de(n) ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

23

© Wolters-Noordhoff BV

ik een ander wij/anderen

t.t. stam stam + t hele werkwoord

v.t. stam+ te / de stam + te / de stam + ten / den

Vul de volgende schema's helemaal in: t.t.: v.t.: lopen ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ fietsen ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ praten ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ raden ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ zuchten ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ snappen ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ hoesten ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ vermoeden ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________

24

© Wolters-Noordhoff BV

Woorden met ­isch. Sommige woorden schrijf je met ­isch. Je schrijft ­isch als je er een ­e achter kunt zetten.

tropisch ­ praktisch ­ pessimistisch ­ optimistisch ­ kritisch ­ realistisch ­ fantastisch ­ democratisch ­ technisch ­ alfabetisch ­ elastisch Maak de woorden af met ­ies of -isch: advertent ­ alfabet ­ allerg ­ atlet ­ automat ­ contribut ­ democrat ­ econom ­ explos ­ fantast ­ felicitat ­ funct ­ garant ­ histor ­ olymp ­ operat ­ port ­ prakt ­ prestat ­ react ­ realist ­ ritm ­ techn ­ trop - vakant -ies _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ -isch _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

25

© Wolters-Noordhoff BV

ik een ander wij/anderen

t.t. stam stam + t hele werkwoord

v.t. stam+ te / de stam + te / de stam + ten / den

Vul de volgende schema's helemaal in: t.t.: v.t.: strelen ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ pakken ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ beloven ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ stappen ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ installeren ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ verrassen ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ durven ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________ verhuizen ik ___________ ik ___________ hij __________ hij __________ wij __________ wij __________

26

© Wolters-Noordhoff BV

Information

huiswerkbladen groep 6

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

46355