Read untitled text version

Strajk zawieszony ­ negocjacje trwaj str. 6­10

Dobry i zly

a polskich kolejach zawieszono strajk ostrzegawczy, a caly spór stal si swego rodzaju lekcj ­ stylu i technik negocjacji. dania KKZZ wywolaly prawdziwy poploch pracodawców, skoro zaproponowali wicej ni postulowaly inne zwizki. Liderzy KKZZ nie wystrzelili póki co z dzial, ale nie ustpili pola, uznajc, e na ewentualn szar zawsze jest czas. Za to wielki mistrz z przeciwnego obozu stracil czujno i dal si podej. W filmach kryminalnych czsto ogldamy technik dobry-zly policjant. Jak wiadomo, opiera si ona na przeciwstawnych rolach do odegrania. ,,Zly" gliniarz krzyczy, grozi, a nawet obraa przesluchiwanego, przygotowujc grunt pod jego wspólprac z ,,dobrym". Ma porzdnie nastraszy i zmikczy przeciwnika, który pozostawiony sam na sam z ,,dobrym" piewa jak kanarek i oferuje wicej ni dano. A wszystko po to, by unikn dalszego kontaktu ze ,,zlym". Tak si zloylo, e rol ,,zlego" odegrala KKZZ, a ,,dobrego" ­ negocjatorzy z 21 lutego br. Czas pokae, czy to pocztek nowej formy wspólpracy pracodawców z kolejarskimi zwizkami zawodowymi. Jeli zyskaj na tym pracownicy, a to jest naszym celem, to moe warto i za ciosem? Ciekaw jestem, jak kwot uzgodni negocjatorzy z 21.02. nastpnym razem, gdy KKZZ rozpocznie wietrzenie armat. Jest takie powiedzenie: ,,gdzie dwóch si bije, tam trzeci korzysta". Byle tylko poytek miala z tego zaloga, a nie pseudozwizkowcy.

Krzysztof Cieka

N

2

Glos Maszynisty 3/2008

AKTUALNOCI

Planowane zmiany organizacyjne

Zwizek Pracodawców Kolejowych przedstawil wstpn informacj na temat zakresu przeksztalce w Grupie PKP. Poniej przedstawiamy plany zwizane z realokacj taboru oraz pracowników. Z calym dokumentem mona zapozna si po zalogowaniu si na serwerze www.informacjezzm.pl.

Przewozy Regionalne sp. z o.o. (stan po realokacji ­ przewidywany na dzie 1.12.2008)

a. Zaplecza utrzymaniowe taboru Lokalizacja zaplecza Lp. technicznego 1. Bialystok 2. Bydgoszcz 3. Chojnice 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Czeremcha Czstochowa Gliwice Gniezno Hrubieszów Idzikowice Ilawa Inowroclaw Jelenia Góra Katowice Kdzierzyn Kole Kolobrzeg Krzy Leszno Lublin Lód Kaliska Luków Olsztyn Opole Ostrów Wlkp. Pozna Rzeszów Skarysko Kamienna Slupsk Sucha Beskidzka Szczecin Wzgórza 29 Hetmaskie 30 Toru Kluczyki 31 Wroclaw Glówny Rodzaj zaplecza st. postojowa st. postojowa lokomotywownia (zaplecze bylej parowozowni) st. postojowa wagonownia tory postojowe tory postojowe wagonownia wagonownia lokomotywownia tory postojowe tory postojowe lokomotywownia wagonownia lokomotywownia lokomotywownia tory postojowe tory postojowe st. postojowa lokomotywownia wagonownia st. postojowa tory postojowe st. postojowa EZT wagonownia st. postojowa wagonownia lokomotywownia lokomotywownia lokomotywownia i wagonownia lokomotywownia Pozyskane od wlasne wlasne PKP CARGO wlasne wlasne wynajem od PLK wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne PKP CARGO wlasne wynajem od PLK wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wlasne wspóluytkowane na potrzeby EZT na zasadzie umowy z PKP IC 2. Warsztatowy Druyny konduktorskie 5 785 ok. 3 800 1. Administracja 2 220 ok. 2 050 c. Zatrudnienie PR Zespól Ogólem w tym: Stan obecny 16 438 Stan przewidywany ok. 15 800 przyjcie od PKP CARGO (ok. 310 os.) i jednoczesne przekazanie do PKP Intercity (ok. 470 os.) przyjcie od PKP CARGO (ok. 160 os.) i jednoczesne przekazanie do PKP Intercity (ok. 2050 os.) przekazanie do PKP Intercity (ok. 1550 os.) przyjcie od PKP CARGO (ok. 3000 os.) Przejcie od lub przekazanie do

3.

4 392 45

ok. 2 850 ok. 3 000

4. Druyny trakcyjne

PKP Intercity S.A. (stan po realokacji ­ przewidywany na dzie 1.12.2008)

a. Zaplecza utrzymaniowch taboru Lokalizacja zaplecza Lp. technicznego 1. Warszawa Grochów 2. Warszawa Szczeliwice Rodzaj zaplecza wagonownia wagonownia Pozyskane od wlasne PKP Przewozy Regionalne PKP CARGO PKP CARGO PKP Przewozy Regionalne PKP CARGO PKP Przewozy Regionalne PKP Przewozy Regionalne PKP CARGO PKP Przewozy Regionalne PKP Przewozy Regionalne PKP CARGO PKP Przewozy Regionalne PKP Przewozy Regionalne

Warszawa Olszynka Gro3. chowska [+ mala hala Warsza- lokomotywownia wa Ochota] lokomotywownia 4. Lublin (hala prostoktna) 5. Lód Janów 6. Pozna ul. Kolejowa 23 7. Wroclaw Glówny 8. Wroclaw Akumulatornia 9. Gdynia Grabówek 10. Gdynia Leszczynki 11. Szczecin Zaleskie Lgi wagonownia lokomotywownia lokomotywownia wagonownia lokomotywownia wagonownia st. postojowa lokomotywownia st. postojowa st. postojowa

b. Inwentarz taborowy Lp. Rodzaj taboru Elektryczne zespoly 1. trakcyjne Lokomotywy 2. spalinowe 3. Autobusy szynowe Seria EN57;EN71;EN81; ED72; ED73 SP32; SU42; SU45; SM42 SN81; SA101; SA102; SA103; SA104; SA105; SA106; SA107; SA108; SA109; SA110; SA131; SA132 Róne serie Liczba 882 szt. 134 szt. 115 szt. (w tym 103 szt. wlasno samorzdów) ok. 1320 szt. (ok. 1830 szt. przekazane do PKP Intercity)

12. Kraków Plaszów 13. Kraków Plaszów 14. Kraków Zachód 15. Katowice 16. Katowice 17. Katowice Zawodzie 18. Zakopane Spyrkówka 19. Przemyl Bakoczyce

4. Wagony pasaerskie

lokomotywownia (1 hala wachlarzowa) PKP CARGO lokomotywownia PKP CARGO ppk PKP Przewozy wagonownia Regionalne PKP Przewozy wagonownia Regionalne PKP Przewozy wagonownia Regionalne Glos Maszynisty 3/2008 3

WYWIAD

Z Konfederacj warto rozmawia

Z Leszkiem Mitkiem, przewodniczcym Konfederacji Kolejowych Zwizków Zawodowych, prezydentem Zwizku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce rozmawia Rafal Zarzecki

