Read Slide 1 text version

Odnos mladih do tobaka

v Sloveniji v letih 2003 in 2007

asist. mag. Mojca Juricic, dr.med.

Medicinska fakulteta Katedra za javno zdravje -HIGIENA

LJUBLJANA, 3.6.2008

Preventiva obolenj in prezgodnjih smrti, ki jih povzrocata tobak in tobacni izdelki, je eno od pomembnih podrocj delovanja Svetovne zdravstvene organizacije.

Leta 2003 je bila sprejeta Konvencija SZO o obvladovanju tobaka (FCTC), katero je podpisala tudi Slovenija. S tem se je zavezala tudi za aktivni pristop ukrepanja in ocenjevanja ukrepov.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Center za kontrolo bolezni (CDC- Atlanta-ZDA) sta ze leta 1999 pricela raziskavo o odnosu mladih do tobaka (GYTS), v katero so bila zajeta vsa podrocja, ki vplivajo na kajenje med mladimi. Raziskava je kasneje postala del GTSS (Global Tobacco Survelliance System),ki vkljucuje se raziskavo med ucitelji( GSPS) in zdravstvenimi strokovnjaki (GHPSS).

V letu 2002 se je tudi Ministrstvo za zdravje R Slovenije odlocilo, da se vkljuci Slovenija v projekt.

V cigareti in dimu je okrog 4000 razlicnih toksicnih,nekaterih tudi kancerogenih snovi ter tudi radiaktivnih snovi(polonij, plutonij, ...): benzopiren, dibenzopiren, benzen, izopren, toluen, naftilamini; nikelj, polonij, plutonij, arzen, kadmij, ogljikov dioksid, metan, amonijak, dusikov oksid,, vodikov sulfiid, metilni alkohol, étanol, glicerol ali glicerin, glikol; acetaldehid, akrolein, aceton, cianhidridna kislina, karboksilni derivati, pirolidin, nikotin, nikotinin, nikotelin, nornikotin, nitrozamini, kresol in.... http://www.knowledgebasescript.com/demo/article-393.html

Otroci niso pomanjsani odrasli. Izpostavljeni so drugacnemu tveganju kot odrasli in tveganje je razlicno glede na fazo njihovega razvoja. Posebej moramo biti pozorni PRI PRIMERJAVAH IN OCENJEVANJU na razlicne skupine otrok: starejsi/mlajsi, deklice/decki, hiperaktivni, glede na socialno ekonomski razred.

Graf : Krivulje rasti posameznih organskih sistemov

L-limfaticno tkivo C-zivcevje in CZS G-generalna krivulja rasti S- spolni organi

Vir: Prebeg Z, Prebeg Z. Higiena i skola

Kemicne substance v cigareti ali cigaretnem dimu imajo pri organizmu mladostnikov, ki so v fazi rasti in razvoja drugacen ucinek kot pri odraslem in posledice povezane z zdravjem: pogosti infekti spodnjih dihal, nenadne smrti otroka, vnetja srednjega usesa. Pri otrocih z astmo je izpostavljenost tobacnemu dimu vzrok za poslabsanje in ponovne astmaticne napade, pri dolgotrajni izpostavljenosti cigaretnemu dimu se lahko razvije pljucni rak.

Pri kajenju mladih je pomemben problem nikotinske odvisnosti. Raziskovalec Di

Franca je med 95 opazovanimi adolescenti, ki niso bili dnevni kadilci, zabelezil prve znake nikotinske odvisnosti ze po nekaj dneh in tednih obcasnega kajenja.

Raziskave kazejo, da prvic kadi vedno vec mlajsih otrok in da zgodnejse ko je prvo kajenje, vecja je verjetnost, da bo otrok v odraslem obdobju hud kadilec. Kajenje cigaret pri mladih je povezano tudi s pogostejsim pitjem alkohola in uzivanjem drugih drog.

