Read W2H1.pdf text version

`Ne Sinjoor' is Spaans! Het woord `Sinjoor' (een `echte Antwerpenaar') heeft een buitenlandse oorsprong. Antwerpse burgers die mee heulden met de Spaanse bezetter, werden in de 16e eeuw spottend `señores' genoemd. Grappig hoe iets buitenlands gebruikt wordt om iets authentieks te benoemen! Door de jarenlange Spaanse overheersing zijn er nog wel `vreemde' zaken in het Antwerps dialect geslopen. De naam "pagadder" is afgeleid van het Spaanse woord "pagadores". Dit waren de betaalmeesters van de soldij voor de Spanjaarden die in Antwerpen gelegerd waren en die te klein van stuk waren om deel te nemen aan de gevechten. Vandaar de latere bijnaam voor kleine kinderen die nu nog gebruikt wordt: "pagadders". En in Antwerpen eten we geen slakken maar `caracollen', van het Spaanse `caracoles'.

`Ik ben een Antwerpenaar. Een echte. Want een echte Antwerpenaar is geen Belg meer. Maar is gemengd met vanalles anders. Antwerpen is een wereldstad en is van iedereen. Stel dat jij een roos bent en ik loop langs met de schop. Loop maar eens door Antwerpen en schep op wie je tegenkomt. Op het einde van de rit kijk je naar je schop, en wie ligt er allemaal in? Een Afghaan, een Pakistanees, een Nigeriaan, een Belg,... Dát is de Antwerpenaar. Als België voetbalt tegen Nigeria en wint, ben ik Belg. En als Nigeria wint, een Nigeriaan! (lacht).' Benedict Mayuku, Nigeriaans Antwerpenaar

meer

De meeste Belgische emigranten op het einde van de negentiende eeuw trokken vooral naar de buurlanden. Frankrijk was het emigratieland bij uitstek. Veel Belgen reisden regelmatig heen en weer tussen België en Frankrijk, om er enkele maanden te gaan werken in Tourcoing of Parijs. In het noorden van Frankrijk was er in de industrie, vooral in de textielsector en de steenkoolontginning, immers een constante behoefte aan arbeidskrachten. Werk waar de Fransen toen trouwens hun neus voor ophaalden, omdat ze het te zwaar en onaangenaam vonden. 60% van de Belgische emigranten woont in de tweede helft

push-factoren

van de negentiende eeuw zo in het Département du Nord. In 1901 waren er 28.000 Belgen ingeschreven in Parijs. Geheel de tweede helft van de negentiende eeuw vormden de Belgen de grootste groep vreemdelingen in Frankrijk. In de 19e eeuw ontvluchtten grote groepen Vlamingen de hongersnood ook naar Wallonië, waar wél nog werk was. De Waalse bevolking had het niet zo erg op hen begrepen. De Vlamingen troepten samen, sloten zich op in eigen verenigingen, schopten keet en deelden de normen van de Walen niet. De Walen stelden dat de Vlamingen vooral katholiek waren: het vasthouden aan hun geloof en het katholieke gezag stond volgens de Walen hun inburgering in de weg.

moeilijker voor kleine landbouwers om te overleven

thuislozen, landlopers en bedelaars

politieke wantoestanden

pull-factoren

spoorweg

logementshuizen

emigratie-agenten

medische inspecties

Red Star Line

Titanic

medische controle

administratief onderzoek

relativeren

Oude EU Nieuwe EU

23.217 4.183

5% 1%

Bron: dsp Antwerpen

Oude EU Nieuwe EU

28.728 5.373

6% 1%

Bron: dsp Antwerpen

Joe Van Holsbeeck

Hans Van Themsche

Guido Demoor

vzw Tegen Zinloos Geweld

hoe

visie van het Belgische beleid zélf

publieke opinie

zonder papieren,

dekolonisatie

liberalisering

Bruuske omwentelingen in economische systemen

stijgende rijkdom is ook steeds ongelijker verdeeld

tussen

`pullfactoren'

Buitenlandse studenten

Buitenlandse toeristen

Arbeidsmigranten

Worden we overspoeld door vluchtelingen? In 2007 werd het totaal aantal vluchtelingen wereldwijd geschat op 67 miljoen. 25 miljoen daarvan ­ een steeds groeiender groep ­ zijn ecologische vluchtelingen. Daar komen nog eens 12 miljoen `staatlozen' bij. De landen waaruit mensen vluchten, zijn meteen ook de belangrijkste conflictgebieden van de wereld: Afghanistan, Irak, Columbia, Soedan, Somalië, Burundi, Congo,... De vijf belangrijkste opvanglanden zijn Pakistan, Syrië, Iran, Duitsland en Jordanië. Het merendeel van de vluchtelingen heeft niet de middelen om ver te reizen. Meer dan 80% blijft in eigen land of trekt naar een buurland. Een derde van alle vluchtelingen zit en blijft zo in Azië, een vijfde zit en blijft in Afrika. Zo'n 14% van alle vluchtelingen komt naar Europa. Binnen Europa komt maar een minderheid naar België. We staan op de achtste plaats wat opgevangen asielzoekers betreft. In 2007 kreeg België 11.115 asielaanvragen, wat een historisch laag aantal is. Van die asielzoekers krijgt slechts 10 à 15% uiteindelijk verblijfspapieren. Het aantal (legaal en illegaal) verblijvende vluchtelingen in België bedraagt amper 2 % van de totale bevolking. (Bron: UNHCR: Global Trends 2007)

Asielzoekers

persoonlijk

Slachtoffers mensenhandel

Niet-Begeleide Minderjarigen

Gezinsherenigers

Clandestienen

mensen zonder papieren

aanvraag tot regularisatie

mensen effectief buiten te houden

behandeling van de aanwezige migrant

publieke opinie

Migratie is een natuurlijke zaak,

Information

W2H1.pdf

15 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

365929