­ Ostatnia tura mediacji w sprawie podwyek zakoczyla si podpisaniem protokolu (patrz str. 6). Na wniosek mediatora i ministra infrastruktury, który zobowizal si do rozwizania nabrzmialych problemów, KKZZ zawiesila strajk ostrzegawczy. Co dalej? ­ Chcialbym podkreli, e podjcie przez Zwizek Pracodawców Kolejowych merytorycznych rozmów z KKZZ jest zaslug mediatora ­ pana Longina Komolowskiego. Niezwykle istotn rol odegralo równie osobiste zaangaowanie si w mediacje ministra infrastruktury ­ pana Cezarego Grabarczyka. Za nami trudne, dwudniowe negocjacje, które wprawdzie niczego definitywnie nie rozstrzygnly, ale udowodnily, e dialog jest moliwy. Okazuje si, e mona i warto z KKZZ rozmawia. Z uwagi na deklaracje ze strony ministra i mediatora o woli rozwizania sporu Konfederacja postanowila zawiesi strajk ostrzegawczy planowany na 6 marca br. Nie znaczy to, e skoczyl si spór ­ spór nadal trwa. Finalizujemy referenda strajkowe, które mog upowani nas do podjcia ewentualnej decyzji o strajku generalnym. Z naszej inicjatywy zwolano nadzwyczajne posiedzenie Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa z udzialem ministra Grabarczyka, ale take wicepremiera Waldemara Pawlaka, który przewodniczy Komisji Trójstronnej ds. Spoleczno-Gospodarczych. Chcemy rozmawia nie tylko o jednorazowych podwykach na 2008 rok, ale równie o stworzeniu systemu wzrostu wynagrodze na przyszlo oraz kwestiach majcych wplyw na stabilizacj naszych miejsc pracy. ­ Pracodawcy tlumacz si, e spólek nie sta na wiksze podwyki. ­ Zdajemy sobie spraw, e finanse to delikatny temat, ale pienidze na wynagrodzenia mona pozyska z rynku. By tak si stalo, musi zmieni si jednak funkcjonowanie spólek Grupy PKP na tym rynku. Wystarczy da szans kolejarzom, aby mogli sami na te podwyki zapracowa. Wlanie dlatego innym wanym tematem rozmów na Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa winna by rzdowa strategia, a take równowaenie rynku transportowego, uczciwa konkurencja midzygalziowa oraz inwestycje w szlaki kolejowe potrzebne polskiej gospodarce. To ogrom zagadnie wymagajcych czasu i spokoju. ­ Czy zmienilo si nastawienie pracodawców do KKZZ? Jeszcze niedawno zdawali si odmawia jej prawa do istnienia. ­ Podejcie Zwizku Pracodawców Kolejowych do KKZZ nie jest dla nas zaskoczeniem. Zrzeszajca pracowników majcych bezporedni wplyw na ruch pocigów Konfederacja to wielka sila. Budzi tak due obawy, e od wrzenia 2007 roku pracodawcy nie podejmowali merytorycznych rozmów z jej przedstawicielami. Dopiero osoba mediatora doprowadzila do zmiany

Planowane zmiany organizacyjne

b. Inwentarz taborowy Lp. Rodzaj taboru 1. Lokomotywy elektryczne 2. Lokomotywy spalinowe Liczba 383 szt. (w tym 69 szt. pozyskane EP05; EP07; EU07; EP08;EP09 z PKP Przewozy Regionalne) SU45; SM42 69 szt. 14 szt. ok. 2980 szt. (w tym 1830 szt. pozyskane z PKP Przewozy Regionalne) Seria

Z prac Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Zespól Trójstronny ds. Kolejnictwa powolal 12 marca br. podzespól ds. rzdowej strategii, który zajmie si kwestiami zwizanymi z jej wdraaniem i przygotuje na ten temat raport na kwietniowe posiedzenie tego gremium. Podzespól ten bdzie take monitorowal przebieg wdraania strategii. Ponadto prezes Zwizku Pracodawców Kolejowych Krzysztof Mamiski zaprosil zwizki zawodowe, które w rónych trybach procedowaly ostatnio kwestie placowe, do wspólnego wypracowania systemu wzrostu wynagrodze w spólkach Grupy PKP. R

3. Elektryczne zespoly dalekobiene ED74 4. Wagony pasaerskie Róne serie

c. Zatrudnienie IC Zespól Ogólem w tym: 1. Administracja Stan obecny 2 579 485 Stan przewidywany ok. 8 400 ok. 1 100 Przejcie od PKP CARGO (ok. 150 os.) i PKP Przewozy Regionalne (ok. 470 os.) PKP CARGO (ok. 600 os.) i PKP Przewozy Regionalne (ok. 2050 os.) PKP Przewozy Regionalne (ok. 1550 os.) PKP CARGO (ok. 1000 os.)

2. Warsztatowy 3. Druyny konduktorskie 4. Druyny trakcyjne 4 Glos Maszynisty 3/2008

1 440 654 ­

ok. 4 100 ok. 2 200 ok. 1 000

WYWIAD

tego stanowiska. Wczeniej, z uporem maniaka, szukano wylcznie sposobu, by zmiady KKZZ i zaegna widmo strajku ostrzegawczego. Uruchomiono potny mechanizm dziala, take z udzialem zwizków zawodowych. Efekt jest jednak odwrotny. Nie byl to latwy okres, ale Konfederacja wyszla z niego zahartowana. Nie rozpadla si ­ jak chcieli niektórzy ­ po pierwszym przetarciu, lecz wykazala determinacj, co dobrze rokuje na przyszlo. Zdecydowana wikszo organizacji zakladowych sprawdzila si w dzialaniach w jej ramach, cho szkoda, e nie wszystkie. Pracodawcom nie podoba si, e namawiamy zarzdy do lepszej, efektywniejszej pracy. Odnosimy wraenie, e jest to dla nich do krpujce. Spólki Grupy PKP musz odnale si na rynku, dostosowujc ofert do potrzeb klientów. Nie moe by tak, e PKP Cargo ­ drugi przewonik towarowy w Europie, co rok traci udzial w rynku majc tak wielki potencjal. Równie spólka PKP PLK moe pozyska rodki bez podwyszania stawek dostpu do infrastruktury. Wystarczy zainwestowa w linie potrzebne polskiej gospodarce, którymi nie jestemy w stanie wywie towarów, a zwikszy si liczba pocigów i zysk PLK. Nie dostrzegam dziala przycigajcych podrónych na kolej. Naley take popracowa nad rozkladem jazdy, w tym szczególnie skomunikowaniami, aby sluyly pasaerom. ­ Batalii KKZZ o podwyki nie ulatwia sytuacja, w której inne zwizki zawodowe ulegaj presji pracodawców i latwo godz si na 220 zl. ­ Nie chcialbym wypowiada si na temat dziala i roli innych zwizków w tym zakresie. Pozostawiam to ocenie ich kierownictwa oraz poszczególnych czlonków. Powiem tylko, e KKZZ wloyla w to wszystko mnóstwo pracy. Z zadowoleniem odbieramy fakt, e nasze dzialania nie poszly na marne i kolejarze wreszcie otrzymali podwyki odczuwalne dla portfela. Bez tych dziala nie otrzymaliby ich. Pierwszy raz spotykam si z sytuacj, ze pracodawca podpisuje porozumienie placowe z niektórymi zwizkami przebijajc ich dania. To ju jednak nie ekonomia, a polityka. Podkrelam, e podwyki plac wdroone od 1 lutego br. nie zadowalaj Konfederacji. Uwaamy, e s zbyt malym krokiem w kierunku zwikszenia poziomu wynagrodze i uczynienia z PKP atrakcyjnego pracodawcy dla mlodych ludzi oraz samych pracowników. Oczekujemy przede wszystkim stworzenia systemu wzrostu wynagrodze na wiele lat naprzód. Przykladem moe by porozumienie zawarte w spólce Warszawska Kolej Dojazdowa. Naley skoczy z sytuacj, e co roku walczymy o podwyki, tocz si spory zbiorowe, wybuchaj protesty na tle placowym itp. ­ Powraca kwestia emerytalna. ,,Gazeta Wyborcza" dotarla do okrojonej listy 37 rodzajów prac, uprawniajcych do uzyskania emerytury pomostowej. Z zawodów kolejowych znajduj si na niej pono tylko maszynici i dyurni ruchu. Nie dalej jak rok temu kolejarskie zwizki zawodowe podpisaly porozumienie z wicepremierem Gosiewskim obejmujce 27 stanowisk pracy zwizanych z bezpieczestwem i prowadzeniem ruchu kolejowego. ­ Z doniesie prasowych trudno nawet wywnioskowa, e prawo do emerytur pomostowych bd mieli maszynici i dyurni ruchu. Bez wtpienia w pastwie prawa naley dotrzymywa zobowiza. Jeli nie jest w stanie zrobi strona rzdowa, to tym gorzej. Odpowiedzialno za wszystko co si moe sta poniesie wówczas rzd. Jestem przekonany, e kolejarze nie ustpi w kwestii emerytalnej. Chcialbym wierzy, e mamy do czynienia z prasowym przeklamaniem. Nie wyobraam sobie, eby pracownicy zwizani z bezpieczestwem ruchu kolejowego mieli pracowa do 65 (mczyni) i 60 lat (kobiety). Z niedowierzaniem traktuj informacje, e w wieku 60 lat mona si przekwalifikowa. By moe na ministra, prezesa lub dyrektora, ale na inne stanowiska bdzie duo trudniej. Nie chcialbym na ten temat spekulowa, poczekajmy na oficjalne informacje. ­ Czy po ostatnich wydarzeniach moliwe jest wspóldzialanie wszystkich kolejarskich zwizków zawodowych, tak jak choby podczas 10-tysicznej pikiety pod Ministerstwem Pracy i Polityki Spolecznej w 2006 roku? ­ Wszystko moe, a nawet powinno, si zdarzy. W sprawach emerytalnych powinnimy dziala razem, bo to nasz wspólny interes. Nasz narodow cech jest jednoczenie si w sytuacjach kryzysowych. Tak bdzie pewnie i tym razem. ­ Co w tym niewtpliwie trudnym okresie moe zrobi czlonek ZZM, eby wesprze dzialania prezydium zwizku? ­ Zawsze przypominam, e czlonek zwizku jest dla nas najwaniejszy i mnóstwo zaley od zaangaowania kadego z nas. Jestemy w sporze zbiorowym, który moe zakoczy si strajkiem generalnym, wróci mog kwestie emerytalne. Bardzo licz na czlonków naszego zwizku. Wszyscy chcemy, by najwaniejsze dla przyszloci naszych miejsc pracy sprawy uloyly si pomylnie. Znajd si te pewnie i tacy, którzy w tym trudnym okresie bd próbowali sia zamt, by utrudni funkcjonowanie ZZM. Wielokrotnie dawalimy sobie ju z tym rad, wic wierz, e znowu staniemy na wysokoci zadania. Korzystajc z okazji chcialbym take zloy najserdeczniejsze yczenia radoci, spokoju i zdrowia maszynistom, kolejarzom i ich rodzinom. ycz, abymy wszyscy po tych trudnych dniach stali si wypoczci i silniejsi. ­ Wzajemnie, dzikuj za rozmow.