Odnos

mladih do tobaka-GYTS

NAMEN celotne raziskave GYTS (Global Youth Tobacco Survey),je pridobiti izhodiscne, reprezentativne in o pogostnosti kajenja (prevalenci) med mladimi starimi od 13 do 15 let, o starosti ob prvem kajenju, o zelji po prenehanu kajenja in o poskusih prenehanja kajenja, vplivih medijev in oglasevanja, o dostopnosti tobacnih izdelkov in njihovi ceni, o obravnavanju v soli o skodljivosti kajenja, o izpostavljenosti tobacnemu dimu oziroma pasivnem kajenju v domacem okolju in na javnih mestih ter o staliscih mladih o skodljivem delovanju kajenja in pasivnega kajenja.

Odnos

mladih do tobaka-GYTS

PREISKOVANCI IN METODE: raziskava je presecna raziskava izpeljana v osnovnih in srednjih solah v Sloveniji in vkljucuje solarje 7./8., 8./9. razredov osnovne sole in 1. letnikov srednjih sol, stare 13, 14 in 15 let. Raziskava je del svetovne raziskave, narejene po enotni metodologiji, ki so jo razvili v Centru za kontrolo bolezni in preventivo (CDC- Centre for Disease Control and Prevention) v ZDA. V prvi fazi so bile izbrane sole, v drugi pa nakljucno razredi na teh solah. Podatke o solah in stevilu ucencev v Sloveniji smo dobili na sektorju za osnovno in srednjo solo Ministrstva za solstvo, znanost in sport. Pristanek sole; starsev, ucencev; zagotovljena je bila anonimnost; Eticna komisija

Izbranih je bilo 60 sol: 20 v zahodnem delu Slovenije, GYTS 2003 20 v vzhodnem delu Slovenije in 20 v Ljubljani-prestolnici.

GSPS 2004

Sodelovalo je 57 sol, Raziskava je potekala januarja, februarja in marca 2003. Sodelovalo je 4727 ucencev, 84,6% ucencev v izbranih solah.

2007 Izbranih je bilo 40 sol, 20 v Ljubljani-prestolnici in 20 v "ostali" Sloveniji. Sodelovalo je 38 sol, Raziskava je potekala marca, aprila, maja in junija 2007.

Sodelovalo je 3532 ucencev, 81,4 % ucencev v izbranih solah.

Vprasalnik (90 vprasanj) ·pogostnost kajenja (prevalenca) ·Izpostavjenost pasivnemu kajenju · dostopnost tobacnih izdelkov in cena ·Zelja, poizkusi prenehanja kajenja ·Vpliv oglasevanja in medijev ·Obravnavanje tem kajenja mladih v solskih vsebinah

Rezultati

· Delez mladih starih 13-15 let, ki so kadarkoli kadili se je znizal iz 66,4 leta 2003 na 61,6 % leta 2007, delez rednih kadilcev iz 28,5 na 24,9 (bolj med fanti kot dekleti), a drugace povedano 6 od 10 mladih je ze kadilo in 1 od 4 je redni kadilec. Ce steje generacija 14 letnikov 20 000 mladostnikov in mladostnic, jih redno kadi skoraj 5000.

Rezultati

Znizal se je tudi delez mladih, ki so zaceli kaditi ze pred desetim letom. Nizji je bil tudi delez med mladimi nekadilci, ki so odgovorili, da obstaja moznost, da bodo priceli kaditi v naslednjem letu.

Delez mladih, ki je ze kadil, kadil pred 10.letom in rednih kadilcev Odnos mladih do tobaka, Slovenija 2003 in 2007

70

60

50

40 ze kadili kadili pred 10.letom redni kadilci 30

20

10

0 skupaj skupaj fantje fantje dekleta dekleta

2003 2007

2003 2007

2003 2007

GYTS 2003

GYTS 2003

Ze kadili

Poskusili kaditi pred 10 letom starosti

Nekadilci, ki so odgovorili, da bodo mogoce priceli kaditi v naslednjem letu

Slovenija Ljubljana

SLO

62.8 (59.6 - 65.9)

27.5 (24.5 - 30.7)

28.0 (24.6 - 31.6)

Fantje

LJ SLO

63.3 (59.6 - 66.8)

31.5 (27.4 - 36.0)

24.0 (20.4 - 28.0)

Dekleta

LJ

62.2 (57.9 - 66.3)

24.5 (21.8 - 27.4)

31.3 (27.1 - 35.7)

GYTS 2007

GYTS 2007

Ze kadili

Poskusili kaditi pred 10 letom starosti

Nekadilci, ki so odgovorili, da bodo mogoce priceli kaditi v naslednjem letu

Slovenija Ljubljana

SLO

57.3 (52.1 - 62.4) 53.2 (47.4 - 59.0) 56.1 (48.0 - 64.0) 49,6 (41.6 - 57.6) 56.7 (51.5 - 61.8) 55.7 (46.8 - 62.8)

23.9 (20.1 - 28.2)

20.6 (17.1 - 24.6) 23.1 (18.0 - 29.1) 17.2 (12.0 - 24.0) 17.6 (13.6 - 22.6) 24.1 (20.7 - 27.9) 28.5 (21.9 - 36.1)

Fantje

LJ SLO

27.8 (22.8 - 33.4)

Dekleta

LJ

19.8 (14.8 - 26.0)

70

ZE KADILI DO SEDAJ ODNOS MLADIH DO TOBAKA, LJUBLJANA 2007

60 55 53,2 50 49,6 47,3 43 40 DELEZ

59,8

Niz1 30

20

10

0 LJ LJ-F LJ-D 13LET 14LET 15LET

Rezultati

· Stalisce mladih o prepovedi kajenja na javnih mestih: vecji del njih se s prepovedjo strinja in delez se je povecal iz 68,7% na 71,4 %.

Solske vsebine o kajenju med mladimi Odnos mladih do tobaka, Slovenija 2007

70

60

50

40 delez

SLOVENIA Fantje

30

dekleta

20

10

0 1

V soli so se ucili o nevarnosti kajenja

V soli se ucili zakaj mladi njihovih let kadijo

2

3

V soli se ucili zakaj je kajenje nevarno za mlade

· V ZDA kadi 3 miljone mlajsih od 18 let, 25 % generacije in 90% odraslih kadilcev pricne kaditi v obdobju mladostnistva in uzivalci ostalih drog pricnejo prvo s cigaretami. V ZDA je bil zaznaven upad kajenja med mladostniki v osemdesetih, ko je pricel zopet narascat in je vrh dosegel leta 1997. Leta 1998 je bil podpisan sporazum Tobacco master settlement(MSA) med velikimi tobacnimi proizvajalci in »attorney general« o prepovedi oglasevanja tobaka , ciljano na mlade in o veliki akciji poroti kadilskega oglasevanja, ob tem da so se dvignile cene cigaret, na racun taks, da je lahko tobacna industija kompenzirala izgubo zaradi podpisa MSA. Posledica je bil upad kajenja med mladimi, zal pa se je ta trend ustavil in ZDA ne sledijo cilju Zdravje za vse do leta 2010, ko naj bi kadilo manj kot 16% mladih. Trend se je namrec povecal iz 21.9 na 23% med leti 2003 in 2005.

Rosen IM, Maurer DM. Reducing Tobacco Use in Adolescent. Am Fam Physician 2008; 77:483-490.

http://www.cdc.gov/tobacco/global/results.htm

http://www.euro.who.int/tobaccofree/Projects/20030910_13

Hvala za vaso pozornost in sodelovanje v raziskavi

Zahvala izvajalcem obeh raziskav:

Maruski Plut Levstek, dr.med. in Poloni Abunar, vm.s.Solski dispanzer Novo Mesto Darinki Strmole, dr.med. - Solski dispanzer Trebnje Kseniji Goste, dr.med. in njenima med. sestrama- Solski dispanzer Celje Prim.Jozici Mugosa, dr.med. - Solski dispanzer Sezana Janeti Kodrin Prusnik, dr.med. in Jozici Lesnik, v.m.sSolski dispanzer Ravne na Koroskem Tanji Horvat, dr.med. in Nadi Ivanc, v.m.s.- Solski dispanzer Murska Sobota Mag. Ivanu Erzenu, dr.med. in Francu Jeseneku,dipl.ing.san. -ZZV Celje Marjanci Markocic, Robertu Mihajilu ter Sasi Trsar Alenki Potrc in Jozetu Sumaku, dr.med. in med.sestri, Kac Cajnkar Miroslavi, dr.med. in medicinskima sestrama, Marisi Visnjevec Tuljak, dr.med., asist. dr. Barbari Artnik, dr.med., mag. Tomazu Caksu, dr.med., asist. Jerneji Farkas,dr.med. Mirchi Poldrugovac dr.med., Tatjani Zumer, Nacetu Brenku