Glos Maszynisty 3/2008 5

AKTUALNOCI

Strajk zawieszony, negocjacje trwaj

Podczas spotkania z Rad KKKZ minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zobowizal si do szybkiego rozwizania najbardziej zapalnych spornych kwestii na kolei. Przychylajc si do wniosku mediatora Longina Komolowskiego Rada Konfederacji zawiesila dwugodzinny strajk ostrzegawczy planowany na 6 marca br. Jednoczenie zobowizala Zakladowe Komitety Strajkowe do dokoczenia referendów do 17 marca 2008 r. Poniej przedstawiamy tre protokolu ze spotkania mediacyjnego, które odbylo si 4 marca br.

Protokól ze spotkania mediacyjnego w dniu 4.03.2008 r.

W ramach sporu zbiorowego pomidzy KKZZ a spólk PKP PLK, PKP CARGO, PKP Przewozy Regionalne reprezentowanymi przez Zwizek Pracodawców Kolejowych, odbyly si dwa spotkania pomidzy stronami sporu z moim udzialem w roli mediatora. Strony sporu, w trakcie rozmów zaprezentowaly nastpujce stanowiska: Strona pracodawcy proponuje: podpisanie porozumienia w sprawie podwyek wynagrodze od 1 lutego 2008 r. o nastpujcej treci: 1. Strony widz potrzeb wzrostu wynagrodze w Spólkach Grupy Spólek wynagradzanych na podstawie ZUZP podwyki wynagrodze od 1 lutego 2008 r. w wysokoci 220 zl w wynagrodzeniu zasadniczym. 3. Uprawnionymi do podwyek wynagrodze s pracownicy wynagradzani wg zasad okrelonych w ZUZP i bdcy w zatrudnieniu w dniu 1 lutego 2008 r. w przeliczeniu na pelne etaty. 4. Zarzdy Spólek ustalaj z sygnatariuszami ZUZP zasady wprowadzania podwyek dla podleglych pracowników. Podwyki wynagrodze winny ekspercko-doradczego, który zostanie powolany do dnia 15 marca 2008 r., a którego zadaniem bdzie opracowanie i przedloenie stronom zasad wzrostu wynagrodze w ww. spólkach, w latach 2009­2011. 7. Zawarte Porozumienie koczy spór zbiorowy w sprawie podwyek wynagrodze w 2008 r. dla pracowników Spólek, wszczty przez Konfederacj Kolejowych Zwizków Zawodowych, z zastrzeeniem zapisów pkt. 5 i 6. Natomiast strona zwizkowa przedstawila stanowisko przyjte uchwal Rady KKZZ w dniu 4.03.2008 r.: ,,Stanowisko Konfederacji Kolejowych Zwizków Zawodowych (KKZZ) przyjte uchwal Rady KKZZ z dnia 04.03.2008 r. w sprawie zagroe w polskim transporcie kolejowym oraz wynikajcych z braku odpowiednich dziala po stronie Pracodawców i Rzdu RP napi spolecznych stwarzajcych zagroenie strajkowe. Wprowadzenie 1. W obliczu zapalnej sytuacji grocej wybuchem spolecznym istnieje konieczno pilnej interwencji Ministra Infrastruktury w celu zaegnania powanego kryzysu spolecznego na kolei. 2. Konfederacja Kolejowych Zwizków Zawodowych zostala zobowizana przez swoich czlonków do podjcia uchwaly o strajku ostrzegawczym w dniu 6 marca 2008 roku. Wynika to z braku powane-

PKP: PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A., PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 2. Biorc pod uwag moliwoci finansowe, aktualny poziom plac w Spólkach Grupy PKP: PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A., PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz dc do zakoczenia toczcych si sporów zbiorowych, strony ustalaj dla pracowników wymienionych

6 Glos Maszynisty 3/2008

nastpi w terminie wyplaty wynagrodzenia za miesic luty 2008 r. 5. Strony ustalaj, e do dnia 20 lipca b r. odbdzie si kolejne spotkanie w celu ustalenia dalszych dziala na rzecz moliwoci wzrostu wynagrodze, po analizie wyników finansowych Spólek za pierwsze I 2008 r. 6. Strona zwizkowa wytypuje jednego przedstawiciela do zespolu

AKTUALNOCI FORUM

go i merytorycznego potraktowania postulatów placowych KKZZ. 3. Mimo, e dania KKZZ dotycz spraw placowych nie s one stawiane bez uwzgldnienia sytuacji finansowej spólek (wbrew temu co twierdz Pracodawcy). KKZZ zawsze postulowala systemowe podejcie do spraw placowych w powizaniu ze stworzeniem odpowiednich mechanizmów ekonomicznych, które pozwalalby na zaspokojenie oczekiwa zalogi poprzez podniesienie konkurencyjnoci i efektywnoci transportu kolejowego i spólek PKP. Celem tych dziala byloby stworzenie takich podstaw funkcjonowania kolei, aby w dlugim okresie ograniczy lub wyeliminowa przyczyny czstych napi spolecznych w tej galzi transportu. 4. Niestety, w okresie od wrzenia 2007 roku, propozycje KKZZ spotkaly si najpierw z brakiem reakcji i niezrozumieniem, a nastpnie z bezpardonowym i nieuzasadnionym atakiem ze strony Pracodawców. Ataki te nasilily si w ostatnich tygodniach. Zamiast merytorycznego ustosunkowania si do otrzymanych propozycji, Pracodawcy skoncentrowali si na dzialaniach majcych na celu spowodowanie rozlamu wród zwizków zawodowych, atakach na przywódców zwizkowych i zastraszaniu zalogi. Takie krótkowzroczne dzialanie moe przynie tylko tymczasowe efekty a nie rzeczywiste rozwizanie podstawowych problemów kolei i jej pracowników. Bez takich rozwiza, po kilku miesicach napicia spoleczne powróc ze zdwojon sil. 5. W ostatnich tygodniach Pracodawcy podjli niezgodne z prawem dzialania, które zostaly odczytane przez czlonków KKZZ jako prowokacja i próba zastraszania zalogi. Dzialania te polegaly na prowadzeniu negocjacji tylko z czci zwizków zawodowych w celu wywarcia niezgodnej z prawem presji na t cz zalogi, której postulaty nie byly wygodne dla Pracodawców. Takie postawy powoduj wzrost napicia, który moe doprowadzi do niekontrolowanego wybuchu spolecznego. Poza utrat zaufania do przedstawicieli Pracodawców, którzy posluguj si takimi metodami dzialania, mog one spowodowa konieczno dlugotrwalych i kosztownych procesów sdowych i prowadz do eskalacji konfliktu. 6. Kluczem do rozwizania istniejcej sytuacji kryzysowej jest merytoryczne ustosunkowanie si przez pracodawców i Ministra Infrastruktury do postulatów KKZZ majcych na celu dalszy rozwój transportu kolejowego w Polsce, który jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodze kolejarzy.