Zahvala sodelujocim solam:

OS Jozeta Moskrica Ljubljana OS Nove Jarse Ljubljana OS Polje Ljubljana OS Prezihovega Voranca Ljubljana OS Prule Ljubljana OS Savsko naselje Ljubljana OS Trnovo Ljubljana OS Valentina Vodnika Ljubljana OS dr. Vita Kraigherja Ljubljana OS narod. heroja Maksa Pecarja Ljubljana SS SC LJ Srednja kemijska sola SS SC Splosna in strokovna gimnazija Ljubljana SS Zdravstvena sola Ljubljana SS sola za oblik. in fotografijo Ljubljana SSZZ Sveti Stanislav Ljubljana . SS ­ Gimnazija Moste Ljubljana SS ­ Gimnazija Poljane Ljubljana SS ­ Gimnazija Vic Ljubljana SS ­ Srednja poklicna in strokovna sola Ljubljana SS - Srednja ekonomska sola Ljubljana

Zahvala sodelujocim solam

Os Os Os Os Os Os Os Os Os Os Os Os Os SS SS SS SS SS Brusnice Brusnice . Grm Novo mesto Hudinja Celje Koroski jeklarji Ravne na Koroskem Lenart Lenart v Slov.goricah Ljudski vrt Ptuj Mirana Jarca Crnomelj Petrovce Petrovce Vavta vas Velika Nedelja Veliki Gaber Sentjernej Smarjeta SC Ptuj ­ Ekonomska sola Srednja kmetijska sola Rakican Steklarska sola Rogaska Slatina Tekstilna sola Maribor ­ Srednja strokovna in poklicna sola Celje

:

.

Zahvala sodelujocim solam:

OS Antona Globocnika Postojna OS Cvetka Golarja Skofja Loka OS Davorin Jenko Cerklje na Gorenjskem OS Dekani OS Franceta Preserna Kranj OS Ig OS Litija OS Miroslava Vilharja Postojna OS Oskarja Kovacica Skofije OS Prade Koper OS Tabor Logatec OS Toma Brejca Kamnik OS dr. Bogomirja Magajne Divaca OS Skofja Loka ­ mesto SS Poklicna in strokovna sola Koper SS Postojna SSZZ SK Vipava SS - Ekonomska sola Kranj SS - Gimnazija Kocevje SS ­ Srednja ekonomska in trgovska sola Nova Gorica

Zahvala sodelujocim solam

OS Hinka Smrekarja Ljubljana OS Ketteja in Murna Ljubljana OS Oskarja Kovacica Ljubljana

:

.

OS Poljane Ljubljana OS Riharda Jakopica Ljubljana OS Savsko naselje OS Spodnja Siska OS Vodmat OS Vrhovci OS Sentvid Gimnazija Ljubljana Siska, Gimnazija Gimnazija Poljane Gimnazija Vic Srednja frizerska sola Ljublja Srednja gradbena, geodetska in ekonomska sola Ljubljana, Srednja strokovna sola Srednja medijska in graficna sola Ljubljana Srednja poklicna in strokovna sola Bezigrad Srednja sola za elektrotehniko in racunalnistvo Ljubljana, Srednja strokovna sola Srednja sola za gostinstvo in turizem Ljubljana Solski center Ljubljana, Srednja strojna sola

Zahvala sodelujocim solam:

OS Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper OS Sveta Ana OS Franceta Preserna Crensovci OS Sempas OS Preserje OS Smartno pri Slovenj Gradcu OS Jakoba Aljaza Kranj OS Krizevci OS Markovci OS Janka Glazerja Ruse OS Toneta Okrogarja Zagorje OS Gornja Radgona OS Beltinci OS Louisa Adamica Grosuplje Srednja lesarska sola Skofja Loka Srednja tehniska sola Koper, Poklicna in strokovna sola Srednja tehniska in poklicna sola Trbovlje, Poklicna in tehniska sola Zivilska sola Maribor, Poklicna in tehniska sola Solski center Novo mesto, Srednja strojna sola Solski center Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija

Information

Slide 1

31 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

198427


Notice: fwrite(): send of 198 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531