Glos Maszynisty 3/2008

7

AKTUALNOCI

Podstawowe elementy i motywacja stanowiska KKZZ s przedstawione w nastpnych czciach niniejszego stanowiska. Cz I: Uwagi ogólne 1. Konfederacja Kolejowych Zwizków Zawodowych wyraa powane zaniepokojenie brakiem efektywnoci dziala w celu rozwizania dlugookresowych problemów transportu kolejowego w Polsce, w tym szczególnie braku postpu w reformach Grupy PKP. a. Reformy Grupy PKP s nadal nie zakoczone mimo uplywu prawie omiu lat od momentu jej stworzenia. b. Poszczególne Rzdy RP zaprezentowaly kilka programów restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy. Kluczowe elementy zawarte w tych programach nie zostaly jednak zrealizowane. Ponadto koncepcja reform byla wielokrotnie zmieniana. W rezultacie koszty reform rosn, a oczekiwane korzyci z tych dziala nie spelniaj si. c. Brak efektów reform wida chociaby na malejcym udziale PKP CARGO S.A. w polskim rynku przewozowym a kierownictwo Spólki i resortu infrastruktury nadal nie przedstawily koncepcji dziala, które stwarzalyby realne przeslanki do zmiany tych niekorzystnych trendów. Postpujca liberalizacja rynku nie wspólgra z obcieniami otoczenia Grupy PKP wplywajcymi na moliwo funkcjonowania tej i innych spólek. d. Reformy Spólek Grupy PKP s utrudnione przez opónianie dziala, które byly przewidziane ju w Programie restrukturyzacji z wrzenia 1999 (np. wyposaenie Spólek w majtek w tym szczególnie infrastruktur handlow i obiekty eksploatacyjne) .

8 Glos Maszynisty 3/2008

2. Powysze tworzy powane zaniepokojenie zalogi. Nie widzc logiki dzialania wlaciciela i efektywnoci przeprowadzanych refom, pracownicy w coraz wikszym stopniu niepokoj si o przyszlo swoj i swoich rodzin. W sumie dotyczy to ponad 200 000 osób (pracownicy wraz z rodzinami). Jest to szczególnie wane ze wzgldu na wplyw poziomu ycia pracowników zwizanych z prowadzeniem i bezpieczestwem ruchu kolejowego na ich stan psychofizyczny gwarantujcy bezpieczestwo podrónych i przewoonych towarów. 3. Czlonkowie zwizków zawodowych zrzeszonych w Konfederacji Kolejowych Zwizków Zawodowych oczekuj i wymagaj od swoich reprezentantów w Radzie KKZZ podjcia efektywnych dziala majcych na celu zapewnienie godnych warunków pracy zarówno w perspektywie krótko, jak i dlugookresowej. Wobec opóniania negocjacji i podejmowania innych dziala utrudniajcych wypracowanie kompromisowego rozwizania w sprawach placowych, jako ostateczny rodek dzialania czlonkowie zobowizali Rad KKZZ do podjcia uchwaly o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w dniu 6 marca 2008 roku. 4. Jako odpowiedzialni pracownicy wiadomi koniecznoci zapewnienia dlugookresowego rozwoju naszych spólek ponownie wzywamy Zwizek Pracodawców Kolejowych do podjcia konstruktywnych negocjacji z Konfederacj Kolejowych Zwizków Zawodowych. W zwizku z powag sytuacji konieczne jest zaangaowanie si w rozwizanie tego sporu Ministra Infrastruktury w kompetencjach, którego ley wiele z poruszanych przez KKZZ kwestii.

Cz II: Postulaty dotyczce reform Grupy PKP 1. Wbrew stanowisku wyraonym przez Wiceministra Infrastruktury ds. Kolejnictwa uwaamy, e dyskusja nad sposobem dalszego reformowania spólek PKP nie zakoczyla si. Bez uzyskania poparcia zalogi dla tych reform konflikty spoleczne bd czste, a reformy nie bd efektywne. W cigu ostatnich lat strona rzdowa wielokrotnie przyrzekala zwizkom zawodowym peln informacj i dialog na temat przygotowania i wdroenia zaloe strategii reform. Niestety, wikszo tych zobowiza nie byla respektowania ani przez Pracodawców, ani przez poszczególne rzdy. Wierzymy, ze obecny Rzd podejmie dzialania porzucone przez poprzednie ekipy. 2. W zawizku z powyszym, KKZZ wzywa Rzd i Pracodawców do podjcia otwartego i uczciwego dialogu w nastpujcych sprawach: a. Weryfikacja zaloe rzdowej strategii dla transportu kolejowego w Polsce przygotowanej przez poprzedni ekip. Konieczne jest naszym zadaniem oparcie reform o zasady rachunku ekonomicznego oraz ich dostosowanie do sytuacji konkurencyjnej na rynku transportowym. b. Konieczne jest zweryfikowanie koncepcji usamorzdowienia spólki PKP Przewozy Regionalne. Koncepcja ta budzi szereg wtpliwoci wród samorzdów, zalóg spólek Grupy PKP oraz ekspertów. Samorzdy s w wikszoci nieprzygotowane do podjcia si roli wlacicieli tej spólki. Koncepcja usamorzdowienia jest równie niespójna z punktu widzenia zasad zarzdzania przedsibiorstwem oraz systemów finansowych. Dodatkowo plany PKP S.A. dotyczce

AKTUALNOCI FORUM

powolania spólki kasy biletowe przyczyniaj si do zwikszenia naszych obaw na temat kierunku reform przewozów regionalnych. W trakcie tych prac naley midzy innymi rozway system, w którym zawierane bylyby dlugoletnie umowy (kontrakty) pomidzy samorzdami a spólk przewozów regionalnych, gwarantujce ilo pocigów i wysoko dofinansowania. Takie rozwizania s stosowane z sukcesem w innych krajach. c. Konieczne jest zakoczenie alokacji majtku z PKP S.A. do spólek zalenych. Nie zakoczenie i cigle spowalnianie tego procesu prowadzi do kontynuowania nieefektywnych dziala i powikszania kosztów reform. Wstrzymywanie alokacji majtku jedynie ze wzgldu na konieczno zapewnienia ródel przychodów (czynsze) oraz uzasadnienia egzystencji nadmiernie rozbudowanej biurokracji w PKP S.A. jest po pierwsze niezgodne z zaloeniami programu restrukturyzacji Grupy PKP z 1999 roku i ustawy z 2000 roku o restrukturyzacji PKP, a po drugie uniemoliwia popraw efektywnoci dzialania spólek zalenych. d. Minister Infrastruktury i PKP S.A. przedstawiaj coraz to nowsze pomysly realokacji lokomotyw i zaplecza utrzymaniowego z PKP CARGO S.A. do innych spólek Grupy PKP. KKZZ wielokrotnie zwracala si o przedstawienie ekonomicznego i finansowego uzasadnienia koncepcji tej realokacji. adna z naszych prób nie zostala uwzgldniona. S takie elementy infrastruktury utrzymaniowo-naprawczej, której dzielenie nie sprzyja wykorzystaniu w Grupie PKP efektu synergii. Dla utrzymania korzyci skali winny one by skoncentrowane i wykorzystywane dla wszystkich przewoników Grupy PKP. Dla maszynistów, realokacja lokomotyw do innych spólek lczy si z powanym zagroeniem ich miejsc pracy. Ponadto w/w realokacja lczy si z powstaniem wielu potencjalnych zagroe dla konkurencyjnoci Spólki PKP CARGO S.A. Dlatego w celu ograniczenia ryzyka wybuchu spolecznego (którego kierownictwa zwizków zawodowych mog nie by w stanie opanowa) prace nad tym zadaniem powinny odbywa si jawnie i z jak najwikszym udzialem przedstawicieli zalogi. Ponadto powinny by powanie zanalizowane i rozwaone koncepcje realokacji i podzialu zaplecza zgloszone przez Zwizek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Propozycja ta wskazuje na istniejce róne moliwoci przeprowadzenia tej realokacji, które nie zostaly uwzgldnione przy tworzeniu strategii rzdowej. e. Konieczne jest podjcie dziala majcych na celu popraw konkurencyjnoci transportu kolejowego. O tych sprawach mówi si od lat, ale nic nie zostalo zrobione. Obecna sytuacja zdecydowanie promujca transport drogowy stoi w sprzecznoci z zaloeniami polityki transportowej Unii Europejskiej oraz Polski. f. Konieczne jest rozwaenie i zanalizowanie wplywu obecnego programu inwestycji w infrastruktur kolejow na wydajno polskiego systemu transportu kolejowego. Prawie wszystkie fundusze kierowane s aktualnie na inwestycje w korytarzach transeuropejskich, natomiast infrastruktura poza korytarzami niszczeje co moe w najbliszym czasie spowodowa upadek przewozów towarowych na kierunkach zgodnych z potrzebami polskiej gospodarki. g. Konieczne jest podjcie natychmiastowych dziala szkoleniowych i edukacyjnych, tak aby przycign mlode kadry do pracy na kolei. rednia wieku pracowników zwizanych z bezpieczestwem ruchu kolejowego zblia si do 50 lat. A zatem za kilka lat zabraknie kadr do prowadzenia pocigów ­ dlatego rodki zaradcze powinny by podjte ju dzisiaj. Obecny poziom plac na kolei jest wyjtkowo malo atrakcyjny dla mlodych ludzi, którzy wybieraj zatrudnienie w innych branach. 3. W nawizaniu do powyszego, postulujemy pilne podjcie efektywnych dziala w ww. obszarach w tym prac analitycznych i koncepcyjnych. Do tych prac naley zaangaowa niezalenych ekspertów znajcych rynek polski i dowiadczenia zagraniczne w restrukturyzacji kolei, oraz zapewni uczestnictwo przedstawicieli zalóg. Cz III: Postulaty placowe 1. Czlonkowie KKZZ uwaaj swoje dania placowe za w pelni uzasadnione i w pelni je podtrzymuj. 2. Brak odpowiedniego postpu w restrukturyzacji Grupy PKP oraz nagminne lamanie uzgodnie Rzdu i Pracodawców ze zwizkami zawodowymi w cigu ostatnich lat przyczynia si do radykalizacji postaw zalogi. W takiej sytuacji tendencje do protestów spolecznych na kolei bd zwikszaly si jeli nie zostan podjte bezzwlocznie dzialania, o których mowa w poprzednich czciach tego materialu. Dlatego ponownie wzywamy

Glos Maszynisty 3/2008 9

AKTUALNOCI

Rzd i Pracodawców o podjcie negocjacji z uwzgldnieniem elementów przedstawionych w Czci II niniejszego dokumentu. Moe to stworzy szans na zmniejszenie napicia wród zalogi i zbudowanie podstaw zaufania do zarzdców kolei. 3. Rozumiejc aktualn sytuacj finansow spólek Grupy PKP oraz podjte z niektórymi zwizkami zawodowymi decyzje o podwykach plac dla pracowników PKP PLK S.A, PKP CARGO S.A. i PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., ponownie wyraamy nasze stanowisko o koniecznoci dlugookresowego rozwizania sprawy podwyek plac. W tym ponownie podkrelamy, e: a. Wysoko podwyek jakie postuluje KKZZ tj. nie mniej ni 500 PLN do uposaenia zasadniczego w okresie do koca 2009 roku jest w pelni uzasadniona. b. Potwierdzamy, e taka wysoko podwyek jest w pelni realna i wykonalna pod warunkiem podjcia i wdroenia dziala, o których mowa w Czci II niniejszego dokumentu. c. Konieczne jest jednoznaczne ustalenie wysokoci i harmonogramu czciowych podwyek w tym okresie do pelnej kwoty 500 PLN. 4. Jestemy przekonani, e taki system wdroenia w/w podwyki jest jedynym rozwizaniem zapewniajcym spokój spoleczny w najbliszych miesicach. W oparciu o dowiadczenia ostatnich omiu lat moemy z cal pewnoci stwierdzi, e porozumienia nie okrelajce jednoznacznie i precyzyjnie warunków dzialania s czsto ignorowane lub lamane co w konsekwencji prowadzi do kolejnych kryzysów. Ustalenie jednoznacznego harmonogramu podwyek spowoduje powstanie zobowizania po stro10 Glos Maszynisty 3/2008

nie Pracodawców do efektywnego zarzdzania spólkami, tak aby wypracowane zostaly rodki na zaloony wzrost wynagrodzenia. Stanowi to bdzie motywacj dla zarzdców do efektywnego dzialania. W ten sposób polityka i negocjacje zostan zastpione mechanizmami ekonomicznymi i zarzdczymi. Taki system powizania wzrostu wynagrodze z wynikami dzialalnoci jest stosowany przez wiele kolei na wiecie, w szczególnoci tych, w których strajki i napicia spoleczne s bardzo rzadkie. 5. Wdroenie powyszego rozwizania moe stworzy moliwo uspokojenia napitej sytuacji wród czlonków KKZZ i umoliwienie podjcia decyzji o odwolaniu strajku ostrzegawczego planowanego na 6 marca 2008". W czasie wielogodzinnych rozmów pracodawcy przedstawili analiz ekonomiczno-finansow poszczególnych Spólek, oraz dzialania, które Spólki planuj podj w celu zwikszenia efektywnoci. Informacje powyej wspomniane przedstawiali kompetentni czlonkowie zarzdów jak równie prezes PKP S.A. Pan Andrzej Wach. Odbylo si równie spotkanie z Panem ministrem Cezarym Grabarczykiem, podczas którego wyjaniano sporne kwestie. Strona zwizkowa odnoszc si do prezentacji pracodawców przedstawila szereg propozycji osigania wikszych dochodów przez Spólki Grupy, a take szereg zastrzee zwizanych ze Strategi dla Transportu Kolejowego dotyczcych np. usamorzdowienia spólki PKP PR, czy te alokacji majtku. Strona zwizkowa podczas dyskusji zmodyfikowala równie swoje stanowisko dotyczce podwyki plac, proponujc, aby kolejne regulacje odbyly si 1 stycznia 2009 i 1 stycznia 2010 w wysokoci po 150 zl do uposaenia zasadnicze-

go, lub uwzgldniajc powysze czasookresy wzrost o 10% powyej inflacji. Zwizek Pracodawców Kolejowych stwierdza, e ww. postulaty bd przedmiotem prac zespolu placowego powolanego w ramach Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. W wietle powyszego mediator zaproponowal: ­ zwola Zespól Trójstronny ds. Kolejnictwa z udzialem Przewodniczcego Komisji Trójstronnej Pana Premiera Waldemara Pawlaka oraz Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka. Podczas posiedzenia Zespolu omówione bylyby kwestie sporne podnoszone w wymienionym wczeniej stanowisku Konfederacji dotyczce rozwiza proponowanych w Strategii dla Transportu Kolejowego do roku 2013 r. Podczas obrad Zespolu powolane zostalyby zespoly robocze: 1. Zespól placowy, który w wietle analiz finansowych dotychczasowych jak i w miar potrzeby zleconych, w trybie moliwie pilnym opracowalby strategi wzrostu plac w Spólkach w latach przyszlych np. do roku 2011. 2. Zespól ds. wdraania Strategii dla Transportu Kolejowego do roku 2013. W zwizku z powyszym, e dzialania te wymagaj czasu i spokoju spolecznego w firmie mediator wniósl: ­ do KKZZ o zawieszenie planowanego na dzie 6.03.2008 r. strajku ostrzegawczego, ­ do ministra infrastruktury o zwolanie w trybie pilnym tzn. w nastpnym tygodniu (10.03­ 14.03.2008 r.) Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Kolejne spotkanie mediacyjne odbdzie si do 15 kwietnia 2008 r.

Pod dokumentem podpisali si: Longin Komolowski, Krzysztof Mamiski, Leszek Mitek, Aleksander Motyka i Jacek Drodziel.

AKTUALNOCI

Kulisy podwyek

Federacja ZZ Pracowników PKP, SKK NSZZ ,,Solidarno" i Federacja ZZ Maszynistów Kolejowych jako pierwsze podpisaly porozumienie ze Zwizkiem Pracodawców Kolejowych w sprawie podwyek wynagrodze w wysokoci 220 zl. Stalo si to 21 lutego br. Dzie póniej ,,dopisalo" si do niego pi innych organizacji. KKZZ stoi dalej na stanowisku, e podwyki nie s wystarczajce i domaga si stworzenia kompleksowego systemu wzrostu wynagrodze.

Pracodawcy zaoferowali od 1 lutego br. podwyk w wysokoci 220 zl w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników spólek PKP PLK, PKP Cargo i PKP Przewozy Regionalne. To wicej ni oczekiwaly niemal wszystkie organizacje zwizkowe podpisane pod porozumieniem. Wyjtkiem byla i jest Konfederacja, która od wrzenia 2007 r. domaga si podwyki rzdu 500 zl w uposaeniu zasadniczym. Na uwag zwraca fakt, e mowa tylko o trzech spólkach Grupy PKP. Skd bowiem pojawilo si owe 220 zl ? Zapytany o to podczas Rady KKZZ minister infrastruktury Cezary Grabarczyk nie owijal w baweln. Podwyka w tej kwocie to ­ jak si wyrazil minister ­ efekt ,,prenia muskulów" przez Konfederacj. Ot, jedni chcieli mniej, drudzy wicej i krakowskim targiem pracodawcy zaproponowali 220 zlotych. Niezadowolonych miala do-

datkowo przekona cokolwiek mglista perspektywa ­ cytuj za porozumieniem ­ ,,dalszych dziala na rzecz moliwoci wzrostu wynagrodze po analizie wyników finansowych spólek za I pólrocze 2008 roku". Nic wic dziwnego, e KKZZ nie podpisala si pod porozumieniem ze Zwizkiem Pracodawców Kolejowych i w dalszym cigu stara si o wysze podwyki. Negocjacje odbywaj si z udzialem mediatora, którym jest Longin Komolowski. Osobicie zaangaowal si w nie take minister Grabarczyk. Ostatnia tura negocjacji, w dniach 3-4 marca, doprowadzila do istotnych ustale (patrz str. 6-10), skutkiem czego Rada KKZZ zawiesila dwugodzinny strajk ostrzegawczy planowany na 6 marca, obligujc przy tym Zakladowe Komitety Strajkowe do dokoczenia referendów do 17 marca. Kolejne spotkanie mediacyjne odbdzie si na pocztku kwietnia. (L)

O co chodzi?

Minlo kilka dni od zawieszenia strajku ostrzegawczego. To dobry moment, by podzieli si kilkoma refleksjami na temat ostatnich wydarze.

Staram si przede wszystkim zrozumie motywy oraz dzialania (a raczej ich brak) niektórych moich kolegów ­ maszynistów. Pomimo niepodwaalnych faktów nadal nale oni do zwizków, które interesy maszynistów maj w glbokim powaaniu. Jak mona nie zareagowa na naloony knebel w postaci zakazu udzialu w referendum strajkowym organizowanym przez KKZZ? Z miejsca nasuwa si przecie porównanie z cenzur z nieodleglych czasów. Ba, niektórzy maszynici zrzeszeni w tym zwizku tlumacz innym kolegom, e takiej podwyki dawno ju nie otrzymali i wszyscy powinni siedzie cicho. Ale w glbi duszy

12 Glos Maszynisty 3/2008

pewnie wstydz si, e jako maszynici udzielili wydatnej pomocy pracodawcy, gremialnie podmieniajc czlonków ZZM w grafikach, aby rozbi ewentualny strajk planowany na 6 marca. Nie bardzo wiem, jak bdc pracownikiem druyn trakcyjnych, mona nie zareagowa na dzialania innego lidera zwizkowego. Ile znacz dla niego uchwaly wladz statutowych jego organizacji z 19 marca br. o podwykach rzdu 500 zl okazalo si dwa dni póniej ­ gdy podpisal porozumienie o podwykach plac w kwocie 220 zl. Kilka dni potem na forum dyskusyjnym Infokolej. pl gruchnla zreszt wie o nominacjach dzialaczy ,,S" na czlonków rad nadzorczych w spólkach-córkach PKP Cargo. Na oddzieln wzmiank zasluguje zwizek, który dal 200, a dostal... 220 zl. Mógl wprawdzie otrzyma o wiele wicej, np. 500 zl, ale na tym akurat mu nie zale-

alo. W kocowym efekcie pracodawca zaoferowal podwyk wysz ni oczekiwaly organizacje zwizkowe! To absolutny precedens w calej historii rokowa zbiorowych. Nasuwa si jednak pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Kto i jaki ma interes w tego typu dzialaniach? Czlonkowie zwizków, które nie poparly da KKZZ powinni niezwlocznie zapyta o to swoich przewodniczcych. Jak maszynici odnajd si w zwizkach, które o nich nie walcz? Niebawem si przekonamy, oby nie za póno. Ci zdolniejsi, mlodsi, bardziej operatywni jako sobie poradz. Reszta moe mie due trudnoci z przystosowaniem si do nowej sytuacji. Moi synowie pytaj mnie, dlaczego silne kolejarskie organizacje nie ,,graj" w jednej orkiestrze, a ten czy inny zwizek zawodowy idzie w parze z pracodawc? Chwilami sam nie wiem, czy powiedzie im prawd...

(masz)

Glos Maszynisty 3/2008

17

KONTROWERSJE

Samorzdy nie s gotowe

Najwysza Izba Kontroli le ocenila dzialalno samorzdów wojewódzkich w zakresie organizowania kolejowych przewozów regionalnych. Brak przygotowania, nieprawidlowe ustalanie zapotrzebowania na przewozy, zla organizacja przy opracowywaniu oraz wprowadzaniu planów polcze, a nawet niegospodarno noszca znamiona przestpstw ­ to tylko niektóre ,,odkrycia" NIK. To kubel zimnej wody dla zwolenników tzw. usamorzdowienia.

W swoim raporcie Izba nie pozostawila suchej nitki na samorzdach, których nieudolno i zaniechania doprowadzily do pogorszenia jakoci uslug i ograniczenia rozwoju rynku przewozów regionalnych. Nieprawidlowoci, w mniejszym lub wikszym zakresie, stwierdzono bowiem we wszystkich 16 urzdach marszalkowskich. Bldy (m.in. brak przejrzystoci przedstawianych rozlicze) wytknito zreszt take kontrolowanym przewonikom ­ PKP Przewozy Regionalne, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmiecie, PKP Warszawska Kolej Dojazdowa oraz spólce Koleje Mazowieckie. Raport NIK obejmuje lata 2004­ 2006. To wlanie w 2004 roku zmienil si system finansowania kolejowych przewozów regionalnych. W miejsce dotowania ich z budetu centralnego wprowadzono dotowanie przez samorzdy województw z dochodów wlasnych, które zwikszoFot. Przemyslaw Wajss

no o udzial w przychodach z tytulu CIT i PIT. Powolano do obslugi spólk PKP Przewozy Regionalne, której dzialalno ma charakter wiadczenia uslug publicznych ­ ceny biletów s skalkulowane poniej kosztów, nie za na zasadach komercyjnych. Rónic pomidzy kosztami a przychodami mialy pokrywa samorzdy. Glównym celem mialo by dostosowanie przewozów do potrzeb lokalnych, o co mialy zatroszczy si wladze samorzdowe. Brak fachowej kadry W praktyce nie wyglda to jednak tak kolorowo. Wedlug NIK a 9 na 16 samorzdów województw nie wykonywalo wymaganych prawem dziala z zakresu ustalania faktycznego zapotrzebowania na kolejowe przewozy pasaerskie. Jak si okazalo, nie byly do tego organizacyjnie przygotowane ­ zabraklo im np. wy-

kwalifikowanej kadry. Nie stworzyly m.in. narzdzi do badania potoków podrónych. Samorzdy opieraly si w tej mierze tylko i wylcznie na danych z PKP PR, których zgodnoci ze stanem faktycznym nie bylo zreszt komu w urzdach weryfikowa. Przy ustalaniu zapotrzebowania na przewozy wladze lokalne pomijaly take istotne elementy, takie jak np.: zaludnienie i osadnictwo, wielko i struktura popytu z uwzgldnieniem zmian dobowych i sezonowych, konkurencyjno i komplementarno innych rodków komunikacji, charakterystyka sieci kolejowej w danym województwie, rozmieszczenie przedsibiorstw, szkól, urzdów, itp. W urzdach marszalkowskich nie opracowywano równie, nie mówic o wprowadzaniu w ycie, planów polcze kolejowych na obszarze województwa i ssiednich regionów. NIK ma ponadto powane zastrzeenia do umów na organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów regionalnych. adna z owych 69, które zawarto w skontrolowanym okresie, mniej lub bardziej nie spelniala warunków wymaganych przepisami prawa krajowego i unijnego. Umowy zawierane byly z duym opónieniem, co take jest naruszeniem. Cho powinny by podpisywane nie póniej ni na 6 miesicy przed wejciem w ycie rozkladu jazdy (od 2006 r. ­ nie póniej ni miesic), terminów nigdy

14

Glos Maszynisty 3/2008

KONTROWERSJE

nie udawalo si dotrzyma. Opónienia wynosily od 6 do 17 miesicy. W skrajnych przypadkach zawierano je w ostatnich dniach obowizywania umów, a nawet... ju po tym okresie. Trzeba pamita, e opónienia mialy swoje wymierne skutki. W dwóch województwach: Podkarpackim i lskim doszlo bowiem do zawieszenia kursowania pocigów. Prototypy i prokurator To jednak nie wszystko. Dwie umowy zawarte pomidzy samorzdami, a PKP PR nosz ­ wedlug NIK ­ znamiona przestpstwa niegospodarnoci. W zwizku z tym Izba skierowala stosowne zawiadomienia do odpowiednich organów. I tak w Województwie Dolnolskim tamtejszy urzd zakupil od firmy Kolzam S.A dwa szynobusy za 9,2 mln zl, niewiele robic sobie z ekspertyzy, e tabor ten moe stanowi zagroenie dla bezpieczestwa ruchu. Opinia fachowców Z Politechniki Wroclawskiej potwierdzila si do szybko, po wprowadzeniu pojazdów do eksploatacji. Okazaly si one prototypami, do tego bardzo podatnymi na awarie (lcznie nie byly uytkowane przez 646 dni), za które jeszcze trzeba bylo placi. NIK uwaa, e owe 9,2 mln zl wydano niegospodarnie, a cal transakcj przewietla prokurator. Izba negatywnie ocenila take sposób wyboru dostawcy czterech szynobusów w Lubuskiem. Podczas postpowania o zamówienie publiczne mialo doj do naruszenia prawa, przez co wybrano ofert drosz o 7,5 mln zl. Stosowne zawiadomienie NIK skierowala do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Bez kontroli Finanse i kontrola te nie okazaly si mocn stron urzdów marszalkowskich. Zdaniem NIK samorzdy nie byly zorientowane jak przewonicy wykorzystuj przekazywane im dotacje, bo zaniechaly egzekwowania od przewoników kompleksowych sprawozda finansowych oraz nie sprawdzaly otrzymanych danych. Wysoko dotacji byla wic w istocie wynikiem pewnych teoretycznych zaloe oraz negocjacji z operatorami, a nie rzeczywistym wyliczeniem deficytu powstalego w wyniku rónicy kosztów przewozów od wplywów z biletów. Samorzdy nie kontrolowaly, ani nie ocenialy take jak przewonicy wywizuj si z zawartych umów, bo nie stworzyly systemu kontroli wewntrznej. W rzdowej strategii zapisano tzw. usamorzdowienie przewozów regionalnych. Zwolennicy tej koncepcji, w tym niektórzy kolejowi decydenci, próbuj usilnie przekonywa, e oddanie spólki PKP Przewozy Regionalne samorzdom to dobre rozwizanie. Ale czy akurat dla przecitnego kolejarza? Raport niezalenej instytucji, jak jest Najwysza Izba Kontroli, potwierdza raczej najczarniejsze obawy, e samorzdowy nie poradz sobie z organizowaniem przewozów kolejowych. wiadomi powagi sytuacji i potencjalnych zagroe jako specjalnie si zreszt do tego rozwizania nie pal...

(wit)

Glos Maszynisty 3/2008

15

PRAWO

Okiem uytkowników

Trwa dostosowywanie instrukcji dla maszynisty i pomocnika maszynisty elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych (Ct-1, Ct-2) do aktów wyszego rzdu. Zglaszamy zatem spostrzeenia druyn trakcyjnych do konkretnych zapisów. Mamy nadziej, e bd wzite pod uwag.

Instrukcje dla maszynisty i pomocnika maszynisty elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych (Ct-1, Ct-2) powinny ustali jednolite zasady zachowa zapewniajcych prawidlowe objcie i przygotowanie pojazdu do drogi, jak i w czasie wykonywania pracy eksploatacyjnej przez druyny trakcyjne. Jednym z warunków bezpiecznego prowadzenia pocigu jest znajomo i stosowanie obowizujcych przepisów oraz instrukcji. Co jednak, gdy czytamy: ,,niej wymienione instrukcje maszynista obowizany jest zna i stosowa w czciach dotyczcych pracy maszynisty i pomocnika maszynisty"? Jak zinterpretowa taki zapis, gdy nie dowiadujemy si, o jakich czciach mowa i gdzie (a moe czy w ogóle), zostaly one okrelone? Przykladem niedopracowania obowizujcych instrukcji s postanowienia paragrafu 4 Ct-1: ,, w przypadku obslugi trakcyjnej na liniach lub odcinkach linii innych zarzdów kolei maszynista stosuje si do przepisów obowizujcych we wlaciwym zarzdzie kolei". Znów mamy sytuacj, e nie wiadomo, gdzie szuka tych przepisów. Brak take podstawowej informacji, kto i kiedy powinien druyn trakcyjn o fakcie zmiany zarzdcy powiadomi. Liczymy, e aktualizacja wyeliminuje tego typu wpadki. Wtpliwoci budzi forma opracowania zalenoci slubowej. Druyna trakcyjna powinna by poinformowana w precyzyjny sposób, kto i w jakim zakresie jest przeloonym i ma prawo do wydawania polece.

16 Glos Maszynisty 3/2008

Autor ­ przewodniczcy Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM sluy porad pod numerem telefonu 0 667 640 005.

Nie dowie si tego na pewno z paragrafu 5 Ct-1 ­ ,,zaleno funkcjonalna i organizacyjna maszynisty". Wymaga on dopracowania i dostosowania do postanowie paragrafu 2 instrukcji dla maszynisty instruktora (Ct-7), gdzie czytamy: ,,wykonujc obowizki maszynisty pojazdu trakcyjnego (instruktor) podlega tak jak kady pracownik zespolu druyn trakcyjnych naczelnikowi sekcji". Wiele kontrowersji budzi postanowienie zawarte w par. 8 Ct-1 dotyczce obowizku maszynisty: ,,jeeli maszynista nie moe stawi si do pracy, jest on obowizany niezwlocznie zawiadomi o tym wlaciwego dyspozytora nie póniej ni dwie godziny przed wyznaczon godzin rozpoczcia pracy". W taki wlanie sposób autorzy instrukcji z dobrego obyczaju tworz obowizek, zapominajc, e czas pracy druyn trakcyjnych i wynikajce z tego tytulu obowizki okrela Zakladowy Uklad Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zaklady PKP Cargo S.A. Tryb nakazujcy w tej czci ustpu jest wic co najmniej niewskazany, tzw. mikki zapis odnióslby lepszy efekt. Naley równie popracowa nad uporzdkowaniem czci okrelajcej obowizki maszynisty w czasie prowadzenia pocigu. W jednym ustpie okrela si zachowanie druyny trakcyjnej w przypadku np. utraty lcznoci radiowej, a w nastpnym odsyla w tej sprawie do instrukcji o radiolcznoci pocigowej Ir-5 (R-12). Podobnego ucilenia wymaga informacja o zachowaniu si pod-

czas poaru. Mamy a trzy instrukcje traktujce o postpowaniu maszynisty, dlatego proponujemy opracowa precyzyjne wytyczne w tej sprawie. Niebezpiecznym zjawiskiem jest nieuprawniona zmiana niektórych postanowie celem dostosowania ich do potrzeb pracodawców. Przykladem jest obowizek przeprowadzenia tzw. wstpnych ogldzin skladu pocigu. W paragrafie 22. 3 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172, poz. 1444) czytamy: ,,ogldzin technicznych dokonuj uprawnieni pracownicy sprawdzajc stan taboru kolejowego, prawidlowo zestawienia i sprzgnicia, prawidlowo zaladowania wagonów i umocowania ladunku". Nie ma tu zatem slowa o moliwoci przeprowadzenia wstpnych ogldzin technicznych. Nie mówic ju o tym, e nakladajc nowy obowizek nie poinformowano nawet o zakresie owych ogldzin i kto bdzie ponosil odpowiedzialno za niedopelnienie obowizków w przypadku konkretnego zdarzenia. Tre paragrafu 15 instrukcji Ct-1 warto uzupelni o pozostale punkty zawarte na stronie 3 w ,,Postanowieniu ogólnym dotyczcym przyjmowania i zdawania elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych bdcych w posiadaniu lub uytkowaniu przez PKP Cargo S.A." (zarzdzenie nr 193 z 1 sierpnia 2007 r.). Dla druyn trakcyjnych bdzie to bardziej przydatne ni zalcznik okrelajcy wykaz usterek eliminujcych wydanie pojazdu,

FORUM

gdy te powinni zna glównie pracownicy warsztatu oraz dyspozytorzy. Zachodzi równie konieczno opracowania zasad informowania druyny trakcyjnej o zmianach czasu jazdy w przypadku wydania pojazdu trakcyjnego niezgodnego z rozkladem jazdy. Obecnie PKP PLK S.A nie umieszcza w wykazach ostrzee stalych informacji o ograniczeniach dotyczcych innych typów lokomotyw. Komisja Obrony Praw Pracowniczych uwaa, e ze wzgldu na zakres i rónorodno poprawek obie instrukcje wymagaj gruntownych zmian. Doloymy wszelkich stara, by Ct-1 i Ct-2 sluyly maszynistom, a nie byly przeciwko nim wykorzystywane.

Eugeniusz liwiski Komisja Obrony Praw Pracowniczych

Podpatrzone

Koleje austriackie (ÖBB) przygotowuj si do czerwcowych Mistrzostw Europy w pilce nonej. Na lokomotywach ,,Taurus" Siemensa znajd si motywy narodowe reprezentacji uczestniczcych w rozgrywkach. Tak wyglda ,,nasza", polska lokomotywa. Euro 2012 odbd si w Polsce i na Ukrainie, dlatego pomysl austriackich kolejarzy polecamy uwadze take decydentów PKP.

ródlo: www.oebb.at

Koledze

Koledze

Marcelowi Tomczakowi

skarbnikowi ZZM wyrazy glbokiego wspólczucia z powodu mierci

Jerzemu Mosorowi

przewodniczcemu ZZM Zajczkowo Tczewskie wyrazy glbokiego wspólczucia z powodu mierci

Listy

W nawizaniu do informacji zawartej w artykule pt. ,,Polska stanie" (tygodnik ,,Nie" nr 7 z 14 lutego 2008 r.) o wynajmowaniu z ,,górnej pólki" kancelarii prawniczych do rozwizywania sporów platniczych ze Zwizkami Zawodowymi ­ Spólka Polska Sie Handlowa ,,Polma S.A. uprzejmie informuje, e w innych toczonych przez PKP S.A. sporach ­ jest to zasad. Zarzd PKP S.A. w toczcym si od 2005 roku sporze ze Spólk Polska Sie Handlowa ,,Polma" S.A. wydaje rodki finansowe na oplacenie kancelarii Weil, Gotshal & Manges. (...)

Stanislaw Filipek Prezes Zarzdu PSH Polma S.A.

Teciowej

skladaj Prezydium i Pracownicy Biura RK ZZM

Brata

maszynisty, czlonka ZZM sklada Rada oraz czlonkowie ZZM Zajczkowo Tczewskie

Pod semaforem

Zespól redakcyjny pod przewodnictwem Adama Murawskiego i Kazimierza Jamrozika za opracowanie kroniki ZZM. Okraszone zdjciami wycinki prasowe, dokumenty, informacje oraz rys historyczny bd przypomina o rodowodzie naszego zwizku. Zwizek Pracodawców Kolejowych za sposób prowadzenia dialogu spolecznego w Grupie PKP i próby dyskredytowania Konfederacji Kolejowych Zwizków Zawodowych w negocjacjach. Niewiele zabraklo, by takie dzialanie doprowadzilo do niepokojów spolecznych.

Glos Maszynisty 3/2008

17

PO GODZINACH

HOOMOR

­ Dlaczego wczoraj twoja ona darla si tak na ciebie? ­ pyta ssiad ssiada. ­ Wcale nie na mnie, tylko na psa. ­ Biedny zwierzak, zabrala mu klucze od mieszkania... *** ­ Chc rozmawia z dyrektorem! ­ Dyrektora nie ma. ­ Jak to nie ma? Przecie przed chwil widzialem go w oknie... ­ No i co z tego. Dyrektor te pana widzial. *** Dwa koguty chodz po miecie i strasznie si nudz. Jeden z nich w kocu mówi: ­ Chod do garmaerki, poogldamy sobie gole kury. *** Hrabia zwraca si do slucego: ­ Janie! ­ Slucham pana. ­ Przysu tu szybko fortepian. ­ Oczywicie janie panie. yczy pan sobie gra? ­ Nie, ale zostawilem tam cygaro. *** Przychodzi baba do lekarza i od razu wlazi pod jego biurko. Lekarz na to: ­ Dlugo pani nie pocignie, bo ja o wpól do czwartej id do domu.

fraszki jerzego szulca

W kolejowej sieci

Serwer www.railfaneurope.net to wspaniala skarbnica wiedzy o kolejach europejskich, ale nie tylko. Ogromna galeria, ciekawostki i informacje praktyczne zaspokoj ciekawo nawet najbardziej wymagajcego kolejarza i milonika kolei. Strona w jzyku angielskim.

Kcik filatelistyczny

Do redakcji ,,Glosu Maszynisty" przychodzilo wiele listów z zapytaniem dlaczego w naszym kciku prezentujemy tylko polskie znaczki. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników od tego numeru bdziemy zamieszcza równie zagraniczne walory filatelistyczne zwizane z tematyk szynow. Zaczynamy od czterech znaczków wydanych 5 padziernika 2006 roku przez poczt niemieck. Przedstawiaj one niemieckie pocigi z rónych okresów czasowych . Z 1932/33 roku ­ Fliegender Hamburger (VT 877) , z 1937 roku Henschel-WegmannZug (61-001), z 1957 roku Trans Europa Express (VT 11.5) i jeden z najszybszych pocigów z 2000 roku Inter City Express

18 Glos Maszynisty 3/2008

(ET 403). Mamy nadziej, e zagraniczne walory urozmaic nasz kcik i wplyn na jeszcze wiksze zainteresowanie naszych czytelników ,,kolejow" filatelistyk. (amur)

PO GODZINACH

OKA SERCE

W 2008 roku 1 % podatku mona deklarowa na formularzach PIT na rzecz Fundacji do której naley Mateusz, z dopiskiem MATEUSZ NORKO w polu ,,Inne informacje, w tym ulatwiajce kontakt z podatnikiem" wedlug wzoru podanego poniej: Przyklad: PIT-37

123. Inne informacje, w tym ulatwiajce kontakt z podatnikiem

MATEUSZ NORKO

Szanowni Pastwo! Synek nasz, który obecnie ma 8 lat, jest dzieckiem niepelnosprawnym z poraeniem mózgowym, epilepsj i jest po operacji oddzielenia dróg pokarmowych od oddechowych (oddycha przez otwór w tchawicy). Jest dzieckiem wymagajcym szczególnej opieki i troski. Wskazane jest, aby Mateusz uczestniczyl w turnusach leczniczo-rehabilitacyjnych kilka razy w roku. Koszt jednego turnusu wynosi 3500 zl. Jest to dua kwota i nie sta nas na pokrycie jej w caloci. Zwracamy si do Pastwa z prob o pomoc dla naszego dziecka. Dziki niej Mateusz bdzie mógl uczestniczy w turnusach i osiga dalsze postpy. W zwizku z tym prosimy o przekazanie 1% podatku na konto fundacji. Dzikujemy bardzo Rodzice

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALENEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POYTKU PUBLICZNEGO (OPP). Naley poda nazw OPP oraz numer do Krajowego Rejestru Sdowego (KRS)

124. Nazwa OPP

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM ,,SLONECZKO"

125. Numer KRS

0000186434

Wnioskowana kwota Kwota z poz. 126 nie moe przekroczy 1% kwoty z poz. 112 po zaokrgleniu do pelnych dziesitek groszy w dól

126. Kwota 1% podatku

zl................. gr...............

Jest to pole bezporednio nad rubryk dotyczc przekazania 1% podatku ­ 135 w PIT-28, 311 w PIT-36, 107 w PIT-36L, 123 w PIT-37, 59 w PIT-38. Po wypelnieniu mona zloy PIT w urzdzie skarbowym. Urzd w cigu trzech miesicy przekae pienidze na subkonto Mariusza.

Prezydium ZZM prosi o hojno i wsparcie dla potomka maszynisty.

tel. 091 416 22 50 lub 667 649 701

NOWOCI Z ZAGRANICY

NIECH NAS LCZY HONOR I WI ZAWODOWA

AGV ­ NOWA FRANCUSKA TORPEDA. Firma Alstom uroczycie ­ z udzialem m.in. prezydenta Francji ­ przekazala 4 lutego br. do uytku pocig nowej generacji AGV (zespól trakcyjny duej prdkoci) osigajcy 360 km/h. Tradycyjny uklad pocigów, polegajcy na umieszczeniu dwóch lokomotyw na kocach skladu, zastpiono wagonami silnikowymi, co pozwolilo zmniejszy ciar pocigu oraz zwikszy liczb miejsc. Nowa jednostka pokonuje 1000 kilometrów w 3 godziny. Zdaniem producenta, konstrukcja sprawdzona podczas bicia wiatowego rekordu szybkoci wyposaona jest w nowoczesne, energooszczdne silniki trakcyjne, a koszty eksploatacji i utrzymania pojazdu s nisze ni w porównywalnych jednostkach. Pierwsze 25 zestawów AGV kupilo prywatne wloskie konsorcjum NTV do obslugi linii wloskich, gdzie osigana jest maksymalna prdko 300 km/h. Stanislaw Donarski

www.zzm.org.pl

Biuletyn Zwizku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Wydawca: Rada Krajowa Zwizku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ul. Grójecka 17, 02­021 Warszawa tel. (0­22) 474 26 15 fax (0­22) 474 26 16 tel. kol. 922 474 26 15 lub 16 e-mail: [email protected] Redaktor naczelny: Rafal Zarzecki Zespól redakcyjny: Roman Jordan, Adam Murawski, Eugeniusz liwiski, Grzegorz Moc Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków Okladka: Spotkanie mediacyjne w sprawie podwyek wynagrodze Fot. Rafal Zarzecki

Redakcja nie zwraca materialów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, a take zmiany tytulów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre publikacji i oglosze platnych. Glos Maszynisty 3/2008 19

Fot. Alstom

Information

untitled

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

25045


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531